Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Tel: NETS (6387) Fax: Bestelnummer: DOC = Documentnummer:

2 DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DE INSTRUCTIES, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ACCURAAT, MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DE GEBRUIKER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE TOEPASSING VAN PRODUCTEN. DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT DIE WORDEN BESCHREVEN IN HET INFORMATIEPAKKET DAT MET HET PRODUCT IS MEEGELEVERD ZIJN TEVENS VAN KRACHT. ALS U DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST OF BEPERKTE GARANTIE NIET KUNT VINDEN, NEEMT U VOOR EEN KOPIE CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER. De volgende informatie heeft betrekking op de FCC-richtlijnen voor apparaten van Klasse B: De apparatuur die in deze handleiding wordt beschreven, genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies van Cisco wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. De apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze specificaties zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke storingen bij gebruik binnenshuis. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van Cisco kunnen ertoe leiden dat de apparatuur niet meer voldoet aan de FCC-eisen voor apparatuur van Klasse B. In dat geval is uw recht om gebruik te maken van de apparatuur gebonden aan FCC-voorschriften en kunt u worden verplicht de schadelijk storingen aan radio- of televisiecommunicatie op eigen kosten te herstellen. U kunt controleren of de apparatuur stoort door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de Cisco-apparatuur of een van de randapparaten. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt. Verplaats de apparatuur ten opzichte van de radio of televisie. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de televisie of radio. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. U moet er dus voor zorgen dat de apparatuur en de televisie of radio zijn aangesloten op een circuit met verschillende stroomonderbrekers of stoppen. Wijzigingen aan dit product worden niet door Cisco Systems, Inc. geautoriseerd en kunnen in strijd zijn met de FCC-voorschriften en het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te mogen bedienen. De Cisco-implementatie van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de University of California, Berkeley (UCB) als onderdeel van een versie van het besturingssysteem Unix voor gratis gebruik. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1981, Regents of the University of California. ONGEACHT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN WORDEN DE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, INCLUSIEF GEBREKEN. CISCO EN DE BOVENGENOEMDE LEVERANCIER WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERINGEN, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VOORTKOMEND UIT HANDELSCONVENTIES, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF DE LEVERANCIERS VAN CISCO AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE HANDLEIDING, ZELFS ALS CISCO OF EEN CISCO-LEVERANCIER OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. AccessPath, AtmDirector, Browse with Me, CCIP, CCSI, CD-PAC, CiscoLink, het logo Cisco Powered Network, Cisco Systems Networking Academy, het logo Cisco Systems Networking Academy, Cisco Unity, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, FrameShare, IGX, Internet Quotient, IP/VC, iq Breakthrough, iq Expertise, iq FastTrack, het logo iq, iq Net Readiness Scorecard, MGX, het logo Networkers, ScriptBuilder, ScriptShare, SMARTnet, TransPath, Voice LAN, Wavelength Router en WebViewer zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn endiscover All That s Possible zijn servicemerken van Cisco Systems, Inc.; and Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, het logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, het logo Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, het logo Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, FastHub, FastSwitch, GigaStack, IOS, IP/TV, LightStream, MICA, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter en VCO zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of aan Cisco Systems, Inc. gelieerde bedrijven in de V.S. en andere landen.

3 Alle andere in dit document of website vermelde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0110R) Gebruikershandleiding voor Cisco IP Phone 7960 en 7940 Copyright , Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

4

5 INHOUDSOPGAVE Inleiding ix Over deze handleiding ix Verwante documentatie x Documentatie x Internet x Documentatie-cd-rom x Documentatie bestellen xi Feedback op documentatie xi Technische ondersteuning xii Cisco.com xii Technische ondersteuning xii Contact opnemen met de technische ondersteuning via de Cisco-site voor technische ondersteuning xiii Telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning xiii Gebruikte conventies xiv HOOFDSTUK 1 Cisco IP-telefoon 1-1 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht 1-1 HOOFDSTUK 2 Hoorn, luidspreker en headset 2-1 Hoorn gebruiken 2-1 Luidspreker gebruiken 2-2 Headset gebruiken 2-2 Headset aansluiten 2-2 Veiligheidsinstructies voor de headset 2-4 v

6 Inhoudsopgave Volume van de hoorn, luidspreker en headset aanpassen 2-5 HOOFDSTUK 3 Gesprekken voeren en andere standaardhandelingen uitvoeren 3-1 Telefoongesprekken voeren 3-1 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken beantwoorden 3-3 Gesprekken beëindigen 3-3 Microfoon in of uit schakelen 3-3 Gesprekken in de wacht zetten 3-3 Gesprekken doorverbinden 3-4 Nummers herhalen 3-5 Gesprekken parkeren 3-5 Gesprekken opnemen 3-6 Gesprekken binnen een groep opnemen 3-6 Gesprekken buiten de groep opnemen 3-7 Gesprekken doorschakelen 3-7 Gesprekken doorschakelen met de telefoon 3-8 Gesprekken doorschakelen naar het voic systeem 3-9 Telefonisch vergaderen 3-10 Telefonische vergadering opzetten 3-10 Tips voor telefonisch vergaderen 3-10 Inbelvergaderingen 3-11 Inbelvergadering opzetten 3-11 Deelnemen aan een inbelvergadering 3-12 Volume van de beltoon aanpassen 3-12 HOOFDSTUK 4 Menutoetsen 4-1 Tips voor het gebruik van het LCD-scherm 4-2 Services 4-3 vi

7 Inhoudsopgave Service voor toestelmobiliteit 4-3 Aanmelden bij de functie voor toestelmobiliteit 4-4 Afmelden bij functie voor toestelmobiliteit 4-6 PIN-code voor toestelmobiliteit wijzigen 4-6 Services voor Cisco IP-telefoon instellen 4-7 Aanmelden bij de webpagina's voor gebruikersopties 4-7 Aanmelden voor services 4-8 Aanmeldingen wijzigen of beëindigen 4-9 Persoonlijk adresboek beheren 4-10 Nieuwe adresboekitems maken 4-11 Adresboekitems zoeken 4-11 Adresboekitems verwijderen 4-12 snelkiesnummers toewijzen aan telefoonnummers 4-13 Berichten 4-15 Voic instellen 4-15 Voic openen 4-15 Instellingen 4-16 LCD-contrast wijzigen 4-17 Beltoon wijzigen 4-17 Netwerkconfiguratiegegevens weergeven 4-18 Statusgegevens weergeven 4-19 Telefoonlijsten 4-19 Telefoonlijsten weergeven en bellen 4-20 Help openen via?-toets 4-21 HOOFDSTUK 5 Telefoon- of apparaatprofielen aanpassen via de webpagina's voor gebruikers 5-1 Webpagina's voor gebruikersopties 5-1 Snelkeuzetoetsen instellen 5-2 vii

8 Inhoudsopgave Doorschakelen van gesprekken vanaf een andere plaats 5-4 Gesprekken doorschakelen annuleren 5-5 Het lampje voor wachtende berichten aanpassen 5-6 De standaardtaal wijzigen 5-7 De taal voor de webpagina's voor gebruikersopties wijzigen 5-7 De taal voor het LCD-scherm van de telefoon wijzigen 5-9 HOOFDSTUK 6 Uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruiken 6-1 Functies uitbreidingsmodule 6-2 Meer informatie 6-3 BIJLAGE A Veiligheidsinformatie A-1 Kennisgevingen voor veiligheid A-1 INDEX viii

9 Inleiding In de inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: Over deze handleiding, pagina ix Verwante documentatie, pagina x Documentatie, pagina x Technische ondersteuning, pagina xii Gebruikte conventies, pagina xiv Over deze handleiding Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij het uitvoeren van eenvoudige en geavanceerde taken met de Cisco IP-telefoon 7960 en Hierbij wordt verondersteld dat de Cisco IP-telefoon al is aangesloten en klaar is voor gebruik. Raadpleeg de documentatie bij de telefoon voor instructies over het aansluiten: At a Glance Cisco IP Phone Models 7960 and Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder. Zie hoofdstuk 6, Uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruiken wanneer u de uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruikt. ix

10 Verwante documentatie Inleiding Verwante documentatie Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie: At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940: bevat algemene instructies voor de installatie en wordt meegeleverd met telefoon Referentiekaart Cisco IP-telefoon 7960/7940: bevat algemene instructies en kan apart worden besteld Cisco IP Phone 7914 Expansion Module Quick Start Guide: bevat gebruikersinstructies en informatie over de installatie voor de uitbreidingsmodule Cisco IP-telefoon Documentatie In de volgende gedeelten wordt uitgelegd waar u terecht kunt voor documentatie van Cisco Systems. Internet De meest recente documentatie voor Cisco vindt u op de volgende sites: Documentatie-cd-rom Cisco-documentatie en aanvullende literatuur zijn ook verkrijgbaar op cd-rom. De cd-rom met documentatie wordt maandelijks bijgewerkt en is waarschijnlijk actueler dan gedrukte documentatie. Het cd-rompakket is los verkrijgbaar, maar u kunt ook een jaarabonnement nemen. x

11 Inleiding Documentatie Documentatie bestellen U kunt Cisco-documentatie op de volgende manieren bestellen: Klanten die als Cisco Direct Customer zijn geregistreerd, kunnen productdocumentatie van Cisco bestellen via Networking Products MarketPlace: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen de cd-rom met documentatie bestellen via de on line Subscription Store: Niet-geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen de informatie bestellen bij een plaatselijke Cisco-leverancier door contact op te nemen met het hoofdkantoor van Cisco (California, V.S.) op of door te bellen met NETS (6387) elders in Noord-Amerika. Feedback op documentatie Als u de productdocumentatie van Cisco via Internet bekijkt, kunt u eventuele inhoudelijke op- of aanmerkingen elektronisch verzenden. Klik in de werkbalk op Feedback en kies Documentation. Als u het formulier hebt ingevuld, klikt u op Submit om het naar Cisco te verzenden. Opmerkingen kunt u per versturen naar Wilt u opmerkingen per post te versturen, dan gebruikt u het antwoordformulier aan de achterzijde van het voorblad van dit document of schrijft u naar het volgende adres: T.a.v.: Document Resource Connection Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Wij stellen uw opmerkingen zeer op prijs. xi

12 Technische ondersteuning Inleiding Technische ondersteuning Cisco.com is het startpunt voor alle technische ondersteuning. Klanten en partners kunnen hier terecht voor documentatie, tips voor probleemoplossing en voorbeeldconfiguraties van on line hulpprogramma's. Voor geregistreerde gebruikers van Cisco.com zijn via de site voor technische ondersteuning (TAC) extra hulpprogramma's voor probleemoplossing beschikbaar. Cisco.com Cisco.com fungeert als basis voor een reeks interactieve netwerkservices. Vanaf deze site hebt u direct en vrij toegang tot Cisco-gegevens en -bronnen, waar u zich ook bevindt. Deze sterk geïntegreerde Internet-toepassing is een krachtig en eenvoudig te gebruiken programma om zaken te doen met Cisco. Cisco.com biedt een groot aantal functies en services waarmee klanten en partners bedrijfsprocessen kunnen stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Via Cisco.com vindt u informatie over Cisco en onze netwerkoplossingen, services en programma's. Daarnaast kunt u technische problemen oplossen met de on line technische ondersteuning, software downloaden en testen en lesmateriaal en producten van Cisco bestellen. Tevens zijn er on line waardevolle programma's voor vaardigheidsbeoordelingen, -trainingen en -certificering beschikbaar. Klanten en partners kunnen zich registreren bij Cisco.com voor aanvullende, op u toegespitste informatie en services. Geregistreerde gebruikers kunnen producten bestellen, de status van een bestelling controleren, de technische ondersteuning raadplegen en de voordelen bekijken die een relatie met Cisco met zich meebrengt. Voor toegang tot Cisco.com bezoekt u de volgende website: Technische ondersteuning De Cisco-site voor technische ondersteuning (TAC) is toegankelijk voor alle klanten die een servicecontract hebben afgesloten of gedurende de garantieperiode technische ondersteuning nodig hebben voor een Cisco-product of -technologie. xii

13 Inleiding Technische ondersteuning Contact opnemen met de technische ondersteuning via de Cisco-site voor technische ondersteuning Bij problemen van prioriteitsniveau 3 (P3) of prioriteitsniveau 4 (P4), neemt u contact op met de technische ondersteuning (TAC of Technical Assistance Center) via de website voor technische ondersteuning: P3- en P4-problemen worden als volgt gedefinieerd: Bij problemen van priotriteitsniveau 3 zijn de netwerkprestaties verslechterd. De functionaliteit van het netwerk is aanzienlijk verzwakt, maar de meeste bedrijfshandelingen worden gewoon uitgevoerd. Bij problemen van niveau 4 hebt u informatie of ondersteuning nodig met betrekking tot de mogelijkheden van een Cisco-product, de installatie van een product of de algemene configuratie van een product. Gebruik in bovenstaande gevallen de Cisco-site voor technische ondersteuning voor snelle antwoorden op uw vragen. Ga naar de volgende website om te registreren voor Cisco.com: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen, als het niet lukt de technische problemen op te lossen met behulp van de technische ondersteuning, een probleem op de volgende website plaatsen met het hulpprogramma TAC Case Open: Telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning Bij problemen van prioriteitsniveau 1 (P1) of prioriteitsniveau 2 (P2) neemt u telefonisch contact op met de technische ondersteuning en plaatst u het probleem direct on line. Voor een lijst met gratis telefoonnummers voor uw land bezoekt u de volgende website: Problemen van niveau 1 en 2 worden als volgt gedefinieerd: xiii

14 Gebruikte conventies Inleiding Bij problemen van niveau 1 ligt het productienetwerk plat, waardoor bedrijfsprocessen ernstig in gevaar komen als de dienst niet snel wordt hersteld. Het probleem valt niet te omzeilen. Bij problemen van niveau 2 is het productienetwerk ernstig verzwakt, wat nadelige gevolgen heeft voor belangrijke aspecten in bedrijfsprocessen. Het probleem valt niet te omzeilen. Gebruikte conventies In dit document worden de volgend conventies gebruikt: Conventie vet lettertype cursief lettertype Beschrijving Opdrachten en trefwoorden zijn vetgedrukt. Argumenten waarvoor u waarden opgeeft, zijn cursief weergegeven. [ ] Elementen tussen vierkante haken zijn optioneel. { x y z } Alternatieve trefwoorden staan tussen accolades en worden gescheiden door verticale strepen. [ x y z ] Optionele alternatieve trefwoorden staan tussen haken en worden gescheiden door verticale strepen. reeks Een verzameling tekens zonder aanhalingstekens. Plaats geen aanhalingstekens rond de reeks, anders worden deze ook in de reeks opgenomen. schermlettertypen Terminalsessies en systeeminformatie worden weergegeven in het schermlettertype. vet schermlettertype Informatie die u moet opgeven, wordt weergegeven als een vet schermlettertype. cursief schermlettertype Argumenten waarvoor u een waarde moet opgeven, worden weergegeven als een cursief schermlettertype. xiv

15 Inleiding Gebruikte conventies Conventie Beschrijving ^ Het teken ^ staat voor de toets Control. Wanneer u bijvoorbeeld de toetsencombinatie ^D in een schermvenster ziet, betekent dit dat u de toets Control ingedrukt houdt en vervolgens de toets D indrukt. < > Niet-afdrukbare tekens, zoals wachtwoorden, staan tussen punthaken. Opmerking Betekent lezer let op. Opmerkingen bevatten handige suggesties of verwijzen naar informatie die niet in de publicatie is opgenomen. Let op Betekent lezer wees voorzichtig. In dergelijke situaties kunt u schade aan de apparatuur veroorzaken of iets doen wat leidt tot verlies van gegevens. Voor waarschuwingen worden de volgende conventies gebruikt: Waarschuwing Waarschuwing This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. (To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the appendix, Translated Safety Warnings. ) Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico s en dient u op de hoogte te zijn van standaardmaatregelen om ongelukken te voorkomen. (Voor vertalingen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u het aanhangsel Translated Safety Warnings (Vertalingen van veiligheidsvoorschriften) raadplegen.) xv

16 Gebruikte conventies Inleiding Varoitus Attention Warnung Avvertenza Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. (Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten käännökset löydät liitteestä "Translated Safety Warnings" (käännetyt turvallisuutta koskevat varoitukset).) Ce symbole d avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures. Avant d accéder à cet équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures courantes de prévention des accidents. Pour obtenir les traductions des mises en garde figurant dans cette publication, veuillez consulter l annexe intitulée «Translated Safety Warnings» (Traduction des avis de sécurité). Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt. (Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Anhang mit dem Titel Translated Safety Warnings (Übersetzung der Warnhinweise).) Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. Si è in una situazione che può causare infortuni. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura, occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle pratiche standard per la prevenzione di incidenti. La traduzione delle avvertenze riportate in questa pubblicazione si trova nell appendice, Translated Safety Warnings (Traduzione delle avvertenze di sicurezza). xvi

17 Inleiding Gebruikte conventies Advarsel Aviso Advertencia Varning! Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan føre til personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du være oppmerksom på de faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker. (Hvis du vil se oversettelser av de advarslene som finnes i denne publikasjonen, kan du se i vedlegget "Translated Safety Warnings" [Oversatte sikkerhetsadvarsler].) Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe poderá causar danos fisicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos, e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis acidentes. (Para ver as traduções dos avisos que constam desta publicação, consulte o apêndice Translated Safety Warnings - Traduções dos Avisos de Segurança ). Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. (Para ver traducciones de las advertencias que aparecen en esta publicación, consultar el apéndice titulado Translated Safety Warnings. ) Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. (Se förklaringar av de varningar som förekommer i denna publikation i appendix "Translated Safety Warnings" [Översatta säkerhetsvarningar].) xvii

18 Gebruikte conventies Inleiding xviii

19 HOOFDSTUK 1 Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 zijn geavanceerde telefoons voor spraakcommunicatie via een IP-netwerk (Internet Protocol). Deze telefoons functioneren grotendeels als ouderwetse analoge telefoons: u kunt gesprekken voeren en ontvangen. Beide producten ondersteunen functies die u vandaag de dag van een telefoon verwacht, zoals functies voor snelkiezen, herhalen, doorverbinden, telefonisch vergaderen en voic . De Cisco IP-telefoon bevat verrassende functies. Aangezien de Cisco IP-telefoon deel uitmaakt van een IP-netwerk, kunnen er niet alleen telefonieservices worden verleend, maar ook gegevensservices. Zo hebt u via een XML-toepassing toegang tot de meest actuele informatie op Internet. Kort samengevat levert de Cisco IP-telefoon communicatiefuncties die u niet van een gewone telefoon kunt verwachten. Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Zie de volgende afbeeldingen en tabel voor de positie van de toetsen en de verschillende onderdelen op de Cisco IP-telefoon en een beschrijving van de bijbehorende functies. Opmerking Het enige verschil tussen de Cisco IP-telefoon 7960 en de 7940 is het aantal beschikbare lijn- en snelkeuzetoetsen. De Cisco IP-telefoon model 7940 beschikt over twee toetsen, model 7960 beschikt over zes toetsen. 1-1

20 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-1 Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-2 Cisco IP-telefoon

21 Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon Cisco IP-telefoon in kaart gebracht 1 Hoorn met indicatorlampje Werkt als een gewone hoorn. Het lampje op de hoorn begint te knipperen als er een gesprek binnenkomt en kan zo worden ingesteld dat het blijft branden als u een voic bericht ontvangt. 2 LCD-scherm Hierin worden functies weergegeven, zoals de tijd, de datum, het telefoonnummer, de bellercode, de lijn- en gespreksstatus en functietoetsen. 3 Cisco IPtelefoonmodel Duidt het model van de Cisco IP-telefoon aan. 4 Lijn- of snelkeuzetoets Hiermee opent u een nieuwe lijn, kiest u het nummer in het LCD-scherm of verbreekt u de verbinding. De Cisco IP-telefoon 7960 beschikt over zes lijn- en snelkeuzetoetsen, de 7940 over twee. 5 Steun Hiermee kunt u de hoogte van de telefoon aanpassen. 6 Telefoonlijsttoets Hiermee kunt u overzichten van gesprekken en telefoonlijsten weergeven. 7 Informatietoets Hiermee geeft u in het LCD-scherm Help weer voor een toets of functie. 8 Instellingentoets 9 Luidsprekertoets Hiermee hebt u toegang tot de telefooninstellingen, bijvoorbeeld voor contrast, beltonen, netwerkconfiguratie en statusgegevens. Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit. 10 Mute-toets Hiermee schakelt u de microfoon aan of uit. 11 Headset-toets Hiermee schakelt u de headset in of uit. 1-3

22 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon 12 Volumetoetsen Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume voor de hoorn, headset of luidspreker, afhankelijk van welke op dat moment actief is. Tevens kunt u het volume van de beltoon instellen als de hoorn op de haak ligt en het LCD-contrast bepalen. 13 Servicestoets Hiermee hebt u toegang tot telefoonservices, indien beschikbaar. 14 Berichtentoets Hiermee opent u een berichtensysteem, indien aanwezig. 15 Navigatietoets Hiermee kunt u door de tekst in het LCD-scherm bladeren en functies selecteren. 16 Cijfertoetsen Deze toetsen verschillen niet van de cijfertoetsen op een gewone telefoon. 17 Functietoetsen Hiermee kunt u de bijbehorende functies in het LCD-scherm inschakelen. Functietoetsen verwijzen naar de opties die onder in het LCD-scherm voor de functies worden weergegeven. Welke functietoetsen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoonstatus. Zo worden er bepaalde opties voor functietoetsen weergegeven wanneer u opneemt en weer andere als de telefoon niet in gebruik is. Tip Welke functies op de Cisco IP-telefoon beschikbaar zijn, is afhankelijk van de omgeving voor gespreksverwerking, of het protocol, dat op de IP-telefoon wordt gebruikt. Voor de Cisco IP-telefoon wordt Cisco CallManager gebruikt als omgeving voor gespreksverwerking. De informatie in deze handleiding is alleen van toepassing op Cisco CallManager. 1-4

23 HOOFDSTUK 2 Hoorn, luidspreker en headset Gesprekken kunt u voeren en beantwoorden met de hoorn, luidspreker en headset. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u de afzonderlijke hulpmiddelen kunt gebruiken en het volume ervan kunt aanpassen: Hoorn gebruiken, pagina 2-1 Luidspreker gebruiken, pagina 2-2 Headset gebruiken, pagina 2-2 Volume van de hoorn, luidspreker en headset aanpassen, pagina 2-5 Hoorn gebruiken De hoorn van de Cisco IP-telefoon werkt op dezelfde wijze als die van een gewone telefoon. Neem de hoorn op om via de hoorn gesprekken te voeren en te beantwoorden. Als u klaar bent, legt u de hoorn weer op. Als u in plaats van de hoorn de luidspreker van de telefoon wilt gebruiken, drukt u tijdens een gesprek op de toets SPEAKER en hangt u de hoorn op. Tip Het lampje op de hoorn begint te knipperen als er een gesprek binnenkomt en kan zo worden ingesteld dat het blijft branden als u een voic bericht ontvangt. Zie Het lampje voor wachtende berichten aanpassen op pagina 5-6 voor meer informatie. 2-1

24 Luidspreker gebruiken Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset Luidspreker gebruiken Druk op de toets SPEAKER als u via de luidspreker gesprekken wilt voeren en beantwoorden. U kunt de luidspreker gebruiken in combinatie met de overige functies van de Cisco IP-telefoon. Als u tijdens een gesprek de hoorn wilt gebruiken in plaats van de luidspreker, neemt u de hoorn op. Headset gebruiken Als u gesprekken wilt voeren en beantwoorden via een headset, sluit u een geschikte headset aan op de telefoon en drukt u op de toets HEADSET. U kunt de headset gebruiken in combinatie met de overige functies van de Cisco IP-telefoon, waaronder de toetsen voor volume en mute. Met deze toetsen kunt u het volume van de headset aanpassen en het spraakpatroon van de microfoon in of uitschakelen. Voor de Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 kunt u vier- of zesdraads headsetstekkers gebruiken. Gebruik de volgende URL's voor informatie over headsets: In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: Headset aansluiten, pagina 2-2 Veiligheidsinstructies voor de headset, pagina 2-4 Headset aansluiten In Afbeelding 2-1 worden de poort voor de headset en de overige poorten voor kabelaansluitingen op de Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 weergeven. 2-2

25 + Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset Headset gebruiken Afbeelding 2-1 Kabelaansluitingenop de Cisco IP-telefoon 1 RS232 10/100 SW 10/100 PC DC48V Aansluiting voor AC-adapter (DC48V) 2 Netvoeding met stekker voor AC-adapter 3 Voedingskabel met stekker 2-3

26 Headset gebruiken Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset 4 Netwerkaansluiting (10/100 SW) 5 Toegangspoort (10/100 PC) 6 Aansluiting voor hoorn 7 Aansluiting voor headset Opmerking Raadpleeg voor instructies over het aansluiten van de Cisco IP-telefoon op een voedingsbron de handleiding At a Glance Cisco IP Phone Models 7960 and 7940 die bij de telefoon is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder. Veiligheidsinstructies voor de headset Neem deze kennisgeving door voor u een headset gebruikt met de Cisco IP-telefoon. Waarschuwing Lees de installatie-instructies voor u het systeem aansluit op een voedingsbron. Waarschuwing Het product bevat geen overspanningsbeveiliging. Controleer of voor de fasegeleiders (alle stroomtoevoergeleiders) zekeringen of stroomonderbrekers van maximaal 240 VAC, 10A worden gebruikt. 2-4

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Gebruikershandleiding Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Voor aanvullende informatie: www.telefonie.leidenuniv.nl

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding voor Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.1(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager

Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7902G voor Cisco CallManager Gebruiksrechtovereenkomst en garantie Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com

Nadere informatie

Cisco IP Phone Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx

Cisco IP Phone Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx Cisco IP Phone 8961 Beknopte handleiding BASF Antwerpen Cisco_8961_QRG_NL_BASF Antwerpen_2014_04.docx Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Cisco IP Phone 8961... 2 Aanmelden op de telefoon... 4 Afmelden op de

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant

Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant Gebruikershandleiding Cisco IP Manager Assistant Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS (6387) Fax:

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Telefoonhandleiding Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Nadere informatie

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken TM 41-001368-11 Rev 02 12.2012 Inhoud Aastra Model 6725ip Gebruikershandleiding slim werken...........................................

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Welkom op uw Werkplek

Welkom op uw Werkplek Uw toestelnummer:. Welkom op uw Werkplek U toestel is klaar voor gebruik en kan zowel intern als extern gebruikt worden. Wij hebben een document bijgevoegd waarin beschreven staat hoe het toestel werkt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1)

Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal, versie 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Unified Communications Self Care-instellingen 2 Telefoons 4 Extra instellingen

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3) Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7905G en 7912G voor Cisco CallManager 4.1(3) INCLUSIEF GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN GARANTIE Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies

Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Cisco Unity Express 3.2-voicemailsysteem Gebruikershandleiding voor geavanceerde functies Revisie: 18 maart 2008, Eerste editie: 5 november 2007 Laatst bijgewerkt: 18 maart 2008 Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.1(3) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager IP Key Expansion Module (KEM) User Guide BCM Business Communications Manager Documentversie: 02 Onderdeelcode: N0094435 Datum: January 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Art.nr. P0609362 02 5 maart 2004 Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Aan de slag 3 Met de Nortel Networks. IP Phone 2001 kunt u spraak en data toevoegen

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3) Telefoonhandleiding Cisco IP-telefoon 7911G voor Cisco CallManager 4.1(3) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.2(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone Art. nr. P0995220 01 Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone Aan de slag 3 Met de Business Communications Manager i2004 Internetelefoon kunt u spraak en data toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Calisto P240 USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240 USB-handset

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Lync 2010 korte gebruikershandleiding

Lync 2010 korte gebruikershandleiding Lync 2010 korte gebruikershandleiding In deze korte handleiding worden de basishandelingen binnen Lync versie 2010 toegelicht. Op de TU/e wordt Lync 2010 beschikbaar gesteld om uniforme communicatie mogelijk

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING TM Calisto P240-M USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240-M

Nadere informatie

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS Polycom CX600 handleiding oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Voordelen... 5 1.2 Nadelen... 5 2 Aanmelden... 6 2.1 Via een USB-kabel op een pc waarop Lync geïnstalleerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console

Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Gebruikershandleiding van Cisco CallManager Attendant Console Versie 1.3(1) Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

handleiding gigaset sl75 WLAN

handleiding gigaset sl75 WLAN handleiding gigaset sl75 WLAN Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek Handige gebruikstips bij de Tiptel / Yealink IPP Phones Handige gebruikstipss bij de Tiptel IP282/IP284/IP286 IP Phone A. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel leren kennen B. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7.

Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7. QUICK START GUIDE Invoegtoepassing Telefoonselectie voor de functie Microsoft Office Communicator Call Control voor Cisco Unified Presence versie 7.0(3) Overzicht 2 Invoegtoepassing Telefoonselectie 2

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 40DHB0002NLFF Uitgave 1 (14.4.2005) Inhoud De 5601-telefoon... 1 Overzicht van de 5601... 1 Gespreksknoppen... 2 Basisfuncties... 3 Gesprek beantwoorden...

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 CallIP Pompmolenlaan 41G 3447 GK Woerden T: 0348-566520 F: 0348-499276 http://www.callip.nl info@callip.nl CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 2010 CallIP http://www.callip.nl

Nadere informatie

Modem en lokaal netwerk (Local Area Network) Gebruikershandleiding

Modem en lokaal netwerk (Local Area Network) Gebruikershandleiding Modem en lokaal netwerk (Local Area Network) Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding Cisco IP Phone SPA504G Gebruikershandleiding Inhoud Toestel... 3 Indeling... 3 Scherm opbouw... 4 Indien geen gesprek... 4 Indien in gesprek... 4 Gebruik van de telefoon... 5 Gebruik van de hoorn, handsfree/luidspreker

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Hoe de IP110-telefoon gebruiken

Hoe de IP110-telefoon gebruiken Hoe de IP110-telefoon gebruiken E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 nv v 1.0 P a g e 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ANATOMIE VAN HET INNOVAPHONE IP110 TOESTEL... 4 3. BASIS FUNCTIONALITEITEN... 6

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

HP 4120 IP-telefoon. Gebruikershandleiding

HP 4120 IP-telefoon. Gebruikershandleiding HP 4120 IP-telefoon Gebruikershandleiding Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Avaya one-x Deskphone Value Edition 1616 IP Telephone Gebruikershandleiding

Avaya one-x Deskphone Value Edition 1616 IP Telephone Gebruikershandleiding Avaya one-x Deskphone Value Edition 1616 IP Telephone Gebruikershandleiding 16-601448NL Uitgave 1 Juli 2007 Inhoud Inhoud Kennisgevingen... 5 Introductie voor de 1616 IP Telephone... 7 Overzicht... 7 LEDjes...

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie