Nooit uitgeleerd. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nooit uitgeleerd. www.pthu.nl/pao. met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit. Cursusaanbod 2008 2009"

Transcriptie

1 Nooit uitgeleerd met het postacademisch onderwijs van de Protestantse Theologische Universiteit Cursusaanbod

2 Nooit uitgeleerd Ooit begon het schooljaar in april omdat de boerenkinderen dan in juli en augustus konden helpen met hooien en oogsten. In de kerk is het eerder hooibouw : Veertigdagentijd, Stille Week, Goede Vrijdag, Pasen hoe betekenisvol ook al deze vieringen, het blijft een intensieve tijd voor voorgangers. Na afloop daarvan is er weer ruimte voor reflectie op het werk in al zijn facetten. Niet toevallig verschijnt juist dan de brochure met postacademische cursussen voor predikanten en andere (academisch of hbo-gevormde) theologen. En daarmee start het postacademisch studiejaar, hoewel de cursussen pas vanaf september plaatsvinden, eigenlijk ook al in april. Eén ding hebben alle cursussen gemeen: zowel in de meer academische leergangen als tijdens de meer praktische dagen ontmoeten beroepspraktijk en theologische reflectie elkaar. Altijd is er die inspirerende wisselwerking, of de balans nu iets meer naar het studieuze, of naar het praktische overhelt. Zo wordt er een leergang liturgiek aangeboden naast cursussen over de bijdrage van beeldende kunst en poëzie aan de eredienst. Natuurlijk weer een conferentie Bijbelse Theologie en een upgrade dogmatiek, maar ook Leiderschap in een veranderende kerk. Een cursus over feministische theologie naast cursussen over pastoraat. En exegetische cursussen (eenmaal gecombineerd met Koran exegese), naast een cursus over het efficiënt invullen van je studieverlof. Twee bijzondere cursussen kunnen die kruisbestuiving tussen theorie en praktijk illustreren. In de intensieve cursus Spreken is zilver, preken is goud (homiletiek voor gevorderden) bestuderen deelnemers recente predikkundige literatuur aan de hand van zes thema s (o.m. de communicatieve kracht van de gekozen taal en stijl, persoonlijkheid en spiritualiteit van de prediker, en de diversiteit van de hoorders). Parallel daaraan analyseer je een preek van jezelf vanuit de invalshoek van het bestudeerde thema. Zo ontdek, of herontdek je de kracht van de prediking, en hopelijk vooral ook het plezier erin, aldus een van de docenten. In de leergang De wind in de zeilen (Nieuwe kansen voor missionair kerk-zijn) wordt de praktijk nog nadrukkelijker naast de theorie gezet: de deelnemers gaan drie dagen naar Londen, waar ze kennismaken met voorbeelden van missionaire gemeente stichting die ze met de werkers daar bespreken. Terug in Nederland wordt missiologische en ecclesiologische theorie gekoppeld aan die ervaring én aan de eigen huidige én gewenste situatie. Doelstelling is, zo vat een docent samen: met nieuwe ogen kijken en geïnspireerd terugkomen en dan je inspiratie onderbouwd krijgen met literatuur, zodat je ervan overtuigd raakt dat missionair mogelijk is. Onlangs verwoordde een predikant de kern van postacademisch onderwijs: Voor mij is het ondenkbaar dat ik níet van tijd tot tijd even uit de dagelijkse praktijk zou stappen om gevoed te worden door kennis en inspiratie. Wie niet gevoed wordt, kan toch op den duur anderen ook niet meer voeden? Je zou haast denken dat je ze ziet wapperen langs de kerkenpaden, denkbeeldige Wij gaan weer naar school -spandoeken! Dr. H. (Bert) de Leede, hoofd seminarium PThU Welk beroep kan nog zonder? Het vakgebied waarin u zich beweegt is sterk in ontwikkeling, zo motiveert een aanbieder van Permanente Educatie zijn opleidingen voor de betreffende beroepsgroep. De ontwikkelingen in uw beroep gaan hard, en kennis blijkt snel verouderd, zo schrijft een andere aanbieder. Permanent leren, anders mis je de boot, is steeds de boodschap. Welk beroep kan nog zonder? Zou ik dit motief nu ook aanvoeren voor dominees en kerkelijk werkers? Denk erom, besteed veel aandacht aan na- en bijscholing, want de ontwikkelingen in het beroep gaan snel! Eerlijk gezegd zou ik het wat potsierlijk vinden. Snelle ontwikkelingen is nu niet het eerste waar ik bij kerk en predikantschap aan moet denken. Natuurlijk staat ook het beroep van predikant niet stil. Ook de wetenschappelijke theologie ontwikkelt zich. De culturele en religieuze context zet nieuwe thema s of: oude thema s opnieuw op de agenda van de kerk en van de theologie. Wetenschappelijk onderzoek leidt ook in de theologie tot nieuwe inzichten. Deze worden omgezet in nieuwe handelingsmogelijkheden. Dat alles vraagt om permanente bijscholing. Ook van dominees en kerkelijk werkers. Toch ligt mijn hoofdmotief om met hartstocht te pleiten voor ruime aandacht bij de kerk, de kerkenraden en de predikanten voor financiële middelen voor permanente educatie, niet allereerst bij snel en nieuw. Laat ik er maar voor uitkomen: eerder bij langzaam en gedegen. Ik hoop dat u nog doorleest. Ik heb drie motieven. Predikanten zijn bij uitstek bezig met wat wel genoemd wordt trage vragen, vragen waar geen snelle antwoorden op zijn. Trage vragen zijn existentiële en morele vragen rond liefde en haat, trouw en ontrouw, verlangen en vreugde, wanhoop en verdriet, leven en dood, leiding en lijden, gerechtigheid en verzoening. Hoe stellen onze tijd genoten die vragen, met God, zonder God of tegen God? Permanente educatie is nodig om gevoelig te blijven voor de werkelijke levens vragen van mensen. Gevoelig voor de vragen geven predikanten vervolgens ook antwoord. Mensen verwachten dat. Niet wat de dominee ervan vindt. Dat is uiteindelijk niet interessant. Predikanten zijn bij uitstek de mannen en vrouwen van het vrije Woord. Dus, wat heeft hij er als dienaar van het Woord over te zeggen? Dat boeit. De predikant is toch god-geleerd? Die geschonken vrijheid van te mogen antwoorden op levensvragen, vraagt voortdurende scholing. Zelden immers zijn de vragen helemaal nieuw, en even zelden liggen de antwoorden al pasklaar gereed. Vrijmoedig in het antwoord zijn predikanten ten derde niet bang voor het weerwoord, de tegenstem. Als het goed is begeeft hij zich onbevreesd in het publieke debat, in de dialoog tussen religies, in het gesprek over waarden en over wat heilzaam is en heil brengt. Dat vraagt gedegen scholing en training. Een goed theoloog is voor geen vraag bang, zei destijds A.A. van Ruler op college tegen ons, eerstejaarsstudenten theologie. Mijn commercial voor de PAO voor predikanten en kerkelijk werkers op het WEB zou met die zin beginnen. postacademisch onderwijs

3 Cursusaanbod Datum Titel Docent Nr. Locatie 25 t/m 27 augustus 2008 Buiten de kerk geen behoud en dr. H. de Leede, drs. W. Dekker 1 Doorn als ik nu een fijne gemeente heb? 1/2 september 2008 Noordmans en de bijbel prof.dr. H.W. de Knijff 2 1/2 september, 6/7 oktober, 24/25 november 2008 Leer mij mensen kennen Leergang Pastorale Communicatie I (LPC) 29 september 2008 Noordmans lezen Theologen lezen O. Noordmans 2/3 oktober 2008, 13/14 november, 8/9 januari 2009, 12/13 februari, 12/13 maart, 23/24 april Spreken is zilver Preken is goud Homiletiek voor gevorderden 8/19 oktober, 12/26 november 2008 Theologie in Dispuut Leidse herfstdebatten over controversiële theologische thema s 27 t/m 29 oktober 2008 Conferentie Bijbelse Theologie: Interpretaties van Adam en Eva De theologische uitdagingen van het eerste ouderpaar 6/7 november 2008 Alweer Advent en Kerst?! Voorbereiding van een inspirerende kerstperiode 8 t/m 12 november 2008 (datum onder voorbehoud) Nieuwe kansen voor missionair kerk-zijn drs. G.F. Struijs, dr. L.Th. Witkamp 3 Doorn prof.dr. G.W.Neven 4 Kampen dr. H. de Leede, dr. M. den Dulk, gastdocent Cisca Stark (Doopsgezind Seminarium) 5 Doorn prof.dr. E.G.E. van der Wall, 6 Leiden prof.dr. A. Houtepen, dr. J. Kronenburg, prof.dr. G. Heitink, prof.dr. M.B. ter Borg, prof.dr. M. den Dulk e.a. dr. L.Th. Witkamp e.a. 7 Doorn drs. G.C. de Vries, dr. L.Th. Witkamp 8 Doorn dr. H. de Leede, dr. G. Noort, dr. H.P de Roest 9 Londen/ Doorn 19 november 2008 Studieverlof dr. L.Th. Witkamp en dr. H. de Leede. 10 Kampen 10 t/m 14 november 2008 Leiderschap in veranderingsprocessen Cursus voor Zuidafrikaanse en Nederlandse predikanten 24 november 2008 Mozes (Koranexegese) Bijbelse gestalten in de Koran 7 januari 2009, 2 t/m 18 maart, 15 juni t/m Klinisch Pastorale Vorming 1 juli, 28 september t/m 14 oktober, 11 t/m 27 januari 2010, 22/23 maart 12/19/26 januari en 2 februari 2009 A learning community Van klein tot groot en van kern tot belangstellende 19/20 januari 2009, 23/24 februari, 27/28 maart, 27/28 april, 8/9 juni, 7/8 september Leidinggeven aan een levend lichaam. Hoe stuur je de dynamiek van een christelijke geloofsgemeenschap? dr. F. Marais (Z-A) 11 Doorn dr. G.M. Speelman 12 Kampen C.J. Menken-Bekius, drs. T.T. van Leeuwen, drs. G.F. Struijs dr. H. Kuindersma, dr. A.C. Mulder, drs. G.C. de Vries, dr. E. Zonne, drs. I. de Zwart 13 Maarssen 14 Kampen drs. J.D. van Ark 15 Doorn Datum Titel Docent Nr. Locatie 9 februari 2009 Kinderen vragen dr. H. Kuindersma e.a. 16 Kampen 9/10 februari 2009 Poëzie en kerk ds. L.P.J. van de Peppel 17 Doorn 23 februari 2009 Een boetpsalm als essentie van het evangelie De uitleg van Ps 51 in de lutherse en de gereformeerde traditie 23 februari en 23 maart 2009 Opdat Pasen en Pinksteren op één dag vallen Op weg naar een existentiële vertolking van het Paasevangelie 2 maart 2009 Upgrading dogmatiek: de Messias komt Catastrofaal einde of kwalitatief moment 2 t/m 4 maart 2009 Godsleer Wat te zeggen over God? 9 maart, 8 t/m 10 juni 2009 Spiritualiteit voor Wereldburgers - de visie van Rosenstock-Huessy De christelijke stem temidden van het multireligieuze spectrum aan morele waarden 16 t/m 18 maart 2009 Crisis en religieuze zingeving. Expertiseontwikkeling voor pastores aan de hand van een theorie over coping 20 t/m 24 april of 15 t/m 19 juni 2009 Contextueel pastoraat een introductie Praktijk en theorie van de contextuele benadering van Nagy 6 t/m 8 mei 2009 Job, bestudering van het bijbelboek met het oog op het gesprek over God en lijden. 13 t/m 15 mei 2009 Help, een handicap! Pastoraal leren communiceren met gemeenteleden met een verstandelijke beperking prof.dr. J. Hoek, prof.dr. H.-M. Kirn 18 Kampen drs. G.C. de Vries, dr. L.Th. Witkamp e.a. prof.dr. G.W.Neven dr. R.H. Reeling Brouwer, dr. A. van der Kooi 19 Kampen 20 Kampen prof.dr. J. Muis 21 Doorn dr. J.O. Kroesen 22 dr. R. Roukema-Koning, drs. G.F. Struijs 23 Doorn dr. J.N. Meulink-Korf, ds. H. Vrielink 24 Doorn prof.dr. K. Spronk, dr E.J. Keulen 25 Doorn drs. J.H. Smit, prof.dr. H.P. Meininger, 25/26 mei 2009 Van Ruler lezen Doorn 22 juni 2009, 7 t/m 23 september, 26 Klinisch Pastorale Vorming drs. G.F. Struijs 29 Doorn oktober t/m 11 november, 11 t/m 27 januari 2010, 1 t/m 17 maart, 11/12 mei /2 en 10/11 oktober 2009 Studeren met collega s in Roemenië. Thema: hoe preek ik? 30 Roemenië postacademisch onderwijs Cursusaanbod

4 Uitgelicht: een selectie uit het aanbod Theologie in Dispuut Leidse herfstdebatten over controversiële theologische thema s Dit najaar: - Het belang van de Verlichting voor het religiedebat - Oecumene in de 21ste eeuw - Geen kerk zonder bisschop? - Religie is alles, maar niet alles is religie Meer informatie op Adam en Eva De theologische uitdagingen van het eerste ouderpaar Conferentie, Doorn, oktober 2008 Docenten: Theo Witkamp en diverse gastdocenten In het Oude Testament komen Adam en Eva maar weinig voor. Na Genesis 1-3 heb je het wel gehad. In het nabijbels Jodendom en in het Nieuwe Testament blijken ze echter springlevend. Eva wordt, samen met haar man, in direct verband gebracht met de entree van de zonde in de wereld. Seks vormt een belangrijk onderdeel daarvan. Dit beeld heeft de eeuwen door veel invloed gehad, zowel in de theologie als in de iconografie. Alweer Advent en Kerst?! Voorbereiding van een inspirerende kerstperiode Tweedaagse, Doorn, 6 en 7 november 2008 Docenten Geertje de Vries, Theo Witkamp en enkele gastdocenten Het voorbereiden van een dienst voor over Joh 1:1-14 (Kerstmorgen) met het oog op de liturgie en de preek. Hoe vertaal je het oude verhaal voor een zo grote diversiteit van hoorders die in deze periode het pad van het christelijk geloof kruisen? Welke hulpmiddelen uit bijvoorbeeld de wereld van de kunst en de muziek zijn hiervoor beschikbaar? Wat te zeggen over God? Driedaagse, Doorn, 2-4 maart 2009 Docent: Jan Muis God is voor velen de algemene term voor het heilige dat onze alledaagse ervaring overstijgt. Ondertussen wordt er elke zondag in kerkdiensten over en tot God gesproken. Sommige woorden worden telkens weer herhaald, sommige onbewust of heel bewust vermeden, sommige openlijk bestreden en afgewezen. Op grond waarvan eigenlijk? De Messias komt Catastrofaal einde of kwalitatief moment? Kampen, 2 maart 2009 Docenten: Gerrit Neven, Rinse Reeling Brouwer en Akke van der Kooi Met name onder invloed van de postmoderniteit heeft de eschatologie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Kernvraag is: hoe na de dood van God (Nietzsche) en de dood van de mens (Foucault en verder) termen vinden die recht doen aan een door geen traditie of cultuur gedomineerd spreken over God? De uitleg van Psalm 51 in de lutherse en de gereformeerde traditie Kampen, 23 februari 2009 Docenten: Jan Hoek en Hans-Martin Kirn Hoe zit het met het mensbeeld van Luther en Calvijn? Staat de mens bij hen in de slagschaduw van schuldbesef of in het vrolijke licht van vrijspraak? Opmerkelijk dat zij in Psalm 51, de vierde boetpsalm (Miserere), de essentie van het evangelie terugvonden postacademisch onderwijs Leer mij mensen kennen Leergang Pastorale Communicatie I (LPC) Doorn, 1 en 2 september, 6 en 7 oktober en 24 en 25 november 2008 Docenten: Trudy Struijs, Theo Witkamp, Joke van Saane en B.J. Roosjen De cursus beweegt zich op het snijvlak van (pastorale) theologie en (cognitieve) psychologie. Er worden colleges theologie en psychologie gegeven, er zijn supervisorische besprekingen van eigen werk en er is een doorlopend practicum waarin concrete vaardigheden geoefend worden. Gespecialiseerde (gast)docenten begeleiden de cursus. Deel I vindt in de vorm van vijf tweedaagsen plaats tussen september 2008 en maart Deel II is gepland in het najaar 2009 tot het vroege voorjaar Klinische Pastorale Vorming Maarssen, Emmaüs Priorij, 7 januari 2009 (kennismakingsdag) Docenten: C.J. Menken-Bekius en drs. T.T. van Leeuwen Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert hem of haar naar zichzelf en naar anderen te kijken en zich te concentreren op vragen als: Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen? De kracht van het leerproces in een KPV-training is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. De training omvat 4 blokken van in totaal 12 halve weken (van maandagmorgen tot en met woensdagmiddag), verdeeld over de periode maart 2009 januari Van klein tot groot en van kern tot belangstellende Kampen, 12, 19 en 26 januari en 2 februari 2009 Docenten: Henk Kuindersma, Anne Claire Mulder, Geertje de Vries, Erna Zonne, Ingrid de Zwart In deze cursus staat het beleid in uw eigen kerkelijke gemeente centraal. Vanuit het levensloop-model (E.R. Jonker) worden de door u geïnventariseerde kerkelijke onderwijsleersituaties, zoals bijvoorbeeld kindercatechese, (klassieke of mentor-) catechisatie, belijdenis- en huwelijkscatechese, doopcatechese, introductiecatechese en gesprekskringen, geanalyseerd op aansluitingsmogelijkheden bij de ervaringen van jongens en meisjes, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Buiten de kerk geen behoud en als ik nu een fijne gemeente heb? Doorn, augustus 2008 Docenten: Bert de Leede, Wim Dekker In onze tijd van individualisering is geloven voor veel mensen in de eerste plaats iets persoonlijks. Pas daarna komt een bepaald kerkverband in het vizier. Voor velen hoeft ook dat niet per se. Het kan ook een losse gemeente zijn of nog meer low-profile. Voor wat voor vragen stelt ons dat alles? En laten wij ons bij dit alles nog hinderen door de overtuiging dat er maar één kerk is en dat ieder gehouden is zich bij deze ene ware kerk te voegen (NGB art 27-29)? Crisis en religieuze zingeving Expertiseontwikkeling voor pastores aan de hand van een theorie over coping Driedaagse, Doorn, maart 2009 Docenten: Barbara Roukema-Koning en Trudy Struijs Van pastores wordt verwacht dat zij het geloof weten te actualiseren, het liefst zo, dat de pastorant hieraan een zinvol perspectief ontleent voor zijn of haar situatie. Maar pastoranten en hun probleem situaties kunnen uiterst complex zijn. Hier wordt van de pastor veel expertise gevraagd. Deze driedaagse draagt bouwstenen aan voor een methodische benadering van complexe pastorale situaties. Meer informatie over deze cursussen en de rest van het cursusaanbod (waaronder ook prijzen) vindt u op

5 Cursussen derden Cursusaanbieder: IZB - een prediking die landt 9 t/m 11 juni Preken dichter bij het leven 23 en 24 juni catechismus in context 26 en 27 juni sacramenteel en actueel 28 en 29 augustus Presentatie en communicatie 6 en 7 november 2008 Meer informatie: Cursusaanbieder: 7evende hemel - de eigenzinnige kracht van het vertellen en verbeelden 24 en 25 november 2008, 22 en 23 januari 2009, 27 en 28 april de kunst van het voorgaan 9 en 10 februari 2009, 25 en 26 maart 2009, 14 en 25 mei 2009 Meer informatie: Cursusaanbieder: Stichting Contextueel Pastoraat Nederland - opleiding Contextueel Pastoraat 10 t/m 12 september 2008, 8 t/m 10 oktober 2008, 13 en 14 november 2008, 11 en 12 december 2008, 15 en 16 januari 2009, 10 en 11 februari 2009, 19 en 20 maart 2009, 1 en 2 april 2009, 9 september 2009, 7 oktober 2009, 11 november 2009, 9 december 2009, een dag in januari 2010 en een etmaal in februari 2010 Meer informatie: Cursusaanbieder: Rijksuniversiteit Groningen - de irrelevante brieven aan Timotheüs en Titus? 24 september, 22 oktober 2008, 19 november, 17 december Psychopathologie en Religie 1e semester 2008/ discussiedag: Het Oecumenisch leesrooster revisited 13 november Bijbelboeken: Oecumenisch Leesrooster 2009 (5e jaargang) 22 en 23 januari inleiding in de Iconografie 2e semester 2008/ Bach als boodschapper 25 maart Theologische Vernieuwingen 2e semester Meer informatie: Cursusaanbieder: Doopsgezind Seminarium - Family systems and emotional processes in church and society 28 en 29 augustus, The Journey Toward Healing in Mediation 1 en 2 september mediation in het pastoraat 5 en 6 februari 2009, 12 en 13 maart 2009 Meer informatie: Cursusaanbieder: Vrije Universiteit - muziek en liedculturen 16 januari 2009, 13 februari 2009, 20 maart 2009, 17 april 2008, 15 mei Meer informatie: Praktische informatie Voor wie? Het cursusaanbod is bestemd voor predikanten gemeentepredikanten en predikant-geestelijk verzorgers van de Protestantse Kerk. Ook pastores van andere kerken met een vergelijkbare opleiding en zij die met een universitaire of HBO-opleiding theologie werkzaam zijn in kerk of samenleving zijn van harte uitgenodigd om gebruik te maken van ons cursusaanbod. Bij sommige cursussen staan specifieke ingangseisen vermeld. Een enkele keer is een cursus of studiedag breder toegankelijk. Ook dat is dan aangegeven. Aanmelding U kunt zich voor een cursus of studiedag aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier op Het centrale punt voor aanmelding voor het PAO van de PThU is Doorn, ook voor cursussen en studiedagen die plaats vinden in Kampen, Leiden of Utrecht. Cursuscoördinator is Yrna Vroegindeweij ). Vermeld bij uw aanmelding altijd het cursuscodenummer. Tussentijdse adreswijzigingen graag ook doorgeven aan de cursuscoördinator te Doorn, met vermelding van de cursus waarvoor u zich hebt opgegeven. Studieverlof Zowel in Doorn als in Kampen zijn docenten, maar ook faciliteiten (o.a. bibliotheek) beschikbaar voor de begeleiding van het studieverlof van predikanten. Zie voor verdere informatie. Colofon Deze PAO-folder is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit Productie: communicatie PThU. Vormgeving: Creative Industries, Leeuwarden Druk: Drukkerij Van der Eems, Easteren Tekst Nooit uitgeleerd : Nelleke de Jong Fotografie: Esther Pennarts, Freddy Schinkel (portretten)

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland

Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland 22 Brandpunten in de Verkondiging Theologische handreiking aan predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland Opgesteld door dr. C. van der Kooi en dr. G. van den Brink November

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren EH MAGAZINE 2014 38.02 1 WERKEN AAN HET FUNDAMENT Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH Wat weerstand ons leert over leren [ Advertenties ] INHOUD 3 13 INFOPAKKET KERKEN EH-Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

TVG: ook in 2025 de moeite waard?

TVG: ook in 2025 de moeite waard? Weer In Vorm Jaargang 2014-15 / 4, april 2015. Eindredactie: Chris Dees Volgende editie: sept. 2015; Kopij (tips) naar: 47kortgene@gmail.com TVG: ook in 2025 de moeite waard? Interview Chris Dees (CD)

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie

De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie De hand van God en andere verhalen Praktische theologie als hermeneutiek van de geleefde religie R.Ruard Ganzevoort Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Pastorale Theologie

Nadere informatie

ExploReren of exploderen,

ExploReren of exploderen, ExploReren of exploderen, over effectieve begeleiding van predikanten Cees Zomer December 2000 ExploReren of exploderen, over effectieve begeleiding van predikanten blad 0 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Ruard Ganzevoort en Jan Visser Zorg voor het verhaal Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw

Nadere informatie

Roeping & Beweging. Gespreksnotitie over de mobiliteit van predikanten in de Protestantse Kerk

Roeping & Beweging. Gespreksnotitie over de mobiliteit van predikanten in de Protestantse Kerk Roeping & Beweging Gespreksnotitie over de mobiliteit van predikanten in de Protestantse Kerk Mobiliteitsbureau Predikanten & Kerkelijk Werkers - oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding over mobiliteit

Nadere informatie