Wij handelen puur volgens een vast protocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij handelen puur volgens een vast protocol"

Transcriptie

1 beleggen 24 Vergeet de emoties, prachtige vergezichten, mooie verhalen en bijzondere leiderschapskwaliteiten. Kwantitatieve beleggers vertrouwen liever op de harde cijfers. Zij zien meer brood in saaie aandelen dan in flitsende namen. Dat deze beleggingsaanpak werkt, bewijzen de conservative equity-fondsen van Robeco. Laat de cijfers spreken tekst Rob Stallinga

2 FINANCE 25 Alles wat wij doen, is weten schappelijk onderbouwd Wij handelen puur volgens een vast protocol Aandelenbeleggers hebben het de laatste tien jaar hard voor de kiezen gekregen. In het beste geval waren de rendementen matig, in het slechtste geval, als de portefeuille volgeladen was met speculatieve groeidiamanten, bleef er weinig van de inleg over. Intuïtie bleek veelal een slechte raadgever. De kwantitatieve beleggers van Robeco verbaast het niet. Arlette van Ditshuizen (39), econometrist en portefeuillemanager bij Robeco, pakt de langetermijngrafiek van de koersontwikkeling van aandelen erbij. De rechte zwarte lijn geeft het gemiddelde rendement aan, de kronkelige rode lijn het werkelijke rendement. Gemiddeld geven aandelen tussen de zeven en acht procent per jaar. Dat is historisch. Vanaf de jaren negentig koersten aandelen echter hard omhoog en liep de koers-winstverhouding danig op. Die is nu naar beneden gekomen. Volgens Van Ditshuizen zijn aandelen inmiddels normaal gewaardeerd. Dat wil niet zeggen dat ze adviseert om nu massaal aandelen in te slaan. Kwantitatieve beleggers geloven niet in timing. Als je de paar beste beursdagen uit een jaar haalt, blijft er weinig rendement over. Vaak in- en uitstappen heeft niet zoveel zin. Verstandiger is het om elke maand een plukje aandelen te kopen en vooral om voor een duidelijke strategie te kiezen. Wetenschappelijke basis Kwantitatieve beleggers zijn systeembeleggers. Ook de quants van Robeco werken volgens een duidelijk model. Nieuwsberichten en ander ruis negerend, pluizen ze liever de bedrijfsdata uit en trekken op basis daarvan hun conclusies. Niet het marktsentiment maar wetenschappelijk onderzoek is de basis van hun beslissingen. David Blitz (38) is bij Robeco verantwoordelijk voor de kwantitatieve aandelenresearch. Samen met Pim van Vliet (34) heeft Blitz het model ontwikkeld dat als basis dient voor de beleggingsbeslissingen van de conservative equity-fondsen van Robeco. Ruim vijf jaar na introductie beheert Robeco nu vier conservativefondsen en drie mandaten. Onlangs zag Global Coservative Equities het licht. Het totale beheerde vermogen is in korte tijd gestegen tot bijna twee miljard euro. De directe leiding over deze fondsen is in handen van Arlette van Ditshuizen en Pim van Vliet. Samen zijn ze verantwoordelijk. Van Ditshuizen: Wij beleggen volgens beleid. Het mag niet uitmaken wie er aan het roer staat. Als er gewijzigd moet worden, dan bespreken we dat. Een bedrijf als Google, inmiddels een van de waardevolste bedrijven ter wereld, is in geen van de conservative-fondsen terug te vinden. Een goed bedrijf is niet noodzakelijk een goede belegging, zegt Blitz. Google doet me sterk denken aan Nokia tien jaar geleden. Het Finse bedrijf was het toen helemaal. Het had een van de grootste beurskapitalisaties ter wereld. Waar staat Nokia nu? Met Google kan hetzelfde gebeuren. Is Google in staat zijn succes vast te houden? Vast protocol Dat de fondsmanagers van de conservativefondsen Google links laten liggen, is de uitkomst van onderzoek. Het bedrijf krijgt niet genoeg punten in het kwantitatieve model dat gebruikt wordt voor de conservativefondsen, dus is het niet koopwaardig. Welke wel? Een vluchtige blik leert dat het veeleer aandelen betreft in bedrijven die

3 26 beleggen Kwantitatieve beleggers geloven niet in timing Het volgen van een index maakt het risico helemaal niet kleiner. Integendeel zich ophouden in het degelijke, defensieve spectrum van het bedrijfsleven. Grote nutsbedrijven, voedingsbedrijven, telefoonmaatschappijen en olieconcerns zijn sterk vertegenwoordigd. Van Ditshuizen: We pakken een universum van aandelen, het liefst zo groot mogelijk. Die screenen we. Per aandeel geven we punten. Het neerwaartse risico moet laag zijn. De winst moet relatief voorspelbaar en constant zijn. De koers moet niet al te veel bewegen. Het aandeel moet relatief laag gewaardeerd zijn en het moet een goed dividend geven. Op alle variabelen moet een aandeel goed scoren. Hoe hoger de eindscore, hoe beleggingswaardiger. Naar de kwaliteiten van de leiding wordt niet gekeken. Dat is fundamentele informatie. Daar doen kwantitatieve beleggers niet aan. Van Ditshuizen: Leiderschapkwaliteiten zijn moeilijk in cijfers te vangen. Wij handelen puur volgens een vast protocol. Alles wat wij doen, is wetenschappelijk onderbouwd. Ondanks de strenge criteria blijven er voldoende aandelen over waarin belegd kan worden. Er is keuze genoeg om streng te zijn. Bij twijfel, niet doen. Is de informatie onbetrouwbaar, niet doen. Beursintroducties? Kan, mits er voldoende data beschikbaar zijn. Blitz: Als een bedrijf naar de beurs gaat, kun je zien hoe de marktwaarde zich verhoudt tot de boekwaarde of tot de winst van het bedrijf. Meer risico, minder rendement Het beleggingsbeleid van Robeco s conservative equity-fondsen is anders dan de aanpak van de traditionelere beleggingsstrategie. Nu ja, bijna dan. Ook de quants onderschrijven het belang van goede spreiding. Maar, en dat is wel een verschil, zij geloven niet dat het nemen van veel risico op den duur ook veel rendement oplevert. Dat laatste concludeert Van Vliet in zijn proefschrift Downside Risk and Empirical Asset Pricing, dat de relatie tussen risico en rendement beschrijft. De kennis die Van Vliet met zijn promotieonderzoek opdeed, was voor Robeco aanleiding om met de conservative-fondsen te starten. Van Vliet vat de conclusies van zijn proefschrift kort samen: Aandelen zijn risicovoller dan sparen en obligaties en dat lijkt zich op den duur ook uit te betalen. In die zin klopt de bestaande theorie, maar binnen aandelen gaat dit fenomeen niet op. Integendeel. Uit de data die ik heb bestudeerd, komt naar voren dat hoogrisicoaandelen eerder minder rendement opleveren dan laagrisicoaandelen. Dat is tegelijk ook de basisfilosofie van onze conservative-fondsen. Twee typische beleggingsfenomenen spelen de conservative-fondsen in de kaart. Beleggers hebben de neiging om rendementen bij elkaar op te tellen en af te trekken. Dat lijkt logisch, maar is fout. Reken maar mee: verlies je een kwart van de inleg, dan zul je eenderde moeten goedmaken om weer op nul uit te komen. Is het verlies de helft, dan moet de winst honderd procent zijn. Is er van de inleg nog maar tien procent over, dan moet er een rendement van negenhonderd procent geboekt worden om de schade te herstellen. Conclusie: het is goed om in goede tijden een aardig rendement te boeken, maar het is beter om in slechte tijden de verliezen te beperken. Bye bye benchmark Dan is er nog een fenomeen waar de traditionele beleggingsleer weinig rekening mee houdt: benchmarkbeleggen. De aandacht

4 FINANCE 27 We pakken een universum van aandelen. Per aandeel geven we punten. Hoe hoger de eindscore, hoe beleggings waardiger je koopt bij ons een filosofie van het gros van de grote professionele beleggers voor de benchmark heeft het risicodenken sterk veranderd. Blitz is er goed bekend mee. Hij verdedigde vorig jaar zijn proefschrift over de gevolgen van benchmarkbeleggen. De resultaten van dat onderzoek hebben hem gesterkt in de opvatting vooral niet te beleggen volgens een benchmark, maar juist te profiteren van de logische fouten die benchmarkbeleggers maken. Blitz legt uit: Als je gedwongen bent de benchmark te verslaan, zul je eerder hoogrisicoaandelen kopen dan laagrisicoaandelen. Dat betekent dat de belegger die zich niet met benchmarks bezighoudt, de kans heeft om laagrisicoaandelen te kopen tegen een relatief lage prijs. Deze aanpak maakt een aandelenportefeuille zeker niet risicovrij, maar wij geloven wel dat die de risico s verkleint. Dat fondsmanagers beter moeten presteren dan de benchmark, kwam in de jaren negentig van de vorige eeuw op. Het is een gemakkelijke maatstaf om de prestaties van een fondsmanager te beoordelen. Van Vliet: Doet de beurs plus vijftig procent en de fondsmager plus veertig, dan heeft die het slecht gedaan. Underperformance. Baan kwijt. De belegger koopt er weinig voor. Blitz: Het volgen van een index maakt het risico helemaal niet kleiner. Integendeel. Voor de conservative-fondsen is de benchmark niet relevant, zegt ook Van Ditshuizen. Bij de aandelenselectie kijken we alleen naar het verwachte rendement tegen de hoeveelheid risico. Dat de fondsen tegen een benchmark worden afgezet, is volgens haar enkel omdat klanten dat graag willen. De index is teruggebracht tot iets waartegen het fondsrendement wordt afgezet. Puur ter vergelijk. Meer niet. Koopjes Wie evenwel onverminderd vasthoudt aan de ouderwetse manier van beleggen is Warren Buffett. Hij is er een van de rijkste mensen ter wereld mee geworden. Is zijn aanpak waardeloos geworden? Nee, dat zul je de kwantitatieve beleggers van Robeco niet horen zeggen. Buffet speurt naar koopjes. De beweging van de indexen boeit hem weinig. Nu ja, hoe dieper de aandelenbeurzen zakken, hoe meer zin het orakel van Omaha heeft om te kopen. It s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Van Vliet kan de aanpak wel waarderen. Buffet kijkt heel sterk naar waardering en dat doen wij ook. Zijn aanpak is geen tegenstelling met die van ons. Dat Buffet de modellen laat voor wat ze zijn, is eigen aan de fundamentele belegger. Naast de kwantitatieve aanpak zal deze wijze van beleggen altijd blijven bestaan. Blitz is daar alleen maar blij mee. Alle beleggers zoeken natuurlijk naar hetzelfde: ondergewaardeerde aandelen met bovengemiddelde winstverwachtingen. Door het extrapoleren van de toekomstverwachtingen rekenen veel beleggers zich rijk. Kwantitatief beleggen is de wetenschappelijke manier van beleggen. In tijden van overoptimisme en overpessimisme hoopt de kwantitatieve belegger zijn slag te slaan. Mits degelijk De fondsmanager die de low volatilityaanpak hanteert, kiest de naam zegt het al voor aandelen die weinig bewegen. Dat zijn veelal bedrijven met stabiele omzetten en winsten die de aandeelhouder verblijden met eerder veel dan weinig dividend. Concrete namen? Heel degelijke ondernemingen, zoals Nestlé, IBM,

5 28 beleggen FINANCE Door de hele cyclus heen doe je het als low volatility belegger beter; het is winning by losing less een goed bedrijf is niet noodzakelijk een goede belegging McDonald s. maar ook Vodafone, Unilever, China Mobile, stelt Van Ditshuizen. Ook duurzaamheid wordt in de aandelenkeuze meegenomen. Ervan uitgaande dat ondernemingen met een duidelijke duurzaamheidsstrategie op den duur beter presteren dan bedrijven die het daarmee minder nauw nemen. Van Ditshuizen: We hebben een lijst van aandelen waarin Robeco niet mag beleggen. Verder nemen we ook de research van dochter SAM, gespecialiseerd in duurzaam beleggen, mee in onze beleggingskeuzes. Vanwege concentratierisico s is er per sector een limiet gesteld. Anders zou de gewenste spreiding in gevaar komen. Een sector die logischerwijs sterk vertegenwoordigd is in de portefeuille van een conservative-belegger is die van de nutsbedrijven. Een sector immers die kan rekenen op steady inkomstenstromen en niet al te veel concurrentie. Water en energie zijn altijd gewild, wel of geen crisis. Toch is het juist deze defensieve sector die de afgelopen jaren flink onder druk stond. Regulering en te dure overnames deden aandeelhouders de verkoopknop indrukken. In Japan heeft de tsunami van 2011 de beurswaarde van de plaatselijke kerncentrale-uitbater Tepco gedecimeerd. Oftewel, behalve cijfers is de actualiteit belangrijk. Van Ditshuizen: De ramp in Japan is binnen het team besproken, zoals ook de olieramp in de Golf van Mexico. BP hebben we vervolgens verkocht, omdat we de situatie te eng vonden. Van Vliet benadrukt dat de beslissing BP te verkopen puur werd genomen in het kader van risicobeheersing. Je koopt bij ons een filosofie. Alle ingrepen die we doen, zijn gericht op prudentie en risicobeheersing. Het mag nooit zo zijn dat een ingreep rendementgedreven is. Opbrengst De hamvraag: wat levert low volatility beleggen op? Wat je van aandelen mag verwachten. Gemiddeld zeven tot acht procent per jaar, maar dan wel met eenderde minder risico, rekent Van Vliet voor. Volgens collega Van Ditshuizen houdt het risico van conservative equities zich op tussen gewone aandelen en obligaties. Dat conservative equities bij stevige marktdalingen waarschijnlijk minder hard omlaag gaan, is met name voor beheerders van pensioenfondsen interessant. Blitz: Pensioenfondsen zijn niet gebaat bij beweeglijkheid. Voor hen is onze aanpak heel interessant. Ze behouden de upside van aandelen, maar wel zonder de grote uitslagen naar beneden. Nadeel van de conservative-aanpak is wel dat deze beleggingsvorm bij een omhoog spuitende beurs zal achterblijven. Dat is geen probleem, zegt Van Ditshuizen. Als je minder verliest, hoef je minder te winnen om te herstellen. Dat gebeurde in 2008 en ook in Ons Europese fonds ging eerst minder hard omlaag, toen minder hard omhoog, maar we deden het uiteindelijk tien procent beter dan de rest van de aandelenmarkt. In het lastige jaar 2011 bleven de conservative equity-fondsen te midden van dalende beurzen overigens opvallend goed overeind. Van Ditshuizen: Het wereldwijde fonds voor onze institutionele beleggers deed in 2011 plus zeven procent. Dat is beter dan spaarrente. Alleen met aandelen! Populariteitsrisico Low volatility-beleggers zeggen te profiteren van de fouten die de meer bencmark gedreven aandelenbeleggers maken. Maar wat als deze nieuwe beleggingsmethode grootschalig wordt gekopieerd. Van Vliet is

6 29 Gaat iedereen plots voor onze aandelen, dan maken Robeco s conservativefondsen een mooie rit als je minder verliest, hoef je minder te winnen om te herstellen er niet bang voor. Lachend: Mocht iedereen plots voor onze aandelen gaan, dan maken de conservative-fondsen van Robeco een mooie rit. Die kans acht Van Vliet overigens klein. Omdat de benchmark zo dominant is. Iedereen noemt zich een waardebelegger, maar waarde is van ons model slechts een onderdeel. En vergeet niet, juist in crisistijden moet je met een waardestrategie oppassen, want waardeaandelen zijn dan vaak extra risicovol. Nu instappen? Juist in de huidige onzekere tijd ziet Blitz kansen voor de conservativefondsen, omdat deze fondsen profiteren van het doormodderscenario dat vrijwel alle effectenhuizen voorzien. Blitz: Laagrisicoaandelen doen het relatief goed als de markt omlaag gaat, maar ook als de markt gematigd stijgt. Alleen als de euforie toeslaat of in het geval van een sterk herstel, zoals in 2009, toen er sprake was van een craprally, blijven laagrisicoaandelen achter. Ik denk niet dat we aan de vooravond van een craprally of een beurshausse, al geef ik direct toe dat ik de toekomst niet ken. Pensioenfondsen die de dekkingsgraad stabieler willen hebben, hebben de low volatility-strategie inmiddels omarmd. Maar ook particulieren kunnen er volgens Van Ditshuizen hun voordeel mee doen. Onze fondsen geven vier of vijf procent dividend. Dat is toch aardig. En als de economie aantrekt, en dat gaat echt wel weer een keer gebeuren, kunnen ze profiteren van een aantrekkende beurs. Horizon Wie geld in aandelen steekt veel of weinig bewegelijk doet dat niet voor de korte termijn. Volgens Van Vliet moet je het geld minstens vijf jaar kunnen missen. Vanwege die verre horizon maakt het instapmoment volgens hem niet zo veel uit. Prettig is wel, stelt hij, dat de conservative-fondsen relatief veel dividend uitkeren. Dit jaar weer iets meer dan vorig jaar, ook al wil dat niet zeggen dat het totale rendement hoger wordt dan in Sinds eind vorig jaar valt er te beleggen in een nieuw low volatility-fonds: Global Conservative Equities. Van Ditshuizen: Daar zit alles in. Opkomende markten. Ontwikkelde markten. Europa. VS. Van alles wat, maar opvallend weinig aandelen uit de BRIClanden Brazilië, Rusland, India en China. Reden? Veel te beweeglijk! Belangrijke informatie Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer ). Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Een beslissing om te gaan beleggen in Robeco producten kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Deze informatie kan kosteloos worden verkregen via De genoemde fondsen van Robeco zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikken daarnaast over een vergunning van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) te Luxemburg. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE VOORZITTER Ramon Tol, Blue Sky Group DEELNEMERS Dylan Ball, Franklin Templeton Investments Stijn ter Haar, Timeos Kurt Kotzegger, Raiffeisen Capital Management Simon Lansdorp, Robeco Coos Luning, TKP Investments

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

op zoek naar de ideale cocktail

op zoek naar de ideale cocktail Magazine voor beleggers juli 2014 veb.net 8,50 07 In deze Effect: Stand van zaken VEB-acties op zoek naar de ideale cocktail 150 mixfondsen beoordeeld Nouriel Roubini Een ontmoeting met (de voormalige)

Nadere informatie

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven 1 Dividend liegt niet! Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven Vandaag ga ik u niet vertellen dat u aandelen Coca-Cola, Pepsi of McDonald s moet kopen. Wel ga ik u vertellen wanneer

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Beleggen in. Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits. Europese ondernemingen. nr.2 juni 2014

Beleggen in. Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits. Europese ondernemingen. nr.2 juni 2014 insight nr.2 juni 2014 een magazine van fidelity worldwide investment Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits Beleggen in Europese ondernemingen Morningstar Awards: dubbelinterview met San

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS THEMA CHINA NOVEMBER 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ALS DE CRISIS VOORBIJ IS Asset managers over de toekomst van beleggen CIO-debat: De geldpers moet aan PAGINA 8 De moeilijke zoektocht naar het risicoprofiel

Nadere informatie

How to beat the monkey

How to beat the monkey SCHOLENSTRIJD.NL Lesmateriaal How to beat the monkey Verantwoording: 2015 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), IEX Mediagroep. Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... xv Over de auteurs... xvii Dankwoord... xviii Inleiding... 1 Deel I: Basisprincipes... 7 Hoofdstuk 1: Ja, ik wil beleggen!... 9 Hoofdstuk 2: Je financiële situatie...

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK E MAIL december 2014 111214WBSB3 info@beterinbeleggen.nl. BETREFT PAGINA TELEFOON Uw boek over Warren Buffett 1 van 1 053 574 4690

DATUM ONS KENMERK E MAIL december 2014 111214WBSB3 info@beterinbeleggen.nl. BETREFT PAGINA TELEFOON Uw boek over Warren Buffett 1 van 1 053 574 4690 Lijsterbesstraat 32 7581 XS Losser www.beterinbeleggen.nl IBAN NL54 RABO 0134288017 BTW NL8181.02.950.B01 KvK 08160752 RETOURADRES: LIJSTERBESSTRAAT 32, 7581 XS LOSSER DATUM ONS KENMERK E MAIL december

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging insight nr.1 september 2013 een magazine van fidelity worldwide investment focus op de vs Mobiel brengt markten in beweging Inflatie zicht op risico s Inhoud 3 5 8 10 12 US equity weer aan kop Mobiele

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie