Beilen, 9 november 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beilen, 9 november 11"

Transcriptie

1 Beilen, 9 november 11 Betreft: Buurtonderzoek t Beurschap m.b.t. vestiging scholengemeenschap Geacht college, Wij hebben onder de leden van onze buurtvereniging een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de vestiging van de scholengemeenschap in onze buurt. De resultaten van het onderzoek is dat bijna 50 procent heeft gereageerd en van die 50 procent was 96 procent het eens met onze stellingen. Wij zijn van mening dat hierdoor de uitkomst representatief genoemd kan worden. Het gaat immers om een getrouwe afspiegeling van de samenstelling van de doelgroep (populatie). Ten eerste hebben wij gevraagd om legitimering van ons handelen in deze materie. De buurt geeft ons het volle vertrouwen om mee te denken en te praten met de gemeente en de beide schoolbesturen over een acceptabele oplossing voor het realiseren van een prettige woonomgeving nu en in de toekomst, met name in het kader van de te realiseren nieuwbouw op het huidige voetbalveld. Ten tweede vindt men dat de gemeente goed moet luisteren naar de mening van de bewoners uit onze buurt en dat hier rekening mee gehouden moet worden bij de inrichting van de omgeving. Het derde punt is dat de buurt vindt dat de kans op overlast door de komst van het scholencomplex ook in onze buurt aanwezig is en dat dit moet worden voorkomen. De buurt vindt dat de hieronder omschreven oplossingen om overlast in onze buurt te voorkomen helemaal goed zijn: a) Beperk het aantal toegangswegen. Zorg dat het scholencomplex via twee wegen goed bereikbaar is. Het gaat hierbij om de weg langs Mondzorg Midden-Drenthe en het fietspad vanaf de Hijkerweg. Pas deze toegangswegen aan voor grote aantallen fietsers, wandelaars, auto s, brommers, etc. Zorg, m.a.w., dat er geen fietsverbinding door onze buurt ontstaat; voorkom sluipverkeer! b) Het voetpad naast Schapendrift 10 komt te vervallen c) Er komt geen voetpad of fietspad langs de stroom (wetering) tussen het voetbalveld en de vrijstaande woningen aan de Schapendrift als een verbinding tussen de Sportlaan en het scholencomplex d) In samenhang hiermee moet worden voorkomen dat sluipverkeer over het nu nog mooie groene deel tussen de Brinkkamp/Schapendrift en de weg langs Mondzorg Midden-Drenthe ontstaat. Ook dit is in onze ogen simpel op te lossen door er een sloot door te trekken vanaf de bestaande stroom richting de Eursingerweg. Gelet op uitkomsten van ons onderzoek vragen wij u met klem om de hierboven genoemde punten te realiseren. Wij vertrouwen op uw medewerking. Hoogachtend, Het bestuur van de buurtvereniging t Beurschap 1 Bijlage: Brief aan de leden van de buurtvereniging

2 Bijlage Geachte buurtgenoten, De komst van één nieuw schoolgebouw voor beide scholen voor voortgezet onderwijs op het sportparkcomplex Beilen West is definitief. Wij zijn gesprekspartner van de gemeente en de schoolbesturen om de gevolgen voor onze buurt in beeld te brengen. Geprobeerd wordt om in overleg te komen tot een inrichting van de hele (nieuwe) schoolomgeving op een zodanige manier dat het voor de scholen optimaal is, maar ook voor de direct aanwonenden. De gemeente is bezig met het maken van plannen voor de inrichting van de wijde omgeving. U heeft hierover al informatie van de gemeente gekregen en een algemene voorlichtingsbijeenkomst over deze plannen wordt door de gemeente voorbereid. Om de gemeente nog beter van informatie te voorzien vragen wij om uw hulp. Wij willen door middel van deze brief: u enerzijds informeren en anderzijds graag van u meer informatie krijgen. Wij kunnen dan nog beter inspelen op wat bij u leeft als het gaat om te bereiken dat u ook in de toekomst met veel plezier in onze mooie buurt kunt blijven wonen. Probleem * Voorkomen van overlast óf * De put dempen als het kalf verdronken is Uit diverse krantenartikelen en foto s blijkt wat we mogelijk kunnen verwachten met de komst van het scholencomplex achter onze buurt. Wij kunnen natuurlijk net doen alsof wangedrag in Beilen niet voorkomt of gaat voorkomen. Wij zijn van mening dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de werkelijkheid. Zeker als grote groepen jongeren, zo n 700 (!), zich gaan bewegen door onze buurt. Stelt u zich voor: de fiets 4-daagse elke dag door onze buurt! Deze toekomstige situatie is totaal niet te vergelijken de huidige situatie van de Christelijke Scholen Gemeenschap Beilen en het Junior Nassau College Beilen. Voorbeelden van krantenartikelen en foto s die dit illustreren zijn te vinden in de bijlage. Het gaat ons erom te voorkomen dat wantoestanden zich gaan voordoen. We willen de put niet dempen als het kalf verdronken is. Waar gaat het ons om Wij willen voorkomen dat onnodige verkeersstromen (wandelaars, fietsers, scooters, brommers, scootmobielen, motoren, auto s, etc,) door onze buurt, met name door de hofjes, gaan stromen. En die kans hierop is groot! Iedereen heeft de neiging de kortste weg te kiezen, dus ook de gebruikers van het nieuwe scholencomplex. Vanaf Beilen-Zuid en Beilen-West zullen de kortste routes verkend en gevonden worden. Het kan haast niet anders of dit betekent dat veel mensen door onze buurt gaan trekken om bij school te komen, weer naar huis gaan of om tussendoor even het dorp in te gaan. En dit zal niet eenmalig zijn. Elke dag weer (behalve de vakanties). En niet alleen s ochtends en s avonds, maar het komt verspreid over de hele dag voor! Nogmaals, stelt u zich de fiets 4-daagse voor: elke dag door onze buurt! Oplossingen In onze ogen is het probleem simpel op te lossen. a) Beperk het aantal toegangswegen.

3 Zorg dat het scholencomplex via twee wegen goed bereikbaar is. Het gaat hierbij om de weg langs Mondzorg Midden-Drenthe en het fietspad vanaf de Hijkerweg. Pas deze toegangswegen aan voor grote aantallen fietsers, wandelaars, auto s, brommers, etc. b) Het voetpad naast Schapendrift 10 komt te vervallen. c) Er komt geen voetpad of fietspad langs de stroom (wetering) tussen het voetbalveld en de vrijstaande woningen aan de Schapendrift als een verbinding tussen de Sportlaan en het scholencomplex. d) In samenhang hiermee moet worden voorkomen dat sluipverkeer over het nu nog mooie groene deel tussen de Brinkkamp/Schapendrift en de weg langs Mondzorg Midden-Drenthe ontstaat. Ook dit is in onze ogen simpel op te lossen door er een sloot door te trekken vanaf de bestaande stroom richting de Eursingerweg. Dit zal ook nog een keer de grondwaterhuishouding verbeteren in dat gebied. Wij hebben deze oplossingen al aangedragen aan de gemeente. Het lijkt er echter op dat hier niets mee gedaan wordt. Dat vinden wij onacceptabel. Wij wonen hier immers en wij kunnen volgens ons het beste inschatten waar wel of niet mee te leven is. Relativering Wij snappen dat de komst van het scholencomplex heel verschillend beleefd wordt. De één woont aan een mogelijke sluiproute of hoofdroute en ziet dat met verlangen of met angst en beven tegemoet, de ander vindt al die levendigheid juist fantastisch, weer een ander gruwelt van de geluidsoverlast en het zwerfvuil, nog een ander maakt zich zorgen over de waarde van de eigen woning, sommigen zal het niets kunnen schelen, enz. Het gaat er ons om dat we voor zoveel mogelijk mensen in onze buurt bijdragen aan een acceptabele leefomgeving. Door de komst van het scholencomplex en de grote dagelijkse aan- en afvoer van mensen wordt onze buurt definitief anders! Het komt er wat ons betreft op aan om als buurt voor elkaar op te komen. Samen staan we immers sterk! Wij vertrouwen erop dat in onze buurt verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig is. En niet alleen voor het individu, maar ook voor het collectief. Verantwoordelijkheid Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid, niet alleen voor uzelf op dit moment, maar ook voor anderen in deze mooie buurt en voor toekomstige bewoners. Bijgevoegd is een formulier. Wij vragen aan u om dit in te vullen en uiterlijk voor 10 september 2011 aan ons terug te sturen. Dit kan per of door het uit te printen en bij één van de onderstaande bestuursleden bij u in de buurt in de brievenbus te doen. De contactgegevens zijn: Jacqueline Wessels Boer; Schapendrift 18 Wim Onnes; Schapendrift 10 Hilda Reverda; Eursingerweg 86 Agnes Kramer; Schapendrift 77 Wanneer u over het voorgaande nog vragen heeft dan kunt u altijd contact zoeken met één van de hiervoor genoemde bestuursleden. Wij vertrouwen op uw medewerking, Met een vriendelijke groet, Namens het bestuur, Fijko Kiewiet Voorzitter

4 BIJLAGE Krantenkoppen: 1. Uit de wijk De Leyen kwamen veel klachten over overlast door scholieren van twee middelbare scholen. In de wijk lag veel zwerfafval van jongeren die tijdens pauzes en vrije uren tussen school en supermarkt heen en weer pendelden. 2. Leerlingen van het Assink Lyceum veroorzaken overlast bij de AH supermarkt. De scholieren bezoeken tijdens schoolpauzes de supermarkt en na de pauzes laten ze veel afval achter. 3. TILBURG - Een gezamenlijke aanpak moet de overlast van leerlingen rondom het scholencluster in Tilburg Noord indammen. Gemeente, onderwijsinstellingen en politie roepen omwonenden op om baldadigheid te melden. Het gaat om zaken als wildplassen, blowen, alcohol op straat drinken, het achterlaten van zwerfafval en vandalisme. Dat ongewenste gedrag komt steeds vaker voor in de omgeving van de Gershwinstraat. 4. Het politieteam Horst en Waterland, het Halt-bureau, de gemeente en de scholen voor voortgezet onderwijs zoeken naar nieuwe manieren om de overlast van fietsende schooljeugd aan te pakken. Deze maand start het project Groep&Kick = Niet goed snik. Scholieren en hun ouders worden daarover geïnformeerd. Maar het eindigt niet bij informeren. Wie zich misdraagt, gaat naar Halt en wordt aan het werk gezet. Zwerfvuil ruimen in de vrije tijd. Grote groepen fietsers vullen iedere morgen en middag de fietspaden van Zwartewaterland en van de buurgemeenten. Stoere jongens en meiden die kiezen voor gezonde beweging in plaats van zich laten vervoeren. Zo voelen ze zich vaak ook. Meermalen ontaardt dit zich stoer voelen in zich stoer gedragen. Eigendommen van anderen of onderdelen van het straatmeubilair moeten het dan ontgelden. Er zijn ook gevallen bekend van mishandeling van tegenliggers. Op zijn zachtst gezegd vertonen deze jongeren hinderlijk gedrag waarvan verkeersdeelnemers en aanwonenden op de routes van en naar de scholen overlast ondervinden. Deze overlast varieert van het met z n drieën naast elkaar fietsen tot het schoppen en slaan van tegenliggers of aanwonenden.

5

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap

Van iedereen voor iedereen. De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap Van iedereen voor iedereen De broekriem op het ene laatste gat De krenten in de pap Algemene beschouwingen GemeenteBelangen n.a.v. de begroting 2015 van de gemeente Hellendoorn GemeenteBelangen Algemene

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie