Editors. Hans Van Bossuyt. Geert Decock. Lien De Geyter. Kim Devolder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editors. Hans Van Bossuyt. Geert Decock. Lien De Geyter. Kim Devolder"

Transcriptie

1 Editors Hans Van Bossuyt Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Geert Decock Geert Decock is advocaat aan de balie te Gent en specialist jeugdrecht, zowel in het personen- en familierecht als in het jeugdbeschermingsrecht (jeugdhulpverlening en jeugddelinquentie). Hij maakt, samen met Sofie Van Rumst, deel uit van het kantoor pf-advocaten te Gent. Verder is hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Hij is voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten en voorzitter van de werkgroep Jeugdsanctierecht. Hij is kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Lien De Geyter Afgestudeerd aan de Universiteit Gent, is zij onmiddellijk als voltijds assistent tewerkgesteld geweest in het vakgebied bestuursrecht, vakgroep publiekrecht. Op 1 oktober 2000 is zij, als referendaris, benoemd aan het Grondwettelijk Hof, met evenwel behoud van een deeltijds assistentenmandaat, teneinde haar doctoraat verder te kunnen afwerken. Haar doctoraat heeft zij behaald in september Sedert januari 2005 was zij tevens tewerkgesteld als deeltijds praktijkassistente in de vakgroep grondslagen van het recht, waar zij per 31 december 2013 een einde aan stelt. Vanaf die datum is zij immers aangesteld als deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School waar zij de cursussen administratief recht en grondwettelijk recht zal doceren aan de militaire administrateurs. Zij heeft tal van publicaties op haar naam. Kim Devolder Kim Devolder behaalde in 2004 haar diploma van licenciaat in de rechten met grote onderscheiding. Van september 2004 tot en met september 2010 was zij actief aan de Gentse balie. Sinds 1 oktober 2010 is zij voltijds assistent aan het instituut voor Procesrecht van de Gentse rechtsfaculteit. Zij is auteur van verschillende publicaties in het vakgebied van het aansprakelijkheidsrecht en het procesrecht. Zij schrijft een proefschrift over de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijk contentieux.

2 Ankie Vandekerckhove Ankie Vandekerckhove werkte reeds in de jaren '80 rond kinderrechten en is sindsdien niet meer gestopt. Beginnend in het toenmalig Centrum voor de Rechten van het Kind (Prof. E. Verhellen), bij Kind en Gezin, even bij de Centrale Autoriteit Inter-landelijke Adoptie en natuurlijk ook als eerste Kinderrechtencommissaris van 1999 tot Momenteel is ze projectmedewerker bij het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en richt ze haar aandacht op de jongste groep kinderen, met name in de context van diversiteit en toegankelijkheid. Sofie Van Rumst Sofie Van Rumst studeerde af als licentiaat in de rechten aan de universiteit Gent en zette haar opleiding verder in de criminologie, aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze is sinds 2004 advocaat aan de balie te Gent, en maakt samen met Geert Decock deel uit van het kantoor pf-advocaten te Gent. Ze bouwde een ruime expertise op in het personen- en familierecht, het familiaal vermogensrecht en het bijzonder jeugdrecht, zowel voor wat betreft jeugddelinquentie als voor problematische opvoedingssituaties. Ze is lid van de werkgroep rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK).

3 Auteurs Fiona Ang Fiona Ang studeerde in 2001 af als juriste. Na stages bij Amnesty International en de Verenigde Naties (Genève, Brussel en Jakarta) was ze wetenschappelijk medewerkster bij het Instituut voor Constitutioneel Recht (KU Leuven), waarna ze als child rights officer en international programmes officer bij UNICEF België aan de slag ging. Sinds 2008 is Fiona directeur van Vormen vzw - expertisecentrum mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen (www.vormen.org). Min Bergmans Min Berghmans was van 1988 tot 2002 advocaat, waarvan de laatste 4 jaar lid van de jeugdpermanentie aan de balie te Turnhout. In 1998 kwam het eerste pleegkind in haar gezin wonen. In 2002 werd zij medewerker en in 2009 algemeen directeur van de vzw Steunpunt Jeugdhulp. Deze organisatie ondersteunt jeugdhulpverleners, met inbegrip van pleegouders en diensten voor pleegzorg. Zij kunnen met hun vragen over knelpunten in de begeleiding van minderjarigen terecht bij de juridische helpdesk op en op een onderdeel van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (Larcier). Jan Bosmans Jan Bosmans behaalde een master in de Rechten en Criminologie aan de KU Leuven en als Sectorcoördinator voor de Bijzondere Jeugdzorg, Gezinsondersteuning en Kinderopvang bij het Vlaams Welzijnsverbond. Bovendien is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht aan de KU Leuven. Jan Bosmans is vanaf het eerste uur betrokken op de ontwikkeling van de Integrale jeugdhulp en volgt van dichtbij de werkzaamheden van de Agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Steven Brouwers Steven Brouwers is doctor in de rechten en licentiaat in het economisch recht. Als advocaat specialiseerde hij zich in het familie- en familiaal vermogensrecht. Hij was gedurende 25 jaar plaatsvervangend vrederechter. Sinds 1998 is hij advocaat-bemid-

4 delaar in familiezaken. Hij was onderwijsprofessor aan de VUB, en is er thans nog gastdocent. Hij is docent aan de stageschool van de balies Antwerpen-Turnhout-Mechelen, alsook aan de Universiteit Antwerpen in het kader van de post academische opleiding 'Bemiddeling'. Hij werkte mee aan talrijke juridische publicaties, artikelsgewijze kommentaren, rechtspraakoverzichten en tijdschriften. Hij schreef verschillende boeken m.b.t. de echtscheiding en de alimentatieverplichtingen. Geert Decock Geert Decock is advocaat aan de balie te Gent en specialist jeugdrecht, zowel in het personen- en familierecht als in het jeugdbeschermingsrecht (jeugdhulpverlening en jeugddelinquentie). Hij maakt, samen met Sofie Van Rumst, deel uit van het kantoor pf-advocaten te Gent. Verder is hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Hij is voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten en voorzitter van de werkgroep Jeugdsanctierecht. Hij is kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Arent De Dapper Arent De Dapper studeerde in 2004 met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de UGent. Aan dezelfde universiteit behaalde hij in 2005 met grote onderscheiding het diploma van master in de algemene economie en bedrijfskunde. Na zijn studies was hij 6 jaar advocaat aan de Gentse balie bij het advocatenkantoor Opdebeeck, De Groote en Matthys. Sedert oktober 2011 is hij gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijke arrondissement Brugge. Rozemie Defrancq Rozemie Defrancq is lector recht aan de Hogeschool Gent, waar zij onder meer Personen- en familierecht doceert. Zij is daarnaast advocaat aan de balie van Gent, en is verbonden aan de deelredactie rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten. Hans De Greve Hans De Greve werkt sinds 2008 als beleidsmedewerker bij de ngo Plan België. Plan België, lid van de internationale Plankoepel, werkt sinds 1983 met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschappen in het Zuiden en gaat de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid. Als beleidsmedewerker houdt Hans De Greve zich voornamelijk bezig met de thema's 'Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking' en 'Kinderrechten, een prioriteit binnen ontwikkelingssamenwerking'. Voor Plan België werkte Hans De Greve als beleidsmedewerker voor het Netwerk Tegen Armoede. Dominique De Meyst Dominique De Meyst studeerde in 2012 af aan de UGent als master in de Rechten. Ze werkt sindsdien als assistente bij de vakgroep Publiekrecht aan diezelfde universiteit. Haar interesse ligt bij het staats- en grondwettelijk recht, lesgeven aan eerste en tweede bachelor, en begrijpelijke rechtstaal. Ze hoopt van ganser harte dat er ooit een juridische taal zal bestaan zonder passieve werkwoorden. An Depuydt An De Puydt studeerde in 1999 af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. Sinds 2000 is ze actief als advocaat in het kantoor de Puydt van Cauwelaert. Van 2003 t.e.m was ze docent bij SYNTRA en doceerde ze de vakken ondernemingsrecht, verzekeringsrecht (vastgoedsector) en burgerlijk recht. Zij behaalde het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht van de Orde van Vlaamse Balies en sinds 2006 is ze verantwoordelijke voor de jeugdsectie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Bovendien is An De Puydt gecertifieerd bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie.

5 Nele Desmet Nele Desmet behaalde in 1996 haar diploma van licenciaat in de rechten aan de Gentse universiteit. In 1998 studeerde ze vervolgens ook af als licenciaat in de criminologische wetenschappen. In het kader van deze laatste studie volgde ze o.a. de vakken jeugdbeschermingsrecht, jeugdcriminologie en kinderrechten waarna ze, gebeten door kinderrechten en het Belgisch jeugdrecht, stage liep bij de Kinderrechtswinkel vzw en een onderzoek voerde naar het hoorrecht bij minderjarigen in het kader van echtscheiding voor haar thesis. Na een korte omweg via Justitieel Welzijnswerk waar ze gedetineerden zonder recht op verblijf in Merksplas bijstond bij het in orde brengen van hun papieren, ging ze In maart 1999 officieel als juriste aan de slag bij de Kinderrechtswinkel vzw. Sinds 2010 is ze er verantwoordelijk voor de juridische helpdesk. Anissa Devos Anissa Devos is master in de rechten, afgestudeerd aan de KU Leuven in juni Zij is actief aan de balie sedert 1 oktober Zij maakt deel uit van de praktijk gemeen recht (familierecht en familiaal vermogensrecht, contractenrecht, goederenrecht, ) van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse en legt zich toe op het familierecht en familiaal vermogensrecht. Zij is tevens praktijkassistent aan de KULAK voor het vak verbintenissenrecht. Godfried Geudens Godfried Geudens startte in het jaar 1999 als onderzoeksassistent rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen. Hij werd sanctionerend ambtenaar in politiezone Regio Turnjout en praktijkassistent aan de Katholieke Universiteit te Leuven in Na twee jaar werd hij jurist bij de afdeling Bestuurlijke Handhaving in de stad Antwerpen. Sinds vorig jaar is hij veiligheidsburgemeester in de stad Antwerpen. Karl Hanson Karl Hanson is gewoon hoogleraar publiekrecht aan het Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) in Sion, Zwitserland, waar hij kinderrechten doceert in de Master of Advanced Studies in Children's Rights en in de Master interdisciplinaire en droits de l'enfant. Tot 2002 was hij verbonden aan het Centrum voor de Rechten van het Kind van de UGent, waar hij in 2004 promoveerde tot doctor in de rechten over kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Zijn huidig onderzoek en publicaties handelen onder meer over theorievorming in het interdisciplinaire domein van de kinderrechtenstudies, kinderarbeid en werkende kinderen, jeugdstrafrecht en kinderombudswerk. Hij publiceerde samen met Olga Nieuwenhuys het boek Reconceptualizing Children's Rights in International Development (Cambridge University Press, 2013). Hij is lid van het directiecomité van het European Network of Masters in Children's Rights (ENMCR) en is co-editor van het tijdschrift Childhood. Sara Lembrechts Sara Lembrechts is sinds 2012 voltijds werkzaam als onderzoeker en beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi). Sara voltooide een specialisatieopleiding in Childhood Studies & Children's Rights aan de Vrije Universiteit van Berlijn (2013). Eerder volgde ze een LLM in International & European Law (2011), alsook een Bachelor in European Studies (2009), beide aan de Universiteit van Maastricht. In het kader van haar studies was Sara stagiaire bij Amnesty International New Zealand (2008), bij het UNICEF liaison office at the United Nations in Genève (2010) en bij de Belgische Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (2010), waar zij de ontwikkelingen rond het derde Facultatief Protocol bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind inzake een communicatieprocedure opvolgde. Karin Maes Karin Maes is reeds vele jaren actief rond kinderrechten. Zij richtte eind de jaren 80 de Kinderrechtswinkel op waarvan zij nu nog steeds de coördinator is. Zij was ook meer dan 10 jaar voorzitter van de Vlaamse Kinderrechtencoalitie. Zij behaalde een bachelor maatschappelijk werk en een master in de criminologie.

6 Sofie Marnef Sofie Marnef is sinds januari 2014 deeltijds stafmedewerker bij het Kenniscentrum Kinderrechten vzw. Intussen volgt zij ook de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen. Sofie behaalde in 2013 de graad van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, met een minor in het Publiek Recht en een maior in het Internationaal en Europees Recht. Zij ontwikkelde reeds tijdens haar studies een bijzondere interesse voor kinderrechten. In het kader hiervan was zij stagiaire bij het Kinderrechtencommissariaat te Brussel (2011) en bij UNICEF België (2011). Hans Van Bossuyt Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Arne Vandaele Arne Vandaele werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1995, waar hij in 2003 ook doctor in de rechten werd met een proefschrift over mensenrechten en internationale handel. Hij behaalde in 1997 ook een Master in Law (LL.M.) aan de McGill University in Montreal. In 2003 werd hij lid van de Brusselse balie. Hij was achtereenvolgens verbonden aan Linklaters De Bandt, Nauta Dutilh en Eubelius. Hij is sinds juli 2013 stichtend vennoot van het advocatenkantoor Portico, een nichekantoor in het administratief recht. Arne Vandaele is momenteel ook vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en geeft les aan Syntra. Hij is auteur van diverse internationale en nationale publicaties in het domein van het publiek internationaal recht, de mensenrechten en het administratief recht. Catherine Van de Heyning Catherine Van de Heyning behaalde en licentiaatsdiploma rechten aan de Universiteit Antwerpen en een LLM aan University College of Londen. Zij doctoreerde in 2011 op een FWO-doctoraatsproject met betrekking tot de gelaagde bescherming van mensenrechten in Europa. Zij werkte als Universitair Docent aan de Universiteit van Leiden. Momenteel is zij actief als advocate bij Monard-D Hulst in het strafrecht aan de Antwerpse balie en verbonden aan de Universiteit Antwerpen als postdoctoraal onderzoekster. Catherine zetelt in de redactieraad van het Tijdschrift voor Mensenrechten. Eric Van der Mussele Eric Van der Mussele behaalde in 1976 zijn diploma als licenciaat in de Rechten UIA en licenciaat in de zee- en binnenvaartrecht UFSIA met onderscheiding. Hij werkte als advocaat aan de Balie van Antwerpen en was acht jaar lid van de Raad, Voorzitter vvan het Bureau juridische bijstand, voorzitter van het Bureau Stage en Beroepsopleiding en tuchtverslaggever. Sedert 1985 is hij verantwoordelijke jeugdpermanentie en sectie jeugd. Verder zijn zijn functies in de Orde van Vlaamse Balies: 8 jaar lidmaatschap als verkozen lid, lidmaatschap Commissies BJB, Publiek recht, jeugdadvocaten, lesgevers BUBA, 80 uren cursus specialisatie jeugdrecht. Tot slot is hij medestichter en ondervoorzitter van de Unie van Jeugdadvocaten VZW. Joost Van Haelst Joost Van Haelst is sinds 1997 werkzaam als coördinator kinderrechten bij de Vlaamse overheid. Hij vervult deze functie vanuit de afdeling Jeugd van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De afdeling Jeugd staat in voor de administratieve coördinatie van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Sofie Van Rumst Sofie Van Rumst studeerde af als licentiaat in de rechten aan de universiteit Gent en zette haar opleiding verder in de criminologie, aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze is sinds 2004 advocaat aan de balie te Gent, en maakt samen met Geert Decock deel uit van het kantoor pf-advocaten te Gent. Ze bouwde een ruime expertise op in het personen- en fami-

7 lierecht, het familiaal vermogensrecht en het bijzonder jeugdrecht, zowel voor wat betreft jeugddelinquentie als voor problematische opvoedingssituaties. Ze is lid van de werkgroep rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Steven Verbeyst Steven Verbeyst werd master in de rechten met grootste onderscheiding aan de VUB in Zijn proefschrift handelde over de toelaatbaarheidsprocedure bij het administratief cassatieberoep. In 2013 werd hij eveneens lid van de Brusselse balie, waar hij het Public Law team van Laga vervoegt. Steven Verbeyst spitst zich voornamelijk toe op Publiek-Private Samenwerking, ruimtelijke ordening en het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten.

Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep.

Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Editors Hans Van Bossuyt Hans Van Bossuyt is Kamervoorzitter bij het Hof van Beroep te Gent enjeugdrechter in hoger beroep. Michèle Deconynck Michèle Deconynck is substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat

Nadere informatie

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD

BEMIDDELING EN BEGELEIDING BIJ COMPLEXE INVESTERINGEN IN HOUD VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN OPLEIDING VLAAMSE VERENIGING VOOR BEGELEIDING & BEMIDDELING INZAKE COMPLEXE INVESTERINGSPROJECTEN BEMIDDELING EN

Nadere informatie

Professoren en assistenten vakgroep Communicatiewetenschappen

Professoren en assistenten vakgroep Communicatiewetenschappen Professoren en assistenten vakgroep Communicatiewetenschappen Hieronder vind je informatie over de professoren en assistenten die op het kader van de vakgroep benoemd zijn en daar één of meerdere opleidingsonderdelen

Nadere informatie

Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema

Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema Over de auteurs Toos Bik is jurist, gecertificeerd NMI-mediator, klachtbehandelaar, trainer en coach. Na haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht heeft zij carrière gemaakt binnen diverse

Nadere informatie

Cluster gezondheidszorg (boek 1)

Cluster gezondheidszorg (boek 1) De onderwijsvisitatie Cluster gezondheidszorg (boek 1) Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleidingen Creatieve therapie, Geestelijke gezondheidszorg, Geriatrische gezondheidszorg,

Nadere informatie

Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde

Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde Germaanse filologie en economie in Leuven, Heidelberg

Nadere informatie

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd 3-14 Kinderen vragen tijd Jaarverslag Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? 13-14

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. vrijdag 14 maart 2014: 21ste VRG-Alumnidag. oktober - november - december 2013. 2 Editoriaal. Alumni in de kijker: Sophie Belva

Inhoud. vrijdag 14 maart 2014: 21ste VRG-Alumnidag. oktober - november - december 2013. 2 Editoriaal. Alumni in de kijker: Sophie Belva Afgiftekantoor: Brussel X P708417 oktober - november - december 2013 Inhoud 2 Editoriaal 3 Alumni in de kijker: Sophie Belva 4 Alumni in de kijker: Carl Bevernage 6 Alumni in de kijker: Natalie Labeeuw

Nadere informatie

Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving

Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtenforum Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.4, 2007 Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving Kinderrechtenforum nr. 4, 2007 Kinderrechtencoalitie

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

master in de internationale betrekkingen en diplomatie

master in de internationale betrekkingen en diplomatie master in de internationale betrekkingen en diplomatie master na masteropleiding 2008-2009 www.ua.ac.be/manama Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten

Nadere informatie

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april 1959 - gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3.

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3. LOKO ALGEMENE VERGADERING 3 OKTOBER 2014 19U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 11 sep (bijlage 1) AB: 10 sep en 29 sep RvB: 14 sep WV Sport: 5 sep en 23 sep 2 Goedkeuring

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad

Nadere informatie

50 jaar Jeugdbescherming. Jeugdadvocaten

50 jaar Jeugdbescherming. Jeugdadvocaten 50 jaar Jeugdbescherming Jeugdadvocaten Eric Van der Mussele Advocaat Balie Antwerpen en verkozen lid van de OVB Verantwoordelijke sectie Jeugdrecht - BJB Antwerpen Voorzitter Unie Jeugdadvocaten EvdM2015

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2012 Beste student Met een masterdiploma op zak ben je in principe klaar voor de arbeidsmarkt. Toch mag je gerust ook een beetje langer aan de

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie