Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures"

Transcriptie

1 1

2 Live tagging & Weblectures Een toegepast onderzoek nar de meerwaarde die Social Tagging biedt aan de Ontsluiting van Weblectures Afstudeerscriptie Jeroen van Leeuwen, Yun Chen Research Center Communication and Journalism Crossmedia Experience Learning Labs Hogeschool Utrecht Jeroen van Leeuwen Studentnummer: Yun Chen Studentnummer: Utrecht 21 mei 2010, studiejaar vier Hogeschool Utrecht Stagebegeleider: Arjan Kroon Bedrijfsbegeleider: Pim Schonk 2

3 Voorwoord Als een mediatechnoloog hoor je je vertrouwd te voelen in bekende en minder bekende technologieën binnen de mediasector. De afgelopen vier jaren hebben opgetreden als aanloop naar het stadium waarin we paraat staan om in het werkveld te treden. Dit document luidt een nieuwe periode in in onze leven. Daarom is het ook met gepaste trots dat we dit document aan u presenteren. Deze scriptie behelst het resultaat van de laatste en interessante periode in ons studentenleven. Het resultaat symboliseert de afsluiting van onze opleiding. In deze scriptie laten we zien dat we vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen vier jaren. Vier jaar geleden stonden we nog als buitenstaander naar de wereld van de mediatechnologie te kijken. Op dit moment staan we nog steeds te kijken naar de mediatechnologie, maar niet meer met de ogen van een buitenstaander. Het schrijven van deze scriptie hebben we ervaren als de afsluiting van de bachelorperiode. Tot onze genoegen mochten we deze laatste periode doorbrengen in het Crossmedialab waar we de onderzoekswereld hebben mogen ervaren. Het is meer dan alleen een afstudeerbedrijf voor ons geweest. In de afgelopen vijf maanden hebben we veel geleerd en ook veel meegemaakt. Iedere week vindt een Labtalk plaats, waar de experts uit de zowel het bedrijfsleven als de onderzoekswereld hun verhalen komen vertellen en hun kennis delen met het lectoraat. Natuurlijk staan we er niet alleen voor tijdens het hele proces. Zonder de hulp van alle betrokken personen zouden we nooit op de plek staan waar we nu zijn. Daarom willen we deze gelegenheid benutten iedereen te bedanken die ons heeft geholpen de afgelopen vijf maanden. Onze dank gaat uit naar Arjan Kroon, onze begeleider bij Mediatechnologie en Pim Schonk, onze begeleider bij het lectoraat voor hun onvermoeide betrokkenheid en begeleiding. Harry van Vliet, de lector van de Hogeschool Utrecht faculteit Communicatie en Journalistiek, voor zijn wetenschappelijke inbreng tijdens de afstudeerperiode. Ook de leden van het lectoraat zijn wij zeer dankbaar voor hun advies, gezelschap, hoede enz. Tenslotte danken wij vrienden, collega s en familie voor hun ondersteuning. Utrecht, mei 2010 Jeroen van Leeuwen, Yun Chen 3

4 Samenvatting 8 1. Inleiding Afstudeerbedrijf! Afstudeeropdracht! Opbouw scriptie! Probleemstelling Aanleiding! Probleemstelling! Hoofdvragen! Deelvragen! Doelstelling! Randvoorwaarden! Plan van aanpak! Literatuurstudie Aanpak! Weblectures! Wat is een weblecture?! Het doel van de weblecture! Advies voor de inzet van weblectures! Huidige functionaliteit! Conclusie! Information Foraging Theory! Social Tagging! Wat is social tagging?! Waarom wordt (social) tagging toegepast?! Wat zijn de gevaren van social tagging?! Waar word social tagging succesvol toegepast?! Wat kan social tagging betekenen voor de ontsluiting van weblectures?!

5 3.5 De acceptatie van een nieuw systeem! Het UTAUT model! Conclusie! Hypothesen! Concept Aanpak! Gebruikersscenarioʼs! Anne! David! Uitkomsten! Functioneel ontwerp! UML! Use case! Flowchart! Sequence diagram! MOSCOW! Must have:! Could have this if does not affect anything else:! would have! Technisch ontwerp! Klassendiagram! Technieken! Grafisch ontwerp! User Interface! Schetsen! Klik model! Vormgeving! Ontwikkeling Storage! Application!

6 5.3 Presentation! Videoplayer! Gebruikersonderzoek Testdoelgroepen! Testdoelen! Huidige features! Usertest! Aantal testpersonen! Evaluatie! conclusies! Live situatie (mobiel)! Live situatie (website)! Terugkijken! Hypothesen en uitkomsten 76 Hypothese één:! Hypothese twee:! Conclusie Conclusie! Aanbevelingen! Evaluatie Appendix lijst van figuren! lijst van tabellen! lijst van afkorting! Referentie Bijlage 86 6

7 I not only use all the brains that I have, but all that I can borrow. - Woodrow Wilson ( ) 7

8 Samenvatting In dit onderzoek wordt de meerwaarde bepaald die social tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures. De huidige ontsluiting is weinig interactief. Het vinden van een weblecture blijkt niet eenvoudig door het gebrek aan metadata en functies om weblectures te fragmenteren of delen zijn nog niet aanwezig. Door die indexering en fragmentatie toe te voegen kan een effectievere inzet van de weblecture worden bewerkstelligd. Daarvoor halen we elementen uit web 2.0 successen maar ook uit theorieën over het vinden van informatie. Uit beiden komt social tagging voort als een interessante vorm van indexering. Social tagging is een succesvolle vorm van indexering op commerciële (web 2.0) platformen maar ook in fysieke omgevingen. Het belichaamt web 2.0; de content (in de vorm van tags) die geplaatst word uit eigen belang dient het geheel. Dat eigen belang kan de drift om te organiseren zijn maar ook het verhogen van een sociale status, in beide gevallen dragen de tags bij aan de ontsluiting van het videomateriaal. Om te voorkomen dat de social tagging resulteert in een chaos van onbruikbare tags is het framework waarin de tagging plaatsvind uitgerust met een aantal features die we terugzien op andere platformen. Voorbeelden zijn autocompletion om spelfouten te voorkomen en tagclouds die reeds geplaatste tags voorschotelen aan de gebruiker. Het resultaat is dat social tagging significant bij kan dragen aan de ontsluiting van weblectures. De extra functionaliteiten zoals het zoeken of fragmenten, delen en gerelateerd materiaal aanbieden dragen vooral bij aan een effectievere inzet van de weblectures. 8

9 1. Inleiding 1.1 Afstudeerbedrijf Het Research Center Communication and Journalism is de Engelse naam van het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek. Binnen dit kenniscentrum opereert het Lectoraat Crossmediacontent. Het Kenniscentrum beschikt over het Crossmedia Experience Learning Lab, kortweg CELL - Een plek waarbij innovatie, kennis en vrije, nieuwe methodieken in onderzoek elkaar ontmoeten. Onderzoekers, studenten van de Hogeschool Utrecht en andere hogescholen en / of universiteiten ontmoeten elkaar en delen in kennis. Het doel van CELL is combineren van kennis, samenbrengen van mensen en uitproberen van ideeën. CELL tracht zichzelf in een positie te brengen waarin het middels het Lectoraat Crossmedia en het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek de afstand tussen mensen, kennis ideeën, organisaties en producten kan overbruggen. Op die manier zullen er nieuwe kennis, nieuwe manieren van werken en innovatie ontstaan. CELL brengt feitelijk vier werelden bij elkaar: onderzoeksinstellingen, bedrijven, markten en kenniscentra. Op die manier dragen alle deelnemers een eigen steentje bij aan de innovatie welke CELL uitdraagt. Binnen het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek lopen een aantal verschillende projecten. Al deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze over een bepaalde vorm van crossmedialiteit beschikken. Elk streven zij naar innovativiteit en vernieuwing. Voor meer informatie over het Crossmedialab verwijzen we u graag door naar de website, 9

10 1.2 Afstudeeropdracht Onze afstudeeropdracht is gebaseerd op het OASE-project. Dit project is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderwijsinstellingen waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar de inzet van audiovisuele registraties van colleges. Het doel van dit project is een flexibele inzet van deze registraties mogelijk te maken in het onderwijs. Door middel van pilots worden verschillende varianten uitgevoerd en getoetst op didactische aanpak en effectiviteit. Knelpunten die met name docenten ondervinden in deze pilots worden in kaart gebracht en verholpen. Uiteindelijk moet het OASE-project leiden tot een canon van onderwijskundig gevalideerde toepassingsvarianten, die op een docentvriendelijke wijze gekoppeld worden aan bestaande technologie. Het OASE-project is begonnen in september 2009 en zal in eerste instantie lopen tot september Het project Rich Media in Education, onderdeel van het OASE-project, omschrijft de volgende opdracht: Per september 2009 wordt binnen de FCJ (in het kader van het OASE-project) gestart met het gebruik van Rich Media (hierna RM genoemd). De faculteit heeft momenteel nauwelijks ervaring met RM. De pilot voor OASE is onderverdeeld in: RM ten behoeve voor hoorcolleges/gastsprekers en RM ten behoeve voor studentpresentaties. Tijdens deze pilot zal worden getracht de RM-omgeving gekoppeld aan de in gebruik zijnde ELO. Uiteindelijk moet de pilot resulteren in goed didactisch gebruik van RM waarbij de ondersteuning, opname en verspreiding goed is geborgd in de organisatie. Voor het verkrijgen van goede resultaten binnen het OASE-project is er behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden van RM, de beleving van de diverse betrokken stakeholders, de invoeringswijze en inrichting van het RM-proces. Onderzoek hoe de FCJ op een goede wijze RM kan toepassen in het onderwijsproces. Het toepassen betreft zowel een didactische aanpak, de organisatorische invulling, als de wijze van invoering. Uit dit verhaal kan afgeleid worden dat de inzet van de zogenaamde weblectures op de HU nog in de kinderschoenen staat. Deze scriptie doet een voorstel voor een aanvulling hierop, met extra functionaliteit, in de vorm van social tagging. Bij een goed resultaat kan deze aanvulling de inzet van weblectures bespoedigen en toegankelijker maken. Daarvoor is een goed onderbouwd onderzoek vereist. 10

11 1.3 Opbouw scriptie Om het concept voor live tagging duidelijk te maken zullen we als eerst de probleemstelling herhalen, in hoofdstuk 2. De verdere opbouw van de scriptie is als volgt: In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de literatuurstudie naar de meerwaarden die social tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures. Deze literatuurstudie is opgedeeld in 5 onderdelen. In het eerste deel wordt uitgebreid gekeken naar de inzet van weblectures. We kijken naar de huidige functionaliteiten en toepassingsgebieden van weblectureplatformen waarin het platform wat door de HU wordt gebruikt, Presentations2Go, een centrale rol speelt. In het tweede deel kijken we naar het zoekgedrag van mensen met behulp van de Information Foraging Theory (IFT), een theorie die vertelt hoe informatie vindbaar en intuïtief aangeboden kan worden. Social tagging is een model wat gebaseerd is op onder andere de IFT. In onderdeel 3 onderzoeken we de sterke en zwakke punten van social tagging. We vragen ons af welke voordelen er voor de student en welke didactische mogelijkheden er zijn wanneer we dit model toepassen op een weblectureplatform. De onderzoeksresultaten worden puntsgewijs neergezet in een hypothese. In het vervolg van de scriptie zal deze hypothese getest worden door middel van een prototype. In hoofdstuk 4, concept, wordt op basis van de hypothese een functioneel ontwerp opgesteld. Dit functioneel ontwerp fungeert als blauwdruk voor het prototype. In dit functioneel ontwerp worden alle functionaliteiten beschreven die de succescriteria vormen voor een Livetags-toepassing. Op het functioneel ontwerp volgt het technisch ontwerp welke de techniekkeuzes onderbouwt en de blauwdrukken voor de toepassing bevat. 11

12 2. Probleemstelling 2.1 Aanleiding Op universiteiten en hogescholen wereldwijd is het inzetten van weblectures een belangrijk onderdeel geworden van de e-learning portfolio. De audiovisuele registraties van colleges blijken een waardevolle aanvulling te zijn op het gegeven onderwijs. Studenten die een beperking hebben, leren voor tentamens of lessen hebben gemist gebruiken de weblectures dankbaar als naslagwerk. In 2009 is de FCJ begonnen met het inzetten van weblectures via een pilot, waarin onderzoek werd gedaan naar de didactische mogelijkheden, techniek en vereiste organisatie. Op dit moment biedt de FCJ de videoregistraties aan op een subplatform van Presentations2go, de techniek die de FCJ gebruikt voor de opnames. De resultaten zijn goed, de vraag naar videoregistraties lijkt steeds groter te worden. Wanneer we kijken naar de commerciële contentplatformen zien we dat deze constant bezig zijn nieuwe technieken te implementeren. Met die technieken maken ze de aangeboden (user-generated) content steeds toegankelijker voor de gebruiker. De zoekalgoritmes worden beter, we kunnen onze mening geven over de kwaliteit en hyperlinks toevoegen naar gerelateerd materiaal. De platforms leren van de ingevoerde zoektermen en bieden daarop lijsten aan met gepersonaliseerde aanraders. Voordat er behoefte lijkt aan een nieuwe functie is hij op deze platforms al aanwezig. Het gebruik van digitale media in het onderwijs is nog niet zo ver, maar met de invoering van weblectures is er een grote inhaalslag. De vraag is nu hoe de weblectures interactief en toegankelijk aangeboden kunnen worden zodat ze nu en in de toekomst eenvoudig teruggevonden en gedeeld kunnen worden. Maar er wordt ook gedacht aan de globale verspreiding en het hergebruik van de weblectures als volwaardige colleges. Kan hier een beroep worden gedaan op de functies van web 2.0? Een van de functies die ontstaan is op het web maar ook zijn toepassing vindt in fysieke omgevingen is social tagging. Social tagging is een non-hierarchische manier van categoriseren uitgevoerd door de gebruikers van de content. Door het plaatsen van tags bij content maken zij deze vindbaar voor het geheel aan gebruikers. Social tagging heeft aanzienlijke voordelen aangetoond, maar kent ook nadelen. 12

13 Door middel van een toegepast onderzoek en de implementatie van een framework waarin social tagging kan plaatsvinden tonen we aan wat de succesfactoren van social tagging zijn, of deze een meerwaarde vormen voor weblectures en hoe het toegepast moet worden. Dit rapport bevat onze onderzoeksbevindingen en zal de basis zijn voor de implementatie van het framework. 13

14 2.2 Probleemstelling Hoofdvragen 1. Welke meerwaarde biedt live 1 social tagging aan de ontsluiting van weblectures? 2. Hoe zien de techniek en interface eruit van een toepassing die het live social taggen van weblectures mogelijk maakt? Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvragen stellen we een aantal deelvragen op. Deze deelvragen zijn opgedeeld in de verschillende fasen van dit project Deelvragen Analyse Wat is social tagging en waarom wordt het toegepast? Wat is de toegevoegde waarde van weblectures in het onderwijs? Hoe ziet de huidige ontsluiting van weblectures eruit en welke rol kan Social Tagging hierin spelen? Welke extra functionaliteiten voegen live social tags toe aan weblectures? Hoe ziet een ideaal scenario eruit waarin het live social taggen van weblectures toegepast wordt? Realisatie Welke diensten en technieken worden gebruikt op het gebied van weblectures en welke mogelijkheden bieden deze voor extra functionaliteiten? Aan welke criteria moet een Livetags-toepassing voldoen? Welke randvoorwaarden stellen we ervoor? Hoe kunnen we de registratie en ontsluiting van tags realiseren? Hoe maken we de toepassing platformdekkend? Evaluatie Hoe ervaart de gebruiker de toepassing (experience)? Hoe ziet de toekomst van de toepassing eruit vanuit gebruikers en didactisch perspectief? 1 Live tagging definiëren we hier als volgt: Live tagging is het plaatsen van tags terwijl het college gevolgd wordt door de tagger. Dit kan in de collegezaal zijn maar ook bij het terugkijken op een computer. 14

15 2.3 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is om de additionele functionaliteit aan te tonen die Live Social Tagging biedt aan de ontsluiting van weblectures en deze te verwerken in een schaalbare en goed gedocumenteerde toepassing. 2.4 Randvoorwaarden De randvoorwaarden zullen worden gevormd door de scenario s die volgen uit het onderzoek. Hieruit zal onder meer voortkomen welke technieken vereist zijn voor de toepassing. In deze fase kunnen we al zeggen dat de toepassing gebaseerd dient te worden op het weblectureplatform wat de HU hanteert: Presentations2Go i.c.m. MediaMosa. 2.5 Plan van aanpak Voor de aanvang van het onderzoek dient er een plan van aanpak opgesteld te worden. Dit is nodig voor een algemene richtlijn en benadering voor het onderzoek. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in drie fasen: analyse, realisatie en test/ evaluatie. De analysefase bestaat uit literatuuronderzoek naar social tagging en weblecture. In de realisatiefase wordt een prototype ontwikkeld. Deze dient de uitvindingen van de vorige fases te bevestigen. Door de toepassing door gebruikers te laten testen moet er een conclusie getrokken worden over de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing. De concrete aanpak van het onderzoek wordt in bijlage 10 uitgebreid beschreven. Dit document omvat uiteraard een gedetailleerde onderzoeksaanpak, dataanalyse, tijdsplanning, resultaten en risicoanalyse. 15

16 3. Literatuurstudie 3.1 Aanpak In deze onderzoeksfase worden de basiselementen onderzocht van een Livetagstoepassing en antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. We bestuderen in deze fase het verschijnsel Social Tagging alsmede Weblectures en het zoekgedrag van mensen. Hieruit kunnen we de meerwaarden halen van Social Tagging en hoe we deze kunnen toevoegen aan een Weblectureplatform. Daarvoor moeten ook de huidige weblecture-technieken en alternatieven worden onderzocht. Door het bestuderen van de documentatie van Presentation2go wordt een oordeel gevormd over de geschiktheid van P2G voor dit project. Deze literatuurstudie is opgedeeld in 5 onderdelen. In het eerste deel wordt uitgebreid gekeken naar de inzet van weblectures. We kijken naar de huidige functionaliteit en toepassingsgebieden van weblectureplatformen waarin het platform wat door de HU wordt gebruikt, Presentations2Go, een centrale rol speelt. In het tweede deel kijken we naar het zoekgedrag van mensen met behulp van de Information Foraging Theory, een theorie die vertelt hoe informatie vindbaar en intuïtief aangeboden kan worden. Social tagging is een model wat gebaseerd is onder andere op de IFT. In onderdeel 3 onderzoeken we de sterke en zwakke punten van social tagging. We vragen ons af welke voordelen er voor de student en welke didactische mogelijkheden er zijn wanneer we dit model toepassen op een weblectureplatform. De onderzoeksresultaten worden puntsgewijs neergezet in een hypothese. Door middel van het literatuuronderzoek geven we antwoord op de volgende vragen: Wat is social tagging en waarom wordt het toegepast? Wat is de toegevoegde waarde van weblectures in het onderwijs? Hoe ziet de huidige ontsluiting van weblectures eruit en welke rol kan Social Tagging hierin spelen? Welke extra functionaliteiten voegen live social tags toe aan weblectures? De antwoorden op deze deelvragen zullen leiden tot een antwoord op de eerste hoofdvraag: Welke meerwaarde biedt live social tagging aan de ontsluiting van weblectures? 16

17 3.2 Weblectures Wat is een weblecture? Weblecture is een vorm van rich media die door onderwijskundige instellingen ingezet kan worden om de traditionele leervorm te ondersteunen (EDUCAUSE, 2008). Rich media is het omvattende begrip van media die op interactieve manier toegepast wordt. Om een inzicht te krijgen in de inzet van weblectures, is het noodzakelijk een definitie te geven aan deze term. De term weblecture ontleend zichzelf aan twee engelse woorden, Web en Lecture. Web: ook wel het wereldwijde web genoemd. Het is een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van documenten en computertoepassingen; een verzameling van documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet wordt aangeboden (wikipedia, 2010). Lecture: ook wel hoorcollege genoemd. Een hoorcollege is de vorm van college in het hoger onderwijs waarbij mondelinge overdracht van leerstof voor een specifiek vak verzorgd wordt door één of meerdere docenten. Dit kan plaatsvinden in een collegezaal, of bij kleinere groepen in een leslokaal (wikipedia, 2010). Weblecture betekent letterlijk dus online college. De termen weblectures, webcolleges, en videocolleges verwijzen naar hetzelfde en worden in het onderwijs veel gehanteerd, in het bedrijfsleven wordt vaker gesproken over online presentaties (Filius, 2008). Binnen de onderwijsinstellingen wordt weblecture gebruikt als een verzamelnaam voor alle technieken, die hoorcolleges/ lezingen/presentaties kunnen digitaliseren en distribueren. Het komt voort uit de toenemende belangstelling voor aanvullende digitale studiematerialen. Omdat dit onderzoek in het verlengde ligt van het onderzoek Weblecture van Deuzeman (2010), hanteren wij de definitie door hem is opgesteld: Weblecture is de asynchrone audiovisuele registratie van hoorcolleges en presentaties, met aanvullende lesmaterialen. De meeste eenvoudige vorm van weblectures kennen we als slidecasting. Het achterliggende idee is dat gebruikers hun powerpoint presentatie uploaden naar bijvoorbeeld of SharePoint en deze zo beschikbaar stellen voor andere gebruikers. Het is een effectieve manier om lesmateriaal snel te verspreiden. De gebruikers kunnen eenvoudig door de slides bladeren en zoeken naar bepaalde onderwerpen. Het nadeel van slidecasting is het gebrek aan de aanvullende uitleg die wordt gegeven tijdens de hoorcollege/presentatie. 17

18 Een andere vorm van weblectures is het opnemen van het college/presentatie gesynchroniseerd met de Powerpointpresentatie. Deze vorm van weblectures biedt zowel voordelen bij het live bekijken als bij het uitgesteld bekijken van de video. Het Live kijken naar een weblecture maakt het mogelijk voor de gebruikers om op een andere plaats dan de collegezaal, het college te volgen. Het biedt veel voordelen voor bijvoorbeeld studenten met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking. Het uitgesteld kijken speelt in op de behoefte voor herhaling van het college. Het staat de gebruikers toe om colleges op eigen tempo bekijken. Day en Foley (n.d.) beschrijven in het artikel Enhancing the Classroom Learning Experience with Web Lectures de workflow voor het bewerken en uitzenden van weblecture. Het is volgens ons een heldere weergave van het tot stand komen van een weblecture. Fig. 1: Schematische weergave weblecture Het schema beschrijft de systematische vastlegging van weblecture. Het proces start bij het vastleggen van Powerpointpresentatie en audiovisuele data. Het materiaal wordt met behulp van streamingservers aan de gebruikers overgedragen. De gebruikers kunnen de content bekijken door middel van hun webbrowser Het doel van de weblecture Het zal nu duidelijk zijn wat weblectures inhouden. Maar vanwaar de groeiende belangstelling voor het inzetten ervan? Het antwoord op deze vraag geeft ons een beeld van de toegevoegde waarde van weblectures. Het feit dat weblectures al veel toegepast worden blijkt uit recent gepubliceerde cijfers door de Northwestern University. Daaruit blijkt dat 79% van de 150 wereldwijd deelnemende instellingen (VS, Australië, Canada, Chili, Egypte, Duitsland, Griekenland, Ierland, Israël, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Engeland) dankbaar gebruik maken van verscheidene vormen van weblectures. De grafiek (fig. 2) laat het zien dat er verschillende soorten content worden aangeboden. 18

19 Video, audio and additional sources such as a computer or document camera No video, only audio and additional sources such as computer or document camera Audio and video only Audio only 19% 31% 22% 28% Fig. 2 verdeling weblecture content Weblecture kan de instructieve activiteiten verrijken en het studierendement verhogen. Vooral als het gaat om de mogelijkheid leerstof en uitleg bij onderwerpen te kunnen herhalen. De Video-on-demand eigenschappen laten het de studenten toe om colleges te volgen op hun eigen tempo. Als het nodig is kunnen zij de video stoppen zodat de student meer aandacht kan besteden aan een onderwerp. Daar komt bij dat de prikkeling van meerdere zintuigen zorgt voor een versterkt leerproces (Laurillard, 1995, Kozma, 1991). In zijn paper Zin en onzin van Teleblik, een onderwijspsychlogische reflectie geeft Erkens een aantal factoren aan die een rol kunnen spelen bij de ondersteuning van het leerproces: Visualisering - Uit onderzoek blijkt dat mensen meer visueel dan tekstueel ingesteld zijn. De visuele informatie wordt beter verwerkt en in het geheugen opgeslagen dan talige informatie, bv. tekst of gesproken woord. Daarom onthouden studenten soms beter het plaatje bij de tekst dan de tekst zelf. Visuele representaties van informatie worden op een andere wijze opgeslagen en blijken vaak gemakkelijker weer terug te halen. Multiple representatie - Tekst en visueel materiaal blijken elkaar te versterken, mits beide congruent zijn: dat wil zeggen: elkaar niet tegenspreken. Dit is het geval bij tekst met plaatjes, maar ook bij audiovisuele content. Multiple representatie, dezelfde informatie op verschillende manieren gerepresenteerd (beeld, geluid, grafisch, tekst, animatie, concreet) wordt gezien als een krachtig ondersteuning. Motivatie, interesse en nieuwsgierigheid - Audiovisueel materiaal kan vaak meer dan leerteksten studenten motiveren, hun nieuwsgierigheid opwekken of aansluiten bij interesses die zij al hebben. Audiovisueel materiaal kan deze aandacht stimuleren. Selectie op relevantie, analyse - Studenten kunnen zelf fragmenten uitzoeken in het kader van een presentatie, college of project. Dit betekent 19

20 dat zij zelf moeten bepalen of een fragment voldoet aan criteria van de vraagstelling van het project. Hierdoor kunnen analytische vaardigheden worden gestimuleerd. Kortom, wanneer weblectures aan deze eigenschappen voldoen kunnen zij de leerefficiëntie verhogen bij studenten. Er zijn verschillende scenario s denkbaar voor de inzet van weblectures vanuit een didactisch oogpunt. Hieronder zetten we de hoofdscenario s uit een waaruit de succescriteria van weblectures blijken: Live volgen - De brede dekking van de breedband internet stelt men in staat om overal op hoge snelheid data heen en weer de sturen. Dit legt de basis voor de broadcasting op het internet. De streaming-media technologie bezorgt de content real-time bij de eindgebruikers. Het is nu mogelijk om het college live uit te zenden zodat studenten elders het college kunnen volgen alsof ze daadwerkelijk in de collegezaal zitten. Dit is met name een uitkomst voor studenten met een lichamelijke handicap. Uit onderzoek uit 2005 van het Verwey-Jonker Instituut met medewerking van het ministerie van OC&W, is gebleken dat het aantal studenten met een lichamelijke handicap tussen de 11% en 14% ligt (TU/e, 2006). Voor de studenten met een dergelijke handicap is het door weblectures mogelijk om een college thuis of in vertrouwde omgeving te volgen. In dit scenario mist dan tot op heden de mogelijkheid tot interactie met de docent. Maar de techniek voor de online conferentie bestaat al en zal in de nabije toekomst eenvoudig geïntegreerd kunnen worden. Herhaling - Studenten kunnen het hoorcollege nogmaals terug bekijken. Na afloop van het college wordt de opname online gepubliceerd en gearchiveerd. Studenten kunnen naar eigen behoefte het hele college of juist een deel daarvan bekijken. De gedeeltes waar de studenten meer moeite mee hebben kunnen vaker afgepeeld worden. Door de herhalingsmogelijkheid te creëren, krijgen de studenten de kans de leerstof op hun eigen tempo te verwerken. Het is goed mogelijk dat weblectures om deze reden worden ingezet in het geval van bijvoorbeeld ziekteverzuim. Mocht een student het college missen wegens ziekte of andere omstandigheden, is het mogelijk voor de student om het gemiste college alsnog te volgen. Ook voor de studenten met beperkingen als dyslexie, maakt de weblecture het mogelijk om eerst te luisteren en de tweede keer aantekeningen te maken. Didactisch vanuit docent - Docenten kunnen de weblectures goed gebruiken voor didactische doeleinden. Docenten kunnen elkaars lesmaterialen overnemen/leren. Mocht een docent aan het voorbereiden zijn voor een nieuw college is hij in staat oude opnames te gebruiken voor zijn presentatie. Hij kan ook aanvullend theorie/lesmateriaal instuderen als hem dat ontbreekt. Een andere toegepaste functie van de weblecture is dat docenten een geselecteerde opname als een opdracht beschikbaar stellen. De studenten dienen met deze fragmenten aan de slag te gaan. Het maken van een 20

21 samenvatting van de fragmenten of het toevoegen van verwijzingen zijn maar enkele denkbare scenario s. Didactisch voor student - Tenslotte kan de weblecture ook ingezet worden om de workshop, presentatie van de studenten vast te leggen. Tijdens de studieperiode geeft een student regelmatig presentaties. Vaak is het niet geregistreerd waardoor een waardevol leermoment verloren gaat. Studenten kunnen de opnamen goed gebruiken om van hun fouten te leren. Het is ook mogelijk om het commentaar van de docent/publiek nogmaals terug te kijken. Hierdoor vergroot de kans dat de studenten de op- en aanmerkingen onthouden. Dit zijn maar een aantal scenario s waarin de inzet van weblectures waarde toevoegt aan het onderwijs. Niet geheel ondenkbaar is dat weblectures ook ingezet kunnen worden voor het werven van studenten. De binnen- en buitenlandse studenten kunnen bijvoorbeeld via weblecture een proefcollege volgen en kennis maken met de instellingen. Met al deze toepassingen van de weblecture in het achterhoofd is men snel overtuigd van de voordelen die weblecture biedt. Samengevat zijn de drie belangrijkste succescriteria als volgt (Leoni & Lichti, 2009): Flexibiliteit: Weblectures bieden flexibiliteit voor wat betreft tijd en plaats, leerstijlen en verschillende niveaus van voorkennis en de verschillende behoeften aan content. Herbruikbaarheid: Dezelfde weblecture kan door telkens verschillende (groepen) deelnemers worden bekeken. Voor een werkgever kan dit belangrijk zijn om eenduidige, uniforme kennis over te brengen. Voor docenten en trainers kan dit prettig zijn omdat ze hierdoor niet meerdere malen dezelfde presentatie hoeven te geven, maar die tijd kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld meer persoonlijke begeleiding. Uitwisseling: Het is mogelijk om weblectures uit te wisselen met directe collega's, met collega's van andere instellingen of zelfs internationaal. Weblectures kunnen op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld: voor een kleine groep (bijvoorbeeld alleen de cursisten), voor de hele wereld of alleen de metadata kan beschikbaar worden gesteld, op basis waarvan contact gelegd kan worden met de docent. Ondanks veel voordelen aan weblectures, zijn er natuurlijk ook bezwaren voor het inzet van weblectures. Een veelgehoord argument van de docenten tegen weblectures is dat de docenten vrezen dat het college geheel vervangen wordt door de weblecture en de studenten niet meer naar de colleges zouden komen. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Universiteit Twente blijkt er inderdaad 15-20% (Filius, 2009) van de studenten meerdere colleges niet hebben gevolgd omdat deze achteraf online te bekijken zijn. Het grote percentage wat toch op komt dagen wijst Filius toe aan de behoefte aan sociaal contact met docenten en/ of medestudenten (Filius, 2009). 21

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

De huiskamer als cursuslokaal

De huiskamer als cursuslokaal DE BEHOEFTE AAN MEER FLEXIBILITEIT IN HET LEERPROCES WORDT STEEDS GROTER. DAT HEEFT TE MAKEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN, NIEUWE ONDERWIJSKUNDIGE INZICHTEN, MAAR OOK MET GEWOONTEN: MENSEN RAKEN

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S

D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S D I G I T A L E P R E S E N T A T I E S - Gebruik van Streaming Media op de FCJ - Wat ging er vooraf In het kader van het HUtenderproject DLWO 2.0 is in 2008 geëxperimenteerd met het registreren en distribueren

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Evaluatieplan Leraar24

Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Rob Martens Kees de Brabander Henk Vinken Jos Claessen Leraar24 rapportenreeks, nummer 1 april 2010 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Bibliografische

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief State-of-the-art e-learning E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief Colofon Verandering: Project referentie: Datum: 10-07-2001 Versie: 2.0 TI referentie:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS?

SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS? SOCIAL MEDIA IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS? MASTER THESIS Kansen en belemmeringen van social media voor het taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs M.E.C. van den Biggelaar s0111376

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

- EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen

- EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen I NTERNET THINGS - EEN GROEIENDE ONTWIKKELING - door Yvonne Kolen of Gegevens student(e) Naam + voorletter: Kolen, Y Studentnummer: 2142357 e-mail: yvonne.kolen@gmail.com Afstudeerrichting: ICT & Media

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie