Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Tel: NETS (6387) Fax: Bestelnummer: DOC = Documentnummer:

2 DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. DE INSTRUCTIES, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ACCURAAT, MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DE GEBRUIKER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE TOEPASSING VAN PRODUCTEN. DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT DIE WORDEN BESCHREVEN IN HET INFORMATIEPAKKET DAT MET HET PRODUCT IS MEEGELEVERD ZIJN TEVENS VAN KRACHT. ALS U DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST OF BEPERKTE GARANTIE NIET KUNT VINDEN, NEEMT U VOOR EEN KOPIE CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER. De volgende informatie heeft betrekking op de FCC-richtlijnen voor apparaten van Klasse B: De apparatuur die in deze handleiding wordt beschreven, genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies van Cisco wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. De apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze specificaties zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke storingen bij gebruik binnenshuis. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van Cisco kunnen ertoe leiden dat de apparatuur niet meer voldoet aan de FCC-eisen voor apparatuur van Klasse B. In dat geval is uw recht om gebruik te maken van de apparatuur gebonden aan FCC-voorschriften en kunt u worden verplicht de schadelijk storingen aan radio- of televisiecommunicatie op eigen kosten te herstellen. U kunt controleren of de apparatuur stoort door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de Cisco-apparatuur of een van de randapparaten. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt. Verplaats de apparatuur ten opzichte van de radio of televisie. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de televisie of radio. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. U moet er dus voor zorgen dat de apparatuur en de televisie of radio zijn aangesloten op een circuit met verschillende stroomonderbrekers of stoppen. Wijzigingen aan dit product worden niet door Cisco Systems, Inc. geautoriseerd en kunnen in strijd zijn met de FCC-voorschriften en het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te mogen bedienen. De Cisco-implementatie van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de University of California, Berkeley (UCB) als onderdeel van een versie van het besturingssysteem Unix voor gratis gebruik. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1981, Regents of the University of California. ONGEACHT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN WORDEN DE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, INCLUSIEF GEBREKEN. CISCO EN DE BOVENGENOEMDE LEVERANCIER WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF, ZONDER UITZONDERINGEN, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VOORTKOMEND UIT HANDELSCONVENTIES, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF DE LEVERANCIERS VAN CISCO AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE HANDLEIDING, ZELFS ALS CISCO OF EEN CISCO-LEVERANCIER OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. AccessPath, AtmDirector, Browse with Me, CCIP, CCSI, CD-PAC, CiscoLink, het logo Cisco Powered Network, Cisco Systems Networking Academy, het logo Cisco Systems Networking Academy, Cisco Unity, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, FrameShare, IGX, Internet Quotient, IP/VC, iq Breakthrough, iq Expertise, iq FastTrack, het logo iq, iq Net Readiness Scorecard, MGX, het logo Networkers, ScriptBuilder, ScriptShare, SMARTnet, TransPath, Voice LAN, Wavelength Router en WebViewer zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn endiscover All That s Possible zijn servicemerken van Cisco Systems, Inc.; and Aironet, ASIST, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCNA, CCNP, Cisco, het logo Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, het logo Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, het logo Cisco Systems, Empowering the Internet Generation, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherSwitch, FastHub, FastSwitch, GigaStack, IOS, IP/TV, LightStream, MICA, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, RateMUX, Registrar, SlideCast, StrataView Plus, Stratm, SwitchProbe, TeleRouter en VCO zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of aan Cisco Systems, Inc. gelieerde bedrijven in de V.S. en andere landen.

3 Alle andere in dit document of website vermelde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0110R) Gebruikershandleiding voor Cisco IP Phone 7960 en 7940 Copyright , Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

4

5 INHOUDSOPGAVE Inleiding ix Over deze handleiding ix Verwante documentatie x Documentatie x Internet x Documentatie-cd-rom x Documentatie bestellen xi Feedback op documentatie xi Technische ondersteuning xii Cisco.com xii Technische ondersteuning xii Contact opnemen met de technische ondersteuning via de Cisco-site voor technische ondersteuning xiii Telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning xiii Gebruikte conventies xiv HOOFDSTUK 1 Cisco IP-telefoon 1-1 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht 1-1 HOOFDSTUK 2 Hoorn, luidspreker en headset 2-1 Hoorn gebruiken 2-1 Luidspreker gebruiken 2-2 Headset gebruiken 2-2 Headset aansluiten 2-2 Veiligheidsinstructies voor de headset 2-4 v

6 Inhoudsopgave Volume van de hoorn, luidspreker en headset aanpassen 2-5 HOOFDSTUK 3 Gesprekken voeren en andere standaardhandelingen uitvoeren 3-1 Telefoongesprekken voeren 3-1 Gesprekken voeren 3-2 Gesprekken beantwoorden 3-3 Gesprekken beëindigen 3-3 Microfoon in of uit schakelen 3-3 Gesprekken in de wacht zetten 3-3 Gesprekken doorverbinden 3-4 Nummers herhalen 3-5 Gesprekken parkeren 3-5 Gesprekken opnemen 3-6 Gesprekken binnen een groep opnemen 3-6 Gesprekken buiten de groep opnemen 3-7 Gesprekken doorschakelen 3-7 Gesprekken doorschakelen met de telefoon 3-8 Gesprekken doorschakelen naar het voic systeem 3-9 Telefonisch vergaderen 3-10 Telefonische vergadering opzetten 3-10 Tips voor telefonisch vergaderen 3-10 Inbelvergaderingen 3-11 Inbelvergadering opzetten 3-11 Deelnemen aan een inbelvergadering 3-12 Volume van de beltoon aanpassen 3-12 HOOFDSTUK 4 Menutoetsen 4-1 Tips voor het gebruik van het LCD-scherm 4-2 Services 4-3 vi

7 Inhoudsopgave Service voor toestelmobiliteit 4-3 Aanmelden bij de functie voor toestelmobiliteit 4-4 Afmelden bij functie voor toestelmobiliteit 4-6 PIN-code voor toestelmobiliteit wijzigen 4-6 Services voor Cisco IP-telefoon instellen 4-7 Aanmelden bij de webpagina's voor gebruikersopties 4-7 Aanmelden voor services 4-8 Aanmeldingen wijzigen of beëindigen 4-9 Persoonlijk adresboek beheren 4-10 Nieuwe adresboekitems maken 4-11 Adresboekitems zoeken 4-11 Adresboekitems verwijderen 4-12 snelkiesnummers toewijzen aan telefoonnummers 4-13 Berichten 4-15 Voic instellen 4-15 Voic openen 4-15 Instellingen 4-16 LCD-contrast wijzigen 4-17 Beltoon wijzigen 4-17 Netwerkconfiguratiegegevens weergeven 4-18 Statusgegevens weergeven 4-19 Telefoonlijsten 4-19 Telefoonlijsten weergeven en bellen 4-20 Help openen via?-toets 4-21 HOOFDSTUK 5 Telefoon- of apparaatprofielen aanpassen via de webpagina's voor gebruikers 5-1 Webpagina's voor gebruikersopties 5-1 Snelkeuzetoetsen instellen 5-2 vii

8 Inhoudsopgave Doorschakelen van gesprekken vanaf een andere plaats 5-4 Gesprekken doorschakelen annuleren 5-5 Het lampje voor wachtende berichten aanpassen 5-6 De standaardtaal wijzigen 5-7 De taal voor de webpagina's voor gebruikersopties wijzigen 5-7 De taal voor het LCD-scherm van de telefoon wijzigen 5-9 HOOFDSTUK 6 Uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruiken 6-1 Functies uitbreidingsmodule 6-2 Meer informatie 6-3 BIJLAGE A Veiligheidsinformatie A-1 Kennisgevingen voor veiligheid A-1 INDEX viii

9 Inleiding In de inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: Over deze handleiding, pagina ix Verwante documentatie, pagina x Documentatie, pagina x Technische ondersteuning, pagina xii Gebruikte conventies, pagina xiv Over deze handleiding Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij het uitvoeren van eenvoudige en geavanceerde taken met de Cisco IP-telefoon 7960 en Hierbij wordt verondersteld dat de Cisco IP-telefoon al is aangesloten en klaar is voor gebruik. Raadpleeg de documentatie bij de telefoon voor instructies over het aansluiten: At a Glance Cisco IP Phone Models 7960 and Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder. Zie hoofdstuk 6, Uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruiken wanneer u de uitbreidingsmodule Cisco IP Phone 7914 gebruikt. ix

10 Verwante documentatie Inleiding Verwante documentatie Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie: At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940: bevat algemene instructies voor de installatie en wordt meegeleverd met telefoon Referentiekaart Cisco IP-telefoon 7960/7940: bevat algemene instructies en kan apart worden besteld Cisco IP Phone 7914 Expansion Module Quick Start Guide: bevat gebruikersinstructies en informatie over de installatie voor de uitbreidingsmodule Cisco IP-telefoon Documentatie In de volgende gedeelten wordt uitgelegd waar u terecht kunt voor documentatie van Cisco Systems. Internet De meest recente documentatie voor Cisco vindt u op de volgende sites: Documentatie-cd-rom Cisco-documentatie en aanvullende literatuur zijn ook verkrijgbaar op cd-rom. De cd-rom met documentatie wordt maandelijks bijgewerkt en is waarschijnlijk actueler dan gedrukte documentatie. Het cd-rompakket is los verkrijgbaar, maar u kunt ook een jaarabonnement nemen. x

11 Inleiding Documentatie Documentatie bestellen U kunt Cisco-documentatie op de volgende manieren bestellen: Klanten die als Cisco Direct Customer zijn geregistreerd, kunnen productdocumentatie van Cisco bestellen via Networking Products MarketPlace: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen de cd-rom met documentatie bestellen via de on line Subscription Store: Niet-geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen de informatie bestellen bij een plaatselijke Cisco-leverancier door contact op te nemen met het hoofdkantoor van Cisco (California, V.S.) op of door te bellen met NETS (6387) elders in Noord-Amerika. Feedback op documentatie Als u de productdocumentatie van Cisco via Internet bekijkt, kunt u eventuele inhoudelijke op- of aanmerkingen elektronisch verzenden. Klik in de werkbalk op Feedback en kies Documentation. Als u het formulier hebt ingevuld, klikt u op Submit om het naar Cisco te verzenden. Opmerkingen kunt u per versturen naar Wilt u opmerkingen per post te versturen, dan gebruikt u het antwoordformulier aan de achterzijde van het voorblad van dit document of schrijft u naar het volgende adres: T.a.v.: Document Resource Connection Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA V.S. Wij stellen uw opmerkingen zeer op prijs. xi

12 Technische ondersteuning Inleiding Technische ondersteuning Cisco.com is het startpunt voor alle technische ondersteuning. Klanten en partners kunnen hier terecht voor documentatie, tips voor probleemoplossing en voorbeeldconfiguraties van on line hulpprogramma's. Voor geregistreerde gebruikers van Cisco.com zijn via de site voor technische ondersteuning (TAC) extra hulpprogramma's voor probleemoplossing beschikbaar. Cisco.com Cisco.com fungeert als basis voor een reeks interactieve netwerkservices. Vanaf deze site hebt u direct en vrij toegang tot Cisco-gegevens en -bronnen, waar u zich ook bevindt. Deze sterk geïntegreerde Internet-toepassing is een krachtig en eenvoudig te gebruiken programma om zaken te doen met Cisco. Cisco.com biedt een groot aantal functies en services waarmee klanten en partners bedrijfsprocessen kunnen stroomlijnen en de productiviteit verhogen. Via Cisco.com vindt u informatie over Cisco en onze netwerkoplossingen, services en programma's. Daarnaast kunt u technische problemen oplossen met de on line technische ondersteuning, software downloaden en testen en lesmateriaal en producten van Cisco bestellen. Tevens zijn er on line waardevolle programma's voor vaardigheidsbeoordelingen, -trainingen en -certificering beschikbaar. Klanten en partners kunnen zich registreren bij Cisco.com voor aanvullende, op u toegespitste informatie en services. Geregistreerde gebruikers kunnen producten bestellen, de status van een bestelling controleren, de technische ondersteuning raadplegen en de voordelen bekijken die een relatie met Cisco met zich meebrengt. Voor toegang tot Cisco.com bezoekt u de volgende website: Technische ondersteuning De Cisco-site voor technische ondersteuning (TAC) is toegankelijk voor alle klanten die een servicecontract hebben afgesloten of gedurende de garantieperiode technische ondersteuning nodig hebben voor een Cisco-product of -technologie. xii

13 Inleiding Technische ondersteuning Contact opnemen met de technische ondersteuning via de Cisco-site voor technische ondersteuning Bij problemen van prioriteitsniveau 3 (P3) of prioriteitsniveau 4 (P4), neemt u contact op met de technische ondersteuning (TAC of Technical Assistance Center) via de website voor technische ondersteuning: P3- en P4-problemen worden als volgt gedefinieerd: Bij problemen van priotriteitsniveau 3 zijn de netwerkprestaties verslechterd. De functionaliteit van het netwerk is aanzienlijk verzwakt, maar de meeste bedrijfshandelingen worden gewoon uitgevoerd. Bij problemen van niveau 4 hebt u informatie of ondersteuning nodig met betrekking tot de mogelijkheden van een Cisco-product, de installatie van een product of de algemene configuratie van een product. Gebruik in bovenstaande gevallen de Cisco-site voor technische ondersteuning voor snelle antwoorden op uw vragen. Ga naar de volgende website om te registreren voor Cisco.com: Geregistreerde gebruikers van Cisco.com kunnen, als het niet lukt de technische problemen op te lossen met behulp van de technische ondersteuning, een probleem op de volgende website plaatsen met het hulpprogramma TAC Case Open: Telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning Bij problemen van prioriteitsniveau 1 (P1) of prioriteitsniveau 2 (P2) neemt u telefonisch contact op met de technische ondersteuning en plaatst u het probleem direct on line. Voor een lijst met gratis telefoonnummers voor uw land bezoekt u de volgende website: Problemen van niveau 1 en 2 worden als volgt gedefinieerd: xiii

14 Gebruikte conventies Inleiding Bij problemen van niveau 1 ligt het productienetwerk plat, waardoor bedrijfsprocessen ernstig in gevaar komen als de dienst niet snel wordt hersteld. Het probleem valt niet te omzeilen. Bij problemen van niveau 2 is het productienetwerk ernstig verzwakt, wat nadelige gevolgen heeft voor belangrijke aspecten in bedrijfsprocessen. Het probleem valt niet te omzeilen. Gebruikte conventies In dit document worden de volgend conventies gebruikt: Conventie vet lettertype cursief lettertype Beschrijving Opdrachten en trefwoorden zijn vetgedrukt. Argumenten waarvoor u waarden opgeeft, zijn cursief weergegeven. [ ] Elementen tussen vierkante haken zijn optioneel. { x y z } Alternatieve trefwoorden staan tussen accolades en worden gescheiden door verticale strepen. [ x y z ] Optionele alternatieve trefwoorden staan tussen haken en worden gescheiden door verticale strepen. reeks Een verzameling tekens zonder aanhalingstekens. Plaats geen aanhalingstekens rond de reeks, anders worden deze ook in de reeks opgenomen. schermlettertypen Terminalsessies en systeeminformatie worden weergegeven in het schermlettertype. vet schermlettertype Informatie die u moet opgeven, wordt weergegeven als een vet schermlettertype. cursief schermlettertype Argumenten waarvoor u een waarde moet opgeven, worden weergegeven als een cursief schermlettertype. xiv

15 Inleiding Gebruikte conventies Conventie Beschrijving ^ Het teken ^ staat voor de toets Control. Wanneer u bijvoorbeeld de toetsencombinatie ^D in een schermvenster ziet, betekent dit dat u de toets Control ingedrukt houdt en vervolgens de toets D indrukt. < > Niet-afdrukbare tekens, zoals wachtwoorden, staan tussen punthaken. Opmerking Betekent lezer let op. Opmerkingen bevatten handige suggesties of verwijzen naar informatie die niet in de publicatie is opgenomen. Let op Betekent lezer wees voorzichtig. In dergelijke situaties kunt u schade aan de apparatuur veroorzaken of iets doen wat leidt tot verlies van gegevens. Voor waarschuwingen worden de volgende conventies gebruikt: Waarschuwing Waarschuwing This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. (To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the appendix, Translated Safety Warnings. ) Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico s en dient u op de hoogte te zijn van standaardmaatregelen om ongelukken te voorkomen. (Voor vertalingen van de waarschuwingen die in deze publicatie verschijnen, kunt u het aanhangsel Translated Safety Warnings (Vertalingen van veiligheidsvoorschriften) raadplegen.) xv

