Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?"

Transcriptie

1 Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

2 Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het gebied van regels en afspraken. Er zijn veel websites en instanties waar je informatie of hulp kunt vragen. Het doel van deze folder is : het samenbrengen van advies en informatie door instanties actief op dit gebied voor inwoners van Achtkarspelen waarbij het kind centraal staat. In onderstaande volgorde vind je informatie en tips van : 1. Maatschappelijk werk Achtkarspelen/ Centrum voor Jeugd en Gezin, 2. Machiels advocaten Buitenpost, 3. AMK Bureau Jeugdzorg, 4. Jeugdhulp Friesland, 5. Humanitas voor Begeleide Omgangsregeling (Bor) door vrijwilligers 6. Fier Een folder blijft en informatie en instanties veranderen.. Dat maakt dat we deze folder ook digitaal op onze site hebben en die houden we up tot date. Anja Boersma, CJG Achtkarspelen

3 Je komt samen met je partner tot de beslissing dat het samen niet langer gaat. Er zijn teveel ruzies, er zijn anderen in het spel of het houden van is over.. Of je partner vertelt je dat hij niet verder met je wil, jullie zijn te ver uit elkaar gegroeid. Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden, elke relatiebreuk is weer anders. Als de beslissing op wat voor manier dan ook is genomen, komen er veel dingen op jullie als gezin af. Hoe vertel je het de kinderen?? Waar gaat iedereen wonen en hoe regel je überhaupt een scheiding? Tegenwoordig is het ook nodig een goed ouderschapsplan te maken. Welke afspraken kun je dan als ouders maken en waar moet je dan allemaal aan denken? Vaak nemen in zo n periode ook de spanningen binnen een gezin toe. Hoe kun je daar mee omgaan? En wat hebben ook de kinderen dan van je nodig als ouder? Wat kan het maatschappelijk werk of Buurtzorg jong dan voor jullie betekenen?? Wat we altijd doen is om samen een goed beeld van de situatie te krijgen. Wat zijn de punten waar jullie ondersteuning bij nodig hebben en van wie kunnen jullie dat krijgen? Het kan zijn dat er mensen in je omgeving zijn die daar wat in kunnen betekenen. Ook kan bijvoorbeeld de school, de familie, een advocaat of een andere instantie daar wat in doen. Samen maken we een plan zodat je weer uitzicht krijgt op meer rust en meer duidelijkheid. Samenwerken aan het verminderen van stress en ervoor zorgen dat je er als ouder voor je kind kan zijn. Hierbij streven we er altijd naar om de communicatie tussen ouders te verbeteren waar nodig en waar mogelijk. Ook proberen we de kinderen een stem te geven. Zij moeten gehoord worden en gezien blijven, ook als ouders dat soms even niet meer kunnen. Vragen over de omgang, juridische of praktische vragen, vragen rondom verwerking en vragen over de kinderen, kun je bij ons stellen. Belangrijk is dat we daarin ook altijd de samenwerking zoeken met betrokkenen. En waar we er niet uitkomen, verwijzen we je door naar de juiste instanties. Dat alles met als doel problemen te voorkomen of te verminderen! Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij: Farduw van der Vaart

4 Machiels advocaten is een advocatenkantoor met vestigingen in Buitenpost, Drachten en Sneek. Op ieder kantoor werken we op het gebied van het familierecht met gespecialiseerde vfas advocaten. Dit betekent dat we zijn aangesloten bij de vereniging voor familierecht advocaten en scheidingsmediators. Wij hebben een gedegen juridische opleiding gevolgd, maken zelf alimentatieberekeningen en verzorgen zelf de gehele procedure bij de rechtbank. Echtscheiding Besluit u te gaan scheiden, dan kunt u kiezen voor mediation of u kiest ieder een eigen familierechtadvocaat. Scheidingsmediation U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. In dat geval tracht u in overleg met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding geregeld moet worden. De mediator begeleidt op juridisch en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. De financiële afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een convenant. Over de kinderen wordt uitgebreid gesproken, waarna de afspraken over hen in een ouderschapsplan worden vastgelegd. Het resultaat van mediation is vaak bevredigender, omdat partijen zelf overeenstemming bereiken. Een mediation is over het algemeen sneller en goedkoper dan een echtscheiding op tegenspraak. Ieder een eigen advocaat Is het niet mogelijk, of niet wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen, dan schakelen u en uw partner allebei een eigen advocaat in. We praten dan over een echtscheiding op tegenspraak. Uw advocaat bespreekt dan met u uw wensen en zal in eerste instantie trachten om met de advocaat van de andere partij afspraken te maken. Hierdoor hoeft er niet eindeloos geprocedeerd te worden. Indien het echter niet lukt om in overleg afspraken te maken, dan zal de rechtbank knopen moeten doorhakken. Tarieven Er zijn verschillende mogelijkheden: a. Gefinancierde rechtsbijstand. Zie b. Uurtarief; c. Vaste prijsafspraak; voor echtscheidingen bieden we een pakket voor 3.000,00. d. All-in pakket (inclusief advocaat-mediator, psychosociaal therapeut, accountant en notaris) voor 5.000,00. Voor vragen kunt u contact opnemen met: of Uit elkaar, niet getrouwd/geregistreerd, wel kinderen Als "samenwoners" uit elkaar gaan zijn de emotionele gevolgen net zo groot als een echtscheiding. Financieel en juridisch zijn er wel grote verschillen. We zetten ze hier voor u op een rijtje:

5 Alimentatie Als u getrouwd was kan er een recht en plicht voor partneralimentatie zijn, ofwel alimentatie voor uzelf of voor uw ex-partner. Als u niet getrouwd was bestaat deze verplichting niet. Wel kan het zijn dat u hier in een samenlevingscontract iets over afgesproken hebt, maar meestal is dat niet zo. Kinderalimentatie is een ander verhaal. Als u samen kinderen hebt bent u na de scheiding samen verantwoordelijk voor de kosten van uw kinderen, ook als u niet getrouwd was. Er wordt meestal een berekening gemaakt volgens de Trema normen, waarbij uitgangspunt is dat u beiden naar draagkracht betaalt. U kunt ook samen andere afspraken maken. Ouderschapsplan Net als getrouwden bent u verplicht een ouderschapsplan te maken waarin u samen afspraken maakt over de verzorging van uw minderjarige kinderen na de scheiding. Omdat u als samenwoner niet naar de rechter hoeft om uw relatie te beëindigen is er echter niemand die controleert of u dit wel gemaakt heeft. Het is wel verstandig om te doen. Het is fijn als u in overleg voor de kinderen kunt zorgen, maar als dit overleg even niet gaat is het handig als er afspraken op papier staan. Vermogen verdelen Als samenwoners is niet alles automatisch van samen. Wel heeft u misschien samen grote aankopen gedaan, zoals uw huis of de inboedel. Dit moet dan verdeeld worden. Als één van u beiden in het huis wilt blijven zal het huis via de notaris op naam van de blijver gezet moeten worden. Hier is wel toestemming van de hypotheekverstrekker voor nodig. De bank kijkt of de blijver de hypotheek alleen kan dragen. Als zij akkoord gaan wordt de vertrekker ontslagen uit "hoofdelijke aansprakelijkheid". Tevens kunnen er afspraken in uw samenlevingscontract staan over de verdeling van uw vermogen. Pensioen Vaak heeft u als samenwoner uw partner bij uw pensioenfonds aangemeld. Dit heeft echter alleen betrekking op het nabestaandenpensioen, ofwel uitkeringen bij overlijden. U hebt niet zoals getrouwden recht op elkaars ouderdomspensioen, ofwel het spaarpotje voor de oude dag. Ook hier kunnen weer andere afspraken over zijn gemaakt in een samenlevingscontract, maar meestal is dat niet zo. Ieder jaar zijn er meer gescheiden ouders die advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat ze zich zorgen maken over de omgangsregeling of opvoedingssituatie bij de andere ouder. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling geeft u graag een aantal adviezen over wat u als ouder kunt doen als u zich zorgen maakt over de omgang met de andere ouder, voor u de stap neemt om advies te vragen bij een instantie als het AMK of een andere hulpverlener:

6 Bespreek uw zorgen altijd eerst met de andere ouder > Ga niet direct van verkeerde bedoelingen van uw ex-partner uit. > Laat niet aan uw kind(eren) merken dat u zorgen heeft. > Komt uw kind zelf met zorgelijke verhalen? Laat dan aan uw kind merken dat u hem of haar serieus neemt en geef aan dat u dit met de andere ouder gaat bespreken. > Het is goed om te weten dat kinderen soms verhalen kunnen vertellen, die niet letterlijk zo zijn gebeurd. Dit komt omdat kinderen van nature loyaal zijn aan beide ouders. Soms zeggen ze daarom dingen die niet (helemaal) waar zijn. Check het verhaal daarom altijd bij de andere ouder en trek pas dan conclusies. Dit is één van de redenen waarom het zo belangrijk dat u zich naar uw kind(eren) neutraal opstelt ten opzichte van de andere ouder. Zijn uw zorgen niet weggenomen nadat u deze besproken heeft met de andere ouder? Realiseert u zich dan dat u als ouders gedeelde verantwoordelijkheid heeft over de veiligheid van uw kind(eren). Heeft u beide het gezag over de kinderen? Dan bent u wettelijk gezien ook samen verantwoordelijk voor hen. Voor de ouder die de zorgen heeft aangegeven: > Sta open voor het verhaal van de andere ouder en de eventuele problemen die er spelen. > Richt u op de problemen die in het hier en nu spelen en laat het verleden zoveel mogelijk achterwege. Jullie zijn nu ex-partners van elkaar (maar niet ex-opvoeder of ex-ouder). > Vind een manier om sámen verder te kunnen als ouders van uw kind(eren). > Stel het belang van uw kind(eren) voorop, met als uitgangspunt dat een kind recht heeft op contact en omgang met beide ouders. Voor de ouder waar de zorgen zich afspelen: > Twijfelt de andere ouder of uw kind(eren) voldoende veiligheid of zorg bij u krijgen? Doe dan uw best om er voor te zorgen dat de andere ouder het vertrouwen in u als ouder weer terug krijgt. Vraag wat de andere ouder hiervoor nodig heeft.

7 > Is het nodig om hulp te zoeken bij persoonlijke problemen die van invloed zijn op uw functioneren als opvoeder (bv. bij psychische problemen of verslaving)? Ga dan naar uw huisarts en laat zien dat u er aan wilt werken. Als u hulp nodig heeft bij de opvoeding, neem dan contact op met het CJG in uw gemeente. Maak afspraken over de veiligheid van uw kind(eren). Pas als het nodig is de huidige afspraken of omgangsregeling (tijdelijk) aan. Betrek eventueel mensen uit uw netwerk om een veilige omgangsregeling te kunnen waarborgen, of pas de omgangsregeling (tijdelijk) aan. Ga er vanuit dat het altijd in het belang van uw kind(eren) is om contact te hebben met beide ouders. Wees u zich bewust dat een kind hier van nature behoefte aan heeft. Bij de manier waarop u dit vormgeeft, moet de veiligheid van uw kind(eren) centraal staan. Wees hierin creatief. > Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast en onderteken deze beide. Mocht een advocaat of mediator betrokken zijn, overleg of de afspraken vastgelegd kunnen worden in een convenant. Heeft u als ouders deze stappen doorlopen, maar komt u er samen niet uit? Of blijven er concrete zorgen over de veiligheid van uw kind(eren)? Stel de andere ouder ervan op de hoogte dat dit het moment is om advies te vragen bij een hulpverlener. U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG in uw gemeente (www.cjgachtkarspelen.nl)

8 Kenniscentrum Kind & Echtscheiding Jaarlijks zijn er ongeveer kinderen die van hun ouders horen dat ze gaan scheiden. Het is belangrijk dat een kind beide ouders kan blijven zien én dat ouders positief met elkaar blijven communiceren in het belang van het kind. Dit lukt helaas niet altijd. Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding ondersteunt ouders en kinderen in deze situatie. Ze kunnen gespecialiseerde hulp krijgen in een lichte of intensieve vorm, afhankelijk van wat het kind en de ouders nodig hebben. Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding heeft het volgende aanbod voor ouders en kinderen: Omgangsmediation Soms lukt het ouders niet om na een scheiding goede afspraken te maken over hun kind, terwijl het kind wél contact heeft met beide ouders. Ouders kunnen dan mediationgesprekken voeren bij het Kenniscentrum onder leiding van een hulpverlener. Tijdens deze gesprekken ondersteunt de hulpverlener ouders concrete afspraken te maken over de omgang met hun kind(eren). Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgregelingsplan. Omgangscentrum Het omgangscentrum richt zich op gescheiden ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij het contact tussen het kind en de niet- verzorgende ouder hersteld/ opgebouwd dient te worden. Het doel van het traject is ervoor te zorgen dat het kind een band kan onderhouden met beide ouders. Het omgangscentrum wordt altijd in combinatie met omgangsmediation ingezet. De omgangof bezoekcontacten zijn eens per twee weken, onder begeleiding van speciaal getrainde pedagogisch medewerkers. Er zijn maximaal twaalf begeleide omgangsbezoeken en negen gesprekken met ouders. Als het noodzakelijk is, kan de begeleiding langer duren. Praktische informatie en aanmelden Voordat de hulp start is een verwijzing of indicatie nodig; de rechtbank kan ouders direct aanmelden. Na de aanmelding volgt een intakegesprek, dan wordt samen met ouders gekeken welke begeleiding en/of behandeling het beste past bij de vraag van het kind en de ouders. Ouders en/of kinderen die hulp willen van het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding, kunnen contact opnemen met Informatie kan opgevraagd worden via Begeleide Omgangsregeling Humanitas De Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger aanwezig is tijdens de bezoeken van kinderen aan de ouder

9 die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft. De ondersteuning is van mens-tot-mens, praktisch en faciliterend. De vrijwilliger denkt met de ouders mee, helpt hen bij het maken van afspraken, en draagt ertoe bij dat ouder en kind een fijne omgang hebben. Doel is dat ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Bij de Begeleide Omgangsregeling van Humanitas staat het belang van het kind altijd centraal. Praktische kwesties Beide ouders dienen zich zelf aan te melden. De bezoeken vinden plaats op neutraal terrein. Humanitas heeft verschillende locaties beschikbaar verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. De vrijwilligers van BOR Humanitas nemen een neutrale positie in. Er vindt geen inhoudelijke terugkoppeling plaats naar betrokken instanties. Wel kan, met toestemming van de ouders, iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanzitten bij het evaluatie- en/of afsluitend gesprek. De doelstelling van BOR Humanitas is dat ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Het is van belang dat beide ouders deze doelstelling onderschrijven. BOR Humanitas levert maatwerk; de dienstverlening wordt binnen de gestelde kaders afgestemd op het belang van het kind. De geboden hulp is gratis. Eén van de ouders moet WA verzekerd zijn. Aanmelden en informatie Wilt u in contact komen met BOR Humanitas? Dan kunt u bellen of mailen Meer informatie vindt u op :

10 a FIER Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij willen geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. En we bieden hulp bij de gevolgen van dit geweld. Als ouders uit elkaar gaan hebben wij het onderstaande aanbod voor ouders en kinderen. KINDSPOOR Kindspoor is een verzamelnaam voor passende hulp ( individueel en in een groep) waarin de stem en de behoeften van kinderen centraal staan. Het aanbod richt zich op ouders en op hun kinderen van 0 tot 12 jaar die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of waar een zogenaamde (v)echtscheiding centraal staan, en waar nog geen zichtbare klachten zijn ontstaan maar de ontwikkeling wel wordt bedreigd. JONGERENSPOOR het Jongerenspoor begeleidt jongeren tussen de 12 tot en met 23 jaar (en hun ouders/netwerk) uit risicovolle geweldsrelaties of met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Veel van de jongeren binnen het Jongerenspoor hebben een achtergrond van misbruik, mishandeling, zijn getuige geweest van geweld thuis en/of zijn verwaarloosd in de periode voor en tijdens de basisschoolperiode. Vaak zijn er wel klachten maar deze doelgroep staat erom bekend deze niet te uiten vanuit schaamte en/of schuldgevoelens. DIRECTE HULP BIJ HUISELIJK GEWELD De DHHG is een Fries samenwerkingsverband van hulpverleningsorganisaties, het OM en de politie. De politie meldt incidenten huiselijk geweld dagelijks bij de DHHG. Binnen 24 uur legt de hulpverlener contact met alle betrokkenen, inclusief de kinderen! De hulp is gericht op het stoppen van het geweld en het voorkomen van nieuwe incidenten. De DHHG biedt deze hulpverlening ook in het kader van de wet tijdelijk huisverbod. Een huisverbod kan ook ingezet worden wanneer er sprake is van kindermishandeling. Praktische informatie en aanmelden Voor vragen en overleg kunt u contact opnemen met Advies en Aanmeldingen op telefoonnummer of Ook kunt u kijken op onze website voor ons aanbod Online Hulpverlening (www.chatmetfier.nl) is uitnodigend door laagdrempelig en contactgericht mogelijkheden te bieden tot gesprek en hulp. Fier Holstmeerweg 1

11 8936 AS Leeuwarden Postbus CB Leeuwarden Telefoonnummer

12

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010

Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Menukaart overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010 Waarom deze Menukaart? Kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met (de gevolgen van) geweld in de privésfeer

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie