Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet"

Transcriptie

1 nieuws van de gemeente Amersfoort Fontein terug op oude plek INFO Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort Telefoon Fax Internet (foto: Petra van Schaik) Sinds maandag ligt de drijvende fontein Bubbels weer in de singel bij museum Flehite. Het kunstwerk van Theo van der Hoeven maakte deel uit van de Kunstvaarroute Heilijgers zorgde er voor dat het kunstwerk nu weer op zijn Redactie Stadsberichten Kamer 1.41, huispost 1.32 Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Openingstijden loketten Burgerzaken Stadhuisplein 1 ma t/m woe uur donderdag uur vrijdag uur zaterdag uur Openingstijden Informatiewinkel en Archief Eemland Stadhuisplein 7 ma t/m vrij uur zaterdag uur Openingstijden Bouw- en Woningtoezicht Stadhuisplein 1 dagelijks uur Openingstijden Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3 Telefonisch spreekuur: ma t/m vr uur Aanvragen bijzondere bijstand voor niet-cliënten: Ma t/m vrij uur Telefoonnummers Informatiewinkel Meldpunt Woonomgeving Dienst Sociale Zekerheid (helpdesk) Zorgloket Archiefdienst Reiniging ROVA Sportvoorzieningen SRO Centrum voor Natuur- en Milieueducatie Woonkompas Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort Seniorenvoorlichting Loket Bouwzaken (dagelijks van 8.30 tot uur) Raadsgriffie Parkeer Service Amersfoort Milieuklachten bedrijven oude plek ligt. Het bouwbedrijf bood burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper de fontein aan voor de stad, haar inwoners en haar bezoekers, om de speciale binding met de stad Amersfoort en de regio te benadrukken. Praat mee over Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Participatie binnenstedelijke vernieuwing ook via internet Dit voorjaar is gestart met Amersfoort Vernieuwt in Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg. Deze wijken zijn toe aan een opknapbeurt op sociaal, economisch en fysiek gebied. De gemeente betrekt de bewoners bij de plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing. Naast vele bijeenkomsten kunnen zij de komende maanden ook via internet deelnemen aan de participatie door E-spraak. E-spraak is een manier om elektronisch in te spreken via internet. Er zijn aparte pagina s voor de wijken: Liendert-Rustenburg: Randenbroek-Schuilenburg: Oplossingen Op de websites kunnen bewoners via een forum uw mening kwijt: wat moet er beter in de wijk? Welke oplossingen zien zij? Ook kan gereageerd worden op de mening van anderen. De gemeente heeft al een paar thema s benoemd, maar nodigt bewoners van harte uit om nieuwe discussies te starten. Alle bijdragen die voor 1 oktober geplaatst worden, dragen bij aan de plannen voor de binnenstedelijke vernieuwing. De gemeente zal de discussies volgen en goed in de gaten houden wat bewoners belangrijk vinden. Zij kunnen dat aangeven door een eigen reactie te plaatsen. Maar ook door via de reactieschalen aan te geven of zij discussies onbelangrijk of heel belangrijk vinden. En of ze het helemaal oneens of juist eens zijn met de reacties van anderen. Anoniem Als bewoners willen meedoen aan de discussie, is registratie van het adres nodig. Dat mag anoniem, door een onherkenbaar adres te gebruiken. Wel wil de gemeente graag enkele algemene dingen weten, zoals leeftijd en wijk; deze gegevens zijn nooit op de persoon terug te voeren (foto: Conny Meslier) Koninklijke onderscheiding voor wethouder Luchtenveld Wethouder Ruud Luchtenveld heeft vorige week bij zijn afscheid van de Tweede Kamer uit handen van voorzitter Frans Weisglas een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Luchtenveld kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als volksvertegenwoordiger en bestuurder zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Burgerzaken Reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, adresaangelegenheden en verklaringen Huwelijkszaken/geboorte en overlijden Op twintigjarige leeftijd werd Luchtenveld (1956) politiek actief in de VVD. Hij was van 1982 tot 1986 gemeenteraadslid en van 1986 tot 1990 wethouder in Amersfoort. Daarna werd Luchtenveld van 1991 tot 1994 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van 1994 tot 1997 opnieuw wethouder in Amersfoort. In 1997 kwam hij in de Tweede Kamer en in april dit jaar keerde hij voor de derde keer terug als wethouder in Amersfoort. De gemeenteraad vergadert in principe om de week op dinsdag. Kijk voor de agenda op of op de pagina De Raad. Die verschijnt elke vrijdag in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. De stukken liggen ter inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Ook de Ariaweg, in Schuilenburg, maakt deel uit van Amersfoort Vernieuwt.

2 n i e u ws Voor mensen met een laag inkomen va n d e g e m e e nt e A m e r s fo o r t Bijzondere bijstand voor noodzakelijke, extra kosten Ziektes komen altijd onverwacht en ongelegen. Mijn vrouw ligt ernstig ziek in het AMC. Dat is al erg genoeg, maar die reiskosten zijn net even te veel voor ons karige inkomen. Gelukkig krijg ik een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Nu ga ik met een gerust hart iedere dag naar mijn vrouw. Dat doet ons allebei goed. Het kan gebeuren dat u plotseling voor noodzakelijke kosten staat waar u niet op had gerekend en die u niet kunt betalen. U moet bijvoorbeeld onverwacht verhuizen of krijgt ziektekosten die niet door de aanvullende zorgverzekering worden vergoed. De gemeente kan in dit soort situaties bijspringen met bijzondere bijstand. Het gaat dan altijd om extra kosten die door geen enkele andere instantie worden vergoed. Bij de Informatiewinkel in Stadsinformatiecentrum de Observant kunt u terecht met al uw vragen over wat er speelt in en om Amersfoort. De antwoorden op die vragen zijn voor veel Amersfoorters interessant. Daarom selecteren de medewerkers van de Informatiewinkel iedere week een vraag en het bijbehorende antwoord voor u. Voor wie U kunt een beroep doen op bijzondere bijstand als u een laag inkomen* hebt. Het soort inkomen (loon, pensioen of een uitkering) maakt niet uit. Bij bijzondere bijstand gaat het altijd om maatwerk. Dat wil zeggen dat bij iedere aanvraag zorgvuldig wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Wat in het ene geval bijzonder is, kan in het andere geval niet bijzonder zijn. Vandaar dat u de kosten zo veel mogelijk vooraf aan moet vragen, zeker als u iets moet kopen. (foto: Rob Acket) Wat voor iedere aanvraag geldt: Bij de afdeling Sociale Zekerheid, Stadhuisplein 3, liggen aanvraagformulieren voor u klaar. Vraag ernaar bij de balie. Het gaat om kosten die niet iedereen hoeft te maken Het gaat om kosten die u móet maken U kunt de kosten niet zelf betalen U woont in Amersfoort U krijgt de kosten nergens anders vergoed Vragen? Bel op werkdagen tussen 8.30 en uur met Sociale Zekerheid, telefoon , of kijk op bij het onderdeel Wonen en leven en vervolgens Werk en inkomen. Extra fietsenstallingen tijdens evenementen Minder fietsen die overal in de straten en stegen liggen en staan: tijdens festival Etcetera heeft de gemeente extra maatregelen genomen om de overlast van wildgeparkeerde fietsen in te dammen. Tijdens Etcetera was weer een extra bewaakte fietsenstalling ingericht onder de Onze Lieve Vrouwetoren. Ook de bewaakte fietsenstalling Kamperbinnenpoort had tijdens Etcetera ruimere openingsuren. Medewerkers van ParkeerService en Stadstoezichthouders verzochten fietsers vriendelijk maar dringend de fiets niet te stallen in de stegen rondom de pleinen en verwezen naar de gratis bewaakte fietsenstallingen. De maatregelen werden ook al genomen tijdens Proef Amersfoort en bleken toen succesvol: er stonden aanzienlijk minder fietsen in de stegen. Ook bij de komende festivals in de stad kunnen fietsers deze extra stallingsmogelijkheden verwachten. Reden voor de actie is een verzoek van brandweer en andere hulpdiensten. Tijdens evenementen staan de stegen rondom de pleinen vaak vol met fietsen, waardoor bij eventuele calamiteiten de pleinen niet snel te ontruimen of te bereiken zijn. Bovendien geeft het wildstallen van fietsen een rommelig straatbeeld. (foto: Wil Groenhuijsen) * Een laag inkomen is voor de gemeente Amersfoort een inkomen op bijstandsniveau. De bijstandsbedragen zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon en worden twee keer per jaar aangepast. Kijk voor de actuele bedragen op of bel de gemeentelijke afdeling Sociale Zekerheid: Nieuwe borden fietsparkeren bij station De gemeente heeft bij het Centraal Station nieuwe borden laten plaatsen over het stallen van (brom)fietsen. De borden wijzen erop dat (brom)fietsen die buiten de rekken zijn geplaatst, worden verwijderd. Verder zijn de nieuwe borden geplaatst bij het Piet Mondriaanplein en de Kersenbaan/ Smallepad, waar deze regel ook geldt. Totaal zijn er tien nieuwe borden geplaatst langs alle wegen naar het Centraal Station. Deze borden attenderen fietsers erop, dat ze in de zone komen waarbinnen het verboden is om fietsen buiten de daarvoor bestemde rekken neer te zetten. Voor informatie verwijzen de borden naar de vier grote, onbewaakte fietsenstallingen rond het station. Bij deze vier gratis stallingen geven grote borden de complete informatie over het fietsparkeren op en rond het Stationsplein. Met de nieuwe borden, de regels en de handhaving ervan probeert de gemeente, samen met de politie en de uitvoerende stichting De Werkplaats, te bereiken dat de situatie rond het station zo overzichtelijk en veilig mogelijk is. Ik wil graag weten wanneer volgend jaar de zomervakantie begint. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt de data voor de zomervakanties. Voor de kleinere vakanties geeft het ministerie een advies, hiervan kunnen scholen of schoolbesturen afwijken. Het is dus raadzaam om hierover vooraf contact op te nemen met de school. Voor de zomervakantie in 2007 zijn de volgende data vastgesteld: Basisonderwijs: 21 juli t/m 2 september Voortgezet onderwijs: 14 juli t/m 2 september Informatie over schoolvakanties en leerplicht vindt u op de site en op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Informatiewinkel Stadsinformatiecentrum de Observant Stadhuisplein 7, Amersfoort Telefoonnummer: amersfoort.nl Verwijderde fietsen niet ophalen in vakantie Stichting De Werkplaats, de plaats waarnaar d gestalde fietsen worden gebracht, is van maandag 10 juli tot en met zondag 6 augustus gesloten in verband met de zomervakantie. Heeft u uw fiets gestald buiten de rekken en is deze verdwenen, neem dan vóór maandag 10 juli een kijkje bij De Werkplaats aan de Vanadiumweg 26.

3 Tips voor een veilige vakantie Nog een paar dagen en de zomervakantie breekt aan. Als het weer een beetje meewerkt, is dat een heerlijke tijd om er op uit te gaan of juist lekker thuis te blijven. Het is ook bij uitstek de tijd waarin insluipers en inbrekers actief zijn en er ongelukken gebeuren met vuur en gevaarlijke stoffen als gas. Op deze pagina geven de Amersfoortse politie en brandweer tips voor een veilige vakantie. Geef insluipers geen kans Gelegenheid maakt de dief Vorig jaar zomer waren er 75 insluipingen in Amersfoort. Terwijl de bewoners ergens anders in de woning of afwezig waren, dringen de insluipers via een niet afgesloten raam of deur binnen en slaan hun slag. Een bekend insluipmoment is bijvoorbeeld kinderbedtijd: terwijl de ouders boven de kinderen naar bed brengen, zien dieven hun kans schoon. Populaire buit bij insluipingen zijn portemonnees, handtassen en mobiele telefoons. De politie adviseert om deuren en ramen altijd af te sluiten bij (korte) afwezigheid. Voorzichtig met gas en vuur Nogal wat Nederlanders gebruiken gasflessen op de camping of de boot. Aan gasflessen worden in ons land hoge veiligheidseisen gesteld, maar door onzorgvuldig gebruik kan zo n fles toch levensgevaarlijk zijn. Als u de volgende adviezen in acht neemt, is de kans op ongelukken nihil. Zet een gasfles altijd op een daarvoor bestemde plaats, zoals in de disselbak in de caravan Zet (en vervoer) een gasfles altijd rechtop en zorg dat hij niet kan omvallen De plek waar u uw gasflessen bewaart, moet koel, goed geventileerd en onbereikbaar voor kinderen zijn Gebruik geen slangen die langer zijn dan een meter. Let erop dat dit goedgekeurde hogedrukslangen zijn. Vernieuw de slangen ten minste eens per twee jaar Zorg voor goede slangverbindingen: gebruik slangtule en slangklemmen Sluit gasflessen af als u ze niet gebruikt. Doe dit met uw handen, niet met gereedschap Laat werkzaamheden aan gasleidingen liever aan vakmensen over Gebruikt u een gastoestel in een tent, zet het dan niet te dicht bij het tentdoek en gebruik bij het koken een metalen spatscherm Verwissel gasflessen buiten de caravan of tent Kom nooit met een vlam of brandende sigaar of sigaret bij een gasfles Zorg dat u altijd een brandblusser en blusdeken bij de hand hebt Anti-inbraaktips Gaat u deze zomer op vakantie? Als u de volgende adviezen opvolgt, geeft u dieven zo min mogelijk kans. Sluit ramen en deuren goed af Laat geen sleutels aan de binnenkant in de sloten zitten Gebruik een schakelklok voor verlichting, denk daarbij ook aan de bovenverdieping Geef de woning een bewoonde indruk Leg nooit sleutels onder de buitenmat of ergens anders buiten Laat iemand de brievenbus legen Laat de post neerleggen op een plek die niet zichtbaar is van buitenaf Laat geen geld, waardevolle papieren en sieraden thuis achter; huur liever een kluisje bij de bank Vraag de buren een oogje in het zeil te houden en laat ze weten waar u te bereiken bent Laat zo mogelijk iemand het gras maaien Zet ladders en andere zaken weg die inklimming kunnen vergemakkelijken Voorzie uw waardevolle eigendommen van een merkteken: uw postcode en huisnummer Bromfietscontrole bij hotspots Het scooterteam van de politie heeft op donderdag 22 juni een scootercontrole gehouden. Bij winkelcentrum Emiclaer, in aandachtsgebied Kattenbroek, werden 34 bromfietsen gecontroleerd. Vier daarvan werden uit het gehaald, omdat ze niet verzekerd waren. Twee bleken een vals framenummer te hebben en werden in beslag genomen. Op de Ringweg Kruiskamp bij hotspot Neptunusplein, werden 41 brommers aan controle onderworpen. Vier waren niet verzekerd, één had een vals framenummer. In totaal werden 48 bekeuringen uitgedeeld voor diverse overtredingen. Veilig barbecuen Ook bij de barbecue wil het nog wel eens mis gaan: barbecues die omvallen, kleding die vlam vat of brandstoffen die op de smeulende briketten worden gegoten, kunnen ernstige gevolgen hebben. Enkele tips voor een veilige barbecue. Gebruik een blaasbalg om het vuur aan te wakkeren Ga nooit met een nog brandende barbecue lopen Houd altijd een emmer water bij de hand Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond, op veilige afstand van kinderen en huisdieren Kijk uit met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof en aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof voor het aansteken. Gebruik hiervoor nooit benzine, petroleum of spiritus Folders Wilt u meer weten over hoe u het leuk en veilig houdt? Bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7, en de brandweerkazerne aan de Kleine Koppel 35 vindt u voorlichtingsfolders over bijvoorbeeld brandpreventie op vakantie en veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf. Aangepaste openingstijden politie Emiclaer In verband met de zomervakantie is het servicepunt van de politie in Amersfoort-Noord, in winkelcentrum Emiclaer, van vrijdag 7 juli tot en met zondag 20 augustus gesloten. Voor aangiften moet u in deze periode dus naar het hoofdbureau aan de Van Asch van Wijckstraat. Dit bureau blijft gewoon open, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Vanaf maandag 21 augustus is het servicepunt in Emiclaer weer gewoon geopend van maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur.

4 Gemeente steunt doorstroming naar beroepsonderwijs en werk ROC-diploma voor leerlingen Mulock 2000 Reisverzekering en wettelijkeaansprakelijksheidsverzekering Rolstoel en scootmobiel mee op reis Wilt u een rolstoel of scootmobiel meenemen naar het buitenland? Dat mag, maar controleer wel of deze goed is verzekerd. Heeft u een rolstoel of scootmobiel in bruikleen van het Gewest Eemland of de gemeente op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten? Lees dan dit artikel zorgvuldig door. Deze oud-leerlingen van Mulock 2000 hebben een ROC-diploma behaald. Vorige week donderdag woonde wethouder Gerda Eerdmans (Milieu, Onderwijs en Integratiebeleid) de diploma-uitreiking bij van een groep jongeren van de Mulock Deze jongeren namen deel aan een door de gemeente ondersteund project gericht op betere doorstroming van zmok-leerlingen naar het beroepsonderwijs en werk. Sinds 2004 is gezocht naar een passende aanpak om deze jongeren meer kansen te geven om een beroepsopleiding op mboniveau 1 af te ronden. Eind augustus vorig jaar zijn vijftien jongeren daadwerkelijk gestart met een beroepsopleiding. De helft heeft vorige week de opleiding met een diploma afgerond. De andere jongeren ontvangen een certificaat en behalen hun diploma in het najaar. Het zmok-project past binnen het jeugdbeleid dat het gemeentebestuur voor (foto: Roeland de Bruyn) ogen heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met de Operatie Amersfoort Jong de komende vier jaar de jeugd ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden, de samenhang in het jeugdbeleid versterken en de samenwerking tussen betrokken organisaties verbeteren. Doel van dit alles is: een aantrekkelijke en veilige stad zijn voor de Amersfoortse jongeren. Een stad waarin zij zo probleemloos mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen tot verantwoordelijke en sociale volwassenen. Handbewogen rolstoel Als u een handbewogen rolstoel wilt meenemen naar het buitenland, dan moet u een reisverzekering afsluiten, óók als u de rolstoel in bruikleen heeft. De reisverzekering moet eventuele schade aan de rolstoel dekken die tijdens de reis ontstaat. Als het maximale bedrag dat wordt vergoed niet hoger is dan enkele honderden euro s, dan moet u behalve de reisverzekering ook een WAP-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) hebben of afsluiten. Vaak heeft u zo n verzekering al afgesloten. De verzekeringen moeten samen de maximale schade dekken aan de rolstoel. De maximale schade is gelijk aan de dagwaarde van de rolstoel. Een WAPverzekering dekt behalve schade aan de rolstoel ook schade die door de handbewogen rolstoel aan (goederen van) anderen wordt veroorzaakt. Een reisverzekering dekt die schade niet. Elektrische rolstoel of scootmobiel Ook als u een elektrische rolstoel of scootmobiel wilt meenemen naar het buitenland, moet u een reisverzekering en WAP-verzekering hebben. De verzekeringen moeten samen de maximale schade aan de elektrische rolstoel of scootmobiel dekken. De maximale schade is gelijk aan de dagwaarde. Een elektrische rolstoel of een scootmobiel is al WAP-verzekerd. Als bewijs moet u in het buitenland een zogenoemde Groene Kaart kunnen tonen. Is uw elektrische rolstoel of scootmobiel geleverd door de firma Welzorg, dan heeft u de Groene Kaart direct bij de levering ontvangen. Is uw elektrische rolstoel of scootmobiel geleverd door de firma Meyra, dan kunt u Meyra vragen de Groene Kaart alsnog toe te sturen. U ontvangt de kaart binnen enkele dagen. Verzekering tegen diefstal Bovenstaande informatie gaat over verzekering tegen schade. Als u ook verzekerd wilt zijn tegen diefstal, dan moet u een aanvullende verzekering afsluiten. Dat geldt alleen voor rolstoelen die zijn geleverd door Meyra. Via die firma kunt u de aanvullende verzekering regelen. Een gewone reisverzekering dekt maar een klein deel van de kosten. Bouw- en Woningtoezicht AANVRAGEN LICHTE BOUWVERGUNNINGEN Bisschopsweg 232 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Borgesiuslaan 33 Het bouwen van een schuur in de achtertuin Het Geheugen 37 Het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de woning Limburgse Bellefleur 8 Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Moreestraat 1 Het geheel plaatsen van een muurkas aan de achtergevel van de woning Robertskruid 2 Het uitbreiden van de woning aan de voorgevel Wiekslag 345 Het plaatsen van een erfafscheiding bij de woning Zeepkruid 60 Het plaatsen van een carport AANVRAGEN REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN Aldegondestraat 75 Het uitbreiden van de woning op de begane grond, eerste en tweede verdieping Amersfoort Het plaatsen van 175 tweezijdige reclameframes aan lichtmasten langs hoofdroutes Aristotelesstraat 122 Het uitbreiden van de woning op de tweede verdieping Astronaut 12 Het wijzigen van het pand Brederolaan 16 Het bouwen van een dakuitbouw op het zij- en achterdakvlak Computerweg 8 Het plaatsen van reclame Isseltseveld 42 Het plaatsen van reclame Isseltseveld 44A Het plaatsen van reclame Lage Geeren 13 Het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping Landlust 16 Het plaatsen van een woonwagen Pothstraat 16 Het gedeeltelijk wijzigen van een keuken Rustenburgerweg 120 Het dichtbouwen van de entree en balkon aan de voorkant van de woning Soesterweg 244 Het verbouwen van een opleidingsgebouw Softwareweg 5 Het wijzigen van de gevel van het bedrijfspand Mgr. v/d Weteringstraat 70 Het aanbrengen van gevelopeningen in een opslagruimte Woestijgerweg 25 Het bouwen van een extra verdieping op de woning Zuidsingel 66 Het wijzigen van de voorgevel van een horecapand Als u informatie over deze aanvragen wenst, dan kunt u zich iedere werkdag van 8.30 tot uur wenden tot de afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1. Let op: tegen aanvragen bouwvergunning kunt u geen bezwaar aantekenen omdat een besluit nog ontbreekt. Indien u bij de behandeling van een gepubliceerd bouwplan in de welstandscommissie aanwezig wilt zijn, dan is dat mogelijk na telefonische afspraak met de secretaris van de welstandscommissie, ing. C.H. Gieze (telefoonnummer: , bereikbaar van 8.30 tot uur). Belanghebbenden kunnen aangeven of zij voor een bepaald plan gebruik wensen te maken van het spreekrecht. VERLEENDE LICHTE BOUWVERGUNNINGEN Barbarakruid 8 Het plaatsen van een dakkapel op voor- en achterdakvlak van de woning Van Brammenstraat Het plaatsen van een plakzuil Emmalaan 1 Het plaatsen een dakkapel op het achterdakvlak Fluitekamp 90 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde Graaf Adolflaan 34 Het bouwen van een aanbouw aan de voorkant van de woning Heelkruid 55 Het uitbreiden van de woning aan de zijgevel Kraailandhof Het plaatsen van een plakzuil Louise de Colignylaan 8 Pullstraat 8 Het plaatsen van een berging in de achtertuin van de woning Het uitbreiden van de woning aan de achtergevel en het bouwen van een berging Waterdreef 366 Het veranderen van een kozijn in de voorgevel

5 VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN Bruggensingel-Zuid 24 Het plaatsen van een dakopbouw op de woning Duitse Mark 21 Het tijdelijk plaatsen van reclameobjecten voor de periode van 1 jaar Eindweg 11 Het bouwen van een woning Eindweg 13 Het bouwen van een woning Havenweg Het bouwen van een bedrijfsgebouw Hooglandseweg-Noord 55 Het intern verbouwen van de school Rigantstraat 10 Het vergroten van een dakopbouw op de tweede verdieping Snoeckgensheuvel 46 Het bouwen van een aanbouw met kelder aan de achterkant van de woning Utrechtsestraat 43 Het intern verbouwen van een bakkerij Vanadiumweg 25 Het verbouwen van een bedrijfspand Varkensmarkt 9 Plaatsen keldertrap en vergroten winkel met kelder Westsingel 10 Het uitbreiden van het pand met drie appartementen Zeldertseweg 60 Het wijzigen van de gevelopeningen aan de achtergevel VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN EERSTE FASE Hoolesteeg 6 (sportpark Emiclaer) Het uitbreiden van de kantine/kleedruimte VERLEENDE REGULIERE BOUWVERGUNNINGEN TWEEDE FASE Harderwijkkade 37 Het uitbreiden van de woning met derde verdieping Nijverheidsweg-Noord 60 Het bouwen van een kantoorgebouw VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN Everard Meysterweg 28 Het verwijderen van een astbest dakbeschot Hoog en Wellerlaan 17 Het slopen van een boerderij met bijgebouwen Neonweg 2 en 6 Het verwijderen van asbest uit de panden Nieuwstraat 10 Het saneren van asbest materialen uit zolderverdieping Utrechtsestraat 41 Het verwijderen van asbesthoudende beplating VERLEENDE HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNINGEN Amersfoortsestraat 12 t Klavertje (herziening) Van Assenraadstraat 2 Wijkcentrum de Roef Bruispad 2 Wijkcentrum de Trefhorst Bruispad 4 Jongerencentrum Lijn Engweg 7 Wijkcentrum de Neng Laan der Winden 1 Buurthuis het Katshuis Noordewierweg 252 Wijkcentrum de Sleutel Paulus Borstraat 41 Wijkcentrum de Tandem Plataanstraat 19 Wijkcentrum Reset Spinetpad 2-4 Wijkcentrum het Middelpunt Weberstraat 2 Wijkcentrum het Klokhuis Wiekslag 92 Wijkcentrum de Groene Stee Wiekslag 94 Jongerencentrum the Game Woestijgerweg 3 Wijkcentrum de Driehoek Zeldertsedreef 2 Wijkcentrum de Boerderij Bovengenoemde vergunning(en) liggen ter inzage bij de Informatiewinkel in de Observant, Stadhuisplein 7. Iedere belanghebbende die door één van deze verleende vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen gericht aan de burgemeester van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. De weg in de Stad Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan gepland. Raadpleeg voor actuele ontwikkelingen de gemeentelijke Stadsberichten op de kabelkrant van Omroep Amersfoort of kijk op de website van de gemeente: plaats werkzaamheden uitvoering bijzonderheden Stadsringtunnel onderzoek schade heden een rijstrook richting Eemplein gestremd VERLEENDE TERRASVERGUNNINGEN Buitenring Stichtse asfalteren tot en met 7 juli auto tussen Hellestraat 51 Het houden van een terras Rotonde/kruising Belgenlaan en buiten- Krommestraat 10 Het houden van een terras Utrechtseweg ring gestremd Laan naar Emiclaer 3 Het houden van een terras Lieve Vrouwestraat 11 Het houden van een terras Plantsoen-Noord van herinrichten tot medio juli Prinses Julianaplein 69 Het houden van een terras Coninckstraat tot Stadhuisplein 7 Het houden van een terras Grote Spui Stationsstraat 18 Het houden van een terras VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK VAN DE WEG Molenstraat van Hellestraat tot en met herinrichten en herrioleren tot 31 juli Emiclaerhof Het plaatsen van een hoogwerker Westsingel Hof der Herinnering 21 Het plaatsen van een steiger, bouwmateriaal/ container en een keet op gemeentegrond Kleine Koppel tussen herinrichten tot eind juli Hof der Liefde 5 Het plaatsen van een container en bouwmateriaal Smallepad en op gemeentegrond Brabantsestraat Monarchvlinder 13 en 19 Het plaatsen van twee containers op gemeentegrond Maatweg bij kruising verbreden weg voor van 10 juli tot auto alleen Prinses Marielaan 8 Het plaatsen van een schaftkeet en een ringwegen buslijn Vathorst 18 augustus richting Hamseweg container mogelijk Het Puntboek 2 en De Leerbrief bij nr. 22 Het plaatsen van een steiger en een container Kwekersweg, bussluis verbreden bussluis voor van 10 juli tot afgesloten voor Sint Annastraat 9, 16 en 19 buslijn Vathorst 18 augustus bus en Sint Rochusstraat 8, hoek Pothstraat Het plaatsen van twee schaftketen, een Reiniertunnel verlengen tunnel tot en met 25 augustus zeecontainer en een vuilcontainer op gemeentegrond Sandenburg, hoek Heideweg bij Laan naar aanleg extra rijbaan en van 10 juli tot Queekhoven Bouwplaats voor uitvoering bouwvergunning Emiclaer bushaltes 1 september Sandenburg Heideweg tussen De bouw IKEA-viaduct tot eind september afgesloten voor auto- De verleende vergunningen of vrijstellingen en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij de Brand en afdeling Bouw- en Gebruikskwaliteit van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Stadhuisplein 1, iedere Valutaboulevard werkdag geopend van 8.30 tot uur. Iedere belanghebbende die door één van deze verleende vergunningen en/of vrijstelling(en) rechtstreeks in Lindeboomseweg bouw tunnel en leggen tot eind september zijn belang is getroffen, kan na genoemde datum van het besluit binnen zes weken een gemotiveerd kabels en leidingen doorgaande bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het college verzoekt belanghebbenden hierbij een telefoonnummer te vermelden Jan van Riebeeckpad herinrichting spoorweg- tot eind 2006 afgesloten voor fiets- waarop zij overdag bereikbaar zijn. tussen Valleikanaal en zone Bel voor inlichtingen met (tot uur) of (na uur). Van Almondestraat

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

College van B en W bezoekt Penko

College van B en W bezoekt Penko College van B en W bezoekt Penko wethouders van Ede heeft vorige week dinsdag een werkbezoek afgelegd aan Penko aan de Schutterweg in Ede. De burgemeester en de wethouders zijn tijdens het werkbezoek bijgepraat

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag

Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag Heemstede Nieuws Imker Pim Lemmers houdt open huis op Landelijke Open Imkerijdag Op zondag 10 juli 2011 van 13.00 tot 16.00 uur houdt imker Pim Lemmers open huis in de bijenstal van Kinderboerderij t Molentje

Nadere informatie

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 22 april 2009 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. Goed Gevoel! Ik heb een hypotheek

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Rechtop! Met Energie!

Rechtop! Met Energie! Nu Lof der Zotheid Lof der Zotheid Stof tot botheid Mof, en fiets kwijt sof en zeurtijd pof en geld slijt wat een rottijd. Lof der Zotheid hof voor hooimeid tof zich uitspreidt grof en platheid knof en

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Archeologie in Prinsenhof

Archeologie in Prinsenhof Keramiekroute compleet De route van geglazuurde Delfts blauwe klinkers die de diverse keramiek-highlights in de stad aanduiden, is voltooid. De laatste steen werd gelegd op het plaveisel bij Royal Delft

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2 t/m 3

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2 t/m 3 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 31 augustus 2011 3 Huwelijksgoud voor Henk en Hannie Kerseboom-Houtison ken Uithoorn - Waar de goudprijs vandaag de dag recordhoogten bereikt,

Nadere informatie

Tom Godefrooij en Marja de Hart

Tom Godefrooij en Marja de Hart Bossche Omroep 30 NOVEMBER 2014 PAGINA 13 Actueel Staat het beste energieneutrale huis in s-hertogenbosch? Energie Nul73 is een platform van huiseigenaren, bedrijven en bewoners in s-hertogenbosch, die

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

Natuurlijk is dit een jongensdroom. De nieuwe burgervader en zijn vier voorgangers. De Woningbouw. Warm welkom voor burgemeester Bart Horseling

Natuurlijk is dit een jongensdroom. De nieuwe burgervader en zijn vier voorgangers. De Woningbouw. Warm welkom voor burgemeester Bart Horseling Woensdag 10 januari 2007 De nieuwe burgervader en zijn vier voorgangers 197 Aantal uitrukken van de Weesper brandweer in 2006 WEESPERNIEUWS HEMA laadt al uit in Breedstraat 3 Arkbewoners in zwaar weer

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub De krant van Weesp Wie zet er nu afvalcontainers op t Achterom? 3 7 Over de brug: Piet Steenaard en zijn Erespeld www.weespernieuws.nl Manege als locatie voor alternatief winterfeest 15 Woensdag 27 november

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 25 18 JUNI 2008 Burgerjaarverslag landschapsontwikkelingsplan rechtop! PAGINA 3 PAGINA 6 PAGINA 9 Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie