Studiegids Erasmus School of Law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law"

Transcriptie

1 Studiegids Erasmus School of Law 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen B1 en B Onderwijsvormen B3 oude stijl en Master... 7 Jaarindeling (voor B1 en B2)... 9 Jaarindeling 2013 (B3 oude stijl en Masteropleidingen) Hoofdstuk 2 Bacheloropleidingen Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Programma Bachelor Programma Bachelor Programma Bachelor Bacheloropleiding Fiscaal recht Programma bachelor Programma bachelor Programma Bachelor Bacheloropleiding Criminologie Programma bachelor Programma bachelor Programma Bachelor Hoofdstuk 3 Masteropleidingen Master Aansprakelijkheid en verzekering Programma master Aansprakelijkheid en verzekering Master Arbeidsrecht Programma master Arbeidsrecht Master Bedrijfsrecht Programma master Bedrijfsrecht (profiel Handelsverkeersrecht) Programma master Bedrijfsrecht (profiel Ondernemingsrecht) Master Commercial Law Programme Commercial and Company Law Programme Maritime & Transport Law

3 Master Criminologie Programma master Criminologie Master Financieel recht Programma master Financieel recht Master Fiscaal recht Programma master Fiscaal recht Master Recht van de gezondheidszorg Programma master Rechts van de gezondheidszorg Master Rechtsgeleerdheid met zes varianten Variant Privaatrecht Programma master Privaatrecht Variant Staats- en bestuursrecht Programma master Staats- en bestuursrecht Variant Strafrecht Programma master Strafrecht Variant International and European Public Law Programme International and European Public Law Variant Generalistisch (individuele variant) Programma Generalistisch (individuele variant) Programme General study of law (Individual track) Deeltijdvariant Programma deeltijdvariant Togamaster Programma Togamaster

4 Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie Erasmus School of Law biedt drie bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. U kunt doorstromen naar tien masteropleidingen. Naast het verzorgen van onderwijs, verrichten docenten van de faculteit wetenschappelijk onderzoek binnen vijf onderzoeksprogramma s. Wetenschappers van de faculteit verzorgen veel internationale publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften. Wetenschap en beroepspraktijk werken intensief samen. Erasmus School of Law verzorgt kleinschalig top-onderwijs met individuele aandacht en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Numerus fixus Voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie geldt in een numerus fixus. Voor deze opleidingen worden de volgende maximum aantallen eerstejaars studenten toegelaten: Rechtsgeleerdheid 650 (voltijd) en 150 (deeltijd), Fiscaal recht 125 (voltijd), Criminologie 134 (voltijd). VWO-scholieren met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger worden direct geplaatst. De overigen nemen deel aan een gewogen loting. Bindend Studieadvies Het eerste jaar van de bacheloropleiding kent een bindend studieadvies (bsa). Dit betekent dat je als voltijdstudent in het eerste jaar 60 ects moet halen om de opleiding te mogen vervolgen. Voor deeltijdstudenten en Mr.drs.-studenten geldt ook een bindend studieadvies. De normen vind je hieronder. Je studieprestaties worden nauwlettend gevolgd en je krijgt feedback op je behaalde resultaten. Dit gebeurt in de vorm van een tussentijds studieadvies en een definitief bindend studieadvies. Voor wie geldt het bindend studieadvies? Het bindend studieadvies geldt voor: - Studenten van de voltijdopleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie - Deeltijdstudenten Rechtsgeleerdheid - Mr.drs.-studenten Het bindend studieadvies geldt voor alle opleidingen, ook als je meer dan één opleiding doet. Als je in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari je inschrijving beëindigt via Studielink, dan krijg je geen bindend studieadvies. Iedereen die zich na 1 februari via Studielink uitschrijft, krijgt een bindend studieadvies. Normen bindend studieadvies - Voltijdstudenten Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving het gehele eerste jaar halen (B1, 60 ects), waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. 4

5 - Deeltijdstudenten Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 37, van het eerste jaar (B1) halen. Het aantal ects wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. Aan het eind van het tweede jaar van inschrijving moet je het gehele eerste jaar (B1, 60 ects) van de opleiding hebben gehaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. - Mr.drs.-studenten Als Mr.drs.-student moet je zowel aan de bsa-normen van de opleiding Economie voldoen als aan de bsa-normen van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moet je aan het eind van het derde jaar van inschrijving het gehele eerste jaar (B1, 60 ects) hebben behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. De bsa-normen vind je in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding. De compensatieregeling vind je in de Regels van de examencommissie. Positief bindend studieadvies Als je voldoet aan de bsa-normen dan krijg een positief bindend studieadvies. Negatief bindend studieadvies Studenten die na afloop van het studiejaar niet aan de normen voldoen, krijgen een negatief bindend studieadvies en kunnen zich gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding. Mochten je resultaten vanaf het begin erg tegenvallen, dan krijg je het advies om voor 1 februari de opleiding te staken. Negatief bindend studieadvies voor Rechtsgeleerdheid geldt ook voor Fiscaal recht en andersom Een negatief bindend studieadvies voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geldt ook voor de bacheloropleiding Fiscaal recht en andersom. Je kunt dus na een negatief bindend studieadvies voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of de bacheloropleiding Fiscaal recht gedurende drie jaar niet overstappen naar de andere opleiding. Als je eerder voor een van de opleidingen van ESL een negatief bsa hebt gehad, dan vervallen alle eerder behaalde tentamens. Dit wil zeggen dat je het hele B1 opnieuw moet doen en dat de nieuwe bsa-normen voor jou gelden. Persoonlijke omstandigheden Studieresultaten kunnen worden beïnvloed door persoonlijke omstandigheden, zoals een langdurige ziekte. Bij de totstandkoming van het bindend studieadvies kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen, indien zij tijdig zijn gemeld. Het is dan ook van groot belang om persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten negatief beïnvloeden onmiddellijk te bespreken met de studieadviseurs. Informatie over het bindend studieadvies is verkrijgbaar bij de studieadviseurs en de studentendecanen. 5

6 Taaltoets De Taaltoets Nederlands maakt deel uit van het eerste bachelorjaar. Deelname aan de Taaltoets is verplicht. Als je niet hebt deelgenomen aan de Taaltoets word je uitgesloten van deelname aan het B1-werkstuk aan het eind van het eerste bachelorjaar. Een onvoldoende resultaat van de Taaltoets kan, mede afhankelijk van de kwaliteit van het B1- werkstuk, leiden tot een verplichte deelname aan een remediërende taalcursus in het tweede bachelorjaar. De Taaltoets Nederlands test de beheersing van de Nederlandse taal op het gebied van spelling, grammatica en woordgebruik. Voor het maken van de toets is geen bijzondere voorbereiding nodig. Er wordt uitsluitend basiskennis getoetst, die bij de aanvang van een universitaire studie aanwezig wordt geacht. Bij het onderdeel spelling wordt uitgegaan van het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal, Sdu-uitgevers Den Haag 2005). De toets bestaat uit meerkeuzevragen en neemt 1 uur in beslag. De Taaltoets Nederlands wordt één keer per studiejaar - in het tweede blok - afgenomen. Compensatoir toetsen De regeling compensatoir toetsen vind je in de Regels van de examencommissie. - Voltijdstudenten Een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) mag je compenseren met andere afgeronde cijfers (registratie Osiris) voor tentamens van het B1, mits het gemiddelde van deze cijfers aan het eind van het collegejaar leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor alle B1 tentamens (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. - Deeltijdstudenten Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1, mits dit aan het eind van dit eerste jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor vijf B1 vakken (37,). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. Het gemiddelde wordt berekend over de vijf hoogst behaalde resultaten. Tweede jaar van inschrijving: In het tweede jaar van inschrijving mogen een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) worden gecompenseerd met andere behaalde cijfers, mits dit aan het eind van het tweede jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een 6,0 (niet afgerond), berekend over de resultaten van alle B1 onderdelen (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. - Mr.drs.-studenten Een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) mag je compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1, mits dit aan het eind van het derde jaar van inschrijving voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor alle B1 tentamens (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. 6

7 Onderwijsvormen B1 en B2 In Erasmus Law College volg je als student 3 soorten onderwijs: onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Onderwijsgroep Tweemaal per week neem je met 9 andere studenten deel aan een onderwijsgroep. Samen met hen en onder begeleiding van een tutor bespreek je en analyseer je een casus (het probleem ) met een maatschappelijke context of een relatie met de beroepspraktijk. Aan de hand van leerdoelen die je samen hebt geformuleerd en de gelezen stof probeer je het probleem aan te pakken. In de onderwijsgroep leer je de theorie, maar oefen je ook sociale vaardigheden (zoals discussiëren en presenteren) en procedurele vaardigheden (zoals het leiden van vergaderingen en het maken van goede notulen). Practica In de practica oefen je met ongeveer 40 personen vaardigheden die nodig zijn voor de juridische beroepspraktijk: een debat leiden, een vonnis schrijven, een pleidooi houden enzovoorts. Hoorcollege In het hoorcollege leer je, samen met je medestudenten, de theorie en vaak worden actuele onderwerpen behandeld: een belangrijk nieuwsfeit of een uitspraak van de rechter. De hoorcolleges worden gegeven door hoogleraren en universitair hoofddocenten. Sommige hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten, bijvoorbeeld een advocaat of een rechter. Het hoorcollege ondersteunt wat je leert in de onderwijsgroep. Dit betekent dat hier bijvoorbeeld moeilijke leerstof nader verduidelijkt wordt of dat er een overzicht gegeven wordt van de bestudeerde stof. Onderwijsvormen B3 oude stijl en Master Hieronder volgen de onderwijsvormen die de faculteit aanbiedt in de masterfase en B3 oude stijl: Hoorcollege Een activiteit van een docent (in de regel de eindverantwoordelijke hoogleraar voor de verplichte en semi-verplichte vakken) voor alle studenten van een vak gezamenlijk, waarbij een overzicht van de stof wordt gegeven of enkele capita selecta worden besproken. Werkcollege Frontaal onderwijs voor een kleinere groep studenten. De nadruk ligt op kennisoverdracht, maar er is nadrukkelijk plaats ingeruimd voor discussie tussen docent en studenten. Eigen inbreng van studenten in het werkcollege wordt gestimuleerd; het werkcollege moet worden voorbereid. Casuscollege Een activiteit van een docent voor alle studenten van een vak gezamenlijk of voor een groep studenten van een vak, waarbij ingewikkelde onderwerpen gestructureerd worden behandeld aan de hand van casus die de studenten kennen en vaak al hebben voorbereid en ingeleverd. 7

8 Werkgroep Een activiteit onder leiding van een docent, waarbij de stof van een vak wordt behandeld. Het is een interactieve onderwijsvorm waarbij intensieve deelname van de studenten aan het onderwijs essentieel en bij voorkeur verplicht is. Practicum Een kleinschalige geïntegreerde vorm van werkgroep- en vaardigheden-onderwijs. In het practicum worden vaardighedentraining en uitleg van de stof gecombineerd. Masterclass De masterclass biedt aan goede studenten aanvullende, stimulerende onderwijsactiviteiten. De masterclass is toegankelijk voor goede studenten, ter bepaling van de verantwoordelijke hoogleraar. De masterclass kan verschillende vormen hebben, maar verwacht wordt dat de onderwijsactiviteit meerwaarde heeft boven het bestaande onderwijsaanbod en uitdagend is voor goede studenten. Een masterclass maakt geen deel uit van het reguliere curriculum van een opleiding. De masterclass moet voldoen aan de facultaire randvoorwaarden, om deze benaming te mogen voeren. 8

9 Jaarindeling (voor B1 en B2) Het studiejaar is ingedeeld in acht blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen. wk periode onderwijsvrij blok 1.1 (wk 36 t/m 40) 35 ma vr startweek 36 ma vr onderwijs 37 ma vr onderwijs 38 ma vr onderwijs 39 ma vr onderwijs 40 ma za onderwijs/toets blok 1.2 (wk 41 t/m 45) 41 ma vr onderwijs 42 ma vr onderwijs 43 ma vr onderwijs 44 ma vr onderwijs 45 ma za onderwijs/toets 46 ma vr Onderwijsvrij blok 1.3 (wk 47 t/m 51) 47 ma vr onderwijs 48 ma vr onderwijs 49 ma vr onderwijs Sint Nicolaas: do 5/12 (vanaf uur) 50 ma vr onderwijs 51 ma za onderwijs/toets 52 ma vr Kerstvakantie 1 ma vr herkansingen B1 Oud en Nieuw: di en wo 01/01 blok 1.4 (2 t/m 6) 2 ma vr onderwijs 3 ma vr onderwijs 4 ma vr onderwijs 5 ma vr onderwijs 6 ma za onderwijs/toets blok 1.5 (wk 7 t/m 11) 7 ma vr onderwijs 8 ma vr onderwijs 9 ma vr onderwijs 10 ma vr onderwijs 11 ma za onderwijs/toets blok 1.6 (wk 12 t/m 16) 12 ma vr onderwijs 13 ma vr onderwijs 14 ma vr onderwijs 15 ma vr onderwijs 16 ma za onderwijs/toets Goede Vrijdag: vr ma vr Onderwijsvrij; 2e Paasdag: ma 21/04 blok 1.7 (wk 18 t/m 22) 18 ma vr onderwijs 19 ma vr onderwijs Bevrijdingsdag: ma 05/05 20 ma vr onderwijs 21 ma vr onderwijs 22 ma za onderwijs/toets Hemelvaart: do 29/05 blok 1.8 (wk 23 t/m 27) 23 ma vr onderwijs 24 ma vr onderwijs 2e Pinksterdag: ma 09/06 25 ma vr onderwijs 26 ma vr onderwijs 27 ma za onderwijs/toets 28 ma vr onderwijsvrij 29 do za herkansingen B1B2 30 ma vr herkansingen B2 9

10 Jaarindeling 2013 (B3 oude stijl en Masteropleidingen) Het studiejaar is ingedeeld in vier blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen. wk periode nr onderwijsvrij blok 1 (wk 36 t/m 45) 36 ma vr onderwijs 37 ma vr onderwijs 38 ma vr onderwijs 39 ma vr onderwijs 40 ma vr onderwijs 41 ma vr onderwijs 42 ma vr onderwijs 43 ma vr onderwijs 44 ma vr onderwijs 45 ma za tentamens blok 2 (wk 46 t/m 4) 46 ma vr onderwijs 47 ma vr onderwijs 48 ma vr onderwijs 49 ma vr onderwijs Sint Nicolaas: do 5/12 (vanaf uur) 50 ma vr onderwijs 51 ma vr onderwijs 52 ma vr Kerstvakantie 1 ma vr Kerstvakantie 2 ma vr onderwijs 3 ma vr onderwijs 4 ma za tentamens blok 3 (wk 5 t/m 13) 5 ma vr onderwijs 6 ma vr onderwijs 7 ma vr onderwijs 8 ma vr onderwijs 9 ma vr onderwijs 10 ma vr onderwijs 11 ma vr onderwijs 12 ma vr onderwijs 13 ma za tentamens blok 4 (wk 14 t/m 24) 14 ma vr onderwijs 15 ma vr onderwijs 16 ma vr onderwijs Goede vrijdag: vr ma vr onderwijs 2e Paasdag: ma 21/04 18 ma vr onderwijs 19 ma vr onderwijs Bevrijdingsdag: ma 05/05 20 ma vr onderwijs 21 ma vr onderwijs 22 ma vr onderwijs Hemelvaart: do 29/05 23 ma vr onderwijs 24 ma za tentamens 2e Pinksterdag: ma 09/06 herkansingen (wk 25 t/m 28) 25 ma za hertentamens 26 ma za hertentamens 27 ma za hertentamens 28 ma za hertentamens 10

11 Hoofdstuk 2 Bacheloropleidingen Erasmus School of Law biedt drie bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie aan. De opleiding Rechtsgeleerdheid kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen. In samenwerking met Erasmus School of Economics biedt ESL het Mr.drs-programma aan. Rechtsgeleerdheid en Mr. drs.-programma maken deel uit van het Vrijdagmiddagonderwijs. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De Rotterdamse rechtenopleiding kenmerkt zich door haar aandacht voor de praktijk en het functioneren van het recht in de maatschappij. Welhaast alle nieuwsverhalen hebben met het recht van doen. De discussie over strengere straffen, maar ook de discussie over de bonuscultuur in het bankwezen: de wet geeft aan in hoeverre banken vrij zijn om bonussen vast te stellen. En wat zegt de wet over de vrijheid van meningsuiting? De afspraken die je als maatschappij hierover maakt, staan in de wet. Veel mensen denken dat de rechtenstudie bestaat uit het van buiten leren van wetten en rechtsregels. Niets is minder waar. Je hoeft geen wetten uit je hoofd te leren. Dat heeft ook geen zin, omdat juridische regelingen sterk aan veranderingen onderhevig zijn. De wettenbundels dienen als naslagwerk. Bij tentamens mag je dan ook je wettenbundels meenemen. Je leert tijdens je rechtenstudie hoe je met wetboeken moet werken. Je leert waar je bepaalde regels kunt vinden, hoe je ermee om moet gaan en hoe je ze kunt interpreteren. Dat gebeurt aan de hand van de praktijk. Je past je kennis toe op concrete situaties. Het recht is dus niet zomaar een verzameling regels. Het recht leeft: het staat in direct contact met de maatschappij. Veranderen onze opvattingen, dan verandert het recht mee. Het recht is altijd in beweging. Dat is wat rechtsgeleerdheid zo boeiend maakt. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis van en inzicht in het geldende recht en de begrippen van het recht alsmede in de systematiek van het recht en de grondslagen en beginselen waarop het rechtssysteem berust. Grondige kennis van en inzicht in de deelgebieden burgerlijk(proces)recht, straf(proces)recht, staatsen bestuurs(proces)recht, internationaal en Europees recht alsmede de relatie tot en de doorwerking daarvan in het Nederlandse recht. Kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van het belastingrecht, alsmede het handels- en ondernemingsrecht. Kennis van en inzicht in de methodologische, theoretische en filosofische grondslagen van het recht, alsmede de historische ontwikkeling van het recht. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht bezien vanuit sociaalwetenschappelijke disciplines. Nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden en beperkingen van het recht, waaronder het wetgevingsproces, in zijn maatschappelijke, in het bijzonder sociaaleconomische. 11

12 Oordeelsvorming Het verworven hebben van een disciplineoverstijgende, kritische, reflectieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens, de relevante aspecten van juridische problemen kunnen worden afgewogen en uiteindelijk een meer of minder voor de hand liggende (mogelijk nieuwe, meer creativiteit vereisende), oplossing kan worden geboden. Communicatie Het, mede in het kader van een debat, kunnen presenteren van de in de twee bovenstaande bullets genoemde schriftelijke en mondelinge betogen, zowel aan een niet-juridisch als aan een juridisch onderlegd publiek, op een wijze die voldoet aan de eisen die daaraan in de wetenschap en de praktijk worden gesteld. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende academisch abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma Bachelor 1 Het studiejaar B1 is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RR102 Inleiding privaatrecht 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats- en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RR105 Rechtsgeschiedenis 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RR107 Inleiding fiscaal recht 7,5 Blok 8 RR108 Rechtssociologie 7,5 Programma Bachelor 2 Het studiejaar B2 is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR201 Staatsrecht 7,5 Blok 2 RR202 Europees recht 7,5 Blok 3 RR203 Materieel strafrecht 7,5 Blok 4 RR204 Verbintenissenrecht 7,5 Blok 5 RR205 Goederen- en faillissementsrecht 7,5 Blok 6 RR206 Handelsrecht 7,5 Blok 7 RR207 Arbeidsrecht 7,5 Blok 8 RR208 Ondernemingsrecht 7,5 12

13 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor 15 Blok 2 RJ60 Materieel strafrecht 9 RQ12 Oefenrechtbank of RJ61 Rechtsmethodologie 6 Blok 3 RJ62 Bestuursrecht 9 RQ12 Oefenrechtbank of RJ25 Rechtsfilosofie 6 Blok 4 RJ63 Ondernemingsrecht 9 RJ64 Bedrijfseconomie of RJ65 Rechtseconomie 6 13

14 Bacheloropleiding Fiscaal recht In de bacheloropleiding Fiscaal recht vormt het belastingrecht de kern. Je wordt opgeleid tot fiscaal specialist. Je bouwt kennis op van het belastingrecht zodat je in de belastingpraktijk kunt functioneren en voorbereidende/ondersteunende werkzaamheden kunt verrichten in de aangifteen adviespraktijk. Het belastingrecht is onderdeel van een grote en voortdurend bewegende verzameling van wetten en regels. Net als bij een lichaam zijn alle onderdelen organisch met elkaar verbonden. Je bestudeert dus niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar verdiept je je ook in bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht. De meeste colleges worden verzorgd door docenten uit de belastingadviespraktijk. Theorie en praktijk worden zo gedurende de hele opleiding gekoppeld. Er is veel aandacht voor economische vraagstukken, politieke besluitvorming en internationale ontwikkelingen. Een succesvolle studie Fiscaal recht vraagt om oprechte interesse in maatschappelijke, fiscale vraagstukken. Analytisch vermogen en enig cijfermatig inzicht zijn, naast doorzettingsvermogen en een kritische houding, verdere vereisten. De opleiding Fiscaal recht duurt drie jaar en heeft een gedeeld eerste bachelorjaar met de opleiding Rechtsgeleerdheid. In het eerste jaar volg je de algemene vakken, daarna vooral fiscale vakken. Als je de bacheloropleiding Fiscaal recht succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis en inzicht in de grondslagen en beginselen van het belastingrecht alsmede de verhouding van het belastingrecht tot de andere rechtsgebieden. Grondige kennis van en inzicht in het geldende belastingrecht, met name in de volgende deelgebieden: Heffingen lokale overheden, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Formeel belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal en Europees belastingrecht. Kennis van en inzicht in de deelgebieden Burgerlijk recht, Strafrecht, Staats- en bestuursrecht, Internationaal en Europees recht alsmede de relatie tot en de doorwerking daarvan in het Nederlandse recht, Openbare financiën, Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen. Kennis van en inzicht in de methodologische en theoretische grondslagen van het recht, alsmede de historische ontwikkeling van het recht. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht in het bijzonder het belastingrecht. Nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden en beperkingen van het recht, waaronder het wetgevingsproces, in zijn maatschappelijke, in het bijzonder sociaaleconomische, context. Toepassen kennis en inzicht Het kunnen begrijpen, analyseren en kritisch beoordelen van juridische teksten, waaronder wetgeving (mede hieronder begrepen verdragen), jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur in hun onderlinge verhouding. Het toegankelijk kunnen maken van deze juridische bronnen voor nietjuridische lezers. Het kunnen onderkennen van een fiscaal-juridisch probleem en, in verband hiermee, het kunnen doen van een eenvoudig fiscaal-juridisch onderzoek. Het kunnen verzamelen, interpreteren en op wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerken van relevante juridische bronnen. Het in verband 14

15 hiermee scherp onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen, alsmede tussen hoofd- en bijzaken. Het binnen een bepaalde tijdsspanne kunnen geven van een juridisch gefundeerd antwoord op fiscaalrechtelijke vragen uit de praktijk in de vorm van een schriftelijk stuk. Oordeelsvorming Het verworven hebben van een discipline overstijgende, kritische, reflectieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens, de relevante aspecten van fiscaal-juridische problemen kunnen worden afgewogen en uiteindelijk een meer of minder voor de hand liggende (mogelijk nieuwe, meer creativiteit vereisende), oplossing kan worden geboden. Communicatie Het kunnen presenteren van onder 9 genoemde schriftelijke betogen op een wijze die voldoet aan de eisen die daaraan in de wetenschap en de praktijk worden gesteld. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende academisch abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma bachelor 1 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RR102 Inleiding privaatrecht 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats-en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RR105 Rechtsgeschiedenis 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RR107 Inleiding fiscaal recht 7,5 Blok 8 RR108 Rechtssociologie 7,5 Programma bachelor 2 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RF201 Openbare financiën 7,5 Blok 2 RF202 Heffingen lokale overheden 7,5 Blok 3 RF203 Inkomstenbelasting 7,5 Blok 4 RR204 Verbintenissenrecht 7,5 Blok 5 RR205 Goederen- en faillissementsrecht 7,5 Blok 6 RF206 Bedrijfseconomie en FCT 7,5 Blok 7 RF207 Omzetbelasting 7,5 Blok 8 RR208 Ondernemingsrecht 7,5 15

16 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor* 15 Blok 2 RF37 Vennootschapsbelasting 9 RF08 Omzetbelasting 6 Blok 3 RJ62 Bestuursrecht 9 RF07 Formeel belastingrecht 6 Blok 4 RF36 Inleiding internationaal en Europees belastingrecht 9 RF28 Bachelorwerkstuk fiscaal recht 6 16

17 Bacheloropleiding Criminologie Criminaliteit is iets wat ons afschrikt, maar tegelijkertijd fascineert. We huiveren bij berichtgeving over zinloos geweld, maar volgen s avonds wel vol spanning misdaadprogramma s op televisie. De vraag wat criminaliteit is, lijkt in eerste instantie gemakkelijk te beantwoorden. Dat moord en verkrachting tot criminaliteit behoren, daar is iedereen het over eens. Maar over het hacken van een computer, het gebruik van softdrugs of het simpelweg met een groepje rondhangen in een winkelcentrum verschillen de meningen. Criminologie onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Ook wordt onderzoek gedaan naar de slachtoffers en daders en naar maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Vanzelfsprekend spelen actuele ontwikkelingen hierbij een belangrijke rol. Denk maar aan de discussie over het toesturen van ongewenste of de instelling van DNA-databanken. De Rotterdamse opleiding Criminologie kenmerkt zich door haar aandacht voor de grootstedelijke en specifieke problemen die voortkomen uit Rotterdam als wereldstad. Op deze problemen wordt op verschillende (juridische, sociologische en bestuurlijke) manieren gereageerd. Interdisciplinariteit en een maatschappelijke oriëntatie staan in deze opleiding centraal. De opleiding Criminologie is zeer praktijkgericht en vergt een actieve houding. Je leert bestaande kennis over criminaliteit en criminaliteits-bestrijding toe te passen op concrete en actuele problemen. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je de bacheloropleiding Criminologie succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis van en inzicht in de criminologie en in het werkveld van de criminoloog. Hiertoe behoort ook multidisciplinaire kennis van en inzicht in de bij de criminaliteitsbeheersing betrokken instan-ties op nationaal en internationaal niveau. Kennis van en inzicht in de grondslagen van de sociale wetenschappen en van de verschillende methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Kennis van en inzicht in de rechtsregels die behoren tot het Nederlandse en het Europese recht, in het bijzonder met betrekking tot het strafrecht, als mede de grondslagen van die rechtsregels. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht en de mogelijkheden en beperkingen van het recht. Kennis van en inzicht in de verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines met betrekking tot criminaliteit, maatschappelijke veiligheid en het beleid op deze terreinen. Toepassen kennis en inzicht De vaardigheid om methoden en technieken van criminologisch onderzoek toe te passen in een concreet onderzoek. Een brug kunnen slaan tussen het normatieve kader waarin de jurist werkt en de empirische categorieën die worden gehanteerd door de sociale wetenschapper. Het kritisch kunnen bestuderen van criminologische, publiekrechtelijke en algemeen sociaalwetenschappelijke literatuur op hun inhoud en onderlinge verhouding. De vaardigheid gebruik te maken van inzichten uit verschillende disciplines en deze toe te passen op criminologische vraagstukken. 17

18 Oordeelsvorming Het verworven hebben van een disciplineoverstijgende, kritische en creatieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens de relevante aspecten van problemen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing kunnen worden afgewogen. Het ontwikkeld hebben van een comparatieve houding (historisch en internationaal vergelijkend) bij het analyseren van concrete vraagstukken. Communicatie De vaardigheid om op heldere wijze mondeling en schriftelijke analyses te maken van criminaliteitsproblemen en probleemoplossingen te formuleren. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma bachelor 1 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RC102 Inleiding criminologie 7,5 Blok 3 RC103 Inleiding methoden en technieken 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RC105 Sociologie 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RC107 Psychologie 7,5 Blok 8 RC108 Criminaliteit en samenleving 7,5 Programma bachelor 2 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RC201 Grondslagen van de criminologie 7,5 Blok 2 RC202 Theoretische criminologie 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats- en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR304 Formeel strafrecht 7,5 Blok 5 RC205 Actoren in de rechtshandhaving 7,5 Blok 6 RC206 Methoden en technieken van criminologisch onderzoek 7,5 Blok 7 RC207 Aard, omvang en schade 7,5 Blok 8 RC208 Criminele carrières (levensloop en recidive) 7,5 18

19 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor 15 Blok 2 RJ60 Materieel strafrecht 9 RQ29 Preventie en bestraffing van criminaliteit 6 Blok 3 RJ58 Formeel strafrecht 9 RJ71 Onderzoeksvaardigheden in de criminologie I 6 Blok 4 RJ72 Onderzoeksvaardigheden in de criminologie II 9 RQ47 Recht en criminologie in de multiculturele samenleving 6 19

20 Hoofdstuk 3 Masteropleidingen Master Aansprakelijkheid en verzekering Stel: een werkgever trakteert zijn werknemers op een bedrijfsuitje: een workshop dansen op rollerskates op de eigen werkvloer. Een van de uitgenodigde werknemers komt op haar vrije middag speciaal terug naar kantoor om deel te nemen aan de festiviteit. Nadat de werkneemster haar rollerskates heeft aangetrokken en enkele meters op de marmeren vloer van de hal van het kantoor heeft gereden, komt zij ten val en breekt haar pols. Na herstel van de breuk ontwikkelen zich langdurige pijnklachten aan de pols. Daardoor lijdt de werkneemster schade. Is de werkgever aansprakelijk voor deze schade? En zo ja, op welke grond? Gaat het hier om de klassieke aansprakelijkheidsgrond van artikel 7:658 BW of is de werkgever aansprakelijk omdat hij zijn verplichting ex artikel 7:611 BW zich als een goed werkgever te gedragen niet is nagekomen? En is een eventuele aansprakelijkheid van de werkgever buiten artikel 7:658 BW wel gedekt onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Welke aansprakelijkheid van de werkgever dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Elke uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van schade? Of kent de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een begrenzing van de aansprakelijkheidsdekking? En hoe is de begrenzing van de dekking dan in de verzekeringspolis verwoord? Spreekt het je aan over deze vragen te discussiëren en bij te dragen aan een antwoord, oplossing of een eventueel alternatief? Aan deze en vele andere rechtsvragen wordt aandacht besteed in de Masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering. Programma master Aansprakelijkheid en verzekering Blok 1 Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering (RL60) Blok 2 Capita aansprakelijkheidsrecht (RM09) Capita verzekeringsrecht (RM11) Capita burgerlijk procesrecht (RM02) Blok 3 Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk (RL36) Perspectieven op aansprakelijkheid en verzekering (RM10) Blok 4 Keuzevak vrij Scriptie 1 Coördinator Mr. I. van der Zalm Kamer L7-069 Telefoon

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 ERASMUS UNIVERSITEIT ERASMUS SCHOOL OF LAW BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2011/2012 Hieronder volgt het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2011/2012. Het onderwijs is per opleiding opgenomen. De masteropleidingen

Nadere informatie

Deel I Algemeen. Deel III Collegerooster. Deel IV Tentamenrooster

Deel I Algemeen. Deel III Collegerooster. Deel IV Tentamenrooster Deel I Algemeen Deel II Vakomschrijvingen Deel III Collegerooster Deel IV Tentamenrooster Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie Opleidingen Erasmus School of Law biedt de volgende bacheloropleidingen

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007

BIJLAGE 1 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 ERASMUS UNIVERSITEIT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID BIJLAGE 1 ONDERWIJSPROGRAMMA 2006/2007 Hierbij een overzicht van het onderwijsprogramma voor het studiejaar 2006/2007. Het onderwijs is per trimester

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B2 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 (wk 36 t/m 40) Staatsrecht (RR201) (B2 Rechtsgeleerdheid) hoco wo 13:00 16:45 36,37,38,39,40 Practicumhoorcolleges

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Collegerooster B3 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster B3 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B3 Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 + 1.2 (wk 36 t/m 45) Minor Arbeidsrecht en reorganisatie (RMIN01) hoco do 13:00 16:45 36,37,39,41,42,43,44 do 15:00

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Jeugdrecht Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken studiejaren Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken jaren 2003-2006 In het hierna volgende overzicht worden de wijzigingen in de jaren 2003-2006 met een eventuele verwijziging naar geldende overgangsregelingen

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal

MASTER RECHTSGELEERDHEID FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT. Willemijn Roozendaal MASTER RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING ARBEIDSRECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID Willemijn Roozendaal WAAROM ARBEIDSRECHT Bijna iedereen komt dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht Het gaat

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2012

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2012 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid m.i.v. 1 september 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Law Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2010-2011 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 22 juli 2010 (V 13) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Collegerooster 2015-2016 B1 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht en Criminologie

Collegerooster 2015-2016 B1 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht en Criminologie Collegerooster 2015-2016 B1 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht en Criminologie Blok 1.1 (wk 36 t/m 40) Inleiding tot de rechtswetenschap (RR101) (B1 Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht en Criminologie) hoco wo

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2013

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. m.i.v. 1 september 2013 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid m.i.v. 1 september 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Law Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Minimumeisen scripties

Minimumeisen scripties Minimumeisen scripties 1. Algemeen... 1 2. Beoordelingsprotocol... 2 3. Scripties naar aanleiding van een stage... 4 4. Contactpersonen... 5 1. Algemeen Erasmus School of Law heeft minimumeisen met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017

Presentatie. Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht. Dr. S.F.G Rammeloo. Master Open Dag 18 maart 2017 Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Privaatrecht/Handels- en Ondernemingsrecht Dr. S.F.G Rammeloo Master Open Dag 18 maart 2017 Programma Eenjarige Master - 8 blokken, dwz twee per blokperiode

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Minor Criminologie: een wetenschappelijke kijk op criminaliteit

Minor Criminologie: een wetenschappelijke kijk op criminaliteit Minor Criminologie: een wetenschappelijke kijk op criminaliteit 1. Algemene informatie 1) Naam: Criminologie: een wetenschappelijke kijk op criminaliteit 2) Taal: Nederlands 3) Penvoerder: Opleiding criminologie

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 2017-2018 Geldig vanaf 1 september 2017 Deze Onderwijs- en examenregeling (OER) is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS Programma Inleidende blok verplicht 30 ECTS (niveau 1) RGBG00300 Grondslagen van het recht 15 ECTS RGBG00120 Inleiding privaatrecht 5 ECTS RGBG00220 Inleiding staats- en bestuursrecht 5 ECTS RGBG00420

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID De decaan, - gelet op de artikelen 7.8.b, 7.13, alsmede 7.28 tot en met 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Fiscaal recht. m.i.v. 1 september 2013

Onderwijs- en examenregeling. bacheloropleiding Fiscaal recht. m.i.v. 1 september 2013 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Fiscaal recht m.i.v. 1 september 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Law Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding Fiscaal recht m.i.v.

Nadere informatie