Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten door. arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?"

Transcriptie

1 Kosten door Leo Blanchette - Fotolia.fr een arbeidsongeval? Voor wie betaalt Medex kosten? Welke kosten aan hoeveel? Wanneer en hoe moet u uw kosten indienen?

2

3 Als u een ongeval hebt op het werk of tijdens de verplaatsing van en naar het werk, spreken we over een arbeidsongeval. Dien in zo n geval altijd een officiële aangifte in bij uw werkgever. Hij zal oordelen of het ongeval daadwerkelijk als een arbeidsongeval erkend wordt en uw aangifte doorsturen naar Medex. Voor sommige personeelsleden van de overheidssector betaalt Medex kosten door een arbeidsongeval. Deze brochure geeft u een antwoord op de meest gestelde vragen. Kosten door een arbeidsongeval? 1

4 2

5 Voor welke personeelsleden betaalt Medex? Medex betaalt kosten door een arbeidsongeval voor personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten 1, zoals: - FOD s en POD s, - Diensten van de Vlaamse Overheid, - Diensten van de Fédération Wallonie-Bruxelles, - Diensten van de Service public de Wallonie, - Diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, - Onderwijssector: onderwijs georganiseerd door de gemeenschappen of gemeenschapscommissies, gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en diensten voor schoolen beroepsoriëntering, - Raad van State, - Rechterlijke macht, - Rekenhof, - Comité P, - Comité I. Medex betaalt geen kosten voor personeelsleden van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsinstellingen en lokale besturen. 1 Medex betaalt kosten voor personeelsleden op wie het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector van toepassing is. 3

6 Wat betaalt Medex? 2 Medische kosten Wanneer u medische verzorging nodig hebt als gevolg van een arbeidsongeval 2, betaalt Medex de volgende kosten: Falko Matte - Fotolia.fr - Raadpleging van een arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, - Ziekenhuisopname, - Operatieve ingreep, - Apotheker, - Aankoop, huur, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen (bijvoorbeeld: heupprothese, gebit, bril, rolstoel, kruk, steunzolen, braces, bandages, speciale bedden, matrassen, badlift, ). Verplaatsingskosten Medex betaalt de werkelijke verplaatsingskosten: Op de dag van het ongeval; Voor een raadpleging van uw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, als die door Medex is aanvaard; Voor een behandeling als die door Medex is aanvaard; Voor een opname of operatieve ingreep als die door Medex is aanvaard en Voor de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen als die door Medex is aanvaard. Let op! Dit betekent niet dat Medex al deze kosten altijd en volledig betaalt (zie verder en zie de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13. Deze bijlage geeft per type kost meer details.). 2 KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en het KB van 17/10/2000 over het tarief voor geneeskundige verzorging na een arbeidsongeval. 4

7 Wat betaalt Medex niet? - Kosten die geen verband houden met de opgelopen letsels; - Kosten die niet nodig zijn voor de medische verzorging, zoals: Kosten voor gezins- en familiehulp; Aanpassingen aan de woning; Diefstal van materiaal en Herstelling of vervanging van materiaal (bijvoorbeeld: vervoersmiddel, kledij, ). Supplementen, zoals: Supplementen op het ereloon van een arts, specialist, ; Bij hospitalisatie: o Kamer- en ereloonsupplementen van een eenpersoonskamer; o Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers; o Persoonlijke kosten (bijvoorbeeld: telefoon, drank, TV, ). - Behandelingen waarvan het effect wetenschappelijk niet is bewezen; - Administratieve kosten (bijvoorbeeld: een aangetekende zending, postzegels, het globaal medisch dossier, aangerekende intresten, expertisekosten van artsen in een beroepsprocedure, kosten arbeidsrechtbank, ); - Kosten door volgende verplaatsingen: Naar het medisch centrum van Medex, naar uw ziekenfonds, naar de rechtbank, naar de apotheker, naar andere verzekeringsinstellingen, ; Van uw gezinsleden of anderen; Met de auto voor een traject dat heen en terug minder dan 10 km is en Voor een behandeling, opname, die niet door Medex is aanvaard. 5

8 Hoeveel betaalt Medex 3? Kosten die in officiële tarieven opgenomen zijn Kosten die in de officiële tarieven van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering opgenomen zijn, worden aan dit officiële tarief, zijnde het RIZIV-tarief 4, betaald. Kosten die niet in officiële tarieven opgenomen zijn kreativwerden - Fotolia.fr Uw werkgever houdt de erkenning als arbeidsongeval nog in beraad of heeft nog geen beslissing genomen. Wat nu? Neem contact op met uw werkgever zodat er zo snel mogelijk een beslissing genomen wordt. Zolang uw ongeval niet erkend is als arbeidsongeval, kan u geen kosten indienen bij Medex. Kosten die niet in de RIZIV-tarieven opgenomen zijn, worden aan de werkelijke kostprijs betaald voor zover die redelijk is. Medex vergelijkt de werkelijke kostprijs met gelijkaardige behandelingen die wel zijn opgenomen in het RIZIVtarief en bepaalt zo wat een redelijke prijs is. Dit geldt ook voor behandelingen in het buitenland. Lees ook de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13 van deze brochure. Deze bijlage geeft per type kost meer details. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? Uw werkgever oordeelt of hij het ongeval dat u bij hem aangaf daadwerkelijk als een arbeidsongeval erkent. Als uw werkgever uw ongeval als een arbeidsongeval bevestigt, zal hij uw aangifte doorsturen naar Medex. Medex laat u per brief (een ontvangstmelding) weten wanneer het de nodige documenten van uw werkgever ontving. Bij deze brief zitten vignetten die u nodig heeft om uw kosten in te dienen. Van zodra u deze vignetten ontvangt, kan u uw kosten best regelmatig opsturen. 3 KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector en het KB van 17/10/2000 over het tarief voor geneeskundige verzorging na een arbeidsongeval. 4 Het RIZIV (Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) heeft een lijst met medische prestaties opgesteld. Aan elke prestatie werd een tarief toegekend (RIZIV-tarief). Dit tarief bestaat uit 2 delen: een stuk remgeld (gedeelte dat u zelf betaalt) en een stuk terugbetalingstarief. Medex betaalt beide delen van het RIZIV-tarief. 6

9 U hebt uw originele facturen niet meer. Wat nu? Stuurde u per ongeluk uw factuur naar uw werkgever? Vraag de documenten bij uw werkgever op en dien alles zo snel mogelijk in bij Medex. Of vraag aan uw werkgever om deze documenten door te sturen. Bent u uw factuur kwijt of hebt u geen origineel meer? Contacteer ons Contact Center. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? Medische kosten 1. Kleef op elk document een vignet van Medex; 2. Verstuur originele facturen, getuigschriften voor verstrekte hulp, doktersvoorschriften, prijsoffertes, (zie bijlage Overzicht meest frequente kosten ) die verband houden met uw letsels en waarop de volgende zaken vermeld zijn: o Type prestatie; o Datum van de prestatie; o Het RIZIV-nummer per RIZIV-prestatie; o Het aangerekende tarief; o De gebruikte materialen en o De toegediende geneesmiddelen. 3. Als u de kosten zelf heeft betaald, vermeld dit dan duidelijk op de factuur: schrijf bovenaan Zelf betaald of voeg een betalingsbewijs toe; 4. Verstuur alles naar: Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Verplaatsingskosten Vul het formulier Verplaatsingskosten in en voeg de nodige bijlagen toe zoals beschreven op het formulier. U vindt het formulier bij de ontvangstmelding van uw arbeidsongeval die Medex u stuurt en op (Ga naar Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen/Verplaatsingskosten ). Enkele aandachtspunten: Stuur uw kosten nooit op naar uw werkgever; Neem voor alle zekerheid een kopie van de documenten die u verstuurt (bijvoorbeeld: facturen, getuigschriften voor verstrekte hulp, ); Vermeld uw rekeningnummer altijd op uw aangifte van uw arbeidsongeval; Wijzigde u uw rekeningnummer? Laat het ons zo snel mogelijk schriftelijk weten; Kreeg u een vooraf toestemming van een arts van Medex (zie pagina 10)? Stuur een kopie van dit akkoord dan mee op; Dien uw verplaatsingskosten samen met uw medische kosten in en Lees de bijlage Overzicht meest frequente kosten op pagina 13 van deze brochure. U vindt er per type kost meer details. 7

10 U heeft geen vignet bij de hand. Wat nu? Betaalt Medex kosten rechtstreeks of moet u voorschieten? Alles hangt af van de manier waarop uw zorgverstrekker (arts, kinesist, ziekenhuis, ) te werk gaat: ofwel factureert hij rechtstreeks aan Medex, ofwel factureert hij op uw naam. Rechtstreekse facturatie aan Medex Geef de zorgverstrekker (bijvoorbeeld: ziekenhuis, specialist, ): - Een vignet van Medex om op zijn documenten te kleven en - De contactgegevens van de dienst Medische Kosten van Medex. Zorg er dan voor dat de zorgverstrekker duidelijk uw naam, voornaam, rijksregisternummer en de datum van het arbeidsongeval noteert op zijn documenten. lenets_tan - Fotolia.fr 8

11 Facturatie op uw naam Als de zorgverstrekker de factuur op uw naam zet, zijn er twee mogelijkheden: - Als u de kosten zelf moet voorschieten, vermeld dit dan duidelijk op uw factuur (schrijf bovenaan Zelf betaald ) of voeg een betalingsbewijs toe; - Als u de kosten niet zelf moet voorschieten, stuur dan alle documenten door naar Medex. Meld dit aan uw zorgverstrekker zodat hij weet dat Medex zijn factuur rechtstreeks zal betalen. Yuri Arcurs - Fotolia.fr Ontving u een herinnering van uw zorgverstrekker? Als u een herinnering ontvangt voor een factuur die u al naar Medex hebt verstuurd, contacteer ons Contact Center dan onmiddellijk. Betaal de herinnering niet direct zelf. Diende u al kosten in via uw ziekenfonds? Uw ziekenfonds betaalt geen medische kosten die verband houden met een arbeidsongeval. Wat moet u doen? Verwittig uw ziekenfonds dat u kosten door een arbeidsongeval hebt ingediend. Vraag uw ziekenfonds een betalingsoverzicht en bezorg het aan Medex. Op basis van dit betalingsoverzicht zal Medex u het deel van de kosten dat u zelf betaalde (remgeld) terugbetalen. U hebt een privéverzekering. Komt deze tussen? Aangezien het om een arbeidsongeval gaat, moet u eerst uw kosten indienen bij Medex. Eventueel kan u in het geval dat Medex niet alles betaalt, contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij om te bekijken of zij eventueel nog tussenkomen. Dit hangt af van uw polis. 9

12 Wanneer moet u vooraf toestemming aan Medex vragen? Vraag vooraf het akkoord aan Medex voor de volgende kosten: Zorgen die niet zijn opgenomen in het RIZIV-tarief: Volgende zorgen nadat Medex u een % blijvende arbeidsongeschiktheid toekende 5 : (Opgelet, dit geldt ook voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 0%.) Volgende prothesen en orthopedische hulpmiddelen: - Alternatieve behandelingen: chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, psychotherapie,... - Esthetische ingreep - Revalidatie in een verzorgingstehuis - Behandeling of opname waarvoor u naar het buitenland gaat - - Kinesitherapie - Fysiotherapie - Operatieve ingreep - Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag - Duurdere prothese (bv. knieprothese, heupprothese, ) - Duurder orthopedisch materiaal (bv. rolstoel, zetel, ) - Tandprothese - Vernieuwing en onderhoud prothese en orthopedisch materiaal 5 Een arts van Medex zal uw vraag bekijken en u laten weten voor welke kosten Medex toestemming geeft. 5 Dit betekent dat Medex een consolidatiedatum vaststelde. 10

13 Hoe vraagt u vooraf toestemming aan Medex? - Voor een tandprothese laat u het formulier Fiche voor tandprothese door uw tandarts invullen. - Voor alle andere zorgen, laat u uw arts een voorschrift maken via het formulier Aanvraag akkoord vooraf. Bij ingrepen, opnames, prothesen en orthopedische hulpmiddelen moet u een medisch rapport toevoegen aan uw aanvraag. Bij prothesen en orthopedische hulpmiddelen moet u ook een offerte toevoegen. Verstuur uw aanvraag voor een akkoord vooraf naar: Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel U vindt deze formulieren op (Ga naar Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen/Medische kosten en zorgen ) en bij de ontvangstmelding van uw aangifte die Medex u stuurt. Is voor minder dure protheses en orthopedische hulpmiddelen een akkoord vooraf nodig? Voor bijvoorbeeld bandages, een halskraag, een enkelband, huur krukken, hoeft u vooraf geen akkoord te vragen. Wil u zeker zijn of Medex tussenkomt in de factuur? Dan mag u altijd vooraf het akkoord vragen vooraleer u het aankoopt. Uw behandeling is al opgestart en u had vooraf nog geen toestemming gevraagd. Wat nu? Dien onmiddellijk uw aanvraag in. Medex zal uw vraag bekijken voor de sessies die nog niet hebben plaatsgevonden. Voor de al voorbije sessie kan Medex u niet garanderen dat het tussenkomt. 11

14 Wanneer zal het bedrag dat Medex betaalt, gestort worden? Schlierner - Fotolia.fr Medex beslist zo snel mogelijk welke kosten aan hoeveel worden betaald. Medex geeft het nodige dan door aan de dienst Boekhouding van de federale overheid die de storting doet. Dit proces neemt gemiddeld een maand in beslag (vanaf de datum van ontvangst van uw kosten). Als de documenten die u indiende niet in orde zijn, kan dit uiteraard oplopen. Wat als u het niet eens bent met een beslissing van Medex? Als u het niet eens bent met een beslissing over de betaling van kosten of een akkoord vooraf, kan u in beroep gaan. Hoe? - Laat Medex binnen de 30 dagen vanaf de datum van de beslissing schriftelijk weten dat u het niet eens bent; - Voeg een medisch verslag van uw arts toe; - Verstuur alles naar: Medex Medische kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Als Medex dezelfde beslissing na beroep behoudt, kan u zich nog richten tot de arbeidsrechtbank bevoegd voor uw woonplaats. 12

15 Bijlage Overzicht meest frequente kosten In deze bijlage ziet u per type kost welke documenten u moet indienen om in orde te zijn en u vindt er ook telkens meer specifieke informatie over het terugbetalingstarief, een eventueel akkoord vooraf, Medische kosten Medex betaalt medische kosten alleen wanneer ze nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van uw arbeidsongeval. Verplaatsingskosten Medex betaalt de werkelijke verplaatsingskosten: Op de dag van het ongeval; Voor een raadpleging van uw arts, specialist, kinesist, psycholoog, verpleegkundige, als die door Medex is aanvaard; Voor een behandeling als die door Medex is aanvaard; Voor een opname of operatieve ingreep als die door Medex is aanvaard en Voor de aankoop, herstelling of vervanging van prothesen en orthopedische toestellen als die door Medex is aanvaard. 13

16 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Consultaties Kosten erelonen x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Eventuele supplementen op het ereloon betaalt Medex niet. Kosten erelonen en bijkomende kosten voor verzorging en gebruikte materialen (bv. kompres, spalk, injectie, geneesmiddelen, ) Opnames en ingrepen Ziekenhuisopname Operatieve ingreep x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Eventuele supplementen op het ereloon betaalt Medex niet. x x (x) Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. Voor een eenpersoonskamer betaalt Medex dus geen kamer- en ereloonsupplementen. Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers en persoonlijke kosten zoals telefoon, drank, TV,... betaalt Medex ook niet. Medisch verslag Voor een opname van minder dan 10 dagen vanaf de dag van het ongeval is een medisch verslag niet nodig. Verstuur dit verslag onder gesloten omslag ter attentie van de arts van Medex en voeg het bij de kosten die u indient.

17 Ziekenhuisopname van meer dan 1 dag na consolidatie* Operatieve ingreep na consolidatie* x x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan RIZIV-tarief. Voor een eenpersoonskamer betaalt Medex dus geen kamer- en ereloonsupplementen. Eventuele supplementen op het ereloon of speciale tarieven voor extra kamercomfort bij tweepersoonskamers en gemeenschappelijke kamers en persoonlijke kosten zoals telefoon, drank, TV,... betaalt Medex ook niet. * Dit betekent dus na de toekenning door van een % blijvende arbeidsongeschiktheid. Opname in een revalidatiecentrum, verzorgingstehuis, Verstuur het medisch verslag onder gesloten omslag ter attentie van de arts van Medex en voeg het bij de kosten die u indient. x (x) x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Getuigschrift verstrekte hulp Voor zorgen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u ook een getuigschrijft voor verstrekte hulp indienen. Esthetische ingreep x x x Medex betaalt zo n kosten niet tenzij uw arts de noodzaak van zo n ingreep kan motiveren. Vraag dan vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Behandelingen Kinesitherapie Fysiotherapie Logopedie Kinesitherapie na consolidatie* Fysiotherapie na consolidatie* x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief. x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan RIZIV-tarief. Bij een verlenging van de behandeling moet u opnieuw een voorafgaandelijk akkoord vragen aan Medex. * Dit betekent dus na de toekenning door Medex van een % blijvende arbeidsongeschiktheid. Verpleegkundige zorgen x x Medex betaalt deze kosten aan RIZIV-tarief.

18 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Behandelingen in het buitenland Kosten op de dag van het ongeval in het buitenland x Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. en nazorg ter plaatse Grensbewoners x Grensbewoners mogen eventueel nabije artsen in het buitenland raadplegen of zich laten opnemen in nabijgelegen buitenlandse ziekenhuizen. Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Naar het buitenland voor een behandeling x x Als u een behandeling tijdens een verblijf in het buitenland wil laten doorlopen of als het zou gaan om een behandeling die alleen in het buitenland bestaat, moet u vooraf het akkoord aan Medex vragen. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Verplaatsingskosten die hiermee gepaard gaan, vergoedt Medex niet.

19 Alternatieve behandelingen Osteopathie Chiropraxie Acupunctuur Mesotherapie x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf: maximum 5 sessies per jaar (eventueel de verschillende types onderling gecombineerd) per pathologie, aan maximum 35 per sessie. Osteopathie Een behandeling osteopathie moet verricht worden door een osteopaat aangesloten bij de Groepering, Nationaal en Representatie voor de Professionele Osteopaten (GNRPO). Als een kinesist deze behandeling uitvoert, moet hij het diploma van osteopaat bezitten en mag hij in geen geval kinesitherapieprestaties factureren. Chiropraxie Een behandeling chiropraxie moet verricht worden door een chiropractor of een kinesist. Als een kinesist deze behandeling uitvoert, moet hij het diploma van chiropractor bezitten en mag hij in geen geval kinesitherapieprestaties factureren. Acupunctuur en mesotherapie De behandeling moet verricht worden door een erkend arts. Als de arts u een getuigschrift voor verstrekte hulp geeft en een ontvangstbewijs moet u beide documenten samen indienen. Psychotherapie x x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex geeft een akkoord voor maximum 6 maanden met gemiddeld 1 zitting van ongeveer 45 minuten per week, naargelang de behoefte. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf met een maximum van 50 per zitting. Medisch verslag Bij een verlenging van de behandeling moet u via uw behandelend arts opnieuw vooraf het akkoord aan Medex vragen aan de hand van een medisch verslag. TMS, Shock wave, x x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is.

20 Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, Bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten Prothesen en orthopedische hulpmiddelen Minder dure prothesen (bv. bandages, halskraag, enkelband, ) en orthopedische hulpmiddelen (bv. huur kruk, ) x x (x) Medex betaalt deze kosten aan de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is. Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Een aankoop moet gebeuren bij een erkende bandagist of apotheker. Duurdere prothesen (bv. knieprothese, heupprothese,...) en orthopedische hulpmiddelen (bv. speciale schoenen, aankoop rolstoel, aankoop matras, aankoop speciaal bed, ) Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen. x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Een aankoop moet gebeuren bij een erkende bandagist of in een gespecialiseerde zaak. Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen.

21 Vernieuwing en onderhoud van prothesen en orthopedisch materiaal x x (x) Vraag vooraf het akkoord aan Medex. Medex baseert zich op de termijnen voor vernieuwing en onderhoud die het Fonds voor Arbeidsongevallen bepaalde. Wil u vroeger dan die termijn iets vernieuwen of onderhouden? Motiveer dit dan goed op het moment dat u vooraf het akkoord aan Medex vraagt. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Kosten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn om te herstellen, betaalt Medex niet. Medex beoordeelt deze noodzaak in functie van uw medisch dossier. Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten/ Bijlage 13 Alleen voor prothesen en orthopedische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst met RIZIV-tarieven moet u dit document indienen. Tandprothesen x x Vraag vooraf het akkoord aan Medex via het formulier Fiche voor tandprothese dat u door uw tandarts laat invullen. Medex overlegt met een tandarts-adviseur en bepaalt zo welke kosten het op zich neemt. Medex betaalt alleen die kosten waarvoor het zijn akkoord gaf en dat aan het door Medex aanvaarde bedrag (in principe de werkelijke kostprijs voor zover die redelijk is). Brilbreuk x x De kosten van de montuur betaalt Medex aan de barema s van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vermeld op de factuur (dit geldt ook als u een oogletsel hebt door het arbeidsongeval): - afzonderlijk het tarief voor de montuur en de glazen - de dioptrie

22 Farmaceutische producten Geregistreerde geneesmiddelen Factuur, kostennota, ontvangstbewijs of vervoersbewijs Getuigschrift verstrekte hulp Akkoord vooraf van Medex Voorschrift behandelend arts Medisch verslag of medische motivatie Model 704, Bijlage 30 of BVAC Getuigschrift van aflevering bestemd voor bandagisten en orthopedisten of bijlage 13 Formulier Verplaatsingskosten x Medex betaalt deze kosten aan de officiële tarieven. Een arts moet de geneesmiddelen voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. Magistrale bereidingen x Medex betaalt deze kosten aan de officiële tarieven. Een arts moet de bereidingen voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. Uw apotheker moet de bereidingen in detail vermelden op het document dat u indient. Homeopathie x Medex betaalt alleen de producten die erkend zijn door de mutualiteiten en Voedingssupplementen zoals vitamines, mineralen, betaalt ze aan de officiële tarieven. Een arts moet de producten voorschrijven en u moet ze aankopen bij een erkende apotheker. Alleen een kasticket indienen, is niet geldig. x In principe betaalt Medex zo n kosten niet, ook al schrijft een arts ze voor. Zo n producten worden beschouwd en verkocht als voedingssupplement en niet als geneesmiddel. Alleen wanneer het effect van een voedingssupplement op een bepaald letsel wetenschappelijk werd bewezen, kan Medex toch tussenkomen. Medex beoordeelt dergelijke kosten geval per geval in functie van uw medisch dossier.

23 Verplaatsingen op de dag van het ongeval - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten. - Taxi x x Medex betaalt deze kosten. - Auto x Medex betaalt 0,2479/km (tarief op december 2012), maar alleen voor trajecten met een afstand van minimum 10 km heen en terug. - Ziekenwagen x Medex betaalt deze kosten. Verplaatsingen na de dag van het ongeval - Openbaar vervoer x x Medex betaalt deze kosten. - Taxi x x x Medex betaalt deze kosten. Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert waarom dat vervoersmiddel nodig was. - Auto x Medex betaalt 0,2479/km (tarief op december 2012), maar alleen voor trajecten met een afstand van minimum 10 km heen en terug. - Ziekenwagen x x Medex betaalt deze kosten. Dien een attest van uw arts in waarin hij medisch motiveert waarom dat vervoersmiddel nodig was.

24 David Bovagnet - Fotolia.fr Contactgegevens en meer informatie Medex Medische Kosten Victor Hortaplein 40/ Brussel Contact Center: 02/ Mail: Medex-vignetten nodig? Contact Center: 02/ Mail: Formulieren of meer informatie over arbeidsongevallen, medische kosten, verplaatsingskosten en de beroepsprocedure nodig? (Thema Overheidspersoneel/ Arbeidsongevallen ) Interessante linken: - Website RIZIV: - Website Fonds voor Arbeidsongevallen: - Website FOD Justitie: U kan via deze website de arbeidsrechtbank bevoegd voor uw woonplaats opzoeken via Rechterlijke orde > Hoven en rechtbanken > Arbeidsrechtbanken. V. U.: Dr. Dirk Cuypers. Victor Hortaplein, 40 bus 10, Brussel Grafisch ontwerp: Thierry Sauvenière

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Deze tarificatie is een algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. DKV Belgium N.V. Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 287 64 11 Fax.: +32 (0)2 287 64 12 www.dkv.be Rekeningnummer: ING BE54 3101 0027 0097 / BBRUBEBB R.P.R. 0414858607 Rbkh Brussel Onderneming

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 Waarom is deze informatie belangrijk

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

AFGE G STU T D U EER E D

AFGE G STU T D U EER E D AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je diploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbeidsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER EVD Pag. 1/13 Onderwijs en cultuur Jeugd EUROPESE VRIJWILLIGERSDIENST GROEPSVERZEKERING GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER Planbeheerder: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun

Nadere informatie