D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011"

Transcriptie

1 N 5 Mei - Juni 2011 D.A.S. Journaal Een malaise achter stuur Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

2 Een malaise achter stuur De gevolgen van een malaise achter het stuur staan hoog in de top tien van onderwerpen die rechtbanken behandelen. Bestuurders die de controle over hun voertuig verliezen door een malaise veroorzaken immers heel wat verkeersongevallen. Hoe zit het dan met de schadevergoeding? die de schadevergoeding voor zijn rekening zal nemen. Een uitzondering op dit principe: de zwakke weggebruiker als slachtoffer van een ongeval na een toevallig feit moet door de B.A.- autoverzekeraar schadeloosgesteld worden. Rechtspraak De rechter ten gronde oordeelt soeverein of de dader van een ongeval werkelijk onwel werd en of er sprake is van overmacht. Inhoud Een malaise achter stuur 2 Vraag & antwoord Verzekering B.A. Auto Vervangingsvoertuig 4 Verzekering B.A. Auto Overdracht van verzekerd voertuig 4 Verzekering B.A. Privéleven Bewaker van dier Duif 5 Aansprakelijkheid Sneeuw en ijs vallen van dak 6 Herstel van schade Verkeersongeval Infarct 6 INFO Zwakke weggebruiker en trein! Hof van Cassatie 30 september Wat bedoelt men met een malaise? Men spreekt van een tijdelijk bewustzijnsverlies te wijten aan een lichaamsstoornis. Meestal gaat het om een hartstoornis (hartinfarct of hartritmestoornis), herseninfarct en epilepsie. Soms is er ook sprake van plots flauwvallen of in slaap vallen of zelfs een hoestbui. Kan men de stoornis gelijkstellen aan een toevallig feit? Volgens het hof van Cassatie (arrest van ), is een dergelijke stoornis een toevallig feit (of overmacht) als zij het gevolg is van een gebeurtenis die zich buiten de menselijke wil voordeed en die noch voorzien, noch vermeden kon worden. Met andere woorden: er is slechts sprake van een toevallig feit als de gebeurtenis volledig onvoorzienbaar was, dat wil zeggen wanneer de aansprakelijke het ongeval niet kon voorzien. Bijgevolg kan een bestuurder die op één of andere manier kon verwachten dat hij onwel zou worden nooit aanspraak maken op toeval. De gevolgen van een ongeval veroorzaakt door een toevallig feit Een toevallig feit sluit elke schuld uit. Een bestuurder die een ongeval veroorzaakt na een toevallig feit kan dus niet aansprakelijk gesteld worden. Hij zal bovendien ontsnappen aan elke strafvervolging en malus. Zijn B.A.- verzekeraar zal vanzelfsprekend niet tussenkomen voor de benadeelden. Het slachtoffer zal dus beroep moeten doen op het Gemeenschappelijk Motor Waarborgfonds (GMWF) Pleidooien Als de bestuurder die het ongeval veroorzaakte verklaart dat hij onwel was geworden, moet men beslissen of de B.A.- autoverzekeraar of het GMWF de schade voor zijn rekening zal moeten nemen. Deze discussie leidt tot tal van processen. Bewijs van het toevallige feit Dit is de kern van de discussie Bij een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter die gegrond is op een overtreding van de strafwet (hier het geval), moet degene die de rechtsvordering instelt, bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en indien verweerder (dader van het ongeval) een rechtvaardigingsgrond (toevallig feit) aanvoert dat niet alle geloofwaardigheid mist, moet hij bewijzen dat die rechtvaardigingsgrond niet bestaat (Cass ). Met andere woorden, als de aansprakelijke bestuurder aanvoert dat hij onwel werd en dat deze bewering gezien de omstandigheden geloofwaardig is, moet de benadeelde bewijzen dat dit toevallige feit niet aanwezig was op het ogenblik van het ongeval. Maar een bestuurder die zonder enige geldige grondslag beweert dat hij onwel werd, zal zijn aansprakelijkheid en de stijging van zijn premie niet ontlopen. Risico voor de dader van een ongeval die kon voorzien dat hij onwel zou worden Een verzekeringnemer die lijdt aan hartproblemen of epilepsie en die zonder medische toelating blijft autorijden, loopt grote risico s. Als hij een ongeval veroorzaakt, zal zijn B.A.- autoverzekeraar de tegenpartij schadeloosstellen maar zich daarna tegen hem keren wegens het niet aangeven van verzwaring van het risico. Werden erkend als slachtoffers van een toevallig feit: een bestuurder weet niets af van geneeskunde en krijgt een epilepsieaanval na een alcoholontwenning (Politierechtbank Verviers ); een bestuurder weet dat hij een bloeddrukprobleem heeft en krijgt hierdoor overdag te maken met extreme slaperigheid, wat na het ongeval wordt ontdekt (Burgerlijke rechtbank Luik ); een bestuurder verliest het bewustzijn door een hoestbui (Hof van Beroep Brussel ); een bestuurder krijgt een bypass tien jaar voor het ongeval en sterft achter het stuur na een hartinfarct (Burgerlijke Rechtbank Charleroi ); een bestuurder krijgt een epilepsieaanval ondanks het feit dat hij vóór het ongeval behandeld werd voor problemen van slaperigheid, aandacht en verstrooidheid (Burgerlijke Rechtbank Antwerpen ). Werden niet erkend als slachtoffers van een toevallig feit: een 90-jarige bestuurder die een hartaanval krijgt terwijl er aanduidingen waren dat hij best zou gestopt zijn met autorijden (Politie Brussel ); een bestuurder die plots het bewustzijn verliest terwijl hij dit al regelmatig meemaakte zonder een arts te raadplegen (Politie Antwerpen ); een 74-jarige bestuurder die na het ongeval hartproblemen krijgt zonder dat wordt bewezen dat zij de oorzaak van het ongeval zouden zijn (Burger Luik ); een bestuurder die flauwvalt door slaapgebrek (Corr. Veurne ); een bestuurder die na een warmteopwelling flauwvalt door ventriculaire tachycardie waarvan hij het bestaan en de signalen kende (Politie Brugge ); een bestuurder die bezwijming aanvoert terwijl hij aan geestesstoornissen lijdt met controleverlies (Burger Kortrijk ) of nog, een bestuurder die onwel wordt als gevolg van cardiovasculaire problemen terwijl hij voordien al een hartinfarct kreeg dat hem had moeten aanzetten om zijn rijbewijs in te leveren (Politie Luik ). 2 3

3 D.A.S.-JOURNAAL Mei - Juni 2011 VRAAG & ANTWOORD 23 Verzekering B.A. Auto Vervangingsvoertuig Mijn cliënt ging samen met zijn vriendin met vakantie naar Portugal. Ter plaatse huurde hij een kleine auto type Jeep, voor een dag. In een bocht op een zeer smalle weg verloor hij de controle van het voertuig en eindigde in de gracht. Hij bleef ongedeerd maar zijn vriendin werd als passagier gewond en naar het ziekenhuis getransporteerd. In Portugal bestaat geen schadevergoeding voor passagiers (zwakke weggebruikers). Kan men geen beroep doen op de B.A. autoverzekering van mijn cliënt voor zijn eigen voertuig in België? Als het voertuig dat uw cliënt bestuurde in België zou zijn ingeschreven, kon men op basis van het Verdrag van Den Haag beroep doen op de Belgische verzekeraar voor de schadevergoeding van de passagier als zwakke weggebruiker in overeenstemming met art.29bis van de wet van betreffende de verplichte B.A. autoverzekering. Aangezien het gehuurde voertuig in Portugal is ingeschreven, is het Portugese recht van toepassing dat helaas niet voorziet in de automatische schadevergoeding van passagiers. Kan men art.4.1.b van de modelovereenkomst aanvoeren dat stelt dat de dekking van de in België aangegane overeenkomst zich uitstrekt tot het toevallig besturen van een aan derden toebehorend motorrijtuig, zelfs terwijl het omschreven rijtuig (met name het rijtuig dat door de overeenkomst verzekerd wordt) in gebruik is? De vraag is of het huren van een voertuig bij een agentschap kan gelijkgesteld worden met het toevallig besturen. Het huren van een voertuig sluit niet noodzakelijkerwijs het toevallige karakter uit van het besturen. Alles hangt af van de omstandigheden. Het huren in het buitenland van een voertuig voor enkele dagen toerisme lijkt ons geen toevallig besturen. Men had echter het toevallig besturen kunnen aanvoeren als uw cliënt af en toe de auto van een Portugese vriend had bestuurd of, ter plaatse, een auto had gehuurd om zijn eigen voertuig tijdelijk te vervangen. Aangezien het al dan niet toevallig karakter moeilijk te bewijzen valt, doet men best beroep op een rechter die soeverein zal oordelen. 24 Verzekering B.A.-Auto Overdracht van verzekerd voertuig Mijn cliënt X is voor zijn VW Golf in B.A.-Auto verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Y. X en zijn echtgenote bezoeken op 16/02/2011 de showroom van een Mercedes garage. Mevrouw X laat zich verleiden door een prachtig tweedehandsmodel. De garage neemt de VW Golf onmiddellijk over en verkoopt de Mercedes aan Mevrouw X (factuur op haar naam). De volgende ochtend veroorzaakt mijnheer X een ongeval met de Mercedes. Een ongevalaangifte wordt verstuurd naar verzekeraar Y die weigert tussen te komen omdat de Mercedes van mevrouw X niet gedekt is door de verzekering aangegaan door haar echtgenoot. Is het standpunt van de verzekeraar juist? Elke B.A.-Autoverzekeraar wil vóór alles vermijden dat hij met met één enkele verzekeringspolis 2 voertuigen verzekert. Een verzekeringspolis dekt over het algemeen maar één voertuig, aangeduid door zijn merk, zijn bouwjaar, zijn type, zijn chassis en motornummers. Art.33 van de modelovereenkomst bepaalt dat in geval van overdracht van eigendom van het omschreven rijtuig (VW Golf), de dekking verworven blijft aan de verzekerde (gedurende 16 dagen vanaf de overdracht) voor het nieuwe rijtuig (Mercedes). Het feit dat de factuur van het nieuwe voertuig op naam staat van Mevrouw X verandert niets aan de zaak. Het voertuig zelf is van belang. Het is voldoende bewezen dat de VW Golf wel degelijk werd overgedragen aangezien de Mercedes garage zelf voor de ruil zorgde. Uw cliënt kon dus niet met twee auto s tegelijk onder één verzekeringspolis rijden. De dag van het ongeval beantwoordde uw cliënt aan alle vereisten om te kunnen genieten van de uitbreiding van dekking bepaald in art.33 en zijn verzekeraar kan zijn tussenkomst niet weigeren. 25 Verzekering B.A. Privéleven Bewaker van dier Duif Na het loslaten van wedstrijdduiven kwam één van de duiven op de auto van mijn cliënt terecht waardoor de voorruit barstte. Dankzij de pootring werd de eigenaar van de duif gevonden. De verzekeraar B.A. Privéleven van de eigenaar van de duif weigert elke tussenkomst en beweert dat zijn verzekerde niet aansprakelijk is. Heeft deze verzekeraar gelijk? Art.1385 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat De eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. Volgens de rechtspraak, kan op grond van deze wettekst alleen de bewaker van een dier aansprakelijk zijn voor de schade die het veroorzaakt aan een derde. Maar om van een bewaker te spreken moet het dier bewaakt kunnen worden! Art.1385 BW heeft dus betrekking op alle huisdieren, afgericht of in een kooi, evenals op laboratoriumbacillen. Art.1385 BW is alleen van toepassing op wild als het gevangen werd of gefokt of wanneer het zich in een afgesloten jacht bevindt. Verschillende gerechtelijke beslissingen oordeelden dat art.1385 BW van toepassing is zelfs wanneer de bewaking van bepaalde dieren, zoals huiskatten (geen wilde), wordt bemoeilijkt door hun zin voor avontuur en onafhankelijkheid. Van duiven kan men moeilijk beweren dat het huisdieren zijn. Van nature ontsnappen zij aan bewaking, zelfs al zitten zij meestal opgesloten bij hun meester-duivenliefhebber. Bij een duivenwedstrijd waarbij de duiven los- 4 5

4 D.A.S.-JOURNAAL Mei - Juni 2011 VRAAG & ANTWOORD 6 gelaten worden op een honderdtal kilometers van de plaats waar zij normaal moeten terugkeren (duiventil), kan de eigenaar de bewaking niet meer op zich nemen. De duiven worden dan aan hun lot overgelaten zonder dat hun eigenaar nog meesterschap uitoefent (leiding en controle). Men kan ook niet beweren dat de duiven ontsnapt zijn of verdwaald. Het standpunt van de verzekeraar B.A. Gezin lijkt ons dus gerechtvaardigd. Zouden de duiven het huis naast de duiventil met hun uitwerpselen overladen, moet de verzekeraar B.A.- Gezin wellicht wel tussenkomen! 26 Aansprakelijkheid Sneeuw en ijs vallen van dak Op 24/12/2010 parkeerde mijn cliënt zijn auto langs de muur van een kerk. Tijdens zijn afwezigheid viel een grote hoeveelheid sneeuw en ijs van het dak van de kerk naar beneden waardoor zijn auto zwaar beschadigd werd (voorruit, motorkap, linker koplamp). Kan men de Kerkfabriek verzekerd bij verzekeringsmaatschappij X, aansprakelijk stellen? Wij menen helaas dat een rechtsvordering tegen de Kerkfabriek geen kans op slagen heeft. De weersomstandigheden van december 2010 waren uitzonderlijk. Wie had kunnen denken dat er zoveel sneeuw zou liggen op onze huizen en kerken waarvan de daken niet gebouwd zijn om aan zo n hoeveelheid te weerstaan? Overdadig sneeuw en ijs zijn een geval van overmacht of toeval (onvoorziene omstandigheden). Het dak van een kerk waarvan sneeuw- of ijzelblokken vallen is immers niet behept met een gebrek (abnormaal kenmerk). De situatie zou anders geweest zijn als het ongeval zich had voorgedaan in een sneeuwgebied (de Alpen bijvoorbeeld waar de sneeuw wordt tegengehouden door haken op de daken). Als een eigenaar in dit gebied niet de nodige voorzorgsmaatregelen zou treffen om een ongeval te vermijden, zou dit als een fout of nalatigheid (art burgerlijk wetboek) beschouwd worden. Deze eigenaar zou eveneens kunnen aansprakelijk gesteld worden als bewaarder van een gebrekkige zaak. In het verleden werd geoordeeld (Burgerlijke rechtbank Brussel ) dat de bollen van het Atomium behept waren met een gebrek (art.1384 al.1 Burgerlijk wetboek) omdat zij de sneeuw en ijs die verschillende geparkeerde auto s hadden beschadigd niet hadden tegengehouden. Deze beslissing, hoewel nooit tenietgedaan door het hof van Cassatie, werd echter hevig bekritiseerd omdat men moeilijk kan aannemen dat een Atomiumbol in zijn structuur behept is met een gebrek. 27 Herstel van schade Verkeersongeval Infarct Mijn cliënt veroorzaakte een ongeval door verstrooidheid. Hij reed in een file en merkte niet op dat er sterk vertraagd werd en dat zijn voorligger stopte. Hij reed dit voertuig langs achter aan. De bestuurders stapten uit en waren het eens om hun voertuig te verplaatsen en een ongevalaangifte op te stellen. Op dat ogenblik kreeg de 70-jarige bestuurder van het aangereden voertuig een hartinfarct en zakte ineen. Hij overleed helaas op de weg naar het ziekenhuis. Het probleem in deze zaak is dat mijn cliënt op het ogenblik van de feiten niet in orde was met zijn verzekering. Zijn verzekering was geschorst wegens niet-betaling van premie. Hij riskeert bijgevolg een verhaalvordering van zijn verzekeraar. Ik stel me volgende vraag: is mijn cliënt aansprakelijk voor het overlijden van tegenpartij? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk uiterst belangrijk voor mijn cliënt. Als de verzekeraar de gevolgen van dit overlijden moet dekken zal mijn cliënt aan zijn verzekeraar meer dan de schade aan het voertuig van tegenpartij moeten terugbetalen. Eerst en vooral lijkt het ons nuttig om art.52 van het Verkeersreglement te onderstrepen: ieder persoon betrokken in een ongeval moet de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. Bestuurders moeten, als mogelijk, hun voertuig verplaatsen om de rijweg vrij te maken. Men verliest deze verplichting nog al eens uit het oog! Om te kunnen antwoorden op de vraag of uw cliënt al dan niet aansprakelijk is voor het overlijden van tegenpartij moeten we nagaan of dit overlijden in oorzakelijk verband staat met het ongeval. De rechter ten gronde moet hierover beslissen. Zo oordeelde men dat de zelfmoord van het slachtoffer van een verkeersongeval na een zenuwinzinking in oorzakelijk verband stond met het ongeval, dat zich nochtans zeven maanden eerder had voorgedaan (Beroep Brussel en Cassatie ). In een arrest van , oordeelde het hof van beroep van Luik dat de motorrijder die opzettelijk een ongeval veroorzaakte en vervolgens op de vuist ging met een andere bestuurder aansprakelijk was voor het overlijden van laatstgenoemde die enkele ogenblikken later een hartinfarct kreeg. Op oordeelde de handelsrechtbank van Brussel dat de schade van een slachtoffer dat door de staking van de fabrikant geen vervangingsvoertuig kreeg, noodzakelijkerwijs te wijten was aan het totaal verlies van het eerste voertuig veroorzaakt door de aansprakelijke van het ongeval. In een arrest van oordeelde het hof van beroep van Luik dat de depressie en de zelfmoord van een vader, die aanwezig was tijdens het ongeval waarin zijn zoon overleed, in oorzakelijk verband stond met het ongeval veroorzaakt door de dader. Zo ook heeft het hof van beroep van Luik op geoordeeld dat er een oorzakelijk verband bestond tussen een ongeval waarin een kind het leven liet en de zenuwinzinking van de moeder van dit kind. Merkwaardig was de beslissing van het hof van beroep van Gent in een arrest van : een automobilist, die een zwaar spoorwegongeval had veroorzaakt, werd verplicht tot schadeherstel van een boer wiens koe onder stress een doodgeboren kalf kreeg! Als de verzekeraar wordt veroordeeld tot schadevergoeding van de verwanten van het overleden slachtoffer zal uw cliënt aan zijn verzekeraar meer moeten terugbetalen dan alleen de materiële schade aan het voertuig van tegenpartij. Men zal dus moeten nagaan hoe groot het risico van een hartinfarct bij het slachtoffer was. De voorafgaande medische toestand van het slachtoffer maakt immers deel uit van de berekening van de vergoeding. Deze vergoeding kan lager zijn als wordt bewezen dat het slachtoffer aanleg had voor een hartinfarct waaraan hij in een nabije toekomst had kunnen overlijden. 7

5 INFO Zwakke weggebruiker en trein! Hof van Cassatie 30 september Deze recente beslissing van het hof van Cassatie kreeg veel weerslag in de pers. Het standpunt van het hof zou immers, ten minste dat hopen wij, een definitief einde moeten stellen aan de vraag of de passagier van een trein al dan niet altijd als een zwakke weggebruiker moet beschouwd worden wanneer deze trein betrokken is bij een ongeval. Zoals u weet, kent art.29bis van de wet van betreffende de verplichte B.A. motorrijtuigenverzekering automatische schadevergoeding toe aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en passagiers) die door een motorrijtuig op de weg worden gewond. De wet van vult dit art.29bis aan: niet alleen worden de weggebruikers maar ook de gebruikers van het spoorvervoer (aan spoorstaven gebonden voertuig) beschouwd als zwakke weggebruikers, die bijgevolg automatische schadevergoeding genieten voor hun verwondingen. De wetgever stelde dus spoorwegongevallen gelijk aan verkeersongevallen. De feiten Een trein vervoert een groot aantal reizigers. Op een gegeven ogenblik rijdt hij over spoorwissels. Door de schokken, worden twee passagiers tegen elkaar geduwd. Een van hen is gewond. Kan hij zich als zwakke weggebruiker tegen de NMBS keren en schadevergoeding vragen? De procedure De passagier stapt naar de vrederechter van Sint-Gillis. De vrederechter verklaart de vordering ongegrond om reden dat het hier niet gaat om een verkeersongeval maar om een botsing tussen twee personen! Omdat deze beslissing in eerste en laatste instantie werd geveld gaat de passagier in cassatie. De beslissing van het hof van Cassatie De passagier argumenteert in beroep dat de trein wel degelijk betrokken was in de zin van art.29bis en dat hij recht heeft op de nieuwe bepaling van dit art. 29bis. Het Hof geeft hem volledig gelijk: elk slachtoffer moet voor zijn verwondingen schadeloosgesteld worden zodra er tussen het voertuig en het ongeval enigerlei verband bestaat, ongeacht of er een fout is aan de kant van de eigenaar van het voertuig. Het Hof verbreekt de beslissing van de vrederechter die zich alleen had beziggehouden met het begrip verkeersongeval. Uitgegeven door de verzekeringsmaatschappij D.A.S. n.v. Redactieraad: Gérard André, Isabelle Mattelaer, Reinilde van Bergen. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Jaarlijks abonnement 10 nrs.: 40 EUR (37,74 + 2,26 BTW). Speciale prijs D.A.S.-producenten 10 nrs.: 23,55 EUR (22,22 + 1,33 BTW)

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012 N 5 Mei - Juni 2012 D.A.S. Journaal Schadevergoeding van technologische ongevallen Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012 N 10 December - Januari 2011-2012 D.A.S. Journaal Diefstal in hotels Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6,

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011 N 8 Oktober - November 2011 D.A.S. Journaal Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5127 Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011 N 1 Januari - Februari 2011 D. A. S. Journaal Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen,

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2. De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3. De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011 N 9 November - December 2011 D.A.S. Journaal Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand,

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 8 oktober - November 2012 D.A.S. JournaAl Consumentenkrediet en eventuele sancties Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5615 Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011 N 2 Februari - Maart 2011 D.A.S. Journaal Valpartijen: wie is aansprakelijk? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT.

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. Krijg 10% korting op een 100% omnium. Bent u tussen 30 en 45 jaar? Bent u een voorzichtige bestuurder, gelukkige eigenaar van een nieuwe Opel break of monovolume? Opel

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Motorverzekering

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid

Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid Caroline Van Schoubroeck Hoofddocent K.U.Leuven Overzicht Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Omstandigheden Diefstal, heling,

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg;

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg; Het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 2002/1 1. Gelet op het op 15 april 2002 door de Politierechtbank te Gent uitgesproken vonnis in de zaak van Patricia Jooris tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-54-161) Bromfiets WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Vertaling C-162/13-1 Zaak C162/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 maart 2013 Verwijzende rechter: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 SEPTEMBER 2013 C.12.0329.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0329.F BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E. D. 2. BELGISCHE

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Opgelet: de verzekerde persoon mag niet ouder zijn dan 65 jaar bij onderschrijving van de polis. en Er zijn 4 verzekerbare situaties: de verzekering privé-leven de verzekering privé-leven uitgezonderd

Nadere informatie

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN

BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN BRAND AANSPRAKELIJKHEDEN Brokers Training Devlamynck Luc 1 Extra-contractuele Diverse benamingen Artikels burgerlijk wetboek 1382 tot 1386 bis Waarborgen BA gebouw Verhaal van derden 2 Extra contractuele

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden Mobility Safe 1 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Personenwagens, minibussen en kampeerwagens Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Tweewielers en aanverwanten Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T Rolnummers 5932, 5957 en 5958 Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (KLA-RV-52-161) Oldtimer WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

B.A. Auto FORTISAG ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Modelovereenkomst voor Solid partners, flexible solutions Begrips- Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : schrijvingen

Nadere informatie

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling,

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling, Waarborg Risico bepaling Wie is verzekerd? Voor wat is men verzekerd? Beschrijving Een verzekering BA PRIVE LEVEN die overal ter wereld uw schade aan derden verzekert veroorzaakt door u, uw gezinsleden,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (ONP-RV-52-161) Ongevallen met overlijdensdekking na een ongeval Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Ongevallen 2 1 Wie

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie