Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release"

Transcriptie

1 Release notes Figlo Platform July2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Versie:

2 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit Lening onderdeel van de financieringsconstructie Hypotheektoets ook over voorwaarden Abonnementen onderdeel van de financieringsconstructie Verbeteringen en opgeloste bugs Algemeen Inkomen/fiscale berekeningen Pensioen en uitkeringen Verzekeringen BV/onderneming Woonlasten bruto/netto berekening en lastenspecificatie Woonlasten pieken door eenmalige lasten en baten HDN Stakingswinst Maximale hypotheekberekening Figlo PFM MoneyView update Volgende release October Verder in Verkort overzicht inclusief meldingsnummers Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 2 van 13

3 In deze release notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de Figlo Platform July2014 release beschreven. Wij adviseren u het document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via het Online Supportcenter. 1 Nieuwe functionaliteit 1.1 Lening onderdeel van de financieringsconstructie. Leningen die worden afgesloten in combinatie met een hypothecaire financiering kunnen nu als onderdeel van de financieringsconstructie worden toegevoegd aan het advies. De lasten voor deze financiering worden meegenomen in de toets ten aanzien van de betaalbaarheid van de nieuw af te sluiten hypotheek (LTI norm). De nieuw te sluiten Figuur 1 Lening als onderdeel financieringsconstructie financiering is automatisch onderdeel van de nieuwe woonlasten. NB: Nieuwe kredietverplichtingen worden op dit moment nog niet ondersteund binnen het format van HDN verzending en we kunnen de verplichting daarom geen onderdeel maken van het HDN bericht. U stuurt deze nieuwe verplichting dan ook niet automatisch mee met uw HDN aanvraag en zult de geldverstrekker daarover via een opmerking of op een andere wijze moeten informeren. 1.2 Hypotheektoets ook over voorwaarden. De hypotheektool maximale hypotheek is uitgebreid. De naam van deze toets is gewijzigd in Hypotheekacceptatie toets om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden. Bij het uitvoeren van een toets in de Need-fase wordt nu naast de lening ten opzichte van het inkomen, ook gesignaleerd of de financiering aan verschillende voorwaarden voldoet. Het gaat hierbij om de voorwaarden Offerteduur Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 3 van 13

4 Marktwaarde ten opzichte van minimum Mogen gebruiken van een aflossingspolis bij een andere partij dan de geldverstrekker Mogen gebruiken van een overlijdensrisicopolis bij een andere partij dan de geldverstrekker Boetevrij aflossen Offerterente/dalrente/dagrente Inkomen Hypotheekbedrag Dit wordt weergegeven in de vorm van een extra item productvoorwaarden in de maximale hypotheekberekening. Figuur 2 De Hypotheekacceptatie toets De waarden die vanuit het hypotheekadvies al bekend zijn worden voor-gedefinieerd maar zijn hier nog aan te passen. Rechts van iedere voorwaarde staat met behulp van een stoplichtsignalering aangegeven of het gekozen financieringsproduct aan de voorwaarden voldoet. Rechts van de stoplichtbutton staat kort weergegeven welke voorwaarde voor de betreffende maatschappij van toepassing is. In het overzicht voor alle partijen staat voor iedere partij aangegeven in hoeverre die voldoet aan de gewenste voorwaarden: Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 4 van 13

5 Figuur 3 Overzicht Hypotheekacceptatie toets - alle maatschappijen De weergave van maatschappijen kan op basis van de verschillende kolomkoppen worden gesorteerd. U klikt daarvoor op de kolomkop van uw keuze. De toets is nu beschikbaar via de hypotheektools in de takenbalk onderin Figlo Advisor maar ook via het hypotheekconstructiescherm. Figuur 4 Benaderen Hypotheekacceptatie toets via het scherm Hypotheekconstructie Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 5 van 13

6 1.3 Abonnementen onderdeel van de financieringsconstructie Het is nu mogelijk om een adviesabonnement op te nemen als onderdeel van de financieringsconstructie of de inventarisatie in de fase Have. In het scherm financieringsconstructie treft u de mogelijkheid om uitgaven toe te voegen aan de financieringsconstructie. Door op het plusteken te klikken voegt u een Adviesabonnement toe aan de financieringsconstructie. Figuur 5 Het toevoegen van een adviesabonnement Adviesabonnementen zijn een onderdeel van de woonlasten en een integraal onderdeel van het woningfinancieringsadvies en worden ook als zodanig weergegeven in het Persoonlijk Financieel Adviesrapport. 2 Verbeteringen en opgeloste bugs 2.1 Algemeen Er zijn diverse maatregelen getroffen om de kwaliteit van het gebruik te verhogen doordat bijvoorbeeld de performance (snelheid van presteren) is verbeterd en minder foutmeldingen ontstaan. Deze maatregelen richten zich op de snelheid en kwaliteit van de berekeningen, maar ook op het opstellen van rapportages. De zichtbaarheid van wensen (Wants) en oplossingen (Needs) met lange omschrijvingen is verbeterd. Het openen van bijlagen die zijn geplaatst vanuit een MoneyView-toepassing geeft geen foutmeldingen meer. Problemen met het juist weergeven van het gewenst resterend budget in Rapportage Onderdelen zijn verholpen. Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 6 van 13

7 Bij de vergelijkingsgrafieken worden de grafieken voor de huidige situatie weer in het Nederlands aangeduid. Bij specifieke invoerfouten is een nadrukkelijkere foutmelding gemaakt, zodat duidelijker is waar de invoer fout gaat. Storingen die in sommigen gevallen voorkwamen bij het invoeren van meerdere wensen in een overlijdensrisicoscenario zijn verholpen. Bij het herstarten na een foutmelding binnen de sessietijd bij een Single Sign On situatie wordt de clientfile nu automatisch opnieuw geopend. Er is een correctie op de jaarruimteberekening 2014 uitgevoerd voor gebruikers die op eerdere versies van het Figlo Platform werkten. Problemen die zijn ontstaan bij aangemaakte scenario s bij eerdere updates zijn verholpen. 2.2 Inkomen/fiscale berekeningen De standaard instelling voor de interpretatie van een ingevuld bruto jaarinkomen is gewijzigd. Wanneer er reeds een bruto jaarinkomen is ingevuld voor een cliënt en daarna de inkomensspecificatie wordt geopend, dan wordt nu het ingevulde bruto jaarinkomen getoond en staat het vakantiegeld op 0%. Figuur 6 Specificatie inkomen met de standaard instellingen voor de verwerking van een ingevuld bruto jaarloon Er is een correctie uitgevoerd op de berekening van de aftrekpost in verband met een culturele gift. Bij het ontbreken van een jaarruimteberekening is nadrukkelijk aangegeven dat er geen jaarruimte bekend is. Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 7 van 13

8 Figuur 7 Het dropdown menu Jaarruimte invoer met daarbij de optie 'Geen jaarruimte bekend' De jaarruimteberekening is nu ook mogelijk voor personen die zijn geboren op of voor De omschrijving van het veld Winst uit onderneming in de jaarruimteberekening is aangepast naar Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek zodat duidelijker is welk bedrag hier genoteerd moet worden. De sociale cijfers zoals die gelden per 1 juli 2014 zijn doorgevoerd in het Figlo Platform. Het betreft hier bedragen voor ANW, AOW en IOAW uitkeringen, alsmede het bruto minimumloon en het maximum dagloon. Fiscaal is er per 1 juli 2014 niets gewijzigd. 2.3 Pensioen en uitkeringen Eigen bijdragen in pensioen-kapitaalovereenkomsten werden soms dubbel opgeslagen. Dat is nu niet meer het geval. De uitkering uit een pensioen, niet gekoppeld aan een werkinkomen, werd onterecht niet gekort op de WW uitkering. Dit is nu wel het geval. Wanneer een cliënt na 1 januari 2015 een AOW-partnertoeslag ontvangt, kan het zijn dat daarna het inkomen stijgt waardoor het recht op partnertoeslag vervalt. Krijgt de partner na die datum weer een lager inkomen of vervalt het partnerinkomen, dan ontvangt de cliënt nog steeds geen partnertoeslag. Dit wordt nu correct in het Figlo Platform weergegeven. Partnertoeslag waar wel recht op is, wordt nu doorgerekend totdat de partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij het aflossen van een lening werd de boeterente niet meer meegerekend bij de verkoopverliezen en gereset naar 0,-. De boete bij aflossing wordt nu weer onthouden en correct meegenomen in de verkoopverliezen. Voor mensen jonger dan 35 jaar hoeft het arbeidsverleden niet meer handmatig aangepast om een juiste duur van de uitkering WW en WIA te laten berekenen. Het inlezen van input vanuit MijnPensioenOverzicht.nl in pdf-formaat is verbeterd. Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 8 van 13

9 2.4 Verzekeringen Er is een correctie uitgevoerd op de mate waarin de vrijstelling van een overleden partner en de vrijstelling van een nabestaande worden benut bij het uitkeren van een KEW. De berekeningen rondom Kapitaalverzekeringen zijn daarnaast efficiënter gemaakt. 2.5 BV/onderneming De afschrijvingen op vaste activaposten in een zelfstandige onderneming leiden nu niet meer tot een toename van de liquide middelen maar tot een afname van het ondernemingsvermogen. Reeds lopende pensioenuitkeringen in eigen beheer vanuit de BV worden correct verwerkt. 2.6 Woonlasten bruto/netto berekening en lastenspecificatie Voorheen werd bij de berekening van de bruto/netto woonlasten rekening gehouden met de vermogensrendementsheffing. In sommige situaties kon dat leiden tot onduidelijkheid over de werkelijke maandlast. In de grafiek Netto woonlast wordt alleen nog het fiscaal voordeel in Box 1 betrokken. Bij de verschilberekening in de budgetspecificatie tabblad inkomstenbelasting wordt nog wel het verschil in Box 3 en het effect van de nieuwe financieringsconstructie op de heffingskorting getoond. Het meerjarenoverzicht voor de woonlastenspecificatie, bereikbaar via de woonlastengrafiek, tabblad woonlasten, toont ook het belastingvoordeel in box 3 en het verschil in heffingskortingen. Figuur 8 Het meerjarenoverzicht van de woonlasten Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 9 van 13

10 2.7 Woonlasten pieken door eenmalige lasten en baten Tot op heden ontstonden er pieken en dalen in de woonlasten. Die werden veroorzaakt door de woningaankoopprijs, de eventuele woningverkoop maar ook de opname van het hypotheekgeld, het éénmalig algeheel aflossen van hypotheekdelen op einddatum en uitkeringen van het aflosproduct op de einddatum. Deze pieken en dalen worden nu niet meer in de grafiek Woonlasten getoond. Tussentijdse extra aflossingen op hypotheekdelen blijven wel onderdeel van de woonlasten, net als eenmalige uitgaven, eerste stortingen op vermogensrekeningen, overbruggingen etc. 2.8 HDN Naar aanleiding van de nieuwe HDN versie zijn ook de (maatschappij specifieke) hypotheekopties aangepast naar de actuele optielijsten. Bij het invoeren van nieuw aan te vragen hypotheken treft u nu dus alleen nog de opties aan die daadwerkelijk nieuw aan te vragen zijn. Er zijn daarnaast nog diverse andere verbeteringen aangebracht in de integratie met HDN. 2.9 Stakingswinst Het maximum bedrag voor de omzetting van de stakingswinst in een lijfrente is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt én de pensioengerechtigde leeftijd van die cliënt op het moment van staken. De pensioengerechtigde leeftijd wordt verwacht met de jaren toe te nemen. Er is nu een verfijning aangebracht van die berekening waardoor deze nauwkeuriger wordt berekend Maximale hypotheekberekening Een te ontvangen wezenpensioen wordt niet langer meegenomen in de berekening van de verantwoorde hypotheek in de betaalbaarheidsanalyse van het overlijdensrisicoscenario. De hypotheektool maximale hypotheekberekening houdt nu ook rekening met een naderend pensioeninkomen wanneer deze wordt uitgevoerd voor alle maatschappijen. Bij een hypotheektoets waarbij een oudere bijna pensioengerechtigde partner minder verdient dan de AOW uitkering voor alleenstaanden, wordt nu niet meer uitgegaan van het pensioeninkomen van die partner voor de LTI-maximale hypotheekberekening, maar van het lagere, huidige inkomen. 3 Figlo PFM De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd: Er is een uitbreiding gedaan op de interactie tussen grafieken en transactielijsten die op dezelfde pagina worden getoond. De mogelijkheid om te filteren op bedrag en label is toegevoegd De weergave van de cirkeldiagrammen is verbeterd Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 10 van 13

11 4 MoneyView update Met ingang van 27 juni 2014 is er een nieuwe versie van MoneyView Advisa beschikbaar met verschillende nieuwe functies en wijzigingen. MoneyView heeft het gebruik van de filters sterk vereenvoudigd en een aantal schermindelingen gewijzigd waardoor u een beter overzicht krijgt van de gevolgen van de geplaatste filters. De pop-up schermen van de filters zijn sterk vereenvoudigd. U kunt nu gemakkelijk aangeven of een kenmerk gebruikt wordt ter informatie, of u er Belang aan toe kent (en het kenmerk meetelt voor de punten van de passendheid) en of een kenmerk cruciaal is en er producten op kunnen afvallen. Tevens hebben we het scherm waarin u de kenmerken en filters plaatst naast het scherm geplaatst waarin u kunt zien welke producten nog voldoen en welke inmiddels door de geplaatste filters zijn afgevallen. Dit overzicht was voorheen via de link achter de productteller te bereiken. Vragen over de wijzigingen in MoneyView Advisa kunt u richten aan de servicedesk van MoneyView op tel: of 5 Volgende release October2014 Medio oktober 2014 releasen wij de October2014 versie van het Figlo Platform waarin wij naast diverse kleinere verbeteringen de volgende aanpassingen voorzien: Uitgebreide invoer wizard waarmee ook een controle op de volledigheid van HDN is opgenomen Ondersteuning DA/DX berichten via HDN Detailinzicht in de wijze waarop de maximaal berekening per organisatie wordt bepaald 6 Verder in 2015 Wij hebben de volgende releasedatums gepland: Release January januari 2015 Release April2015 medio april 2015 In deze releases hebben wij onder andere aandacht voor de volgende thema s: Verbeterd adviesrapport Monitoring en alerts Vermogensadvies Uitbreiding oriëntatie Uitbreiding eigen handelingen MijnKluis Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 11 van 13

12 7 Verkort overzicht inclusief meldingsnummers Hieronder volgt een overzicht van alle voorgenoemde functionaliteit. In dit overzicht zijn tevens de meldingsnummers opgenomen waaronder de wijziging in ons systeem is geadministreerd. Ook worden de deelgebieden vermeld waarop de wijziging betrekking heeft. Functionaliteit (nieuw en verbeterd) Paragraaf Melding Deze functionaliteit raakt de onderdelen (TFS) Lening onderdeel van de financieringsconstructie Financieringsconstructie, PFA, Studio Rapporten, Rapportage Onderdelen Hypotheektoets ook over voorwaarden Hypotheekacceptatietoets (voorheen maximale hypotheekberekening) in de traybar, Hypotheekacceptatietoets in de hypotheekconstructie Abonnementen onderdeel van de financieringsconstructie Financieringsconstructie, PFO, PFA, Studio Rapporten, Rapportage Onderdelen, Verkort PFO Performance verbetering Figlo Advisor en Figlo Studio Openen bijlage MoneyView Bijlagen in de tray bar en Bijlagen op de kaarten Juiste weergave resterend budget in Rapportage onderdelen Rapportage onderdelen Vergelijkingsgrafiek in het Nederlands Vergelijken en Rapportage PFA Foutmelding nadrukkelijker na invoerfout Kaartinvoer in Have in Figlo Advisor Sporadische storing bij meerdere wensen in Tabblad Want in de Figlo Advisor overlijdensscenario Na foutmelding en herstart wordt dossier Figlo Advisor geopend Correctie op de jaarruimteberekening Jaarruimteberekening op persoonskaart Problemen met eerder aangemaakte Scenario overzicht scenario's Standaard instelling specificatie inkomen Specificatie inkomen, Totaal inkomen Correctie op berekening aftrekpost culturele Specificatie inkomstenbelasting gift Mogelijkheid om geen jaarruimte bekend in te voeren Rapportage PFA, Rapportage onderdelen inventarisatiegegevens, kaart Persoon Jaarruimteberekening voor personen Jaarruimteberekening geboren op of voor Omschrijving 'Winst uit onderneming' in jaarruimteberekening aangepast Jaarruimteberekening, rapportage PFA bijlage jaarrruimteberekening Cijferupdate juli Gehele Figlo Platform Eigen bijdragen Pensioenkapitaalovereenkomst soms dubbel Kaart Pensioen-kapitaalovereenkomst, Budgetspecificatie, rapportage PFO, PFA, Rapportage onderdelen Uitkering pensioen korten op WW uitkering Rapportage PFO, PFA, Rapportage onderdelen Correcte AOW-partnertoeslag Budgetspecificatie, rapportage PFO, PFA, Rapportage onderdelen Boeterente bij verkoopverlies onthouden Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 12 van 13

13 Functionaliteit (nieuw en verbeterd) Arbeidsverleden bij personen jonger dan 35 niet meer handmatig invoeren voor WW en WIA Verbetering inlezen PDF mijnpensioenoverzicht Paragraaf Melding Deze functionaliteit raakt de onderdelen (TFS) Budgetspecificatie Have en Huidige situatie categorie Pensioen, import MijnPensioenoverzicht.nl Correctie KEW vrijstelling overleden partner Budgetspecificatie inkomsten belasting Afschrijving vaste activa geeft afname Kaart BV ondernemingsvermogen Correctie lopende pensioenuitkering in eigen beheer vanuit de BV Budgetspecificatie tabblad resterend budget, tabblad inkomstenbelasting, tabblad BV Woonlasten bruto/netto berekening en lastenspecificatie Woonlasten pieken door eenmalige lasten en baten Maandlasten overzicht, PFA (maandlasten overzicht), Rapportage Onderdelen (maandlasten), Studio Rapporten Maandlasten overzicht, PFA (maandlasten overzicht), Rapportage Onderdelen (maandlasten), Studio Rapporten HDN verbeteringen HDN Stakingswinst Specificatie inkomstenbelasting Wezenpensioen niet in de berekening van de verantwoorde hypotheek Grafiek betaalbaarheidsanalyse, specificatie Verantwoorde hypotheek Maximale hypotheekberekening correcties igv 'naderend pensioen' Hypotheektool Hypotheekacceptatietoets Release notes: Figlo Platform July2014 Versie: Pagina: 13 van 13

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2 Release notes Figlo Platform 3.4.2 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.4.2 Version: 1.0 15-03-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1 Hypotheekadvies... 3 1.2 Overige wijzigingen... 9 2

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie: 1.0 04-06-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 2 Verbeteringen... 5 3 Figlo

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Versie: 1 12-3-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Patch Notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Titel: Patch Notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Versie: 1 30-4-2015

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.4.1 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.4.1 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 19-02-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Release notes Figlo Platform 3.4.4 Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Versie: 3.0 17-04-2013 Inhoudsopgave 1 Fiscale Borging... 3 2 Nieuwe functionaliteit... 3 3 Verbeteringen... 5 4

Nadere informatie

Addendum op Release notes July2014

Addendum op Release notes July2014 Addendum op Release notes July2014 Figlo Oriëntatie Titel: Addendum op Release notes July2014 Onderwerp: Figlo Oriëntatie Versie: 1 22-7-2014 Inhoudsopgave 1 Figlo Oriëntatie... 3 Addendum op de Release

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.2 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.2 Author(s): Paul Janssen / Jan van Lierop Version: 2.0 09-10-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie...

Nadere informatie

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15)

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Update notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Titel: Update notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release

Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Release notes Figlo Platform October2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Versie: 4 15-10-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Nieuwe klanten login...

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Versie: 3 2-4-2015

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo PFM 3.4 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo PFM 3.4 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 14-01-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo PFM... 3 1.1 Nieuwe GUI... 3

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.3 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.3 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 20-11-2012 Inhoudsopgave 1 Maximale hypotheekberekening...

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Release notes Figlo Platform January2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Versie: 4 16-01-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Oriëntatie...

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform Oktober2014 release. Onderwerp: Figlo Platform Oktober2014 release

Release notes. Figlo Platform Oktober2014 release. Onderwerp: Figlo Platform Oktober2014 release Release notes Figlo Platform Oktober2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform Oktober2014 release Versie: 1 10/16/2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Inventarisatie...

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Release notes Figlo Platform mei 2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Versie: 4 01-05-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Rente bijschrijven bij

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1 Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release - 6.0.2 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Figlo Platform 3.1 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Bruto oplossing Need... 3 2 Maatschappijen en producten

Nadere informatie

Release notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.

Release notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1. Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.0 figlo.com In deze Release notes wordt de belangrijkste

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform December2013 release. Onderwerp: Figlo Platform December2013 release

Release notes. Figlo Platform December2013 release. Onderwerp: Figlo Platform December2013 release Release notes Figlo Platform December2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform December2013 release Versie: 5 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Specificatie balans

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6 Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6 Titel: Release notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en

Nadere informatie

Figlo Platform release notes

Figlo Platform release notes Figlo Platform release notes Release notes 2.7 Title: Figlo Platform release notes Subject: Release notes 2.7 Version: 1 25-Oct-11 Inhoudsopgave Introductie... 3 Sparen/ontsparen... 4 Koppeling Moneyview

Nadere informatie

Releasenote 2.8. Figlo Platform. Titel: Releasenote 2.8. Onderwerp: Figlo Platform. Nathan Brouwer / Paul Janssen

Releasenote 2.8. Figlo Platform. Titel: Releasenote 2.8. Onderwerp: Figlo Platform. Nathan Brouwer / Paul Janssen Releasenote 2.8 Figlo Platform Titel: Releasenote 2.8 Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Nathan Brouwer / Paul Janssen Versie: 1.0 17-01-2012 Inhoudsopgave 1 Nieuwe velden voor inkomenswensen in scenario

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform September 2014 Release. Onderwerp: Figlo Platform September 2014 release

Release notes. Figlo Platform September 2014 Release. Onderwerp: Figlo Platform September 2014 release Release notes Figlo Platform September 2014 Release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform September 2014 release Versie: 1-16-09-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Keuze klantbenadering

Nadere informatie

figlo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau?

figlo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? FAQ Figlo Pages Vraag Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? In het rapport betaalbaarheidsanalyse huidige situatie komen de grafieken niet juist in beeld. Er zouden 3 kleuren te zien moeten

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform September2013 release. Onderwerp: Figlo Platform September2013 release

Release notes. Figlo Platform September2013 release. Onderwerp: Figlo Platform September2013 release Release notes Figlo Platform September2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform September2013 release Versie: 3 16-09-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Analyse- naast

Nadere informatie

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com Handleiding Monitoring & Alerts figlo.com Alerts in Figlo Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert

Nadere informatie

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1

OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1 9.1.1 12 mei 2015 Versie 1 Inhoud Inleiding... 3 Release 9.1.1... 3 Algemeen... 3 HDN... 7 Optimalisatie Release 9.1.1 2 Inleiding Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...

Nadere informatie

HANDLEIDING Monitoring en Alerts

HANDLEIDING Monitoring en Alerts Alerts in Figlo Advisor Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert af te geven. Bijvoorbeeld: Als

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Update 28 september 2015

Update 28 september 2015 Release Notes September 2015 Selecteer alle vragen De software van Negometrix wordt continue verbeterd. Regelmatig vinden er updates plaats met nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Deze Release Notes

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Titel: Handleiding Proces Hersteladvies Beleggingsverzekering Onderwerp: Uitgebreide

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Een koopindicatie in Figlo Hypotheken

Een koopindicatie in Figlo Hypotheken Een koopindicatie in Figlo Hypotheken figlo.com Een leenindicatie op basis van inkomen Log in op het Figlo Dashboard. Op de startpagina ziet u de knop Toevoegen Client. Wanneer u beschikt over een licentie

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

Release Notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Augustus2015 release 5.2.0.8. Titel: Release Notes

Release Notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Augustus2015 release 5.2.0.8. Titel: Release Notes Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Augustus2015 release 5.2.0.8 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Release notes VerzuimSignaal Versie: VS.2.047.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Hypotheek Adviesplanner

Hypotheek Adviesplanner Hypotheek Adviesplanner De Hypotheek Adviesplanner vervangt de Leidraad Hypotheek. Met de Hypotheek Adviesplanner worden financiële planning en hypotheekplanning efficiënt geïntegreerd. Hoe we tot die

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding. Versie

Handleiding. Versie Handleiding Versie 20140924 INHOUDSOPGAVE 1. Voorbereiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Gegevens Invoeren... 5 4. inkomen invoeren... 6 5. Pensioengegevens invoeren of aanpassen... 7 6. Invoeren Eigen Woning

Nadere informatie

Kalender items. 07 september 2017

Kalender items. 07 september 2017 Kalender items 07 september 2017 Inhoud Algemeen... 3 API... 3 Nieuwe look en feel... 3 Aplaza... 3 Handmatig aanvullen product... 3 Dossier... 3 Filter op tabblad registratie... 3 Google sync... 4 Toevoeging

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

HANDLEIDING FINDASH VOOR ADVISEURS

HANDLEIDING FINDASH VOOR ADVISEURS HANDLEIDING FINDASH VOOR ADVISEURS Findash Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Heeft u een vraag of een suggestie? Meld het a.u.b. via een Ticket! 3 Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe krijg

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht. Versie Sdu Belasting Office

Wijzigingsoverzicht. Versie Sdu Belasting Office Wijzigingsoverzicht Versie Sdu Belasting Office 14.01.1420 Dit document betreft de wijzigingen ten opzichte van de versie SBO 14.01.1410. Om het gebruiksgemak van Sdu Belasting Office te vergroten, raden

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Voorbeelden CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Voorbeelden CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Voorbeelden CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

Handleiding Voor de Bètaversie

Handleiding Voor de Bètaversie Handleiding Voor de 12.03 Bètaversie 2010 2012 GTJ Sulman Versie: 9 maart 2012 Je Financiële Toekomst van GTJ Sulman is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI Inhoud Stukkenlijst... 3 Alleen PDF onder HDN stukken... 3 Documenten wel of niet publiek... 3 Tonen in Digimap vinkje onder soort document...

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA Inhoud Aplaza... 3 Wat is Aplaza?... 3 Hoe werkt de koppeling Faster Forward Elements Aplaza?... 3 Soort documenten Aplaza... 7 Prolongatie import... 7 Versiebeheer... 7

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Dhr. de Vries & Mevr. de Vries Op 13-11-2014 samengesteld door: Figlo b.v. - Voorbeeldadviseur adres Tel: 010-2646666 E-mail: Wat leest u in dit adviesrapport?

Nadere informatie

HANDLEIDING Analytics

HANDLEIDING Analytics Figlo Insights - Algemeen Met deze release is het mogelijk om inzicht te krijgen in eigenschappen van de totale klantportefeuille van een adviseur, divisie of organisatie. U dient hiervoor te beschikken

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 26 september 2013 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Veranderingen Advisa en AeQuote Online per 01-11-2013

Veranderingen Advisa en AeQuote Online per 01-11-2013 Veranderingen Advisa en AeQuote Online per 01-11-2013 In de nieuwe versie van Advisa en AeQuote Online is een aantal functies en een productsoort toegevoegd. De nieuwe functies gelden voor de module Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave'

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Deze update Voor inkopers Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Anonieme koper Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naar percelen, ook

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1.

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1. Gebruikersinstructie Onderwerp Automatische rentedaling op basis van LTV Datum 13 oktober 2016 Versie 1.3 1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de onderdelen van Adviesbox waar de automatische

Nadere informatie

Release notes Xerte Online Toolkits 3.5

Release notes Xerte Online Toolkits 3.5 Release notes Xerte Online Toolkits 3.5 Inleiding De release van Xerte Online Toolkits 3.5 brengt veel nieuwigheden en functionaliteit met zich mee. Daarnaast zijn er ook weer een flink aantal bugs opgelost.

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling

Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Persoonlijk Financieel Advies de heer E. Motivatie Herverdeling mevrouw D. Motivatie Herverdeling Edith Hilhorst Financieel adviseur Inhoud Samenvatting 3 1. Uw persoonlijke en financiële gegevens in 2014

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Releasenotes: 3.2.0.2.1

Releasenotes: 3.2.0.2.1 Releasenotes: 3.2.0.2.1 11 oktober 2013, Rotterdam Planning: Week 42, avond van 16 oktober Releasenotes: 3.2.0.2.1 Beste Connexys gebruiker, Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.86 Release versie 1.5.86 ULF log viewer toegevoegd in instellingen menu, alleen voor database beheerder. AP2731. Uitleg toegevoegd op canbus rapportage omtrent de berekening

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 Inhoud Algemeen... 3 Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad... 3 Barcode selecteren pop up is verbeterd... 3 Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

HelpDesk - zoeken, vraag stellen, nieuws en meer 13.02 Versie: 01-12-2008 concept_software

HelpDesk - zoeken, vraag stellen, nieuws en meer 13.02 Versie: 01-12-2008 concept_software 13.0 Versie: 01-1-008 concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je binnen de helpdesk je snel kan: - Zoeken naar antwoord op een vraag; - Een vraag kan stellen in het forum; - Je zelf kan

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie