Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet"

Transcriptie

1 nieuws van de gemeente Amersfoort Fontein terug op oude plek INFO Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort Telefoon Fax Internet (foto: Petra van Schaik) Sinds maandag ligt de drijvende fontein Bubbels weer in de singel bij museum Flehite. Het kunstwerk van Theo van der Hoeven maakte deel uit van de Kunstvaarroute Heilijgers zorgde er voor dat het kunstwerk nu weer op zijn Redactie Stadsberichten Kamer 1.41, huispost 1.32 Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Openingstijden loketten Burgerzaken Stadhuisplein 1 ma t/m woe uur donderdag uur vrijdag uur zaterdag uur Openingstijden Informatiewinkel en Archief Eemland Stadhuisplein 7 ma t/m vrij uur zaterdag uur Openingstijden Bouw- en Woningtoezicht Stadhuisplein 1 dagelijks uur Openingstijden Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3 Telefonisch spreekuur: ma t/m vr uur Aanvragen bijzondere bijstand voor niet-cliënten: Ma t/m vrij uur Telefoonnummers Informatiewinkel Meldpunt Woonomgeving Dienst Sociale Zekerheid (helpdesk) Zorgloket Archiefdienst Reiniging ROVA Sportvoorzieningen SRO Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Woonkompas Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Seniorenvoorlichting Loket Bouwzaken (dagelijks van 8.30 tot uur) Raadsgriffie Parkeer Service Amersfoort Milieuklachten bedrijven oude plek ligt. Het bouwbedrijf bood burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper de fontein aan voor de stad, haar inwoners en haar bezoekers, om de speciale binding met de stad Amersfoort en de regio te benadrukken. Praat mee over Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet Dit voorjaar is gestart met Amersfoort Vernieuwt in Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg. Deze wijken zijn toe aan een opknapbeurt op sociaal, economisch en fysiek gebied. De gemeente betrekt de bewoners bij de plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing. Naast vele bijeenkomsten kunnen zij de komende maanden ook via internet deelnemen aan de participatie door E-spraak. E-spraak is een manier om elektronisch in te spreken via internet. Er zijn aparte pagina s voor de wijken: Liendert-Rustenburg: Randenbroek-Schuilenburg: Oplossingen Op de websites kunnen bewoners via een forum uw mening kwijt: wat moet er beter in de wijk? Welke oplossingen zien zij? Ook kan gereageerd worden op de mening van anderen. De gemeente heeft al een paar thema s benoemd, maar nodigt bewoners van harte uit om nieuwe discussies te starten. Alle bijdragen die voor 1 oktober geplaatst worden, dragen bij aan de plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing. De gemeente zal de discussies volgen en goed in de gaten houden wat bewoners belangrijk vinden. Zij kunnen dat aangeven door een eigen reactie te plaatsen. Maar ook door via de reactieschalen aan te geven of zij discussies onbelangrijk of heel belangrijk vinden. En of ze het helemaal oneens of juist eens zijn met de reacties van anderen. Anoniem Als bewoners willen meedoen aan de discussie, is registratie van het adres nodig. Dat mag anoniem, door een onherkenbaar adres te gebruiken. Wel wil de gemeente graag enkele algemene dingen weten, zoals leeftijd en wijk; deze gegevens zijn nooit op de persoon terug te voeren (foto: Conny Meslier) Koninklijke onderscheiding voor wethouder Luchtenveld Wethouder Ruud Luchtenveld heeft vorige week bij zijn afscheid van de Tweede Kamer uit handen van voorzitter Frans Weisglas een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Luchtenveld kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als volksvertegenwoordiger en bestuurder zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Burgerzaken Reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, adresaangelegenheden en verklaringen Huwelijkszaken/geboorte en overlijden Op twintigjarige leeftijd werd Luchtenveld (1956) politiek actief in de VVD. Hij was van 1982 tot 1986 gemeenteraadslid en van 1986 tot 1990 wethouder in Amersfoort. Daarna werd Luchtenveld van 1991 tot 1994 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van 1994 tot 1997 opnieuw wethouder in Amersfoort. In 1997 kwam hij in de Tweede Kamer en in april dit jaar keerde hij voor de derde keer terug als wethouder in Amersfoort. De gemeenteraad vergadert in principe om de week op dinsdag. Kijk voor de agenda op of op de pagina De Raad. Die verschijnt elke vrijdag in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. De stukken liggen ter inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Ook de Ariaweg, in Schuilenburg, maakt deel uit van Amersfoort Vernieuwt.

2 n i e u ws Voor mensen met een laag inkomen va n d e g e m e e nt e A m e r s fo o r t Bijzondere bijstand voor noodzakelijke, extra kosten Ziektes komen altijd onverwacht en ongelegen. Mijn vrouw ligt ernstig ziek in het AMC. Dat is al erg genoeg, maar die reiskosten zijn net even te veel voor ons karige inkomen. Gelukkig krijg ik een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Nu ga ik met een gerust hart iedere dag naar mijn vrouw. Dat doet ons allebei goed. Het kan gebeuren dat u plotseling voor noodzakelijke kosten staat waar u niet op had gerekend en die u niet kunt betalen. U moet bijvoorbeeld onverwacht verhuizen of krijgt ziektekosten die niet door de aanvullende zorgverzekering worden vergoed. De gemeente kan in dit soort situaties bijspringen met bijzondere bijstand. Het gaat dan altijd om extra kosten die door geen enkele andere instantie worden vergoed. Bij de Informatiewinkel in Stadsinformatiecentrum de Observant kunt u terecht met al uw vragen over wat er speelt in en om Amersfoort. De antwoorden op die vragen zijn voor veel Amersfoorters interessant. Daarom selecteren de medewerkers van de Informatiewinkel iedere week een vraag en het bijbehorende antwoord voor u. Voor wie U kunt een beroep doen op bijzondere bijstand als u een laag inkomen* hebt. Het soort inkomen (loon, pensioen of een uitkering) maakt niet uit. Bij bijzondere bijstand gaat het altijd om maatwerk. Dat wil zeggen dat bij iedere aanvraag zorgvuldig wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Wat in het ene geval bijzonder is, kan in het andere geval niet bijzonder zijn. Vandaar dat u de kosten zo veel mogelijk vooraf aan moet vragen, zeker als u iets moet kopen. (foto: Rob Acket) Wat voor iedere aanvraag geldt: Bij de afdeling Sociale Zekerheid, Stadhuisplein 3, liggen aanvraagformulieren voor u klaar. Vraag ernaar bij de balie. Het gaat om kosten die niet iedereen hoeft te maken Het gaat om kosten die u móet maken U kunt de kosten niet zelf betalen U woont in Amersfoort U krijgt de kosten nergens anders vergoed Vragen? Bel op werkdagen tussen 8.30 en uur met Sociale Zekerheid, telefoon , of kijk op bij het onderdeel Wonen en leven en vervolgens Werk en inkomen. Extra fietsenstallingen tijdens evenementen Minder fietsen die overal in de straten en stegen liggen en staan: tijdens festival Etcetera heeft de gemeente extra maatregelen genomen om de overlast van wildgeparkeerde fietsen in te dammen. Tijdens Etcetera was weer een extra bewaakte fietsenstalling ingericht onder de Onze Lieve Vrouwetoren. Ook de bewaakte fietsenstalling Kamperbinnenpoort had tijdens Etcetera ruimere openingsuren. Medewerkers van ParkeerService en Stadstoezichthouders verzochten fietsers vriendelijk maar dringend de fiets niet te stallen in de stegen rondom de pleinen en verwezen naar de gratis bewaakte fietsenstallingen. De maatregelen werden ook al genomen tijdens Proef Amersfoort en bleken toen succesvol: er stonden aanzienlijk minder fietsen in de stegen. Ook bij de komende festivals in de stad kunnen fietsers deze extra stallingsmogelijkheden verwachten. Reden voor de actie is een verzoek van brandweer en andere hulpdiensten. Tijdens evenementen staan de stegen rondom de pleinen vaak vol met fietsen, waardoor bij eventuele calamiteiten de pleinen niet snel te ontruimen of te bereiken zijn. Bovendien geeft het wildstallen van fietsen een rommelig straatbeeld. (foto: Wil Groenhuijsen) * Een laag inkomen is voor de gemeente Amersfoort een inkomen op bijstandsniveau. De bijstandsbedragen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon en worden twee keer per jaar aangepast. Kijk voor de actuele bedragen op of bel de gemeentelijke afdeling Sociale Zekerheid: Nieuwe borden fietsparkeren bij station De gemeente heeft bij het Centraal Station nieuwe borden laten plaatsen over het stallen van (brom)fietsen. De borden wijzen erop dat (brom)fietsen die buiten de rekken zijn geplaatst, worden verwijderd. Verder zijn de nieuwe borden geplaatst bij het Piet Mondriaanplein en de Kersenbaan/ Smallepad, waar deze regel ook geldt. Totaal zijn er tien nieuwe borden geplaatst langs alle wegen naar het Centraal Station. Deze borden attenderen fietsers erop, dat ze in de zone komen waarbinnen het verboden is om fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken neer te zetten. Voor informatie verwijzen de borden naar de vier grote, onbewaakte fietsenstallingen rond het station. Bij deze vier gratis stallingen geven grote borden de complete informatie over het fietsparkeren op en rond het Stationsplein. Met de nieuwe borden, de regels en de handhaving ervan probeert de gemeente, samen met de politie en de uitvoerende stichting De Werkplaats, te bereiken dat de situatie rond het station zo overzichtelijk en veilig mogelijk is. Ik wil graag weten wanneer volgend jaar de zomervakantie begint. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt de data voor de zomervakanties. Voor de kleinere vakanties geeft het ministerie een advies, hiervan kunnen scholen of schoolbesturen afwijken. Het is dus raadzaam om hierover vooraf contact op te nemen met de school. Voor de zomervakantie in 2007 zijn de volgende data vastgesteld: Basisonderwijs: 21 juli t/m 2 september Voortgezet onderwijs: 14 juli t/m 2 september Informatie over schoolvakanties en leerplicht vindt u op de site en op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Informatiewinkel Stadsinformatiecentrum de Observant Stadhuisplein 7, Amersfoort Telefoonnummer: amersfoort.nl Verwijderde fietsen niet ophalen in vakantie Stichting De Werkplaats, de plaats waarnaar d gestalde fietsen worden gebracht, is van maandag 10 juli tot en met zondag 6 augustus gesloten in verband met de zomervakantie. Heeft u uw fiets gestald buiten de rekken en is deze verdwenen, neem dan vóór maandag 10 juli een kijkje bij De Werkplaats aan de Vanadiumweg 26.

3 Tips voor een veilige vakantie Nog een paar dagen en de zomervakantie breekt aan. Als het weer een beetje meewerkt, is dat een heerlijke tijd om er op uit te gaan of juist lekker thuis te blijven. Het is ook bij uitstek de tijd waarin insluipers en inbrekers actief zijn en er ongelukken gebeuren met vuur en gevaarlijke stoffen als gas. Op deze pagina geven de Amersfoortse politie en brandweer tips voor een veilige vakantie. Geef insluipers geen kans Gelegenheid maakt de dief Vorig jaar zomer waren er 75 insluipingen in Amersfoort. Terwijl de bewoners ergens anders in de woning of afwezig waren, dringen de insluipers via een niet afgesloten raam of deur binnen en slaan hun slag. Een bekend insluipmoment is bijvoorbeeld kinderbedtijd: terwijl de ouders boven de kinderen naar bed brengen, zien dieven hun kans schoon. Populaire buit bij insluipingen zijn portemonnees, handtassen en mobiele telefoons. De politie adviseert om deuren en ramen altijd af te sluiten bij (korte) afwezigheid. Voorzichtig met gas en vuur Nogal wat Nederlanders gebruiken gasflessen op de camping of de boot. Aan gasflessen worden in ons land hoge veiligheidseisen gesteld, maar door onzorgvuldig gebruik kan zo n fles toch levensgevaarlijk zijn. Als u de volgende adviezen in acht neemt, is de kans op ongelukken nihil. Zet een gasfles altijd op een daarvoor bestemde plaats, zoals in de disselbak in de caravan Zet (en vervoer) een gasfles altijd rechtop en zorg dat hij niet kan omvallen De plek waar u uw gasflessen bewaart, moet koel, goed geventileerd en onbereikbaar voor kinderen zijn Gebruik geen slangen die langer zijn dan een meter. Let erop dat dit goedgekeurde hogedrukslangen zijn. Vernieuw de slangen ten minste eens per twee jaar Zorg voor goede slangverbindingen: gebruik slangtule en slangklemmen Sluit gasflessen af als u ze niet gebruikt. Doe dit met uw handen, niet met gereedschap Laat werkzaamheden aan gasleidingen liever aan vakmensen over Gebruikt u een gastoestel in een tent, zet het dan niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij het koken een metalen spatscherm Verwissel gasflessen buiten de caravan of tent Kom nooit met een vlam of brandende sigaar of sigaret bij een gasfles Zorg dat u altijd een brandblusser en blusdeken bij de hand hebt Anti-inbraaktips Gaat u deze zomer op vakantie? Als u de volgende adviezen opvolgt, geeft u dieven zo min mogelijk kans. Sluit ramen en deuren goed af Laat geen sleutels aan de binnenkant in de sloten zitten Gebruik een schakelklok voor verlichting, denk daarbij ook aan de bovenverdieping Geef de woning een bewoonde indruk Leg nooit sleutels onder de buitenmat of ergens anders buiten Laat iemand de brievenbus legen Laat de post neerleggen op een plek die niet zichtbaar is van buitenaf Laat geen geld, waardevolle papieren en sieraden thuis achter; huur liever een kluisje bij de bank Vraag de buren een oogje in het zeil te houden en laat ze weten waar u te bereiken bent Laat zo mogelijk iemand het gras maaien Zet ladders en andere zaken weg die inklimming kunnen vergemakkelijken Voorzie uw waardevolle eigendommen van een merkteken: uw postcode en huisnummer Bromfietscontrole bij hotspots Het scooterteam van de politie heeft op donderdag 22 juni een scootercontrole gehouden. Bij winkelcentrum Emiclaer, in aandachtsgebied Kattenbroek, werden 34 bromfietsen gecontroleerd. Vier daarvan werden uit het gehaald, omdat ze niet verzekerd waren. Twee bleken een vals framenummer te hebben en werden in beslag genomen. Op de Ringweg Kruiskamp bij hotspot Neptunusplein, werden 41 brommers aan controle onderworpen. Vier waren niet verzekerd, één had een vals framenummer. In totaal werden 48 bekeuringen uitgedeeld voor diverse overtredingen. Veilig barbecuen Ook bij de barbecue wil het nog wel eens mis gaan: barbecues die omvallen, kleding die vlam vat of brandstoffen die op de smeulende briketten worden gegoten, kunnen ernstige gevolgen hebben. Enkele tips voor een veilige barbecue. Gebruik een blaasbalg om het vuur aan te wakkeren Ga nooit met een nog brandende barbecue lopen Houd altijd een emmer water bij de hand Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond, op veilige afstand van kinderen en huisdieren Kijk uit met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof en aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof voor het aansteken. Gebruik hiervoor nooit benzine, petroleum of spiritus Folders Wilt u meer weten over hoe u het leuk en veilig houdt? Bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7, en de brandweerkazerne aan de Kleine Koppel 35 vindt u voorlichtingsfolders over bijvoorbeeld brandpreventie op vakantie en veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf. Aangepaste openingstijden politie Emiclaer In verband met de zomervakantie is het servicepunt van de politie in Amersfoort-Noord, in winkelcentrum Emiclaer, van vrijdag 7 juli tot en met zondag 20 augustus gesloten. Voor aangiften moet u in deze periode dus naar het hoofdbureau aan de Van Asch van Wijckstraat. Dit bureau blijft gewoon open, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Vanaf maandag 21 augustus is het servicepunt in Emiclaer weer gewoon geopend van maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur.

4 Gemeente steunt doorstroming naar beroepsonderwijs en werk ROC-diploma voor leerlingen Mulock 2000 Reisverzekering en wettelijkeaansprakelijksheidsverzekering Rolstoel en scootmobiel mee op reis Wilt u een rolstoel of scootmobiel meenemen naar het buitenland? Dat mag, maar controleer wel of deze goed is verzekerd. Heeft u een rolstoel of scootmobiel in bruikleen van het Gewest Eemland of de gemeente op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten? Lees dan dit artikel zorgvuldig door. Deze oud-leerlingen van Mulock 2000 hebben een ROC-diploma behaald. Vorige week donderdag woonde wethouder Gerda Eerdmans (Milieu, Onderwijs en Integratiebeleid) de diploma-uitreiking bij van een groep jongeren van de Mulock Deze jongeren namen deel aan een door de gemeente ondersteund project gericht op betere doorstroming van zmok-leerlingen naar het beroepsonderwijs en werk. Sinds 2004 is gezocht naar een passende aanpak om deze jongeren meer kansen te geven om een beroepsopleiding op mboniveau 1 af te ronden. Eind augustus vorig jaar zijn vijftien jongeren daadwerkelijk gestart met een beroepsopleiding. De helft heeft vorige week de opleiding met een diploma afgerond. De andere jongeren ontvangen een certificaat en behalen hun diploma in het najaar. Het zmok-project past binnen het jeugdbeleid dat het gemeentebestuur voor (foto: Roeland de Bruyn) ogen heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met de Operatie Amersfoort Jong de komende vier jaar de jeugd ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden, de samenhang in het jeugdbeleid versterken en de samenwerking tussen betrokken organisaties verbeteren. Doel van dit alles is: een aantrekkelijke en veilige stad zijn voor de Amersfoortse jongeren. Een stad waarin zij zo probleemloos mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen tot verantwoordelijke en sociale volwassenen. Handbewogen rolstoel Als u een handbewogen rolstoel wilt meenemen naar het buitenland, dan moet u een reisverzekering afsluiten, óók als u de rolstoel in bruikleen heeft. De reisverzekering moet eventuele schade aan de rolstoel dekken die tijdens de reis ontstaat. Als het maximale bedrag dat wordt vergoed niet hoger is dan enkele honderden euro s, dan moet u behalve de reisverzekering ook een WAP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) hebben of afsluiten. Vaak heeft u zo n verzekering al afgesloten. De verzekeringen moeten samen de maximale schade dekken aan de rolstoel. De maximale schade is gelijk aan de dagwaarde van de rolstoel. Een WAPverzekering dekt behalve schade aan de rolstoel ook schade die door de handbewogen rolstoel aan (goederen van) anderen wordt veroorzaakt. Een reisverzekering dekt die schade niet. Elektrische rolstoel of scootmobiel Ook als u een elektrische rolstoel of scootmobiel wilt meenemen naar het buitenland, moet u een reisverzekering en WAP-verzekering hebben. De verzekeringen moeten samen de maximale schade aan de elektrische rolstoel of scootmobiel dekken. De maximale schade is gelijk aan de dagwaarde. Een elektrische rolstoel of een scootmobiel is al WAP-verzekerd. Als bewijs moet u in het buitenland een zogenoemde Groene Kaart kunnen tonen. Is uw elektrische rolstoel of scootmobiel geleverd door de firma Welzorg, dan heeft u de Groene Kaart direct bij de levering ontvangen. Is uw elektrische rolstoel of scootmobiel geleverd door de firma Meyra, dan kunt u Meyra vragen de Groene Kaart alsnog toe te sturen. U ontvangt de kaart binnen enkele dagen. Verzekering tegen diefstal Bovenstaande informatie gaat over verzekering tegen schade. Als u ook verzekerd wilt zijn tegen diefstal, dan moet u een aanvullende verzekering afsluiten. Dat geldt alleen voor rolstoelen die zijn geleverd door Meyra. Via die firma kunt u de aanvullende verzekering regelen. Een gewone reisverzekering dekt maar een klein deel van de kosten. Bouw- en Woningtoezicht AANVRAGEN LICHTE BOUWVERGUNNINGEN Bisschopsweg 232 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Borgesiuslaan 33 Het bouwen van een schuur in de achtertuin Het Geheugen 37 Het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de woning Limburgse Bellefleur 8 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Moreestraat 1 Het geheel plaatsen van een muurkas aan de achtergevel van de woning Robertskruid 2 Het uitbreiden van de woning aan de voorgevel Wiekslag 345 Het plaatsen van een erfafscheiding bij de woning Zeepkruid 60 Het plaatsen van een carport AANVRAGEN REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN Aldegondestraat 75 Het uitbreiden van de woning op de begane grond, eerste en tweede verdieping Amersfoort Het plaatsen van 175 tweezijdige reclameframes aan lichtmasten langs hoofdroutes Aristotelesstraat 122 Het uitbreiden van de woning op de tweede verdieping Astronaut 12 Het wijzigen van het pand Brederolaan 16 Het bouwen van een dakuitbouw op het zij- en achterdakvlak Computerweg 8 Het plaatsen van reclame Isseltseveld 42 Het plaatsen van reclame Isseltseveld 44A Het plaatsen van reclame Lage Geeren 13 Het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping Landlust 16 Het plaatsen van een woonwagen Pothstraat 16 Het gedeeltelijk wijzigen van een keuken Rustenburgerweg 120 Het dichtbouwen van de entree en balkon aan de voorkant van de woning Soesterweg 244 Het verbouwen van een opleidingsgebouw Softwareweg 5 Het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand Mgr. v/d Weteringstraat 70 Het aanbrengen van gevelopeningen in een opslagruimte Woestijgerweg 25 Het bouwen van een extra verdieping op de woning Zuidsingel 66 Het wijzigen van de voorgevel van een horecapand Als u informatie over deze aanvragen wenst, dan kunt u zich iedere werkdag van 8.30 tot uur wenden tot de afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1. Let op: tegen aanvragen bouwvergunning kunt u geen bezwaar aantekenen omdat een besluit nog ontbreekt. Indien u bij de behandeling van een gepubliceerd bouwplan in de welstandscommissie aanwezig wilt zijn, dan is dat mogelijk na telefonische afspraak met de secretaris van de welstandscommissie, ing. C.H. Gieze (telefoonnummer: , bereikbaar van 8.30 tot uur). Belanghebbenden kunnen aangeven of zij voor een bepaald plan gebruik wensen te maken van het spreekrecht. VERLEENDE LICHTE BOUWVERGUNNINGEN Barbarakruid 8 Het plaatsen van een dakkapel op voor- en achterdakvlak van de woning Van Brammenstraat Het plaatsen van een plakzuil Emmalaan 1 Het plaatsen een dakkapel op het achterdakvlak Fluitekamp 90 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde Graaf Adolflaan 34 Het bouwen van een aanbouw aan de voorkant van de woning Heelkruid 55 Het uitbreiden van de woning aan de zijgevel Kraailandhof Het plaatsen van een plakzuil Louise de Colignylaan 8 Pullstraat 8 Het plaatsen van een berging in de achtertuin van de woning Het uitbreiden van de woning aan de achtergevel en het bouwen van een berging Waterdreef 366 Het veranderen van een kozijn in de voorgevel

5 VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN Bruggensingel-Zuid 24 Het plaatsen van een dakopbouw op de woning Duitse Mark 21 Het tijdelijk plaatsen van reclameobjecten voor de periode van 1 jaar Eindweg 11 Het bouwen van een woning Eindweg 13 Het bouwen van een woning Havenweg Het bouwen van een bedrijfsgebouw Hooglandseweg-Noord 55 Het intern verbouwen van de school Rigantstraat 10 Het vergroten van een dakopbouw op de tweede verdieping Snoeckgensheuvel 46 Het bouwen van een aanbouw met kelder aan de achterkant van de woning Utrechtsestraat 43 Het intern verbouwen van een bakkerij Vanadiumweg 25 Het verbouwen van een bedrijfspand Varkensmarkt 9 Plaatsen keldertrap en vergroten winkel met kelder Westsingel 10 Het uitbreiden van het pand met drie appartementen Zeldertseweg 60 Het wijzigen van de gevelopeningen aan de achtergevel VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN EERSTE FASE Hoolesteeg 6 (sportpark Emiclaer) Het uitbreiden van de kantine/kleedruimte VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN TWEEDE FASE Harderwijkkade 37 Het uitbreiden van de woning met derde verdieping Nijverheidsweg-Noord 60 Het bouwen van een kantoorgebouw VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN Everard Meysterweg 28 Het verwijderen van een astbest dakbeschot Hoog en Wellerlaan 17 Het slopen van een boerderij met bijgebouwen Neonweg 2 en 6 Het verwijderen van asbest uit de panden Nieuwstraat 10 Het saneren van asbest materialen uit zolderverdieping Utrechtsestraat 41 Het verwijderen van asbesthoudende beplating VERLEENDE HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNINGEN Amersfoortsestraat 12 t Klavertje (herziening) Van Assenraadstraat 2 Wijkcentrum de Roef Bruispad 2 Wijkcentrum de Trefhorst Bruispad 4 Jongerencentrum Lijn Engweg 7 Wijkcentrum de Neng Laan der Winden 1 Buurthuis het Katshuis Noordewierweg 252 Wijkcentrum de Sleutel Paulus Borstraat 41 Wijkcentrum de Tandem Plataanstraat 19 Wijkcentrum Reset Spinetpad 2-4 Wijkcentrum het Middelpunt Weberstraat 2 Wijkcentrum het Klokhuis Wiekslag 92 Wijkcentrum de Groene Stee Wiekslag 94 Jongerencentrum the Game Woestijgerweg 3 Wijkcentrum de Driehoek Zeldertsedreef 2 Wijkcentrum de Boerderij Bovengenoemde vergunning(en) liggen ter inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Iedere belanghebbende die door één van deze verleende vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen gericht aan de burgemeester van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. De weg in de Stad Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan gepland. Raadpleeg voor actuele ontwikkelingen de gemeentelijke Stadsberichten op de kabelkrant van Omroep Amersfoort of kijk op de website van de gemeente: plaats werkzaamheden uitvoering bijzonderheden Stadsringtunnel onderzoek schade heden een rijstrook richting Eemplein gestremd VERLEENDE TERRASVERGUNNINGEN Buitenring Stichtse asfalteren tot en met 7 juli auto tussen Hellestraat 51 Het houden van een terras Rotonde/kruising Belgenlaan en buiten- Krommestraat 10 Het houden van een terras Utrechtseweg ring gestremd Laan naar Emiclaer 3 Het houden van een terras Lieve Vrouwestraat 11 Het houden van een terras Plantsoen-Noord van herinrichten tot medio juli Prinses Julianaplein 69 Het houden van een terras Coninckstraat tot Stadhuisplein 7 Het houden van een terras Grote Spui Stationsstraat 18 Het houden van een terras VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK VAN DE WEG Molenstraat van Hellestraat tot en met herinrichten en herrioleren tot 31 juli Emiclaerhof Het plaatsen van een hoogwerker Westsingel Hof der Herinnering 21 Het plaatsen van een steiger, bouwmateriaal/ container en een keet op gemeentegrond Kleine Koppel tussen herinrichten tot eind juli Hof der Liefde 5 Het plaatsen van een container en bouwmateriaal Smallepad en op gemeentegrond Brabantsestraat Monarchvlinder 13 en 19 Het plaatsen van twee containers op gemeentegrond Maatweg bij kruising verbreden weg voor van 10 juli tot auto alleen Prinses Marielaan 8 Het plaatsen van een schaftkeet en een ringwegen buslijn Vathorst 18 augustus richting Hamseweg container mogelijk Het Puntboek 2 en De Leerbrief bij nr. 22 Het plaatsen van een steiger en een container Kwekersweg, bussluis verbreden bussluis voor van 10 juli tot afgesloten voor Sint Annastraat 9, 16 en 19 buslijn Vathorst 18 augustus bus en Sint Rochusstraat 8, hoek Pothstraat Het plaatsen van twee schaftketen, een Reiniertunnel verlengen tunnel tot en met 25 augustus zeecontainer en een vuilcontainer op gemeentegrond Sandenburg, hoek Heideweg bij Laan naar aanleg extra rijbaan en van 10 juli tot Queekhoven Bouwplaats voor uitvoering bouwvergunning Emiclaer bushaltes 1 september Sandenburg Heideweg tussen De bouw IKEA-viaduct tot eind september afgesloten voor auto- De verleende vergunningen of vrijstellingen en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij de Brand en afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1, iedere Valutaboulevard werkdag geopend van 8.30 tot uur. Iedere belanghebbende die door één van deze verleende vergunningen en/of vrijstelling(en) rechtstreeks in Lindeboomseweg bouw tunnel en leggen tot eind september zijn belang is getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd kabels en leidingen doorgaande bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het college verzoekt belanghebbenden hierbij een telefoonnummer te vermelden Jan van Riebeeckpad herinrichting spoorweg- tot eind 2006 afgesloten voor fiets- waarop zij overdag bereikbaar zijn. tussen Valleikanaal en zone Bel voor inlichtingen met (tot uur) of (na uur). Van Almondestraat

6 Wet Ruimtelijke Ordening de percelen: Marskramerstraat 2 SOB BESLUIT NR. SOB/SB/PR/VB/ ; making hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het ARTIKEL 19.2 WRO en SOB Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij perceel Stradivariusstraat 95 college van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders hebben het voor- Zuiderkruis 4, zijde Aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats De besluiten met de bijbehorende stukken liggen nemen om met toepassing van dit artikel vrijstel- Hooglandseweg SOB nabij perceel Fluitekamp 78 ter visie bij de informatiewinkel in de Observant, ling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het veranderen van het gebruik van de praktijkruimte op het perceel Plompstraat 3* (het pand is gesplitst, dit deel krijgt nog een eigen Iedere belanghebbende die door de verlening van een inritvergunning rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen kan na bekendmaking hiervan, BESLUIT NR. SOB/SB/PR/VB/ ; ; Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats Stadhuisplein 7. Verordeningen huisnummer) naar woonruimte. Iedereen kan van donderdag 6 juli tot en met woensdag 16 augustus 2006 bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7, de stukken inzien die op het voornemen betrekking binnen zes weken vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de vergunning, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort. Hierin dient behalve de naam nabij perceel Dreef 5 Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij perceel Het Masker 285 Opheffen van gehandicaptenparkeerplaatsen nabij percelen Sumatrastraat 22 en Hortensiahof 11 VERORDENING GELDELIJKE VOORZIENINGEN RAADSLEDEN, COMMISSIELEDEN EN FRACTIES IN DE GEMEENTE AMERSFOORT hebben. Iedereen heeft de bevoegdheid om gedurende de genoemde termijnen bij burgemeester en het adres van de indiener en de dagtekening ook het besluit te worden omschreven waartegen BESLUIT NR. SOB/SB/PR/VB/ Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2006 de Verordening en wethouders zienswijzen kenbaar te maken. het bezwaar zich richt. Aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen op geldelijke voorzieningen raadsleden, commissie- U kunt uw schriftelijke zienswijze zenden aan de De verleende vergunningen en de bijbehorende Het Masker ter hoogte van perceel 220 en op leden en fracties in de gemeente Amersfoort sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bureau stukken liggen zes weken ter inzage bij de De Beurs ter hoogte van perceel heeft vastgesteld. Planologisch-juridische zaken, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Voor het mondeling indienen Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Let op: de bezwaartermijn is ingegaan op de dag BESLUIT NR. SOB/SB/PR/VB/ De Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, commissieleden en fracties in de gemeente van uw zienswijze kunt u contact opnemen met na de verzending van de vergunning aan de aan- In te trekken de besluiten nr. 004/90 onder Amersfoort 2006 is ingetrokken. de heer W.J. de Vries via telefoon vrager. Deze datum staat op de brief die ter inzage punt 4 en nr. 65, lid 1 punt e, zijnde de gesloten- ligt. verklaring voor motorvoertuigen op de Deze Verordening geldelijke voorzieningen raads- Inritvergunningen Verkeersbesluiten Westsingel, het gedeelte tussen de Achter Davidshof en de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Kleine Spui leden, commissieleden en fracties in de gemeente Amersfoort treedt in werking met terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van de Verordening geldelijke voorzienin- VERLEENDE INRITVERGUNNINGEN Het hoofd van de afdeling Projectrealisatie Iedere belanghebbende die door bovengenoemde gen raadsleden, commissieleden en fracties in de Het college van burgemeester en wethouders heeft Openbare Ruimte, deelt namens burgemeester en sbesluiten rechtstreeks in zijn belang is gemeente Amersfoort 2006 en ligt kosteloos ter op grond van de APV artikel vergunning ver- wethouders van Amersfoort mede, dat de volgende getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, leend voor de aanleg of aanpassing van een inrit bij sbesluiten zijn genomen: Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) na bekend- Stadhuisplein 7.

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot Brandveilige vakantie Thuis, op de camping of op de boot Ongelukken door verkeerd gebruik gasflessen Helaas zitten ongelukken vaak in een klein hoekje. Bijvoorbeeld tijdens het barbecueën, een vuurtje

Nadere informatie

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot Brandveilige vakantie Thuis, op de camping of op de boot Ongelukken door verkeerd gebruik gasflessen Gasflessen Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van verkeerd gebruik. De belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 2: Handhavingstabel Te handhaven activiteit Grondslag handhaving Op de kleedjesmarkt Kleedjesverkoop buiten toegestane

Nadere informatie

HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG

HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG 1 HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG 2 Hoofdstuk 1: De aanleiding 1.1 Aanleiding Sinds vele jaren mogen kinderen en/of hun ouders op Koninginnedag in de binnenstad

Nadere informatie

De stadswateren: wat mag wel en niet?

De stadswateren: wat mag wel en niet? 2 Impuls culturele activiteiten Vrede van Utrecht organiseert tot en met 2013 diverse activiteiten in de stad en provincie. Lees verder > pagina 2 3 Wagenwerkplaats Deze plek krijgt nieuw elan en een nieuwe

Nadere informatie

Amersfoort heeft financiën op orde

Amersfoort heeft financiën op orde Jantje Beton Sprankelplek voor de Koppel INFO Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort Telefoon 469 51 11 Fax 469 54 54 Internet www.amersfoort.nl E-mail info_gemeente@amersfoort.nl Redactie

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 24 oktober 2013 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie

Kringloopcentrum ontvangt Vrijwilligersprijs

Kringloopcentrum ontvangt Vrijwilligersprijs nieuws van de gemeente Amersfoort 2 3 4 Allochtonen Adviesraad Amersfoort De rol van deze adviesraad toegelicht. Lees verder > pagina 2 Actie tegen thuisteelt hennep Deze week start een voorlichtingscampagne

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 NIEUWS uit de Stadsdeelkrant van 17 november (BEANTWOORDE) VRAGEN VAN DE RAAD OVER handhaving in de Tweede Tuindwarsstraat. Zowel de voorstellen

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd Kapellestraat 14

Nadere informatie

Amersfoort zet zich op groene Europese kaart

Amersfoort zet zich op groene Europese kaart 1 Jury onder de indruk van Amersfoort Amersfoort is zeker een groene stad! Lees verder > pagina 1 2 Special over veiligheid De plannen voor een veilige stad. Lees verder > pagina 3 3 Officiële mededelingen

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders De wethouders en de burgemeester vormen het

Burgemeester en wethouders De wethouders en de burgemeester vormen het Vikingen keren terug INFO Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort Telefoon 033-469 51 11 Fax 033-469 54 54 Internet http://www.amersfoort.nl E-mail info_gemeente@amersfoort.nl Redactie

Nadere informatie

Je moet rustig blijven

Je moet rustig blijven nieuws van de gemeente Amersfoort 2 3 4 Nieuw rijbewijs Het papieren rijbewijs wordt vervangen door een plastic kaart. Lees verder > pagina 2 Veilig op straat in binnenstad Ook dit jaar is de binnenstad

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor: von Clermontplein 15 Postbus 450 6290 AL Vaals Woningstichting Vaals t.a.v. J. Lambrichts In 't Oord 18 6291 VP VAALS T 043 306 85 68 F 043 306 85 49 E info@vaals.nl Datum Onderwerp HZ_WABO-2011-0028 Ons

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36.

Bezwaar Voor informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, (0318) 68 03 25 of (0318) 68 03 36. Bouwen en Wonen Besluiten Reguliere bouwvergunning Dijkgraaf 3: 2006B0439 vergroten en veranderen van van een stal Dijkgraaf 3: 2009B0010 bouwen van een vleesvarkensschuur Bezwaar Voor informatie kunt

Nadere informatie

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 juli 2011 van Vlattenstraat 119 aangevraagd 5975SE119 regulier Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is aangevraagd

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 123 Officiële bekendmakingen 02-10-2013

Gemeenteblad Druten nummer 123 Officiële bekendmakingen 02-10-2013 BROEM-ritten voor senioren Veilig Verkeer Nederland, afdeling West Maas en Waal, organiseert in samenwerking met de gemeente op donderdag 24 oktober 2013, bij voldoende deelname, de zgn. BROEM-ritten (Breed

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01).

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0074.OVAaltjelaan2KA-VG01). Omgevingsvergunning, Aaltjelaan 2 Katlijk Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten en veranderen van een woning

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: Verslag d.d. 22-03-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Amersfoort viert 748ste verjaardag

Amersfoort viert 748ste verjaardag 1 Amersfoort bijna 750 jaar Op dinsdag 12 juni viert de stad zijn 748ste verjaardag. Lees verder > pagina 1 2 Dagboek over de oorlog in Amersfoort Een impressie van Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Woningwet 12 november 2009

Woningwet 12 november 2009 Woningwet 12 november 2009 Aanvragen bouwvergunning Abbenes De Regtstraat 4, gedeeltelijk vergroten van de woning aan de achterzijde, 5 november 2009, 2009/1122 Hoofdweg 1639, geheel plaatsen van een rolkas,

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Máxima bij huwelijksviering koninkrijk

Máxima bij huwelijksviering koninkrijk 3 Het Gehandicapten en Patiënten Platform Amersfoort Het platform aan het woord. Lees verder > pagina 3 4 Start Jong Centraal Op dinsdag 2 januari gaat dit informatiepunt van start. Lees verder > pagina

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten en veranderen

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 70 Datum : 29-04-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening.

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening. Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 2 december 2010 (verschijnt in principe om de twee weken op donderdag, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie). NIEUWS Wijziging Bijzondere inspraakprocedure

Nadere informatie

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot

Brandveilige vakantie. Thuis, op de camping of op de boot Brandveilige vakantie Thuis, op de camping of op de boot Ongelukken door verkeerd gebruik gasflessen Gasflessen Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van verkeerd gebruik. De belangrijkste

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO = meedoen DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving! Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die sinds begin 2007 geldt.

Nadere informatie

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015 APV-vergunning Sittard-Geleen, Geleen ter hoogte van Westelijke Randweg Soort Bekendmaking : APV-vergunning Status : besluit Inzien van de stukken De ontheffing en alle overige relevante stukken liggen

Nadere informatie

Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009.

Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009. Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009. Editie Lelystad: INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen om

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012)

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) BEKENDMAKINGEN Nieuw Hotelbeleid. Stadsdeel Centrum werkt aan een nieuw hotelbeleid voor de binnenstad.

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Brandpreventie op vakantie

Brandpreventie op vakantie 9 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie op vakantie Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl GAS EN ELEKTRICITEIT IN CARAVAN,

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN. Broek in Waterland

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN. Broek in Waterland INHOUD: Verleende evenementenvergunningen blz 1 Verleende omgevingsvergunningen blz 1-2 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning blz 2-3 1 e Publicatie verwijdering bootjes blz. 3-5 VERLEENDE VERGUNNINGEN

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie