ONTWIKKELAARS- HANDLEIDING MODULE DOCUMENTENSERVICES 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELAARS- HANDLEIDING MODULE DOCUMENTENSERVICES 3"

Transcriptie

1 ONTWIKKELAARS- HANDLEIDING MODULE DOCUMENTENSERVICES 3

2 Versie: 3 Datum: 21 januari

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding5 2 DossierManager Endpoints, Service Interfaces, Bindings en proxy Binding instellingen voor IContainer en IDossierService Functie CreateContainer Voorbeeldcode Functie GetContainer Voorbeeldcode Functie RemoveContainer Voorbeeldcode Functie MoveContainer Functie ChangeMetadata Voorbeeldcode Functie GetContainerMetadata Voorbeeldcode Functie GetContainerContent VoorbeeldCode Functie GetContentMetadata Voorbeeldcode SearchContainer Voorbeeldcode Functie SluitDossier Voorbeeldcode 33 3 Documentmanager Endpoints, Service Interfaces, Bindings en proxy Functie AddContent Voorbeeldcode Functie DeleteContent Voorbeeldcode Functie MoveContent Functie UpdateContent Voorbeeldcode Aanroep Updatecontent CheckIn en Checkout 44 2

4 3.5.3 Bijwerken metadata huidige versie Bijwerken metadata nieuwe versie Undo Checkout Functie GetContent Voorbeeldcode Functie GetMetadata Voorbeeldcode Functie Load Voorbeeldcode Functie SaveContentCallBack Voorbeeldcode 55 4 DossierInfo.xml 57 5 Generieke objecten DCMIReference ResultReference ResultResponse Result ListResponse 60 6 Lijst met vaste Metadata 61 7 Aanmaken en opruimen van een WCF proxy Gebruik Use functie Voorbeeld proxy factory Voorbeeld Use Functie Versleutelde Verbindingen Niet streaming Secure Binding Streaming Secure Binding 68 8 Scenario Vertrouwelijkaanduiding Ophalen vertrouwelijkaanduiding van een Zaaktype Ophalen vertrouwelijkaanduiding van een DocumentType Het aanmaken van een dossier met een vertrouwelijkaanduiding Het ophalen van de vertrouwelijkaanduiding van een dossier 74 3

5 8.5 Het toevoegen van een document met vertrouwelijkaanduiding 75 Copyright 2015, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. 4

6 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding van module Documentenservices 3. Module Documentenservices is binnen de Suite4Documentmanagement verantwoordelijk voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen van de Suite4Documentmanagement en eventuele procesapplicaties enerzijds, en het DMS anderzijds. Dit betreft het aanmaken, verplaatsen en verwijderen van dossiers en documenten, eventueel versie-gerelateerde functies zoals inchecken en uitchecken van documenten en het updaten van metadata. De services van module Documentenservices zijn gebaseerd op Windows Communication Foundation en.net Framework 3.5. Er bestaan twee services binnen module Documentenservices namelijk de DossierManager en de DocumentManager. De DossierManager verzorgt de dossiergerelateerde functies, de DocumentManager alle document-gerelateerde functies. In hoofdstuk 2 en 3 worden de functies van resp. de DossierManager en de DocumentManager beschreven. In hoofdstuk 5 worden gedeelde objecten beschreven. 5

7 2 DossierManager De DossierManager is de ingang voor alle dossier-gerelateerde functies zoals het aanmaken en verwijderen van dossiers en, indien het DMS hierin voorziet, het aanmaken en wijzigen van dossiermetadata. Binnen de DossierManager bevinden zich weer twee services, de Container service voor alle algemene dossier-gerelateerde functies, en de Dossier service, specifiek voor het sluiten van een dossier. Met de DossierManager is het ook mogelijk om te zoeken naar Dossiers. 2.1 Endpoints, Service Interfaces, Bindings en proxy De Dossiermanager ondersteunt twee webservice interfaces. IContainer IDossierService Omschrijving Generieke CRUD en zoekfunctionaliteit Specifieke functionaliteit. Op dit moment alleen SluitDossier. Binding WSHttpBinding WSHttpBinding Endpoint Proxy genereerbaar DossierManager.svc Ja Tabel 1 Overzicht DossierManager services DossierManager.svc Ja In de Datacontracts dll zit een Bindings class waarmee de bindings met de juiste settings aangemaakt kunnen worden. Deze wordt ook in de voorbeeldcode gebruikt Binding instellingen voor IContainer en IDossierService De binding voor de IDossierService kan in code als volgt worden ingesteld:... private static WSHttpBinding WSHttpDefaultBinding() var binding = new WSHttpBinding(); binding.opentimeout = new TimeSpan(0, 1, 0); binding.closetimeout = new TimeSpan(0, 1, 0); binding.receivetimeout = new TimeSpan(0, 10, 0); binding.sendtimeout = new TimeSpan(0, 1, 0); binding.bypassproxyonlocal = false; 6

8 ... binding.usedefaultwebproxy = true; binding.maxbufferpoolsize = ; binding.maxreceivedmessagesize = 65536; binding.transactionflow = false; binding.allowcookies = false; binding.hostnamecomparisonmode = HostNameComparisonMode.StrongWildcard; binding.messageencoding = WSMessageEncoding.Text; binding.textencoding = Encoding.UTF8; SetDefaultReaderQuotas(binding.ReaderQuotas); binding.reliablesession.ordered = true; binding.reliablesession.inactivitytimeout = new TimeSpan(0, 10, 0); binding.reliablesession.enabled = false; binding.security.mode = SecurityMode.None; binding.security.transport.clientcredentialtype = HttpClientCredentialType.Windows; binding.security.transport.proxycredentialtype = HttpProxyCredentialType.None; binding.security.message.clientcredentialtype = MessageCredentialType.Windows; binding.security.message.negotiateservicecredential = true; binding.security.message.algorithmsuite = SecurityAlgorithmSuite.Default; return binding; Functie CreateContainer Met de functie CreateContainer kan een container in het DMS aangemaakt worden. Een container staat voor een verzameling documenten zoals bijvoorbeeld een zaak. Een container kan afhankelijk van het onderliggende DMS meer of minder eigen metadata hebben. Deze functie kan bijvoorbeeld worden aangeroepen om een zaak aan te maken in Key2Documenten. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: NewContainerRequest met daarin verplicht de zaaktypecode voor het bepalen van de opslagomgeving en locatie binnen de opslagomgeving. Optioneel Metadata. ResultReference met daarin een DCMIReference welke het dossier beschrijft. Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet aangemaakt kan worden zal Reference leeg zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In tabel 2 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het NewContainerRequest om met CreateContainer een dossier aan te maken. In de geretourneerde DCMIReference worden alleen Dossier en zaak gerelateerde velden gevuld, o.a. DossierID, zaaktype en locatie in het DMS,In geval van een zaak het ZaakID zullen gevuld zijn. 7

9 Parameter Type Beschrijving verplicht MetaData NameValueCollection NameValueCollection met in geval van een zaak een NameValue met: Name: ZaakID Value: waarde van het zaakid uit het zakenmagazijn. Dit zaakid mag maar voor 1 dossier gebruikt worden. M.a.w. er zal een 1:1 relatie zijn tusser DossierID en zaakid. Type: String Category ZaakInformatie. Overige metadata kan meegegeven worden mits : De category ZaakInformatie of DossierInformatie is. De category overeenkomt met de zaaktypecode. Dit is de zogenaamde variabele metadata bij een zaaktype. 1 TypeCode String Zaaktype code(ook voor niet zaken) is de code voor het zaaktype zoals is ingericht in de module Document- en Procesinformatie. Hiermee kan de module Documentenservices de juiste opslagomgeving(het te gebruiken DMS) bepalen en de locatie binnen de opslagomgeving. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de dossiergegevens op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 2 Request NewContainerRequest Voorbeeldcode Onderstaande voorbeeld maakt een dossier aan voor een zaak van het gegeven type en het gegeven zaakid. private static ResultReference CreateContainer(ContainerClient svc, string zaakid, string zaaktypecode) ResultReference retval;... var zaakidnv = new NameValue() Name = "ZaakID", Value = zaakid, 1 Bij zaken is ZaakID verplicht. Mogelijk zijn andere velden verplicht gesteld in de inrichting via de module Document- en Procesinformatie. 8

10 ... TypeName = "String", Category = "ZaakInformatie" ; var metadata = new NameValueCollection(); metadata.add(zaakidnv); var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domain", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var createcontainerrequest = new NewContainerRequest() Metadata = metadata, TypeCode = zaaktypecode, //b.v. B0056 voor een evenementenvergunning. Identity = cred ; retval = svc.createcontainer(createcontainerrequest); Console.WriteLine("Code:[0]", retval.resultcode); Console.WriteLine("Value:[0]", retval.resultvalue); Console.WriteLine(); DcmiReference reference = retval.reference; Console.WriteLine("ApplicationCode:[0]", reference.applicationcode); Console.WriteLine("ApplicationReference:[0]", reference.applicationreference); Console.WriteLine("ContentIdentifier:[0]", reference.contentidentifier); Console.WriteLine("DcIdentifier:[0]", reference.dcidentifier); Console.WriteLine("DcmiType:[0]", reference.dcmitype); Console.WriteLine("DossierId:[0]", reference.dossierid); Console.WriteLine("FolderIdentifier:[0]", reference.folderidentifier); Console.WriteLine("RecordId:[0]", reference.recordid); Console.WriteLine("Repository:[0]", reference.repository); Console.WriteLine("ZaakId:[0]", reference.zaakid); Console.WriteLine("ZaaktypeCode:[0]", reference.zaaktypecode); Console.WriteLine(); return retval; 9

11 Figuur 1 Resultaat van aanmaken Dossier 10

12 2.2 Functie GetContainer Met de functie GetContainer kan gegeven beperkte metadata een basisset aan metadata worden opgehaald van een dossier. Deze functie kan bijvoorbeeld worden aangeroepen om de locatie van een dossier te achterhalen op Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: ContainerCommandRequest met daarin een DCMIReference welke voldoende uniek is om het het dossier te kunnen vinden. ResultReference met daarin een DCMIReference welke het dossier beschrijft. Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet gevonden wordt zal Reference leeg zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In tabel 3 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het ContainerCommandRequest om met GetContainer metadata van een dossier op te halen. Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption Altijd Commandoption.Find Reference DCMIReference 2 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de dossiergegevens op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 3 Request ContainerCommandRequest 2 Zie omschrijving DCMI Reference 11

13 2.2.1 Voorbeeldcode Onderstaande voorbeeld haalt een dossier op met behulp van het zaakid. private static ResultReference GetContainer(ContainerClient svc, string zaakid) ResultReference retval; var dossierreference = new DcmiReference() ZaakId = zaakid ; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domain", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var getcontainerrequest = new ContainerCommandRequest() Command = CommandOption.Find, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.getcontainer(getcontainerrequest); Console.WriteLine("Code:[0]", retval.resultcode); Console.WriteLine("Value:[0]", retval.resultvalue); Console.WriteLine(); DcmiReference reference = retval.reference; Console.WriteLine("ApplicationCode:[0]", reference.applicationcode); Console.WriteLine("ApplicationReference:[0]", reference.applicationreference); Console.WriteLine("ContentIdentifier:[0]", reference.contentidentifier); Console.WriteLine("DcIdentifier:[0]", reference.dcidentifier); Console.WriteLine("DcmiType:[0]", reference.dcmitype); Console.WriteLine("DossierId:[0]", reference.dossierid); Console.WriteLine("FolderIdentifier:[0]", reference.folderidentifier); Console.WriteLine("RecordId:[0]", reference.recordid); Console.WriteLine("Repository:[0]", reference.repository); Console.WriteLine("ZaakId:[0]", reference.zaakid); Console.WriteLine("ZaaktypeCode:[0]", reference.zaaktypecode); Console.WriteLine(); return retval; 12

14 Figuur 2 Resultaat ophalen bestaand dossier 13

15 2.3 Functie RemoveContainer Met de functie RemoveContainer kan een bestaande container in het DMS verwijderd worden. Deze functie kan bijvoorbeeld worden aangeroepen om een zaak aan te maken in Key2Documenten. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: ContainerCommandRequest welke uniek identificerend is voor het te verwijderen dossier 3. ResultResponse. ResultCode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet verwijderd kan worden zal ResultCode de waarde Critical bevatten. In tabel 4 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het ContainerCommandRequest om met RemoveContainer een dossier te verwijderen. Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption Altijd Commandoption.Destroy Reference DCMIReference 4 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de dossiergegevens op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 4 Request ContainerCommandRequest 3 Bijvoorbeeld verkregen door eerst een GetContainer te doen. 4 Zie omschrijving DCMI Reference 14

16 2.3.1 Voorbeeldcode private static ResultResponse RemoveContainer(ContainerClient svc, DcmiReference dossierreference) ResultResponse retval; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domain", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var removecontainerrequest = new ContainerCommandRequest() Command = CommandOption.Destroy, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.removecontainer(removecontainerrequest); Console.WriteLine("code:[0],value:[1]", retval.resultcode, retval.resultvalue); Console.WriteLine("Description:[0]", retval.description); Console.WriteLine("Details:[0]", retval.details, retval); return retval; Figuur 3 Het verwijderen van een eerder aangemaakt dossier 15

17 2.4 Functie MoveContainer Deze functie wordt gebruikt voor de module Documentendistributie en is niet bedoeld voor publiek gebruik. Deze functie wordt voorlopig niet verder beschreven. 16

18 2.5 Functie ChangeMetadata Met de functie ChangeMetadata kan metadata worden gewijzigd of worden toegevoegd. Het is niet mogelijk om metadatavelden te verwijderen. Deze functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een omschrijving van een zaak te wijzigen. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: ChangeMetadataRequest met daarin een DCMIReference welke voldoende uniek is om het het dossier te kunnen vinden plus de te wijzigen of toe te voegen metadata. ResultReference met daarin een DCMIReference welke het dossier beschrijft. Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet gevonden wordt of indien de wijziging faalt,zal Reference leeg zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In tabel 5 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het ChangeMetadataRequest om met GetContainer metadata van een dossier op te halen. Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption CommandOption.Update Reference DCMIReference 5 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity NameValueCollection Te wijzigen of toe te voegen metadata Tabel 5 Request ChangeMetadataRequest Voorbeeldcode private static ResultReference ChangeMetadata(ContainerClient svc, DcmiReference dossierreference) ResultReference retval;... var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domein", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; 5 Zie omschrijving DCMI Reference 17

19 ... var metadata = new NameValueCollection(); var examplenamevalue = new NameValue() Name = "Example", Value = "Hello World!", TypeName = "String", Category = "DossierInformatie" ; metadata.add(examplenamevalue); var changemetadatarequest = new MetadataRequest() Metadata = CommandOption.Update Metadata = metadata, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.changemetadata(changemetadatarequest); Console.WriteLine("Code:[0]", retval.resultcode); Console.WriteLine("Value:[0]", retval.resultvalue); Console.WriteLine(); DcmiReference reference = retval.reference; Console.WriteLine("ApplicationCode:[0]", reference.applicationcode); Console.WriteLine("ApplicationReference:[0]", reference.applicationreference); Console.WriteLine("ContentIdentifier:[0]", reference.contentidentifier); Console.WriteLine("DcIdentifier:[0]", reference.dcidentifier); Console.WriteLine("DcmiType:[0]", reference.dcmitype); Console.WriteLine("DossierId:[0]", reference.dossierid); Console.WriteLine("FolderIdentifier:[0]", reference.folderidentifier); Console.WriteLine("RecordId:[0]", reference.recordid); Console.WriteLine("Repository:[0]", reference.repository); Console.WriteLine("ZaakId:[0]", reference.zaakid); Console.WriteLine("ZaaktypeCode:[0]", reference.zaaktypecode); Console.WriteLine(); return retval; 18

20 Figuur 4 Resultaat ChangeMetadata 19

21 2.6 Functie GetContainerMetadata Met de functie GetContainerMetadata kan gegeven beperkte metadata, de metadata van een dossier opgehaald worden welke niet met GetContainer opgehaald kan worden. Deze functie kan bijvoorbeeld worden aangeroepen om de locatie van een dossier te achterhalen op. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: ContainerCommandRequest met daarin een DCMIReference welke voldoende uniek is om het het dossier te kunnen vinden. ListResponse met daarin een NameValueCollection welke de overige metadata van een dossier bevat. De lijst kan leeg zijn. Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet gevonden wordt zal NameValueCollection nothing zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In Detail kan eventueel meer informatie gevonden worden. In tabel 6 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het GetContainerMetadata om met GetContainerMetadata metadata van een dossier op te halen. Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption Altijd Commandoption.Find Reference DCMIReference 6 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de dossiergegevens op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 6 Request ContainerCommandRequest In tabel 7 beschrijven we het resultaat van de aanroep. Tenslotte volgt er nog een voorbeeld. 6 Zie omschrijving DCMI Reference 20

22 Parameter Type Beschrijving ResultCode ResultCode Ok of Information als het request geslaagd is, Critical of Warning bij een fout. List NameValueCollection 7 Overige metadata van een dossier. ResultValue String Tekstuele beschrijving van het succes of failure van de aanroep. Tabel 7 Response ListResponse Voorbeeldcode... private static ListResponse GetDossierMetaData(ContainerClient svc, string zaakid) ListResponse retval; var dossierreference = new DcmiReference() ZaakId = zaakid ; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domain", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var getcontainermetadatarequest = new ContainerCommandRequest() Command = CommandOption.Find, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.getcontainermetadata(getcontainermetadatarequest); Console.WriteLine("Code:[0],value:[1], details:,[2]", retval.resultcode, retval.resultvalue, retval.details); if (retval.list!= null) Console.WriteLine("aantal extra metadatavelden: 0", retval.list.count); foreach (NameValue nv in retval.list) 7 Een NameValueCollection bevat Naam/Waarde paren met als extra attribuut een Type en Category. 21

23 ... Console.WriteLine("name:[0],value:[1],typecode:[2]:category:[3]", nv.name, nv.value, nv.typename, nv.category); return retval; 22

24 2.7 Functie GetContainerContent Met de functie GetContainerContent kan een lijstje met de documenten in de container opgehaald kan worden. Deze kan gegevens kunnen b.v. gebruikt worden om de gegevens of inhoud van een document op te halen. Accepteert: Retourneert: ContainerCommandRequest met daarin een DCMIReference welke voldoende uniek is om het het dossier te kunnen vinden. ListResponse met daarin een NameValueCollection welke een lijstje van bestanden bevat. De lijst kan leeg zijn maar zal typisch een verwijzing naar Dossierinfo.xml, zie hoofdstuk 4, bevatten. Foutsituatie: Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet gevonden wordt zal NameValueCollection null zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In Detail kan eventueel meer informatie gevonden worden. In tabel 8 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het ContainerCommandRequest om met GetContainerContent een overzicht van alle documenten in een dossier op te halen. Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption Altijd Commandoption.Find Reference DCMIReference 8 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de dossiergegevens op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 8 Request ContainerCommandRequest 8 Zie omschrijving DCMI Reference 23

25 2.7.1 VoorbeeldCode private static ListResponse GetContainerContent(ContainerClient svc, DcmiReference dossierreference) ListResponse retval; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domein", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var getcontainercontentrequest = new ContainerCommandRequest() Command = CommandOption.Find, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.getcontainercontent(getcontainercontentrequest); Console.WriteLine("Code:[0],value:[1], details:,[2]", retval.resultcode, retval.resultvalue, retval.details); if (retval.list!= null) Console.WriteLine("aantal documenten: 0", retval.list.count); foreach (NameValue nv in retval.list) Console.WriteLine("name:[0],value:[1],typecode:[2]:category:[3]", nv.name, nv.value, nv.typename, nv.category); return retval; 24

26 Figuur 5 Inhoud van een Dossier. Er is altijd een Dossierinfo.xml met de extra metadata van het dossier 25

27 2.8 Functie GetContentMetadata Sinds versie 3 is het mogelijk om een grotere hoeveelheid metadata van alle documenten van een dossier op te halen. Hiervoor is de functie GetContentMetadata toegevoegd. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: ContainerCommandRequest met daarin een DCMIReference welke voldoende uniek is om het het dossier te kunnen vinden. ListDcmiResponse daarin een lijst van DCMIReference objecten welke de metadata van de documenten in het gevonden dossier bevatten.. De lijst kan leeg zijn maar zal typisch een verwijzing naar Dossierinfo.xml, zie hoofdstuk 4, bevatten. Resultcode bevat de waarde OK. Indien het dossier niet gevonden wordt zal de lijst van DcmiReference objecten null zijn en ResultCode de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In Detail kan eventueel meer informatie gevonden worden. In tabel 9 beschrijven we de noodzakelijke vulling van het ContainerCommandRequest om met GetContentDCMIReferences de DCMIReferences van alle documenten op te halen Parameter Type Beschrijving verplicht Command CommandOption Altijd Commandoption.Find Reference DCMIReference 9 Dossier referentie Er kan gezocht worden op: DcIdentifier (meest uniek) DossierId ZaakId Het meegeven van de zaaktypecode kan het zoeken versnellen omdat hiermee meteen de juiste opslagomgeving bepaald kan worden. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de metadata op te halen, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. Tabel 9 Request ContainerCommandRequest 9 Zie omschrijving DCMI Reference 26

28 2.8.1 Voorbeeldcode private static ListDcmiResponse GetContainerContentMetadata(ContainerClient svc, DcmiReference dossierreference) ListDcmiResponse retval=null; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domein", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var getcontainercontentmetadatarequest = new ContainerCommandRequest() Command = CommandOption.Find, Reference = dossierreference, Identity = cred ; retval = svc.getcontainercontentmetadata(getcontainercontentmetadatarequest); Console.WriteLine("Code:[0],value:[1], details:,[2]", retval.resultcode, retval.resultvalue, retval.details); if (retval.list!= null) Console.WriteLine("aantal documenten: 0", retval.list.count); foreach (DcmiReference doc in retval.list) Console.WriteLine("DocumentId:[0],FileName:[1]", doc.documentid, doc.filename); return retval; 27

29 2.9 SearchContainer Met de functie SearchContainer kan naar dossiers gezocht worden. Accepteert: Retourneert: Foutsituatie: SearchRequest met daarin een lijst met zoektermen. SearchResult met daarin een lijst van gevonden dossiers. Resultcode bevat de waarde OK. De lijst met documenten en dossiers is null. ResultCode zal de waarde Critical hebben. ResultValue geeft een tekstuele omschrijving van het probleem. In Detail kan eventueel meer informatie gevonden worden. In tabel 10 beschrijven we de mogelijke zoekopdrachten. Parameter Type Beschrijving verplicht SearchField String Metadataveld waarop gezocht kan worden. Bijvoorbeeld DossierNummer of Zaakid. In geval van Key2Documenten kan er alleen gezocht worden op vaste en variabele indexen van een dossier. Op Metadata welke in de DossierInfo.xml terecht komt kan niet gezocht worden. SearchOperator SearchOperator Mogelijke zoekoperaties: EqualTo Gelijk aan NotEqualTo Niet gelijk aan LargerThan Groter dan LargerThanOrEqualTo Groter dan of gelijk aan SmallerThan Kleiner dan SmallerThanOrEqualTo Kleiner dan of gelijk aan Contains Bevat DoesNotContain Bevat niet Tabel 10 SearchObject In tabel 11 beschrijven we de vulling van het SearchRequest om met SearchContainers te zoeken. 28

30 Parameter Type Beschrijving verplicht RepositoryName String Naam van de repository waar binnen gezocht moet worden. Dit is ingericht door middel van de module Document- en Procesinformatie. De waarde is bijvoorbeeld: Key2Documenten SearchCommand Array van SearchObject Bevat een aantal zoektermen. Dit wordt geinterpreteerd als een EN query. M.a.w. Aan alle zoektermen moet voldaan worden voordat een element in de resultaatset komt. Page PageOptions Paginering. Op welk record starten we en hoeveel elementen zitten er in het record dat teruggegeven wordt. Sort Sorting Op welk criterium wordt gesorteerd en wat is de sorteerrichting, Ascending, of Descending. Identity Credentials Credentials met voldoende rechten om de te zoeken, bijvoorbeeld een serviceaccount. Dit wordt meestal gezet met een LogOnData object wat een subclass van Credentials is. - Tabel 11 Request SearchRequest In tabel 12 beschrijven we het resultaat van de aanroep. Tenslotte volgt er nog een voorbeeld. Parameter Type Beschrijving ResultCode ResultCode Ok of Information als het request geslaagd is, Critical of Warning bij een fout. DocumentList Array van DocumentInformation Lijst met gevonden documenten in geval van DossierManager is deze lijst altijd null. DossierList Array van DossierInformation Lijst met gevonden dossiers. Description String Omschrijving van het resultaat ResultValue String Tekstuele beschrijving van het succes of failure van de aanroep. Details String Detail omschrijving van het succes of failure van de aanroep. Tabel 12 Response SearchResponse 10 Indien geen repository is opgegegeven, wordt in alle repositories gezocht. 29

31 2.9.1 Voorbeeldcode private static SearchResult SearchContainers(ContainerClient svc) SearchResult retval; var cred = new LogOnData() UserName = "user", Domain = "domain", Password = "*****", LogOnType = LogOnType.Windows ; var pageoptions = new PageOptions() RecordsPerPage = 10, StartAtRecord = 0 ; var sort = new Sorting() SortBy = "ZaakID", SortDirection = SortDirection.Asc ; var searchstatements = new List<SearchObject>(); var searchstatement = new SearchObject SearchField = "ZaakId", SearchOperator = SearchOperator.Contains, SearchText = "1" ; searchstatements.add(searchstatement); var searchcontainersrequest = new SearchRequest() RepositoryName = "Key2Documenten", SearchCommand = searchstatements.toarray(), Page = pageoptions, Sort = sort, Identity = cred ; retval = svc.searchcontainers(searchcontainersrequest); Console.WriteLine("Description:[0]", retval.description); Console.WriteLine("Code:[0],value:[1], details:,[2]", retval.resultcode, retval.resultvalue, retval.details);... if (retval.dossierlist == null) Console.WriteLine("Geen Dossiers gevonden"); 30

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

API PostNL Extensie. Documentinformatie en copyright Document: tig_postnl_extensie_api_handleiding.docx Laatst gewijzigd op: 04-09-15 1:20 PM

API PostNL Extensie. Documentinformatie en copyright Document: tig_postnl_extensie_api_handleiding.docx Laatst gewijzigd op: 04-09-15 1:20 PM API PostNL Extensie Documentinformatie en copyright Document: tig_postnl_extensie_api_handleiding.docx Laatst gewijzigd op: 04-09-15 1:20 PM Copyright 2015 Total Internet Group B.V. - Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice handleiding voor de programmeur Auteur: Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging Aat van den Heuvel

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal

Implementatie AssurePay ASP.NET. ideal Implementatie AssurePay ASP.NET ideal Implementatie AssurePay ASP.NET 2 van 11 Inhoudsopgave Microsoft ASP.NET... 3 Classic ASP... 9 Implementatie AssurePay ASP.NET 3 van 11 Microsoft ASP.NET Implementeren

Nadere informatie

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT Hoe werkt de API wijzigen kenmerken zaak/object/document? Pagina 1 van 6 Zie voor de algemene uitleg over binnenkomende koppelverzoeken het document

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

ibabs Public WCF Service

ibabs Public WCF Service Beschrijving ibabs Public WCF Service Versie 1.3 22-10-2015 Van ibabs BV Onderwerp Beschrijving ibabs Public WCF Service Referentie MDP2013102801 Datum 22 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web

ARCHIEFBEHEER. Basis gebruikersgids. > RS-Web Basis gebruikersgids > RS-Web >> Januari 2011 > Inhoud Toegang tot RS-Web 1. Home 1a. Intro 1b. My Preferences 1c. Change Password 1d. User Admin 2. Meest gebruikte functies 2a. Doos laten ophalen ter

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario

Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario 1 Organiseer uw verschillende SOAP services in één scenario Wouter Luijten wouterluijten@creetion.com 2 Introductie Tijdens de implementatie van een proces heeft u vaak te maken met een veelvoud aan services.

Nadere informatie

Domein API Handleiding

Domein API Handleiding Domein API Handleiding Versie 1.6 Datum: 16-07-2014 1 Inhouds opgave 2 Inleiding 3 Result codes 4 Api functies 5 Api helpers 2 Inleiding: De API van 123 Hosting Service kan worden gebruikt om te registreren

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Magento - Factuursturen

Handleiding Magento - Factuursturen Handleiding Magento - Factuursturen www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Factuursturen. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 6 december 2013 Terugblik Programma en geheugen Opdrachten Variabelen Methoden Objecten Klasse Programma en geheugen Opdrachten Variabelen zijn gegroepeerd in

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

Handleiding 2Voice Software Android

Handleiding 2Voice Software Android Handleiding 2Voice Software Android Pagina 1 van 12 Index 1. Algemeen... 3 2. Configuratie menu... 4 2.1. Aanmaken nieuwe configuratie... 4 2.2. Configuratie opslaan... 6 2.3. Uitlezen van configuratie

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen.

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen. Indexers in C#.Net In deze tutorial ga ik het hebben over indexers. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een ArrayList object, kan je de gegevens uit deze collectie opvragen als ware het een array. // ArrayList

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten Batchuploader 28-3-2011 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships N@Tschool! en de documentatie

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,

Nadere informatie

Release notes: Module: Automatische objectnummering Meldingnr Omschrijving. Soort

Release notes: Module: Automatische objectnummering Meldingnr Omschrijving. Soort Module: Automatische objectnummering M17455 Uitbreiding objectnummer systeem Nieuwe functionaliteit Naast het automatisch nummeren van objecten is er vanaf deze versie ook de mogelijkheid gekomen om nummers

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Technische Handleiding. ideal

Technische Handleiding. ideal Technische Handleiding ideal Technische Handleiding 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Betaal.aspx... 3 1.1 Met bank keuze... 4 1.2 Zonder bank keuze... 8 1.3 Werkwijze... 8 2. GetURL(2)... 9 2.1 Werkwijze... 10

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding Magento - Reeleezee

Handleiding Magento - Reeleezee Handleiding Magento - Reeleezee www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Reeleezee. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een

Nadere informatie

Eigen teksten. Handleiding Versie

Eigen teksten. Handleiding Versie Eigen teksten Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Mogelijkheden 5 2.1 De eigen teksten pagina 5 2.2 Andere

Nadere informatie

Stappenplannen MailPlus SOAP API

Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API Stappenplannen MailPlus SOAP API oktober 2009 Introductie Dit document bevat stappenplannen welke u als technische gebruiker van MailPlus op weg kunnen helpen met de koppeling

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0

Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 Wijzigingen UNIT4 Audition 10.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Engelstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van SFTP-Client

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Kassa-applicatie

Key2Parkeren. Koppeling Kassa-applicatie Key2Parkeren Koppeling Kassa-applicatie Product: Koppeling: Key2Parkeren Databasekoppeling Key2Parkeren met kassa-applicatie Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands,

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Live Office for Excel

Live Office for Excel Live Office for Excel Versie: 1.2 Laatste aanpassing: 14 juli 2017 Business Intelligence Competence Center (BICC) Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Live Office: De basis beginselen... 3 Installeren

Nadere informatie

Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer

Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer GLOBISsue Nr. 65 Update Globis 6.0.9 4 e Concept Onderwerp Datum Door Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer 1 Inleiding Steeds meer organisaties werken met een Documenten

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.6 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam

Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Handleiding Invoeren van een Catia V5R19 document in SmarTeam Versie: 1 Rev. 1 Datum: 08-12- 09 1. Maak een part, product (= assembly) of tekening in Catia. Bij het aanmaken van Part en Product in Catia

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

: Check Dummy. Application Monitor Help. CheckDummy.doc - Pagina 1 van 12

: Check Dummy. Application Monitor Help. CheckDummy.doc - Pagina 1 van 12 Check Dummy Application Monitor Help Applicatie Status : Check Dummy : Test Filename plugin : check_dummy.pl Versie : v1.0 In application monitor sinds : Useraccount gebruikt voor de test :

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING

HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( )

Git & RobotLib. Contents. De source is: ( ) De source is: ssh://git_robotmc@robotmc.git.cloudforge.com/robotlib.git Git & RobotLib. (2016-01-07) Contents Inleiding... 2 Git Extensions installeren.... 2 Toegang tot de RobotLib repository.... 5 Genereer

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen koppeling externe vorderingen 1 Inhoudsopgave Contents 1 Koppeling Externe

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+...

Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+... pagina 1 van 6 Sick Beard installeren en configureren voor gebruik in combinatie met SABnzbd+ (Windows) Introductie Sick Beard is een stukje software wat heel wat werk uit handen kan nemen. Het weet welke

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Smart-VPN app voor ios

Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel op te zetten

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers Verslag SE Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers In dit verslag zullen wij een beschrijving geven, over welke

Nadere informatie