Studiegids Erasmus School of Law

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law"

Transcriptie

1 Studiegids Erasmus School of Law 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen B1 en B Onderwijsvormen B3 oude stijl en Master... 7 Jaarindeling (voor B1 en B2)... 9 Jaarindeling 2013 (B3 oude stijl en Masteropleidingen) Hoofdstuk 2 Bacheloropleidingen Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Programma Bachelor Programma Bachelor Programma Bachelor Bacheloropleiding Fiscaal recht Programma bachelor Programma bachelor Programma Bachelor Bacheloropleiding Criminologie Programma bachelor Programma bachelor Programma Bachelor Hoofdstuk 3 Masteropleidingen Master Aansprakelijkheid en verzekering Programma master Aansprakelijkheid en verzekering Master Arbeidsrecht Programma master Arbeidsrecht Master Bedrijfsrecht Programma master Bedrijfsrecht (profiel Handelsverkeersrecht) Programma master Bedrijfsrecht (profiel Ondernemingsrecht) Master Commercial Law Programme Commercial and Company Law Programme Maritime & Transport Law

3 Master Criminologie Programma master Criminologie Master Financieel recht Programma master Financieel recht Master Fiscaal recht Programma master Fiscaal recht Master Recht van de gezondheidszorg Programma master Rechts van de gezondheidszorg Master Rechtsgeleerdheid met zes varianten Variant Privaatrecht Programma master Privaatrecht Variant Staats- en bestuursrecht Programma master Staats- en bestuursrecht Variant Strafrecht Programma master Strafrecht Variant International and European Public Law Programme International and European Public Law Variant Generalistisch (individuele variant) Programma Generalistisch (individuele variant) Programme General study of law (Individual track) Deeltijdvariant Programma deeltijdvariant Togamaster Programma Togamaster

4 Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie Erasmus School of Law biedt drie bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. U kunt doorstromen naar tien masteropleidingen. Naast het verzorgen van onderwijs, verrichten docenten van de faculteit wetenschappelijk onderzoek binnen vijf onderzoeksprogramma s. Wetenschappers van de faculteit verzorgen veel internationale publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften. Wetenschap en beroepspraktijk werken intensief samen. Erasmus School of Law verzorgt kleinschalig top-onderwijs met individuele aandacht en is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Numerus fixus Voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie geldt in een numerus fixus. Voor deze opleidingen worden de volgende maximum aantallen eerstejaars studenten toegelaten: Rechtsgeleerdheid 650 (voltijd) en 150 (deeltijd), Fiscaal recht 125 (voltijd), Criminologie 134 (voltijd). VWO-scholieren met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger worden direct geplaatst. De overigen nemen deel aan een gewogen loting. Bindend Studieadvies Het eerste jaar van de bacheloropleiding kent een bindend studieadvies (bsa). Dit betekent dat je als voltijdstudent in het eerste jaar 60 ects moet halen om de opleiding te mogen vervolgen. Voor deeltijdstudenten en Mr.drs.-studenten geldt ook een bindend studieadvies. De normen vind je hieronder. Je studieprestaties worden nauwlettend gevolgd en je krijgt feedback op je behaalde resultaten. Dit gebeurt in de vorm van een tussentijds studieadvies en een definitief bindend studieadvies. Voor wie geldt het bindend studieadvies? Het bindend studieadvies geldt voor: - Studenten van de voltijdopleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie - Deeltijdstudenten Rechtsgeleerdheid - Mr.drs.-studenten Het bindend studieadvies geldt voor alle opleidingen, ook als je meer dan één opleiding doet. Als je in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari je inschrijving beëindigt via Studielink, dan krijg je geen bindend studieadvies. Iedereen die zich na 1 februari via Studielink uitschrijft, krijgt een bindend studieadvies. Normen bindend studieadvies - Voltijdstudenten Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving het gehele eerste jaar halen (B1, 60 ects), waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. 4

5 - Deeltijdstudenten Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 37, van het eerste jaar (B1) halen. Het aantal ects wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. Aan het eind van het tweede jaar van inschrijving moet je het gehele eerste jaar (B1, 60 ects) van de opleiding hebben gehaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. - Mr.drs.-studenten Als Mr.drs.-student moet je zowel aan de bsa-normen van de opleiding Economie voldoen als aan de bsa-normen van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moet je aan het eind van het derde jaar van inschrijving het gehele eerste jaar (B1, 60 ects) hebben behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. De bsa-normen vind je in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding. De compensatieregeling vind je in de Regels van de examencommissie. Positief bindend studieadvies Als je voldoet aan de bsa-normen dan krijg een positief bindend studieadvies. Negatief bindend studieadvies Studenten die na afloop van het studiejaar niet aan de normen voldoen, krijgen een negatief bindend studieadvies en kunnen zich gedurende drie jaar niet opnieuw inschrijven voor de opleiding. Mochten je resultaten vanaf het begin erg tegenvallen, dan krijg je het advies om voor 1 februari de opleiding te staken. Negatief bindend studieadvies voor Rechtsgeleerdheid geldt ook voor Fiscaal recht en andersom Een negatief bindend studieadvies voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geldt ook voor de bacheloropleiding Fiscaal recht en andersom. Je kunt dus na een negatief bindend studieadvies voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of de bacheloropleiding Fiscaal recht gedurende drie jaar niet overstappen naar de andere opleiding. Als je eerder voor een van de opleidingen van ESL een negatief bsa hebt gehad, dan vervallen alle eerder behaalde tentamens. Dit wil zeggen dat je het hele B1 opnieuw moet doen en dat de nieuwe bsa-normen voor jou gelden. Persoonlijke omstandigheden Studieresultaten kunnen worden beïnvloed door persoonlijke omstandigheden, zoals een langdurige ziekte. Bij de totstandkoming van het bindend studieadvies kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen, indien zij tijdig zijn gemeld. Het is dan ook van groot belang om persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten negatief beïnvloeden onmiddellijk te bespreken met de studieadviseurs. Informatie over het bindend studieadvies is verkrijgbaar bij de studieadviseurs en de studentendecanen. 5

6 Taaltoets De Taaltoets Nederlands maakt deel uit van het eerste bachelorjaar. Deelname aan de Taaltoets is verplicht. Als je niet hebt deelgenomen aan de Taaltoets word je uitgesloten van deelname aan het B1-werkstuk aan het eind van het eerste bachelorjaar. Een onvoldoende resultaat van de Taaltoets kan, mede afhankelijk van de kwaliteit van het B1- werkstuk, leiden tot een verplichte deelname aan een remediërende taalcursus in het tweede bachelorjaar. De Taaltoets Nederlands test de beheersing van de Nederlandse taal op het gebied van spelling, grammatica en woordgebruik. Voor het maken van de toets is geen bijzondere voorbereiding nodig. Er wordt uitsluitend basiskennis getoetst, die bij de aanvang van een universitaire studie aanwezig wordt geacht. Bij het onderdeel spelling wordt uitgegaan van het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse Taal, Sdu-uitgevers Den Haag 2005). De toets bestaat uit meerkeuzevragen en neemt 1 uur in beslag. De Taaltoets Nederlands wordt één keer per studiejaar - in het tweede blok - afgenomen. Compensatoir toetsen De regeling compensatoir toetsen vind je in de Regels van de examencommissie. - Voltijdstudenten Een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) mag je compenseren met andere afgeronde cijfers (registratie Osiris) voor tentamens van het B1, mits het gemiddelde van deze cijfers aan het eind van het collegejaar leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor alle B1 tentamens (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. - Deeltijdstudenten Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1, mits dit aan het eind van dit eerste jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor vijf B1 vakken (37,). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. Het gemiddelde wordt berekend over de vijf hoogst behaalde resultaten. Tweede jaar van inschrijving: In het tweede jaar van inschrijving mogen een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) worden gecompenseerd met andere behaalde cijfers, mits dit aan het eind van het tweede jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een 6,0 (niet afgerond), berekend over de resultaten van alle B1 onderdelen (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. - Mr.drs.-studenten Een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) mag je compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het B1, mits dit aan het eind van het derde jaar van inschrijving voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een onafgeronde 6,0 voor alle B1 tentamens (60 ects). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. 6

7 Onderwijsvormen B1 en B2 In Erasmus Law College volg je als student 3 soorten onderwijs: onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Onderwijsgroep Tweemaal per week neem je met 9 andere studenten deel aan een onderwijsgroep. Samen met hen en onder begeleiding van een tutor bespreek je en analyseer je een casus (het probleem ) met een maatschappelijke context of een relatie met de beroepspraktijk. Aan de hand van leerdoelen die je samen hebt geformuleerd en de gelezen stof probeer je het probleem aan te pakken. In de onderwijsgroep leer je de theorie, maar oefen je ook sociale vaardigheden (zoals discussiëren en presenteren) en procedurele vaardigheden (zoals het leiden van vergaderingen en het maken van goede notulen). Practica In de practica oefen je met ongeveer 40 personen vaardigheden die nodig zijn voor de juridische beroepspraktijk: een debat leiden, een vonnis schrijven, een pleidooi houden enzovoorts. Hoorcollege In het hoorcollege leer je, samen met je medestudenten, de theorie en vaak worden actuele onderwerpen behandeld: een belangrijk nieuwsfeit of een uitspraak van de rechter. De hoorcolleges worden gegeven door hoogleraren en universitair hoofddocenten. Sommige hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten, bijvoorbeeld een advocaat of een rechter. Het hoorcollege ondersteunt wat je leert in de onderwijsgroep. Dit betekent dat hier bijvoorbeeld moeilijke leerstof nader verduidelijkt wordt of dat er een overzicht gegeven wordt van de bestudeerde stof. Onderwijsvormen B3 oude stijl en Master Hieronder volgen de onderwijsvormen die de faculteit aanbiedt in de masterfase en B3 oude stijl: Hoorcollege Een activiteit van een docent (in de regel de eindverantwoordelijke hoogleraar voor de verplichte en semi-verplichte vakken) voor alle studenten van een vak gezamenlijk, waarbij een overzicht van de stof wordt gegeven of enkele capita selecta worden besproken. Werkcollege Frontaal onderwijs voor een kleinere groep studenten. De nadruk ligt op kennisoverdracht, maar er is nadrukkelijk plaats ingeruimd voor discussie tussen docent en studenten. Eigen inbreng van studenten in het werkcollege wordt gestimuleerd; het werkcollege moet worden voorbereid. Casuscollege Een activiteit van een docent voor alle studenten van een vak gezamenlijk of voor een groep studenten van een vak, waarbij ingewikkelde onderwerpen gestructureerd worden behandeld aan de hand van casus die de studenten kennen en vaak al hebben voorbereid en ingeleverd. 7

8 Werkgroep Een activiteit onder leiding van een docent, waarbij de stof van een vak wordt behandeld. Het is een interactieve onderwijsvorm waarbij intensieve deelname van de studenten aan het onderwijs essentieel en bij voorkeur verplicht is. Practicum Een kleinschalige geïntegreerde vorm van werkgroep- en vaardigheden-onderwijs. In het practicum worden vaardighedentraining en uitleg van de stof gecombineerd. Masterclass De masterclass biedt aan goede studenten aanvullende, stimulerende onderwijsactiviteiten. De masterclass is toegankelijk voor goede studenten, ter bepaling van de verantwoordelijke hoogleraar. De masterclass kan verschillende vormen hebben, maar verwacht wordt dat de onderwijsactiviteit meerwaarde heeft boven het bestaande onderwijsaanbod en uitdagend is voor goede studenten. Een masterclass maakt geen deel uit van het reguliere curriculum van een opleiding. De masterclass moet voldoen aan de facultaire randvoorwaarden, om deze benaming te mogen voeren. 8

9 Jaarindeling (voor B1 en B2) Het studiejaar is ingedeeld in acht blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen. wk periode onderwijsvrij blok 1.1 (wk 36 t/m 40) 35 ma vr startweek 36 ma vr onderwijs 37 ma vr onderwijs 38 ma vr onderwijs 39 ma vr onderwijs 40 ma za onderwijs/toets blok 1.2 (wk 41 t/m 45) 41 ma vr onderwijs 42 ma vr onderwijs 43 ma vr onderwijs 44 ma vr onderwijs 45 ma za onderwijs/toets 46 ma vr Onderwijsvrij blok 1.3 (wk 47 t/m 51) 47 ma vr onderwijs 48 ma vr onderwijs 49 ma vr onderwijs Sint Nicolaas: do 5/12 (vanaf uur) 50 ma vr onderwijs 51 ma za onderwijs/toets 52 ma vr Kerstvakantie 1 ma vr herkansingen B1 Oud en Nieuw: di en wo 01/01 blok 1.4 (2 t/m 6) 2 ma vr onderwijs 3 ma vr onderwijs 4 ma vr onderwijs 5 ma vr onderwijs 6 ma za onderwijs/toets blok 1.5 (wk 7 t/m 11) 7 ma vr onderwijs 8 ma vr onderwijs 9 ma vr onderwijs 10 ma vr onderwijs 11 ma za onderwijs/toets blok 1.6 (wk 12 t/m 16) 12 ma vr onderwijs 13 ma vr onderwijs 14 ma vr onderwijs 15 ma vr onderwijs 16 ma za onderwijs/toets Goede Vrijdag: vr ma vr Onderwijsvrij; 2e Paasdag: ma 21/04 blok 1.7 (wk 18 t/m 22) 18 ma vr onderwijs 19 ma vr onderwijs Bevrijdingsdag: ma 05/05 20 ma vr onderwijs 21 ma vr onderwijs 22 ma za onderwijs/toets Hemelvaart: do 29/05 blok 1.8 (wk 23 t/m 27) 23 ma vr onderwijs 24 ma vr onderwijs 2e Pinksterdag: ma 09/06 25 ma vr onderwijs 26 ma vr onderwijs 27 ma za onderwijs/toets 28 ma vr onderwijsvrij 29 do za herkansingen B1B2 30 ma vr herkansingen B2 9

10 Jaarindeling 2013 (B3 oude stijl en Masteropleidingen) Het studiejaar is ingedeeld in vier blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen. wk periode nr onderwijsvrij blok 1 (wk 36 t/m 45) 36 ma vr onderwijs 37 ma vr onderwijs 38 ma vr onderwijs 39 ma vr onderwijs 40 ma vr onderwijs 41 ma vr onderwijs 42 ma vr onderwijs 43 ma vr onderwijs 44 ma vr onderwijs 45 ma za tentamens blok 2 (wk 46 t/m 4) 46 ma vr onderwijs 47 ma vr onderwijs 48 ma vr onderwijs 49 ma vr onderwijs Sint Nicolaas: do 5/12 (vanaf uur) 50 ma vr onderwijs 51 ma vr onderwijs 52 ma vr Kerstvakantie 1 ma vr Kerstvakantie 2 ma vr onderwijs 3 ma vr onderwijs 4 ma za tentamens blok 3 (wk 5 t/m 13) 5 ma vr onderwijs 6 ma vr onderwijs 7 ma vr onderwijs 8 ma vr onderwijs 9 ma vr onderwijs 10 ma vr onderwijs 11 ma vr onderwijs 12 ma vr onderwijs 13 ma za tentamens blok 4 (wk 14 t/m 24) 14 ma vr onderwijs 15 ma vr onderwijs 16 ma vr onderwijs Goede vrijdag: vr ma vr onderwijs 2e Paasdag: ma 21/04 18 ma vr onderwijs 19 ma vr onderwijs Bevrijdingsdag: ma 05/05 20 ma vr onderwijs 21 ma vr onderwijs 22 ma vr onderwijs Hemelvaart: do 29/05 23 ma vr onderwijs 24 ma za tentamens 2e Pinksterdag: ma 09/06 herkansingen (wk 25 t/m 28) 25 ma za hertentamens 26 ma za hertentamens 27 ma za hertentamens 28 ma za hertentamens 10

11 Hoofdstuk 2 Bacheloropleidingen Erasmus School of Law biedt drie bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie aan. De opleiding Rechtsgeleerdheid kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen. In samenwerking met Erasmus School of Economics biedt ESL het Mr.drs-programma aan. Rechtsgeleerdheid en Mr. drs.-programma maken deel uit van het Vrijdagmiddagonderwijs. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De Rotterdamse rechtenopleiding kenmerkt zich door haar aandacht voor de praktijk en het functioneren van het recht in de maatschappij. Welhaast alle nieuwsverhalen hebben met het recht van doen. De discussie over strengere straffen, maar ook de discussie over de bonuscultuur in het bankwezen: de wet geeft aan in hoeverre banken vrij zijn om bonussen vast te stellen. En wat zegt de wet over de vrijheid van meningsuiting? De afspraken die je als maatschappij hierover maakt, staan in de wet. Veel mensen denken dat de rechtenstudie bestaat uit het van buiten leren van wetten en rechtsregels. Niets is minder waar. Je hoeft geen wetten uit je hoofd te leren. Dat heeft ook geen zin, omdat juridische regelingen sterk aan veranderingen onderhevig zijn. De wettenbundels dienen als naslagwerk. Bij tentamens mag je dan ook je wettenbundels meenemen. Je leert tijdens je rechtenstudie hoe je met wetboeken moet werken. Je leert waar je bepaalde regels kunt vinden, hoe je ermee om moet gaan en hoe je ze kunt interpreteren. Dat gebeurt aan de hand van de praktijk. Je past je kennis toe op concrete situaties. Het recht is dus niet zomaar een verzameling regels. Het recht leeft: het staat in direct contact met de maatschappij. Veranderen onze opvattingen, dan verandert het recht mee. Het recht is altijd in beweging. Dat is wat rechtsgeleerdheid zo boeiend maakt. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis van en inzicht in het geldende recht en de begrippen van het recht alsmede in de systematiek van het recht en de grondslagen en beginselen waarop het rechtssysteem berust. Grondige kennis van en inzicht in de deelgebieden burgerlijk(proces)recht, straf(proces)recht, staatsen bestuurs(proces)recht, internationaal en Europees recht alsmede de relatie tot en de doorwerking daarvan in het Nederlandse recht. Kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van het belastingrecht, alsmede het handels- en ondernemingsrecht. Kennis van en inzicht in de methodologische, theoretische en filosofische grondslagen van het recht, alsmede de historische ontwikkeling van het recht. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht bezien vanuit sociaalwetenschappelijke disciplines. Nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden en beperkingen van het recht, waaronder het wetgevingsproces, in zijn maatschappelijke, in het bijzonder sociaaleconomische. 11

12 Oordeelsvorming Het verworven hebben van een disciplineoverstijgende, kritische, reflectieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens, de relevante aspecten van juridische problemen kunnen worden afgewogen en uiteindelijk een meer of minder voor de hand liggende (mogelijk nieuwe, meer creativiteit vereisende), oplossing kan worden geboden. Communicatie Het, mede in het kader van een debat, kunnen presenteren van de in de twee bovenstaande bullets genoemde schriftelijke en mondelinge betogen, zowel aan een niet-juridisch als aan een juridisch onderlegd publiek, op een wijze die voldoet aan de eisen die daaraan in de wetenschap en de praktijk worden gesteld. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende academisch abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma Bachelor 1 Het studiejaar B1 is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RR102 Inleiding privaatrecht 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats- en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RR105 Rechtsgeschiedenis 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RR107 Inleiding fiscaal recht 7,5 Blok 8 RR108 Rechtssociologie 7,5 Programma Bachelor 2 Het studiejaar B2 is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR201 Staatsrecht 7,5 Blok 2 RR202 Europees recht 7,5 Blok 3 RR203 Materieel strafrecht 7,5 Blok 4 RR204 Verbintenissenrecht 7,5 Blok 5 RR205 Goederen- en faillissementsrecht 7,5 Blok 6 RR206 Handelsrecht 7,5 Blok 7 RR207 Arbeidsrecht 7,5 Blok 8 RR208 Ondernemingsrecht 7,5 12

13 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor 15 Blok 2 RJ60 Materieel strafrecht 9 RQ12 Oefenrechtbank of RJ61 Rechtsmethodologie 6 Blok 3 RJ62 Bestuursrecht 9 RQ12 Oefenrechtbank of RJ25 Rechtsfilosofie 6 Blok 4 RJ63 Ondernemingsrecht 9 RJ64 Bedrijfseconomie of RJ65 Rechtseconomie 6 13

14 Bacheloropleiding Fiscaal recht In de bacheloropleiding Fiscaal recht vormt het belastingrecht de kern. Je wordt opgeleid tot fiscaal specialist. Je bouwt kennis op van het belastingrecht zodat je in de belastingpraktijk kunt functioneren en voorbereidende/ondersteunende werkzaamheden kunt verrichten in de aangifteen adviespraktijk. Het belastingrecht is onderdeel van een grote en voortdurend bewegende verzameling van wetten en regels. Net als bij een lichaam zijn alle onderdelen organisch met elkaar verbonden. Je bestudeert dus niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar verdiept je je ook in bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht. De meeste colleges worden verzorgd door docenten uit de belastingadviespraktijk. Theorie en praktijk worden zo gedurende de hele opleiding gekoppeld. Er is veel aandacht voor economische vraagstukken, politieke besluitvorming en internationale ontwikkelingen. Een succesvolle studie Fiscaal recht vraagt om oprechte interesse in maatschappelijke, fiscale vraagstukken. Analytisch vermogen en enig cijfermatig inzicht zijn, naast doorzettingsvermogen en een kritische houding, verdere vereisten. De opleiding Fiscaal recht duurt drie jaar en heeft een gedeeld eerste bachelorjaar met de opleiding Rechtsgeleerdheid. In het eerste jaar volg je de algemene vakken, daarna vooral fiscale vakken. Als je de bacheloropleiding Fiscaal recht succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis en inzicht in de grondslagen en beginselen van het belastingrecht alsmede de verhouding van het belastingrecht tot de andere rechtsgebieden. Grondige kennis van en inzicht in het geldende belastingrecht, met name in de volgende deelgebieden: Heffingen lokale overheden, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Formeel belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal en Europees belastingrecht. Kennis van en inzicht in de deelgebieden Burgerlijk recht, Strafrecht, Staats- en bestuursrecht, Internationaal en Europees recht alsmede de relatie tot en de doorwerking daarvan in het Nederlandse recht, Openbare financiën, Bedrijfseconomie en fiscaal comptabele toepassingen. Kennis van en inzicht in de methodologische en theoretische grondslagen van het recht, alsmede de historische ontwikkeling van het recht. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht in het bijzonder het belastingrecht. Nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden en beperkingen van het recht, waaronder het wetgevingsproces, in zijn maatschappelijke, in het bijzonder sociaaleconomische, context. Toepassen kennis en inzicht Het kunnen begrijpen, analyseren en kritisch beoordelen van juridische teksten, waaronder wetgeving (mede hieronder begrepen verdragen), jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur in hun onderlinge verhouding. Het toegankelijk kunnen maken van deze juridische bronnen voor nietjuridische lezers. Het kunnen onderkennen van een fiscaal-juridisch probleem en, in verband hiermee, het kunnen doen van een eenvoudig fiscaal-juridisch onderzoek. Het kunnen verzamelen, interpreteren en op wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerken van relevante juridische bronnen. Het in verband 14

15 hiermee scherp onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen, alsmede tussen hoofd- en bijzaken. Het binnen een bepaalde tijdsspanne kunnen geven van een juridisch gefundeerd antwoord op fiscaalrechtelijke vragen uit de praktijk in de vorm van een schriftelijk stuk. Oordeelsvorming Het verworven hebben van een discipline overstijgende, kritische, reflectieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens, de relevante aspecten van fiscaal-juridische problemen kunnen worden afgewogen en uiteindelijk een meer of minder voor de hand liggende (mogelijk nieuwe, meer creativiteit vereisende), oplossing kan worden geboden. Communicatie Het kunnen presenteren van onder 9 genoemde schriftelijke betogen op een wijze die voldoet aan de eisen die daaraan in de wetenschap en de praktijk worden gesteld. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende academisch abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma bachelor 1 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RR102 Inleiding privaatrecht 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats-en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RR105 Rechtsgeschiedenis 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RR107 Inleiding fiscaal recht 7,5 Blok 8 RR108 Rechtssociologie 7,5 Programma bachelor 2 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RF201 Openbare financiën 7,5 Blok 2 RF202 Heffingen lokale overheden 7,5 Blok 3 RF203 Inkomstenbelasting 7,5 Blok 4 RR204 Verbintenissenrecht 7,5 Blok 5 RR205 Goederen- en faillissementsrecht 7,5 Blok 6 RF206 Bedrijfseconomie en FCT 7,5 Blok 7 RF207 Omzetbelasting 7,5 Blok 8 RR208 Ondernemingsrecht 7,5 15

16 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor* 15 Blok 2 RF37 Vennootschapsbelasting 9 RF08 Omzetbelasting 6 Blok 3 RJ62 Bestuursrecht 9 RF07 Formeel belastingrecht 6 Blok 4 RF36 Inleiding internationaal en Europees belastingrecht 9 RF28 Bachelorwerkstuk fiscaal recht 6 16

17 Bacheloropleiding Criminologie Criminaliteit is iets wat ons afschrikt, maar tegelijkertijd fascineert. We huiveren bij berichtgeving over zinloos geweld, maar volgen s avonds wel vol spanning misdaadprogramma s op televisie. De vraag wat criminaliteit is, lijkt in eerste instantie gemakkelijk te beantwoorden. Dat moord en verkrachting tot criminaliteit behoren, daar is iedereen het over eens. Maar over het hacken van een computer, het gebruik van softdrugs of het simpelweg met een groepje rondhangen in een winkelcentrum verschillen de meningen. Criminologie onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Ook wordt onderzoek gedaan naar de slachtoffers en daders en naar maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen. Vanzelfsprekend spelen actuele ontwikkelingen hierbij een belangrijke rol. Denk maar aan de discussie over het toesturen van ongewenste of de instelling van DNA-databanken. De Rotterdamse opleiding Criminologie kenmerkt zich door haar aandacht voor de grootstedelijke en specifieke problemen die voortkomen uit Rotterdam als wereldstad. Op deze problemen wordt op verschillende (juridische, sociologische en bestuurlijke) manieren gereageerd. Interdisciplinariteit en een maatschappelijke oriëntatie staan in deze opleiding centraal. De opleiding Criminologie is zeer praktijkgericht en vergt een actieve houding. Je leert bestaande kennis over criminaliteit en criminaliteits-bestrijding toe te passen op concrete en actuele problemen. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je de bacheloropleiding Criminologie succesvol hebt afgerond voldoe je aan de volgende eindkwalificaties: Kennis en inzicht Kennis van en inzicht in de criminologie en in het werkveld van de criminoloog. Hiertoe behoort ook multidisciplinaire kennis van en inzicht in de bij de criminaliteitsbeheersing betrokken instan-ties op nationaal en internationaal niveau. Kennis van en inzicht in de grondslagen van de sociale wetenschappen en van de verschillende methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Kennis van en inzicht in de rechtsregels die behoren tot het Nederlandse en het Europese recht, in het bijzonder met betrekking tot het strafrecht, als mede de grondslagen van die rechtsregels. Kennis van en inzicht in de maatschappelijke rol van het recht en de mogelijkheden en beperkingen van het recht. Kennis van en inzicht in de verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines met betrekking tot criminaliteit, maatschappelijke veiligheid en het beleid op deze terreinen. Toepassen kennis en inzicht De vaardigheid om methoden en technieken van criminologisch onderzoek toe te passen in een concreet onderzoek. Een brug kunnen slaan tussen het normatieve kader waarin de jurist werkt en de empirische categorieën die worden gehanteerd door de sociale wetenschapper. Het kritisch kunnen bestuderen van criminologische, publiekrechtelijke en algemeen sociaalwetenschappelijke literatuur op hun inhoud en onderlinge verhouding. De vaardigheid gebruik te maken van inzichten uit verschillende disciplines en deze toe te passen op criminologische vraagstukken. 17

18 Oordeelsvorming Het verworven hebben van een disciplineoverstijgende, kritische en creatieve houding waardoor bij de verzameling van materiaal, de analyse en interpretatie van de gegevens de relevante aspecten van problemen op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing kunnen worden afgewogen. Het ontwikkeld hebben van een comparatieve houding (historisch en internationaal vergelijkend) bij het analyseren van concrete vraagstukken. Communicatie De vaardigheid om op heldere wijze mondeling en schriftelijke analyses te maken van criminaliteitsproblemen en probleemoplossingen te formuleren. Leervaardigheden Het ontwikkeld hebben van voldoende abstractie-, denk- en leervermogen om een academische vervolgstudie te kunnen aangaan. Programma bachelor 1 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RR101 Inleiding rechtswetenschap 7,5 Blok 2 RC102 Inleiding criminologie 7,5 Blok 3 RC103 Inleiding methoden en technieken 7,5 Blok 4 RR104 Inleiding strafrecht 7,5 Blok 5 RC105 Sociologie 7,5 Blok 6 RR106 Inleiding internationaal en Europees recht 7,5 Blok 7 RC107 Psychologie 7,5 Blok 8 RC108 Criminaliteit en samenleving 7,5 Programma bachelor 2 Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van probleemgestuurd leren. code vaknaam ects Blok 1 RC201 Grondslagen van de criminologie 7,5 Blok 2 RC202 Theoretische criminologie 7,5 Blok 3 RR103 Inleiding staats- en Bestuursrecht 7,5 Blok 4 RR304 Formeel strafrecht 7,5 Blok 5 RC205 Actoren in de rechtshandhaving 7,5 Blok 6 RC206 Methoden en technieken van criminologisch onderzoek 7,5 Blok 7 RC207 Aard, omvang en schade 7,5 Blok 8 RC208 Criminele carrières (levensloop en recidive) 7,5 18

19 Programma Bachelor 3 Het studiejaar is ingedeeld in 4 blokken. De vakken van Bachelor 3 worden in nog in oude vorm aangeboden. Overgang naar de nieuwe stijl vindt plaats vanaf code vaknaam ects Blok 1 div. Minor 15 Blok 2 RJ60 Materieel strafrecht 9 RQ29 Preventie en bestraffing van criminaliteit 6 Blok 3 RJ58 Formeel strafrecht 9 RJ71 Onderzoeksvaardigheden in de criminologie I 6 Blok 4 RJ72 Onderzoeksvaardigheden in de criminologie II 9 RQ47 Recht en criminologie in de multiculturele samenleving 6 19

20 Hoofdstuk 3 Masteropleidingen Master Aansprakelijkheid en verzekering Stel: een werkgever trakteert zijn werknemers op een bedrijfsuitje: een workshop dansen op rollerskates op de eigen werkvloer. Een van de uitgenodigde werknemers komt op haar vrije middag speciaal terug naar kantoor om deel te nemen aan de festiviteit. Nadat de werkneemster haar rollerskates heeft aangetrokken en enkele meters op de marmeren vloer van de hal van het kantoor heeft gereden, komt zij ten val en breekt haar pols. Na herstel van de breuk ontwikkelen zich langdurige pijnklachten aan de pols. Daardoor lijdt de werkneemster schade. Is de werkgever aansprakelijk voor deze schade? En zo ja, op welke grond? Gaat het hier om de klassieke aansprakelijkheidsgrond van artikel 7:658 BW of is de werkgever aansprakelijk omdat hij zijn verplichting ex artikel 7:611 BW zich als een goed werkgever te gedragen niet is nagekomen? En is een eventuele aansprakelijkheid van de werkgever buiten artikel 7:658 BW wel gedekt onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Welke aansprakelijkheid van de werkgever dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Elke uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van schade? Of kent de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een begrenzing van de aansprakelijkheidsdekking? En hoe is de begrenzing van de dekking dan in de verzekeringspolis verwoord? Spreekt het je aan over deze vragen te discussiëren en bij te dragen aan een antwoord, oplossing of een eventueel alternatief? Aan deze en vele andere rechtsvragen wordt aandacht besteed in de Masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering. Programma master Aansprakelijkheid en verzekering Blok 1 Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en verzekering (RL60) Blok 2 Capita aansprakelijkheidsrecht (RM09) Capita verzekeringsrecht (RM11) Capita burgerlijk procesrecht (RM02) Blok 3 Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk (RL36) Perspectieven op aansprakelijkheid en verzekering (RM10) Blok 4 Keuzevak vrij Scriptie 1 Coördinator Mr. I. van der Zalm Kamer L7-069 Telefoon

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Studiegids Krijgswetenschappen

Studiegids Krijgswetenschappen VERSIE 1.0 Juli 2014 Studiegids Krijgswetenschappen Bachelor Krijgswetenschappen Voor de adelborsten en cadetten KW Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen Breda, juli 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Honours in de master Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Stan van Ginkel (IVLOS) Pierre van Eijl (IVLOS) Mededeling nr. 94 van het IVLOS Interfacultair Instituut

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie