34e jaargang winter Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens. Opkomst en neergang van de vredesbewegingen. Mediation bij politieke conflicten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "34e jaargang winter 2014. Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens. Opkomst en neergang van de vredesbewegingen. Mediation bij politieke conflicten"

Transcriptie

1 34e jaargang winter Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens Opkomst en neergang van de vredesbewegingen Mediation bij politieke conflicten

2 Redactioneel Uitgave van Artsen voor Vrede / AVV en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken / NVMP Verschijnt vier keer per jaar. Colofon Redactie M. Bakker H. D aes (hoofdredacteur) J.M.G. van der Dennen (eindredacteur) H. van Iterson W. Kusters M. Tyssen Samensteller van de Engelse synopsis: P. M. Moll-Huber. Medecorrector: A. Mercx Redactie-adres Voor Nederland: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, telefoon: , Internet: Voor Vlaanderen: Hugo D aes, Van Stralenstraat 10, 2060 Antwerpen, Europese website: Vormgeving / druk Equipe, Heerenveen SMG Banda-Telenga Kopijsluiting Inleveren kopij voor 15 februari Bureau / Secretariaat Voor NVMP: Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen, telefoon: , Voor vragen over en bestellen van medischpolemologische literatuur (artikelen, boeken, documentatiemappen), audiovisueel materiaal, symposiumverslagen en eerder verschenen Nieuwsbrieven. Postrekening bestellingen Voor Artsen voor Vrede / AVV (Vlaanderen): J. De Loof, Karel van de Woestijnestraat 18, 9300 Aalst, telefoon: (053) De NVMP heeft de toekomst van de vereniging op de agenda staan. Schrik niet, de NVMP gaat door. Als organisatie zijn NVMP en AVV nog steeds hard nodig. Bij het beraad over de toekomst probeert het bestuur middelen te vinden om effectiever te kunnen werken met de beperkte financiën en mensen, het inzetten van moderne middelen (social media) en de modernisering van de website, om de leden te kunnen betrekken bij de activiteiten, het aantrekken van nieuwe leden en donateurs. Dit alles is al veel vaker geprobeerd, maar moet regelmatig onder de aandacht komen. De tijden veranderen en zo ook de manier waarop we met elkaar omgaan. In deze nieuwsbrief vindt u zoals gebruikelijk een variatie aan artikelen. Op allerlei manieren wordt getracht de wereld een beetje beter te maken. Dit wordt nu en dan beloond met een prijs. Lees over de verschillende meningen over de laatste Nobelprijs voor de Vrede. Ook trachten velen met mediation te zorgen voor een betere verstandhouding bij politieke conflicten. Achtergronden en theorie worden besproken. De traditionele onderwerpen als kernwapens en oorlog blijven actueel, zoals u ook in deze nieuwsbrief in meerdere artikelen kunt lezen. Kernwapens zijn nog steeds een gevaar. De onderwerpen variëren van de ontwikkeling van de eerste kernwapens tot de acties voor uitbanning van het huidige arsenaal. Op de website van IPPNW staat een Campaign Kit met alle feiten over de gevolgen van het gebruik van kernwapens in een oorlog, met de titel The Humanitarian Impact of Nuclear Weapons. Wist u dat de World Medical Association stelling heeft genomen tegen kernwapens? Dat is al eerder gedaan, maar nu is de verklaring uitgebreider. In de verklaring wordt het ontwikkelen, testen, produceren en gebruiken van kernwapens veroordeeld. Verder wordt gepleit voor een snelle uitbanning van kernwapens. De reden is dat zelfs een beperkte kernoorlog leidt tot catastrofale effecten op de gezondheid van de bevolking. In 2015 in Oslo moet deze verklaring officieel worden. NVMP-duovoorzitter Peter Buijs heeft naar aanleiding van deze verklaring een oproep in dagblad Trouw gedaan voor een nationaal kernwapenverbod. PAX is een burgerinitiatief hiertoe gestart. De handtekeningenactie van PAX loopt nog steeds, er moeten voldoende handtekeningen verzameld worden om het onderwerp op de agenda van het parlement te krijgen. U kunt nog steeds meedoen, eventueel via de website van Pax. Daarnaast staat de Nieuwsbrief in het teken van de Eerste Wereldoorlog. In het boek Onder Stervenden heeft Leo van Bergen zich ingeleefd in verschillende mensen die deze oorlog hebben meegemaakt en hoe men nu tegen die oorlog en de herdenkingen aan kijkt. In feite kunnen de beschreven ervaringen moeiteloos overgeheveld worden naar andere oorlogen, het leed en de ellende en ook de herdenking naderhand zijn bijna universeel te noemen. Er blijkt ook veel muziek te zijn die geïnspireerd werd door de Eerste Wereldoorlog. Zoals gezegd blijven acties tegen oorlog, tegen kernwapens en voor een betere, vreedzame wereld hard nodig. Daarvoor moeten we zo goed mogelijk geïnformeerd zijn om met kennis van zaken deze activiteiten te ondernemen, via AVV en NVMP en op andere manieren. Het moet toch een keer lukken. MB Lidmaatschap NVMP-lidmaatschap vanaf 60,--/jaar. Postrekening NVMP: NL40INGB Opzegging lidmaatschap uiterlijk 3 december. Artsen voor Vrede / AVV: het modale lidgeld bedraagt 60,--/jaar. Bijdragen op rek.nr.: of rek.nr van Artsen voor Vrede. Inhoud Copyright Overnemen van artikelen uit de Nieuwsbrief is toegestaan met vermelding van de bron. Bij de voorplaat Burgemeesters voor Vrede (Mayors for Peace) Frank Koen (Capelle aan de IJssel) en Bert Blase (Vlaardingen) tekenen tegen kernwapens / GEZONDHEIDSZORG EN VREDESVRAAGSTUKKEN ART S E N VOOR VREDE 2 ISSN Woord van de NVMP voorzitter Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens Opkomst en neergang van de vredesbewegingen WILPF 2015 Conferentie Nicolaj Mjakovski, 4 de symfonie Boekbespreking: Onder Stervenden Column: Des Pudels Kern Hugo de Groot ( ) Mediation bij politieke conflicten Uit tijdschriften en van internet

3 Woord van de NVMP-voorzitter Herman Spanjaard Weet u nog? Bill Clinton? Democraten verwachtten veel van hem op het gebied van ontwapening. Teleurgesteld werd de tweede termijn afgesloten en kwamen de jaren Bush. It's time to change! met een vlammende campagne won de eerste Afro-Amerikaan de presidentsverkiezingen. Ook voor Obama was Kennedy het grote voorbeeld en in Berlijn en Praag waren er toezeggingen over nucleaire ontwapening. De absolute aantallen zijn verminderd, zeker. Maar de modernisering in de landen waar dat transparant is wordt ondanks protest doorgevoerd en in de landen waar dat niet transparant is mogen we er naar raden. China verhoogt het defensiebudget substantieel en structureel en Rusland idem dito. De roep in ons land om het nieuwe Gordijn in de Oekraïne te verdedigen lijkt een ommekeer te gaan maken in de structurele bezuinigingen die in Europa op de defensiebudgetten worden doorgevoerd. Stellen wij de verkeerde prioriteiten? Zijn wij het gebroken geweertje van het Interbellum? Of is onze missie de enige zinvolle om deze wereld te helpen overleven? Hoe verhoudt zich het sprokkelen van handtekeningen voor een debat in de Tweede Kamer over onze kernwapens tot $ miljard voor defensieuitgaven wereldwijd? De tijd van de zonnewende stemt tot reflectie. Kerstmis, Chanoeka, orthodox Kerstmis, Oost en West. En ondanks al die reflectie steeds maar dat angstbeeld waardoor wapenleveranciers gretig aftrek vinden bij zekerheid zoekende mannen wereldwijd. In Wenen werd begin december een recent ontstaan nieuw elan over de humanitaire gevolgen van kernwapens verder door regeringen en ngo's omarmd. Zal dit zich steeds verder uitbreidend initiatief een ommekeer gaan brengen? Geloven de oudere leden dat zij niet voor niets zich hun hele werkzame leven ingezet hebben? Voor hen is het goed te weten dat de vereniging nog altijd actief is, zich verjongt en dat middels sociale media aan jongere generaties toont. Uw steun is die hoeksteen waarmee we dat gebouw van de vrede kunnen neerzetten, figuurlijk maar ook letterlijk. Wij zijn u allen erkentelijk voor de steeds continuerende (en soms substantiële eenmalige) steun, waarmee we toch de NVMP springlevend houden. In 2015 verwachten we meer concreet samen op te kunnen trekken met de KNMG (in het kader van de WMA-resolutie tegen kernbewapening) en het Nederlandse Rode Kruis (in het kader van de uitspraak van het Internationale Comité dat kernwapens als een niet te behandelen ziekte ziet). Het IPPNW-rapport Humanitarian Causes of Nuclear War is zeker het lezen waard als u de komende weken wat mooi leeswerk wilt hebben (op de NVMP-website gemakkelijk te vinden). Het is bij WHO en VN een gewaardeerd en geciteerd rapport. Begrip en waardering krijgen wij alom. Zetten politici die woorden om in daden? Mocht u nog niet getekend hebben voor de PAX-actie om met handtekeningen een debat over de Nederlandse kernwapens op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen: ga online of vraag Hans van Iterson om handtekeningenkaarten voor uw familie en vrienden. Het bestuur wenst u veel wijsheid en gezondheid in * 3

4 Mayors for Peace tekenen tegen kernwapens Hans van Iterson In de laatste nieuwsbrief vond u informatie bijgesloten over de actie Teken tegen kernwapens waarmee opgeroepen wordt handtekeningen te verzamelen om een verbod op kernwapens op de politieke agenda te zetten. Ook enkele Mayors for Peace geven het goede voorbeeld door hun steentje bij te dragen. Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede Even in herinnering roepen, Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede, is opgericht in 1982 door burgemeester Araki van Hiroshima. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan burgemeesters bij aangesloten. Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers. Op grond van die verantwoordelijkheid, en niet zozeer op grond van hun politieke overtuiging vinden zij elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande nucleaire wapens. Daar ligt ook het raakvlak met artsen die zich zorgen maken over de humanitaire gevolgen van een kernexplosie, waartegen nucleaire ontwapening de enige remedie is. Vanaf het begin van deze eeuw heeft de NVMP samen met Karel Koster van Burgemeester Blase (r) en burgemeester Koen (l) zetten hun handtekeningen tegen kernwapens. 4 het Project on European Nuclear Non- Proliferation (PENN) het secretariaat van Mayors for Peace-Nederland gevormd. Karel is in 2009 vertrokken omdat hij buitenlandmedewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP Op 24 november volgden de burgemeesters Jansen (Montfoort) en van den Brink (IJsselstein). werd. In 2011 heeft NVMPlid Bert Sweerts zich bereid verklaard de functie van Mayors for peace-campaigner op zich te nemen. Samen met Hans van Iterson van het NVMP-bureau coördineert hij voor Nederland de Mayors for Peace-campagne. In april 2012 vonden zij vier burgemeesters (Jan Hoekema van Wassenaar, Frank Koen van Capelle aan den IJssel, Peter Rehwinkel van Groningen en Hans Martijn Ostendorp van Bunnik) bereid een brief onder hun collega-burgemeesters te verspreiden waarin zij opriepen aan te sluiten bij Mayors for Peace. Dit schrijven was een doorslaand succes en is van tijd tot tijd herhaald waardoor het aantal Mayors for Peace in Nederland steeg van een vijftigtal naar het huidige aantal van 125. Teken tegen kernwapens De kerngroep van Mayors for Peace is inmiddels uitgebreid tot vijf. Naast Hoekema, Koen en Ostendorp bestaat ze uit Geert van Rumund van Wageningen en Hans Romeyn van Heiloo. Bert, Hans en voorzitter Herman Spanjaard hebben het afgelopen jaar al tweemaal overlegd met deze groep over verdere activiteiten wordt daarbij een belangrijk jaar, veel gemeenten zullen immers activiteiten ontplooien naar aanleiding van 70 jaar bevrijding. In augustus 2015 is het ook 70 jaar geleden dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki vielen. Ook dat vormt een goed moment om aandacht voor een kernwapenvrije wereld te vragen. Een mooie aanloop naar dat jaar is de campagne Teken tegen kernwapens. Burgemeester Blase van Vlaardingen was de eerste die publiekelijk zijn handtekening zette. Daarbij vroeg hij wie het stokje van hem over wilde nemen. Burgemeester Koen van Capelle aan de IJssel ging graag op deze uitnodiging in en zo werd op 5 november een begin gemaakt met deze burgemeestersmarathon. * Op de NVMP-website vindt u de huidige samenstelling van deze ledengroep: Staat uw gemeente erbij?! Zo nee, wilt u dan uw burgemeester benaderen? Het NVMP-bureau helpt u graag met de nodige informatie en documentatie.

5 Opkomst en neergang van de vredesbewegingen Ward Kusters Vrede is een kostbaar goed. Al duizenden jaren spreken denkers zich uit over het belang van vrede. De recepten worden in vele beschavingen herhaald en zijn vrij eenvoudig: indien de mensen wat respect voor elkander zouden opbrengen dan zouden er geen problemen zijn. Het belang van vrede lijkt ook logisch. Zelfs los van al het menselijke leed, is vrede noodzakelijk voor stabiliteit en het scheppen van toegevoegde waarde. De geschiedenis laat zien dat, tot heden, vrede veelal gebaseerd is op de macht van de sterkste. Daarbij worden godsdienst, taal, etnische superioriteit of andere ideologieën gebruikt om de neuzen van de bevolking min of meer in dezelfde richting te krijgen en beslissingen mogelijk te maken. Bij alle naties is het een elite die de beslissingen neemt. Deze elite wordt bewust of onbewust dikwijls gedreven door hebzucht. De massa volgt omdat hun edeler motieven werden voorgespiegeld. 18e eeuw De Rede De Verlichting was een beweging van intellectuelen in de 18e eeuw met als doel het gebruik van de rede en de filosofie te bevorderen. Ze steunde op feiten en verzette zich tegen intolerantie. Ze bestreed bijgeloof en misbruiken in kerk en staat. Alles moest kunnen onderzocht worden, ook oorlog. Volgens veel filosofen van die tijd bestond er een enorme tegenstelling tussen het algemeen welzijn van de bevolking en de verwoestende oorlogen die vorsten voerden om dingen, die niets met het algemeen belang te maken hadden. Dat miljoenen mensen telkens weer meededen aan conflicten die schadelijk waren voor l'utilité générale was alleen te wijten aan puur bijgeloof, domheid en vooroordeel. De Verlichting veroordeelde de oorlogen en het militarisme van de 18e eeuw. Het enige soort oorlog dat de Franse filosoof Diderot als legitiem aanzag, was de bevrijdingsoorlog tegen monarchen, aristocraten, kooplieden en priesters. Herder, een vooraanstaande Duitse filosoof, had een afkeer van Frederik de Grote. Deze had op dat ogenblik een van de best uitgeruste, meest gedisciplineerde en efficiëntste leger van Europa. Hij werd geroemd als veldheer Frederik, ging zelf prat op zijn Verlichte status en maakte goede sier met zijn verwerping van bijgeloof. Maar tegelijk droeg hij bij aan een bijna permanente toestand van oorlog en bloedvergieten in Europa. In Herders ogen was dit schijnheiligheid. De kritiek, ook door anderen, werd zo algemeen dat Frederik er door geïrriteerd raakte. Dit blijkt uit zijn sarcastische opmerkingen in brieven aan Voltaire, waarin hij klaagt dat de Russische keizerin Catherina kennelijk een speciale dispensatie van de verlichte filosofen gekregen had voor een aanvalsoorlog tegen de Turken. De heren encyclopedisten oefenen een filosofencensuur uit en willen mij dwingen de vrede te bewaren om geen filosofenschennis te begaan schrijft hij vanuit Potsdam, zodat ik in de toekomst wel moet oppassen geen excommunicatie op te lopen. In de visie van Frederik en ook Voltaire waren staande legers en oorlog noodzakelijk. Eeuwige vrede was voor hen een utopische droom van wereldvreemde mensen. De enig haalbare eeuwige vrede onder mensen, stelde Voltaire in zijn essay De la paix perpetuelle (1769), was verdraagzaamheid door beteugeling van fanatisme en verzwakking van religieus gezag. Vrede tussen vorsten, zegde hij, is een hersenschim, even onbereikbaar als vrede tussen neushorens en olifanten of tussen wolven en honden. Ook Voltaire zag er geen graten in om Catherina met lof te overladen omdat zij een aanvalsoorlog tegen de Turken begonnen was met het doel het Osmaanse Rijk ten val te brengen en de wedergeboorte van Griekenland mogelijk te maken. Immanuel Kant daarentegen stelt in zijn traktaat Zum ewigen Frieden (1795) dat de droom van eeuwige vrede geen hersenschim is maar het hoogste doel blijft van menselijke vooruitgang. Zowel Voltaire als Kant meenden dat afschaffing of begrenzing van de monarchie en overgang naar een representatieve democratie de vrede zou bevorderen. Oorlog was voor veel encyclopedisten te wijten aan een gebrek aan rechtvaardigheid tussen volkeren. Hierdoor zou binnen iedere samenleving de machtige de zwakke onderdrukken en zouden naties elkaar onderdrukken. Frederik de Grote wees de klachten over zogenaamde barbaarse en onnodige oorlogen van de hand. Vorsten en hun Vervolg op pagina 6 5

6 Vervolg van pagina 5 staande legers zitten in de beklaagdenbank zegde hij maar als monarchie en erfopvolging verdwijnen dan zullen regeringen onophoudelijk bloot staan aan burgeroorlog wat duizendmaal erger is dan buitenlandse conflicten. Afschaffing van koningen en edelen biedt geen garantie voor internationale vrede. Venetië, Genua of de Verenigde Provincies voeren eveneens oorlog zonder dat zij een monarchie hebben. Voor de radicale filosofen bleef het feit dat oorlog en militarisme toe te schrijven waren aan bijgeloof, een samenstel van nationale denkgewoonten, religieuze bezieling en eerbied van het volk voor monarchie, aristocratie en kerkelijk gezag. De stelling dat la vraie politique niets anders is dan de kunst de mensen gelukkig te maken, betekent dat alles wat niet op dat doel gericht is, zoals koloniale expansie en plannen om andermans handel met geweld af te pakken, niet te verrechtvaardigen zijn. De radicale filosofen waren niet pacifistisch maar zij hadden een afschuw van oorlogen die om buit, prestige en territorium gevoerd werden. De weg naar de eeuwige vrede zou moeten steunen op de gedachte van Spinoza: in een rechtvaardige samenleving is ieder individu aan de ander gebonden op basis van wederkerigheid. Dit zou men ook moet toepassen op staten. Ieder land heeft morele verplichtingen tegenover zijn buurlanden. 19e eeuw De Emotie De verlichting maakte plaats voor de romantiek met een grotere aandacht voor gevoelens. In haar magistraal werk The Proud Tower, A portrait of the World before the War beschrijft Barbara Tuchman een wereld vol hoop en mogelijkheden. De vredesbewegingen bloeiden, niet in het minst door Bertha von Suttner. Haar boek Die Waffen nieder kende een enorm succes. Tolstoj vergeleek de impact ervan met dat van Uncle Tom's Cabin voor de afschaffing van de slavenhandel. In het boek uitte zij haar gevoelsmatige afkeer van oorlog. Het boek werd in zestien talen vertaald en in honderdduizenden exemplaren verkocht. Bertha kende Alfred Nobel, een wat excentrieke, verlegen miljonair. Hij had zijn enorme rijkdom verkregen door het produceren van explosieven. Incognito bezocht hij een vredescongres in Bern en vertelde Bertha: 6 Overtuig mij en ik zal iets groots doen voor uw onderneming. Later schreef hij haar: ik zal mijn vermogen nalaten voor een prijs die elke vijf jaar zal uitgereikt worden aan de persoon die het meest heeft bijgedragen aan de vrede in Europa. Hij verwachtte dat na 5 of 6 uitreikingen alles zou zijn opgelost en de prijs niet meer nodig. Nobel was een fervente voorstander van arbitrage, maar niet van ontwapening wat hij maar een dwaas idee vond. Hij pleitte voor het stichten van een tribunaal en een verplichting om bij een twist tussen naties tenminste één jaar een wapenstilstand te respecteren. In die sfeer deed tsaar Nicholaas II in 1898 een voorstel dat de wereld met verstomming sloeg. Hij deed een oproep naar alle naties om deel te nemen aan een conferentie die de voortdurende bewapening zou stoppen en zelfs doen afnemen. Dat dit voorstel van Rusland kwam wekte enorme verwondering. Rusland had aan enorme gebiedsuitbreiding gedaan en werd zeker in het Westen nog gezien als een halfbarbaars land. Anderzijds was de vrees voor de nieuwe wapens wijd verbreid. Krupp was de grootste wapenproducent, maar ook Skoda, Schneider- Creusot, Vicker-Martin hadden belangen in elk kamp. Elk jaar produceerden zij een of ander wapen dat efficiënter en dodelijker was dan het voorgaande. De kosten stegen enorm zodat het leek dat het uiteindelijk niet meer haalbaar zou zijn. Voor velen moest de productie van die vreselijke machines die morgen al weer verouderd zouden zijn, stoppen. De tsaar was op dat ogenblik dertig jaar en waarschijnlijk niet pacifistischer of meer idealist dan andere vorsten. Het voorstel was niet zijn eigen idee. Het kwam van zijn drie sleutelministeries: Oorlog, Financiën en Buitenlandse Zaken, en vond zijn oorzaak in het feit dat Rusland achterop was geraakt in de bewapeningswedloop en ook geen middelen zag om terug bij te benen. Oostenrijk wilde een snelvurend kanon invoeren dat Duitsland en Frankrijk al bezaten. Indien men de Oostenrijkers kon overtuigen tot een tien jaar durende bewapeningsstop dan zouden enorme kosten bespaard worden. In plaats van een bilaterale overeenkomst stelde de Tsaar een algemene conferentie voor wat veel beter oogde. Uiteraard stond in de conferentie na de bewapeningsbeperking, arbitrage van conflicten op de tweede plaats. Verder was er nog het verbod om bepaalde wapens te gebruiken (oorlogsgassen en afwerpen van bommen uit zeppelins). De regeringen waren zeer sceptisch maar ze konden niet tegen de algemene opinie ingaan. Alles leek plots mogelijk. Om dit nog meer te onderstrepen verscheen een nieuw boek: The Great Illusion van Norman Angell. Hij toonde aan dat in een nieuwe oorlog de overwinnaar evenveel zou lijden als de overwonnene. De gevolgen van de economische verwoesting en het individuele lijden zouden zo enorm zijn dat oorlog niet alleen ondenkbaar maar gewoon onmogelijk werd. Het werd haast een dogma: de eeuwige vrede was nabij. 20e Eeuw Het Blijkbaar Onvermijdelijke Tegelijk ontstonden tegenkrachten die precies de Ewigen Frieden van Kant onmogelijk maakten. Na de aanslag op de Oostenrijkse troonpretendent in Sarajevo leken de achtereenvolgende gebeurtenissen onafwendbaar, alhoewel niemand zegde een oorlog te willen. Men rommelde werkelijk de oorlog in. Men vertelde dat moeder Rothschild aan een buurvrouw verzekerde: Er komt geen oorlog, onze familie wil het niet. De familie had grote bankiershuizen in Frankfurt, Parijs en Londen die nauw met elkaar vervlochten waren. Ook links was tegen oorlog. Maar uiteindelijk zouden een hele reeks partijen afstappen van

7 De argumentatie van de vredesbeweging lijkt nog zwakker dan de argumentatie in de 19e eeuw. Men concenhun anti-oorlogsstandpunt. Zo stemden de Belgische socialisten onder leiding van Emile Vandervelde vóór de oorlogskredieten. Alleen de bolsjewieken, de Hongaarse, Bulgaarse en Italiaanse sociaaldemocraten en de Socialistische Partij van de Verenigde Staten hielden vast aan hun anti-oorlogsresoluties. Na Wereldoorlog I kwam, voortbordurend op Kant, de Volkerenbond waarvan al vlug duidelijk werd dat hij machteloos was. Daarom richtte men na Wereldoorlog II naast de VN ook de Veiligheidsraad op die de macht zou vertegenwoordigen. Maar ook dit voldeed niet. Staten met veel macht gebruikten de Veiligheidsraad wanneer het hun uitkwam en negeerden deze wanneer de mogelijke beslissingen niet strookten met hun eigenbelang. De oorlog in Irak was daar een mooi voorbeeld van. Ook de gebeurtenissen daarna met steun aan de burgeroorlogen in Syrië en Libië roepen vragen op. Nog in september van dit jaar blokletterde De Standaard: Strijd tegen de Islamitische Staat is noodzakelijk, met goedkeuring van de VN indien mogelijk, zonder indien nodig. Onderhandelen met respect voor elkaar is er niet meer bij. Wij rommelen verder. Ondertussen blijft bij de brede volksmassa toch een wil en hoop op vrede bestaan. Een bewijs hiervoor zijn de vele vredesbewegingen en het feit dat slechts weinige groepen voluit zeggen voor oorlog te zijn. Toch lijkt ook nu weer de manipulatie van de publieke opinie door de elite onveranderd. Al naargelang de omstandigheden worden leiders als Sadam, Sadat, Khadaffi met égards ontvangen om kort daarna afgeschilderd te worden als baarlijke duivels. ken. Het focussen op wapens en niet op de beslissingen voor de inzet van die wapens is er een van. Verder is er het door elkaar mengen van verschillende dingen. Het feit dat vredesbewegingen zich eerder op gevoelens dan op wetenschappelijke analyses baseren zal meespelen. Het gaat om een buikgevoel dat doet beseffen dat het veroorzaken van zoveel leed niet goed kan zijn. Zij staan daardoor kort bij Bertha von Suttner en de romantiek van de 19e eeuw. Een wetenschappelijke benadering ontbreekt. De filosoof Karl Popper deed onderzoek naar wetenschappelijke theorieën. Volgens hem zijn theorieën als psychoanalyse of marxisme geen wetenschap. Psychoanalyse is leuk. Ze laat toe zowat alle mogelijke menselijke gedragingen te verklaren. Maar veel praktische waarde om iemand te helpen heeft de theorie niet. Het marxisme beweerde dat ondernemers altijd maar tegen elkaar zouden concurreren in een vrije markt en de klasse van bezitloze arbeiders verder uitbuiten om goedkoper te produceren totdat ze uiteindelijk allemaal failliet zouden gaan. Dit bleek niet waar te zijn omdat een ondernemer zoals bijvoorbeeld Ford zijn werknemers zoveel betaalde dat zij op hun beurt konden consumeren en goederen aankopen. Behoort de vredeswetenschap ook tot dergelijke theorieën die op het eerste zicht goed ogen maar in werkelijkheid geen harde waarheid bevatten? Een theorie die te vaag en te ontoereikend is voor verklaringen en prognoses? En dus ook ongeschikt om er gedragsregels aan vast te knopen? 21e eeuw Verdampen van de vredesbewegingen De vredesbewegingen waren het sterkst op het einde van de 19e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de vredesbewegingen nooit meer het elan gekend dat zij voor 1900 hadden. Er waren nog korte oplevingen. Maar het massale volksprotest tegen het plaatsen van kruisraketten of de grote manifestaties tegen de oorlog in Irak haalden uiteindelijk niets uit. Men moet zich dan toch de vraag stellen: wat maakt de vredesbewegingen zo zwak en betekenisloos? Er zijn meerdere oorzatreert zich haast uitsluitend op wapens. Niet op degenen die de wapens hanteren. De nucleaire bom wordt afgeschilderd als zulk verschrikkelijk wapen dat beschaafde mensen haar niet mogen gebruiken. De nadruk die de vredesbewegingen leggen op de vreselijke destructiekracht van nucleaire wapens komt goed van pas om het afschrikkingpotentieel van de bezitters van kernwapens te onderstrepen. Het helpt bij de afschrikking en ondersteunt zo de officiële politiek. De vredesbeweging die soms op extreme wijze de gevolgen van een nucleaire explosie omschrijft helpt de bezitter van dergelijke bommen bij zijn doelstellingen: de doelstelling van afschrikking. De verdenking dat Irak een dergelijk wapen zou kunnen maken was al voldoende om een invasie goed te praten. Een andere zwakte is het door elkaar mengen van verschillende doelstellingen. Het zijn dezelfde mensen die luisteren naar hun gevoel en zich daardoor vooral richten naar stromingen die op dat ogenblik modieus zijn. Ze zijn tegen kernenergie en tegen de opwarming van de aarde. Maar het blijft allemaal zo oppervlakkig dat het ongeloofwaardig wordt. Als arts zou men niet verdragen dat men spreekt over het gevaar van een medicatie zonder over dosis te spreken. Nochtans is dat wat gebeurt met ioniserende straling. Men moet uiteraard voorzichtig zijn voor ioniserende straling maar men moet eerlijk zijn in zijn communicatie: de zee is ook radioactief. De minimis non curat praetor van de Romeinse rechtsleer, is een zinvol principe. Een regering/organisatie moet zich niet bezighouden met bagatellen die geen invloed hebben op het geheel. Maar vrede, een beter woord is misschien nonkilling, is geen bagatel en is zeker een inzet waard. Hoe dan ook, de redenen van de geringe impact van de vredesbewegingen zijn vaagheid en gebrek aan harde wetenschappelijke basis. Daarnaast maken het dooreen mengen van allerlei zaken (ecologische problemen, kernenergie, mijnontginning,...) de doelstellingen van de vredesbeweging tot een ondoorzichtige brei. De heersende machten aanvaarden dit en gebruiken de vredesideologie wanneer het hun uitkomt voor hun doelstellingen. De oorzaak van de zwakte is niet een gebrek aan informa- Vervolg op pagina 8 7

8 Vervolg van pagina 7 tie. Integendeel, dagelijks overspoelt ons een tsunami aan informatie. Alles lijkt belangrijk en niets is belangrijk. De zondvloed aan informatie wordt gefilterd door de betrokken redacties en niet altijd op een transparante manier. Soms lijkt het hun ook aan elementaire kennis te ontbreken. Zo werd het begin van de financiële crisis door de media gemist. Met teveel aan informatie die niet te plaatsen is, kun je niets. De vredesbewegingen zouden moeten focussen op hun primaire doelstelling: de preventie van het intentioneel doden van mensen. Hierbij zou men zich meer moeten baseren op de beslissingen van de machthebbers dan op hun instrumenten (wapens). Dit is uiteraard moeilijker en ook niet zo veilig. Zelfs bij een goede analyse zal de vredesbeweging in het beste geval genegeerd en belachelijk gemaakt worden en in erger gevallen vijandelijk behandeld worden. De beslissingen in de politiek zijn gebaseerd op macht. Vredesbewegingen hebben geringe macht en zeker geen legers. Hun enige macht is de publieke opinie. En deze heeft wel degelijk macht. Afschaffen van de slavernij of aanvaarden van vrouwenrechten zijn hiervan voorbeelden. Maar om de publieke opinie te beïnvloeden is kennis nodig. Het gaat om analyse van de besluiten die genomen worden en die omwille van een of andere ideologie als absoluut noodzakelijk wordt voorgesteld. Indien psychologie, sociologie en antropologie wetenschappen zijn die aan universiteiten onderwezen worden, dan zou dit nog meer voor vredeswetenschappen moeten gelden. Maar dan moet zij zich wel losmaken van het flirten met toevallig modieuze stromingen en loskomen van het buikgevoel en van de oppervlakkigheid. Veel vredesbewegingen zeggen tegen wapens te zijn, eigenlijk tegen de middelen om macht uit te oefenen. Maar dan stoppen zij en lijken niet verder te willen nadenken. Hoe moet de leegte van bijvoorbeeld een kernvrij Midden- Europa worden opgevuld? Moet dit gebied zijn toevlucht zoeken onder een Russische atoomparaplu? Waarschijnlijk wil men dat niet. De macht toevertrouwen aan een supranationale organisatie? Het is niet duidelijk en zeker 8 Enkele opmerkingen naar aanleiding van Kusters Opkomst en neergang van de vredesbewegingen Opkomst en neergang van de vredesbewegingen geeft een, zij het kort, helder overzicht van de opvattingen over oorlog en vrede van met name filosofen en andere denkers in de 18e eeuw. Dat de verlichting in de 19e eeuw plaats maakt voor een grotere aandacht van gevoelens illustreert Kusters o.m. aan een wereld vol hoop en mogelijkheden zoals Barbare Tuchman dat in haar The Proud Tower beschrijft. Of de bloeitijd van de vredesbeweging ten tijde van Bertha von Suttners Die Waffen Nieder, kan worden gesitueerd is nog wel een vraag. Dat haar boek in zestien talen vertaald en in honderdduizenden exemplaren verkocht werd zegt iets over de kennelijke behoefte aan een dergelijk boek, maar is nog geen bewijs voor het bloeien van de vredesbewegingen. Probleem is dat vredesbeweging niet gedefinieerd wordt. In het artikel wordt wel verwezen naar publieke opinie, welke laatste overigens ook voor vele definities vatbaar is. Uit de tekst van het stuk blijkt dat politieke elites indertijd niet op het oorlogspad waren, alhoewel het grote vredesinitiatief m.b.t. de vredesconferenties van Tsaar Nicholaas II eerder uit militaire nood geboren was dan uit vredesidealisme. In de 20ste eeuw zijn het ook weer de diverse politieke elites die oorlog of vrede bepalen. Of bij de brede volksmassa toch een wil en hoop op vrede nooit helder geformuleerd. Evenmin wordt het basisprincipe van respect voor elkaar door de vredesbewegingen toegepast. Er zijn geen stemmen die opgaan om te spreken met de opstandelingen in Oekraïne, evenmin met de aanhangers van de Islamitische Staat, integendeel van rechts tot links verdringen de politici zich om gewapend tussenbeide te komen. Het doet wat denken aan de gretigheid om de ander te straffen in de gebeurtenissen die de jaren 1914 voorafgingen. Hoe dan ook indien de vredesbeweging niet tot haar kerntaak terugkeert zal zij ook in de toekomst nog minder betekenen. Zij is aan het verdampen. * September 2014 blijft bestaan is een hypothese. Feit is dat m.b.t. zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, naar de woorden van Herman Göring, het een fluitje van een cent was voor de regeringen om de burger mee te krijgen. Ook nu geldt nog steeds dat met medewerking van oude en nieuwe media meerderheden te behalen zijn voor het gewelddadig afrekenen met de vijand. De vraag die zich bij het lezen van het artikel ook voordoet is wat onder vrede als doelstelling van een vredesbeweging te verstaan. De auteur houdt het kennelijk op nonkilling. Maar dat is wel een zeer beperkte opvatting. Vrede wordt tegenwoordig veelal in termen van veiligheid gedefinieerd, waarbij aangesloten kan worden op het positieve vredesbegrip van Galtung, te weten: afwezigheid van de oorzaken die ertoe leiden dat mensen zich niet in overeenstemming met hun aanleg kunnen verwezenlijken. Veiligheid is dan niet alleen in militaire zin of als nonkilling te definiëren, maar heeft ook zijn politieke, economische, ideologische, ecologische, medische en juridische aspecten. Streven naar verwezenlijking van mensenrechten is evenzeer streven naar vrede als streven naar een eerlijker verdeling van de materiële en immateriële bronnen in de wereld of afwezigheid van ernstige milieuvervuiling. Overigens het verwijt van Kusters aan de vredesbeweging Nota De tekst is gebaseerd op de boeken: Revolutie van het denken. Radicale Verlichting en de Wortels van onze democratie. Jonathan Israël. Vertaler Arendt Smilde. The Proud Tower, A portrait of the World before the War Barbara Tuchman De verantwoording voor de teksten ligt enkel bij de auteur. De bovenstaande tekst is misschien wat provocatief en riep reacties op, ook in de redactie. De eindredacteur gaf een eerste reactie. Het zou goed zijn moesten ook anderen meedenken. Hoe moet het verder? Indien onze beweging zinvol is, hoe kan zij dan efficiënter worden? Reacties kunnen gestuurd worden naar de redactie: Op de website staat in de linkerkolom onder het kopje Archief en Contact de link reageren.

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

pacta servanda sunt* mrt 2013 in dit nummer:

pacta servanda sunt* mrt 2013 in dit nummer: pacta servanda sunt* 99 mrt 2013 in dit nummer: R e c h t b a n k k i e s t v o o r b e d r o g b o v e n w e t Oslo: goed nieuws - verbod kernwapens op komst Tw e e d e K a m e r w i l ke r n wa p e n

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g ProcesNieuws pacta servanda sunt* 100 sept 2013 in dit jubileumsnummer: B i j l a g e n P o s t e r e n b r o c h u r e, m e t i n t e r v i ew s e n t e r u g b l i k Zijn ze d r nòg? Geschiedenis van

Nadere informatie

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V)

MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MEDEWERKERS GEVRAAGD (M/V) MAANDBLAD 147-148 juni 1990 Karel Beekman De Vrijbrief is het eerste, enige, echte libertarische tijdschrift in Nederland. Naast Backpage is het één van de 'fwee libertarische

Nadere informatie

VredesMagazine. Militaire uitgaven en economische crisis De Vrede van Utrecht. Onderzoeksdossier: Bradley Manning en WikiLeaks

VredesMagazine. Militaire uitgaven en economische crisis De Vrede van Utrecht. Onderzoeksdossier: Bradley Manning en WikiLeaks VredesMagazine Jaargang 6 nummer 3 3e kwartaal 2013 Prijs euro 2,50 Militaire uitgaven en economische crisis De Vrede van Utrecht Onderzoeksdossier: Bradley Manning en WikiLeaks De nieuwe bommen van Obama

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF IJF Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL Rapport over activiteiten en doelstellingen van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace Redactie: Ronny Naftaniel

Nadere informatie

vredeskoerier TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD

vredeskoerier TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD vredeskoerier t KAN ANDERS Vredeskoerier - december 2004 1 'T kan anders TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD Los nummer: Magazine-editie (12 pagina s) 1,50 Mini-editie (4 pagina s) 0,50 UITGAVE: PAIS,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een kleine gids voor jonge denkers 4 Hoofdredactioneel. Een politiek instituut 5 Koen Migchelbrink

Inhoudsopgave. Een kleine gids voor jonge denkers 4 Hoofdredactioneel. Een politiek instituut 5 Koen Migchelbrink Inhoudsopgave Een kleine gids voor jonge denkers 4 Hoofdredactioneel Reacties Een politiek instituut 5 Koen Migchelbrink Artikelen Frankrijk, een verdeelde republiek? 8 Pol van de Wiel & Bart Verheijen

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

WAKKER WORDEN IN EEN GEGLOBALISEERD LAND

WAKKER WORDEN IN EEN GEGLOBALISEERD LAND anarchistisch tijdschrift Dertigste jaargang, nr. 137, winter /voorjaar 2002. De AS verschijnt in vier afleveringen per jaar en is een uitgave van Stichting De AS, Moerkapelle. ISSN-nummer 0920-3257. Bestelling:

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven

Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven Abram Leon Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven [La conception matérialiste de la question juive] Geschreven: december 1942, vlak voor zijn dood door de nazi s Bron: La conception matérialiste

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik

Marieke is Vredesvrouw van het jaar 2011 geworden. Nog voordat ik Redactioneel Voor jullie, beste vredesvrouwen deze info met veel positieve vredesinitiatieven. Je wordt er even blij van. Negatieve berichten horen we al zo vaak... Onze info start met een interview met

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren.

Vrede bestaat uit twee aspecten: 1. Geen oorlog, geen geweld. 2. Een harmonieuze samenleving, innerlijke vrede, mensenrechten en milieu respecteren. nieuws juni 2015 Vredesmissies zonder wapens Er gebeurt zoveel. Gaat u maar lekker buiten in de zon zitten met weer een nieuwe nieuwsbrief. Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseerde eind vorig

Nadere informatie