Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter"

Transcriptie

1 Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr Dekkingen: Annulering Mondial Assistance Wereldleider in bijstandsverlening en reisverzekeringen 1

2 Verzekeraar: AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle Bagnolet Cedex - Frankrijk Algemene voorwaarden De verzekerden: de personen die een forfait Disneyland Paris hebben gekocht en die de aanvraag doen op de dag van de boeking. Op de dekkingen van uw contract, met uitzondering van de hulpverleningsdekkingen, is de Franse Verzekeringswet (Code des assurances) van toepassing. Uw contract bestaat uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, aangevuld door de Bijzondere Voorwaarden. De door u gekozen dekkingen staan hieronder vermeld bij de Bijzondere Voorwaarden, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten en waarvoor u de overeenkomende premie heeft betaald. Deze dekkingen zijn van toepassing op alle privéreizen met een maximum duur van 2 aaneensluitende maanden verkocht door het geautoriseerde agentschap/tussenhandelaar waarbij dit contract is ondertekend. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door. Het geeft een overzicht van onze respectievelijke rechten en verplichtingen en geeft antwoord op eventuele vragen. DEFINITIES Bepaalde termen worden dikwijls in onze verzekeringscontracten gebruikt. Hieronder geven wij de betekenis van deze termen weer. DEFINITIE VAN TUSSENKOMENDE PARTIJEN IN HET CONTRACT VERZEKERDE: de ondertekenaar, de personen aangeduid in uw Bijzondere Voorwaarden, hierna aangeduid met de term u, ongeacht hun vestigingsplaats, WIJ: AGA International, dat wil zeggen de verzekeraar waarbij u uw verzekeringscontract heeft afgesloten, hierna genoemd bij zijn handelsnaam Mondial Assistance. ONDERTEKENAAR: de ondertekenaar van de Bijzondere Voorwaarden die zich dientengevolge verplicht de verzekeringspremie te betalen. U: de verzekerde(n). DEFINITIE VAN VERZEKERINGSTERMEN BUITENLAND: elk land met uitzondering van het land waar u gevestigd of onderdaan bent, Frankrijk en de overzeese departementen. EUROPA: Europese Unie (inclusief de volgende overzeese territoriale gemeenschappen: Guadeloupe, Guyane, Martinique en Réunion), Liechtenstein, de vorstendommen Monaco en Andorra, Sint-Maarten, Zwitserland, het Vaticaan. EIGEN RISICO: gedeelte van de schade dat u zelf moet betalen, volgens de bepalingen van schadegevallen. De bedragen van het eigen risico dat bij iedere dekking hoort, staan vermeld in het dekkingsoverzicht. GEAUTORISEERD AGENTSCHAP: Reisexperts, vervoerexperts, organisaties, ondernemingsraden. LAND VAN HERKOMST: wordt beschouwd als het land van herkomst het land van uw vestigingsplaats of waarvan u onderdaan bent. VERJARINGSTERMIJN: periode waarna geen enkele vordering nog ontvankelijk is. SCHADEGEVAL: alle nadelige gevolgen van een gebeurtenis die aanleiding geeft tot de toepassing van een van de afgesloten dekkingen. Een reeks schades die dezelfde initiële oorzaak hebben, vormen één en dezelfde schadegeval. SUBROGATIE: actie waardoor wij in uw rechten en rechtsvordering treden tegen eventuele derden die verantwoordelijk zijn voor uw schade teneinde de bedragen die wij hebben overgemaakt naar aanleiding van een schadegeval terug te kunnen vorderen. REIS: reis met een maximale duur van twee maanden, gepland tijdens de geldigheidsperiode van dit contract en georganiseerd, verkocht of verschaft door het geautoriseerde agentschap of tussenhandelaar waarbij dit contract is afgesloten. u Krachtens de dekking Annulering : NATUURRAMP: gebeurtenis veroorzaakt door de abnormale intensiteit van een natuurelement. ADMINISTRATIEKOSTEN: kosten die door het geautoriseerde agentschap/ de tussenhandelaar tijdens het boeken van de reis worden gevraagd en die overeenkomen met het uitwerken van het reisdossier. TIJDELIJKE INVADILITEIT: verlies beperkt in de tijd van de functionele geschiktheid van een persoon, medisch vastgesteld, die op de dag van de annulering, de stopzetting van elke activiteit inhoudt (inclusief, desgevallend, van de beroepsactiviteit) en een opvolging en concreet medisch toezicht vraagt. TOEPASSINGSGEBIED VAN UW CONTRACT De dekking van uw contract is wereldwijd van toepassing. ALGEMENE UITSLUITINGEN VOOR ALLE DEKKINGEN Behalve de specifieke uitsluitingen aangegeven voor elke dekking, verzekeren wij nooit de gevolgen van de volgende omstandigheden en gebeurtenissen: 1. burger- of buitenlandse oorlog, ordeverstoringen, volksopstanden, stakingen, gijzelnemingen, gebruik van wapens; 2. uw vrijwillige deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, tenzij in gevallen van zelfverdediging; 3. alle effecten van nucleaire oorsprong of veroorzaakt door een bron van ioniserende straling; 4. uw opzettelijke daden en doloze fouten, met inbegrip van zelfmoord en zelfmoordpogingen; 5. uw verbruik van alcohol, drugs of andere narcotica vermeld in de Franse Volksgezondheidswet, zonder medisch voorschrift; 6. de gebeurtenissen waarvan de aansprakelijkheid zou kunnen toekomen hetzij aan de organisator van uw reis in toepassing van titel I van de wet nr van 22 juli 2009 inzake de ontwikkeling en de modernisering van toeristische diensten, hetzij aan de vervoerder, met name wegens de luchtvaartveiligheid en/ of overboeking; 7. uw weigering om in te schepen op de vlucht oorspronkelijk voorzien door het geautoriseerde agentschap. DEKKINGEN VAN UW CONTRACT 1. DOEL VAN DE DEKKING Wanneer u uw boeking annuleert, zal uw geautoriseerde agentschap of tussenhandelaar het geheel of een gedeelte van de reiskosten in rekening brengen, de zogeheten annuleringskosten. Deze kosten stijgen geleidelijk naarmate de vertrekdatum dichterbij komt. Ze worden berekend aan de hand van een schema zoals opgenomen in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van uw reis. We betalen u het bedrag van de gefactureerde annuleringskosten terug. 2. GEBEURTENISSEN DIE RECHT GEVEN OP DEKKING IN GEVAL VAN De annulering, bekendgemaakt voor uw vertrek, dient een gevolg te zijn van het plaatsvinden, na het afsluiten van de verzekering, van een van de volgende gebeurtenissen die uw vertrek uitdrukkelijk verhinderen Tijdelijke of permanente invaliditeit van: Uzelf, uw partner van rechtswege of uw feitelijke partner, uw voorouders of nakomelingen, alsook die van uw partner of van de persoon die u vergezelt, onder voorbehoud dat die op dezelfde factuur staat. uw broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzoons, schoonzussen, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogd en de persoon onder uw voogdij, uw zakelijke waarnemer, benoemd bij het afsluiten van dit contract, de persoon, benoemd bij het afsluiten van dit contract, die tijdens uw reis de zorg of begeleiding van uw minderjarige kinderen of een mindervalide die bij u inwoont, op zich neemt, een ander familielid, op voorwaarde dat er een ziekenhuisopname van meer dan 48 uur plaatsvindt, direct te wijten aan: ziekte of een ongeval, zwangerschapscomplicaties tot week 28, de gevolgen, nasleep, complicaties of verergering van een vóór boeking van de reis vastgestelde ziekte of plaatsgevonden ongeval. De verzekerde dient zelf de ware oorzaak van de tijdelijke of permanente invaliditeit te kunnen aantonen zoals bepaald in dit contract. Indien u deze niet kunt overleggen op het moment van annuleren wegens tijdelijke of permanente invaliditeit, kunnen wij uw aanvraag weigeren Het overlijden van: Uzelf, uw partner van rechtswege of uw feitelijke partner, uw voorouders of nakomelingen, alsook die van uw partner of van de persoon die u vergezelt, onder voorbehoud dat die op dezelfde factuur staat. uw broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzoons, schoonzussen, schoonvaders, schoonmoeders, wettelijke voogd en de persoon onder uw voogdij, uw zakelijke waarnemer, benoemd bij het afsluiten van dit contract, de persoon, benoemd bij het afsluiten van dit contract, die tijdens uw reis de zorg of begeleiding van uw minderjarige kinderen of een mindervalide die bij u inwoont, op zich neemt, een ander familielid Diefstal in de bedrijfsruimtes of in de privéruimtes: Op voorwaarde dat het belang van deze diefstal uw aanwezigheid vraagt en dat de diefstal gebeurt binnen de 48 uren vóór het vertrek Ernstige materiële schade te wijten aan: inbraak, brand, ontploffing waterschade, een natuurramp, waarbij uw aanwezigheid ter plaatse vereist is op de dag van uw vertrek om de nodige praktische en administratieve maatregelen te nemen. In dit geval dient er meer dan 50% schade te zijn aan: uw hoofdwoning of tweede woning, uw agrarische onderneming, uw bedrijfsruimtes wanneer u ambachtsman, middenstander,bedrijfsdirecteur bent of wanneer u een vrij beroep uitoefent Een contra-indicatie van vaccinatie, gevolgen van vaccinatie of wanneer het medisch onmogelijk is een preventieve behandeling te volgen die nodig is voor uw reisbestemming, op voorwaarde dat deze onderdeel uitmaakt van een gunstig medisch advies,in eerste instantie verwezenlijkt tijdens het boeken van uw reis Onvrijwillige werkeloosheid van de verzekerde of diens partner, op voorwaarde dat de procedure niet reeds in werking werd gesteld vóór het afsluiten van het dit contract. 2

3 2.7. Wijziging van de datum van uw betaalde vakantie door uw werkgever. Deze vergoeding wordt toegekend aan werknemers in loondienst, met uitzondering van ambachtslui, middenstanders, mensen die een vrij beroep uitoefenen, bedrijfsdirecteurs of wettelijke bedrijfsafgevaardigden. Deze vakantie, overeenkomstig een verworven recht, moet vóór de inschrijving voor de reis goedgekeurd zijn door de werkgever. Deze vergoeding is niet van toepassing wanneer de ondertekenaar van onderhavig contract de onderneming is die de vakantie wijzigt Een verplichte, onvoorziene en niet overdraagbare oproep voor de rechtbank, als getuige of als jurylid in assisen Een niet-tuchtrechtelijke professionele overplaatsing, opgelegd door uw werkgever, die u verplicht te verhuizen tijdens de duur van uw reis of uiterlijk 8 dagen ervoor en op voorwaarde dat de verplaatsing niet bekend was op het ogenblik van de inschrijving voor onderhavig contract Een oproep voor de adoptie van een kind tijdens de duur van uw reis, op voorwaarde dat de oproep niet bekend was op het ogenblik van de inschrijving voor onderhavig contract Weigering van het toeristisch visum door de autoriteiten van het land waar u naar toe reist, op voorwaarde dat u vooraf geen aanvraag hebt ingediend die geweigerd zou zijn geweest door deze autoriteiten voor een vorige reis en dat uw stappen, gebeurd binnen een voldoende lange termijn, hen hebben toegelaten een stelling in te nemen vóór uw vertrek, en onder voorbehoud dat u de verplichtingen, vereist door de administratieve autoriteiten van dit land, hebt nageleefd De annulering, voor een van de bovengenoemde gebeurtenissen (artikel 2.1. tot 02.11) van een of meerdere personen die zich tegelijkertijd met u heeft/ hebben ingeschreven en die verzekerd is/zijn op basis van dit contract, indien u wegens deze intrekking alleen of met 2 personen zou moeten reizen. Niettemin, voor de personen die deel uitmaken van hetzelfde fiscale gezin, zijn alle personen van dit fiscale gezin verzekerd krachtens de dekking Optimale Annulering. BELANGRIJK: Het geheel van de toeristische diensten gedekt door dit contract, hetzij aanvullend of opeenvolgend, geldt maar voor één en dezelfde reis, waarvoor maar één vertrekdatum is gereserveerd: die vermeld is door het geautoriseerde agentschap/ de tussenhandelaar van uw reis als aanvangsdatum voor de verzekerde diensten. 3. DEKKINGSBEDRAG We betalen u het bedrag terug van de annuleringskosten gefactureerd door het geautoriseerde agentschap/tussenhandelaar, in toepassing van het contractuele schema vermeld in haar Algemene verkoopvoorwaarden. Fooien, visumuitgaven en andere kosten buiten de administratiekosten om, evenals de premie voor het afsluiten van dit contract komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien u ervoor kiest de data van uw reis te wijzigen, in plaats van uw reis te annuleren, wegens het plaatsvinden van een van de verzekerde gebeurtenissen, vergoeden wij de wijzigingskosten. Onze schadevergoedingen zijn altijd beperkt tot het bedrag van de kosten die in rekening gebracht zouden zijn als u het geautoriseerde agentschap/tussenhandelaar op de dag waarop de gebeurtenis plaatsvond op de hoogte had gesteld. 4. UITSLUITING VAN DEKKING Behalve de algemene uitsluitingen voor alle dekkingen, zijn de volgende gevolgen van omstandigheden en gebeurtenissen eveneens uitgesloten: 4.1. ziekte of ongevallen die aanleiding geven tot diagnose, behandeling, een terugval, verergering of ziekenhuisopnames tussen de datum van het boeken van uw reis en het afsluiten van het dit contract; 4.2. niet-gestabiliseerde ziektes die vastgesteld of behandeld werden in de 30 dagen voorafgaand aan het boeken van de reis; 4.3. zwangerschap en/of bijhorende complicaties na week 28 en, in ieder geval, abortus, bevalling, in-vitrofertilisatie; 4.4. het vergeten van vaccinaties of preventieve behandelingen die nodig zijn voor uw reis; 4.5. epidemieën, lokale sanitaire situatie, vervuiling, weersomstandigheden en natuurrampen; 4.6. de onder de procedure van de Franse wet nr van 13 juli 1982 vallende natuurrampen in het buitenland met als vastgestelde oorzaak de abnormale intensiteit van een natuurelement de tot de verzekerde gerichte strafprocedures; 4.8. ieder geval dat zich voordoet tussen de datum van boeking van uw reis en de datum van het afsluiten van dit contract. 5. WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN Bij een schadegeval dient u het geautoriseerde agentschap/tussenhandelaar via de snelste manier (fax, verklaring tegen ontvangstbewijs) op de hoogte te brengen zodra een verzekerde gebeurtenis die het vertrek verhindert, heeft plaatsgevonden. U dient ons van het schadegeval op de hoogte te stellen binnen vijf werkdagen vanaf het moment dat u heeft kennisgenomen van het voorval, tenzij er sprake is van een onvoorzien voorval of een situatie van overmacht: u u hetzij, rechtstreeks op de website: Naar de rubriek uw schadegevallen aangeven gaan het nummer van het Mondial Assistance contract opgeven de 5 stappen volgen om een dossiernummer voor het schadegeval en een klantcode te verkrijgen er zal een ontvangstbewijs met de lijst van te bezorgen bewijsstukken per kerende mail worden verstuurd naar de rubriek Raadpleeg uw dossier schadegeval gaan om de evolutie van het dossier te volgen met behulp van de eerder verkregen klantcode hetzij telefonisch van maandag t/m vrijdag, van 09u00 tot 18u00u: op nr Indien de verzekerde niet in Frankrijk is: op het nr of op het nr (voor de niet-franstaligen) Na het vervallen van deze periode zal u alle rechten op compensatie verliezen als we ingevolge de laattijdige verklaring enig nadeel zouden ondervinden. Wij zullen u de benodigde informatie doen toekomen voor het aanvragen van een schadevergoeding. Het is uw taak ons te voorzien van alle nodige documenten en informatie om de redenen van uw annulering en het bedrag van uw schadevergoeding te toetsen. Wanneer de annulering plaatsvindt naar aanleiding van ziekte, kunt u, indien gewenst,de medische gegevens in een verzegelde envelop doorgeven, ter attentie van Médecin conseil de Mondial Assistance (raadgevende Arts van Mondial Assistance). ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. WIJZE VAN AFSLUITEN, INWERKINGTREDING EN ONDERBREKING VAN DE DEKKING Het contract moet afgesloten worden de dag zelf van de boeking. De dekking gaat in om uur op de dag na betaling van de premie Ze loopt ten einde zodra uw reis begint. 2. SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN Indien u voor dezelfde aanspraak op vergoedingen gedekt bent bij andere verzekeraars, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en ons de gegevens van dit bedrijf en een overzicht van hun dekkingen toe te sturen, overeenkomstig artikel L van de Franse Verzekeringswet. U kunt een schadevergoeding krijgen door u te richten tot de verzekeraar van uw keuze. Deze beschikkingen zijn niet van toepassing op de tussenkomst van hulpverlening. 3. SUBROGATIE IN UW RECHTEN EN ACTIES Na de kosten op ons te hebben genomen voor de schadevergoeding, en beperkt tot het bedrag van deze kosten, worden wij gesubrogeerd in de rechten en acties die u kunt ondernemen tegen derden die verantwoordelijk zijn voor het schadegeval, overeenkomstig artikel L van de Franse Verzekeringswet. Indien wij door uw toedoen deze actie niet meer kunnen uitvoeren, kunnen wij van alle of een gedeelte van onze plichten jegens u ontslagen worden. 4. TOEGEPASTE SANCTIES BIJ VALSE AANGIFTE BIJ HET AFSLUITEN Elke weglating of onjuiste verklaring, elke verzwijging of onnauwkeurigheid bij de aangifte van risico s heeft tot gevolg dat de bepalingen van artikel L en L van de Franse Verzekeringswet worden toegepast: in geval van kwade trouw uwerzijds: door nietigverklaring van het contract; indien het geval van kwade trouw uwerzijds niet is vastgesteld: door een vermindering van de schadevergoeding naar verhouding van de betaalde premie die betaald had moeten worden indien het risico geheel en nauwkeurig was aangegeven. 5. TOEGEPASTE SANCTIES IN GEVAL VAN OPZETTELIJKE VALSE VERKLARING UWERZIJDS OP HET MOMENT VAN HET SCHADEGEVAL Ieder geval van fraude, weglating of opzettelijke valse verklaring uwerzijds over de omstandigheden of gevolgen van een schadegeval leidt tot verlies op ieder recht op uitkering of schadevergoeding voor dit schadegeval. 6. VERJARINGSTERMIJN Krachtens artikel L en L van de Franse Verzekeringswet verjaart elke vordering in verband met het verzekeringscontract binnen een termijn van 2 jaar vanaf de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. De verjaringstermijn eindigt met name wanneer onze maatschappij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging stuurt naar de verzekerde voor het betalen van de premie, en door de verzekerde naar onze maatschappij voor het betalen van de schadevergoeding of het aanstellen van een expert naar aanleiding van een schadegeval. 7. BEOORDELING VAN SCHADEGEVALLEN De oorzaken en gevolgen van het schadegeval worden bij gebreke van minnelijke expertise, na gemeen overleg vastgesteld, met voorbehoud van onze respectievelijke rechten. Ieder van ons stelt een expert aan. Wanneer deze experts het niet met elkaar eens zijn, doen zij een beroep op een derde expert: de drie experts handelen gezamenlijk en met meerderheid der stemmen. Wanneer een van ons geen expert aanstelt of beide experts het niet met elkaar eens zijn over de keuze van een derde expert, wordt deze aangesteld door de voorzitter van de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de ondertekenaar. Deze aanstelling gebeurt op eenvoudig verzoek ondertekend door minstens een van ons; zij die niet hebben ondertekend worden opgeroepen via een aangetekende brief. Ieder neemt de kosten en de honoraria van zijn expert voor zijn rekening en, indien nodig, de helft van deze voor de derde expert. 8. VERGOEDINGSTERMIJN VAN SCHADEGEVALLEN Vanaf het moment dat uw dossier compleet is, wordt uw vergoeding uitbetaald binnen een termijn van 10 dagen vanaf het onderling bereikte akkoord of de uitvoerbare rechterlijke beslissing. 9. WIJZE VAN BEMIDDELING BIJ VORDERINGEN In geval van moeilijkheden, raadpleeg eerst uw gebruikelijke onderhandelingspartner. Indien zijn antwoord niet toereikend is, kunt u uw vordering sturen naar: MONDIAL ASSISTANCE FRANCE Service Gestion des réclamations DT rue de Londres FR PARIS Cedex 08 Indien na het antwoord van onze maatschappij uw meningsverschil nog steeds aanhoudt, kunt u de mening aanvragen van de bemiddelaar. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken vaneen bemiddelaar kunnen op eenvoudig verzoek naar onderstaand adres verkregen worden. 10. HET ADRES VAN AGA INTERNATIONAL AGA INTERNATIONAL kiest haar vestigingsplaats op haar secundaire vestiging: 3

4 Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle FR BAGNOLET Cedex De geschillen die tegen AGA INTERNATIONAL kunnen zijn ontstaan en die in verband staan met dit contract zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechtbanken in Frankrijk. Alle officiële kennisgevingen moeten gericht zijn aan het hieronder aangegeven adres. 11. WET OP DE PERSOONSGEGEVENS Overeenkomstig de Franse Wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés) nr van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr van 6 augustus 2004, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in onze bestanden in te kijken en te wijzigen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich richten tot ons hoofdkantoor in Frankrijk. 12. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT De instelling die belast is met de controle van AGA INTERNATIONAL is de Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Autoriteit voor de toezicht op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen), 61 rue Taitbout, FR Paris Cedex WETTELIJKE GEGEVENS AGA INTERNATIONAL maatschappelijke zetel: 37 rue Taitbout PARIS Naamloze vennootschap met maatschappelijk kapitaal van euro RCS Paris secundaire vestiging: Tour Gallieni 2-36, avenue du Général de Gaulle Bagnolet CEDEX (FR) Particuliere onderneming waarvoor de Franse Verzekeringswet [Code des assurances] van toepassing is dekkingsoverzicht dekking bedragen EN maximale dekking EIGEN RIsIco of INtERvENtIE-dREmpEL Als gevolg van het plaatsvinden van een gebeurtenis voorzien door het contract Vergoeding van de annuleringskosten volgens het schema hieronder Nihil 4

5 Om verzekerde schade te melden Neem contact met ons op via het nummer (van tot uur van maandag t/m vrijdag) AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle BAGNOLET Cedex Tel.: Particuliere maatschappij geregeld door het Franse Verzekeringswetboek Maatschappelijk kapitaal: euros, volledig volgestort RCS PARIS

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 303.904 Dekkingen: Optimale annulering Bagageschade Hulpverlening Aan Personen Reisonderbreking Mondial Assistance Leader mondial de l assistance

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144

A.Tol Assurances - 5 Rampe du Vengeur BP 80032 17206 ROYAN CEDEX - Tel : 05 46 22 94 42 - ORIAS : 09050144 De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) reservering hebben gevraagd. hebben gereserveerd bij Camping en deze bij de De Verzekeraar: AGA International

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) hebben gereserveerd bij Flower en deze bij de reservering hebben gevraagd. De Verzekeraar: AGA International

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES

GEMEENSCHAPPELIJKE DEFINITIES De verzekerde personen: De personen die een huuraccommodatie (huuraccommodatie of kampeerplaats) hebben gereserveerd bij Yelloh! Village en deze bij de reservering hebben gevraagd. De Verzekeraar: AGA

Nadere informatie

Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Uitreksel van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden GEDEKTE GEBEURTENISSEN Als gevolg van een gedekte gebeurtenis (behoudens hierna genoemde gebeurtenissen) DEKKINGSOVERZICHT EIGEN RISICO OF HOOGTE EN MAXIMALE

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze Annuleringsverzekering? Wat is een annuleringsverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je de reis moet annuleren. Ook als je een reis

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER Artikel 1 definities en algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Arrangement(en) Voorstelling Efteling Theater Gast Locatie Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

VOORWAARDEN PLAATSEN. Annuleringsbeleid:

VOORWAARDEN PLAATSEN. Annuleringsbeleid: VOORWAARDEN PLAATSEN Wij raden aan om het reserveringsformulier zorgvuldig in te vullen. Het is ook mogelijk om rechtstreeks via e-mail (info@campinglaguna.com) of telefonisch (00.34.972.45.05.53) te reserveren.

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Informatieblad geldend

Informatieblad geldend Pack Annulation Confort Informatieblad geldend Contract Pierre & Vacances - Maeva How can we help?* * Besoin d aide? INFORMATIEBLAD GELDEND ALS ALGEMENE VOORWAARDEN Geachte klant, Rekening houdend met

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement ANA-4 Voorwaarden Kortlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Annulering Onderbreking verblijf. Verzekeringscontract nr. IVB 777

Annulering Onderbreking verblijf. Verzekeringscontract nr. IVB 777 Annulering Onderbreking verblijf Verzekeringscontract nr. IVB 777 TABEL BEDRAGEN GARANTIES GARANTIES GEDEKT DOOR: AARD VAN DE BASISGARANTIES Annulering reis Ziekte, ongeval of overlijden, economisch ontslag,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Informatieblad geldend als Algemene Voorwaarden bij contract nr

Informatieblad geldend als Algemene Voorwaarden bij contract nr Geachte klant, Ref 304145_ 2015-01-26 Informatieblad geldend als Algemene Voorwaarden bij contract nr. 304 145 Gelet op het type dienstverlening dat u aanschaft en de informatie die u verstrekt heeft,

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN CAMPEZ COUVERT

VERZEKERINGSVOORWAARDEN CAMPEZ COUVERT VERZEKERINGSVOORWAARDEN CAMPEZ COUVERT ESP-CGA-001/15 Samenvatting ANNULERINGSVERZEKERING... 3 CAMPEZ COUVERT... 3 Een betrouwbare, simpele verzekering... 3 Over bankkaarten... 3 Hoe annuleer ik mijn verblijf?...

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Algemene Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden. INHOUDSOPGAVE 1 Wie zijn er verzekerd? 7 2 Waar bent u verzekerd? 7 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke gebouwen toebehorend aan gemeente Merelbeke

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen ISIS reisverzekering Wat te doen met de reisverzekering bij schade, kosten of problemen? Bij noodgevallen natuurlijk altijd de alarmcentrale bellen, voor asistentie. Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt,

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

ANNULERINGSVERZEKERING:

ANNULERINGSVERZEKERING: Hôtellerie Plein Air ANNULERINGSVERZEKERING: VERZEKERINGSNOTA VOOR HET CAMPINGWEZEN ALGEMENE BEPALINGEN N 0004091485 Net als iedere andere verzekeringsovereenkomst bevat deze overeenkomst wederzijdse rechten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

Wanneer heb ik recht op klein verlet?

Wanneer heb ik recht op klein verlet? Wanneer heb ik recht op klein verlet? Dagen klein verlet zijn enkel en alleen bedoeld om je toe te laten van het werk afwezig te zijn om de gebeurtenis te kunnen bijwonen. Dit betekent dat wanneer de dag

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Funeral Insurance Terms and Conditions

Funeral Insurance Terms and Conditions 1. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? 2. WAT BETALEN WE UIT? 1. Wij verwachten van u dat de informatie die u aan ons verstrekt klopt en dat u niets heeft weggelaten. Uw verzekering is gebaseerd op de schriftelijke

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl

Allianz Global Assistance. Excess Protection. Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Allianz Global Assistance Excess Protection Algemene voorwaarden AGA_27_EP_nl Algemene voorwaarden Excess protection Excess Protection biedt u extra financiële bescherming. Ook al heeft u uzelf en uw gezin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie