Overzicht functies. Three Ships versie 11.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht functies. Three Ships N@Tschool! versie 11.5"

Transcriptie

1 Overzicht functies Three Ships versie

2 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Met uw vragen en opmerkingen over het product Three Ships kunt u terecht bij de afdeling Support: Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van dit document, stuurt u dan een naar: Rotterdam, 28 november 2013 Three Ships enterprises B.V. DISCLAIMER Three Ships enterprises werkt volgens vaste procedures om ervoor te zorgen dat de informatie in de documentatie correct en up-to-date is. Three Ships enterprises kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onvolkomenheden in dit document of voor ongewenste resultaten of schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie die dit document biedt. Three Ships enterprises B.V., 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Ships enterprises B.V. OvzFuncties11.5 doc2.0 ii

3 Inhoudsopgave Aan de gebruiker...ii Inhoudsopgave... iii Notatie... v 1 Inleiding DE BEGRIPPEN FUNCTIES EN PERMISSIES DE RELATIE TUSSEN FUNCTIES EN PERMISSIES OVER DEZE HANDLEIDING OVERIGE DOCUMENTATIE Indeling en naamgeving functies INDELING IN CONTEXTEN NAAMGEVING VAN FUNCTIES: INDICATIE VOOR TOEKENNING Overzicht functies ADMINISTRATION-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Gebruikers/groepsattributen Beheer > Importeren APPLICATION-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Applicatieconfiguratie Beheer > Materialenbank Beheer > Organisatieprofielen Beheer > Rapportages Beheer > Studieroutes Studie > Trainerscan COACH-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Coaching > Begeleiden Coaching > Studierouteresultaten COMMUNICATION-CONTEXT Applicatie algemeen Communicatie > Mijn postkantoor Communicatie > Mijn webmail Communicatie > Wie zijn online? COMPETENCES-CONTEXT Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Competentieprofielen Studie > Mijn competentieprofielen CUSTOM-CONTEXT Applicatie algemeen DAF-CONTEXT Applicatie algemeen DEFAULT-CONTEXT Applicatie algemeen ECS-CONTEXT Applicatie algemeen EXAM-CONTEXT Beheer > Studieroutes Beheer > Toetsattributen Beheer > Toetsen en vragen Beheer > Toetsen- en vragenbanken Beheer > Toetsrapporten OvzFuncties11.5 doc2.0 iii

4 Beheer > Toetsverwerking FEEDBACK-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Feedbackformulieren FORUM-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Forums Beheer > Forumsjablonen Beheer > Studieroutes Communicatie > Forums INFORMATION-CONTEXT Beheer > Informatiebronnen Beheer > Mijn nieuws Communicatie > Informatiebronnen Portaal/Mijn portaal > portaalpagina MOBILE-CONTEXT Applicatie algemeen PORTAL-CONTEXT Applicatie algemeen PORTFOLIO-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Gebruikers en groepen Beheer > Portfoliosjablonen Coaching > Aangeboden dossiers Coaching > Begeleiden Studie > Mijn portfolio PROJECT-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Projecten Beheer > Studieroutes Studie > Mijn projecten SEARCH-CONTEXT Applicatie algemeen SILVERPOINT-CONTEXT Applicatie algemeen SPBS-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Activiteitenplansjablonen Beheer > Gebruikers en groepen Communicatie > Mijn agenda STUDY-CONTEXT Applicatie algemeen Beheer > Formulieren Beheer > Materialenbank Beheer > Studieroutes Studie > Mijn formulieren Studie > Mijn studieroutes Studie > Mijn voortgang Toepassing functies FUNCTIES GEKOPPELD AAN DE GROEPEN EVERYONE EN USERS Index...67 OvzFuncties11.5 doc2.0 iv

5 Notatie Dit document hanteert de volgende symbolen en tekstconventies: Verwijst naar een andere locatie binnen dit document waar u gedetailleerde informatie kunt vinden over het onderwerp. Vestigt uw aandacht op een belangrijk gebruiksaspect of op een andere bijzonderheid. Geeft een tip. Vetgedrukte tekst Vetgedrukte tekst met haken Tekst in Courier New Geeft vaste elementen in het programma aan, zoals menuopties, knoppen, tabbladen en velden. Bijvoorbeeld: Met deze functie zijn in het venster Begeleiders beheren de knoppen Gebruiker of groep toevoegen en Verwijderen beschikbaar. Duidt een reeks handelingen aan die u in het programma uitvoert. Bijvoorbeeld: Met deze functie kan de menuoptie Bestand > Nieuw > Nieuwe gebruiker worden gekozen. Geeft variabelen aan, zoals namen van functies en permissies. Bijvoorbeeld: Hiervoor is bovendien de functie ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES nodig. OvzFuncties11.5 doc2.0 v

6 1 Inleiding 1.1 De begrippen Functies en Permissies kent twee soorten rechten voor gebruikers, namelijk functionele rechten, ook wel functies genoemd, en datarechten, ook wel permissies genoemd. Functies bepalen tot welke delen van de applicatie een gebruiker toegang heeft en welke taken hij mag uitvoeren in een bepaald deel van de applicatie. Functies worden ingesteld op groepen. Door gebruikers lid te maken van groepen met functies, kunt u ze de functies toekennen. De gebruikers krijgen dan automatisch toegang tot alle delen en taken in waarop de functies betrekking hebben. Kortom, functies bepalen hoe het portaalmenu en de menu s in de werkruimten eruitzien voor een gebruiker. Permissies bepalen wat een gebruiker mag doen met de objecten in een bepaald deel van de applicatie. Permissies worden ingesteld op objecten, bijvoorbeeld mappen of studiebanken. 1.2 De relatie tussen functies en permissies In het algemeen geldt dat een gebruiker zowel een functie als permissies nodig heeft om in een bepaald gedeelte van te kunnen werken. Zo kan een gebruiker met een functie die toegang verleent tot een werkruimte, maar zonder permissies op objecten in de werkruimte, de werkruimte wel openen, maar niet de inhoud van de werkruimte bekijken. En een gebruiker die wel permissies heeft op objecten in een werkruimte, maar niet beschikt over een functie die toegang verleent tot de werkruimte, kan de werkruimte zelfs niet eens zien. Sommige acties die met functies mogelijk zijn, zijn ook mogelijk met bepaalde permissies. Zo kan een gebruiker zowel als individueel begeleider met de permissie Portfolio beheren, als met de functie MNGT_MODIFY_PORTFOLIOS, deelnemersprofielen van portfoliodelen beheren. Wat een gebruiker uiteindelijk te zien krijgt en welke acties hij mag uitvoeren wordt bepaald door de combinatie van functies en permissies. Deze combinatie kan verschillen per (type) gebruiker. Voorbeeld 1: alle studenten hebben toegang tot de werkruimte Mijn studieroutes (functie USER_ACCESS_COURSES), maar de inhoud ervan kan variëren, afhankelijk van aan welke studieroutes de student deelneemt. Voorbeeld 2: alle auteurs hebben toegang tot de materialenbank (functie USER_BROWSE_REPOSITORY), maar de inhoud kan variëren per auteur, afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de auteur. OvzFuncties11.5 doc2.0 6

7 1.3 Over deze handleiding Deze handleiding richt zich op functies. De handleiding licht eerst toe hoe de functies zijn ingedeeld in contexten en welke regels er zijn gehanteerd bij de naamgeving van functies (hoofdstuk 2: Indeling en naamgeving functies). Daarna volgt er een overzicht van alle functies die beschikbaar zijn in met bij elke functie een beschrijving van de toegestane acties (hoofdstuk 3: Overzicht functies). Tenslotte vermeldt de handleiding welke functies er worden ingesteld bij een standaardinrichting van (hoofdstuk 4: Toepassing functies). Three Ships CDS Dit functieoverzicht kan ook worden gebruikt voor het Three Ships CDS. In dat geval kunt u bij het lezen de term vervangen door het CDS. 1.4 Overige documentatie Aan de slag met Three Ships voor applicatiebeheerders Beschrijft alle handelingen die u moet uitvoeren als u voor het eerst inricht voor uw organisatie. Hieronder valt bijvoorbeeld het inrichten van de gebruikersadministratie, het definiëren van de organisatieprofielen en het opzetten van de materialenstructuur. Three Ships online help Geeft beschrijvingen en instructies voor het opzetten en aanpassen van alle functionaliteit die biedt. OvzFuncties11.5 doc2.0 7

8 2 Indeling en naamgeving functies 2.1 Indeling in contexten In zijn functies gegroepeerd in contexten. De volgende tabel geeft een overzicht van alle beschikbare contexten, en per context, een beschrijving van het type functies dat eronder valt. Context Administration Application Coach Communication Competences Custom DAF Default ECS Exam Feedback Forum Information Mobile Portal Portfolio Project Type functies Functies voor het voeren van de gebruikersadministratie. Functies voor de applicatie als geheel en functies die betrekking hebben op meerdere werkruimten tegelijk. Functies voor de begeleiding van gebruikers. Functies voor het beheer en gebruik van de communicatiemiddelen binnen Functies voor het beheer van competentiematrixen en competentieprofielen, en het toekennen van competentieprofielen aan gebruikers. Maatwerkfuncties. Functies voor de DAF-plug-in. Functies voor het gebruik van webservices en webmethoden, en functies om de wijze van inloggen in te stellen. Functies voor Educatieve Content Service (ECS). ECS is een service voor Functies voor het samenstellen, beheren en verwerken van toetsen. Functies voor het beheren, toewijzen, bekijken en invullen van feedbackformulieren. Deze functies zijn geen standaard functionaliteit, maar onderdeel van het product Three Ships Feedback. Functies voor het beheer van forums en forumsjablonen, en voor het gebruik van forums. Functies voor het beheer en gebruik van informatiebronnen en nieuwsberichten. Functies voor de MobileApp. De Three Ships MobileApp is een add-on voor Functies voor toegang tot portaalpagina s en het beheer van portaalpagina s. Functies voor het aanmaken van portfoliosjablonen, het toekennen en gebruiken van portfoliodelen, en, hieraan gerelateerd, het aanmaken en bekijken van dossiers. Functies voor het beheren van projecten en projectsjablonen, het koppelen van projectsjablonen aan studiemateriaal en het OvzFuncties11.5 doc2.0 8

9 Context Search Silverpoint SPBS Study Type functies werken in projecten. Functies voor het zoeken naar gebruikers, groepen en materialen binnen Functies voor Silverpoint. Functies voor studieplanning, dat wil zeggen voor het gebruik van de agenda, activiteitenplannen, activiteiten, taken, afspraken en workshops. Deze functies zijn geen standaard functionaliteit, maar onderdeel van het product Studie Planning en Beheer Systeem (SPBS). Functies voor het opzetten, beheren, publiceren en raadplegen van studiemateriaal. 2.2 Naamgeving van functies: indicatie voor toekenning Bij de naamgeving van functies is een regel toegepast die direct inzichtelijk maakt voor welke doelgroep de functie bedoeld is en wat de functie inhoudt: Het eerste deel van de functie geeft de doelgroep aan (met uitzondering van ALLOW: functies met dit prefix gelden voor alle doelgroepen). In de onderstaande tabel wordt een beschrijving van elke doelgroep gegeven. Doelgroep ADMIN ALLOW MNGT USER Beschrijving Functies met dit prefix zijn bestemd voor gebruikers die het hoogste niveau van zowel functionele rechten als datarechten nodig hebben in een afgebakend deel van de applicatie. Met deze functies kunt u administrators binnen specifieke omgevingen toewijzen. Functies met dit prefix zijn nodig voor de werking van de applicatie en zijn bestemd voor alle en/of voor anonieme gebruikers. Functies met dit prefix zijn bestemd voor gebruikers die rechten nodig hebben om beheertaken uit te voeren in met name de beheerwerkruimten. Functies met dit prefix zijn bestemd voor eindgebruikers die rechten nodig hebben om met name studiemateriaal, informatiebronnen en communicatiemiddelen te kunnen gebruiken. Het tweede deel van de functie geeft aan welk functioneel recht de functie toekent. Dit deel begint doorgaans met een werkwoord en omschrijft het specifieke recht. Bijvoorbeeld: CHANGE_PASSWORD in USER_CHANGE_PASSWORD. OvzFuncties11.5 doc2.0 9

10 3 Overzicht functies Dit hoofdstuk geeft een volledig overzicht van alle functies die u aan groepen kunt koppelen. De functies zijn geordend per context en daarbinnen per werkruimte waarop ze van toepassing zijn (menu > werkruimte). Functies die niet voor één specifieke werkruimte gelden staan bovenaan in de context, onder het kopje Applicatie algemeen. Als het hier om functies gaat die ook toegang geven tot een werkruimte, is bovendien bij de betreffende werkruimte een verwijzing naar de functiebeschrijving onder Applicatie algemeen opgenomen. De contexten, werkruimten en functies staan in alfabetische volgorde. Er zijn vanzelfsprekend afhankelijkheden tussen functies. Voor elke functie die rechten geeft binnen een werkruimte, dient de gebruiker bovendien over de inlogfunctie te beschikken en is toegang nodig tot de applicatie en tot de werkruimte. De afhankelijkheid van deze functies wordt niet apart vermeld; u dient er echter wel rekening mee te houden. Andere afhankelijkheden tussen functies worden wel genoemd bij de beschrijving van een functie. Als een functie een bepaalde menuoptie beschikbaar maakt, wordt alleen de menuoptie uit de menubalk vermeld en niet die uit het contextmenu, tenzij de menuoptie alleen kan worden gekozen vanuit het contextmenu. 3.1 Administration-context Applicatie algemeen ALLOW_RESET_PASSWORD Geeft toegang aan anonieme gebruikers tot de Wachtwoord vergeten-pagina. Via deze pagina kan een gebruiker zijn wachtwoord resetten als hij dit is vergeten. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. MNGT_ASSIGN_COACHES Staat het toe om begeleiders te beheren van gebruikers en groepen. Met deze functie zijn de volgende knoppen en actie beschikbaar: in Gebruikers en groepen beheren, bij selectie van een gebruiker of groep, in het venster Begeleiders beheren: de knoppen Gebruiker of groep toevoegen en Verwijderen; in Begeleiden, bij selectie van een gebruiker (in de widget en het voortgangsvenster) of groep (alleen in het voortgangsvenster): de menuoptie of actie Begeleiders beheren. Deze functie is ook vereist om begeleiders te kunnen beheren vanuit de widget Overzicht gebruikers op een portaalpagina. USER_CHANGE_PASSWORD Staat het toe aan een gebruiker om zijn wachtwoord te wijzigen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het OvzFuncties11.5 doc2.0 10

11 portaal) de actie Wachtwoord wijzigen beschikbaar Beheer > Gebruikers en groepen ADMIN_DELETE_USERS Staat het toe om gebruikers uit het systeem te verwijderen. Met deze functie is bij de selectie van een gebruiker, in het contextmenu de menuoptie Uit systeem verwijderen beschikbaar. Om een gebruiker vanuit een andere groep dan Users of Everyone uit het systeem te kunnen verwijderen, is bovendien op die groep de permissie Leden verwijderen vereist. ADMIN_SWITCH_USER_SESSION Staat het toe om in te loggen als een andere gebruiker zonder het wachtwoord van die gebruiker te hoeven wijzigen. Inloggen als een andere gebruiker die administrator is, is alleen mogelijk door gebruikers die zelf ook administrator zijn. Met deze functie is bij de selectie van een gebruiker, de menuoptie Bestand > Inloggen als gebruiker beschikbaar. MNGT_ACCESS_NON_ORGANIZATION_GROUPS Toont de groepen Users en Administrators en alle overige groepen, met uitzondering van de organisatiegroepen (om deze te kunnen zien, zijn inzienrechten op de betreffende organisatieprofielen nodig). Zonder deze functie is alleen de groep Everyone zichtbaar, en eventueel organisatiegroepen van organisatieprofielen die de ingelogde gebruiker mag zien. MNGT_CHANGE_PASSWORD_OTHER_USER Staat het toe om het wachtwoord van andere gebruikers te wijzigen en om hen te verplichten hun wachtwoord te wijzigen als ze de volgende keer inloggen. Met deze functie kunnen in het venster Eigenschappen van een gebruiker de volgende velden worden ingevuld: Wachtwoord Wachtwoord bevestigen Verplicht wachtwoord wijzigen Met deze functie is het niet mogelijk het wachtwoord van administrators te wijzigen. OvzFuncties11.5 doc2.0 11

12 MNGT_EDIT_GROUP_FUNCTIONS Staat het toe om functies in te stellen op groepen. Met deze functie is bij de selectie van een groep, de menuoptie Bestand > Functies beschikbaar. MNGT_MANAGER_USER_SSO Staat het toe om de single-sign-on/single-log-on-instellingen van een gebruiker te wijzigen. Met deze functie kunnen in het venster Eigenschappen van een gebruiker de opties voor single sign-on/log-on worden gewijzigd. Om de single-sign-on/single-log-on-instellingen te kunnen wijzigen, is bovendien de functie MNGT_USERS nodig. MNGT_USER_AND_GROUP_REGISTRATION Geeft toegang tot de werkruimte Gebruikers en groepen beheren en toont de groep Everyone met de anonieme gebruiker CAS Anonymous User. Hiernaast staat de functie het toe om groepsleden, bovenliggende groepen, gebruikersinformatie, begeleiders, gebruikers- en groepseigenschappen en gebruikersfuncties te bekijken; te bepalen of gebruikers hun voortgangsstatus mogen wijzigen; persoonlijke mappen te beheren; de zoekfunctie op te starten waarmee naar gebruikers en groepen kan worden gezocht; het pad van een groep te kopiëren; en gebruikers- en groepsgegevens te exporteren. De menuopties zijn in principe alleen van belang voor gebruikers. Het heeft geen zin om ze op de anonieme gebruiker CAS Anonymous User toe te passen. Met deze functie zijn bij selectie van een gebruiker of groep, in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Leden bekijken (alleen bij een groep) Bovenliggende groepen bekijken Gebruikersinformatie bekijken (alleen bij een gebruiker) Exporteren > Naar CSV-bestand (alleen bij een groep) Exporteren > Naar CSV-bestand zonder attributen (alleen bij een groep) Exporteren > Naar IMS-bestand (alleen bij een groep) Exporteren > Naar IMS-bestand zonder attributen (alleen bij een groep) Opties > Instellen studieroutevoortgang toestaan Opties > Instellen studieroutevoortgang niet toestaan Opties > Persoonlijke map aanmaken Opties > Persoonlijke map verwijderen Opties > Opslagruimte persoonlijke map instellen Opties > Persoonlijke map openen Begeleiders beheren (alleen het inzien is toegestaan) Eigenschappen (alleen het inzien is toegestaan) OvzFuncties11.5 doc2.0 12

13 En in het menu Bewerken: Groepspad kopiëren (alleen bij een groep) En in het menu Extra: Zoeken Rapportages > Gebruikersfuncties (alleen bij een gebruiker) MNGT_USERPROGRESS Staat het toe om de voortgangsinformatie van een gebruiker te bekijken. Bij het bekijken wordt een venster geopend met de informatie over de gebruiker uit de werkruimte Begeleiden. Via het venster kunnen bovendien feedbackformulieren aan de gebruiker worden toegekend. Met deze functie is bij selectie van een gebruiker de menuoptie Bestand > Voortgang bekijken beschikbaar. MNGT_USERS Staat het toe om nieuwe gebruikers te maken en bestaande gebruikers te wijzigen. Met deze functie zijn bij selectie van een gebruiker of groep, in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Nieuw > Nieuwe gebruiker (alleen bij selectie van de groepen Users en Everyone (geldt alleen voor administrators) en alle groepen waarop de gebruiker de permissie Leden toevoegen heeft) Opties > Account vrijgeven Opties > Account blokkeren Opties > Persoonlijke map openen (alleen bij een gebruiker) Eigenschappen (wijzigen is alleen toegestaan bij gebruikers. Hierbij kunnen de volgende eigenschappen worden gewijzigd: o naam van de gebruiker o wachtwoord o wachtwoord bevestigen o verplicht wachtwoord wijzigen o attributen) Met deze functie is het niet mogelijk het wachtwoord van administrators te wijzigen. Om de single-sign-on/single-log-on-instellingen te kunnen wijzigen, is bovendien de functie MNGT_MANAGER_USER_SSO nodig Beheer > Gebruikers/groepsattributen ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES Staat het toe om attributen en attributensets te verwijderen die in gebruik zijn. Met deze functie is voor attributen en attributensets die in gebruik zijn de menuoptie Bestand > Verwijderen beschikbaar. OvzFuncties11.5 doc2.0 13

14 MNGT_USERGROUPATTRIBUTES Geeft toegang tot de werkruimte Gebruikers- en groepsattributen beheren en staat het toe om daar vrijwel alle acties uit te voeren. Met deze functie kunnen geen attributen en attributensets worden verwijderd die in gebruik zijn. Hiervoor is bovendien de functie ADMIN_USERGROUPATTRIBUTES nodig Beheer > Importeren MNGT_IMPORT_USER_DATA Geeft toegang tot de werkruimte Importeren en staat het toe om daar alle acties uit te voeren. 3.2 Application-context Applicatie algemeen ADMIN_ORGANIZATION_PROFILES Staat het toe om alle organisatieprofielen te beheren. De beheerrechten gelden zowel voor de organisatieprofielen zelf (in de werkruimte Organisatieprofielen beheren), als voor elementen die aan organisatieprofielen zijn gekoppeld (in de betreffende werkruimten). Met deze functie zijn in de werkruimte Organisatieprofielen beheren de volgende acties beschikbaar: Nieuw organisatieprofiel Naam wijzigen (bij selectie van een organisatieprofiel) Verwijderen (bij selectie van een organisatieprofiel) Alleen organisatieprofielen waaraan geen elementen zijn gekoppeld, kunnen worden verwijderd. Om ook organisatieprofielen te kunnen verwijderen waarvoor elementen zijn aangemaakt, is tevens de functie ADMIN_DELETE_ORGANIZATION_PROFILE nodig. Permissies (bij selectie van een organisatieprofiel) Eigenschappen (bij selectie van een organisatieprofiel) Hiernaast zijn in werkruimten waar organisatieprofielen worden gebruikt, bij selectie van een organisatieprofiel of een element onder een organisatieprofiel, alle acties beschikbaar die van toepassing zijn. In Toetsattributen beheren: om bestaande attributen en attributengroepen die in gebruik zijn, te kunnen verwijderen, is bovendien de functie ADMIN_MANAGE_ATTRIBUTES nodig. OvzFuncties11.5 doc2.0 14

15 ALLOW_DIAGRAMS_GENERATION Zorgt ervoor dat diagrammen uit een feedbackformulierrapport en de afbeeldingen van een competentiematrix of competentieprofiel goed worden weergegeven in gegenereerde PDF-rapporten. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. ALLOW_EXPORT_PACKAGE Staat het toe aan anonieme gebruikers (bijvoorbeeld een harvester) om bestanden, webpagina s, websites en Silverpoints waartoe ze toegang hebben, te exporteren. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_LOGIN Maakt het mogelijk voor een gebruiker om in te loggen via de browserversie van Voor de clientversie is geen functie nodig om in te kunnen loggen. Voor toegang tot de applicatie is bovendien de functie USER_ACCESS_APPLICATION nodig. Dit geldt zowel voor de browser- als voor de clientversie van De functie ALLOW_LOGIN staat standaard aan voor de groep Everyone. ALLOW_PAGES Geeft toegang tot een aantal pagina s in zonder dat de gebruiker hiervoor ingelogd hoeft te zijn. Dit gaat om pagina s die dienen: voor het bekijken van content (zoals SCORM-pagina s, pagina s die afhankelijkheden tonen, pagina s die metadata tonen) om te zoeken in om via een andere site in in te loggen ter ondersteuning (zoals uploadpagina s) De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_SRU Staat het toe aan anonieme gebruikers (bijvoorbeeld een zoekapplicatie), om binnen via SRU/SRW naar materialen (eventueel met metadata) te zoeken. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. OvzFuncties11.5 doc2.0 15

16 De functie heeft geen betekenis als deze op een andere groep wordt ingesteld. ALLOW_VALIDATE_TOKEN Staat het toe aan een website van een derde partij om gegevens over uit te halen. De functie dient aan de gebruikersaccount te worden gekoppeld waarmee de website inlogt in Deze functie is geen standaard maar bedoeld voor maatwerkoplossingen. ALLOW_VIEW_IIP Geeft toegang tot de IIP (Internet Information Portal) van een s Als de functie wordt ingesteld op de groep Everyone, hoeven gebruikers niet in te loggen op de IIP. Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on Three Ships Internet Information Portal. ALLOW_VIEW_SHAREPOINTWEBPARTS Staat het toe om de SharePoint webparts te bekijken die voor beschikbaar zijn. Deze functie is bedoeld voor alle versies van SharePoint Integration die na 18 januari 2007 zijn uitgebracht. Voor SharePoint Integration van 18 januari 2007, dient u de functie USER_ALLOW_LOAD_WEBPART_DATA te gebruiken. ALLOW_WEBFEEDS Geeft anonieme gebruikers toegang tot nieuwsberichten op het inlogscherm. De functie dient te worden ingesteld op de groep Everyone. USER_ACCESS_APPLICATION Geeft toegang tot de applicatie. Om in de browserversie van toegang te krijgen tot de applicatie, is bovendien de functie ALLOW_LOGIN nodig, waarmee kan worden ingelogd. USER_ALLOW_CHANGE_MYIMAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke afbeelding in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Mijn afbeelding wijzigen beschikbaar. OvzFuncties11.5 doc2.0 16

17 De persoonlijke afbeelding wordt getoond op de gebruikersinformatiepagina en in de widgets Gebruikersinformatie en Overzicht gebruikers. Om de afbeelding op de gebruikersinformatiepagina en in de widget Gebruikersinformatie te kunnen zien, is bovendien de functie USER_ALLOW_VIEW_MYIMAGE vereist. USER_ALLOW_CHANGE_STARTUP Staat het toe om een beginwerkruimte voor in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Beginwerkruimte wijzigen beschikbaar. USER_ALLOW_CHANGE_THEME Staat het toe om een ander thema voor in te stellen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de actie Thema wijzigen beschikbaar. USER_ALLOW_EDIT_SILVERPOINT Staat het toe om in de werkruimten Materialenbank, Mijn portfolio, Portfoliosjablonen beheren, Mijn projecten en Projecten beheren een nieuwe Silverpoint te maken en een bestaande Silverpoint te bewerken. Met de functie zijn in het menu Bestand de volgende menuopties beschikbaar: Nieuw > Silverpoint Bewerken met Silverpoint USER_ALLOW_EDIT_SILVERPOINT_ADVANCED Maak het mogelijk om meerdere SCORM-objecten aan te maken in een Silverpoint. (Iedere inhoudsopgave is één SCORM-object.) Deze functie is geen standaard maar onderdeel van INSTALLED_PRODUCT_SILVERPOINT_ADVANCED (extra functionaliteit voor Silverpoint) USER_ALLOW_GENERATE_LINKEDPACKAGE Staat het toe om in de werkruimten Materialenbank, Mijn portfolio, Mijn projecten en Projecten beheren op basis van een bestand, internetlink, materialenbank-link, webpagina, website of Silverpoint een content link package te maken. Met deze functie is bij selectie van materiaal de menuoptie Bestand > Content link package genereren beschikbaar. Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on Linked Package. OvzFuncties11.5 doc2.0 17

18 USER_ALLOW_LOAD_WEBPART_DATA Staat het toe om gegevens vanuit in Microsoft SharePoint te laden. Deze functie is alleen bedoeld in combinatie met de SharePoint Integration van 18 januari Voor latere versies van SharePoint Integration dient u de functie ALLOW_VIEW_SHAREPOINTWEBPARTS te gebruiken. USER_ALLOW_VIEW_MYIMAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke afbeelding te zien op zijn gebruikersinformatiepagina en in de widget Gebruikersinformatie. USER_NEVER_CANCEL_OTHER_SESSIONS Staat het toe om meerdere keren tegelijk in te loggen, in plaats van maximaal 1 keer. s Deze functie is geen standaard maar onderdeel van de add-on INSTALLED_FEATURE_CANCELOTHERSESSION. Als de add-on is geïnstalleerd, kan een gebruiker slechts 1 keer tegelijk inloggen, tenzij hij de functie USER_NEVER_CANCEL_OTHER_SESSIONS heeft. USER_PREF_LANGUAGE Staat het toe aan een gebruiker om zijn persoonlijke taalinstelling voor te wijzigen. Met deze functie is in de gebruikersinstellingen (optie Instellingen in het portaal) de optie Taal beschikbaar Beheer > Applicatieconfiguratie MNGT_APPLICATION_CONFIGURATION Geeft toegang tot de werkruimte Applicatieconfiguratie en staat het toe om daar alle acties uit te voeren Beheer > Materialenbank USER_ALLOW_BATCHUPLOADER Staat het toe aan een gebruiker om de hele inhoud van een map van zijn lokale schijf te uploaden in de materialenbank, met of zonder de eventuele submappen. De functie wordt gebruikt in combinatie met de tool Batchuploader, waarmee het uploaden kan worden uitgevoerd. Batchuploader is gratis beschikbaar is voor alle en CDS- OvzFuncties11.5 doc2.0 18

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Gebruikershandleiding EDUgroepen Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Inleiding... 3 1. Over EDUgroepen *... 4 Aanmelden en registreren... 4 Aanmaken van teamsite...

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014

Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Handleiding Zakelijk Office 365 Instap & Standaard Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding

bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding bla bla OX App Suite Gebruikershandleiding OX App Suite OX App Suite: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 10. april 2013 Version 7.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie