EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL"

Transcriptie

1 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op]

2 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ]... 4 Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ]... 6 Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ]... 8 Titel I: Inleidende bepalingen... 8 Eerste hulp bij verkeersongelukken Wat kan je doen, direct na de aanrijding? Veiligheid Benaderen Verlenen van eerste hulp Wat kan je doen indien een slachtoffer in de wagen zit? Hulpdiensten Bijna onmisbare uitrusting voor de auto Water Pen en papier Een veiligheidshamer Veiligheidshesjes Gevarendriehoek Een eerste hulp pakket Een zaklamp Handschoenen en/of een doekje

3 2 8. Startkabels Ducktape Ongeluk in een tunnel Belangrijkste tips bij problemen in een tunnel Sta je stil in een tunnel door een file? Wat te doen bij pech in een tunnel? Wat te doen bij een botsing in een tunnel? Wat te doen bij brand in een tunnel ABCD - protocol Het ABCD is heel belangrijk voor de eerste beoordeling van ongeval slachtoffers Fasen in het PHTLS -model Primary survey: het ABCDE - protocol Secondary survey: top-teen onderzoek Andere begrippen die bij het ABCD - protocol horen: A = Airway B = Breathing C = Circulation D = Disability E = Exposure of Environment AMPLE Verklaring van de AMPLE afkorting MIST Verklaring van de MIST afkorting Betrokken bij een verkeersongeval Wat kan je doen direct na de aanrijding?... 30

4 3 Waarom steeds een Europees aanrijdingsformulier invullen? Belangrijke weetjes over het Europees aanrijdingsformulier Hoe een Europees aanrijdingsformulier invullen? Wat kan nuttig zijn en dien je het best in de wagen te hebben? Juridisch Kader Het Europese aanrijdingsformulier Enkele tips bij het invullen van het formulier Bespreking van de rubrieken Tijds-en plaatsbepaling Schadebeschrijving Getuigen Gegevens over de verzekeringsnemer, de bestuurder, de verzekeraar en het voertuig Beschrijving van de omstandigheden van het ongeval... 42

5 4 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ] Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 52. Gedrag bij een ongeval Elke persoon betrokken in een ongeval moet de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. De bestuurder moet onder meer de bepalingen van artikel 51 naleven. Het voertuig moet evenwel niet verplaatst worden wanneer het een ongeval betreft dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt Elke persoon betrokken in een ongeval dat uitsluitend stoffelijke schade heeft veroorzaakt, moet : 1 indien hij meer dan vijftien jaar oud is, zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen aan andere in het ongeval betrokken personen die er hem om vragen; 2 ter plaatse blijven ten einde gezamenlijk de nodige vaststellingen te doen, of, zo er tussen de partijen geen akkoord is, een bevoegd persoon toe te laten die vaststellingen te doen. Indien geen bevoegd persoon binnen een redelijke tijd kan bereikt worden mogen de betrokken personen zodra mogelijk aangifte doen van het ongeval, hetzij op het dichtst bijgelegen politiebureau, hetzij op dat van hun woon- of verblijfplaats. Zo een partij die schade geleden heeft evenwel niet aanwezig is, moeten de bij het ongeval betrokken personen zoveel mogelijk ter plaatse hun naam en adres opgeven, en in elk geval moeten zij deze inlichtingen zo haast mogelijk rechtstreeks of door tussenkomst van politie mededelen Elke persoon betrokken in een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, moet : 1 zo nodig, hulp verlenen aan de gekwetsten;

6 5 2 indien hij meer dan vijftien jaar oud is, zijn identiteitskaart of het als zodanig geldend bewijs vertonen aan andere in het ongeval betrokken personen die er hem om vragen; 3 ter plaatse blijven ten einde een bevoegd persoon toe te laten de nodige vaststellingen te doen. Onttrekt zich niet aan de verplichtingen ter plaatse te blijven, de persoon die zich tijdelijk van de plaats van het ongeval verwijdert om hulp te verlenen aan de gekwetsten of om beroep te doen op een bevoegd persoon, na zijn naam en adres aan één van de eventueel aanwezige personen te hebben opgegeven. Indien evenwel geen bevoegd persoon binnen een redelijke tijd kan bereikt worden, moeten de betrokken personen aangifte doen van het ongeval uiterlijk binnen vierentwintig uren, hetzij op het dichts bijgelegen politie bureau hetzij op dat van hun woon- of verblijfplaats.

7 6 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ] Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 51. Defect voertuig, op de openbare weg gevallen lading De bestuurder van een defect voertuig moet de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. Te dien einde moet hij het voertuig opstellen zoals een geparkeerd voertuig. Wanneer een auto of een door dit voertuig getrokken aanhangwagen evenwel niet kan worden verplaatst of slechts kan worden opgesteld op een plaats waar het stilstaan en het parkeren verboden zijn, moet de bestuurder dit voertuig op afstand signaleren door de gevarendriehoek, voorzien in artikel van dit reglement Toebehoren. Volgende toebehoren moeten beantwoorden aan de eisen vastgesteld door het technisch reglement van de auto's en zich in elke auto bevinden : 1 een gevarendriehoek; 2 een of twee blustoestellen, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's; 3 een verbandkist of -etui, overeenkomstig de voorschriften van het technisch reglement van de auto's. De bestuurder kan bovendien gebruik maken van andere signalisatiemiddelen, onder meer door het gelijktijdig doen functioneren van alle richtingsaanwijzers van het voertuig of door een draagbaar oranjegeel knipperlicht te plaatsen. De auto of aanhangwagen waarvan de verlichtings- of signalisatiemiddelen defect zijn moet op dezelfde wijze gesignaleerd worden wanneer het voertuig niet duidelijk kan worden opgemerkt van op een afstand van ongeveer 100 meter.

8 7 Gevarendriehoek plaatsen De gevarendriehoek wordt voor het voertuig geplaatst ongeveer in verticale stand, op een afstand van ten minste 30 meter op de gewone wegen en van ten minste 100 meter op de autosnelwegen, en zodanig dat hij voor de naderende bestuurders zichtbaar is van op een afstand van ongeveer 50 meter. Binnen de bebouwde kommen, op plaatsen waar de afstand van 30 meter niet kan in acht genomen worden, mag de gevarendriehoek op een kleinere afstand en eventueel op het voertuig geplaatst worden Wanneer een lading geheel of gedeeltelijk op de openbare weg valt en niet onmiddellijk kan worden weggeruimd moet de bestuurder eveneens de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren en de hindernis signaleren zoals hierboven bepaald Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat Is de bestuurder afwezig, weigert hij of is hij niet in staat om de bevelen van de in artikel 3 van dit besluit bevoegde personen op te volgen, dan mag de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading zorgen. Op autowegen en autosnelwegen zorgt de bevoegde persoon steeds ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading. De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen.

9 8 1 DECEMBER Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS ] Artikel 3. Bevoegde personen Titel I: Inleidende bepalingen De personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen, zijn : 1 het personeel van het operationele kader van de federale en de lokale politie; 2 de ambtenaren en beambten van het Bestuur van het Vervoer te Land, van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn; 3 de ambtenaren en de beambten van de Regie der Luchtwegen, die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn, binnen de grenzen van de luchthavens en van hun aanhorigheden; 4 de ingenieurs en conducteurs van Bruggen en Wegen en andere voor het toezicht op de openbare weg aangestelde beambten; 5 de ambtenaren en beambten van de provinciale wegendiensten, behalve het kantoorpersoneel; 6 het personeel aangesteld voor het bewaken en het bedienen van de in de openbare weg liggende bruggen, voor wat het verkeer op die bruggen en in de nabijheid ervan betreft; 7 het douanepersoneel bij de uitoefening van zijn dienst; 8 de officieren en agenten van de politie der spoorwegen, binnen de perken van hun territoriale bevoegdheid; 9 de conducteurs, controleurs en opzichters van de Algemene Dienst der Militaire Gebouwen, voor wat het gebruik van de militaire wegen betreft;

10 9 10 de eerstaanwezende ingenieurs-hoofden van dienst, de rijksingenieurs van Waters en Bossen, de brigadechefs en technische beambten van het Bestuur van Waters en Bossen, voor wat het verkeer op de boswegen van de Staat betreft; 11 het personeel van de Belgische militaire politie bij de uitoefening van zijn dienst, uitsluitend inzake de toepassing van artikel 4.1 tot 4.3; 12 het personeel van de maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer bij de uitoefening van zijn dienst, belast met een mandaat van gerechtelijke politie en uitsluitend inzake de toepassing van de artikelen 5 en de verkeersborden C5 met onderbord "Uitgezonderd 2+" of "3+", F17 en F18, 72.5 en 72.6, en 6, 62ter alsook F17 F18 of 13 de interveniërende leden van de openbare brandweerdiensten en van de diensten van de civiele bescherming op de plaats van de interventie, uitsluitend inzake de toepassing van artikel 4 en voor zover het in punt 1 bedoelde personeel niet op de plaats van de interventie aanwezig is.

11 10 Eerste hulp bij verkeersongelukken Iedereen maakt er wel eens deel van uit; het verkeer. Zowel als voetganger, fietser, ruiter, automobilist of buschauffeur reizen we wat af voor werk, boodschappen, bezoekjes, plezier en dergelijke. Alle regels en signalen moeten maken dat het verkeer veilig is. Toch komen er wel eens situaties voor waardoor er een ongeluk ontstaat. Dit kan zijn door onoplettendheid maar ook door andere omstandigheden. Door de drukte op onze wegen is de kans groot dat je vroeg of laat getuige bent van een verkeersongeval. Hieronder trachten wij een opsomming te geven waar je dient op te letten en wat je kan doen om hulp te bieden. Dit kan in eerste instantie van belang zijn voor de gezondheid van de slachtoffers maar ook naar de verzekering toe kan een getuige een belangrijke rol spelen. Wat kan je doen, direct na de aanrijding? Doorrijden indien je opmerkt dat reeds verschillende auto s gestopt zijn om hulp te bieden. Stoppen, indien er nog geen hulp aanwezig is bij het ongeval. Je wagen op een veilig plaats parkeren.

12 11 Zet achterlichten, de alarmlichten en de interieurverlichting aan om het naderende verkeer te waarschuwen. Ga nooit voor de lichten staan. Trek een fluovest aan. Dit is voor de bestuurder verplicht maar kan ook nuttig zijn voor je medereizigers. Kalm blijven. Denk in de eerste plaats aan je eigen veiligheid. Veiligheid Zeker in het verkeer is veiligheid een zeer belangrijk punt. Als op de snelweg een ongeluk gebeurt en er is nog een rijbaan vrij zal het andere verkeer toch proberen door te rijden. Daardoor is er kans op een nieuw ongeluk. Wanneer er een ongeluk ontstaat, is de eerste zorg niet voor de slachtoffers in de auto. Het is belangrijker om een veilige omgeving te creëren. We doen dit door het andere verkeer te waarschuwen. Indien mogelijk kun je een afzetting creëren rond het ongeluk. Mensen die niets met het ongeval of de hulpverlening te maken hebben moeten een veilige plek zoeken. Op de snelweg is dit achter de vangrail. Binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld op een voetpad. Trek als dit het kan een signaleringsvestje aan. Of je nu hulp verleent of aan de kant staat.

13 12 Benaderen Tracht een overzicht te krijgen van het verkeersongeval. Plaats een gevarendriehoek 100 meter van de plaats van het ongeval. Vraag aan de slachtoffers van een verkeersongeval of er hulp nodig is. Neem zo vlug mogelijk, indien nodig, contact op met de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen) via het noodnummer 100 of 112. Tegenwoordig heeft iedereen een GSM bij de hand. Op de snelweg is het soms raadzamer van de telefoonpalen of praatpalen te gebruiken. Dit omdat bij gebruik van de praatpalen de operator onmiddellijk weet waar je, je bevindt en zo ook de pechdiensten, de hulpcentra en de ziekenhuizen in de buurt kan verwittigen van je oproep. De operator kan je onmiddellijk doorschakelen met de 100 centrale. Om de 2km vind je op de snelweg, een praatpaal en het gebruik ervan is gratis. De praatpaal is gemakkelijk te bedienen: er is geen hoorn, alleen een knop. Door een eenvoudig druk op de knop ben je verbonden met de alarmcentrale. Geef aan de hulpdiensten snel en adequaat de volgende gegevens door: de juiste locatie van de aanrijding (wegnummer,, straatnaam, huisnummer, rijrichting, herkenningspunten op de weg), het aantal slachtoffers en een korte en bondige beschrijving van de vermoedelijke verwondingen of de toestand van de slachtoffers. Verplaats zwaargewonden enkel indien het voor de veiligheid strikt noodzakelijk is. Rook niet op de plaats van een ongeval. Ontsnappende gassen of lekkende brandstof kan hierdoor vuur vatten. Ga steeds uit de wind staan indien je een vermoeden hebt dat er gevaarlijke stoffen ontsnappen uit een voertuig. Breekt er brand uit in en van de betrokken voertuigen, gebruik dan je eigen brandblusser om het vuur te doven. Bij ongelukken met een snelheid boven de 30 km per uur is er een grote kans op nek- of rug letsels.

14 13 Daarom benader je iemand aan de kant van zijn gezicht. Zo hoeft het slachtoffer niet te bewegen. Het is ook belangrijk om de (geschatte) snelheid door te geven aan de hulpdiensten. Bij ongelukken met een auto, bus, vrachtauto en dergelijke, benader je het slachtoffer zo dat deze je via de voorruit kan zien. Ga voor het voertuig staan en spreek de bestuurder en/of bijrijder luid en duidelijk aan. Op deze manier hoeft het slachtoffer zijn nek niet te draaien. Je kunt dan opdrachten geven zoals: "blijf voor je uitkijken er komt iemand naar je toe. Draai je hoofd niet!".

15 14 Verlenen van eerste hulp Wat kan je doen indien een slachtoffer in de wagen zit? Ga nooit een auto in. Voor je eigen veiligheid maar ook voor die van de slachtoffers. Airbacks die nog niet uitgeklapt zijn kunnen later nog afgaan en beweging aan het voertuig kunnen letsels verergeren. Open het portier. Vertel dat er een ongeval gebeurt is en dat je hulp wil bieden. Leg de motor stil maar laat de autosleutels in het contact zitten. Maak de autogordel los. Lukt dit niet, snij dan de autogordel door. Schuif de autozetel zo ver mogelijk naar achter (zonder de personen achterin de auto te belemmeren) om het slachtoffer wat meer ruimte te geven. Blijf, in afwachting van de hulpdiensten, tegen het slachtoffer praten zodat ze bij bewustzijn blijven. Pas EHBO toe indien noodzakelijk Als je eerste hulp wil of moet verlenen doe dit dan door het raam of geopend portier als dit mogelijk is. Let daarbij weer op veiligheid. Kan je er niet veilig bij zeg dit dan (via de voorruit) tegen de inzittende en laat het over aan de hulpdiensten. In geval van echte nood (en alleen als het veilig kan!) kun je het slachtoffer uit de auto halen. Dit kan zijn als er brand dreigt of als het slachtoffer niet meer ademt. De regel blijft: als het niet noodzakelijk is laat het slachtoffer zoals hij zit. Is het slachtoffer al uit de auto stuur hem dan niet terug de auto in maar ondersteun hem op de plek waar het slachtoffer staat of zit.

16 15 Laat een slachtoffer niet meer van positie veranderen tenzij dit noodzakelijk is. Staat het slachtoffer laat hem dan staan en ondersteun het hoofd zodat de nek stabiel blijft en wacht op de hulpdiensten. Hulpdiensten Als er een ongeluk gebeurt waarbij slachtoffers zijn of schade waardoor er niet verder gereden kan worden is de politie altijd nodig. Zij kunnen het verkeer omleiden en de situatie in goede banen leiden. Bij ongelukken met een dicht voertuig is meestal ook de brandweer nodig. Vaak kunnen door het verbuigen van het metaal deuren niet meer open. Ook zal een auto gestabiliseerd en opengeknipt moeten als de ambulanceverpleegkundige letsel vermoed waarbij het slachtoffer niet zomaar uit kan stappen of als er sprake is van beknelling. Zijn er geen gewonden en kunnen de voertuigen rijden, rij dan door naar een parkeerplaats of tankstation en regel de zaken daar verder. Het belangrijkste bij verkeersongevallen is dus altijd de veiligheid van jezelf, omstanders en slachtoffers. Ga geen hulp verlenen als je jezelf daarbij ernstig in gevaar brengt. Zorg in dat geval zo snel mogelijk voor professionele hulpverlening. Zorg ook dat je een goed gevulde verbanddoos in de auto hebt

17 16 Bijna onmisbare uitrusting voor de auto Er zijn materialen die iedereen in de auto bij zich zou moeten hebben. Daarom hieronder een lijst van deze uitrusting van het belangrijkste punt tot minder belangrijke zaken. Water. Water is van belang om een tijdje op hulp te kunnen wachten. Zorg dat je zeker in de zomer voor iedere inzittende een halve liter water in de auto hebt. Ook kun je met water een oververhitte motor van de auto afkoelen. 1. Pen en papier. Voor het opschrijven van een adres, route, of om een briefje achter te laten als er een ongelukje gebeurt bij het inparkeren bijvoorbeeld. Ook kun je een kenteken opschrijven en is het handig om een briefje op de auto achter te laten als je de auto op de vluchtstrook moet laten staan en hulp moet halen. 2. Een veiligheidshamer. Een veiligheidshamer kan helpen om snel uit de autogordels te komen. Ook kan je zij- of achterruiten kapot slaan.

18 17 Heel handig bij een auto op de kop of te water. Zorg dat hij vanuit de bestuurders stoel te pakken is. Dus leg hem niet in het dashboardkastje! 3. Veiligheidshesjes. Liefst voor iedere inzittende maar zeker voor de bestuurder. Denk ook aan hesjes voor de kinderen als je bijvoorbeeld een rust stop op een parkeerplaats maakt. 4. Gevarendriehoek. Laat het overige verkeer weten dat er verderop iets aan de hand is. 5. Een eerste hulp pakket. Voor het zelfstandig verzorgen van kleine ongelukjes of noodmaatregelen tot de professionele hulp arriveert. 6. Een zaklamp. Met een zaklamp kun je spullen zoeken, heb je licht bij reparatie, kun je bijschijnen voor eerste hulp verlenen en kun je seinen. 7. Handschoenen en/of een doekje. Een band vervangen kun je zelf doen. Het is geen schoon klusje. Met deze uitrusting kan je toch netjes op je afspraak verschijnen.

19 18 8. Startkabels. Een lege accu is erg vervelend. Met startkabels kun je de auto starten. Vergeet niet de motor van de andere auto te laten draaien OPGELET: Door ondeskundig gebruik kan vooral bij moderne auto s door starthulp schade ontstaan aan de elektronica. 9. Ducktape. Handig voor allerlei reparaties. Ook lekkende slangen kunnen hiermee tijdelijk gerepareerd worden. Een klein gereedschap set is ook handig. Misschien ben je zelf niet zo handig, maar iemand die je helpen wil heeft het misschien wel nodig. Controleer ook de bandenspanning regelmatig. Vergeet de bandenspanning van de reserveband niet. Controleer ook je papieren en schadeformulier. Heb je een verbanddoos controleer deze dan ook op datums en hou hem compleet. Ongeluk in een tunnel Ongelukken in tunnels lopen vaak niet goed af. In tunnels zijn de uitwijkmogelijkheden klein en de wanden geven niet mee. Ook kun je in een tunnel niet direct overal heen vluchten. Ook kunnen de hulpdiensten niet direct alle voertuigen bereiken.

20 19 Gelukkig komen ongelukken in tunnels niet vaak voor. Er wordt tegenwoordig veel gelet op de veiligheid van tunnels. Dit om rampen te voorkomen. Dit is een taak van de ontwerpers, bouwers, experts en hulpdiensten. Door goed overleg worden tunnels zo veilig mogelijk gemaakt. Belangrijkste tips bij problemen in een tunnel Raak niet in paniek. Rij nooit terug of keer niet. Zet je alarmlichten aan om achterop komend verkeer te waarschuwen. Laat bij verlaten van de auto de sleutels in het contact voor de hulpdiensten. Volg de aanwijzingen via matrixborden, omroepinstallatie of instructie van het tunnelpersoneel altijd op. Sta je stil in een tunnel door een file? Handel dan volgt: Staat er nog geen verkeer achter je? Zet dan je alarmlichten aan. Zo ziet achterop komt verkeer dat er iets aan de hand is. Zet je motor uit. Stem je radio af op de frequentie die aan het begin van de tunnel staat. Weet je deze niet stem dan af op een zender met verkeersinformatie. Blijf in de auto maar pak wel alvast de nodige spullen zodat je de auto kan verlaten als dit nodig is.

21 20 Denk bijvoorbeeld ook aan het aantrekken van schoentjes en jassen bij kinderen. Let goed op, luister naar de radio en ook naar omroepberichten in de tunnel. Wat te doen bij pech in een tunnel? Zet je alarmlichten aan. Probeer de auto op de vluchtstrook, een vluchthaven of anders zo rechts mogelijk in de tunnel te stoppen. Zet de motor af. Verlaat de auto. Let op het andere verkeer. Vergeet niet een veiligheidsvest aan te trekken. Waarschuw de hulpdiensten. Gebruik de alarmtelefoon die in de tunnel hangt. Wacht op een veilige plek. Wat te doen bij een botsing in een tunnel? Zet je alarmlichten aan. Kunnen de auto s nog rijden? Verlaat dan de tunnel en vul de schadeformulieren in bij een tankstation of andere stopmogelijkheid. Kunnen de auto s niet ver meer rijden probeer dan de auto s zoveel mogelijk aan de rechter kant van de weg te zetten. Zet de motor uit. Trek, als je de auto verlaat, een veiligheidsvest aan. Zorg dat alle inzittende op een veilige plek gaan staan.

22 21 Verleen eerste hulp en zorg ervoor dat het ongeluk gemeld wordt met een telefoon bij een hulppost. Deze herken je aan de stickers op de wand. Wacht op de hulpdiensten. Wat te doen bij brand in een tunnel Raak niet in paniek. Is het je eigen auto: Als je de tunnel uit kunt rijden dan is dit het veiligst. Een beginnende brand kun je proberen te blussen. Lukt dit niet laat dit dan aan de hulpdiensten over. In tunnels hangen brandblusapparaten. Is de brand niet van je eigen auto: Zet je alarmlichten aan. Zet de motor af maar laat de sleutels in het contact zitten. Dit is zodat de hulpdiensten de auto snel en zonder schade kunnen verplaatsen. Verlaat de auto. Als het kan met een veiligheidsvest. Vlucht tegen de rijrichting in. De luchtstroom die de rook meevoert gaat met de rijrichting mee. Verlaat de tunnelbuis door een nooduitgang die aangegeven staan op de muren.

23 22 Vuur en rook in een tunnel zijn heel gevaarlijk. Breng jezelf en andere in veiligheid en niet de auto of andere bezittingen. Een verkeersongeval is op zich een schokkende gebeurtenis maar als je met bovenstaande opmerkingen rekening houdt, kan het heel wat ellende besparen. Weet dat je als getuige van een verkeersongeval een cruciale rol kan spelen naar de toekomst toe van de slachtoffers en naar de verzekering toe. Neem alles zo rustig mogelijk in je op en vermeld wat je gezien hebt

24 23 ABCD - protocol Het ABCD is heel belangrijk voor de eerste beoordeling van ongeval slachtoffers. Het ABCD-protocol is een belangrijk onderdeel van het PHTLS (Prehospital Trauma Life Support). PHTLS is ontworpen voor een snelle beoordeling en start van levensreddend handelen. Het is Amerikaans, vandaar dat de gebruikte terminologie in het Engels is. Fasen in het PHTLS -model De PHTLS kent een tweetal fasen: De primary en secundary survey. In de fase van de primary survey wordt het ABCDE - protocol uitgevoerd. Dit beschrijft de opeenvolgende beoordeling en handelingen voor elke vitale functies. Vitale functies zijn de longen, hersenen en het hart. Meer dan 90% van de traumaslachtoffers heeft slechts eenvoudige letsels. Bij deze slachtoffers heeft de hulpverlener de tijd voor een grondige eerste beoordeling (primary survey) en een tweede (gerichte)beoordeling (secondary survey). Bij een slachtoffer dat in kritieke toestand verkeert, mag de hulpverlener nooit verder gaan dan de eerste beoordeling. De nadruk ligt hierbij op een snelle eerste beoordeling, het ondersteunen van de vitale functies ("treat first what kills first") en het vervoer naar het juiste ziekenhuis. Primary survey: het ABCDE - protocol A. Airway B. Breathing C. Circulation

25 24 D. Disability E. Exposure of environment Secondary survey: top-teen onderzoek Bij de tweede beoordeling wordt het slachtoffer door de professioneel van top tot teen onderzocht. Het doel hiervan is om verwondingen of andere problemen te achterhalen die bij de eerste beoordeling niet ontdekt zijn. Andere begrippen die bij het ABCD - protocol horen: AMPLE MIST A = Airway Het Airway-protocol (ademweg) omschrijft de handelingen voor het openen en openhouden van de luchtweg, met bescherming van de cervicale wervelkolom (CWK) bij mogelijk rug- en nekletsel. Bij een traumaslachtoffer wordt als eerste vastgesteld of de adem weg vrij is. Dat wordt gedaan door tegen hem te praten. Als het slachtoffer normaal antwoord geeft, dan heeft hij een vrije adem weg. Als dit niet het geval is, dan is de volgende stap het luisteren naar de ademhaling. Een hoorbare ademhaling wijst op een belemmering van de adem weg. Als er geen hoorbare ademhaling is, wordt gevoeld of er luchtverplaatsing is en wordt gekeken gekeken of er adembewegingen zijn. In het geval dat de adem weg niet vrij is, wordt met de kinlift, jawtrust of met geavanceerde (intubatie) technieken vrij gemaakt.

26 25 Intubatie wordt vanzelfsprekend uitsluitend door de professionele hulpverleners uitgevoerd en NOOIT door de eerste hulpverlener. Deze handelingen worden uitgevoerd terwijl het hoofd onbeweeglijk gehouden wordt. Dit is van groot belang voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van neurologische schade. Dat wordt de manuele fixatie genoemd. De manuele fixatie kan gedaan worden door een EHBO'er, de gewondenverzorger van de brandweer of door de politie. De manuele fixatie wordt door de ambulance medewerkers zo spoedig ondersteunt met een nek spalk B = Breathing Het Breathing-protocol (ademhaling) omschrijft de handelingen voor het controleren en ondersteunen van de ademhaling. Als de luchtweg eenmaal vrij is, moet de kwaliteit en kwantiteit van de ademhaling beoordeeld worden. Dit gebeurt door te kijken, luisteren en voelen. Gelet wordt op de aanwezigheid, de frequentie, de regulariteit en de diepte van de ademhaling. Als het slachtoffer niet ademt, wordt hij beademd. Anders bestaat de volgende stap uit het toedienen van zuurstof. Zuurstoftoediening vindt eigenlijk altijd plaats bij een traumaslachtoffer, ook bij een ogenschijnlijk goede ventilatie. Een nek spalk alleen is onvoldoende.

27 26 Manuele fixatie moet "in de B" gehandhaafd blijven tot een complete fixatie met hulpmiddelen verkregen is. Definitieve fixatie kan verkregen worden met een wervelplank. C = Circulation Het Circulation-protocol (bloedcirculatie) omschrijft de handelingen bij problemen met de circulatie, shock en stelpen van ernstige bloedingen. Nadat de ademhaling gestabiliseerd is, wordt naar de circulatie gekeken. In het ABCD - protocol wordt de algemene toestand van de bloedsomloop van het slachtoffer bepaald door het controleren van: - de pols - de huidskleur - de temperatuur en vochtigheid van de huid - het meten van de bloeddruk Ernstige uitwendige bloedingen moeten worden gesignaleerd en gestelpt. Bij voorkeur gebeurt dat door middel van compressie en hoger leggen van het betrokken lichaamsdeel en niet door knevelen. Het onderzoek gaat niet verder tenzij de bloeding wordt gestopt. Bij het vermoeden van een inwendige bloeding is snel handelen vereist, omdat shock mogelijk is. De ambulance verpleegkundige zorgt dan voor een infuus. Vervolgens wordt de bloeddruk gemeten en wordt het slachtoffer aangesloten worden op de bewakingsapparatuur.

28 27 D = Disability Het Disability-protocol (bewustzijn) omschrijft de handelingen bij problemen en stoornissen van het bewustzijn. Een snelle neurologische evaluatie wordt aan het eind van de primary survey uitgevoerd. Dit neurologische onderzoek bepaalt het niveau van het bewustzijn volgens de "AVPU-methode". A Alert Het slachtoffer is 'wakker' en zich bewust van de omgeving en de tijd V Verbal Het slachtoffer reageert op aanspreken, maar niet helemaal adequaat P Pain Het slachtoffer reageert alleen op pijnprikkels U Unresponsive Het slachtoffer is bewusteloos en reageert niet op prikkels Wanneer tijdens de eerste benadering (primary survey) een verslechtering optreedt van het slachtoffer, is het noodzakelijk het hele schema ABCD van begin af aan weer door te lopen. Indien de toestand van het slachtoffer of de omgeving zodanig is dat een geleide bevrijding te lang gaat duren of dat er gevaar dreigt (bijvoorbeeld bij ongeval met beknelling of bij een gaslek) is een noodbevrijding nodig. Een noodbevrijding vindt plaats bij een acuut levensgevaar en voornamelijk bij ernstig inwendig bloedverlies. De beslissing hiervoor wordt door de professionele hulpverlener afgewogen worden tegen het risico van het veroorzaken van extra letsel bij het slachtoffer.

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1 De ongevalsaangifte 2 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG

BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG BIJLAGE 1: PROTOCOLLEN AMBULANCEZORG Airway en CWK-immbolisatie, Breathing, Circulation, Disability en Exposure (5 protocollen) Wervelkolom indicaties fixatie en bevrijding (2 protocollen) Triage en keuze

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer

ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer ABCDE methodiek Biedt een vaste volgorde van het benaderen van het slachtoffer Indien een stoornis in de vitale functie wordt waargenomen direct handelen (Treat as you go) A AIRWAY AND C-SPINE (= vrije

Nadere informatie

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER [EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG]. (B.S. 09.12.1975) + (errata B.S. 13, 18 en 20.12.1975) Opschrift

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Competenties Eerste Hulp

Competenties Eerste Hulp Onderdeel 01. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp de vijf belangrijke punten toepassen. maatregelen te nemen om de veiligheid van zichzelf, medehulpverleners, omstanders en slachtoffer(s)

Nadere informatie

12. TOEDRACHT. Zet een kruis (x) in elk van de betreffende vakjes, om de schets te verduidelijken. * Schrappen wat niet past

12. TOEDRACHT. Zet een kruis (x) in elk van de betreffende vakjes, om de schets te verduidelijken. * Schrappen wat niet past NRIJDINGSFORMULIER. Datum aanrijding Uur. Localisatie: Plaats:.... Gewonde(n), ook licht gew. Land:....... Materiële schade aan. Getuigen: naam, adres, tel.... andere voertuigen dan en andere objecten

Nadere informatie

Lesfiche : EHBO & Reanimatie

Lesfiche : EHBO & Reanimatie Lesfiche : EHBO & Reanimatie Niveau 1: (Praktijk: 2lesuren) Inschatten van een situatie: Veiligheid! Waarom? Niemand heeft nood aan meerdere slachtoffers dan er oorspronkelijk waren ( aarzel dus ook niet

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Toelichting Europees Schadeformulier

Toelichting Europees Schadeformulier Houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in; dient uitsluitend voor het vaststellen Goed aangeven: 1. wegsituatie - 2. rijrichting van voertuigen en - 3. hun positie op het moment der botsing -. verkeerstekens

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015

Erratum Manschap a Levensreddend handelen. Versie: 1.0, 31 december 2015 Erratum Manschap a Levensreddend handelen Versie: 1.0, 31 december 2015 Inleiding Op 1 januari 2016 is versie 3 van het Landelijke protocol levensreddend handelen door de brandweer (LPLHB 3.0) gepubliceerd.

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een ongeval? 1. Op de plaats van het ongeval. Stap 1: Zorg voor veiligheid Je eerste taak is ervoor te zorgen dat de situatie veilig is. Bekijk het ongeval of de noodsituatie eerst grondig

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Vergeet uw handtekening niet

Vergeet uw handtekening niet Handtekening bestuurders Toelichting verwijderen voordat u het schadeformulier invult Toelichting Europees Schadeformulier Het invullen en ondertekenen van het Europees schadeformulier betekent niet dat

Nadere informatie

Toelichting Europees Schadeformulier

Toelichting Europees Schadeformulier Handtekening bestuurders Toelichting verwijderen voordat u het schadeformulier invult Toelichting Europees Schadeformulier Het invullen en ondertekenen van het Europees schadeformulier betekent niet dat

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ONGEVAL

AANGIFTE VAN ONGEVAL AANGIFTE VAN ONGEVAL A. IDENTIFICATIE VAN HET SLACHTOFFER (Vul in of plak een kleefzegel) 1. Inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds: 2. Naam en voornaam: 2. Adres:. 4. Geboortedatum:... 5. Beroep of gewone

Nadere informatie

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter

EERSTE HULP. Georganiseerde. Wie? Inhoud. De eerstehulpverlener. Pim de Ruijter. Pim de Ruijter Georganiseerde EERSTE HULP De eerstehulpverlener Pim de Ruijter Wie? Instructeur Eerste Hulp en BLS/PBLS Arts, in opleiding tot anesthesioloog Oprichter Eerste Hulp Wiki Auteur Gevorderde Eerste Hulp Evenementenhulp

Nadere informatie

alle EU-lidstaten, Zwitserland en een aantal landen rond de Middellandse Zee.

alle EU-lidstaten, Zwitserland en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Dit formulier is geheel gelijk aan het model, dat is vastgesteld door de Europese Commissie van Verzekeringen (Comité Européen des ssurances, CE) en in combinatie met buitenlandse formulieren te gebruiken.

Nadere informatie

wees hoffelijk blijf kalm word vooral niet boos

wees hoffelijk blijf kalm word vooral niet boos Dit formulier is geheel gelijk aan het model, dat is vastgesteld door de Europese Commissie van Verzekeringen (Comité Européen des Assurances, CEA) en in combinatie met buitenlandse formulieren te gebruiken.

Nadere informatie

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u

KBC-Preventie. Ongevallen thuis. we hebben het voor u KBC-Preventie Ongevallen thuis we hebben het voor u Basisprincipes van eerste hulp Handel als eerstehulpverlener. Zorg dat u de situatie niet verergert. Blijf rustig in een noodsituatie en verleen de eerste

Nadere informatie

Hoe ons bereiken en onmiddellijk geholpen worden?

Hoe ons bereiken en onmiddellijk geholpen worden? Een ongeval? Doe dan een beroep op onze gratis hulpverlening: INFOLINE Hoe ons bereiken en onmiddellijk geholpen worden? voor alle verzekerden (wagen, bestelwagen of tweewieler) Infoline verstrekt u uur

Nadere informatie

Toelichting Europees Schadeformulier

Toelichting Europees Schadeformulier Handtekening bestuurders Toelichting verwijderen voordat u het schadeformulier invult Toelichting Europees Schadeformulier Het invullen en ondertekenen van het Europees schadeformulier betekent niet dat

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Inleiding. Jullie vragen en inbreng zijn welkom.

Inleiding. Inleiding. Inleiding. Jullie vragen en inbreng zijn welkom. Inleiding OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Toerisme Vlaanderen, i.s.m. Doel van deze opleiding: Erkend blijven als reisleider. In moeilijke en specifieke omstandigheden kalm en efficiënt hulp bieden.

Nadere informatie

DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN

DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN De vijf belangrijke punten Let op gevaar; voor jezelf, omstanders, slachtoffer Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert; Stel het slachtoffer gerust en zorg voor

Nadere informatie

Opgesteld door het bestuur van 2004, voorgedragen op de ALV van 9 juni 2004.

Opgesteld door het bestuur van 2004, voorgedragen op de ALV van 9 juni 2004. Congo s Gemotoriseerde Voertuigen Protocol Algemeen geldend reglement omtrent het gebruik van voertuigen ten behoeve van Biologenvereniging Congo. Bestemd voor personen die rijden op verzoek van Congo

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Ontdek alle mogelijkheden van Vivium Assist

Ontdek alle mogelijkheden van Vivium Assist Ontdek alle mogelijkheden van Vivium Assist Vivium Assist biedt heel wat functionaliteiten. We sommen ze hier graag voor u op: 1. Hoofdscherm Op het hoofdscherm vindt u centraal de knop om de bijstand

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

7 Epilepsie. 1 Inleiding. In dit thema komen aan de orde: 2 Wat is epilepsie? 3 Leven met epilepsie. 4 Epilepsie-aanvallen. SAW DC 7 Epilepsie

7 Epilepsie. 1 Inleiding. In dit thema komen aan de orde: 2 Wat is epilepsie? 3 Leven met epilepsie. 4 Epilepsie-aanvallen. SAW DC 7 Epilepsie DC 7 Epilepsie 1 Inleiding In dit thema komen aan de orde: 2 Wat is epilepsie? 3 Leven met epilepsie 4 Epilepsie-aanvallen 1 1 2 Wat is epilepsie? Een epileptische aanval is een plotselinge kortsluiting

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem

Volgsystemen. tegen diefstal van voertuigen. Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem Volgsystemen tegen diefstal van voertuigen Informatiefolder bestemd voor de gebruikers van een volgsysteem U hebt een auto of u staat op het punt er een te kopen en u wenst uw voertuig al dan niet op verzoek

Nadere informatie

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006)

Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) Eindtermen voor het diploma eerste hulp ( vastgesteld door het College van Deskundigen op 6 maart 2006) 1. Definities Wie is het slachtoffer? Een slachtoffer is iemand die een acuut optredende, al of niet

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De eerste minuten. Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA.

Hoofdstuk 2: De eerste minuten. Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA. Hoofdstuk 2: De eerste minuten Ronald Ackermans - Pascale Buytaert Verpleegkundige spoedgevallen/ M.U.G Lesgever P.I.BA. Inhoud voordracht. Aankomst ter plaatse Beoordeling slachtoffer Onderzoek van het

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6

FAQ P&V Auto Jr. FAQ /6 FAQ P&V Auto Jr. 1. Wat zijn de voordelen van P&V Auto Jr.? 2. Wat houden de extra diensten van P&V Auto Jr. precies in? 3. Welke informatie verzamelt P&V van mij? 4. Wie krijgt de informatie van mijn

Nadere informatie

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig

Schadeformulier. Schadeformulier Autoflex. 1. Verzekeringnemer. 2. Beschrijving van het motorrijtuig. 3. Bestuurder. 4. Gebruik motorrijtuig Schadeformulier Autoflex Tussenpersoon: Polisnummer: Schadeformulier Deze ruimte in te vullen door de maatschappij: Schade no.: Betaald bij: Eigen risico: Terugvordering: ja nee Premie betaald tot: S.v.p.

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV Vooropleiding Cursusduur : Geen, of beperkt (BHV / LEH) : Tenminste 24 uur : 8 12 personen : Praktijk examen met casuïstieken Basis : Basis : Praktisch leren omgaan

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Verpleegkundig onderzoek van het kind

Verpleegkundig onderzoek van het kind Verpleegkundig onderzoek van het kind April 2016 Conny Alewijnse Kindertijd Periode van veranderingen Verschillen ontwikkelingsstadium Andere en anders verlopende ziektebeelden Reactie op ziekte en trauma

Nadere informatie

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Provinciaal Erfgoedcentrum Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Geef de schade door via telefoonnummer: Vermeld kort de plaats en aard van de schade. Blijf ter plekke tot er assistentie komt Houd mensen

Nadere informatie

AG eerste hulp opleidingen Best 0499-397404 agopleiding@gmail.com

AG eerste hulp opleidingen Best 0499-397404 agopleiding@gmail.com AG eerste hulp opleidingen Best 0499-397404 agopleiding@gmail.com Algemeen De mens kan ongeveer normaal 1 minuut zonder zuurstof. Hersenen zijn het meest gevoelig voor een tekort aan zuurstof. Typerend

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Manschap A Levensreddende handelingen

Manschap A Levensreddende handelingen Manschap A Levensreddende handelingen Het IFV bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit tekstboek Levensreddende handelingen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties

Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties OPDRACHTFORMULIER Het toepassen van algemene regels voor het verlenen van eerste hulp in onvoorziene situaties Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER Busregels Basisregel : De busbegeleider is de baas. Ik luister altijd naar de busbegeleider. De busbegeleider is zoals de juf of meester in de klas. Ik

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

"EHBO" is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50

EHBO is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50 EHBO zon e Voor g erken eilig w d en v 1. Inleiding COLOFON "EHBO" is een uitgave van CLB Externe preventie Industrieterrein Kolmen 1085 3570 Alken Tel : 011 59 83 50 Redactie : CLB EDPB Fotografie : www.fotoben.be

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Basisreanimatie volwassenen CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Overlevingsketen is de basis voor Advanced Life Support en een goede en snel begonnen is doorslaggevend voor het succes van de ALS en

Nadere informatie

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Reanimatie bij Kinderen David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Doel van deze avond Herkennen van ademhalings en/of hartstilstand Tijdig hulp roepen Starten met Basic Life Support Hartmassage

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP

GEVORDERDE EERSTE HULP GEVORDERDE EERSTE HULP Eerste Hulp op evenementen en in specifieke bedrijfsomgevingen Pim de Ruijter Wie? Pim de Ruijter Instructeur Eerste Hulp en (P)BLS Intensive Care arts Oprichter Eerste Hulp Wiki

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Doel Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Definities Het protocol begint met hetgeen de patiënt het meest bedreigd (treat first what kills first). Treft men tijdens de opvang een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Inhoud. 1 Ongeval 3. 2 Huidwonde 13. 3 Brandwonde 20. 4 Bloedneus 23. 5 Bloeding 26

Inkijkexemplaar. Inhoud. 1 Ongeval 3. 2 Huidwonde 13. 3 Brandwonde 20. 4 Bloedneus 23. 5 Bloeding 26 1 0 6 Inhoud Elke dag gebeuren er ongevallen. Soms heel kleine, maar soms ook grotere. Als er iets gebeurt, is het handig dat je weet wat je moet doen om te helpen. Eerste hulp is niet zo moeilijk. Je

Nadere informatie

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen.

Gevaarherkenning. Kijk vóór je examen eerst op anwb.nl/theorie voor nieuwe regels en vragen. Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het R. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. ij deze vragen wordt u steeds de vraag gesteld:

Nadere informatie

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door:

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door: Opgesteld door: CCV Categoriecode: LZV : ondeling () (theoriegedeelte) en praktijk () Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: ijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Welke stelling in het geval van brandwonden is juist?

Welke stelling in het geval van brandwonden is juist? Meerkeuzevraag 8.1 Meerkeuzevraag 8.2 Meerkeuzevraag 8.3 Meerkeuzevraag 8.4 Meerkeuzevraag 8.5 Meerkeuzevraag 8.6 Meerkeuzevraag 8.7 Welke stelling in het geval van brandwonden is juist? A. De gevormde

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Autoschade Service. Verkeer

Autoschade Service. Verkeer Autoschade Service Verkeer Snel weer op weg na schade Pech of een ongeluk met de auto is nooit leuk. Met uw financieel adviseur, uw autoverzekering en de REAAL Autoschade Service kunt u in ieder geval

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL MANDAATBESLUIT WEGSLEEPREGELING SCHERPENZEEL 2002 Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel; gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Nuttige nummers. Medische noodhulp Gratis - 24 uur op 24 Met een vaste telefoon, vanuit een telefooncel, met een gsm (zelfs als hij geen bereik heeft)

Nuttige nummers. Medische noodhulp Gratis - 24 uur op 24 Met een vaste telefoon, vanuit een telefooncel, met een gsm (zelfs als hij geen bereik heeft) Nuttige nummers Medische noodhulp Gratis - 24 uur op 24 Met een vaste telefoon, vanuit een telefooncel, met een gsm (zelfs als hij geen bereik heeft) Federale politie Verplicht bij een ongeval met gewonden

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie