WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders"

Transcriptie

1 WEBDOC V2 mini-handleiding voor sitebeheerders Wat is webdoc... 2 Afscherming van gegevens... 3 Site... 4 Bibliotheek... 4 Agenda... 4 Secties... 4 DocumentTypes... 4 SiteBeheerder... 4 Authenticatie... 5 Personeel KU Leuven... 5 Externen... 5 Radenbeheersmodule: Samenstelling van Raden en Organen... 5 Autorisaties... 6 individueel... 6 op basis van raad-samenstelling... 6 op basis van organigram... 6 algemene procedure... 6 Machtigingsniveau's... 9 Machtigingen uitlezen per object via "Groepsmachtigingen weergeven" via webpart "gebruikersmachtingen" Best Practices Voorbeeld 1: "centraal beheer" Voorbeeld 2: "samenwerking" Voorbeeld 3: "publicatie" afdruk op 4/12/ :01 pagina 1/16

2 Wat is webdoc WebDoc is een webapplicatie die het toelaat om documenten te delen, er samen aan te werken en ze te publiceren. In essentie is WebDoc een digitale bibliotheek waar documenten kunnen worden bewaard en waar er bepaalde extra informatie (=metadata) aan kan worden toegevoegd: - Onderwerp Een vrij tekst veld waarin je een korte omschrijving van het document kan toevoegen. - Vergadering Alle documenten worden gekoppeld aan een bepaalde vergadering. Hierdoor kunnen de documenten achteraf makkelijk worden weergegeven per jaar, per vergadering, etc. - Sectie De sitebeheerder bepaalt een limitatieve lijst van "secties". Ieder document kan gekoppeld worden aan één van deze secties. Er wordt een weergave voorzien per sectie - Rubriek Een vrij veld waar bepaalde "rubrieken" kunnen worden ingevuld. Bij conventie wordt een weergave voorzien waarbij de documenten gegroepeerd worden per rubriek (=eerste letter van veld Rubriek) - DocumentType Door de centrale ICTS-diensten wordt een lijst van "DocumentTypes" ter beschikking gesteld. Documenten kunnen gekoppeld worden aan één van deze vooraf ingestelde DocumentTypes. - Autorisatie Dit veld wordt berekend op basis van de folder waarin het document zich bevindt. Je kan deze metadata niet zelf wijzigen. Met behulp van weergaves kunnen de documenten vervolgens op de gewenste manier weergegeven worden. Voorbeeld: per jaar of per vergadering, per rubriek, etc De applicatie laat bovendien toe om documenten af te schermen aan de hand van 4 beveiligingsniveaus. De sitebeheerder bepaalt welke documenten toegankelijk zijn. afdruk op 4/12/ :01 pagina 2/16

3 Afscherming van gegevens Als sitebeheerder bepaalt u de autorisaties op de site. Dit gebeurt aan de hand van groepen. De effectieve rechten werden reeds gezet op de site, bibliotheken en lijsten. Samengevat is er onderscheid te maken tussen "visitors" (leesrechten) en "members" (schrijfrechten). Specifiek voor de WebDoc applicatie werden er 4 beveiligingsniveaus (n1 n4) voorzien, ieder met zijn eigen specifieke rechten. De beveiligingsniveaus zijn bovendien "getrapt": als je een recht hebt gekregen op bepaald niveau, heb je dit recht ook op de onderliggende niveaus. Een overzicht van deze SecurityMatrix: WEBDOC V2 AutorisatieTabel - SecurityMatrix METADATA WEBDOC GROEPEN Onderwerp (vrije tekst) Vergadering (opzoekveld) Sectie (opzoekveld) Rubriek (vrije tekst) DocumentType (opzoekveld) Autorisatie (berekend veld) Site.visitors Site.visitors.n1 Site.visitors.n2 Site.visitors.n3 Site.visitors.n4 Site.Secretarissen Site.Members.n0 Site.members.n1 Site.members.n2 Site.members.n3 Site.members.n4 Site.Members Site.Members.Agenda Site.Members.Secties Site.Members.Nuttigelinks Site.Members.Aankondigingen Site.SecurityAdmins GEGEVENS (site) r r r r r r r r r r r r r r r r r WebDoc-bibliotheek r r r r r r r r r r r r r r r r r (*) 0.In Voorbereiding In Voorbereiding rv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 1.Toegankelijk Toegankelijk r r r r rv rwxv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 2.Beperkt Toegankelijk Beperkt Toegankelijk r r r rv rwxv rwxv rwxv rwxv r (*) 3.Vertrouwelijk Vertrouwelijk r r rv rwxv rwxv rwxv r (*) 4.Strikt Vertrouwelijk Strikt Vertrouwelijk r rv rwxvrwxv r (*) Lijsten Agenda r r r r r r r r r r r rwxv rwxv r r r r (*) Secties r r r r r r r r r r r rwxv r rwxv r r r (*) DocumentTypes r r r r r r r r r r r r r r r r r (*) Nuttige Links r r r r r r r r r r r rwxv r r rwxv r r (*) Aankondigingen r r r r r r r r r r r rwxv r r r rwxv r (*) NAVIGATIE Agenda x x x x x x x x x x x x x x x x x Documenten x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Vergadering x x x x x x x x x x x x x x x x x Per Rubriek x x Per Folder x x x x x x In Voorbereiding x x x x x x x Lijsten x x Agenda x x x Secties x x x DocumentTypes x x Nuttige Links x x x Aankondigingen x x x Admin x x Gebruikersmachtigingen x Beveiligingsgroepen x (1) metadata: extra informatie die aan een document kan toegvoegd worden (2) de eigenaar van alle webdoc groepen is de groep WebDoc.SecurityAdmins. Enkel zij bepalen wie lid wordt van deze groepen LEGENDE r RestrictedRead (geen vorige versies kunnen uitlezen) w write x delete v versions (recht om ook vorige versies van een document te lezen) (*) unique permissions (not inherited) (04/05/2012) afdruk op 4/12/ :01 pagina 3/16

4 Site Op het niveau van de site krijgt iedereen standaard leesrechten. - leden van de groep " Site.SecurityAdmins" kunnen het lidmaatschap van de andere groepen bepalen - leden van alle groepen hebben enkel leesrecht (v) op de site. Dit wil zeggen dat de site toegankelijk is en dat alle onderliggende objecten (waarbij de security niet "gebroken" werd, zie verder) ook uitgelezen kunnen worden. Bibliotheek Voor de webdoc-bibliotheek werd de security "gebroken". Dit wil zeggen dat de bibliotheek de rechten van het bovenliggende object (in casu de "site") NIET meer overneemt, maar dat de rechten hier specifiek voor worden bepaald. Samengevat: - niemand kan in de rootfolder van de bibliotheek zelf schrijven (enkel leesrechten op bibliotheekniveau) - in de subfolders krijgen de securityniveaus hun "overeenkomstige" rechten. Bijvoorbeeld: o gebruiker A is lid van Site.Visitors.n3 krijgt leesrechten op folder 3, 2, 1 (alle lager gelegen folders behalve 0), maar NIET op folder 4 (hoger gelegen folder) o gebruiker B is lid van Site.Members.n2 krijgt schrijf en leesrechten op folder 2, 1 maar niet op hoger gelegen folders o gebruiker C is lid van Site.Members.n4 krijgt overal schrijfrechten. Agenda Alle Site.Members.* kunnen nieuwe vergaderingen aanmaken/wijzigen/verwijderen Secties Alle Site.Members.* kunnen nieuwe secties aanmaken/wijzigen/verwijderen DocumentTypes Alle leden kunnen deze lijst lezen. Niemand kan de inhoud van deze lijst wijzigen. De lijst wordt centraal beheerd. SiteBeheerder Als SiteBeheerder bent u initieel lid van de groep " Site.SecurityAdmins". Hierdoor krijgt u enkel leesrechten op de site. U heeft wel een extra recht, namelijk het beheer van de andere securitygroepen. Hierdoor kan u uzelf of uw collega's promoten tot een ander niveau waardoor u meer rechten krijgt. afdruk op 4/12/ :01 pagina 4/16

5 Authenticatie Personeel KU Leuven Alle personeel en studenten van de KU Leuven beschikken over een u-nummer en centraal paswoord. Deze gegevens moeten gebruikt worden om aan te loggen op de WebDoc-site. Anderen hebben nog geen u-nummer. De applicatiebeheerder kan via een formulier https://admin.kuleuven.be/icts/services/account/nkap de gegevens van de gebruiker doorgeven. De persoon zal vervolgens gedefinieerd worden (krijgt u-nummer) en geactiveerd worden(kan gebruikt worden in WebDoc). Externen Er bestaat een procedure voor het registreren van externen (Engels) Let wel: deze accounts (e-nummers) kunnen NIET gebruikt worden in de SAP-module voor het beheer van de samenstelling van de Raden en Organen. Enkel bruikbaar binnen de WebDoc applicatie zelf. Radenbeheersmodule: Samenstelling van Raden en Organen De officiële samenstelling van de Raden en Organen wordt in SAP beheerd. Als raadadministrator heeft u een module ter beschikking waarin u leden kan toevoegen/verwijderen en een rol toekennen. Deze module is te vinden in uw KU Loket. Iedere raad is herkenbaar aan zijn uniek RaadNummer: afdruk op 4/12/ :01 pagina 5/16

6 Autorisaties individueel Iedere gekende gebruiker kan toegang verleend worden. op basis van raad-samenstelling De samenstelling van een Raad wordt uiteindelijk vertaald in een groep die op zijn beurt in zijn geheel lid kan worden van een van bovenvermelde SharePoint-groepen. De naamconventie is hier: LUNA\kuleuven.gs.raad_[RAAD-NUMMER] waarbij [RAAD-NUMMER] dient vervangen te worden door het effectieve nummer van de Raad. op basis van organigram U kan ook Organigramgroepen gebruiken. Hiervoor is de naamconventie: kuleuven.us.ou_[organigram-nummer] of kuleuven.us.ourec_[organigram-nummer] (recursief, inclusief alle onderliggende niveau's) waarbij [ORGANIGRAM-NUMMER] dient vervangen te worden door het nummer van de Organisatorische Eenheid. algemene procedure Binnen WebDoc kan u makkelijk de gewenste autorisaties verlenen door gebruik te maken van - Groepen met betrekking tot Organigram-nummer - Groepen met betrekking tot de samenstelling van Raden en Organen - individuele gebruikers en deze objecten lid te maken van de gewenste WebDoc groep. Als lid van de groep Site.SecurityAdmins beschikt u immers over het recht om de leden van een SharePoint groep te wijzigen. Dit kan als volgt: SiteActies SiteMachtigingen afdruk op 4/12/ :01 pagina 6/16

7 U krijgt een overzicht van alle groepen Klik op een gewenste groep, voorbeeld WebDoc.Members.n2 Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste gebruikers (of groepen van gebruikers) aan deze WebDoc-groep kan toevoegen: afdruk op 4/12/ :01 pagina 7/16

8 je kan ook gebruikers/groepen opzoeken: Opmerking: de optie om "Nieuwe gebruikers een welkomstbericht sturen" werkt niet altijd bij groepen. Hiervoor moet de groep zelf ook een e- mailadres hebben, wat niet altijd het geval is. Voor meer info, contacteer je sitebeheerder. afdruk op 4/12/ :01 pagina 8/16

9 Machtigingsniveau's Het verlenen van autorisaties gebeurt op verschillende niveaus. Samengevat: een gebruiker; wordt lid van een groep; die een bepaald machtigingsniveau heeft; waardoor er bepaalde machtigingen worden gegeven. De machtigingsniveau's met hun rechten worden centraal beheerd. Voorbeeld: - op siteniveau, - heeft de groep " Site.Members" het machtigingsniveau " Site.RestrictedRead", - maar op de folder "0.In Voorbereiding" het machtigingsniveau " Site.Contribute". Wat deze machtigingsniveau's in detail inhouden kan u zien in volgend overzicht: afdruk op 4/12/ :01 pagina 9/16

10 WebDoc V2 Machtigingsniveaus Machtigingen WebDoc.SecurityAdmins WebDoc.Contribute WebDoc.Read WebDoc.RestrictedRead Lijstmachtigingen Lijsten beheren Lijsten maken en verwijderen, kolommen aan een lijst toevoegen of eruit verwijderen en op Uitchecken negeren Een document dat is uitgecheckt naar een andere gebruiker verwijderen of inchecken. Items toevoegen Items toevoegen aan lijsten, documenten toevoegen aan documentbibliotheken en opmerk x Items bewerken Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en opmerkingen over webdiscussies x Items verwijderen Items uit een lijst verwijderen, documenten uit een documentbibliotheek verwijderen en op x Items weergeven Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en opmerkingen over webdiscussies x x x x Items goedkeuren Een secundaire versie van een lijstitem of document goedkeuren. Items openen De bron van documenten met bestandshandlers op de server weergeven. x x x x Versies weergeven Vorige versies van een lijstitem of document weergeven. x x x Versies verwijderen Vorige versies van een lijstitem of document verwijderen. x Waarschuwingen maken waarschuwingen maken. x x x x Toepassingspagina's weergeven Formulieren, weergaven en toepassingspagina's weergeven. Lijsten inventariseren. x x x x Sitemachtigingen Machtigingen beheren Machtigingsniveaus op de website maken en wijzigen en machtigingen toewijzen aan geb Gebruikersgegevens weergeven Rapporten weergeven over het gebruik van een website. Subsites maken Subsites maken, zoals team sites, sites voor vergaderwerkruimten en sites voor documen Website beheren Hiermee kunnen alle beheerderstaken voor de website worden uitgevoerd en kan inhoud w Pagina's toevoegen en aanpassen HTML-pagina's of pagina's met webonderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen en de we Thema's en randen toepassen Een thema of randen toepassen op de hele website. Opmaakmodellen toepassen Een opmaakmodel (.CSS-bestand) op de website toepassen. Groepen maken Een groep gebruikers maken die overal in de siteverzameling kan worden gebruikt. Zoeken in mappen Bestanden en mappen van een website inventariseren met SharePoint Designer- en Web x Pagina's bekijken Pagina's weergeven op een website. x x x x Machtigingen inventariseren Machtigingen voor een website, lijst, map, document of lijstitem inventariseren. Bladeren in gebruikersgegevens Informatie over gebruikers van de website weergeven. x x x x Waarschuwingen beheren Waarschuwingen beheren voor alle gebruikers van de website. Externe interfaces gebruiken Toegang krijgen tot de website via SOAP-, Web DAV- of SharePoint Designer-interfaces. x x x x Clientintegratiefuncties gebruiken Functies gebruiken die clienttoepassingen starten. Zonder deze machtiging moeten gebru x x x x Openen Stelt gebruikers in staat een website, lijst of map te openen, zodat ze toegang hebben tot x x x x Eigen gebruikersgegevens bewerken Hier kan een gebruiker zijn of haar gebruikersgegevens wijzigen, zoals een foto toevoegen x Persoonlijke machtigingen Persoonlijke weergaven beheren Persoonlijke weergaven van lijsten maken, wijzigen en verwijderen. x Persoonlijke webonderdelen toevoegepersoonlijke webonderdelen toevoegen of verwijderen op een pagina met webonderdelen. x Persoonlijke webonderdelen bijwerkenwebonderdelen bijwerken om persoonlijke informatie weer te geven. x afdruk op 4/12/ :01 pagina 10/16

11 Machtigingen uitlezen per object U komt op een pagina waar u kan zien welke groepen welk machtigingsniveau hebben op het geselecteerde item. En u kan ook per gebruiker de effectieve machtigingen lezen afdruk op 4/12/ :01 pagina 11/16

12 via "Groepsmachtigingen weergeven" afdruk op 4/12/ :01 pagina 12/16

13 Nu krijgt u een overzicht van alle toegekende machtigingsniveaus: Opmerking Hier wordt enkel een overzicht gegeven van objecten waar de machtigingen "gebroken" werden. Zo moet je bovenstaande informatie interpreteren als: leden van de groep Site.Members.n3 hebben op siteniveau het machtigingsniveau " Site.Contribute" INCLUSIEF alle onderliggende objecten, BEHALVE waar deze gebroken werd, zoals op "/Lists/DocumentTypes" waar deze personen het machtigingsniveau " Site.RestrictedRead" hebben, etc via webpart "gebruikersmachtingen" Er werd een tool ontwikkeld om de effectieve machtigingen overzichtelijk op te lijsten. afdruk op 4/12/ :01 pagina 13/16

14 Deze tool leest eenduidig uit tot welke groepen een bepaalde gebruiker behoort en welk machtigingsniveau ze hierdoor op site-niveau krijgen: Bovendien is het mogelijk om de effectieve machtigingen ook uit te lezen op onderliggende niveau's: Als je over één van icoontjes gaat met de muis, verschijnt de legende User has no access User can view List items User can add list items User can edit list items User can delete list items afdruk op 4/12/ :01 pagina 14/16

15 Opmerking: Het is voor iedere gebruiker die toegang heeft tot de site mogelijk om het groepslidmaatschap van een andere gebruiker uit te lezen. Voorbeeld: Hier kan de gebruiker Site.Visitor uitlezen dat een andere gebruiker Site.Member behoort tot de groepen Site.Members en Site.Visitors. Best Practices Voorbeeld 1: "centraal beheer" Centraal beheer door sitebeheerder. - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin - Leden: Site.Visitor.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Sitebeheerder krijgt documenten via mail, etc.. - Sitebeheerder plaatst documenten in upload folder en bewerkt metadata - Sitebeheerder verplaatst documenten naar n1 n4 (= publiceren ) - Leden krijgen enkel gepubliceerde documenten te zien (niet editeerbaar) Voorbeeld 2: "samenwerking" Alle leden mogen documenten uploaden/wijzigen - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin - Leden: Site.Member.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Leden uploaden documenten op juiste locatie n1 n4 en voegen zelf metadata toe Voorbeeld 3: "publicatie" Gedeelde samenwerking - Sitebeheerder: Site.SecurityAdmin + Site.member.n4 afdruk op 4/12/ :01 pagina 15/16

16 - Leden: Site.Member EN Leden: Site.Visitor.nx Manier van werken: - Sitebeheerder bepaalt rechten - Leden uploaden zelf documenten in upload-folder (+ metadateren eventueel zelf ) - Sitebeheerder verplaatst documenten naar n1 n4 (= publiceren ). Documenten worden op dat moment enkel leesbaar - Leden raadplegen documenten n1 n4 afdruk op 4/12/ :01 pagina 16/16

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers Wat is webdoc... 2 De site... 3 Toegang tot Webdoc... 4 Aanmelden.... 4 Hoe te gebruiken... 5 Documenten raadplegen... 5 Documenten met betrekking tot volgende

Nadere informatie

Onder sitebeheerder verstaan we in dit geval iemand die behoort tot zowel de groep KULeuven.SecurityAdmins (= machtigingen toekennen) als

Onder sitebeheerder verstaan we in dit geval iemand die behoort tot zowel de groep KULeuven.SecurityAdmins (= machtigingen toekennen) als 1 2 Onder sitebeheerder verstaan we in dit geval iemand die behoort tot zowel de groep KULeuven.SecurityAdmins (= machtigingen toekennen) als KULeuven.Owners (volledig beheer van de site behalve machtigingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING 1 2 3 TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING De voorbeeldsite van waaruit vertrokken is, is de standaardsite aangeboden door het KU Leuven-SharePoint team Elke site heeft standaard één sitebeheerder (kan de standaardsite

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Studieobjecten bewerken Marnix academie. Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015

Studieobjecten bewerken Marnix academie. Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015 Studieobjecten bewerken 2015 2016 Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2015 Vragen / opmerkingen mail mailto:h.zuidervaart@hsmarnix.nl Marnix academie Inhoudsopgave Inhoud Over de studieobjecten... 1 Studieobjecten

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen

Basiscursus SharePoint 2013 V1.0. Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen Basiscursus SharePoint 2013 V1.0 Kim Snellink & Daan Legrand Fontys Hogescholen SharePoint 2013 Basiscursus: Praktijk Werken met SharePoint Welkom bij de basiscursus voor SharePoint 2013! Voor we beginnen

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Handleiding HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Versie 01.02 8/4/2015 09/09/2015 Inhoud Inhoud 1. Over dit document... 1 2. Starten met Samenwerken als een Service... 2 3.... 3 3.1. Starttegels

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Snel aan de slag met EDUgroepen

Snel aan de slag met EDUgroepen Aanmaken van een teamsite Nadat je bent ingelogd op www.edugroepen.nl kun je er voor kiezen om een teamsite aan te maken. Dit kan alleen als je verbonden bent aan een instelling voor hoger onderwijs of

Nadere informatie

Wordpress website beheren

Wordpress website beheren Wordpress website beheren gemaakt door: Noppert Websites www.noppertwebsites.nl Wordpress website beheren bladzijde 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Inloggen en eerste indruk Pagina aanmaken/bewerken Foto/afbeelding

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Deel I Introductie Clixmaster Studio

Deel I Introductie Clixmaster Studio Deel I Introductie Clixmaster Studio R5.0 Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/12 Deel I - Introductie Clixmaster Studio 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Handleiding RS Gallery

Handleiding RS Gallery Handleiding RS Gallery Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Gallerijen... 4 3. Upload (enkele foto)... 6 4. Batch upload (meerdere foto s)... 8 5. Items... 10 6. Detail item/afbeelding... 11 Versie :0.1 2/11

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Business Sharepoint Inhoud

Business Sharepoint Inhoud Business Sharepoint Inhoud Hoe kan ik een BlackBerry-gebruiker toevoegen? (Business Sharepoint)... 2 Hoe aan de slag gaan met Business SharePoint?... 10 Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke Business

Nadere informatie

Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft. Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint

Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft. Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint Quick Reference guide site beheer SharePoint TU Delft 1. Introductie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Inleiding. In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op:

Inleiding. In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op: Pagina 1 van 58 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen en de startpagina... 5 Lijsten, bibliotheken en alerts... 6 inleiding... 6 Lijsten... 6 Item toevoegen... 7 Item wijzigen... 8 Item verwijderen...

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele toegang tot de standaardmappen: Agenda, Taken, Postvak IN, Contacten, Notities

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

Stap 7 & 8: Mappen delen met andere gebruikers van Dropbox, betalende versie van Dropbox downloaden

Stap 7 & 8: Mappen delen met andere gebruikers van Dropbox, betalende versie van Dropbox downloaden DROPBOX HANDLEIDING I N H O U D Stap 1 & 2: Inleiding, account aanmaken en inloggen Stap 3 & 4: Dropbox niet installeren op de computer, Dropbox installeren op computer Stap 5 & 6: Nieuwe map aanmaken,

Nadere informatie

Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren

Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Uitleg indeling website Achtergrond beheeromgeving TYPO3 Het publiceren Opmaken homepage Het maken van pagina's Het opmaken van pagina

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

Viaa Online - OneDrive

Viaa Online - OneDrive Viaa Online - OneDrive Wat is OneDrive Onedrive maakt het mogelijk om je bestanden op te slaan in de cloud. Cloudopslag betekent dat je bestanden opgeslagen worden op het internet en je ze ook vanaf iedere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time)

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time) Algemeen/General Gepubliceerd maar gewijzigd Published but changed Meer acties op geselecteerde content More actions on selected content Gepubliceerd en niet gewijzigd Published and not changed Terugdraaien

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen.

Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe je in Outlook 2010 van de Microway Cloud machtigingen kunt uitdelen voor agenda s of mailboxen. Deze uitleg is gegeven op 2 fictieve Cloud gebruikers: Stefan Peters

Nadere informatie

STAPPENPLAN PERMISSIES INSTELLEN OP PROJECTEN

STAPPENPLAN PERMISSIES INSTELLEN OP PROJECTEN Inhoudsopgave 1 Volgorde in het instellen van rechten bij projecten... 1 2 Deelnemersprofielen... 1 3 Rechten op deelnemersprofielen instellen... 3 4 Groepen / personen toevoegen aan deelnemersprofiel...

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten.

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten. Dit document bevat een 15 stappenplan waarbij cursisten worden getraind om binnen de SharePoint omgeving (interne) berichten te kunnen plaatsen voorzien van een overzichtsafbeelding en afbeeldingen voor

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET

WERKEN MET INHOUDSTYPES. SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET WERKEN MET INHOUDSTYPES SharePoint 2013 - Inhoudstypes FACTSHEET Wat is een Inhoudstype? DEFINITIE Een Inhoudstype (Content Type) is een set met verschillende eigenschappen. Deze eigenschappen definiëren

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

@ @ Machtigingen in Outlook en Outlook webmail. Windows XP SP 3. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT

@ @ Machtigingen in Outlook en Outlook webmail. Windows XP SP 3. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Windows XP SP 3 Machtigingen in Outlook en Outlook webmail Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Machtigingen in Outlook en Outlook webmail Machtigingen gebruiken op

Nadere informatie

@ @ @ @ Machtigingen in Outlook. Outlook 2010

@ @ @ @ Machtigingen in Outlook. Outlook 2010 Outlook 2010 Machtigingen in Outlook Bestemd voor: Versie: Datum: Eigenaar: Medewerkers 0.1 06-12-2011 SSC ICT Machtigingen in Outlook Machtigingen gebruiken op persoonlijke en functionele mailboxen Inleiding

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Quick Reference Card. Activiteiten

Quick Reference Card. Activiteiten Quick Reference Card Activiteiten 1) Een bestaande pagina bewerken 2) Voeg een vertaling toe 3) Het toevoegen van een afbeelding 4) Het hergebruiken van content 5) Het maken van een nieuws- of agenda-item

Nadere informatie

Handleiding RotsRadio Airtime

Handleiding RotsRadio Airtime Handleiding RotsRadio Airtime RotsRadio maakt gebruik van Airtime, een systeem waarmee een groep gebruikers een radiostation kan onderhouden. Met je eigen inloggegevens kan je inhoud toevoegen aan RotsRadio.

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Unit-ICT Docs Handleiding

Unit-ICT Docs Handleiding Unit-ICT Docs Handleiding Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is Unit ICT Docs?... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Beginnen met Unit ICT Docs... 4 Mappen maken... 5 Een document Uploaden.... 6 Een Document

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

User Management E-applications

User Management E-applications User Management E-applications CONTENT TABLE 1. User management algemeen 3-6 1.1. Wat is User Management? 4 1.2. Toegang tot portal en e-applications 5 1.3. Toegang tot User management 6 2. Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 1 Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 Inhoud: Inloggen Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Berichten Pagina 2 Bericht bewerken, Linken Pagina 3-4 Plaatje toevoegen bericht Pagina 5-6 Bericht publiceren

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda

Inform BVBA. Scarabee Handleiding Agenda Inform BVBA Scarabee Handleiding Agenda Steven De Ryck Juni 2009 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Overzicht agenda s...4 2 Detailfiche agenda...5 2.1 Velden...5 2.2 Subforms...5 2.2.1 Alleen lezen...5 2.2.2

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april

Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april 1. Surf naar https://www.outlook.com/student.kdg.be 2. Login met je KdG e-mailadres (@student.kdg.be) als gebruikersnaam en je wachtwoord voor Blackboard en e-studentservice

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

[ OneNote Class Notebook]

[ OneNote Class Notebook] 2016 [ OneNote Class Notebook] ONENOTE CLASS NOTEBOOK CREATOR GEBRUIKEN KURT ROOSBEEK INHOUD 1 Wat is OneNote?... 2 1.1 Interface... 2 1.2 Samenwerken met personen binnen de organisatie... 3 1.3 Samenwerken

Nadere informatie

Handleiding P2Go upload

Handleiding P2Go upload 24-11-2016 Handleiding P2Go upload In deze handleiding worden het volgende onderwerp besproken: 1. P2Go upload 1. Uitleg P2Go upload Wilt u graag een willekeurige video vanaf uw eigen computer/laptop toevoegen

Nadere informatie

SHAREPOINT = HET NIEUWE ARCHIVEREN.

SHAREPOINT = HET NIEUWE ARCHIVEREN. SHAREPOINT = HET NIEUWE ARCHIVEREN. Zit je ook wel eens te turen naar stapels papier op je bureau? Klik je ook je muisvinger lam bij het doorspitten van lange rijen mapjes op de netwerkschijf? Vraag je

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Vit@r PAM Cloud People Attendance - Visitor Management in 10 eenvoudige stappen.

Vit@r PAM Cloud People Attendance - Visitor Management in 10 eenvoudige stappen. Vit@r PAM Cloud People Attendance - Visitor Management in 10 eenvoudige stappen. Stap 1 Ga naar https://vitarapps.com en log in met gebruikersnaam / e-mailadres en paswoord De Engelse taal is standaard

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie