Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10"

Transcriptie

1 Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module Acties tijdens de database upgrade Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit Algemeen Module Verlofregistratie Module Ziekmeldingen Module Organisatie Module Persoonsgegevens Module Salaris Module Telefoonlijst Module Declaraties Module Verstrekkingen Module Elektronisch Dossier Module Beoordelingen Module Opleidingen Module Leaseauto Module Tijdregistratie Module Autorisatie Module Applicatiebeheer Module Systeembeheer Module Workflow Plus Te vervallen functionaliteit in Release Appendix A: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de beschrijving van Visma DBS Talent & Salaris Web module versie Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op de nieuwe support site: https://www.vismaservice.nl Let op! Deze versie kan alleen als opwaardering van versie en en Client release worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de bovenste balk in de startpagina van de applicatie (waar de bedrijfsnaam getoond wordt) kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie en Client release of hoger voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module De beschrijving van de installatie en update zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes Let op indien u gebruik maakt van een Oracle database! Deinstalleer voor de installatie van TSS de Oracle driver van DBS. Voeg handmatig de nieuwe driver toe. De reden hier voor is dat we nu native dotnet voor Oracle gebruiken. Dat werkt beter dan de oude manier echter kan de installatie hiervan niet via de setup gedaan worden. Voor instructies zie de SetupManual/Installatiehandleiding. 2.2 Acties tijdens de database upgrade Tijdens de database upgrade naar versie worden de volgende acties uitgevoerd: - Nieuwe tabellen worden toegevoegd i.v.m. nieuwe Workflow Plus module. - Conversie voor berichten van de arbeidsongeschiktheidsregistratie. - Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Tijdregistratie. - Standaard notificatie voor verlof (Fouten einde contract) wordt toegevoegd. - Standaard notificatie voor verlof (Vervallen aanspraken) wordt toegevoegd. - Pagina voor verlof import wordt verwijderd en vervangen door de nieuwe pagina s. Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit 3.1 Algemeen Er is een nieuwe module beschikbaar Workflow Plus. Met deze module kunt u eenvoudig uw digitale HR-processen beheersen. Indien u meer informatie wilt over deze module, kunt u contact opnemen met uw accountmanager Performance verbeteringen Ook in deze release hebben we hard gewerkt aan de verbetering van de performance. Naast verbetering in pagina s zijn ook overzichten en exporten verbeterd Helpteksten en menu namen Menu-namen zijn aangepast om het duidelijker of simpeler te maken, zoals in Ziekmeldingen, Leaseauto, Tijdregistratie, Verlofregistratie en Autorisatie. Daarnaast is ook de help verbeterd en toegevoegd Afdelingsfilters in overzichten In de vorige release zijn veel afdelingsfilters aan overzichten toegevoegd. Bij het selecteren van afdelingen in het afdelingsfilter wordt nu ook de kostenplaats getoond Overzichten buiten firewall Vanaf TSS worden alle overzichten gelezen door de webserver en daarna doorgegeven aan de webbrowser. Dit heeft effect voor het gebruik van de overzichten buiten de firewall: 1: De reportserver hoeft niet meer gepublisht te worden naar buiten. 2: De reportserver URL in dbscon.ini moet de interne zijn (degene die door de webserver gelezen kan worden). Datum: Blad: 5

6 3.2 Module Verlofregistratie De grootste wijzigingen in deze module hebben te maken met de nieuwe wetgeving, zoals het vervallen van verlof aanspraken Vervallen van verlofaanspraken Het is nu mogelijk om de verlofaanspraken op een bepaald moment te laten vervallen. In Onderhoud - Verlofdefinitie - tabblad Beperkingen is het verval moment aan te geven in een x aantal dagen/maanden/jaren. Verlof vervalt bijvoorbeeld 6 maanden na 1 januari van het volgende jaar. Hierbij is een standaard bericht toegevoegd genaamd Vervallende verlofaanspraken, zie Onderhoud - Berichtgeving, deze is te versturen een x aantal dagen/maanden voordat het verlof komt te vervallen. In de verlofkaart van de werknemer is te zien of er dit jaar verlof aanspraken komen te vervallen. Hiervoor is een kolom toegevoegd. De kolom ziekteaanpassing is niet meer opgenomen in de verlofkaart. De aanpassing voor ziekte wordt direct van het aantal in de kolom Totaal afgehaald. Datum: Blad: 6

7 Als u de verlofdefinities wijzigt duurt het een aantal minuten voor de aanspraken gewijzigd zijn. In de kalender ziet u dan de melding; De aanspraken van de werknemer moeten worden bijgewerkt door het systeem Overgang van contract In de verlofdefinities voor boekbaar verlof is een extra blad opgenomen voor afhandeling bij het einde contract en einde dienstverband. Bij de sectie voor Einde contract kunnen aanspraken overgezet worden naar het nieuwe/bestaande 2 e contract, dit geldt dus alleen bij meerdere contracten. Daarnaast moeten de beide contracten ook dezelfde verlofdefinitie bevatten. U kunt een wachttijd instellen in dagen zodat u na afloop van het contract nog tijd heeft om eventuele niet verwerkte verlof boekingen door te voeren Verlof uitbetalen bij uit dienst Bij einde dienstverband is er de mogelijkheid toegevoegd om het resterende saldo uit te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken moet eerst de Omwisselingsregel gemaakt worden. Dit kan in Onderhoud - Conversieregels - Regel voor verlof verkopen. Het veld Saldo verwerken op of na dag geeft de mogelijkheid om later in de periode de verwerking te starten Verwerking verlof uitbetalen bij uit dienst In Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen is een schema toegevoegd dat kijkt of er een einddatum is voor het dienstverband of contract. Deze controle kan het beste s nachts draaien en wordt uitgevoerd door de al bestaande DBS leave service. Deze service beslaat een periode van 62 dagen in het verleden en 30 dagen in de toekomst. Het datumveld geeft de startdatum voor de ingebruikname van deze functionaliteit. Er is ook een foutenbericht toe te voegen voor het geval dat de verwerking mislukt. Hiervoor is al een standaardbericht Datum: Blad: 7

8 aangemaakt in Verlofregistratie - Onderhoud - Berichten - Fouten einde contract - Verwerkingsfout bij automatisch overboeken/uitbetalen van verlofsaldo. Het uitbetalen van verlof bij uitdienst is mogelijk om aan te geven in welke periode het verwerkt moet worden na de goedkeuring. Dit kan in Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen. De standaard waarde is leeg voor de periode en het eerste vakje aangevinkt, zorgt ervoor dat de uitbetaling in dezelfde periode plaatsvindt als in De digitale verlofkaart Het is nu mogelijk om een te versturen met daarin gegevens over het verlofsaldo. Hierin worden ook de eventuele vervallen aanspraken getoond. In Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen geeft u een tijd en dag in de periode aan waarop dit zal worden verstuurd. In Persoonsgegevens - Persoonlijk - Sectie: is per werknemer aan te geven of zij deze willen ontvangen. In het Overzicht verlof en afwezigheid is een optie toegevoegd om het overzicht alleen te maken voor degenen die de digitale verlofkaart niet ontvangen. Zodat het verlof overzicht nog uitgeprint kan worden voor die werknemers. Datum: Blad: 8

9 3.2.6 Verlofsaldo herberekenen In was al een service ingebouwd om op gezette tijden het verlof te herberekenen. Deze is naar de achtergrond verplaatst. U hoeft deze niet meer te onderhouden. Zo heeft u altijd met actuele cijfers te maken. Dit geeft ook performance verbetering, vooral te merken in de overzichten. De service draait elke minuut en zoekt dan naar wijzigingen om vervolgens het saldo te herberekenen. Als u de opbouw van aanspraken in een verlofdefinitie wijzigt kan het wel even duren voordat het verwerkt is door het systeem Import verlof De import voor verlof is totaal vernieuwd (als u nog niet bekend met de nieuwe verlof import is het verstandig consultancy in te schakelen voor u hier mee begint) zo kan de status bekeken worden en fouten hersteld, daarnaast ondersteunen we verschillende import formaten. De pagina voor de verlof import is vervangen door de pagina Bestandsimport. Voor u een import van verlof kunt doen moet eerst in Onderhoud - Definities verlofimport de importdefinitie bepaald worden. Hier moet het type bepaald worden (.csv, Excel of.xml) en welke datumnotatie wordt gebruikt in het bestand. Vervolgens is het mogelijk om in Onderhoud - Verlof importeren het bestand te selecteren. Door op Bestand importeren te klikken wordt het bestand direct verwerkt. Naast de nieuwe import is ook een overzicht hiervoor toegevoegd. Het Overzicht imports geeft informatie over de voortgang van de import, de fouten en geeft ook de mogelijkheid om een import te annuleren. Via het icoontje zijn diagnostische gegevens op te halen. Datum: Blad: 9

10 Om fouten af te handelen moeten eerst alle regels behandeld ( Opnieuw of Verwijderen ) worden voor de verwerking ervan begint. Om een gebruiker/functiegroep te autoriseren voor de verlof import zijn de volgende functies beschikbaar in autorisatie: PAY.31390, PAY en Sys Export functie Overzichten De optie Export voor een betere weergave in Excel is toegevoegd aan de overzichten: Overzicht verlofsaldo en Totaaloverzicht Verlof Overzicht Verlof bij einde contract Voor de nieuwe functionaliteit i.v.m. het einde contract en dienstverband is er een overzicht Verlof bij einde contract toegevoegd. Deze laat de overgangen van saldi zien en uitbetalingen bij uit dienst. Het overzicht kan slechts informatie tonen als de "DBS Leave Service" regels heeft aangemaakt. Deze moet ingeschakeld zijn op de pagina Verlofinstellingen in de sectie Schema verwerking uitbetalen verlof bij uit dienst. Als de service is ingeschakeld kunt u in het overzicht informatie oproepen over uitbetaalde of doorgeboekte saldi en de uit te betalen of door te boeken saldi tot 30 dagen in de toekomst Overzicht Vervallen aanspraken Voor de nieuwe functionaliteit i.v.m. het vervallen van aanspraken is het overzicht Vervallende aanspraken toegevoegd. Dit laat de hoeveelheid aanspraken zien die in de opgegeven periode komen te vervallen, zowel in dagen als in uren. Datum: Blad: 10

11 Het aantal uren in dit overzicht wordt altijd getoond in vier decimalen nauwkeurig. De aanspraken worden wél afgerond volgens de afrondingsregels in de verlofdefinitie maar dan aangevuld met nullen om de uitlijning juist te doen. Datum: Blad: 11

12 3.3 Module Ziekmeldingen Ziekmelden in toekomst Het ziekmelden in de toekomst geeft een waarschuwing tenzij het gaat om het melden van zwangerschap of orgaandonatie Navigatie Er is een nieuwe instelling die er voor zorgt dat de werknemerselectie wordt onthouden als u naar het dashboard gaat of naar een actie, zoals ziekmelden, gaat. Dit doet u door de onderstaande optie uit te zetten in Ziekmeldingen - Onderhoud - Instellingen. Standaard staat deze op de oude situatie Ziekte taak historische ziekmelding Voor verzuim basis is taak 282 uit de historische ziekte fase gehaald. Deze taak is voor de historische melding aan de arbodienst. Datum: Blad: 12

13 3.3.4 Taakservice voor verzuim In Onderhoud - Instellingen - tabblad Taakservice voor verzuim is een status controle en foutenlijst opgenomen Gekoppelde taken Eerder kon een afhankelijke taak al op de ToDo lijst verschijnen als de primaire taak nog niet was gedaan. Dit zal nu alleen gebeuren als de primaire taak is afgehandeld, ook al is de datum voor de afhankelijke taak gepasseerd Berichtspecificatie UWV vermoedelijke bevallingsdatum De vermoedelijke bevallingsdatum was eerder niet verplicht in de UWV specificatie vanaf nu is deze wel verplicht. De vermoedelijke bevallingsdatum dan ook meegenomen in het EDI UWV bericht UWV onderwerpen (Verzuim Plus) UWV formulieren Verzuim Plus die zijn gewijzigd of vervallen: Vervallen: Aanvraag Loonkostensubsidie Gewijzigd: Zwangerschapsverklaring, Ziekteaangifte in verband met aanvraag Ziektewetuitkering, Ziekteaangifte in verband met Compensatieregeling 55+, Ziekteaangifte voor werknemers die een Wajong-uitkering hebben (gehad), Mijn medewerker in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk), Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA, Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA, Aanvraag Subsidie voorziening werkgever Wajong, Aanvraag Loondispensatie In Ziekmeldingen - Onderhoud - Setup kunt u de stappen doorlopen om deze te vernieuwen Arbodienst contract veranderen De mogelijkheid om de procedures aan te passen als u van arbodienst contract verandert is toegevoegd. Schakel een consultant in voor een juiste implementatie. Door op Verzuimprocedures vernieuwen te klikken worden de taken in de betreffende procedures geplaatst. Datum: Blad: 13

14 3.3.9 Overzichten In Ziekmeldingen - Overzichten - Werknemer openstaand verzuim is de selectieoptie voor de duur van de ziekte uitgebreid. Zo kiest u een peildatum (standaard is vandaag) en is te rekenen vanaf de koppeldatum of de begindatum van het relevante ziekte geval. Door uitbreiding van een aantal verzuim overzichten (o.a. Werknemer per contract detail) zijn er overzichten overbodig geworden. De overzichten Signalering verzuim en Overzicht verzuimpercentages zijn in deze release verwijderd Export Vernet (Verzuim Plus) Sinds de vorige release is de Vernet export in gebruik, hierin hebben we een aantal aanpassingen in gedaan. Zo is de performance verbeterd (deze is nu een factor drie sneller). Daarnaast is nu de voortgang te volgen op de Vernet pagina. De status doorloopt vier secties: Werknemer, Verzuim, Arbeidsongeschiktheid en Werknemer namen. Of deze laatste wordt meegenomen in de export is afhankelijk van de instelling bij Applicatiebeheer - Onderhoud koppelingen. Elke sectie loopt dus van 0% tot 100%. De secties Werknemer en Verzuim zullen de meeste tijd in beslag nemen. Datum: Blad: 14

15 3.4 Module Organisatie Deskundigheidsniveau In Organisatie - Onderhoud - Functies is het tabblad voor Deskundigheidsniveau toegevoegd, dit was eerder te gebruiken in de Client. De lijst voor deskundigheidsniveau is te onderhouden in Applicatiebeheer - Onderhoud - Keuzelijst - Lijstcode: [k_deskniv]. Pas wanneer de keuzelijst gevuld is, verschijnt dit tabblad. Als u gebruikt maakt van verwijzingen kan dit alleen gewijzigd worden in het verwijsbedrijf. Deze functionaliteit is nu niet meer beschikbaar in de Talent & Salaris Client module Overzichten Er zijn vijf nieuwe overzichten in deze module, hieronder worden deze kort beschreven. Daarnaast zijn ook de helpteksten verbeterd. Aan het Uitstroomrapport en Uit dienst rapport is de reden voor uit dienst toegevoegd (dat is de keuzelijst K_reden_uit ingegeven in de Client module). De Verjaardagenlijst is toegevoegd, deze laat o.a. de geboortedata zien en de te bereiken leeftijd. De standaard geselecteerde periode is vanaf vandaag tot het einde van het jaar. Het overzicht Kengetallen parttime/fulltime/oproep is toegevoegd, deze laat o.a. de Voltijds, deeltijds en werknemers op oproepbasis zien. Voor het overzicht zijn twee peildata te selecteren die in het overzicht met elkaar vergeleken kunnen worden, daarnaast zijn er ook uitgebreide groeperingsopties en selectieopties beschikbaar. Datum: Blad: 15

16 Het Afdelingsoverzicht laat o.a. de manager van de afdeling zien en de eventuele start- en einddatum van de afdelingen. Het overzicht Werknemers functie- en salariswijzigingen laat functiewijzigingen en salarisaanpassingen zien met de oude en nieuwe gegevens zoals salaris en deeltijdfactor. Daarnaast zijn er ook uitgebreide groeperingsopties en selectieopties beschikbaar. Het overzicht Contracten voor bepaalde tijd is toegevoegd om alle tijdelijke contracten te kunnen selecteren van dit moment. Eventueel zijn ook de toekomstige en/of oude contracten te tonen. Datum: Blad: 16

17 3.5 Module Persoonsgegevens Datum in dienst Het veld voor Oorspronkelijke datum in dienst is op de start pagina (sectie: Persoonlijke gegevens) veranderd in Datum in dienst. Dit is een berekende datum en wordt bepaald door de volgorde: Oorspronkelijke datum in dienst, Basisdatum jubileum (zonder correctie), Datum in dienst dienstverband, welke datum als eerste wordt gevonden wordt getoond. In Persoonsgegevens - sectie Persoonlijke gegevens - Tabblad Gegevens is naast de Datum in dienst ook de Datum in dienst dienstverband toegevoegd. Deze zijn instelbaar via Persoonsgegevens - Onderhoud - Metagegevens (Alle soorten aanstellingen) - Velden, standaard staat: Datum in dienst dienstverband als niet in gebruik Toekomstmutaties Het is mogelijk om toekomstige mutaties niet te tonen voor Mijn talent in de secties Periode salaris, Werktijden en Positie. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een promotie voor de werknemer pas zichtbaar wordt op het moment dat de wijziging ingaat. Dit is in te stellen via Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen : Deze regel geldt ook voor werknemers die hun eigen gegevens bekijken via Talent. Wijzigingen in huidige en toekomstige salarisperiodes worden verborgen Werknemer Positie Bij de pagina s voor de positie zijn de kosten plaats en kosten drager toegevoegd. Er is een nieuwe lay-out voor het startscherm bij HRM-Contract. Bij een enkele positie zullen gegevens onder elkaar getoond worden. Datum: Blad: 17

18 3.5.4 Meerdere werknemer posities Vanaf deze release ontmoedigen we het gebruik van meerdere posities (zie HRM-Contract Sectie Positie). Als het onderstaande op de optie Een staat en versie wordt geïnstalleerd dan is het niet meer mogelijk dit te veranderen, deze optie is dan niet meer zichtbaar. Staat de onderstaande optie (in Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen) op Twee of Drie dan verandert er niets, tenzij er op het moment van de setup geen dubbele posities zijn (dan wordt deze optie op Een gezet en niet meer getoond). Wanneer het gebruik van meerdere posities beeindigd wordt zal ook in een volgende release deze instelling op Een gezet worden en niet meer getoond worden. Aangezien dit een bedrijfsinstelling is, zal voor nieuwe bedrijven deze optie dan ook niet meer beschikbaar zijn Vrij Definieerbaar Overzicht Het Vrij definieerbare overzicht heeft er nieuwe functionaliteit bij. Bij sectie Persoonlijke gegevens is de Datum in dienst toegevoegd. Bij de sectie Positie is de kolom Kostenplaats toegevoegd. Voor de kostenplaats is er ook een filter toegevoegd. Er zijn nieuwe filters toegevoegd voor einde/start dienstverband en einde contract. Bij de filteroptie voor contracten zijn verschillende opties. Dit geeft de mogelijkheid om op de peildatum de contracten te selecteren die toen actief waren. Bij het in/uit dienst filter is te filteren op dienstverbanden die na de datum gestart zijn en daarnaast of ze een uitdienstdatum hebben na de opgegeven datum. Datum: Blad: 18

19 Het nieuwe filter voor kostenplaats is alleen beschikbaar als de regel kostenplaats = afdeling niet is toegepast in de Talent & Salaris Client module Acties nieuwe werknemer en nieuw contract Het is mogelijk om de stap voor het invoeren van meermaals te gebruiken in de acties voor nieuwe werknemer en nieuw contract Groepsgewijs bijwerken van arbeidsvoorwaarden en uit dienst In Persoonsgegevens - Onderhoud - Groepsgewijs bijwerken van arbeidsvoorwaarden is aan het filter voor in dienst ook de uitdienst optie toegevoegd. Zo is het mogelijk enkel de arbeidsvoorwaarden aangepast te krijgen voor werknemers die nu in dienst Berichten In de module Persoonsgegevens zijn secties beschikbaar Werknemer notities en Contract notities. Hier is nu een voorbeeld beschikbaar van het te versturen bericht. De pop-up geeft de inhoud voor het bericht weer, zoals dit is ingesteld in Onderhoud - Berichtgeving. De Arbeidsongeschiktheidsregistratie maakt vanaf nu ook gebruik van de standaard berichtgeving. Naast een algemeen standaardbericht worden ook eerdere volgordes die gebruikt waren geconverteerd naar standaardbericht. Deze zijn te onderhouden in Persoonsgegevens Onderhoud - Berichten - Arbeidsongeschiktheidsregistratie. De zichtbaarheid van velden is te onderhouden in de Metagegevens. Het datumveld blijft de activatie voor het bericht. Datum: Blad: 19

20 3.6 Module Salaris Fiscale ruimte De performance is verbeterd voor het overzicht fiscale ruimte, uit onze test bleek dat het overzicht twee keer zo snel gegenereerd kan worden Nieuwe overzichten Aan de salarisoverzichten zijn een vijftal nieuwe overzichten toegevoegd. Deze worden hieronder kort besproken. Het Overzicht gemiddelde loonkosten laat het totale salaris, gemiddelde salaris en de werkgevers kosten zien. Parttimers worden naar rato meegerekend. Het Overzicht salariscomponenten per werknemer laat o.a. de bedragen per geselecteerd component zien. Het overzicht kan uitgevouwen worden tot het werknemer niveau maar, laat ook de afdelingstotalen en totalen op basis van werknemersgroepen zien. Het Overzicht Salariscomponenten per functie of afdeling laat o.a. de component bedragen zien per component ingedeeld op basis van de functie of afdeling. Datum: Blad: 20

21 Het Overzicht Salaris per functie of afdeling laat salarissen zien op twee peildata om zo gegevens te kunnen vergelijken. Het Werkkostenregeling overzicht toont alle componenten met de daarbij behorende totaalbedragen waarbij (in de Client) is aangegeven dat dit component onder de werkkostenregeling valt. 3.7 Module Telefoonlijst In Telefoonlijst - Onderhoud zijn vrijdefinieerbare velden toegevoegd als u deze heeft toegevoegd in Persoonsgegegevens - Onderhoud - Metagegevens veldnamen - sectie - Persoonlijke gegevens. Deze velden kunnen in de pop-up van de werknemer getoond worden. Datum: Blad: 21

22 3.8 Module Declaraties Standaard invoer Het invoeren van een declaratie is gewijzigd om het gebruikersgemak te vergroten. Het scherm bevat minder knoppen op declaratie niveau en de knoppen Akkoord, Toepassen en Annuleren zijn verwijderd. Een declaratieregel kan worden toegevoegd middels de knop Nieuw, hiermee worden de invoer velden zichtbaar (als de gebruiker initieel een nieuwe declaratie wil invoeren dan zijn deze velden direct zichtbaar). Met de knop indienen wordt de declaratie verstuurd ter goedkeuring. Met de knop Sluiten wordt de declaratie opgeslagen, maar NIET ingediend. De status van een nog NIET ingediende declaratie is gewijzigd naar Niet ingediend (dit was: In bewerking ) Declaratie invoer Met de knoppen Opslaan en Opslaan & nieuw wordt de declaratieregel al direct opgeslagen. Datum: Blad: 22

23 Als u een item selecteert van het type Kilometer of Openbaar vervoer dan is de optie Route selectie beschikbaar (dit kan in metadata uitgezet worden). Hier kan de gebruiker eventueel vooraf ingevulde vaste routes selecteren door de applicatiebeheerder dan wel voorheen door de gebruiker zelf ingevulde routes selecteren. Na selectie worden de waarden in de velden Van, Naar en Aantal kilometers of Bedrag ingevuld, deze velden zijn niet meer te muteren. Na selectie: Daarnaast kan uiteraard ook zonder route selectie een reisdeclaratie worden aangemaakt door het invullen van de Van, Naar en Aantal kilometers. In het Declaratieoverzicht is bij reisdeclaraties d.m.v. een vinkje direct zichtbaar gemaakt of de declaratie gebaseerd is op een vaste route. Dit is handig bij de goedkeuring omdat de goedkeurder dan het aantal kilometers niet hoeft te beoordelen. Datum: Blad: 23

24 Ook het goedkeuringsscherm is verbetert door de layout aanpassingen zoals het niet standaard tonen van het invoerscherm voor nieuwe declaratieregels Bijlagen en Log De knoppen Bijlagen en Declaratiehistorie zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn de twee tabbladen Bijlagen en Log toegevoegd. Deze zijn beschikbaar zodra er een declaratieregel is toegevoegd. Op de tabblad Bijlagen kunt u bijlagen toevoegen op declaratieniveau. Dit kan handig zijn als op één bon de kosten staan voor meerdere declaratieregels. Bijvoorbeeld een hotelovernachting en de dinerkosten moeten op twee aparte declaratie-items worden geboekt terwijl deze beide op dezelfde bon van het hotel staan. Deze ene rekening voegt u dan als bijlage toe aan de declaratie en niet twee keer bij de afzonderlijke items. Op het tabblad Log kunt u zien welke acties er zijn uitgevoerd (voorheen Declaratiehistorie). Datum: Blad: 24

25 Voorheen werden de wijzigingen op hoofdlijnen bijgehouden. U kon zien dat er iets was aangepast maar niet wat. Dit is aangepast zodat het mogelijk is dat u altijd de vorige (oude) waarden terug kunt zien in de Log. Ook kunt u zien welke regels er zijn toegevoegd en verwijderd. Let op! De Log start vanaf het moment dat de declaratie is ingediend Waarschuwing bij dubbel ingevoerde declaratieregels Een waarschuwing wordt gegeven als er een declaratieregel wordt ingevoerd waarbij het declaratie-item al eerder op dezelfde datum is ingediend in een eerder al ingediende (en niet afgekeurde) declaratie. Deze waarschuwing wordt ook aan de goedkeurders getoond. Datum: Blad: 25

26 3.8.5 Overzicht standaard declaraties Het aantal declaraties wat in dit overzicht getoond wordt is gelimiteerd tot de laatste 15 ingediende declaraties. Mocht een gebruiker in de loop van de tijd meer declaraties hebben ingediend dan kan hij deze alsnog zichtbaar maken door de optie Alles weergeven rechts onder de tabel aan te vinken Overzicht declaraties In Declaraties - Overzichten - Overzicht declaraties is het mogelijk om meerdere opties voor de declaratiestatus te selecteren. Daarnaast is een export optie toegevoegd om beter naar Excel te kunnen exporteren Overzicht declaratiehistorie Voor het raadplegen van een complete declaratie geschiedenis is het Overzicht declaratiehistorie toegevoegd. Het overzicht bevat gegevens over de gedeclareerde Datum: Blad: 26

27 bedragen, door wie gekeurd en op welke datum. Het geeft de acties weer die in declaraties hebben plaats gevonden Zoeken Salariscomponenten In Onderhoud - Declaratie-item is de zoek optie voor salariscomponenten aangepast. Het is nu mogelijk om te sorteren op naam en nummer Berichten In het afkeuringsbericht is het mogelijk middels de tag DECLARATIE_AFWIJZINGSREDEN een opmerking op te nemen m.b.t. de reden van afwijzing. Het is ook mogelijk in goedkeuringsberichten een opmerking op te nemen. Hiervoor is de tag DECLARATIE_GOEDKEURINGSOPMERKING geïntroduceerd. De standaard notificaties voor declaraties zodanig aangepast dat bij klikken op de link naar de betreffende declaratie de declaratie in een apart scherm geopend wordt. Bij de upgrade naar worden niet de reeds in gebruik zijnde berichten aangepast. Deze dienen handmatig te worden nagelopen. Dit doet u als volgt: Open de functie Berichtgeving in het menu Onderhoud van de module Declaraties. Selecteer het aan te passen bericht. Datum: Blad: 27

28 Plaats de muisaanwijzer boven de URL (tekst achter voor details zie ) en klik de rechtermuisknop. Selecteer de optie Link wijzigen. In het scherm wat zich nu opent vervangt u de tekst in het veld URL door Datum: Blad: 28

29 {STANDAARD_WEBSERVER}/Expenses/ExpStandardInput.aspx?ClaimID={CLAIMID}&MODE=RP &CompanyID={CompanyID}&LCA=N&popupStyle=D&from=WF Klik op de tekst Doel en vul de volgende waarden in: Doel: <popup window> Optie schuifbalken aanvinken andere uit. Breedte 800 Hoogte: 600 Klik OK Voorgedefineerd item toevoegen In onderhoud declaratie-items is het mogelijk door Visma DBS voorgedefinieerde items toe te voegen. Het was alleen mogelijk items toe te voegen welke nog niet overgenomen waren. Datum: Blad: 29

30 Dit betekent dat het niet mogelijk was bij een update door Visma DBS nieuwe versies van items toe te voegen Onderhoud vaste routes Bij het indienen van declaraties is het niet meer mogelijk om een gekozen vaste route te wijzigen. Als gevolg hiervan zijn de controles in de onderhoudspagina ook aangepast. Vanaf heden zijn de velden van en naar verplicht. Daarnaast moet nu het veld KM of bedrag ingevuld zijn Deadline invoeren declaraties Het is mogelijk geworden om het indienen van oude declaraties te voorkomen. Hiervoor is een instelling Indienen items beperken tot: Maand(en) toegevoegd. Wanneer u voor deze instelling een waarde > 0 opgeeft worden declaraties met een datum ouder dan het opgegeven aantal maanden genegeerd. Bij het bepalen van de geldigheid wordt uitgegaan van de eerste van de maand. Voorbeeld: Stel het is nu 20 juli en u heeft hier 2 maanden ingesteld dan is het niet toegestaan declaraties in te dienen van voor 1 mei (1 juli minus 2 maanden). Onderstaand een voorbeeld van de foutmelding die komt als dit is ingericht Set-up Wanneer de setup gebruikt werd voor het inrichten van een verwezen bedrijf, dan had de setup twee stappen te veel. Stap 3 en 4 zijn nodig voor de inrichting van gegevens welke Datum: Blad: 30

31 verwezen worden. Deze stappen zijn in een verwezen bedrijf overbodig en daarom eruit gehaald. 3.9 Module Verstrekkingen In het Werknemer-verstrekkingen scherm is er nu, i.p.v. knoppen aan het begin van de regel om acties op het item uit te voeren, de mogelijkheid om via een rechtermuisklik de gewenste actie te kiezen Items uitgeven voor indiensttreding Het is nu mogelijk om voor de in dienst datum een item te verstrekken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een toegangspas uit te geven voor dat iemand daadwerkelijk in dienst is Items terugnemen na uitdiensttreding Het is nu mogelijk om na de uit dienst datum een item terug te nemen of te bewerken. Het is daarbij ook mogelijk om van uitgegeven items de documenten te bewerken Inactieve verstrekkingen In Onderhoud verstrekkingen is de mogelijkheid toegevoegd om inactieve verstrekkingen niet te tonen in de lijst van het deel venster. Daarnaast worden inactieve verstrekkingen niet getoond bij het toewijzen aan een arbeidsvoorwaarde, functie of afdeling. Datum: Blad: 31

32 3.10 Module Elektronisch Dossier De performance van het Elektronisch Dossier is verbeterd (voornamelijk het toevoegen van e- mails via de inbox). Daarnaast is in de inbox een ververs optie ingebouwd, zodat deze niet continu bezig is met verversen Kleine wijzigingen Aan het overzicht van het Elektronisch Dossier is ook een klembord optie toegevoegd zoals we die ook kennen bij andere tabellen/overzichten in de Web module. In Onderhoud - Instellingen is de mogelijkheid voor verwijzing naar andere bedrijven toegevoegd. Voor een goede implementatie moet u eerst consultancy inschakelen. Als een werknemer twee verschillende managers heeft en documenten/ mappen met wijzig en/of bekijk rechten voor managers heeft. In dat geval worden de documenten beschikbaar voor beide managers. Een werknemer kan nu na uit dienst nog bij zijn documenten zolang de gekoppelde gebruiker nog rechten heeft hiertoe Ontgrendelen documenten Er is een nieuwe service beschikbaar voor het ontgrendelen van documenten. Er zijn problemen met Microsoft SharePoint wanneer een document wordt geopend in bewerkingsmodus maar niet wordt opgeslagen. Op dat moment blijft het slotje op het document staan. Nu is het mogelijk via de service om op een moment dat niemand met deze functionaliteit bezig is de documenten te ontgrendelen. Zorg er dus voor dat wanneer een document wordt geopend om te bewerken er ook daadwerkelijk een bewerking in gedaan wordt. Mocht het niet nodig zijn om een document te bewerken, open het bestand dan alleen om te lezen, dit probleem zal dan niet ontstaan. Datum: Blad: 32

33 Er is een extra hulpmiddel toegevoegd tegen het onbedoeld aanpassen van documenten. Op het moment dat een document wordt aangeklikt (linker muisknop) verschijnen er twee opties voor het openen/wijzigen van het document Module Beoordelingen Er is een optie ingebouwd om het tabblad voor gebieden en aspecten te verbergen in Onderhoud - Onderhoud gesprekstypen. Dit is daarnaast een autorisatie functie geworden (PAY.31386) Module Opleidingen In de opleidingsmodule zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Het veld voor registratie in uren (plannings- en werkelijke uren) accepteert nu ook decimalen, zodat er bijvoorbeeld op halve uren geregistreerd kan worden. In Onderhoud opleidingen kunnen nu namen ingevoerd worden met een lengte van maximaal 100 karakters, eerder waren dit er 50. Aan het overzicht Kostenanalyse zijn de opleidingsgroep en opleidingsrichting toegevoegd. Datum: Blad: 33

34 3.13 Module Leaseauto Deze module is vernieuwd; zo is o.a. de indeling aangepast. Waar eerder werd gestart in het contractenoverzicht, gebeurd dat nu in de lease auto s per werknemer. Daarnaast is de tabel structuur aangepast (zie menu optie Leaseauto en Leaseautocontracten bedrijf ) zodat u kunt sorteren op een willekeurige kolom. In Leaseautocontracten bedrijf zijn nieuwe zoek en selectie opties toegevoegd zodat het makkelijker is om een contract te vinden. In Leaseauto zijn de details te bekijken door op de regel te klikken. Om meer informatie te krijgen over het contract klikt u op Meer info, dan verschijnt een pop-up met o.a. informatie over de leasehistorie en fiscale bijtelling. Er is een nieuw overzicht Overzicht leasecontracten per werknemer toegevoegd. Dit overzicht laat de leasecontracten uitgevouwen per werknemer zien. Het Overzicht leasecontracten per auto is uitgebreid met de kolommen Naam tarief en Toegewezen aan. Datum: Blad: 34

35 3.14 Module Tijdregistratie In Tijdregistratie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om het meer met de functionaliteit van andere modules overeen te laten komen. Vanaf deze release is het niet meer mogelijk om de algemene arbeidsvoorwaarden voor Tijdregistratie te onderhouden in de Client. In deze release maakt Tijdregistratie gebruik van zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Tijdens de setup wordt de arbeidsvoorwaarde voor Tijdregistratie aan die medewerkers toegekend die ooit uren geregistreerd hebben via Tijdregistratie. De functieautorisaties zijn aangepast naar autorisatie middels de standaard Lezen/Wijzigen/Toevoegen/Verwijderen opties. De inrichting van de workflow (de goedkeurder) dient nu in de Module Tijdregistratie vastgelegd te worden. Voor het inrichten van de deze workflow kan gebruik gemaakt worden van de nieuwe standaard rol Tijdregistratie goedkeurder. Bij gebruik van de Manager als goedkeurder wordt nu ook gekeken naar wie de rol Manager uitvoert en zal de derhalve een aanpassing van de manager ook effect hebben op de workflow (dit was voorheen niet het geval). Tijdens de setup wordt de workflowprocedure ingericht op basis van de inrichting in de Client Sjablonen toewijzen Het was al mogelijk om sjablonen aan te maken, daarbij is nu ook een pagina voor het toewijzen van sjablonen aan werknemers toegevoegd, zie Tijdregistratie - Onderhoud - Sjablonen toewijzen. Datum: Blad: 35

36 3.15 Module Autorisatie In Autorisatie - Groepen - Functiegroepen en Gebruikersgroepen zijn in het deelvenster deze groepen te sorteren op nummer. De sortering van de modules is aangepast, deze is nu op alfabetische volgorde. Datum: Blad: 36

37 3.16 Module Applicatiebeheer Nieuw is de koppeling voor de Harmony (Werknemer) export. Deze is er nu naast de export die we al hadden voor ziekte, wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager. De export is te activeren via Systeembeheer - Module activatie en te onderhouden in Applicatiebeheer - Onderhoud - Koppelingen - Harmony (Werknemer) export Koppeling UWV De optie is ingebouwd om de certificaathouder te kunnen selecteren, in plaats van een vrij veld. Datum: Blad: 37

38 3.17 Module Systeembeheer Nieuwe enotify datum berichten Er zijn nieuwe datum berichten voor Einde zwangerschapsverlof, Start zwangerschapsverlof en 42 weken ziek toegevoegd. Daarnaast is er in de sectie Contract een datum bericht toegevoegd op basis van Einde contract. Het signaal Einde dienstverband kijkt nu daadwerkelijk naar het dienstverband. Als het dienstverband beeindigd wordt dan wordt er een signaal verstuurd. Het Einde contract signaal kijkt naar de einddatum van het contract. In de Module ToDo is onder enotify-abonnementen een kolom toegevoegd om aan te geven op basis waarvan een gebruiker een enotify abonnement heeft Trace-instellingen Het is mogelijk om een specifieke gebruiker te tracen i.p.v. alle gebruikers zodat de performance van de omgeving niet teveel belast wordt. Daarnaast kan een limiet opgegeven worden voor de bestandsgrootte. Is deze bereikt dan wordt een nieuw bestand naast de oude gemaakt. Om een gebruiker te tracen kunt u de aanmeldingsnaam of het gebruikers nummer ingeven gevolgd door een dubbelepunt en de gewenste trace level. Dus bijvoorbeeld; 213:5 of ronalds:5. Na het opslaan toont het veld altijd het Domein/Aanmeldingsnaam:Trace level. Als een specifieke gebruiker is geselecteerd wordt de algemene trace level gebruikt voor de overige gebruikers.. Datum: Blad: 38

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Opbouw handleiding 5 1.2 Woorden en begrippen, vaste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers

Gebruikershandleiding Legal Eagle. 2014 Sdu Uitgevers Gebruikershandleiding Legal Eagle 2014 Sdu Uitgevers 2 Gebruikershandleiding Legal Eagle 2.19 Inhoud Welkom... 5 Installatietips... 6 Windows-rechten... 7 Aan de slag met Legal Eagle... 8 Activeer licentie...

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Belangrijke / grote veranderingen:... 4 1. Inleiding... 5 Inzet zoekbalk uitgebreid... 5 2. Stamgegevens... 6 Nieuw... 6 Extra

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

Instellen van basisgegevens

Instellen van basisgegevens Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 of 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie