Master of Laws in het notariaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master of Laws in het notariaat"

Transcriptie

1 Master of Laws in het notariaat WERKSTUDENTEN Faculteit Rechtsgeleerdheid

2 Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht, telkens met de nodige aandacht voor de gevolgen op fiscaal en sociaal vlak. Daarom is deze opleiding niet alleen interessant voor wie werkzaam is in een notariskantoor en notaris wil worden, maar voor eenieder die in deze materiesberoepsactief is, zoals advocaten en magistraten. Voornamelijk vier domeinen van het recht komen aan bod in de masteropleiding: familierecht, contractenrecht, fiscaal recht en vennootschapsrecht. Deze vier domeinen zijn gebundeld in vier basisclusters : familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaal. In deze clusters wordt er zowel aandacht besteed aan het academische als aan het meer praktijkgerichte probleem denken. Deze synergie tussen theorie en praktijk wordt bereikt doordat elke basiscluster in team wordt aangeboden door een academicus-coördinator en een notaris-gastdocent. Sinds kort wordt deze synergie ook doorgetrokken tot in de leiding van het programma. De theoretische opleidingsonderdelen zijn zowel gericht op de technische uitleg en verdieping van het in België geldende recht als op de kritisch-reflexieve en conceptuele onderbouw van het recht, zowel nationaal als internationaal. Deze unieke aanpak biedt een goede basis voor een eventuele latere deelname aan het notarieel vergelijkend examen, maar biedt eveneens een meerwaarde voor juristen actief buiten het notariaat. De persoonlijke en flexibele studieaanpak voor de werkstudent geeft de master in het notariaat aan de Faculteit Rechtsgeleerd heid van de KU Leuven een belangrijke meerwaarde. Aan het begin van het academie jaar zal u tijdens een onthaal activiteit de kans krijgen om contacten te leggen met uw collega-werkstudenten en met de professoren en assistenten van de opleiding. Als werk student krijgt u de mogelijkheid om de colleges te volgen via web lectures. Zo kan u de colleges die opgenomen werden, herbekijken wanneer u dat wenst. Er zullen u tevens doorheen het jaar per vak aparte contactmomenten worden aange boden, waar u eventuele vragen kan overlopen met de verantwoordelijke professor of docent. Daarbuiten kan u ook steeds terecht bij de algemene contactpersoon van de opleiding, wie aan u zal worden voorgesteld aan het begin van het academiejaar. De stage (40 werkdagen) vormt een verplicht onderdeel van de masteropleiding. Deze inten sieve band met de praktijk versterkt de natuurlijke symbiose tussen theorie en praktijk die de Leuvense notariële studie kenmerkt. Indien u werkzaam bent als mede werker in een notariële praktijk, kan u geheel worden vrijgesteld van de notariële studiestage. Indien u reeds relevante ervaring heeft buiten het notariaat, kan u eventueel een gedeel telijke vrijstelling bekomen van de stage. U kan hiervoor een dossier indienen bij de stage - commissie, die zal beoordelen of en in welke mate uw werkervaring gelijkwaardig is aan de notariële studiestage. Er wordt u als werkstudent tevens de mogelijkheid geboden om de stage gespreid over twee academiejaren op te nemen.

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid De Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid werd opgericht in 1425 en is de grootste en de oudste rechtsfaculteit van het land. Ze trekt jaarlijks meer dan studenten aan. De faculteit beschikt o.m. over een staf van ruim 450 professoren en assistenten, over gespecialiseerde lokalen (bv. voor pleitoefeningen) en over de grootste rechtsbibliotheek die het land rijk is. De faculteit investeert in onderwijs dat op wetenschappelijk onderzoek is gesteund, waarbij een solide academische vorming centraal staat. Daarnaast zijn zowel de studentenpopulatie (via Erasmus en LLM) als de connecties van de professoren zeer internationaal, zowel binnen als buiten Europa. Toelatingsvoorwaarden Rechtstreeks: Master of Laws in de rechten Om u te kunnen inschrijven als werkstudent, dient u tevens te voldoen aan de voorwaarden die hierover decretaal vastgelegd werden. Voor een gedetailleerde omschrijving van deze voorwaarden: Profiel De opleiding staat open voor alle masters in de rechten. Het is nuttig om ter voorbereiding van deze manama tijdens de master in de rechten te kiezen voor een major (of minstens een minor) m.b.t. de opleidingsonderdelen uit het privaat-, ondernemings- en fiscaal recht. In het privaatrecht zijn vooral de opleidingsonderdelen contractenrecht en familiaal vermogensrecht in ruime zin van belang. Programma De master in het notariaat is een master-na-master van 60 studiepunten. Het programma is exclusief samengesteld uit verplichte opleidingsonderdelen en een masterproef. Deze bestaat uit een notariële stage die resulteert in een verhandeling. De stage draagt bij tot een nauwe band tussen de opleiding en de notariële praktijk. Het programma kan samengevat worden in drie grote luiken: 1. vier jaaropleidingsonderdelen rond vier grote domeinen die een integratie bieden van theorie en praktijk, gedoceerd door een universiteitsprofessor met praktijkervaring in team met een of twee notarissen-gastdocent;

4 2. vier semesteropleidingsonderdelen, twee per semester; 3. opnieuw integratie tussen theorie en praktijk met enerzijds veertig dagen stage op een kantoor en anderzijds een masterproef die een wetenschappelijke en rechtsvergelijkende paper omvat. MASTER OF LAWS IN HET NOTARIAAT 60 studiepunten OPLEIDINGSONDERDEEL SP. GEÏNTEGREERDE DOMEINEN Familie Notarieel familie- en familiaal vermogensrecht, met opstellen van akten en notariële praktijk (werkstudenten) 9 Vastgoed Notarieel vastgoedrecht, met opstellen van akten en notariële praktijk (werkstudenten) 8 Rechtspersoon Notarieel rechtspersonenrecht, met opstellen van akten en notariële praktijk (werkstudenten) 7 Fiscaal Notarieel belastingrecht, met opstellen van akten en notariële praktijk (werkstudenten) 7 ALGEMENE KENNIS Notariële inrichting, boekhouding en deontologie (werkstudenten) 5 Notarieel bestuursrecht (werkstudenten) 3 Notarieel proces-, zekerheden- en executierecht (werkstudenten) 3 Notarieel internationaal privaatrecht (werkstudenten)3 STUDIESTAGE EN MASTERPROEF Notariële studiestage (praktijk) en masterproef in de notariële wetenschap (theorie) (werkstudenten) 15 Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en het uurrooster: De notariële stage Tijdens je notariële stage volg je een aantal besprekingen tussen cliënt en notaris. Zo leer je hoe de notaris of zijn medewerker een cliënt, diens probleem en dossier tactisch opvangt. Je leert welke vragen precies worden gesteld en hoe men daarbij alles noteert wat nodig is, eventueel aan de hand van een checklist. Onder toezicht van de stagemeester of zijn medewerker vervul je een aantal formaliteiten ter voorbereiding van notariële akten: fiscale verwittiging, kadastrale opzoeking, aanvraag hypothecair getuigschrift, aanvraag stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, brief inzake voorkooprecht aan pachter, inzake de wooncode e.a., zeker in de dossiers die je behandelt, maar eventueel ook in andere dossiers.

5 Je leert de typebrieven en checklisten gebruiken die op het kantoor in verband met de belangrijkste dossiers worden aangewend. Je maakt de meest voorkomende en belangrijkste akten op basis van de gegevens die je bezorgd worden, eventueel na een bespreking met de cliënt. De notaris of zijn medewerker kijken de ontwerpakten na en geven de nodige commentaar. Daartoe behoort ook het bezoek aan het plaatselijk registratie- en hypotheekkantoor. Je probeert de juridische problemen op te lossen die naar aanleiding van je akten opduiken. Je doet de nodige opzoekingen in rechtsleer en rechtspraak. Dergelijke opzoekingen helpen je bij de keuze van je onderwerpen voor je masterproef. Je bestudeert voor je akten de boekhoud kundige verwerking, met de berekening van de aktekosten. Masterproef Je maakt op basis van een of meer juridische problemen die je tegenkwam in concrete dossiers tijdens de stage een masterproef, wetenschappelijk gefundeerd na uiteenzetting van de feiten. Deze masterproef moet ook rechtsvergelijking omvatten met minstens één buitenlandse jurisdictie. Deze rechtsvergelijking moet geïntegreerd zijn doorheen het werk. Dit wil zeggen dat louter een apart hoofdstukje Nederlands of Frans recht niet kan volstaan. Beroepsuitwegen Enkel masters in het notariaat hebben toegang tot het ambt van notaris. Na een stage maak je kans op een benoeming tot kandidaat-notaris, indien je slaagt in het vergelijkend examen. Notaris word je dan door benoeming op een vacante plaats of door associatie met een notaris-titularis. Vanzelfsprekend kun je ook aan de slag als medewerker in een notariële praktijk. De gespecialiseerde kennis in o.m. het personen- en familierecht, het contractenrecht en het vennootschapsrecht biedt ook een toegevoegde waarde voor degenen die een togaberoep opnemen. Daarnaast zijn ook de vastgoedmakelarij, de banksector, de vermogensplanning en de consultancy typische afnemers van masters in het notariaat. In al deze sectoren wordt de master in het notariaat gewaardeerd als een belangrijke meerwaarde.

6 KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN Meer info Infomomenten Publicaties Faculteit Rechtsgeleerdheid Prof. Dr. Alain-Laurent Verbeke Centrum voor Notariaat tel of Prof. Frank Buyssens Centrum voor Notariaat Veronique Hulpiau Centrum voor Notariaat tel Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert. Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. Zo kan de omvang van tal van masteropleidingen in de toekomst vermeerderen van 60 naar 120 studiepunten. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Bijgewerkt tot februari 2014 v.u.: Isabelle Van Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuven

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Master handelsingenieur Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen, Campus Brussel (@HUBrussel)

Nadere informatie

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur

Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Masteropleidingen tot industrieel ingenieur Master in de industriële wetenschappen Master in de biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 1 2 Inhoudstafel Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Master in de communicatie - wetenschappen

Master in de communicatie - wetenschappen Master in de communicatie - wetenschappen Majors: media en samenleving strategische communicatie Faculteit Sociale Wetenschappen Kom studeren aan de KU Leuven Van harte welkom aan de KU Leuven, een van

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen

Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen LEUVEN t Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie