Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015."

Transcriptie

1 Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting LAAT ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN! Dames en Heren, geachte aanwezigen. U kent mij als een optimistisch mens. Toch wil ik vandaag mijn eerste Ondernemersrede beginnen met het delen van een oprechte zorg. In Nederland staan bijna een miljoen mensen aan de kant. De meesten willen graag werken, maar ze vinden geen baan. Aan de andere kant zie ik een grote groep ondernemers. Zij willen niets liever dan mensen aannemen. Maar ze durven het door alle regels en verplichtingen niet aan. Hoe geven we deze ondernemers hun onderneming weer terug? Dat, geachte aanwezigen, gaat me aan het hart. Aan beide kanten van de arbeidsmarkt zie ik een enorme energie om aan de slag te gaan. Om weer te werken, zich te ontwikkelen, te groeien. Om samen opdrachten binnen te halen en successen te vieren. Maar al die energie wordt in de kiem gesmoord doordat de aanjagers van de groei, de ondernemers, onvoldoende ruimte krijgen om hun onderneming te ontwikkelen. Ze zien met lede ogen aan dat structurele investeringen in de Nederlandse economie achterblijven en verstandige keuzes voor de toekomst niet worden gemaakt. Dames en Heren, ons primaire doel is ervoor te zorgen dat Nederland weer groeit. De wil is er. Overal in Nederland. Nu de weg nog. Die weg naar structurele groei verloopt via ondernemerschap. Het zijn de ondernemers die nu mensen willen aannemen en straks voor voldoende banen moeten zorgen. Het zijn de ondernemers die een groot deel van het belastinggeld moeten opbrengen dat nodig is om onze kinderen naar school te laten gaan en onze ouderen een goede verzorging te bieden. Maar misschien nog wel belangrijker: we hebben voor die toekomstige uitdagingen de creativiteit, innovativiteit en inzet van ondernemers hard nodig. Hoe gaan we om met de vergrijzing, de toenemende zorgkosten, klimaatveranderingen en de beperking van onze energiekosten? Ondernemers komen met de ideeën en durven ze nog uit te voeren ook. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan enkele multinationals. De tijd vraagt erom dat we allemaal wat ondernemender worden. Want het automatisme dat economische groei gepaard gaat met meer banen is voorbij. In het middensegment zullen banen verdwijnen. Meer dan ooit zullen we moeten vertrouwen op het aanpassingsvermogen van kleine bedrijven en het constant aanleren van nieuwe vaardigheden door mensen zelf. Het is de ondernemingszin die ervoor zorgt dat mensen nieuwe kansen voor zichzelf creëren.

2 Groei komt niet van de overheid. Groei wordt gecreëerd door de mensen die het lef hebben om hun baan op te zeggen en voor zichzelf beginnen. Door de buurman die een extra hypotheek op hun huis te neemt om zijn bedrijf te laten groeien. Of door de student die besluit om van zijn spaargeld een extra opleiding te gaan doen. Door de bakker op de hoek die toch die nieuwe vestiging opent. Kortom, groei is het resultaat van een ondernemende houding. En het enige wat wij van de politiek vragen is om die houding de ruimte te geven. Om de ondernemer weer ondernemer te laten zijn. En hem te helpen Nederland weer uit het slop te trekken. Daartoe doen wij vandaag een paar concrete en belangrijke voorstellen. Om Nederland weer aan het groeien te krijgen is het belangrijk dat de politiek laat zien dat ze een bestendige ondernemers-strategie heeft. Een lange termijn beleid waar ondernemende mensen van op aan kunnen. Het schaduwkabinet biedt daarvoor de reikende hand. We hebben een schaduwbegroting opgesteld om de groei in Nederland weer aan de gang te krijgen. Die schaduwbegroting bestaat uit drie pijlers. Op de eerste plaats geloven we dat er geïnvesteerd moet worden in het toekomstige verdienmodel van Nederland. Daarom hebben we een investeringsagenda opgesteld van 1,5 miljard euro. Deze investeringsagenda loopt gelijk met een agenda voor lastenverlichtingen van eveneens 1,5 miljard euro. Dit bedrag loopt op tot een structurele investering in de Nederlandse economie van 7,5 miljard euro in Opgeteld investeert het Schaduwkabinet in 2021 een bedrag van 43,5 miljard euro ten opzichte van het jaar Het schaduwkabinet kiest ervoor om de uitgaven aan het innovatiebeleid te verhogen. De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verhouden zich namelijk tot slechts 1% van het BBP. Dat is veel te weinig. Behalve investeren in R&D, ondersteunen we die sectoren waar het geld wordt verdiend en de banen worden gecreëerd: de maakindustrie en familiebedrijven. De start-ups, ZZP-ers en de tweedekans-ondernemers. Nederland is en blijft een exportland. Maar het aandeel van het kleinbedrijf in die export is nog klein. En dat terwijl een van de kenmerken van zeer snel groeiende bedrijven nu juist is dat ze zeer internationaal georiënteerd zijn. Als we bedrijven kunnen helpen met hun internationale oriëntatie geeft dat een enorme impuls aan onze economie. We pleiten dan ook voor een minister van Export. Iemand die beleidsprocessen over de departementen stroomlijnt, best practices uitdraagt naar ondernemers en fungeert als boegbeeld voor Nederland exportland. En om maar even bij die internationale oriëntatie te blijven: de spanningen in de Oekraïne en het Midden-Oosten hebben ons geleerd dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. De internationale veiligheid is een eerste voorwaarde om te kunnen profiteren van onze status als exportland. Daarom pleiten we ervoor de

3 uitgaven in de Marine, Landmacht en Luchtmacht structureel te laten stijgen. Zodat zij hun nationale en internationale taken adequaat kunnen uitvoeren. Terug naar de economie. We realiseren ons bovendien dat de groei niet langer voortkomt uit starre hiërarchische verhoudingen, maar juist van het samenwerken in steeds wisselende verbanden. Om te innoveren, producten en diensten te creëren die beter, sneller en goedkoper zijn, moeten ondernemers samenwerken. Daarom willen we volop investeren in de netwerkeconomie. Denk aan fiscale maatregelen om de regeldruk te verminderen. We pleiten voor het instellen van het Nederlands Ondernemers Instituut, dat het gemakkelijker maakt om kennis te delen over ondernemersvaardigheden. Kennis, die ligt nu verspreid over verschillende instellingen in Nederland. Een laatste aandachtspunt in onze investeringsagenda is energie. Dit jaar heeft maar weer laten zien hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om onze energietoevoer. Nieuwe economische machten komen op. Onze gasbel raakt op. Daarmee is een eind gekomen aan goedkope energie en grondstoffen. De energiekosten zijn cruciaal voor het vestigingsbeleid van veel bedrijven, zoals we recent ook hebben gezien bij aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl. Om niet nog meer bedrijven uit Nederland weg te jagen zullen we nu echt moeten inzetten op duurzame energie. Neem een voorbeeld aan Duitsland. Door middel van subsidies wordt duurzame energie daar concurrerend gemaakt. Wij stellen daarom een versnelde stimulering van duurzame energie voor. We realiseren ons dat niet alle investeringsmaatregelen reeds in 2015 zullen worden ingezet. Echter, deze pijler legt een duidelijke visie op tafel die kleine ondernemers en daarmee de hele Nederlandse welvaart, daadwerkelijk ten goede zal komen. De tweede pijler in de schaduwbegroting is gericht op het verlagen van de lasten op arbeid. We stellen ook een meer activerend en consistent fiscaal beleid voor. In totaal willen we voor 1,5 miljard aan lastenverlichtingen voorstellen. Zo wil het Schaduwkabinet het weer gemakkelijker maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. De WIG, het verschil tussen de loonkosten voor ondernemers en het uiteindelijk nettoloon voor medewerkers, moet daarom verlaagd worden. Dames en heren, we zijn geneigd ons blind te staren op grote ondernemingen. Maar terwijl deze hoge bomen gevaarlijk kraken in de tegenwind van de wereldeconomie, komen er dicht aan de grond duizenden nieuwe scheuten door, jonge bedrijfjes die hun wendbaarheid vaak beter bestand zijn tegen de nieuwe eisen van de tijd. Veel van die bedrijven krijgen alleen niet de tijd om goed wortel te schieten. Daar moeten we ze mee helpen, want dit zijn de bedrijven die zorgen voor onze toekomstige groei. Voor deze kleine en beginnende ondernemers pleit het Schaduwkabinet voor een verdubbeling van de kleine ondernemersregeling. Dit zal vooral startende ondernemers en ondernemers in de eerste jaren van hun bestaan ten goede komen en ze helpen om meer te investeren in de groei van hun bedrijf. Onder deze pijler doet

4 het Schaduwkabinet ook een set voorstellen om investeren in nieuwe bedrijven fiscaal aantrekkelijker te maken. Deze twee pijlers, de investeringsagenda en de voorgestelde lastenverlichtingen zullen direct ten goede komen aan de economie. Het eventuele negatieve effect op de koopkracht als gevolg van bezuinigingen zal hiermee teniet worden gedaan, met name omdat deze bezuinigingen worden gecombineerd met een verlaging van de kosten op arbeid. De loonkosten voor ondernemers gaan omlaag en hun algemene lasten worden teruggebracht. De 3 miljard die we hiervoor nodig hebben wordt vrijgemaakt door te bezuinigen op andere posten. Dat doen we als volgt. In de Miljoenennota 2014 zijn de inkomsten van de overheid geraamd op 249,1 miljard euro. De uitgaven van de centrale overheid zijn volgens diezelfde nota geraamd op 267 miljard euro. Er wordt dus nog steeds meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Een zeer groot deel van die begrootte uitgaven gaat naar de zorg en de sociale zekerheid. Ter vergelijking: de begroting van het ministerie van Economische Zaken bedraagt slechts 4,7 miljard euro en vertegenwoordigt hiermee slechts 1,7% van de begroting. De uitgaven aan Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid vertegenwoordigen daarentegen 29% van de begroting! Zonder ingrepen zullen de kosten van het arbeidsmarktbeleid in 2015 met maar liefst 5,5 miljard toenemen. Deze verwachte kostenstijging wordt aan de ene kant veroorzaakt door het economisch klimaat waardoor meer mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Maar ze is ook het gevolg van politieke keuzes uit het verleden waar we nu nog steeds en steeds meer de negatieve gevolgen van ondervinden. Er is een zeer uitgebreid systeem van toeslagen ingericht. Hierdoor krijgen in totaal 80% van de Nederlanders een toeslag in enigerlei vorm (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag). Zo wordt er een bedrag van maar liefst 14,8 miljard euro rondgepompt in de economie. We betalen met zijn allen steeds meer aan de overheid om door diezelfde overheid uitbetaald te worden. Die rondpompeconomie kun je vergelijken met een stationair lopende motor. Hij loopt wel, maar je komt geen meter vooruit. Het schaduwkabinet neemt daar geen genoegen mee. Het wil de machine weer op gang brengen door te stoppen met al die toeslagen en het geld dat vrijkomt te stoppen in de verdienkracht van mensen en ondernemingen. Zodat we weer vooruit komen. Weer ondernemen! Door structurele ombuigingen wil het Schaduwkabinet per jaar permanent 3 miljard vrijmaken. Het permanent ombuigen van de overheidsuitgaven voor de investeringsagenda en lastenverlichtingen betekent dat er in het jaar 2021 cumulatief voor 21,75 miljard is geïnvesteerd. Niet is rondgepompt, maar daadwerkelijk ten goede is gekomen aan de verdienkracht van mensen en ondernemingen. De lastendruk is cumulatief met 21,75 afgenomen ten opzichte van Bij elkaar opgeteld is dit een stimulering van maar liefst 43,5 miljard euro! De implementatie

5 van de groeiagenda moet ertoe leiden dat we terugkeren naar economische groeicijfers van 3%. Dat brengt me tot de laatste pijler van de Schaduwbegroting: de randvoorwaarden die nodig zijn om Nederland terug te brengen naar consistente en duurzame groei. We pleiten hierbij voor een grote vereenvoudiging van het belastingssysteem. Eén van de onderdelen hiervan is het instellen van één uniform btw-tarief. Een ander zeer belangrijk onderdeel is het afschaffen van het systeem van toeslagen. Het is onwerkbaar, onuitvoerbaar en oneerlijk. Met de vrijgekomen middelen kunnen we echte groei stimuleren. Werk bovendien aan een versoepeling van de arbeidsmarkt. Flexibiliteit en maatwerk moet centraal staan. ONL heeft er al voor gepleit om het arbeidscontract om te vormen tot een employability contract van 5 jaar. Daarin staat het hebben van werk centraal, niet de baan op zich. Bedrijf en medewerker investeren samen in de capaciteiten van de werknemer. Zo komen ze samen verder. Ook de overlegorganen in Nederland zijn volledig uit de tijd. Bijna 9% van de werknemer is ZZP-er. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de SER. Vakbonden verliezen in rap tempo leden en veel ondernemers kunnen zich niet vinden in de afspraken die zijn gemaakt in CAO s. De Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn lange tijd soepel gehouden door de overlegeconomie. Maar inmiddels is de overlegtafel geen afspiegeling meer van Nederland. Het overleg wordt steeds stroever en de resultaten steeds frustrerender. De CAO s komen zeer moeizaam tot stand en hangen vervolgens als een molensteen om de nek van ondernemers. Wij zullen komen met een volstrekt nieuw initiatief. De overlegeconomie 2.0. Laat ondernemers en werknemers meer zelf oplossen. Behandel de medewerker als een volwaardig persoon die zijn eigen beslissingen kan nemen. Laten we de CAO s vervangen door maatwerk. Een ander punt gaat me persoonlijk erg aan het hart. Ik zie om mij heen veel ondernemers met hele goede ideeën en een gezonde financiële basis die vastlopen in hun zoektocht naar financiering. De financieringsbehoefte van ondernemers in Nederland wordt voor 80% ingevuld door banken. Daarvan hebben we er vier in Nederland. Er is geen sprake van echte concurrentie. Ondernemers betalen hoge rentetarieven en krijgen daar zeer weinig voor terug. Banken hebben geen tijd en interesse om mee te denken met kleine ondernemers en maatwerk te bieden. Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. Een bank denkt in risico s, ondernemers in kansen. Een bank is bureaucratisch en gericht op behoud, een ondernemer wil dynamiek en verandering. Dat blijkt al bij de aanvraag van een krediet: er is een duidelijke mismatch is tussen het plan van de ondernemer en de informatie die de bank nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Twee van de Nederlandse banken, ABNAMRO en SNS zijn staatsbanken. Zij staan in de etalage en worden klaargemaakt om verkocht te worden. Ik stel voor om van een van

6 deze twee een echte recht toe recht aan ondernemersbank te maken. Hierin staan maatwerk en aandacht voor de ondernemer staan hierin centraal. We noemen haar De Ondernemingsbank : een bank voor mensen die niet op de bank blijven zitten. Ze is in de handen van de overheid en heeft maar één doel: de economische ruggengraat van Nederland versterken. Het wordt een bank waar de opbrengsten niet ten goede komen aan een paar anonieme investeerders in Manhattan, maar waarvan ondernemend Nederland - en dus uiteindelijk iedereen in Nederland - profiteert. Dat brengt me op het laatste punt. Dames en Heren, het economisch herstel in Nederland is zeer kwetsbaar. Veranderingen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op. In deze onstuimige tijden hebben we een overheid nodig die consistent, betrouwbaar en voorspelbaar is. De voortdurende wijzigingen in regels, wetgeving en procedures die zij uitvaardigt drijven bedrijven tot wanhoop. Ondernemers hebben genoeg aan veranderingen uit de markt. Ze hebben geen wispelturige overheid nodig om hen scherp te houden. Politiek buig uw houding jegens ondernemers om van wantrouwen naar vertrouwen! Politiek, overheid, u staat aan het roer van een groot schip. Om beter uit de storm te komen zal u met een ferme zwaai de route moeten wijzigen. Het Schaduwkabinet geeft u daarvoor de routekaart in handen. Ik sta hier vandaag niet om alleen kritiek te uiten, ik sta hier vandaag met name om zo n aantrekkelijke toekomstagenda neer te leggen dat de politiek daar niet omheen kan. Politiek neem de handschoen op en laat ondernemers weer ondernemen! Daarna vraag ik u om als politiek vooral vaste koers te houden. Kom niet in de verleiding om u te gedragen als een speedboat. Dan wordt namelijk iedereen misselijk. Het huidige kabinetsbeleid zorgt niet voor de broodnodige economische groei en banen. Het kabinet moet nú kiezen voor een rigoureuze ommezwaai van beleid. Dames en Heren, Nederland is een ondernemingsland. Alleen Singapore en de Verenigde Staten scoren hoger op ondernemerschapscijfers. Laten we de handen ineen slaan, laten we met elkaar aan de slag gaan en ervoor zorgen dat de ondernemingszin in Nederland weer floreert als nooit tevoren. Ik geloof heilig dat het kan. We hebben hele goede kaarten. Laten we ze uitspelen. Ik dank u hartelijk.

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015

SAMENVATTING SCHADUWBEGROTING 2015 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met een groeicijfer van 3%. Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet

Nadere informatie

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI HET SCHADUWKABINET - 9 SEPTEMBER 2014 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn

Nadere informatie

SLOOP DE GROEIBARRIÈRES.

SLOOP DE GROEIBARRIÈRES. Schaduwbegroting 2016 SLOOP DE GROEIBARRIÈRES. Schaduwkabinet - 10 september 2015 Schaduwbegroting 2018: Ondernemen in 2030. De markt verandert, vaak sneller dan je als ondernemer kan zien aankomen. Als

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI

DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI DE SCHADUWBEGROTING VOOR NEDERLAND 2015 RUIM BAAN VOOR GROEI HET SCHADUWKABINET - 9 SEPTEMBER 2014 DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Miljoenennota 2017 Herstel economie Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Ontwikkelingen (1) Overheidsfinanciën in balans Schuld daalt voor het eerst

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord)

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Gesproken woord geldt Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Wat Nederland nodig heeft is een beleid gericht op meer banen, en het structureel versterken van de economie. Zonder verdere belastingverhoging,

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

De Schaduwbegroting DE toekomst van groei.

De Schaduwbegroting DE toekomst van groei. De Schaduwbegroting 2017 DE toekomst van groei. Schaduwkabinet - 9 september 2016 Schaduwbegroting 2018: Ondernemen in 2030. De markt verandert, vaak sneller dan je als ondernemer kan zien aankomen. Als

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Van: ONL voor Ondernemers [mailto:info@onl.nl] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 12:05 Aan: ONL voor Ondernemers Onderwerp: Verzoek voor doorsturen Ondernemersmanifest Geachte griffier, In de bijlage van

Nadere informatie

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam Ondernemingsplan Marja Ruigrok Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam Inleiding 2 Amsterdam, 11 februari 2010 Ik ben bijna 20 jaar ondernemer in Amsterdam. Van nature heb ik mijn bedrijf opgebouwd met

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee

Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: 10 wijzigingen voor je portemonnee Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor je portemonnee Op Prinsjesdag presenteert het kabinet in de Miljoenennota zijn financiële toekomstplannen voor 2016.

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 27926 Huurbeleid Nr. 269 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven (1/2) De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn zorg (77,8 miljard) en sociale zekerheid (78,6

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie pilot 2012 - II

Eindexamen vwo economie pilot 2012 - II Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 290 100% = 117,9% 306 160 + 100 Een andere juiste

Nadere informatie

Miljoenennota 2017 & HR

Miljoenennota 2017 & HR Miljoenennota 2017 & HR Prinsjesdag, 20 september 2016 Duurzame inzetbaarheid: ondersteuning bij cultuuromslag Wat betreft duurzame inzetbaarheid worden de campagnes over werkstress en pesten op de werkvloer

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1,2 NIVEAU: EXAMEN: HAVO 2001-II De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

De dip duurt niet eeuwig

De dip duurt niet eeuwig De dip duurt niet eeuwig Remko Nods (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl De dip duurt niet eeuwig De Nederlandse bouw is in crisis door bezuinigingen van overheden en de problemen op de woningmarkt.

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015.

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015. @ONL @BiesheuvelHans Vitaal Bedrijvig Veghel Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen 9 juli 2015 Hans Biesheuvel Hans Biesheuvel: Ondernemer Investeerder Initiatiefnemer ONL voor Ondernemers

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Wat doet Den Haag met mijn geld?

Wat doet Den Haag met mijn geld? 65 jaar begroten PRINSJESDAG SPECIAL Wat doet Den Haag met mijn geld? Er lijkt jaar na jaar maar weinig te veranderen in de rijksbegroting. Tot je al die Miljoenennota s naast elkaar legt Tekst: Paul Scheer

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Ondernemersmanifest 2018

Ondernemersmanifest 2018 Ondernemersmanifest 2018 20 praktische handvatten Ter inspiratie voor het lokale verkiezingsprogramma ONL voor ondernemers komt op voor de belangen van de ondernemers en heeft als doel het ondernemersklimaat

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

1. Voordat je een nieuw product op de. kunnen er grote moeilijkheden ontstaan.

1. Voordat je een nieuw product op de. kunnen er grote moeilijkheden ontstaan. p. 97 les 5 1. Voordat je een nieuw product op de markt brengt, moet je als fabrikant goed afwegen. Anders kunnen er grote moeilijkheden ontstaan. Les 5 woordenschat 20 woorden opdracht 1. Voordat je een

Nadere informatie

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Rentederivaten Vaste Tweede Kamercommissie Financiën 27 september 2016 Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges

Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges Speech Pensioenfederatie Meeting tomorrow s challenges 17 mei 2016 Merel van Vroonhoven Koninklijke Hoogheid, geacht bestuur en geachte leden van de Pensioenfederatie, beste aanwezigen. Hartelijk dank

Nadere informatie

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener.

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Aanbieding rijksbegrotingen 2014 Aan de orde is de rijksbegrotingen

Nadere informatie

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009 Code Red Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis Amsterdam, 20 april 2009 Vraag Antwoord 1 Zijn de nieuwe maatregelen voldoende om de financiële consequenties van de huidige economische

Nadere informatie

Reflectie op de Miljoenennota 2016

Reflectie op de Miljoenennota 2016 Reflectie op de Miljoenennota 2016 Hans Kasper LWV Limburg lunch 21 september 2015 Koppen in de media voor Prinsjesdag 2015 Voor (in de uitlekfase/vergiet): Economie groeit, maar kabinet moet toch voorzichtig

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Hoe staan we er nu voor?

Hoe staan we er nu voor? Presentatie voor het debat Iedereen ZZP-er: Over winners' en 'losers' op de arbeidsmarkt, Groninger Forum, 26 maart 2015 Prof.dr. Jouke van Dijk Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 KIES WIE EUROPA LEIDT In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen,

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen, Inleiding Maarten Camps DNB seminar 12 september 2012 Dames en heren, Ik ben met plezier naar Bussum gekomen, maar dacht wel even: jammer dat dit seminar niet een week later wordt gehouden. Dan had ik

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

wat leeft er in de zorg?

wat leeft er in de zorg? wat leeft er in de zorg? Wat leeft er in de zorg? Samenvatting uitkomsten Nationale Enquête Werken in de Zorg 2010. Kwaliteit van de zorg onder druk Nationale Enquête Werken in de Zorg van Menzis: zorgverleners

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Waarom zou u de arbeidsvoorwaarden flexibiliseren?

Waarom zou u de arbeidsvoorwaarden flexibiliseren? 3. Soepel met arbeidsvoorwaarden 3.1. INLEIDING Het beloningsgevoel van uw werknemer kan toenemen, zonder dat uw loonkosten toenemen. Informeer eerst bij uw werknemers of zij wel behoefte hebben aan flexibele

Nadere informatie