16 Gebruikte conventies Inleiding Varoitus Attention Warnung Avvertenza Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. (Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten käännökset löydät liitteestä "Translated Safety Warnings" (käännetyt turvallisuutta koskevat varoitukset).) Ce symbole d avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures. Avant d accéder à cet équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures courantes de prévention des accidents. Pour obtenir les traductions des mises en garde figurant dans cette publication, veuillez consulter l annexe intitulée «Translated Safety Warnings» (Traduction des avis de sécurité). Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt. (Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Anhang mit dem Titel Translated Safety Warnings (Übersetzung der Warnhinweise).) Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. Si è in una situazione che può causare infortuni. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura, occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle pratiche standard per la prevenzione di incidenti. La traduzione delle avvertenze riportate in questa pubblicazione si trova nell appendice, Translated Safety Warnings (Traduzione delle avvertenze di sicurezza). xvi

17 Inleiding Gebruikte conventies Advarsel Aviso Advertencia Varning! Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan føre til personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du være oppmerksom på de faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker. (Hvis du vil se oversettelser av de advarslene som finnes i denne publikasjonen, kan du se i vedlegget "Translated Safety Warnings" [Oversatte sikkerhetsadvarsler].) Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe poderá causar danos fisicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos, e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis acidentes. (Para ver as traduções dos avisos que constam desta publicação, consulte o apêndice Translated Safety Warnings - Traduções dos Avisos de Segurança ). Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. (Para ver traducciones de las advertencias que aparecen en esta publicación, consultar el apéndice titulado Translated Safety Warnings. ) Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga skador. (Se förklaringar av de varningar som förekommer i denna publikation i appendix "Translated Safety Warnings" [Översatta säkerhetsvarningar].) xvii

18 Gebruikte conventies Inleiding xviii

19 HOOFDSTUK 1 Cisco IP-telefoon De Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 zijn geavanceerde telefoons voor spraakcommunicatie via een IP-netwerk (Internet Protocol). Deze telefoons functioneren grotendeels als ouderwetse analoge telefoons: u kunt gesprekken voeren en ontvangen. Beide producten ondersteunen functies die u vandaag de dag van een telefoon verwacht, zoals functies voor snelkiezen, herhalen, doorverbinden, telefonisch vergaderen en voic . De Cisco IP-telefoon bevat verrassende functies. Aangezien de Cisco IP-telefoon deel uitmaakt van een IP-netwerk, kunnen er niet alleen telefonieservices worden verleend, maar ook gegevensservices. Zo hebt u via een XML-toepassing toegang tot de meest actuele informatie op Internet. Kort samengevat levert de Cisco IP-telefoon communicatiefuncties die u niet van een gewone telefoon kunt verwachten. Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Zie de volgende afbeeldingen en tabel voor de positie van de toetsen en de verschillende onderdelen op de Cisco IP-telefoon en een beschrijving van de bijbehorende functies. Opmerking Het enige verschil tussen de Cisco IP-telefoon 7960 en de 7940 is het aantal beschikbare lijn- en snelkeuzetoetsen. De Cisco IP-telefoon model 7940 beschikt over twee toetsen, model 7960 beschikt over zes toetsen. 1-1

20 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-1 Cisco IP-telefoon Afbeelding 1-2 Cisco IP-telefoon

21 Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon Cisco IP-telefoon in kaart gebracht 1 Hoorn met indicatorlampje Werkt als een gewone hoorn. Het lampje op de hoorn begint te knipperen als er een gesprek binnenkomt en kan zo worden ingesteld dat het blijft branden als u een voic bericht ontvangt. 2 LCD-scherm Hierin worden functies weergegeven, zoals de tijd, de datum, het telefoonnummer, de bellercode, de lijn- en gespreksstatus en functietoetsen. 3 Cisco IPtelefoonmodel Duidt het model van de Cisco IP-telefoon aan. 4 Lijn- of snelkeuzetoets Hiermee opent u een nieuwe lijn, kiest u het nummer in het LCD-scherm of verbreekt u de verbinding. De Cisco IP-telefoon 7960 beschikt over zes lijn- en snelkeuzetoetsen, de 7940 over twee. 5 Steun Hiermee kunt u de hoogte van de telefoon aanpassen. 6 Telefoonlijsttoets Hiermee kunt u overzichten van gesprekken en telefoonlijsten weergeven. 7 Informatietoets Hiermee geeft u in het LCD-scherm Help weer voor een toets of functie. 8 Instellingentoets 9 Luidsprekertoets Hiermee hebt u toegang tot de telefooninstellingen, bijvoorbeeld voor contrast, beltonen, netwerkconfiguratie en statusgegevens. Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit. 10 Mute-toets Hiermee schakelt u de microfoon aan of uit. 11 Headset-toets Hiermee schakelt u de headset in of uit. 1-3

22 Cisco IP-telefoon in kaart gebracht Hoofdstuk 1 Cisco IP-telefoon 12 Volumetoetsen Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume voor de hoorn, headset of luidspreker, afhankelijk van welke op dat moment actief is. Tevens kunt u het volume van de beltoon instellen als de hoorn op de haak ligt en het LCD-contrast bepalen. 13 Servicestoets Hiermee hebt u toegang tot telefoonservices, indien beschikbaar. 14 Berichtentoets Hiermee opent u een berichtensysteem, indien aanwezig. 15 Navigatietoets Hiermee kunt u door de tekst in het LCD-scherm bladeren en functies selecteren. 16 Cijfertoetsen Deze toetsen verschillen niet van de cijfertoetsen op een gewone telefoon. 17 Functietoetsen Hiermee kunt u de bijbehorende functies in het LCD-scherm inschakelen. Functietoetsen verwijzen naar de opties die onder in het LCD-scherm voor de functies worden weergegeven. Welke functietoetsen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de telefoonstatus. Zo worden er bepaalde opties voor functietoetsen weergegeven wanneer u opneemt en weer andere als de telefoon niet in gebruik is. Tip Welke functies op de Cisco IP-telefoon beschikbaar zijn, is afhankelijk van de omgeving voor gespreksverwerking, of het protocol, dat op de IP-telefoon wordt gebruikt. Voor de Cisco IP-telefoon wordt Cisco CallManager gebruikt als omgeving voor gespreksverwerking. De informatie in deze handleiding is alleen van toepassing op Cisco CallManager. 1-4

23 HOOFDSTUK 2 Hoorn, luidspreker en headset Gesprekken kunt u voeren en beantwoorden met de hoorn, luidspreker en headset. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u de afzonderlijke hulpmiddelen kunt gebruiken en het volume ervan kunt aanpassen: Hoorn gebruiken, pagina 2-1 Luidspreker gebruiken, pagina 2-2 Headset gebruiken, pagina 2-2 Volume van de hoorn, luidspreker en headset aanpassen, pagina 2-5 Hoorn gebruiken De hoorn van de Cisco IP-telefoon werkt op dezelfde wijze als die van een gewone telefoon. Neem de hoorn op om via de hoorn gesprekken te voeren en te beantwoorden. Als u klaar bent, legt u de hoorn weer op. Als u in plaats van de hoorn de luidspreker van de telefoon wilt gebruiken, drukt u tijdens een gesprek op de toets SPEAKER en hangt u de hoorn op. Tip Het lampje op de hoorn begint te knipperen als er een gesprek binnenkomt en kan zo worden ingesteld dat het blijft branden als u een voic bericht ontvangt. Zie Het lampje voor wachtende berichten aanpassen op pagina 5-6 voor meer informatie. 2-1

24 Luidspreker gebruiken Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset Luidspreker gebruiken Druk op de toets SPEAKER als u via de luidspreker gesprekken wilt voeren en beantwoorden. U kunt de luidspreker gebruiken in combinatie met de overige functies van de Cisco IP-telefoon. Als u tijdens een gesprek de hoorn wilt gebruiken in plaats van de luidspreker, neemt u de hoorn op. Headset gebruiken Als u gesprekken wilt voeren en beantwoorden via een headset, sluit u een geschikte headset aan op de telefoon en drukt u op de toets HEADSET. U kunt de headset gebruiken in combinatie met de overige functies van de Cisco IP-telefoon, waaronder de toetsen voor volume en mute. Met deze toetsen kunt u het volume van de headset aanpassen en het spraakpatroon van de microfoon in of uitschakelen. Voor de Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 kunt u vier- of zesdraads headsetstekkers gebruiken. Gebruik de volgende URL's voor informatie over headsets: In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld: Headset aansluiten, pagina 2-2 Veiligheidsinstructies voor de headset, pagina 2-4 Headset aansluiten In Afbeelding 2-1 worden de poort voor de headset en de overige poorten voor kabelaansluitingen op de Cisco IP-telefoon 7960 en 7940 weergeven. 2-2

25 + Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset Headset gebruiken Afbeelding 2-1 Kabelaansluitingenop de Cisco IP-telefoon 1 RS232 10/100 SW 10/100 PC DC48V Aansluiting voor AC-adapter (DC48V) 2 Netvoeding met stekker voor AC-adapter 3 Voedingskabel met stekker 2-3

26 Headset gebruiken Hoofdstuk 2 Hoorn, luidspreker en headset 4 Netwerkaansluiting (10/100 SW) 5 Toegangspoort (10/100 PC) 6 Aansluiting voor hoorn 7 Aansluiting voor headset Opmerking Raadpleeg voor instructies over het aansluiten van de Cisco IP-telefoon op een voedingsbron de handleiding At a Glance Cisco IP Phone Models 7960 and 7940 die bij de telefoon is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder. Veiligheidsinstructies voor de headset Neem deze kennisgeving door voor u een headset gebruikt met de Cisco IP-telefoon. Waarschuwing Lees de installatie-instructies voor u het systeem aansluit op een voedingsbron. Waarschuwing Het product bevat geen overspanningsbeveiliging. Controleer of voor de fasegeleiders (alle stroomtoevoergeleiders) zekeringen of stroomonderbrekers van maximaal 240 VAC, 10A worden gebruikt. 2-4

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet

Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Telefoonhandleiding Uw Cisco IP-telefoon aanpassen via internet Hoofdkantoor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 V.S. http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Nadere informatie

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding

4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 4620SW/4621SW SIP IP-telefoon Release 2.2 Gebruikershandleiding 16-300474NL Uitgave 2.2 Augustus 2005 Copyright 2005, Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 GEBRUIKERS HANDLEIDING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 Juni 2010 Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn partners in de VS en

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand

Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand Cisco's integrale optimalisatie van uw personeelsbestand Gebruikershandleiding Quality Management Desktop 2.7(2) Mei 2009 Hoofdkantoor in Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Inleiding 2 Toepassingen en documenten delen 2 Vergaderingen hosten, bijwonen en instellen 3 Apple iphone en ipad 3 WebEx-toepassingen downloaden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer 16-601412 Release 3.1.0 Mei 2007 Uitgave 2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection

Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection Gebruikershandleiding voor het webhulpmiddel voor Postvak IN van Cisco Unity Connection Versie 7.x Uitgegeven 25 augustus, 2008 Hoofdkantoor Amerika Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5230. Uitgave 6.0

Gebruikershandleiding Nokia 5230. Uitgave 6.0 Gebruikershandleiding Nokia 5230 Uitgave 6.0 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-588 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

11/2009-1 - Versie 1

11/2009-1 - Versie 1 11/2009-1 - Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen.

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson S500. Extra fotocontent vindt u op www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu op www.sonyericsson.com/myphone registreren voor gratis online opslag en speciale

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

MDA Vario Gebruikershandleiding

MDA Vario Gebruikershandleiding MDA Vario Gebruikershandleiding! T ==Mobile=== 2 Lees dit alvorens verder te gaan Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook,

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding Eerste publicatie: 16 augustus 2013 Laatste wijziging: 22 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding

Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding Versie 4 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-122 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding LabelWriter Print Server Gebruikershandleiding Copyright 2010 Sanford, L.P. All rechten voorbehouden. 08/10 Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie