Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures"

Transcriptie

1 1

2 Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures Afstudeerscriptie Jeroen van Leeuwen, Yun Chen Research Center Communication and Journalism Crossmedia Experience Learning Labs Hogeschool Utrecht Jeroen van Leeuwen Studentnummer: Yun Chen Studentnummer: Utrecht 21 mei 2010, studiejaar vier Hogeschool Utrecht Stagebegeleider: Arjan Kroon Bedrijfsbegeleider: Pim Schonk 2

3 Voorwoord Als een mediatechnoloog hoor je je vertrouwd te voelen in bekende en minder bekende technologieën binnen de mediasector. De afgelopen vier jaren hebben opgetreden als aanloop naar het stadium waarin we paraat staan om in het werkveld te treden. Dit document luidt een nieuwe periode in in onze leven. Daarom is het ook met gepaste trots dat we dit document aan u presenteren. Deze scriptie behelst het resultaat van de laatste en interessante periode in ons studentenleven. Het resultaat symboliseert de afsluiting van onze opleiding. In deze scriptie laten we zien dat we vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen vier jaren. Vier jaar geleden stonden we nog als buitenstaander naar de wereld van de mediatechnologie te kijken. Op dit moment staan we nog steeds te kijken naar de mediatechnologie, maar niet meer met de ogen van een buitenstaander. Het schrijven van deze scriptie hebben we ervaren als de afsluiting van de bachelorperiode. Tot onze genoegen mochten we deze laatste periode doorbrengen in het Crossmedialab waar we de onderzoekswereld hebben mogen ervaren. Het is meer dan alleen een afstudeerbedrijf voor ons geweest. In de afgelopen vijf maanden hebben we veel geleerd en ook veel meegemaakt. Iedere week vindt een Labtalk plaats, waar de experts uit de zowel het bedrijfsleven als de onderzoekswereld hun verhalen komen vertellen en hun kennis delen met het lectoraat. Natuurlijk staan we er niet alleen voor tijdens het hele proces. Zonder de hulp van alle betrokken personen zouden we nooit op de plek staan waar we nu zijn. Daarom willen we deze gelegenheid benutten iedereen te bedanken die ons heeft geholpen de afgelopen vijf maanden. Onze dank gaat uit naar Arjan Kroon, onze begeleider bij Mediatechnologie en Pim Schonk, onze begeleider bij het lectoraat voor hun onvermoeide betrokkenheid en begeleiding. Harry van Vliet, de lector van de Hogeschool Utrecht faculteit Communicatie en Journalistiek, voor zijn wetenschappelijke inbreng tijdens de afstudeerperiode. Ook de leden van het lectoraat zijn wij zeer dankbaar voor hun advies, gezelschap, hoede enz. Tenslotte danken wij vrienden, collega s en familie voor hun ondersteuning. Utrecht, mei 2010 Jeroen van Leeuwen, Yun Chen 3

4 Samenvatting 8 1. Inleiding Afstudeerbedrijf! Afstudeeropdracht! Opbouw scriptie! Probleemstelling Aanleiding! Probleemstelling! Hoofdvragen! Deelvragen! Doelstelling! Randvoorwaarden! Plan van aanpak! Literatuurstudie Aanpak! Weblectures! Wat is een weblecture?! Het doel van de weblecture! Advies voor de inzet van weblectures! Huidige functionaliteit! Conclusie! Information Foraging Theory! Social Tagging! Wat is social tagging?! Waarom wordt (social) tagging toegepast?! Wat zijn de gevaren van social tagging?! Waar word social tagging succesvol toegepast?! Wat kan social tagging betekenen voor de ontsluiting van weblectures?!

5 3.5 De acceptatie van een nieuw systeem! Het UTAUT model! Conclusie! Hypothesen! Concept Aanpak! Gebruikersscenarioʼs! Anne! David! Uitkomsten! Functioneel ontwerp! UML! Use case! Flowchart! Sequence diagram! MOSCOW! Must have:! Could have this if does not affect anything else:! would have! Technisch ontwerp! Klassendiagram! Technieken! Grafisch ontwerp! User Interface! Schetsen! Klik model! Vormgeving! Ontwikkeling Storage! Application!

6 5.3 Presentation! Videoplayer! Gebruikersonderzoek Testdoelgroepen! Testdoelen! Huidige features! Usertest! Aantal testpersonen! Evaluatie! conclusies! Live situatie (mobiel)! Live situatie (website)! Terugkijken! Hypothesen en uitkomsten 76 Hypothese één:! Hypothese twee:! Conclusie Conclusie! Aanbevelingen! Evaluatie Appendix lijst van figuren! lijst van tabellen! lijst van afkorting! Referentie Bijlage 86 6

7 I not only use all the brains that I have, but all that I can borrow. - Woodrow Wilson ( ) 7

8 Samenvatting In dit onderzoek wordt de meerwaarde bepaald die social tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures. De huidige ontsluiting is weinig interactief. Het vinden van een weblecture blijkt niet eenvoudig door het gebrek aan metadata en functies om weblectures te fragmenteren of delen zijn nog niet aanwezig. Door die indexering en fragmentatie toe te voegen kan een effectievere inzet van de weblecture worden bewerkstelligd. Daarvoor halen we elementen uit web 2.0 successen maar ook uit theorieën over het vinden van informatie. Uit beiden komt social tagging voort als een interessante vorm van indexering. Social tagging is een succesvolle vorm van indexering op commerciële (web 2.0) platformen maar ook in fysieke omgevingen. Het belichaamt web 2.0; de content (in de vorm van tags) die geplaatst word uit eigen belang dient het geheel. Dat eigen belang kan de drift om te organiseren zijn maar ook het verhogen van een sociale status, in beide gevallen dragen de tags bij aan de ontsluiting van het videomateriaal. Om te voorkomen dat de social tagging resulteert in een chaos van onbruikbare tags is het framework waarin de tagging plaatsvind uitgerust met een aantal features die we terugzien op andere platformen. Voorbeelden zijn autocompletion om spelfouten te voorkomen en tagclouds die reeds geplaatste tags voorschotelen aan de gebruiker. Het resultaat is dat social tagging significant bij kan dragen aan de ontsluiting van weblectures. De extra functionaliteiten zoals het zoeken of fragmenten, delen en gerelateerd materiaal aanbieden dragen vooral bij aan een effectievere inzet van de weblectures. 8

9 1. Inleiding 1.1 Afstudeerbedrijf Het Research Center Communication and Journalism is de Engelse naam van het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek. Binnen dit kenniscentrum opereert het Lectoraat Crossmediacontent. Het Kenniscentrum beschikt over het Crossmedia Experience Learning Lab, kortweg CELL - Een plek waarbij innovatie, kennis en vrije, nieuwe methodieken in onderzoek elkaar ontmoeten. Onderzoekers, studenten van de Hogeschool Utrecht en andere hogescholen en / of universiteiten ontmoeten elkaar en delen in kennis. Het doel van CELL is combineren van kennis, samenbrengen van mensen en uitproberen van ideeën. CELL tracht zichzelf in een positie te brengen waarin het middels het Lectoraat Crossmedia en het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek de afstand tussen mensen, kennis ideeën, organisaties en producten kan overbruggen. Op die manier zullen er nieuwe kennis, nieuwe manieren van werken en innovatie ontstaan. CELL brengt feitelijk vier werelden bij elkaar: onderzoeksinstellingen, bedrijven, markten en kenniscentra. Op die manier dragen alle deelnemers een eigen steentje bij aan de innovatie welke CELL uitdraagt. Binnen het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek lopen een aantal verschillende projecten. Al deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze over een bepaalde vorm van crossmedialiteit beschikken. Elk streven zij naar innovativiteit en vernieuwing. Voor meer informatie over het Crossmedialab verwijzen we u graag door naar de website, 9

10 1.2 Afstudeeropdracht Onze afstudeeropdracht is gebaseerd op het OASE-project. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderwijsinstellingen waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar de inzet van audiovisuele registraties van colleges. Het doel van dit project is een flexibele inzet van deze registraties mogelijk te maken in het onderwijs. Door middel van pilots worden verschillende varianten uitgevoerd en getoetst op didactische aanpak en effectiviteit. Knelpunten die met name docenten ondervinden in deze pilots worden in kaart gebracht en verholpen. Uiteindelijk moet het OASE-project leiden tot een canon van onderwijskundig gevalideerde toepassingsvarianten, die op een docentvriendelijke wijze gekoppeld worden aan bestaande technologie. Het OASE-project is begonnen in september 2009 en zal in eerste instantie lopen tot september Het project Rich Media in Education, onderdeel van het OASE-project, omschrijft de volgende opdracht: Per september 2009 wordt binnen de FCJ (in het kader van het OASE-project) gestart met het gebruik van Rich Media (hierna RM genoemd). De faculteit heeft momenteel nauwelijks ervaring met RM. De pilot voor OASE is onderverdeeld in: RM ten behoeve voor hoorcolleges/gastsprekers en RM ten behoeve voor studentpresentaties. Tijdens deze pilot zal worden getracht de RM-omgeving gekoppeld aan de in gebruik zijnde ELO. Uiteindelijk moet de pilot resulteren in goed didactisch gebruik van RM waarbij de ondersteuning, opname en verspreiding goed is geborgd in de organisatie. Voor het verkrijgen van goede resultaten binnen het OASE-project is er behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden van RM, de beleving van de diverse betrokken stakeholders, de invoeringswijze en inrichting van het RM-proces. Onderzoek hoe de FCJ op een goede wijze RM kan toepassen in het onderwijsproces. Het toepassen betreft zowel een didactische aanpak, de organisatorische invulling, als de wijze van invoering. Uit dit verhaal kan afgeleid worden dat de inzet van de zogenaamde weblectures op de HU nog in de kinderschoenen staat. Deze scriptie doet een voorstel voor een aanvulling hierop, met extra functionaliteit, in de vorm van social tagging. Bij een goed resultaat kan deze aanvulling de inzet van weblectures bespoedigen en toegankelijker maken. Daarvoor is een goed onderbouwd onderzoek vereist. 10

11 1.3 Opbouw scriptie Om het concept voor live tagging duidelijk te maken zullen we als eerst de probleemstelling herhalen, in hoofdstuk 2. De verdere opbouw van de scriptie is als volgt: In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de literatuurstudie naar de meerwaarden die social tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures. Deze literatuurstudie is opgedeeld in 5 onderdelen. In het eerste deel wordt uitgebreid gekeken naar de inzet van weblectures. We kijken naar de huidige functionaliteiten en toepassingsgebieden van weblectureplatformen waarin het platform wat door de HU wordt gebruikt, Presentations2Go, een centrale rol speelt. In het tweede deel kijken we naar het zoekgedrag van mensen met behulp van de Information Foraging Theory (IFT), een theorie die vertelt hoe informatie vindbaar en intuïtief aangeboden kan worden. Social tagging is een model wat gebaseerd is op onder andere de IFT. In onderdeel 3 onderzoeken we de sterke en zwakke punten van social tagging. We vragen ons af welke voordelen er voor de student en welke didactische mogelijkheden er zijn wanneer we dit model toepassen op een weblectureplatform. De onderzoeksresultaten worden puntsgewijs neergezet in een hypothese. In het vervolg van de scriptie zal deze hypothese getest worden door middel van een prototype. In hoofdstuk 4, concept, wordt op basis van de hypothese een functioneel ontwerp opgesteld. Dit functioneel ontwerp fungeert als blauwdruk voor het prototype. In dit functioneel ontwerp worden alle functionaliteiten beschreven die de succescriteria vormen voor een Livetags-toepassing. Op het functioneel ontwerp volgt het technisch ontwerp welke de techniekkeuzes onderbouwt en de blauwdrukken voor de toepassing bevat. 11

12 2. Probleemstelling 2.1 Aanleiding Op universiteiten en hogescholen wereldwijd is het inzetten van weblectures een belangrijk onderdeel geworden van de e-learning portfolio. De audiovisuele registraties van colleges blijken een waardevolle aanvulling te zijn op het gegeven onderwijs. Studenten die een beperking hebben, leren voor tentamens of lessen hebben gemist gebruiken de weblectures dankbaar als naslagwerk. In 2009 is de FCJ begonnen met het inzetten van weblectures via een pilot, waarin onderzoek werd gedaan naar de didactische mogelijkheden, techniek en vereiste organisatie. Op dit moment biedt de FCJ de videoregistraties aan op een subplatform van Presentations2go, de techniek die de FCJ gebruikt voor de opnames. De resultaten zijn goed, de vraag naar videoregistraties lijkt steeds groter te worden. Wanneer we kijken naar de commerciële contentplatformen zien we dat deze constant bezig zijn nieuwe technieken te implementeren. Met die technieken maken ze de aangeboden (user-generated) content steeds toegankelijker voor de gebruiker. De zoekalgoritmes worden beter, we kunnen onze mening geven over de kwaliteit en hyperlinks toevoegen naar gerelateerd materiaal. De platforms leren van de ingevoerde zoektermen en bieden daarop lijsten aan met gepersonaliseerde aanraders. Voordat er behoefte lijkt aan een nieuwe functie is hij op deze platforms al aanwezig. Het gebruik van digitale media in het onderwijs is nog niet zo ver, maar met de invoering van weblectures is er een grote inhaalslag. De vraag is nu hoe de weblectures interactief en toegankelijk aangeboden kunnen worden zodat ze nu en in de toekomst eenvoudig teruggevonden en gedeeld kunnen worden. Maar er wordt ook gedacht aan de globale verspreiding en het hergebruik van de weblectures als volwaardige colleges. Kan hier een beroep worden gedaan op de functies van web 2.0? Een van de functies die ontstaan is op het web maar ook zijn toepassing vindt in fysieke omgevingen is social tagging. Social tagging is een non-hierarchische manier van categoriseren uitgevoerd door de gebruikers van de content. Door het plaatsen van tags bij content maken zij deze vindbaar voor het geheel aan gebruikers. Social tagging heeft aanzienlijke voordelen aangetoond, maar kent ook nadelen. 12

13 Door middel van een toegepast onderzoek en de implementatie van een framework waarin social tagging kan plaatsvinden tonen we aan wat de succesfactoren van social tagging zijn, of deze een meerwaarde vormen voor weblectures en hoe het toegepast moet worden. Dit rapport bevat onze onderzoeksbevindingen en zal de basis zijn voor de implementatie van het framework. 13

14 2.2 Probleemstelling Hoofdvragen 1. Welke meerwaarde biedt live 1 social tagging aan de ontsluiting van weblectures? 2. Hoe zien de techniek en interface eruit van een toepassing die het live social taggen van weblectures mogelijk maakt? Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvragen stellen we een aantal deelvragen op. Deze deelvragen zijn opgedeeld in de verschillende fasen van dit project Deelvragen Analyse Wat is social tagging en waarom wordt het toegepast? Wat is de toegevoegde waarde van weblectures in het onderwijs? Hoe ziet de huidige ontsluiting van weblectures eruit en welke rol kan Social Tagging hierin spelen? Welke extra functionaliteiten voegen live social tags toe aan weblectures? Hoe ziet een ideaal scenario eruit waarin het live social taggen van weblectures toegepast wordt? Realisatie Welke diensten en technieken worden gebruikt op het gebied van weblectures en welke mogelijkheden bieden deze voor extra functionaliteiten? Aan welke criteria moet een Livetags-toepassing voldoen? Welke randvoorwaarden stellen we ervoor? Hoe kunnen we de registratie en ontsluiting van tags realiseren? Hoe maken we de toepassing platformdekkend? Evaluatie Hoe ervaart de gebruiker de toepassing (experience)? Hoe ziet de toekomst van de toepassing eruit vanuit gebruikers en didactisch perspectief? 1 Live tagging definiëren we hier als volgt: Live tagging is het plaatsen van tags terwijl het college gevolgd wordt door de tagger. Dit kan in de collegezaal zijn maar ook bij het terugkijken op een computer. 14

15 2.3 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om de additionele functionaliteit aan te tonen die Live Social Tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures en deze te verwerken in een schaalbare en goed gedocumenteerde toepassing. 2.4 Randvoorwaarden De randvoorwaarden zullen worden gevormd door de scenario s die volgen uit het onderzoek. Hieruit zal onder meer voortkomen welke technieken vereist zijn voor de toepassing. In deze fase kunnen we al zeggen dat de toepassing gebaseerd dient te worden op het weblectureplatform wat de HU hanteert: Presentations2Go i.c.m. MediaMosa. 2.5 Plan van aanpak Voor de aanvang van het onderzoek dient er een plan van aanpak opgesteld te worden. Dit is nodig voor een algemene richtlijn en benadering voor het onderzoek. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in drie fasen: analyse, realisatie en test/ evaluatie. De analysefase bestaat uit literatuuronderzoek naar social tagging en weblecture. In de realisatiefase wordt een prototype ontwikkeld. Deze dient de uitvindingen van de vorige fases te bevestigen. Door de toepassing door gebruikers te laten testen moet er een conclusie getrokken worden over de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing. De concrete aanpak van het onderzoek wordt in bijlage 10 uitgebreid beschreven. Dit document omvat uiteraard een gedetailleerde onderzoeksaanpak, dataanalyse, tijdsplanning, resultaten en risicoanalyse. 15

16 3. Literatuurstudie 3.1 Aanpak In deze onderzoeksfase worden de basiselementen onderzocht van een Livetagstoepassing en antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. We bestuderen in deze fase het verschijnsel Social Tagging alsmede Weblectures en het zoekgedrag van mensen. Hieruit kunnen we de meerwaarden halen van Social Tagging en hoe we deze kunnen toevoegen aan een Weblectureplatform. Daarvoor moeten ook de huidige weblecture-technieken en alternatieven worden onderzocht. Door het bestuderen van de documentatie van Presentation2go wordt een oordeel gevormd over de geschiktheid van P2G voor dit project. Deze literatuurstudie is opgedeeld in 5 onderdelen. In het eerste deel wordt uitgebreid gekeken naar de inzet van weblectures. We kijken naar de huidige functionaliteit en toepassingsgebieden van weblectureplatformen waarin het platform wat door de HU wordt gebruikt, Presentations2Go, een centrale rol speelt. In het tweede deel kijken we naar het zoekgedrag van mensen met behulp van de Information Foraging Theory, een theorie die vertelt hoe informatie vindbaar en intuïtief aangeboden kan worden. Social tagging is een model wat gebaseerd is onder andere op de IFT. In onderdeel 3 onderzoeken we de sterke en zwakke punten van social tagging. We vragen ons af welke voordelen er voor de student en welke didactische mogelijkheden er zijn wanneer we dit model toepassen op een weblectureplatform. De onderzoeksresultaten worden puntsgewijs neergezet in een hypothese. Door middel van het literatuuronderzoek geven we antwoord op de volgende vragen: Wat is social tagging en waarom wordt het toegepast? Wat is de toegevoegde waarde van weblectures in het onderwijs? Hoe ziet de huidige ontsluiting van weblectures eruit en welke rol kan Social Tagging hierin spelen? Welke extra functionaliteiten voegen live social tags toe aan weblectures? De antwoorden op deze deelvragen zullen leiden tot een antwoord op de eerste hoofdvraag: Welke meerwaarde biedt live social tagging aan de ontsluiting van weblectures? 16

17 3.2 Weblectures Wat is een weblecture? Weblecture is een vorm van rich media die door onderwijskundige instellingen ingezet kan worden om de traditionele leervorm te ondersteunen (EDUCAUSE, 2008). Rich media is het omvattende begrip van media die op interactieve manier toegepast wordt. Om een inzicht te krijgen in de inzet van weblectures, is het noodzakelijk een definitie te geven aan deze term. De term weblecture ontleend zichzelf aan twee engelse woorden, Web en Lecture. Web: ook wel het wereldwijde web genoemd. Het is een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van documenten en computertoepassingen; een verzameling van documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet wordt aangeboden (wikipedia, 2010). Lecture: ook wel hoorcollege genoemd. Een hoorcollege is de vorm van college in het hoger onderwijs waarbij mondelinge overdracht van leerstof voor een specifiek vak verzorgd wordt door één of meerdere docenten. Dit kan plaatsvinden in een collegezaal, of bij kleinere groepen in een leslokaal (wikipedia, 2010). Weblecture betekent letterlijk dus online college. De termen weblectures, webcolleges, en videocolleges verwijzen naar hetzelfde en worden in het onderwijs veel gehanteerd, in het bedrijfsleven wordt vaker gesproken over online presentaties (Filius, 2008). Binnen de onderwijsinstellingen wordt weblecture gebruikt als een verzamelnaam voor alle technieken, die hoorcolleges/ lezingen/presentaties kunnen digitaliseren en distribueren. Het komt voort uit de toenemende belangstelling voor aanvullende digitale studiematerialen. Omdat dit onderzoek in het verlengde ligt van het onderzoek Weblecture van Deuzeman (2010), hanteren wij de definitie door hem is opgesteld: Weblecture is de asynchrone audiovisuele registratie van hoorcolleges en presentaties, met aanvullende lesmaterialen. De meeste eenvoudige vorm van weblectures kennen we als slidecasting. Het achterliggende idee is dat gebruikers hun powerpoint presentatie uploaden naar bijvoorbeeld of SharePoint en deze zo beschikbaar stellen voor andere gebruikers. Het is een effectieve manier om lesmateriaal snel te verspreiden. De gebruikers kunnen eenvoudig door de slides bladeren en zoeken naar bepaalde onderwerpen. Het nadeel van slidecasting is het gebrek aan de aanvullende uitleg die wordt gegeven tijdens de hoorcollege/presentatie. 17

18 Een andere vorm van weblectures is het opnemen van het college/presentatie gesynchroniseerd met de Powerpointpresentatie. Deze vorm van weblectures biedt zowel voordelen bij het live bekijken als bij het uitgesteld bekijken van de video. Het Live kijken naar een weblecture maakt het mogelijk voor de gebruikers om op een andere plaats dan de collegezaal, het college te volgen. Het biedt veel voordelen voor bijvoorbeeld studenten met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking. Het uitgesteld kijken speelt in op de behoefte voor herhaling van het college. Het staat de gebruikers toe om colleges op eigen tempo bekijken. Day en Foley (n.d.) beschrijven in het artikel Enhancing the Classroom Learning Experience with Web Lectures de workflow voor het bewerken en uitzenden van weblecture. Het is volgens ons een heldere weergave van het tot stand komen van een weblecture. Fig. 1: Schematische weergave weblecture Het schema beschrijft de systematische vastlegging van weblecture. Het proces start bij het vastleggen van Powerpointpresentatie en audiovisuele data. Het materiaal wordt met behulp van streamingservers aan de gebruikers overgedragen. De gebruikers kunnen de content bekijken door middel van hun webbrowser Het doel van de weblecture Het zal nu duidelijk zijn wat weblectures inhouden. Maar vanwaar de groeiende belangstelling voor het inzetten ervan? Het antwoord op deze vraag geeft ons een beeld van de toegevoegde waarde van weblectures. Het feit dat weblectures al veel toegepast worden blijkt uit recent gepubliceerde cijfers door de Northwestern University. Daaruit blijkt dat 79% van de 150 wereldwijd deelnemende instellingen (VS, Australië, Canada, Chili, Egypte, Duitsland, Griekenland, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Engeland) dankbaar gebruik maken van verscheidene vormen van weblectures. De grafiek (fig. 2) laat het zien dat er verschillende soorten content worden aangeboden. 18

19 Video, audio and additional sources such as a computer or document camera No video, only audio and additional sources such as computer or document camera Audio and video only Audio only 19% 31% 22% 28% Fig. 2 verdeling weblecture content Weblecture kan de instructieve activiteiten verrijken en het studierendement verhogen. Vooral als het gaat om de mogelijkheid leerstof en uitleg bij onderwerpen te kunnen herhalen. De Video-on-demand eigenschappen laten het de studenten toe om colleges te volgen op hun eigen tempo. Als het nodig is kunnen zij de video stoppen zodat de student meer aandacht kan besteden aan een onderwerp. Daar komt bij dat de prikkeling van meerdere zintuigen zorgt voor een versterkt leerproces (Laurillard, 1995, Kozma, 1991). In zijn paper Zin en onzin van Teleblik, een onderwijspsychlogische reflectie geeft Erkens een aantal factoren aan die een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van het leerproces: Visualisering - Uit onderzoek blijkt dat mensen meer visueel dan tekstueel ingesteld zijn. De visuele informatie wordt beter verwerkt en in het geheugen opgeslagen dan talige informatie, bv. tekst of gesproken woord. Daarom onthouden studenten soms beter het plaatje bij de tekst dan de tekst zelf. Visuele representaties van informatie worden op een andere wijze opgeslagen en blijken vaak gemakkelijker weer terug te halen. Multiple representatie - Tekst en visueel materiaal blijken elkaar te versterken, mits beide congruent zijn: dat wil zeggen: elkaar niet tegenspreken. Dit is het geval bij tekst met plaatjes, maar ook bij audiovisuele content. Multiple representatie, dezelfde informatie op verschillende manieren gerepresenteerd (beeld, geluid, grafisch, tekst, animatie, concreet) wordt gezien als een krachtig ondersteuning. Motivatie, interesse en nieuwsgierigheid - Audiovisueel materiaal kan vaak meer dan leerteksten studenten motiveren, hun nieuwsgierigheid opwekken of aansluiten bij interesses die zij al hebben. Audiovisueel materiaal kan deze aandacht stimuleren. Selectie op relevantie, analyse - Studenten kunnen zelf fragmenten uitzoeken in het kader van een presentatie, college of project. Dit betekent 19

20 dat zij zelf moeten bepalen of een fragment voldoet aan criteria van de vraagstelling van het project. Hierdoor kunnen analytische vaardigheden worden gestimuleerd. Kortom, wanneer weblectures aan deze eigenschappen voldoen kunnen zij de leerefficiëntie verhogen bij studenten. Er zijn verschillende scenario s denkbaar voor de inzet van weblectures vanuit een didactisch oogpunt. Hieronder zetten we de hoofdscenario s uit een waaruit de succescriteria van weblectures blijken: Live volgen - De brede dekking van de breedband internet stelt men in staat om overal op hoge snelheid data heen en weer de sturen. Dit legt de basis voor de broadcasting op het internet. De streaming-media technologie bezorgt de content real-time bij de eindgebruikers. Het is nu mogelijk om het college live uit te zenden zodat studenten elders het college kunnen volgen alsof ze daadwerkelijk in de collegezaal zitten. Dit is met name een uitkomst voor studenten met een lichamelijke handicap. Uit onderzoek uit 2005 van het Verwey-Jonker Instituut met medewerking van het ministerie van OC&W, is gebleken dat het aantal studenten met een lichamelijke handicap tussen de 11% en 14% ligt (TU/e, 2006). Voor de studenten met een dergelijke handicap is het door weblectures mogelijk om een college thuis of in vertrouwde omgeving te volgen. In dit scenario mist dan tot op heden de mogelijkheid tot interactie met de docent. Maar de techniek voor de online conferentie bestaat al en zal in de nabije toekomst eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. Herhaling - Studenten kunnen het hoorcollege nogmaals terug bekijken. Na afloop van het college wordt de opname online gepubliceerd en gearchiveerd. Studenten kunnen naar eigen behoefte het hele college of juist een deel daarvan bekijken. De gedeeltes waar de studenten meer moeite mee hebben kunnen vaker afgepeeld worden. Door de herhalingsmogelijkheid te creëren, krijgen de studenten de kans de leerstof op hun eigen tempo te verwerken. Het is goed mogelijk dat weblectures om deze reden worden ingezet in het geval van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Mocht een student het college missen wegens ziekte of andere omstandigheden, is het mogelijk voor de student om het gemiste college alsnog te volgen. Ook voor de studenten met beperkingen als dyslexie, maakt de weblecture het mogelijk om eerst te luisteren en de tweede keer aantekeningen te maken. Didactisch vanuit docent - Docenten kunnen de weblectures goed gebruiken voor didactische doeleinden. Docenten kunnen elkaars lesmaterialen overnemen/leren. Mocht een docent aan het voorbereiden zijn voor een nieuw college is hij in staat oude opnames te gebruiken voor zijn presentatie. Hij kan ook aanvullend theorie/lesmateriaal instuderen als hem dat ontbreekt. Een andere toegepaste functie van de weblecture is dat docenten een geselecteerde opname als een opdracht beschikbaar stellen. De studenten dienen met deze fragmenten aan de slag te gaan. Het maken van een 20

21 samenvatting van de fragmenten of het toevoegen van verwijzingen zijn maar enkele denkbare scenario s. Didactisch voor student - Tenslotte kan de weblecture ook ingezet worden om de workshop, presentatie van de studenten vast te leggen. Tijdens de studieperiode geeft een student regelmatig presentaties. Vaak is het niet geregistreerd waardoor een waardevol leermoment verloren gaat. Studenten kunnen de opnamen goed gebruiken om van hun fouten te leren. Het is ook mogelijk om het commentaar van de docent/publiek nogmaals terug te kijken. Hierdoor vergroot de kans dat de studenten de op- en aanmerkingen onthouden. Dit zijn maar een aantal scenario s waarin de inzet van weblectures waarde toevoegt aan het onderwijs. Niet geheel ondenkbaar is dat weblectures ook ingezet kunnen worden voor het werven van studenten. De binnen- en buitenlandse studenten kunnen bijvoorbeeld via weblecture een proefcollege volgen en kennis maken met de instellingen. Met al deze toepassingen van de weblecture in het achterhoofd is men snel overtuigd van de voordelen die weblecture biedt. Samengevat zijn de drie belangrijkste succescriteria als volgt (Leoni & Lichti, 2009): Flexibiliteit: Weblectures bieden flexibiliteit voor wat betreft tijd en plaats, leerstijlen en verschillende niveaus van voorkennis en de verschillende behoeften aan content. Herbruikbaarheid: Dezelfde weblecture kan door telkens verschillende (groepen) deelnemers worden bekeken. Voor een werkgever kan dit belangrijk zijn om eenduidige, uniforme kennis over te brengen. Voor docenten en trainers kan dit prettig zijn omdat ze hierdoor niet meerdere malen dezelfde presentatie hoeven te geven, maar die tijd kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld meer persoonlijke begeleiding. Uitwisseling: Het is mogelijk om weblectures uit te wisselen met directe collega's, met collega's van andere instellingen of zelfs internationaal. Weblectures kunnen op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld: voor een kleine groep (bijvoorbeeld alleen de cursisten), voor de hele wereld of alleen de metadata kan beschikbaar worden gesteld, op basis waarvan contact gelegd kan worden met de docent. Ondanks veel voordelen aan weblectures, zijn er natuurlijk ook bezwaren voor het inzet van weblectures. Een veelgehoord argument van de docenten tegen weblectures is dat de docenten vrezen dat het college geheel vervangen wordt door de weblecture en de studenten niet meer naar de colleges zouden komen. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Universiteit Twente blijkt er inderdaad 15-20% (Filius, 2009) van de studenten meerdere colleges niet hebben gevolgd omdat deze achteraf online te bekijken zijn. Het grote percentage wat toch op komt dagen wijst Filius toe aan de behoefte aan sociaal contact met docenten en/ of medestudenten (Filius, 2009). 21

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen

Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen Wageningen University (WUR) Korte beschrijving van instelling: Aantal Pilots: 3 Contact persoon: Joke Marinissen Pilot 1: Tagging Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal ronde 1: 83, ronde 2: 50

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt.

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt. Pilot Naam Instelling VCR course UM UM Studenten Aantal Ronde 2 Datum uitvoering 2011 Contactpersoon Katerina Bohle Carbonel Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Doelstelling Voor de cursus VCR

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Weblectures Op de TUDelft

Weblectures Op de TUDelft Weblectures Op de TUDelft Programma: Weblectures op de TUDelft -Collegerama -OCW -ItunesU -Wimba Weblectures Kees van Kuijen en Peter de Moel ELS: E-LearningSupport TUDelft, Onderwijs en Studenten zaken

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele

Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele Choral + Spraaktechnologie: ingezet voor de ontsluiting van audiovisuele archieven De benadering Doel van het NWO CATCH project CHoral (2006-2011): onderzoek en ontwikkel geautomatiseerde annotatieen zoek

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2010-2011 vandaag labels metadata tags search informatie architectuur vijf stappen 1. content categoriseren 2. hiërarchie aanbrengen 3. rubrieken en content soorten

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN?

EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? EENVOUDIG WEBLECTURES OPNEMEN, UITZENDEN & ARCHIVEREN TEGEN LAGE KOSTEN? RoyalCast biedt onderwijsinstellingen een eenvoudige totaaloplossing voor het opnemen, uitzenden en archiveren van colleges en andere

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Ervaringen met weblectures

Ervaringen met weblectures Ervaringen met weblectures Steeds meer universiteiten maken gebruik van weblectures, waarbij het onderwijs via internet te volgen is. De Universiteit Utrecht ondervroeg docenten en studenten over het gebruik

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Intelligente oplossingen

Intelligente oplossingen In het voortdurend veranderende zakelijke klimaat van vandaag de dag is het van cruciaal belang om met medewerkers, klanten en investeerders te kunnen communiceren, waar zij zich ook bevinden. Mshow webconferencing

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij?

2/06/14. Collaboration Tools. Hulp Bij Samen-Werken. Wie zijn wij? Collaboration Tools Hulp Bij Samen-Werken Wie zijn wij? 1 1 Wie bent u? Professional Samen werken met Collega s (Onder-) Aannemers Leveranciers Klanten om productiever te werken 2 Agenda Scope Communicatie

Nadere informatie

Instelling Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011

Instelling Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011 Pilot Naam Wageningen Bordgebruik Instelling WU Vak naam Organische chemie en wiskunde Studenten Aantal Totaal 70, met bekijken weblecture 31 Ronde 1 Datum uitvoering Mei 2011 Variant Bordgebruik Introductie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017

Videomateriaal toegankelijk voor iedereen. Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Videomateriaal toegankelijk voor iedereen Nanne Roos Vonk 11 oktober 2017 Opbouw presentatie + Rol van Expertisecentrum handicap + studie + Waarom toegankelijkheid? + Verschillende aspecten van de huidige

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010 Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs Richard Deuzeman 5 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Didactiek Techniek Organisatie Financiering Aanbevelingen Vragen

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

Best Scene in Town. Projectvoorstel Earmap

Best Scene in Town. Projectvoorstel Earmap Best Scene in Town Best Scene in Town Projectvoorstel Earmap Inleiding 7scenes is in eerste instantie een applicatie om avontuurlijke augmented reality games mee te beleven. Dit gegeven augmented reality;

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes

Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL. Sylvia Moes Framework REC:all in relatie met richtlijnen UDL Sylvia Moes Beyond recorded lectures www.rec-all.info Case studies REC:all > REC:all (november 2011-november 2013) > Moving beyond recorded lectures > In

Nadere informatie

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud!... 1 Voorwoord... 2 Joomla 1.5...3 Website...4 Menu s...5 Artikelen...6 Componenten...7 Extensies...8 Tools...9 Conclusie... 10 Bronvermelding... 11 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studeerbaarheid zonder betutteling

Studeerbaarheid zonder betutteling Pilot 1: Studeerbaarheid zonder betutteling Pilot Naam Studeerbaarheid zonder betutteling Instelling TiU Vak naam TiSEM/Accounting Studenten Aantal 1500 = 300+800+400 (accounting 1 IBA/ Accounting 1 ECO

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus

TYPO3 redacteuren cursus TYPO3 redacteuren cursus Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus Doel:TYPO3

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

Kwaliteit van leermateriaal

Kwaliteit van leermateriaal Kwaliteit van leermateriaal Hendrianne Wilkens & Arno Reints h.wilkens@clu.nl a.reints@clu.nl www.clu.nl Over het CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling evalueren van leermiddelen maken van leermiddelen

Nadere informatie

Analyseverslag. Mobile Concepting 16 maart 2015. Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems

Analyseverslag. Mobile Concepting 16 maart 2015. Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems Analyseverslag Mobile Concepting 16 maart 2015 Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems 1. Doelgroepomschrijving 1.1 Kinderen tussen 6 en 8 jaar 1.2 Kinderen tussen 8 en 10 jaar 1. Kinderen tussen 10

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

VLEKHO HONIM AANZET VIDEOCONFERENTIE

VLEKHO HONIM AANZET VIDEOCONFERENTIE AANZET VIDEOCONFERENTIE Inhoudstafel 1. Vragen en opmerkingen vooraf 2. Principe van videoconferencing 3. Soorten videoconferencing 4. Mogelijkheden van videoconferencing 5. Interactiviteit vs Productiviteit

Nadere informatie

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------ Notulen VPRO briefing :: 23-09-2004 _ 13.30u 15.00u :: MultiVilla Aanwezig: Namens de HKU: Joost Burger, Joost Blatter, Merijn Vogelsang, Nick van Loo, Martijn Reintjes, Dudu Puetes, Paul Keurentjes Namens

Nadere informatie

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture Pilot Naam Instructie SPSS Instelling VU Vak naam Methoden en Technieken Studenten Aantal 1200 per fase Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Variant Instructie-weblecture

Nadere informatie

Leerpaden in Toledo.

Leerpaden in Toledo. Leerpaden in Toledo. 16 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Het is belangrijk dat studenten

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen.

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen. OPDRACHTKAART MM-05-03-01 Het World Wide Web Voorkennis: Geen. Intro: Deze opdracht gaat over de belangrijkste mogelijkheid van het internet: het surfen op het World Wide Web. Deze opdracht beschrijft

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Verslag december 2015 INLEIDING Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening (verkennend onderzoek)

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie