Kantooradministratie en gegevensbeheer Derde graad bso Specialisatiejaar Business Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantooradministratie en gegevensbeheer Derde graad bso Specialisatiejaar Business Support"

Transcriptie

1 Kantooradministratie en gegevensbeheer Derde graad bso Specialisatiejaar Business Support Leerplan VVKSO - COFEP Schooljaar: Auteur: Steven Dewaele

2 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? De leerling wordt opgeleid om het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst (bediende) uit te voeren in diverse contexten. De context voor de onthaalmedewerker kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken, ziekenhuizen. De context voor de commerciële medewerker binnendienst kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en klantendiensten. De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten: een communicatieve component met aandacht voor een praktische kennis van communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels; een bedrijfsgerichte component met aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten, het opvolgen van klanten en orderverwerking binnen een ERP-omgeving, het opvolgen van leveranciers en bestellingen binnen een ERP-omgeving, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce. Actieve werkvormen, begeleid zelfstandig leren, gastcolleges, studiebezoeken, werkplekleren en alternerende en/of blokstages bieden de leerling een rijke leeromgeving. De technische productkennis wordt aangeleerd op de werkvloer. In de school ligt het accent vooral op de training van communicatieve vaardigheden en verkooptechnieken. 2 Beginsituatie In de derde graad Kantoor bso hebben de leerlingen een stevige ICT-vorming verworven. Leerlingen uit de keuzemodule Retail (minor) of de keuzemodule Medewerker klantendienst beschikken bovendien over de vereiste vaardigheden om klantencontacten om te buigen tot een succesvolle verkoop. Ook het omgaan met moeilijke klanten en met klachten van klanten behoren tot de reeds verworven kennis en vaardigheden. 3 Waarom kiezen voor de oefenfirma? Door te kiezen voor de oefenfirma kunnen de communicatieve en de bedrijfsgerichte component, die beiden centraal staan in het nieuwe leerplan, op een actieve manier tijdens de lessen aan bod komen. Leerlingen kunnen immers in een veilige werkomgeving (kantoorruimte binnen de school) de nodige competenties (kennis en vaardigheden) verwerven. Leerkrachten spelen de rol van begeleiders en laten de leerlingen zo zelfstandig mogelijk werken. Dat de oefenfirma virtueel is, betekent helemaal niet dat het concept ver staat van de realiteit. Enkel de producten zelf worden uiteindelijk niet geleverd. De documentenstroom die ontstaat bij een aan- of verkoop is identiek aan deze in de echte bedrijfswereld. Het concept is bijgevolg een ideale aanvulling op stage. De virtuele wereld waarbinnen de leerlingen handel drijven is ook geen eenzame plek tussen de muren van een schoolgebouw. Meer dan bedrijven in meer dan 40 verschillende landen ontwikkelden een bijzonder dynamische handelswereld waarbinnen commerciële communicatie heel belangrijk is. Door een klantgerichte aanpak ontstaan duurzame bedrijfsrelaties met binnen- en buitenlandse oefenfirma s. 2

3 Voor taalleerkrachten is de oefenfirma de ideale manier om leerlingen de noodzakelijke beroepscompetenties aan te leren. Deelnemers aan onze internationale beurzen kunnen dit alleen maar bevestigen. Het deelnemen aan regionale, nationale en internationale beurzen zorgt voor een grote meerwaarde. Leerlingen worden betrokken bij de voorbereiding van elk evenement. Deelnemen aan bijvoorbeeld BELFAIR (Belgische internationale beurs) vraagt heel wat voorbereiding en wordt achteraf door de leerlingen beschouwd als hét hoogtepunt van het schooljaar. Ze ontmoeten daar leeftijdsgenoten uit verschillende landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, USA, Canada, ) en kunnen zo hun talenkennis in de praktijk toepassen. Daar het leerplan een geïntegreerd leerplan is en er geen opdeling in vakken meer gemaakt wordt, is het heel belangrijk dat de leerplandoelstellingen gerealiseerd worden door een team van leerkrachten (algemene vorming + moderne vreemde talen). Samenwerking of vakoverschrijdend werken is net één van de basisprincipes die bepalen of een oefenfirma al dan niet goed functioneert. De oefenfirma is tenslotte ook de ideale kapstok waaraan GIP-opdrachten kunnen gehangen worden. 3

4 4 Beroepspecifieke competenties COMPETENTIE 1 In uiteenlopende contactsituaties klantgericht handelen en communicatief vlot omgaan met bezoekers, klanten en leveranciers Leerplandoelstellingen 1 In een telefoongesprek in het Nederlands en twee vreemde talen (Frans en Engels) het bedrijf en het productengamma voorstellen om (potentiële) klanten te informeren over het aanbod 1.1 Een correct taalgebruik hanteren Kenmerken van correct taalgebruik Correcte uitspraak en juiste AN-klanken Juiste klemtonen Gepaste woordkeuze Korte zinnen 1.2 De telefoonetiquette toepassen Aandachtspunten telefoonetiquette Gewenstheid gesprek Onderbreking gesprek: enkel indien nodig Verbreking gesprek Doorverbinden, in wacht schakelen, terugbellen 1.3 Een goed stemgebruik toepassen Aandachtspunten stemtechniek Volume Intonatie Tempo Articulatie 1.4 Luistertechnieken toepassen Techniek van het actief luisteren Bevestigen en herformuleren In de kantoorklas een balie voorzien, biedt een absolute meerwaarde. Dit is de ideale werkplek voor de commercieel medewerker. Voorzie op deze werkplek ook een telefoon met antwoordapparaat zodat de werknemers hun collega s in andere binnen- en buitenlandse oefenfirma s kunnen contacteren. In de ZET-database kunnen de gegevens van alle oefenfirma s teruggevonden worden. Zo kan men daar o.a. nagaan of een bepaalde firma al dan niet geopend is. Op aanvraag kan dienstverlener CRECOR zelfs voor een aantal inkomende telefoongesprekken zorgen in het Nederlands, Frans en/of Engels. Door het internationale karakter van het concept komen, indien gewenst, de moderne vreemde talen ruimschoots aan bod. Elke oefenfirma beschikt ook over een Skype-adres waardoor we het gebruik van modernere communicatiemiddelen, zoals VOIP, kunnen stimuleren. Ook via het adres van de oefenfirma zelf (gmail) kan er gechat worden met collega s. 4

5 Empathische houding Opheldering vragen De tijd nemen 1.5 Vraagtechnieken toepassen Vraagtechnieken Open vragen Gesloten vragen Alternatievenvragen/keuzevragen Suggestieve vragen Controlevragen/reflectievragen 1.6 Het telefoongesprek correct opbouwen Opbouw van het telefoongesprek Het bedrijf voorstellen Zichzelf voorstellen Voorgeschreven vragen stellen Het gesprek afsluiten Tijdslimiet respecteren 1.7 Simultaan werken binnen een Customer Relations Managementomgeving Simultaan handelen met: Informatie op het beeldscherm Telefoon Ingave gegevens 2 In de showroom, aan de balie en op een beurs in het Nederlands en twee vreemde talen klantgericht handelen 2.1 De klant verwelkomen, wensen vaststellen en adviseren over de producten en diensten Basisvaardigheden van het onthaal AIDAS-model Lichaamstaal van de klant De balie in de klas kan ook gebruikt worden om eventueel bezoekers te ontvangen. Wie deelneemt aan beurzen (nationaal of internationaal) krijgt daar uiteraard dé gelegenheid om klantgericht handelen in de praktijk te oefenen. BELFAIR (Belgische internationale beurs) ontvangt gedurende 2 da- 5

6 Typologie van klanten of consumenten Sell-o-gram Koopmotieven Producteigenschappen verkoopargumenten Etiquette op de beursstand Basisvaardigheden van het onthaal Vijfstappenplan in het benaderen van beursbezoekers Wie bent u? Wat verkoopt u? Waarom is het aanbod voor mij van belang? Wat is uw doelgroep? Beleefd afscheid nemen Branche- en productkennis 2.2 Een verkoopvoorstel formuleren aan de hand van een digitale offerte Offerte 2.3 Een order opstellen aan de hand van een digitale orderbon Orderbon 3 De deelname aan een beurs voorbereiden 3.1 Een beursplan opstellen Inhoud van een beursplan: De beursdoelstellingen Selectie van de producten Samenstelling van het beursteam en de projectverantwoordelijke Draaiboek voor de beursdagen Keuze standbouwer Bevestiging huur standenoppervlakte Budget beursdeelname Standconcept: passieve, actieve en onderhandelingszone gen meer dan deelnemers en bezoekers. Het spreekt voor zich dat er dan ook een heleboel verkoopgesprekken plaatsvinden. Potentiële kopers overtuigen om een bestelling te plaatsen, vraagt van de leerlingen een extra inspanning. Externe juryleden van o.a. Colruyt, Carrefour en VDAB gaan tijdens BELFAIR op pad en laten zich volledig onderdompelen in de sfeer die door de standhouders gecreëerd wordt. Wie slaagt er in om hun naar zich toe te lokken en te overtuigen een bestelling te plaatsen? In hun beoordeling zullen zij o.a. rekening houden met onderstaande criteria: Hoe verliep het onthaal? Hoe verliep het verkoopgesprek? Wist men wat er in de catalogus stond (productkennis en verkoopsvoorwaarden)? Werd er goed onderhandeld? Had men aandacht voor een correct taalgebruik? Had men aandacht voor een verzorgd voorkomen (uitstraling)? Deelnemen aan beurzen vraagt uiteraard heel wat voorbereidend werk. Op de website van COFEP is een brochure te vinden die hierbij kan helpen. De uitgave van Flanders Investment & Trade Help, ik neem deel aan een beurs, werd gebruikt als basis voor de opmaak van dit document. In de loop van november kunnen oefenfirma s ook deelnemen aan 6

7 Aanpak promoten aanwezigheid op beurs Voorbereiden drukwerk Documentatie samenstellen 3.2 Bezoekersfiches ontwerpen met een aantal minimale velden Minimale velden bezoekersfiche Naam beurs Gegevens bezoeker Datum gesprek Gesprekspartners Bezoekersprofiel Gespreksonderwerp Korte beoordeling en impressie Follow-up: nazorg, wat verwacht de bezoeker 3.3 De pré-beurscommunicatie verzorgen Mailing Advertentie Persbericht 3.4 Een beursdeelname evalueren en opvolgen Bedankingsmail bezoekers Registratie beurscontacten in database Opvolging potentiële klanten Registratie informatie van de bezoekersfiche in de database Persbericht opstellen en verspreiden via mail over de bezoekersresultaten Vergelijking gebudgetteerde kosten en reële kosten met behulp van een rekenblad de kleinschaligere regionale beurzen. Deze gaan vaak door in een hoge school en zijn de ideale gelegenheid om te kijken hoe ver men staat en op welk vlak men nog moet bijschaven. Het uiteindelijk doel is dat men dan tijdens BELFAIR, eind februari, kan tonen dat men klaar is voor het grotere werk. Wie graag in het buitenland aan een beurs wenst deel te nemen, kan op de EUROPEN-website alle data terugvinden. Zo zijn er ieder jaar o.a. beurzen in Duitsland, Praag, Barcelona en New York. Op de website van COFEP (Info voor/over beurzen) is een handleiding terug te vinden. In deze handleiding gaan we dieper in op wat er allemaal moet gebeuren om van een beursdeelname een succes te maken. De theoretische benadering en een aantal tips werden gehaald uit Help, ik neem deel aan een beurs, een uitgave van Flanders Investment & Trade. 7

8 COMPETENTIE 2 Binnen een e-business omgeving klantgericht handelen Leerplandoelstellingen 4 Het begrip e-business omschrijven Het begrip e-business Indeling van e-business E-commerce Andere facetten van online handel drijven waaronder B2B, B2C en B2G 5 Het begrip e-commerce en de voordelen van e-commerce formuleren Het begrip e-commerce Voordelen e-commerce Voor de onderneming Voor de klantenrelatie 6 Het belang van e-commerce binnen de Belgische economie toelichten E-commerce in België Mogelijke klanten Volume aankopen online Soorten aankopen online Redenen waarom mensen online kopen Betalingsmogelijkheden bij e-commerce Leveringsmogelijkheden bij e-commerce 7 Een webshop opzetten gebruik makend van kant-en-klare software 7.1 De verschillende hulpmiddelen toelichten om het vinden van de webshop door potentiële klanten te vergemakkelijken QR-code SEO SEA 7.2 Technieken toelichten en toepassen om bezoekers te overtuigen om binnen te stappen in de webshop Wil men snel bekend geraken in het grote netwerk van oefenfirma's, dan kan een webshop hier zeker bij helpen. COFEP beseft het belang van e-business en stimuleert oefenfirma s om er eentje te bouwen. Onderstaande links zijn slechts 2 voorbeelden van actieve webshops: Europen, de overkoepelende organisatie waarvan COFEP deel uitmaakt, biedt als alternatief ook Plasmont aan. Dit is een virtuele winkel die vanuit Canada opereert en waar ook de Belgische oefenfirma s e-winkelruimte kunnen huren. Zo kunnen zij hun producten wereldwijd in de kijker plaatsen. Dit is een vorm van virtuele Trade Mart. Uiteraard is het de bedoeling dat de webshop actief gebruikt wordt door de klanten. Stelt men vast dat dit niet zo is dan moet men op zoek gaan naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. 8

9 Aandachtspunten voor een: Compatibele webshop Performante webshop Herkenbare webshop Aandachtspunten voor een aantrekkelijke webshop 7.3 De do's en dont s voor een gebruiksvriendelijke en geloofwaardige webshop toelichten en toepassen Gebruiksvriendelijkheid Duidelijke navigatie Goede zoekfunctie Scanbare pagina's Aantrekkelijke homepagina Professionele inhoud Geloofwaardigheid Evenwichtig design Overzichtelijke structuur Up-to-date aanbod Klantgerichte aanpak Accurate productinformatie 7.4 De online communicatie verzorgen om bezoekers van de webshop aan te zetten tot een bestelling marketing Webshopmarketing via sociale media 7.5 De belangrijkste wettelijke verplichtingen in verband met e-commerce formuleren en toepassen Bepalingen uit de wet op marktpraktijken en de consumenten bescherming Informatieplicht ten aanzien van de consument Herroepingstermijn en herroepingsbeding Voorschot en betaling door de consument 9

10 Uitvoering van de overeenkomst binnen 30 kalenderdagen Bewijslast voor de verkoper Solden, sperperiode en koppelverkoop Bepalingen uit de wet elektronische handel Bepalingen uit de wet verkopen op afstand 8 De online communicatie met de klant via de website van het bedrijf en sociale media verzorgen Mogelijkheden van online communicatie Keuze van online communicatiemiddel: doelgroep Doel van de online communicatie Adverteren via sociale media Enquêtevragen formuleren Wetgeving op de privacy Wetgeving op de auteursrechten Wetgeving op het portretrecht De meeste oefenfirma s hebben een eigen website en/of webshop. Een aantal onder hen is ook actief op sociale media zoals facebook. 10

11 COMPETENTIE 3 De klantenrelaties, leveranciersrelaties en het voorraadbeheer duurzaam opvolgen met behulp van geïntegreerde software Leerplandoelstellingen 9 De goederen- en informatiestromen binnen een ERP-omgeving toepassen en de samenhang verduidelijken 9.1 De opzet van een ERP-pakket verduidelijken Begrip ERP De bedrijfsprocessen binnen het ERP-pakket: Het inkoopproces Het verkoopproces Het voorraadbeheer Het magazijnbeheer De samenhang tussen de bedrijfsprocessen 9.2 Nieuwe gegevens binnen een ERP-omgeving ingeven: Nieuwe gegevens een nieuw artikel een nieuwe klant een nieuwe leverancier koppeling van een artikel aan een leverancier 9.3 Het inkoopproces binnen een ERP-omgeving schematisch weergeven en toepassen Inkoopproces Opmaak van de inkooporder Ontvangst van de aangekochte artikelen Registreren van de aankoopfactuur Opzoeken van de geboekte ontvangst/factuur Wijzigingen ten gevolge van de registratie In dit nieuwe leerplan wordt sterk de nadruk gelegd op bedrijfsprocessen en de daarbij horende documentenstroom. Voor leerlingen is deze materie vaak een abstract gegeven dat nogal ver van hun leefwereld verwijderd is. In een oefenfirma worden deze bedrijfsprocessen en de documentenstroom op een zeer realistische manier nagebootst. De leerlingen nemen een centrale plaats in als actieve deelnemer aan de bedrijfsprocessen en ervaren de onderlinge afhankelijkheid. In het verleden had elke afdeling in een, voor alle duidelijkheid, echte onderneming, haar eigen softwarepakket: de boekhoudafdeling had haar eigen boekhoudpakket, het magazijn haar eigen registratiesysteem,. Al deze pakketten werkten onafhankelijk van elkaar waardoor de verschillende afdelingen nauwelijks op de hoogte waren van de informatie die aanwezig was bij andere afdelingen. Een ERP biedt een antwoord op deze versnippering: via 1 softwarepakket wordt de informatienoden van alle afdelingen opgelost en wordt alle beschikbare informatie digitaal uitgewisseld. Tijdens schooljaar werd door COFEP, VDAB en 8 scholen (netoverschrijdend) een pilootproject uitgewerkt om leerlingen vertrouwd te maken met het gebruik van een ERP in de oefenfirma. Er werd gekozen voor het softwarepakket Navision. Vanaf 2015 kunnen alle oefenfirma s dan ook de stap zetten naar een ERP. Voor de leerkrachten werd door COFEP een opleidingstraject en cursusmateriaal opgemaakt zodat deze overstap 11

12 9.4 Het verkoopproces binnen een ERP-omgeving schematisch weergeven en toepassen Verkoopproces Aanmaak van een offerte Aanmaak van een verkooporder De verzending van de verkochte goederen Versturen van de verkoopfactuur Opzoeken van de geboekte verzending/factuur Wijzigingen ten gevolge van de registratie 9.5 De samenhang tussen aankoop, verkoop en boekhouding binnen de ERP-omgeving vervolledigen De boekhouding De boeking van de aankoopfactuur De boeking van de verkoopfactuur De betaling van de aankoopfactuur De inning van de verkoopfactuur Debiteuren- en crediteurenbeheer Wijzigingen ten gevolge van de boekhouding 9.6 Het voorraad- en magazijnbeheer binnen een ERP-omgeving verduidelijken Voorraadbeheer Voorraadstatus Minimum- en maximumvoorraad, bestelpunt, bestelhoeveelheid Automatische inkoopvoorstellen Magazijnlocatie Magazijndocumenten 10 Handels- en financiële documenten verwerken met een professioneel boekhoudpakket Controle van de aankoopfactuur Boeken van de aankoopfactuur vlot kan verlopen. De opleiding bestaat uit 3 sessies. In de eerste sessie (1 dag) komen volgende zaken aan bod: Introductie in het procesdenken Hoe Navision instellen voor de eigen oefenfirma? In de twee andere sessie (halve dagen) ligt de focus op het invoeren van aan- en verkoopverrichtingen in Navision. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het voorraad- en magazijnbeheer in een ERP-omgeving (9.6). Uiteraard kunnen ook professionele boekhoudpaketten in de oefenfirma gebruikt worden. VVKSO ondersteunt via workshops het gebruik van Winfakt. Ook voor BOB is er nog steeds ondersteuning. 12

13 Opstellen van een verkoopfactuur Exporteren van de verkoopfactuur naar de boekhouding Controleren en boeken van de financiële documenten Crediteuren- en debiteurenbeheer Exporteren van de boekhoudkundige gegevens naar een rekenblad 13

14 COMPETENTIE 4 Gevorderde ict-vaardigheden geïntegreerd toepassen Leerplandoelstellingen 11 Presentaties maken om te gebruiken in de showroom, aan de balie of op de beursstand Bijzondere aandacht voor: Leesbaarheid Huisstijl Overgangen Animaties Hyperlinks Opslaan onder juiste bestandstype 11.1 Multimediaal materiaal integreren in een presentatie Bijzondere aandacht voor: Werking van ingevoegde objecten Geluidseffecten Opslaan van de ingevoegde objecten 11.2 Presentaties maken met verschillende presentatiepakketten Bijzondere aandacht voor: Toegankelijkheid 11.3 Doorlopende presentaties maken Bijzondere aandacht voor: Tijdsinstellingen 12 Multimediaal materiaal maken, aanpassen en gebruiken Digitale foto s aanpassen met behulp van een professioneel pakket Rechtenvrij of legaal materiaal gebruiken Afmetingen: pixels, resolutie afbeeldingsgrootte aanpassen Leerlingen werken in een kantooromgeving waar ze ictvaardigheden kunnen toepassen. Naar aanleiding van bijvoorbeeld een beursdeelname, kunnen zij een multimediale presentatie maken. 14

15 Kleurcorrecties: Histogram Helderheid/contrast Selecties Foto bewerken: Uitsnijden Rechttrekken Rode ogen Reparatie Klonen Lagen: Tekstlaag Vormlaag Opslaan onder verschillende formatien 19.2 Digitale video s en digitale geluidsfragmenten maken en aanpassen Zelfgemaakte filmpjes en geluiden Filmpjes en geluiden downloaden Geluid verwijderen van filmpje Geluidsfragment met: Muziek en tekst Verschillende geluidsterktes, faden Verschillende snelheden Filmpje met geluid, foto s en videomateriaal Ondertitels Titel en generiek Uploaden naar youtube 15

16 13 Een document doeltreffend structureren en opmaken 13.1 Een document efficiënt structureren en opmaken Een bladwijzer invoegen Pagina-achtergrond (watermerk, paginakleur, paginaranden) De optie 'Vergelijken' gebruiken Verzendlijsten gebruiken 13.2 Een rapport ontwerpen Een inhoudsopgave automatisch genereren op basis van kopstijlen in het document en aanpassen aan de normen. Een index aanmaken en beheren Voetnoten en eindnoten invoegen en beheren Afbeeldingen met bijschriften Citaten invoegen De optie Bronnen beheren De optie Bibliografie De optie Lijst met afbeeldingen invoegen Een rapport maken met omslag, woord vooraf, inhoudsopgave, inleiding, eigenlijke tekst, besluit, literatuurlijst, index, lijst figuren, tabellen en bijlagen 13.3 Tabellen invoegen en doeltreffend aanpassen Gevorderde bewerkingen op tabellen Cellen splitsen Cellen samenvoegen Tabel converteren naar gewone tekst Rasterlijnen weergeven of verbergen Tekstrichting 14 Documenten ontwikkelen met een DTP-pakket Gevorderde bewerkingen: Sjabloon aanpassen aan de eigen huisstijl De optie Zakelijke gegevens gebruiken Voor de opmaak van bijvoorbeeld GIP-opdrachten kan de oefenfirma als kapstok gebruikt worden. Van alle individuele of groepsopdrachten wordt een rapport opgemaakt. Het spreekt voor zich dat leerlingen tijdens de uren oefenfirma intensief gebruik maken van een tekstverwerkingspakket. Leerlingen ontwerpen voor hun oefenfirma een eigen huisstijl die ze toepassen in alle op te maken documenten. In een DTP-pakket maken zij bijvoorbeeld een flyer, promotiefolder of affiche op. 16

17 De optie Cataloguspagina s gebruiken Verzendlijsten gebruiken 15 Pdf-documenten ontwikkelen met professionele software Voordelen en doel van pdf-bestanden Pdf-bestanden maken Pdf's maken in Office Webpagina's opslaan als pdf-bestanden Van gescande papieren documenten doorzoekbare pdf's maken Voordelen en doel van pdf-bestanden Pdf-bestanden maken Pdf's maken in Office Webpagina's opslaan als pdf-bestanden Van gescande papieren documenten doorzoekbare pdf's maken Bestanden samenvoegen en combineren Meerdere bestanden samenvoegen tot één pdf Pdf-portfolio maken Revisies en goedkeuringen vereenvoudigen Opmerkingen toevoegen aan pdf's Aanbrengen van een elektronische handtekening Pdf-bestanden beschermen Kopieer- en bewerkingsbeveiliging aanbrengen Pdf-bestanden naar Office-documenten converteren Pdf-documenten bewerken Bewerken van teksten Bewerken van afbeeldingen Formulieren maken en analyseren Bestaande formulieren omzetten naar pdf-formulieren Aanmaken van een pdf-formulier Reacties verzamelen In het netwerk wordt in de communicatie tussen oefenfirma s intensief gebruik gemaakt van pdf-documenten. Voor het voeren van een marktonderzoek maakt men gebruik van pdf-formulieren. Laat bijvoorbeeld de verstuurde orderbevestiging elektronisch ondertekenen door de klant. 17

18 16 Documenten ontwikkelen met een professioneel grafisch ontwerpprogramma Het opzetten van een pagina Werken met tekstkaders Typografie en alineastijlen beheren Tabellen Aanmaken en opmaken Importeren en opmaken Kleur en transparantie gebruiken Stramienen aanmaken en toepassen Werken met lagen, paden en effecten Werken met multi-state objecten Vormen en kaders selecteren en transformeren Afbeeldingen invoegen en bewerken Gegevenssamenvoeging Samenwerking met andere pakketten Teksten invoegen en bewerken Werken met verschillende paginaformaten in één document De uitvoer van een document 17 Cijfergegevens ingeven en verwerken in een rekenblad 17.1 Een werkmap en werkblad efficiënt gebruiken en opmaken Groeperen - degroeperen - subtotaal gebruiken Exporteren van Excel naar een database Filters Hulpmiddelen voor gegevens: tekst naar kolommen, duplicaten verwijderen, gegevensvalidatie Blokkeren Verschillende gegevenstypes herkennen, efficiënt invoeren en wijzigen 17.2 Een werkmap of werkblad voorzien van de nodige formules Absolute, relatieve en gemengde adressering toepassen in formules. Voor het ontwerpen van een professionele catalogus maakt men gebruik van een professioneel grafisch programma. Maak gebruik van een rekenblad voor de analyse van de verkoopresultaten van de oefenfirma. Ga na welke artikelen goed verkopen en welke beter uit het assortiment verdwijnen. Wie zijn onze beste klanten en voor hoeveel % van de omzet zorgen zij? 18

19 Functies doelgericht toevoegen aan formules: som, aantal, aantalarg gemiddelde, maximum, minimum, afronden, als, voorwaardelijke som, aantal als. Zoekfuncties : verticaal en horizontaal zoeken Datumfuncties : nu, vandaag Formules met geneste functies opstellen en invoeren Grafieken ontwerpen Grafieken maken Grafiektype kiezen in functie van gegevens en het doel Een grafieksjabloon maken en gebruiken Gegevens selecteren, rijen en kolommen omdraaien Grafiek aanpassen en opmaken Combinatiegrafieken met 2 verticale assen maken bv. lijn- en staafgrafiek Sparklines toevoegen 18 Inzichtelijk en functioneel een bestaande gegevensbank gebruiken 18.1 Een databank efficiënt bevragen Een selectiequery maken voor het bevragen van één of meerdere tabellen uit een databank Meerdere zoekcriteria toepassen Jokertekens gebruiken Berekende velden gebruiken Actiequery opstellen waaronder toevoegquery, bijwerkquery, verwijderquery, invoervenster Parameterquery opstellen Statistische berekeningen uitvoeren via query's 18.2 Functioneel gegevens toevoegen aan een databank Gebruiksvriendelijke formulieren maken Formulieren aanpassen aan de huisstijl. Records toevoegen, wijzigen en verwijderen via een formulier Geef de verkoopresultaten weer in grafieken. De COFEP-database bevat de gegevens van meer dan oefenfirma s. De gegevens van deze bestaande database kunnen geëxporteerd worden. Leerlingen kunnen nu aan de slag met deze gegevens. Ze gaan bijvoorbeeld op zoek naar mogelijke leveranciers in binnen- en buitenland. 19

20 18.3 Gegevens uit een databank doelgericht presenteren Rapporten maken met groepen, totalen en gemiddelden Rapporten aanpassen zodat ze beantwoorden aan de huisstijl, gebruikmakend van kop- en voettekst en grafische objecten Etiketten maken 19 Online opstellen en samenwerken aan bestanden Opstellen, afnemen en verwerken van enquêtes Bestanden delen bijvoorbeeld postregistratie, draaiboeken, handleidingen, geïntegreerde proef 20 Gebruiksklaar maken van hard- en software in functie van het gebruik in de showroom, balie of op een beursstand Gebruiksklaar maken van een pc en randapparaat Gebruiksklaar maken van internetconnectie 21 Binnen het kader van de communicatiestrategie een website gemaakt met een CMS aanpassen Toevoegen aan een bestaande CMS-website van: Tekst Beeld Video Hyperlinks Menu aanpassen Template wijzigen Extensies toevoegen en gebruiken Om bijvoorbeeld te weten welke goederen best opgenomen worden in het assortiment, kunnen de leerlingen een marktonderzoek uitvoeren. De resultaten van de afgenomen enquête kunnen verwerkt worden in een rapport. Deelnemers aan beurzen brengen zelf een laptop mee. Uiteraard moet deze voorzien zijn van alle nodige software (o.a. ERPpakket) en gebruiksklaar gemaakt worden voor het afdrukken van de bestelbonnen. De meeste oefenfirma s hebben een website waaraan zij al dan niet een webshop (zie eerder) koppelen. 20

21 COMPETENTIE 5 Werken in team Leerplandoelstellingen 22 Deelnemen aan teamoverleg binnen de magazijnomgeving 22.1 De principes rond vlot en respectvol communiceren in een team toepassen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het werkveld De drie fasen van het communicatieproces Zenden van de boodschap Ontvangen, begrijpen en accepteren van de boodschap Terugkoppelen Communicatievormen Interne en externe communicatie Eénzijdige en tweezijdige communicatie Formele en informele communicatie Verbale en non-verbale communicatie LSD-techniek Luisteren Samenvatten Doorvragen Principes van respectvolle communicatie Omgangsvormen in relatie tot de bedrijfscultuur 22.2 De vier fases van een teamoverleg toepassen in praktijksituaties De fasen van het overleg Voorbereiding Overleg Afronding Opvolging 22.3 De taken en vaardigheden van de voorzitter bij het teamoverleg toepassen in praktijkvoorbeelden uit het werkveld De oefenfirma In een oefenfirma worden leerlingen verplicht om met elkaar samen te werken. Net als in de reële bedrijfswereld ontstaan er ook stresssituaties waardoor de interne spanningen kunnen oplopen. Een goede communicatie is dan ook essentieel voor de goede werking. Een werkdag in een oefenfirma begint of eindigt ook steeds met een werkoverleg. Tijdens dit overleg bespreken de leerlingen de to do s en evalueren ze de voorbije werkdag. Dit overlegmoment dient uiteraard goed voorbereid worden. Periodiek kan men eventueel een uitgebreidere algemene vergadering organiseren waar de algemene werking van de oefenfirma geevalueerd wordt. Op deze vergadering kunnen ook externen worden uitgenodigd. Van elk overleg wordt uiteraard ook een verslag opgemaakt (beurtrol). 21

22 De oefenfirma De taken van de voorzitter De vaardigheden van de voorzitter Hanteren van de juiste gesprekstechnieken Toepassen van verbale en non-verbale communicatie Voorbereiden op overlegsituaties SMART-afspraken maken Oplossingsgericht denken 22.4 De structuur van een teamoverleg toepassen in concrete praktijksituaties Structuur van een teamoverleg Opening overleg Mededelingen Notulen van het vorige verslag Onderwerpen van het overleg Rondvraag Sluiting van het overleg 23 Omgaan met feedback tijdens werkoverleg, functionerings- en evaluatiegesprekken Het kader om feedback te geven Stappen bij het geven van feedback Regels voor het geven van juiste feedback Het kader om feedback te krijgen Regels om feedback te ontvangen Het slecht nieuwsgesprek als vorm van negatieve feedback Confrontatie als vorm van feedback 24 Omgaan met verschillen en conflicten binnen een team 24.1 De soorten conflicten in een team benoemen Individueel versus groepsconflict Conflictaanjagers en conflictremmers Soorten conflicten: 22

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Administratie (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie

VERKOOP EN VERTEGENWOORDIGING DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VERKOOP EN VERTEGENWOORDIGING DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VERKOOP EN VERTEGENWOORDIGING DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/1995/0279/029 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 ADMINISTRATIE (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3 2.1 WORD BASISVAARDIGHEDEN... 3 2.2 WERKEN MET GROTE DOCUMENTEN... 3 2.3 VERZENDLIJSTEN... 3

INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3 2.1 WORD BASISVAARDIGHEDEN... 3 2.2 WERKEN MET GROTE DOCUMENTEN... 3 2.3 VERZENDLIJSTEN... 3 Office Modules MS OFFICE MODULES Haarweg 20 3953 BH Maarsbergen Tel: 0343-444919 E-mail: info@bakkercomputeropleidingen.nl Website: www.bakkercomputeropleidingen.nl INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3

Nadere informatie

ME & Company 5 Office

ME & Company 5 Office ME & Company 5 Office Office 5.1 Hoe onthaal je bezoekers in het Nederlands, Frans en Engels? Hoe telefoneer je in het Nederlands, Frans en Engels? Hoe verwerk je inkomende en uitgaande post in het Nederlands,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.:

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: Cursus Inhoud 15 Modules - 15 Vragen Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: * Praktijkopdrachten met real-time feedback bij gemaakte fouten * Rijke interactieve multimedia

Nadere informatie

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou?

Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Verschillende zelftest Zelf test: Waar liggen jouw grenzen? Zelf test: Hoe ga jij om met agressie? Zelf test: Welke vrijwilligersklus past bij jou? Microsoft office 2003 Office 2003 Word: Office 2003 Excel:

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED

INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED INHOUDSOPGAVE: EXCEL 2010 / 2013 ADVANCED 1 Sjablonen 11 1.1 Een sjabloon maken 11 1.2 Een sjabloon gebruiken om een nieuwe werkmap te maken 12 1.3 Een geïnstalleerde sjabloon gebruiken 12 1.4 Een sjabloon

Nadere informatie

Inventarisatie Microsoft Office

Inventarisatie Microsoft Office Om te bepalen welke modules voor u wenselijk zijn verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Voornaam + achternaam: E-mail: Telefoon (Optioneel): Werkgever: Wat is de aard

Nadere informatie

Excel 2010 in 17 stappen

Excel 2010 in 17 stappen Omschrijving Volledige progressieve training Excel 2010 in 17 stappen (17 modules, 153 rubrieken) Duur 12:45 Inhoud 1. Ontdek Excel, vul een tabel in De basisfuncties van Excel: voer uw eerste handelingen

Nadere informatie

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN 1 AUTOMATISCH BEREKENEN IN DE STATUSBALK 2 FUNCTIES 3 RELATIEVE ADRESSERING 4 ABSOLUTE ADRESSERING 5 GEMENGDE ADRESSERING 6 KOLOMMEN GROEPEREN 7 OPTIES

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inhoudsopgave Ms Word 2013-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2013 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Inleiding 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Webbased 15 1.3 Alle voordelen op een rij 15 1.4 En nu? 16 1.5 Een Google Apps-account aanmaken 16 1.6 Inloggen 19 1.7 Test jezelf 21 2 Chrome-browser

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDING WORD... 3

INHOUD 1 INLEIDING WORD... 3 Office Modules MS OFFICE MODULES Haarweg 20 3953 BH Maarsbergen Tel: 0343-444919 E-mail: info@bakkercomputeropleidingen.nl Website: www.bakkercomputeropleidingen.nl INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD... 3

Nadere informatie

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78

3. Afbeeldingen en vormen 77 3.1 Afbeeldingen invoegen... 78 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Kalenderaanbod Light-versie 2015

Kalenderaanbod Light-versie 2015 Kalenderaanbod Light-versie 2015 1. BUREAUTICA Word Intro 2007/2010 De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inhoudsopgave Ms Word 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2010 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14

Nadere informatie

VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe

VAK Informatica. LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe JAARPLANNING GRAAD 2 VAK Informatica 2 U/W 1 SCHOOLJAAR 2011-2012 HANDBOEK Desktopper Windows 7: Gegevensbeheer, Internet, Rekenblad STUDIERICHTING 4AVVa LP NR September 2007 LICAP BRUSSEL D/2007/0279/046

Nadere informatie

Microsoft Excel Trainingsprogramma s

Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel basis Microsoft Excel gevorderd 1 Microsoft Excel gevorderd 2 Microsoft Excel expert Microsoft Excel voor Human Resources Microsoft Excel voor Managers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDING WORD... 3

INHOUD 1 INLEIDING WORD... 3 Office Modules MS OFFICE MODULES Haarweg 20 3953 BH Maarsbergen aug-2017 Tel: 0343-444919 E-mail: info@bakkercomputeropleidingen.nl Website: www.bakkercomputeropleidingen.nl INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 WORD...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 3 OP WELKE MANIER KAN IK GEGEVENS IMPORTEREN IN MS EXCEL?... 7

HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 3 OP WELKE MANIER KAN IK GEGEVENS IMPORTEREN IN MS EXCEL?... 7 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING................................................................ 1 HOOFDSTUK 2 WAT IS BELANGRIJK BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN FINANCIEEL MANAGEMENTRAPPORT?.................................................

Nadere informatie

Microsoft Excel Trainingsprogramma s

Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel Trainingsprogramma s Microsoft Excel basis Microsoft Excel gevorderd 1 Microsoft Excel gevorderd 2 Microsoft Excel expert Microsoft Excel voor Human Resources 3 4 5 6 7 Microsoft Excel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Word 2007 Inleiding... 11 Overzicht van de functietoetsen... 12 DEEL 1 Eenvoudige tekstverwerking... 13 1 Ms Word starten... 13 2 De schermonderdelen... 14 3 Opdrachten geven... 16 3.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15

Inhoudsopgave. Deel 1 - Word 15 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Uw voorkennis... 11 De volgorde van lezen... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Website... 13 Toets

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Automatisering

Opleidingscatalogus: Automatisering Opleidingscatalogus: Automatisering t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528-280888 Fax: 0528-280889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Opleidingen

Nadere informatie

Factsheet Office Trainingen

Factsheet Office Trainingen Factsheet Office Trainingen Vanuit het werkveld is veel vraag naar klassikale Office trainingen. Vaak gaat het om enkele medewerkers van één locatie. Om klassikale Office trainingen toch mogelijk te maken

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren

Inhoudsopgave. Module 2 Documenten standaardiseren Module 2 Documenten standaardiseren Hoofdstuk 1 Stijlen... 2-3 Stijl maken... 2-3 Stijl baseren op bestaande opmaak... 2-4 Nieuwe stijl... 2-5 Stijlen wijzigen... 2-8 Stijl baseren op een andere stijl...

Nadere informatie

7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica

7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica 7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2009 WOORD VOORAF Deze bundel is samengesteld voor leerlingen van de 3 graad 3 leerjaar (BSO-niveau,

Nadere informatie

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen

Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Uitleg met tekst Onderwerpen lezen kennen Les 1 Kennismaken met Ecel 2013 (1) - Wat is Ecel? - Het Startscherm - Het Startscherm uitschakelen - De gebruikersinterface - Backstage weergave (1) Les 2 Kennismaken

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL

Inhoud Expertcursus. Word 2010 NL-NL Inhoud Expertcursus Word 2010 NL-NL Hoofdstuk 1 Inhoudsopgave en lijsten... 6-45 Inhoudsopgave genereren... 6-45 Inhoudsopgave bijwerken... 6-48 Inhoudsopgave opmaken... 6-49 Lijst van figuren en autorisaties...

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Inhoudsopgave 1 GOOGLE APPS: gratis voor scholen...2 2 GOOGLE DOCUMENTEN: online teksten/rekenbladen/presentaties...3 2.1 voordelen van (samenwerken aan) gedeelde

Nadere informatie

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54

2.12 Een document opslaan als... 48 2.13 Oefeningen... 50 2.14 Achtergrondinformatie... 51 2.15 Tips... 54 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 De website bij het boek... 11 Uw voorkennis... 11 Bonushoofdstukken... 12 Hoe werkt u met dit boek?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC. geen specifieke voorkennis

INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC. geen specifieke voorkennis INHOUDSTABEL PRESENTATIES OP MAC TOELATINGSVOORWAARDEN Vereist: Aanbevolen: geen specifieke voorkennis kunnen werken met Mac OS Een presentatie beginnen Thema kiezen Formaat kiezen Het keynote-venster

Nadere informatie

Cursus Excel 2016 Basis

Cursus Excel 2016 Basis Cursus Excel 2016 Basis Lesvormen: In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale cursus), Individueel, Werkplekbegeleiding, Kosten: 299,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag, Taal: Nederlands, Engels,

Nadere informatie

MS Office 2010 cursussen

MS Office 2010 cursussen MS Office 2010 cursussen Inleiding Versie 18/11/2011 Dit document is bedoeld om inzicht te geven in de onderwerpen van MS Office cursussen die door CME Consultancy verzorgd kunnen worden. Tenzij anders

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

De week van Excel. 24 tot en met 27 augustus 2015

De week van Excel. 24 tot en met 27 augustus 2015 De week van Excel 24 tot en met 27 augustus 2015 DE WEEK VAN EXCEL Haarweg 20 3953 BH Maarsbergen Tel: 0343-444919 E-mail: info@bakkercomputeropleidingen.nl Website: www.bakkercomputeropleidingen.nl INHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

2012-2013. MS Office. Excel vervolmaking 2. Excel vervolmaking 1. Excel: basis. Word: vervolmaking. Word: basis. PowerPoint: basis

2012-2013. MS Office. Excel vervolmaking 2. Excel vervolmaking 1. Excel: basis. Word: vervolmaking. Word: basis. PowerPoint: basis MS Office 2012-2013 Excel: basis Excel vervolmaking 1 Excel vervolmaking 2 Word: basis Word: vervolmaking PowerPoint: basis PowerPoint: vervolmaking Office à la carte Excel: basis Excel is méér dan een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Starten met Word 13 1.1 Word starten 14 1.2 Het lint 15 1.3 Het lint aanpassen 16 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 18 1.5 De liniaal 20 1.6 Miniwerkbalk 20 1.7 Livevoorbeeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding Ronde 1 Geert Kraeye en Barbara Linsen Arteveldehogeschool, Gent Contact: geert.kraeye@arteveldehs.be barbara.linsen@arteveldehs.be Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Nadere informatie

OneNote. Slimmer samenwerken!

OneNote. Slimmer samenwerken! OneNote Slimmer samenwerken! Inhoud 3 Waarom OneNote? 4 Basis OneNote Pakket 5 Slimmer Werken Pakket 6 Over Professional Organizer Friesland OneNote Waarom OneNote? Een groeiend aantal vooruitdenkende

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Word 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Gebruikersomgeving Word 2013 opstarten en afsluiten 7 Het lint gebruiken/beheren 9 Bewerkingen ongedaan maken, herstellen of herhalen 10 Verborgen opmaaksymbolen weergeven of verbergen 11 Het beeld in-

Nadere informatie

VAK Informatica. LP NR September 2011 VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/039 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe

VAK Informatica. LP NR September 2011 VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/039 KSO LEERKRACHT Kris Cauberghe JAARPLANNING GRAAD 2 VAK Informatica 1 U/W 1 SCHOOLJAAR 2011-2012 HANDBOEK Desktopper Windows 7: Computers en systeemsoftware, Tekstverwerking, Presentaties STUDIERICHTING 3AO & 3BAKc LP NR September 2011

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Hoofdzetel Keizerslaan 11B 1000 BRUSSEL : +32 (0)2 506 17 01

Hoofdzetel Keizerslaan 11B 1000 BRUSSEL : +32 (0)2 506 17 01 Wedstrijden Belfair 2016 Op donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016 vindt in het ICC Gent de internationale Belfairbeurs plaats. Traditioneel organiseren we op deze dag ook een aantal wedstrijden. Uiteraard

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Excel 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Excel 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Omgeving Excel 2013 opstarten 11 Excel 2013 afsluiten 14 Het lint gebruiken/beheren 14 Werken met het tabblad BESTAND 15 De laatste handelingen ongedaan maken 16 Opnieuw uitvoeren van eerder ongedaan gemaakte

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

bla bla Documenten Gebruikershandleiding

bla bla Documenten Gebruikershandleiding bla bla Documenten Gebruikershandleiding Documenten Documenten: Gebruikershandleiding publicatie datum vrijdag, 06. februari 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

PC-TRAINERS. Geachte bezoeker van onze website,

PC-TRAINERS. Geachte bezoeker van onze website, Geachte bezoeker van onze website, In onze NIEUWSBRIEF Alles kan met Microsoft Excel heeft u kunnen lezen hoe u spreadsheets effectief in kunt zetten in uw organisatie. Onze doelstelling bij elke training

Nadere informatie

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED SPREADSHEETS

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED SPREADSHEETS EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED SPREADSHEETS The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ierland Tel: + 353

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies

Inhoudsopgave. Module 2 Meer doen met functies Inhoudsopgave Module 2 Meer doen met functies Hoofdstuk 1 Veel gebruikte functies... 2-3 Verwijderen overbodige decimalen... 2-3 Willekeurige waarde... 2-6 GEMIDDELDEA, MAXA en MINA... 2-7 INTERVAL...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

EXCEL VOOR FINANCIËLE PROFESSIONALS

EXCEL VOOR FINANCIËLE PROFESSIONALS EXCEL VOOR FINANCIËLE PROFESSIONALS EXCEL VOOR FINANCIËLE PROFESSIONALS Efficiënter en veiliger werken met Excel DIETERT GIELEN Antwerpen Cambridge Excel voor financiële professionals. Efficiënter en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Een website maken met Weebly Alva ICT Karsten Campsteyn Jan Penders

Een website maken met Weebly Alva ICT Karsten Campsteyn Jan Penders Een website maken met Weebly Alva ICT Karsten Campsteyn Jan Penders 1. Inhoudsopgave 2. Een account aanmaken voor weebly.... 3 STAP 1... 3 STAP 2... 3 STAP 3... 3 3. Een Menustructuur aanbrengen... 4 STAP

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Starten met Excel 11 1.1 Excel starten 12 1.2 Het lint 13 1.3 Het lint aanpassen 14 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 16 1.5 Miniwerkbalk 18 1.6 Livevoorbeeld bekijken

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment School: JAARPLAN 2011 2012 Handel: onderdeel Initiatie in administratie, retail en logistiek VAK Handel I. A. R. L. ONDERWIJSVORM 2 lesuren per week in het 2 de jaar van de B-stroom BVL LERAAR Vakoverschrijdende

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Excel 2010

Inhoud Basiscursus. Excel 2010 Inhoud Basiscursus Excel 2010 Basis vaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-2 Ribbon... 1-2 Backstage... 1-5 Knopafbeeldingen in het Ribbon... 1-8 Quick Access Toolbar... 1-9 Scherminfo... 1-9

Nadere informatie

HOOFDSTUK 17 LINT START II 347 17.1. Inleiding 347 17.2. Groep tekenen 347 17.3. Groep bewerken 353 17.4. Samenvatting 353 17.5.

HOOFDSTUK 17 LINT START II 347 17.1. Inleiding 347 17.2. Groep tekenen 347 17.3. Groep bewerken 353 17.4. Samenvatting 353 17.5. HOOFDSTUK 1 BESTANDSBEHEER 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Bestandextensies 15 1.3. Stations & mappen 16 1.4. Bestanden 18 1.5. Bibliotheken 19 1.6. Zoeken naar bestanden 22 1.7. Taakbeheer 23 1.8. Samenvatting

Nadere informatie