Whitepaper. Unified Communications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Unified Communications"

Transcriptie

1 2012 Whitepaper Unified Communications

2 HOE MAAK IK UNIFIED COMMUNICATIONS DIENSTBAAR AAN MIJN ORGANISATIE? In deze Whitepaper zullen we ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications (UC). Deze scheppen de mogelijkheden om communicatieprocessen binnen organisaties steeds effectiever in te richten. Ze worden vaak onder de noemer Het Nieuwe Werken gezet en de implementatie hiervan lijkt simpel en eenvoudig. Maar meer aspecten spelen een rol, zoals: wordt er daadwerkelijk rekening gehouden met de wensen en eisen van de organisatie? Wat is de houding en het gedrag van de gebruikers? Is er terughoudendheid binnen een organisatie op managementniveau? Onder de paraplu van Unified Communications zitten veel mogelijkheden en het (deels) implementeren van deze technieken vereist per organisatie een eigen specifieke aanpak! Effectiever communiceren gaat in het algemeen samen met het anders inrichten van de communicatiemiddelen op de bestaande werkprocessen. Technisch is er veel mogelijk, maar het boeken van succes is sterk afhankelijk van het hebben van een gedegen plan (roadmap) voor zowel implementatie als beheer. Echter het allerbelangrijkste is de gebruikersacceptatie, welke valt of staat met het kleinschalig begeleiden van de nieuwe manier van communiceren en het inzetten van de nieuwe set aan hulpmiddelen. Voor elke organisatie is het cruciaal om een goede communicatie met klanten, medewerkers, leveranciers en partners te garanderen. Hiervoor staan verschillende middelen ter beschikking zoals telefoon, fax, , gsm, Instant Messaging, Website, Social Networking, video conferencing, Maar hoe kunnen deze middelen nog beter benut en vooral geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen? Unified Communications kan hier een antwoord op geven. Deze effectieve wijze van communiceren dient echter, net als alle IT-middelen ten dienste van de business te staan met aantoonbare toegevoegde waarde. De grote valkuil is dat de focus op de nieuwe techniek is en niet op het werken op afstand, in een virtueel team waar geschakeld wordt tussen chat, audio, video, desktop sharing etc. Dit is niet zo eenvoudig als het klinkt, maar met de juiste aanpak en de juiste uitganspunten komen we een heel eind. 4

3 Maatschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke veranderingen dwingen ons om onze bestaande patronen te herdefiniëren. Onze mobiliteit is verhoogd, waardoor we niet meer zo vaak op kantoor of thuis, maar juist vaak onderweg zijn. Ondanks de hoge brandstofprijzen en de impact op het milieu, rijden en vliegen we meer dan ooit. Dit leidt tot meer files. We zoeken naar andere manieren van kennisdelen en samenwerken met collega s. We doen sneller zaken en we zijn flexibeler. We delen onze tijd zelf in waardoor werktijd en vrije tijd in elkaar overvloeien. Een doktersafspraak of sporten doen we overdag om vervolgens s avonds onze te controleren of de laatste hand te leggen aan dat ene rapport. Voor de nieuwe generatie werknemers is het een tweede natuur om snel en via verschillende apparaten / media tegelijk te communiceren en ze verwachten ook veel sneller een antwoord. Dit zijn de medewerkers, collega s en later ook de managers van de (nabije) toekomst. De ontwikkelingen van mobiele handhelds (tablets, smartphones) gaan spectaculair snel en ook de snelheid van mobiel dataverkeer stijgt exponentieel. Ze zijn voortdurend binnen bereik en op elke plek via LTE, HSDPA, en WiFi verbonden met het bedrijfsnetwerk of internet. Werknemers nemen hun eigen persoonlijke Smartphone of Tablet (Bring-Your-Own-Device) mee naar het werk en gebruiken deze voor zowel zakelijke als persoonlijke contacten en Social Media. Een uitdaging voor iedere IT- beheer organisatie om deze ontwikkelingen beheersbaar te houden en vooral de bedrijfsinformatie veilig te ontsluiten. In al deze ontwikkelingen is tegenwoordig de consumentenmarkt leidend. Communicatie neemt toe en er komen steeds meer kanalen, zoals social conferencing en blogging bij. Daardoor komt er ook de vraag naar vereenvoudiging van communicatiemiddelen. 5

4 Businessdrivers Organisaties kijken in deze crisistijden meer dan ooit naar de Added Value van IT, m.a.w. naar de werkelijke toegevoegde waarde van IT-middelen voor de organisatie; voor de Business. De echte waarde van een nieuwe dienst of functionaliteit wordt bepaald door het zakelijk nut ervan. Inmiddels heeft Unified Communications zich op dat punt bewezen. De belangrijkste drivers zijn: Effectievere communicatie. Omdat werknemers via meer kanalen dan voorheen bereikbaar zijn kan sneller en effciënter gecommuniceerd worden. Minder gebruik van door vermindering van het misbruik van als berichtenapplicatie. Duidelijke toename van efficiëntere adhoc audio/video conference calls i.p.v. geplande conference-calls. Virtueel werken. Op afstand werken wordt makkelijker en intuïtiever. Presence informatie. In één oogopslag kan worden bepaald of iemand beschikbaar is en via welk kanaal. Collaboration; een verhoogde wens naar virtuele plaatsonafhankelijke samenwerking met behulp van ondersteunende UC-middelen. 6

5 Added Value Redenen genoeg voor organisaties om zich niet af te keren van Unified Communications (UC), maar op een slimme manier hiernaar te kijken. Een van de ontwikkelingen van de laatste jaren die samenhangt met de behoefte naar Added Value is de popularisering van Enterprise Architectuur (EA). EA was tot voor vijf jaar terug nog voornamelijk een zaak voor zeer grote ondernemingen, die gebruik maakten van architectuurmethodieken van grote IT consultancy organisaties. Deze methodieken kunnen alleen toegepast worden onder licentie van deze bureau s en zijn dus gesloten EAmethodieken. Deze proprietary-aanpak heeft inmiddels plaats gemaakt voor meer open standaarden, die voor iedere organisatie beschikbaar zijn, zoals TOGAF 1 en Archimate 2. Een belangrijk aandachtspunt van moderne EA-methodieken is Requirements Management. In het kort wordt hiermee bedoeld het leggen van een directe en vooral reproduceerbare link tussen de doelstellingen van een organisatie en de IT-architectuur die hier aan moet bijdragen. Hoewel dit al langer werd geclaimd door oudere EA-methodieken ontbrak het in de praktijk aan middelen om dit te concretiseren. Inmiddels zijn deze middelen om een brug te slaan tussen deze werelden die zo verschillend zijn, wel degelijk beschikbaar. De doelstellingen die organisaties stellen en die een match met IT vereisen (met een mooi woord ook wel Business-IT Alignment genoemd) kunnen zo divers zijn als organisaties zelf. Dit impliceert dat het leggen van deze verbanden complex en tijdrovend is. Bij veel EA-trajecten is dat ook zo. Door de huidige beschikbare UC-oplossingen in hun functionele elementen te ontleden en te koppelen aan een beperkt aantal (zie kader) UC gebruikersdiensten heeft Innervate echter het aantal vrijheidsgraden sterk beperkt. Hierdoor kan zeer snel inzichtelijk gemaakt worden welke invloed een bepaalde doelstelling of behoefte heeft op de architectuur van het UC systeem en wat daarvan de risico s zijn. Het belangrijkste instrument in deze aanpak is een zelf ontwikkeld Unified Communications referentiemodel, vastgelegd in de taal Archimate, dat in deze Whitepaper overigens niet in detail zal worden behandeld. De op de markt beschikbare UC oplossingen kunnen worden ontleed in een aantal UCservices: 1. Mobiele telefonie 2. Vaste telefonie: analoog, digitaal en VoIP via een vast bedrade aansluiting. 3. Voic en Unified messaging: het ter beschikking stellen van diverse soorten berichten zoals , spraak- en faxberichten op andere wijze, bijvoorbeeld via , sms of gesproken tekst aan de gebruikers. 4. Collaboration: samen kunnen werken en discussiëren met gebruik van kantoorapplicaties 5. Conferencing: het kunnen opzetten van een audio en/of videoconference-call met twee of meer, onafhankelijk van de locatie 6. Contactcenter: gecentraliseerde telefoondiensten en applicaties voor klantcontact. 7. Presence: informatie over de actuele status van een gebruiker en zijn bereikbaarheid. 7 1 The OpenGroup Architecture Framework: een OpenSource EA methodiek die sterk in opkomst is 2 Een OpenSource modelleertaal waarmee architectuurmodellen visueel kunnen worden weergegeven over alle domeinen van business en IT

6 Unified Communications Roadmap Een succesvolle implementatie van Unified Communications (UC) binnen een organisatie vereist een samenspel van een groot aantal onderdelen. De eerder gedefinieerde UC services helpen om een beter beeld te verkrijgen van wat nodig is om UC te realiseren. Een organisatie zal zelden in de gelegenheid zijn om UC greenfield te implementeren. Vrijwel altijd zal er een bepaalde installed-base zijn die in meer of mindere mate dient te worden geïntegreerd in de nieuwe UC omgeving. Om dit complexe samenspel van nieuwe en reeds aanwezige elementen tot een goed werkend systeem te integreren is door Innervate een aanpak ontwikkeld die gebruik maakt van de nieuwste inzichten op het gebied van IT architectuur. De kern van de aanpak bestaat uit een lagenmodel van een Unified Communications systeem, waarbij de noodzakelijke relaties zijn vastgelegd tussen services, applicaties en IT infrastructuur; het UC-referentiemodel. In nevenstaande figuur is dit model sterk vereenvoudigd weergegeven. De gebruiker speelt daarbij de centrale rol en is dan ook in het centrum gepositioneerd. Door dit referentiemodel als een template tegen een bestaande omgeving aan te houden wordt zichtbaar welke overlappingen en hiaten er zijn. Vanuit deze analyse kunnen dan de noodzakelijke functionele en technische ontwerpen worden opgesteld. Op de volgende pagina worden de stappen van deze UC roadmap globaal weergegeven. 8 Het eerste en meest belangrijke onderdeel van het stappenplan is het vaststellen van de scope van het project en de doelstellingen die middels de realisatie van een UC-omgeving dienen te worden gerealiseerd. Deze doelstellingen dienen gedurende het gehele project en binnen iedere fase als referentie te worden gebruikt, vandaar de centrale positie binnen de figuur. Onderdeel van de doelstellingen zijn o.a. de services die onderdeel dienen uit te maken van de nieuwe UC omgeving en de financiële randvoorwaarden. Een organisatie kan er bewust voor kiezen slechts een deel van de mogelijke diensten te implementeren of over een langere periode uit te smeren. Ook kan een organisatie ervoor kiezen bepaalde diensten niet voor alle medewerkers beschikbaar te stellen. Deze basis-set van te implementeren diensten is het uitgangspunt voor alle verdere stappen. Made by

7 Vervolgens wordt, uitgaande van deze diensten in stap één, een baseline bepaald van de bestaande omgeving, m.a.w. er wordt nauwgezet geïnventariseerd wat de AS-IS situatie is van de relevante IT omgeving. Ook deze baseline wordt opgesteld vanuit de IT Architectuur gedachte met drie lagen (Proces, Applicatie- en Infrastructuurlaag). In stap twee kan dan een ontwerp worden gemaakt van de nieuwe UC omgeving (TO-BE), uitgaande van de vastgestelde doelstellingen en randvoorwaarden. Belangrijkste hulpmiddel hiervoor is het eerder genoemde UC-referentiemodel. Doordat niet iedere keer vanaf nul een ontwerp hoeft te worden gemaakt wordt hiermee kostbare tijd bespaard. Door in de volgende stap drie de AS-IS situatie te vergelijken met het TO-BE ontwerp kan een zogenaamde GAP-analyse worden uitgevoerd, waarbij duidelijk wordt welke veranderingen c.q. vernieuwingen nodig zijn om de gewenste UC omgeving te realiseren. Voorbeelden van acties die hieruit kunnen voortkomen zijn een nieuwe Telecom (VoIP) omgeving, een upgrade van het bestaande datanetwerk en een koppeling met een bestaande directory-service. Men zou kunnen stellen dat de GAPanalyse een soort projectkalender oplevert waarin duidelijk wordt welke activiteiten nog dienen te gebeuren om de gewenste UC-omgeving te realiseren. Het opstellen van een TCO model (zie hierna) vindt tevens in deze fase plaats omdat nu de contouren van de nieuwe omgeving bekend zijn. Na vaststelling van het ontwerp dient in stap vier een solide projectplan en migratieplan te worden opgesteld om te garanderen dat een succesvolle en efficiënte implementatie (stap vijf) van de nieuwe UC omgeving mogelijk wordt. De focus in deze stap ligt op de manier waarop het beste vanuit de baseline-situatie (AS-IS) naar de gewenste situatie (TO-BE) kan worden gemigreerd. Na implementatie van een of meer UC diensten dient de nodige aandacht besteed te worden aan nazorg (stap zes changemanagement). Immers wordt aan gebruikers een nieuwe set diensten beschikbaar gesteld die een andere wijze van werken vereisen. Ook blijkt finetuning van diensten vaak noodzakelijk na implementatie van een UC omgeving. 9 In generale zin verdient het daarbij aanbeveling te kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij per keer een of enkele UC diensten worden geïmplementeerd.

8 Total-Cost-of-Ownership Een niet te onderschatten aspect van iedere Unified Communications implementatie is de wijze waarop deze gefinancierd kan worden. Veel IT-projecten stranden in deze crisistijden op de kosten of komen om die reden niet eens van de grond. Voor UC-trajecten geldt hetzelfde omdat ze in eerste instantie een verschuiving van de kosten tussen de traditionele services (vast, mobiel, conferencing) veroorzaken. In het algemeen is het zeer moeilijk om de totale kosten van een IT-project op een dusdanige wijze in te schatten en te ordenen, dat een sluitende business case mogelijk is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de baten van nieuwe systemen lastig uit te drukken zijn in geld. Gebaseerd op de ervaringen in talloze UCen data/voice projecten bij overheid, onderwijs en commerciële sector heeft Innervate een methodiek ontwikkeld om de reële kosten boven water te krijgen. Daarbij wordt niet eens rekening gehouden met de baten van nieuwe functionaliteiten, maar puur op basis van primaire functies. De waarde van deze methodiek heeft zich inmiddels meer dan bewezen. De methode om te controleren of alle kosten van een nieuwe UC-dienst opwegen tegen de reeds bestaande communicatie-infrastructuur is het opstellen van een Total-Cost-of-Ownership model (TCO). Hierbij worden alle kosten over de afschrijfperiode vastgesteld en met elkaar in verband gebracht. Voor UC-projecten zijn deze kostenposten veelal onder te verdelen in de volgende elementen: Top 5 Besparingen UC 1. Service- en onderhoudskosten 2. Afschrijving 3. Beheer (w.o. bekabeling en kostenbeheer) 4. Inrichting (server en client) 5. Infrastructuur (w.o. abo s) 1. Afschrijvingen van eenmalige investeringen; 2. Servicekosten van hard- en software; 3. Beheerkosten netwerkapparatuur, vaste/mobiele telefonie en extra applicaties; 4. Infrastructuur- en abonnementskosten providers; 5. Projectkosten. Door zowel de bestaande als de nieuwe situatie naast elkaar te zetten wordt direct duidelijk of de financiële doelstellingen worden gehaald en welke gebieden aandacht behoeven. Dit lijkt triviaal, maar is dit in de praktijk geenszins. Binnen een groot deel van commerciële organisaties of overheden zijn IT-kostenposten verspreid aanwezig en vaak zelfs niet meer als zodanig te herkennen. Oorzaken hiervan zijn verspreiding van verantwoordelijkheden over afdelingen en opsplitsing van kosten over verschillende budgetten. Berucht zijn in die zin telecom abonnementskosten die soms jaren doorbetaald worden, terwijl de apparatuur of diensten in kwestie niet meer gebruikt worden. Om een totaalbeeld te kunnen opbouwen is zowel financiële kennis noodzakelijk alsook functioneel en technisch inzicht in de opbouw van zowel het te vervangen systeem als in het nieuwe (UC)-systeem. 10

9 Iedere nieuwe implementatie vergt natuurlijk investeringen die bestaan uit meer dan alleen hard- en software. Nieuwe functionaliteiten vereisen ook meer of andere beheerinspanningen en leercurves voor beheerders en gebruikers. In de praktijk blijkt echter dat de TCO van een UC-implementatie over de totale afschrijvingsperiode zeker niet altijd hoger hoeft uit te vallen dan de bestaande omgeving. Door verschillende scenario s op een slimme manier uit te werken kunnen soms forse kostenbesparingen worden behaald. Onderstaand een aantal praktijkvoorbeelden: A. Door het afsluiten van nieuwe passende service- en onderhoudscontracten kan vaak aanzienlijk bespaard worden op maandelijkse kosten. B. Voor het aansluiten van vaste toestellen zijn in een (nieuwe) VoIP-omgeving switches met een voedingsvoorziening (PoE) noodzakelijk wat kostenverhogend werkt. Door zo min mogelijk werkplekken te voorzien van vaste toestellen en medewerkers met individuele nummers hierop te laten inloggen kan bespaard worden op hardware. Ook is het mogelijk voor bepaalde profielen werknemers een mobiel/vast telefoontoestel te vervangen door een softphone. C. Door de aanbesteding op een slimme manier te beschrijven kunnen forse kostenbesparingen behaald worden op verkeerskosten door integratie van telecomdiensten. Ook werken de nieuwe UC-diensten (zoals chat) besparend op de hoeveelheid spraakverkeer. D. In deze tijden van fors stijgende energieprijzen moet ook aandacht zijn voor lean-it. De ervaring leert dat door de inzet van een zo beperkt mogelijk aantal UC-servers energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd t.o.v. oudere telecom-apparatuur. E. Organisaties beschikken heel vaak over tal van losse (afdelingsgebonden) ISDN2- of analoge lijnen voor bijvoorbeeld faxverbindingen die geporteerd kunnen worden naar ISDN30 verbindingen. Ook kunnen faxlijnen overbodig worden door herrouteren naar -accounts. Dit kan forse kostenbesparingen opleveren. Door het TCO-model in te bouwen in de gehele integrale aanpak van het UC-project kan geborgd worden dat de nieuwe omgeving betaalbaar is voor de organisatie en in financiële zin niet voor onaangename verrassingen zorgt. 11 Bij een goede voorbereiding verdienen veel Unified Communications projecten zichzelf terug door besparing op o.a. exploitatiekosten. In sommige gevallen kunnen zelfs besparingen worden gerealiseerd door het leveren van meer en nieuwe functionaliteit voor gebruikers.

10 Waarom Innervate? Innervate is een eredivisiespeler in het vakgebied van informatietechnologie en ICT infrastructuur. Onze diensten zijn gericht op advies, software-ontwikkeling en trainingen. De professionals van Innervate zijn allemaal spelers met hun eigen specifieke expertise en praktijkervaring. Innervate kan de werkprocessen in uw organisatie geheel overzien en exact de puntjes op de i zetten. Dit levert voor de klant een slimme oplossing op en 100% kans op een succesvol project, met name op het gebied van Unified Communications. Innervate Innervate Midden Nederland Aziëlaan 14 De Corridor 21 A 6199 AG Maastricht-Airport 3621 ZA Breukelen T +31 (0) E W 12

11 Volg ons op Linkedin: Volg ons op Twitter: Volg ons op Facebook: #InnervateNL Innervate NL 13

12 Deze Whitepaper is opgesteld door Arno Badart en Rob Braam, beiden Prinicpal Consultants bij Innervate, op basis van hun project- en onderzoekservaring op het gebied van Unified Communications, Telecom Management en Mobiel Beheer. Maastricht,

Unified Communications & Messaging ontrafeld Whitepaper, waarom en wanneer UCM kan worden overwogen.

Unified Communications & Messaging ontrafeld Whitepaper, waarom en wanneer UCM kan worden overwogen. Unified Communications & Messaging ontrafeld Whitepaper, waarom en wanneer UCM kan worden overwogen. In dit artikel wordt ingegaan op de feiten en de motieven die een aanleiding geven om Unified Communications

Nadere informatie

Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld

Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld Inleiding Op hoeveel manieren en toestellen bent u bereikbaar? Raakt u ook regelmatig verstrikt in de voice mail val? Kunt u goed overweg

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Whitepaper Private GSM. januari 2013

Whitepaper Private GSM. januari 2013 Whitepaper Private GSM januari 2013 De mogelijkheden van Private GSM... De afgelopen paar jaar wordt de toepassing van Private GSM (PGSM) steeds meer gepromoot, mede ook doordat de drie voornaamste leveranciers

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Nederlands GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com UW

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Whitepaper Informatiebeveiliging Oftewel: hoe beperk ik de risico s zonder de maatregelenbrij...? Maart 2012 Herkent U dit? Een organisatie besluit dat er na jaren uitstel eindelijk iets moet gebeuren

Nadere informatie

Managed UC. De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar

Managed UC. De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar Managed UC De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar Optimale bereikbaarheid, uw sleutel tot succes Tegenwoordig zijn er legio communicatiemiddelen voorhanden. Want iedereen

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak.

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Uw collega s moeten worden overtuigd U weet hoe belangrijk het introduceren van Unified Communications is, maar hoe zorgt u

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Organisatie Endemol is marktleider op het gebied van de productie van spraakmakend

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 NiVo network architects Peter Hartman Even voorstellen NiVo network architects Sinds 1991 actief op het gebied van ICT Architectuur, Consultancy en Management

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Innovatieve integratie van IT en Telecom

Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Innovatieve integratie van IT en Telecom Slimmer communiceren INNOVATIE I Vast-mobiel integratie Steeds meer bedrijven willen hun mobiele en vaste telefonie

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Titel: Effectief sturen met financiële aspecten in spraak communicatie-infrastructuren Auteur: Maarten Oberman

Titel: Effectief sturen met financiële aspecten in spraak communicatie-infrastructuren Auteur: Maarten Oberman Titel: Effectief sturen met financiële aspecten in spraak communicatie-infrastructuren Auteur: Maarten Oberman In vele gevallen wordt een keuze van een communicatie-infrastructuur voornamelijk bepaald

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met

Cloud telephony. om zo. kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken. in samenwerking met Cloud telephony om zo kostenbesparend en efficiënt mogelijk te werken in samenwerking met cloud telephony Waarom OZMO cloud telephony? Om zo nooit voor verrassingen te komen staan U betaalt een vast bedrag

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Hoe informatie te beveiligen en datalekken te voorkomen...

Informatiebeveiliging. Hoe informatie te beveiligen en datalekken te voorkomen... Whitepaper Informatiebeveiliging Hoe informatie te beveiligen en datalekken te voorkomen... HERKENT U DIT? Een organisatie besluit dat er na jaren uitstel eindelijk iets moet gebeuren rondom informatiebeveiliging.

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform De belofte van convergentie waargemaakt Communicatie is voor iedere organisatie van groot belang en vindt op ieder denkbaar niveau plaats (persoonlijk, tussen afdelingen en door

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent

Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro. Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent Flexibiliteit en mobiliteit in één totaalpakket Panasonic UC Pro Ultieme bereikbaarheid, waar u ook bent UC Pro biedt u een schat aan mogelijkheden Bellen Bel snel en nauwkeurig rechtstreeks vanaf uw pc

Nadere informatie

Vast, mobiel of allebei?

Vast, mobiel of allebei? Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Door: Martijn Kregting Vast, mobiel of allebei? Wanneer is het zinvol om ze te integreren? Vast-mobiele convergentie, vaak ook FMC (fixed

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Dennis de Borst directeur Febo. De alles-in-één communicatie oplossing bij FEBO. Vast Mobiel Vast Mobiel Integratie

Dennis de Borst directeur Febo. De alles-in-één communicatie oplossing bij FEBO. Vast Mobiel Vast Mobiel Integratie Dennis de Borst directeur Febo De alles-in-één communicatie oplossing bij Vast Mobiel Vast Mobiel Integratie Zakelijk slimmer werken Meer weten over slimmer communiceren? Bel 020-655 3000 www.intercityzakelijk.nl/orbit

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken Conclusr Research & Keala Consultancy kondigen aan: Marktonderzoek Convergentie Monitor Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken onderzoeksrapport MEER INFORMATIE Conclusr Research

Nadere informatie

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle Mobiel werken, online en offline Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... Error! Bookmark not defined. Business case... 3 Introductie... 3 De werkruimte geherdefinieerd... 4 De conversatiegerichte onderneming...

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Welke functionaliteiten heeft een sociaal intranet nodig? In een van onze andere whitepapers sloten we af met de opmerking dat een sociaal intranet

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner

HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN. OneMinute Management en Advies. F.E. (Edwin) Diender Managing Partner HET NIEUWE WERKEN PRODUCTIEVER DOOR INTEGRATIE VAN COMMUNICATIE KANALEN F.E. (Edwin) Diender Managing Partner Veranderende werkplek De werkplek is niet langer een fysieke locatie Werken waar je wilt; onafhankelijk

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken Conclusr heeft het marktonderzoek Convergentie Monitor uitgebracht Marktonderzoek Convergentie Monitor Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken MEER INFORMATIE Conclusr Research ICT

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden

Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op. Ruim 40% van de organisaties overweegt om Unified Communications in de cloud strategisch in te gaan zetten binnen de komende

Nadere informatie

Unified Communications Planning Process

Unified Communications Planning Process BROCHURE Unified Communications Planning Process Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl GOEDE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING IN UW ORGANISATIE MET

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

T-MObilE ClOud&ClEaR

T-MObilE ClOud&ClEaR En als je nog mobiele contracten bij andere providers hebt lopen? Ook voor deze mobiele nummers werkt Cloud&Clear gewoon T-MObilE ClOud&ClEaR de heldere weg naar flexibele cloud telefonie T-MObilE ClOud&ClEaR

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie Succesvol ondernemen met Cloud telefonie Inleiding Steeds meer bedrijven in Nederland stappen over van de traditionele ISDN telefooncentrale naar een telefooncentrale in de Cloud. Dankzij de cloud krijgen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan.

Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan. WHITE PAPER Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan. Cloud voice: de toekomst van communicatie Inleiding Er was ooit een tijd waarin bedrijven per definitie in hun eigen elektriciteitsproductie

Nadere informatie

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE

TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE TELESPECTRUM SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE ZAKELIJKE TELEFONIE SLIMME HET SUCCES VAN SLIMME ZAKELIJKE TELEFONIE Communicatie was, is en blijft de slagader van een onderneming. Het hebben van stabiele en betrouwbare

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept

Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Mitel MKB Bereikbaarheidsconcept Betere bereikbaarheid, lagere kosten Goed en voordelig persoonlijk bereikbaar door: één persoonlijk nummer, voor uw vaste, mobiele en thuiswerktoestel slimme doorschakelingen,

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie