Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10"

Transcriptie

1 Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module Acties tijdens de database upgrade Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit Algemeen Module Verlofregistratie Module Ziekmeldingen Module Organisatie Module Persoonsgegevens Module Salaris Module Telefoonlijst Module Declaraties Module Verstrekkingen Module Elektronisch Dossier Module Beoordelingen Module Opleidingen Module Leaseauto Module Tijdregistratie Module Autorisatie Module Applicatiebeheer Module Systeembeheer Module Workflow Plus Te vervallen functionaliteit in Release Appendix A: overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de beschrijving van Visma DBS Talent & Salaris Web module versie Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op de nieuwe support site: https://www.vismaservice.nl Let op! Deze versie kan alleen als opwaardering van versie en en Client release worden gebruikt. Controleer daarom eerst welke versie u nu gebruikt. Door te dubbelklikken op de bovenste balk in de startpagina van de applicatie (waar de bedrijfsnaam getoond wordt) kunt u zien welke versie er nu bij u in gebruik is. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie en Client release of hoger voordat u deze versie in gebruik kan nemen. Datum: Blad: 3

4 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent & Salaris Web module De beschrijving van de installatie en update zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes Let op indien u gebruik maakt van een Oracle database! Deinstalleer voor de installatie van TSS de Oracle driver van DBS. Voeg handmatig de nieuwe driver toe. De reden hier voor is dat we nu native dotnet voor Oracle gebruiken. Dat werkt beter dan de oude manier echter kan de installatie hiervan niet via de setup gedaan worden. Voor instructies zie de SetupManual/Installatiehandleiding. 2.2 Acties tijdens de database upgrade Tijdens de database upgrade naar versie worden de volgende acties uitgevoerd: - Nieuwe tabellen worden toegevoegd i.v.m. nieuwe Workflow Plus module. - Conversie voor berichten van de arbeidsongeschiktheidsregistratie. - Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Tijdregistratie. - Standaard notificatie voor verlof (Fouten einde contract) wordt toegevoegd. - Standaard notificatie voor verlof (Vervallen aanspraken) wordt toegevoegd. - Pagina voor verlof import wordt verwijderd en vervangen door de nieuwe pagina s. Datum: Blad: 4

5 3. Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit 3.1 Algemeen Er is een nieuwe module beschikbaar Workflow Plus. Met deze module kunt u eenvoudig uw digitale HR-processen beheersen. Indien u meer informatie wilt over deze module, kunt u contact opnemen met uw accountmanager Performance verbeteringen Ook in deze release hebben we hard gewerkt aan de verbetering van de performance. Naast verbetering in pagina s zijn ook overzichten en exporten verbeterd Helpteksten en menu namen Menu-namen zijn aangepast om het duidelijker of simpeler te maken, zoals in Ziekmeldingen, Leaseauto, Tijdregistratie, Verlofregistratie en Autorisatie. Daarnaast is ook de help verbeterd en toegevoegd Afdelingsfilters in overzichten In de vorige release zijn veel afdelingsfilters aan overzichten toegevoegd. Bij het selecteren van afdelingen in het afdelingsfilter wordt nu ook de kostenplaats getoond Overzichten buiten firewall Vanaf TSS worden alle overzichten gelezen door de webserver en daarna doorgegeven aan de webbrowser. Dit heeft effect voor het gebruik van de overzichten buiten de firewall: 1: De reportserver hoeft niet meer gepublisht te worden naar buiten. 2: De reportserver URL in dbscon.ini moet de interne zijn (degene die door de webserver gelezen kan worden). Datum: Blad: 5

6 3.2 Module Verlofregistratie De grootste wijzigingen in deze module hebben te maken met de nieuwe wetgeving, zoals het vervallen van verlof aanspraken Vervallen van verlofaanspraken Het is nu mogelijk om de verlofaanspraken op een bepaald moment te laten vervallen. In Onderhoud - Verlofdefinitie - tabblad Beperkingen is het verval moment aan te geven in een x aantal dagen/maanden/jaren. Verlof vervalt bijvoorbeeld 6 maanden na 1 januari van het volgende jaar. Hierbij is een standaard bericht toegevoegd genaamd Vervallende verlofaanspraken, zie Onderhoud - Berichtgeving, deze is te versturen een x aantal dagen/maanden voordat het verlof komt te vervallen. In de verlofkaart van de werknemer is te zien of er dit jaar verlof aanspraken komen te vervallen. Hiervoor is een kolom toegevoegd. De kolom ziekteaanpassing is niet meer opgenomen in de verlofkaart. De aanpassing voor ziekte wordt direct van het aantal in de kolom Totaal afgehaald. Datum: Blad: 6

7 Als u de verlofdefinities wijzigt duurt het een aantal minuten voor de aanspraken gewijzigd zijn. In de kalender ziet u dan de melding; De aanspraken van de werknemer moeten worden bijgewerkt door het systeem Overgang van contract In de verlofdefinities voor boekbaar verlof is een extra blad opgenomen voor afhandeling bij het einde contract en einde dienstverband. Bij de sectie voor Einde contract kunnen aanspraken overgezet worden naar het nieuwe/bestaande 2 e contract, dit geldt dus alleen bij meerdere contracten. Daarnaast moeten de beide contracten ook dezelfde verlofdefinitie bevatten. U kunt een wachttijd instellen in dagen zodat u na afloop van het contract nog tijd heeft om eventuele niet verwerkte verlof boekingen door te voeren Verlof uitbetalen bij uit dienst Bij einde dienstverband is er de mogelijkheid toegevoegd om het resterende saldo uit te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken moet eerst de Omwisselingsregel gemaakt worden. Dit kan in Onderhoud - Conversieregels - Regel voor verlof verkopen. Het veld Saldo verwerken op of na dag geeft de mogelijkheid om later in de periode de verwerking te starten Verwerking verlof uitbetalen bij uit dienst In Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen is een schema toegevoegd dat kijkt of er een einddatum is voor het dienstverband of contract. Deze controle kan het beste s nachts draaien en wordt uitgevoerd door de al bestaande DBS leave service. Deze service beslaat een periode van 62 dagen in het verleden en 30 dagen in de toekomst. Het datumveld geeft de startdatum voor de ingebruikname van deze functionaliteit. Er is ook een foutenbericht toe te voegen voor het geval dat de verwerking mislukt. Hiervoor is al een standaardbericht Datum: Blad: 7

8 aangemaakt in Verlofregistratie - Onderhoud - Berichten - Fouten einde contract - Verwerkingsfout bij automatisch overboeken/uitbetalen van verlofsaldo. Het uitbetalen van verlof bij uitdienst is mogelijk om aan te geven in welke periode het verwerkt moet worden na de goedkeuring. Dit kan in Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen. De standaard waarde is leeg voor de periode en het eerste vakje aangevinkt, zorgt ervoor dat de uitbetaling in dezelfde periode plaatsvindt als in De digitale verlofkaart Het is nu mogelijk om een te versturen met daarin gegevens over het verlofsaldo. Hierin worden ook de eventuele vervallen aanspraken getoond. In Verlofregistratie - Onderhoud - Instellingen geeft u een tijd en dag in de periode aan waarop dit zal worden verstuurd. In Persoonsgegevens - Persoonlijk - Sectie: is per werknemer aan te geven of zij deze willen ontvangen. In het Overzicht verlof en afwezigheid is een optie toegevoegd om het overzicht alleen te maken voor degenen die de digitale verlofkaart niet ontvangen. Zodat het verlof overzicht nog uitgeprint kan worden voor die werknemers. Datum: Blad: 8

9 3.2.6 Verlofsaldo herberekenen In was al een service ingebouwd om op gezette tijden het verlof te herberekenen. Deze is naar de achtergrond verplaatst. U hoeft deze niet meer te onderhouden. Zo heeft u altijd met actuele cijfers te maken. Dit geeft ook performance verbetering, vooral te merken in de overzichten. De service draait elke minuut en zoekt dan naar wijzigingen om vervolgens het saldo te herberekenen. Als u de opbouw van aanspraken in een verlofdefinitie wijzigt kan het wel even duren voordat het verwerkt is door het systeem Import verlof De import voor verlof is totaal vernieuwd (als u nog niet bekend met de nieuwe verlof import is het verstandig consultancy in te schakelen voor u hier mee begint) zo kan de status bekeken worden en fouten hersteld, daarnaast ondersteunen we verschillende import formaten. De pagina voor de verlof import is vervangen door de pagina Bestandsimport. Voor u een import van verlof kunt doen moet eerst in Onderhoud - Definities verlofimport de importdefinitie bepaald worden. Hier moet het type bepaald worden (.csv, Excel of.xml) en welke datumnotatie wordt gebruikt in het bestand. Vervolgens is het mogelijk om in Onderhoud - Verlof importeren het bestand te selecteren. Door op Bestand importeren te klikken wordt het bestand direct verwerkt. Naast de nieuwe import is ook een overzicht hiervoor toegevoegd. Het Overzicht imports geeft informatie over de voortgang van de import, de fouten en geeft ook de mogelijkheid om een import te annuleren. Via het icoontje zijn diagnostische gegevens op te halen. Datum: Blad: 9

10 Om fouten af te handelen moeten eerst alle regels behandeld ( Opnieuw of Verwijderen ) worden voor de verwerking ervan begint. Om een gebruiker/functiegroep te autoriseren voor de verlof import zijn de volgende functies beschikbaar in autorisatie: PAY.31390, PAY en Sys Export functie Overzichten De optie Export voor een betere weergave in Excel is toegevoegd aan de overzichten: Overzicht verlofsaldo en Totaaloverzicht Verlof Overzicht Verlof bij einde contract Voor de nieuwe functionaliteit i.v.m. het einde contract en dienstverband is er een overzicht Verlof bij einde contract toegevoegd. Deze laat de overgangen van saldi zien en uitbetalingen bij uit dienst. Het overzicht kan slechts informatie tonen als de "DBS Leave Service" regels heeft aangemaakt. Deze moet ingeschakeld zijn op de pagina Verlofinstellingen in de sectie Schema verwerking uitbetalen verlof bij uit dienst. Als de service is ingeschakeld kunt u in het overzicht informatie oproepen over uitbetaalde of doorgeboekte saldi en de uit te betalen of door te boeken saldi tot 30 dagen in de toekomst Overzicht Vervallen aanspraken Voor de nieuwe functionaliteit i.v.m. het vervallen van aanspraken is het overzicht Vervallende aanspraken toegevoegd. Dit laat de hoeveelheid aanspraken zien die in de opgegeven periode komen te vervallen, zowel in dagen als in uren. Datum: Blad: 10

11 Het aantal uren in dit overzicht wordt altijd getoond in vier decimalen nauwkeurig. De aanspraken worden wél afgerond volgens de afrondingsregels in de verlofdefinitie maar dan aangevuld met nullen om de uitlijning juist te doen. Datum: Blad: 11

12 3.3 Module Ziekmeldingen Ziekmelden in toekomst Het ziekmelden in de toekomst geeft een waarschuwing tenzij het gaat om het melden van zwangerschap of orgaandonatie Navigatie Er is een nieuwe instelling die er voor zorgt dat de werknemerselectie wordt onthouden als u naar het dashboard gaat of naar een actie, zoals ziekmelden, gaat. Dit doet u door de onderstaande optie uit te zetten in Ziekmeldingen - Onderhoud - Instellingen. Standaard staat deze op de oude situatie Ziekte taak historische ziekmelding Voor verzuim basis is taak 282 uit de historische ziekte fase gehaald. Deze taak is voor de historische melding aan de arbodienst. Datum: Blad: 12

13 3.3.4 Taakservice voor verzuim In Onderhoud - Instellingen - tabblad Taakservice voor verzuim is een status controle en foutenlijst opgenomen Gekoppelde taken Eerder kon een afhankelijke taak al op de ToDo lijst verschijnen als de primaire taak nog niet was gedaan. Dit zal nu alleen gebeuren als de primaire taak is afgehandeld, ook al is de datum voor de afhankelijke taak gepasseerd Berichtspecificatie UWV vermoedelijke bevallingsdatum De vermoedelijke bevallingsdatum was eerder niet verplicht in de UWV specificatie vanaf nu is deze wel verplicht. De vermoedelijke bevallingsdatum dan ook meegenomen in het EDI UWV bericht UWV onderwerpen (Verzuim Plus) UWV formulieren Verzuim Plus die zijn gewijzigd of vervallen: Vervallen: Aanvraag Loonkostensubsidie Gewijzigd: Zwangerschapsverklaring, Ziekteaangifte in verband met aanvraag Ziektewetuitkering, Ziekteaangifte in verband met Compensatieregeling 55+, Ziekteaangifte voor werknemers die een Wajong-uitkering hebben (gehad), Mijn medewerker in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk), Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA, Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA, Aanvraag Subsidie voorziening werkgever Wajong, Aanvraag Loondispensatie In Ziekmeldingen - Onderhoud - Setup kunt u de stappen doorlopen om deze te vernieuwen Arbodienst contract veranderen De mogelijkheid om de procedures aan te passen als u van arbodienst contract verandert is toegevoegd. Schakel een consultant in voor een juiste implementatie. Door op Verzuimprocedures vernieuwen te klikken worden de taken in de betreffende procedures geplaatst. Datum: Blad: 13

14 3.3.9 Overzichten In Ziekmeldingen - Overzichten - Werknemer openstaand verzuim is de selectieoptie voor de duur van de ziekte uitgebreid. Zo kiest u een peildatum (standaard is vandaag) en is te rekenen vanaf de koppeldatum of de begindatum van het relevante ziekte geval. Door uitbreiding van een aantal verzuim overzichten (o.a. Werknemer per contract detail) zijn er overzichten overbodig geworden. De overzichten Signalering verzuim en Overzicht verzuimpercentages zijn in deze release verwijderd Export Vernet (Verzuim Plus) Sinds de vorige release is de Vernet export in gebruik, hierin hebben we een aantal aanpassingen in gedaan. Zo is de performance verbeterd (deze is nu een factor drie sneller). Daarnaast is nu de voortgang te volgen op de Vernet pagina. De status doorloopt vier secties: Werknemer, Verzuim, Arbeidsongeschiktheid en Werknemer namen. Of deze laatste wordt meegenomen in de export is afhankelijk van de instelling bij Applicatiebeheer - Onderhoud koppelingen. Elke sectie loopt dus van 0% tot 100%. De secties Werknemer en Verzuim zullen de meeste tijd in beslag nemen. Datum: Blad: 14

15 3.4 Module Organisatie Deskundigheidsniveau In Organisatie - Onderhoud - Functies is het tabblad voor Deskundigheidsniveau toegevoegd, dit was eerder te gebruiken in de Client. De lijst voor deskundigheidsniveau is te onderhouden in Applicatiebeheer - Onderhoud - Keuzelijst - Lijstcode: [k_deskniv]. Pas wanneer de keuzelijst gevuld is, verschijnt dit tabblad. Als u gebruikt maakt van verwijzingen kan dit alleen gewijzigd worden in het verwijsbedrijf. Deze functionaliteit is nu niet meer beschikbaar in de Talent & Salaris Client module Overzichten Er zijn vijf nieuwe overzichten in deze module, hieronder worden deze kort beschreven. Daarnaast zijn ook de helpteksten verbeterd. Aan het Uitstroomrapport en Uit dienst rapport is de reden voor uit dienst toegevoegd (dat is de keuzelijst K_reden_uit ingegeven in de Client module). De Verjaardagenlijst is toegevoegd, deze laat o.a. de geboortedata zien en de te bereiken leeftijd. De standaard geselecteerde periode is vanaf vandaag tot het einde van het jaar. Het overzicht Kengetallen parttime/fulltime/oproep is toegevoegd, deze laat o.a. de Voltijds, deeltijds en werknemers op oproepbasis zien. Voor het overzicht zijn twee peildata te selecteren die in het overzicht met elkaar vergeleken kunnen worden, daarnaast zijn er ook uitgebreide groeperingsopties en selectieopties beschikbaar. Datum: Blad: 15

16 Het Afdelingsoverzicht laat o.a. de manager van de afdeling zien en de eventuele start- en einddatum van de afdelingen. Het overzicht Werknemers functie- en salariswijzigingen laat functiewijzigingen en salarisaanpassingen zien met de oude en nieuwe gegevens zoals salaris en deeltijdfactor. Daarnaast zijn er ook uitgebreide groeperingsopties en selectieopties beschikbaar. Het overzicht Contracten voor bepaalde tijd is toegevoegd om alle tijdelijke contracten te kunnen selecteren van dit moment. Eventueel zijn ook de toekomstige en/of oude contracten te tonen. Datum: Blad: 16

17 3.5 Module Persoonsgegevens Datum in dienst Het veld voor Oorspronkelijke datum in dienst is op de start pagina (sectie: Persoonlijke gegevens) veranderd in Datum in dienst. Dit is een berekende datum en wordt bepaald door de volgorde: Oorspronkelijke datum in dienst, Basisdatum jubileum (zonder correctie), Datum in dienst dienstverband, welke datum als eerste wordt gevonden wordt getoond. In Persoonsgegevens - sectie Persoonlijke gegevens - Tabblad Gegevens is naast de Datum in dienst ook de Datum in dienst dienstverband toegevoegd. Deze zijn instelbaar via Persoonsgegevens - Onderhoud - Metagegevens (Alle soorten aanstellingen) - Velden, standaard staat: Datum in dienst dienstverband als niet in gebruik Toekomstmutaties Het is mogelijk om toekomstige mutaties niet te tonen voor Mijn talent in de secties Periode salaris, Werktijden en Positie. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een promotie voor de werknemer pas zichtbaar wordt op het moment dat de wijziging ingaat. Dit is in te stellen via Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen : Deze regel geldt ook voor werknemers die hun eigen gegevens bekijken via Talent. Wijzigingen in huidige en toekomstige salarisperiodes worden verborgen Werknemer Positie Bij de pagina s voor de positie zijn de kosten plaats en kosten drager toegevoegd. Er is een nieuwe lay-out voor het startscherm bij HRM-Contract. Bij een enkele positie zullen gegevens onder elkaar getoond worden. Datum: Blad: 17

18 3.5.4 Meerdere werknemer posities Vanaf deze release ontmoedigen we het gebruik van meerdere posities (zie HRM-Contract Sectie Positie). Als het onderstaande op de optie Een staat en versie wordt geïnstalleerd dan is het niet meer mogelijk dit te veranderen, deze optie is dan niet meer zichtbaar. Staat de onderstaande optie (in Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen) op Twee of Drie dan verandert er niets, tenzij er op het moment van de setup geen dubbele posities zijn (dan wordt deze optie op Een gezet en niet meer getoond). Wanneer het gebruik van meerdere posities beeindigd wordt zal ook in een volgende release deze instelling op Een gezet worden en niet meer getoond worden. Aangezien dit een bedrijfsinstelling is, zal voor nieuwe bedrijven deze optie dan ook niet meer beschikbaar zijn Vrij Definieerbaar Overzicht Het Vrij definieerbare overzicht heeft er nieuwe functionaliteit bij. Bij sectie Persoonlijke gegevens is de Datum in dienst toegevoegd. Bij de sectie Positie is de kolom Kostenplaats toegevoegd. Voor de kostenplaats is er ook een filter toegevoegd. Er zijn nieuwe filters toegevoegd voor einde/start dienstverband en einde contract. Bij de filteroptie voor contracten zijn verschillende opties. Dit geeft de mogelijkheid om op de peildatum de contracten te selecteren die toen actief waren. Bij het in/uit dienst filter is te filteren op dienstverbanden die na de datum gestart zijn en daarnaast of ze een uitdienstdatum hebben na de opgegeven datum. Datum: Blad: 18

19 Het nieuwe filter voor kostenplaats is alleen beschikbaar als de regel kostenplaats = afdeling niet is toegepast in de Talent & Salaris Client module Acties nieuwe werknemer en nieuw contract Het is mogelijk om de stap voor het invoeren van meermaals te gebruiken in de acties voor nieuwe werknemer en nieuw contract Groepsgewijs bijwerken van arbeidsvoorwaarden en uit dienst In Persoonsgegevens - Onderhoud - Groepsgewijs bijwerken van arbeidsvoorwaarden is aan het filter voor in dienst ook de uitdienst optie toegevoegd. Zo is het mogelijk enkel de arbeidsvoorwaarden aangepast te krijgen voor werknemers die nu in dienst Berichten In de module Persoonsgegevens zijn secties beschikbaar Werknemer notities en Contract notities. Hier is nu een voorbeeld beschikbaar van het te versturen bericht. De pop-up geeft de inhoud voor het bericht weer, zoals dit is ingesteld in Onderhoud - Berichtgeving. De Arbeidsongeschiktheidsregistratie maakt vanaf nu ook gebruik van de standaard berichtgeving. Naast een algemeen standaardbericht worden ook eerdere volgordes die gebruikt waren geconverteerd naar standaardbericht. Deze zijn te onderhouden in Persoonsgegevens Onderhoud - Berichten - Arbeidsongeschiktheidsregistratie. De zichtbaarheid van velden is te onderhouden in de Metagegevens. Het datumveld blijft de activatie voor het bericht. Datum: Blad: 19

20 3.6 Module Salaris Fiscale ruimte De performance is verbeterd voor het overzicht fiscale ruimte, uit onze test bleek dat het overzicht twee keer zo snel gegenereerd kan worden Nieuwe overzichten Aan de salarisoverzichten zijn een vijftal nieuwe overzichten toegevoegd. Deze worden hieronder kort besproken. Het Overzicht gemiddelde loonkosten laat het totale salaris, gemiddelde salaris en de werkgevers kosten zien. Parttimers worden naar rato meegerekend. Het Overzicht salariscomponenten per werknemer laat o.a. de bedragen per geselecteerd component zien. Het overzicht kan uitgevouwen worden tot het werknemer niveau maar, laat ook de afdelingstotalen en totalen op basis van werknemersgroepen zien. Het Overzicht Salariscomponenten per functie of afdeling laat o.a. de component bedragen zien per component ingedeeld op basis van de functie of afdeling. Datum: Blad: 20

21 Het Overzicht Salaris per functie of afdeling laat salarissen zien op twee peildata om zo gegevens te kunnen vergelijken. Het Werkkostenregeling overzicht toont alle componenten met de daarbij behorende totaalbedragen waarbij (in de Client) is aangegeven dat dit component onder de werkkostenregeling valt. 3.7 Module Telefoonlijst In Telefoonlijst - Onderhoud zijn vrijdefinieerbare velden toegevoegd als u deze heeft toegevoegd in Persoonsgegegevens - Onderhoud - Metagegevens veldnamen - sectie - Persoonlijke gegevens. Deze velden kunnen in de pop-up van de werknemer getoond worden. Datum: Blad: 21

22 3.8 Module Declaraties Standaard invoer Het invoeren van een declaratie is gewijzigd om het gebruikersgemak te vergroten. Het scherm bevat minder knoppen op declaratie niveau en de knoppen Akkoord, Toepassen en Annuleren zijn verwijderd. Een declaratieregel kan worden toegevoegd middels de knop Nieuw, hiermee worden de invoer velden zichtbaar (als de gebruiker initieel een nieuwe declaratie wil invoeren dan zijn deze velden direct zichtbaar). Met de knop indienen wordt de declaratie verstuurd ter goedkeuring. Met de knop Sluiten wordt de declaratie opgeslagen, maar NIET ingediend. De status van een nog NIET ingediende declaratie is gewijzigd naar Niet ingediend (dit was: In bewerking ) Declaratie invoer Met de knoppen Opslaan en Opslaan & nieuw wordt de declaratieregel al direct opgeslagen. Datum: Blad: 22

23 Als u een item selecteert van het type Kilometer of Openbaar vervoer dan is de optie Route selectie beschikbaar (dit kan in metadata uitgezet worden). Hier kan de gebruiker eventueel vooraf ingevulde vaste routes selecteren door de applicatiebeheerder dan wel voorheen door de gebruiker zelf ingevulde routes selecteren. Na selectie worden de waarden in de velden Van, Naar en Aantal kilometers of Bedrag ingevuld, deze velden zijn niet meer te muteren. Na selectie: Daarnaast kan uiteraard ook zonder route selectie een reisdeclaratie worden aangemaakt door het invullen van de Van, Naar en Aantal kilometers. In het Declaratieoverzicht is bij reisdeclaraties d.m.v. een vinkje direct zichtbaar gemaakt of de declaratie gebaseerd is op een vaste route. Dit is handig bij de goedkeuring omdat de goedkeurder dan het aantal kilometers niet hoeft te beoordelen. Datum: Blad: 23

24 Ook het goedkeuringsscherm is verbetert door de layout aanpassingen zoals het niet standaard tonen van het invoerscherm voor nieuwe declaratieregels Bijlagen en Log De knoppen Bijlagen en Declaratiehistorie zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn de twee tabbladen Bijlagen en Log toegevoegd. Deze zijn beschikbaar zodra er een declaratieregel is toegevoegd. Op de tabblad Bijlagen kunt u bijlagen toevoegen op declaratieniveau. Dit kan handig zijn als op één bon de kosten staan voor meerdere declaratieregels. Bijvoorbeeld een hotelovernachting en de dinerkosten moeten op twee aparte declaratie-items worden geboekt terwijl deze beide op dezelfde bon van het hotel staan. Deze ene rekening voegt u dan als bijlage toe aan de declaratie en niet twee keer bij de afzonderlijke items. Op het tabblad Log kunt u zien welke acties er zijn uitgevoerd (voorheen Declaratiehistorie). Datum: Blad: 24

25 Voorheen werden de wijzigingen op hoofdlijnen bijgehouden. U kon zien dat er iets was aangepast maar niet wat. Dit is aangepast zodat het mogelijk is dat u altijd de vorige (oude) waarden terug kunt zien in de Log. Ook kunt u zien welke regels er zijn toegevoegd en verwijderd. Let op! De Log start vanaf het moment dat de declaratie is ingediend Waarschuwing bij dubbel ingevoerde declaratieregels Een waarschuwing wordt gegeven als er een declaratieregel wordt ingevoerd waarbij het declaratie-item al eerder op dezelfde datum is ingediend in een eerder al ingediende (en niet afgekeurde) declaratie. Deze waarschuwing wordt ook aan de goedkeurders getoond. Datum: Blad: 25

26 3.8.5 Overzicht standaard declaraties Het aantal declaraties wat in dit overzicht getoond wordt is gelimiteerd tot de laatste 15 ingediende declaraties. Mocht een gebruiker in de loop van de tijd meer declaraties hebben ingediend dan kan hij deze alsnog zichtbaar maken door de optie Alles weergeven rechts onder de tabel aan te vinken Overzicht declaraties In Declaraties - Overzichten - Overzicht declaraties is het mogelijk om meerdere opties voor de declaratiestatus te selecteren. Daarnaast is een export optie toegevoegd om beter naar Excel te kunnen exporteren Overzicht declaratiehistorie Voor het raadplegen van een complete declaratie geschiedenis is het Overzicht declaratiehistorie toegevoegd. Het overzicht bevat gegevens over de gedeclareerde Datum: Blad: 26

27 bedragen, door wie gekeurd en op welke datum. Het geeft de acties weer die in declaraties hebben plaats gevonden Zoeken Salariscomponenten In Onderhoud - Declaratie-item is de zoek optie voor salariscomponenten aangepast. Het is nu mogelijk om te sorteren op naam en nummer Berichten In het afkeuringsbericht is het mogelijk middels de tag DECLARATIE_AFWIJZINGSREDEN een opmerking op te nemen m.b.t. de reden van afwijzing. Het is ook mogelijk in goedkeuringsberichten een opmerking op te nemen. Hiervoor is de tag DECLARATIE_GOEDKEURINGSOPMERKING geïntroduceerd. De standaard notificaties voor declaraties zodanig aangepast dat bij klikken op de link naar de betreffende declaratie de declaratie in een apart scherm geopend wordt. Bij de upgrade naar worden niet de reeds in gebruik zijnde berichten aangepast. Deze dienen handmatig te worden nagelopen. Dit doet u als volgt: Open de functie Berichtgeving in het menu Onderhoud van de module Declaraties. Selecteer het aan te passen bericht. Datum: Blad: 27

28 Plaats de muisaanwijzer boven de URL (tekst achter voor details zie ) en klik de rechtermuisknop. Selecteer de optie Link wijzigen. In het scherm wat zich nu opent vervangt u de tekst in het veld URL door Datum: Blad: 28

29 {STANDAARD_WEBSERVER}/Expenses/ExpStandardInput.aspx?ClaimID={CLAIMID}&MODE=RP &CompanyID={CompanyID}&LCA=N&popupStyle=D&from=WF Klik op de tekst Doel en vul de volgende waarden in: Doel: <popup window> Optie schuifbalken aanvinken andere uit. Breedte 800 Hoogte: 600 Klik OK Voorgedefineerd item toevoegen In onderhoud declaratie-items is het mogelijk door Visma DBS voorgedefinieerde items toe te voegen. Het was alleen mogelijk items toe te voegen welke nog niet overgenomen waren. Datum: Blad: 29

30 Dit betekent dat het niet mogelijk was bij een update door Visma DBS nieuwe versies van items toe te voegen Onderhoud vaste routes Bij het indienen van declaraties is het niet meer mogelijk om een gekozen vaste route te wijzigen. Als gevolg hiervan zijn de controles in de onderhoudspagina ook aangepast. Vanaf heden zijn de velden van en naar verplicht. Daarnaast moet nu het veld KM of bedrag ingevuld zijn Deadline invoeren declaraties Het is mogelijk geworden om het indienen van oude declaraties te voorkomen. Hiervoor is een instelling Indienen items beperken tot: Maand(en) toegevoegd. Wanneer u voor deze instelling een waarde > 0 opgeeft worden declaraties met een datum ouder dan het opgegeven aantal maanden genegeerd. Bij het bepalen van de geldigheid wordt uitgegaan van de eerste van de maand. Voorbeeld: Stel het is nu 20 juli en u heeft hier 2 maanden ingesteld dan is het niet toegestaan declaraties in te dienen van voor 1 mei (1 juli minus 2 maanden). Onderstaand een voorbeeld van de foutmelding die komt als dit is ingericht Set-up Wanneer de setup gebruikt werd voor het inrichten van een verwezen bedrijf, dan had de setup twee stappen te veel. Stap 3 en 4 zijn nodig voor de inrichting van gegevens welke Datum: Blad: 30

31 verwezen worden. Deze stappen zijn in een verwezen bedrijf overbodig en daarom eruit gehaald. 3.9 Module Verstrekkingen In het Werknemer-verstrekkingen scherm is er nu, i.p.v. knoppen aan het begin van de regel om acties op het item uit te voeren, de mogelijkheid om via een rechtermuisklik de gewenste actie te kiezen Items uitgeven voor indiensttreding Het is nu mogelijk om voor de in dienst datum een item te verstrekken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een toegangspas uit te geven voor dat iemand daadwerkelijk in dienst is Items terugnemen na uitdiensttreding Het is nu mogelijk om na de uit dienst datum een item terug te nemen of te bewerken. Het is daarbij ook mogelijk om van uitgegeven items de documenten te bewerken Inactieve verstrekkingen In Onderhoud verstrekkingen is de mogelijkheid toegevoegd om inactieve verstrekkingen niet te tonen in de lijst van het deel venster. Daarnaast worden inactieve verstrekkingen niet getoond bij het toewijzen aan een arbeidsvoorwaarde, functie of afdeling. Datum: Blad: 31

32 3.10 Module Elektronisch Dossier De performance van het Elektronisch Dossier is verbeterd (voornamelijk het toevoegen van e- mails via de inbox). Daarnaast is in de inbox een ververs optie ingebouwd, zodat deze niet continu bezig is met verversen Kleine wijzigingen Aan het overzicht van het Elektronisch Dossier is ook een klembord optie toegevoegd zoals we die ook kennen bij andere tabellen/overzichten in de Web module. In Onderhoud - Instellingen is de mogelijkheid voor verwijzing naar andere bedrijven toegevoegd. Voor een goede implementatie moet u eerst consultancy inschakelen. Als een werknemer twee verschillende managers heeft en documenten/ mappen met wijzig en/of bekijk rechten voor managers heeft. In dat geval worden de documenten beschikbaar voor beide managers. Een werknemer kan nu na uit dienst nog bij zijn documenten zolang de gekoppelde gebruiker nog rechten heeft hiertoe Ontgrendelen documenten Er is een nieuwe service beschikbaar voor het ontgrendelen van documenten. Er zijn problemen met Microsoft SharePoint wanneer een document wordt geopend in bewerkingsmodus maar niet wordt opgeslagen. Op dat moment blijft het slotje op het document staan. Nu is het mogelijk via de service om op een moment dat niemand met deze functionaliteit bezig is de documenten te ontgrendelen. Zorg er dus voor dat wanneer een document wordt geopend om te bewerken er ook daadwerkelijk een bewerking in gedaan wordt. Mocht het niet nodig zijn om een document te bewerken, open het bestand dan alleen om te lezen, dit probleem zal dan niet ontstaan. Datum: Blad: 32

33 Er is een extra hulpmiddel toegevoegd tegen het onbedoeld aanpassen van documenten. Op het moment dat een document wordt aangeklikt (linker muisknop) verschijnen er twee opties voor het openen/wijzigen van het document Module Beoordelingen Er is een optie ingebouwd om het tabblad voor gebieden en aspecten te verbergen in Onderhoud - Onderhoud gesprekstypen. Dit is daarnaast een autorisatie functie geworden (PAY.31386) Module Opleidingen In de opleidingsmodule zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Het veld voor registratie in uren (plannings- en werkelijke uren) accepteert nu ook decimalen, zodat er bijvoorbeeld op halve uren geregistreerd kan worden. In Onderhoud opleidingen kunnen nu namen ingevoerd worden met een lengte van maximaal 100 karakters, eerder waren dit er 50. Aan het overzicht Kostenanalyse zijn de opleidingsgroep en opleidingsrichting toegevoegd. Datum: Blad: 33

34 3.13 Module Leaseauto Deze module is vernieuwd; zo is o.a. de indeling aangepast. Waar eerder werd gestart in het contractenoverzicht, gebeurd dat nu in de lease auto s per werknemer. Daarnaast is de tabel structuur aangepast (zie menu optie Leaseauto en Leaseautocontracten bedrijf ) zodat u kunt sorteren op een willekeurige kolom. In Leaseautocontracten bedrijf zijn nieuwe zoek en selectie opties toegevoegd zodat het makkelijker is om een contract te vinden. In Leaseauto zijn de details te bekijken door op de regel te klikken. Om meer informatie te krijgen over het contract klikt u op Meer info, dan verschijnt een pop-up met o.a. informatie over de leasehistorie en fiscale bijtelling. Er is een nieuw overzicht Overzicht leasecontracten per werknemer toegevoegd. Dit overzicht laat de leasecontracten uitgevouwen per werknemer zien. Het Overzicht leasecontracten per auto is uitgebreid met de kolommen Naam tarief en Toegewezen aan. Datum: Blad: 34

35 3.14 Module Tijdregistratie In Tijdregistratie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om het meer met de functionaliteit van andere modules overeen te laten komen. Vanaf deze release is het niet meer mogelijk om de algemene arbeidsvoorwaarden voor Tijdregistratie te onderhouden in de Client. In deze release maakt Tijdregistratie gebruik van zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Tijdens de setup wordt de arbeidsvoorwaarde voor Tijdregistratie aan die medewerkers toegekend die ooit uren geregistreerd hebben via Tijdregistratie. De functieautorisaties zijn aangepast naar autorisatie middels de standaard Lezen/Wijzigen/Toevoegen/Verwijderen opties. De inrichting van de workflow (de goedkeurder) dient nu in de Module Tijdregistratie vastgelegd te worden. Voor het inrichten van de deze workflow kan gebruik gemaakt worden van de nieuwe standaard rol Tijdregistratie goedkeurder. Bij gebruik van de Manager als goedkeurder wordt nu ook gekeken naar wie de rol Manager uitvoert en zal de derhalve een aanpassing van de manager ook effect hebben op de workflow (dit was voorheen niet het geval). Tijdens de setup wordt de workflowprocedure ingericht op basis van de inrichting in de Client Sjablonen toewijzen Het was al mogelijk om sjablonen aan te maken, daarbij is nu ook een pagina voor het toewijzen van sjablonen aan werknemers toegevoegd, zie Tijdregistratie - Onderhoud - Sjablonen toewijzen. Datum: Blad: 35

36 3.15 Module Autorisatie In Autorisatie - Groepen - Functiegroepen en Gebruikersgroepen zijn in het deelvenster deze groepen te sorteren op nummer. De sortering van de modules is aangepast, deze is nu op alfabetische volgorde. Datum: Blad: 36

37 3.16 Module Applicatiebeheer Nieuw is de koppeling voor de Harmony (Werknemer) export. Deze is er nu naast de export die we al hadden voor ziekte, wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager. De export is te activeren via Systeembeheer - Module activatie en te onderhouden in Applicatiebeheer - Onderhoud - Koppelingen - Harmony (Werknemer) export Koppeling UWV De optie is ingebouwd om de certificaathouder te kunnen selecteren, in plaats van een vrij veld. Datum: Blad: 37

38 3.17 Module Systeembeheer Nieuwe enotify datum berichten Er zijn nieuwe datum berichten voor Einde zwangerschapsverlof, Start zwangerschapsverlof en 42 weken ziek toegevoegd. Daarnaast is er in de sectie Contract een datum bericht toegevoegd op basis van Einde contract. Het signaal Einde dienstverband kijkt nu daadwerkelijk naar het dienstverband. Als het dienstverband beeindigd wordt dan wordt er een signaal verstuurd. Het Einde contract signaal kijkt naar de einddatum van het contract. In de Module ToDo is onder enotify-abonnementen een kolom toegevoegd om aan te geven op basis waarvan een gebruiker een enotify abonnement heeft Trace-instellingen Het is mogelijk om een specifieke gebruiker te tracen i.p.v. alle gebruikers zodat de performance van de omgeving niet teveel belast wordt. Daarnaast kan een limiet opgegeven worden voor de bestandsgrootte. Is deze bereikt dan wordt een nieuw bestand naast de oude gemaakt. Om een gebruiker te tracen kunt u de aanmeldingsnaam of het gebruikers nummer ingeven gevolgd door een dubbelepunt en de gewenste trace level. Dus bijvoorbeeld; 213:5 of ronalds:5. Na het opslaan toont het veld altijd het Domein/Aanmeldingsnaam:Trace level. Als een specifieke gebruiker is geselecteerd wordt de algemene trace level gebruikt voor de overige gebruikers.. Datum: Blad: 38

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten Wat is nieuw HR! Cockpit Aanpassingen in persoonsgegevens Vrij defineerbaar rapport INHOUD Zoeken en werknemerweergave Import & Export functionaliteiten Opleidingen Verzuim ToDo Workflow Plus Voorbeeld

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving Autorisatie Module Applicatiebeheer Functionele beschrijving Inhoud 1. Inhoud Autorisatie... 2 1.1 Wat is het doel?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten?... 2 1.3 Wat zijn de (technische) voorwaarden voor

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding HR Self Service in Youforce

Handleiding HR Self Service in Youforce Handleiding HR Self Service in Youforce Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Instellingen... 3 3. Inloggen... 6 4. De module HR Self Service... 7 5. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 6. Het afhandelen van openstaande

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00 Release-informatie Versie 9.00 Copyright Visma DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding CURA. (employee self service)

Handleiding CURA. (employee self service) Handleiding CURA ESS (employee self service) Versie uitvoering HV d.d. 19-12-2017 Inleiding Cura ESS, die naam klinkt nogal ingewikkeld, maar dit programma biedt je de mogelijkheid om: Je rooster te bekijken

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Product demonstratie

Product demonstratie TimeTell 8 Product demonstratie Nieuwe Look & Feel Configureerbare tegels Dashboards (zelf configureren) Planning volledig vernieuwd Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen Web App Geheel nieuwe

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25 Release-informatie Versie 9.25 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders dan

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople.

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople. Gebruiksaanwijzing Aan de slag met het Online Personeelsdossier van Support Your People Welkom als gebruiker van het Online Personeelsdossier. Deze handleiding is ontwikkeld om je snel wegwijs te maken

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Versie 23 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Mijn HRM. Mijn Dossier

Mijn HRM. Mijn Dossier Mijn HRM Mijn Dossier Via mijnhrm.connexxion.nl kun je je dossier inzien. In je dossier worden al je (aan)vragen en wijzigingen geregistreerd. Ook zijn hier de reacties terug te vinden van je leidinggevende

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Verlofaanvragen Insite

Verlofaanvragen Insite voor bibliotheken HANDLEIDING Verlofaanvragen Insite 12-01-2015 versie 0.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanvragen verlof... 4 2.1 Waar vraag ik verlof aan?... 4 2.2 Verplichte velden... 5 2.3 Extra

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Alure Uren Weekstaat

Alure Uren Weekstaat Alure Uren Weekstaat 10.9 2016 0704 Alure Uren Weekstaat... 1 1 Alure Uren weekstaat... 2 1.1 Weekstaat openen... 2 1.1.1 Alure Vandaag... 2 1.1.2 Mijn Weekstaten... 2 1.2 Weekstaat mutaties invoeren...

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie