Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken"

Transcriptie

1 Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Skopos Rendementbouwers Hanzepoort DB Oldenzaal Telefoon Fax Web SkoposRendementbouwers Skopos_NL

2 SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos is een onafhankelijk adviesbureau gericht op het verbeteren van het rendement van bedrijven. Wij doen dit door: 1. verbetering van werkprocessen, samen met uw eigen medewerkers, waarbij gebruik gemaakt wordt van logistieke principes en Lean Manufacturing. 2. verbeteren van de informatievoorziening. Skopos richt zich op het selecteren, implementeren en optimaliseren van informatiesystemen ter ondersteuning van werkprocessen. Skopos kan objectief en deskundig adviseren over het gehele ICT applicatielandschap en alle onderdelen hiervan. MISSIE SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos bouwt samen met organisaties aan het verbeteren van hun prestaties, door hen te ondersteunen met expertise en implementatiekracht bij het verbeteren van werkprocessen en informatievoorziening. Deze verbeteringen zijn altijd mensenwerk, en Skopos houdt scherp oog voor de zwakste schakel in dit samenspel. Figuur 1 De missie van Skopos Rendementbouwers 2

3 Opdrachtgevers herkennen ons aan de brug die geslagen wordt tussen gebruikers en ICT-ers. Dit doet Skopos vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, de wereld waar wij zelf vandaan komen. Onze opdrachtgevers zijn daarmee uitgerust voor de toekomst en toegerust voor de toekomst. Een praktische vertaling van deze missie naar onze dagelijkse projecten: wij ondersteunen selecties en implementaties van standaard (configureerbare) softwarepakketten met een grote organisatorische component. De mensen en de processen vormen het doel van het project, en de systemen en de techniek hebben hierin een dienende rol. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) ERP systemen zijn gericht op besturing van een breed scala aan bedrijfsprocessen. Ze zijn voornamelijk gericht op de logistieke en financiële besturing van een bedrijf. In één geïntegreerde oplossing werken diverse afdelingen samen. Functionele gebieden die met werkstromen, procedures, stamgegevens en documenten ondersteund en geïntegreerd worden door ERP zijn bijvoorbeeld: financiële administratie en budgettering; productontwikkeling, productenbeheer en werkvoorbereiding; marketing, relatiebeheer en acquisitie; voor- en nacalculatie; vraagvoorspelling, capaciteits-, materiaal en gereedschapplanning, voor de lange en korte termijn; productie activiteiten; inkoop en uitbesteding; voorraadbeheer; beheer van personeelsgegevens en autorisaties; project management; integratie met andere informatiesystemen. Skopos gaat er in tegenstelling tot vele andere bureaus niet op voorhand vanuit dat er sowieso een nieuw ERP systeem nodig is. Ook het continueren van het huidige systeem, al dan niet met enkele kleine optimalisaties, kan naar de huidige omstandigheden (en gedurende een bepaalde termijn) een verstandig besluit zijn. In een separate brochure gaan we nader in op ERP projecten: de voorbereiding, de selectie en de implementatie. In dit document geven we tevens een toelichting op de rollen van uw eigen organisatie en de implementatiepartner in elk van deze fasen. 3

4 Product Data Management (PDM) systemen zijn in staat om alle informatie te beheren die ontstaat rondom product ontwikkeling. Traditioneel waren deze systemen puur gericht op Engineering afdelingen, op beheer van ontwerp data. Meer recent is het concept uitgebreid naar het beheer van alle product gerelateerde informatie gedurende de gehele levenscyclus van een product. Het betreft dan alle informatie van het ontwerp, werkvoorbereiding, productie, uitbesteding en service en onderhoud. PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT Een naam die in dit verband wordt gebruikt, is Product Lifecycle Management (PLM). PLM systemen worden steeds belangrijker als gevolg van de volgende trends: De complexiteit van producten neemt toe, waardoor ook meer informatie in samenhang beheerd moet worden. Producten bevatten steeds meer onderdelen en modules. Daarnaast bevat een product naast mechanische onderdelen steeds meer elektronica en software. Meer samenwerking met andere bedrijven. Of het nu gaat om ontwerp van nieuwe producten of productie, er wordt tegenwoordig steeds meer samengewerkt met externe partijen. Al deze bedrijven moeten beschikken over dezelfde en meest recente informatie. Ook moeten zij in staat zijn hun informatie weer beschikbaar te stellen aan de eigenaar van het ontwerp/product. Informatie systemen zijn nodig om dit te faciliteren. De levenscyclus van een product wordt steeds korter. De meeste fabrikanten leveren hetzelfde product niet langer dan een jaar (bijvoorbeeld fietsen) of zelfs een paar maanden (computer hardware). Daarna komt er een opvolgend product. Veel producten zijn zelfs niet meer dan een half jaar verkrijgbaar (bijvoorbeeld audioapparatuur). Reeds geleverde, oudere producten moeten natuurlijk nog steeds onderhouden worden. Hiervoor is inzicht nodig in de exacte samenstelling van historisch geleverde producten. Bedrijven krijgen te maken met steeds meer wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en certificering. Hierdoor moet steeds meer informatie geregistreerd worden vanuit het oogpunt van aantoonbaarheid. Kosten en marges staan onder druk. Hierdoor neemt ook de behoefte aan kostenefficiëntie en standaardisatie toe. Een voorbeeld hiervan is hergebruik van standaard modules in verschillende producten. 4

5 Een goed geïmplementeerde PDM/PLM oplossing leidt tot de volgende voordelen: verkorting time-to-market; verbeterde kwaliteit; reductie van kosten van product ontwikkeling (faalkosten/verspillingen); besparingen door hergebruik van productontwerpen; gecentraliseerde product informatie waardoor toeleveringsketens eenvoudiger gewijzigd kunnen worden; beter uitnutten van samenwerking met externe partijen. VOOR PRODUCTIEBEDRIJVEN: MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS (MES) Om bedrijfsprocessen in productiebedrijven flexibeler te maken, zodat sneller op marktveranderingen kan worden gereageerd, is het noodzakelijk dat er snel informatie kan worden uitgewisseld tussen de software op het bedrijfsvoering niveau (ERP) en de productie werkvloer. Het Manufacturing Execution System (MES) verzorgt deze communicatie. Bedrijfsvoeringslaag Registratie lagen ERP PLM PCF CRM Grensvlak ERP-MES MES, LIMS, WMS, etc Grensvlak MES - Scada/PLC ISA-95 is de internationale standaard voor Scada / PLC laag de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen. ISA-95 bestaat uit modellen die in kaart brengen welke Figuur 2 ISA-95 raamwerk informatie moet worden uitgewisseld tussen enerzijds ERP systemen en anderzijds systemen als MES, kwaliteitssystemen (LIMS) en onderhoudssystemen (OMS). Een werkvloer is een zeer dynamische omgeving waar sterk gestuurd wordt op efficiency. Vele processen moeten beheerst uitgevoerd worden om tijdig een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen produceren, waarbij aantoonbaarheid van kwaliteit van processen een belangrijke rol inneemt. MES systemen bieden de productie een cockpit waarmee de complexiteit van productie omgevingen beheerst kan worden. Voorbeelden van processen die ondersteund worden door MES oplossingen: detailplanning en aansturing van productie, Resource Management; vrijgeven en uitvoeren van productie orders, ondersteund door digitale werkinstructies; beheer en registratie van daadwerkelijk gebruikte gereedschappen, zowel hardware als software (traceerbaarheid); 5

6 registratie van gebruikte partijen van materialen (traceerbaarheid); registratie en afhandeling van product afwijkingen; registratie van proces parameters (bijvoorbeeld temperaturen van ovens, etc); analyse van procesdata, Statistical Process Control (SPC). CONNECTIVITEIT Een Enterprise Service Bus verzorgt de data uitwisseling tussen applicaties binnen een bedrijf en kan daarnaast ook ingezet worden voor data uitwisseling naar andere bedrijven. Traditioneel was voor het koppelen van systemen veel programmeerwerk nodig. Dit is erg onderhoudsgevoelig bij nieuwe software versies van applicaties. Voor ieder systeem en iedere gegevensuitwisseling moest een nieuwe koppeling geschreven worden. Al met al een kostbare oplossing. Figuur 3 Enterprise Service Bus Door inzet van de Enterprise Service Bus kan gebruik gemaakt worden van moderne technieken waardoor programmeren niet meer nodig is. Ook is de afhankelijkheid van updates van applicaties veel kleiner geworden doordat er inmiddels diverse standaarden ontwikkeld zijn voor data uitwisseling tussen applicaties. De Enterprise Service Bus is dus een moderne manier van het integreren of koppelen van applicaties tegen aanzienlijk lagere kosten dan de oude één-op-één interfaces die eenmalig en daarna periodiek veel geld en aandacht kosten voor ontwikkeling, beheer en upgrading. CLOUD COMPUTING Cloud Computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet. De Cloud (Nederlands: wolk) staat voor het internet, waarbij bedrijfsgegevens en software applicaties niet op servers van de eigen organisatie staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud; dit wordt uitbesteed aan gespecialiseerde Cloud-dienstverleners. De details van de ICT infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een eigen, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. Op Cloud Computing gebaseerde dienstverlening kan via de webbrowser worden benaderd en de gebruiker betaalt opslag en gebruik van computers en applicaties naar gelang van het 6

7 gebruik dat hij ervan maakt, doorgaans uitgaande van een vaste hoeveelheid Gb voor een afgesproken maandelijks bedrag met de mogelijkheid tot overschrijding. Voor veel organisatie wordt Cloud Computing interessant. Het is inmiddels niet meer iets compleet nieuws, dus de drempelvrees van de beginfase van Cloud Computing wordt inmiddels minder. De voordelen zijn bijvoorbeeld schaalbaarheid, minder benodigde eigen ICT kennis en minder vaste ICT kosten. Voor vele organisaties is duidelijk dat Cloud Computing kansen biedt. Eigendom van gegevens, beveiliging en integratie met andere systemen zijn wel specifieke punten van aandacht. Ook de migratie van ICT in eigen huis naar de Cloud is een lastig thema. Welke onderdelen eerst, en welke later? Hoe blijft de integratie tussen de systemen gewaarborgd? Welke Cloud leverancier is het beste voor welke ICT producten of diensten? Hoe bouw ik mijn eigen ICT afdeling af? Welke ICT competenties en hoeveel ICT medewerkers heb ik nodig in de nieuwe situatie en in de route hiernaar toe? COLLABORATIVE SOFTWARE Collaborative software is een categorie van software die erop gericht is om met een groep van gebruikers any time, any place, any device samen te werken en een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. Voorbeelden zijn Lotus Notes, Google Docs, Wiki s, Projectmanagement software, SharePoint en Alfresco. Software die het belang van (tijdelijke) teams binnen organisaties erkent door het aanbieden van functies die de samenwerkende activiteiten van werkgroepen bevorderen. Kennisdeling vormt de basis voor het gebruik van deze software. Daarnaast vormt Collaborative software een belangrijk communicatiemiddel en kan deze software (virtuele) samenwerkingsprocessen ondersteunen. Deze aspecten maken Collaborative software tot een onmisbaar middel voor grote, verspreide organisaties om optimaal samen te werken. SharePoint en Alfresco zijn voorbeelden van platforms die dienen als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. Een belangrijk concept daarbij zijn de libraries (virtuele bibliotheken) waar documenten kunnen worden opgeslagen. De opgeslagen documenten kunnen verrijkt worden met metadata die aan een document zijn 7

8 gekoppeld en libraries kunnen versiebeheer hebben. Niet alleen documenten als Word of Excel kunnen worden opgeslagen, maar in feite ieder digitaal object. Andere functionaliteiten die in SharePoint bestaan voor het uitwisselen van informatie zijn onder andere forums, Wiki s, enquêtes, taken, agenda's. Doel is hierbij dat informatie op de juiste manier met de juiste personen gedeeld kan worden. Omdat dit soort systemen vaak een soort blokkendozen zijn, is de flexibiliteit van de inrichting enorm groot. Kansen dus om bedrijfsspecifieke samenwerking enorm te stimuleren binnen de organisatie. Maar ook is het risico aanwezig om hierin grote fouten te maken, waarmee het systeem een blok aan het been kan worden. Het is dus belangrijk om bedrijfskundig na te denken over het doel dat je met zo n systeem wil bereiken en de bedrijfsprocessen en teams die je ermee wilt gaan ondersteunen. Software leveranciers en hun opdrachtgevers hebben hier minder ervaring mee, of niet genoeg tijd beschikbaar. Skopos kan dit probleem oplossen, door inzet van expertise en projectmanagement. MEER WETEN? Wij komen graag bij u op bezoek om uw vraagstuk door te spreken. Referenties zijn in ruime mate voorhanden, ook in uw eigen branche. Voor nadere informatie: zie 8

9 Met Skopos bouwt u aan het rendement van uw organisatie. Daarmee zijn u en uw organisatie uitgerust voor de toekomst! Adres: Hanzepoort DB OLDENZAAL Telefoon: (+31) Fax: (+31) Mail: Web: SkoposRendementbouwers Skopos_NL

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie