Jaarverslag Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 i

2 Verandering en vernieuwing 2012 was voor het CBR een jaar van verandering en vernieuwing. Veranderingen in onze producten, zoals de invoering van begeleid autorijden voor jongeren, een alcoholslot voor zware alcoholovertreders en de ontwikkeling van nieuwe examens voor jonge motorrijders en chauffeurs van kleine vrachtauto s en bussen. En organisatorische veranderingen, zoals de omvorming van het CBR tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, de werving van een groot aantal nieuwe managers en de professionalisering van onze klachtenbehandeling. En niet alleen bleef de winkel tijdens deze verbouwingen open, er kwamen ook veel meer klanten in de CBR-winkel. Het CBR nam bijna 1,5 miljoen examens af in 2012, zo n meer dan in 2011, en behandelde meer aanvragen voor verklaringen van medische rijgeschiktheid. Nadat de minister eind 2011 het CBR als organisatie het groene licht had gegeven, vonden we het tijd om verder vooruit te kijken. In een visietraject met alle managers en medewerkers hebben we in 2012 de vraag beantwoord: waar willen we met het CBR naar toe en hoe komen we daar? Het is niet genoeg als het CBR klanten professioneel beoordeelt tegen een redelijke prijs. Klanten verwachten meer, ook van publieke dienstverleners. Zij willen van tevoren duidelijke informatie over wat hen te wachten staat, een flexibele opstelling, geen bureaucratie, informeel en menselijk contact en snelle dienstverlening op een prettige locatie. 2 i

3 In de CBR-strategie hebben we onze ambities vastgelegd. Alle klanten die met het CBR te maken hebben, moeten tevreden zijn over de manier waarop zij zijn behandeld. Ook als zij dat rijexamen niet hebben gehaald of om medische redenen geen verlenging van hun rijbewijs krijgen. Het CBR wil de beste klantervaring bieden, niet meer en niet minder. Over welke veranderingen daarvoor nodig zijn, ging in 2012 het gesprek met de managers en medewerkers. Deze dialoog aangaan vinden we belangrijk. Want alleen met gedeelde prioriteiten, goede samenwerking en de inbreng van iedere medewerker kan het CBR zijn doel bereiken. Daarvoor is het ook nodig dat het CBR blijft werken aan onderling vertrouwen en een gezond werkklimaat. Het CBR heeft een aantal bewogen jaren achter de rug waarin binnen de organisatie veel is veranderd. Ook de komende jaren blijft de druk op de organisatie groot en is de financiële ruimte klein. Dat is niet altijd gemakkelijk voor de medewerkers. Gelukkig werpen alle veranderingen wel hun vruchten af. Het CBR heeft zijn processen beter in de hand en de prestaties zijn grotendeels op orde. We hebben de wensen van onze klanten scherper voor ogen. Nu we ook de kaders voor de toekomst helder hebben, kan het CBR met enthousiasme bouwen aan de moderne, professionele dienstverlener die het wil zijn. Susi Zijderveld René Verstraeten Algemeen directeur Financieel directeur 3 i

4 Inhoud Voorwoord CBR in 2012 in het kort Kerncijfers 2011 en 2012 Profiel CBR Voortgang Verbeterprogramma Verbeteringen in 2012 Strategie Producten en diensten Theorie Rijvaardigheid CCV Rijgeschiktheid Communicatie Projectenbureau ICT Inkoop en facilitaire zaken Risicobeheersing en controle Verslag Raad van Toezicht Governance Financiële resultaten en vooruitzichten Jaarrekening 2012 Toelichting op de jaarrekening 2012 Controleverklaring onafhankelijke accountant Organisatie Personeel Klantenservice Klachtenbehandeling Bijlage CBR in cijfers in

5 CBR in 2012 in het kort In 2012 boekte het CBR op alle onderdelen van het Verbeterprogramma vooruitgang. Tegelijkertijd werkten management en medewerkers gezamenlijk aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met de opstelling van een ambitieuze strategie voor de periode Ook in andere opzichten was 2012 een productief jaar. Vergeleken met 2011 steeg het aantal afgenomen examens en toetsen met ongeveer tot in totaal bijna 1,5 miljoen. Er was veel belangstelling voor de eind 2011 gestarte proef met begeleid rijden voor jongeren. Het CBR behandelde meer aanvragen voor verklaringen van medische rijgeschiktheid. Samen met ketenpartners en brancheorganisaties bereidde het CBR zich met nieuwe en aangepaste examens voor op de invoering in 2013 van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Met onder andere een nieuwe website verbeterde het CBR de communicatie met klanten. Verbeterprogramma in was het tweede jaar van de uitvoering van het Verbeterprogramma In die twee jaar boekte het CBR op alle tien onderdelen van het programma resultaten. De financiële situatie is verbeterd, maar blijft een punt van aandacht. De examendivisies leveren hun producten en diensten op tijd. De professionalisering van de klachtenbehandeling werd ook in de ogen van de Nationale ombudsman met succes aangepakt. Het management en personeelsbeleid zijn vernieuwd. Uit een in 2012 uitgevoerd onafhankelijk medewerkersonderzoek bleek dat het algemene tevredenheidscijfer is gestegen van 6,7 in 2011 naar 7,4 in Dat is gelijk aan het gemiddelde van de Nationale Tevredenheidsindex, waaraan honderden organisaties meedoen. Het CBR loopt op schema met zijn verbeterprogramma, maar de organisatie is nog broos. Het ziekteverzuim is nog te hoog, het imago van het CBR is kwetsbaar en de geautomatiseerde systemen blijven aandacht vragen. Voor 2013 en 2014 staan daarom nog belangrijke verbeteringen 5 i

6 op het programma. Zo is in 2012 de voorbereiding gestart voor een herinrichting van het proces van medische keuringen. Een nieuw systeem voor de afname van theorie-examens moet het in 2014 mogelijk maken examens individueel en op de computer af te nemen. Het CBR neemt de kwaliteit van zijn (examen)locaties onder de loep met het doel de dienstverlening aan klanten en de werkomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Examens Het aantal theorie- en praktijkexamens voor particuliere bestuurders was in 2012 hoger dan verwacht. Vergeleken met 2011 steeg het aantal theorieexamens met ruim tot bijna Het aantal praktijkexamens nam met ruim toe tot meer dan Zowel bij de theorie- als praktijkexamens was er een piek in het aantal motorexamens door de aankondiging van nieuwe wetgeving met ingang van Die houdt voor motorrijders onder de 24 jaar in dat zij meer examens moeten afleggen om met een zware motor te mogen rijden. Verder was er veel belangstelling voor de proef met begeleid autorijden voor jongeren. Ruim jarigen deden het nieuwe 2toDrive-examen, veel meer dan de verwachte Als gevolg van de economische situatie daalde het aantal vakbekwaamheidsexamens met ruim tot ongeveer De daling deed zich bij bijna alle vakbekwaamheidsexamens voor. Het aantal examens voor vrachtauto s en de binnenvaartexamens daalden niet. De reserveringstermijnen voor de theorie-examens bleven in 2012 ondanks de stijging met een gemiddelde van twee tot drie weken ruim binnen de gestelde norm. Alleen in het tweede kwartaal stonden de termijnen tijdelijk onder druk. Over het gehele jaar voldeed de divisie Theorie voor 99 procent aan de normen. De praktijkexamendivisies voldeden de eerste drie kwartalen van 2012 voor honderd procent aan de normen. Door de onverwacht hogere piek in het aantal motorexamens en examens voor jonge bestuurders aan het eind van het jaar, was het percentage bij de divisie Rijvaardigheid in het laatste kwartaal tijdelijk lager (95 procent). Nieuwe rijbewijzen en examens Samen met de ketenpartners en brancheorganisaties bereidde CBR zich in 2012 voor op de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn op 19 januari De grootste wijziging in die richtlijn betreft het motorrijbewijs (A). Wie jonger is dan 24 jaar moet eerst examen doen op een lichte motor en later desgewenst op een zwaardere motor. Ook de bevoegdheid van het rijbewijs voor personenauto met aanhangwagen (BE) veranderde en de geldigheidsduur van de vrachtauto- en busrijbewijzen (C en D). Door de richtlijn komen er twee nieuwe rijbewijzen bij: een rijbewijs voor lichte vrachtauto s (C1) en voor kleine bussen (D1). Voor deze rijbewijzen zijn in 2012 nieuwe theorie- en praktijkexamens ontwikkeld en getest. Ten slotte moesten de rijprocedures worden aangepast voor alle rijbewijzen uitgezonderd die voor de brommobiel. Met folders, de website en informatiebijeenkomsten voor examinatoren en opleiders besteedde het CBR gericht aandacht aan de communicatie over de veranderingen. 6 i

7 Medische rijgeschiktheid In 2012 nam het CBR ruim aanvragen voor een verklaring van medische rijgeschiktheid in behandeling, bijna meer dan in Bij bijna aanvragen was het nodig meer informatie van de klant of keuringsarts te vragen, de klant te verwijzen naar een specialist of een rijtest af te nemen. Het CBR behaalde bij de onderzoeken naar medische rijgeschiktheid nog niet de resultaten die het zich ten doel heeft gesteld. In 2012 werd gemiddeld 97 procent van de aanvragen binnen de norm van 16 weken afgerond. Gestreefd wordt naar 98 procent. Een structurele oplossing is volgens het CBR alleen mogelijk door het proces van medische keuringen volledig te herzien en het ICT-systeem grondig te verbeteren. De eerste stappen hiervoor zijn in 2012 gezet. In 2012 startte het CBR met het oppakken van een regierol bij de medische keuringen. Het CBR heeft onder meer handleidingen en formats opgesteld voor medisch specialisten, een speciaal telefoonnummer geopend voor keurende artsen, lezingen gegeven bij patiëntenverenigingen en meegewerkt aan websites van patiëntenverenigingen. of drugs. Het aantal onderzoeken naar rijgeschiktheid en het aantal opgelegde educatieve maatregelen nam daardoor eveneens toe. Het aantal opgelegde educatieve maatregelen in verband met alcohol en gedrag bedroeg in 2012 ongeveer Het Alcoholslotprogramma werd ruim keer opgelegd. Meer educatieve maatregelen voor alcoholovertreders In 2012 zijn 35 procent meer mededelingen van de politie binnengekomen in verband met alcoholovertredingen, verkeersgevaarlijk rijgedrag en vermoeden van ongeschiktheid in verband met een medische aandoening Verbetering communicatie Voor de verbetering van de communicatie met klanten heeft het CBR zowel voor de korte als de lange termijn actie ondernomen. Gestart is met de verbetering van de dagelijkse communicatie met klanten via mail, 7 i

8 brieven, de website en folders. Gekozen is voor een planmatige aanpak waarbij de communicatie per klantproces wordt verbeterd. In 2012 is eerst de tone of voice beschreven die hoort bij de klantbenadering zoals het CBR die voor ogen heeft. Daarna is de communicatie met klanten die een rijbewijs willen halen, geanalyseerd, herschreven en getest. kunnen kandidaten voor het personenautorijbewijs die geen medische beperking hebben, zelf een zogenoemde Eigen verklaring over hun medische geschiktheid digitaal indienen via Mijn CBR. Sinds begin 2013 is het mogelijk alle typen Eigen verklaringen (senioren, beroepschauffeurs) via Mijn CBR digitaal aan te vragen. Klanten hoeven het formulier niet meer op te halen bij hun gemeente. In oktober 2012 is de vernieuwde website van het CBR online gegaan. Belangrijkste wijziging is dat de website beter is afgestemd op de informatiebehoeften van klanten. Dit heeft onder andere geleid tot een geheel nieuwe homepage. In 2012 handelde de Klantenservice van het CBR zo n telefoongesprekken af en meer dan berichten. De afdeling investeerde in de verbetering van gesprekstechnieken en verhoging van de kwaliteit van de gesprekken. Voor de langere termijn is in 2012 met behulp van kwalitatief onderzoek vastgesteld wat de behoeften van de verschillende klantgroepen zijn en hoe zij de CBR-producten nu beleven. Deze informatie heeft het CBR onder andere gebruikt om ten behoeve van zijn strategie voor te bepalen hoe de ideale toekomstige dienstverlening eruit ziet. Mijn CBR Het CBR heeft in 2012 de digitale dienstverlening verbeterd voor mensen die een Verklaring van rijgeschiktheid willen aanvragen. Sinds medio 2012 Omvorming tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan In 2012 is de omvorming van CBR voorbereid tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) per 1 januari Het CBR was een privaatrechtelijk zbo, maar voert uitsluitend publieke taken uit. Door de omvorming zijn de bevoegdheden van de minister uitgebreid. Het gaat om zaken als benoeming van de directie, goedkeuring van de begroting en tarieven en vaststelling van het takenpakket. Het toezicht door de Raad van Toezicht en de rol van het ministerie daarbij verandert hierdoor. In lijn met de zbo-wetgeving heeft het CBR gewerkt aan de instelling van een centrale gebruikersraad en vier subraden die voorjaar 2013 van start gaan. De subraden hebben elk een ander aandachtsgebied: klantervaringen van particuliere bestuurders, beoordelingen van rijgeschiktheid, rijopleidingen en vakbekwaamheid van professionele bestuurders. Positief financieel resultaat Het CBR boekte in 2012 een positief financieel exploitatieresultaat van 2,8 miljoen euro. Hierdoor is het eigen vermogen van het CBR gestegen van 4,6 miljoen eind 2011 naar 7,4 miljoen euro eind Een op verzoek van de minister uitgevoerd extern accountantsonderzoek geeft aan dat 8 i

9 een bedrag van gemiddeld 8,5 miljoen euro voldoende is voor de opvang van bedrijfsrisico s. Het CBR heeft aangegeven dit normniveau acceptabel te vinden, onder de voorwaarde dat het CBR kan beschikken over voldoende kredietfaciliteiten bij het ministerie van Financiën. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu dient zich hiervoor garant te stellen. De omzet steeg van 108,8 miljoen euro in 2011 naar 115,1 miljoen euro in De tarieven van het CBR worden in de toekomst gebaseerd op de kosten die aan een product verbonden zijn. Nu worden niet alle producten kostendekkend aan de klant geleverd. De kruissubsidiëring die hierdoor nu nog plaatsvindt tussen producten wordt in vier jaar afgebouwd. Dan moeten de tarieven de kosten dekken. Het gemiddelde klanttarief gaat in 2013 met ongeveer 7 procent omlaag. Dit is een gevolg van de nieuwe zbo-status van het CBR, waardoor de btw-plicht vervalt. De minister heeft de tarieven voor 2013 goedgekeurd. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling voor verhoging van de keuringsleeftijd voor medische rijgeschiktheid van 70 naar 75 jaar. Als gevolg van deze wetswijziging zullen er bij het CBR zo n 30 procent minder aanvragen voor medische verklaringen binnenkomen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari In verband met de personele gevolgen voor het CBR is met de vakbonden een sociaal plan afgesproken. Strategie Directie, managers en medewerkers hebben in 2012 een gezamenlijke visie ontwikkeld op de toekomstige dienstverlening van het CBR. In die visie moet de klant in 2016 nog steeds kunnen rekenen op een goede en professionele beoordeling, maar moet daarnaast de totale klantervaring zijn verbeterd. De veranderingen die voor het realiseren hiervan nodig zijn, worden de komende jaren fasegewijs ingevoerd. Het CBR is zich ervan bewust dat de best mogelijke dienstverlening wordt geleverd door gemotiveerde medewerkers. Daarom werkt het aan een gezond werkklimaat. 9 i

10 Kerncijfers 2011 en Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfiets en brommobiel Tussentijdse toetsen Nader onderzoeken rijvaardigheid Examens professionals praktijk en theorie In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie Educatieve maatregelen en Alcoholslotprogramma Telefoongesprekken Klantenservice ca ca Personeel (per jaareinde) fte fte Omzet (in miljoen euro s) 115,1 108,8 10 i

11 Profiel CBR Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Het geeft verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid en rijgeschiktheid af aan particuliere en professionele bestuurders. Het CBR voert deze taken uit namens de minister van Infrastructuur en Milieu met als doel een grotere verkeersveiligheid in Nederland. Het CBR werkt voortdurend aan de vernieuwing van zijn processen en producten om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. De activiteiten van het CBR zijn: - Theorie- en praktijkexamens afnemen van motorrijders, automobilisten en bromfietsers. - Beroepsexamens afnemen van aanstaande en ervaren professionals in wegvervoer, binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-examens van beroeps- en privévliegers. Verplichte nascholingscursussen certificeren voor goederen- en personenvervoerchauffeurs en toezicht houden op de uitvoering van deze cursussen. - De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders beoordelen en de eventueel voor hen benodigde aanpassingen aan het voertuig. - De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van bestuurders onderzoeken bij een vermoeden van ongeschiktheid, bijvoorbeeld na een verkeersovertreding. - Educatieve maatregelen opleggen, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer. 11 i

12 Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 55 examenlocaties in het land. CBR voert zijn opdracht uit met zo n 1200 gedreven collega s op locaties door het hele land. Die zijn zich zeer bewust van hun grote verantwoordelijkheid. Zij staan in de eerste plaats voor het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid. Tegelijk begrijpen zij hoe belangrijk mobiliteit is voor de individuele burger of professional die zij beoordelen en welke spanning en emotie er soms komt kijken bij een examen of medische keuring. Zij werken aan een vlotte en correcte verwerking van de vele aanvragen voor een examen of een verklaring van rijgeschiktheid, en aan een professionele beoordeling van verkeersdeelnemers. Er wordt dus veel van onze mensen gevraagd: vakkennis, scherpte bij de beoordeling en het vermogen om op een goede manier met mensen om te gaan. Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op het gebied van verkeersveiligheid: - Met brancheorganisaties BOVAG, Federatie Autorijschool Management (FAM) en Vereniging Rijschool Belang (VRB) overlegt het CBR over lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. - Met de partners bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de gemeenten en de politie voert het CBR veelvuldig en intensief overleg om alle activiteiten rond het rijbewijs goed op elkaar af te stemmen. - Met partijen in de gezondheidszorg onderhoudt het CBR contacten in verband met de beoordeling van de medische rijgeschikt van automobilisten. - Door zijn actieve rol in de internationale organisatie van exameninstituten (CIECA) draagt het CBR bij aan de totstandkoming van richtlijnen van de Europese Unie om de regelgeving voor rijbewijzen binnen Europa te harmoniseren. 12 i

13 Voortgang Verbeterprogramma In 2012 boekte het CBR op alle onderdelen van het Verbeterprogramma vooruitgang. Zo werd het jaar opnieuw afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Behalve tijdens een onverwacht hogere piek aan het eind van het jaar, leverden de examendivisies hun producten en diensten op tijd. CBR pakte met succes de professionalisering van de klachtenbehandeling aan. En uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de tevredenheid van medewerkers is toegenomen. Eind 2010 stelde de nieuw aangetreden directie van het CBR het Verbeterprogramma op was het tweede jaar van de uitvoering van dit Verbeterprogramma. In die twee jaar is veel bereikt, maar er staat ook nog veel op het programma voor 2013 en Naast de acties uit het Verbeterprogramma legde de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving een aanzienlijk beslag op de verandercapaciteit van het CBR. De belangrijkste waren de proef met begeleid rijden voor jonge bestuurders (2toDrive), het Alcoholslotprogramma en de derde Europese richtlijn voor rijbewijzen. Tegelijkertijd werkte het CBR aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met de opstelling van zijn strategie voor de periode Verbeteringen in 2012 De belangrijkste verbeteringen in 2012 zijn hieronder kort samengevat. Over de meeste onderwerpen is meer gedetailleerde informatie te vinden in de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag. Financiën verbeterd Het CBR behaalde in 2012 een positief exploitatieresultaat van 2,8 miljoen euro. In 2011 was het (positieve) exploitatieresultaat ca. 1,5 miljoen euro; in 2010 ging het nog om een negatief resultaat van 4 miljoen euro. Het eigen vermogen is in deze twee jaar gestegen van ca. 3 miljoen euro naar 7,4 miljoen euro. In 2012 is op verzoek van de minister een extern accountantsonderzoek uitgevoerd naar het benodigde eigen vermogen van het CBR. Hieruit bleek dat een bedrag van gemiddeld 8,5 miljoen euro voldoende is voor de opvang van bedrijfsrisico s. Pensioen en arbeidsvoorwaarden beheersbaar De pensioenvoorziening van het CBR is per 1 januari 2012 ondergebracht bij het ABP. Het CBR-pensioen is daarmee overgegaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. In opdracht van de CBR-directie en de OR is in 2012 een onderzoek met een forensisch karakter uitgevoerd naar de geldstromen van 13 i

14 het zogeheten Toeslagfonds in de periode Aanleiding waren vermoedens van de OR dat zich rond de pensioengelden van CBR-werknemers onregelmatigheden hadden voorgedaan. In het onderzoek zijn meerdere onregelmatigheden van uiteenlopende aard en ernst vastgesteld. De onderzoekers geven echter aan dat er geen sprake is geweest van bevoordeling van partijen of personen. Ook zijn de geconstateerde onregelmatigheden in de daarop volgende jaren grotendeels gecorrigeerd. Aan actuarissen is gevraagd de onderzoeksresultaten financieel te beoordelen. Zij komen tot de algemene conclusie dat werknemers en pensioengerechtigden niet financieel zijn benadeeld. Zij doen de suggestie een bedrag van euro te storten in het nieuwe Toeslagendepot pensioenregeling ter compensatie van een renteverschil. Het CBR heeft eind 2012 met de vakbonden onderhandeld over een nieuwe cao voor Dit heeft begin januari 2013 geleid tot een onderhandelingsresultaat. Er komt een incidentele uitkering van twee maal 1 procent (februari en september 2013). Er is geen structurele loonsverhoging afgesproken. Tarieven op basis van kostprijs De tarieven van het CBR worden in de toekomst gebaseerd op de kosten die aan een product verbonden zijn. Nu worden niet alle producten kostendekkend aan de klant geleverd. De kruissubsidiëring die hierdoor nu nog plaatsvindt tussen producten, wordt in vier jaar afgebouwd. Dan moeten de tarieven de kosten dekken. Het gemiddelde klanttarief gaat in 2013 met ongeveer 7 procent omlaag. Dit is het gevolg van de nieuwe zbo-status van het CBR, waardoor de btw-verplicht vervalt. De minister heeft de tarieven voor 2013 goedgekeurd. 14 i

15 Examendivisies leveren hun producten en diensten op tijd Hoewel het aantal theorie-examens het gehele jaar hoger was dan verwacht, voldeed de divisie Theorie in 2012 voor 99 procent aan de normen. De praktijkexamendivisies voldeden de eerste drie kwartalen van 2012 voor honderd procent aan de normen. Door een onverwacht hogere piek in het aantal motorexamens en examens voor jonge bestuurders aan het eind van het jaar, was het percentage bij de divisie Rijvaardigheid in het laatste kwartaal tijdelijk lager (95 procent). Betere communicatie met klanten en inspelen op hun behoeften Voor de verbetering van de communicatie met klanten heeft het CBR zowel voor de korte als de lange termijn actie ondernomen. Gestart is met de verbetering van de dagelijkse communicatie met klanten via mail, brieven, folders en vernieuwing van de website. Gekozen is voor een planmatige aanpak. De communicatie wordt per klantproces verbeterd. Voor de langere termijn is in 2012 met behulp van kwalitatief onderzoek vastgesteld wat de behoeften van de verschillende klantgroepen zijn en hoe klanten de CBR-producten nu beleven. CBR heeft de resultaten onder meer gebruikt om ten behoeve van zijn strategie voor te bepalen hoe de toekomstige dienstverlening eruit moet zien. Uitgangspunt is dat alle klanten die met het CBR te maken hebben, tevreden moeten zijn over de manier waarop zij zijn behandeld. Professionele klachtenbehandeling Het CBR heeft in 2012 de professionalisering van de klachtenbehandeling met succes aangepakt. Ieder kwartaal wordt een specifiek op klachtenbehandeling gericht klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt een stijgende tevredenheid. Het CBR heeft zich in 2011 aangesloten bij het rijksbrede project Prettig contact met de overheid. Voor de klachtenbehandeling betekent dit snel telefonisch contact met burgers en een oplossingsgerichte houding. CBR werkt voor de klachtenbehandeling intensief samen met de Nationale ombudsman. Sinds 1 januari 2012 is een tijdelijk klachtenloket bij de Nationale ombudsman ingericht waar burgers terecht kunnen die problemen ondervinden bij de interne klachtenbehandeling door het CBR. Naar aanleiding van de evaluatie van dit klachtenloket heeft de ombudsman geconstateerd dat het CBR succesvol is in de ontwikkeling van zijn klachtenbehandeling. Medische keuringen vragen om nieuwe aanpak Bij de medische keuringen behaalt het CBR ondanks de extra inspanningen nog niet de gewenste resultaten. Duidelijk is geworden dat alleen een volledig nieuwe inrichting van het proces en een grondige verbetering van het ICT-systeem tot blijvende oplossingen kunnen leiden. Het CBR heeft hiervoor inmiddels de eerste stappen gezet. Jaarlijks komen zo n zogenoemde Eigen verklaringen bij het CBR binnen over medische rijgeschiktheid. Over meer dan 70 procent daarvan kan het CBR direct een besluit nemen op basis van het ingevulde formulier. In veel gevallen is het CBR echter voor de voortgang van de procedure afhankelijk van de klant of de arts. Zo heeft het CBR bij meer dan klanten meer informatie nodig van de klant of de keuringsarts. Meer dan klanten worden overeenkomstig de regelgeving 15 i

16 verwezen naar een medisch specialist. Verder is bij meer dan klanten een rijtest nodig bij het CBR om een goed besluit te kunnen nemen over de rijgeschiktheid. Nieuw systeem voor afname theorie-examens Het CBR heeft in 2012 flinke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de afname van theorie-examens. Met het nieuwe systeem doen theoriekandidaten individueel examen op de computer in plaats van klassikaal en audiovisueel. Het systeem, dat in 2014 in gebruik wordt genomen, speelt beter in op de wens van de klant om binnen grenzen zijn eigen tempo te bepalen. Management en personeelsbeleid vernieuwd Op veel plaatsen in de organisatie zijn nieuwe managers aangesteld. Het personeelsbeleid is vernieuwd en in lijn gebracht met de visie van het CBR. Opleidingen en werkoverleggen hebben een impuls gekregen. Uit het in 2012 gehouden onafhankelijke medewerkersonderzoek blijkt dat het algemene tevredenheidscijfer is gestegen van 6,7 in 2011 naar 7,4 in Dit is gelijk aan het gemiddelde van de Nationale Tevredenheidsindex, waaraan honderden organisaties meedoen. Verbetering governance Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) geworden. Het CBR was een privaatrechtelijk zbo (stichting), maar voert uitsluitend publieke taken uit. Door de omzetting zijn de bevoegdheden van de minister van Infrastructuur en Milieu uitgebreid. Het gaat om zaken als benoeming van de directie, goedkeuring van de begroting en tarieven en vaststellen van het takenpakket. Het ministerie heeft een nieuwe toezichtvisie opgesteld. Voorjaar 2013 gaat een centrale gebruikersraad met vier subraden van start. 16 i

17 Locatiebeleid onder de loep Het CBR neemt zijn locatiebeleid onder de loep om de dienstverlening aan klanten en de werkomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Een professionele en prettige uitstraling van de locaties krijgt extra aandacht. De plannen moeten ook leiden tot een betere benutting van locaties tegen een goede prijs. Strategie vriendelijke benadering. Het CBR wil met zijn dienstverlening beter aansluiten bij die veranderde verwachtingen. Per proces dat een klant bij het CBR doorloopt (voor het halen van een rijbewijs, het aanvragen van een verklaring van medische rijgeschiktheid enz.) is de ideale klantreis vastgesteld. In een volgende fase is in kaart gebracht welke veranderingen nodig zijn om de ideale klantreizen te realiseren en hoe en wanneer het CBR die kan doorvoeren. Parallel aan het met de minister afgesproken Verbeterprogramma werkte het CBR in 2012 aan verdere vernieuwing van de dienstverlening met zijn strategie voor de periode De ambitie van het CBR is zich verder te ontwikkelen tot een professionele publieke dienstverlener, die de klant de best mogelijke klantervaring biedt. Dat betekent dat klanten de toetsen en examens als vakkundig en eerlijk ervaren, dat zij zeer tevreden zijn over de dienstverlening door de CBR-medewerkers (gemak, snelheid, flexibiliteit, prettig contact) en dat zij hiervoor een redelijk tarief blijven betalen. In de visie van het CBR moet de klant in 2016 nog steeds kunnen rekenen op een goede en professionele beoordeling, maar daarnaast moet de totale klantervaring zijn verbeterd. De verwachtingen van klanten zijn in de afgelopen jaren veranderd. Natuurlijk willen zij een professionele beoordeling, maar klanten verwachten ook de beste service, goede informatie, ruime openingstijden, keuzemogelijkheden, een prettige ontvangst en een persoonlijke en Reserveringstermijnen en reactietijden moeten korter worden en het CBR moet die altijd waarmaken. Het contact met het CBR moet informeler en menselijker worden en de locaties prettiger, waardoor de klant zich meer op zijn gemak zal voelen. Het CBR moet verder een sterkere regiefunctie in de keten krijgen en ervoor zorgen dat klanten vanaf het allereerste begin goed zijn geïnformeerd en precies weten wat zij kunnen verwachten. Het CBR is zich ervan bewust dat de best mogelijke dienstverlening wordt geleverd door gemotiveerde mensen met gedeelde prioriteiten. Dat vraagt om het opbouwen van een gezond werkklimaat dat wordt gekenmerkt door openheid, transparantie en respect. De strategie is door directie, managers en medewerkers gezamenlijk ontwikkeld. Eind 2012 is de strategie afgerond. Gekozen is voor een fasegewijze invoering in de periode i

18 Producten en diensten Het aantal theorie- en praktijkexamens voor particuliere bestuurders steeg in 2012 fors. CBR nam ruim theorie-examens en rond praktijkexamens meer af dan in De aankondiging van nieuwe wetgeving zorgde voor een piek in het aantal motorexamens oude stijl eind Er was veel belangstelling voor de proef met begeleid autorijden voor jongeren, ruim jarigen deden het 2toDrive-examen. Als gevolg van de economische situatie daalde het aantal vakbekwaamheidsexamens met ongeveer tien procent. Samen met de ketenpartners en brancheorganisaties bereidde het CBR zich met nieuwe en aangepaste examens voor op de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. CBR nam bijna meer aanvragen voor een verklaring van medische rijgeschiktheid in behandeling dan in Theorie In 2012 nam de divisie Theorie van het CBR in totaal bijna examens af, ruim meer dan in Het aantal examens voor motor steeg met 33 procent en voor personenauto met 9,5 procent. Het aantal bromfietsexamens daalde met zo n 20 procent. De stijging van het aantal motorexamens was het gevolg van de nieuwe derde Europese rijbewijsrichtlijn in januari Die houdt voor motorrijders onder de 24 jaar in dat zij meer examens moeten afleggen om met een zware motor te mogen rijden. Er waren dan ook in 2012 meer jongeren (18-23 jaar) onder de kandidaten voor het motorexamen dan gebruikelijk. 18 i

19 Theorie-examens in 2011 en Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd Motor (A) , ,9 Personenauto (B) , ,6 Bromfiets (AM) , ,8 Totaal De toename van het aantal personenauto-examens en de daling van het aantal bromfietsexamens had te maken met de invoering eind 2011 van 2toDrive, een proef met begeleid rijden voor jongeren. Verder leidde de afschaffing met ingang van 2013 van het klassikale Turkse examen tot een piek aan het eind van het jaar. De afgelopen jaren liet dit examen steeds verder teruglopende aantallen zien. Het slagingspercentage voor motor- en personenauto-examens steeg; dat van bromfietsexamens daalde licht. Reserveringstermijnen De reserveringstermijnen voor de theorie-examens waren het gehele jaar nagenoeg gelijk en bleven met een gemiddelde van twee tot drie weken ruim binnen de gestelde norm van vier weken. Alleen in het tweede kwartaal kwamen de reserveringstermijnen tijdelijk onder druk te staan. Met extra inzet van medewerkers en uitzendkrachten is dit opgevangen. Over het gehele jaar voldeed de divisie Theorie voor 99 procent aan de gestelde normen. Nieuw theorie-examensysteem Het CBR werkt hard aan de vervanging van het theorie-examensysteem. Het bestaande systeem is technologisch sterk verouderd. Het moet met het oog op de continuïteit en nieuwe wensen worden vervangen. Het nieuwe systeem moet het mogelijk maken de examens individueel en op de computer af te nemen in plaats van klassikaal en audiovisueel. Dit speelt beter in op de wens van de klant om binnen grenzen het eigen tempo te kunnen bepalen tijdens het examen. Met het nieuwe systeem zullen ook de nu nog schriftelijke examens voor beroepschauffeurs worden afgenomen. 19 i

20 In juni 2012 hebben ruim tachtig kandidaten een theorieexamen nieuwe stijl gedaan in een proeftuin van het systeem. Uit de proef bleek onder andere dat kandidaten het examen veel sneller afrondden dan bij het huidige klassikale systeem. Het aanbestedingstraject voor het nieuwe systeem is in 2012 gestart; naar verwachting zal het in 2014 operationeel zijn. Fraudepreventie In 2012 nam het CBR verschillende maatregelen om fraude bij theorie-examens te voorkomen. Op een aantal grote examencentra zijn lockers geplaatst, waar kandidaten hun digitale apparatuur (mobieltjes en dergelijke) in moeten opbergen. Doel is te voorkomen dat op afstand wordt voorgezegd. CBR maakt daarnaast gebruik van zogenoemde sweepers om openstaande gsm-verbindingen op te sporen. Alle theoriemedewerkers hebben een training gevolgd voor het herkennen van lookalikes. Ten slotte zijn er in theoriezalen schermpjes geplaatst om afkijkfraude te bestrijden. Het CBR werkt bij fraudepreventie samen met politie en Openbaar Ministerie. Het CBR heeft huisregels opgesteld met daaraan gekoppeld een sanctiereglement. Feedback van theoriekandidaten De divisie Theorie werkte in 2012 met een direct feedbacksysteem van kandidaten op het contact met de medewerkers. Regelmatig krijgt een groep kandidaten na afloop een korte enquête voorgelegd waarin zij hun mening kunnen geven over de ontvangst, de uitleg voorafgaand aan het examen en de manier waarop de uitslag is meegedeeld. Manager en medewerker bespreken vervolgens of de resultaten aanknopingspunten bieden voor verbetering. 20 i

CBR jaarverslag ,5. Rijgeschiktheid. Rijbewijs halen Lees hier het volledige jaarverslag +3 % +2 % Rijtesten afgenomen

CBR jaarverslag ,5. Rijgeschiktheid. Rijbewijs halen Lees hier het volledige jaarverslag +3 % +2 % Rijtesten afgenomen CBR jaarverslag 2016 Lees hier het volledige jaarverslag Rijbewijs halen 2016 Rijgeschiktheid +3 +2 +20 +2 Praktijkexamens auto Theorie-examens auto Eigen verklaringen behandeld Rijtesten afgenomen 394.826

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CBR Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 CBR Jaarverslag 2011 i Een spannend jaar 2011 was een spannend jaar voor het CBR. Een jaar waarin we in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu in recordtempo een groot aantal verbeteringen moesten realiseren.

Nadere informatie

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Kwartaalcijfers 2016 Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. 1 Rijvaardigheid Theorie-examens Motor (A1 + A) Personenauto (B) Bromfiets/brommobiel

Nadere informatie

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008

Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Examens bus en vrachtauto veranderen per 8 september 2008 Alle Europese beroepschauffeurs veilig en vakbekwaam op weg Per 8 september gaat de Europese Richtlijn vakbekwaamheid in. Deze richtlijn heeft

Nadere informatie

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Kwartaalcijfers Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Kwartaalcijfers 215 Voorlopige kwartaalcijfers, wijzigingen voorbehouden. Definitieve cijfers worden gepubliceerd in het jaarverslag. Rijvaardigheid Theorie-examens Motor (A1 + A) Personenauto (B) Bromfiets/brommobiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20072008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie

Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie vakbekwaamheid D Europese Richtlijn vakbekwaamheid -basiskwalificatie In de Europese Richtlijn vakbekwaamheid worden eisen gesteld aan aspirant beroepschauffeurs. Daarnaast zijn actieve bus- en vrachtautochauffeurs

Nadere informatie

Inhoud. Wat er verandert per 19 januari Vier nieuwe examenmanagersnieuwe-stijl. Meer mogelijk met mijn.cbr.nl. Ik zie een positieve beweging

Inhoud. Wat er verandert per 19 januari Vier nieuwe examenmanagersnieuwe-stijl. Meer mogelijk met mijn.cbr.nl. Ik zie een positieve beweging Inhoud cbr doc juni 2012 4 Wat er verandert per 19 januari 2013 Het CBR bereidt zich voor op de veranderingen die de derde Europese richtlijn met zich meebrengt. Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36295 21 oktober 2015 Regeling Tarieven CBR De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Gelet op

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1 Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder bent u wel kwetsbaar. Daarom heeft Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs. Wat u moet doen

Nadere informatie

Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl

Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl Informatie voor CCV opleiders over itec: het theorie-examen nieuwe stijl Theorie-examen nieuwe stijl Sinds eind 2014 worden de theorie-examens van CCV digitaal afgenomen. Door deze verandering wijzigt

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Rijgeschiktheid Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Wettelijk kader WVW94 Reglement rijbewijzen REG2000 Driehoek verkeersveiligheid Rijgeschiktheid Rijvaardigheid Verkeersveiligheid Rijgedrag Rijgeschiktheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR),

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43638 3 december 2015 Regeling tarieven CBR 2016 De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Gelet

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25511 10 december 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 6 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/243381,

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.41 Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013 bronnen Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) d.d. 2.8.2012 datum inwerkingtreding naar verwachting 19.1.2013

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid

Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid Special invoering Richtlijn vakbekwaamheid < > 2e druk, uitgave d.d. maart 2008 Wijzigingen in de kwalificatiestructuur CDE Ministerie neemt plannen CBR en sector

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Ben jij al bezig met je verplichte nascholing?

Ben jij al bezig met je verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Ben jij al bezig met je verplichte nascholing? Informatie voor chauffeurs Goed op weg met code 95! Een goede chauffeur verstaat zijn vak.

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter

Het rijbewijs voor motor en motorscooter Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder ben je wel relatief kwetsbaar. Daarom is er in Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs van

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAMEX TERUGBLIK Na de sterke daling van het aantal examenkandidaten in de afgelopen jaren (-20% sinds 2010), heeft het aantal examens zich in 2014 nagenoeg gestabiliseerd.

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Achtergrond, inhoud en consequenties

Achtergrond, inhoud en consequenties abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 juni 2008 Ons kenmerk VENW/DGTL2008/2597 Onderwerp Vakbekwaamheid beroepschauffeurs

Nadere informatie

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek

Welkom opleiders CDE. Mei / juni CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Welkom opleiders CDE Mei / juni 2011 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Inleiding Pieter Steenhuis Ton Gerritsen Erik Timmermans Gerrit

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht

Jaarverslag 2007. Vernieuwd rijexamen. Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2007 349,5 mm Vernieuwd rijexamen Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2007 Vernieuwd examen Inhoud - Governance

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Het adres voor al uw rijopleidingen Orionweg 6 8938 AH Leeuwarden Tel: 058-2880004 Fax: 058 2 88 00 05 www.berendknol.nl info@berendknol.nl Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Voorwoord Zoekt u een

Nadere informatie

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.]

[In het kader hieronder vindt u voor welke diploma's vrijstelling kan worden verkregen.] 1. Kunt u mij iets vertellen over (het invoeren van) het verplichte examen of (het invoeren van) een vakbekwaamheidseis (exameneisen) voor taxichauffeurs? De minister heeft na overleg met de branche besloten

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Theorie examens Rijbewijs en Vakbekwaamheid

Theorie examens Rijbewijs en Vakbekwaamheid Theorie examens Rijbewijs en Vakbekwaamheid 13 juni 2009 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Huishoudelijke mededelingen Roken is niet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 462 Besluit van 21 november 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de intrekking van de mogelijkheid onder bepaalde

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG DGP/MDV/U Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG DGP/MDV/U Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 18 maart 2005 Ons kenmerk DGP/MDV/U.05.00513 Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 337 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor CCV opleiders over de gevolgen van het theorie-examen nieuwe stijl: itec

Informatiebijeenkomst voor CCV opleiders over de gevolgen van het theorie-examen nieuwe stijl: itec 1 Informatiebijeenkomst voor CCV opleiders over de gevolgen van het theorie-examen nieuwe stijl: itec Op 26 november 2014 heeft CCV informatie gegeven over de volgende onderwerpen: uitrolplanning van CCV

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/286

Rapport. Datum: 18 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/286 Rapport Datum: 18 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/286 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de divisie Contactcommissie Chauffeurs Vakbekwaamheid (CCV) van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Nadere informatie

Rijscholen in Cijfers 2011

Rijscholen in Cijfers 2011 Rijscholen in Cijfers 2011 Verdeling rijscholen naar slagingspercentage (eerste praktijkexamen B), in %, 2011 25% 22% 22% 18% 15% 10% 5% 9% 6% 2% 2% 10% 5% 15% 14% 16% 12% 7% 11% 4% 2% 3% 2% 0% 0-10% 11-21-30%

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens

Jaarverslag 2004. Van rijexamens naar mobiliteitsexamens Jaarverslag 2004 Van rijexamens naar mobiliteitsexamens In 2004 maakte het CBR een begin met de beëindiging van zijn publiek-private koers. In opdracht van verkeersminister Peijs werd gestart met uitplaatsing

Nadere informatie

Invoering derde rijbewijs richtlijn

Invoering derde rijbewijs richtlijn Invoering derde rijbewijs richtlijn CCV September 2012 CCV is een zelfstandig onderdeel van het CBR en is hét examenhuis voor de sector transport en logistiek Agenda Introductie Inleiding gevolgd door

Nadere informatie

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit

Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht Jaarverslag 2006 Vernieuwen voor betaalbare kwaliteit Te land, te water, in de lucht CBR jaarverslag 2006 Vernieuwen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Achtergrond invoering vakbekwaamheidseis taxichauffeurs

Achtergrond invoering vakbekwaamheidseis taxichauffeurs abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 1 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum Bijlage(n) 10 november 00 Ons kenmerk Uw kenmerk 0/7/VW Onderwerp Effecten

Nadere informatie

Raamwerk Praktijkexamen Matroos

Raamwerk Praktijkexamen Matroos Raamwerk Praktijkexamen Matroos Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Positie van CBR divisie CCV Hoofdstuk 2: Aanvraagprocedure Hoofdstuk 3: Erkenningseisen Hoofdstuk 4: Geldigheidsduur Hoofdstuk 5: Toezicht Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds CBR Tarieven 2018, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds CBR Tarieven 2018, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70100 15 december 2017 CBR Tarieven 2018, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen De directie van het Centraal Bureau

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van

Nadere informatie

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA H.264339.0715 Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA Inleiding Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen

Nadere informatie

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis

Informatieboekje. Verkeersschool Eddy Bouwhuis Informatieboekje Verkeersschool Eddy Bouwhuis 1 Verkeersschool Eddy Bouwhuis Adres : Hugo de Grootstraat 6 7942 HA MEPPEL Telefoon : 0522 24 22 22 Fax : 0522 240 250 E-mail Website : info@eddybouwhuis.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 343 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J

smithuijsen] winters &> ADVOCATEN de vries J de vries J Gemeente Haarlem t.a.v. de weledelgeleerde heer drs. E.P. Cassee Wethouder Postbus 511 2003 PB HAARLEM Haarlem, 17 oktober 2013 uw ref : onze ref : MEB/ip/N 1341905 inzake : Gemeente Haarlem

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

SAMENVATTING VAMEX JAARVERSLAG 2016

SAMENVATTING VAMEX JAARVERSLAG 2016 Stichting Vamex SAMENVATTING VAMEX JAARVERSLAG 2016 2 TERUGBLIK Na de min of meer stabiele examenaantallen van de laatste jaren is er in 2016 weer sprake van een duidelijke toename van het aantal examenkandidaten.

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht

Jaarverslag. Te land, te water, in de lucht. Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Jaarverslag 2005 Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht Te land, te water, in de lucht Het theorie-examen, van kennis naar inzicht 2 Inhoud 3 Het theorie-examen, van

Nadere informatie

Rijbewijs C1.

Rijbewijs C1. Rijbewijs C1 Waarom kiezen voor Blom? o In 7 dagen het rijbewijs o Theorie middels E-learning o Ervaren enthousiaste instructeurs o Altijd je planning en facturen bij de hand met onze speciale Blom app!

Nadere informatie

Artikel III van het Tijdelijk Besluit begeleid rijden komt te luiden:

Artikel III van het Tijdelijk Besluit begeleid rijden komt te luiden: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk besluit begeleid rijden Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet

Nadere informatie

<> Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!!

<<RIJOPLEIDING IN STAPPEN>> Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!! Wees wijs. Haal met CBR RIS Gecertificeerde VERKEERSSCHOOL VAN MAAREN snel en veilig je rijbewijs!!! Voorwoord De Rijopleiding in Stappen (RIS) is een nieuwe, moderne rijopleiding.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 325 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Autorijden na TIA of CVA. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Autorijden na TIA of CVA. rkz.nl Patiënteninformatie Autorijden na TIA of CVA rkz.nl Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Onlangs heeft u een (lichte) beroerte

Nadere informatie

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders

T-rijbewijs. Informatiebijeenkomst opleiders T-rijbewijs Informatiebijeenkomst opleiders Pagina 2 Inhoud Kaders afgifte T-rijbewijs Rijvaardigheid Martina Pronk Pieter Steenhuis en - Theorie examen Martina Pronk - Praktijk examen Rijgeschiktheid

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/162

Rapport. Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/162 Rapport Rapport over een klachtover het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Datum: 6 november 2013 Rapportnummer: 2013/162 2 WAT IS DE KLACHT? Verzoeker treft op de website van het Centraal Bureau

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid

Jaarverslag 2003. Lijn brengen in verkeersveiligheid Jaarverslag 2003 Lijn brengen in verkeersveiligheid Inhoud Deel een, Jaarverslag 2003 5 1 2003 in het kort 6 2 Kerncijfers en examenresultaten 10 3 Financiële resultaten 12 4 Rijvaardigheid 14 Examens

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie