Whitepaper. Unified Communications

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Unified Communications"

Transcriptie

1 2012 Whitepaper Unified Communications

2 HOE MAAK IK UNIFIED COMMUNICATIONS DIENSTBAAR AAN MIJN ORGANISATIE? In deze Whitepaper zullen we ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications (UC). Deze scheppen de mogelijkheden om communicatieprocessen binnen organisaties steeds effectiever in te richten. Ze worden vaak onder de noemer Het Nieuwe Werken gezet en de implementatie hiervan lijkt simpel en eenvoudig. Maar meer aspecten spelen een rol, zoals: wordt er daadwerkelijk rekening gehouden met de wensen en eisen van de organisatie? Wat is de houding en het gedrag van de gebruikers? Is er terughoudendheid binnen een organisatie op managementniveau? Onder de paraplu van Unified Communications zitten veel mogelijkheden en het (deels) implementeren van deze technieken vereist per organisatie een eigen specifieke aanpak! Effectiever communiceren gaat in het algemeen samen met het anders inrichten van de communicatiemiddelen op de bestaande werkprocessen. Technisch is er veel mogelijk, maar het boeken van succes is sterk afhankelijk van het hebben van een gedegen plan (roadmap) voor zowel implementatie als beheer. Echter het allerbelangrijkste is de gebruikersacceptatie, welke valt of staat met het kleinschalig begeleiden van de nieuwe manier van communiceren en het inzetten van de nieuwe set aan hulpmiddelen. Voor elke organisatie is het cruciaal om een goede communicatie met klanten, medewerkers, leveranciers en partners te garanderen. Hiervoor staan verschillende middelen ter beschikking zoals telefoon, fax, , gsm, Instant Messaging, Website, Social Networking, video conferencing, Maar hoe kunnen deze middelen nog beter benut en vooral geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen? Unified Communications kan hier een antwoord op geven. Deze effectieve wijze van communiceren dient echter, net als alle IT-middelen ten dienste van de business te staan met aantoonbare toegevoegde waarde. De grote valkuil is dat de focus op de nieuwe techniek is en niet op het werken op afstand, in een virtueel team waar geschakeld wordt tussen chat, audio, video, desktop sharing etc. Dit is niet zo eenvoudig als het klinkt, maar met de juiste aanpak en de juiste uitganspunten komen we een heel eind. 4

3 Maatschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke veranderingen dwingen ons om onze bestaande patronen te herdefiniëren. Onze mobiliteit is verhoogd, waardoor we niet meer zo vaak op kantoor of thuis, maar juist vaak onderweg zijn. Ondanks de hoge brandstofprijzen en de impact op het milieu, rijden en vliegen we meer dan ooit. Dit leidt tot meer files. We zoeken naar andere manieren van kennisdelen en samenwerken met collega s. We doen sneller zaken en we zijn flexibeler. We delen onze tijd zelf in waardoor werktijd en vrije tijd in elkaar overvloeien. Een doktersafspraak of sporten doen we overdag om vervolgens s avonds onze te controleren of de laatste hand te leggen aan dat ene rapport. Voor de nieuwe generatie werknemers is het een tweede natuur om snel en via verschillende apparaten / media tegelijk te communiceren en ze verwachten ook veel sneller een antwoord. Dit zijn de medewerkers, collega s en later ook de managers van de (nabije) toekomst. De ontwikkelingen van mobiele handhelds (tablets, smartphones) gaan spectaculair snel en ook de snelheid van mobiel dataverkeer stijgt exponentieel. Ze zijn voortdurend binnen bereik en op elke plek via LTE, HSDPA, en WiFi verbonden met het bedrijfsnetwerk of internet. Werknemers nemen hun eigen persoonlijke Smartphone of Tablet (Bring-Your-Own-Device) mee naar het werk en gebruiken deze voor zowel zakelijke als persoonlijke contacten en Social Media. Een uitdaging voor iedere IT- beheer organisatie om deze ontwikkelingen beheersbaar te houden en vooral de bedrijfsinformatie veilig te ontsluiten. In al deze ontwikkelingen is tegenwoordig de consumentenmarkt leidend. Communicatie neemt toe en er komen steeds meer kanalen, zoals social conferencing en blogging bij. Daardoor komt er ook de vraag naar vereenvoudiging van communicatiemiddelen. 5

4 Businessdrivers Organisaties kijken in deze crisistijden meer dan ooit naar de Added Value van IT, m.a.w. naar de werkelijke toegevoegde waarde van IT-middelen voor de organisatie; voor de Business. De echte waarde van een nieuwe dienst of functionaliteit wordt bepaald door het zakelijk nut ervan. Inmiddels heeft Unified Communications zich op dat punt bewezen. De belangrijkste drivers zijn: Effectievere communicatie. Omdat werknemers via meer kanalen dan voorheen bereikbaar zijn kan sneller en effciënter gecommuniceerd worden. Minder gebruik van door vermindering van het misbruik van als berichtenapplicatie. Duidelijke toename van efficiëntere adhoc audio/video conference calls i.p.v. geplande conference-calls. Virtueel werken. Op afstand werken wordt makkelijker en intuïtiever. Presence informatie. In één oogopslag kan worden bepaald of iemand beschikbaar is en via welk kanaal. Collaboration; een verhoogde wens naar virtuele plaatsonafhankelijke samenwerking met behulp van ondersteunende UC-middelen. 6

5 Added Value Redenen genoeg voor organisaties om zich niet af te keren van Unified Communications (UC), maar op een slimme manier hiernaar te kijken. Een van de ontwikkelingen van de laatste jaren die samenhangt met de behoefte naar Added Value is de popularisering van Enterprise Architectuur (EA). EA was tot voor vijf jaar terug nog voornamelijk een zaak voor zeer grote ondernemingen, die gebruik maakten van architectuurmethodieken van grote IT consultancy organisaties. Deze methodieken kunnen alleen toegepast worden onder licentie van deze bureau s en zijn dus gesloten EAmethodieken. Deze proprietary-aanpak heeft inmiddels plaats gemaakt voor meer open standaarden, die voor iedere organisatie beschikbaar zijn, zoals TOGAF 1 en Archimate 2. Een belangrijk aandachtspunt van moderne EA-methodieken is Requirements Management. In het kort wordt hiermee bedoeld het leggen van een directe en vooral reproduceerbare link tussen de doelstellingen van een organisatie en de IT-architectuur die hier aan moet bijdragen. Hoewel dit al langer werd geclaimd door oudere EA-methodieken ontbrak het in de praktijk aan middelen om dit te concretiseren. Inmiddels zijn deze middelen om een brug te slaan tussen deze werelden die zo verschillend zijn, wel degelijk beschikbaar. De doelstellingen die organisaties stellen en die een match met IT vereisen (met een mooi woord ook wel Business-IT Alignment genoemd) kunnen zo divers zijn als organisaties zelf. Dit impliceert dat het leggen van deze verbanden complex en tijdrovend is. Bij veel EA-trajecten is dat ook zo. Door de huidige beschikbare UC-oplossingen in hun functionele elementen te ontleden en te koppelen aan een beperkt aantal (zie kader) UC gebruikersdiensten heeft Innervate echter het aantal vrijheidsgraden sterk beperkt. Hierdoor kan zeer snel inzichtelijk gemaakt worden welke invloed een bepaalde doelstelling of behoefte heeft op de architectuur van het UC systeem en wat daarvan de risico s zijn. Het belangrijkste instrument in deze aanpak is een zelf ontwikkeld Unified Communications referentiemodel, vastgelegd in de taal Archimate, dat in deze Whitepaper overigens niet in detail zal worden behandeld. De op de markt beschikbare UC oplossingen kunnen worden ontleed in een aantal UCservices: 1. Mobiele telefonie 2. Vaste telefonie: analoog, digitaal en VoIP via een vast bedrade aansluiting. 3. Voic en Unified messaging: het ter beschikking stellen van diverse soorten berichten zoals , spraak- en faxberichten op andere wijze, bijvoorbeeld via , sms of gesproken tekst aan de gebruikers. 4. Collaboration: samen kunnen werken en discussiëren met gebruik van kantoorapplicaties 5. Conferencing: het kunnen opzetten van een audio en/of videoconference-call met twee of meer, onafhankelijk van de locatie 6. Contactcenter: gecentraliseerde telefoondiensten en applicaties voor klantcontact. 7. Presence: informatie over de actuele status van een gebruiker en zijn bereikbaarheid. 7 1 The OpenGroup Architecture Framework: een OpenSource EA methodiek die sterk in opkomst is 2 Een OpenSource modelleertaal waarmee architectuurmodellen visueel kunnen worden weergegeven over alle domeinen van business en IT

6 Unified Communications Roadmap Een succesvolle implementatie van Unified Communications (UC) binnen een organisatie vereist een samenspel van een groot aantal onderdelen. De eerder gedefinieerde UC services helpen om een beter beeld te verkrijgen van wat nodig is om UC te realiseren. Een organisatie zal zelden in de gelegenheid zijn om UC greenfield te implementeren. Vrijwel altijd zal er een bepaalde installed-base zijn die in meer of mindere mate dient te worden geïntegreerd in de nieuwe UC omgeving. Om dit complexe samenspel van nieuwe en reeds aanwezige elementen tot een goed werkend systeem te integreren is door Innervate een aanpak ontwikkeld die gebruik maakt van de nieuwste inzichten op het gebied van IT architectuur. De kern van de aanpak bestaat uit een lagenmodel van een Unified Communications systeem, waarbij de noodzakelijke relaties zijn vastgelegd tussen services, applicaties en IT infrastructuur; het UC-referentiemodel. In nevenstaande figuur is dit model sterk vereenvoudigd weergegeven. De gebruiker speelt daarbij de centrale rol en is dan ook in het centrum gepositioneerd. Door dit referentiemodel als een template tegen een bestaande omgeving aan te houden wordt zichtbaar welke overlappingen en hiaten er zijn. Vanuit deze analyse kunnen dan de noodzakelijke functionele en technische ontwerpen worden opgesteld. Op de volgende pagina worden de stappen van deze UC roadmap globaal weergegeven. 8 Het eerste en meest belangrijke onderdeel van het stappenplan is het vaststellen van de scope van het project en de doelstellingen die middels de realisatie van een UC-omgeving dienen te worden gerealiseerd. Deze doelstellingen dienen gedurende het gehele project en binnen iedere fase als referentie te worden gebruikt, vandaar de centrale positie binnen de figuur. Onderdeel van de doelstellingen zijn o.a. de services die onderdeel dienen uit te maken van de nieuwe UC omgeving en de financiële randvoorwaarden. Een organisatie kan er bewust voor kiezen slechts een deel van de mogelijke diensten te implementeren of over een langere periode uit te smeren. Ook kan een organisatie ervoor kiezen bepaalde diensten niet voor alle medewerkers beschikbaar te stellen. Deze basis-set van te implementeren diensten is het uitgangspunt voor alle verdere stappen. Made by

7 Vervolgens wordt, uitgaande van deze diensten in stap één, een baseline bepaald van de bestaande omgeving, m.a.w. er wordt nauwgezet geïnventariseerd wat de AS-IS situatie is van de relevante IT omgeving. Ook deze baseline wordt opgesteld vanuit de IT Architectuur gedachte met drie lagen (Proces, Applicatie- en Infrastructuurlaag). In stap twee kan dan een ontwerp worden gemaakt van de nieuwe UC omgeving (TO-BE), uitgaande van de vastgestelde doelstellingen en randvoorwaarden. Belangrijkste hulpmiddel hiervoor is het eerder genoemde UC-referentiemodel. Doordat niet iedere keer vanaf nul een ontwerp hoeft te worden gemaakt wordt hiermee kostbare tijd bespaard. Door in de volgende stap drie de AS-IS situatie te vergelijken met het TO-BE ontwerp kan een zogenaamde GAP-analyse worden uitgevoerd, waarbij duidelijk wordt welke veranderingen c.q. vernieuwingen nodig zijn om de gewenste UC omgeving te realiseren. Voorbeelden van acties die hieruit kunnen voortkomen zijn een nieuwe Telecom (VoIP) omgeving, een upgrade van het bestaande datanetwerk en een koppeling met een bestaande directory-service. Men zou kunnen stellen dat de GAPanalyse een soort projectkalender oplevert waarin duidelijk wordt welke activiteiten nog dienen te gebeuren om de gewenste UC-omgeving te realiseren. Het opstellen van een TCO model (zie hierna) vindt tevens in deze fase plaats omdat nu de contouren van de nieuwe omgeving bekend zijn. Na vaststelling van het ontwerp dient in stap vier een solide projectplan en migratieplan te worden opgesteld om te garanderen dat een succesvolle en efficiënte implementatie (stap vijf) van de nieuwe UC omgeving mogelijk wordt. De focus in deze stap ligt op de manier waarop het beste vanuit de baseline-situatie (AS-IS) naar de gewenste situatie (TO-BE) kan worden gemigreerd. Na implementatie van een of meer UC diensten dient de nodige aandacht besteed te worden aan nazorg (stap zes changemanagement). Immers wordt aan gebruikers een nieuwe set diensten beschikbaar gesteld die een andere wijze van werken vereisen. Ook blijkt finetuning van diensten vaak noodzakelijk na implementatie van een UC omgeving. 9 In generale zin verdient het daarbij aanbeveling te kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij per keer een of enkele UC diensten worden geïmplementeerd.

