Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masters faculteit Rechtsgeleerdheid"

Transcriptie

1 Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201

2 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende brochures beschikbaar. De meeste masteropleidingen zijn Nederlandstalige opleidingen. In een aantal faculteiten worden ook Engelstalige opleidingen aangeboden. De toelatingsvoorwaarden voor de Engelstalige opleidingen kunnen anders zijn voor studenten met een Vlaams diploma dan voor studenten met een buitenlands diploma. Een student met een buitenlands diploma die een masteropleiding wil aanvatten, moet de aanvraagprocedure opstarten om toegelaten te worden (zie Information for international degree students) Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als einddoel Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen Praktische info Info for international degree students Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Master na master Master in het notariaat Master na master Master in de fiscaliteit Master na master Master in de maritieme wetenschappen Master na master Master of Advanced Studies in European Law Master na master Erasmus Mundus: European Master in Law and Economics Stadsplan Deze brochurereeks biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de masteropleidingen aangeboden door de UGent. Wijzigingen aan de programma s, de toelatingsvoorwaarden of het aanbod zijn steeds mogelijk. De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 januari 201. Recente informatie vind je op Zoals in de andere Vlaamse universiteiten, is er voor de opleiding Criminologische wetenschappen een aanvraag ingediend om de master om te vormen tot een tweejarige opleiding. De laatste stand van zaken vind je op tweejarigemasters. Hieronder wordt duidelijk welke wegen je naar een masterdiploma brengen. Vervolgens krijg je informatie over alternatieve trajecten (p. ), dan worden de meest gebruikte termen toegelicht (p. ) en tenslotte maakt de praktische informatie je concreet wegwijs (p. -). Verderop in de brochure vind je per master informatie over de inhoud en de opbouw van het programma, de beroepsuitwegen, de specifieke toelatingsvoorwaarden, een overzicht van de te volgen opleidingsonderdelen en eventueel de contactgegevens van de opleiding in kwestie. Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. Een masterdiploma als einddoel Je hebt al een diploma behaald in het hoger onderwijs en je wil (nog) een masterdiploma behalen? Dan zijn er diverse mogelijkheden. Als bezitter van een academisch bachelordiploma stroom je in de meeste gevallen rechtstreeks door naar de/een aansluitende master (= master-na-bacheloropleiding of ManaBa) (bv. bachelor taal- en letterkunde naar master historische taal- en letterkunde). Maar het is ook mogelijk om een ander traject af te werken. Als je een master wil volgen waartoe je geen rechtstreekse toegang hebt, zal je eerst een voorbereidingsprogramma moeten afwerken (bv. bachelor sociologie naar master pedagogische wetenschappen). Na een professioneel bachelordiploma werk je eerst een schakelprogramma af voor je toegang krijgt tot de daaropvolgende master (bv. bachelor ergotherapie naar master ergotherapeutische wetenschap). Heb je al een masterdiploma op zak, dan kan je een bijkomende masteropleiding (ManaBa) of een master-na-masteropleiding (ManaMa) volgen. In sommige gevallen kan je beginnen aan een masteropleiding na het volgen van een verkorte bacheloropleiding. In de lijst met toelatingsvoorwaarden is er meestal een opsplitsing in categorieën. Enerzijds staan de diploma s opgesomd die rechtstreeks toegang hebben tot de master, anderzijds de diploma s die onrechtstreeks toegang hebben: via schakelprogramma, via voorbereidingsprogramma of via verkorte bachelor. Als jouw diploma niet op de lijst voorkomt en je wil toch graag met die bepaalde master starten, neem dan contact op met het Adviescentrum voor Studenten. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteitstraat, 9000 Gent T Grafisch ontwerp: - opmaak: Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier Druk en afwerking: en met elektriciteit voor 100 % opgewekt Fotografie: uit duurzame CO2-neutrale bronnen. Voor sommige master-na-masteropleidingen worden er bovenop de diplomavoorwaarde nog bijkomende voorwaarden gesteld zoals dossieronderzoek, toelatingsgesprek of geschiktheidstest: Een dossieronderzoek impliceert het indienen van een bundel met je motivatie, cv, studiecurriculum, informatie over je eindwerk, andere relevante gegevens (bv. reeds gevolgd aantal studiepunten in het betrokken studiedomein); Een toelatingsgesprek peilt o.m. naar de motivatie en eventueel naar de voorkennis m.b.t. de te volgen opleiding; Een geschiktheidstest kan verschillende vormen aannemen: een paper indienen of een test afleggen in verband met de vereiste voorkennis. Vanaf het academiejaar richt de UGent de academische opleidingen in die vandaag door haar partnerhogescholen worden aangeboden. Het betreft o.a. de opleidingen bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, vertaler/tolk, industrieel ingenieur. In de respectieve brochures zijn die integrerende opleidingen als 'nieuw' aangeduid. Meer concrete info vind je terug op

3 Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat 9000 Gent, T Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen Studieomvangvermindering Credits of studiepunten Schakelprogramma Elke opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt staat voor 2 à 0 uren studietijd. De studietijd is een schatting van de totale hoeveelheid tijd die nodig is om de opleiding/het opleidingsonderdeel te verwerken. Het is de som van het aantal contacturen en de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerstof. Eén jaar studie staat voor 0 studiepunten. Het systeem van studiepunten komt overeen met de ECTS-normen die internationaal erkend zijn. ECTS staat voor European Credit Transfer System. Door middel van het leerkrediet houdt de Vlaamse overheid het volledige studieloopbaantraject bij van alle studenten. Alle info op Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor (-jarige hogeschoolopleiding) en een master. Een schakelprogramma heeft een studieomvang van ten minste studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Het bevat in de meeste gevallen de kernvakken uit het academisch bachelorprogramma. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de student de algemeen academische én domein specifieke competentie s bij te brengen om met redelijke kans op slagen de master opleiding aan te vatten. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Minor Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master, eventueel te volgen als de bachelor geen rechtstreekse toegang geeft tot de master. De klemtoon ligt vooral op de domeinspecifieke competenties aangezien studenten die eerder een academische opleiding volgden, al verondersteld worden de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Een specifiek bachelordiploma is de basisvoorwaarde om rechtstreeks of onrechtstreeks toegelaten te worden tot de masteropleiding (zie p. ). Een schakel- of voorbereidingsprogramma geeft op een gestructureerde manier vrijstellingen op basis van dat eerder behaalde diploma. Je zult slechts uitzonderlijk nog bijkomende vrijstellingen krijgen. Als je diploma echter niet vermeld wordt op de lijst van toegelaten diploma's kan je ook studieomvangvermindering in de bacheloropleiding aanvragen via individuele vrijstellingen. Dat kan op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). >> EVK en creditbewijzen Studenten die over specifieke studiebewijzen beschikken, kunnen eventueel een vrijstelling verkrijgen voor bepaalde vakken. Vrijstellingen moeten steeds aangevraagd worden bij de betrokken faculteit. Die procedure is gratis. >> EVC Wie niet over de specifieke studiebewijzen beschikt maar tijdens de loopbaan via werkervaring of specifieke vorming de competenties verworven heeft die eigen zijn aan een opleidingsonderdeel, kan hiervoor een EVC-procedure opstarten. De procedure is niet gratis en vereist een gedetailleerde portfolio. Als je ervaring via het bekwaamheidsonderzoek erkend wordt, ontvang je een bekwaamheidsbewijs. Met dat bewijs van bekwaamheid kan je vrijstellingen aanvragen. Fleibele studietrajecten Meer info fleibel studeren > volg... voor studenten > studeren: fleibel studeren Meer info trajectbegeleiding Als je je studies wenst te spreiden (bijvoorbeeld om de combinatie met werk of gezin mogelijk te maken), dan zijn er een aantal opties. Zo kan je de opleiding deeltijds volgen (ongeveer de helft van het normale pakket) of je kunt een pakket op maat samenstellen. In het laatste geval spreken we over een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT wordt altijd aangevraagd bij de betrokken faculteit. Elke faculteit heeft een trajectbegeleider die de aanspreekpersoon en begeleider is voor die procedure. De combinatie werken/studeren is dus in theorie mogelijk. Alle opleidingen aan de UGent worden in dagonderwijs aangeboden. Als werkstudent moet je dus werk- en studieschema zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Studenten die minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen het werkstudentenstatuut aanvragen. De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten worden verleend aan die studenten. Andere vervolgopleidingen Voor een overzicht van het aanbod, surf naar: > volg masteropleidingen (incl. postgraduaatsopleidingen) > volg permanente vorming en nascholing > volg specifieke lerarenopleiding Naast het aanbod van masters worden er aan de UGent nog een aantal vervolgopleidingen ingericht. Postgraduaten zijn opleidingen die qua structuur afwijken van de master-na-masteropleidingen (bv. minder dan 0 studiepunten, maar toch meer dan 20 studiepunten, afwezigheid van een masterproef ) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift. Het studiegeld varieert van opleiding tot opleiding. Permanente vorming: alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. Die programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn erg verschillend en afhankelijk van de opleiding. Een opleiding uit de permanente vorming kan bekroond worden met een getuigschrift. Specifieke lerarenopleiding: de SLO leidt tot het diploma van leraar dat wordt uitgereikt na het behalen van het masterdiploma. De studieomvang bedraagt 0 studiepunten, waarvan 0 sp theorie en 0 sp praktijk. In sommige masteropleidingen (van minstens 0 sp) kun je tot 0 sp van het theoretische gedeelte van de SLO opnemen. Een minor bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verbredende focus heeft en die slechts zijdelings met de opleiding verband houdt. Vaak heeft de student de keuze tussen verschillende minors. Major Een major bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verdiepende focus heeft binnen een opleiding. Ook hier zijn er vaak verschillende keuzemogelijkheden. Masterproef De masterproef is het sluitstuk van een masteropleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp dat aansluit bij de gekozen opleiding en/of afstudeerrichting. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zekere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. Voorbereidingsprogramma Verkorte bacheloropleiding Een voorbereidings- of schakelprogramma bereidt de student voor op één wel bepaalde master. Een verkorte bachelor daarentegen zal de student alle doelstellingen van de bachelor bijbrengen. Een verkorte bachelor is dan ook omvattender dan een voorbereidings- of schakel programma. Het bachelordiploma biedt meer doorstroommogelijkheden naar diverse vervolgopleidingen en eventueel ook op de arbeidsmarkt.

4 Praktische info Voltijds / Deeltijds Start academiejaar Alle masteropleidingen worden in dagonderwijs georganiseerd. Ze worden zowel voltijds als halftijds ingericht. Halftijds betekent dat het vakkenpakket kan gespreid worden over het dubbele van de normaal voorziene studieduur. Sommige opleidingen kunnen ook over of jaar deeltijds gespreid worden. Het academiejaar start op 2 september 201. Inschrijven Gedetailleerde info over inschrijven > onderwijs en studie > inschrijving en administratie Als je student was aan de UGent in het academiejaar , krijg je elektronisch een uitnodigin g tot herinschrijving. Ook als je van opleiding wenst te veranderen is dat een her inschrijving die dus elektronisch moet gebeuren. Wie nooit eerder aan de UGent was ingeschreven, moet zich inschrijven als 'nieuwe student': Je kunt je vooraf elektronisch registreren op Hierdoor versnel je de inschrijvingsprocedure, maar het is nog geen definitieve inschrijving. Je inschrijving maak je definitief door je persoonlijk aan te melden in de foyer van het Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat. Je bent welkom van 1 juli tot en met juli 201 en van augustus tot en met 20 september 201, van maandag tot vrijdag doorlopend van 10 tot 1 u. Breng je identiteitskaart mee en ook het originele diploma (of goed leesbare kopie ervan) dat toegang verleent tot de gekozen studie. Na die periode moet je je wenden tot de afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's (Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, T ). Studiegeld Meer info > volg... voor studenten > studentenadministratie: studiegeld Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende universiteiten. Normaal gebeurt er alleen een indeaanpassing. De reële bedragen voor worden vastgelegd tegen uiterlijk 1 mei 201. De volgende bedragen waren van toepassing voor de bachelor- en masteropleidingen (diplomacontract zowel voor een voltijds modeltraject als voor een geïndividualiseerd traject) in en kunnen als referentie dienen: niet-beursstudent: 9,0 bijna-beursstudent: 0,0 beursstudent: 80,00 Voor de schakel- en de voorbereidingsprogramma s die afwijken van 0 studiepunten gebeurt er een verrekening volgens het aantal studiepunten. Voor bepaalde master-na-masteropleidingen wordt een verhoogd studiegeld gevraagd. Raadpleeg de website voor de juiste informatie. Lesroosters In deze brochure vind je per opleiding een overzicht van het vakkenpakket. De lesroosters zijn te vinden op > ga naar de opleiding van jouw keuze > onder het tabblad 'praktisch' vind je het respectieve lesrooster. Interuniversitair Een aantal masteropleidingen wordt interuniversitair ingericht. Praktisch betekent het dat ofwel de lesgevers uit verschillende universiteiten zich naar een bepaalde opleidingsplaats verplaatsen, of dat de studenten beurtelings aan de verschillende universiteiten les hebben, of dat de deel nemende universiteiten verschillende keuzepakketten in het kader van een opleiding aanbieden. Meer informatie hierover is te vinden bij de opleidingen in kwestie. Nog vragen over >> De opleidingen en toelatingsvoorwaarden Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je een persoonlijk gesprek, dan kan dat op het Adviescentrum. De studieadviseurs staan ter beschikking voor alle studenten. Voor een uitgebreid gesprek maak je best vooraf een afspraak. Adviescentrum voor Studenten, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, T , >> Het sociaal statuut Voor informatie over studiefinanciering, kinderbijslag, het statuut van de deeltijdse student kan je terecht bij de Sociale Dienst, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, T of , >> Huisvesting Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire homes kan je terecht bij de afdeling Huisvesting, Stalhof, 9000 Gent, T ,

5 Info for international degree students Obtaining a master s degree? Glossary This brochure presents all master programmes offered by Ghent University. There are 11 brochures available, one for each faculty. Academic bachelor degrees Besides the Dutch programmes you will also find the international master programmes entirely taught in English and some English postgraduate studies. Contrary to the Dutch-taught programmes (which require Dutch proficiency), the international programmes are ideal for international degree students wishing to obtain a master s degree. A good knowledge of English however is required. Please check the language requirements for each master. You will find information on the objectives and the content of each international programme as well as details regarding the admission requirements, useful addresses, tuition fees, etc. The tuition fee mentioned with each master may vary slightly from year to year. Besides these programmes there are also a limited number of English permanent training programmes (see online course catalogue, classified per faculty). Most masters have their own website with specific information (the address can be found with each master in this brochure). Detailed information on the content of the programmes can be found in the online course catalogue of Ghent University ( > making an informed choice: study programme > related links: course catalogue). Advanced master degrees comprise 0 ECTS credits (1 year) and provide high standard specialization opportunities for holders of a particular master degree. They aim at deepening the knowledge and/or competences in a certain field of study. These programmes are open to students who hold a master degree or a four year bachelor degree; a preparatory course may be required. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Postgraduate studies Info admission and application Erasmus Mundus Ghent University International Admissions Desk Office for Student Administration and Study Programmes Sint-Pietersnieuwstraat (Ufo), B-9000 Gent - Belgium T +2 (0) F +2 (0) Getting acquainted with the culture 8 comprise either 0 ECTS credits (1 year), 0 ECTS credits (2 years), 180 ECTS credits ( years) or 20 credits ( years). Master programmes build further on the knowledge acquired during the appropriate bachelor degree, bringing the student to an advanced level of knowledge and competences in a specific field of study. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Postgraduate studies are study programmes of minimum 20 ECTS credits. They constitute study and learning paths intended to enable students to eplore the competences acquired upon completion of a bachelor s or master s study, in greater depth and scope, as part of their further professional training. Successful students are awarded a postgraduate certificate, in some cases conferring a legally recognized professional qualification. International degree students who want to obtain a master s degree can only be admitted after an application procedure: Academic master degrees Attention: In the course catalogue all study programmes have been translated into English on behalf of international students and researchers. However, this does not mean that the language of instruction is automatically English as well; it is either Dutch or English. Important! More information Bachelor programmes comprise 180 ECTS credits ( years). Successful students are awarded the degree of bachelor. Low Countries Studies is a programme for echange students and other foreign students and researchers who are already studying or working as a researcher at Ghent University and who want to learn more about Flanders, Belgium and the Netherlands. The students are given a broad overview of various aspects of Flemish society and everyday customs in Flanders. Erasmus Mundus Master Courses are high-quality course programmes at master level, which were selected for funding by the European Commission. Each course programme is offered by a consortium of universities which are situated in different European countries. Students of an Erasmus Mundus Master Course study in at least two of these countries. After successfully completing the programme students are awarded a recognized double, multiple or joint diploma. International Course Programme - ICP Master programme organised by Ghent University and the Flemish Interuniversity Council (VLIRUOS). All programmes take up two academic years and lead to a MSc. degree. These courses focus on specific problems of developing countries. Credits Credits are based on ECTS-principles. At Ghent University 0 credits constitute a full-time programme of approimately one academic year. One credit equals 2 (ma. 0) hours of education, study and assessment activities. To stimulate students to take responsibility for their own study progress, in Flanders a system of 'learning account' has been established recently. It is a means for the Flemish Government to have an overview of the study progress of all students. Detailed information can be found on > education and study > study support > learning account. 9

6 Master in de rechten Inhoud Arbeidsmarkt Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen, maar studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt steeds compleer en dat heeft zijn weerslag op het recht. Meer en meer sectoren >> Advocatuur worden gejuridiseerd. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daar door een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden. De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en van het strafrecht. Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Juristen bestuderen nu ook het sociaal en economisch recht, en het (inter)nationaal publiekrecht. Afgestudeerden vinden we niet alleen terug in de klassieke toga beroepen, maar ook in de private sector (bedrijven, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, ngo s e.d.), bij de overheid of in internationale organisaties. Last but not least is de studie een ideale basis voor een politieke carrière. Vele volksvertegenwoordigers en ministers hebben hun diploma behaald aan onze faculteit. Opbouw Het masterprogramma is zeer fleibel. Vooreerst zijn er zes algemene vakken, Praktische oefeningen inbegrepen. Daarnaast kies je uit een lijst voor 2 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies. Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk. Vaak is er geen klassiek eamen aan het einde van het semester of het academie jaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd. Je legt ook nog een masterproef af. Het is een omvangrijke scriptie waarin een belangrijke topic uit het recht wordt uitgediept, zowel strikt juridisch als meta-juridisch en rechtsvergelijkend. Tegen het einde van het eerste masterjaar dien je een voorlopig plan met bibliografie in. Na feedback hierover moet je de eigenlijke masterproef schriftelijk afleveren en mondeling verdedigen in het tweede masterjaar. Op de website van de faculteit vind je het toepasselijke reglement. De structuur van de opleiding is zo fleibel dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de masterjaren een deel van je studies in het buitenland te doen. Uiteraard worden de geïnteresseerden die hun horizonten willen verbreden met raad en daad bijgestaan. Ongeveer één derde van alle afgestudeerde juristen begint een loopbaan als advocaat-stagiair bij de balie, waar ze vooral te maken krijgen met burgerlijk recht en strafrecht. De stageperiode duurt minstens drie jaar. De advocaat verleent als zelfstandige (alleen of in een samenwerkingsverband met andere advocaten) juridisch advies en vertegenwoordigt procespartijen voor de rechtbank. >> Magistratuur De politiek is de jongste jaren tot het inzicht gekomen dat de gerechtelijke achterstand voor een belangrijk deel te wijten is aan een tekort aan magistraten, zowel oordelende rechters als leden van het Openbaar Ministerie. Om die reden heeft het korps een flinke epansie gekend en kan men, naar de toekomst toe, verwachten dat die trend zich zal doorzetten. De overstap naar de magistratuur gebeurt vaak na enkele jaren ervaring als advocaat en na het afleggen van het magistraatseamen. Wie onmiddellijk magistraat wil worden, moet eerst een gerechtelijk e stage te lopen. >> Notariaat Er is een specifieke masteropleiding in het notariaat die juristen opleidt tot de functie van kandidaat-notaris en tot het ambt van notaris. De erkende kandidaat-notaris staat de notaris bij in de uitoefening van zijn ambt. De kandidaat kan zelf tot notaris benoemd worden of met een andere notaris een associatie aangaan en in sommige gevallen een notaris vervangen. De kandidaat wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend eamen. Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als erkend kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris. De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de vastgoedsector of in de ambtenarij. De bijkomende specifieke juridische bagage die je via de opleiding verwerft, wordt in die sectoren immers ten zeerste op prijs gesteld. >> Overheid Masters in de rechten komen niet enkel in de advocatuur of magistratu ur terecht. Ook de overheid (op alle niveaus) heeft veel juristen in dienst, als adviseur, dossierbehandelaar, diplomaat, redacteur van wetgevende en andere juridische akten >> Privésector Het merendeel van de afgestudeerde juristen trekt vandaag naar de privésector: banken en financiële instellingen, handels- en industriële ondernemingen, verzekeringswezen, vastgoedsector... In die ondernemingen vervullen ze de functie van bedrijfsjurist. De meeste bedrijfsjuristen zijn allround adviseurs die betrokken worden bij allerlei beleidsbeslissingen of betwiste zaken. Daarnaast worden er jobs uitgeoefend die niet specifiek juridisch zijn, maar die door hun compleiteit een juridische basiskennis vereisen. 11

7 Master in de rechten Master in de rechten 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master OF LAWS Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Master Rechtstreeks: ALGEMENE VAKKEN Ba rechten (ook Ba recht(en) afgestudeerd aan een andere Vlaamse universiteit dan de UGent en Ba recht(en) afgestudeerd aan een universiteit van de Franse Gemeenschap) Economisch en financieel recht Familiale vermogensplanning Rechtsvergelijking Internationaal privaatrecht Socialezekerheidsrecht Praktische oefeningen IV Voor onderstaande toelatingscategorieën moeten studenten hun diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit (contacteer trajectbegeleiding) Via schakelprogramma: ( - 90 studiepunten) Ba bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk Ba sociaal werk, afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk; maatschappelijke advisering opleiding(en) oude structuur: gegradueerde bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk maatschappelijk assistent Via voorbereidingsprogramma: ( studiepunten) (alle) academische bachelors, als zij voor minstens 2 sp credits hebben behaald voor rechtspositieve opleidingsonderdelen (equivalent aan deze) gedoceerd aan de UGent, bv. via een minor Recht aangeboden in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Via een verkorte bachelor: Groep 1 (10 studiepunten) academisch bachelordiploma Ba sociaal werk Ba bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk (alle) masterdiploma s einddiploma KMS opleiding(en) oude structuur: kandidaatsdiploma van een universiteit maatschappelijk assistent gegradueerde bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk kandidaat bestuurswetenschappen einddiploma hoger onderwijs twee cycli einddiploma KMS Groep 2 (0 studiepunten) Bachelor / Master / Licentiaat criminologische wetenschappen, afgestudeerd aan de UGent (indien creditbewijzen behaald voor de door de faculteit bepaalde juridische opleidingsonderdelen, m.n. Familierecht, Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen, Arbeidsrecht en Europees recht) 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master OF LAWS Bijzondere Studies Keuzevakken Bij de keuze van de grondige en bijzondere studies wordt volgend modeltraject aanbevolen: Ma1 Sem1: sp GS Ma1 Sem2: sp GS en 8 sp BS Ma2 Sem1: sp GS en 8 sp BS Ma2 Sem2: sp GS en sp BS Grondige Studies Contractenrecht Internationaal publiekrecht Internationale pleitwedstrijd over internationale commerciële arbitrage [en] Moot Court Internationaal publiekrecht [en] Moot Court Internationale mensenrechten [nl, fr] Aansprakelijkheidsrecht en alternatieve schadevergoedingssystemen Arbeidsrecht De autonome EU Rechtsorde: kernprincipes en -procedures [en] Diplomatiek recht en multilaterale onderhandelingen Europees recht Europees strafrechtelijk beleid [en] Fiscale procedure Grondwettelijk recht Handelscontracten Internationaal en Europees milieurecht [en] Internationaal fiscaal recht Kapitaalmarktenrecht Mensenrechten [en] Milieurecht Personenbelasting Publiek procesrecht Recht van de EU interne markt [en] Socialezekerheidsrecht Strafrecht Strafrechtelijk beleid Strafvordering EU institutioneel recht [en] EU eterne betrekkingen [en] Vennootschapsbelasting Verzekeringen Beslag en eecutie Bestuursrecht Bijzonder strafrecht Burgerlijk procesrecht Collectief arbeidsrecht Economisch recht EU mededingingsrecht [en] Financieel recht Internationale contracten en handelstransacties Materieel en formeel internationaal strafrecht Personen- en familierecht Rechten van intellectuele eigendom Ruimtelijk bestuursrecht en natuurbeschermingsrecht Vastgoedrecht Vennootschapsrecht Zekerheidsrecht 2 20 Stage Actuele thema's van internationaal publiekrecht [en] Belgisch zeerecht BTW-Wetgeving Consumentenbescherming Criminaliteitspreventie Deontologie Drugsfenomenen Etiologische criminologie EU handelsbeleid [en] Europees arbeidsrecht [en] Europees fiscaal recht Europees mediarecht [en] Forensisch welzijnswerk Geschiedenis van het sociaal en economisch recht Geschilbeheersing in arbeidsrecht en socialezekerheidsaangelegenheden Gezondheidsrecht Het recht der gewapende conflicten [en] Historisch publiekrecht Inleiding tot het Europees recht [en] Internationaal economisch en financieel recht Internationaal en Europees biodiversiteitsrecht [en] Internationaal publiekrecht [en] Internationale handelsarbitrage [en] Internationale handelstransacties [en] Internationale organisaties Jeugdcriminologie en jeugdrecht Oefenrechtbank m.i.v. bemiddeling Penologie Rechterlijke rechtsvinding Vervoerrecht [en] Vervoerverzekeringsrecht [en] Zeerecht [en] Algemene en kritische rechtstheorie [en] Bijzondere vraagstukken: drugsbeleid [en] Bijzondere vraagstukken: financieel en economische criminaliteit [en] Bijzondere vraagstukken: georganiseerde criminaliteit [en] Biotechnologierecht [en] Dier en recht Economische analyse van het contractrecht [en] Economische analyse van het eigendomsrecht [en] Economische analyse van het vennootschapsrecht [en] Energierecht EU eterne betrekkingen: geselecteerde onderwerpen [en] EU sociaal recht en internationale tewerkstelling [en] Europees bank- en kapitaalmarktrecht [en] Europees contractenrecht [en] Europees grondwettelijk recht: gevalstudies [en] Europees vennootschapsrecht en corporate governance [en] Familiale geschillen en bemiddeling Forensische psychiatrie Gerechtelijke epertise in strafzaken Gerechtelijke geneeskunde Internationaal privaatrechtelijk procesrecht Islam en recht Justitie en binnenlandse zaken in de EU [en] Lucht- en ruimterecht [en] Management in de strafrechtsbedeling Mergers & acquisitions in Europa: juridische aspecten [en] Onderwijsrecht Politiële en gerechtelijke organisatie Privaatrechtelijke geschillen in de internationale handel Private veiligheids- en politiestudies [en] Publieke politiestudies [en] Recht en gender Rechten van het kind Registratierechten Ruimtelijk ordeningsrecht Sportrecht Successierechten Vraagstukken hedendaagse rechtsfilosofie Vraagstukken uit de geschiedenis van het strafrecht en het privaatrecht Vreemdelingenrecht (VUB) Wegverkeerrecht Zeevervoerrecht [en] Ziekenhuiswetgeving MASTERPROEF 2 1

8 Master in de rechten Master in de rechten 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master OF LAWS 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master OF LAWS Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma Verkorte bachelor GROEP 1 Vakken voor ten minste en ten hoogste 90 studiepunten uit het studieprogramma van de Bachelor in de rechten, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Vakken voor ten hoogste studiepunten uit het studieprogramma van de Bachelor in de rechten, afhankelijk van de vooropleiding van de student. VAKKEN VAKKEN Staatsrecht Strafrecht Internationaal publiekrecht Bestuursrecht Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen Verbintenissenrecht Burgerlijk procesrecht Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Familierecht Handels- en insolventierecht Europees recht Arbeidsrecht Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht Strafvordering Fiscaal recht Naar keuze: - Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis 8 - Geschiedenis van de politiek en het publiekrecht Praktische oefeningen III (sem2: aansluitend bij twee vakgebieden: Europees recht, Familierecht, Arbeidsrecht, Bijzondere overeenkomsten en persoonlijke zekerheidsrechten, Bestuursrecht of Verbintenissenrecht) Uit het 1ste jaar bachelor Strafrecht Internationaal publiekrecht Staatsrecht VAKKEN 10 Uit het 1ste jaar bachelor Internationaal publiekrecht Strafrecht Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht Staatsrecht Uit het 2de jaar bachelor Bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen Verbintenissenrecht Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Ruimtelijk bestuursrecht Verkorte bachelor GROEP 2 Verbintenissenrecht Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen Bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis 8 Praktische oefeningen II (sem2: aansluitend bij twee vakgebieden: Bestuursrecht of Verbintenissenrecht) 0 Uit het de jaar bachelor Familierecht Strafvordering Europees recht Handels- en insolventierecht Arbeidsrecht Bijzondere overeenkomsten en persoonlijke zekerheidsrechten Fiscaal recht Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht Praktische oefeningen III (sem1: aansluitend bij één juridisch vakgebied uit de minor Recht of het voorbereidingsprogramma dat in het tweede semester werd gedoceerd; sem2: aansluitend bij één juridisch vakgebied uit de minor Recht of uit het voorbereidingsprogramma dat in het eerste semester werd gedoceerd) 0 Uit het 1ste jaar bachelor Uit het 2de jaar bachelor Alle vakken van het de jaar bachelor* VAKKEN * met vrijstelling voor het keuzevak ( stp). In de plaats daarvan komt het vak Ruimtelijk bestuursrecht ( stp). Staatsrecht Uit het 2de jaar bachelor Verbintenissenrecht Burgerlijk procesrecht Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis Ruimtelijk bestuursrecht 8 Uit het de jaar bachelor Handelsrecht en insolventierecht Bijzondere overeenkomsten en persoonlijke zekerheidsrechten Fiscaal recht Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht Juridisch schrijven (m.b.t. één van de voorgaande opleidingsonderdelen)* Praktische oefeningen III * Niet voor afgestudeerde masters/licentiaten in de criminologische wetenschappen Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

9 Master in de criminologische wetenschappen Inhoud Arbeidsmarkt De criminologische wetenschap heeft de jongste decennia een hele evolutie doorgemaakt. Tot de jaren zestig beperkte de criminologie zich hoofdzakelijk tot de studie van de misdadigheid en de misdadige r. Onder invloed van de moderne sociologische inzichten kreeg de criminologie daarna een nieuwe impuls. De criminoloog bestudeert niet langer uitsluitend de traditionele misdadigheid, maar breidt het studiedomein uit tot allerhande vormen van sociaal afwijkend gedrag. Ook de georganiseerde misdaad en allerlei vormen van witteboordencriminaliteit zoals economische, fiscale en milieumisdrijven worden nu door de criminoloo g onderzocht. Bovendien richt de criminologie haar schijnwerpers niet meer uitsluitend op de daders van strafbare handelingen, maar ook op de reacties van de samenleving op afwijkend en crimineel gedrag. Meer en meer groeit het besef dat misdadigheid niet los kon worden gezien van de strafrechtspleging. De criminologische wetenschap verricht nu ook onderzoek naar de sociale oorsprong van strafwetten. De criminoloog krijgt aandacht voor de werking van de verschillende instanties als politie, parket, magistratuur en administratie die bij de strafrechtspleging zijn betrokken. Ook de slachtoffers van misdrijven, de aangiftebereidheid van het publiek en de rol van de (nieuwe sociale) media in de beeldvorming over criminalite it vormen het onderwerp van onderzoek. De criminologie is dus geëvolueerd naar een autonome wetenschap die raakvlakken heeft met de psychologie, pedagogische wetenschappen, sociologie, rechten en geneeskunde. De criminologi e is als het ware een synthese van al die disciplines met afwijkend gedrag en misdadigheid als focus. Afgestudeerden uit de criminologie vinden de laatste jaren gemakkelijk er een baan die rechtstreeks aansluit bij de opleiding. Naast de domeinen waar de criminoloog traditioneel terechtkomt (politiediensten, strafinrichtingen, reclassering, jeugdbescherming, hulpverlening ) werden in de jaren negentig door de overheden op federaal, gemeenschaps- en stedelijk niveau vele nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden voor afgestudeerde criminologen gecreëerd. De federale minister van Binnenlandse Zaken sloot de laatste jaren met steden veiligheids- en preventiecontracten af. Talrijke criminologen werden in dat kader aangeworven als preventieambtenaar, -coördinator of -werker. In het kader van de hervorming van justitie ontplooide de minister van Justitie verschillende beleidsplannen (slachtofferhulp, justitiehuizen, alternatieve sancties ) die ook voor criminologen interessante tewerkstellingsperspectieven bieden. Opbouw De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp. De keuze van het criminologisch onderwerp gebeurt in overleg met de promotor. Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef. Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod. De student volgt ook drie keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten. De jongste tijd tekenen zich ook nieuwe perspectieven af. Iedereen is er nu onderhand van overtuigd dat het traditionele strafrecht te duur is. Alternatieve vormen van sociale reactie kunnen een stuk goedkoper. Vooral op het gebied van preventie en slachtofferhulp is er nog heel wat werk aan de winkel. Daarbij komt dat steeds nieuwe vormen van criminaliteit de kop opsteken: belastingontduiking, illegale afvalstortingen, industriële spionage, noem maar op. De witteboordencriminaliteit vereist een eigen aanpak. Voorts gaat niet alleen de overheid maar ook het bedrijfsleven, in de eerste plaats banken en grootwarenhuizen, op zoek naar nieuwe middelen ter preventie van misdrijven. Het wegvallen van de Europese binnengrenzen veronderstelt een vernieuwde en gecoördineerde aanpak (drugs, fiscale misdrijven...). Tot slot is er het (on)veiligheidsgevoel van de burger dat internation aal tot politiek thema werd verheven en specifiek onderzoek en gerichte actie veronderstelt. De criminoloog komt de laatste jaren ook in aanmerking voor nieuwe beleidsondersteunende functies op ministeriële departe mente n en meer lokale overheidsdiensten. Ook de nieuwe federale en lokale politiediensten zullen in de nabije toekomst voor een deel hun officieren rekruteren onder criminologen. De vooropleiding speelt zeker een rol. Wie reeds een universitaire opleiding heeft gevolgd of een carrière aan het uitbouwen is, maakt een grotere kans om een opleiding in de criminologie te vertalen in een geschikte job. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan juristen, maar evenzeer aan sociologen, psychologen Voor afgestudeerden uit het professioneel hoger onderwijs zoals bachelors sociaal werk, biedt de opleiding in de criminologie een mogelijkheid tot vervolmaking en meteen een middel om aan de eamens van niveau A (openbare besturen) deel te nemen. Wie in de sector al een job heeft, kan met het diploma aanspraak maken op promotie of op een meer gerichte loopbaan. 1

10 Master in de criminologische wetenschappen Master in de criminologische wetenschappen Via een verkorte bachelor: Groep 1 ( studiepunten) Ba maatschappelijke veiligheid (met stage in het criminologisch domein)* Ba sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk (met stage in het criminologisch domein)* Ba orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste (jeugd) criminologie (met stage in het criminologisch domein)* Groep 2 ( studiepunten) Ba rechten Groep ( studiepunten) Ba pedagogische wetenschappen Ba psychologie Ba geschiedenis Ba politieke wetenschappen Ba communicatiewetenschappen Ba sociologie Groep (9 studiepunten) Ba wijsbegeerte Ba moraalwetenschappen Groep ( studiepunten) andere dan de hierboven vermelde bachelors academisch onderwijs uit groep 2, en andere dan de hierboven vermelde bachelors professioneel onderwijs uit groep 1 * De stageplaats moet verband houden met als strafbaar of als deviant omschreven handelingen en gedragingen. KEUZEVAKKEN 18 VAKKEN ep ( s tp) stp ) ep ( ep ep 2 Gro (9 stp ) stp ) stp ) Internationaal strafrecht Bijzonder strafrecht Rechten van het kind Samenlevingsopbouw Filosofie en ethiek van de hulpverlening in het welzijnswerk Publieke politiestudies Private veiligheids- en politiestudies Gerechtelijke geneeskunde Historische criminologie Forensische psychiatrie Medische criminalistiek Chemische criminalistiek Data-analyse Multivariate analyse Management in de strafrechtsbedeling Psychologische modellen voor normoverschrijdend gedrag Rechtssociologie Rechtseconomie Rechtsantropologie Recht en gender Politieke economie Educatieve interactie en communicatie Onderwijsorganisatie en -beleid Familierecht Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen Arbeidsrecht Europees recht Psychologie van de adolescentie Algemene en historische pedagogiek Pedagogische componenten van het leraarschap Bijzondere vraagstukken: Financieel en economische criminaliteit [en] Drugsbeleid [en] Kritische Criminologie en de strafrechtsbedeling [en] Georganiseerde criminaliteit [en] Vak uit een andere bachelor- of masteropleiding van de Universiteit Gent Vak uit de opleiding Master in de criminologische wetenschappen van de K.U.Leuven of de Vrije Universiteit Brussel MASTERPROEF ep 1 ( Theorie en onderzoek in de criminologie Methoden van criminologisch onderzoek: ontwerp en dataverzameling Criminaliteitspreventie Strafrechtelijk beleid Penologie Voorbereidend werk masterproef Bijzondere vraagstukken ( sp te kiezen uit onderstaande lijst): Financieel en economische criminaliteit [en] Drugsbeleid [en] Kritische Criminologie en de strafrechtsbedeling [en] Georganiseerde criminaliteit [en] Gro Voor onderstaande toelatingscategorieën moet de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit (contacteer trajectbegeleiding) Verkorte bachelor 28 Gro Ba criminologische wetenschappen ALGEMENE VAKKEN Gro Rechtstreeks: Master ( Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master of science Gro 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master of science sp Uit het 1ste jaar bachelor Criminologie Statistiek in de criminologie Politiële en gerechtelijke organisatie Uit het 2de jaar bachelor Etiologische criminologie Criminologie van de strafrechtsbedeling Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Jeugdcriminologie en jeugdrecht Kwantitatieve criminologische methoden en technieken Kwalitatieve criminologische methoden en technieken De welzijnszorg en het sociaal beleid Uit het de jaar bachelor Materieel strafrecht Formeel strafrecht Deontologie en integriteitsbewaking Criminografie Drugsfenomenen Forensisch welzijnswerk Stage Bachelorproef stagedomein Keuzevak 20 Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

11 Master in het notariaat Master in het notariaat 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master of laws Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Inhoud Arbeidsmarkt De notaris is een juridisch deskundige die als openbaar ambtenaar, benoemd door de Koning, bevoegd is om authentieke akten op te maken en in bewaring te houden en er uitvoerbare uitgiften, afschriften en uittreksels van af te leveren. Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris. De bezoldiging van de stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen. De masteropleiding in het notariaat leidt juristen op tot de functie van notarieel jurist en van kandidaat-notaris en tot het ambt van notaris door het uitdiepen van de kennis van de rechtstakken die in het notariaat worden gehanteerd, en verschaft de nodige voorbereidende kennis met betrekking tot de eigenheid van de rechtsbeoefening in het notarisambt. In het licht van de genoemde uitdieping kan de opleiding ook voor juristen die niet specifiek op een tewerkstelling in het notariaat gericht zijn, bijzonder verrijkend zijn. De kandidaat-notaris kan zelf tot notaris benoemd worden of hij kan met een andere notaris een associatie aangaan en in sommige gevallen een notaris vervangen. Hij wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend eamen. Opbouw Het programma van de master in het notariaat is zeer praktijk gericht. In de masterproef worden de studenten getoetst op hun schriftelijke en mondelinge wetenschapp elijke vaardigheid. Om de studenten, indien zij dat wensen, de mogelijkheid te bieden notariële praktijkervaring te verwerven gedurende hun studie, worden de lessen op drie dagen van de week gebundeld. Dat laat de student eveneens toe de opleiding te combineren met een deeltijds beroep of stage (doch geen officiële stage in het notariaat). Het vergelijkend eamen wordt door de benoemingscommissie van de Nationale Kamer van Notarissen georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het programma van het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemingscommissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames. Master Rechtstreeks: ALGEMENE VAKKEN Ma rechten opleiding(en) oude structuur: licentiaat rechten Inrichting en deontologie van het notariaat Burgerlijk procesrecht in verband met het notariaat Notarieel boekhouden Notarieel vennootschapsrecht Notarieel kredietrecht en zekerheden Notarieel burgerlijk recht Notarieel bestuursrecht Registratierechten Successierechten Opstellen van akten 10 MASTERPROEF 1 De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de ambtenar ij, in de vastgoedsector of in de advocatuur. De bijkomende specifieke juridische bagage die studenten via de opleiding opdoen, wordt in die sectoren immers erg op prijs gesteld. Contact Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk recht - Instituut voor notarieel recht Universiteitstraat, 9000 Gent T Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

12 Master in de fiscaliteit Inhoud Door de groeiende compleiteit van de fiscale wetgeving en de grote impact van de fiscaliteit zowel in de privésfeer als in het ondernemingsgebeuren, neemt de vraag naar fiscale deskundigen gestaag toe. Het verwerven van die specialistische kennis vereist echter méér dan het volgen van enkele basiscursussen. De Master in de fiscaliteit komt tegemoet aan de steeds hogere eisen die in de discipline gesteld worden. De opleiding is gericht op het integreren van het juridische denk patroon met bedrijfseconomische inzichten. In het aangeboden programma staan de fiscaliteit en accountancy centraal. Daarnaast komen evenwel ook materies aan bod die een evident belang vertonen voor de fiscale praktijk, zoals sociaal recht en vennootschapsrecht. Kenmerkend voor de opleiding zijn de praktijkgerichte benadering, de multidisciplinaire aanpak en het aanscherpen van het creatief en kritisch denken. Opbouw De Master in de fiscaliteit is een opleiding die de student de unieke mogelijkheid biedt om zich binnen het tijdsbestek van één academiejaar te specialiseren in de fiscaliteit. Weliswaar bestaat ook de mogelijkheid om de studie te spreiden over twee jaar. >> Masterproef De masterproef bestaat uit twee delen: een seminariewerk over een actueel internationaal fiscaal rechtelijk thema, opgesteld in samenwerking met het Fiscaal Instituut Tilburg; een praktijkgerichte ta game, waarbij een antwoord op een bericht van wijziging moet worden opgesteld; deze 'ta game' komt tot stand m.m.v. Deloitte. Arbeidsmarkt Afgestudeerden kunnen een carrière uitbouwen als belasting consulent, fiscaal jurist, fiscaal advocaat, accountant, bedrijfs revisor, of een kaderfunctie bekleden in de privésector of bij de overheid. Het programma is aangepast aan de eisen die gesteld worden voor de toelatingsproef tot de stage van belastingconsulent. Het programma waarborgt een volledige vrijstelling voor die toelatings proef, zowel voor de studenten met een juridische als met een economische vooropleiding. >> Creatief en kritisch denkpatroon Met praktijkgerichte onderwijsmethoden en actieve participatie van de studenten wordt het creatief en kritisch denkpatroon aangescherpt. >> Multidisciplinaire aanpak De groep bestaat uit studenten met een juridische of economische vooropleiding, die elk vanuit een verschillend referentiekader denken. De studenten worden onderverdeeld in multidisciplinaire groepen waardoor sterke leereffecten ontstaan voor het oplossen van de oefeningen, de gevallenstudies en de masterproef. >> Internationalisatie De groeiende internationale dimensie van de fiscaliteit is een fenomeen dat niet miskend kan worden. Enerzijds worden buitenlands e gastsprekers uitgenodigd. Anderzijds wordt met het Fiscaal Instituut Tilburg (KUBrabant) een project uitgewerkt inzake internationale fiscaliteit. >> Praktijkgerichte benadering Bijzonder aan de opleiding is haar praktijkgerichte benadering die sterk verruimend werkt. Steunend op een sterk juridische onderbouw worden de studenten op systematische wijze geconfrontee rd met reële fiscale problemen. 2

13 Master in de fiscaliteit Master in de maritieme wetenschappen Interuniversitaire opleiding in samenwerking met de Universiteit Antwerpen 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master OF LAWS Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Rechtstreeks: masterdiploma opleiding(en) oude structuur: academisch tweedecyclusdiploma tweedecyclusdiploma hoger onderwijs van twee cycli Het studiegeld bedraagt 280 (20-1). Master ALGEMENE VAKKEN 1 Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy Voortgezette accountancy Wetgeving inzake de jaarrekening Grondige studie van personenbelasting I Grondige studie van personenbelasting II Grondige studie van vennootschapsbelasting I Grondige studie van vennootschapsbelasting II Grondige studie van belasting over de toegevoegde waarde Grondige studie van registratierechten en successierechten Sociaal recht: capita selecta Fiscale procedure en fiscaal strafrecht Internationaal en Europees fiscaal recht Lokale en regionale belastingen m.i.v. beginselen van fiscaal recht DOELGROEPVAKKEN voor studenten met een juridische vooropleiding: Vennootschapsboekhouden voor studenten met een economische vooropleiding: Voortgezet vennootschapsrecht en wetgeving m.b.t. ondernemingen in moeilijkheden MASTERPROEF 1 Inhoud Arbeidsmarkt Deze masteropleiding is bedoeld voor mensen met een uitgesproken interesse voor de haven-, maritieme en transportwereld en biedt een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding, met aandacht voor de drie grote pijlers van het maritieme gebeuren, namelijk de juridische, economische en technische pijler. Het diploma van Master in de maritieme wetenschappen opent een ruime waaier van mogelijkheden, zoals advocatuur, transport verzekeringssector, scheepsagentuur, havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, overheid, beroeps- en belangenverenigingen... Het programma beoogt in de eerste plaats het verwerven van een grondige kennis inzake de juridische aspecten en de economische aspecten van het maritieme transport. De technische pijler van de opleiding verschaft de studenten een basiskennis inzake scheepsen haventechnologie en havenplanning. Naargelang van de keuze van de student kunnen tevens kennis en vaardigheid inzake logistieke elementen, beleidselementen of multimodaal transport worden verworven. In de praktijk blijkt dat afgestudeerden uit deze richting meer en meer in een bestaande behoefte voorzien in de maritieme sector. Ook in de transportverzekeringssector liggen reële tewerkstellings kansen. Opbouw Je stelt een programma samen van 0 studiepunten, waarvan ten minste studiepunten aan elke universiteit. Je hebt hierbij de keuze voor een opleidingsonderdeel aan de UGent ofwel aan de UA. Naast de drie algemene vakken kies je voor 21 studiepunten verdiepende vakken. Je kiest vakken zowel binnen de economische cluster als binnen de juridische cluster. Er is een verplichte schriftelijke masterproef over een onderwerp in de sfeer van het internationale, Europese, nationale of regionale transportgebeuren. De overige studiepunten vul je aan met keuzevakken (één seminarie ofwel twee keuzevakken). Contact Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Publiekrecht en belastingrecht Universiteitstraat, 9000 Gent Prof. dr. Paul Beghin - Programma-directeur T Lic. Delphine Noré - Programma-coördinator T Mevr. Petra Willaert- Programma-secretaresse T > onderwijs en studie > opleidingsaanbod Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

14 Master in de maritieme wetenschappen 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: Master of Science TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Rechtstreeks: Master ALGEMENE VAKKEN masterdiploma opleiding(en) oude structuur: academisch tweedecyclusdiploma tweedecyclusdiploma hoger onderwijs van twee cycli Haventechnologie Scheepstechnologie Havenplanning Gezien het multidisciplinaire karakter van het maritieme transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot juristen, maar bijvoorbeeld ook tot Masters in de nautische wetenschappen, economisten en beleidsanalisten. Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden. ECONOMISCHE CLUSTER Het studiegeld bedraagt 2,0 (20-1). VERDIEPENDE VAKKEN (a-vak + 1 b-vak + 1 c-vak, of d-vak + 1 c-vak) Transporteconomie Transport, logistiek en ruimte Economische techniek van het maritiem transport Logistiek en epeditie Logistiek en transport Maritieme en haveneconomie Universiteit Gent - Vakgroep Internationaal Publiekrecht Mevr. Jasmine Coppens Universiteitstraat, 9000 Gent T of Universiteit Antwerpen Vakgroep Transporteconomie Prinsstraat 1, 2000 Antwerpen T Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T a b b c c d 9 JURIDISCHE CLUSTER (1 a-vak + 1 b-vak + 1 c-vak) Belgisch zeerecht Privaatrechtelijke vraagstukken inzake transport- en maritiem recht Maritiem recht Zeerecht [en] Internationaal zeerecht Zeevervoerrecht [en] Transportrecht Contact 18 a a a b b c c KEUZEVAKKEN Seminarie Maritieme rechtspraktijk Seminarie Transportproblemen Seminarie Havenproblemen Seminarie Methoden en technieken van ruimtelijke analyse van haven- en maritieme ontwikkeling Maritieme geschillen Transportbedrijfseconomie Luchtvervoer Seminarie Vervoer te land Vervoer te land Vervoerverzekeringsrecht [en] Zee- en transportverzekeringsrecht Seminarie Vervoerbeleid Vervoerbeleid MASTERPROEF 1

15 Master of Advanced Studies in European Law Master of Advanced Studies in European Law 0 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF LAWS Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Course content Course structure The Master of Advanced Studies in European Law is dedicated to the legal environment of the European Union. That environment consists of EU-law as such, but also of international law and of member state law. Through a combination of these fields, the programme offers a unique in-depth study that encompasses relevant branches of contemporary law, within the contet of the EU. As far as member state law is concerned, emphasis is put on a comparative approach that fathoms for common characteristics and possible harmonisation. Students need to obtain 0 credits, over a period of two semesters. There is great fleibility in shaping one s own curriculum. Only 9 credits cover compulsory courses, all of which are supporting courses,dealing mainly with various skills for lawyers. Students are also required to write a 1 credit LLM-paper in connection with one of their classes. The LLM-programme's mission is to provide each student the opportunity to pursue, in his or her field of preference, both introductory and advanced studies of the law in the European Union. With an ever epanding and further integrating European Union, and in an ever more global legal environment, it offers an additional law degree that is instrumental for today's lawyers around the world. The Ghent Law School is a European 'Jean Monnet Centre of Ecellence' recognized for its epertise and resources in European Union Law. The bulk of the credits is filled with elective courses on a variety of topics from the following fields: European Law, Private Law in Europe, Economic and Social Law, Environmental Law, Transport Law, Public International Law, Criminal Law and Criminology. Students can choose from approimately forty different courses, all of which are eclusively taught in English. Teaching is generally done interactively, requiring advanced reading and class participation. The programme typically hosts several internationally reputed guest professors. Organised social activities are an important part of the LLM-eperience, and not all are etracurricular. Curricular activities include guided visits to important EU and international institutions, and participation in several colloquia. Mits gunstige beoordeling na onderzoek naar de geschiktheid en de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen (dossier, gesprek, geschiktheidstest ): Ma rechten ander masterdiploma opleiding(en) oude structuur: licentiaat rechten ander academisch tweedecyclusdiploma taal De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn vervuld. admission requirements for international degree students To have a law degree, i.e. the degree that - in its country of origin - is required for the eercise of the legal professions. Students who are graduating may apply and can be conditionally admitted, subject to the successful completion of their degree. After an eamination of their curriculum and in view of their acquired competences, candidates may be admitted who have a university degree other than law. In such case, the admission may be made subject to limitations with respect to the courses to be followed. To present proof of sufficient English proficiency, as indicated in the application form. To have sufficient financial support, as indicated in the application form, either through personal financial means or via financial aid. To apply for admission to the LLM programme before the deadline, with the completed application form and all required documents. Language More information regarding the required knowledge of English: > Education and study > Studying at Ghent University: language proficiency see also >> Master dissertation The master dissertation is a requirement for every candidate to obtain a master degree. The master dissertation is an original piece of research work. It aims to develop and strengthen the research capacity skills of the students. The student selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor. PRACTICAL INFORMATION A Career perspectives The programme enables the student to greatly enhance his or her chances when applying for an international legal job. ENROLLING INSTITUTION Ghent University TUITION FEE 20 (+ personal costs e.g. study visits to European/international organisations) (20-201). Only a limited number of participants are admitted

16 Master of Advanced Studies in European Law 0 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF LAWS MASTER GENERAL COURSES 9 Skills for Lawyers European Law: the Basics Seminar: Foreign Chair ELECTIVE COURSES > Core elective courses (min. 0 credits to be chosen from the following list) EU Enlargement and Proimity Relations EU Trade Policy European Union Competition Law European Union Internal Market European Union Institutional Law The Autonomous EU Legal Order: Key Principles and Procedures European Union Eternal Relations EU Eternal Relations: Selected Topics European Constitutional Law: Case Studies EU Social Law and International Employment European Labour and Employment Law European Banking and Capital Markets Law International Commercial Transactions EU Justice and Home Affairs The Law of European Mergers and Acquisitions European Company Law and Corporate Governance Human Rights European Contract Law European and International Environmental Law Contemporary Issues in European and Comparative Law I Contemporary Issues in European and Comparative Law II > Other elective courses (ma. 8 credits to be chosen from the following list) International Commercial Arbitration European Media Law Transport Law Maritime Transport Law Transport Insurance Law Law of the Sea International and European Biodiversity Law Contemporary Issues of Public International Law European Criminal Policy Selected Issues: Organised Crime MASTER DISSERTATION 1 Contact Ghent University Faculty of Law Department of Social Law Director: Prof. dr. Marc De Vos Universiteitstraat, 9000 Gent T +2 (0)9 2 8 Department of Economic Law Adjunct Director: Prof. dr. Hans De Wulf T +2 (0) International Relations Officer Veronique Christophe T +2 (0)

17 European Master in Law and Economics European Master in Law and Economics Erasmus Mundus Master Programme jointly offered by Ghent University and partners 0 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF LAWS Toelatingsvoorwa arden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA organising institutes Student mobility The joint programme of European master in Law and Economics is offered by the following universities: Ai-en-Provence (France); Bologna (Italy); Ghent (Belgium); Haifa (Israel); Hamburg (Germany); Manchester (United Kingdom); Rotterdam (The Netherlands); Vienna (Austria). In addition, there are bilateral echange agreements between the Universities of Hamburg and the George Mason University School of Law in Arlington, Virginia on the one hand, and the University of Rotterdam and the University of California at Berkeley on the other hand. The programme covers one academic year, for which successful students will receive 0 ECTS points. The academic year is divided into three terms. The unique international and interdisciplinary character of the EMLE Programme is secured through an intensive co-operation between lawyers and economists at no less than seven European Universities and three non-european partners. Students may study at up to three different universities but cannot spend all terms in the same location. Course content This programme offers the unique opportunity for interdisciplinary studies of law and economics. It provides students with an advanced understanding of the economic effects of divergent laws. For law students knowledge of the specific regulations of their home country is too narrow a base for counseling firms that are active in interstate trade. Additionally, knowledge of the economic effects of legal rules has become indispensable for understanding their clients' commercial needs. Similarly, economics students will profit from an accurate understanding of the institutional legal framework of market economies. Hence, for both lawyers and economists, knowledge of the other discipline and international contacts are crucial for a successful future career. Borders in Europe are becoming less and less meaningful. For law studies, internationalisation creates a specific problem. The legal systems in the different European countries became increasingly divergent due to the increasing importance of specific regulations regarding areas such as social security, industrial policy, protection of the environment, equal treatment of minority groups etc. The economic analysis of law, often briefly called 'law and econo mics', is certainly a good candidate as a standard for relevant comparison of law. Economics should be able to develop thoroughgoing and systematic insights into law, on the eplanatory as well as on the normative level. The Master in Law and Economics allow students to compare the legal institutions of their country and to evaluate them on the basis of a solid analytical framework in the hope for a new European 'ius commune' in which insights of Law and Economics are to play an important role. Course structure The study programme comprises three kinds of courses. In order to make law students more familiar with basic economic reasoning, some courses are more economic in orientation. Some courses deal with comparative law in order to internationalise the legal background of the students. Most courses deal directly with the economic analysis of the most important branches of private, public, international and European law. The references to law in the courses will be of a comparative kind, due to the all-european character of the programme and the international composition of the audience. 2 In the first term courses will be offered at the Universities of Rotterdam, Hamburg and Bologna. In the second term students will study at the Universities of Ghent, Hamburg or Bologna. In the third term courses are offered in Ai-en-Provence, Bologna, Haifa, Hamburg, Manchester, Rotterdam and Vienna. Bilateral echange agreements eist between the University of Hamburg and the George Mason University School of Law in Arlington, Virginia (1st term), as well as between the University of Rotterdam and the University of California at Berkeley (rd term). >> Master dissertation The master dissertation is a requirement for every candidate to obtain a master degree. The master dissertation is an original piece of research work. It aims to develop and strengthen the research capacity skills of the students. The student selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor. The master dissertation consists of a critical bibliography review part, a theoretical reflection and an original analysis of the topic. Career perspectives Law and economy interact in many ways. Private law assists individuals and groups willing to enter into agreements in a free market. Public law seeks to correct the outcomes of a free market system by means of economic and social regulation. Economists should be informed about the legal environment in which economic activities must be conducted. Lawyers should be aware of the economic effects of current legal rules and the epected outcome under a different legal regime. The master programme prepares students for a professional career, for eample, in public organisations, in multinational law firms or consultancy firms. Graduates are also well prepared for doctorate research in a PhD programme. Na onderzoek geschiktheid/bekwaamheid: Ma rechten Ma economische wetenschappen Ma toegepaste economische wetenschappen Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Ma politieke wetenschappen Ma sociologie Ma communicatiewetenschappen Ma handelswetenschappen opleiding(en) oude structuur: licentiaat rechten licentiaat economische wetenschappen licentiaat toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica licentiaat politieke wetenschappen licentiaat politieke en sociale wetenschappen licentiaat sociologie licentiaat communicatiewetenschappen licentiaat handelswetenschappen PRACTICAL INFORMATION APPLICATION DEADLINE European Students and Third Country Students have a different application procedure and dead lines. More information can be found on the website or can be obtained by sending an for European students please send an to for Third Country Students, please send an to ENROLLING INSTITUTION The registrating institution is different for European Students or Third Country Students. Please check the website for more details. TUITION FEE European students:,00 Non-European students: 9,00 MASTER taal GENERAL COURSES De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn vervuld. > First term: Bologna, Hamburg, Rotterdam > Second term: Bologna, Ghent, Hamburg 2 (1 credits to be chosen from the following list UGent) admission requirements for international degree students Preference will be given to applicants who already have a first master degree. The minimum requirement for admission is a bachelor degree, provided that this degree leads to employability in the relevant labour market. In particular with respect to the legal profession, stricter job qualifying criteria (first master degree) may be required by national regulations. Applicants with a bachelor degree only need to provide proof that this degree is an appropriate level of qualification for the labour market in their home country. Besides graduates in Law or Economics, applicants with a first degree in business administration or in social sciences may also apply under the condition that the completed study programme includes a substantial number of courses in law and/or economics. The above requirement with respect to employability in the labour market equally applies. There is a separate application procedure for European Students and for Third Country Students. Language More information regarding the required knowledge of English: > Education and study > Studying at Ghent University: Language proficiency Methodology and Selected Topics Economic Analysis of Environmental Law Economic Analysis of Property Law Economic Analysis of Contract Law ( credits to be chosen from the following list) Philosophy of Law and Economics Corporate Law & Economics > Third term: Ai-en-Provence, Bologna, Haifa, Hamburg, Mumbai, Rotterdam, Vienna, Warsaw MASTER DISSERTATION 18 Contact Ghent University Faculty of Law Department of Jurisdiction and History of Law Universiteitstraat, 9000 Gent T +2 (0) Secretary: Nancy Van Nuffel

18 Stadsplan HUN BELANGRIJKSTE LESLOKALEN Faculteit Rechtsgeleerdheid DEL GEM SES TEE NW EG 2 Adviescentrum voor Studenten 0 Station Gent Sint-Pieters SSEL E0-BRU faculteitsgebouwen 2,, 1 Letteren en Wijsbegeerte Rechtsgeleerdheid Politieke en Sociale Wetenschappen 1 Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 1 Economie en Bedrijfskunde 18, 19, 2 Wetenschappen, 8, 2, 2 Ingenieurswetenschappen en Architectuur 1, 2 Bio-ingenieurswetenschappen 21 Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 1 Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding 20 Farmaceutische Wetenschappen 2 Diergeneeskunde merelbeke e en we g Ka re ld e UGent campus Kortrijk Go ed el aa n laan Minister P. Tack a eb a sti an sla an W eg ge vo er de nl aa n eg t-s ar w en ste Station Sin M e ks t aa M Pe inis er ter eb. V oo an m de la n Aalbe an ekses teenw eg a M str na ale gd t aa str ef lbe tte re Po e yck éd nd Co rg P rg. Bu GENT t traa lses Rijse Zandstraat e st at en s ersta Me e Beh UGENT CAMPUS KORTRIJK Graaf Karel de Goedelaan, 800 Kortrijk aat rdstr Noo Stadsplan Kortrijk

19 Voor alle verdere inlichtingen: Adviescentrum voor Studenten Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling Studieloopbaanadvies Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T / adviescentrum Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculteit Wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 20 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

overheid en recht rechtsbedeling

overheid en recht rechtsbedeling MASTER IN DE rechten overheid en recht rechtsbedeling WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2013 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Master of Laws in het notariaat

Master of Laws in het notariaat Master of Laws in het notariaat WERKSTUDENTEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten

Nadere informatie

3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 03 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Een masterdiploma als einddoel 4 Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen 6 Praktische info

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 Door de herstructurering en de flexibilisering van het hoger onderwijs, zijn nieuwe programma s met studieduurverkorting

Nadere informatie

Master in het notariaat

Master in het notariaat Master in het notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht,

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Master in de Rechten

Master in de Rechten 2017-2018 Master in de Rechten Overheid en recht Rechtsbedeling TROEVEN TROEF 1 TROEF 2 TROEF 3 WISSELWERKING TUSSEN INTERNATIONAAL, EUROPEES EN BELGISCH RECHT EEN SAMENWERK- INGSVERBAND MET EIGEN ACCENTEN

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Opleidingsonderdeel Titularis Datum VM NM AV Lokaal Begindatum registraties is 16/07/2017 Hieronder vindt u de uren

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Master in het notariaat

Master in het notariaat LEUVEN t Master in het notariaat WERKSTUDENTEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT Of actie en organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (zie p. 20) of een diploma Logistiek Management (zie p. 22). In dat geval

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Vanaf deze datum (21u) is registratie in pointcarré mogelijk Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Titularis Opleidingsonderdeel Dag Datum VM NM AV Lokaal Bauwens A. International Comparative Field

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit

Toegepaste fiscaliteit Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor via afstandsonderwijs STUDEER OP AFSTAND 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie