Jaarverslag WhenCommunicationisCritical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. WhenCommunicationisCritical"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 WhenCommunicationisCritical

2 Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel.: Fax: Zenitel NV Z.1. Research Park 110, Pontbeek 63 B1731 Zellik BTW BE RPR Brussel Zenitel NV heeft gezorgd voor een Nederlandstalige versie van het oorspronkelijk in het Engels geschreven registratiedocument, en haar Raad van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de consistentie van de teksten in de beide taalversies. Indien er verschillen in interpretatie zouden bestaan tussen de Engelse en de Nederlandse versie, dan is enkel de Engelse versie wettelijk bindend. Beide versies zijn verkrijgbaar op (investor relations > financial reports). Dit jaarverslag [Onderhavig document] is een registratiedocument in de zin van artikel 28 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het werd goedgekeurd door de CBFA overeenkomstig artikel 23 van de voormelde wet, op 3 april This annual report is also available in English on (investor relations > financial reports).

3 Jaarverslag 2006 Inhoudstafel Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie over Zenitel Zenitel een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst

4 Inhoudstafel Risicofactoren...04 Algemeen...04 Technologische tendensen op de markt van beveiligde communicatie...04 Evolutie van de TETRAmarkt...04 Evolutie van de markt voor intercomsystemen...04 Onzekerheid over de vooruitzichten...04 Risico s met betrekking tot de exploitatie van communicatienetwerken en aanverwante diensten...05 Projectrisico's en toegekende waarborgen...05 Afhankelijkheid van belangrijke leveranciers...05 Afhankelijkheid van belangrijke klanten...05 Onzekerheid over de regelgeving...06 Internationale projecten...06 De mate waarin Zenitel goed personeel kan aantrekken en behouden...06 Rentabiliteit en kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten...06 Financiële toestand...06 Wisselkoersen...07 Product en algemene aansprakelijkheid...07 Geschillen...07 Risico van belastinggeschillen...07 Geschiedenis van de onderneming...07 Missie en waarden...08 Missie...08 Waarden van de onderneming...08 Geconsolideerde kerncijfers...09 Brief aan de aandeelhouders...10 Mijlpalen...12 Organisatiestructuur...18 Overzicht van de geografische structuur...18 Overzicht van de wettelijke organisatiestructuur...19 Informatie over holdings...19 Algemene informatie over Zenitel...20 Algemene informatie...20 Vennootschapsnaam...20 Registratie en registratienummer...20 Oprichtingsdatum en duur van de vennootschap...20 Maatschappelijke zetel en rechtsvorm van Zenitel...20 Informatie over Zenitel...20 Belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Zenitel...21 Informatie over de vennootschap...24 Aandelenkapitaal...24 Uittreksels uit de statuten...25 Aandelen en notering...29 Aandeelhoudersstructuur...29 Belangrijkste aandeelhouders...30 Transacties met verbonden partijen...30 Koersevolutie van het Zenitelaandeel...31 Financiële kalender...31 Zenitel een onderneming die bouwt op eenvoudige principes...32 Overzicht van de activiteiten...32 Inleiding...32 Algemene markttrends...33 Belangrijkste markten van Zenitel en hun groeipotentieel...35 Onshore Intercomproducten...35 Maritieme Intercomsystemen...37 Systeemintegratie...38 Netwerkdiensten...40 Marktpositie van Zenitel...40 Belangrijkste troeven...40 De producten en diensten van Zenitel...41 GotoMarket strategie...43 Onderzoek & Ontwikkeling...44 VoIP Intercomproducten en IPtechnologie ZENITEL JAARVERSLAG 2006

5 Expertise met TETRAimplementatie en toepassingen...45 Integratie van vast/draadloos voor kritieke communicatie...45 Confined Areas...45 Klanten...46 Dan en nu case study s...46 Klantenreferenties...48 Leveranciers Partners Strategische allianties...49 Concurrentie...49 Het milieubeleid van Zenitel...50 Kwaliteitsbewaking bij Zenitel...50 Interne kwaliteitsbewaking...50 Kwaliteitsbewaking Leveranciers...51 Mensen centraal...51 Sociale verantwoordelijkheid...51 Corporate Governance...52 Administratieve, directie en toezichthoudende organen en senior management...52 Raad van bestuur, comités en senior management van Zenitel...52 Belangenconflicten bestuurder en senior management...59 Bezoldiging en bestuur...60 Bedrag van de bezoldiging...60 Andere voordelen...60 Raad van bestuur Reglement...60 Einddatum van het huidige mandaat...60 Informatie over de dienstencontracten van de leden van de raad van bestuur en de leden van het core team, met Zenitel of één van diens dochterondernemingen...60 Auditcomité en remuneratiecomité...60 Gedragscode inzake handel met voorkennis...64 Pas toe of leg uit ( Comply or explain )...64 Commissaris...65 Werknemers...66 Overzicht...66 Participatieplan voor het personeel...66 Aandelen en warrants in het bezit van de leden van de raad van bestuur en het senior management...67 Verslag van de raad van bestuur...68 De strategie van Zenitel...68 Inleiding...68 Prioriteiten...69 IASIFRS...71 Verslag van de raad van bestuur...73 Geconsolideerde rekeningen...73 Statutaire rekeningen...78 Historische financiële gegevens...80 Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december Geconsolideerde jaarrekening...87 Waarderingsregels...92 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december Statutaire balans Statutaire resultatenrekening Dividendbeleid Gerechtelijke en arbitrageprocedures Verantwoordelijke personen Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het jaarverslag Verantwoordelijkheid voor de jaarrekeningcontrole Documenten ter inzage van het publiek Jaarverslag Documenten van de vennootschap Verklarende woordenlijst JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 03

6 Risicofactoren Algemeen De kernactiviteiten van Zenitel bestaan uit het verstrekken van geïntegreerde oplossingen en diensten voor de professionele markt, waar snelle, betrouwbare en veilige communicatie doorslaggevend is. De rentabiliteit en het risicoprofiel van de onderneming worden hoofdzakelijk bepaald door een aantal factoren, waarvan hierna een overzicht. Deze elementen scheppen onzekerheid over de evolutie die de waarde van de Zenitelaandelen gaat kennen. Bijkomende risico's en onzekerheden, die momenteel voor Zenitel nog onbekend zijn of die de onderneming irrelevant acht, kunnen de activiteiten van de onderneming eveneens benadelen of een negatieve invloed hebben op de kasstromen, winstgevendheid, financiële toestand, de capaciteit om een bloeiende onderneming te blijven en de prijs van de Zenitelaandelen. Technologische tendensen op de markt van beveiligde communicatie Op de markt van de beveiligde communicatie heeft Zenitel te maken met verschillende concurrenten, waarvan sommigen andere technologieën gebruiken om dezelfde producten en diensten aan te bieden als Zenitel. Voor de netwerk en radioactiviteiten in systeemintegratie is de pushtotalk GSMtechnologie een mogelijk concurrerend alternatief. Deze nieuwe technologie wordt momenteel gepromoot door GSMoperatoren, maar wordt door Zenitel alleen als een bedreiging gezien in het onderste segment van de industriële markt zoals bouwwerven, supermarkten, enz., waar de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de netwerken minder kritiek is omdat de communicatiebehoeften daar niet levensbedreigend zijn. GPRS, UMTS, WiMax, DMS, satellietcommunicatie en ander toekomstige technologieën zijn mogelijk concurrerende alternatieven voor het Zenitelproductaanbod, vooral voor klanten actief in de sector van het wegvervoer, waar de kosten doorslaggevend en de bereikbaarheid en betrouwbaarheid minder kritiek zijn. Ontwikkelende technologieën maken dat Zenitel ononderbroken aandacht moet hebben voor de mogelijke voor en nadelen van bestaande en opkomende technologieën, en daarbij strategische keuzes moet maken. Tegelijk kunnen technologische (r)evoluties sterk nadelig zijn voor de bedrijfsactiva. Evolutie van de TETRAmarkt De TETRAmarkt in de overheidssector in België en Nederland is tot maturiteit aan het komen. Dit zal in 2007 en ook in de jaren erna, in België en Nederland allicht leiden tot een dalende verkoop van TETRAproducten en systeemintegratiediensten in dat segment. Door eigen TETRAnetwerken te bouwen en door TETRAproducten en diensten aan te bieden aan nietoverheids en semioverheidsklanten, probeert Zenitel deze trend evenwel op te vangen. Evolutie van de markt voor intercomsystemen De traditionele concurrent voor de Zenitelproducten in het intercomsegment op de onshoremarkt is de klassieke telefooncentrale, de PABX. Voorts wordt ook het VoIPprotocol (Voice over IP) steeds meer als technologie ingezet op allerlei markten voor communicatieproducten, inclusief de markt voor intercomsystemen. Daarom is Zenitel per 1 juni 2006 van start gegaan met een eigen VoIPplatform en blijft werk maken van nieuwe toepassingen op dit platform. De eerste aanwijzingen laten uitschijnen dat de markt het product enthousiast onthaalt. Toch is het onmogelijk om nu al de langetermijnimpact van deze nieuwe technologie op de markt voor intercomsystemen in te schatten. Zenitel werkt nauw met potentiële partners samen om het nieuwe product in bepaalde niches te introduceren. Onzekerheid over de vooruitzichten Dit referentiedocument schetst bepaalde vooruitzichten waaraan risico's en onzekerheden verbonden zijn, zoals de informatie met betrekking tot de ontwikkeling van vraag en aanbod van producten en diensten, en de prijstrends op de markten. De informatie berust op ramingen opgesteld door de directie, die daarvoor steunt op haar marktkennis, beschikbare studies en informatie afkomstig van sectororganisaties. Er bestaat geen zekerheid dat deze vooruitzichten ook werkelijkheid worden. Uitgaande van de vooruitzichten van de onderneming zal het management van Zenitel haar strategie dienovereenkomstig aanpassen en mogelijke opportuniteiten maximaal aangrijpen. Het is niet zeker dat de gekozen strategie alsook de eruit voortvloeiende opportuniteiten uiteindelijk tot het gewenste resultaat zullen leiden. 04 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

7 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst Risico s met betrekking tot de exploitatie van communicatienetwerken en aanverwante diensten Vanwege het groeiende belang van beveiligde communicatie voor steeds meer organisaties, heeft Zenitel de voorbije jaren een nieuw productaanbod uitgebouwd, waarbij de eigen landelijke of regionale netwerken ingezet worden voor beveiligde communicatie. De diensten die de klanten voor deze activiteiten aangeboden worden, omvatten airtime en soms ook de verhuur en service van communicatieapparatuur. Alhoewel Zenitel verwacht dat dit nieuwe aanbod aanzienlijk zal bijdragen tot de toekomstige groei en de voorspelbaarheid van inkomsten en kasstromen, toch houdt het ook bepaalde risico's in. Zenitel waarborgt zijn klanten een bepaalde minimumgraad van (regionale of nationale, afhankelijk van het contract) dekking en beschikbaarheid, die in bepaalde gevallen niet houdbaar zou kunnen zijn. Verminderde dekking of uitval van het netwerk kan te wijten zijn aan onverwachte weersomstandigheden (storm, overstroming, enz.) of uitval van het stroomnet. Om dit laatste op te vangen, heeft Zenitel gezorgd voor noodstroomsystemen die het netwerk voeding leveren gedurende minstens vier uur na het uitvallen van de algemene stroomvoorziening. Voorts heeft Zenitel een verzekeringscontract gesloten voor zijn professionele en openbare aansprakelijkheid, dat ook de activiteiten in verband met de netwerkexploitatie dekt. Eén van de belangrijkste verplichtingen bij de exploitatie van communicatienetwerken is dat vereisten zoals in de licenties vastgelegd (zoals capaciteit, geografisch bereik, maximale straling,...) altijd nagekomen moeten worden. Veranderingen in het landschap, wetgeving, regelgeving of milieuvoorschriften kunnen Zenitel beletten deze verplichtingen na te komen. Projectrisico's en toegekende waarborgen Op de markt van de systeemintegratie worden van Zenitel vaak waarborgen gevraagd inzake prestaties, radiodekking en looptijd van projecten, dit vooral door klanten in de overheidssector. Indien deze projecten door dochterondernemingen worden uitgevoerd, wordt Zenitel SA/NV vaak gevraagd borg te staan voor deze dochterondernemingen. De daaraan verbonden risico s worden deels gedekt door onderhandelingen met de klant, door 'backtoback'overeenkomsten met apparatuurleveranciers en vooral door een inschatting van de risico's op basis van de ervaring en technische knowhow waarover Zenitel beschikt. Er bestaat geen zekerheid dat Zenitel er altijd in zal slagen de aan projecten verbonden risico's nauwkeurig in te schatten en adequaat te beheersen. De toelichtingen bij de jaarrekening bevatten nadere details over zowel de technische in de balans opgenomen waarborgen alsook over de bankwaarborgen die in dit verband gegeven worden (buiten balans). Afhankelijkheid van belangrijke leveranciers Ondanks een duidelijke strategie tot leveranciersdiversificatie blijft Zenitel voor zijn activiteiten sterk afhankelijk van zijn relatie met Motorola en EADS, die nog steeds de belangrijkste leveranciers zijn van terminals en netwerken op de markt van de professionele radiocommunicatie. Als gevolg van de digitalisering hebben ook diverse andere grote leveranciers, waaronder Chinese fabrikanten, hun intrede gedaan op de markt. De strategie van Zenitel bestaat erin ook met deze nieuwe spelers overeenkomsten te sluiten, waarbij in ieder geval die leverancier gekozen wordt die op de lange termijn de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt. Ondanks deze strategie is er de voorbije jaren permanent goede communicatie op topdirectieniveau geweest met Motorola en EADS, die zich tot op vandaag in goede samenwerking vertaald heeft. Afhankelijkheid van belangrijke klanten Alhoewel de eindafnemers voor intercomproducten doorgaans grote ondernemingen zijn met een economisch vrij sterk positie, toch is Zenitel in het algemeen in mindere mate afhankelijk van een beperkt aantal grote klanten, en slechts in beperkte mate afhankelijk van de omzet per klant. Lokale verdelers en partners zijn in het intercomsegment belangrijker, zodat het afbreken van de relatie met één van deze partijen, een minder groot risico vormt. In 2006 waren de drie belangrijkste intercomklanten verantwoordelijk voor respectievelijk 13,3%, 7,9% en 6,2% van de totale intercomomzet. Op sommige markten zijn de systeemintegratieactiviteiten afhankelijk van een beperkt aantal grote projecten. Daarom heeft de groep beslist zijn activiteiten uit te breiden naar netwerkexploitatie, om zich te focussen op meer recurrente activiteiten. JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 05

8 Risicofactoren Onzekerheid over de regelgeving Zenitel is over de hele wereld actief. De activiteiten van de onderneming in bepaalde landen kunnen in aanzienlijke mate beïnvloed worden door nationale regelgeving, zoals maar niet beperkt tot: wettelijke voorschriften en bepalingen inzake communicatie voor de diverse marktsegmenten waarin Zenitel actief is; het verkrijgen en behouden van goedkeuringen, licenties, vergunningen en concessies; wettelijke en administratieve regels in verband met de uitvoer van vreemde valuta naar landen buiten de eurozone; het belastingstelsel dat van toepassing is op de import en export van producten en diensten; de voorschriften inzake de export van producten en diensten; de opwaardering van arbeidsvoorwaarden als gevolg van veranderende economische en sociale omstandigheden. Zenitel probeert zich met de middelen waarover het beschikt zoveel mogelijk te houden aan de toepasselijke voorschriften en laat zich op dit vlak bijstaan door experts. Wegens de diversiteit en wereldwijde aanwezigheid van Zenitel valt de kans op inbreuken tijdens de uitvoering van zijn activiteiten nooit uit te sluiten, waarbij geldt dat deze op hun beurt financiële gevolgen kunnen hebben. Ook is het belangrijk om de aandacht te vestigen op het feit dat deze regelgeving soms zeer snel verandert, zelfs binnen de uitvoeringstermijn van bepaalde projecten of contracten. Dit kan betekenen dat over bepaalde delen van contracten opnieuw onderhandeld moet worden. Internationale projecten Zenitel voert momenteel diverse internationale projecten uit in verschillende regio's van de wereld, zoals Azië, Afrika en Zuid Amerika. Dergelijke installatieprojecten houden altijd een risico in op vertragingen en fouten, die niet in de voorcalculatie van een project opgenomen kunnen worden. Deze vertragingen of fouten kunnen een aanzienlijke weerslag hebben op de resultaten van de groep. Tegelijk kunnen ook administratieve processen in diverse landen leiden tot vertragingen op het vlak van levering of betaling. Zenitel hecht veel belang aan het verkrijgen van kredietbrieven om zeker te zijn van tijdige en correcte betaling en passende verzekering voor uiteenlopende mogelijke calamiteiten, maar dergelijke kredietbrieven kunnen niet altijd bekomen worden. De mate waarin Zenitel goed personeel kan aantrekken en behouden Gelet op de complexiteit en verregaande specialisatie van zijn activiteiten heeft Zenitel nood aan hoogopgeleid personeel met grondige technologische en marktkennis. Zenitel is op een erg competitieve markt actief, en dat geldt ook voor de tewerkstelling. Het succes van Zenitel hangt grotendeels af van de mate waarin het hoogopgeleid personeel kan behouden en nieuwe mensen kan aantrekken. Rentabiliteit en kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten De rentabiliteit en kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten van Zenitel worden bepaald door de verhouding tussen opbrengsten en kosten. De opbrengsten van Zenitel worden bepaald door de volumes en de verkoopprijzen die het op de markt voor zijn producten en diensten kan realiseren. Zowel de volumes als de verkoopprijzen worden bepaald door werkelijke of veronderstelde schommelingen van vraag en aanbod, maar soms kunnen ze ook sterk beïnvloed worden door andere factoren, zoals technologische vooruitgang, overheidsvoorschriften, de beschikbaarheid en prijzen van apparatuur en onderdelen en de wisselkoersen. De kosten van Zenitel zijn deels variabel en evolueren met de verkoop, en deels vast en dus onafhankelijk van de verkoop. In 2004, 2005 en 2006 kwamen de vaste kosten van Zenitel uit op respectievelijk 38,9%, 39,2% en 44,0% van de bedrijfskosten. Deze vaste kosten, exclusief afschrijving, betekenen dat het bereiken van voldoende kritische massa één van de grootste uitdagingen is waarmee Zenitel wordt geconfronteerd, vooral omdat zijn activiteiten over diverse landen gespreid zijn. Er bestaat geen zekerheid dat Zenitel voldoende kritische massa inzake omzet zal bereiken om de vaste en variabele kosten in elk land afzonderlijk en voor alle landen samen te kunnen dekken. Financiële toestand De bedrijfsresultaten van Zenitel, exclusief buitengewone posten, zijn de voorbije jaren negatief gebleven, en dit heeft geleid tot een daling van de solvabiliteit en de kasmiddelen. De solvabiliteitsratio (gedefinieerd als kapitaal en reserves/balanstotaal in %) steeg van 22,4% per 31 december 2004, naar 24,3% per 31 december 2005 en daalde daarna tot 20,8% per 31 december De 06 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

9 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst liquiditeitsratio (gedefinieerd als vlottende activa/kortlopende schulden ) steeg eerst van 1,03 tot 1,07 van 31 december 2004 naar 31 december 2005 en daalde daarna tot 1,01 per 31 december Tegelijk steeg de nettoschuldpositie van EUR 9,7 miljoen per 31 december 2004 tot EUR 16,9 miljoen per 31 december is een belangrijk overgangsjaar geweest. Niettemin is een verdere verbetering van de rentabiliteit en de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk om de solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren en de schuldpositie opnieuw af te bouwen. Er bestaat geen zekerheid met betrekking tot deze rentabiliteit en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. Bij toepassing van Artikel 96, lid 6 van het Belgische Wetboek van vennootschappen moet de raad van bestuur de toepassing van het principe van de continuïteit verantwoorden indien de balans een overgedragen verlies vertoont. Tot op vandaag kon de onderneming rekenen op de steun van zijn belangrijkste aandeelhouders en kredietinstellingen om de herstructureringsinspanningen en investeringen met het oog op toekomstige rentabiliteit te steunen. In dezelfde context is de raad van bestuur overtuigd dat de ingrijpende herstructureringsinspanningen uit het verleden en dan vooral in 2005, gecombineerd met de focus op drie kernactiviteiten [Producten & Distributie (vooral intercom), Systeemintegratie en Netwerken] in 2006 tot betere resultaten geleid hebben. Tegelijk zal de nadruk op netwerkinkomsten en de verschuiving van productdistributie naar meer licentiegebaseerde inkomsten, de groep op weg zetten naar meer recurrente inkomsten op de lange termijn. Wisselkoersen Zenitel is blootgesteld aan wisselkoersschommelingen die kunnen leiden tot winst of verlies op wisseltransacties. Aangezien Zenitel in grote mate actief is in de Verenigde Staten en Noorwegen, kunnen wisselkoerswijzigingen van de USD en NOK ten opzichte van de EUR invloed hebben op de geconsolideerde rekeningen van de onderneming. Voorts is de groep internationaal actief en blootgesteld aan wisselkoersrisico's die voortvloeien uit wisselkoerstransacties aangegaan door zijn verschillende dochterondernemingen in andere valuta dan hun functionele valuta, in hoofdzaak tegenover de USD, ANG, NOK, CZK, GBP, SGD, DKK, AUD en SEK. Zenitel dekt de belangrijkste wisselkoerstransacties af, binnen de goedgekeurde beleidsgrenzen van de groep. Evenwel bestaat er geen waarborg dat deze indekkingsmaatregelen de bedrijfsresultaten voldoende tegen wisselkoersschommelingen kunnen beschermen. Product en algemene aansprakelijkheid De door Zenitel geleverde producten zijn onderworpen aan verscheidene vormen van wetgeving inzake productaansprakelijkheid in de landen waarin de onderneming haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks opzet. Zenitel heeft een uitgebreid verzekeringsprogramma dat onder meer deze aansprakelijkheid dekt. Het totale verzekerde bedrag is bepaald na afweging van enerzijds de bedragen die gebruikelijk zijn voor soortgelijke bedrijven en/of sectoren en anderzijds de kosten (verzekeringspremie). Zenitel heeft in het verleden geen problemen gehad waardoor het deze verzekering diende aan te spreken. Er is geen garantie dat dit verzekeringsprogramma zal volstaan voor elke mogelijke claim die zou kunnen ontstaan. Geschillen De onderneming heeft een aantal openstaande dossiers, die volgens de IFRSdefinitie als «Voorwaardelijke verplichtingen» bestempeld kunnen worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar Toelichting 24 bij de geconsolideerde jaarrekening. Risico van belastinggeschillen De bedrijven in de groep worden regelmatig onderworpen aan belastingcontroles voor directe en indirecte belasting. In 2003 heeft de AOIF/AFER (Administratie van de Ondernemings en InkomensFiscaliteit/Administration de la Fiscalité des Enterprises et des Revenus) een grondige controle uitgevoerd bij de Belgische ondernemingen. Deze controle resulteerde in een minnelijke schikking waarvan de financiële impact niet als significant beschouwd kan worden. Momenteel zijn er geen wezenlijke belastinggeschillen tussen ondernemingen van de groep en de belangstellinginstanties, met uitzondering van Zenitel Noorwegen, waar een voorziening aangelegd werd van EUR 0,3 miljoen. Geschiedenis van de onderneming De onderneming bestaat al meer dan honderd jaar. De groep had vroeger een complexe structuur, bestaande uit een conglomeraat van bedrijven en filialen. De structuur van de groep werd gestroomlijnd als gevolg van het reorganisatieprogramma dat in 1999 werd opgesteld en dat fusies, sluitingen en gerichte afstotingen omvatte. De mogelijkheid dat claims ontstaan in verband met het verleden van de groep kan echter nooit worden uitgesloten. Het is in het verleden ook voorgevallen dat, na een wijziging van de directie, de nieuwe directie geen weet had van het bestaan van bepaalde filialen die om historische redenen opgericht waren (bijvoorbeeld met het oog op specifieke projecten). In principe worden dergelijke nietoperationele filialen dan gesloten. JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 07

10 Missie en waarden Missie Sommige mensen werken in een wereld waar veiligheid van doorslaggevende betekenis is. Voor hen is veiligheid van levensbelang. Ze kunnen niet terugvallen op communicatiemiddelen die bijna altijd werken, maar verdienen de best denkbare oplossing om het hoofd te kunnen bieden aan de soms onvoorspelbare omstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden. Deze mensen zijn politieagenten, brandweerlui, veiligheidsagenten, dokters, gevangenisbewakers, scheepsbemanningen en al die andere mannen en vrouwen die rekenen op de beste communicatiemiddelen die beschikbaar zijn. Al die mensen zijn onze klanten. Voor hen doen wij ons uiterste best. We zorgen ervoor dat zij dat ene levensbelangrijke telefoontje kunnen plegen. Zenitel is een toonaangevende speler voor directe audio en datacommunicatie. Communicatieproducten, communicatienetwerken en systeemintegratiediensten die zo betrouwbaar, zo snel en zo veilig zijn, dat zij ook bij crisissen als kritieke communicatiemiddelen inzetbaar zijn. De communicatieproducten en diensten van Zenitel zijn dan ook dé keuze bij uitstek van al wie bij de overheid of beroepsmatig betrokken is bij het beschermen van mensenlevens of het beheren van levensbelangrijke activiteiten. Zenitel is een beursgenoteerde onderneming (Euronext). De hoofdzetel van Zenitel is in België gevestigd. Waarden van de onderneming De eigen ondernemingswaarden vormen het fundament waarop Zenitel gebouwd is. Zenitel hanteert die waarden bij al haar activiteiten en probeert die waarden ten alle tijde na te leven of te overtreffen, waardoor klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders vertrouwen kunnen hebben in de onderneming. Het motto daarbij luidt We care about respect en als dusdanig houden wij ons aan onderstaande bedrijfsprincipes: We care about respect : daarom hebben wij de hoogste waardering voor: het zoeken, behouden & ontplooien van goede medewerkers; de gebruikers van onze systemen en producten; onze resultaten en zullen wij onze ideeën uitwerken om zo onze doelstellingen te realiseren; een sterke filosofie en beleidsrichtlijnen; operationele integriteit en teamwork. Zenitel is een wereldwijde onderneming met mobiele gebruikers, uitgebreide activiteiten en een focus op marktleiderschap. Geen wonder dat IT er een levensbelangrijke rol speelt. In 2006 hebben wij onze WANverbinding tussen alle vestigingen verbeterd, waardoor deze stabieler en tegelijk goedkoper geworden is. In 2007 willen wij ons toeleggen op intelligente diensten, toegankelijkheid en integratie. John Oscar Ness, Corporate ICT Manager 08 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

11 Geconsolideerde kerncijfers GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER IN DUIZEND EUR Uit resultatenrekening Omzet (inclusief onderhanden werk) Terugkerende EBITDA Bedrijfswinst Nettoresultaat over het boekjaar , Uit balans Balanstotaal Eigen vermogen Werkkapitaal Uit kasstroomoverzicht Totale kasstroom Operationele kasstroom Vreemd vermogen (exclusief leaseverplichtingen en kortetermijnafbetalingen) Totaal van vreemd vermogen Nettoliquiditeitspositie Ratio's Aandeel van eigen vermogen Vreemd vermogen/eigen vermogen Totaal vreemd vermogen/eigen vermogen Vreemd vermogen/terugkerende EBITDA Operationele kasstroom/omzet Werkkapitaal/omzet Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizend) Eigen vermogen/aandeel (EUR) Winst/aandeel (EUR) ROCE 20,8% 93,2% 119,1% 7,28 3,6% 6,6% 9,727 1,9 0,38 5,25% 24,3% 44,4% 68,4% 5,38 3,9% 3,2% 8,874 2,5 1,23 24,50% 22,4% 53,7% 84,7% 27,20 2,6% 4,4% 5,328 3,4 2,42 47,40% 32,9% 19,5% 42,2% 1,36 5,0% 4,5% 5,328 5,8 0,01 4,30% 28,4% 44,6% 67,9% 7,71 2,5% 12,7% 5,328 5,9 1,98 14,29% Personneel Operations Corporate Totaal Andere RGU's (Opbrengstgenererende gebruikers) met TETRA NvT NvT NvT NvT niet van toepassing JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 09

12 Brief aan de aandeelhouders De bomaanslagen op metro en bussen in Londen, op 7 juli 2005, choqueerde niet alleen Londen maar ook de hele wereld. De realiteit toonde dat de wereld rondom ons onveiliger en gewelddadiger wordt, en meer aandacht voor doeltreffende beveiliging zou dan ook voor iedereen een prioriteit moeten zijn. Elf maanden later brengt de 7 juli Onderzoekscommissie een verslag uit met een evaluatie over hoe de hulpdiensten tijdens de eerste uren na de aanslagen reageerden. De Voorzitter van de Commissie stelde: Wat zich op 7 juli 2005 in Londen voordeed, kan zich op elk moment, in elk land, in elke stad voordoen. Gewone mensen, bezig met hun gewone alledaagse dingen, werden opeens meegesleurd in een maalstroom van buitengewone gebeurtenissen waarover zij geen controle hadden. De communicatie tussen en binnen de hulpdiensten was op 7 juli verre van optimaal. Als gevolg daarvan konden de mensen van de hulpdiensten bij de getroffen metrostations en op Tavistock Square niet doeltreffend communiceren, soms niet met elkaar, in andere gevallen niet met hun dispatching. Verder in het rapport formuleert de Commissie een aantal aanbevelingen. Zo beveelt zij aan dat kritieke hulpdiensten uitgerust moeten worden met digitale radioapparatuur, zodat zij niet langer van GSM's afhankelijk zijn. Bovendien moet deze communicatieapparatuur ook ondergronds werken. Ook vernoemt het rapport een "waaier van omstandigheden waarvoor het voor passagiers dringend noodzakelijk kan zijn met de treinbestuurder te communiceren en omgekeerd". In het gros van de metrotreinen wereldwijd is er momenteel voor passagiers en treinbestuurders geen mogelijk om in noodgevallen met elkaar te communiceren. Werden hieruit lessen getrokken? Is werk gemaakt van betere communicatie binnen en tussen hulpdiensten, en ook naar de dispatching? In Londen helaas nog niet. Zenitel beseft dat de noden van de klant met de dag complexer worden en staat klaar om hen met hun kritieke communicatieprojecten te helpen. Wetende dat noodtoestanden en communicatie hand in hand gaan, wanneer mensenlevens of zeer waardevolle activa op het spel staan, zorgt Zenitel voor communicatiesystemen die rimpelloos werken, waardoor veiligheidsmensen, brandweer en anderen dat ene levensbelangrijk telefoontje kunnen plegen De langetermijnstrategie van Zenitel bestaat erin te zorgen voor veilige, kritieke communicatie, waardoor mensen kunnen communiceren wanneer het er echt op aan komt. Wij helpen politiediensten te communiceren in gebouwen en op de weg, wij zorgen ervoor dat hulpdiensten ondergronds kunnen communiceren (zgn. Confined Areas) en wij zorgen ervoor dat metrobedrijven tussen metrostellen en controlekamers kunnen communiceren. Ook leveren wij intercomsystemen, zowel voor gebruik aan land als op zee. Veiligheid en zekerheid zijn niet langer alleen bekommernissen van de overheid. Bedrijfsleiders en bestuurders van onderneming willen vandaag de dag nauw betrokken worden bij de geïnstalleerde beveiligingsoplossing en de bijbehorende investeringen, zeker nu de kosten en ook de aansprakelijkheid stijgen. Volgens de Security 500 rangschikking van zullen, in 2006, de uitgaven 1 voor beveiliging door Amerikaanse bedrijven voor fysische en logische beveiligingsproducten en diensten uitkomen op 250 miljard $. Nu de uitgaven voor beveiliging stijgen, wil Zenitel zijn marktaandeel opdrijven en een belangrijke beveiligingspartner blijven voor zowel overheid als industrie. Wij zijn dan ook fier te kunnen stellen dat Zenitel in 2006 op de 11 de plaats stond in de A&S International Security 50, de rangschikking van alle beveiligingsleveranciers wereldwijd. De voorbije paar jaar heeft Zenitel hard gewerkt om zijn resultaten te verbeteren en tegelijk in de toekomst te investeren. De onderneming heeft moeilijke tijden doorgemaakt, en ingrijpende veranderingen hebben zich voorgedaan. Dankzij een aantal ingrijpende veranderingen slaagde Zenitel erin zijn recurrente EBITDA met EUR 4,1 miljoen op te trekken tot EUR 2,3 miljoen in 2006, dit ondanks een omzetdaling met 7,8%. Voorts heeft Zenitel zowel in 2005 als in 2006 jaarlijks zowat EUR 5 miljoen geïnvesteerd om zich beter voor de toekomst te wapenen. Zo is de start van ChuChubi het TETRAnetwerk van Zenitel op de Caraïben een groot succes geworden. Ook de opstart van het TETRAnetwerk in Nederland kende een veelbelovende start. 1 Zijn niet inbegrepen: i) professionele diensten of kosten, zoals lonen van kaderleden of privé ingehuurde of eigen veiligheidsmensen, ii) het budget van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid of uitgaven voor scholen, universiteiten, politie en brandweer. 10 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

13 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst Deze veranderingen en investeringen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de aanzienlijke inspanningen van zowel ons personeel als onze investeerders. Daarom is een bijzonder woord van dank aan onze medewerkers en investeerders zeker op zijn plaats. Alhoewel Zenitel de eerste stappen aan het zetten is naar toekomstige rentabiliteit, toch zijn wij nog niet zo ver. Om die reden zal 2007 nog steeds een jaar worden van onverminderde nieuwe investeringen gekoppeld aan specifieke prioriteiten. Strategisch gezien wil Zenitel de groep verder uitbouwen rond een drievoudig productaanbod. Bij Producten & Ontwikkeling is de commerciële lancering van het AlphaCom E Voice over IP platform een belangrijke mijlpaal geweest. Nu willen wij investeren in de ontwikkeling van toepassingen voor verschillende marktsegmenten. Systeemintegratie heeft een belangrijke taak in het verstrekken van zowel mobiele toepassingen (commando en controlecentra en toepassingen voor TETRA) als toepassingen voor Confined Areas. Tot slot blijft ons aanbod Netwerkdiensten focussen op het binnenhalen van bijkomende gebruikers voor onze TETRAnetwerken. Tegelijk wil Zenitel bouwen op de lessen die uit 7 juli getrokken werden en daarbij met de overheid samenwerken om dé partner voor beveiligde communicatie te worden. Wij zijn vol vertrouwen dat deze drieledige focus zich in de nabije toekomst zal vertalen in verdere groei van zowel de omzet als de winstgevendheid en Zenitel zal doen uitgroeien tot uw communicatie en beveiligingspartner. Veiligheid en zekerheid zijn niet langer alleen bekommernissen van de overheid. Bedrijfsleiders en bestuurders van ondernemingen willen vandaag de dag nauw betrokken worden bij de geïnstalleerde beveiligingsoplossing en de bijbehorende investeringen, zeker nu de kosten en ook de aansprakelijkheid stijgen. Erik Hoving Chief Executive Officer Frank Donck Voorzitter JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 11

14 Mijlpalen JANUARI Lancering MCCN 60 STE verjaardag van STENTOFON & VINGTOR FEBRUARI Gecombineerde Zenitelportefeuille in Venezuela MAART Bioterrorismelaboratorium in New Jersey, USA Contract met de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba APRIL Amsterdamse parkeerpolitie MEI TVcenter van Beijing schakelt over naar Zenitel JUNI STENTOFON AlphaCom E beveiligde communicatie over IP gelanceerd JULI STENTOFON AlphaCom voor kankerinstituut in Australië AUGUSTUS Zenitel 11 de in de Top 50lijst Nieuwe internetsite online ChuChubi Trunkingnetwerk breidt uit naar Aruba 12 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

15 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst SEPTEMBER Levering van het eerste TETRAnetwerk in België OKTOBER Södra Länken, Europa s grootste tunnelcomplex Interne communicatieoplossing voor Norwegian Air NOVEMBER Prestigieuze partnerbijeenkomst in Dubai Opstart van een TETRAnetwerk in het Antwerpse havengebied DECEMBER Eerste VINGTOR IPoplossing op een schip Eén van de grootste musea van Amsterdam JANUARI 2007 Bekroning voor de STENTOFON AlphaCom E IPoplossing JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 13

16 Mijlpalen JANUARI Lancering MCCN Op één januari ging Zenitel van start met MCCN (Mission Critical Communication Network), een nieuw TETRAnetwerk in Nederland. Stadstoezicht Amsterdam was de eerste klant voor dit nieuwe netwerk. Na amper een paar maanden exploitatie werd al een tweede contract gesloten met Ertsoverslagbedrijf Europoort (EECV) in het Rotterdamse havengebied. 60 ste verjaardag van STENTOFON & VINGTOR De merknamen STENTOFON en VINGTOR hebben niet alleen de kaap van de 60 jaar gehaald, maar zij zijn intussen wereldwijd bekend en staan borg voor hoogkwalitatieve communicatieoplossingen. Dit succesverhaal gaat terug tot 1946 en Otto S. Knudsen in het Noorse Trondheim. De activiteiten van Tor Kaltvedt samen met Gunnar Sommer Olsen in Horten hebben ertoe bijgedragen om Zenitel op de wereldkaart te plaatsen als internationale speler in de communicatietechnologie. MAART Bioterrorismelaboratorium in New Jersey, USA De STENTOFONinstallatie in het bioterrorismelaboratorium (Ministerie van Binnenlandse zaken) in Trenton (New Jersey) is een goed voorbeeld van kritieke communicatie. In het laboratorium worden verdachte materialen die mogelijk toxines bevatten of biologische risico's inhouden, getest. De STENTOFON intercom was niet de eerste keuze voor deze toepassing. Andere fabrikanten hebben geprobeerd deze veeleisende specificaties te halen, maar mislukten. Contract met de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba Dankzij het TETRAcommunicatiesysteem slaagt de kustwacht erin de veiligheid te verzekeren in de territoriale wateren van de Nederlandse Antillen. Als onderdeel van het contract werd ook een vijfjarig onderhoudscontract getekend, dat zowel het onderhoud van de geleverde apparatuur omvat als het gebruik van de ChuChubi infrastructuur. Dit bewijst het grote vertrouwen van de kustwacht in het ChuChubinetwerk. Twee van de belangrijkste en meest ingeburgerde merknamen van Zenitel, STENTOFON en VINGTOR, vieren zestig jaar beveiligde communicatiesystemen. FEBRUARI Gecombineerde Zenitelportefeuille in Venezuela Zenitel heeft meegewerkt aan drie verschillende projecten/contracten met Metro de Caracas, waaronder Confined Area oplossingen, kritieke radiocommunicatie, omroepsystemen in stations en noodtelefooncommunicatie. Met het bedrijf werd een nieuw contract gesloten voor de vernieuwing van de radiocommunicatie, Lijn 1. Zenitel Caribbean heeft met de politie van Curaçao een overeenkomst getekend om het analoge Zenitelsysteem uit 1995 te vervangen door TETRA. APRIL Amsterdamse parkeerpolitie Honderden parkeerofficieren in de regio Amsterdam maken gebruik van het MCCN TETRAnetwerk voor de kritieke communicatie, aangezien het voor deze beroepen niet altijd veilig is via openbare GSMnetten. Daarnaast bouwt Zenitel ook controlekamers om zo totaaloplossingen te kunnen leveren. Ontwikkelingswerk in samenwerking met de klant streeft naar datatransmissieoplossingen met toegevoegde waarde, zoals Automatische Nummerplaatherkenning. 14 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

17 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst MEI TVcenter van Beijing schakelt over naar Zenitel Eén van de 60 sleutelprojecten die in Beijing in de aanloop van de Olympische spelen 2008 gebouwd worden, is het nieuwe TVcenter, dat uiteindelijk m 2 groot moet worden. Het Zenitel STENTOFON AlphaCom Esysteem zal op drie plaatsen ondergebracht worden: het integratiegebouw, de TVstudio s en het dienstengebouw. Het TVcenter zal een sleutelrol spelen tijdens de Olympische spelen 2008 in Beijing. JUNI STENTOFON AlphaCom E beveiligde communicatie over IP gelanceerd Zenitel ontwikkelde CCoIP (Critical Communication over IP) en een nieuw Voice over IPgebaseerd intercomplatform. De nieuwe Alphacom E is het eerste professionele communicatie en beveiligingssysteem dat op CCoIP gebaseerd is, waardoor intercom resoluut de weg opgaat naar nieuwe IPdiensten, toepassingen en mogelijkheden voor de klant. Niet alleen werden de betrouwbaarheidsproblemen van IP opgelost, bovendien werd iets extra s ontwikkeld: Zenitel zorgt voor open standaarden, interoperabiliteit tussen systemen en de mogelijkheid tot gemeenschappelijke aanwending van middelen. AlphaCom E was te zien op ASIS in september 2005 en werd officieel gelanceerd op 1 juni ChuChubi Trunkingnetwerk breidt uit naar Aruba Zenitel kondigt de opstart aan van zijn ChuChubi Trunkingnetwerk op Aruba, in de Caraïben. Sedert september 2004 exploiteert Zenitel Caribbean digitale TETRAnetwerken op de Nederlandse Antillen en heeft het bereik van deze dienst nu uitgebreid tot het eiland Aruba. Met het nieuwe communicatiesysteem zullen klanten op Aruba als missiekritieke gebruikers met het hoogste beveiligingsniveau uitgerust worden. JULI STENTOFON AlphaCom voor kankerinstituut in Australië Van een bescheiden begin is het Peter MacCallum Cancer Institute uitgegroeid tot het grootste kankercentrum van Australië en het is één van de weinige ter wereld die beschikt over eigen geïntegreerde kankeronderzoekprogramma's en laboratoria. Met het oog op de best mogelijke communicatie over behandeling en verzorging van patiënten heeft Peter MacCallum, een bestaande STENTOFONgebruiker, het STENTOFON AlphaComsysteem geïnstalleerd in zijn vestiging in East Melbourne,Victoria. Eindresultaat van de investering zijn lagere kosten voor Peter MacCallum met tegelijk betere dienstverlening en eenvoudigere systeembediening. De uitrusting van andere vestigingen staat op het programma. AUGUSTUS Zenitel 11 de in de Top 50lijst Zenitel staat 11 de in de Top 50rangschikking van beveiligingsleveranciers wereldwijd. De jaarlijkse Security 50 lijst van A&S International is een complete en verscheiden mix van beveiligingsleveranciers actief in toegangscontrole, alarmsystemen, biometrie, CCTV en bewaking, intercom en aanverwante systemen. Als nieuwkomer op de lijst werd Zenitel maanden lang onder de loep genomen. Zenitel wordt nu erkend als van grote invloed op recente vorderingen in de sector en een bedrijf dat de grenzen van zijn kennis blijft verleggen voorbij de bestaande toepassingen. Nieuwe internetsite online Als totaalplatform voor de hele groep biedt de site een aantal verschillende zoektrajecten en opties ten behoeve van de ruime groepen van gebruikers en professionele markten van Zenitel. Zenitel gaat er prat op dat de site een taal hanteert die makkelijk te interpreteren en te begrijpen is zelfs voor de niet technisch onderlegde gebruiker en is van plan de site voortdurend in die zin te schrijven en te herschrijven. In 2007 zal werk gemaakt worden van de nationale sites met landspecifieke informatie in de eigen taal, waarnaar vanuit de home page van de corporate site doorgeklikt kan worden. JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 15

18 Mijlpalen SEPTEMBER Levering van het eerste TETRAnetwerk in België Zenitel werd door Siemens benaderd om samen te werken op een bijzonder ambitieus project, de opstart van wat het eerste privé TETRAnetwerk in België zou worden. Plaats van installatie is een fabriek in het westen van België. Later moet het project uitgroeien tot een geïntegreerde installatie met alle verschillende vormen van communicatie die Siemens aanbiedt: telefonie, DECT, intercom en meer. Meer dan 170 mensen maken gebruik van de eerste geïntegreerde TETRAsite in België. OKTOBER Södra Länken, Europa s grootste tunnelcomplex Zenitel Radioteknik tekende een contract met de Zweedse Transportautoriteit voor het uitrusten van het grootste tunnelcomplex van Stockholm, Södra Länken. Zenitel Radioteknik leverde en installeerde de analoge radiodekking toen de tunnel voor het eerst openging, en sleepte het contract in de wacht voor het installeren van radiodekking met behulp van het nieuwe Zweedse TETRAgebaseerde openbare veiligheidsnetwerk, ook bekend als RAKEL. Het tunnelcomplex verwerkt meer dan voertuigen per dag. Interne communicatieoplossing voor Norwegian Air Norwegian Air Shuttle AS, een Noorse luchtvaartmaatschappij met in totaal 82 nationale en internationale routes, en goed voor 33 miljoen vervoerde passagiers per jaar, was op zoek naar een interne communicatieoplossing voor al zijn personeel. De oplossing moest zorgen voor integratie van het bestaande TETRAnetwerk op Gardermoen [de luchthaven van Oslo (OSL)], een VHF AM vluchtkanaal en het hoofdkantoor van de klant in Fornebu, waardoor alle personeel via één netwerk zou kunnen communiceren. Uitgaande van deze vereisten ontwikkelde Zenitel een totaaloplossing waarbij STENTOFON AlphaCom E systemen gecombineerd werden met een TETRA PMR en VHF AM Air radiooplossing. NOVEMBER Prestigieuze partnerbijeenkomst in Dubai Deze editie van het intussen jaarlijks terugkerende evenement was de beste partnerbijeenkomst ooit en liep over drie dagen in november. Deelnemers uit niet minder dan 25 landen en 4 werelddelen werden op een gevarieerd programma getrakteerd: praktische trainings; live demo s met onder meer oproepen naar andere landen; basisopleiding IP en een verjaardagstaart voor de 60ste verjaardag van de STENTOFON merknamen. Opstart van een TETRAnetwerk in het Antwerpse havengebied Zenitel kreeg van de Belgische regelgever groen licht voor de opstart van het TETRAnetwerk in het Antwerpse havengebied. Radiodekking is intussen een feit, waarbij de uiteindelijke ambitie luidt de hele Antwerpse haven vóór eind 2007 te dekken. Antwerpen is de eerste stad in België waar MCCN geïnstalleerd werd. 16 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

19 Risicofactoren Missie en waarden Geconsolideerde kerncijfers Brief aan de aandeelhouders Mijlpalen Organisatiestructuur Algemene informatie Een onderneming die bouwt op eenvoudige principes Corporate Governance Werknemers Verslag van de raad van bestuur Historische financiële gegevens Verantwoordelijke personen Documenten ter inzage van het publiek Verklarende woordenlijst DECEMBER Eerste VINGTOR IPoplossing op een schip Zenitel maakt het eerste schip bekend waarop een Zenitel Marine VINGTOR ACMEsysteem geïnstalleerd werd: het bevoorradingsschip Edda Fram van de rederij Østensjø, gebouwd op de Spaanse scheepswerf Astilleros Gondan. De Edda Frame is een geavanceerd schip dat offshore platformen bevoorraadt. De eigenaar van het schip was vooral in de wolken over het feit dat het ACMEsysteem zowel data als communicatie in één enkele geïntegreerde oplossing bevat. Samen met de positieve vroegere ervaring van de rederij en de scheepswerf met Zenitel Marine, was dit reden genoeg om te kiezen voor de nieuwe VINGTOR ACMEoplossing. De Edda Fram wordt in het eerste kwartaal 2007 afgewerkt en geleverd. JANUARI 2007 Bekroning voor de STENTOFON AlphaCom E IPoplossing Bij het begin van het nieuwe jaar stemden meer dan mensen voor de IP in Innovation Awards. Daarbij werd AlphaCom E verkozen tot één van de vijf beste producten of diensten van Als pionier van de innovatie in de beveiligingsindustrie was Zenitel ook finalist van de Best Hardware Award en Best Application (case study) Awards voor zijn werk in de Internationale Luchthaven van Beijing. De eigenaar van de Edda Fram was in de wolken over het feit dat het Zenitelsysteem zowel data als communicatie in één enkele geïntegreerde oplossing bevat. Eén van de grootste musea van Amsterdam Zenitel Nederland & MCCN installeerden een totaaloplossing in een segment waar Zenitel sterk staat in kritieke communicatie. Tijdens de onderhandelingen werden de gebruikers bij de Zeniteloplossing betrokken. Op die manier slaagde Zenitel erin een volledige 'Confined Area'oplossing te installeren waarmee alle wachters in alle delen van het gebouw kunnen communiceren. Zenitel leverde niet alleen airtime voor het MCCNgedeelte, maar totale dienstverlening: airtime, radio en dienstverlening. Contracten zoals deze lopen over meer dan 10 jaar, wat Zenitel de mogelijkheid biedt nog nuttigere oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met de klant. JAARVERSLAG 2006 ZENITEL 17

20 Organisatiestructuur Overzicht van de geografische structuur EU1: Nederland, Denemarken, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk EU2: België, Frankrijk NAUI: Noorwegen, Zweden, Finland, China, Singapore, Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Middelandse Zeegebied 18 ZENITEL JAARVERSLAG 2006

Jaarverslag. WhenCommunicationisCritical

Jaarverslag. WhenCommunicationisCritical Jaarverslag 2007 WhenCommunicationisCritical Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel.: +32 2 370 53 11 Fax: +32 2 370 51 27 info@zenitel.com www.zenitel.com Zenitel NV Z.1. Research Park

Nadere informatie

WhenCommunicationisCritical. Jaarverslag Global Reports LLC

WhenCommunicationisCritical. Jaarverslag Global Reports LLC WhenCommunicationisCritical Jaarverslag 2006 Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel.: +32 2 370 53 11 Fax: +32 2 370 51 27 info@zenitel.com www.zenitel.com Zenitel NV Z.1. Research Park

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 info@zenitel.com - www.zenitel.

Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 info@zenitel.com - www.zenitel. FEITEN en CIJFERS 2008 Voor meer informatie over Zenitel: Rika Coppens, CFO Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 info@zenitel.com - www.zenitel.com Zenitel NV Z.1. Research Park 110, Pontbeek 63

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010.

The 2009 annual report is also available in English on www.zenitel.com (investor relations > financial reports) as from 14 April 2010. Feiten en cijfers 2009 Voor meer informatie over Zenitel: Eric Goeyvaerts Tel: (32) 2 370 53 11 Fax: (32) 2 370 51 27 of Glenn Wiig, CFO Tel: (47) 400 02 585 Fax: (47) 33 03 16 61 of Kenneth Dåstøl, CEO

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant JAARVERSLAG 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarresultaten 2012 Informatie voor de aandeelhouders van Mobistar Aandeelhoudersstructuur Situatie op 31-12-2012 ASB 52,9 % Free float

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Commentaar op de halfjaarresultaten Tweede kwartaal 2004 tegenover eerste kwartaal 2004 en tweede kwartaal 2003

Commentaar op de halfjaarresultaten Tweede kwartaal 2004 tegenover eerste kwartaal 2004 en tweede kwartaal 2003 Financieel Rapport Tweede Kwartaal 2004 Geconsolideerde Resultatenrekening Commentaar op de halfjaarresultaten Tweede kwartaal 2004 tegenover eerste kwartaal 2004 en tweede kwartaal 2003 De verkoop steeg

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Persdossier. 9 januari 2017

Persdossier. 9 januari 2017 Persdossier 9 januari 2017 Inhoudstafel 1. Missie 2. Waarden 3. Groepsstructuur en kerncijfers 4. Historisch overzicht 5. Producten 6. Onze expertise in opkomende landen 2 1. Missie Missie Onze missie

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Immo-Antares NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0456.398.361 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 8 februari 2017

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie