WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders"

Transcriptie

1 WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders Wat is webdoc... 2 Afscherming van gegevens... 3 Site... 4 Bibliotheek... 4 Agenda... 4 Secties... 4 DocumentTypes... 4 SiteBeheerder... 4 Authenticatie... 5 Personeel KU Leuven... 5 Externen... 5 Radenbeheersmodule: Samenstelling van Raden en Organen... 5 Autorisaties... 6 individueel... 6 op basis van raad-samenstelling... 6 op basis van organigram... 6 algemene procedure... 6 Machtigingsniveau's... 9 Machtigingen uitlezen per object via "Groepsmachtigingen weergeven" via webpart "gebruikersmachtingen" Best Practices Voorbeeld 1: "centraal beheer" Voorbeeld 2: "samenwerking" Voorbeeld 3: "publicatie" afdruk op 4/12/ :01 pagina 1/16

2 Wat is webdoc WebDoc is een webapplicatie die het toelaat om documenten te delen, er samen aan te werken en ze te publiceren. In essentie is WebDoc een digitale bibliotheek waar documenten kunnen worden bewaard en waar er bepaalde extra informatie (=metadata) aan kan worden toegevoegd: - Onderwerp Een vrij tekst veld waarin je een korte omschrijving van het document kan toevoegen. - Vergadering Alle documenten worden gekoppeld aan een bepaalde vergadering. Hierdoor kunnen de documenten achteraf makkelijk worden weergegeven per jaar, per vergadering, etc. - Sectie De sitebeheerder bepaalt een limitatieve lijst van "secties". Ieder document kan gekoppeld worden aan één van deze secties. Er wordt een weergave voorzien per sectie - Rubriek Een vrij veld waar bepaalde "rubrieken" kunnen worden ingevuld. Bij conventie wordt een weergave voorzien waarbij de documenten gegroepeerd worden per rubriek (=eerste letter van veld Rubriek) - DocumentType Door de centrale ICTS-diensten wordt een lijst van "DocumentTypes" ter beschikking gesteld. Documenten kunnen gekoppeld worden aan één van deze vooraf ingestelde DocumentTypes. - Autorisatie Dit veld wordt berekend op basis van de folder waarin het document zich bevindt. Je kan deze metadata niet zelf wijzigen. Met behulp van weergaves kunnen de documenten vervolgens op de gewenste manier weergegeven worden. Voorbeeld: per jaar of per vergadering, per rubriek, etc De applicatie laat bovendien toe om documenten af te schermen aan de hand van 4 beveiligingsniveaus. De sitebeheerder bepaalt welke documenten toegankelijk zijn. afdruk op 4/12/ :01 pagina 2/16

3 Afscherming van gegevens Als sitebeheerder bepaalt u de autorisaties op de site. Dit gebeurt aan de hand van groepen. De effectieve rechten werden reeds gezet op de site, bibliotheken en lijsten. Samengevat is er onderscheid te maken tussen "visitors" (leesrechten) en "members" (schrijfrechten). Specifiek voor de WebDoc applicatie werden er 4 beveiligingsniveaus (n1 n4) voorzien, ieder met zijn eigen specifieke rechten. De beveiligingsniveaus zijn bovendien "getrapt": als je een recht hebt gekregen op bepaald niveau, heb je dit recht ook op de onderliggende niveaus. Een overzicht van deze SecurityMatrix: WEBDOC V2 AutorisatieTabel - SecurityMatrix METADATA WEBDOC GROEPEN Onderwerp (vrije tekst) Vergadering (opzoekveld) Sectie (opzoekveld) Rubriek (vrije tekst) DocumentType (opzoekveld) Autorisatie (berekend veld) Site.visitors Site.visitors.n1 Site.visitors.n2 Site.visitors.n3 Site.visitors.n4 Site.Secretarissen Site.Members.n0 Site.members.n1 Site.members.n2 Site.members.n3 Site.members.n4 Site.Members Site.Members.Agenda Site.Members.Secties Site.Members.Nuttigelinks Site.Members.Aankondigingen Site.SecurityAdmins GEGEVENS (site) r r r r r r r r r r r r r r r r r WebDoc-bibliotheek r r r r r r r r r r r r r r r r r (*) 0.In Voorbereiding In Voorbereiding rv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 1.Toegankelijk Toegankelijk r r r r rv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 2.Beperkt Toegankelijk Beperkt Toegankelijk r r r rv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 3.Vertrouwelijk Vertrouwelijk r r rv rwxv rwxv rwxv r (*) 4.Strikt Vertrouwelijk Strikt Vertrouwelijk r rv rwxvrwxv r (*) Lijsten Agenda r r r r r r r r r r r rwxv rwxv r r r r (*) Secties r r r r r r r r r r r rwxv r rwxv r r r (*) DocumentTypes r r r r r r r r r r r r r r r r r (*) Nuttige Links r r r r r r r r r r r rwxv r r rwxv r r (*) Aankondigingen r r r r r r r r r r r rwxv r r r rwxv r (*) NAVIGATIE Agenda x x x x x x x x x x x x x x x x x Documenten x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Vergadering x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Rubriek x x Per Folder x x x x x x In Voorbereiding x x x x x x x Lijsten x x Agenda x x x Secties x x x DocumentTypes x x Nuttige Links x x x Aankondigingen x x x Admin x x Gebruikersmachtigingen x Beveiligingsgroepen x (1) metadata: extra informatie die aan een document kan toegvoegd worden (2) de eigenaar van alle webdoc groepen is de groep WebDoc.SecurityAdmins. Enkel zij bepalen wie lid wordt van deze groepen LEGENDE r RestrictedRead (geen vorige versies kunnen uitlezen) w write x delete v versions (recht om ook vorige versies van een document te lezen) (*) unique permissions (not inherited) (04/05/2012) afdruk op 4/12/ :01 pagina 3/16

4 Site Op het niveau van de site krijgt iedereen standaard leesrechten. - leden van de groep " Site.SecurityAdmins" kunnen het lidmaatschap van de andere groepen bepalen - leden van alle groepen hebben enkel leesrecht (v) op de site. Dit wil zeggen dat de site toegankelijk is en dat alle onderliggende objecten (waarbij de security niet "gebroken" werd, zie verder) ook uitgelezen kunnen worden. Bibliotheek Voor de webdoc-bibliotheek werd de security "gebroken". Dit wil zeggen dat de bibliotheek de rechten van het bovenliggende object (in casu de "site") NIET meer overneemt, maar dat de rechten hier specifiek voor worden bepaald. Samengevat: - niemand kan in de rootfolder van de bibliotheek zelf schrijven (enkel leesrechten op bibliotheekniveau) - in de subfolders krijgen de securityniveaus hun "overeenkomstige" rechten. Bijvoorbeeld: o gebruiker A is lid van Site.Visitors.n3 krijgt leesrechten op folder 3, 2, 1 (alle lager gelegen folders behalve 0), maar NIET op folder 4 (hoger gelegen folder) o gebruiker B is lid van Site.Members.n2 krijgt schrijf en leesrechten op folder 2, 1 maar niet op hoger gelegen folders o gebruiker C is lid van Site.Members.n4 krijgt overal schrijfrechten. Agenda Alle Site.Members.* kunnen nieuwe vergaderingen aanmaken/wijzigen/verwijderen Secties Alle Site.Members.* kunnen nieuwe secties aanmaken/wijzigen/verwijderen DocumentTypes Alle leden kunnen deze lijst lezen. Niemand kan de inhoud van deze lijst wijzigen. De lijst wordt centraal beheerd. SiteBeheerder Als SiteBeheerder bent u initieel lid van de groep " Site.SecurityAdmins". Hierdoor krijgt u enkel leesrechten op de site. U heeft wel een extra recht, namelijk het beheer van de andere securitygroepen. Hierdoor kan u uzelf of uw collega's promoten tot een ander niveau waardoor u meer rechten krijgt. afdruk op 4/12/ :01 pagina 4/16

5 Authenticatie Personeel KU Leuven Alle personeel en studenten van de KU Leuven beschikken over een u-nummer en centraal paswoord. Deze gegevens moeten gebruikt worden om aan te loggen op de WebDoc-site. Anderen hebben nog geen u-nummer. De applicatiebeheerder kan via een formulier https://admin.kuleuven.be/icts/services/account/nkap de gegevens van de gebruiker doorgeven. De persoon zal vervolgens gedefinieerd worden (krijgt u-nummer) en geactiveerd worden(kan gebruikt worden in WebDoc). Externen Er bestaat een procedure voor het registreren van externen (Engels) Let wel: deze accounts (e-nummers) kunnen NIET gebruikt worden in de SAP-module voor het beheer van de samenstelling van de Raden en Organen. Enkel bruikbaar binnen de WebDoc applicatie zelf. Radenbeheersmodule: Samenstelling van Raden en Organen De officiële samenstelling van de Raden en Organen wordt in SAP beheerd. Als raadadministrator heeft u een module ter beschikking waarin u leden kan toevoegen/verwijderen en een rol toekennen. Deze module is te vinden in uw KU Loket. Iedere raad is herkenbaar aan zijn uniek RaadNummer: afdruk op 4/12/ :01 pagina 5/16

6 Autorisaties individueel Iedere gekende gebruiker kan toegang verleend worden. op basis van raad-samenstelling De samenstelling van een Raad wordt uiteindelijk vertaald in een groep die op zijn beurt in zijn geheel lid kan worden van een van bovenvermelde SharePoint-groepen. De naamconventie is hier: LUNA\kuleuven.gs.raad_[RAAD-NUMMER] waarbij [RAAD-NUMMER] dient vervangen te worden door het effectieve nummer van de Raad. op basis van organigram U kan ook Organigramgroepen gebruiken. Hiervoor is de naamconventie: kuleuven.us.ou_[organigram-nummer] of kuleuven.us.ourec_[organigram-nummer] (recursief, inclusief alle onderliggende niveau's) waarbij [ORGANIGRAM-NUMMER] dient vervangen te worden door het nummer van de Organisatorische Eenheid. algemene procedure Binnen WebDoc kan u makkelijk de gewenste autorisaties verlenen door gebruik te maken van - Groepen met betrekking tot Organigram-nummer - Groepen met betrekking tot de samenstelling van Raden en Organen - individuele gebruikers en deze objecten lid te maken van de gewenste WebDoc groep. Als lid van de groep Site.SecurityAdmins beschikt u immers over het recht om de leden van een SharePoint groep te wijzigen. Dit kan als volgt: SiteActies SiteMachtigingen afdruk op 4/12/ :01 pagina 6/16

7 U krijgt een overzicht van alle groepen Klik op een gewenste groep, voorbeeld WebDoc.Members.n2 Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste gebruikers (of groepen van gebruikers) aan deze WebDoc-groep kan toevoegen: afdruk op 4/12/ :01 pagina 7/16

8 je kan ook gebruikers/groepen opzoeken: Opmerking: de optie om "Nieuwe gebruikers een welkomstbericht sturen" werkt niet altijd bij groepen. Hiervoor moet de groep zelf ook een e- mailadres hebben, wat niet altijd het geval is. Voor meer info, contacteer je sitebeheerder. afdruk op 4/12/ :01 pagina 8/16

9 Machtigingsniveau's Het verlenen van autorisaties gebeurt op verschillende niveaus. Samengevat: een gebruiker; wordt lid van een groep; die een bepaald machtigingsniveau heeft; waardoor er bepaalde machtigingen worden gegeven. De machtigingsniveau's met hun rechten worden centraal beheerd. Voorbeeld: - op siteniveau, - heeft de groep " Site.Members" het machtigingsniveau " Site.RestrictedRead", - maar op de folder "0.In Voorbereiding" het machtigingsniveau " Site.Contribute". Wat deze machtigingsniveau's in detail inhouden kan u zien in volgend overzicht: afdruk op 4/12/ :01 pagina 9/16

10 WebDoc V2 Machtigingsniveaus Machtigingen WebDoc.SecurityAdmins WebDoc.Contribute WebDoc.Read WebDoc.RestrictedRead Lijstmachtigingen Lijsten beheren Lijsten maken en verwijderen, kolommen aan een lijst toevoegen of eruit verwijderen en op Uitchecken negeren Een document dat is uitgecheckt naar een andere gebruiker verwijderen of inchecken. Items toevoegen Items toevoegen aan lijsten, documenten toevoegen aan documentbibliotheken en opmerk x Items bewerken Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en opmerkingen over webdiscussies x Items verwijderen Items uit een lijst verwijderen, documenten uit een documentbibliotheek verwijderen en op x Items weergeven Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en opmerkingen over webdiscussies x x x x Items goedkeuren Een secundaire versie van een lijstitem of document goedkeuren. Items openen De bron van documenten met bestandshandlers op de server weergeven. x x x x Versies weergeven Vorige versies van een lijstitem of document weergeven. x x x Versies verwijderen Vorige versies van een lijstitem of document verwijderen. x Waarschuwingen maken waarschuwingen maken. x x x x Toepassingspagina's weergeven Formulieren, weergaven en toepassingspagina's weergeven. Lijsten inventariseren. x x x x Sitemachtigingen Machtigingen beheren Machtigingsniveaus op de website maken en wijzigen en machtigingen toewijzen aan geb Gebruikersgegevens weergeven Rapporten weergeven over het gebruik van een website. Subsites maken Subsites maken, zoals team sites, sites voor vergaderwerkruimten en sites voor documen Website beheren Hiermee kunnen alle beheerderstaken voor de website worden uitgevoerd en kan inhoud w Pagina's toevoegen en aanpassen HTML-pagina's of pagina's met webonderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen en de we Thema's en randen toepassen Een thema of randen toepassen op de hele website. Opmaakmodellen toepassen Een opmaakmodel (.CSS-bestand) op de website toepassen. Groepen maken Een groep gebruikers maken die overal in de siteverzameling kan worden gebruikt. Zoeken in mappen Bestanden en mappen van een website inventariseren met SharePoint Designer- en Web x Pagina's bekijken Pagina's weergeven op een website. x x x x Machtigingen inventariseren Machtigingen voor een website, lijst, map, document of lijstitem inventariseren. Bladeren in gebruikersgegevens Informatie over gebruikers van de website weergeven. x x x x Waarschuwingen beheren Waarschuwingen beheren voor alle gebruikers van de website. Externe interfaces gebruiken Toegang krijgen tot de website via SOAP-, Web DAV- of SharePoint Designer-interfaces. x x x x Clientintegratiefuncties gebruiken Functies gebruiken die clienttoepassingen starten. Zonder deze machtiging moeten gebru x x x x Openen Stelt gebruikers in staat een website, lijst of map te openen, zodat ze toegang hebben tot x x x x Eigen gebruikersgegevens bewerken Hier kan een gebruiker zijn of haar gebruikersgegevens wijzigen, zoals een foto toevoegen x Persoonlijke machtigingen Persoonlijke weergaven beheren Persoonlijke weergaven van lijsten maken, wijzigen en verwijderen. x Persoonlijke webonderdelen toevoegepersoonlijke webonderdelen toevoegen of verwijderen op een pagina met webonderdelen. x Persoonlijke webonderdelen bijwerkenwebonderdelen bijwerken om persoonlijke informatie weer te geven. x afdruk op 4/12/ :01 pagina 10/16

11 Machtigingen uitlezen per object U komt op een pagina waar u kan zien welke groepen welk machtigingsniveau hebben op het geselecteerde item. En u kan ook per gebruiker de effectieve machtigingen lezen afdruk op 4/12/ :01 pagina 11/16

12 via "Groepsmachtigingen weergeven" afdruk op 4/12/ :01 pagina 12/16

13 Nu krijgt u een overzicht van alle toegekende machtigingsniveaus: Opmerking Hier wordt enkel een overzicht gegeven van objecten waar de machtigingen "gebroken" werden. Zo moet je bovenstaande informatie interpreteren als: leden van de groep Site.Members.n3 hebben op siteniveau het machtigingsniveau " Site.Contribute" INCLUSIEF alle onderliggende objecten, BEHALVE waar deze gebroken werd, zoals op "/Lists/DocumentTypes" waar deze personen het machtigingsniveau " Site.RestrictedRead" hebben, etc via webpart "gebruikersmachtingen" Er werd een tool ontwikkeld om de effectieve machtigingen overzichtelijk op te lijsten. afdruk op 4/12/ :01 pagina 13/16

14 Deze tool leest eenduidig uit tot welke groepen een bepaalde gebruiker behoort en welk machtigingsniveau ze hierdoor op site-niveau krijgen: Bovendien is het mogelijk om de effectieve machtigingen ook uit te lezen op onderliggende niveau's: Als je over één van icoontjes gaat met de muis, verschijnt de legende User has no access User can view List items User can add list items User can edit list items User can delete list items afdruk op 4/12/ :01 pagina 14/16

15 Opmerking: Het is voor iedere gebruiker die toegang heeft tot de site mogelijk om het groepslidmaatschap van een andere gebruiker uit te lezen. Voorbeeld: Hier kan de gebruiker Site.Visitor uitlezen dat een andere gebruiker Site.Member behoort tot de groepen Site.Members en Site.Visitors. Best Practices Voorbeeld 1: "centraal beheer" Centraal beheer door sitebeheerder. - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin - Leden: Site.Visitor.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Sitebeheerder krijgt documenten via mail, etc.. - Sitebeheerder plaatst documenten in upload folder en bewerkt metadata - Sitebeheerder verplaatst documenten naar n1 n4 (= publiceren ) - Leden krijgen enkel gepubliceerde documenten te zien (niet editeerbaar) Voorbeeld 2: "samenwerking" Alle leden mogen documenten uploaden/wijzigen - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin - Leden: Site.Member.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Leden uploaden documenten op juiste locatie n1 n4 en voegen zelf metadata toe Voorbeeld 3: "publicatie" Gedeelde samenwerking - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin + Site.member.n4 afdruk op 4/12/ :01 pagina 15/16

16 - Leden: Site.Member EN Leden: Site.Visitor.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Leden uploaden zelf documenten in upload-folder (+ metadateren eventueel zelf ) - Sitebeheerder verplaatst documenten naar n1 n4 (= publiceren ). Documenten worden op dat moment enkel leesbaar - Leden raadplegen documenten n1 n4 afdruk op 4/12/ :01 pagina 16/16

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Gebruikershandleiding EDUgroepen Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Inleiding... 3 1. Over EDUgroepen *... 4 Aanmelden en registreren... 4 Aanmaken van teamsite...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens SharePoint 2010 Stappenplan Joey Lemmens Inleiding In dit stappenplan wordt beschreven hoe je van niets naar een uitgebreide SharePointsite gaat. De nadruk ligt vooral op integratie met Microsoft Office

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Workspaces in TYPO3 V4

Workspaces in TYPO3 V4 Workspaces in TYPO3 V4 Extension Key: doc_v4_workspace Copyright 2000-2005, matthias_yyyy@contratec.de, This document is published under the Open Content License available

Nadere informatie

User Management E-applications

User Management E-applications User Management E-applications CONTENT TABLE 1. User management algemeen 3-6 1.1. Wat is User Management? 4 1.2. Toegang tot portal en e-applications 5 1.3. Toegang tot User management 6 2. Gebruikers

Nadere informatie

Site Management Handleiding

Site Management Handleiding Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site Erwin Rijss Smartsite Software BV Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Beknopte Handleiding

Beknopte Handleiding Beknopte Handleiding Wat is FileDoc? FileDoc is het totaalpakket voor elke onderneming die haar informatie op efficiënte wijze wil organiseren, beheren en veilig aanbieden. Met FileDoc kan u elk bestand

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Martiris 2011. Secure Private Data. Gegevensbescherming in Oracle Databases

Martiris 2011. Secure Private Data. Gegevensbescherming in Oracle Databases Martiris 2011 Secure Private Data Gegevensbescherming in Oracle Databases Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 3 HISTORIE... 4 SECURE PRIVATE DATA: FUNCTIONEEL... 4 A) ROW LEVEL SECURITY... 4 B) COLUMN MASKING...

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Functionele analyse. Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal. e2e N.V.

Functionele analyse. Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal. e2e N.V. Functionele analyse Voor het implementeren van de nieuwe website van Wuustwezel in Drupal e2e N.V. Bruiloftstraat 127-9050 Gent België Tel.: +32 (0)9 267 64 70 Fax: +32(0)9 267 64 80 Email: info@e2e.be

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert

Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Handleiding Nieuwe functies binnen LogiVert Uitleg over functies binnen Aurore Datum van document: 18 september 2012 1 Inhoud 1 - Mobiele webwinkel... 3 2 - Artikelreviews... 5 3 - Extra documenten...

Nadere informatie