8 Total-Cost-of-Ownership Een niet te onderschatten aspect van iedere Unified Communications implementatie is de wijze waarop deze gefinancierd kan worden. Veel IT-projecten stranden in deze crisistijden op de kosten of komen om die reden niet eens van de grond. Voor UC-trajecten geldt hetzelfde omdat ze in eerste instantie een verschuiving van de kosten tussen de traditionele services (vast, mobiel, conferencing) veroorzaken. In het algemeen is het zeer moeilijk om de totale kosten van een IT-project op een dusdanige wijze in te schatten en te ordenen, dat een sluitende business case mogelijk is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de baten van nieuwe systemen lastig uit te drukken zijn in geld. Gebaseerd op de ervaringen in talloze UCen data/voice projecten bij overheid, onderwijs en commerciële sector heeft Innervate een methodiek ontwikkeld om de reële kosten boven water te krijgen. Daarbij wordt niet eens rekening gehouden met de baten van nieuwe functionaliteiten, maar puur op basis van primaire functies. De waarde van deze methodiek heeft zich inmiddels meer dan bewezen. De methode om te controleren of alle kosten van een nieuwe UC-dienst opwegen tegen de reeds bestaande communicatie-infrastructuur is het opstellen van een Total-Cost-of-Ownership model (TCO). Hierbij worden alle kosten over de afschrijfperiode vastgesteld en met elkaar in verband gebracht. Voor UC-projecten zijn deze kostenposten veelal onder te verdelen in de volgende elementen: Top 5 Besparingen UC 1. Service- en onderhoudskosten 2. Afschrijving 3. Beheer (w.o. bekabeling en kostenbeheer) 4. Inrichting (server en client) 5. Infrastructuur (w.o. abo s) 1. Afschrijvingen van eenmalige investeringen; 2. Servicekosten van hard- en software; 3. Beheerkosten netwerkapparatuur, vaste/mobiele telefonie en extra applicaties; 4. Infrastructuur- en abonnementskosten providers; 5. Projectkosten. Door zowel de bestaande als de nieuwe situatie naast elkaar te zetten wordt direct duidelijk of de financiële doelstellingen worden gehaald en welke gebieden aandacht behoeven. Dit lijkt triviaal, maar is dit in de praktijk geenszins. Binnen een groot deel van commerciële organisaties of overheden zijn IT-kostenposten verspreid aanwezig en vaak zelfs niet meer als zodanig te herkennen. Oorzaken hiervan zijn verspreiding van verantwoordelijkheden over afdelingen en opsplitsing van kosten over verschillende budgetten. Berucht zijn in die zin telecom abonnementskosten die soms jaren doorbetaald worden, terwijl de apparatuur of diensten in kwestie niet meer gebruikt worden. Om een totaalbeeld te kunnen opbouwen is zowel financiële kennis noodzakelijk alsook functioneel en technisch inzicht in de opbouw van zowel het te vervangen systeem als in het nieuwe (UC)-systeem. 10

9 Iedere nieuwe implementatie vergt natuurlijk investeringen die bestaan uit meer dan alleen hard- en software. Nieuwe functionaliteiten vereisen ook meer of andere beheerinspanningen en leercurves voor beheerders en gebruikers. In de praktijk blijkt echter dat de TCO van een UC-implementatie over de totale afschrijvingsperiode zeker niet altijd hoger hoeft uit te vallen dan de bestaande omgeving. Door verschillende scenario s op een slimme manier uit te werken kunnen soms forse kostenbesparingen worden behaald. Onderstaand een aantal praktijkvoorbeelden: A. Door het afsluiten van nieuwe passende service- en onderhoudscontracten kan vaak aanzienlijk bespaard worden op maandelijkse kosten. B. Voor het aansluiten van vaste toestellen zijn in een (nieuwe) VoIP-omgeving switches met een voedingsvoorziening (PoE) noodzakelijk wat kostenverhogend werkt. Door zo min mogelijk werkplekken te voorzien van vaste toestellen en medewerkers met individuele nummers hierop te laten inloggen kan bespaard worden op hardware. Ook is het mogelijk voor bepaalde profielen werknemers een mobiel/vast telefoontoestel te vervangen door een softphone. C. Door de aanbesteding op een slimme manier te beschrijven kunnen forse kostenbesparingen behaald worden op verkeerskosten door integratie van telecomdiensten. Ook werken de nieuwe UC-diensten (zoals chat) besparend op de hoeveelheid spraakverkeer. D. In deze tijden van fors stijgende energieprijzen moet ook aandacht zijn voor lean-it. De ervaring leert dat door de inzet van een zo beperkt mogelijk aantal UC-servers energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd t.o.v. oudere telecom-apparatuur. E. Organisaties beschikken heel vaak over tal van losse (afdelingsgebonden) ISDN2- of analoge lijnen voor bijvoorbeeld faxverbindingen die geporteerd kunnen worden naar ISDN30 verbindingen. Ook kunnen faxlijnen overbodig worden door herrouteren naar -accounts. Dit kan forse kostenbesparingen opleveren. Door het TCO-model in te bouwen in de gehele integrale aanpak van het UC-project kan geborgd worden dat de nieuwe omgeving betaalbaar is voor de organisatie en in financiële zin niet voor onaangename verrassingen zorgt. 11 Bij een goede voorbereiding verdienen veel Unified Communications projecten zichzelf terug door besparing op o.a. exploitatiekosten. In sommige gevallen kunnen zelfs besparingen worden gerealiseerd door het leveren van meer en nieuwe functionaliteit voor gebruikers.

10 Waarom Innervate? Innervate is een eredivisiespeler in het vakgebied van informatietechnologie en ICT infrastructuur. Onze diensten zijn gericht op advies, software-ontwikkeling en trainingen. De professionals van Innervate zijn allemaal spelers met hun eigen specifieke expertise en praktijkervaring. Innervate kan de werkprocessen in uw organisatie geheel overzien en exact de puntjes op de i zetten. Dit levert voor de klant een slimme oplossing op en 100% kans op een succesvol project, met name op het gebied van Unified Communications. Innervate Innervate Midden Nederland Aziëlaan 14 De Corridor 21 A 6199 AG Maastricht-Airport 3621 ZA Breukelen T +31 (0) E W 12

11 Volg ons op Linkedin: Volg ons op Twitter: Volg ons op Facebook: #InnervateNL Innervate NL 13

12 Deze Whitepaper is opgesteld door Arno Badart en Rob Braam, beiden Prinicpal Consultants bij Innervate, op basis van hun project- en onderzoekservaring op het gebied van Unified Communications, Telecom Management en Mobiel Beheer. Maastricht,

WHITEPAPER MOBILE DEVICES

WHITEPAPER MOBILE DEVICES 2011 Innervate: november WHITEPAPER MOBILE DEVICES SMARTPHONES / OF BETER GEZEGD: SERIOUS BUSINESS FOR ICT MANAGERS Producenten van mobiele devices spelen meer en meer in op de gebruikersbehoefte om communicatie

Nadere informatie

Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld

Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld Think Big, start small: Unified Communications & Messaging ontrafeld Inleiding Op hoeveel manieren en toestellen bent u bereikbaar? Raakt u ook regelmatig verstrikt in de voice mail val? Kunt u goed overweg

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS

WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS Innervate: Juni 2009 - Gesponsord door Vodafone WHITEPAPER INTEGRATED COMMUNICATIONS ROADMAP NAAR GECONVERGEERDE COMMUNICATIEDIENSTEN Inleiding Het doel van deze whitepaper is de ontwikkelingen te beschrijven

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Communiceren vanuit één applicatie

Communiceren vanuit één applicatie Communiceren vanuit één applicatie Unify Nieuwe naam, grote historie. U kunt OpenScape Business integreren in bestaande netwerksystemen als flexibele communicatie oplossing, als stand alone service implementeren

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN.

WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN. November 2011 WHITEPAPER MANAGEMENT RAPPORTAGE ALLES WAT U MOET WETEN OM DE JUISTE INFORMATIE IN UW ORGANISATIE BOVEN WATER TE KRIJGEN De waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid, dat wil

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken!

Whitepaper. Netwerken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! 2012 Whitepaper Netwerken De laatste ontwikkelingen op het gebied van netwerken! Stand van Zaken: Organisaties worden steeds meer afhankelijk van hun ICT voorzieningen. Het komt helaas steeds vaker voor

Nadere informatie

Data archiving in een digitale wereld

Data archiving in een digitale wereld Data archiving in een digitale wereld Routekaart voor de archivering van gestructureerde gegevens Drs. Jeroen Tegelaar, drs. Peter Kuiters en drs. Jan Geurtsen Data archiving wordt onterecht vaak alleen

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet,

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet, TELECOM TABLOID RENDEMENT IN DE LIFT herfst 2013 / winter 2014 >> Thema: Rendement in de lift >> Hosted IP Telefonie op maat... pag. 2 >> Special: bewaar-stappenplan... pag. 3 t/m 6 Slimmer werken, communiceren

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie