Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?"

Transcriptie

1 Kosten door Leo Blanchette - Fotolia.fr een arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

2

3 Als u een ongeval hebt op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk, spreken we over een arbeidsongeval. Dien in zo n geval altijd een officiële aangifte in bij uw werkgever. Hij zal oordelen of het ongeval daadwerkelijk als een arbeidsongeval erkend wordt en uw aangifte doorsturen naar Medex. Voor sommige personeelsleden van de overheidssector betaalt Medex kosten door een arbeidsongeval. Deze brochure geeft u een antwoord op de meest gestelde vragen. Kosten door een arbeidsongeval? 1

4 2

5 Voor welke personeelsleden betaalt Medex? Medex betaalt kosten door een arbeidsongeval voor personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten 1, zoals: - FOD s en POD s, - Diensten van de Vlaamse Overheid, - Diensten van de Fédération Wallonie-Bruxelles, - Diensten van de Service public de Wallonie, - Diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, - Onderwijssector: onderwijs georganiseerd door de gemeenschappen of gemeenschapscommissies, gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en diensten voor schoolen beroepsoriëntering, - Raad van State, - Rechterlijke macht, - Rekenhof, - Comité P, - Comité I. Medex betaalt geen kosten voor personeelsleden van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsinstellingen en lokale besturen. 1 Medex betaalt kosten voor personeelsleden op wie het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector van toepassing is. 3

6 Wat betaalt Medex? 2 Medische kosten Wanneer u medische verzorging nodig hebt als gevolg van een arbeidsongeval 2, betaalt Medex de volgende kosten: Falko Matte - Fotolia.fr - Raadpleging van een arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, - Ziekenhuisopname, - Operatieve ingreep, - Apotheker, - Aankoop, huur, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen (bijvoorbeeld: heupprothese, gebit, bril, rolstoel, kruk, steunzolen, braces, bandages, speciale bedden, matrassen, badlift, ). Verplaatsingskosten Medex betaalt de werkelijke verplaatsingskosten: Op de dag van het ongeval; Voor een raadpleging van uw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, als die door Medex is aanvaard; Voor een behandeling als die door Medex is aanvaard; Voor een opname of operatieve ingreep als die door Medex is aanvaard en Voor de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen als die door Medex is aanvaard. Let op! Dit betekent niet dat Medex al deze kosten altijd en volledig betaalt (zie verder en zie de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13. Deze bijlage geeft per type kost meer details.). 2 KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en het KB van 17/10/2000 over het tarief voor geneeskundige verzorging na een arbeidsongeval. 4

7 Wat betaalt Medex niet? - Kosten die geen verband houden met de opgelopen letsels; - Kosten die niet nodig zijn voor de medische verzorging, zoals: Kosten voor gezins- en familiehulp; Aanpassingen aan de woning; Diefstal van materiaal en Herstelling of vervanging van materiaal (bijvoorbeeld: vervoersmiddel, kledij, ). Supplementen, zoals: Supplementen op het ereloon van een arts, specialist, ; Bij hospitalisatie: o Kamer- en ereloonsupplementen van een eenpersoonskamer; o Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers; o Persoonlijke kosten (bijvoorbeeld: telefoon, drank, TV, ). - Behandelingen waarvan het effect wetenschappelijk niet is bewezen; - Administratieve kosten (bijvoorbeeld: een aangetekende zending, postzegels, het globaal medisch dossier, aangerekende intresten, expertisekosten van artsen in een beroepsprocedure, kosten arbeidsrechtbank, ); - Kosten door volgende verplaatsingen: Naar het medisch centrum van Medex, naar uw ziekenfonds, naar de rechtbank, naar de apotheker, naar andere verzekeringsinstellingen, ; Van uw gezinsleden of anderen; Met de auto voor een traject dat heen en terug minder dan 10 km is en Voor een behandeling, opname, die niet door Medex is aanvaard. 5

8 Hoeveel betaalt Medex 3? Kosten die in officiële tarieven opgenomen zijn Kosten die in de officiële tarieven van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering opgenomen zijn, worden aan dit officiële tarief, zijnde het RIZIV-tarief 4, betaald. Kosten die niet in officiële tarieven opgenomen zijn kreativwerden - Fotolia.fr Uw werkgever houdt de erkenning als arbeidsongeval nog in beraad of heeft nog geen beslissing genomen. Wat nu? Neem contact op met uw werkgever zodat er zo snel mogelijk een beslissing genomen wordt. Zolang uw ongeval niet erkend is als arbeidsongeval, kan u geen kosten indienen bij Medex. Kosten die niet in de RIZIV-tarieven opgenomen zijn, worden aan de werkelijke kostprijs betaald voor zover die redelijk is. Medex vergelijkt de werkelijke kostprijs met gelijkaardige behandelingen die wel zijn opgenomen in het RIZIVtarief en bepaalt zo wat een redelijke prijs is. Dit geldt ook voor behandelingen in het buitenland. Lees ook de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13 van deze brochure. Deze bijlage geeft per type kost meer details. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? Uw werkgever oordeelt of hij het ongeval dat u bij hem aangaf daadwerkelijk als een arbeidsongeval erkent. Als uw werkgever uw ongeval als een arbeidsongeval bevestigt, zal hij uw aangifte doorsturen naar Medex. Medex laat u per brief (een ontvangstmelding) weten wanneer het de nodige documenten van uw werkgever ontving. Bij deze brief zitten vignetten die u nodig heeft om uw kosten in te dienen. Van zodra u deze vignetten ontvangt, kan u uw kosten best regelmatig opsturen. 3 KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en het KB van 17/10/2000 over het tarief voor geneeskundige verzorging na een arbeidsongeval. 4 Het RIZIV (Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) heeft een lijst met medische prestaties opgesteld. Aan elke prestatie werd een tarief toegekend (RIZIV-tarief). Dit tarief bestaat uit 2 delen: een stuk remgeld (gedeelte dat u zelf betaalt) en een stuk terugbetalingstarief. Medex betaalt beide delen van het RIZIV-tarief. 6

9 U hebt uw originele facturen niet meer. Wat nu? Stuurde u per ongeluk uw factuur naar uw werkgever? Vraag de documenten bij uw werkgever op en dien alles zo snel mogelijk in bij Medex. Of vraag aan uw werkgever om deze documenten door te sturen. Bent u uw factuur kwijt of hebt u geen origineel meer? Contacteer ons Contact Center. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? Medische kosten 1. Kleef op elk document een vignet van Medex; 2. Verstuur originele facturen, getuigschriften voor verstrekte hulp, doktersvoorschriften, prijsoffertes, (zie bijlage Overzicht meest frequente kosten ) die verband houden met uw letsels en waarop de volgende zaken vermeld zijn: o Type prestatie; o Datum van de prestatie; o Het RIZIV-nummer per RIZIV-prestatie; o Het aangerekende tarief; o De gebruikte materialen en o De toegediende geneesmiddelen. 3. Als u de kosten zelf heeft betaald, vermeld dit dan duidelijk op de factuur: schrijf bovenaan Zelf betaald of voeg een betalingsbewijs toe; 4. Verstuur alles naar: Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Verplaatsingskosten Vul het formulier Verplaatsingskosten in en voeg de nodige bijlagen toe zoals beschreven op het formulier. U vindt het formulier bij de ontvangstmelding van uw arbeidsongeval die Medex u stuurt en op (Ga naar Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen/Verplaatsingskosten ). Enkele aandachtspunten: Stuur uw kosten nooit op naar uw werkgever; Neem voor alle zekerheid een kopie van de documenten die u verstuurt (bijvoorbeeld: facturen, getuigschriften voor verstrekte hulp, ); Vermeld uw rekeningnummer altijd op uw aangifte van uw arbeidsongeval; Wijzigde u uw rekeningnummer? Laat het ons zo snel mogelijk schriftelijk weten; Kreeg u een vooraf toestemming van een arts van Medex (zie pagina 10)? Stuur een kopie van dit akkoord dan mee op; Dien uw verplaatsingskosten samen met uw medische kosten in en Lees de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13 van deze brochure. U vindt er per type kost meer details. 7

10 U heeft geen vignet bij de hand. Wat nu? Betaalt Medex kosten rechtstreeks of moet u voorschieten? Alles hangt af van de manier waarop uw zorgverstrekker (arts, kinesist, ziekenhuis, ) te werk gaat: ofwel factureert hij rechtstreeks aan Medex, ofwel factureert hij op uw naam. Rechtstreekse facturatie aan Medex Geef de zorgverstrekker (bijvoorbeeld: ziekenhuis, specialist, ): - Een vignet van Medex om op zijn documenten te kleven en - De contactgegevens van de dienst Medische Kosten van Medex. Zorg er dan voor dat de zorgverstrekker duidelijk uw naam, voornaam, rijksregisternummer en de datum van het arbeidsongeval noteert op zijn documenten. lenets_tan - Fotolia.fr 8

11 Facturatie op uw naam Als de zorgverstrekker de factuur op uw naam zet, zijn er twee mogelijkheden: - Als u de kosten zelf moet voorschieten, vermeld dit dan duidelijk op uw factuur (schrijf bovenaan Zelf betaald ) of voeg een betalingsbewijs toe; - Als u de kosten niet zelf moet voorschieten, stuur dan alle documenten door naar Medex. Meld dit aan uw zorgverstrekker zodat hij weet dat Medex zijn factuur rechtstreeks zal betalen. Yuri Arcurs - Fotolia.fr Ontving u een herinnering van uw zorgverstrekker? Als u een herinnering ontvangt voor een factuur die u al naar Medex hebt verstuurd, contacteer ons Contact Center dan onmiddellijk. Betaal de herinnering niet direct zelf. Diende u al kosten in via uw ziekenfonds? Uw ziekenfonds betaalt geen medische kosten die verband houden met een arbeidsongeval. Wat moet u doen? Verwittig uw ziekenfonds dat u kosten door een arbeidsongeval hebt ingediend. Vraag uw ziekenfonds een betalingsoverzicht en bezorg het aan Medex. Op basis van dit betalingsoverzicht zal Medex u het deel van de kosten dat u zelf betaalde (remgeld) terugbetalen. U hebt een privéverzekering. Komt deze tussen? Aangezien het om een arbeidsongeval gaat, moet u eerst uw kosten indienen bij Medex. Eventueel kan u in het geval dat Medex niet alles betaalt, contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij om te bekijken of zij eventueel nog tussenkomen. Dit hangt af van uw polis. 9

12 Wanneer moet u vooraf toestemming aan Medex vragen? Vraag vooraf het akkoord aan Medex voor de volgende kosten: Zorgen die niet zijn opgenomen in het RIZIV-tarief: Volgende zorgen nadat Medex u een % blijvende arbeidsongeschiktheid toekende 5 : (Opgelet, dit geldt ook voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 0%.) Volgende prothesen en orthopedische hulpmiddelen: - Alternatieve behandelingen: chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, psychotherapie,... - Esthetische ingreep - Revalidatie in een verzorgingstehuis - Behandeling of opname waarvoor u naar het buitenland gaat - - Kinesitherapie - Fysiotherapie - Operatieve ingreep - Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag - Duurdere prothese (bv. knieprothese, heupprothese, ) - Duurder orthopedisch materiaal (bv. rolstoel, zetel, ) - Tandprothese - Vernieuwing en onderhoud prothese en orthopedisch materiaal 5 Een arts van Medex zal uw vraag bekijken en u laten weten voor welke kosten Medex toestemming geeft. 5 Dit betekent dat Medex een consolidatiedatum vaststelde. 10

13 Hoe vraagt u vooraf toestemming aan Medex? - Voor een tandprothese laat u het formulier Fiche voor tandprothese door uw tandarts invullen. - Voor alle andere zorgen, laat u uw arts een voorschrift maken via het formulier Aanvraag akkoord vooraf. Bij ingrepen, opnames, prothesen en orthopedische hulpmiddelen moet u een medisch rapport toevoegen aan uw aanvraag. Bij prothesen en orthopedische hulpmiddelen moet u ook een offerte toevoegen. Verstuur uw aanvraag voor een akkoord vooraf naar: Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel U vindt deze formulieren op (Ga naar Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen/Medische kosten en zorgen ) en bij de ontvangstmelding van uw aangifte die Medex u stuurt. Is voor minder dure protheses en orthopedische hulpmiddelen een akkoord vooraf nodig? Voor bijvoorbeeld bandages, een halskraag, een enkelband, huur krukken, hoeft u vooraf geen akkoord te vragen. Wil u zeker zijn of Medex tussenkomt in de factuur? Dan mag u altijd vooraf het akkoord vragen vooraleer u het aankoopt. Uw behandeling is al opgestart en u had vooraf nog geen toestemming gevraagd. Wat nu? Dien onmiddellijk uw aanvraag in. Medex zal uw vraag bekijken voor de sessies die nog niet hebben plaatsgevonden. Voor de al voorbije sessie kan Medex u niet garanderen dat het tussenkomt. 11

14 Wanneer zal het bedrag dat Medex betaalt, gestort worden? Schlierner - Fotolia.fr Medex beslist zo snel mogelijk welke kosten aan hoeveel worden betaald. Medex geeft het nodige dan door aan de dienst Boekhouding van de federale overheid die de storting doet. Dit proces neemt gemiddeld een maand in beslag (vanaf de datum van ontvangst van uw kosten). Als de documenten die u indiende niet in orde zijn, kan dit uiteraard oplopen. Wat als u het niet eens bent met een beslissing van Medex? Als u het niet eens bent met een beslissing over de betaling van kosten of een akkoord vooraf, kan u in beroep gaan. Hoe? - Laat Medex binnen de 30 dagen vanaf de datum van de beslissing schriftelijk weten dat u het niet eens bent; - Voeg een medisch verslag van uw arts toe; - Verstuur alles naar: Medex Medische kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Als Medex dezelfde beslissing na beroep behoudt, kan u zich nog richten tot de arbeidsrechtbank bevoegd voor uw woonplaats. 12

15 Bijlage Overzicht meest frequente kosten In deze bijlage ziet u per type kost welke documenten u moet indienen om in orde te zijn en u vindt er ook telkens meer specifieke informatie over het terugbetalingstarief, een eventueel akkoord vooraf, Medische kosten Medex betaalt medische kosten alleen wanneer ze nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van uw arbeidsongeval. Verplaatsingskosten Medex betaalt de werkelijke verplaatsingskosten: Op de dag van het ongeval; Voor een raadpleging van uw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, als die door Medex is aanvaard; Voor een behandeling als die door Medex is aanvaard; Voor een opname of operatieve ingreep als die door Medex is aanvaard en Voor de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen als die door Medex is aanvaard. 13

16 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Consultaties Kosten erelonen x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Eventuele supplementen op het ereloon betaalt Medex niet. Kosten erelonen en bijkomende kosten voor verzorging en gebruikte materialen (bv. kompres, spalk, injectie, geneesmiddelen, ) Opnames en ingrepen Ziekenhuisopname Operatieve ingreep x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Eventuele supplementen op het ereloon betaalt Medex niet. x x (x) Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Voor een eenpersoonskamer betaalt Medex dus geen kamer- en ereloonsupplementen. Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers en persoonlijke kosten zoals telefoon, drank, TV,... betaalt Medex ook niet. Medisch verslag Voor een opname van minder dan 10 dagen vanaf de dag van het ongeval is een medisch verslag niet nodig. Verstuur dit verslag onder gesloten omslag ter attentie van de arts van Medex en voeg het bij de kosten die u indient.

17 Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag na consolidatie* Operatieve ingreep na consolidatie* x x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan RIZIV-tarief. Voor een eenpersoonskamer betaalt Medex dus geen kamer- en ereloonsupplementen. Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers en persoonlijke kosten zoals telefoon, drank, TV,... betaalt Medex ook niet. * Dit betekent dus na de toekenning door van een % blijvende arbeidsongeschiktheid. Opname in een revalidatiecentrum, verzorgingstehuis, Verstuur het medisch verslag onder gesloten omslag ter attentie van de arts van Medex en voeg het bij de kosten die u indient. x (x) x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Getuigschrift verstrekte hulp Voor zorgen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u ook een getuigschrijft voor verstrekte hulp indienen. Esthetische ingreep x x x Medex betaalt zo n kosten niet tenzij uw arts de noodzaak van zo n ingreep kan motiveren. Vraag dan vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Behandelingen Kinesitherapie Fysiotherapie Logopedie Kinesitherapie na consolidatie* Fysiotherapie na consolidatie* x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan RIZIV-tarief. Bij een verlenging van de behandeling moet u opnieuw een voorafgaandelijk akkoord vragen aan Medex. * Dit betekent dus na de toekenning door Medex van een % blijvende arbeidsongeschiktheid. Verpleegkundige zorgen x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief.

18 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Behandelingen in het buitenland Kosten op de dag van het ongeval in het buitenland x Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. en nazorg ter plaatse Grensbewoners x Grensbewoners mogen eventueel nabije artsen in het buitenland raadplegen of zich laten opnemen in nabijgelegen buitenlandse ziekenhuizen. Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Naar het buitenland voor een behandeling x x Als u een behandeling tijdens een verblijf in het buitenland wil laten doorlopen of als het zou gaan om een behandeling die alleen in het buitenland bestaat, moet u vooraf het akkoord aan Medex vragen. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Verplaatsingskosten die hiermee gepaard gaan, vergoedt Medex niet.

19 Alternatieve behandelingen Osteopathie Chiropraxie Acupunctuur Mesotherapie x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf: maximum 5 sessies per jaar (eventueel de verschillende types onderling gecombineerd) per pathologie, aan maximum 35 per sessie. Osteopathie Een behandeling osteopathie moet verricht worden door een osteopaat aangesloten bij de Groepering, Nationaal en Representatie voor de Professionele Osteopaten (GNRPO). Als een kinesist deze behandeling uitvoert, moet hij het diploma van osteopaat bezitten en mag hij in geen geval kinesitherapieprestaties factureren. Chiropraxie Een behandeling chiropraxie moet verricht worden door een chiropractor of een kinesist. Als een kinesist deze behandeling uitvoert, moet hij het diploma van chiropractor bezitten en mag hij in geen geval kinesitherapieprestaties factureren. Acupunctuur en mesotherapie De behandeling moet verricht worden door een erkend arts. Als de arts u een getuigschrift voor verstrekte hulp geeft en een ontvangstbewijs moet u beide documenten samen indienen. Psychotherapie x x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex geeft een akkoord voor maximum 6 maanden met gemiddeld 1 zitting van ongeveer 45 minuten per week, naargelang de behoefte. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf met een maximum van 50 per zitting. Medisch verslag Bij een verlenging van de behandeling moet u via uw behandelend arts opnieuw vooraf het akkoord aan Medex vragen aan de hand van een medisch verslag. TMS, Shock wave, x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is.

20 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, Bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Prothesen en orthopedische hulpmiddelen Minder dure prothesen (bv. bandages, halskraag, enkelband, ) en orthopedische hulpmiddelen (bv. huur kruk, ) x x (x) Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Een aankoop moet gebeuren bij een erkende bandagist of apotheker. Duurdere prothesen (bv. knieprothese, heupprothese,...) en orthopedische hulpmiddelen (bv. speciale schoenen, aankoop rolstoel, aankoop matras, aankoop speciaal bed, ) Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen. x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Een aankoop moet gebeuren bij een erkende bandagist of in een gespecialiseerde zaak. Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen.

21 Vernieuwing en onderhoud van prothesen en orthopedisch materiaal x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex baseert zich op de termijnen voor vernieuwing en onderhoud die het Fonds voor Arbeidsongevallen bepaalde. Wil u vroeger dan die termijn iets vernieuwen of onderhouden? Motiveer dit dan goed op het moment dat u vooraf het akkoord aan Medex vraagt. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen. Tandprothesen x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex via het formulier Fiche voor tandprothese dat u door uw tandarts laat invullen. Medex overlegt met een tandarts-adviseur en bepaalt zo welke kosten het op zich neemt. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Brilbreuk x x De kosten van de montuur betaalt Medex aan de barema s van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vermeld op de factuur (dit geldt ook als u een oogletsel hebt door het arbeidsongeval): - afzonderlijk het tarief voor de montuur en de glazen - de dioptrie

22 Farmaceutische producten Geregistreerde geneesmiddelen Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, Bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten x Medex betaalt deze kosten aan de officiële tarieven. Een arts moet de geneesmiddelen voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. Magistrale bereidingen x Medex betaalt deze kosten aan de officiële tarieven. Een arts moet de bereidingen voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. Uw apotheker moet de bereidingen in detail vermelden op het document dat u indient. Homeopathie x Medex betaalt alleen de producten die erkend zijn door de mutualiteiten en Voedingssupplementen zoals vitamines, mineralen, betaalt ze aan de officiële tarieven. Een arts moet de producten voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. x In principe betaalt Medex zo n kosten niet, ook al schrijft een arts ze voor. Zo n producten worden beschouwd en verkocht als voedingssupplement en niet als geneesmiddel. Alleen wanneer het effect van een voedingssupplement op een bepaald letsel wetenschappelijk werd bewezen, kan Medex toch tussenkomen. Medex beoordeelt dergelijke kosten geval per geval in functie van uw medisch dossier.

23 Verplaatsingen op de dag van het ongeval - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten. - Taxi x x Medex betaalt deze kosten. - Auto x Medex betaalt 0,2479/km (tarief op december 2012), maar alleen voor trajecten met een afstand van minimum 10 km heen en terug. - Ziekenwagen x Medex betaalt deze kosten. Verplaatsingen na de dag van het ongeval - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten. - Taxi x x x Medex betaalt deze kosten. Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert waarom dat vervoersmiddel nodig was. - Auto x Medex betaalt 0,2479/km (tarief op december 2012), maar alleen voor trajecten met een afstand van minimum 10 km heen en terug. - Ziekenwagen x x Medex betaalt deze kosten. Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert waarom dat vervoersmiddel nodig was.

24 David Bovagnet - Fotolia.fr Contactgegevens en meer informatie Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Contact Center: 02/ Mail: Medex-vignetten nodig? Contact Center: 02/ Mail: Formulieren of meer informatie over arbeidsongevallen, medische kosten, verplaatsingskosten en de beroepsprocedure nodig? (Thema Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen ) Interessante linken: - Website RIZIV: - Website Fonds voor Arbeidsongevallen: - Website FOD Justitie: U kan via deze website de arbeidsrechtbank bevoegd voor uw woonplaats opzoeken via Rechterlijke orde > Hoven en rechtbanken > Arbeidsrechtbanken. V. U.: Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Kosten. door een. arbeidsongeval? Overzicht meest frequente kosten. Leo Blanchette - Fotolia.fr

Kosten. door een. arbeidsongeval? Overzicht meest frequente kosten. Leo Blanchette - Fotolia.fr Kosten door een Leo Blanchette - Fotolia.fr arbeidsongeval? Overzicht meest frequente kosten Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? Medische kosten 1. Raadpleeg de tabel in deze brochure om

Nadere informatie

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX)

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX) Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 20/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij afwezigheden, controles en bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97

Nadere informatie

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Leo Blanchette - Fotolia.fr 2 Medex is uw medische dienst voor arbeidsongevallen 1. Medex is bevoegd om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een

Nadere informatie

Beste, Via uw verzekeraar

Beste, Via uw verzekeraar Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 28/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL medex@health.belgium.be

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu?

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? NL-brochure slachtoffer van een AO-link-OK.docx Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL 1. Algemene inlichtingen... 3 1.1. Wat is een arbeidsongeval... 3 1.2. Wie is de

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

MEDICALIA BETAAL JE MEDISCHE KOSTEN ZONDER ZORGEN

MEDICALIA BETAAL JE MEDISCHE KOSTEN ZONDER ZORGEN MEDICALIA BETAAL JE MEDISCHE KOSTEN ZONDER ZORGEN INHOUD Je goede gezondheid komt op de eerste plaats!... 4 Welke tegemoetkomingen biedt Medicalia?... 5 Hoeveel betaal jij?... 9 Hoe vraag je je tegemoetkoming

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Wat doen als je ziek bent en niet kan gaan werken? Hoe gebeuren controlebezoeken? Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? 1 INHOUD 1. Contactgegevens... 3 2. Wie is verzekerd?... 3 3. Wanneer komt de KBVB tussen?... 3 4. Bij welke kosten komt de KBVB tussen?... 3 5. Wanneer kan u een ongevalsaangifte

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur

Avantages - Voordelen. Détails - Details. Organisation - Organisatie. Acupunctuur Organisation Organisatie Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX 516 Acupunctuur Avantages Voordelen Détails Details per jaar Alarmsysteem Plaatsing : 40 Abonnement : 6,20/maand (tussenkomst Securex inbegrepen)

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Bond Moyson West- Vlaanderen 309 President Kennedypark 2 8500 KORTRIJK Tél. : (056) 23 02 30 Fax : (056) 23 02 06 Avantages - Voordelen Anti-decubitusmateriaal Acupunctuur Bandagiste

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade?

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Cover

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

INFO. Nieuws. Politiehervorming N 212. Waarin het nieuwe statuut voorziet! Federale Politie Directie interne relaties

INFO. Nieuws. Politiehervorming N 212. Waarin het nieuwe statuut voorziet! Federale Politie Directie interne relaties Nummer 1347 6 juni 2001 N 212 Politiehervorming INFO Nieuws Ziekteverlof en kosteloze verzorging : Waarin het nieuwe statuut voorziet! Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe statuut werden heel wat vragen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist Voetverzorging Verschillende specialisten Pedicure Een pedicure of voetverzorger zorgt voor een goede (basis)verzorging van de normale, niet pathologische/niet zieke voet. Het gaat hierbij om het knippen

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. 3 van het KB van 30/3/2001 tot

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het per ziekenfonds. Het overzicht

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2017 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Aangifte ongeval...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Antwerpen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds.

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL :

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL : PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN SPORTONGEVAL : Vraag een aangifteformulier bij onze secretaris of bij één van onze bestuursleden. Het "medisch getuigschrift" dient ingevuld te worden door de behandelende

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie van 16-12-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

Betaling medische kosten van OCMW-klanten

Betaling medische kosten van OCMW-klanten Betaling medische kosten van OCMW-klanten Dit document geeft een overzicht van de werkwijze van de medische waarborg en de visie van OCMW Antwerpen over de betaling van medische kosten voor haar klanten.

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN

OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN OVERZICHT VAN DE GOEDGEKEURDE MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BIJZONDERE KOSTEN Inhoud ADHD... 3 Allergieën... 3 Astma... 3 Andere medische kosten... 4 Dagkliniek (zonder overnachting)... 4 Dermatologie... 5

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Antwoorden op de meest gestelde vragen over ziektecontroles Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je werkgever, maar vandaag

Nadere informatie