Voorstel Aquarama,de Route naar Realisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel Aquarama,de Route naar Realisatie"

Transcriptie

1 Voorstel Aquarama,de Route naar Realisatie Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Resultaat inventarisatie wensen 2 3. Beschouwing van de verschillende opties Het decentrale model Het centrale model 6 4. Wat doen de grote leveranciers 7 5. De keuze voor Autonomy nogmaals bekeken 7 6. Uitwerking decentrale model 8 7. Kostenraming 9 8. Vervolgstappen 9 9. Informatiebronnen 10 Advies Aquarama ~ 1 ~ 25 augustus 2008

2 1. Inleiding Aan Joop van Otterloo van Cemotion is gevraagd het advies in het eerste haalbaarheidsonderzoek Van lezen naar zappen (ref. 1) betreffende de ontwikkeling van het beheer en de uitwisseling van digitale informatie op het gebied van water te beoordelen. Daarbij is de vraagstelling om de daarin als enige geboden oplossing van de compleet beoordeelde, maar kostbare oplossing Autonomy (ref. 2) af te zetten tegen mogelijke alternatieven gegeven de ontwikkelingen op search engine gebied op middellangere termijn. daarbij komt naast Autonomy een groot aantal andere spelers op de markt inclusief een aantal open source aanbieders. Besloten is, dat allereerst met de initiatiefnemers STOWA, NWP, DGW, UNIE van Waterschappen en Leven met Water gepraat zou worden om tot een inventarisatie van wensen en randvoorwaarden te komen. Daarbij zij aangetekend, dat deze inventarisatie gedurende de eerste haalbaarheidsstudie te veel gericht is geweest op een gewenste uitkomst, met name de Autonomy oplossing. 2. Resultaat inventarisatie wensen en randvoorwaarden Uit de gesprekken (ref. 3) kwamen op hoofdlijnen de volgende wensen naar voren: 1. Digitaal informatiemateriaal omvat rapportages, presentaties, video- en foto-materiaal en combinaties hiervan (rich media bestanden); 2. De wens tot samenwerken in een ten dele afgeschermd domein onder de titel Aquarama;het moet mogelijk zijn om een gedeelte van het informatiemateriaal voor buitenstaanders af te schermen;. 3. De informatie in het systeem wordt zodanig intelligent geïndexeerd, dat het zelf moeten meegeven van zgn. metatags en/of schrijven van samenvattingen niet noodzakelijk is; 4. Onderkend wordt dat gekeken moet worden naar de sociale en culturele (gebruikers)- randvoorwaarden om een dergelijke opzet te laten slagen. Bij systemen zoals de STOWABASE en de Hydrotheek blijkt dat de STOWA zelf veel eigen inspanning moet plegen om deze collectief gedachte informatiebestanden actueel te houden. Men veronderstelt dat dit samenhangt met het bedieningsgemak, maar wellicht is het ook de attitude (proactief delen van informatie); 5. Bedieningsgemak van het systeem. Een vinkje plaatsen zou voldoende moeten zijn om informatie klaar te zetten voor het Aquaramasysteem. Het beeld: informatie wordt bij de voordeur van een site neergezet, de robot van het Aquaramasysteem haalt deze informatie op en het Aquaramasysteem zorgt ervoor dat geïnteresseerden de informatie op hun verzoek bezorgd krijgen; 6. Het deelnemen aan Aquarama mag voor de deelnemers geen grote extra inspanning vereisen. Bestaande sites vergen al veel onderhoud. Idealiter zou de extra inspanningen voor het vullen van het Aquaramadeel tot een minimum beperkt moeten blijven. 7. Aan Aquarama moet kunnen worden deelgenomen zonder grote ingrepen in de ICT situatie van de deelnemers, zoals de noodzaak tot installatie van software op PC s, servers, e.d. 8. Forse investeringen bij de start, maar vooral jaarlijkse grote onkosten voor licensies en onderhoud zijn onwenselijk, gezien te verwachten ontwikkelingen op de markt met veel open source programma s en internetontwikkelingen. De vraag verbreedde zich van het mogelijk inzetten van een zgn. enterprise search engine (te gebruiken op een centrale server of binnen het netwerk van een company) zoals Autonomy naar de mogelijkheden van internet search engines (te gebruiken via de websites van de deelnemers). Advies Aquarama ~ 2 ~ 25 augustus 2008

3 Op basis van de inventarisatie en de aanvulling hierop van Job Corsmit (TAUW) (ref. 4) is aan Cemotion verzocht de volgende vragen te benatwoorden: 1. Is het mogelijk dat de informatie binnen de website van de deelnemer blijft, echter voor het Aquarama systeem in een apart gedeelte (een zgn. digitale uitschuifla, waar de zoekmachine in mag snuffelen) wordt klaargezet en dat een intelligente internet zoekmachine deze informatie indexeert? 2. Is het mogelijk daarbinnen onderscheid te maken tussen informatie die door iedereen gevonden moet kunnen worden en informatie, die alleen na een inlog door de deelnemers gevonden wordt? 3. Wat doen de grote leveranciers Google, Microsoft en IBM op dit terrein en in hoeverre zouden deze bereid zijn een pilot op te zetten binnen de Nederlandse waterwereld?. 3. Beschouwing van de verschillende opties Er kan onderscheid gemaakt worden in twee modellen: 1. Het centrale model; daarbij worden alle aquarama bestanden naar een centrale server gebracht en vandaar uit via een enterprise search engine ter beschikking gesteld aan de gebruikers; Autonomy maakt met de zogenaamde enterprise search engine gebruik van het centrale model. Een enterprise search engine wordt gekenmerkt door het feit dat deze search engines worden toepast binnen de muren van een organisatie op de eigen servers. Zou Autonomy als middel voor Aquarama worden gekozen dan houdt dat in dat de deelnemers hun informatie moeten uploaden naar een centraal systeem. Overigens is Autonomy niet de enige leverancier van enterprise search engines (zie voor een uitputtend overzicht ref. 5 en 6). 2. Het decentrale model; daarbij blijven de aquarama-bestanden op een speciaal gedeelte van de website van de deelnemers staan. Aquarama krijgt een eigen homepage op internet en vanaf deze homepage doorzoekt een internet search engine gedeeltes van de sites van de aangemelde deelnemers en wordt een kopie ter beschikking gesteld aan de gebruikers. Het is van belang voor het advies de modellen tegen elkaar af te zetten. Zoals zal blijken is het decentrale model qua kosten en andere eigenschappen aantrekkelijk. Daarom als eerste dit model. Advies Aquarama ~ 3 ~ 25 augustus 2008

4 3.1 Het decentrale model Figuur 1 Het decentrale model Eigenschappen 1. Gedeeltes van de sites van deelnemers, de zgn. uitschuiflades worden geïndexeerd door een dedicated search engine, te bereiken vanaf de gemeenschappelijk homepage Aquarama (bijvoorbeeld Voor de herkenbaarheid zouden deze gedeeltes url s moeten hebben als: etc. Uiteraard is dit afhankelijk van het al of niet handhaven van de naam Aquarama. De Homepage Aquarama (www.aquarama.nu) zou verder gebruikt kunnen worden voor informatie over de deelnemers, hoe deel te nemen, etc. 2. Het plaatsen van informatie binnen de uitschuiflades is een bewuste handeling door de deelnemers, bij voorkeur door een vinkje te plaatsen. Daarmee verklaart men, dat het bestand interessante informatie bevat voor de doelgroep en deze informatie rechtenvrij ter beschikking te stellen aan de doelgroep. Men kan er voor kiezen om de gehele site van een deelnemer te laten indexeren, maar de kans op vervuiling van informatie is dan aanwezig. 3. Iedere deelnemer kan zijn of haar uitschuiflade naar eigen inzicht inrichten. 4. Het is aan de deelnemer om metatags/vlaggetjes/kernwoorden en/of korte samenvattingen bij de digitale informatiebestanden, e.d. naar eigen inzicht aan de informatie mee te geven. Anders gezegd het is aan de deelnemer de afweging te maken tussen het beter gevonden worden door de search engines en de mate van inspanning, die men hiervoor over heeft. Advies Aquarama ~ 4 ~ 25 augustus 2008

5 5. Er is een beheerorganisatie nodig, die de Home page van Aquarama op een aantal niveau s beheert; t.w. a. Onderhoud dedicated internet search engine en home page; b. Beheer van de Helpdesk. 6. De internet search engines worden steeds slimmer en zijn nog volop in ontwikkeling. (ref. 7 en 8). Op dit moment is het de trend dat ontwikkelaars de Google indexen gebruiken om daar bovenop intelligentie te zetten in de vorm van zoekwolken, visualisaties, e.d. (In dit verband is heel belangrijk om na te gaan hoe goed een site wordt geïndexeerd, anders kan niet van deze ontwikkelingen veelal in de open source sfeer - geprofiteerd worden). 7. Het model is makkelijk met andere deelnemers uitbreidbaar. 8. De kosten zijn te overzien, bestaande uit het onderhoud van de centrale homepage Aquarama; het opnemen van deelnemers in het concept en het uitbreiden van de sites van de deelnemers met een Aquarama deel. 9. Dat het nu al kan werken is te zien onder de volgende url: De search engine van Topicle is een zogenaamde dedicated search engine. Daarbij wordt opgegeven om alleen een bepaald aantal websites te gaan indexeren en zoeken en wel op de websites van de aangesloten deelnemers, zoals NWP, Leven met Water en STOWA. Als in Google de term Bagger wordt ingevoerd, krijg je hits, echt bagger dus. Als je met een dedicated search engine dat doet krijg je een beperkt aantal relevante hits van de aangesloten waterpartners. De nadelen van het decentrale model Het model voorziet niet in het kunnen afschermen van informatie achter een inlog. Dat is binnen dit model uitermate moeilijk te realiseren. o Een internet search engine kan niet zomaar achter een inlog kijken ; o Het is niet mogelijk (omdat de informatie op verschillende servers en binnen verschillende domeinen staat) aan de deelnemers één login te verstrekken, waarmee zij toegang hebben op alle besloten delen van de uitschuiflades. M.a.w. als er 10 deelnemers zijn, dan is er sprake van 10 verschillende logins voor de betrokkenen. Het universele individuele internet paspoort is nog in ontwikkeling. Er moet genoegen genomen worden met de kwaliteit, die internet search engines op dit moment bieden. Maar naar verwachting zitten hier de snelle ontwikkelinmgen richting semantische zoekmachines. Advies Aquarama ~ 5 ~ 25 augustus 2008

6 3.2 Het centrale model Figuur 2 Het centrale model Eigenschappen 1. Alle deelnemers plaatsen hun informatie op een deel van de Aquaramaserver; hoe makkelijk dat gaat (bijvoorbeeld door een eenvoudige upload) is afhankelijk van de eisen die het centrale systeem stelt; 2. Een centrale homepage Aquarama geeft toegang op deze Aquaramaserver, die vrij toegankelijke en besloten delen kent. 3. In dit model kan wel volstaan worden met een single login voor elke deelnemer op de besloten delen. In het centrale beheerssysteem is bekend, welke rechten elke deelnemer heeft (bijvoorbeeld redacteur met mutatierechten, deelnemer met alleen maar bekijk- en downloadrechten, etc.). 4. Na de inlog worden de zoekresultaten uit de besloten delen zichtbaar. 5. De zoekmachine kan voor het eigen doel in hoge mate worden aangepast. 6. Er is een beheerorganisatie nodig, die de Aquarama server op een aantal niveau s beheert; t.w. a. Technisch (updates, beveiliging, software, etc.). b. Onderhoud enterprise search engine. c. Beheer (Helpdesk, rechten, content en inrichting). Bovenstaande zaken kunnen ook voor een deel worden uitbesteed. Advies Aquarama ~ 6 ~ 25 augustus 2008

7 7. Er is een afsprakenstelsel nodig over wie vanuit de deelnemende organisaties de redactierechten op de Aquarama server mogen hebben. 8. De kosten zijn aanzienlijk en bestaan uit: a. De harde kosten voor de ICT infrastructuur (webservers, licentiekosten voor de enterprise search engine); b. Het oprichten van de Aquarama beheerorganisatie; c. Daarnaast zijn investeringen nodig om het systeem te verkopen, evangelisering, voorlichting, etc. 4. Wat doen de grote leveranciers In de afgelopen maanden is contact gezocht met Microsoft, Google en IBM. IBM is benaderd via de contactpersoon van NWP. Microsoft is benaderd via persoonllijke contacten. Met Google is geen contact gekregen. Noodgedwongen is via andere kanalen (o.a. ref. 10, 11, 12) bekeken wat de ontwikkelingen bij deze leveranciers zijn. Het is belangrijk hierbij in acht te nemen dat de grote leveranciers actief zijn met zowel enterprise als internet search engines. Microsoft heeft naast Sharepoint (het samenwerkingsplatform) onlangs het enterprise search engine produkt Search server 2008 gelanceerd. Het product is gratis en Microsoft lijkt hiermee de strijd met de topspelers zoals Autonomy, Conveo en Fast aan te gaan. De engine is goed ontvangen (ref. 13). Het interessante van dit produkt is dat ook IBM formats geïndexeerd worden. Zoals bekend is Google de topspeler op Internet. Google heeft een groot aantal tools (Google Search Appliances), die als enterprise search engines kunnen worden ingezet. IBM heeft een groot aantal produkten (onder de vlag IBM websphere), die binnen het centrale model kunnen worden ingezet. IBM is minder actief op het internet zelf. Kijkend naar de grote leveranciers moet worden geconstateerd dat zij als concurrenten gezien moeten worden van Autonomy. 5. De keuze voor Autonomy nogmaals bekeken Autonomy is nog steeds de topspeler in de enterprise search engine wereld. Het is echter een zeer duur product. De oorzaak hiervoor is dat het nemen van een licentie op Autonomy betekent het nemen van een aantal licenties, die onzichtbaar deel uitmaken van de Autonomy omgeving. In het oorspronkelijke advies zijn ook een groot aantal bijkomende kosten buiten de beschouwing gebleven. Hierbij moet gedacht worden aan consultancy, het dimensioneren van Autonomy voor het gewenste doel, opleiding, het stichten van de ICT infrastructuur, het onderhoud, etc. Dat de universiteitsbibiotheek van Utrecht (ref. 14) voor dit product gekozen heeft is logisch omdat een bibliotheek als primaire taak het ontsluiten van informatie heeft dus een hele groep mensen zorg kan dragen voor een succesvolle implementatie. Een kleine prijsvergelijking: Autonomy kost kaal: ,- en daarna op jaarbasis , Advies Aquarama ~ 7 ~ 25 augustus 2008

8 Een Google search appliance begint bij Zylab, een zich goed ontwikkelend product, zit ook in de range van (www.zylab.nl). Bij Tauw wordt hier serieus naar gekeken als alternatief voor Autonomy. 6. Uitwerking decentrale model In de discussie met de stuurgroep op 12 juni j.l. over de verschillende modellen heeft de stuurgroep zich op het standpunt gesteld dat alle aan te bieden informatie binnen Aquarama in beginsel openbaar is en dat daarom het decentrale model in de Aquarama opzet kan volstaan. (zie paragraaf 3.1). Besloten is het decentrale model nader uit te werken. Figuur 3 uitwerking decentrale model Eigenschappen Alle aangeboden informatie (rapporten, foto s, video s e.d.) in Aquarama is openbaar. De informatie blijft op de site van de deelnemers, maar wordt aangeboden in het zgn. Aquaramadeel. De aangesloten aanbieders maken zelf uit welke informatie zij op deze wijze beschikbaar willen stellen. De kwaliteit van het zoekresultaat wordt in deze situatie bepaald door het informatieaanbod en niet door de intelligente search engine. De search engine (een aangepaste Google) indexeert de inhoud van deze Aquaramadelen en maakt deze voor de waterwereld toegankelijk. De home page van Aquarama zal mogelijk via Waterland worden aangeboden. Advies Aquarama ~ 8 ~ 25 augustus 2008

9 Wat moeten de deelnemers doen? In de eigen website dient een folder/map/directory Aquarama te worden aangemaakt; Deze folder dient minimaal een substructuur te kennen in de subfolders: foto s, video s, documenten. Hoe geavanceerd men verder het Aquaramadeel van de website wil maken is ook aan de deelnemer; De map Aquarama moet via internet toegankelijk worden gemaakt via de url s: Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.www.aquarama.stowa.nu, etc. Bovenstaande is noodzakelijk om te voorkomen dat de search engine de gehele site van een deelnemer indexeert i.p.v. alleen de aquaramadelen. Het is onvermijdelijk om aan video s en foto s e.d. bij het plaatsen in het Aquarama deel extra informatie te moeten meegeven. Een search engine indexeert vooralsnog niet de foto of de video zelf, maar de bijbehorende omschrijving. Omdat rapporten, e.d. zelf wel in de tekst veelal metadata bevatten (auteurs, titel, etc.) is het meegeven van nieuwe metadata niet noodzakelijk; tenzij, en dat is aan de deelnemer, men een rapport wil verbinden aan bijvoorbeeld projecten, thema s, etc. Alle aangeboden informatie binnen Aquarama (behalve de foto s en de video s) behoort als Pdf te worden aangeboden; het Pdf formaat is namelijk universeel leesbaar. Aan de webredacteuren van de eigen website moet een tool worden aangeboden, die hen in staat stelt op een eenvoudige wijze informatie (liefst via een keuze menu) binnen zowel de eigen website als het Aquaramagedeelte te kunnen publiceren. Het moet mogelijk zijn voor de webredacteuren om aan de multimedia bij publicatie een omschrijving mee te geven. Wat moet de centrale beheerder doen? Het opzetten c.q. aanbieden van de (homepage Aquarama + evt. Subpagina s); de inhoud hiervan kan bestaan uit: hoe werkt het?, overzicht van de deelnemers, hoe aan te melden als deelnemer, de voorwaarden, etc. Het ontwikkelen en aanbieden van de Google customized internet search engine; (Eventueel) het laten ontwerpen van een beeldmerk Aquarama. Vooralsnog wordt NWP geacht het centrale beheer en de eindredactie te gaan leveren, omdat dat het beste bij de positionering en missie van deze organisatie past. Advies Aquarama ~ 9 ~ 25 augustus 2008

10 7. Vervolgstappen 1. Het opzetten van de projectgroep Aquarama, bestaande uit NWP (projectleiding, communicatie, Waterland, adviseur). Deze projectgroep zal rapporteren aan de stuurgroep Aquarama (Leven met Water, NWP, STOWA). 2. Het informeren en adviseren van de webredacties en de webbouwers van de deelnemers. 3. Het andere partijen geinteresseerd maken van deelname in het initiatief. 4. Het maken van een werkende demo op basis van het decentrale model. 8.. Informatiebronnen 1. Van lezen naar zappen, voorstel voor versterken van communicatie binnen de watersector. ` 2. Virage VS Archive Product Brief. 3. Gespreksverslag en aanbevelingen, 20 februari Gespreksverslag met Job Corsmit (Tauw), 20 februari Enterprise search, vol. 4, Link 6. Search tools for websites and intranets. Link 7. Conference papers World Wide Web 2008, april 21 25, Beijing. Link 8. Altsearchengines; The top hundred Contactpersoon IBM, Bram Havers, IT Architect Integration & Water Management. 10. Research.microsoft.com 11. De onmisbare Google Gids, uitgave 2008, Chip Special 12. Papers SIGIR 07; Industry event: search, 23 juli 2007, Amsterdam (link) 13. Microsoft the latest disruptor in Enterprise search, Forrester Group, November Van PVE via RFI langs POC en RFQ naar finish. Eric Sieverts en Monique Teuber. InformatieProfessional (implementatie Autonomy). Advies Aquarama ~ 10 ~ 25 augustus 2008

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be

Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be 1 SEO Rapport www.mrcreezy.be Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be Geschreven door Unicmedia 2 SEO Rapport www.mrcreezy.be Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Huidige ranking & indexatie (Google)

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

SEO handleiding Footsteps. Inleiding. Opbouw

SEO handleiding Footsteps. Inleiding. Opbouw SEO handleiding Footsteps Inleiding Dit document is bedoeld om de zoekmachine resultaten van uw website in grote lijnen te verbeteren. Alle functies ter verbetering van deze resultaten die het Footsteps

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok

Online Presence. Panthera BV. Leon Kok Online Presence Panthera BV Leon Kok 16-02-2011 Er was eens een meisje Esmee Denters 2006 Wij begeleiden organisaties met het ontwikkelen van doeltreffende online uitingen en het realiseren van een adequaat

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Drempelvrij samenwerken

Drempelvrij samenwerken Drempelvrij samenwerken Start ook met drempelvrij samenwerken. Door kennis en informatie te delen op een platform dat aan de webrichtlijnen voldoet kun je met heel Nederland samenwerken. In deze whitepaper

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

inleiding... 2 Lees dit eerst voordat je begint met deze handleiding!!!... 3 Wordpress Omgevingen... 4 Inloggen aan de voorkant...

inleiding... 2 Lees dit eerst voordat je begint met deze handleiding!!!... 3 Wordpress Omgevingen... 4 Inloggen aan de voorkant... Handleiding Wordpress 4.4.1., deel 1 Inhoud inleiding... 2 Lees dit eerst voordat je begint met deze handleiding!!!... 3 Wordpress Omgevingen... 4 Inloggen aan de voorkant... 4 Inloggen aan de achterkant...

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Aansluiten op de CVDR. Inhoudsopgave Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving...1 Introductie...2 De wettelijke standaard...2 Twee invoeropties...2 Invoeroptie

Nadere informatie

CMS Systeem als webportal

CMS Systeem als webportal CMS Systeem als webportal Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

Leereenheid Webdesign

Leereenheid Webdesign Leereenheid Webdesign INLEIDING Deze leereenheid leert je een eenvoudige website opbouwen. Vervolgens passen we dit toe op webquest. VOORKENNIS Elementaire kennis van Web 2.0 is vereist. LEERDOELEN LEERDOELEN

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

CasualCMS heeft de volgende structuur: De website: pagina s beheren en algemene instellingen. De gebruiker: bezoekers, bezoekers met toegang tot bev-

CasualCMS heeft de volgende structuur: De website: pagina s beheren en algemene instellingen. De gebruiker: bezoekers, bezoekers met toegang tot bev- CasualCMS Inhoud CasualCMS Website Een nieuwe pagina maken Een pagina later wijzigen Een pagina verwijderen De volgorde van pagina s in het menu wijzigen Website instellingen Gebruikers Inhoud Modules

Nadere informatie

1.9.4 Release Overzicht

1.9.4 Release Overzicht 1.9.4 Release Overzicht December 2013 www.siteop.mobi Release datum 9 december 2013, tussen 7 en 10:00 uur GMT Inhoudsoverzicht Nieuw... 3 Optie om website logo/afbeelding carousel op subpagina's... 3

Nadere informatie

Release nieuwe versie 1.9.3

Release nieuwe versie 1.9.3 Release nieuwe versie 1.9.3 November 2013 www.siteop.mobi www.siteop.mobi - Kingsfordweg 151-1043 GR Amsterdam Tel: 085 40 123 92 - support.siteop.mob Release Versie Item Versie Datum SiteOpMobi Platform

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1

(INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN. [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel Toerisme & Recreatie Jan van Amstelstraat 45 5421 ER Gemert www.gemertbakeltoerisme.nl info@gemertbakeltoerisme.nl (INTERESSANT) GEVONDEN WORDEN [Titel document + datum] / Pagina 1 Gemert-Bakel,

Nadere informatie

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK

SEO IS SIMPEL SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK SEARCH ENGINE OPTIMIZATION E-BOOK VERSIE: 1.0 DATUM: APRIL 2009 AUTEUR: ERWIN SIGTERMAN WEBSITE: WWW.SIGGYVOLGT.NL E-MAIL: ERWIN@SIGTERMAN.COM INHOUDSOPGAVE 1 Search engine optimalization... 3 URL aanmelden

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

van het Máxima Medisch Centrum

van het Máxima Medisch Centrum Gebruikershandleiding onderhoud websites van het Máxima Medisch Centrum versie 1.1 Myxt Web Solutions Het Brikzeil 10 5247 LM Rosmalen Telefoon: 073 850 51 85 Email: HUsupport@myxt.nlU MMC web gebruikershandleiding

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl

Cerium CMS versie 4.0. Wat is nieuw in versie 4.0. www.cerium.nl Cerium CMS versie 4.0 Wat is nieuw in versie 4.0 www.cerium.nl Bijgewerkt februari 2014 Cerium BV 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Nieuwe onderhouds URL 4 3. Drag and drop upload 5 4. Spring naar item

Nadere informatie

Plone user case: www.mpi.nl

Plone user case: www.mpi.nl Plone user case: www.mpi.nl Jacquelijn Ringersma Karin Kastens Jos van Berkum Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Plone gebruikersdag, 16 September 2009 Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Pimp je SharePoint zoekresultaten

Pimp je SharePoint zoekresultaten Pimp je SharePoint zoekresultaten Onder de motorkap is heel veel veranderd en verbeterd aan de search in SharePoint 2013. Maar de zoekresultaten moeten vooral appetijtelijk kunnen worden gepresenteerd

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Introductie... 4 Inloggen bij WordPress... 5 Introductie in het dashboard... 6 Berichten en pagina's... 8 Bericht Categorieën... 8 Nieuw Bericht...

Nadere informatie

WordPress Handleiding

WordPress Handleiding Algemene Informatie Disclaimer: Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de opgenomen informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine CMS Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine is een ijzersterk Content Management Systeem gebouwd op CodeIgniter, één van de

Nadere informatie

Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS

Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS Nieuwe functies in CMS Versie 2.2.446 Met de update naar Versie 2.2.446 in februari 2008 is een aantal nieuwe functies toegevoegd aan WebGenerator ProSite

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding 2designers Content Management Systeem

Handleiding 2designers Content Management Systeem Handleiding 2designers Content Management Systeem pagina 1 van 7 Inloggen: Om de welkom-kind website te kunnen beheren, moet u eerst inloggen. Dit kan via de URL: http://www.welkom-kind.nl/nieuw/admin

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

SharePoint 2010 versus 2013

SharePoint 2010 versus 2013 Whitepaper SharePoint 2010 versus 2013 Is een upgrade noodzakelijk? T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 Inleiding Microsoft komt met een echt sociaal samenwerkingsplatform dat past bij de eisen en wensen

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT

HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT HET LICHT OP WEBHOSTING EN WEBSITE- SUPPORT Webhosting Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan voor ons op de eerste plaats. Daarom bieden we voor onze klanten de meest kwalitatieve en betrouwbare

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken?

Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken? WHITEPAPER Zoekmachines hoe laat je ze voor je werken? Auteur: Elsie Hijstek Coördinator Kwaliteit & Informatiebeveiliging Copyright 2013, Zig Websoftware B.V. Samenvatting Het is juli, 30 C het zwembad

Nadere informatie

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 1. Start Website 3 2. Start Pagina 6 3. Kalender 8 4. Toernooi 9 5. Competitie 10 6. Beker 11 7. Rankings

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBHARE 1

HANDLEIDING WEBHARE 1 HANDLEIDING WEBHARE 1 2 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING WEBHARE... 1 Introductie... 4 Inloggen... 5 Publisher... 7 De knoppenbalk... 7 Context Menu... 8 Rotary Word sjabloon... 9 Basis WebHare beheer... 11 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding: Hoog in Google!

Handleiding: Hoog in Google! Handleiding: Hoog in Google! Iedereen wilt graag dat zijn of haar internetsite als één van de eersten getoond wordt wanneer er in Google wordt gezocht. Dit kun je bereiken via: techniek en content. De

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM.

DAM. Het uploaden van bestanden via de DAM. DAM De dam is een afkorting van digital asset management. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om metadata toe te kennnen aan allerlei documenten en dat u deze documenten kan indexeren zodat het beheren,

Nadere informatie

Handleiding Facultaire website Expression Engine

Handleiding Facultaire website Expression Engine Handleiding Facultaire website Expression Engine Inhoud 1. Opbouw 2. Inloggen 3. Home 4. Publish 5. Publish Form full item 6. Uitleg velden Publish Form Full item 7. Publish Form Half Page 8. Uitleg velden

Nadere informatie

Handleiding adviescommissies gemeente Oegstgeest

Handleiding adviescommissies gemeente Oegstgeest Handleiding adviescommissies gemeente Oegstgeest Pagina thema s Op deze pagina is het mogelijk om thema s toe te voegen. Wanneer je een nieuw thema wil toevoegen kan dit via deze knop: Vervolgens kom je

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten.

SEO. Wat is SEO? Het optimaliseren van je online informatie, zodat deze zo goed mogelijk scoort in de zoekresultaten op relevante zoekopdrachten. SEO Leerdoel: De student kan SEO planmatig toepassen op een mediacampagne criterium goed voldoende onvoldoende SEO advies plan Het SEO adviesplan van de student gaat verder dan een check met de geijkte

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

SEO analyse De Zwinwachter

SEO analyse De Zwinwachter SEO analyse De Zwinwachter De Zwinwachter is een vrijstaande bungalow in het Zwin (Zeeuws- Vlaanderen), vandaar dan ook de naam. Het is een vakantiebungalow die in de maanden juli en augustus wordt verhuurd.

Nadere informatie

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf!

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Online digitaal bladerpdf Gratis bladerpdf Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Geschikt voor: Online bladerpdf (bladersysteem) Is uw boek of brochure eindelijk

Nadere informatie

Checklist digitale toegankelijkheid

Checklist digitale toegankelijkheid Checklist digitale toegankelijkheid Datum: Url website: Naam: E-mailadres: Telefoonnummer: Inhoud 1 Logo of verklaring... 2 2 Cookiemelding... 2 3 Navigeren met een toetsenbord... 2 3.1 Kunt u alle informatie

Nadere informatie

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization 19 02, 2009 experience relevance Search Engine Optimization Optimalisatierapport 2006 Outrider North America LLC. All Rights Reserved. Ver:.1 Agenda SEM of Search Engine Marketing Optimalisatierapport

Nadere informatie

CMS Handleiding. Opgesteld door

CMS Handleiding. Opgesteld door CMS Handleiding Opgesteld door Alleen beschikbaar voor klanten v1.2 24-01-2008 Index 1. Inloggen... 3 2. De CMS Omgeving... 5 NAVIGATIE... 5 MENU... 6 CONTENT... 6 3. Content Wijzigen... 7 DE WERKBALK...

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM)

HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM) HANDLEIDING CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM) ONDERNEMERSWEBSITES.NL Inhoud Inloggen... 2 Paginaoverzicht... 3 Is een pagina wel of niet gepubliceerd en wel of niet zichtbaar in menu?... 3 Subpagina...

Nadere informatie

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft

Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft Twynstra Gudde op weg naar Adviseur 2010 met zoektechnologie van Microsoft De adviseurs en managers van Twynstra Gudde willen zelf kennis kunnen vinden, delen en bewerken. De IT moet dat faciliteren. De

Nadere informatie