Algemene reisvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene reisvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene reisvoorwaarden Verzekeringen Het is belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. Zorg dat je altijd het polisnummer van je eigen ziektekostenverzekering mee hebt, ook wanneer je een reisverzekering hebt afgesloten. Indien je medische kosten moet maken tijdens je vakantie, dan worden deze namelijk eerst geclaimd bij je eigen ziektekostenverzekering en pas daarna bij je reisverzekering. Bij Vinea kun je een goede reisverzekering afsluiten bij Europeesche Verzekeringen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, bel ons dan zo snel mogelijk! Neem altijd het bewijs van je verzekering mee wanneer je ergens anders een reisverzekering afgesloten hebt. Waarschuw direct de reisleiding wanneer je iets kwijt bent, want voor de verzekering is het noodzakelijk dat je aangifte doet bij de politie! De reisleiding zal je hier uiteraard bij helpen. Deelnemers aan een Vinea vakantie zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen. Vinea is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bagage. Aanvullende dekking reisverzekering Ga je rotsklimmen, canyoningen, duiken of een andere buitensportactiviteit doen, dan is een aanvullende verzekering vrijwel altijd verplicht. Via onze Vinea reisverzekering zijn alle activiteiten kosteloos meeverzekerd. Heb je elders een reisverzekering afgesloten, check dan goed of de betreffende activiteit ook in de polis is opgenomen. Heb je tijdig een reisverzekering via Vinea afgesloten, dan is de reisleiding hiervan op de hoogte. Er zijn grenzen Bij Vinea kan en mag bijna alles, maar we hebben net als overal een aantal afspraken om de vakantie zo leuk mogelijk voor iedereen te maken. Deze verschillen per leeftijdsgroep. De bedtijden variëren van uur voor de jongste tot uur op een actievakantie voor jarigen en uur op een strandvakantie. Alcohol mag je (met mate) drinken bij de leeftijdsgroepen en jaar (mits wettelijk toegestaan), maar is niet toegestaan bij de andere reisgroepen (zoals jaar). Het gebruik van stimulerende frisdranken is (ook weer met mate) toegestaan vanaf de leeftijdsgroep jaar. Drugsgebruik is in alle landen wettelijk verboden, dus ook tijdens een Vinea vakantie. Indien de reisleiding een deelnemer op gebruik en/of bezit van drugs betrapt, volgt onmiddellijke uitsluiting van de reis met eventuele financiële gevolgen voor eigen rekening. In onze accommodaties, tenten en tijdens activiteiten mag niet gerookt worden. Je zelfstandigheid binnen het vakantieprogramma is groot, echter het blijven groepsvakanties. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens je vakantie zelfstandig ergens heen wilt, kan dit pas na overleg met de reisleiding en altijd samen met minimaal twee andere deelnemers. Uitgaan gebeurt sowieso altijd met de groep en de reisleiding samen. De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd. Gemengd slapen is niet toegestaan. Spullen die in Nederland of in je vakantieland verboden zijn, mag je zelf vernietigen of worden ingenomen. Illegale producten mogen niet worden geïmporteerd of geëxporteerd; om problemen bij grensovergangen te voorkomen, krijg je deze spullen dan ook niet meer terug. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding word je van verdere deelname uitgesloten en moet je op eigen kosten naar huis terug reizen. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn. Gelukkig mogen er nog altijd veel meer dingen wél dan niet.

2 ANVR: reisvoorwaarden, boekingsvoorwaarden en vervoersvoorwaarden Vinea is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden staan op de site en zijn opgenomen in de ANVR Informatiebrochure. U vindt de ANVR reisvoorwaarden >hier< en de ANVR boekingsvoorwaarden >hier<. Naast de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn op het vervoer algemene vervoersvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappijen. Deze voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op anvr.travel. Het boekingskantoor kan u op verzoek een exemplaar toesturen. Conform Artikel 1 lid 2 van de ANVR reisvoorwaarden informeren we dat de Vinea activiteiten uit deze publicatie zonder overnachting(en) ook onder de ANVR voorwaarden vallen en door ons als zodanig aangeboden worden. Stichting Garantiefonds Reisgelden Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Calamiteitenfonds Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de reisvoorwaarden gepubliceerde reizen (in deze brochure of op vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Het boeken van een reis Na iedere boeking van een reis wordt door Vinea een formulier opgemaakt, waarmee de boeking wordt bevestigd. Op dit formulier (de boekingsbevestiging) staat vermeld: het boekingsnummer, de boekingsdatum, de bestemming, de reissom en de naam van de aanmelder. Ook een telefonische of internetboeking is bindend. Een speciale wens, zoals bijvoorbeeld een dieet, dient direct bij de reservering kenbaar gemaakt te worden. De bevestiging/rekening wordt gericht aan de ouders en/of verzorgers van de deelnemer. Bijzonderheden moet je opgeven Wij gaan er van uit dat je kunt fietsen, zwemmen en aan alle activiteiten mee kunt doen. Als dat niet het geval is, dan MOET je dit bij boeking aangeven. Diëten en medische bijzonderheden of belangrijke dingen die thuis spelen MOETEN altijd bij ons bekend te zijn, aangezien dit je vakantie kan beïnvloeden. Ook wanneer een medisch probleem uit het verleden op kan gaan spelen, dient dit aan ons gemeld te worden. Mocht er na het boeken van je reis een nieuwe bijzonderheid of medische klacht ontstaan, neem dan contact met ons op. Vinea zorgt er voor dat deze belangrijke informatie aan de reisleiding wordt doorgegeven en

3 dat hier vertrouwelijk mee om wordt gegaan. Het gebeurt wel eens dat voor sommige kinderen de vakantie niet het feest wordt dat zij er van verwacht hadden en dat wij er van proberen te maken, enkel en alleen omdat wij van tevoren niet goed of helemaal niet geïnformeerd zijn over (vaak medische) bijzonderheden. Dit kunnen bepaalde diëten zijn, ingrijpende persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding, ADHD, en zo zijn er nog meer dingen te bedenken. Dat niet altijd alles wordt doorgegeven, komt meestal omdat ouders bang zijn dat hun kind niet mee zal mogen als deze bijzonderheid bekend is. Het tegendeel is waar: wij hebben ondertussen geleerd wat wel en niet kan en geloof ons: er kan veel meer wel dan niet! Wij zullen altijd proberen om voor jou de meest geschikte vakantie uit te zoeken. Uiteraard is het zo dat Vinea Vakanties groepsvakanties zijn en de reisleiding dus wel alle kinderen evenveel aandacht zal proberen te geven. Deelnemers die heel veel individuele aandacht en begeleiding nodig hebben, zullen daarom niet altijd goed in een Vinea vakantie mee kunnen draaien. Wanneer blijkt dat diëten of medische bijzonderheden niet doorgegeven zijn aan Vinea, pas bij aankomst op de reisbestemming doorgegeven worden, of het groepsbelang schaden, dan kan dit helaas uitsluiting van de reis betekenen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Mocht je daarnaast speciale verzoeken hebben (bijv. vegetarisch), laat het ons ook even weten. De betaling Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan van 25% van de reissom. Hierbij komen 17,50 boekingskosten en de bijdrage voor het Calamiteitenfonds van 2,50 (alleen bij buitenlandse reizen) en, indien van toepassing, de premie voor de annuleringsverzekering, reisverzekering en de poliskosten. Per gezin (op één adres) worden maar één keer boekingskosten en poliskosten berekend. De aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in bezit van Vinea zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij/zij wordt daar door Vinea schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan nog uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Vinea heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van art. 9 van de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Bij reservering binnen 6 weken voor vertrek van de reis dient het gehele bedrag onmiddellijk in zijn geheel te worden voldaan. Wijziging door de aanmelder De aanmelder kan tot een aantal weken voor vertrek kosteloos wijzigingen in de boeking laten aanbrengen. Onder wijziging in de boeking wordt verstaan een wijziging van de opstapplaats en het soort cursus. Wijzigen van het soort cursus kan tot 4 weken voor vertrek kosteloos, daarna is dit niet meer mogelijk. Wijzigen van de opstapplaats kan tot 10 werkdagen voor vertrek kosteloos, daarna uitsluitend tegen betaling van 25,- p.p. Veranderingen van reisbestemming of vertrekdatum vallen onder de annuleringsbepalingen. Vrijblijvend aanbod In artikel 2, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door Vinea Vakanties kan worden herroepen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een reis is volgeboekt. Persoonlijke gegevens

4 Artikel 2, lid 4 van de ANVR-reisvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de medereiziger(s) van belang zijn of kunnen zijn, zoals de leeftijd van deelnemers aan jongerenreizen. Minimumdeelname Onze inkoopcontracten met campings en accommodatieverhuurders zijn gebaseerd op gezamenlijk en gelijktijdig gebruik door een minimum aantal reizigers (individuele reisprijzen zijn aanmerkelijk duurder). Vinea heeft, conform artikel 10 van de ANVR- reisvoorwaarden, het recht de reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Vinea zal in dat geval, indien mogelijk, de deelnemers een passend alternatief aanbieden. Indien het vastgestelde minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor vertrek hierover geïnformeerd. Prijsvoorbehoud Voor alle buitenlandse vakanties in 2012 behouden wij het recht voor om prijzen aan te passen en door te berekenen. Als de BTW-voorschriften worden gewijzigd, dan passen wij de prijzen aan. Dit geldt ook voor de vliegbelasting en vluchttoeslagen. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door Vinea bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Vinea gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel. Gewichtige omstandigheden Vinea heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Vinea aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van wijziging doet Vinea de reiziger indien mogelijk binnen 72 uur (of bij vertrek binnen 10 dagen binnen 24 uur) een alternatief aanbod, tenzij de oorzaak van de wijziging de reiziger toe te rekenen is. Voor de volledige voorwaarden omtrent gewichtige omstandigheden verwijzen we u naar de ANVR voorwaarden (Artikel 10 en 11). Uw en onze verantwoordelijkheid Deelnemers aan Vinea jeugdkampen zijn verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Vinea medewerkers ter bevordering van een goede uitvoering van het jeugdkamp. Tevens dienen zij de gedragsregeles te respecteren die Vinea verplicht stelt aan de op Vinea accommodaties en campings aanwezige gasten. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het jeugdkamp en/of de goede naam van Vinea daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt resp. geschaad, kan door Vinea van (voortzetting van) het jeugdkamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de Vinea regels kan betekenen dat je door Vinea van (voortzetting van) het jeugdkamp uitgesloten wordt. Er is dan geen recht op terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van aanmelder. Ouders of verzorgers zijn dan verplicht om er voor te zorgen dat je uiterlijk binnen 24 uur de locatie kunt verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar je terecht kunt. Iedere reiziger moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor de specifieke jeugdkamp waarop hij boekt. Let ook op of mountainbiken of wintersporten zoals snowboarden en skiën

5 ook onder de dekking van de reisverzekering vallen. De aanmelder is aansprakelijk voor verlies of diefstal van Vinea materiaal dat tijdens de vakantie aan hen verhuurd of in gebruik gegeven is. Wij adviseren dringend in dit verband een reisverzekering af te sluiten die ook schade of diefstal aan fietsen of ski/boardmateriaal dekt. Indien door overmacht, door slecht weer, te harde wind, te weinig wind, geen of te weinig sneeuw etc. bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, is Vinea niet gebonden aan restitutie van een deel van de reissom of betaalde verzekeringspremie. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers van Vinea of door hen ingeschakelde derden, tenzij verdrag of wet dit uitsluit. De medewerkers op de jeugdkampen van Vinea zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Vinea. Behoudens hetgeen hierover in de brochure is bepaald, is de aanmelder tegenover Vinea aansprakelijk voor alle schade die Vinea lijdt door toedoen van de aanmelder of zijn reisgenoten. Reissom, reisduur en reisprogramma De gepubliceerde reissom geldt per persoon en bij deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in dit reisprogramma vermeld. Indien bij de vakanties waarbij vervoer is inbegrepen de reis- en verblijfsduur in de publicaties is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld. Niet leuk geld terug Vinea is er van overtuigd dat zij hele leuke en kwalitatief goede vakanties organiseert. Om iedereen kennis te laten maken met onze vakanties bieden wij voor de leeftijdsgroepen 7-10 en jaar de niet-leuk-geld-teruggarantie. Ben je op vakantie en vind je het niet leuk? Dan krijg je het geld van de niet-genoten, volledige, reisdagen retour. Heb je bijvoorbeeld een 7- daagse vakantie geboekt en besluit je op dag 3 dat je graag naar huis wilt, dan krijg je de reissom voor dag 4 t/m 7 retour. Deze regeling geldt alleen voor deelnemers die nog nooit eerder met Vinea op vakantie zijn geweest, alleen voor vakantie die 5 of meer dagen duren, je moet het minimaal 2 nachten of dagen hebben geprobeerd en is niet geldig op buitenlandse vakanties. Kennelijke Fouten Kennelijke fouten en vergissingen op de website verbinden Vinea Vakanties niet. Dergelijke fouten en vergissingen die vanuit perspectief van de gemiddelde reiziger- op het eerste gezicht zodanig kenbaar zijn of moeten zijn. Uitgebreide identificatieplicht Sinds 1 januari 2005 dient iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. Natuurlijk geldt ook tijdens je vakantie in Nederland dat je altijd je identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Vergeet deze dan ook niet mee te nemen indien je 14 jaar of ouder bent! Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven.

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom

BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE. Boeking van een reis. Voorschot - Betaling. Reissom BIJZONDERE VOORWAARDEN JONGERENTRAVEL.BE Boeking van een reis Boeking van een reis vindt plaats door ondertekening van een inschrijvings- of boekingsformulier, of via een ondertekend online boekingsformulier

Nadere informatie

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1.1 Gezondheidsinformatie Gezien de vele persoonlijk verschillende omstandigheden en ter plaatse veranderende omstandigheden is het verstandig

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen 1 Algemeen 3 1.1 Wat bedoelen wij met... 3 1.2 Wat mag

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12

ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12 ALGEMENE REISINFORMATIE VLIEGVAKANTIES Pagina 1/12 INHOUDSOPGAVE: REIS ABC 2 Aankomst en vertrek 2 Aankomst of vertrek na 00.00 uur 2 Aansprakelijkheid t.a.v. gebruik accommodatie 2 Airconditioning 2 Algemene

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Privé Pakket Online Doorlopend Reis Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Uw bagage wordt gestolen tijdens uw vakantie in Spanje. U komt in het ziekenhuis terecht in Amerika.

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea

Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea Altijd goed verzekerd op reis...zonder gedoe! Met de Doorlopende Reisverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Check, check, dubbel check 3 Even de kenmerken op een rij! 4 Een uitgebreid Basispakket.

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

AutoSlaap Trein ook voor motorrijders en fietsers Z-FRANKRIJK, ITALIË, SLOVENIË, KROATIË Alessandria Livorno Koper

AutoSlaap Trein ook voor motorrijders en fietsers Z-FRANKRIJK, ITALIË, SLOVENIË, KROATIË Alessandria Livorno Koper SEIZOEN 2015 AutoSlaap Trein ook voor motorrijders en fietsers Z-FRANKRIJK, ITALIË, SLOVENIË, KROATIË Alessandria Livorno Koper De CO2 reductie trein Met de AutoSlaap Trein werken we samen aan een beter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering

Uw vakantie goed geregeld. Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Uw vakantie goed geregeld Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Kortlopende Reisverzekering Voorwoord In deze brochure vindt u de verzekeringsvoorwaarden die horen bij uw reisverzekering bij De Friesland.

Nadere informatie