Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011. Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht."

Transcriptie

1 Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier? Opdracht Badkamer en toilet onderhouden Opdracht Groepsruimte en inrichting Opdracht Baby en peutervoeding STER-Opdracht HHK Opdracht Ondersteunen van ADL deel 2 Opdracht Een goede nachtrust Opdracht Gezonde tanden STER-Opdracht Ondersteuning van de ADL Opdracht Verhalen vertellen Opdracht CREA persoonlijk deel 1 Opdracht Een ontmoeting met mensen met een verstandelijke beperking Opdracht Mijn persoonlike gezondheid Opdracht voorbereiden Opdracht uitvoeren Opdracht afronden/ evalueren

2

3 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Wat gebeurt er allemaal op je stageplaats? Je hebt taken die je iedere dag uitvoert, dat noemen wij dagelijks terugkerende taken. Ook zijn er incidentele taken die bijvoorbeeld 1 keer in de twee weken worden uitgevoerd, dit noemen we niet dagelijkse taken. Soms gebeurt er ineens iets onverwachts, bijvoorbeeld een kind heeft overgegeven, dan moet je je hier eerst op richten. Opdracht Wat gebeurt hier? Wat ga je laten zien? Stap 1: Bekijk het voorbeeld van het dagschema op pagina 3. Stap 2: Loop een dagdeel mee met je BPV-begeleider en maak een dagverslag van alle taken die worden uitgevoerd. Stap 3: Noteer (in korte en bondige zinnen) in het lege dagschema op pagina 4 en 5 alle werkzaamheden die er werden gedaan. Stap 4: Bespreek het dagschema met je BPV-begeleider en laat deze aftekenen. Hoe ga je evalueren? Bespreek je dagverslag na met je BPV-begeleider. Je BPV-begeleider beoordeelt het verslag met behulp van het beoordelingsformulier. Vul je verslag zo nodig aan. Dit stop je in je portfolio: Het dagverslag Beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze 3

4 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan opdr. 2 Alle Alle Praktijk Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over het plannen van werkzaamheden Het maken van een werkplanning. Informatie over het maken van korte en bondige zinnen Waar vind ik dat? Boek: helpende Zorg en Welzijn (Angerenstein) thema 7 Workshop docent Omgangskunde. De taaldocent of de taalmethode Werken volgens een werkplanning Traject Welijn (201), werken volgens een werkplanning. Hoofdstuk 4. Werken volgens een werkplanning Dimensie, werken volgens een werkplanning. Hoofdstuk 4. 4

5 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Voorbeelden: Tijd Dagelijks terugkerende werkzaamheden 8.30 Ontbijt delen (verzorgingshuis) Niet dagelijkse (incidentele) taken Onverwachte gebeurtenis Duur 30 minuten Door wie Helpende Ramen zemen mevrouw J. (thuiszorg) 30 minuten Helpende Gesprek met de ouders van Mariska (school) 20 minuten Hoofdleidster 5

6 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan 6

7 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Naam: Tijd Dagelijks terugkerende werkzaamheden Niet dagelijkse (incidentele) taken Onverwachte gebeurtenis Duur Door wie 7

8 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Tijd Dagelijks terugkerende werkzaamheden Niet dagelijkse (incidentele) taken Onverwachte gebeurtenis Duur Door wie 8

9 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Beoordeling Deelnemer: Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: Wat gebeurt hier? - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, stel zo nodig je uitwerking bij competentie Kwaliteitseis Onderdeel 1 Q De student heeft zicht op de dagelijks terugkerende werkzaamheden Q De student kan onderscheid maken tussen dagelijkse en niet dagelijkse werkzaamheden Q De student heeft aangegeven wat taken van de helpende zijn Q De student heeft aangegeven welke taken worden uitgevoerd door andere collega s J + De student heeft kort en bondig geformuleerd, gebruikt hoofdletters aan het Ne begin van de zin en een punt aan het eind van de zin. Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende Beoordeling Opmerkingen: Handtekening BPV-begeleider: 9

10 Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan 10

11 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Opdracht Badkamer en toilet onderhouden Wat ga je laten zien? Je gaat een onderzoek doen naar het dagelijks onderhoud van de badkamer en het toilet op jouw BPV-plaats. Hierna ga je de badkamer en/of toilet schoonmaken op je werk/stageplek Je gaat de volgende stappen ondernemen: 1. Je maakt een afspraak met je stagebegeleider op je stageplaats om deze opdracht door te spreken. 2. Je gaat met de BPV begeleider stappen uiteen zetten over de te nemen stappen. 3. Je gaat de verdiepingsvragen beantwoorden. 4. Na akkoord van de BPV begeleider of slb er ga je het onderzoek starten. 5. Je maakt de badkamer en/of het toilet schoon volgens de richtlijnen van de instelling In het onderzoek moeten de onderstaande antwoorden verwerkt zijn: Welke schoonmaakmiddelen en materialen worden er gebruikt bij het schoonmaken van de toiletruimte op jouw stage? Zijn er schoonmaakmiddelen die niet mogen worden gebruikt bij het schoonmaken van de toiletruimte? Zijn er afspraken met betrekking tot het bewaren en opbergen van schoonmaakmiddelen? Welke veiligheidsvoorschriften zijn er bij het tijdens het schoonmaken van het sanitair? Wat zijn belangrijke punten bij het schoonmaken van de toiletruimte. (denk aan volgorde, hygiëne, ergonomisch werken) Verwerk je gegevens op 1 A4. Voor de Nederlandse taal let je op het volgende: - Heb ik de woorden zo goed mogelijk gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden zo goed mogelijk vervoegd? Hoe ga je evalueren? Bespreek de uitwerking van je onderzoek met je BPV- begeleider. De opdracht wordt door je BPV-begeleider beoordeeld met behulp van het beoordelingsformulier. Je laat bij de docent Nederlands je taalgebruik contoleren. 11

12 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Dit stop je in je portfolio: Uitwerking van het onderzoek Verdiepingsvragen Het beoordelingsformulier Kerntaak 1 Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze 1.2 opdr. 9 Praktijk en school Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W K L T vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten instructies en procedures opvolgen VERDIEPINGSVRAGEN Vraag 1 A: Wat wordt er bedoeld met een tussenbeurt op het gebied van schoon maken? B. Wat wordt verstaan onder dagelijkse schoonmaak? Vraag 2 Waarom is het noodzakelijk dat je het sanitair met zorg schoonmaakt? Vraag 3 A. Welke schoonmaakmiddelen kun je gebruiken voor het schoonmaken van het sanitair bij gezonde zorgvragers? B. Welke schoonmaakmiddelen kun je gebruiken voor het schoonmaken van het sanitair bij zieke zorgvragers? Vraag 5 Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen als je bij een zorgvrager de badkamer en toilet gaat schoonmaken. Vraag 6 Wat is de volgorde die je moet aanhouden als je de badkamer en het toilet gaat schoonmaken? 12

13 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Beoordeling Student: Beoordeeld door: Badkamer en toilet onderhouden Datum: - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld competentie L L L L T T K Kwaliteitseis De student heeft de verdiepingsvragen beantwoord De student heeft de schoonmaakmiddelen en materialen benoemd die worden gebruikt bij het schoonmaken van de toiletruimte De student heeft benoemd welke schoonmaakmiddelen niet gebruikt mogen worden bij het schoonmaken van de toiletruimte De student heeft de afspraken benoemd met betrekking tot bewaren en opbergen van schoonmaakmiddelen De student heeft veiligheidsvoorschriften bij het schoonmaken van het sanitair benoemd De student heeft benoemd wat belangrijke punten zijn bij het schoonhouden van de sanitaire ruimten: volgorde, hygiëne, ergonomisch werken De student heeft de badkamer en/of toilet schoon gemaakt volgens de richtlijnen van de instelling De uitwerking ziet er verzorgd uit Ne - De woorden zijn meestal goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden zijn zo goed mogelijk vervoegd. Onvoldoende Voldoende Eindbeoordeling Opmerkingen: Handtekening BPV-begeleider: Handtekening docent Nederlands 13

14 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 14

15 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie De inrichting van een ruimte bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Wat komt er allemaal kijken bij het inrichten van een groepsruimte? Opdracht Groepsruimtes en inrichting Wat ga je laten zien? Je gaat een beschrijving maken van een groepsruimte op je BPV plaats. Aandachtspunten zijn: brandveiligheid, doelmatigheid, sfeer en praktische inrichting. Je geeft je mening hierover en geeft verbeterpunten aan. Illustreer de beschrijving met foto s. Stap 1: Kies de ruimte die je gaat beschrijven. Stap 2: Bestudeer theorie over inrichting en veiligheid, maak het werkblad en/of volg een workshop bij huishoudkunde. Stap 2: Geef een beschrijving van onderstaande punten. - Is de ruimte afgestemd op de doelgroep? - Doelmatigheid: is de ruimte afgestemd op hoe hij gebruikt wordt? - De praktische inrichting, zoals kasten, meubels, het onderhoud - De sfeer en gezelligheid van de ruimte, bijvoorbeeld kleuren, licht, meubels, decoraties. - Is de ruimte veilig voor de doelgroep die hem gebruikt? Denk aan stopcontacten, losliggende kleedjes, tafelpunten, deurklinken, schoonmaakmiddelen. - De brandveiligheid (vluchtwegen, brandblussers, protocol) Stap 3: maak minimaal 3 foto s van veilige situaties en maak minimaal 3 foto s van onveilige situaties. Stap 4: leg uit waarom je iets goed of minder goed vindt. Geef 5 tips ter verbetering van de situatie. Stap 5: Schrijf je verslag in goed Nederlands en let daarbij op de volgende punten: - Heb ik de woorden goed gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden goed vervoegd? - Schrijf ik namen van personen met een hoofdletter? - Heb ik goede zinnen gemaakt? 15

16 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Hoe ga je evalueren? Stap 6: laat je verslag beoordelen door een docent Nederlands en volg eventueel een workshop. Stap 7: laat je verslag beoordelen door een docent huishoudkunde De opdracht wordt beoordeeld door de vakdocent Nederlands en door de docent huishoudkunde met behulp van het beoordelingsformulier. Dit stop je in je portfolio: Het verslag Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr. 2 Alle Alle Praktijk en school Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 16

17 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over het inrichten van groepsruimten Waar vind ik dat? Boek : helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Thema 12 Boek: serie Traject helpende Welzijn: ondersteunen bij begeleiding (207) Ondersteunen bij verzorging, huishouding en begeleiding (Angerenstein) Informatie over veiligheid voor zoeken per kinderen in huis provincie Veiligheid bij kinderen en ouderen Toets je kennis over dit onderwerp klik op SAW, klik op diagnostische kennistoetsen, klik op toetsen Profileren, klik op helpende zorg en welzijn, klik op thema

18 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 18

19 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Werkblad: Brandveiligheid: 1. Noem 3 oorzaken van brand. 2. Leg aan de hand van de branddriehoek uit hoe een brand ontstaat. 3. Noem 3 voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen. Doelmatigheid 4. Wat wordt verstaan onder doelmatigheid? 5. Wat betekent ARBO wet? 6. Wat wordt er in deze wet geregeld? 7. Welke instelling controleert de risico inventarisatie voor veiligheid en hygiëne in de kinderopvang? 8. Wat is een risico inventarisatie? 19

20 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Afstemming op de doelgroep 9. Wat betekent afstemming op de doelgroep? Praktische inrichting 10. Wat wordt er verstaan onder praktische inrichting? Sfeer 11. Noem 6 factoren die de sfeer in een ruimte bepalen. 12. Waarom vind jij het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op je BPV plaats? Elektriciteit 13. Noem 3 aandachtspunten voor veilig gebruik van elektriciteit. 20

21 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Beoordeling Deelnemer: Groepsruimtes en inrichting Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht overgedaan competentie Kwaliteitseis Onderdeel 1 Het werkblad is gemaakt. Workshop inrichting en veiligheid is gevolgd (niet verplicht). Workshop Nederlands is gevolgd (niet verplicht). T Er is beschreven of de ruimte doelmatig is (afgestemd op hoe hij gebruikt wordt) T Er is beschreven of de ruimte is afgestemd op de doelgroep T De brandveiligheid is beschreven R De sfeer van de ruimte is beschreven. K Er is beschreven of de ruimte praktisch is ingericht Het verslag bevat minimaal 3 foto s van veilige situaties. Het verslag bevat minimaal 3 foto s van onveilige situaties. K De student heeft aangegeven wat hij goed of minder goed vindt. Hierbij is gebruik gemaakt van de theorie uit het boek. Er zijn 5 tips gegeven ter verbetering van de situatie. Het verslag is uitgetypt. Het verslag ziet er verzorgd en netjes uit. Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende Ne - De woorden zijn goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden goed vervoegd. - Namen van personen zijn met een hoofdletter geschreven. - Er zijn goede zinnen gemaakt. Beoordeling 21

22 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Opmerkingen: Workshop Nederlands gevolgd Workshop huishoudkunde gevolgd Handtekening vakdocent Nederlands: docent huishoudkunde: 22

23 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Opdracht Baby- en peutervoeding Wat ga je laten zien? Je gaat tenminste één van deze voedingen klaarmaken: fruithapje groentehapje pap flesvoeding De opdracht voer je uit in de BPV of op school. Stap 1: beantwoord de vragen op het werkblad. Stap 2: bestudeer de observatielijsten mbt babyvoeding Stap 3: maak een plan wat voor soort babyvoeding je wilt maken (vul hiervoor het schema in) Stap 4: Voer de opdracht uit in de BPV of, als dit niet mogelijk is volg een les huishoudkunde om de opdracht uit te voeren. Stap 5: bespreek de opdracht na met je stagebegeleider of de docent huishoudkunde. Hoe ga je evalueren? Bij deze opdracht hoort een beoordelingsformulier. Bespreek de opdracht na met je begeleider in de praktijk of met de docent huishoudkunde op school met gebruik van het formulier. Dit stop je in je portfolio: Het beoordelingsformulier 23

24 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Baby s BPV of op opdr.6 Peuters Kinderopvang school Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W K L R T vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten op de behoeften en verwachtingen van de klant richten instructies en procedures opvolgen Werkplan Wie (voor wie ga je het maken) Wat (heb je nodig) Waar(ga je het maken ) Wanneer (op welk tijdstip) Waarom (waarom kies je voor deze voeding) Op welke manier(hoe ga je het maken ) 24

25 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over babypeutervoeding Informatie over voeding voor kinderen Demonstatie en oefenen in het klaarmaken van groente-en fruithapjes Observatielijsten: gebruik van de keukenmachine Babyvoeding maken met behulp van de staafmixer Flesvoeding verwarmen Klaarmaken van flesvoeding Flesvoeding geven Schoonmaken en uitkoken van de zuigelingenfles Informatie over kant en klaar-voeding Recepten voor babypeuterhapjes Waar vind ik dat? Boek : helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Workshop Huishoudkunde klik op Helpende zorg welzijn, begeleidingsmagazijn, kerntaak 1, werkproces werkblad babyvoeding 25

26 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 26

27 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Beoordeling Deelnemer: Baby- en peutervoeding Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - * deze items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht overgedaan competentie Kwaliteitseis L * De student gebruikt de juiste materialen en (voedings-)middelen bij het klaarmaken van de voeding L * De student gebruikt de materialen op de juiste manier R * De student stemt de hoeveelheid af op de leeftijd van het kind R *De student stemt de voeding af op de levensbeschouwing en cultuur T * De student werkt volgens de handelingsvoorschriften bij het klaarmaken van de voeding T * De student werkt veilig T * De student werkt hygiënisch (let op houdbaarheid, keukenhygiëne) K * De student voert de handelingen handig en soepel uit * De student heeft het werkblad ingevuld en nabesproken met de docent huishoudkunde * De student kan 3 voordelen en 3 nadelen van flesvoeding benoemen. * De student kan 3 voordelen en 3 nadelen van borstvoeding benoemen. Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende Beoordeling Opmerkingen Handtekening BPV-begeleider of vakdocent huishoudkunde: 27

28 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 28

29 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie STERopdracht Zorg voor de omgeving Een steropdracht is een verplichte opdracht die je in de praktijk uitvoert. In overleg met je praktijk- of werkbegeleider bespreek je de opdracht goed door. Wat ga je laten zien? Tijdens de steropdracht ga je op je BPV plaats ga je huishoudelijke activiteiten plannen en uitvoeren volgens de wensen en richtlijnen van de instelling. Dit doe je door de stappen te volgen in het logboek. Hoe wordt de steropdracht beoordeeld? De steropdracht wordt beoordeeld door de werkbegeleider/praktijkopleider. Alle beoordelingspunten van het beoordelingsformulier moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Indien het onvoldoende is, moet dit onderdeel herkanst worden. Je maakt hiervoor een nieuwe afspraak met de werkbegeleider/praktijkopleider. Wat stop je in het examendeel van je portfolio? Het hele logboek Het beoordelingsformulier 29

30 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie??????? Logboek Voorbereiding Naam student.. BPV instelling: Werkbegeleider: Datum. Vooruitkijken Stap 1: Bespreek met de opdrachtgever (zorgvrager/leidinggevende) welke vijf huishoudelijke activiteiten die dagelijks uitgevoerd moeten worden jij gaat doen. Schrijf deze hieronder op Stap 2: Bespreek met de opdrachtgever (zorgvrager/leidinggevende) welke drie huishoudelijke activiteiten die wekelijks/periodiek uitgevoerd moeten worden jij gaat doen. Schrijf deze hieronder op

31 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Stap 3: Bespreek en beschrijf bij de huishoudelijke activiteiten van stap 1 en 2 op welke manier (richtlijnen) en met welke materialen/middelen deze uitgevoerd moeten worden. Vul bijgevoegd formulier hiervoor in. Stap 4: Beschrijf op welke manier jij tijdens de uitvoering van de huishoudelijke activiteiten rekening gaat houden met ARBO richtlijnen, milieu en hygiëne. ARBO: Milieu: Hygiëne: Stap 5: Maak een planning van de vijf dagelijkse en drie wekelijks/periodieke huishoudelijke activiteiten op bijgevoegd formulier. Stap 6: Bespreek de planning met de opdrachtgever (zorgvrager/leidinggevende). 31

32 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie FORMULIER STAP 3 Huishoudelijke activiteit Richtlijnen Materialen/middelen

33 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie

34 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie STAP 5 PLANNINGSFORMULIER STAP 7 Dagelijkse huishoudelijke activiteit Ruimte Datum/tijd Paraaf werkbegeleider uitgevoerd Wekelijks/periodieke huishoudelijke activiteit 1 Ruimte Datum/tijd Paraaf werkbegeleider uitgevoerd

35 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie??????? Uitvoeren Naam student.. BPV instelling: Werkbegeleider: Uitvoeren Datum. Stap 7: Voer de geplande huishoudelijke activiteiten uit. Laat de werkbegeleider op het planningsformulier van stap 5 aftekenen wanneer de activiteit uitgevoerd is Terugkijken Stap 8: Bespreek met de opdrachtgever (zorgvrager/leidinggevende) of hij tevreden is over de uitvoering van de huishoudelijke activiteiten. Beschrijf hieronder vier punten waarover hij tevreden is Stap 9: Beschrijf twee punten waar jij tevreden over bent over de uitgevoerde huishoudelijke activiteiten

36 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Stap 10: Beschrijf twee punten die minder goed gingen tijdens de uitvoering van de huishoudelijke activiteiten. 1 2 Stap 11: Beschrijf hoe je het volgende keer anders zou doen. 36

37 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Beoordeling Student: STEROPDRACHT ZORG VOOR DE OMGEVING Beoordeeld door: Datum: - - Werkveld: Doelgroep: Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht herkanst. competentie Kwaliteitseis R De student heeft met de opdrachtgever 8 huishoudelijke activiteiten (5 dagelijks, 3 periodiek) besproken en beschreven. (stap 1 en 2). LRT De student heeft het formulier behorend bij stap 3 volgens de richtlijnen van de instelling ingevuld. T De student heeft beschreven hoe hij rekening houdt met ARBO richtlijnen, milieu en hygiëne tijdens de uitvoering van de huishoudelijke activiteiten (stap 4) R De student heeft een werkplanning gemaakt en besproken met de opdrachtgever (stap 5 en 6). LRT De student heeft de 8 huishoudelijke activiteiten (5 dagelijks, 3 periodiek) volgens de richtlijnen van de instelling uitgevoerd (stap 7). R De student heeft de opdracht nabesproken met de opdrachtgever en heeft 4 punten beschreven waarover de opdrachtgever tevreden is (stap 8). De student heeft 2 punten beschreven waarover hij tevreden is (stap 9). De student heeft 2 leerpunten beschreven (stap 10) De student heeft beschreven hoe hij het een volgende keer anders zou aanpakken (stap 11). Handtekening beoordelaar: Onvoldoende Voldoende Naam/adres/tel. instelling 37

38 Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 38

39 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Opdracht: Ondersteuning bieden bij de ADL deel 2 Het eerste thema van je opleiding staat in het teken van basiszorg. Bij het vak skills ga je alle vaardigheden aanleren die nodig zijn om een zorgvrager te ondersteunen bij zijn/haar algemene dagelijkse levensverrichtingen Dit noemen we ADL vaardigheden. Deze opdracht bestaat uit 12 onderdelen. Alle onderdelen voer je uit volgens de stappen die hieronder beschreven staan. Wat ga je laten zien? Per onderdeel ga je het volgende doen: Theorie bestuderen over de handeling (zie begeleidingsmagazijn) Demonstratie op verpleegtechnieken in beeld bekijken (zie begeleidingsmagazijn) Observatielijst van de handeling uitprinten (zie begeleidingsmagazijn) Demonstratie bij de skills workshop bijwonen De handeling oefenen totdat je deze voldoende beheerst Afspraak met de skill docent maken om de handeling uit te voeren en te laten beoordelen. Tijdens de uitvoering mag de skill docent 1 aanwijzing geven. Zijn er meer aanwijzingen nodig dan moet je nog wat meer oefenen om de vaardigheid voldoende te beheersen. Tijdens het uitvoeren van de handeling let de docent op: Hygiënisch werken Veilig werken Ergonomisch werken Contact met de zorgvrager De vaardigheden De zorgvrager verplaatsen: 1. Zorgvrager die kan staan, verplaatsen van stoel naar bed 2. Het op de zij draaien van zorgvrager die zich op bed bevindt en niet mee kan werken 3. Zorgvrager die volledig afhankelijk is, hogerop plaatsen in bed 4. Zorgvrager die zelf nog kan staan, verplaatsen van bed naar stoel 5. De zorgvrager in goede houding plaatsen in de rolstoel 6. De zorgvrager in de rolstoel vervoeren 7. Vervoeren van kinderen 8. Kinderen helpen bij het zindelijk worden 39

40 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Verwerkingsopdracht; Beantwoord de volgende vragen: De zorgvrager verplaatsen; Wat is ergonomie? Noem 5 hulpmiddelen die je kan gebruiken bij het verplaatsen van de zorgvrager. Tot welk gewicht mag je een zorgvrager manueel tillen volgens de Arbowet. Noem 5 houdingsaspecten waar je op let tijdens het verplaatsen van een zorgvrager. De zorgvrager in een rolstoel vervoeren; Noem 3 punten van de voorbereiding die je uitvoert voor je een zorgvrager in een rolstoel zet. Benoem 2 soorten rolstoelen. Waarom moeten de voeten van de zorgdrager op de voetsteunen staan? Noem 2 punten waar je op let als je met een zorgvrager naar buiten gaat. Vervoeren van kinderen; Wat is de reden dat een kind in een autostoeltje vervoerd moet worden? Wat is een bolderkar, benoem 2 veiligheidsaspecten hierbij. Noem 4 veiligheidsaspecten bij het vervoeren van een kind op de fiets bij een volwassenen. Vanaf welke leeftijd vervoer je kinderen in een wandelwagen, kinderwagen en buggy. Waar heeft dit mee te maken? Kinderen helpen bij het zindelijk worden; Maak het werkblad hygiënische verzorging van kinderen. Helpende zorg welzijn kerntaak 1, 1.3 Hoe ga je evalueren? Na het volgen van de workshop en het maken van de verwerkingsvragen ga je oefenen tijdens de skill-uren. Als je de handeling voldoende beheerst kan je een afspraak maken met de skill- docent om de handeling af te toetsen. 40

41 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Dit stop je in je portfolio: Het beoordelingsformulier Afgetekende observatielijsten van alle handelingen Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Ouderen Thuiszorg Chronisch zieken school opdr.22 Zorginstelling Verplicht Gehandicapten A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W D J K L R T aandacht en begrip tonen Formuleren en rapporteren vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten op de behoeften en verwachtingen van de klant richten instructies en procedures opvolgen 41

42 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over de handelingen Waar vind ik dat? Boek: Helpende Zorg en Welzijn (Angerenstein), Serie Traject: ondersteuning ADL voor helpende deel 1(203) Hoofdstuk 6 hulp bieden bij mobiliteitsproblemen (kies verkeer en vervoer) Informatie (beeld) helpen bij wassen en aankleden Vragen maken over de lesstof Demonstratie en zelf oefenen van de vaardigheid Observatie lijsten van de verschillende handelingen; (klik: op de vaardigheid die je wilt gaan leren) helpende zorg welzijn, begeleidingsmagazijn, kerntaak1, werkproces 1.3 Workshop skills helpende zorg welzijn, begeleidingsmagazijn, kerntaak1, werkproces

43 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Beoordeling Ondersteuning bij de ADL Deelnemer: Beoordeeld door: Kwaliteitseis 1 Zorgvrager die kan staan verplaatsen van stoel naar bed Datum workshop Verwerkingsvr agen voldaan Toetsing vaardigheid 2 Het op de zij draaien van zorgvrager die zich op bed bevindt en niet mee kan werken 3 Zorgvrager die volledig afhankelijk is hogerop plaatsen in bed 4 Zorgvrager die zelf nog kan staan verplaatsen van bed naar stoel 5 De zorgvrager in goede houding plaatsen in de rolstoel 6 De zorgvrager in de rolstoel vervoeren 7 Vervoeren van kinderen 8 Kinderen helpen bij het zindelijk worden Handtekening vakdocent: Datum: 43

44 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 44

45 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Als helpende kun je een belangrijke rol spelen bij het slaapwaakritme van je doelgroep. Je kunt bijvoorbeeld een slaaptekort signaleren bij je doelgroep. Als je in een kinderdagverblijf werkt of in de zorg zul je regelmatig kind(eren)/ zorgvrager(s) naar bed moeten helpen en moet je ervoor zorgen dat zij goed kunnen slapen. Opdracht Een goede nachtrust Wat ga je laten zien? Je gaat met minimaal vier personen een werkstuk maken over alles wat te maken heeft met een goede nachtrust. iedereen werkt een onderdeel uit. Van alle informatie wordt één werkstuk gemaakt. Stap 1 Zorg dat je met een paar medestudent afspreekt om deze opdracht samen te maken. Als groep schrijven jullie je in bij de workshop VP of SKILL. Stap 2 Jullie maken een plan van aanpak. Gebruik hiervoor het logboek Dit plan van aanpak bespreken jullie met de vakdocent Stap 3 Plan van aanpak uitwerken Stap 4 Jullie laten het werkstuk nakijken. Bij de bespreking hiervan zijn jullie allemaal aanwezig. De volgende onderwerpen moeten worden uitgewerkt in het werkstuk: Slaapwaakritme: Doel van slapen Fasen in de slaap De biologische klok Slaapbehoefte per leeftijdsfase Slaapcomfort: Soorten bedden, matrassen, dekbedden, dekens en kussens, hulpmiddelen Omgevingsfactoren: licht, ventilatie, temperatuur Slapen en veiligheid: Veiligheidseisen bij kinderledikantjes Baby s veilig in bed leggen Inbakeren: wat is het doel, wat zijn veiligheidsvoorschriften? Risico s bij het slapen met een speentje, speeltjes of knuffeltjes. Het gebruik van kruiken in bed Het fixeren van zorgvragers en de veiligheidseisen hierbij 45

46 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Slaaprituelen en slaapproblemen: Slaaprituelen bij kinderen Slaaprituelen en gewoonten bij volwassenen Oorzaken van slaapproblemen bij kinderen Oorzaken van slaapproblemen bij zorgvragers Wat kun je doen aan slaapproblemen? Slaapmedicatie: wat doet het met je, wat zijn de risico s? Hoe ga je evalueren? Het werkstuk wordt beoordeeld door de vakdocent VP/skill. Iedere student krijgt een kopie van de beoordeling. Op het beoordelingsformulier kun je zien welke eisen worden gesteld aan de uitwerking van de opdracht. Dit stop je in je portfolio: Het werkstuk Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr.25 Alle doelgroepen Alle werkvelden School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W D K R T Aandacht en begrip tonen Vakdeskundigheid toepassen Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Instructies en procedures opvolgen 46

47 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over slapen Slaapliedjes Informatie over veiligheid bij baby s Informatie over het vastzetten van zorgvragers Informatie over slaapproblemen Waar vind ik dat? Boek : helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Thema Veranderingen in gezondheid constateren Boek: Ondersteuning ADL voor helpenden 2 hoofdstuk klik op babytijd/ dreumestijd, klik op veilig slapen (0-4 jaar) toets in bij zoeken: slaapproblemen Informatie over slaappillen toets in slaappillen Verschillende soorten kinderbedjes 47

48 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 48

49 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Logboek Deelnemer: Een goede nachtrust Datum: - - Voorbereiding Wie gaat wat doen? Wanneer is het klaar? 49

50 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Terugkijken Zijn we tevreden over het resultaat? Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? Wat was mijn eigen aandeel? Wat kan ik nog verbeteren in de samenwerking voor een volgende keer? Handtekening vakdocent: 50

51 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Beoordeling Deelnemer: Een goede nachtrust Beoordeeld door: Datum: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende wordt de opdracht bijgesteld Competenties D K R T Kwaliteitseis In het werkstuk zijn de volgende onderdelen verwerkt: Slaapwaakritme Slaapcomfort Slapen en veiligheid Slaaprituelen en slaapproblemen Het werkstuk is overzichtelijk en goed leesbaar De tekst wordt afgewisseld met plaatjes, foto s of tekeningen Logboek is afgetekend door vakdocent Elke student heeft een actief aandeel gehad in de uitwerking en presentatie van de opdracht Beoordeling Onvoldoende Voldoende Handtekening vakdocent VP/Skill: 51

52 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 52

53 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Opdracht Gezonde tanden Wat ga je laten zien? Je gaat samen met een andere student een informatiefolder maken voor kinderen over gebitsverzorging. Stap 1 Schrijf je in bij de workshop SKILL Stap 2 Kies één van de volgende leeftijdsgroepen uit: Peuters Kleuters 6-10 jarigen 11 jaar en ouder Stap 3 Voordat je aan de informatiefolder begint maak je eerst de verwerkingsopdracht en vult het logboek in. Stap 4 Maak de informatiefolder. Let goed op of je woorden en zinnen goed schrijft. Hoe ga je evalueren? Bespreek na afloop hoe jullie met elkaar hebben samengewerkt aan de hand van de vragen bij terugkijken in het logboek. Bij deze opdracht hoort een beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kun je zien welke eisen er aan deze opdracht worden gesteld. De folder wordt beoordeeld door de vakdocent. Dit stop je in je portfolio: Het beoordelingsformulier Het logboek De informatiefolder Verplicht/keuz Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in e opdr.12 Kinderen Peuterspeelzaal School Verplicht 53

54 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Kinderopvang Basisschool A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over de ontwikkeling van het gebit Informatie over de bouw en ontwikkeling van het gebit Informatie over mond- en gebitsverzorging bij kinderen Informatie over mond en gebitsverzorging bij ouderen Waar vind ik dat? Ondersteuning ADL voor helpenden 1 zoek gebit kies levensfases - ouderen 54

55 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Verwerkingsopdracht; Maak onderstaande vragen op een A4tje. 1. Wanneer krijgen kinderen hun eerste melktandjes? 2. Waarom is een goede verzorging van het melkgebit belangrijk? 3. Wat is belangrijk bij de verzorging van het melkgebit? 4. Hoe leer je kinderen goed tanden poetsen. Denk aan; Materiaal, tijd en begeleiding. 5. Kinderen zijn vaak niet lekker als ze de tandjes krijgen. Wat zou je hier aan kunnen doen? 6. Waarom en wanneer ga je met kinderen voor controle en behandeling naar de tandarts? 7. Zoek op internet informatie over kindertandartsen in jouw woonplaats. 8. Wanneer krijgen kinderen hun blijvende gebit? 9. Hoe lang kan het wisselen duren? 10. Wat doet de orthodontist en waar kan hij kinderen voor behandelen? 11. Wat zijn de gevolgen van een slecht gebit (noem minimaal 3 voorbeelden). 12. Geef je eigen mening, ervaring over; * Tandartsangst. * De verzorging van je eigen gebit * Zou je iets willen veranderen aan je eigen gebit. 55

56 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 56

57 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Logboek Deelnemer: Gezonde tanden Datum: - - Voorbereiding Hoe komen we aan informatie? Wat komt er in de informatiefolder te staan? Hoe gaan we de informatiefolder vormgeven? Hoe verdelen we de taken? Wie doet wat: 57

58 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Terugkijken Zijn we tevreden over het resultaat? Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? Wat was mijn eigen aandeel? Wat kan ik nog verbeteren in de samenwerking voor een volgende keer? Gezien door vakdocent: 58

59 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Beoordeling Deelnemer: Gezonde tanden Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht aangepast competentie Kwaliteitseis Onvoldoende Voldoende K In de informatiefolder staan minstens 2 adviezen over een goede mond- en tandverzorging voor de doelgroep die uitgekozen is. L De juiste middelen en materialen bij de gebitsverzorging worden genoemd D Door de informatiefolder worden deze kinderen gemotiveerd om hun gebit goed te verzorgen. R De vragen van de verwerkingsopdrachten zijn beantwoord Handtekening vakdocent: Beoordeling 59

60 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 60

61 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL STERopdracht ADL Een steropdracht is een verplichte opdracht die je in de praktijk uitvoert. In overleg met je praktijk- of werkbegeleider bespreek je de opdracht goed door. Wat ga je laten zien? Tijdens de steropdracht ga je op je BPV plaats ADL activiteiten plannen en uitvoeren volgens de wensen en richtlijnen van de instelling. Dit doe je door de stappen te volgen in het logboek. Hoe wordt de steropdracht beoordeeld? De steropdracht wordt beoordeeld door de werkbegeleider/praktijkopleider. Alle beoordelingspunten van het beoordelingsformulier moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Indien het onvoldoende is, moet dit onderdeel herkanst worden. Je maakt hiervoor een nieuwe afspraak met de werkbegeleider/praktijkopleider. Wat stop je in het examendeel van je portfolio? Het hele logboek Het beoordelingsformulier 61

62 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 62

63 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL??????? Logboek Voorbereiding Naam student.. BPV instelling: Werkbegeleider: Datum. Vooruitkijken Stap 1: Bespreek met de werkbegeleider/praktijkopleider welke 10 ADL activiteiten uit bijgaande lijst jij gaat uitvoeren. Schrijf deze hieronder op Stap 2: Bespreek en beschrijf bij de ADL activiteiten van stap 1 op welke manier (richtlijnen van de instelling) en met welke materialen/middelen deze uitgevoerd moeten worden met de werkbegeleider/praktijkopleider. Vul bijgaand formulier hiervoor in. Stap 3: Beschrijf op welke manier jij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten rekening gaat houden met (on)mogelijkheden, wensen en behoeften van de zorgvrager (zie zorgplan/begeleidingsplan). 63

64 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Stap 4: Beschrijf op welke manier jij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten aandacht en begrip toont aan de zorgvrager(s)/kind(eren). Stap 5: Beschrijf op welke manier jij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten rekening gaat houden met ergonomie, veiligheid en hygiëne. Ergonomie: Veiligheid: Hygiëne Stap 6: Maak een planning van de ADL activiteiten op bijgaand formulier. 64

65 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Stap 7: Bespreek de planning met de werkbegeleider/praktijkopleider. 65

66 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL FORMULIER STAP 2 ADL activiteit Richtlijnen Materialen/middelen

67 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL STAP 6 PLANNINGSFORMULIER STAP 8 ADL activiteit Zorgvrager Datum/tijd Paraaf werkbegeleider uitgevoerd

68 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL??????? Uitvoeren Naam student.. BPV instelling: Werkbegeleider: Uitvoeren Datum. Stap 8: Voer de geplande ADL activiteiten uit. Laat de werkbegeleider/praktijkopleider op het planningsformulier van stap 6 aftekenen wanneer de activiteit uitgevoerd is. Denk tijdens de uitvoering aan: aandacht en begrip tonen, materialen en middelen op correct wijze inzetten, met wensen en behoeften en (on)mogelijkheden van de zorgvrager(s)/kind(eren) rekening houden, ergonomisch werken, veilig werken, hygiënisch werken. Terugkijken Stap 9: Bespreek met de zorgvrager(s)/kind(eren) en werkbegeleider of hij tevreden is over de uitvoering van de ADL activiteiten. Beschrijf hieronder vier punten waarover hij tevreden is Stap 10: Beschrijf twee punten waar jij tevreden over bent over de uitgevoerde ADL activiteiten. 1 68

69 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 2 Stap 11: Beschrijf twee punten die minder goed gingen tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten. 1 2 Stap 12: Beschrijf hoe je het volgende keer anders zou doen. 69

70 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL 70

71 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Beoordeling Student: STEROPDRACHT ADL/PERSOONLIJKE ZORG Beoordeeld door: Datum: - - Werkveld: Doelgroep: Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht herkanst. K K R competentie Kwaliteitseis De student heeft 10 ADL activiteiten die hij gaat uitvoeren besproken met de werkbegeleider/praktijkbegeleider en opgeschreven (stap 1). De student heeft beschreven bij de ADL activiteiten op welke manier (richtlijnen van de instelling) en met welke materialen/middelen deze uitgevoerd moeten worden (stap 2). De student heeft beschreven op welke manier hij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten rekening gaat houden met (on)mogelijkheden, wensen en behoeften van de zorgvrager (zie zorgplan/begeleidingsplan) (stap 3). Onvoldoende Voldoende D De student heeft beschreven op welke manier hij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten aandacht en begrip toont aan de zorgvrager(s)/kind(eren) (stap 4). K K KR De student heeft beschreven op welke manier hij tijdens de uitvoering van de ADL activiteiten rekening gaat houden met ergonomie, veiligheid en hygiëne (stap 5). De student heeft een werkplanning gemaakt en besproken met de werkbegeleider/praktijkopleider (stap 6 en 7). De student heeft de 10 ADL activiteiten volgens de richtlijnen van de instelling uitgevoerd (stap 8). K De student heeft veilig gewerkt (stap 8). K De student heeft ergonomisch gewerkt (stap 8). K De student heeft hygiënisch gewerkt (stap 8). D De student heeft aandacht en begrip getoond (stap 8). R K DR De student heeft rekening gehouden met de wensen, behoeften en (on)mogelijkheden van de zorgvrager(s)/kind(eren) (stap 8). De student heeft op een correcte manier materialen en middelen ingezet (stap 8). De student heeft vier punten beschreven waarover de 71

72 Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL zorgvrager(s)/kind(eren) en werkbegeleider tevreden is/ zijn. (stap 9) De student heeft twee punten beschreven waar hij tevreden over is over de uitgevoerde ADL activiteiten(stap 10). De student heeft twee leerpunten beschreven over de uitgevoerde ADL activiteiten(stap 11). De student heeft beschreven hoe hij het volgende keer anders zou doen (stap 12). Beoordeling Handtekening beoordelaar: Naam/adres/tel. instelling 72

73 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Drama Verhalen vertellen is een bijzondere vaardigheid. Herinner je je de momenten op school wanneer er voorgelezen werd? Of het verhaaltje voor het naar bed gaan? In sommige culturen met name waar ze geen televisie hebben worden de mensen vermaakt door de vertellingen van de dorpsoudste. Verhalen zijn er voor iedereen; van jong tot oud. Je gaat op je stage een verhaal vertellen. In minimaal 1 workshop leer je verhalen vertellen aan verschillende doelgroepen. Stap 1. Kies een verhaal die je wilt vertellen. Zorg ervoor dat het verhaal niet al te lang is. De lengte van je verhaal is ook afhankelijk van je doelgroep. Hoe kom je aan een leuk verhaal om te vertellen? Er zijn leuke prentboeken, maar ook op het internet vind je diverse verhalensites. Het verhaal ga je voor jezelf oefenen. Let op moeilijke woorden, verschillende stemmen, duidelijke uitspraak en contact met de doelgroep. Stap 2 Tijdens de dramales lees je het verhaal voor aan de docent en eventueel aan andere aanwezige deelnemers. Met behulp van de feedback breng je aanpassingen aan en verbeter je je vertelkunsten. Stap 3 Je presenteert je verhaal aan de groep en aan de dramadocent. Als het heel goed gaat kan dat eventueel in dezelfde les. Dat is aan de docent om te beoordelen. De docent geeft een go of no go om deze activiteit op je stage uit te voeren. Stap 4. Je gaat op je stage het verhaal vertellen. Overleg met je BPV begeleider hoe je dat voor de doelgroep het beste kan aanpakken. Denk aan de datum, het dagdeel, de hoeveelheid mensen aan wie je het verhaal gaat voorlezen. Nadat je het verhaal vertelt hebt, vult de BPV er het beoordelingsformulier in. 73

74 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Hoe ga je evalueren? tussenevaluatie Als de dramadocent een go of no go heeft gegeven, dan pas wordt er een afspraak gemaakt voor de uitvoering. Eindevaluatie De dramadocent vult het beoordelingslijst in(go of no go) De BPV begeleider vult het beoordelinglijst in. Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulieren Het go no go formulier Het BPV beoordelingsformulier A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Prentenboeken en voorleesboeken Voorleestips Google; Volksverhalen almanak Google; Workshop prenteboeken voorlezen Workshop verhalen vertellen Waar vind ik dat? Leervloer Leervloer computer Gebruik de zoekmachine Dramalokaal 74

75 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten GO NO GO beoordeling vakdocent Deelnemer: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht aangepast competentie Kwaliteitseis Onvoldoende Voldoende NM Je hebt een verhaal gekozen dat bij de doelgroep past Je kan alle moeilijke of onbekende woorden van de tekst in eigen woorden toelichten Je hebt een passende introductie gegeven Je hebt de doelgroep betrokken bij het verhaal Je hebt de woorden duidelijk gearticuleerd Je maakt gebruik van verschillende stemmetjes Je maakt gebruik van stiltes. GO NO GO Beoordeling Handtekening vakdocent: 75

76 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Beoordeling stagebegeleider Deelnemer: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht aangepast competentie Kwaliteitseis Onvoldoende Voldoende NM Je hebt een verhaal gekozen dat bij de doelgroep past Je hebt een passende introductie gegeven Je hebt de doelgroep betrokken bij het verhaal Je hebt duidelijk gearticuleerd Je maakt gebruik van verschillende stemmetjes Je maakt gebruik van stiltes. GO NO GO Beoordeling Handtekening BPV: 76

77 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Crea persoonlijk Je gaat dit blok aan je eigen ontwikkeling werken binnen crea. Aan de hand van je levensverhaal maak je een creatieve opdracht bijvoorbeeld, een masker, een pop, een voelsteen/ hanger. Dit doe je door de volgende stappen te volgen. Scrapbook Stap 1. Schrijf een verslag over je levensverhaal en verzamel hier foto s bij. Stap 2. je gaat informatie zoeken over hoe je een scrapbook maakt. Stap 3. je gaat een workshop volgen bij crea en maak een scrapbook aan de hand van je eigen levensverhaal. Het moet geschreven zijn. Stap 4. je laat je je levensverhaal eerst controleren door een docent Nederlands voordat je het verhaal definitief in je scrapbook schrijft. De Nederlandse docent vult het beoordelingsformulier in mbt het Nederlands De crea docent vult het beoordelingsformulier in na het zien van je scrapbook. Eindevaluatie De docent Nederlands vult het Nederlandse deel van het beoordlingsformulier in. De crea docent vult de inhoud van het beoordelingsformulier in. Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulier en je scrapbook 77

78 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Les: scapboek Waar vind ik dat? Crea docent Gebruik de zoekmachine 78

79 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Beoordeling Student: Crea persoonlijk Beoordeeld door: Datum: Doelgroep: - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Zo niet, dan wordt de opdracht overgedaan competentie Kwaliteitseis R Levensverhaal geschreven R Gewerkt met verschillende materialen R Een scrapbook gemaakt L Goed gebruik gemaakt van de materialen R De deelnemer stopt al zijn opdrachten in zijn scrapbook ne - De woorden zijn meestal goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden zijn zo goed mogelijk vervoegd. - Namen van personen en instellingen zijn met een hoofdletter geschreven. - De zinnen zijn niet te lang. - De woordvolgorde in de zinnen is meestal goed. Beoordeling Opmerkingen: Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende 79

80 Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten 80

81 L.L.B. Kerntaak 6 Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Werkproces 6.1, 6.2 In deze opdracht ga je ervaren hoe mensen met een verstandelijke beperking hun dag kunnen doorbrengen met werk of een culturele activiteit. Opdracht Een ontmoeting met mensen met een verstandelijke beperking Wat ga je laten zien? Stap 1 Je gaat mensen met een verstandelijke beperking ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting ben je actief bezig in samenwerking met de doelgroep, onder leiding van de begeleider. Je gaat dus niet alleen maar kijken. Je krijgt van je studieloopbaanbegeleider te horen waar je naar toe gaat. Stap 2 Na afloop schrijf je een kort verslag (1 A4) met daarin de volgende punten: o Wat heb je bezocht? o Wat werd daar gedaan? o Hoe worden de mensen met een verstandelijke beperking begeleid? o Welke mogelijkheden hebben deze mensen? o Hoe heb je zelf contact gelegd met de doelgroep? o Had je van tevoren een bepaald beeld over deze mensen? o Wat was dat beeld? o Is dat beeld door dit werkbezoek veranderd? o Hoe heb je tijdens het bezoek laten zien dat je respectvol kunt omgaan met deze doelgroep? o Hoe heb je dit werkbezoek ervaren? o Zou je in de toekomst met deze doelgroep willen werken? Voor de Nederlandse taal van het verslag let je op het volgende: - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Schrijf ik namen van personen met een hoofdletter? - Is de woordvolgorde in mijn zinnen zo goed mogelijk? - Heb ik bij lange, samengestelde zinnen het goede voegwoord gebruikt? - Heb ik de goede lidwoorden (de, het) bij het goede woord gebruikt? Stap 3 Laat je verslag nakijken door je studieloopbaanbegeleider Stap 4 Laat je verslag nakijken door je docent Nederlands. 81

Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Opdracht Groepsruimtes en inrichting De inrichting van een ruimte bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Wat komt er allemaal kijken bij het inrichten van een groepsruimte? Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Nadere informatie

Opdracht Soorten plannen

Opdracht Soorten plannen Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Ga als volgt te werk: 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: 2. Wat

Nadere informatie

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave Opdracht: Soorten plannen Opdracht: Mijn werkplan Opdracht: Kleurrijk STER-opdracht: HHK Welke Workshop OMG / NED OMG Voorbereiden

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Drama Je gaat op je stage een verhaal vertellen. In verschillende workshops leer je verhalen vertellen aan verschillende doelgroepen. Stap 1. Je kiest een prentenboek uit en je gaat het verhaal voor jezelf

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

Opdracht Voorkomen is beter.

Opdracht Voorkomen is beter. Voorkomen is beter dan genezen. Hoe veilig is de omgeving van jouw doelgroep? Wat zijn veilige en onveilige situaties? En wat kun je daar zelf aan doen? Opdracht Voorkomen is beter. Wat ga je laten zien?

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier STER-opdracht HHK Opdracht: groepsruimte en inrichten Opdracht: Baby en peutervoeding Opdracht:

Nadere informatie

Opdracht Rapporteren goed en vlot

Opdracht Rapporteren goed en vlot Rapportage is een belangrijk onderdeel van je werk: het draagt bij tot een betere afstemming van de hulp of zorg aan je doelgroep. De helpende rapporteert meestal mondeling. Toch kan het zijn dat je je

Nadere informatie

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

THEMA BASISZORG 10 WEKEN

THEMA BASISZORG 10 WEKEN Inhoudsopgave THEMA BASISZORG 10 WEKEN Opdracht LLB 1.1.2 Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht LLB 1.1.1 Werken aan mijn competenties POP-gesprek Geschikte manieren van leren 0-meting Examinering Nederlandse

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Opdracht Stimuleren helpt!

Opdracht Stimuleren helpt! Als je jezelf goed kunt redden, denk je er misschien niet aan hoe belangrijk het is om zelfredzaamheid te zijn. Dit geldt voor alle leeftijdsfasen: in de peuterfase zie je vaak dat kinderen heel trots

Nadere informatie

Opdracht Ontwikkelingsfasen

Opdracht Ontwikkelingsfasen Ieder mens maakt in zijn leven bepaalde ontwikkelingsfasen door. Deze fasen hebben allemaal verschillende kenmerken. In deze opdracht ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij jouw doelgroep. Opdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht. Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Soort plannen STER-Opdracht HHK (vervolg) Opdracht Voorraadbeheer praktijk Opdracht Koken

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2010-2011 Thema 1 Basiszorg 10 weken Leer loopbaan en burgerschapscompetenties LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012 Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2012 Leerplanschema / cohort 2012 / opleiding HZW BBL / KD 2012 / M.Bolt Thema 1 Basiszorg 10 weken Loopbaan en Burgerschap LB 1: Loopbaan Kennismaking

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken Inhoudsopgave Opdracht Ziektebeelden Welke workshop SKILL / NED / VP Voorbereiden School Uitvoeren en afronden School Opdracht: Ziektes bij kinderen OMG / NED

Nadere informatie

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel B Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA 1BASISZORG DEEL B Opdracht 1.2 Kleurrijk Workshop

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Opdracht Koorts, jouw zorg (a)

Opdracht Koorts, jouw zorg (a) Koorts is meestal een teken dat er een infectie in het lichaam is. Bij kinderen kan koorts vaak hoog oplopen. Wat moet je doen als een kind koorts krijgt op school of bij de opvang? Hoe moet je een zieke

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BOL-traject 2011 Eerste week Introductie en kennismaking met elkaar, de school, de opleiding en omgeving Opdracht: Wegwijs in de school Opdracht: Kijk op de wijk Opdracht:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn 10 weken BBL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. afronden/ evalueren HHK school school.

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn 10 weken BBL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. afronden/ evalueren HHK school school. Thema 3 Gezondheid en ziek zijn 10 weken BBL traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Koken met een thema Opdracht Ziektebeelden Opdracht Ziektes bij kinderen Opdracht Koorts, jouw zorg Opdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B Inhoudsopgave Opdracht Soort plannen Welke Voorbereiden Uitvoeren en workshop afronden OMG / SV School Praktijk Opdracht: voorraadbeheer

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A Inhoudsopgave Opdracht Ziektebeelden Opdracht Ziektes bij kinderen STER-opdracht Ondersteuning bij de ADL (vervolg) Opdracht: Voorkomen is beter Welke Voorbereiden

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

an.nl

an.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel A Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA BASISZORG DEEL A Opdracht 1.1.2 Leerdoelen en

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 1 van 88 Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 2 van 88 INHOUD pagina

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleiding Zorghulp. Blokboek 8. Deze map is van: Groep:

Opleiding Zorghulp. Blokboek 8. Deze map is van: Groep: Opleiding Zorghulp Blokboek 8 Deze map is van: Groep: 1 Inhoud Programma week 1 en 2 3 Beroepsopdracht 32: Omgaan met klachten 5 Beroepsopdracht 33: Omgaan met ongewenst gedrag 13 Beroepsopdracht 34: Omgaan

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk.

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk. Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Kleurrijk Opdracht Voorraad beheer theorie Workshop HHK Onderhoud kleding en schoenen Wassen en drogen Opdracht Een reclamespotje

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School.

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School. Thema 1 Basiszorg Deel A BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht Werken aan mijn competenties Opdracht 0-meting digitale vaardigheden Opdracht Gezocht:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Ongelukken, kleine hoekjes, ogenblikken... Een ongeluk zit in een

Nadere informatie

Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011

Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011 Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011 Dit Competentie-Opdrachten en BeoordelingsMagazijn Zorghulp1 is met een licentie - als Word-bestand verkrijgbaar,

Nadere informatie

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. voorbereiden. afronden/ evalueren. Opdracht.

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. voorbereiden. afronden/ evalueren. Opdracht. Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Koort, jouw zorg Opdracht Koorts en ziek zijn Opdracht Voedingsproblemen Opdracht Een slechte eetlust, wat doe

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Instructie geven Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent

Nadere informatie

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 DEMOVERSIE met 5 van de 126 opdrachten Deze demoversie bestaat uit 5 van 126 opdrachten van het opdrachtenmagazijn

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Observaties uitvoeren

Observaties uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Observaties uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie