KX-PRX110NL KX-PRX120NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KX-PRX110NL KX-PRX120NL"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor latere naslag.

2 Inhoud Inleiding Aanvullende informatie...3 Algemene informatie...4 Belangrijke informatie Voor uw veiligheid...6 Belangrijke veiligheidsinstructies...8 Voor de beste prestaties...8 Overige informatie...8 Eindgebruikersovereenkomst...9 Mededeling met betrekking tot opensourcesoftware...10 Vrijwaring...10 Specificaties...11 Aan de slag Basisstation voorbereiden...12 Oplader voorbereiden...12 De handset voorbereiden...13 Informatie over voeding en opladen...15 Uw telefoonsysteem leren kennen...16 Handset aan- en uitzetten...17 Installatiewizard...18 Beginscherm...19 Status en meldingen...20 App Vaste lijn...21 Telefoonfuncties Nummers kiezen...22 Andere functies gebruiken tijdens een gesprek...23 Oproepen beantwoorden...24 Gesprekslijsten gebruiken...25 Functies telefoonboek Contactpersonen toevoegen...28 Contactpersonen bellen...29 Contactpersonen beheren...29 Snelkiezen...29 Functies antwoordapparaat (alleen KX-PRX120) Functies voor berichtopname...30 Antwoordapparaat...30 Antwoordapparaat in- en uitschakelen...30 Meldteksten...30 Berichten afspelen...31 Functies voor bediening op afstand Instellingen antwoordapparaat...36 Overige functies en instellingen Beltonen en geluidsinstellingen...38 Nachtmodus...39 Automatisch opnemen...39 Inkomende gesprekken blokkeren (oproepblokkering)...39 Uitgaande oproepen blokkeren (kiesrestrictie)...40 Ecomodus...41 Conversiecodes telefoonnummer...41 Eerste keer overgaan...42 Instellen flashtijd...42 PIN basisstation...42 Displaytaal...42 Datum en tijd...43 Wi-Fi-instellingen...43 Google -account...44 Ondersteuning nummerherkenning...44 Voic Telefoonsysteem uitbreiden Handsets toevoegen...46 Intercomfuncties...47 Basisstations toevoegen...48 DECT-repeater toevoegen...49 Sleutelvinders gebruiken...49 Overige informatie Overzicht telefooninstellingen...52 Vooraf geïnstalleerde apps...54 Statuspictogrammen...56 Meldingspictogrammen...57 Instellingen bedieningsscherm...58 Problemen oplossen...59 Software bijwerken...63 Wandmontage...64 Garantie...65 Index Index...66

3 Inleiding Aanvullende informatie Meegeleverde accessoires Nr. Accessoire/artikelnummer Aantal A Wisselstroomadapter voor basisstation/pnlv226ce 1 B Wisselstroomadapter voor oplader/pnlv226cek 1 C Telefoonsnoer 1 D Telefoonplug 1 E Herlaadbare batterij *1 1 F Batterijklepje *2 1 G Oplader 1 *1 Zie pagina 3 voor informatie over nieuwe batterijen. *2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset. A B C D E F G Aanvullende/vervangende accessoires Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen. Accessoire Herlaadbare batterij Model KX-PRA10EX R Li-ion-batterij (lithium-ion) Headset RP-TCM120 *1 DECT-repeater KX-A405 Sleutelvinder KX-TGA20EX *2 *1 Neem contact op met Panasonic of een goedgekeurde verkoopafdeling (zie achterkant) voor beschikbare hoofdtelefoons bij u in de omgeving. *2 U kunt tot 4 optionele sleutelvinders registreren bij uw telefoonsysteem. Door een sleutelvinder te registreren bij het basisstation en de sleutelvinder te bevestigen aan een voorwerp dat makkelijk zoek kan raken, zoals uw huis- of autosleutels, kunt u uw handset gebruiken om het voorwerp terug te vinden. Bezoek de volgende website voor meer informatie. 3

4 Inleiding Telefoonsysteem uitbreiden Handset (optie): KX-PRXA10EX U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation. R Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets. Algemene informatie R Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk. R Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. Verklaring van overeenstemming: R Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC. De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op: Contactadres van de officiële vertegenwoordiging: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Voor naslag Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie. Serienummer Aankoopdatum (op de achterkant van het basisstation) Naam en adres dealer Inleiding Bevestig hier uw aankoopbon. Handelsmerken R Google, Android, Gmail, Google Maps en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. R De Bluetooth -handelsnaam en -logo s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation gebruikt deze handelsnaam en logo s onder licentie. R Wi-Fi is een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance. R Het microsdhc-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. R Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Waarschuwing R De term apps wordt in dit document gebruikt om te verwijzen naar programma s die zijn geïnstalleerd op de handset. R De handset ondersteunt microsd- en microsdhc-geheugenkaarten. In dit document wordt de term microsd-kaart gebruikt als een generieke term voor alle ondersteunde kaarten. R De illustraties in dit document zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het uiterlijk van het werkelijke product. R Het achtervoegsel is weggelaten in modelnummers die in dit document worden vermeld. R Informatie in dit document kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. 5

6 Belangrijke informatie Voor uw veiligheid Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/ eigendommen te voorkomen dient u dit gedeelte goed door te lezen voordat u het product in gebruik neemt. WAARSCHUWING Voedingsaansluiting R Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven. R Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken. R Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte. R Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan. R Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. R Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is. R Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen. R De wisselstroomadapter moet alleen binnen worden gebruikt. Installatie R Dit product is niet waterbestendig. Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht. R Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. R Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen. R Houd alle onderdelen, inclusief de microsd-kaart, buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen. Veilig gebruik R Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. R Haal het apparaat niet uit elkaar. R Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken. R Laat dit product niet in de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren, fornuizen, enzovoort), in direct zonlicht of in een auto in de volle zon liggen. Plaats het apparaat niet in kamers met een temperatuur onder 0 C of boven 40 C. R Gebruik van overmatig volume door oortelefoons, hoofdtelefoons en hoofdtelefoonsets kan leiden tot gehoorschade. R Luister niet lange tijd naar hard geluid, om eventuele gehoorschade te voorkomen. R Gebruik dit product niet bij tankstations. Neem de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in acht bij brandstofopslagplaatsen, chemische installaties of gebieden waar met explosieven wordt gewerkt. R Ter voorkoming van schade of defecten dient u de microsd-kaart niet te modificeren en de goudgekleurde contactpunten niet aan te raken. R Als u dit product gebruikt tijdens het rijden, dient u de verkeersregels te volgen die gelden in uw land. 6

7 Belangrijke informatie R RF-signalen kunnen invloed hebben op elektronische systemen in motorvoertuigen (zoals brandstofinjectiesystemen, airbagsystemen, etc.) die onjuist zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw voertuig of de apparatuur hierin. R Schakel het product uit als u aan boord gaat van een vliegtuig. Wacht op aanwijzingen van het cabinepersoneel met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten voordat u het product inschakelt en zorg ervoor dat u de vliegtuigmodus van het product inschakelt. Het gebruik van dit product in een luchtvaartuig kan gevaarlijk zijn voor de werking van het luchtvaartuig, de draadloze communicatie verstoren en ook verboden zijn. R Dit product is in staat heldere lichtflitsen te veroorzaken, hetgeen kan leiden tot beroertes of tijdelijk geheugenverlies. R Voorkom ernstige schade aan dit product door harde botsingen te vermijden en voorzichtig met het product om te gaan. R Het scherm is van glas. Dit glas kan breken als het product op een harde ondergrond valt of als er hard tegenaan wordt gestoten. R Stel de huid niet langdurig bloot aan dit product. Als tijdens het gebruik van dit product de huid langdurig wordt blootgesteld aan de door het product of de wisselstroomadapter geproduceerde warmte, kan dit leiden tot eerstegraads brandwonden. R Ondanks het feit dat het product GPS-functionaliteit bevat, kan het niet worden gebruikt als navigatie-apparaat voor luchtvaartuigen, voertuigen of mensen, noch als precisiemeetapparaat. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van de GPS-functie voor deze doeleinden, of die het gevolg is van onnauwkeurige aflezingen of informatie veroorzaakt door externe factoren, zoals defecten, bedieningsfouten of stroomuitval (inclusief uitval van de batterij). Medisch R Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. DECT-functies werken tussen 1,88 GHz en 1,90 GHz met een piekoverdrachtvermogen van 250 mw. Wi-Fi-functies werken tussen 2,4 GHz en 2,4835 GHz met een piekoverdrachtvermogen van 80 mw. R Schakel dit product uit in gezondheidsinstellingen, in overeenstemming met de daar geldende regels. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie. OPGELET Installatie en locatie R Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer. R Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen. R Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden. R Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen. R De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. R U kunt niet met dit product bellen als: De batterij van de handset werkt niet of moet worden opgeladen. er een stroomstoring is; Batterij R Gebruik alleen de opgegeven batterij. R Open of beschadig de batterij niet. Electrolyten die uit de batterij vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken. R Ga voorzichtig met de batterij om. Raak de batterij niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterij en/ of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. 7

8 Belangrijke informatie R Laad de batterij op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. R Gebruik voor het opladen van de batterij alleen een compatibele laadeenheid. Rommel niet aan de laadeenheid. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan de batterij opzwellen of exploderen. R Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken. R Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. R Houd de batterij schoon en droog. R Reinig de polen van de batterij met een schone, droge doek als deze vuil zijn. R Laad de batterij niet continu gedurende lange tijd op. R Verwijder de batterij uit het product als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Belangrijke veiligheidsinstructies Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder: 1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort. 2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem. 3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat. 4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Voor de beste prestaties Locatie van basisstation/storing vermijden Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie. R Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation: op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation; buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio s, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons; uit de buurt van radiofrequente zenders, zoals buitenantennes of zendmasten van mobiele telefoons. (Zet het basisstation niet voor het raam of daar in de buurt.) R Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden. R Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders. Omgeving R Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals spaarlampen en motoren. R Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen. R Plaats geen zware objecten op het product. R Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact. R De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort. R Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat. Algemene verzorging R Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. R Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel. Overige informatie OPGELET: er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het 8

9 Belangrijke informatie verkeerde type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies. Kennisgeving voor het downloaden van software of upgraden van het besturingssysteem R Als u een upgrade uitvoert van het besturingssysteem van het product, kunnen functies en bedieningsprocedures van het product wijzigen en functioneren bepaalde toepassingen mogelijk niet langer. R Controleer de veiligheid en beveiliging van software voordat u deze downloadt of installeert op dit product. Het installeren van malware of virussen kan leiden tot storingen en het vrijgeven van persoonlijke gegevens die in dit product zijn opgeslagen, of kan een overmatig volume veroorzaken. Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product R U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en afvoeren van oude apparaten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. Informatie over het afvoeren in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (A, B, C) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (B) kan gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool (C). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Deze symbolen (A, B, C) op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen Eindgebruikersovereenkomst Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) met betrekking tot de software die is geïnstalleerd op/of wordt geleverd door de Panasonic Premium Design Telefoon met Touchscreen. Lees alle bepalingen van deze 9

10 Belangrijke informatie overeenkomst zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Door dit product te gebruiken gaat u akkoord met deze bepalingen. Copyright: De software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen, en alle overige toepasselijke wetten. U erkent dat u alleen een beperkte licentie ontvangt om de software en gerelateerde documentatie te gebruiken en dat u geen aanspraak zult maken op, noch enige eigendomsrechten of overige rechten zult verkrijgen over de software en bijbehorende documentatie, waarvoor alle eigendomsrechten verblijven bij Panasonic of haar licentiegever. Licentie: 1. U hebt toestemming de software te gebruiken die op dit product is geïnstalleerd en/of hierdoor wordt geleverd. 2. U mag uw rechten onder deze licentieovereenkomst overdragen op een permanente basis, mits u deze overeenkomst, alle exemplaren van de software, alle bijbehorende documentatie en de Panasonic Premium Design Telefoon met Touchscreen overdraagt en de ontvanger hiervan akkoord gaat met de bepalingen van deze overeenkomst. Beperkingen: U mag de software niet decompileren, demonteren of er reverse-engineering op toepassen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U mag de software, de bijbehorende documentatie, noch enige exemplaren ervan, geheel of gedeeltelijk, niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, verhuren, leasen of overdragen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst. U mag de software niet exporteren in strijd met enige toepasselijke exportwetten en -regelgeving in de VS of overige landen. Mededeling met betrekking tot opensourcesoftware Gedeelten van dit product maken gebruik van opensourcesoftware die wordt geleverd op basis van de toepasselijke voorwaarden van de GPL en/ of LGPL van de Free Software Foundation en overige voorwaarden. Lees alle licentie-informatie en copyrightvermeldingen met betrekking tot de opensourcesoftware die door dit product wordt gebruikt. Deze informatie is beschikbaar op de volgende webpagina: Gedurende ten minste drie (3) jaar vanaf de levering van dit product, biedt Panasonic System Networks Co., Ltd. aan derden die contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens, tegen niet meer dan de kostprijs van een fysieke distributie van de broncode, een volledige, door machines leesbare kopie van de overeenkomstige broncode en de copyrightvermeldingen die worden gedekt onder de GPL en LGPL. Houd er rekening mee dat softwarelicenties onder de GPL en LGPL niet onder garantie vallen. Vrijwaring Panasonic System Networks Co., Ltd. ( Panasonic ) is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens of overige incidentele of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van dit product. Dit product kan aanvullende inhoud downloaden, opslaan, doorsturen en ontvangen, zoals toepassingen, beltonen, contactgegevens en mediabestanden. Het gebruik van dergelijke inhoud kan worden beperkt of verboden door de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperkingen onder toepasselijke auteursrechtwetgeving. U bent geheel verantwoordelijk voor enige aanvullende inhoud die u downloadt naar of doorstuurt van dit product. Panasonic is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud of het gebruik ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om voor gebruik van dergelijke inhoud te controleren dat uw beoogde gebruiksdoel is toegestaan onder licentie of op een andere wijze is geautoriseerd. Panasonic geeft geen waarborgen of garanties voor de nauwkeurigheid, de integriteit of de kwaliteit van enige aanvullende inhoud of inhoud die afkomstig is van derden. Panasonic kan op geen enkele wijze en in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik van aanvullende inhoud of inhoud die afkomstig is van derden door dit product of de gebruiker ervan. Dit document en enige andere gerelateerde 10

11 Belangrijke informatie productdocumentatie kunnen betrekking hebben op diensten en toepassingen die worden geleverd door derden. Het gebruik van dergelijke diensten of programma s kan een aparte registratie bij deze derden vereisen en kan onderhevig zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Voor toepassingen waartoe u toegang heeft op of via een website van derden adviseren wij u de gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van de website vooraf na te kijken. Specificaties Connectiviteit R DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie) R GAP (Generic Access Profile: algemeen toegangsprofiel) R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: versie 3.0, Klasse 2 R USB: versie 2.0 Frequentiebereik R DECT: 1,88 GHz tot en met 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz tot en met 2,4835 GHz RF-overdrachtvermogen R DECT: Ongeveer 10 mw (gemiddeld vermogen per kanaal) R Wi-Fi: 80 mw (piekoverdrachtvermogen) Besturingssysteem handset R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Hardware R Display: TFT kleur 3,5-inch (HVGA: pixels), capacitief aanraakscherm R Camera voorkant: 0,3 M R Geheugenkaart: microsd, microsdhc tot maximaal 32 GB (niet meegeleverd) Batterij R Lithium-ion (Li-ion) 3,7 V/1.450 mah Spreektijd R Vaste nummers: tot maximaal 10 uur Stand-by tijd R Tot maximaal 220 uur Stroomvoorziening R V AC, 50/60 Hz Stroomverbruik basisstation R Stand-by: ongeveer 0,4 W R Maximum: ongeveer 0,8 W Stroomverbruik oplader R Stand-by: ongeveer 0,1 W R Maximum: ongeveer 4,0 W Bedrijfsomstandigheden R 0 C 40 C, 20 % 80 % relatieve luchtvochtigheid (droog) Oplaadomstandigheden R 5 C 40 C Opmerking: R Het bereik van de handset onder optimale omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis. Het bereik kan afnemen als de handset wordt gebruikt in de nabijheid van betonnen obstakels, enz. 11

12 Aan de slag Basisstation voorbereiden A B C D Steek de stekker van de wisselstroomadapter volledig in het basisstation. Zet het snoer vast door het rond de haak te draaien. Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact. Sluit het telefoonsnoer aan op het basisstation en de telefoonwandcontactdoos totdat u een klik hoort. D D C Opmerking: R Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CE. R Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer. A B Oplader voorbereiden A B Steek de stekker van de wisselstroomadapter in de oplader totdat u een klik hoort. Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact. Opmerking: R Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CEK. A B 12

13 Aan de slag De handset voorbereiden MicroSD-kaart en batterij plaatsen Met een microsd-kaart (niet meegeleverd) kunt u de opslagmogelijkheden van de handset uitbreiden. Belangrijk: R Wanneer u de batterij wilt verwijderen, moet u eerst de handset uitschakelen. R Zorg dat u de goudgekleurde contactpunten van de microsd-kaart niet beschadigt, onzorgvuldig behandeld of kortsluit, om gegevensverlies of storingen te voorkomen. 1 Verwijder de klep van de handset. 2 Open de afdekking van de microsd-kaart door deze naar de dichtstbijzijnde zijde van de handset (A) te schuiven en vervolgens omhoog te trekken (B). B A 3 Plaats de microsd-kaart met de goudgekleurde contactpunten omlaag, sluit de afdekking van de microsd-kaart (A) en schuif de afdekking vervolgens voorzichtig naar de andere kant van de handset (B). A B 4 Steek de batterij (A) in de handset (B) en duw deze omlaag. B A 13

14 Aan de slag 5 Plaats de klep terug. De handset opladen Laad de handset ongeveer 5 uur op voordat u deze gaat gebruiken. De oplaadindicator (A) brandt terwijl de handset wordt opgeladen en gaat uit als de handset geheel is opgeladen. Belangrijk: R Als u de handset in de oplader plaatst terwijl u in gesprek bent, wordt de verbinding niet verbroken. A A of Plaats de handset in de oplader. Verbind een USB-kabel (niet meegeleverd) rechtstreeks met de handset. Batterijpictogram Als het scherm wordt ingeschakeld, geeft het batterijpictogram in de rechter bovenhoek van het scherm de batterijvoeding aan, zoals hieronder beschreven. Zeer laag Volledig opgeladen Opmerking: R Als de handset wordt geladen, wordt weergegeven in het pictogram voor de batterijvoeding. R U kunt ook het percentage van de resterende batterijvoeding controleren. Tik vanaf het beginscherm op [Systeeminstellingen] [Accu]. 14

15 Aan de slag Informatie over voeding en opladen Aansluiting wisselstroomadapter R De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.) R De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken. Stroomonderbreking R Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo n wandcontactdoos hebt in uw huis. Gebruik en vervanging batterij R Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Gebruik bij vervanging alleen de oplaadbare batterij van Panasonic zoals vermeld op pagina 3. R De batterij kan opzwellen wanneer de maximale levensduur bijna is bereikt. Dit is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en is geen probleem. Batterij laadt op R Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt. R Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Koppel voordat u de handset gaat reinigen eerst de voedingskabels en alle telefoonkabels los. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid. Batterijstroom besparen R Hoelang u de handset kunt gebruiken voordat de batterij opnieuw moet worden opgeladen, hangt af van uw gebruik. Met de volgende tips kunt u besparen op het stroomverbruik van de batterij. Schakel het scherm uit wanneer u de handset niet gebuikt (pagina 17). Gebruik het bedieningsscherm (pagina 20) om Wi-Fi-, GPS- en Bluetooth-functies van de handset uit te schakelen. Wanneer u niet thuis bent, gebruikt u het bedieningsscherm (pagina 20) om de DECT-verbinding van de handset naar het basisstation uit te schakelen. Vergeet niet na thuiskomst de verbinding opnieuw in te schakelen, anders kunt u met de handset niet bellen en er geen oproepen mee ontvangen. 15

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing GT-I860 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing SGH-i780 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de Help van het Windows

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie

Uw HTC Desire. Handleiding

Uw HTC Desire. Handleiding Uw HTC Desire Handleiding Lees dit eerst voordat u iets anders gaat doen De batterij opladen De batterij in de telefoon is nog niet geladen. U mag het batterijpak beslist niet verwijderen terwijl de telefoon

Nadere informatie

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr.

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr. Modelnr. Bedieningshandleiding HD Visuele Communicatie Unit KX-VC300/KX-VC600 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt

Nadere informatie

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-TDA15 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie