Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?"

Transcriptie

1 Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

2 Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het gebied van regels en afspraken. Er zijn veel websites en instanties waar je informatie of hulp kunt vragen. Het doel van deze folder is : het samenbrengen van advies en informatie door instanties actief op dit gebied voor inwoners van Achtkarspelen waarbij het kind centraal staat. In onderstaande volgorde vind je informatie en tips van : 1. Maatschappelijk werk Achtkarspelen/ Centrum voor Jeugd en Gezin, 2. Machiels advocaten Buitenpost, 3. AMK Bureau Jeugdzorg, 4. Jeugdhulp Friesland, 5. Humanitas voor Begeleide Omgangsregeling (Bor) door vrijwilligers 6. Fier Een folder blijft en informatie en instanties veranderen.. Dat maakt dat we deze folder ook digitaal op onze site hebben en die houden we up tot date. Anja Boersma, CJG Achtkarspelen

3 Je komt samen met je partner tot de beslissing dat het samen niet langer gaat. Er zijn teveel ruzies, er zijn anderen in het spel of het houden van is over.. Of je partner vertelt je dat hij niet verder met je wil, jullie zijn te ver uit elkaar gegroeid. Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden, elke relatiebreuk is weer anders. Als de beslissing op wat voor manier dan ook is genomen, komen er veel dingen op jullie als gezin af. Hoe vertel je het de kinderen?? Waar gaat iedereen wonen en hoe regel je überhaupt een scheiding? Tegenwoordig is het ook nodig een goed ouderschapsplan te maken. Welke afspraken kun je dan als ouders maken en waar moet je dan allemaal aan denken? Vaak nemen in zo n periode ook de spanningen binnen een gezin toe. Hoe kun je daar mee omgaan? En wat hebben ook de kinderen dan van je nodig als ouder? Wat kan het maatschappelijk werk of Buurtzorg jong dan voor jullie betekenen?? Wat we altijd doen is om samen een goed beeld van de situatie te krijgen. Wat zijn de punten waar jullie ondersteuning bij nodig hebben en van wie kunnen jullie dat krijgen? Het kan zijn dat er mensen in je omgeving zijn die daar wat in kunnen betekenen. Ook kan bijvoorbeeld de school, de familie, een advocaat of een andere instantie daar wat in doen. Samen maken we een plan zodat je weer uitzicht krijgt op meer rust en meer duidelijkheid. Samenwerken aan het verminderen van stress en ervoor zorgen dat je er als ouder voor je kind kan zijn. Hierbij streven we er altijd naar om de communicatie tussen ouders te verbeteren waar nodig en waar mogelijk. Ook proberen we de kinderen een stem te geven. Zij moeten gehoord worden en gezien blijven, ook als ouders dat soms even niet meer kunnen. Vragen over de omgang, juridische of praktische vragen, vragen rondom verwerking en vragen over de kinderen, kun je bij ons stellen. Belangrijk is dat we daarin ook altijd de samenwerking zoeken met betrokkenen. En waar we er niet uitkomen, verwijzen we je door naar de juiste instanties. Dat alles met als doel problemen te voorkomen of te verminderen! Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij: Farduw van der Vaart

4 Machiels advocaten is een advocatenkantoor met vestigingen in Buitenpost, Drachten en Sneek. Op ieder kantoor werken we op het gebied van het familierecht met gespecialiseerde vfas advocaten. Dit betekent dat we zijn aangesloten bij de vereniging voor familierecht advocaten en scheidingsmediators. Wij hebben een gedegen juridische opleiding gevolgd, maken zelf alimentatieberekeningen en verzorgen zelf de gehele procedure bij de rechtbank. Echtscheiding Besluit u te gaan scheiden, dan kunt u kiezen voor mediation of u kiest ieder een eigen familierechtadvocaat. Scheidingsmediation U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. In dat geval tracht u in overleg met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding geregeld moet worden. De mediator begeleidt op juridisch en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. De financiële afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een convenant. Over de kinderen wordt uitgebreid gesproken, waarna de afspraken over hen in een ouderschapsplan worden vastgelegd. Het resultaat van mediation is vaak bevredigender, omdat partijen zelf overeenstemming bereiken. Een mediation is over het algemeen sneller en goedkoper dan een echtscheiding op tegenspraak. Ieder een eigen advocaat Is het niet mogelijk, of niet wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen, dan schakelen u en uw partner allebei een eigen advocaat in. We praten dan over een echtscheiding op tegenspraak. Uw advocaat bespreekt dan met u uw wensen en zal in eerste instantie trachten om met de advocaat van de andere partij afspraken te maken. Hierdoor hoeft er niet eindeloos geprocedeerd te worden. Indien het echter niet lukt om in overleg afspraken te maken, dan zal de rechtbank knopen moeten doorhakken. Tarieven Er zijn verschillende mogelijkheden: a. Gefinancierde rechtsbijstand. Zie b. Uurtarief; c. Vaste prijsafspraak; voor echtscheidingen bieden we een pakket voor 3.000,00. d. All-in pakket (inclusief advocaat-mediator, psychosociaal therapeut, accountant en notaris) voor 5.000,00. Voor vragen kunt u contact opnemen met: of Uit elkaar, niet getrouwd/geregistreerd, wel kinderen Als "samenwoners" uit elkaar gaan zijn de emotionele gevolgen net zo groot als een echtscheiding. Financieel en juridisch zijn er wel grote verschillen. We zetten ze hier voor u op een rijtje:

5 Alimentatie Als u getrouwd was kan er een recht en plicht voor partneralimentatie zijn, ofwel alimentatie voor uzelf of voor uw ex-partner. Als u niet getrouwd was bestaat deze verplichting niet. Wel kan het zijn dat u hier in een samenlevingscontract iets over afgesproken hebt, maar meestal is dat niet zo. Kinderalimentatie is een ander verhaal. Als u samen kinderen hebt bent u na de scheiding samen verantwoordelijk voor de kosten van uw kinderen, ook als u niet getrouwd was. Er wordt meestal een berekening gemaakt volgens de Trema normen, waarbij uitgangspunt is dat u beiden naar draagkracht betaalt. U kunt ook samen andere afspraken maken. Ouderschapsplan Net als getrouwden bent u verplicht een ouderschapsplan te maken waarin u samen afspraken maakt over de verzorging van uw minderjarige kinderen na de scheiding. Omdat u als samenwoner niet naar de rechter hoeft om uw relatie te beëindigen is er echter niemand die controleert of u dit wel gemaakt heeft. Het is wel verstandig om te doen. Het is fijn als u in overleg voor de kinderen kunt zorgen, maar als dit overleg even niet gaat is het handig als er afspraken op papier staan. Vermogen verdelen Als samenwoners is niet alles automatisch van samen. Wel heeft u misschien samen grote aankopen gedaan, zoals uw huis of de inboedel. Dit moet dan verdeeld worden. Als één van u beiden in het huis wilt blijven zal het huis via de notaris op naam van de blijver gezet moeten worden. Hier is wel toestemming van de hypotheekverstrekker voor nodig. De bank kijkt of de blijver de hypotheek alleen kan dragen. Als zij akkoord gaan wordt de vertrekker ontslagen uit "hoofdelijke aansprakelijkheid". Tevens kunnen er afspraken in uw samenlevingscontract staan over de verdeling van uw vermogen. Pensioen Vaak heeft u als samenwoner uw partner bij uw pensioenfonds aangemeld. Dit heeft echter alleen betrekking op het nabestaandenpensioen, ofwel uitkeringen bij overlijden. U hebt niet zoals getrouwden recht op elkaars ouderdomspensioen, ofwel het spaarpotje voor de oude dag. Ook hier kunnen weer andere afspraken over zijn gemaakt in een samenlevingscontract, maar meestal is dat niet zo. Ieder jaar zijn er meer gescheiden ouders die advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat ze zich zorgen maken over de omgangsregeling of opvoedingssituatie bij de andere ouder. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling geeft u graag een aantal adviezen over wat u als ouder kunt doen als u zich zorgen maakt over de omgang met de andere ouder, voor u de stap neemt om advies te vragen bij een instantie als het AMK of een andere hulpverlener:

6 Bespreek uw zorgen altijd eerst met de andere ouder > Ga niet direct van verkeerde bedoelingen van uw ex-partner uit. > Laat niet aan uw kind(eren) merken dat u zorgen heeft. > Komt uw kind zelf met zorgelijke verhalen? Laat dan aan uw kind merken dat u hem of haar serieus neemt en geef aan dat u dit met de andere ouder gaat bespreken. > Het is goed om te weten dat kinderen soms verhalen kunnen vertellen, die niet letterlijk zo zijn gebeurd. Dit komt omdat kinderen van nature loyaal zijn aan beide ouders. Soms zeggen ze daarom dingen die niet (helemaal) waar zijn. Check het verhaal daarom altijd bij de andere ouder en trek pas dan conclusies. Dit is één van de redenen waarom het zo belangrijk dat u zich naar uw kind(eren) neutraal opstelt ten opzichte van de andere ouder. Zijn uw zorgen niet weggenomen nadat u deze besproken heeft met de andere ouder? Realiseert u zich dan dat u als ouders gedeelde verantwoordelijkheid heeft over de veiligheid van uw kind(eren). Heeft u beide het gezag over de kinderen? Dan bent u wettelijk gezien ook samen verantwoordelijk voor hen. Voor de ouder die de zorgen heeft aangegeven: > Sta open voor het verhaal van de andere ouder en de eventuele problemen die er spelen. > Richt u op de problemen die in het hier en nu spelen en laat het verleden zoveel mogelijk achterwege. Jullie zijn nu ex-partners van elkaar (maar niet ex-opvoeder of ex-ouder). > Vind een manier om sámen verder te kunnen als ouders van uw kind(eren). > Stel het belang van uw kind(eren) voorop, met als uitgangspunt dat een kind recht heeft op contact en omgang met beide ouders. Voor de ouder waar de zorgen zich afspelen: > Twijfelt de andere ouder of uw kind(eren) voldoende veiligheid of zorg bij u krijgen? Doe dan uw best om er voor te zorgen dat de andere ouder het vertrouwen in u als ouder weer terug krijgt. Vraag wat de andere ouder hiervoor nodig heeft.

7 > Is het nodig om hulp te zoeken bij persoonlijke problemen die van invloed zijn op uw functioneren als opvoeder (bv. bij psychische problemen of verslaving)? Ga dan naar uw huisarts en laat zien dat u er aan wilt werken. Als u hulp nodig heeft bij de opvoeding, neem dan contact op met het CJG in uw gemeente. Maak afspraken over de veiligheid van uw kind(eren). Pas als het nodig is de huidige afspraken of omgangsregeling (tijdelijk) aan. Betrek eventueel mensen uit uw netwerk om een veilige omgangsregeling te kunnen waarborgen, of pas de omgangsregeling (tijdelijk) aan. Ga er vanuit dat het altijd in het belang van uw kind(eren) is om contact te hebben met beide ouders. Wees u zich bewust dat een kind hier van nature behoefte aan heeft. Bij de manier waarop u dit vormgeeft, moet de veiligheid van uw kind(eren) centraal staan. Wees hierin creatief. > Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast en onderteken deze beide. Mocht een advocaat of mediator betrokken zijn, overleg of de afspraken vastgelegd kunnen worden in een convenant. Heeft u als ouders deze stappen doorlopen, maar komt u er samen niet uit? Of blijven er concrete zorgen over de veiligheid van uw kind(eren)? Stel de andere ouder ervan op de hoogte dat dit het moment is om advies te vragen bij een hulpverlener. U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG in uw gemeente (www.cjgachtkarspelen.nl)

8 Kenniscentrum Kind & Echtscheiding Jaarlijks zijn er ongeveer kinderen die van hun ouders horen dat ze gaan scheiden. Het is belangrijk dat een kind beide ouders kan blijven zien én dat ouders positief met elkaar blijven communiceren in het belang van het kind. Dit lukt helaas niet altijd. Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding ondersteunt ouders en kinderen in deze situatie. Ze kunnen gespecialiseerde hulp krijgen in een lichte of intensieve vorm, afhankelijk van wat het kind en de ouders nodig hebben. Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding heeft het volgende aanbod voor ouders en kinderen: Omgangsmediation Soms lukt het ouders niet om na een scheiding goede afspraken te maken over hun kind, terwijl het kind wél contact heeft met beide ouders. Ouders kunnen dan mediationgesprekken voeren bij het Kenniscentrum onder leiding van een hulpverlener. Tijdens deze gesprekken ondersteunt de hulpverlener ouders concrete afspraken te maken over de omgang met hun kind(eren). Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgregelingsplan. Omgangscentrum Het omgangscentrum richt zich op gescheiden ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij het contact tussen het kind en de niet- verzorgende ouder hersteld/ opgebouwd dient te worden. Het doel van het traject is ervoor te zorgen dat het kind een band kan onderhouden met beide ouders. Het omgangscentrum wordt altijd in combinatie met omgangsmediation ingezet. De omgangof bezoekcontacten zijn eens per twee weken, onder begeleiding van speciaal getrainde pedagogisch medewerkers. Er zijn maximaal twaalf begeleide omgangsbezoeken en negen gesprekken met ouders. Als het noodzakelijk is, kan de begeleiding langer duren. Praktische informatie en aanmelden Voordat de hulp start is een verwijzing of indicatie nodig; de rechtbank kan ouders direct aanmelden. Na de aanmelding volgt een intakegesprek, dan wordt samen met ouders gekeken welke begeleiding en/of behandeling het beste past bij de vraag van het kind en de ouders. Ouders en/of kinderen die hulp willen van het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding, kunnen contact opnemen met Informatie kan opgevraagd worden via Begeleide Omgangsregeling Humanitas De Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger aanwezig is tijdens de bezoeken van kinderen aan de ouder

9 die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft. De ondersteuning is van mens-tot-mens, praktisch en faciliterend. De vrijwilliger denkt met de ouders mee, helpt hen bij het maken van afspraken, en draagt ertoe bij dat ouder en kind een fijne omgang hebben. Doel is dat ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Bij de Begeleide Omgangsregeling van Humanitas staat het belang van het kind altijd centraal. Praktische kwesties Beide ouders dienen zich zelf aan te melden. De bezoeken vinden plaats op neutraal terrein. Humanitas heeft verschillende locaties beschikbaar verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. De vrijwilligers van BOR Humanitas nemen een neutrale positie in. Er vindt geen inhoudelijke terugkoppeling plaats naar betrokken instanties. Wel kan, met toestemming van de ouders, iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanzitten bij het evaluatie- en/of afsluitend gesprek. De doelstelling van BOR Humanitas is dat ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Het is van belang dat beide ouders deze doelstelling onderschrijven. BOR Humanitas levert maatwerk; de dienstverlening wordt binnen de gestelde kaders afgestemd op het belang van het kind. De geboden hulp is gratis. Eén van de ouders moet WA verzekerd zijn. Aanmelden en informatie Wilt u in contact komen met BOR Humanitas? Dan kunt u bellen of mailen Meer informatie vindt u op :

10 a FIER Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij willen geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. En we bieden hulp bij de gevolgen van dit geweld. Als ouders uit elkaar gaan hebben wij het onderstaande aanbod voor ouders en kinderen. KINDSPOOR Kindspoor is een verzamelnaam voor passende hulp ( individueel en in een groep) waarin de stem en de behoeften van kinderen centraal staan. Het aanbod richt zich op ouders en op hun kinderen van 0 tot 12 jaar die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of waar een zogenaamde (v)echtscheiding centraal staan, en waar nog geen zichtbare klachten zijn ontstaan maar de ontwikkeling wel wordt bedreigd. JONGERENSPOOR het Jongerenspoor begeleidt jongeren tussen de 12 tot en met 23 jaar (en hun ouders/netwerk) uit risicovolle geweldsrelaties of met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Veel van de jongeren binnen het Jongerenspoor hebben een achtergrond van misbruik, mishandeling, zijn getuige geweest van geweld thuis en/of zijn verwaarloosd in de periode voor en tijdens de basisschoolperiode. Vaak zijn er wel klachten maar deze doelgroep staat erom bekend deze niet te uiten vanuit schaamte en/of schuldgevoelens. DIRECTE HULP BIJ HUISELIJK GEWELD De DHHG is een Fries samenwerkingsverband van hulpverleningsorganisaties, het OM en de politie. De politie meldt incidenten huiselijk geweld dagelijks bij de DHHG. Binnen 24 uur legt de hulpverlener contact met alle betrokkenen, inclusief de kinderen! De hulp is gericht op het stoppen van het geweld en het voorkomen van nieuwe incidenten. De DHHG biedt deze hulpverlening ook in het kader van de wet tijdelijk huisverbod. Een huisverbod kan ook ingezet worden wanneer er sprake is van kindermishandeling. Praktische informatie en aanmelden Voor vragen en overleg kunt u contact opnemen met Advies en Aanmeldingen op telefoonnummer of Ook kunt u kijken op onze website voor ons aanbod Online Hulpverlening (www.chatmetfier.nl) is uitnodigend door laagdrempelig en contactgericht mogelijkheden te bieden tot gesprek en hulp. Fier Holstmeerweg 1

11 8936 AS Leeuwarden Postbus CB Leeuwarden Telefoonnummer

12

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 1 Scheiden & Mediation Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 2 Wilt u zelf scheiden? Zegt uw partner te willen scheiden? Of is het een gezamenlijk besluit? Hoe bereidt u uw kinderen erop voor? Hoe

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

indertherapie oevorden Ellen Adema

indertherapie oevorden Ellen Adema Het Relatiehuis Het Relatiehuis Het is prettig om goed, harmonieus contact te hebben met de mensen om u heen. In het bijzonder met de mensen die dicht bij u staan, zoals uw partner, uw kinderen, uw vader

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Waarom Mediation? Op afspraak gratis intake

Waarom Mediation? Op afspraak gratis intake Mediation Waarom Mediation? Bij een (echt)scheiding of een ander conflict is er vaak sprake van teleurstelling en verstoorde communicatie. U zou er in dat geval voor kunnen kiezen een advocaat in te schakelen.

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Alimentatie. Ministerie van Justitie

Alimentatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Alimentatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 17 Levensonderhoud Artikel 392 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: a. de

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

Scheiden doe je samen!

Scheiden doe je samen! Scheiden doe je samen! EEN SCHEIDING BRENGT HEEL VEEL VRAAGTEKENS MET ZICH MEE. GELUKKIG ZIJN ER OOK HEEL VEEL OPLOSSINGEN. 2 Een boekje open over modern scheiden Dit boekje is bedoeld om u de weg te wijzen

Nadere informatie

GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS

GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER INFORMATIE VOOR OUDERS U bent aangemeld bij Jeugdbescherming Gelderland omdat er zorgen zijn over het veilig opgroeien van uw kind of kinderen, (mede) als gevolg

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners. Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan voordeel opleveren. Fiscale partners mogen elkaars aftrekposten verdelen. Vaak kan de algemene heffingskorting aan de minst verdienende

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / info voor ouders Scheiding en problemen van jeugdigen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP Inleiding Kinderen 1 van gescheiden 2 ouders 3 hebben het vaak niet makkelijk.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

Respectvol en voordelig scheiden

Respectvol en voordelig scheiden Respectvol en voordelig scheiden Soepel en snel scheiden Wanneer je een scheiding overweegt, zijn daar vaak al vele gedachten aan vooraf gegaan. Dit proces levert naast een hoop twijfels dan ook veel vragen

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Intake is standaard bij elk type begeleiding. Intake per ouder afzonderlijk gesprek 155euro. Intake ouders gezamenlijk gesprek 255euro

Intake is standaard bij elk type begeleiding. Intake per ouder afzonderlijk gesprek 155euro. Intake ouders gezamenlijk gesprek 255euro Intake is standaard bij elk type begeleiding Intake per ouder afzonderlijk gesprek 155euro Intake ouders gezamenlijk gesprek 255euro Intake per kind 70euro Totaal: 480euro Omgang Begeleid: Omgangsbegeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Financialis T 0315-843614 info@financialis.nl Vogelenzangweg 6 7071 PT Ulft KVK 09179343 Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Registratie 3. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Kinderen en echtscheiding Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders. Ook wanneer de ouders gescheiden zijn of niet meer samenleven.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Hoe zien de inkomens eruit na de scheiding? Is er vermogen, een huis of auto? Of een eigen zaak.

Nadere informatie

Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator. Home. Kantoor. Particulier. Zakelijk. Kwaliteitsbewaking. Contact 1 / 23

Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator. Home. Kantoor. Particulier. Zakelijk. Kwaliteitsbewaking. Contact 1 / 23 Home Kantoor Particulier Zakelijk Kwaliteitsbewaking Contact 1 / 23 Sitemap Home Mr. Max Verhagen, Uw Advocaat en Mediator 2 / 23 Gaat het om: Incasso / scheiden / alimentatie / overig familierecht, of

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Protocol omgaan met gescheiden ouders Protocol omgaan met gescheiden ouders Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De Wet...3 1.1 Gezag... 3 1.2 Gezag na (echt)scheiding... 3 1.3 Recht op omgang...3 1.4 Recht op informatie... 3 2. De praktijk...4

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Succesvol werken met Echtscheiding

Succesvol werken met Echtscheiding Succesvol werken met Echtscheiding Door: Barbara Hoogenboom, The Divorce Office Onderwerpen Introductie TDO Het nieuwe denken Marktpotentieel op het gebied van echtscheiding Wat komt er kijken bij echtscheiding

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Samen uit elkaar. Scheiden zonder ruzie, kan dat? Een brochure van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars

Samen uit elkaar. Scheiden zonder ruzie, kan dat? Een brochure van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars Samen uit elkaar Scheiden zonder ruzie, kan dat? Een brochure van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars FAS-fold-WERK.indd 1 05-04-2007 22:25:20 Meer informatie? Wilt u meer weten

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING DE VISIE EN DOELSTELLING VAN BOR STICHTING DE WERING De visie van Begeleide Omgangs Regeling Stichting De Wering (verder te noemen: BOR) op de omgang tussen

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Protocol omgaan met gescheiden ouders Protocol omgaan met gescheiden ouders Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De Wet...3 1.1 Gezag... 3 1.2 Gezag na (echt)scheiding... 3 1.3 Recht op omgang...3 1.4 Recht op informatie... 3 2. De praktijk...4

Nadere informatie

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14 V 1 Inleiding............................................................................. 1 1.1 Inleiding bij de tweede druk.......................................................... 2 1.2 Scheiden: een

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Samen trouwen. Samen scheiden

Samen trouwen. Samen scheiden Samen trouwen Samen scheiden Samen trouwen, samen scheiden Destijds hebt u besloten het leven met elkaar te delen. Maar niet elke relatie houdt stand. MGON helpt u om op een verantwoorde en zorgvuldige

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

scheiden Meer dan alleen uw bankzaken van A tot Z geregeld

scheiden Meer dan alleen uw bankzaken van A tot Z geregeld scheiden Meer dan alleen uw bankzaken van A tot Z geregeld Eigenlijk ging het al jaren niet meer goed tussen ons. Niet dat er een ander was, maar de liefde was over. Gelukkig waren we het daarover eens.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie