Overzicht workshops. Onderwerp Workshopleider Doelgroep Omschrijving Communicatie met ouders. Anneke Sterenberg Cedin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht workshops. Onderwerp Workshopleider Doelgroep Omschrijving Communicatie met ouders. Anneke Sterenberg Cedin"

Transcriptie

1 Overzicht workshops Deelname is kosteloos, aanmelden is wel verplicht. Op de websites en kunt u zich inschrijven en uw keuze voor de workshop kenbaar maken. Ook wordt u gevraagd voor een 3 e en 4 e keuze. Wanneer er te weinig deelnemers voor een bepaalde workshop zijn, wordt u geplaatst in de keuze die u als 3 e en 4 e keuze aangeeft. Onderwerp Workshopleider Doelgroep Omschrijving Communicatie met Anneke Sterenberg Cedin leerkrachten/pedagogisch medewerkers Begrijpen voordat je begrepen wilt worden 'Ouders en school samen': hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een gelijkwaardig contact? Welke vaardigheden spelen daarin een rol en vanuit welke basishouding benaderen we? We oefenen en wisselen met elkaar uit wat een ieder hierin tegenkomt en wat goed werkt. Cyberpesten Bouwen aan vertrouwen; de basis van ouderbetrokkenheid Marjolein Eeftingh Timpaan Liesbeth Claveaux adviseur en mediator IJsselgroep PO PO, VO, VVE en gemeenten Kinderen, internet en pesten samen heet cyberpesten. Hoe kan je als ouder voorkomen dat je kind via internet pest of gepest wordt? Hoe zorg je dat je kind verstandig omgaat met internet? Daarover gaat de ouderavond die een basisschool kan aanbieden. In deze workshop maakt u een deel van deze ouderavond mee. Deze workshop is gericht op het ontwikkelen van professioneel communicatiegedrag en beeldvorming op basis van leerkrachtgedrag. Maak kennis met de 4 ingrediënten om aan vertrouwen te werken: Meters maken op de emotionele bankrekening, De kracht in zetten van 'ouderfluisteren', In spanning ontspanning brengen, Conflicten te managen door heen en weer te bewegen op de escalatieladder. Ontdek uw recept op school!

2 Excellentie in de topsport begeleiden met Parents Matter: in het MBO De Verteltassen: inspirerend werken aan ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling Gerda op het Veld NOC-CSF Marijke Fleuren Nederlandse Hockeybond Carla Gigengack ROC Midden Nederland Efrat de Groot Yadgar Kenniscentrum Verteltassen PO,VO, gemeenten, Beleidsmakers / loopbaanbegeleiders (docenten) directeuren van voorscholen en basisscholen en leden van schoolbesturen, leerkrachten basisscholen, leidsters peuterspeelzalen In deze gezamenlijke workshop vanuit het NOC-NSF en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond krijgt u een kijkje over de wijze waarop ouderbetrokkenheid vorm gegeven wordt in de topsport. Presentatie van de uitkomsten van een Europees samenwerkingsproject over ouderbetrokkenheid in het beroepsonderwijs. Theorie,maar vooral praktische handvatten hoe ouderbetrokkenheid op ROC s te stimuleren. Ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, taalontwikkeling, leesbevordering: Het zijn allemaal onderwerpen waar u als leerkracht en peuterleidster mee te maken heeft. Deze onderwerpen zijn allemaal met elkaar gecombineerd in de inspirerende en succesvolle methode: de Verteltassen. Wat zijn Verteltassen? Wat houdt de Verteltasmethode in? Wat kun je ermee doen? Hoe werkt het? De transparante school als wijkonderneming SCP-onderzoek Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en migrantenmoeders Lonneke Sondorp Sondorp Schoolinnovatie Ria Vogels Sociaal Cultureel Planbureau Margriet van der Werf Stichting Ouder en School Plus Ouders, leerkrachten Ouders, leerkrachten, schoolleiders Migrantenmoeders NT2 onderwijs Dit concept kan ook verzorgd worden voor NT1 ( autochtone) Van en voor wie is de school? Van kinderen en? Van leerkrachten? Voor de buurt? Mede-eigenaarschap is geen eng of zweverig begrip, maar een kwestie van kansen pakken. Juist nu. Inspireer elkaar en word ondernemenderwijs! Het onderzoek laat zien dat er zowel bij als bij scholen veel draagvlak is voor samenwerking, maar in de praktijk vinden beide partijen samenwerking soms lastig. In de workshop presenteren we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en bespreken we deze met de deelnemers. Passend onderwijs voor migrantenmoeders in Den Haag op de school van de kinderen bewezen geslaagd. Deze nieuwe formule ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie ondersteunt migranten op moeders met TAAL, gezondheid, opvoeding,

3 . en schoolzaken. Winst voor het Kind Pesten en Educatief partnerschap binnen een digitale omgeving Sietie Verf-Beukens CJG Zuidwest Friesland Femke Munniksma KiVa (Rijksuniversiteit Groningen) Sandra Cortenbach Basisschoolnet.nl VVE, PO, VO, gemeenten, Leraren, IB-ers, directie PO: Bestuurders, directeuren, leerkrachten Winst voor het kind. Dat willen we allemaal. Hoe betrek je ouder en welke rol pak je als cjg er? En,vooral, hoe zorg je ervoor dat het contact niet alleen tot stand komt, maar ook leidt tot blijvende betrokkenheid van en school? Sietie deelt haar ervaringen, geeft praktische tips en praat graag met je verder over het halen van winst van het kind. De antipestaanpak KiVa gaat uit van een oplossingsgerichte manier: de kracht van de groep wordt gebruikt om pesten te stoppen. In deze workshop wordt kennis gemaakt met manieren waarop de school kan betrekken bij het aanpakken van pesten Tijdens deze workshop krijgt u inzicht over de mogelijkheden om leerkrachten en te faciliteren om het educatief partnerschap te bevorderen binnen een digitale omgeving. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden op een online communicatieplatform (Basisschoolnet.nl) laten wij u zien op welke manier andere scholen hier invulling aan geven. Het gaat in deze workshop dus niet om welk communicatiesysteem u gebruikt, maar op welke manier u dit kunt inzetten. VVE-thuis ontwikkeld door NJI Op weg naar excellent ouderbeleid Marieke Gerrits en Mieke Vos NJI Roelof Beek coördinator van de Drentse Onderwijsmonitor, lid van de kwaliteitsgroep in Drenthe en lid van de landelijke klankbordgroep Pedagogisch medewerkers/ leerkrachten basisschool groep 1 en 2 en Leerkrachten, directies po, bovenschools managers po, VVE-thuis is een mooie manier om als ouder met je kind thuis spelenderwijs door te gaan op het thema dat op school of in de peuterspeelzaal/kinderopvang speelt. In de workshop wordt ingegaan op de thema s en de wijze waarop op school/peuterspeelzaal de in speciale bijeenkomsten worden geïnformeerd. Effectieve scholen kenmerken zich mede door partnerschap tussen thuis en school om de betrokkenheid van bij het leren van hun kind te vergroten. Betrokken en omgeving is een kenmerk van excellente scholen.

4 Vensters PO. Welke eisen worden er gesteld aan een optimale (digitale) oudercommunicatie zodat ik mijn beter kan betrekken bij de school Educatief partnerschap; pedagogisch domein positief Opgroeien Opvoeden Samenwerken (OOS) als vanzelfsprekend! Marco Quispel DigiDuif Ineke Driessen Projectleider OOS Ilse van Hal meerschools directeur Cambium Directies, leerkrachten en eventueel Besturen, schoolleiders, leerkrachten,, CJG coördinatoren De In de relatie tussen de school en is communicatie één van de belangrijkste pijlers. Ouders verlangen in toenemende mate van de school dat zij zicht hebben op de (school)behoeften van hun kinderen, wat ze precies doen of moeten doen en hoe zij zich ontwikkelen. Als dit goed wordt ingeregeld, is het resultaat dat de betrokkenheid toeneemt en het begrip wordt vergroot. Hoe wordt op effectieve, constructieve manier vorm en inhoud gegeven aan pedagogisch partnerschap binnen de Cambiumscholen (PO)? Tijdens deze workshop nemen we u mee op expeditie met het OOSteam:, beroepskrachten en professionals uit de samenwerkingsdriehoek - school - CJG. Studiekeuze Middelbare school, wat nu! Barrières in schoolbetrokkenheid verkennen Passende Prestaties; oftewel samen werken aan schoolsucces! Niels Spelbos Stichting Verantwoord Kiezen / TalentFocus Marjan Buijtenhuijs Studiekring Jeroen Veltheer Netwerk ouderinitiatieven i.c. ouderplatform HAVOplus Marion Slijpen & Joka Slump CPS Onderwijsontwikkeling VO: Ouders, decanen Ouders, professionals scholen en schoolleiders schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en Po, VO: en scholen Keuzestress, puberbrein, prestatiedruk, apathie en een enorm aanbod aan bachelor opleidingen. Hoe help je pubers hun weg te vinden. Welke testen kunnen helpen? Een workshop over het ontwikkelen van kennis over school, planning en studievaardigheden, die leerling, en schoolprofessionals kunnen inzetten om samen op weg te gaan naar ieder zijn vorm van excellentie Partnerschap tussen en school vraagt ouderbetrokkenheid maar ook "schoolbetrokkenheid". In deze workshop ontdekken en bespreken we met elkaar barrières in schoolbetrokkenheid aan de hand van één of meer casussen uit het project IkLeerOok. CPS legt de nadruk op samenwerking en het stimuleren van de schoolbetrokkenheid van. In de workshop krijgt u praktische tips en we gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal concrete vragen. 3.0 is een door CPS ontwikkeld bewezen succesvol concept dat zorgt voor een optimale en efficiënte

5 3.0 en advies samenwerking tussen school en alle. Alleen avondsessie? Krachten bundelen Succes met Anticiperen op Excelleren, partnerschap tussen school en Alice Jansen Landelijk Steunpunt Brede Scholen Itie van den Berg en Jannie Roggema (OBS De Schakel) Willem van Dam KPC Groep Professionals,, beleidsmedewerkers Professionals basisonderwijs en kinderopvang, Ouders, leerkrachten, directie In de brede school of IKC werken verschillende organisaties samen. Hoe kun je deze benutten? Gebruik elkaars kracht in de brede school, juist en ook bij ouderbetrokkenheid. We geven praktijkvoorbeelden van succesvolle ouderroutines, feiten uit onderzoek en heel veel tips uit het boek Succes met. En we kijken naar de succesfactoren in het ouderbeleid van een basisschool en hun ouderroutine Het Klassenboek. Leerlingen die excelleren hebben verschillende leerstijlen en leerbehoeften. Hoe kan je hierop anticiperen en hoe kunnen en school elkaar hierbij ondersteunen.

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Opdrachtgever: gemeente Heerlen Utrecht, december 2012 Oberon en Cedin Expertisepunt Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Plan van aanpak tegen pesten

Plan van aanpak tegen pesten Den Haag, 25 maart 2013 Plan van aanpak tegen pesten Met deze brief presenteren wij u ons plan van aanpak tegen pesten. Het is uniek dat een staatssecretaris en de Kinderombudsman samen een plan aan de

Nadere informatie

Ouders als educatieve partner

Ouders als educatieve partner Ouders als educatieve partner Een handreiking voor scholen September 2005 Cees de Wit Colofon Redactie: Suzanne Visser, Perspect Met dank aan: René Dullaart (Basisschool Paus Joannes, Den Bosch), Arsène

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Persbericht: Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden,

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar

Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar Foto: Martine Sprangers Laagdrempeligheid als opdracht voor alle CJG-partners Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar Door Moniek van Dijk, Eveline Stetter en Bert Prinsen Een belangrijk

Nadere informatie