Uw hypotheek vraagt om aandacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw hypotheek vraagt om aandacht"

Transcriptie

1 Uw hypotheek vraagt om aandacht

2 uw situatie 3 In uw leven kan veel gebeuren dat van invloed is op uw financiën. Daarom is het verstandig om regelmatig stil te staan bij uw hypotheek. Lees hier meer over in deze brochure. Disclaimer De tekst van deze brochure is met de vereiste zorgvuldigheid samengesteld. De in de brochure genoemde voorwaarden kunnen wijzigen. Aan de in deze brochure genoemde voorwaarden en verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Bij het opstellen van deze brochure zijn wij uitgegaan van de (fiscale) wet- en regelgeving zoals deze geldt op het moment van het samenstellen van deze brochure. Daarin kunnen zich wijzigingen voordoen. Voor advies over onze producten verwijzen wij u naar een financieel adviseur. Let erop dat de adviseur in veel gevallen kosten in rekening brengt voor zijn advies. 1. Momenten waarop uw hypotheek om aandacht vraagt Een hypotheek heeft een lange looptijd, meestal dertig jaar. In die tijd kan veel gebeuren dat van invloed is op uw persoonlijke omstandigheden. Gebeurtenissen die ook gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Vraag u daarom regelmatig af of u nog wel de hypotheek heeft die bij u past. Of u de hypotheeklasten kunt blijven betalen en hoe u omgaat met de aflossing. In dit hoofdstuk schetsen we zes gebeurtenissen mét mogelijke gevolgen en oplossingen. Financieel adviseur Veranderingen in uw persoonlijke situatie en uw hypotheek kunnen gevolgen hebben op korte én lange termijn. Een financieel adviseur helpt u deze gevolgen te overzien. WestlandUtrecht Bank geeft geen advies. Samen met uw adviseur kunt u een afweging maken tussen sparen, beleggen, verzekeren of andere maatregelen. Hij helpt u met het maken van een financiële planning, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Op westlandutrechtbank.nl vindt u een korte video met uitleg over de werkzaamheden van een financieel adviseur Ik werk niet meer Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor u geen betaald werk heeft. U kunt ontslagen worden of arbeidsongeschikt raken. Maar het kan ook zijn dat u gaat genieten van een welverdiend pensioen. Wat de aanleiding ook is, het betekent vaak dat uw inkomen daalt. En dat kan gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw maandlasten Werkloosheid Raakt u werkloos, bijvoorbeeld door een faillissement of reorganisatie, dan kan het dragen van de hypotheeklasten lastig worden. Meld het verlies van uw baan in een zo vroeg mogelijk stadium. Wij bespreken met u hoe u uw maandlasten kunt blijven betalen. Probeer het onderbreken van betalingen altijd te voorkomen. U kunt een periode van werkloosheid opvangen door voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door te sparen of het afsluiten van een verzekering. Misschien is het mogelijk uw lasten nu al te verlagen door (extra) af te lossen.

3 4 uw situatie uw situatie Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt raken is al vervelend genoeg. Maar ook uw inkomen zal er waarschijnlijk door dalen. Hoeveel is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en de mate waarin u nog kunt werken. U kunt inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid opvangen door bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten Pensioen Na uw carrière wilt u onbezorgd van uw pensioen kunnen genieten. Uw pensioen kan echter gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheek: misschien daalt uw inkomen, terwijl de hypotheeklasten juist kunnen stijgen. Het is daarom nooit te vroeg om vooruit te blikken op uw financiële toekomst. U kunt u voorbereiden op uw pensioen door uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen zolang u nog werkt. Ook kunt u, door te sparen of te beleggen, vermogen opbouwen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Of om uw inkomen na pensionering aan te vullen. Op ziet u hoeveel AOW u ontvangt en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd via een werkgever. Wat u zelf opgebouwd heeft, wordt niet in het overzicht meegenomen. Ook kunt u nu al uw (toekomstige) uitgaven en inkomsten met elkaar vergelijken. Tips hiervoor vindt u op Ik ga samenwonen of trouwen De beslissing om te gaan samenwonen of trouwen kan gevolgen hebben voor uw hypotheek. Misschien koopt u samen een nieuwe woning, trekt u in bij uw partner of komt uw partner bij u wonen. Er kunnen zich daarnaast fiscale veranderingen voordoen. Op vindt u meer informatie Samenwonen Als u gaat samenwonen, krijgt u te maken met vragen over uw woning, maar ook over juridische zaken als het aangaan van een samenlevingsovereenkomst of een geregistreerd partnerschap. De notaris is dé deskundige gesprekspartner op dit gebied Trouwen Wanneer u trouwt in gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden vanaf dat moment van beide echtgenoten. Dus ook de woning, het vermogen en de hypotheek. Een alternatief is trouwen onder huwelijkse voorwaarden. U maakt dan afspraken over de verdeling van bezittingen en schulden. De beslissing die u neemt heeft grote gevolgen bij scheiden of overlijden. Laat u daarom, vóór u gaat trouwen, goed informeren door een notaris Ik verwacht gezinsuitbreiding Gezinsuitbreiding betekent vaak ook verandering van de financiële situatie. Bijvoorbeeld omdat u minder gaat werken of groter wilt gaan wonen. De hypotheeklasten blijven gelijk of stijgen, terwijl uw huishouden groter wordt bij een gelijkblijvend of dalend inkomen. Uw (toekomstige) gezinssituatie kunt u meewegen bij het bepalen van uw rentevaste periode. Gedurende de rentevaste

4 uw situatie 7 periode blijven uw maandelijkse hypotheeklasten gelijk. Dat kan in bepaalde situaties rust geven, bijvoorbeeld als uw kinderen (gaan) studeren en daardoor uw kosten zullen stijgen. Wanneer u dus een nieuwe rentevaste periode kiest, kijk dan niet alleen naar het rentepercentage, maar ook naar de periode waarover u de rente vastzet. 1.4 Ik ga verhuizen U wilt verhuizen naar een andere woning. Misschien heeft u zelfs al een huis op het oog. Dan is het een goed moment om na te denken over uw financiële situatie. Sluiten uw woonwensen en toekomstbeeld aan op uw financiële situatie? Als u gebruikmaakt van de meeneemregeling, dan kunt u de hypotheek van uw oude woning ongewijzigd meenemen. Daarnaast het is ook een mooi moment om uw mogelijkheden te bekijken. Door veranderend beleid en regelgeving zullen de voorwaarden van uw nieuwe hypotheek anders zijn dan uw huidige hypotheek. 1.5 Ik ga scheiden Bij een scheiding ontstaan vaak ook vragen over het huis. Zet u het te koop? Of blijft u of uw voormalige partner erin wonen? Het is belangrijk dat u goed nadenkt over de financiële gevolgen en zo snel mogelijk een beslissing neemt. Zeker zolang beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek. Blijft een van beide partners in het huis wonen? Voor het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid heeft u toestemming nodig van de bank. Op westlandutrechtbank.nl/uitelkaar vindt u een video waarin uitgelegd wordt waar u in dat geval rekening mee moet houden. Houdt u er rekening mee dat er een fiscaal verschil is tussen scheiden van tafel en bed en echtscheiding. Hierover vindt u meer informatie op Restschuld Bij verkoop van de woning kan sprake zijn van overwaarde of van restschuld. Bij een restschuld zijn beide partners verantwoordelijk, als zij allebei schuldenaar zijn. WestlandUtrecht Bank splitst de restschuld niet, dat kunt u alleen onderling doen. Wilt u weten welke mogelijke restschuld u kunt verwachten? De Restschuld Wijzer vindt u op westlandutrechtbank.nl/restschuldwijzer. 1.6 Ik heb mijn partner verloren De hypotheek is na het overlijden van een dierbare niet het eerste waar u aan denkt. De maandlasten lopen echter door. De mogelijke inkomensterugval na overlijden kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de betaling. Daarom is het belangrijk om snel contact met ons op te nemen. Op westlandutrechtbank.nl/overlijden vindt u meer informatie over wat u moet doen bij een overlijden. Als u liever persoonlijk contact wilt, helpen onze medewerkers u graag verder. Heeft u bij uw hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan wordt een bedrag uitgekeerd, waarmee u (een deel van) de hypotheek kunt aflossen. Hierdoor zullen de maandlasten dalen Erfenis Na een overlijden kan er sprake zijn van een erfenis. Deze kunt u aanvaarden, beneficiair aanvaarden, de erfenis alleen accepteren bij een positief saldo of afwijzen. Laat u over deze opties goed adviseren door uw notaris. Meer informatie vindt u op

5 aflossen 9 Uw hypotheek op de einddatum helemaal afgelost hebben, dat is een prettig idee. Bent u hierop voorbereid? 2. Hoe lost u uw hypotheek af? Toen u uw hypotheek afsloot, heeft u gekozen voor de hypotheekvorm die op dat moment het beste paste bij u en uw persoonlijke situatie. Gedurende de looptijd kan er echter veel veranderen, waardoor de hypotheekvorm of de manier waarop u aflost misschien niet meer aansluit op uw wensen en mogelijkheden. In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste hypotheekvormen en manieren van aflossen. Denkt u dat een andere vorm beter bij u past? Bespreek het met een financieel adviseur Ik los maandelijks af Met een Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek lost u maandelijks af op uw hypotheekschuld. De hypotheekschuld daalt en op de einddatum is uw hypotheek afgelost. Het kan zijn dat u slechts voor een deel van de totale lening een Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek heeft. Besteedt u dan extra aandacht aan de andere leningdelen. Hypotheekschuld Looptijd hypotheek (annuïteiten) Hypotheekschuld Looptijd hypotheek (lineair) 2.2. Ik los mijn hypotheek af door te sparen Spaart u voor de aflossing van uw hypotheek? Als u een (bank)spaarhypotheek heeft, betaalt u maandelijks een spaarbedrag en ontvangt u over het opgebouwde vermogen een gegarandeerd rendement.

6 10 aflossen Daardoor weet u hoeveel kapitaal op de einddatum beschikbaar is voor de aflossing. Misschien spaart u voor slechts een deel van de hypotheek een gegarandeerd eindkapitaal. Als het eindkapitaal op de einddatum lager is dan de schuld, heeft u mogelijk een restschuld. Die lost u dan af uit eigen middelen. Hypotheekschuld Vermogensopbouw Looptijd hypotheek (sparen) 2.3. Ik los mijn hypotheek af door te beleggen Belegt u voor de aflossing van uw hypotheek, dan legt u eenmalig of maandelijks een bedrag in. Aan beleggen zijn risico s verbonden; aan het begin van de hypotheek is niet met zekerheid te zeggen hoe hoog het kapitaal op de einddatum zal zijn. Houdt u daarom uw rendement en de prognoses scherp in de gaten. Wij verwachten van u dat u uw hypotheek aan het eind van de looptijd helemaal aflost Ik los mijn hypotheek af uit eigen middelen Heeft u ervoor gekozen om af te lossen uit eigen middelen? Dan heeft u een aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent dat u tijdens de looptijd van uw hypotheek alleen de hypotheekrente betaalt. We verwachten echter wel dat u uw hypotheekschuld op de einddatum helemaal aflost. Dat kan uit vermogen dat u zelf heeft opgebouwd door te sparen of te beleggen, of door uw woning te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de aflossing. Gedurende de looptijd van uw hypotheek is het belangrijk dat u nadenkt over uw vermogensopbouw, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hypotheekschuld Looptijd hypotheek (eigen middelen) Hypotheekschuld? Vermogensopbouw Looptijd hypotheek (beleggen)

7 12 de praktijk de praktijk 13 Uw hypotheek vraagt om aandacht Wijzigingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw hypotheek Voorzorgsmaatregelen sparen extra aflossen verzekeren tegen de gevolgen van een inkomensdaling Ik raak mijn baan kwijt Werkloos meld zo snel mogelijk voorkom onderbreking van uw betalingen Bij een gelijkblijvend inkomen zullen er geen gevolgen voor uw hypotheek zijn Ik verwacht gezinsuitbreiding Financiële situatie groter huishouden maar gelijk of dalend inkomen (omdat één of beide ouders minder gaan werken) Voorzorgsmaatregel sparen extra aflossen verzekeren tegen de gevolgen van een inkomensdaling Ik ben arbeidsongeschikt Inkomensdaling afhankelijk van inkomen leeftijd mate van arbeidsongeschiktheid RestschuldWijzer Toch weten of u een restschuld kunt verwachten? Vul de RestschuldWijzer in op onze website westlandutrechtbank.nl Ik ga verhuizen te koop Hypotheek hypotheek oude woning meenemen (meeneemregeling) oriënteren op de hypotheekmarkt Voorbereiden geheel of gedeeltelijk aflossen opbouwen vermogen Ik ga met pensioen Overzicht mijnpensioenoverzicht.nl geeft inzicht in AOW en opgebouwd pensioen let op fiscale veranderingen Ik blijf in het huis wonen blijft de lening betaalbaar? regel het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid de bank moet hiervoor toestemming geven Ik ga scheiden, huis verkopen? Het huis wordt verkocht bij een restschuld zijn beide partners verantwoordelijk, als beide ook schuldenaar zijn Bij een gelijkblijvend inkomen zullen er geen gevolgen voor uw hypotheek zijn Ik ga trouwen/samenwonen Voorbereiden laat u goed informeren door een notaris let op fiscale veranderingen Neem zo snel mogelijk contact op. Dit kan online en telefonisch Ik heb mijn partner verloren Maandlasten een overlijdensrisicoverzekering keert wellicht een bedrag uit maandtermijnen lopen door Bouw ik voldoende vermogen op om aan het einde van de looptijd af te lossen?

8 14 de praktijk vragen 15 Bouw ik voldoende vermogen op om aan het einde van de looptijd af te lossen? Ik los maandelijks af op de einddatum is uw hypotheekschuld afgelost Ik los af door te sparen Ik los af door te beleggen heeft u voldoende eindkapitaal om af te lossen? raadpleeg een financieel adviseur en bespreek de mogelijkheden Ik los niet af en betaal alleen rente op de einddatum is uw hypotheekschuld afgelost 3. Belangrijke vragen tijdens de looptijd van uw hypotheek De aankoop van een nieuwe woning is in de meeste gevallen een gebeurtenis waar men met veel spanning naar uitkijkt. Eenmaal in de woning raken de onvermijdelijke risico s van de hypotheek op de achtergrond, terwijl het wel belangrijk is om hier aandacht aan te schenken. Na dertig jaar wilt u natuurlijk uw hypotheek afgelost hebben. Hier vindt u drie vragen die belangrijk zijn om tijdens de looptijd van uw hypotheek regelmatig te stellen Hoe lang blijven mijn maandlasten gelijk? Een hypotheek kan bestaan uit verschillende leningdelen. Voor elk leningdeel koos u een rente. Dat kan een variabele rente zijn of een rente die voor een bepaalde periode vast staat. In het algemeen geldt: hoe korter de rentevaste periode, hoe lager de maandlasten. Bij een korte rentevaste periode is het renterisico echter wel groter. Stijgt de rente gedurende de rentevaste periode, dan worden de maandlasten daarna ook hoger. Bij een langere rentevaste periode betaalt u meestal een hoger tarief, maar heeft u ook langere tijd zekerheid over de hoogte van uw rentelasten. Dat is een gerust idee als u geen wisselende lasten wilt hebben. Na het aflopen van een rentevaste periode mag u dat leningdeel van uw hypotheek geheel boetevrij aflossen. Op westlandutrechtbank.nl vindt u een korte video met uitleg over het aflopen van de rentevaste periode en wat u van ons kunt verwachten. aflossen sparen beleggen omzetten hypotheekvorm

9 16 vragen vragen Bouw ik voldoende vermogen op? Het voordeel van een Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek is dat de lening gedurende de looptijd helemaal terugbetaald wordt. Op de einddatum is de lening afgelost. Bij andere hypotheekvormen komt de aflossing uit gespaard of belegd vermogen of (tussentijds) uit de verkoopopbrengst van de woning. Het kan gebeuren dat dit niet genoeg is om de hele hypotheek mee af te betalen. U houdt dan een restschuld over. - U kunt extra beleggen of sparen, maar ook (extra) aflossen. - Voor het deel dat u te kort denkt te komen, kunt u overwegen een andere hypotheekvorm te kiezen. - Voelt u zich niet meer comfortabel bij beleggen? Dan kunt u denken aan overstappen naar een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd aflost. Op westlandutrechtbank.nl vindt u een korte video met uitleg over de waardeontwikkeling van een beleggingshypotheek. - U kunt (extra) aflossen op uw hypotheek - U kunt vermogen opbouwen waarmee u de restschuld kunt financieren. Bijvoorbeeld door te sparen of beleggen. - U kunt, in sommige gevallen, een restschuld meefinancieren in de hypotheek van uw nieuwe woning. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Welke oplossing het gunstigst voor u uitpakt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zet met een financieel adviseur al uw opties op een rij. Wij verwachten dat u aan het einde van de looptijd van uw hypotheek een restschuld uit eigen middelen aflost, bijvoorbeeld met spaargeld. Voorziet u een tekort, zet dan zo snel mogelijk met een financieel adviseur uw opties op een rij. De praktijk wijst uit dat het onzeker is of u met beleggen uw hypotheek af kunt lossen. Stel uzelf daarom regelmatig de vraag hoeveel vermogen u inmiddels opgebouwd heeft en wat de prognose is voor de einddatum van de hypotheek. U kunt daarvoor contact opnemen met uw beleggingsmaatschappij. Bouwt u onvoldoende vermogen op, dan kunt u actie ondernemen. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden: 3.3. Hoeveel is mijn woning waard? De waarde van uw woning kan lager zijn dan de hypotheekschuld. Uw woning staat dan onder water. Dit heeft geen directe gevolgen voor u, maar wel als u wilt verhuizen. Bij verkoop brengt uw woning dan te weinig op om uw hypotheek helemaal af te lossen, waardoor u een restschuld heeft Restschuld Met de RestschuldWijzer op westlandutrechtbank.nl/restschuldwijzer berekent u eenvoudig of u een restschuld kunt verwachten. Is dat het geval, dan zijn er verschillende manieren om daarmee om te gaan:

10 18 tools Zelf berekenen Met behulp van onze handige hulpmiddelen heeft u meer grip op uw hypotheek. Regelmatig stilstaan bij uw hypotheek is belangrijk. Er zijn immers grote persoon lijke en financiële belangen aan verbonden. U staat er gelukkig niet alleen voor. Er zijn verschillende middelen die u kunnen helpen uw vragen te beantwoorden. In dit hoofdstuk zetten we een aantal instrumenten op een rij HypotheekWijzer De HypotheekWijzer laat u in tien minuten zien of uw hypotheek extra aandacht nodig heeft. U weet welke stappen u kunt zetten om uw situatie te verbeteren en u krijgt tips om grip te houden op uw financiën. Vul de HypotheekWijzer in op westlandutrechtbank.nl/hypotheekwijzer AflosWijzer Bent u benieuwd of het gunstiger is om een bedrag af te lossen of te sparen? De AflosWijzer geeft u in drie minuten een indicatie. Vul de AflosWijzer in op westlandutrechtbank.nl/afloswijzer RestschuldWijzer Met de RestschuldWijzer berekent u hoe groot uw kans is op een restschuld. Als bij de verkoop van uw woning de opbrengst lager is dan de hypotheek, dan heeft u een restschuld. Of als u aan het einde van de looptijd onvoldoende vermogen opgebouwd heeft om de lening af te lossen. Vul de RestschuldWijzer in op westlandutrechtbank.nl/restschuldwijzer. WestlandUtrecht Bank is een handelsnaam van ING Bank N.V. en werkt samen met WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. en Nationale-Nederlanden Bank N.V. Al deze rechtspersonen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor informatie over het toezicht door de AFM kunt u de toezichtslijn van de AFM bellen: telefoonnummer: of kunt u terecht op Op onze hypotheekproducten is Nederlands recht van toepassing. ING Bank N.V. (waarvan WestlandUtrecht Bank onderdeel is) is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

11 Westland Utrecht Bank Postbus EJ Amsterdam T westlandutrechtbank.nl

Verantwoord lenen bij OHRA

Verantwoord lenen bij OHRA OHRA Hypotheken 2 Verantwoord lenen bij OHRA Inhoud 1. Belastingregels 5 2. Wilt u meer zekerheid over het terugbetalen? 7 2.1 Een deel van uw lening eerder terugbetalen 8 2.2 Een andere aflosvorm kiezen

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst V.29-08-2018 In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Hypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te koop staan

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren

Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren Een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan persoonlijk en deskundig informeren In de media is er op dit moment veel aandacht voor de aflossingsvrije hypotheek. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben de

Nadere informatie

Hypotheek Uw bank dichtbij.

Hypotheek Uw bank dichtbij. Hypotheek Uw bank dichtbij. 2 Prettig wonen zoals u dat wilt U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige woning in het centrum, een vrijstaand huis met royale

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Uw hypotheek is uw en onze blijvende aandacht waard

Uw hypotheek is uw en onze blijvende aandacht waard Uw hypotheek is uw en onze blijvende aandacht waard Heeft u een hypothecaire lening of gaat u er binnenkort een afsluiten? Dan is het goed om met uw Erkend Hypothecair Planner te bekijken hoe deze het

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Het lenen van een groot bedrag is een belangrijke beslissing. Neem daarom de tijd om onze vragen goed te beantwoorden. Dan kunnen wij u ook goed adviseren en dat is in uw belang.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Een aandeel in elkaar Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Klantprofiel. Inventariseren Algemeen klantprofiel. 1 Primaire behoefte

Klantprofiel. Inventariseren Algemeen klantprofiel. 1 Primaire behoefte Klantprofiel Inventariseren Algemeen klantprofiel 1 Primaire behoefte 1.1 Waarom wilt u een hypotheek afsluiten? Aankoop eerste eigen woning (bestaand). Aankoop eerste eigen woning (nieuwbouw). Aankoop

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Inhoud. Inleiding. 3 Overstap op een lagere rente. 4 De berekening van de vergoeding.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? 9 Wij zijn uw bank. 5 x 5 2 Prettig wonen zoals u dat wilt U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige woning in het centrum, een vrijstaand huis

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Bewustzijnstoets. Hoe het werkt. Geldigheid. Partner. Score

Bewustzijnstoets. Hoe het werkt. Geldigheid. Partner. Score Bewustzijnstoets Je bijbouwe hypotheek wijzigen zonder advies is mogelijk, maar dit is niet voor iedereen geschikt. Als je zonder advies je hypotheek wil wijzigen, dan moet je zelfstandig kennis en ervaring

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie