Jaarverslag Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i

2 Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden voor jongeren, een alcoholslot voor zware alcoholovertreders en de ontwikkeling van nieuwe examens voor jonge motorrijders en chauffeurs van kleine vrachtauto s en bussen. En organisatorische veranderingen, zoals de omvorming van het CBR tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, de werving van een groot aantal nieuwe managers en de professionalisering van onze klachtenbehandeling. En niet alleen bleef de winkel tijdens deze verbouwingen open, er kwamen ook veel meer klanten in de CBR-winkel. Het CBR nam bijna 1,5 miljoen examens af in 2012, zo n meer dan in 2011, en behandelde meer aanvragen voor verklaringen van medische rijgeschiktheid. Nadat de minister eind 2011 het CBR als organisatie het groene licht had gegeven, vonden we het tijd om verder vooruit te kijken. In een visietraject met alle managers en medewerkers hebben we in 2012 de vraag beantwoord: waar willen we met het CBR naar toe en hoe komen we daar? Het is niet genoeg als het CBR klanten professioneel beoordeelt tegen een redelijke prijs. Klanten verwachten meer, ook van publieke dienstverleners. Zij willen van tevoren duidelijke informatie over wat hen te wachten staat, een flexibele opstelling, geen bureaucratie, informeel en menselijk contact en snelle dienstverlening op een prettige locatie. 2 i

3 In de CBR-strategie hebben we onze ambities vastgelegd. Alle klanten die met het CBR te maken hebben, moeten tevreden zijn over de manier waarop zij zijn behandeld. Ook als zij dat rijexamen niet hebben gehaald of om medische redenen geen verlenging van hun rijbewijs krijgen. Het CBR wil de beste klantervaring bieden, niet meer en niet minder. Over welke veranderingen daarvoor nodig zijn, ging in 2012 het gesprek met de managers en medewerkers. Deze dialoog aangaan vinden we belangrijk. Want alleen met gedeelde prioriteiten, goede samenwerking en de inbreng van iedere medewerker kan het CBR zijn doel bereiken. Daarvoor is het ook nodig dat het CBR blijft werken aan onderling vertrouwen en een gezond werkklimaat. Het CBR heeft een aantal bewogen jaren achter de rug waarin binnen de organisatie veel is veranderd. Ook de komende jaren blijft de druk op de organisatie groot en is de financiële ruimte klein. Dat is niet altijd gemakkelijk voor de medewerkers. Gelukkig werpen alle veranderingen wel hun vruchten af. Het CBR heeft zijn processen beter in de hand en de prestaties zijn grotendeels op orde. We hebben de wensen van onze klanten scherper voor ogen. Nu we ook de kaders voor de toekomst helder hebben, kan het CBR met enthousiasme bouwen aan de moderne, professionele dienstverlener die het wil zijn. Susi Zijderveld René Verstraeten Algemeen directeur Financieel directeur 3 i

4 Inhoud Voorwoord CBR in 2012 in het kort Kerncijfers 2011 en 2012 Profiel CBR Voortgang Verbeterprogramma Verbeteringen in 2012 Strategie Producten en diensten Theorie Rijvaardigheid CCV Rijgeschiktheid Communicatie Projectenbureau ICT Inkoop en facilitaire zaken Risicobeheersing en controle Verslag Raad van Toezicht Governance Financiële resultaten en vooruitzichten Jaarrekening 2012 Toelichting op de jaarrekening 2012 Controleverklaring onafhankelijke accountant Organisatie Personeel Klantenservice Klachtenbehandeling Bijlage CBR in cijfers in

5 CBR in 2012 in het kort In 2012 boekte het CBR op alle onderdelen van het Verbeterprogramma vooruitgang. Tegelijkertijd werkten management en medewerkers gezamenlijk aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met de opstelling van een ambitieuze strategie voor de periode Ook in andere opzichten was 2012 een productief jaar. Vergeleken met 2011 steeg het aantal afgenomen examens en toetsen met ongeveer tot in totaal bijna 1,5 miljoen. Er was veel belangstelling voor de eind 2011 gestarte proef met begeleid rijden voor jongeren. Het CBR behandelde meer aanvragen voor verklaringen van medische rijgeschiktheid. Samen met ketenpartners en brancheorganisaties bereidde het CBR zich met nieuwe en aangepaste examens voor op de invoering in 2013 van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Met onder andere een nieuwe website verbeterde het CBR de communicatie met klanten. Verbeterprogramma in was het tweede jaar van de uitvoering van het Verbeterprogramma In die twee jaar boekte het CBR op alle tien onderdelen van het programma resultaten. De financiële situatie is verbeterd, maar blijft een punt van aandacht. De examendivisies leveren hun producten en diensten op tijd. De professionalisering van de klachtenbehandeling werd ook in de ogen van de Nationale ombudsman met succes aangepakt. Het management en personeelsbeleid zijn vernieuwd. Uit een in 2012 uitgevoerd onafhankelijk medewerkersonderzoek bleek dat het algemene tevredenheidscijfer is gestegen van 6,7 in 2011 naar 7,4 in Dat is gelijk aan het gemiddelde van de Nationale Tevredenheidsindex, waaraan honderden organisaties meedoen. Het CBR loopt op schema met zijn verbeterprogramma, maar de organisatie is nog broos. Het ziekteverzuim is nog te hoog, het imago van het CBR is kwetsbaar en de geautomatiseerde systemen blijven aandacht vragen. Voor 2013 en 2014 staan daarom nog belangrijke verbeteringen 5 i

6 op het programma. Zo is in 2012 de voorbereiding gestart voor een herinrichting van het proces van medische keuringen. Een nieuw systeem voor de afname van theorie-examens moet het in 2014 mogelijk maken examens individueel en op de computer af te nemen. Het CBR neemt de kwaliteit van zijn (examen)locaties onder de loep met het doel de dienstverlening aan klanten en de werkomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Examens Het aantal theorie- en praktijkexamens voor particuliere bestuurders was in 2012 hoger dan verwacht. Vergeleken met 2011 steeg het aantal theorieexamens met ruim tot bijna Het aantal praktijkexamens nam met ruim toe tot meer dan Zowel bij de theorie- als praktijkexamens was er een piek in het aantal motorexamens door de aankondiging van nieuwe wetgeving met ingang van Die houdt voor motorrijders onder de 24 jaar in dat zij meer examens moeten afleggen om met een zware motor te mogen rijden. Verder was er veel belangstelling voor de proef met begeleid autorijden voor jongeren. Ruim jarigen deden het nieuwe 2toDrive-examen, veel meer dan de verwachte Als gevolg van de economische situatie daalde het aantal vakbekwaamheidsexamens met ruim tot ongeveer De daling deed zich bij bijna alle vakbekwaamheidsexamens voor. Het aantal examens voor vrachtauto s en de binnenvaartexamens daalden niet. De reserveringstermijnen voor de theorie-examens bleven in 2012 ondanks de stijging met een gemiddelde van twee tot drie weken ruim binnen de gestelde norm. Alleen in het tweede kwartaal stonden de termijnen tijdelijk onder druk. Over het gehele jaar voldeed de divisie Theorie voor 99 procent aan de normen. De praktijkexamendivisies voldeden de eerste drie kwartalen van 2012 voor honderd procent aan de normen. Door de onverwacht hogere piek in het aantal motorexamens en examens voor jonge bestuurders aan het eind van het jaar, was het percentage bij de divisie Rijvaardigheid in het laatste kwartaal tijdelijk lager (95 procent). Nieuwe rijbewijzen en examens Samen met de ketenpartners en brancheorganisaties bereidde CBR zich in 2012 voor op de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn op 19 januari De grootste wijziging in die richtlijn betreft het motorrijbewijs (A). Wie jonger is dan 24 jaar moet eerst examen doen op een lichte motor en later desgewenst op een zwaardere motor. Ook de bevoegdheid van het rijbewijs voor personenauto met aanhangwagen (BE) veranderde en de geldigheidsduur van de vrachtauto- en busrijbewijzen (C en D). Door de richtlijn komen er twee nieuwe rijbewijzen bij: een rijbewijs voor lichte vrachtauto s (C1) en voor kleine bussen (D1). Voor deze rijbewijzen zijn in 2012 nieuwe theorie- en praktijkexamens ontwikkeld en getest. Ten slotte moesten de rijprocedures worden aangepast voor alle rijbewijzen uitgezonderd die voor de brommobiel. Met folders, de website en informatiebijeenkomsten voor examinatoren en opleiders besteedde het CBR gericht aandacht aan de communicatie over de veranderingen. 6 i

7 Medische rijgeschiktheid In 2012 nam het CBR ruim aanvragen voor een verklaring van medische rijgeschiktheid in behandeling, bijna meer dan in Bij bijna aanvragen was het nodig meer informatie van de klant of keuringsarts te vragen, de klant te verwijzen naar een specialist of een rijtest af te nemen. Het CBR behaalde bij de onderzoeken naar medische rijgeschiktheid nog niet de resultaten die het zich ten doel heeft gesteld. In 2012 werd gemiddeld 97 procent van de aanvragen binnen de norm van 16 weken afgerond. Gestreefd wordt naar 98 procent. Een structurele oplossing is volgens het CBR alleen mogelijk door het proces van medische keuringen volledig te herzien en het ICT-systeem grondig te verbeteren. De eerste stappen hiervoor zijn in 2012 gezet. In 2012 startte het CBR met het oppakken van een regierol bij de medische keuringen. Het CBR heeft onder meer handleidingen en formats opgesteld voor medisch specialisten, een speciaal telefoonnummer geopend voor keurende artsen, lezingen gegeven bij patiëntenverenigingen en meegewerkt aan websites van patiëntenverenigingen. of drugs. Het aantal onderzoeken naar rijgeschiktheid en het aantal opgelegde educatieve maatregelen nam daardoor eveneens toe. Het aantal opgelegde educatieve maatregelen in verband met alcohol en gedrag bedroeg in 2012 ongeveer Het Alcoholslotprogramma werd ruim keer opgelegd. Meer educatieve maatregelen voor alcoholovertreders In 2012 zijn 35 procent meer mededelingen van de politie binnengekomen in verband met alcoholovertredingen, verkeersgevaarlijk rijgedrag en vermoeden van ongeschiktheid in verband met een medische aandoening Verbetering communicatie Voor de verbetering van de communicatie met klanten heeft het CBR zowel voor de korte als de lange termijn actie ondernomen. Gestart is met de verbetering van de dagelijkse communicatie met klanten via mail, 7 i

8 brieven, de website en folders. Gekozen is voor een planmatige aanpak waarbij de communicatie per klantproces wordt verbeterd. In 2012 is eerst de tone of voice beschreven die hoort bij de klantbenadering zoals het CBR die voor ogen heeft. Daarna is de communicatie met klanten die een rijbewijs willen halen, geanalyseerd, herschreven en getest. kunnen kandidaten voor het personenautorijbewijs die geen medische beperking hebben, zelf een zogenoemde Eigen verklaring over hun medische geschiktheid digitaal indienen via Mijn CBR. Sinds begin 2013 is het mogelijk alle typen Eigen verklaringen (senioren, beroepschauffeurs) via Mijn CBR digitaal aan te vragen. Klanten hoeven het formulier niet meer op te halen bij hun gemeente. In oktober 2012 is de vernieuwde website van het CBR online gegaan. Belangrijkste wijziging is dat de website beter is afgestemd op de informatiebehoeften van klanten. Dit heeft onder andere geleid tot een geheel nieuwe homepage. In 2012 handelde de Klantenservice van het CBR zo n telefoongesprekken af en meer dan berichten. De afdeling investeerde in de verbetering van gesprekstechnieken en verhoging van de kwaliteit van de gesprekken. Voor de langere termijn is in 2012 met behulp van kwalitatief onderzoek vastgesteld wat de behoeften van de verschillende klantgroepen zijn en hoe zij de CBR-producten nu beleven. Deze informatie heeft het CBR onder andere gebruikt om ten behoeve van zijn strategie voor te bepalen hoe de ideale toekomstige dienstverlening eruit ziet. Mijn CBR Het CBR heeft in 2012 de digitale dienstverlening verbeterd voor mensen die een Verklaring van rijgeschiktheid willen aanvragen. Sinds medio 2012 Omvorming tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan In 2012 is de omvorming van CBR voorbereid tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) per 1 januari Het CBR was een privaatrechtelijk zbo, maar voert uitsluitend publieke taken uit. Door de omvorming zijn de bevoegdheden van de minister uitgebreid. Het gaat om zaken als benoeming van de directie, goedkeuring van de begroting en tarieven en vaststelling van het takenpakket. Het toezicht door de Raad van Toezicht en de rol van het ministerie daarbij verandert hierdoor. In lijn met de zbo-wetgeving heeft het CBR gewerkt aan de instelling van een centrale gebruikersraad en vier subraden die voorjaar 2013 van start gaan. De subraden hebben elk een ander aandachtsgebied: klantervaringen van particuliere bestuurders, beoordelingen van rijgeschiktheid, rijopleidingen en vakbekwaamheid van professionele bestuurders. Positief financieel resultaat Het CBR boekte in 2012 een positief financieel exploitatieresultaat van 2,8 miljoen euro. Hierdoor is het eigen vermogen van het CBR gestegen van 4,6 miljoen eind 2011 naar 7,4 miljoen euro eind Een op verzoek van de minister uitgevoerd extern accountantsonderzoek geeft aan dat 8 i

9 een bedrag van gemiddeld 8,5 miljoen euro voldoende is voor de opvang van bedrijfsrisico s. Het CBR heeft aangegeven dit normniveau acceptabel te vinden, onder de voorwaarde dat het CBR kan beschikken over voldoende kredietfaciliteiten bij het ministerie van Financiën. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu dient zich hiervoor garant te stellen. De omzet steeg van 108,8 miljoen euro in 2011 naar 115,1 miljoen euro in De tarieven van het CBR worden in de toekomst gebaseerd op de kosten die aan een product verbonden zijn. Nu worden niet alle producten kostendekkend aan de klant geleverd. De kruissubsidiëring die hierdoor nu nog plaatsvindt tussen producten wordt in vier jaar afgebouwd. Dan moeten de tarieven de kosten dekken. Het gemiddelde klanttarief gaat in 2013 met ongeveer 7 procent omlaag. Dit is een gevolg van de nieuwe zbo-status van het CBR, waardoor de btw-plicht vervalt. De minister heeft de tarieven voor 2013 goedgekeurd. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling voor verhoging van de keuringsleeftijd voor medische rijgeschiktheid van 70 naar 75 jaar. Als gevolg van deze wetswijziging zullen er bij het CBR zo n 30 procent minder aanvragen voor medische verklaringen binnenkomen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari In verband met de personele gevolgen voor het CBR is met de vakbonden een sociaal plan afgesproken. Strategie Directie, managers en medewerkers hebben in 2012 een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomstige dienstverlening van het CBR. In die visie moet de klant in 2016 nog steeds kunnen rekenen op een goede en professionele beoordeling, maar moet daarnaast de totale klantervaring zijn verbeterd. De veranderingen die voor het realiseren hiervan nodig zijn, worden de komende jaren fasegewijs ingevoerd. Het CBR is zich ervan bewust dat de best mogelijke dienstverlening wordt geleverd door gemotiveerde medewerkers. Daarom werkt het aan een gezond werkklimaat. 9 i

10 Kerncijfers 2011 en Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfiets en brommobiel Tussentijdse toetsen Nader onderzoeken rijvaardigheid Examens professionals praktijk en theorie In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie Educatieve maatregelen en Alcoholslotprogramma Telefoongesprekken Klantenservice ca ca Personeel (per jaareinde) fte fte Omzet (in miljoen euro s) 115,1 108,8 10 i

11 Profiel CBR Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Het geeft verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid af aan particuliere en professionele bestuurders. Het CBR voert deze taken uit namens de minister van Infrastructuur en Milieu met als doel een grotere verkeersveiligheid in Nederland. Het CBR werkt voortdurend aan de vernieuwing van zijn processen en producten om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. De activiteiten van het CBR zijn: - Theorie- en praktijkexamens afnemen van motorrijders, automobilisten en bromfietsers. - Beroepsexamens afnemen van aanstaande en ervaren professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-examens van beroeps- en privévliegers. Verplichte nascholingscursussen certificeren voor goederen- en personenvervoerchauffeurs en toezicht houden op de uitvoering van deze cursussen. - De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders beoordelen en de eventueel voor hen benodigde aanpassingen aan het voertuig. - De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van bestuurders onderzoeken bij een vermoeden van ongeschiktheid, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding. - Educatieve maatregelen opleggen, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer. 11 i

12 Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 55 examenlocaties in het land. CBR voert zijn opdracht uit met zo n 1200 gedreven collega s op locaties door het hele land. Die zijn zich zeer bewust van hun grote verantwoordelijkheid. Zij staan in de eerste plaats voor het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid. Tegelijk begrijpen zij hoe belangrijk mobiliteit is voor de individuele burger of professional die zij beoordelen en welke spanning en emotie er soms komt kijken bij een examen of medische keuring. Zij werken aan een vlotte en correcte verwerking van de vele aanvragen voor een examen of een verklaring van rijgeschiktheid, en aan een professionele beoordeling van verkeersdeelnemers. Er wordt dus veel van onze mensen gevraagd: vakkennis, scherpte bij de beoordeling en het vermogen om op een goede manier met mensen om te gaan. Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op het gebied van verkeersveiligheid: - Met brancheorganisaties BOVAG, Federatie Autorijschool Management (FAM) en Vereniging Rijschool Belang (VRB) overlegt het CBR over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. - Met de partners bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de gemeenten en de politie voert het CBR veelvuldig en intensief overleg om alle activiteiten rond het rijbewijs goed op elkaar af te stemmen. - Met partijen in de gezondheidszorg onderhoudt het CBR contacten in verband met de beoordeling van de medische rijgeschikt van automobilisten. - Door zijn actieve rol in de internationale organisatie van exameninstituten (CIECA) draagt het CBR bij aan de totstandkoming van richtlijnen van de Europese Unie om de regelgeving voor rijbewijzen binnen Europa te harmoniseren. 12 i

13 Voortgang Verbeterprogramma In 2012 boekte het CBR op alle onderdelen van het Verbeterprogramma vooruitgang. Zo werd het jaar opnieuw afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Behalve tijdens een onverwacht hogere piek aan het eind van het jaar, leverden de examendivisies hun producten en diensten op tijd. CBR pakte met succes de professionalisering van de klachtenbehandeling aan. En uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de tevredenheid van medewerkers is toegenomen. Eind 2010 stelde de nieuw aangetreden directie van het CBR het Verbeterprogramma op was het tweede jaar van de uitvoering van dit Verbeterprogramma. In die twee jaar is veel bereikt, maar er staat ook nog veel op het programma voor 2013 en Naast de acties uit het Verbeterprogramma legde de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving een aanzienlijk beslag op de verandercapaciteit van het CBR. De belangrijkste waren de proef met begeleid rijden voor jonge bestuurders (2toDrive), het Alcoholslotprogramma en de derde Europese richtlijn voor rijbewijzen. Tegelijkertijd werkte het CBR aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met de opstelling van zijn strategie voor de periode Verbeteringen in 2012 De belangrijkste verbeteringen in 2012 zijn hieronder kort samengevat. Over de meeste onderwerpen is meer gedetailleerde informatie te vinden in de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag. Financiën verbeterd Het CBR behaalde in 2012 een positief exploitatieresultaat van 2,8 miljoen euro. In 2011 was het (positieve) exploitatieresultaat ca. 1,5 miljoen euro; in 2010 ging het nog om een negatief resultaat van 4 miljoen euro. Het eigen vermogen is in deze twee jaar gestegen van ca. 3 miljoen euro naar 7,4 miljoen euro. In 2012 is op verzoek van de minister een extern accountantsonderzoek uitgevoerd naar het benodigde eigen vermogen van het CBR. Hieruit bleek dat een bedrag van gemiddeld 8,5 miljoen euro voldoende is voor de opvang van bedrijfsrisico s. Pensioen en arbeidsvoorwaarden beheersbaar De pensioenvoorziening van het CBR is per 1 januari 2012 ondergebracht bij het ABP. Het CBR-pensioen is daarmee overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. In opdracht van de CBR-directie en de OR is in 2012 een onderzoek met een forensisch karakter uitgevoerd naar de geldstromen van 13 i

14 het zogeheten Toeslagfonds in de periode Aanleiding waren vermoedens van de OR dat zich rond de pensioengelden van CBR-werknemers onregelmatigheden hadden voorgedaan. In het onderzoek zijn meerdere onregelmatigheden van uiteenlopende aard en ernst vastgesteld. De onderzoekers geven echter aan dat er geen sprake is geweest van bevoordeling van partijen of personen. Ook zijn de geconstateerde onregelmatigheden in de daarop volgende jaren grotendeels gecorrigeerd. Aan actuarissen is gevraagd de onderzoeksresultaten financieel te beoordelen. Zij komen tot de algemene conclusie dat werknemers en pensioengerechtigden niet financieel zijn benadeeld. Zij doen de suggestie een bedrag van euro te storten in het nieuwe Toeslagendepot pensioenregeling ter compensatie van een renteverschil. Het CBR heeft eind 2012 met de vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao voor Dit heeft begin januari 2013 geleid tot een onderhandelingsresultaat. Er komt een incidentele uitkering van twee maal 1 procent (februari en september 2013). Er is geen structurele loonsverhoging afgesproken. Tarieven op basis van kostprijs De tarieven van het CBR worden in de toekomst gebaseerd op de kosten die aan een product verbonden zijn. Nu worden niet alle producten kostendekkend aan de klant geleverd. De kruissubsidiëring die hierdoor nu nog plaatsvindt tussen producten, wordt in vier jaar afgebouwd. Dan moeten de tarieven de kosten dekken. Het gemiddelde klanttarief gaat in 2013 met ongeveer 7 procent omlaag. Dit is het gevolg van de nieuwe zbo-status van het CBR, waardoor de btw-verplicht vervalt. De minister heeft de tarieven voor 2013 goedgekeurd. 14 i

15 Examendivisies leveren hun producten en diensten op tijd Hoewel het aantal theorie-examens het gehele jaar hoger was dan verwacht, voldeed de divisie Theorie in 2012 voor 99 procent aan de normen. De praktijkexamendivisies voldeden de eerste drie kwartalen van 2012 voor honderd procent aan de normen. Door een onverwacht hogere piek in het aantal motorexamens en examens voor jonge bestuurders aan het eind van het jaar, was het percentage bij de divisie Rijvaardigheid in het laatste kwartaal tijdelijk lager (95 procent). Betere communicatie met klanten en inspelen op hun behoeften Voor de verbetering van de communicatie met klanten heeft het CBR zowel voor de korte als de lange termijn actie ondernomen. Gestart is met de verbetering van de dagelijkse communicatie met klanten via mail, brieven, folders en vernieuwing van de website. Gekozen is voor een planmatige aanpak. De communicatie wordt per klantproces verbeterd. Voor de langere termijn is in 2012 met behulp van kwalitatief onderzoek vastgesteld wat de behoeften van de verschillende klantgroepen zijn en hoe klanten de CBR-producten nu beleven. CBR heeft de resultaten onder meer gebruikt om ten behoeve van zijn strategie voor te bepalen hoe de toekomstige dienstverlening eruit moet zien. Uitgangspunt is dat alle klanten die met het CBR te maken hebben, tevreden moeten zijn over de manier waarop zij zijn behandeld. Professionele klachtenbehandeling Het CBR heeft in 2012 de professionalisering van de klachtenbehandeling met succes aangepakt. Ieder kwartaal wordt een specifiek op klachtenbehandeling gericht klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt een stijgende tevredenheid. Het CBR heeft zich in 2011 aangesloten bij het rijksbrede project Prettig contact met de overheid. Voor de klachtenbehandeling betekent dit snel telefonisch contact met burgers en een oplossingsgerichte houding. CBR werkt voor de klachtenbehandeling intensief samen met de Nationale ombudsman. Sinds 1 januari 2012 is een tijdelijk klachtenloket bij de Nationale ombudsman ingericht waar burgers terecht kunnen die problemen ondervinden bij de interne klachtenbehandeling door het CBR. Naar aanleiding van de evaluatie van dit klachtenloket heeft de ombudsman geconstateerd dat het CBR succesvol is in de ontwikkeling van zijn klachtenbehandeling. Medische keuringen vragen om nieuwe aanpak Bij de medische keuringen behaalt het CBR ondanks de extra inspanningen nog niet de gewenste resultaten. Duidelijk is geworden dat alleen een volledig nieuwe inrichting van het proces en een grondige verbetering van het ICT-systeem tot blijvende oplossingen kunnen leiden. Het CBR heeft hiervoor inmiddels de eerste stappen gezet. Jaarlijks komen zo n zogenoemde Eigen verklaringen bij het CBR binnen over medische rijgeschiktheid. Over meer dan 70 procent daarvan kan het CBR direct een besluit nemen op basis van het ingevulde formulier. In veel gevallen is het CBR echter voor de voortgang van de procedure afhankelijk van de klant of de arts. Zo heeft het CBR bij meer dan klanten meer informatie nodig van de klant of de keuringsarts. Meer dan klanten worden overeenkomstig de regelgeving 15 i

16 verwezen naar een medisch specialist. Verder is bij meer dan klanten een rijtest nodig bij het CBR om een goed besluit te kunnen nemen over de rijgeschiktheid. Nieuw systeem voor afname theorie-examens Het CBR heeft in 2012 flinke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de afname van theorie-examens. Met het nieuwe systeem doen theoriekandidaten individueel examen op de computer in plaats van klassikaal en audiovisueel. Het systeem, dat in 2014 in gebruik wordt genomen, speelt beter in op de wens van de klant om binnen grenzen zijn eigen tempo te bepalen. Management en personeelsbeleid vernieuwd Op veel plaatsen in de organisatie zijn nieuwe managers aangesteld. Het personeelsbeleid is vernieuwd en in lijn gebracht met de visie van het CBR. Opleidingen en werkoverleggen hebben een impuls gekregen. Uit het in 2012 gehouden onafhankelijke medewerkersonderzoek blijkt dat het algemene tevredenheidscijfer is gestegen van 6,7 in 2011 naar 7,4 in Dit is gelijk aan het gemiddelde van de Nationale Tevredenheidsindex, waaraan honderden organisaties meedoen. Verbetering governance Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) geworden. Het CBR was een privaatrechtelijk zbo (stichting), maar voert uitsluitend publieke taken uit. Door de omzetting zijn de bevoegdheden van de minister van Infrastructuur en Milieu uitgebreid. Het gaat om zaken als benoeming van de directie, goedkeuring van de begroting en tarieven en vaststellen van het takenpakket. Het ministerie heeft een nieuwe toezichtvisie opgesteld. Voorjaar 2013 gaat een centrale gebruikersraad met vier subraden van start. 16 i

17 Locatiebeleid onder de loep Het CBR neemt zijn locatiebeleid onder de loep om de dienstverlening aan klanten en de werkomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Een professionele en prettige uitstraling van de locaties krijgt extra aandacht. De plannen moeten ook leiden tot een betere benutting van locaties tegen een goede prijs. Strategie vriendelijke benadering. Het CBR wil met zijn dienstverlening beter aansluiten bij die veranderde verwachtingen. Per proces dat een klant bij het CBR doorloopt (voor het halen van een rijbewijs, het aanvragen van een verklaring van medische rijgeschiktheid enz.) is de ideale klantreis vastgesteld. In een volgende fase is in kaart gebracht welke veranderingen nodig zijn om de ideale klantreizen te realiseren en hoe en wanneer het CBR die kan doorvoeren. Parallel aan het met de minister afgesproken Verbeterprogramma werkte het CBR in 2012 aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met zijn strategie voor de periode De ambitie van het CBR is zich verder te ontwikkelen tot een professionele publieke dienstverlener, die de klant de best mogelijke klantervaring biedt. Dat betekent dat klanten de toetsen en examens als vakkundig en eerlijk ervaren, dat zij zeer tevreden zijn over de dienstverlening door de CBR-medewerkers (gemak, snelheid, flexibiliteit, prettig contact) en dat zij hiervoor een redelijk tarief blijven betalen. In de visie van het CBR moet de klant in 2016 nog steeds kunnen rekenen op een goede en professionele beoordeling, maar daarnaast moet de totale klantervaring zijn verbeterd. De verwachtingen van klanten zijn in de afgelopen jaren veranderd. Natuurlijk willen zij een professionele beoordeling, maar klanten verwachten ook de beste service, goede informatie, ruime openingstijden, keuzemogelijkheden, een prettige ontvangst en een persoonlijke en Reserveringstermijnen en reactietijden moeten korter worden en het CBR moet die altijd waarmaken. Het contact met het CBR moet informeler en menselijker worden en de locaties prettiger, waardoor de klant zich meer op zijn gemak zal voelen. Het CBR moet verder een sterkere regiefunctie in de keten krijgen en ervoor zorgen dat klanten vanaf het allereerste begin goed zijn geïnformeerd en precies weten wat zij kunnen verwachten. Het CBR is zich ervan bewust dat de best mogelijke dienstverlening wordt geleverd door gemotiveerde mensen met gedeelde prioriteiten. Dat vraagt om het opbouwen van een gezond werkklimaat dat wordt gekenmerkt door openheid, transparantie en respect. De strategie is door directie, managers en medewerkers gezamenlijk ontwikkeld. Eind 2012 is de strategie afgerond. Gekozen is voor een fasegewijze invoering in de periode i

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst

Jaarverslag 2002. Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Jaarverslag 2002 Rijsimulators: verkeerstraining met toekomst Inhoud Deel een, Jaarverslag 2002 5 1 2002 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Zorgen voor bejegening

Zorgen voor bejegening Opdrachtgever IWI Zorgen voor bejegening Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Cliëntbejegening Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 31 oktober 2006 Categorie Toezicht en functioneren van sociale

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie