Concept havenvisie Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept havenvisie Hoorn"

Transcriptie

1 Concept havenvisie Hoorn Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden en/of te maken. Hoorn zal zich, veel meer dan weleer, moeten richten op de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. Deze kwaliteitslag is vertaald in een aantal hoofdopgaven. Een van deze opgaven omvat het ontwikkelen van een aantrekkelijke stad in een complete regio. De kustzone is een belangrijke kwaliteitsdrager van onze stad. De unieke ligging van Hoorn (9 km kustzone!) kan meer en beter worden benut om de complete stad aan het Blauwe Hart te worden. Eén van onze kernkwaliteiten die optimaal moeten worden benut zijn onze havens. De relatie met het water en met andere (historische) steden is groot. Samen vormen zij een regionale vaarbestemming voor verschillende doelgroepen. Deze steden zorgen echter ook voor groeiende concurrentie. De havens van Hoorn liggen direct nabij de binnenstad en vormen met de historische gebouwen en schepen een beeldbepalend ensemble. Hoorn heeft daarmee een belangrijke troef in handen als bestemming voor bezoekers vanaf het water en het land. De ze kunnen met riviercruiseschepen, charterschepen of op hun eigen plezierjacht Hoorn aandoen in één van de havens die gezamenlijk een aantrekkelijk aanzicht vormen van de binnenstad. Ook voor bewoners is watersport toegankelijk, vier jachthavens bieden ligplaatsen en direct omwonenden kunnen een klein bootje afmeren aan de daarvoor beschikbare kades. Bezoekende pleziervaartuigen kunnen terecht in de gemeentelijke binnenhaven, in de Vluchthaven en in de Grashaven. Charterschepen en riviercruises krijgen een plek aangewezen in de gemeentelijke Buitenhaven. Een kleine thuisvloot vaart vanuit Hoorn haar charterprogramma en enkele bedrijven bieden activiteiten aan op en aan het water. Sterk punt van Hoorn is de zeer korte afstand naar de binnenstad, een aantrekkelijk winkelaanbod met diverse zelfstandige en onderscheidende winkeliers en natuurlijk de historie. Recentelijk is het Oostereiland met de voormalige gevangen omgebouwd tot cultuurcluster met een cinema, een museum, hotel en het Centrum Varend Erfgoed in wording. Stad en haven worden zo nog meer verweven. 1

2 Kennis Er is zicht op de aantallen bezoekers. Jaarlijks komen er steeds meer riviercruiseschepen naar Hoorn. Geen van hen heeft er zijn thuishaven. De Riviercruises kennen een piekdrukte in april en mei. Zeven charterschepen varen hun zeilprogramma met een historisch schip vanuit Hoorn. Jachten bezoeken Hoorn in drie jachthavens, met een redelijke verdeling tussen die havens. Een eerste verkenning van aantallen en bestedingen van bezoekers per boot geeft het volgende beeld: Gebruiker, gastschepen Aantal bezoekende schepen (nachten) Aantal passagiers per jaar ca Besteding per passagier / schip gemiddeld Geschatte bestedingen in Hoorn per jaar Riviercruise In onderzoek volgt Chartervaart pppn Jachten /boot/ nacht Onderzoek Amsterdam Cruise Port De organisatie Amsterdam Cruise Port, waar Hoorn bij aangesloten is, heeft in de zomer van 2012 een onderzoek uit laten voeren naar de bestedingen en ervaringen van cruisegasten in Noord- Holland. Ten tijde van deze (concept)visie is de rapportage nog niet beschikbaar. Waar mogelijk worden de resultaten tzt toegevoegd. Gebruiker, vaste ligplaatsen Aantal vaste ligplaatsen thuishaven Gemiddelde besteding / vaste ligplaats Geschatte bestedingen vaste ligplaatsen Chartervaart Jachten Van de bezoekende riviercruises koopt circa 50% een programma in bij het Toeristisch Informatiepunt Hoorn. Van de daar verkochte excursies vindt circa 80% in Hoorn plaats, met name stadswandelingen. Ondernemers in Hoorn geven aan steeds vaker riviercruisepassagiers in de stad te bedienen. De andere rederijen hebben zelf gidsen aan boord. Zij verzorgen zelf het programma en zullen mogelijk vaker de gemeente verlaten. Steeds vaker hebben schepen een dagdeel zonder programma in Hoorn, waardoor passagiers zelfstandig de stad gaan verkennen. Cijfers over deze ontwikkeling ontbreken vooralsnog. Geschat wordt dat in totaal tussen de 65% en 85% van de bezoekers Hoorn in gaat. 2

3 Hoorn heeft de huidige interne organisatie van de haven in kaart gebracht in de notitie organisatie havenzaken. Een voorstel over het opzetten van een effectievere en efficiëntere havenorganisatie is in voorbereiding. Het is nodig een beter zicht te krijgen op de financiën en de beïnvloedbare kosten en opbrengsten. Ook moet onderscheid gemaakt worden tussen investeringen om de havens in stand te houden en investeringen en kosten om deze ook te exploiteren als haven. De haven kent een inzet en betrokkenheid van diverse afdelingen en bestuurders. Voorts is regelmatig en nauwgezet overleg met de gebruikers nodig. Tot voor enkele jaren was er te weinig aandacht voor de havens. Er was tot zes jaar geleden geen afdeling verantwoordelijk voor havenbeleid, inclusief coördinatie, beheer en onderhoud. Vanuit deze beginpositie is een inhaalslag uitgevoerd, waarbij voornamelijk fysieke voorzieningen zijn verbeterd. Hierbij ging het o.a. om het vernieuwen van de steiger Houten Hoofd, het vernieuwen van het remmingswerk langs de Veermanskade, nieuwe ondergrondse glas- en perscontainers, het opknappen van het gebied rond de Hoofdtoren en een nieuwe steiger voor de witte vloot. Een inhaalslag op het gebied van regelgeving en handhaving is nog nodig. De vraag is of de beschikbare capaciteit om hierop in te zetten toereikend is om het gewenste resultaat snel te bereiken. 3

4 Besef Hoorn beseft dat de positie op de toeristische waterkaart die zij nu heeft niet zomaar gegarandeerd is. De laatste jaren hebben gemeenten in de regio (Enkhuizen, Amsterdam, Lelystad) in hun havens aanzienlijke investeringen gedaan om charterschepen en riviercruises te trekken. Ook jachthavens aan het Markermeer, in Almere, Amsterdam, Volendam en Uitdam hebben een kwaliteitsslag gemaakt waardoor zij meer en meer een bestemming zijn geworden met een aantrekkelij k comfort en aanbod. Hoorn heeft daardoor sterkere concurrentie gekregen. Dat heeft invloed gehad op het aantal bezoekende schepen aantal nachten chartervaart j.2006 j.2007 j.2008 j.2009 j.2010 j.2011 Ontwikkeling aantal bezoekende charterschepen Hoorn Aan het Markermeer zijn gemeenten en ondernemers volop bezig de kwaliteit van de havens te verbeteren, tegelijkertijd staat de vaarkwaliteit op het Markermeer voortdurend onder druk. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het Markermeer leggen (compensatie)claims op beschikbaar vaarwater. Groei van onderwaterplanten (en het voorlopig verbod op maaien daarvan door Rijkswaterstaat) zorgt voor een moeilijke bevaarbaarheid van het Hoornsche Hop en een moeilijke bereikbaarheid van de Hoornse havens. Natuurdoelstellingen staan aan de basis van luwte-eilanden en windmolens. Deze ontwikkelingen kunnen tot kans worden gekeerd (luwte-eilanden als aanlegplaatsen?) maar concurreren ook met de vrij beschikbare vaarruimte. Hoorn moet de kwaliteit van haar omgeving (nog) beter bewaken. <aanvullen met activiteiten die Hoorn nu onderneemt op deze dossiers> De bestaande marktomvang staat voor meerdere doelgroepen onder druk. De autonome groei van de watersport is ten einde door sterke vergrijzing van de doelgroep en onvoldoende aangroei van onder af. Versnipperde vrije tijd, steeds meer recreatiemogelijkheden op een steeds kleinere wereld maken de automatische jaarlijkse groei van de vloot twijfelachtig. Binnen de watersport vindt er een verschuiving plaats van zeilboten naar motorboten, die vaak een gevarieerd vaargebied zoeken. Het aantal grote motorboten in Nederland groeit nog wel en kan vaak in bestaande havens slecht terecht. Het aantal vaardagen daalt. Steeds vaker worden boten in de thuishaven gebruikt als vakantieverblijf. Nieuwe doelgroepen en andersoortig gebruik moeten zich aandienen om de omvang van de watersport op peil te houden. Hoorn heeft overigens door haar ligging aan de westkant van het Markermeer nog een relatief hoge bezetting in haar jachthavens ten opzichte van de oostelijke oevers van Markermeer en IJsselmeer. 4

5 aantal passantenovernachtingen jachten j j.2002 j.2003 j.2004 j.2005 j.2006 j.2007 j.2008 j.2009 j.2010 De chartervaart staat de laatste jaren onder druk door (tijdelijk?) teruglopende belangstelling en beperkte rentabiliteit. De belangrijkste gastengroepen komen uit Duitsland, waardoor startplaatsen steeds vaker aan de noordoostzijde van het gebied gekozen worden, in Lelystad of Harlingen bijvoorbeeld. Ook het aantal bezoekende schepen daalt al enige jaren, hoewel Hoorn voor de chartervaart een zeer aantrekkelijke bestemming is met ligplaatsen dichtbij de binnenstad. De verbouwingswerkzaamheden in de omgeving van de aanlegplaatsen hebben de aantrekkelijkheid tijdelijk verminderd. De riviercruisemarkt is sterk afhankelijk van een beperkt aantal rederijen, die lang van te voren hun programma s maken. De markt groeit gestaag, ondanks een korte hapering als gevolg van de crisis. Het aantal schepen in aanbouw van grote rederijen kenschetst de verwachtingen die de bedrijven zelf hebben. Een verbreding en verjonging van de doelgroep ligt naar verwachting in het verschiet, in navolging van de zeecruisevaart. Hoorn heeft, samen met de regionale partners binnen Amsterdam Cruise Port, een forse marktontwikkeling doorgemaakt. Het aantal aanlopen groeide in de laatste jaren en Hoorn investeerde in verbetering van de voorzieningen voor de riviercruisemarkt. Ontwikkeling aantal aanlopen riviercruises Hoorn beseft dat juist in deze markten vooruitgang niet meer vanzelf gaat. Investeren in je product op basis van de kwaliteiten van de stad en de behoeftes van bezoekers moet zorgen voor behoud van marktaandeel, bezoekende schepen, bestedingen, werkgelegenheid en een aantrekkelijk stadsbeeld. Stilstand is juist in deze marktomstandigheden zeker achteruitgang. Hoorn beseft dit en is bezig met een inhaalslag. De basisvoorwaarden zijn goed zijn en worden waar nodig uitgebreid. Bovendien moeten de havens meer gekoppeld worden aan andere vrijetijdsbesteding in de stad. 5

6 Doel Hoorn wil haar historische karakter behouden en versterken. De havens en het varend erfgoed horen daar als belangrijke pijler bij. Hoorn wil deze kwaliteit graag tonen aan haar bezoekers over land en over water. De havens moeten optimaal ingezet worden als stadskwaliteit, samen met het aantrekkelijke winkelhart. Hierdoor kan de verblijfstijd langer worden en de uniciteit groter. Het sterker koppelen van deze twee kwaliteiten is een opgave. Hoorn wil het economisch rendement van de havens vergroten, waardoor ondernemers in de stad inkomsten krijgen vanuit het havenbezoek. Hoorn wil daarom inzetten op een nog sterkere positie als aanloophaven voor riviercruises, chartervaart en jachten. Ambitie is het aantal bezoekende schepen te vergroten en de gemiddelde verblijfstijd te verlengen. Hoorn wil ook haar ondernemers kansen bieden aan de waterkant voor nieuwe bedrijfsconcepten voor bestaande en nieuwe doelgroepen. De havenvisie moet ruimte bieden aan ondernemers die het water willen gebruiken. Zo kan het water een belangrijk onderdeel worden van dagbezoek en verblijf in Hoorn. Hoorn wil dat de kustlijn één geheel wordt waarin projecten ontwikkeld worden die de relatie tussen stad en Markermeer versterken. Toegankelijkheid en bruikbaarheid zijn daarin essentieel. Een lint van projecten en verbeteringen langs de kustlijn dat wordt versterkt met een aantrekkelijke en toegankelijke haven waar bezoekers elkaar treffen. Levendigheid van de waterkant is essentieel. Daarom is concentratie van watergerelateerde functies rond de havens belangrijk. Benutting van de Buitenhaven biedt mogelijkheden voor verbreding van functies en concentratie van levendigheid. Hoorn verliest het belang van bewoners van het havengebied en de rest van de stad niet uit het oog. Toegankelijkheid en beschikbaarheid van ligplaatsen, openbaarheid van kades en beschikbaarheid van mogelijkheden om het water te gebruiken, ook zonder eigen boot, vormen de basis. Bij haveninrichting en toekenning van ligplaatsen moet de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aspect zijn. Onderscheid Hoorn onderscheidt zich van andere bestemmingssteden en watersportsteden door de verweven combinatie van havens, parken en historische stad. Daardoor heeft Hoorn een ruime keuze aan aanlegplaatsen voor zowel de riviercruises, de chartervaart als de pleziervaart. Aanleggen kan bij het Oostereiland (cinema, museum, voormalige gevangenis), bij een park (Baatland), in een typische komhaven, een moderne haven (Karperkuil, voornamelijk vaste ligplaatsen), een actieve verenigingshaven of de efficiënte en complete Grashaven. Ligplaatsen voor kleine boten zijn beschikbaar in het overige stadswater. Deze variatie is de belangrijkste onderscheidende kwaliteit die vraagt om verdere uitbouw. 6

7 Visie Hoorn moet haar waterfront beter inzetten als stadskwaliteit Hoorn moet haar markt verbreden Hoorn moet haar vaarwater verdedigen Om ruimte te bieden voor de toekomst moet zij haar havenfuncties verschuiven en plaatselijk vergroten Binnen de havens moet Hoorn voorzieningen voor gasten verbeteren Hoorn moet (winkel) stad en haven nog meer met elkaar verbinden Hoorn moet de organisatie versterken om klaar te zijn voor de toekomst. Waterfront inzetten De 9 km waterfront die Hoorn rijk is moet beter ingezet worden als kwaliteit voor de stad. Daarvoor zijn bereikbaarheid en beleving essentieel. Een aaneengeschakeld lint langs het water, regelmatig voorzien van toeristisch-recreatieve functies, maken het waterfront van Hoorn echt onderdeel van de stadskwaliteit. De ontwikkeling van een (bijzondere) jachthaven in de Schelphoek, ee n initiatief voor een stadsstrand of een trailerhelling passen uitstekend in deze strategie. De havens vormen als het ware het epicentrum van het waterfront, waar alles rond ligplaatsen en boten geconcentreerd wordt. Inrichting Waterfront Tegelijk met de havenvisie wordt een visie uitgewerkt op het waterfront van Hoorn. Essentie van deze visie is de opgaven langs het waterfront te combineren door projecten te linken en het waterfront letterlijk zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken. Het project de wandelboulevard Westerdijk kan het waterfront verbinden met andere projecten en kan een gedeelte worden van de kustlijnboulevard. De al bestaande wandelroute langs het water opwaarderen zorgt voor een aantrekkelijke kwaliteit voor bewoners en bezoekers. Verbindingen over water Het Waterfront van Hoorn kent twee plaatsen waar oversteek nodig is om direct de oevers te kunnen blijven volgen, te weten tussen het Visserseiland en Oostereiland en door naar het Middendijkje. Het realiseren van een brug ter plaatse is ongewenst en zou de watersport ernstig belemmeren en daarmee een verkeerd signaal geven. Een veer op basis van zelfbediening lijkt lastig vanwege de veiligheid en de kabels onder water die nodig zijn. Dit zal verder worden onderzocht. Een bemande veerdienst vraagt om een dure en onrendabele exploitatie. Mogelijk zijn er ondernemers in de haven die dit als nevenactiviteit willen doen. Ook deze optie zal worden onderzocht. Verbreden De traditionele markten voor Hoorn groeien niet meer automatisch. Chartervaart en pleziervaart staan onder druk, alleen de riviercruises lijken verder te groeien op eigen kracht. Kwaliteit en ruimte voor bestaande doelgroepen moet het marktaandeel in stand houden. Om het belang van de havens in Hoorn te behouden zijn nieuwe gebruikers nodig. Hoorn moet initiatieven die deze nieuwe gebruikers naar het water halen bevorderen. Dat betekent ruimte reserveren voor ondernemersinitiatieven gericht op rondvaarten, watertaxi en bootverhuur. Er zijn initiatieven bekend voor een nieuwe rondvaartboot en voor een bredere inzet van de watertaxi. Deze functies dragen bij aan de brede beleving van het water en moeten een plek krijgen. De trailerhelling die in aanleg is past uitstekend bij het voornemen om de doelgroep te verbreden en het water nog meer onderdeel te maken van de Hoornse gemeenschap. 7

8 Ontwikkeling Waternet Rotterdam kent een systeem van openbare aanlegsteigers die door alle rederijen gebruikt kunnen worden. De op- en afstapsteigers worden aan niemand specifiek ter beschikking gesteld, gebruik is altijd kort en op reservering. Hoorn streeft er ook naar om dergelijke openbare voorzieningen voor charters en rondvaartboten te realiseren. Een innovatief reserveringsysteem moet de bruikbaarheid door zoveel mogelijk bezoekende schepen garanderen. In de havenvisie zijn daarom reserveringen opgenomen voor vrije aanlegplaatsen op strategische punten. Ook bestaande ondernemersinitiatieven moeten gericht zijn op een nie uwe en onderscheidende markt. Voor jachthavenontwikkeling Marina Kaap Hoorn vormt dit de uitdaging: het trekken van gebruikers die nu nog niet bediend worden. Het enkel bieden van ligplaatsen voor jachten is weinig kansrijk. Een combinatie met (tweede) woningen en/of andere (verblijfs)voorzieningen, zoals watergerelateerde bedrijvigheid, evenementen, horeca en/of een hotel, is een goede optie. Ook een combinatie met versterking van de watersportservice zal een specifieke soort bedrijvigheid en marktvraag op gang brengen. Hierdoor wordt niet een jachthaven gerealiseerd maar een totaal nieuw verblijfsgebied. Het initiatief hiervoor is aan de projectontwikkelaar. De gemeente Hoorn zal de beschikbare beleidsruimte optimaal benutten om de locatie tot ontwikkeling te brengen zodat beeldkwaliteit van de gehele kustlijn versterkt wordt. De toenemende vergrijzing van de watersporter baart ook Hoorn zorgen. Kennismaking van de jeugd met het water is belangrijk voor de toekomstige markt. Evenementen en (school- of verenigings)initiatieven die daarop gericht zijn krijgen ondersteuning van de gemeente door inzet van faciliteiten en beschikbaar maken van ruimte. Voor initiatieven van ondernemers en verenigingen gericht op nieuwe watersporters (verhuur, watersportschool, waterfun ) wordt waar mogelijk ruimte gemaakt in de havens. (zie op de kaart, ruimte voor toeristische initiatieven) Verdedigen De ontwikkelingen op het Markermeer met fonteinkruid, luwteschermen, windmolens, oprukkende stedelijke ontwikkeling en natuurbescherming baren de gemeente Hoorn zorgen. Samen met andere gemeentes zal Hoorn de beschikbare vaarkwaliteit verdedigen en waar mogelijk vergroten. Behoud van open en bevaarbaar water (diepgang!) is belangrijk. Hoorn heeft (ook) de moderne watersporter in beeld, die zoekt naar aanlegplaatsen in de natuur, op korte vaarafstand, met afwisseling in landschap en vaarervaring. Maatregelen voor natuurbehoud, waterkwaliteit en energiewinning bieden combinatiemogelijkheden met nieuwe watersportkwaliteit. Hoorn zal zich inzetten om deze combinaties te zoeken en het watersportbelang daarin te verdedigen. 8

9 Verschuiven De havens bieden in hun huidige vorm voor bijna alle huidige functies voldoende capaciteit. De groei van de riviercruisecapaciteit bereikt haar grenzen. Riviercruises en traditionele chartervaart worden in Hoorn deels door elkaar afgemeerd, maar gaan niet altijd samen. Door extra ruimte beschikbaar te maken kunnen functies verschuiven naar een betere plek, zonder af te doen aan de kwaliteit voor de betrokken schepen. Inzet daarbij is de variatie in soorten aanlegomstandigheden verder uit te bouwen. Vanuit het oogpunt van levendigheid en inzet van de kwaliteit van Hoorn (parken, historische stad en havens) wordt gekozen voor concentratie van de havens en aanlegmogelijkheden rond de bestaande locaties. Betere benutting van de buitenhaven geeft mogelijkheden om functies te verschuiven en aanlegmogelijkheden te optimaliseren. Hiervoor kan de oostelijke haveningang gesloten worden en het middendijkje verbonden worden aan het park. Er ontstaat dan een luwe havenkom, gekoppeld aan het Julianapark, met daar een aantrekkelijke wandeldijk met uitzicht op Hoorn vanaf het water. Het afmeren van schepen aan het Julianapark moet wel worden afgewogen tegen het zicht vanaf die plek op de haven en vanaf het water op het park. Streefbeeld In dit hoofdstuk wordt vanuit de kwaliteiten en de visie een streefbeeld geschetst van mogelijke verschuivingen. Dit vormt een wensbeeld. Na vaststelling van de visie is nader onderzoek nodig om investeringen en kosten van verschuivingen in beeld te brengen en om met de gebruikers te overleggen. Aanlegplaatsen in het Hoornsche Hop In het onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden en verschuivingen is ook meegenomen in hoeverre het Hoornsche Hop een plek zou kunnen zijn voor riviercruises en ligplaatsen aan ankerboeien. Hiervoor is niet gekozen. De ligging op de Zuid-westelijke windrichting maakt deze ruimte relatief onrustig (lager wal, oploopgolven). Een lange en stevige golfbreker of strekdam is nodig om hier bruikbare ruimte te krijgen voor riviercruises en luwte voor afmeerboeien. Onderzoek in 2008 naar een mogelijk nieuwe locatie voor Riviercruises bracht ook dit alternatief in beeld. De kosten waren hoog en een Natura 2000 procedure met MER was noodzakelijk. Bovendien, een dergelijke voorziening, en de daaraan afgemeerde riviercruises, zouden de beleving van Hoorn aan groot vaarwater ernstig belemmeren. Vanwege de vele (lastige) aspecten is het de vraag of het haalbaar zal zijn om de riviercruiseschepen hier neer te leggen. Tegelijkertijd heeft Hoorn met haar buitenhaven een ruime en weinig benutte luwe ruimte beschikbaar voor nieuwe functies en extra capaciteit. Daardoor kunnen de havenfuncties voor verschillende doelgroepen geconcentreerd worden en voorzieningen gecombineerd. De concentratie van havenactiviteiten in en rond de buitenhaven bevordert de levendigheid. Extra capaciteit riviercruises De riviercruises zijn een bepaalde (korte) periode van het jaar sterk beeldbepalend in de haven. Deze markt groeit echter wel sterk en heeft Hoorn als aantrekkelijke aanloophaven gekozen. Op de piekdagen was er tot 2012 net voldoende capaciteit, maar bij (verwachte) verdere groei is uitbreiding noodzakelijk. De aanvragen voor 2013 kunnen al niet meer allemaal gehonoreerd worden, een aantal schepen moet worden geweigerd. Het bieden van meer capaciteit kan in combinatie met het bieden van maatwerk en variatie. Nu zijn de ligplaatsen beschikbaar aan het Oostereiland, en wordt soms ook ligplaats ingenomen aan het Houten Hoofd. Het creëren van extra aanlegmogelijkheden aan het Julianapark vangt de marktgroei op (alleen het zuidelijke deel, de helft, bestemmen voor de riviercruiseschepen). Hier is ook een betere ontsluiting voor bussen te organisere n. Op dit moment 9

10 worden de wachtende bussen op het Visserseiland ervaren als hinderlijk. Bovendien moeten gasten nog een stuk lopen. In de nieuwe situatie kan de havendienst in overleg met rederijen ligplaatsen toewijzen die het beste passen bij het voorgenomen programma (binnen of buiten Hoorn, met of zonder bussen, langverblijf of kortverblijf). Voor deze ligplaats is een eerste schaalstudie gedaan (zie bewerkte luchtfoto s) om te bezien in hoeverre schepen er kunnen liggen en kunnen draaien. Hoewel de exacte beweging anders zal zijn biedt de Buitenhaven voldoende manoeuvreerruimte. Ankeren in de buitenhaven is in die situatie niet meer mogelijk en zal buitengaats moeten plaatsvinden. Het Julianapark valt ook onder de visie die op het waterfont van Hoorn wordt ontwikkeld. Hiervoor worden verschillende scenario s uitgewerkt. Voor de cruiseschepen wordt een zoekgebied opgenomen binnen het bestaande havengebied (waaronder Julianapark) en buitendijks. Er is echter al voor de korte termijn een oplossing nodig. De steiger die hiervoor nodig is zal een bepaalde afschrijvingstermijn kennen. Indien mogelijk en wenselijk volgens de visie op het waterfront, zouden de schepen dan op de langere termijn weer verplaatst kunnen worden. De 9 km waterfront die Hoorn rijk is moet beter ingezet worden als kwaliteit voor de stad. Daarvoor zijn bereikbaarheid en beleving essentieel. Een aaneengeschakeld lint langs het water, regelmatig voorzien van toeristisch-recreatieve functies, maken het waterfront van Hoorn echt onderdeel van de stadskwaliteit. De ontwikkeling van een (bijzondere) jachthaven in de Schelphoek, een initiatief voor een stadsstrand of een trailerhelling passen uitstekend in deze strategie. De havens vormen als het ware het epicentrum van het waterfront, waar alles rond ligplaatsen en boten geconcentreerd wordt. Inrichting Waterfront Tegelijk met de havenvisie wordt een visie uitgewerkt op het waterfront van Hoorn. Essentie van deze visie is de opgaven langs het waterfront te combineren door projecten te linken en het waterfront letterlijk zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken. Het project de wandelboulevard Westerdijk' kan het waterfront verbinden met andere projecten en kan een gedeelte worden van de kustlijnboulevard. De al bestaande wandelroute langs het water opwaarderen zorgt voor een aantrekkelijke kwaliteit voor bewoners en bezoeke rs. Locatie Bunkerschip In 2000 en 2006 zijn er verkenningen gedaan naar een alternatieve locatie voor het Bunkerschip. Daarbij zijn locaties afgewogen aan de zuid, oost en westzijde van het Oostereiland en in de Schelphoek als nieuwe havenlocatie. De aangedragen alternatieven bleken niet bruikbaar. Gecombineerd gebruik door beroepsvaart, pleziervaart en gasten vanaf de wal (ivm de watersportwinkel) maakt de huidige locatie de meest geschikte locatie. Passantenplaatsen voor grote jachten Er is onvoldoende goede ruimte voor passantenplaatsen voor grote jachten. De capaciteit van de binnenhaven is te klein, en de boxen en steigers bij de WSV of de Grashaven zijn ongeschikt. De nieuwe ligplaatsen voor riviercruises kunnen in het zomerseizoen, wanneer de riviercruises niet aanmeren, gebruikt worden door deze groeiende doelgroep. De aanwezige steigers zijn zonder aanpassingen geschikt voor deze grote (motor)jachten. De buitenhaven komt geheel te vallen onder het beheer en liggeldregime van de havendienst. 10

11 Flexibel gebruik Een combinatie met andere functies rond de buitenhaven in het Julianapark ligt voor de hand. Realisatie van een opstapplaats voor rondvaartboten en watertaxi s waarbij gedacht kan worden aan de combinatie met een horecapaviljoen en het aanbieden van camperplaatsen voor stadsbezoek, ook andere invullingen zijn echter denkbaar. Hoorn wil hiervoor de randvoorwaarden scheppen en nodigt de markt uit om met initiatieven te komen. Deze initiatieven zullen worden getoetst aan de Havenvisie en aan de visie op het Waterfront die momenteel in voorbereiding is. Ten noorden van een mogelijk paviljoen wordt ruimte voorzien als aanlegkade voor flexibel gebruik. Hierdoor ontstaat er goede beschikbare schuifruimte voor tijdelijke drukte of afwi jkende functies. Door deze extra capaciteit kan het Houten Hoofd en de havenkom westelijk van het Houten Hoofd exclusief worden ingezet voor de chartervaart, op enkele extreme bezettingspieken na. Eigen plek voor de (bezoekende) chartervaart De bezoekende chartervaart kiest (in potentie) voor Hoorn vanwege de aantrekkelijke koppeling met de binnenstad. De aantallen bezoekende schepen hebben te lijden gehad onder de verbouwingen van kades in Hoorn, waardoor er onzekerheid was over de kwaliteit van de toegewezen ligplaats. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu afgerond. Hoorn kan door de schuifoperatie de ruimte tussen Houten Hoofd en de kade volledig beschikbaar maken voor de (bezoekende) chartervaart. De afronding van de kadewerkzaamheden aan het Oostereiland is aanstaande, waardoor (opnieuw) een aantrekkelijke ligplaats kan worden gegarandeerd. De actieve charterschepen die Hoorn als thuishaven hebben liggen verspreid in zowel de binnenhaven als de havenkom tussen t Hoofd en het Houten Hoofd. Enkele weinig varende schepen liggen aan de Veermanskade in de Binnenhaven. Met frequent varende schepen en bewoonde schepen moet gekeken worden naar een herschikking van ligplaatsen. Daarbij is het belangrijk te kiezen voor flexibiliteit in tijd en plaats. Schepen hoeven niet in alle seizoenen op dezelfde plek te liggen. Naast de bestaande plekken is ook de zuidelijke kade Karperkuil in beeld voor permanente ligplaatsen van charterschepen of bewoonde historische schepen. Historische en bijzondere schepen Hoorn ontleent haar identiteit deels aan de aanwezigheid van historische en bijzondere schepen. Het goed accommoderen van deze schepen versterkt het stadsbeeld. Bovendien kan een goede positie en presentatie van deze schepen ingezet worden als instrument om de verbinding tussen stad en haven aantrekkelijker te maken. Daarbij is niet perse historische of museale waarde van belang. Hoorn kiest voor een afwisselend kadebeeld waarbij historisch uitziende en bijzondere schepen samen een afwisselend ensemble vormen. Het uiterlijk van de schepen wordt bepalend bij de toekenning van vaste ligplaatsen voor historische en bijzondere schepen. Hoorn zal hiervoor een procedure uitwerken. De zuidelijke helft van de westzijde van het Oostereiland biedt deels plaats aan de historische schepen van het Centrum Varend Erfgoed Hoorn. Inrichting van de gehele westzijde vraagt om een goede afstemming met de Stichting Grashaven. De ligplaatsen zullen beperkt worden tot een enkele rij. Uitbreiding van deze functie aan de noordelijke helft van deze kade is niet voorzien. Door de combinatie met de werksteiger aan de zuidzijde ontstaat een aantrekkelijk cluster van nautische historie. Hier krijgt de museale vloot een plek en wordt actief uitleg gegeven over de schepen en hun geschiedenis. De westzijde van de Binnenhaven biedt nu ligplaats voor min of meer permanent afgemeerde historische schepen. Door de drukte in deze hoek biedt dit een rommelige aanblik. Door slechts enkele ligplaatsen af te geven aan de kade komen de schepen beter tot hun recht. Samen met de schippers zal gekeken worden naar een alternatieve indeling die optimaal aansluit bij uitstraling en 11

12 bruikbaarheid van de haven en de schepen. Wonen aan boord wordt hier onder voorwaarden mogelijk gemaakt. De Karperkuilkade leent zich eveneens als ligplaats voor historische en bijzondere schepen, maar kent diverse beperkingen. Er mag op deze plek niet aan schepen gewerkt worden en er mag niet op olie, hout of kolen gestookt worden. Bovendien is de bediening van de Otto s brug handmatig. Deze beperkingen maken de Karperkuilkade voor de hand liggend als vaste ligplaats voor charterschepen die weinig varen en als winterligplaats voor deze doelgroep. Wonen aan boord wordt hier onder voorwaarden mogelijk gemaakt. De Korenmarkt biedt eveneens ruimte voor ligplaatsen voor historische en bijzondere schepen. Daarbij vormt het smalle wegprofiel wel een beperking. Het verkeer rijdt hier vlak langs de kade, er is geen stoep. Het ligt voor de hand hierbij de functie te beperken tot aantrekkelijke stilliggende schepen zonder woonfunctie. Te denken valt aan kleine sleepboten en werkvaartuigen. De bediening van de brug en de diepgang leggen verdere beperkingen op aan deze locatie. Het geven van een woonfunctie aan deze schepen is mogelijk, mits de schepen geen enkele vorm van voorzieningen op de kade nodig hebben en alles aan boord oplossen. Voor kadefuncties is geen ruimte. Op-en afstapsteigers Aan het Julianapark, op de zuidelijk punt van het Oostereiland en aan de westelijke kade van het Oostereiland zijn locaties voorzien als op- en afstapsteigers voor rondvaartboten charterschepen en dergelijke. Deze plaatsen worden niet verhuurd maar alleen voor kort bezoek beschikbaar gesteld. Historisch en/of mooi? Deze onmogelijke tegenstelling is sterk bepalend voor de koers die Hoorn wil varen met haar historische en bijzondere schepen. De Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen kent een klassering van schepen naar A, B en C, afhankelijk van de mate van originaliteit en de fase van restauratie. Voor behoud van het cultureel erfgoed is dit een belangrijke indeling. In Hoorn worden historische en bijzondere schepen ook ingezet voor het aantrekkelijke stadsbeeld. Uiterlijk prevaleert dan boven historische juistheid. Hoorn zal voor de bewoonde schepen een procedure uitwerken waarin beide aspecten tot hun recht komen. Voorbeelden van andere gemeenten waarbij een commissie schepen beoordeelt zijn beschikbaar. Het is mogelijk hiervoor verschillend om te gaan met verschillende deelgebieden. Recreatieve functies Het noordelijk deel van de westelijke kade Oostereiland blijft beschikbaar voor nieuwe functies en initiatieven met een actief varend toeristisch karakter (verhuur, rondvaarten etcetera). Ook het havenkommetje tussen het Achter op t Zand en het Oostereiland wordt hiervoor (deels) vrijgemaakt. Hierdoor wordt het toeristisch profiel van het Oostereiland verder versterkt voor een brede doelgroep. Bekeken wordt of een mix van toeristische functies en bijzondere ligplaatsen mogelijk is om in alle seizoenen een aantrekkelijk en levendig kadebeeld te bevorderen. Een combinatie met aanvullende functies aan land (fietsverhuur, scooterverhuur) biedt mogelijkheden. Invulling van deze kade vraagt om goede afstemming met de Stichting Grashaven. Wonen en werken aan boord Charterschepen met Hoorn als thuishaven krijgen een plaats toegewezen waar zowel de woonkwaliteit als de flexibiliteit voldoende is. De schippers wonen doorgaans ook aan boord als zij in de thuishaven liggen. Het wonen aan boord van de schepen wordt mogelijk gemaakt door een regeling waarbij een ligplaats voor langere tijd wordt toegekend die gekoppeld is aan de eigenaar én de functie én het schip. Op die wijze wordt de kwaliteit geborgd en wordt speculatie (op basis van 12

13 een ligplaatsvergunning) voorkomen. Inzet van historische en bijzondere schepen voor een toeristische functie (horeca, bed & breakfast e.d.) wordt toegejuicht. Kleine bootjes voor bewoners De capaciteit van ligplaatsen voor kleine bootjes wordt zo goed mogelijk gehandhaafd. Inwoners uit de directe omgeving kunnen een ligplaats krijgen voor een klein bootje, direct aan de kade van de Hoornse binnenwateren. De specifieke zones zijn daarvoor aangeduid. Ligplaatsen worden ook aangeboden aan Achter op t Zand. Indeling van nieuwe functies aan de oostzijde van deze kade kan vragen om het enigszins verschuiven van deze functie. Flexibiliteit ligplaatsen Het ligplaatsenbeleid geeft een stevige basis voor schepen die een permanente ligplaats in Hoorn gaan huren. Tegelijkertijd is flexibiliteit essentieel bij het toekennen van een ligplaats. Bouwwerkzaamheden en evenementen kunnen tijdelijk vragen om te verplaatsen, maar ook nieuwe ontwikkelingen binnen Hoorn kunnen aanleiding zijn om een plek te herzien. Hoorn zal contracten opstellen die voldoende zekerheid bieden voor de gebruikers maar tegelijkertijd voldoende flexibiliteit blijven bieden om een schip binnen of buiten Hoorn te verplaatsen. Passantenhaven voor kort bezoek De Binnenhaven is op een klein gedeelte voor enkele historische en bijzondere schepen aan de westzijde na voorbehouden aan passanten met jachten, die één of enkele nachten in Hoorn komen en aan boord overnachten. Schepen die langer willen blijven moeten een ligplaats nemen in één van de drie jachthavens. De havenverordening zal hierop aangepast worden. De passantencapaciteit en (vooral) kwaliteit en variatie kan toenemen door aan de zuidzijde van het Baatland en aan de westelijke oever van het Julianapark ook passantenplaatsen voor (grote) jachten te maken met beperkte voorzieningen. Het karakter van het nabij gelegen park geeft meerwaarde. 13

14 Verbeteren Met name de voorzieningen van de (binnen)haven van Hoorn vragen om verbetering om als passantenhaven aantrekkelijk te blijven voor een breed publiek. Het sanitair is gecombineerd met een winkel die in het seizoen geopend is. De voorzieningen op zichzelf zijn schoon en heel en voldoen aan de basiseisen. Echter de voorziening aan de Mallegomsteeg is decentraal gelegen, en vooral onzichtbaar. De uitstraling is wat gesloten en bovendien zijn de openingstijden beperkt. Veel passanten zullen daarom de sanitaire voorzieningen aan boord gebruiken. Een passantenhaven zoals de binnenstad van Hoorn verdient een betere en zichtbare voorziening die permanent beschikbaar is voor passanten. Combinatie met een haven(informatie) kantoor ligt hier voor de hand en geeft de haven van Hoorn een gastvrij gezicht. Onderzocht zal moeten worden of hiervoor een pand (of een deel daarvan) beschikbaar is direct aan de haven. Combinatie met horeca of winkel en bewoning kan de kosten drukken. Indien verplaatsing naar de haven niet mogelijk is is permanente bruikbaarheid en goede vindbaarheid essentieel voor de kwaliteitsbeleving. Realisatie van een nachttoiletvoorziening is minimaal noodzakelijk. Sanitair op het Baatland Afhankelijk van de mogelijke aanpassing van het sanitair is het gewenst een extra sanitaire voorziening aan te bieden op t Baatland of in de directe omgeving (drijvend). Beeldkwaliteit is hierbij belangrijk, maar ook toegangscontrole en beheer zijn belangrijke aandachtspunten. Voor de elektravoorziening wordt gebruik gemaakt van de SEP-key. Dit systeem heeft per locatie maar een beperkte capaciteit met een beperkt aantal sleutelcodes. Hoorn loopt wat dit systeem betreft tegen de grenzen op, uitbreiding is niet meer mogelijk. Dit systeem kan omgebouwd worden naar een systeem met een Yacht Card, een snelgroeiend systeem met pasjes waarop gasten van meerdere havens tegoeden kunnen opladen. De pasjes zijn op veel plaatsen te gebruiken waardoor terugbetaling van borg bij vertrek niet meer aan de orde is. Op die manier wordt het systeem sterk vereenvoudigd. Dit systeem is beter dan het geven van gratis elektra. Door moderne jachten wordt met name buiten het seizoen relatief veel elektra gebruikt waardoor de installatie qua capaciteit tekort kan schieten. Betalen naar gebruik biedt dan een rem op verbruik of biedt indien nodig inkomsten om verzwaring van de capaciteit te financieren. Een dergelijk systeem biedt ook mogelijkheden om te koppelen met toegangscontrole en betaling van het liggeld / controle daarop. De bestaande installaties bieden voldoende capaciteit om voor de chartervaart dit systeem te handhaven. Voor vaste ligplaatshouders (thuisvloot en bewoonde schepen) is bemetering van een vaste walaansluiting noodzakelijk. De draaiende generatoren van riviercruiseschepen verzorgen (geluid)overlast ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing. Onderzocht zal worden aan welke voorwaarden een voorziening voor walstroom moet voldoen om het gebruik van generatoren terug te dringen. Het is wenselijk de ligplaatsen aan het Oostereiland ter hoogte van de woonbebouwing te voorzien van een goede walstroomvoorziening en daar het gebruik van generatoren te verminderen of zo mogelijk te verbieden. Een voorstel voor het realiseren van vaste elektrapunten voor deze schepen wordt uitgewerkt. Blauwe Vlag als perspectief De jachthavens in Europa kennen, net als de stranden, een blauwe vlag voor een duurzaam en kwalitatief goed product. De criteria van de Blauwe Vlag voor Jachthavens vormen daarmee een doelstelling. Aanpassingen met betrekking tot infrastructuur en voorzieningen zijn beperkt of al opgenomen in dit plan. Criteria met betrekking tot bedrijfsvoering vragen om aanpassing van de 14

15 organisatie, registratie en beleidsvoering. Een termijn waarbinnen deze de deze criteria haalbaar zijn is op voorhand niet te geven. Als doel streeft Hoorn naar een Blauwe Vlag als label van kwaliteit en duurzame bedrijfsvoering. Invullen tekorten Naast bovenstaande verbeteringen zal een beknopt programma worden uitgevoerd ter completering van het voorzieningen niveau van de havens: Realiseren van Wifi voor passanten aan boord van charterschepen en jachten (met code) Eventuele uitbreiding elektrapunten indien nodig voor de passanten Verbeteren watertappunten en slangen Informatiepaneel in de haven over evenementen in de stad Een innamesysteem voor vuilwater voor de beroepsvaart wordt onderzocht in samenwerking met de schippers van de riviercruises en de chartervaart. Hoorn wil inzetten op optimale kwaliteit voor bezoekende schepen. In voorgaande jaren was het voor de charterschepen te vaak niet duidelijk waar ze een plek zouden krijgen. Voor riviercruises wordt ruimte gemaakt, waardoor bezoekende charterschepen hun eigen herkenbare plek bij het Hoofd weer krijgen. Elektravoorzieningen voor charterschepen zorgen voor verbeterde kwaliteit voor deze schepen zelf, en voor hun omgeving, door het terugdringen van het gebruik van generatoren. Het afronden van de kadewerkzaamheden en verbetering van de elektra-en watervoorzieningen leggen de basis voor het herwinnen van de bezoekende vloot. Passanten die met jachten de havens van Hoorn bezoeken krijgen een ligplaats op maat, met een toegankelijk systeem voor het afnemen van elektra en water, voor het betalen van de liggelden en het reizen van haven naar haven. Sanitair dat qua locatie en uitstraling past bij de kwaliteit van Hoorn maakt de havenkwaliteit compleet. 15

16 Verbinden binnenstad en haven Het verbinden van winkelstad en haven is een uitdaging. De verstilde stegen tussen de drukke Roode Steen als aantrekkelijk begin van de winkelstad en de Appelhaven vormen een belangrijke bottleneck. Hoorn moet kiezen voor een eenduidige wandelroute tussen havens en Roode Steen. De route via de Korenmarkt, Wijdebrugsteeg en Grote Oost ligt voor de hand en is het meest aantrekkelijk. Een lint van historische en bijzondere schepen kan deze route deels markeren. Ligplaatsen langs de Korenmarkt kunnen uitgegeven worden. Informatievoorziening kan de route verder opwaarderen. Het doorzicht door de Grote Havensteeg kan versterkt worden door het afmeren van een beeldbepalend schip (met mast) aan de Nieuwendam. Onderzoek havenbezoekers In de zomer van 2012 is onderzoek gedaan onder havenbezoekers. De resultaten zijn nog niet geheel bekend. De eerste resultaten laten als volgt zien: Driekwart van de bezoekers van de haven bezocht eerder de binnenstad 87% van de bezoekers kan de route tussen binnenstad en haven gemakkelijk vinden 40% van de bezoekers van de haven komt aan via land, de rest via het water De waardering van voorzieningen is over het algemeen goed Belangrijkste verbeterpunt voor Hoorn qua watersport is uitbreiding van de faciliteiten voor scheepsreparatie en onderhoud. Verkeer en parkeren Parkeren en bereikbaarheid Bezoekers van de havens worden vanaf de Provincialeweg verwezen via de Willemsweg naar de parkeerterreinen ABC en Nieuwe Wal. Vanaf deze gratis parkeerterreinen is het 350 meter (ABC) tot 600 meter (Nieuwe Wal) lopen naar de havens. Dit is een acceptabele loopafstand voor bezoekers aan de haven. Alternatieve parkeerruimte wordt gevonden in parkeergarage Jeudje (450 meter lopen) en parkeerterrein Visserseiland (700 meter lopen). Daarnaast zijn er nog ongeveer veertig betaalde parkeerplaatsen beschikbaar in het Havenkwartier. Deze parkeerplaatsen zijn met name bedoeld voor bezoekers van de voorzieningen rond de haven zoals restaurants/cafés en havenwinkels, niet zozeer voor de bezoekers voor langere duur. Vanuit het beleid wordt nagestreefd om het bezoekersparkeren zoveel mogelijk aan de rand van de binnenstad te faciliteren. Dat kan betekenen dat de veertig parkeerplaatsen langzaam verminderen en/of verdwijnen. Voor zowel het Jeudje als het Visserseiland geldt ook betaald parkeren. Vanaf de parkeerterreinen en het station worden de voetgangers naar de havens verwezen met bewegwijzering. Openbaar Vervoer De havens zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf de bushalten Vollerswaal e n Nieuwe Wal is het nog circa 350 meter lopen naar de havens. Vanaf het treinstation zijn de havens ongeveer 1 kilometer lopen. De loopafstanden vallen binnen de richtlijnen voor loopafstanden voor het openbaar vervoer. Voor mensen slecht ter been of mensen die de afstand vanaf het station te ver vinden is er een alternatief om een stukje met de bus te gaan of om met Hoorn City Tours een tripje naar de Roode Steen en haven te nemen. Touringcars voor charterschepen Bezoekers die met touringcars aankomen worden gebracht naar het Visserseiland. Bij Achter op t Zand ligt een bushalte voor deze touringcars. Vanaf Achter op t Zand is het nog circa 350 meter lopen naar de havens. Wel zijn er regelmatig klachten van omwonenden over overlast door 16

17 touringcars. Soms staan er te veel touringcars of laten ze de motor draaien wat tot geluidsoverlast leidt. Door de charterschepen te verplaatsen richting het Julianapark is het mogelijk om een betere opstelplaats voor touringcars te realiseren, zonder dat overlast ontstaat voor omwonenden. Bereikbaarheid voor fietsers Voor fietsers zijn de havens goed bereikbaar. Op het Oostereiland en op de Korenmarkt zijn fietsenrekken aanwezig waar fietsers hun rijwiel kunnen stallen. Veranderingen door de Havenvisie De uitbreiding en verbetering van voorzieningen is gericht op versterking van de kwaliteit voor gastenschepen, gasten die per boot de stad bezoeken. Daarmee is parkeren maar zeer beperkt onderwerp van verandering. De Grashaven, Karperkuil en Vluchthaven kennen parkeervoorzieningen op eigen terrein die afdoende zijn qua capaciteit. Bezoekers van het havengebied voor rondvaarten en bootverhuur zullen gebruik maken van de stedelijke parkeercapaciteit. Voor hen zal een vaartocht ook vaak onderdeel zijn van een breder bezoek aan Hoorn. Echt anders wordt het voor het busverkeer dat gekoppeld is aan de riviercruises en de chartervaart. Nu zijn de gasten aangewezen op wachtende bussen op Visserseiland. Door toevoeging van extra capaciteit voor de riviercruiseschepen aan het Julianapark is hier een goede ontsluiting per bus mogelijk en gewenst. Door hier ook een plaats te maken waar rondvaarten en charterschepen kort kunnen laden en lossen kan het Visserseiland ontlast worden en de service verbeterd. Door de toevoeging van ligplaatsen aan de Korenmarkt en de herinrichting van ligplaatsen aan de Veermanskade en de Karperkuilkade moet kritisch gekeken worden naar de mogelijkheid om bij het schip te laden en te lossen. De Korenmarkt en de Veermanskade bieden geen moge lijkheid hiervoor. Inrichting van ligplaatsen moet zo zijn dat er geen auto s stoppen en dat er geen obstakels op de weg komen die de doorstroming op deze toch al smalle weg beperken. De mogelijkheden voor laden en lossen bij de Karperkuil zijn eveneens beperkt. Vergroten veiligheid De haven en het waterfront trekken ook groepen bezoekers naar zich toe die het toerisme minder goed gezind zijn. De laatste tijd is er sprake van hangjongeren rond de binnenhaven en een groep wat oudere mensen heeft zich meermalen naar charterpassagiers onvriendelijk gedragen. Bovendien werd er de laatste tijd enkele malen ingebroken of ingeslopen in afgemeerde charterschepen. Toezicht en handhaving in combinatie met goede communicatie tussen schippers, havenmeester en politie zijn essentieel voor een veilig gevoel in de haven. De havenmeester heeft daarbij de signaliseringsfunctie. Belangrijk is dat meldingen worden doorgegeven en dat er wat mee gedaan wordt. Terugkoppeling van het resultaat vergroot de samenwerkingsbereidheid. Bekeken zal worden of camera s de veiligheid verder kunnen vergroten. Het Julianapark krijgt in de nieuwe opzet een andere, meer toeristische functie. Dit biedt een kans om ook hier de veiligheid te vergroten. Bezoekers vragen om een meer open en zichtbare inrichting met brede paden, goede verlichting en ruim zicht tussen de verschillende functies. Herinrichting maakt onderdeel uit van de uitwerking van de nieuwe functies. Organisatie van evenementen De organisatie van evenementen op en aan het water vraagt om een integrale afweging die de werking van de Havenvisie overstijgt. Vanuit beleving is het wel wenselijk evenementen te organiseren waarbij het water centraal staat. Evenementen trekken doelgroepen naar de haven die er normaal niet komen. Zij zorgen voor levendigheid en vergroten de bekendheid. Evenementen 17

18 kunnen gaan om specifieke boottypen (zoals Gebruikte Botenbeurs of historische schepen of de Hiswa te water) maar kunnen ook het water gebruiken als podium en de kade als natuurlijke tribune (zoals Karperkuilconcert). Meerdere plekken in Hoorn (Binnenhaven, Buitenhaven westzijde en Achter op t Zand lenen zich daarvoor. Vanuit de Havenvisie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Evenementen vragen om een flexibele ligplaatsindeling zodat water vrijgemaakt kan worden voor tijdelijk gebruik Deze flexibiliteit moet verankerd worden in contracten tussen gemeente en ligplaatshouders Inrichting op de kade kan soms de inrichtingsmogelijkheden belemmeren, dit is een aandachtspunt bij het plaatsen van informatiepanelen en nutsvoorzieningen Betrokkenheid van rederijen en bootverhuurders bij allerlei evenementen vergroot de beleving vanaf het water en daarmee het succes. Tarieven De tarieven voor passanten zijn marktconform in Hoorn. Vergelijkbare plaatsen in de regio rekenen een vergelijkbaar tarief voor ligplaatsen in de stadshavens. Tarieven voor de chartervaart zijn relatief hoog ten opzichte van andere omringende havens. Hoorn kent geen speciaal tarief voor een kort (stads)bezoek. Direct is het volledige havengeld verschuldigd. Daardoor worden bezoekende schepen in hun mogelijkheden beperkt. De kwaliteit van ligplaatsen verschilt sterk in Hoorn. Het is echter niet mogelijk een plaats te reserveren voor een charterschip of voor een zeil- of motorboot. De bereidheid om te komen neemt daardoor wellicht af. Met de uitbouw van de variatie aan ligplaatsmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen is het gewenst de reserveringsmogelijkheden uit te breiden. Online toepassingen kunnen dit sterk vereenvoudigen in de komende jaren. Mogelijk is een tariefsaanpassing in combinatie met reservering mogelijk. Vanuit het principe de gebruiker betaalt is een verdere optimalisering van tarieven mogelijk. Naast het betalen van elektra en water naar verbruik is het gewenst de afvoer van huisvuil eveneens te beprijzen, in overeenstemming met omliggende havens. Met name voor de riviercruises is dit noodzakelijk. 18

HAVENVISIE HOORN 2013-2025

HAVENVISIE HOORN 2013-2025 HAVENVISIE HOORN 2013-2025 VOORWOORD Op 10 juli 2012 is de structuurvisie Hoorn vastgesteld. De visie, een uitwerking van de in 2005 vastgestelde stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD De haven van Willemstad Belangen van WillemSTAD Blue Progress BV, 13 juni 2017 Opdracht gemeente Moerdijk Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden en / of exploitatie van de haven van

Nadere informatie

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Haven Steenbergen Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Uitkomsten bijeenkomst 12-12-12 Advies op havengebied (geheel) Reacties per keuze of

Nadere informatie

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD De haven van Willemstad Belangen van WillemSTAD Blue Progress BV, 3 april 2017 Specialist Havens en watersport 23 jaar ervaring Veelal in opdracht van gemeenten en provincies Vaak raakvlakken met andere

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen van: - de afdeling Stadsbeheer;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen van: - de afdeling Stadsbeheer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 76830 10 mei 2017 Havenatlas Hoorn 2017-2 Zaaknummer: 1439542 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen

Nadere informatie

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Samenvatting van de reacties op de zes stellingen op facebook Stelling 1: De havens van Hoorn zijn nu al zo aantrekkelijk, dat we daar niet veel tijd en geld

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur

Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de themabijeenkomst over de havenvisie d.d. donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Fractie Van der Tuin, voorzitter

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod;

Aansluiting van de jachthaven bij het recreatieve aanbod in de omgeving versterkt het eigen aanbod; Jachthavens Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Er zijn drie typen jachthavens te onderscheiden, namelijk: commerciële havens, verenigingshavens en gemeentelijke havens. Ruim driekwart

Nadere informatie

Kraan Roompot Marina.

Kraan Roompot Marina. Kraan Roompot Marina. Inhoud 1. Wat is het doel van Roompot Marina yachtservice in Roompot Marina?... 3 2. Keuze van een kraan... 4 3. Geluidsoverlast.... 6 4. Transport... 7 5. Milieu... 8 6. Alternatief...

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Nieuw Elan Voor de haven van Steenbergen Eindverslag, 8 februari 2013

Nieuw Elan Voor de haven van Steenbergen Eindverslag, 8 februari 2013 Projectbureau Vrolijks, Breda Parkstraat 1B 4818 SJ Breda 076-5339850 info@vrolijks.nl I www.vrolijks.nl Nieuw Elan Voor de haven van Steenbergen Eindverslag, 8 februari 2013 Opgave en werkwijze bij interactieve

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE!

Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW VEILIGE THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! Roompot Marina ROOMPOT MARINA, UW THUISHAVEN AAN DE OOSTERSCHELDE! 4-sterren-jachthaven met moderne faciliteiten bekroond met de Blauwe Vlag (milieuonderscheiding) direct gelegen aan Nationaal Park De

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises Vragenlijsten voor de evaluatie

Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises Vragenlijsten voor de evaluatie y^ HOORN Onderwerp Vervoer van passagiers van riviercruiseschepen Agendering Ter besluitvorming Bijlagen 1 Evaluatie tijdelijke oplossing voor vervoer van passagiers van riviercruises 2017 2 Vragenlijsten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

Alternatief Plan Aanloophaven. D e p a s s a n t p a s s é? Aanloophaven. P r e s e n t a t i e A l t e r n a t i e f P l a n

Alternatief Plan Aanloophaven. D e p a s s a n t p a s s é? Aanloophaven. P r e s e n t a t i e A l t e r n a t i e f P l a n Aanloophaven D e p a s s a n t p a s s é? P r e s e n t a t i e A l t e r n a t i e f P l a n 1 Colofon Productie Actiegroep Zeewolde Contactpersonen Gerrit van der Meer Havenkade 25 Tine Veenink Rede

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier

Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier Willemskade en Veerhaven, het klassieke scheepvaartkwartier 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam. Het is een toegangspoort naar de wereld

Nadere informatie

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Inhoud 1. Inleiding 2. Ingekomen zienswijzen 3. Behandeling zienswijzen A. Formele aspecten B.

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward

BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward BIJLAGE: Uitwerking van het Masterplan Waterfront Bolsward mei 2012, Interra, in samenwerking met het projectteam Friese Meren van de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân. Inleiding Het Masterplan

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011

Regionale Factsheets watersportsector. December 2011 Regionale Factsheets watersportsector December 2011 Regio s Gooi- en vechtstreek Amstelland-Meerlanden Amsterdam Haarlem Waterland Zaanstreek IJmond West-Friesland Alkmaar e.o. Kop van Noord-Holland Noordzeekustgebied

Nadere informatie

Gouda aan de waterkant

Gouda aan de waterkant Projectbureau Vrolijks, Breda, 6--00 Gouda aan de waterkant Gouda heeft als middelgrote waterrijke stad een interessante positie op het toervaartnetwerk. Gelegen aan de Staande Mastroute, via het water

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Zoekkader locatie Skaeve Huse Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Inleiding- Criteria en wegingsfactoren Om de geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Planning Masterplan Begin april bijpraten nieuwe gemeenteraad. 16 april startbijeenkomst omwonenden, marktpartijen en geïnteresseerden. Dinsdag 13 mei eerste denktank.

Nadere informatie

CONCEPT Varend erfgoed en Omgevingswet

CONCEPT Varend erfgoed en Omgevingswet CONCEPT Varend erfgoed en Omgevingswet Zienswijze ontwerp Omgevingsbesluit Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) Vereniging

Nadere informatie

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden

Onderwerp Financiële effect van een tarievenverhoging marktgelden en havengelden Directie Grondgebied Economische Zaken Aan Hannie Kunst Datum 26 maart 2010 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Kielenstijn, 2499 Extra afschriften voor Ab Smit, Bergiet Drummen, Piet Eggermont Onderwerp

Nadere informatie

DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek

DE HAVEN VAN HOORN. Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek DE HAVEN VAN HOORN Foto: Lakesite Fotografie by Mark Leek INLEIDING In de afgelopen jaren is er in verschillende beleidsstukken (Waaronder: Toerismenota, Nota 'Verbeteren van de haven en de kustlijn van

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking

Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn. Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Behoefte ligplaatsen in Oegstgeest aan de Rijn Toets Ladder voor duurzame verstedelijking Lelystad, oktober 2016 Voorwoord Rho adviseurs heeft aan Waterrecreatie Advies gevraagd om de plannen voor de realisatie

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Welkom in de haven van Vlaardingen!

Welkom in de haven van Vlaardingen! Welkom in de haven van Vlaardingen! U bent net onze fraaie stad binnengevaren of u bent van plan dat te doen. En dat is een felicitatie waard! Want Vlaardingen is een stad die u zal verrassen. Een knus

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016

Regioteam Rivierengebied Watersportverbond. Nieuwsbrief 1. April 2016 Nieuwsbrief 1 April 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- In deze Nieuwsbrief: v Voorwoord van onze voorzitter. v Uitbreiding Beatrixsluis te Vreeswijk

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden

Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 29 juni 2012 Kenmerk N001-1210295HDI-pws-V02-NL Akoestisch onderzoek scheepvaartlawaai bestemmingsplan De Eilanden Inleiding Naar aanleiding van een zienswijze

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen Oude haven aantrekkelijke binnenhaven, referentie: Kopenhagen Structuur visie Enkhuizen "De gemeente wil in deze omgeving zo mogelijk meer ruimte bieden aan de horeca, uitgaansmogelijkheden in het centrum

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Het TPE heeft de door uw College in de inspraak gebrachte parkeervarianten besproken in haar laatste vergadering van 1 december 2008.

Het TPE heeft de door uw College in de inspraak gebrachte parkeervarianten besproken in haar laatste vergadering van 1 december 2008. College B & W Postbus 11 1600 AA Enkhuizen Betreft: Parkeermodellen Enkhuizen Geachte Burgemeester en Wethouders Het TPE heeft de door uw College in de inspraak gebrachte parkeervarianten besproken in

Nadere informatie

Realisatie Camperplaatsen. Blauwdruk op maat voor de recreatieondernemer

Realisatie Camperplaatsen. Blauwdruk op maat voor de recreatieondernemer Realisatie Camperplaatsen Blauwdruk op maat voor de recreatieondernemer 2 NKC Realisatie Camperplaatsen Blauwdruk op maat - Januari 2017 Inleiding De NKC Europa s grootste camperclub behartigt de belangen

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen in en rond het stationsgebied en de directe omgeving. De Poort van Hoorn, een centraal punt in de gemeente Hoorn. Reizigers arriveren om naar school of werk

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces.

Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces. 29 30 Maak het betaalbaar voor jongeren en ouderen. Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar

Koudasfaltlocatie Gouda. eb en vloed. Burgersinitiatief 2. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september 2015. BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda eb en vloed Stedenbouwkundig structuurplan 23 september 2015 BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda Hans Convent, Jan Smit, Dick de Wit inleiding - Dick de Wit (gespreksleider) stedenbouwkundig

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Wat is het plangebied? Restaurant t Voske. Mevr. Van der Westen. Kanovereniging de Biesboschbevers Scheepswerf van der Hoeven

Wat is het plangebied? Restaurant t Voske. Mevr. Van der Westen. Kanovereniging de Biesboschbevers Scheepswerf van der Hoeven Bijlage format opinieronde: toetsing plannen/wensen aan Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Drimmelen (de Visie) en Beleidsplan Vrijetijdseconomie (het Beleidsplan) Wat is het plangebied? Mevr. Van der Westen

Nadere informatie

INLEIDING Toen de directie van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in september 2008 werd benoemd kreeg zij de opdracht van de Raad van Toezicht zo snel mogelijk een besluit voor te bereiden ten aanzien

Nadere informatie

Koudasfaltlocatie Gouda. Verbinding. Burgersinitiatief. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september BDP.khandekar

Koudasfaltlocatie Gouda. Verbinding. Burgersinitiatief. Stedenbouwkundig structuurplan. 23 september BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda De Verbinding Stedenbouwkundig structuurplan Burgersinitiatief 23 september 2015 BDP.khandekar Koudasfaltlocatie Gouda De Verbinding Burgersinitiatief Hans Convent, Jan Smit, Dick

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Landtong - Sloterplas (locatie 1)

Landtong - Sloterplas (locatie 1) 1 Landtong - Sloterplas (locatie 1) Kavelinformatie Kaveltype: Horeca programma aan oever Sloterplas Kavelgrootte (uitgeefbaar terrein): horecavoorziening maximaal 225 m² plus maximaal 20% terras. Max.

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans Aanleiding

Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans Aanleiding Naar een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans 2030 Aanleiding Gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zijn vanaf het najaar van 2015 met elkaar in gesprek over de toekomst van de Zaanse Schans,

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Quickscan Locaties Transferium West

Quickscan Locaties Transferium West Quickscan s Transferium West Datum 6 april 2015 Doel Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in s-hertogenbosch West t.b.v. een transferium. Doelgroep Bezoekers aan de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie