Nooit uitgeleerd. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009"

Transcriptie

1 Nooit uitgeleerd met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit Cursusaanbod

2 Nooit uitgeleerd Ooit begon het schooljaar in april omdat de boerenkinderen dan in juli en augustus konden helpen met hooien en oogsten. In de kerk is het eerder hooibouw : Veertigdagentijd, Stille Week, Goede Vrijdag, Pasen hoe betekenisvol ook al deze vieringen, het blijft een intensieve tijd voor voorgangers. Na afloop daarvan is er weer ruimte voor reflectie op het werk in al zijn facetten. Niet toevallig verschijnt juist dan de brochure met postacademische cursussen voor predikanten en andere (academisch of hbo-gevormde) theologen. En daarmee start het postacademisch studiejaar, hoewel de cursussen pas vanaf september plaatsvinden, eigenlijk ook al in april. Eén ding hebben alle cursussen gemeen: zowel in de meer academische leergangen als tijdens de meer praktische dagen ontmoeten beroepspraktijk en theologische reflectie elkaar. Altijd is er die inspirerende wisselwerking, of de balans nu iets meer naar het studieuze, of naar het praktische overhelt. Zo wordt er een leergang liturgiek aangeboden naast cursussen over de bijdrage van beeldende kunst en poëzie aan de eredienst. Natuurlijk weer een conferentie Bijbelse Theologie en een upgrade dogmatiek, maar ook Leiderschap in een veranderende kerk. Een cursus over feministische theologie naast cursussen over pastoraat. En exegetische cursussen (eenmaal gecombineerd met Koran exegese), naast een cursus over het efficiënt invullen van je studieverlof. Twee bijzondere cursussen kunnen die kruisbestuiving tussen theorie en praktijk illustreren. In de intensieve cursus Spreken is zilver, preken is goud (homiletiek voor gevorderden) bestuderen deelnemers recente predikkundige literatuur aan de hand van zes thema s (o.m. de communicatieve kracht van de gekozen taal en stijl, persoonlijkheid en spiritualiteit van de prediker, en de diversiteit van de hoorders). Parallel daaraan analyseer je een preek van jezelf vanuit de invalshoek van het bestudeerde thema. Zo ontdek, of herontdek je de kracht van de prediking, en hopelijk vooral ook het plezier erin, aldus een van de docenten. In de leergang De wind in de zeilen (Nieuwe kansen voor missionair kerk-zijn) wordt de praktijk nog nadrukkelijker naast de theorie gezet: de deelnemers gaan drie dagen naar Londen, waar ze kennismaken met voorbeelden van missionaire gemeente stichting die ze met de werkers daar bespreken. Terug in Nederland wordt missiologische en ecclesiologische theorie gekoppeld aan die ervaring én aan de eigen huidige én gewenste situatie. Doelstelling is, zo vat een docent samen: met nieuwe ogen kijken en geïnspireerd terugkomen en dan je inspiratie onderbouwd krijgen met literatuur, zodat je ervan overtuigd raakt dat missionair mogelijk is. Onlangs verwoordde een predikant de kern van postacademisch onderwijs: Voor mij is het ondenkbaar dat ik níet van tijd tot tijd even uit de dagelijkse praktijk zou stappen om gevoed te worden door kennis en inspiratie. Wie niet gevoed wordt, kan toch op den duur anderen ook niet meer voeden? Je zou haast denken dat je ze ziet wapperen langs de kerkenpaden, denkbeeldige Wij gaan weer naar school -spandoeken! Dr. H. (Bert) de Leede, hoofd seminarium PThU Welk beroep kan nog zonder? Het vakgebied waarin u zich beweegt is sterk in ontwikkeling, zo motiveert een aanbieder van Permanente Educatie zijn opleidingen voor de betreffende beroepsgroep. De ontwikkelingen in uw beroep gaan hard, en kennis blijkt snel verouderd, zo schrijft een andere aanbieder. Permanent leren, anders mis je de boot, is steeds de boodschap. Welk beroep kan nog zonder? Zou ik dit motief nu ook aanvoeren voor dominees en kerkelijk werkers? Denk erom, besteed veel aandacht aan na- en bijscholing, want de ontwikkelingen in het beroep gaan snel! Eerlijk gezegd zou ik het wat potsierlijk vinden. Snelle ontwikkelingen is nu niet het eerste waar ik bij kerk en predikantschap aan moet denken. Natuurlijk staat ook het beroep van predikant niet stil. Ook de wetenschappelijke theologie ontwikkelt zich. De culturele en religieuze context zet nieuwe thema s of: oude thema s opnieuw op de agenda van de kerk en van de theologie. Wetenschappelijk onderzoek leidt ook in de theologie tot nieuwe inzichten. Deze worden omgezet in nieuwe handelingsmogelijkheden. Dat alles vraagt om permanente bijscholing. Ook van dominees en kerkelijk werkers. Toch ligt mijn hoofdmotief om met hartstocht te pleiten voor ruime aandacht bij de kerk, de kerkenraden en de predikanten voor financiële middelen voor permanente educatie, niet allereerst bij snel en nieuw. Laat ik er maar voor uitkomen: eerder bij langzaam en gedegen. Ik hoop dat u nog doorleest. Ik heb drie motieven. Predikanten zijn bij uitstek bezig met wat wel genoemd wordt trage vragen, vragen waar geen snelle antwoorden op zijn. Trage vragen zijn existentiële en morele vragen rond liefde en haat, trouw en ontrouw, verlangen en vreugde, wanhoop en verdriet, leven en dood, leiding en lijden, gerechtigheid en verzoening. Hoe stellen onze tijd genoten die vragen, met God, zonder God of tegen God? Permanente educatie is nodig om gevoelig te blijven voor de werkelijke levens vragen van mensen. Gevoelig voor de vragen geven predikanten vervolgens ook antwoord. Mensen verwachten dat. Niet wat de dominee ervan vindt. Dat is uiteindelijk niet interessant. Predikanten zijn bij uitstek de mannen en vrouwen van het vrije Woord. Dus, wat heeft hij er als dienaar van het Woord over te zeggen? Dat boeit. De predikant is toch god-geleerd? Die geschonken vrijheid van te mogen antwoorden op levensvragen, vraagt voortdurende scholing. Zelden immers zijn de vragen helemaal nieuw, en even zelden liggen de antwoorden al pasklaar gereed. Vrijmoedig in het antwoord zijn predikanten ten derde niet bang voor het weerwoord, de tegenstem. Als het goed is begeeft hij zich onbevreesd in het publieke debat, in de dialoog tussen religies, in het gesprek over waarden en over wat heilzaam is en heil brengt. Dat vraagt gedegen scholing en training. Een goed theoloog is voor geen vraag bang, zei destijds A.A. van Ruler op college tegen ons, eerstejaarsstudenten theologie. Mijn commercial voor de PAO voor predikanten en kerkelijk werkers op het WEB zou met die zin beginnen. postacademisch onderwijs

3 Cursusaanbod Datum Titel Docent Nr. Locatie 25 t/m 27 augustus 2008 Buiten de kerk geen behoud en dr. H. de Leede, drs. W. Dekker 1 Doorn als ik nu een fijne gemeente heb? 1/2 september 2008 Noordmans en de bijbel prof.dr. H.W. de Knijff 2 1/2 september, 6/7 oktober, 24/25 november 2008 Leer mij mensen kennen Leergang Pastorale Communicatie I (LPC) 29 september 2008 Noordmans lezen Theologen lezen O. Noordmans 2/3 oktober 2008, 13/14 november, 8/9 januari 2009, 12/13 februari, 12/13 maart, 23/24 april Spreken is zilver Preken is goud Homiletiek voor gevorderden 8/19 oktober, 12/26 november 2008 Theologie in Dispuut Leidse herfstdebatten over controversiële theologische thema s 27 t/m 29 oktober 2008 Conferentie Bijbelse Theologie: Interpretaties van Adam en Eva De theologische uitdagingen van het eerste ouderpaar 6/7 november 2008 Alweer Advent en Kerst?! Voorbereiding van een inspirerende kerstperiode 8 t/m 12 november 2008 (datum onder voorbehoud) Nieuwe kansen voor missionair kerk-zijn drs. G.F. Struijs, dr. L.Th. Witkamp 3 Doorn prof.dr. G.W.Neven 4 Kampen dr. H. de Leede, dr. M. den Dulk, gastdocent Cisca Stark (Doopsgezind Seminarium) 5 Doorn prof.dr. E.G.E. van der Wall, 6 Leiden prof.dr. A. Houtepen, dr. J. Kronenburg, prof.dr. G. Heitink, prof.dr. M.B. ter Borg, prof.dr. M. den Dulk e.a. dr. L.Th. Witkamp e.a. 7 Doorn drs. G.C. de Vries, dr. L.Th. Witkamp 8 Doorn dr. H. de Leede, dr. G. Noort, dr. H.P de Roest 9 Londen/ Doorn 19 november 2008 Studieverlof dr. L.Th. Witkamp en dr. H. de Leede. 10 Kampen 10 t/m 14 november 2008 Leiderschap in veranderingsprocessen Cursus voor Zuidafrikaanse en Nederlandse predikanten 24 november 2008 Mozes (Koranexegese) Bijbelse gestalten in de Koran 7 januari 2009, 2 t/m 18 maart, 15 juni t/m Klinisch Pastorale Vorming 1 juli, 28 september t/m 14 oktober, 11 t/m 27 januari 2010, 22/23 maart 12/19/26 januari en 2 februari 2009 A learning community Van klein tot groot en van kern tot belangstellende 19/20 januari 2009, 23/24 februari, 27/28 maart, 27/28 april, 8/9 juni, 7/8 september Leidinggeven aan een levend lichaam. Hoe stuur je de dynamiek van een christelijke geloofsgemeenschap? dr. F. Marais (Z-A) 11 Doorn dr. G.M. Speelman 12 Kampen C.J. Menken-Bekius, drs. T.T. van Leeuwen, drs. G.F. Struijs dr. H. Kuindersma, dr. A.C. Mulder, drs. G.C. de Vries, dr. E. Zonne, drs. I. de Zwart 13 Maarssen 14 Kampen drs. J.D. van Ark 15 Doorn Datum Titel Docent Nr. Locatie 9 februari 2009 Kinderen vragen dr. H. Kuindersma e.a. 16 Kampen 9/10 februari 2009 Poëzie en kerk ds. L.P.J. van de Peppel 17 Doorn 23 februari 2009 Een boetpsalm als essentie van het evangelie De uitleg van Ps 51 in de lutherse en de gereformeerde traditie 23 februari en 23 maart 2009 Opdat Pasen en Pinksteren op één dag vallen Op weg naar een existentiële vertolking van het Paasevangelie 2 maart 2009 Upgrading dogmatiek: de Messias komt Catastrofaal einde of kwalitatief moment 2 t/m 4 maart 2009 Godsleer Wat te zeggen over God? 9 maart, 8 t/m 10 juni 2009 Spiritualiteit voor Wereldburgers - de visie van Rosenstock-Huessy De christelijke stem temidden van het multireligieuze spectrum aan morele waarden 16 t/m 18 maart 2009 Crisis en religieuze zingeving. Expertiseontwikkeling voor pastores aan de hand van een theorie over coping 20 t/m 24 april of 15 t/m 19 juni 2009 Contextueel pastoraat een introductie Praktijk en theorie van de contextuele benadering van Nagy 6 t/m 8 mei 2009 Job, bestudering van het bijbelboek met het oog op het gesprek over God en lijden. 13 t/m 15 mei 2009 Help, een handicap! Pastoraal leren communiceren met gemeenteleden met een verstandelijke beperking prof.dr. J. Hoek, prof.dr. H.-M. Kirn 18 Kampen drs. G.C. de Vries, dr. L.Th. Witkamp e.a. prof.dr. G.W.Neven dr. R.H. Reeling Brouwer, dr. A. van der Kooi 19 Kampen 20 Kampen prof.dr. J. Muis 21 Doorn dr. J.O. Kroesen 22 dr. R. Roukema-Koning, drs. G.F. Struijs 23 Doorn dr. J.N. Meulink-Korf, ds. H. Vrielink 24 Doorn prof.dr. K. Spronk, dr E.J. Keulen 25 Doorn drs. J.H. Smit, prof.dr. H.P. Meininger, 25/26 mei 2009 Van Ruler lezen Doorn 22 juni 2009, 7 t/m 23 september, 26 Klinisch Pastorale Vorming drs. G.F. Struijs 29 Doorn oktober t/m 11 november, 11 t/m 27 januari 2010, 1 t/m 17 maart, 11/12 mei /2 en 10/11 oktober 2009 Studeren met collega s in Roemenië. Thema: hoe preek ik? 30 Roemenië postacademisch onderwijs Cursusaanbod

4 Uitgelicht: een selectie uit het aanbod Theologie in Dispuut Leidse herfstdebatten over controversiële theologische thema s Dit najaar: - Het belang van de Verlichting voor het religiedebat - Oecumene in de 21ste eeuw - Geen kerk zonder bisschop? - Religie is alles, maar niet alles is religie Meer informatie op Adam en Eva De theologische uitdagingen van het eerste ouderpaar Conferentie, Doorn, oktober 2008 Docenten: Theo Witkamp en diverse gastdocenten In het Oude Testament komen Adam en Eva maar weinig voor. Na Genesis 1-3 heb je het wel gehad. In het nabijbels Jodendom en in het Nieuwe Testament blijken ze echter springlevend. Eva wordt, samen met haar man, in direct verband gebracht met de entree van de zonde in de wereld. Seks vormt een belangrijk onderdeel daarvan. Dit beeld heeft de eeuwen door veel invloed gehad, zowel in de theologie als in de iconografie. Alweer Advent en Kerst?! Voorbereiding van een inspirerende kerstperiode Tweedaagse, Doorn, 6 en 7 november 2008 Docenten Geertje de Vries, Theo Witkamp en enkele gastdocenten Het voorbereiden van een dienst voor over Joh 1:1-14 (Kerstmorgen) met het oog op de liturgie en de preek. Hoe vertaal je het oude verhaal voor een zo grote diversiteit van hoorders die in deze periode het pad van het christelijk geloof kruisen? Welke hulpmiddelen uit bijvoorbeeld de wereld van de kunst en de muziek zijn hiervoor beschikbaar? Wat te zeggen over God? Driedaagse, Doorn, 2-4 maart 2009 Docent: Jan Muis God is voor velen de algemene term voor het heilige dat onze alledaagse ervaring overstijgt. Ondertussen wordt er elke zondag in kerkdiensten over en tot God gesproken. Sommige woorden worden telkens weer herhaald, sommige onbewust of heel bewust vermeden, sommige openlijk bestreden en afgewezen. Op grond waarvan eigenlijk? De Messias komt Catastrofaal einde of kwalitatief moment? Kampen, 2 maart 2009 Docenten: Gerrit Neven, Rinse Reeling Brouwer en Akke van der Kooi Met name onder invloed van de postmoderniteit heeft de eschatologie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Kernvraag is: hoe na de dood van God (Nietzsche) en de dood van de mens (Foucault en verder) termen vinden die recht doen aan een door geen traditie of cultuur gedomineerd spreken over God? De uitleg van Psalm 51 in de lutherse en de gereformeerde traditie Kampen, 23 februari 2009 Docenten: Jan Hoek en Hans-Martin Kirn Hoe zit het met het mensbeeld van Luther en Calvijn? Staat de mens bij hen in de slagschaduw van schuldbesef of in het vrolijke licht van vrijspraak? Opmerkelijk dat zij in Psalm 51, de vierde boetpsalm (Miserere), de essentie van het evangelie terugvonden postacademisch onderwijs Leer mij mensen kennen Leergang Pastorale Communicatie I (LPC) Doorn, 1 en 2 september, 6 en 7 oktober en 24 en 25 november 2008 Docenten: Trudy Struijs, Theo Witkamp, Joke van Saane en B.J. Roosjen De cursus beweegt zich op het snijvlak van (pastorale) theologie en (cognitieve) psychologie. Er worden colleges theologie en psychologie gegeven, er zijn supervisorische besprekingen van eigen werk en er is een doorlopend practicum waarin concrete vaardigheden geoefend worden. Gespecialiseerde (gast)docenten begeleiden de cursus. Deel I vindt in de vorm van vijf tweedaagsen plaats tussen september 2008 en maart Deel II is gepland in het najaar 2009 tot het vroege voorjaar Klinische Pastorale Vorming Maarssen, Emmaüs Priorij, 7 januari 2009 (kennismakingsdag) Docenten: C.J. Menken-Bekius en drs. T.T. van Leeuwen Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert hem of haar naar zichzelf en naar anderen te kijken en zich te concentreren op vragen als: Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen? De kracht van het leerproces in een KPV-training is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. De training omvat 4 blokken van in totaal 12 halve weken (van maandagmorgen tot en met woensdagmiddag), verdeeld over de periode maart 2009 januari Van klein tot groot en van kern tot belangstellende Kampen, 12, 19 en 26 januari en 2 februari 2009 Docenten: Henk Kuindersma, Anne Claire Mulder, Geertje de Vries, Erna Zonne, Ingrid de Zwart In deze cursus staat het beleid in uw eigen kerkelijke gemeente centraal. Vanuit het levensloop-model (E.R. Jonker) worden de door u geïnventariseerde kerkelijke onderwijsleersituaties, zoals bijvoorbeeld kindercatechese, (klassieke of mentor-) catechisatie, belijdenis- en huwelijkscatechese, doopcatechese, introductiecatechese en gesprekskringen, geanalyseerd op aansluitingsmogelijkheden bij de ervaringen van jongens en meisjes, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Buiten de kerk geen behoud en als ik nu een fijne gemeente heb? Doorn, augustus 2008 Docenten: Bert de Leede, Wim Dekker In onze tijd van individualisering is geloven voor veel mensen in de eerste plaats iets persoonlijks. Pas daarna komt een bepaald kerkverband in het vizier. Voor velen hoeft ook dat niet per se. Het kan ook een losse gemeente zijn of nog meer low-profile. Voor wat voor vragen stelt ons dat alles? En laten wij ons bij dit alles nog hinderen door de overtuiging dat er maar één kerk is en dat ieder gehouden is zich bij deze ene ware kerk te voegen (NGB art 27-29)? Crisis en religieuze zingeving Expertiseontwikkeling voor pastores aan de hand van een theorie over coping Driedaagse, Doorn, maart 2009 Docenten: Barbara Roukema-Koning en Trudy Struijs Van pastores wordt verwacht dat zij het geloof weten te actualiseren, het liefst zo, dat de pastorant hieraan een zinvol perspectief ontleent voor zijn of haar situatie. Maar pastoranten en hun probleem situaties kunnen uiterst complex zijn. Hier wordt van de pastor veel expertise gevraagd. Deze driedaagse draagt bouwstenen aan voor een methodische benadering van complexe pastorale situaties. Meer informatie over deze cursussen en de rest van het cursusaanbod (waaronder ook prijzen) vindt u op

5 Cursussen derden Cursusaanbieder: IZB - een prediking die landt 9 t/m 11 juni Preken dichter bij het leven 23 en 24 juni catechismus in context 26 en 27 juni sacramenteel en actueel 28 en 29 augustus Presentatie en communicatie 6 en 7 november 2008 Meer informatie: Cursusaanbieder: 7evende hemel - de eigenzinnige kracht van het vertellen en verbeelden 24 en 25 november 2008, 22 en 23 januari 2009, 27 en 28 april de kunst van het voorgaan 9 en 10 februari 2009, 25 en 26 maart 2009, 14 en 25 mei 2009 Meer informatie: Cursusaanbieder: Stichting Contextueel Pastoraat Nederland - opleiding Contextueel Pastoraat 10 t/m 12 september 2008, 8 t/m 10 oktober 2008, 13 en 14 november 2008, 11 en 12 december 2008, 15 en 16 januari 2009, 10 en 11 februari 2009, 19 en 20 maart 2009, 1 en 2 april 2009, 9 september 2009, 7 oktober 2009, 11 november 2009, 9 december 2009, een dag in januari 2010 en een etmaal in februari 2010 Meer informatie: Cursusaanbieder: Rijksuniversiteit Groningen - de irrelevante brieven aan Timotheüs en Titus? 24 september, 22 oktober 2008, 19 november, 17 december Psychopathologie en Religie 1e semester 2008/ discussiedag: Het Oecumenisch leesrooster revisited 13 november Bijbelboeken: Oecumenisch Leesrooster 2009 (5e jaargang) 22 en 23 januari inleiding in de Iconografie 2e semester 2008/ Bach als boodschapper 25 maart Theologische Vernieuwingen 2e semester Meer informatie: Cursusaanbieder: Doopsgezind Seminarium - Family systems and emotional processes in church and society 28 en 29 augustus, The Journey Toward Healing in Mediation 1 en 2 september mediation in het pastoraat 5 en 6 februari 2009, 12 en 13 maart 2009 Meer informatie: Cursusaanbieder: Vrije Universiteit - muziek en liedculturen 16 januari 2009, 13 februari 2009, 20 maart 2009, 17 april 2008, 15 mei Meer informatie: Praktische informatie Voor wie? Het cursusaanbod is bestemd voor predikanten gemeentepredikanten en predikant-geestelijk verzorgers van de Protestantse Kerk. Ook pastores van andere kerken met een vergelijkbare opleiding en zij die met een universitaire of HBO-opleiding theologie werkzaam zijn in kerk of samenleving zijn van harte uitgenodigd om gebruik te maken van ons cursusaanbod. Bij sommige cursussen staan specifieke ingangseisen vermeld. Een enkele keer is een cursus of studiedag breder toegankelijk. Ook dat is dan aangegeven. Aanmelding U kunt zich voor een cursus of studiedag aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier op Het centrale punt voor aanmelding voor het PAO van de PThU is Doorn, ook voor cursussen en studiedagen die plaats vinden in Kampen, Leiden of Utrecht. Cursuscoördinator is Yrna Vroegindeweij ). Vermeld bij uw aanmelding altijd het cursuscodenummer. Tussentijdse adreswijzigingen graag ook doorgeven aan de cursuscoördinator te Doorn, met vermelding van de cursus waarvoor u zich hebt opgegeven. Studieverlof Zowel in Doorn als in Kampen zijn docenten, maar ook faciliteiten (o.a. bibliotheek) beschikbaar voor de begeleiding van het studieverlof van predikanten. Zie voor verdere informatie. Colofon Deze PAO-folder is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit Productie: communicatie PThU. Vormgeving: Creative Industries, Leeuwarden Druk: Drukkerij Van der Eems, Easteren Tekst Nooit uitgeleerd : Nelleke de Jong Fotografie: Esther Pennarts, Freddy Schinkel (portretten)

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Interpretatie. Interpretatie. Tarieven / mogelijkheden. Bijbel en cultuur. joodse en christelijke traditie. exegese en praktijk.

Interpretatie. Interpretatie. Tarieven / mogelijkheden. Bijbel en cultuur. joodse en christelijke traditie. exegese en praktijk. Interpretatie Uitgegeven door : Boekencentrum Uitgevers (www.boekencentrum.nl) Verschijningsfrequentie : 6 x per jaar : 48 pagina s : 1.000 exemplaren Uitvoering : Geheel full colour : 210 x 297 mm (A4),

Nadere informatie

Postacademisch onderwijs voor predikanten en geestelijk verzorgers

Postacademisch onderwijs voor predikanten en geestelijk verzorgers Postacademisch onderwijs voor predikanten en geestelijk verzorgers álle cursussen voor 2011 en 2012 Met dit keer o.a.: Ik voel dus ik geloof Predikant met hart en ziel Omgaan met verschillen in de kerkelijke

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Handboek voor ouderlingen en oudsten Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inhoud Inleiding 7 Deel 1: De basis 1 Waarom eigenlijk

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Onze kerk en haar toekomst

Onze kerk en haar toekomst Onze kerk en haar toekomst Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo.

CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo. CBB-Bericht, juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtziendenm, te Ernmelo. We willen u graag op de hoogte brengen van enkele nieuwe uitgaven die bij de CBB

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100

De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 Heino Gerritsen Schrijver: Heino Gerritsen Coverontwerp: Heino Gerritsen Foto cover: zonsopkomst

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

I N F O R M A T I E B R O C H U R E I N F O R M A T I E B R O C H U R E BESTE OUDERS Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij

Nadere informatie

KTO 12-07 Generale Synode april 2012

KTO 12-07 Generale Synode april 2012 Gewijzigde voortgangsrapportage aan de generale synode inzake de Permanente Educatie KTO 12-07 Generale Synode april 2012 De generale synode heeft in november 2011 in tweede lezing ingestemd met de invoering

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala.

Jaarverslag 2012. Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Jaarverslag 2012 Pastoraal programma Vorming van gemeenschapsleiders/sters in de parochie Tucurú en het dekenaat Polochic, Bisdom Verapaz, Guatemala. Woord vooraf In 2012 ontvingen de parochie Tucurú en

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Augustinus. Utrecht verhaalt: ( ) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Augustinus. Utrecht verhaalt: ( ) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Augustinus (354 430) bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Augustinus (354 430) Zr.Mirjam, Priorij Emmaus te Maarssen 2015 Utrecht verhaalt is een concept van ar-gitect Bij gebruik

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2013/2014 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020-6731335 e-mail: afox@xs4all.nl

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

leerplandoelen derde cyclus 1 Dit overzicht lijst alle leerplandoelen van de derde cyclus op.

leerplandoelen derde cyclus 1 Dit overzicht lijst alle leerplandoelen van de derde cyclus op. Dit overzicht lijst alle leerplandoelen van de derde cyclus op. Je kan dit overzicht gebruiken om je jaarplan godsdienst op te bouwen. Op de bijhorende gele blaadjes van het leerplan lees je concreet welke

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Maarten Luther 1483-1546

Maarten Luther 1483-1546 Maarten Luther 1483-1546 Eén van de belangrijkste ontdekkingen van Maarten Luther - (1483-1546) is het onderscheid tussen wet en evangelie. Voor Luther is de onderscheiding van wet en evangelie

Nadere informatie

LeefTijd uitdaging tot onderling pastoraat met ouderen

LeefTijd uitdaging tot onderling pastoraat met ouderen LeefTijd uitdaging tot onderling pastoraat met ouderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 I. Visie 8 I.1 Ouderen in beeld 8 Inleiding 8 Wie is oud? Wat is oud? beeldvorming onder de loep 10 Goed ouder

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2016/2017. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2016/2017 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens in de Tuinkamer!

Wij wensen u veel plezier met het doornemen van onze activiteiten en wie weet, tot ziens in de Tuinkamer! Woord vooraf Voor u ligt de folder voor het komende winter-, lente- en zomerwerk in de kerk van Rozendaal. Het aanbod van kringen, avonden en cursussen is divers: het zijn ontmoetingen met de talloze wijzen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS 2015/2016. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM INFORMATIEGIDS 2015/2016 THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden te AMSTERDAM Enkele nuttige adressen: André Fox (cursusleider): De Lairessestraat 86 hs, 1071 PH Amsterdam Tel.nr.: 020 6731335

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Psalm 139: 1, 2 en 8 Heer die mij ziet De gemeente gaat zitten

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

GIDS CURSUS 2016-2017 SEMINARIUM VAN DE PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT

GIDS CURSUS 2016-2017 SEMINARIUM VAN DE PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT GIDS VOOR DE PRIMAIRE NASCHOLING VAN PREDIKANTEN VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND IN DE EERSTE GEMEENTE OF WERKKRING CURSUS 2016-2017 SEMINARIUM VAN DE PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil!

Cursus. Identiteit. U maakt het verschil! Cursus Identiteit U maakt het verschil! U maakt het verschil! Eerlijk is eerlijk, vaak is de dagelijkse praktijk van schooldirecteuren en leerkrachten om de zaak draaiende te houden. Cursussen, ziekte

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Werkvormen - III - Collegiale consultatie

Werkvormen - III - Collegiale consultatie Werkvormen - III - Collegiale consultatie Inleiding; Twee pastores 1 gaan met elkaar in gesprek. Ze kunnen elkaar inzicht geven, bemoedigen en kracht geven. Het is een collegiale consultatie. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen

Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT. 4mei2014. thema. Alseenheldishijverrezen Tweede zondag na Pasen TUINDORPKERK- UTRECHT 4mei2014 thema Alseenheldishijverrezen voorganger: ds. Nico den Bok organist: David Jansen lezing: Martijn Nekkers Jaargang 3, nummer 18, zondag 04-05-2014

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Ontmoeting met christenen in China

Ontmoeting met christenen in China Ontmoeting met christenen in China Studiereis in samenwerking met Kerk in Actie naar China: missionaire, historische, praktisch-theologische en oecumenische verkenningen in de snelst groeiende kerk van

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Inspirator nieuwe functie in het christelijk vo. 19 januari 2011 Congres CNV Onderwijs Identiteit als kwaliteit Taco Visser

Inspirator nieuwe functie in het christelijk vo. 19 januari 2011 Congres CNV Onderwijs Identiteit als kwaliteit Taco Visser Inspirator nieuwe functie in het christelijk vo 19 januari 2011 Congres CNV Onderwijs Identiteit als kwaliteit Taco Visser Motivatie als de kern van het onderwijs Kennismakingsoefening over motivatie Motivatie

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam.

Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. 1 1 Johannes 4:7-12 Preek 1 Geliefde gemeente, Los zand of heilig vuur? Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam. Het eerste thema was

Nadere informatie