Overzicht functies. Three Ships versie 11.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht functies. Three Ships N@Tschool! versie 11.5"

Transcriptie

1 Overzicht functies Three Ships versie

2 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Met uw vragen en opmerkingen over het product Three Ships kunt u terecht bij de afdeling Support: Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit document, stuurt u dan een naar: Rotterdam, 28 november 2013 Three Ships enterprises B.V. DISCLAIMER Three Ships enterprises werkt volgens vaste procedures om ervoor te zorgen dat de informatie in de documentatie correct en up-to-date is. Three Ships enterprises kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onvolkomenheden in dit document of voor ongewenste resultaten of schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie die dit document biedt. Three Ships enterprises B.V., 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Ships enterprises B.V. OvzFuncties11.5 doc2.0 ii

3 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...ii Inhoudsopgave... iii Notatie... v 1 Inleiding DE BEGRIPPEN FUNCTIES EN PERMISSIES DE RELATIE TUSSEN FUNCTIES EN PERMISSIES OVER DEZE HANDLEIDING OVERIGE DOCUMENTATIE Indeling en naamgeving functies INDELING IN CONTEXTEN NAAMGEVING VAN FUNCTIES: INDICATIE VOOR TOEKENNING Overzicht functies ADMINISTRATION-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Gebruikers/groepsattributen Beheer > Importeren APPLICATION-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Applicatieconfiguratie Beheer > Materialenbank Beheer > Organisatieprofielen Beheer > Rapportages Beheer > Studieroutes Studie > Trainerscan COACH-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Coaching > Begeleiden Coaching > Studierouteresultaten COMMUNICATION-CONTEXT Applicatie algemeen Communicatie > Mijn postkantoor Communicatie > Mijn webmail Communicatie > Wie zijn online? COMPETENCES-CONTEXT Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Competentieprofielen Studie > Mijn competentieprofielen CUSTOM-CONTEXT Applicatie algemeen DAF-CONTEXT Applicatie algemeen DEFAULT-CONTEXT Applicatie algemeen ECS-CONTEXT Applicatie algemeen EXAM-CONTEXT Beheer > Studieroutes Beheer > Toetsattributen Beheer > Toetsen en vragen Beheer > Toetsen- en vragenbanken Beheer > Toetsrapporten OvzFuncties11.5 doc2.0 iii

4 Beheer > Toetsverwerking FEEDBACK-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Feedbackformulieren FORUM-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Forums Beheer > Forumsjablonen Beheer > Studieroutes Communicatie > Forums INFORMATION-CONTEXT Beheer > Informatiebronnen Beheer > Mijn nieuws Communicatie > Informatiebronnen Portaal/Mijn portaal > portaalpagina MOBILE-CONTEXT Applicatie algemeen PORTAL-CONTEXT Applicatie algemeen PORTFOLIO-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Portfoliosjablonen Coaching > Aangeboden dossiers Coaching > Begeleiden Studie > Mijn portfolio PROJECT-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Projecten Beheer > Studieroutes Studie > Mijn projecten SEARCH-CONTEXT Applicatie algemeen SILVERPOINT-CONTEXT Applicatie algemeen SPBS-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Activiteitenplansjablonen Beheer > Gebruikers en groepen Communicatie > Mijn agenda STUDY-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Formulieren Beheer > Materialenbank Beheer > Studieroutes Studie > Mijn formulieren Studie > Mijn studieroutes Studie > Mijn voortgang Toepassing functies FUNCTIES GEKOPPELD AAN DE GROEPEN EVERYONE EN USERS Index...67 OvzFuncties11.5 doc2.0 iv

5 Notatie Dit document hanteert de volgende symbolen en tekstconventies: Verwijst naar een andere locatie binnen dit document waar u gedetailleerde informatie kunt vinden over het onderwerp. Vestigt uw aandacht op een belangrijk gebruiksaspect of op een andere bijzonderheid. Geeft een tip. Vetgedrukte tekst Vetgedrukte tekst met haken Tekst in Courier New Geeft vaste elementen in het programma aan, zoals menuopties, knoppen, tabbladen en velden. Bijvoorbeeld: Met deze functie zijn in het venster Begeleiders beheren de knoppen Gebruiker of groep toevoegen en Verwijderen beschikbaar. Duidt een reeks handelingen aan die u in het programma uitvoert. Bijvoorbeeld: Met deze functie kan de menuoptie Bestand > Nieuw > Nieuwe gebruiker worden gekozen. Geeft variabelen aan, zoals namen van functies en permissies. Bijvoorbeeld: Hiervoor is bovendien de functie ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES nodig. OvzFuncties11.5 doc2.0 v

6 1 Inleiding 1.1 De begrippen Functies en Permissies kent twee soorten rechten voor gebruikers, namelijk functionele rechten, ook wel functies genoemd, en datarechten, ook wel permissies genoemd. Functies bepalen tot welke delen van de applicatie een gebruiker toegang heeft en welke taken hij mag uitvoeren in een bepaald deel van de applicatie. Functies worden ingesteld op groepen. Door gebruikers lid te maken van groepen met functies, kunt u ze de functies toekennen. De gebruikers krijgen dan automatisch toegang tot alle delen en taken in waarop de functies betrekking hebben. Kortom, functies bepalen hoe het portaalmenu en de menu s in de werkruimten eruitzien voor een gebruiker. Permissies bepalen wat een gebruiker mag doen met de objecten in een bepaald deel van de applicatie. Permissies worden ingesteld op objecten, bijvoorbeeld mappen of studiebanken. 1.2 De relatie tussen functies en permissies In het algemeen geldt dat een gebruiker zowel een functie als permissies nodig heeft om in een bepaald gedeelte van te kunnen werken. Zo kan een gebruiker met een functie die toegang verleent tot een werkruimte, maar zonder permissies op objecten in de werkruimte, de werkruimte wel openen, maar niet de inhoud van de werkruimte bekijken. En een gebruiker die wel permissies heeft op objecten in een werkruimte, maar niet beschikt over een functie die toegang verleent tot de werkruimte, kan de werkruimte zelfs niet eens zien. Sommige acties die met functies mogelijk zijn, zijn ook mogelijk met bepaalde permissies. Zo kan een gebruiker zowel als individueel begeleider met de permissie Portfolio beheren, als met de functie MNGT_MODIFY_PORTFOLIOS, deelnemersprofielen van portfoliodelen beheren. Wat een gebruiker uiteindelijk te zien krijgt en welke acties hij mag uitvoeren wordt bepaald door de combinatie van functies en permissies. Deze combinatie kan verschillen per (type) gebruiker. Voorbeeld 1: alle studenten hebben toegang tot de werkruimte Mijn studieroutes (functie USER_ACCESS_COURSES), maar de inhoud ervan kan variëren, afhankelijk van aan welke studieroutes de student deelneemt. Voorbeeld 2: alle auteurs hebben toegang tot de materialenbank (functie USER_BROWSE_REPOSITORY), maar de inhoud kan variëren per auteur, afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de auteur. OvzFuncties11.5 doc2.0 6

7 1.3 Over deze handleiding Deze handleiding richt zich op functies. De handleiding licht eerst toe hoe de functies zijn ingedeeld in contexten en welke regels er zijn gehanteerd bij de naamgeving van functies (hoofdstuk 2: Indeling en naamgeving functies). Daarna volgt er een overzicht van alle functies die beschikbaar zijn in met bij elke functie een beschrijving van de toegestane acties (hoofdstuk 3: Overzicht functies). Tenslotte vermeldt de handleiding welke functies er worden ingesteld bij een standaardinrichting van (hoofdstuk 4: Toepassing functies). Three Ships CDS Dit functieoverzicht kan ook worden gebruikt voor het Three Ships CDS. In dat geval kunt u bij het lezen de term vervangen door het CDS. 1.4 Overige documentatie Aan de slag met Three Ships voor applicatiebeheerders Beschrijft alle handelingen die u moet uitvoeren als u voor het eerst inricht voor uw organisatie. Hieronder valt bijvoorbeeld het inrichten van de gebruikersadministratie, het definiëren van de organisatieprofielen en het opzetten van de materialenstructuur. Three Ships online help Geeft beschrijvingen en instructies voor het opzetten en aanpassen van alle functionaliteit die biedt. OvzFuncties11.5 doc2.0 7

8 2 Indeling en naamgeving functies 2.1 Indeling in contexten In zijn functies gegroepeerd in contexten. De volgende tabel geeft een overzicht van alle beschikbare contexten, en per context, een beschrijving van het type functies dat eronder valt. Context Administration Application Coach Communication Competences Custom DAF Default ECS Exam Feedback Forum Information Mobile Portal Portfolio Project Type functies Functies voor het voeren van de gebruikersadministratie. Functies voor de applicatie als geheel en functies die betrekking hebben op meerdere werkruimten tegelijk. Functies voor de begeleiding van gebruikers. Functies voor het beheer en gebruik van de communicatiemiddelen binnen Functies voor het beheer van competentiematrixen en competentieprofielen, en het toekennen van competentieprofielen aan gebruikers. Maatwerkfuncties. Functies voor de DAF-plug-in. Functies voor het gebruik van webservices en webmethoden, en functies om de wijze van inloggen in te stellen. Functies voor Educatieve Content Service (ECS). ECS is een service voor Functies voor het samenstellen, beheren en verwerken van toetsen. Functies voor het beheren, toewijzen, bekijken en invullen van feedbackformulieren. Deze functies zijn geen standaard functionaliteit, maar onderdeel van het product Three Ships Feedback. Functies voor het beheer van forums en forumsjablonen, en voor het gebruik van forums. Functies voor het beheer en gebruik van informatiebronnen en nieuwsberichten. Functies voor de MobileApp. De Three Ships MobileApp is een add-on voor Functies voor toegang tot portaalpagina s en het beheer van portaalpagina s. Functies voor het aanmaken van portfoliosjablonen, het toekennen en gebruiken van portfoliodelen, en, hieraan gerelateerd, het aanmaken en bekijken van dossiers. Functies voor het beheren van projecten en projectsjablonen, het koppelen van projectsjablonen aan studiemateriaal en het OvzFuncties11.5 doc2.0 8

9 Context Search Silverpoint SPBS Study Type functies werken in projecten. Functies voor het zoeken naar gebruikers, groepen en materialen binnen Functies voor Silverpoint. Functies voor studieplanning, dat wil zeggen voor het gebruik van de agenda, activiteitenplannen, activiteiten, taken, afspraken en workshops. Deze functies zijn geen standaard functionaliteit, maar onderdeel van het product Studie Planning en Beheer Systeem (SPBS). Functies voor het opzetten, beheren, publiceren en raadplegen van studiemateriaal. 2.2 Naamgeving van functies: indicatie voor toekenning Bij de naamgeving van functies is een regel toegepast die direct inzichtelijk maakt voor welke doelgroep de functie bedoeld is en wat de functie inhoudt: Het eerste deel van de functie geeft de doelgroep aan (met uitzondering van ALLOW: functies met dit prefix gelden voor alle doelgroepen). In de onderstaande tabel wordt een beschrijving van elke doelgroep gegeven. Doelgroep ADMIN ALLOW MNGT USER Beschrijving Functies met dit prefix zijn bestemd voor gebruikers die het hoogste niveau van zowel functionele rechten als datarechten nodig hebben in een afgebakend deel van de applicatie. Met deze functies kunt u administrators binnen specifieke omgevingen toewijzen. Functies met dit prefix zijn nodig voor de werking van de applicatie en zijn bestemd voor alle en/of voor anonieme gebruikers. Functies met dit prefix zijn bestemd voor gebruikers die rechten nodig hebben om beheertaken uit te voeren in met name de beheerwerkruimten. Functies met dit prefix zijn bestemd voor eindgebruikers die rechten nodig hebben om met name studiemateriaal, informatiebronnen en communicatiemiddelen te kunnen gebruiken. Het tweede deel van de functie geeft aan welk functioneel recht de functie toekent. Dit deel begint doorgaans met een werkwoord en omschrijft het specifieke recht. Bijvoorbeeld: CHANGE_PASSWORD in USER_CHANGE_PASSWORD. OvzFuncties11.5 doc2.0 9

10 3 Overzicht functies Dit hoofdstuk geeft een volledig overzicht van alle functies die u aan groepen kunt koppelen. De functies zijn geordend per context en daarbinnen per werkruimte waarop ze van toepassing zijn (menu > werkruimte). Functies die niet voor één specifieke werkruimte gelden staan bovenaan in de context, onder het kopje Applicatie algemeen. Als het hier om functies gaat die ook toegang geven tot een werkruimte, is bovendien bij de betreffende werkruimte een verwijzing naar de functiebeschrijving onder Applicatie algemeen opgenomen. De contexten, werkruimten en functies staan in alfabetische volgorde. Er zijn vanzelfsprekend afhankelijkheden tussen functies. Voor elke functie die rechten geeft binnen een werkruimte, dient de gebruiker bovendien over de inlogfunctie te beschikken en is toegang nodig tot de applicatie en tot de werkruimte. De afhankelijkheid van deze functies wordt niet apart vermeld; u dient er echter wel rekening mee te houden. Andere afhankelijkheden tussen functies worden wel genoemd bij de beschrijving van een functie. Als een functie een bepaalde menuoptie beschikbaar maakt, wordt alleen de menuoptie uit de menubalk vermeld en niet die uit het contextmenu, tenzij de menuoptie alleen kan worden gekozen vanuit het contextmenu. 3.1 Administration-context Applicatie algemeen ALLOW_RESET_PASSWORD Geeft toegang aan anonieme gebruikers tot de Wachtwoord vergeten-pagina. Via deze pagina kan een gebruiker zijn wachtwoord resetten als hij dit is vergeten. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. MNGT_ASSIGN_COACHES Staat het toe om begeleiders te beheren van gebruikers en groepen. Met deze functie zijn de volgende knoppen en actie beschikbaar: in Gebruikers en groepen beheren, bij selectie van een gebruiker of groep, in het venster Begeleiders beheren: de knoppen Gebruiker of groep toevoegen en Verwijderen; in Begeleiden, bij selectie van een gebruiker (in de widget en het voortgangsvenster) of groep (alleen in het voortgangsvenster): de menuoptie of actie Begeleiders beheren. Deze functie is ook vereist om begeleiders te kunnen beheren vanuit de widget Overzicht gebruikers op een portaalpagina. USER_CHANGE_PASSWORD Staat het toe aan een gebruiker om zijn wachtwoord te wijzigen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het OvzFuncties11.5 doc2.0 10

11 portaal) de actie Wachtwoord wijzigen beschikbaar Beheer > Gebruikers en groepen ADMIN_DELETE_USERS Staat het toe om gebruikers uit het systeem te verwijderen. Met deze functie is bij de selectie van een gebruiker, in het contextmenu de menuoptie Uit systeem verwijderen beschikbaar. Om een gebruiker vanuit een andere groep dan Users of Everyone uit het systeem te kunnen verwijderen, is bovendien op die groep de permissie Leden verwijderen vereist. ADMIN_SWITCH_USER_SESSION Staat het toe om in te loggen als een andere gebruiker zonder het wachtwoord van die gebruiker te hoeven wijzigen. Inloggen als een andere gebruiker die administrator is, is alleen mogelijk door gebruikers die zelf ook administrator zijn. Met deze functie is bij de selectie van een gebruiker, de menuoptie Bestand > Inloggen als gebruiker beschikbaar. MNGT_ACCESS_NON_ORGANIZATION_GROUPS Toont de groepen Users en Administrators en alle overige groepen, met uitzondering van de organisatiegroepen (om deze te kunnen zien, zijn inzienrechten op de betreffende organisatieprofielen nodig). Zonder deze functie is alleen de groep Everyone zichtbaar, en eventueel organisatiegroepen van organisatieprofielen die de ingelogde gebruiker mag zien. MNGT_CHANGE_PASSWORD_OTHER_USER Staat het toe om het wachtwoord van andere gebruikers te wijzigen en om hen te verplichten hun wachtwoord te wijzigen als ze de volgende keer inloggen. Met deze functie kunnen in het venster Eigenschappen van een gebruiker de volgende velden worden ingevuld: Wachtwoord Wachtwoord bevestigen Verplicht wachtwoord wijzigen Met deze functie is het niet mogelijk het wachtwoord van administrators te wijzigen. OvzFuncties11.5 doc2.0 11

12 MNGT_EDIT_GROUP_FUNCTIONS Staat het toe om functies in te stellen op groepen. Met deze functie is bij de selectie van een groep, de menuoptie Bestand > Functies beschikbaar. MNGT_MANAGER_USER_SSO Staat het toe om de single-sign-on/single-log-on-instellingen van een gebruiker te wijzigen. Met deze functie kunnen in het venster Eigenschappen van een gebruiker de opties voor single sign-on/log-on worden gewijzigd. Om de single-sign-on/single-log-on-instellingen te kunnen wijzigen, is bovendien de functie MNGT_USERS nodig. MNGT_USER_AND_GROUP_REGISTRATION Geeft toegang tot de werkruimte Gebruikers en groepen beheren en toont de groep Everyone met de anonieme gebruiker CAS Anonymous User. Hiernaast staat de functie het toe om groepsleden, bovenliggende groepen, gebruikersinformatie, begeleiders, gebruikers- en groepseigenschappen en gebruikersfuncties te bekijken; te bepalen of gebruikers hun voortgangsstatus mogen wijzigen; persoonlijke mappen te beheren; de zoekfunctie op te starten waarmee naar gebruikers en groepen kan worden gezocht; het pad van een groep te kopiëren; en gebruikers- en groepsgegevens te exporteren. De menuopties zijn in principe alleen van belang voor gebruikers. Het heeft geen zin om ze op de anonieme gebruiker CAS Anonymous User toe te passen. Met deze functie zijn bij selectie van een gebruiker of groep, in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Leden bekijken (alleen bij een groep) Bovenliggende groepen bekijken Gebruikersinformatie bekijken (alleen bij een gebruiker) Exporteren > Naar CSV-bestand (alleen bij een groep) Exporteren > Naar CSV-bestand zonder attributen (alleen bij een groep) Exporteren > Naar IMS-bestand (alleen bij een groep) Exporteren > Naar IMS-bestand zonder attributen (alleen bij een groep) Opties > Instellen studieroutevoortgang toestaan Opties > Instellen studieroutevoortgang niet toestaan Opties > Persoonlijke map aanmaken Opties > Persoonlijke map verwijderen Opties > Opslagruimte persoonlijke map instellen Opties > Persoonlijke map openen Begeleiders beheren (alleen het inzien is toegestaan) Eigenschappen (alleen het inzien is toegestaan) OvzFuncties11.5 doc2.0 12

13 En in het menu Bewerken: Groepspad kopiëren (alleen bij een groep) En in het menu Extra: Zoeken Rapportages > Gebruikersfuncties (alleen bij een gebruiker) MNGT_USERPROGRESS Staat het toe om de voortgangsinformatie van een gebruiker te bekijken. Bij het bekijken wordt een venster geopend met de informatie over de gebruiker uit de werkruimte Begeleiden. Via het venster kunnen bovendien feedbackformulieren aan de gebruiker worden toegekend. Met deze functie is bij selectie van een gebruiker de menuoptie Bestand > Voortgang bekijken beschikbaar. MNGT_USERS Staat het toe om nieuwe gebruikers te maken en bestaande gebruikers te wijzigen. Met deze functie zijn bij selectie van een gebruiker of groep, in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Nieuw > Nieuwe gebruiker (alleen bij selectie van de groepen Users en Everyone (geldt alleen voor administrators) en alle groepen waarop de gebruiker de permissie Leden toevoegen heeft) Opties > Account vrijgeven Opties > Account blokkeren Opties > Persoonlijke map openen (alleen bij een gebruiker) Eigenschappen (wijzigen is alleen toegestaan bij gebruikers. Hierbij kunnen de volgende eigenschappen worden gewijzigd: o naam van de gebruiker o wachtwoord o wachtwoord bevestigen o verplicht wachtwoord wijzigen o attributen) Met deze functie is het niet mogelijk het wachtwoord van administrators te wijzigen. Om de single-sign-on/single-log-on-instellingen te kunnen wijzigen, is bovendien de functie MNGT_MANAGER_USER_SSO nodig Beheer > Gebruikers/groepsattributen ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES Staat het toe om attributen en attributensets te verwijderen die in gebruik zijn. Met deze functie is voor attributen en attributensets die in gebruik zijn de menuoptie Bestand > Verwijderen beschikbaar. OvzFuncties11.5 doc2.0 13

14 MNGT_USERGROUPATTRIBUTES Geeft toegang tot de werkruimte Gebruikers- en groepsattributen beheren en staat het toe om daar vrijwel alle acties uit te voeren. Met deze functie kunnen geen attributen en attributensets worden verwijderd die in gebruik zijn. Hiervoor is bovendien de functie ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES nodig Beheer > Importeren MNGT_IMPORT_USER_DATA Geeft toegang tot de werkruimte Importeren en staat het toe om daar alle acties uit te voeren. 3.2 Application-context Applicatie algemeen ADMIN_ORGANIZATION_PROFILES Staat het toe om alle organisatieprofielen te beheren. De beheerrechten gelden zowel voor de organisatieprofielen zelf (in de werkruimte Organisatieprofielen beheren), als voor elementen die aan organisatieprofielen zijn gekoppeld (in de betreffende werkruimten). Met deze functie zijn in de werkruimte Organisatieprofielen beheren de volgende acties beschikbaar: Nieuw organisatieprofiel Naam wijzigen (bij selectie van een organisatieprofiel) Verwijderen (bij selectie van een organisatieprofiel) Alleen organisatieprofielen waaraan geen elementen zijn gekoppeld, kunnen worden verwijderd. Om ook organisatieprofielen te kunnen verwijderen waarvoor elementen zijn aangemaakt, is tevens de functie ADMIN_DELETE_ORGANIZATION_PROFILE nodig. Permissies (bij selectie van een organisatieprofiel) Eigenschappen (bij selectie van een organisatieprofiel) Hiernaast zijn in werkruimten waar organisatieprofielen worden gebruikt, bij selectie van een organisatieprofiel of een element onder een organisatieprofiel, alle acties beschikbaar die van toepassing zijn. In Toetsattributen beheren: om bestaande attributen en attributengroepen die in gebruik zijn, te kunnen verwijderen, is bovendien de functie ADMIN_MANAGE_ATTRIBUTES nodig. OvzFuncties11.5 doc2.0 14

15 ALLOW_DIAGRAMS_GENERATION Zorgt ervoor dat diagrammen uit een feedbackformulierrapport en de afbeeldingen van een competentiematrix of competentieprofiel goed worden weergegeven in gegenereerde PDF-rapporten. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. ALLOW_EXPORT_PACKAGE Staat het toe aan anonieme gebruikers (bijvoorbeeld een harvester) om bestanden, webpagina s, websites en Silverpoints waartoe ze toegang hebben, te exporteren. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_LOGIN Maakt het mogelijk voor een gebruiker om in te loggen via de browserversie van Voor de clientversie is geen functie nodig om in te kunnen loggen. Voor toegang tot de applicatie is bovendien de functie USER_ACCESS_APPLICATION nodig. Dit geldt zowel voor de browser- als voor de clientversie van De functie ALLOW_LOGIN staat standaard aan voor de groep Everyone. ALLOW_PAGES Geeft toegang tot een aantal pagina s in zonder dat de gebruiker hiervoor ingelogd hoeft te zijn. Dit gaat om pagina s die dienen: voor het bekijken van content (zoals SCORM-pagina s, pagina s die afhankelijkheden tonen, pagina s die metadata tonen) om te zoeken in om via een andere site in in te loggen ter ondersteuning (zoals uploadpagina s) De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_SRU Staat het toe aan anonieme gebruikers (bijvoorbeeld een zoekapplicatie), om binnen via SRU/SRW naar materialen (eventueel met metadata) te zoeken. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. OvzFuncties11.5 doc2.0 15

16 De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_VALIDATE_TOKEN Staat het toe aan een website van een derde partij om gegevens over uit te halen. De functie dient aan de gebruikersaccount te worden gekoppeld waarmee de website inlogt in Deze functie is geen standaard maar bedoeld voor maatwerkoplossingen. ALLOW_VIEW_IIP Geeft toegang tot de IIP (Internet Information Portal) van een s Als de functie wordt ingesteld op de groep Everyone, hoeven gebruikers niet in te loggen op de IIP. Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on Three Ships Internet Information Portal. ALLOW_VIEW_SHAREPOINTWEBPARTS Staat het toe om de SharePoint webparts te bekijken die voor beschikbaar zijn. Deze functie is bedoeld voor alle versies van SharePoint Integration die na 18 januari 2007 zijn uitgebracht. Voor SharePoint Integration van 18 januari 2007, dient u de functie USER_ALLOW_LOAD_WEBPART_DATA te gebruiken. ALLOW_WEBFEEDS Geeft anonieme gebruikers toegang tot nieuwsberichten op het inlogscherm. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. USER_ACCESS_APPLICATION Geeft toegang tot de applicatie. Om in de browserversie van toegang te krijgen tot de applicatie, is bovendien de functie ALLOW_LOGIN nodig, waarmee kan worden ingelogd. USER_ALLOW_CHANGE_MYIMAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke afbeelding in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Mijn afbeelding wijzigen beschikbaar. OvzFuncties11.5 doc2.0 16

17 De persoonlijke afbeelding wordt getoond op de gebruikersinformatiepagina en in de widgets Gebruikersinformatie en Overzicht gebruikers. Om de afbeelding op de gebruikersinformatiepagina en in de widget Gebruikersinformatie te kunnen zien, is bovendien de functie USER_ALLOW_VIEW_MYIMAGE vereist. USER_ALLOW_CHANGE_STARTUP Staat het toe om een beginwerkruimte voor in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Beginwerkruimte wijzigen beschikbaar. USER_ALLOW_CHANGE_THEME Staat het toe om een ander thema voor in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Thema wijzigen beschikbaar. USER_ALLOW_EDIT_SILVERPOINT Staat het toe om in de werkruimten Materialenbank, Mijn portfolio, Portfoliosjablonen beheren, Mijn projecten en Projecten beheren een nieuwe Silverpoint te maken en een bestaande Silverpoint te bewerken. Met de functie zijn in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Nieuw > Silverpoint Bewerken met Silverpoint USER_ALLOW_EDIT_SILVERPOINT_ADVANCED Maak het mogelijk om meerdere SCORM-objecten aan te maken in een Silverpoint. (Iedere inhoudsopgave is één SCORM-object.) Deze functie is geen standaard maar onderdeel van INSTALLED_PRODUCT_SILVERPOINT_ADVANCED (extra functionaliteit voor Silverpoint) USER_ALLOW_GENERATE_LINKEDPACKAGE Staat het toe om in de werkruimten Materialenbank, Mijn portfolio, Mijn projecten en Projecten beheren op basis van een bestand, internetlink, materialenbank-link, webpagina, website of Silverpoint een content link package te maken. Met deze functie is bij selectie van materiaal de menuoptie Bestand > Content link package genereren beschikbaar. Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on Linked Package. OvzFuncties11.5 doc2.0 17

18 USER_ALLOW_LOAD_WEBPART_DATA Staat het toe om gegevens vanuit in Microsoft SharePoint te laden. Deze functie is alleen bedoeld in combinatie met de SharePoint Integration van 18 januari Voor latere versies van SharePoint Integration dient u de functie ALLOW_VIEW_SHAREPOINTWEBPARTS te gebruiken. USER_ALLOW_VIEW_MYIMAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke afbeelding te zien op zijn gebruikersinformatiepagina en in de widget Gebruikersinformatie. USER_NEVER_CANCEL_OTHER_SESSIONS Staat het toe om meerdere keren tegelijk in te loggen, in plaats van maximaal 1 keer. s Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on INSTALLED_FEATURE_CANCELOTHERSESSION. Als de add-on is geïnstalleerd, kan een gebruiker slechts 1 keer tegelijk inloggen, tenzij hij de functie USER_NEVER_CANCEL_OTHER_SESSIONS heeft. USER_PREF_LANGUAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke taalinstelling voor te wijzigen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de optie Taal beschikbaar Beheer > Applicatieconfiguratie MNGT_APPLICATION_CONFIGURATION Geeft toegang tot de werkruimte Applicatieconfiguratie en staat het toe om daar alle acties uit te voeren Beheer > Materialenbank USER_ALLOW_BATCHUPLOADER Staat het toe aan een gebruiker om de hele inhoud van een map van zijn lokale schijf te uploaden in de materialenbank, met of zonder de eventuele submappen. De functie wordt gebruikt in combinatie met de tool Batchuploader, waarmee het uploaden kan worden uitgevoerd. Batchuploader is gratis beschikbaar is voor alle en CDS- OvzFuncties11.5 doc2.0 18

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten Batchuploader 28-3-2011 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships N@Tschool! en de documentatie

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor begeleiders

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor begeleiders Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor begeleiders Three Ships N@Tschool! versie 11 20-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Workshop N@tschool. Portfolio en Projecten FLOT. November 2009

Workshop N@tschool. Portfolio en Projecten FLOT. November 2009 Workshop N@tschool Portfolio en Projecten FLOT November 2009 1 Werkgroep Mediavoorzieningen N@tschool Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene doelstelling 5 Specifieke doelstelling 5 Werkwijze 6 Middelen 6

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor onderwijsontwikkelaars en docent-auteurs. Three Ships N@Tschool! versie 11

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor onderwijsontwikkelaars en docent-auteurs. Three Ships N@Tschool! versie 11 Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor onderwijsontwikkelaars en docent-auteurs Three Ships N@Tschool! versie 11 13-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen

Nadere informatie

De eerste keer dat je inlogt, verschijnt een venster waarin je je wachtwoord moet wijzigen. Let op: hoofdletter gevoelig!

De eerste keer dat je inlogt, verschijnt een venster waarin je je wachtwoord moet wijzigen. Let op: hoofdletter gevoelig! Handleiding N@tschool Opleiding niveau 2 Voordat je begint Om te werken met de ELO van de Sport (ELO) dien je de beschikking te hebben over een pc met internet verbinding. De pc moet een internet browser

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

STAPPENPLAN TOETSEN BOUWEN

STAPPENPLAN TOETSEN BOUWEN Inhoudsopgave 1 Toetsmodule... 1 2 Installatie N@Tschool Cliënt... 2 3 Toetsmodule opstarten... 4 4 Toetsen maken... 5 5 Vragen maken... 7 6 Beschikbaar maken van de toets... 9 7 Studieroute maken... 10

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

STAPPENPLAN PERMISSIES INSTELLEN OP PROJECTEN

STAPPENPLAN PERMISSIES INSTELLEN OP PROJECTEN Inhoudsopgave 1 Volgorde in het instellen van rechten bij projecten... 1 2 Deelnemersprofielen... 1 3 Rechten op deelnemersprofielen instellen... 3 4 Groepen / personen toevoegen aan deelnemersprofiel...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Deel I Introductie Clixmaster Studio

Deel I Introductie Clixmaster Studio Deel I Introductie Clixmaster Studio R5.0 Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/12 Deel I - Introductie Clixmaster Studio 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Wat is Silverpoint? Een tool waarmee men op een snelle en wijze uniforme mooie websites kan maken.

Wat is Silverpoint? Een tool waarmee men op een snelle en wijze uniforme mooie websites kan maken. Silverpoint 4 Wat is Silverpoint? Een tool waarmee men op een snelle en wijze uniforme mooie websites kan maken. De navigatiestructuur wordt vooraf via een sjabloon door u gekozen en door pagina s toe

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van Knooppunt Kiosk op de Mac

Handleiding voor de installatie van Knooppunt Kiosk op de Mac Handleiding voor de installatie van Knooppunt Kiosk op de Mac Knooppunt Kiosk Een woord vooraf Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Hebt u vragen en opmerkingen over Knooppunt Kiosk en de documentatie?

Nadere informatie

Magister 6 handleiding

Magister 6 handleiding Magister 6 handleiding Voor leerlingen en ouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Magister voor leerling en ouders... 3 Inloggen... 3 Vandaagscherm... 4 Mijn gegevens... 5 Agenda... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders van het

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders van het Magister 6 handleiding Voor leerlingen en ouders van het Introductie In Magister 6 is alle belangrijke informatie te vinden, zoals cijfers, rooster, aanwezigheid en digitale leeromgeving. Deze handleiding

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

ACADEMIE N@Tschool! Digitaal Portfolio

ACADEMIE N@Tschool! Digitaal Portfolio ACADEMIE N@Tschool! Digitaal Portfolio Cursistenhandleiding INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: HOE KAN IK BEGINNEN? 1.1 Benodigde software 1.2 URL & inloggegevens 1.3 Startportaal N@Tschool! HOOFDSTUK 2: DE STARTPAGINA

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal

Handleiding. Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Beheer... 5 Instellingen... 6 E-mail ouderportaal / Wijzigingen verzorgers verwerken... 6 Ouderportaal externe link...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Handleiding cumlaude Learning

Handleiding cumlaude Learning Inhoudsopgave Voor u begint... 2 Portaalpagina... 3 Blokken / widgets... 4 Opdrachten lezen & inleveren... 5 Proeve van Bekwaamheid (pvb) aanvragen... 8 Niveau 2... 8 Niveau 3... 9 Niveau 4... 10 Gebruik

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP

Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Handleiding zelfserviceportal Mijn SKP Via de portal Mijn SKP bieden wij u de mogelijkheid om zelf als abonnee uw gegevens, e-mailadressen en telefonie-instellingen te beheren. Ook is het mogelijk uw gesprekskosten

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure  - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

My Portfolio. Handleiding Portfolio voor studenten v11) ICTO November 2013

My Portfolio. Handleiding Portfolio voor studenten v11) ICTO November 2013 My Portfolio Handleiding Portfolio voor studenten (N@tschool v11) ICTO November 2013 Contents Wat is een portfolio... 1 Mijn Portfolio openen... 1 De onderdelen van een portfolio: een overzicht... 1 Wijzigingenoverzicht...

Nadere informatie

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen Handleiding MijnExTH [versie 1.1] Inhoudsopgave 1.1 Registreren 1.2 Inloggen 1.3 Onderhoud account 2 Kandidaten 3 Groepen 4.1 Aanmeldingen 4.2 Examenmomenten op locatie 5 Uitnodigingen 6.1 E-mail notificaties

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders

Magister 6 handleiding. Voor leerlingen en ouders Magister 6 handleiding Voor leerlingen en ouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Magister voor leerlingen en ouders... 3 Inloggen... 3 Vandaagscherm... 3 Mijn gegevens... 4 Agenda...

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Rollen en toegangsrechten

Rollen en toegangsrechten Rollen en toegangsrechten Als we een site ontwikkeld hebben waar bezoekers misschien regelmatig naar terugkeren, kunnen we de mogelijkheid openzetten dat de bezoekers zich registreren. Dit geldt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 Inhoud INLOGGEN CMS... 2 WELKOM SCHERM... 3 MODULES - CONTROL PANEL... 4 BEHEER - CONTROL PANEL... 5 GEBRUIKERSBEHEER - TOEVOEGEN... 6 GEBRUIKERSBEHEER

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken Handleiding Speakap De VVCZ maakt gebruik van een netwerk van Speakap om informatie en ervaringen te delen. Met Speakap kunt u: nieuwsberichten van de VVCZ ontvangen in groepen specifieke onderwerpen bespreken

Nadere informatie

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2 Inhoudsopgave 1. Startpagina 1 2. Gebruikers 1 3. Mail 2 3.1 Een nieuwe e-mailbox aanmaken 2 3.2 Een e-mailalias aanmaken 2 3.3 Een e-mailbox/e-mailalias verwijderen 2 3.4 E-mail doorsturen en naar een

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN

HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN HANDLEIDING MIJN.SCILDON.NL EENVOUDIG TOEGANG TOT AL ONZE PORTALEN EERSTE KEER AANMELDEN GA NAAR MIJN.SCILDON.NL U komt op de inlogpagina van mijn.scildon.nl. Hier heeft u drie opties: Meer info : als

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding cumlaude Learning (Opleiders)

Handleiding cumlaude Learning (Opleiders) Inhoud Voor u begint... 2 Portaalpagina... 3 Blokken / widgets... 4 Cursisten begeleiden, feedback geven en/of beoordelen... 5 Individuele opdrachten nakijken... 5 Voor opleiders, de status van een hele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

N@Tschool! Digitaal Portfolio

N@Tschool! Digitaal Portfolio ACADEMIE N@Tschool! Digitaal Portfolio Cursistenhandleiding KNVB Academie l Helpt jou het zelf doen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: HOE KAN IK BEGINNEN? 3 1.1 Benodigde software 3 1.2 URL & inloggegevens 4

Nadere informatie