NUANCE The experience speaks for itself

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUANCE The experience speaks for itself"

Transcriptie

1 NUANCE The experience speaks for itsef PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 COMPATIBILITEIT Enges/Frans Enges/Frans Compatibe met Microsoft Windows XP (32-bits), Vista (32- en 64-bits), Windows 7 (32- en 64-bits) en Windows 8 (32-bits of 64-bits) Professiona 8 Compatibe met Microsoft Office 2003, 2007, 2010 en 2013 Ondersteunt Citrix en Windows Termina Services (instaatie/gebruik op thin cients) * Werkbak en/of menuopdrachten voor Microsoft Word, Exce, PowerPoint, Internet Exporer, Outook en Lotus Notes Snemenuopdracht in Windows Verkenner Snemenuopdracht in Internet Exporer PDF's bekijken en voorzien van annotaties vanuit Internet Exporer, FireFox en Googe Chrome Ondersteunt ta van documentmanagementsystemen zoas Open Text edocs (Hummingbird Enterprise) Autonomy Interwoven Worksite, Liveink, NetDocuments, Wordox GX3, Documentum, Xerox DocuShare, Microsoft Office 365 en SharePoint Ondersteunt LexisNexis CaseMap 8.5 Ondersteunt JavaScript Ondersteunt audio en fims in PDF's Ondersteunt Microsoft Siveright Ondersteunt 3D-inhoud in PDF's Ondersteunt Jump Lists in Windows 7 Toegankeijkheid van PDF-documenten controeren PDF/A-naevingscontroe voor PDF/A-1a, -1b, -2a, -2b en -2u Toegang tot documenten die zijn opgesagen in coud-services zoas Evernote en Dropbox PDF-bestanden via Nuance Coud Connector openen en opsaan in veegebruikte coud-opsagservices zoas Googe Documenten, Windows Live SkyDrive, Box en nog vee meer Getest in omgeving voor virtuaisatie van Microsoft-programma's Configuratiefuncties voor netwerkinstaatie op maat *

2 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 API-mogeijkheden (programmeerinterface) Professiona 8 PDF'S MAKEN PDF's maken vanuit vrijwe ae pc-programma's en van ae bekende beedbestanden PDF's maken vanuit ek programma met afdrukfunctie Direct vanuit de scanner PDF's maken Scannen met één muiskik, gecombineerd met technoogie voor automatisch zoeken en markeren. In het gescande document kunt u automatisch woorden zoeken en vervogens markeren, zwart maken, onderstrepen of doorhaen Geen tekst zwart maken Ondersteunt WIA-, TWAIN- en ISIS-scanners Direct vanuit Microsoft Word, Exce en PowerPoint PDF's maken Direct vanuit Microsoft Outook PDF's maken en as bijage verzenden In één stap Microsoft Outook- en Lotus Notes-berichten en -mappen archiveren as PDF In één stap vanuit Internet Exporer 8 of hoger PDF's maken van webpagina's PDF's maken van bestandsbatches en meerdere bestandstypen Meerdere bestanden samenvoegen in één PDF Bestanden samenvoegen tot één PDF-document en badwijzers genereren op basis van bestandsnamen PDF 1.3-, 1.4-, 1.5-, 1.6- en 1.7-bestanden maken ISO-standaard PDF/A-1b-bestanden maken PDF-bestanden in zwart-wit (grijstinten) maken van keurenorigineen PDF's met tags maken PDF-tags bekijken en bewerken PDF-pakketten maken en verzenden PDF-portfoio's maken en verzenden PDF-MRC's maken (zeer gecomprimeerde PDF-beedbestanden, tot 8 keer keiner) PDF Create-assistent op bureaubad PDF's maken met aanpasbare profieen Meerdere documentpagina's geaagd samenvoegen tot één PDF-pagina PDF-beedbestanden samenvoegen met PDF-tekstbestanden Direct standaard en persoonijke watermerken en stempes invoegen Direct beveiigingsinsteingen toepassen Kop- en voetteksten toevoegen aan PDF s (paginanummering) Compressieniveaus aanpassen voor keinere bestanden

3 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 Professiona 8 Hyperinks en metadata behouden, en badwijzers en commentaar toevoegen uit Microsoft Word, Exce en PowerPoint PDF'S BEVEILIGEN Wachtwoorden met beveiigde 40-, 128- en 256-bits codering en machtigingen toevoegen aan PDF's Geen 256-bits Digitae handtekeningen maken en toepassen Compatibe met digitae handtekeningen van Microsoft Crypto API/andere everanciers Opmerkingen en metagegevens (privégegevens) verwijderen via documentinspectie Documenten sne en simpe beveiigen met beveiigingsprofieen (via sepen en neerzettten) Ondersteunt documenten die met FieOpen zijn beveiigd (beheer van digitae rechten) Document-annotaties terugbrengen tot één aag om bijvoorbeed tekstvakken, stempes, markeringen, en ingevude formuierveden permanent te maken om ongewenste wijzigingen te voorkomen Tekst in PDF's zwart maken Beedzones in PDF's zwart maken Eigenschappen voor tekstzwartmaking, waaronder keur, zwartmaakcodes en aangepaste tekstagen PDF'S CONVERTEREN PDF's converteren naar Word (.doc,.docx) PDF's converteren naar Exce-werkbaden (.xs,.xsx) PDF's converteren naar Exce-werkmappen (.xs,.xsx) PDF-bestanden met tabeen op meerdere pagina's samenvoegen in één Exce-werkbad PDF's converteren naar PowerPoint 2007, 2010, 2013 (.pptx) PDF's converteren naar WordPerfect (.wpd) PDF's converteren naar XPS (.xps) XPS converteren naar PDF PDF's converteren zonder Microsoft-programma's te openen Automatisch gescande PDF's (aeen beed) detecteren en desgewenst doorzoekbaar maken Gescande PDF's (aeen beed) converteren naar doorzoekbare PDF-bestanden (tekst boven beed) Gescande PDF's (aeen beed) converteren naar bewerkbare PDF-bestanden Gescande PDF's (aeen beed) converteren naar bewerkbare indeingen Gescande keuren-pdf s (aeen beed) converteren naar gecomprimeerde MRC-PDF s (gem. 8 keer keiner) PDF-batches converteren naar doeindeingen (-assistent) PDF's in batches converteren naar één document (-assistent)

4 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 Professiona 8 Superieure conversienauwkeurigheid met OCR-engine van OmniPage Automatische taaseectie voor OCR bij conversie van meertaige documenten PDF S CONVERTEREN (vervog) -assistent op bureaubad Koommen, tabeen, beeden en iustraties behouden (.doc,.docx,.wpd) Gekoppede tekstdooroop in koommen van document behouden (.doc,.docx,.wpd) Kop- en voetteksten behouden (.doc,.docx,.wpd) Juridische documenten converteren met stempe- en regenummeropties (-assistent) Getasnotatie behouden in Exce (vauta, percentage, enz.) Hyperinks behouden (.doc,.docx,.wpd,.xs,.xsx) PDF-documentpagina's voor conversie bekijken as miniatuur Specifieke pagina's of paginabereik converteren Tabeen extraheren uit PDF's en in Exce- of Word-documenten paatsen Gedeeten van pagina's via OCR converteren naar Word, Exce, PowerPoint, WordPerfect (gescande PDF's (aeen beed) en "normae" PDF's) PDF's converteren en opsaan as audiobestand (.wav) PDF'S BEKIJKEN EN BEWERKEN PDF's van ek type bekijken Een voorbeed bekijken van PDF-bijagen bij e-maiberichten in Microsoft Outook 2007, 2010 en 2013 PDF-bestanden die vanuit Microsoft Office zijn gemaakt, openen zonder deze eerst op te saan Direct toegang tot veegebruikte PDF's en onine PDF's (URL's) via menu Favorieten Documenten naast ekaar vergeijken (PDF-PDF) Documenten naast ekaar vergeijken (PDF-Word) Revisies in PDF's opsaan, vogen en openen Paginaminiaturen bekijken en ermee navigeren Pagina's in document beheren (verpaatsen, invoegen, extraheren, bijsnijden, draaien en verwijderen) Documenten samensteen in speciae weergave (pagina's invoegen, extraheren, vervangen, verwijderen, spitsen, hernummeren, sepen, kop- en voetteksten beheren) Tabbadweergave met voorbeeden van documentpagina s in een zwevend diaoogvenster en gebruiksvriendeijke seectie van pagina s voor het doedocument

5 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 Documentbatches verwerken met verschiende opdrachten (pagina's invoegen, extraheren en verwijderen; watermerken en stempes toepassen; tekst zoeken en zwart maken; documenten inspecteren; opmerkingen migreren; documenten afdrukken) In reatime met meerdere mensen samenwerken door tekst uit te wisseen, te chatten of documenten te deen Professiona 8 Geen tekst zwart maken PDF S BEKIJKEN EN BEWERKEN (vervog) Documentbadwijzers toevoegen, bekijken en ermee navigeren Inhoudsopgave maken op basis van badwijzers Documentbestemmingen toevoegen, beheren, bekijken en ermee navigeren Documentopmerkingen toevoegen, beheren, bekijken en ermee navigeren Bekende commentaar- en markeerfuncties (notities, tekstvakken, typemachine, toeichtingen, tekst markeren, onderstrepen en doorstrepen, stempes) Gesproken notities in PDF-bestanden maken met behup van Dragon-notities Nieuwe stempes maken op basis van geseecteerde pagina-eementen Stempes toepassen op één pagina of op ae pagina's Speing in opmerkingen en formuierveden controeren Opmerkingen migreren naar een andere PDF voor eenvoudige samenwerking en revisie Teken- (commentaar-)functies zoas ijn, rechthoek, potood, ovaa, veehoek en wok Rasters, uitijnen op rasters en aangepaste tekenhupijnen Meetfunctie (met Opsaan as opmerking) Afdrukken met opmerkingen Digitae documenthandtekeningen toevoegen, beheren, bekijken en ermee navigeren Iustratiebibiotheek ordenen en beheren Stempebibiotheek ordenen en beheren Watermerkbibiotheek ordenen en beheren Bibiotheek met PDF-beveiigingsenveoppen ordenen en beheren Bibiotheek met beveiigingsprofieen ordenen en beheren Bibiotheek met digitae handtekeningen ordenen en beheren Geavanceerde zoek- en indexeringsfuncties voor documenten, tekst in documenten, commentaar en badwijzers PDF-bestanden net as in een tekstverwerker bewerken in de modus Geavanceerde bewerking Patronen zoeken Met de inteigente zoekmethode Looks Like Search kunt u zoeken naar een afanumeriek patroon in paats van exacte tekst. Zo kunt u bijvoorbeed eenvoudig datums, e-maiadressen en kredietkaart- of teefoonnummers vinden. U kunt een bestaand patroon kiezen of zef patronen maken

6 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 U kunt de zoekresutaten eenvoudig markeren, doorstrepen, onderstrepen of zwart maken en zo PDF-bestanden nog sneer en makkeijker reviseren en bewerken Professiona 8 Geen tekst zwart maken Tekst bewerken, knippen, kopiëren en pakken PDF S BEKIJKEN EN BEWERKEN (vervog) Beeden en iustraties verpaatsen, vergroten/verkeinen, draaien, spiegeen, ordenen, groeperen, knippen, kopiëren, pakken en dekking ervan insteen Documenten spitsen op basis van paginabereik, ege pagina, pagina-inhoud, badwijzer of bestandsgrootte Insteen dat aeen in bepaade mappen bestanden kunnen worden geopend en opgesagen MDocumentagen beheren. U kunt agen in PDF-bestanden die zijn gemaakt door bijvoorbeed AutoCAD of Microsoft Visio in- of uitschakeen, weergeven of verbergen en naar wens vergrendeen. U kunt agen seecteren en samenvoegen, de bijbehorende eigenschappen bekijken en wijzigen en zefs afdrukinsteingen per aag bepaen PDF's verkeinen via optimaisatie Bestaande PDF-bestanden verkeinen, afzonderijk of in een batch Een PDF-bestand via e-mai naar een faxapparaat verzenden Aangepaste acties voor badwijzers of hyperinks (bestand of webpagina openen, geuid afspeen, enz.) Programma- of geuidsbestanden bijvoegen bij PDF's Fim-, Fash -, Siveright - of geuidsbestanden insuiten in PDF's PDF-eementen comprimeren via optimaisatie Documenten voorezen (ReaSpeak tekst-naar-spraak) Niet-ernstige probemen met betrekking tot PDF/A-naeving verhepen met de naevingscontroe of met de opdracht Opsaan as PDF/A TIFF-bestanden in batches naar PDF-bestanden met aeen beed of doorzoekbare PDF-bestanden converteren, en PDF-bestanden naar TIFF converteren Eén of meer documenten voorzien van Bates-stempes Ondersteuning van netwerkscannen en ecopy ShareScan met bewaakte scanpostvakken PDF-FORMULIEREN PDF's automatisch converteren naar eektronisch invubare PDF-formuieren Sim seectievakjes en keuzerondjes maken Formuiereementen tekenen of bewerken (invoerveden, knoppen, vervogkeuzeijsten, seectievakjes, keuzerondjes) Ondersteunt dynamische, op XML gebaseerde formuieren Tekst- en objectkenmerken bewerken (ettertype, keur, ijndikte, weergave- en afdrukopties) Veden voor digitae handtekeningen toevoegen aan formuieren Aangepaste acties voor formuierobjecten (zoas formuiergegevens importeren, geuiden afspeen, bestanden of webpagina's openen)

7 PDF-opossingen - Functieoverzicht 8 PDF Create 8 Professiona 8 PDF-FORMULIEREN (vervog) Gegevens uit een of meer ingevude PDF-formuieren exporteren Ondersteunt JavaScript Tabvogorde voor formuierveden insteen * Aeen van toepassing op PDF Create Enterprise / / 2013 Nuance Communications, Inc. Ae rechten voorbehouden. Eigendomsrechten Nuance. Nuance, het Nuance-ogo, en ReaSpeak zijn handesmerken en/of geregistreerde handesmerken van Nuance Communications, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere anden. Ae overige handesmerken die hier worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Document Imaging Soutions

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance PDF-oplossingen vergelijken en Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit Compatibel met Adobe Acrobat of Adobe

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance Power -oplossingen vergelijken 8 vergeleken met Power en Power Power Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit

Nadere informatie

ecopy PDF Pro Office 6

ecopy PDF Pro Office 6 NUANCE The experience speaks for itself PRODUCTKENMERKEN ecopy PDF Pro Office 6 Product: ecopy PDF Pro Office Versie: 6.1 Platform: pc Beschikbaar: september 2012 Prijs: korting afhankelijk van volume

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, overgezet, verspreid of op enige wijze opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten.

PaperPort 11 bevat een aantal waardevolle nieuwe functies om u te helpen bij het beheer van uw documenten. Welkom! ScanSoft PaperPort is een softwarepakket voor documentbeheer waarmee u zowel papieren documenten als de digitale documenten op uw computer kunt scannen, ordenen, gebruiken, uitwisselen en beheren.

Nadere informatie

kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole

kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole kracht I efficiëntie I productiviteit Drivve Image voor efficiënte scan- en documentcontrole Drivve Image: een slimme manier van werken Feit: Drivve Image is een krachtig softwareprogramma ontwikkeld voor

Nadere informatie

Intelligente documentoplossingen

Intelligente documentoplossingen Intelligente documentoplossingen Therefore you can Met Therefore kunt u machtigingen instellen voor toegang en archivering van alle typen documenten. Snelle toegang tot belangrijke informatie maximaliseert

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan Versie I DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor opmerkingen de volgende stijl aangehouden: geeft de besturingsomgeving,

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com

Foxit Phantom PDF Suite 2.24. www.cutepdf.com www.adobe.com www.foxitsoftware.com www.nuance.com PDF software: Functies en Prestaties CutePDF Professional 3.64 Acrobat X Pro 10.0.1 Foxit Phantom PDF Suite 2.24 PDF Converter Professional 7 Bedrijf Acro Software Adobe Foxit Software Nuance URL www.cutepdf.com

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08

Network Scanner Tool V3.3. Handleiding Versie 3.3.08 Network Scanner Tool V3.3 Handleiding Versie 3.3.08 Copyright 2000-2010 door SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

PowerPoint 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

PowerPoint 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen PowerPoint 2013 starten 11 Het werkscherm van PowerPoint 2013 12 Het snelmenu weergeven 13 Werken met het lint 14 Het lint voor touchscreens aanpassen 15 De werkbalk Snelle toegang verplaatsen

Nadere informatie

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren.

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren. Beknopte handleiding Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Werkbalk Snelle toegang

Nadere informatie

I.R.I.S. is eigenaar van de auteursrechten op de Readrirs-software, het online helpsysteem en deze publicatie.

I.R.I.S. is eigenaar van de auteursrechten op de Readrirs-software, het online helpsysteem en deze publicatie. Copyrights Readiris-dgi-17122014-03 Copyrights 2011-2015 I.R.I.S. Alle rechten voorbehouden. I.R.I.S. is eigenaar van de auteursrechten op de Readrirs-software, het online helpsysteem en deze publicatie.

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 24 mei 2007 KDE Gebruikershandleiding www.novell.com KDE Gebruikershandleiding Alle inhoud Novell, Inc. Juridische kennisgeving Deze handleiding behoort tot het intellectuele

Nadere informatie

FreeFlow Digital Workflow Collection. Xerox FreeFlow Makeready Geavanceerde, eenvoudig te bedienen prepress.

FreeFlow Digital Workflow Collection. Xerox FreeFlow Makeready Geavanceerde, eenvoudig te bedienen prepress. FreeFlow Digital Workflow Collection Xerox FreeFlow Makeready Xerox FreeFlow Makeready Geavanceerde, eenvoudig te bedienen prepress. U hoeft geen tijd meer te besteden aan het bewerken en voorbereiden

Nadere informatie