Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren"

Transcriptie

1 Vrijwillige voor en door jeugd en gezin Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren 1

2

3 Gespreksleiders, inleiders, organisatoren In dit overzicht vindt u een selectie van gespreksleiders, inleiders en organisatoren van bijeenkomsten. Dit is geen volledig overzicht, er zijn meer mensen die als gespreksleider, inleider of organisator kunnen fungeren. Het staat u uiteraard vrij voor een andere gespreksleider te kiezen. Naam Gespreksleider Inleider Organisator Pagina Janine Abbring Aletta van den Berg 5 Els Bremer Bert Brouwer Zefanja Brouwer Frank Dijkstra Jeroen van der Geest Annemieke Hijink + + +/- 11 Piet Hoekstra Petra van der Horst Mejo J. Huizer (Mejo) 14 Martine Jansen Stefanie Jansen Tita Klimp + + +/- 17 Jacline de Kort Marian van Leeuwen Jos Mevis Gerard Muller Ben Nitrauw Marieke Overeem Patrick Paal Bram Rebergen Carmelita Serkei + + +/- 26 Deniz Seyhan Gert Jan Slump Helma Ton +/ Mariët Tonen Jantine Veenhof Annemiek van Woudenberg

4 Janine Abbring Janine Abbring Naast mijn presentatiewerkzaamheden run ik een televisieproductiebedrijf en werk ik als Jakhals bij De Wereld Draait Door. Vooral dat laatste zorgt voor een aanzienlijk aanbod van leuk presentatiewerk. Ik werk veel samen met de grootste zorgaanbieder in Drenthe; Yorneo. Ik heb voor een serie webvideo s ouders en kinderen geïnterviewd over opgroeien en opvoeden. Vorig jaar heb ik een aantal door de provincie Groningen georganiseerde opvoeddebatten geleid, o.a. in Stadskanaal en Leek, n.a.v. de opening van CJG s in die gemeenten. Ook in Leeuwarden heb ik een debat rondom Jeugdzorg geleid. Begin december 2010 was ik dagvoorzitter op een congres over de pilot Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse Jeugdzorg; meetbaar beter. Het projectplan is aangeboden aan het ministerie van VWS. Zoals bekend wordt de regie voor jeugdzorg (bij voorkeur voor 2015) overgeheveld naar de gemeenten en de provincie Drenthe loopt behoorlijk voorop met die plannen. Het was een pittige discussie met vertegenwoordigers van VWS, de Provincie, Gemeenten, VNG, BJZ en medewerkers van CJG s. Mijn tarief hangt af van een aantal factoren zoals voorbereiding, opzet van het debat en grootte (aantal deelnemers). Ga uit van een starttarief van 950 per dagdeel van 4 uur exclusief voorbereiding, reiskosten en btw. 4

5 CMO Groningen Postbus CG Groningen Aletta van den Berg Aletta van den Berg is als adviseur jeugd werkzaam bij CMO Groningen. Zij heeft jarenlange ervaring in Opvoedingsondersteuning, Ouderbetrokkenheid en op Samenwerking, Integrale aanpak en Wijk- en gebiedsgericht werken. Als projectleider Opvoeden en Opgroeien in de wijk bij de gemeente Groningen en tegenwoordig als ontwikkelaar bij Centrum jeugd en Gezin in de Groningse hoofdstad. Vanuit die expertise is zij ook verbonden aan het project Allemaal opvoeders van het NJi en coördineert zij de CJG wijken waar Universiteit Utrecht een onderzoek verricht naar de versterking van de informele netwerken van ouders en de betrokkenheid daarbij van het CJG. Aletta van den Berg is bekwaam in het verwerven van draagvlak, het begeleiden van groepsprocessen en het implementeren van veranderingen binnen een organisatie. Haar werkwijze karakteriseert zich door vraaggericht werken, resultaatgerichtheid en enthousiasme. Aletta is bekend met vrijwilligers in de CJG s. Binnen de CJG s in de stad Groningen is zij o.a. verantwoordelijk voor de inzet van de Gastvrouwen bij de ontmoetingsochtenden. Het CMO Groningen is een instelling die zich bezig houdt met de ondersteuning, stimulering en ontwikkeling van maatschappelijke projecten. 110 per uur 5

6 Bremer Ontwikkeling en Advies Penningslag WR Houten Els Bremer Organisatieadviseur, projectleider en trainer ten aanzien van jeugdbeleid, welzijn, onderwijs en zorg. Ervaring in leiden van werkconferenties, expertmeetings en procesbegeleiding rond jeugdbeleid en centra voor jeugd en gezin. Ervaring in innovatie- en transitieprojecten, opzetten van integrale wijkteams en werkvormen voor burger(beleids) participatie. Enthousiasmerend en verbindend met visie op eigen regie en participatie van burgers aan de ene kant en een proactief en faciliterend jeugdbeleid aan de andere kant. Elementen van mijn visie rond vrijwilligers en centra voor jeugd en gezin: - Beleid en initiatieven formuleren in samenspraak met actieve burgers - Kring van sleutelfiguren uit vrijwilligerswerk formeren en open, niet bureaucratisch, uitwisselen van ideeën en gedachten; niet denken in termen van formele vertegenwoordiging, maar werken vanuit dialoog en wederkerigheid - Buurtgesprekken voeren, waarin bewoners uit wijk of dorp hun verhalen en ervaringen vertellen: narratieve gespreksmethodes gebruiken. Deze verhogen intrinsieke betrokkenheid Betrokkenheid: - Werkvormen ontwikkeld voor burgerparticipatie, onderlinge betrokkenheid van ouders - Procesbegeleiding centra voor jeugd en gezin - Opzetten integrale wijkteams - Ervaring in vrijwilligerswerk met jeugd 500 per dagdeel 6

7 ACTA-Advies Stadsring BA Amersfoort Bert Brouwer Ervaren manager bij overheids- en semi overheidsorganisaties; veel trainingen/workshops en discussiebijeenkomsten geleid; sterk betrokken bij het thema Jeugd en Gezin. Ik voel me betrokken vanuit verschillende rollen: als vader, als bestuurslid van een school en als vrijwilliger bij een jeugdvoetbalteam. In mijn werk als interim manager heb ik leiding gegeven op het terrein van Jeugd en Gezin. Ik ken de uitdagingen uit de praktijk. In mijn visie hebben kinderen en tieners, maar ook volwassenen, sterke gemeenschappen (gezin en familie) nodig voor hun bloei en welzijn. Daar ervaren ze geborgenheid, ze ontdekken hun eigen persoonlijkheid en talenten en ze leren belangrijke vaardigheden op het gebied van communicatie, grenzen, doorzetten, enz. 500 per dagdeel, plus reiskosten van 0,40 per km. 7

8 Zefanja Brouwer, pedagoog / junior adviseur Gaslaan LP Den Haag Zefanja Brouwer Zefanja studeerde in 2010 cum laude af voor de Master Opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is partner van de Jeugdzaak en werkt nu als zelfstandige. Ze houdt zich bezig met opdrachten die betrekking hebben op het Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. Daarnaast is zij op vrijwillige basis betrokken bij wijkgerichte projecten. Ik ben er van overtuigd dat het Centrum voor Jeugd en Gezin door betrokken te zijn bij vrijwillige projecten kan bijdragen aan een optimaal gezinsklimaat in een gemeente. Vooral omdat deze vrijwillige projecten gericht op opvoeders en kinderen, gezinnen een sociaal netwerk bieden waar zij op kunnen terugvallen. 60 per uur, exclusief btw 8

9 Klompenmakersgilde XE Houten Frank Dijkstra Ik heb als sectormanager gewerkt bij Arbeidsvoorziening, waar ik mij vooral bezig hield met de sectoren maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg. Sinds 15 jaar ben ik zelfstandig trainer, adviseur en interim-manager met als aandachtsgebieden o.a. projectmanagement en procesbegeleiding. Sinds twee jaar ben ik met veel enthousiasme actief bij de JeugdZaak om Centra voor Jeugd en Gezin te begeleiden en de beleidsmatige vragen in te vullen die daarmee samen hangen. Volgens internationale onderzoeken (o.a. van de Verenigde Naties) behoren de Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen ter wereld. Tegelijk stijgt de vraag naar professionele hulp voor kinderen en gezinnen zeer sterk. Wat is hier aan de hand? Een belangrijke factor zal zijn dat de ondersteuning van vrijwilligers, zoals familie, buren, vrienden, kennissen en buurtgenoten minder gezien wordt als waardevol. Bovendien worden deze sociale verbanden zwakker zeker in meer stedelijke omgevingen en in (bijvoorbeeld) Vinexwijken. Wanneer deze ontwikkeling doorgaat is de ene helft van de bevolking straks de professionele hulpverlener van de andere helft. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het leidt tot een killere wereld en is bovendien onbetaalbaar. Ik woon zelf in een Vinexwijk en merk hoe moeilijk het is elkaar als buurtbewoners te kennen en ook om zicht te hebben op elkaars kinderen. Er zijn gelukkig veel initiatieven die dergelijke trends doorbreken. Zelf ben ik betrokken bij verschillende vrijwillige initiatieven zoals de Marriage Course. 125 per uur, exclusief reistijd en -kosten en 19% btw 9

10 Batterinkweg 7 Ommen Jeroen van der Geest Regio s: Overijssel, Drenthe, Veluwe, Achterhoek, Betuwe, Groningen Getrouwd, 2 kinderen (zoon van 13 en dochter van 10). HBO Facilitaire dienstverlening (diploma 1998). - Als gezin betrokken in de samenleving (plaatselijk kerkelijk jeugdwerk en regelmatig logees uit gezinnen die de boog te gespannen hebben). - Als ondernemer betrokken bij het in hun kracht zetten van (risico)jongeren. - Als bedrijfsadviseur actief in de publieke en private re-integratiemarkt. - Eerder ondernemer geweest in de re-integratie (landelijk) en binnen diverse organisaties ervaring opgedaan met het werken met vrijwilligers. Gewend om te spreken in het openbaar en op te treden als voorzitter bij discussie bijeenkomsten. Vanuit mijn persoonlijke passie voor jongeren ben ik maatschappelijk ondernemer met als visie jongeren in hun kracht zetten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat het in deze samenleving ontbreekt aan vaders. Jongeren willen niets liever dan positieve voorbeelden die ook oog voor hun ontwikkeling hebben. 100 per uur. Debatleiding: 500 per sessie, exclusief btw 10

11 bureau hijink & zo Vondellaan GH Utrecht (tevens vestiging in Culemborg) Annemieke Hijink Opgeleid als docente in het voortgezet onderwijs. Na het lesgeven vanaf 1994 werkzaam als projectmanager in onderwijs- en maatschappelijke organisaties, waaronder NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, opgegaan in Movisie) als programmamanager en adviseur. Vanaf 2001 actief vanuit bureau hijink & zo als procesbegeleider, mediator en systeemopsteller. - Gecertificeerd NMI-mediator, gespecialiseerd in arbeidsmediations en familieconflicten; - Dagvoorzitter en procesbegeleider en daarin gepokt en gemazeld door opdrachten voor maatschappelijke organisaties (not for profit), gemeentes en andere overheden rondom jeugdbeleid, participatie, criminaliteitspreventie, onderwijs, et cetera; - Begeleider en trainer van systemisch (opstellingen)werk. Vanuit mijn achtergrond en werkervaring heb ik grote affiniteit met participatie en actief burgerschap. In mijn privébestaan merk ik dat het ouderschap en betrokkenheid in de wijk belangrijke pijlers zijn voor het gezamenlijk vormgeven van het dagelijks leven. Motto van bureau Hijink & zo is : bureau Hijink & zo verbindt mensen. Dat zegt alles over de intentie van mijn inzet. De kennis over het brede vrijwilligerswerk (vanuit NOV) en de vervolgopdrachten voor maatschappelijke organisaties en overheid vanuit mijn eigen bedrijf, geven mij de bagage en de antennes om de gesprekken over actief burgerschap rond opvoeden en opgroeien en samenwerking tussen vrijwillige inzet en het CJG goed te leiden. Tevens kan ik vanwege het mediatorschap goed omgaan met tegenstellingen en vanuit de systemische kijk ben ik gericht op het geheel. 125 tot 175 per uur, afhankelijk van opdracht(gever). 11

12 Kampweg CG Cothen Piet Hoekstra Bestuurs- en veranderkundige, ervaren gespreksleider/dagvoorzitter, 48 jaar en jeugdig, stimuleert interactie, onafhankelijk en to the point. Geen directe ervaring met jeugd&gezinsbeleid, wel sympathie, ook zelf actief in vrijwilligerswerk (deelraad VO) per uur (op basis van reële tijdsbesteding, voorbereiding en uitvoering), 0,50 per km, vrij van BTW. Voorts te bepalen naar redelijkheid. 12

13 Oude Pyramide HL Wijk bij Duurstede Petra van der Horst Trainer/organisatieadviseur met ruime ervaring in de zorg en welzijn. Aantoonbare ervaring als gespreksleider. Kennis van de Wmo (onder meer programmamanager doorontwikkeling Wmo voor gemeente Zeist. Nu landelijk projectleider Kanteling), oud manager AMW met een apart team jeugdhulpverleners, diverse trajecten gedaan rond vrijwillige inzet, burgerschap (onder meer voor Alleato-CMO voor de provincie Utrecht) en nog vele andere ervaringen die aansluiten op het thema. 100 per uur exclusief btw, reiskosten 0,45 per km en reële parkeerkosten 13

14 M.J. Huizer (Mejo) Bereklauw 31 Wijhe Mejo J. Huizer Regio s: Overijssel, Veluwe - Getrouwd, 5 kinderen (waarvan 2 nog thuis), Opleiding: WO Andragologie - Opgegroeid in west, volwassen geworden in midden en nu rijpend in oosten van NL. - Zeer brede interesse, specifiek in maatschappelijke uitdagingen - Brede ervaring in gezondheidzorg, kerk, bedrijfsleven met o.m. communicatiemanagement, beleidsontwikkeling, advisering, groepsleiding, coördinatie vrijwilligerswerk, accountmanagement, productinnovatie - Ruime ervaring in opvoeding, onderwijs en hulpverlening en in de onderlinge wisselwerking - Als bedrijfsadviseur actief in de publieke en private re-integratiemarkt. - Als ondernemer betrokken bij het in hun kracht zetten van (risico)jongeren - Gewend om te spreken in het openbaar en inhoudelijke bijeenkomsten te leiden. CJG s kunnen de smeerolie zijn die ouders en jeugd vaak missen in de gefragmenteerde professionele zorg. Laagdrempelig, niet institutionaliserend, voorbeelden, voorlichting, een stukje meegaan en meedenken, de eigen verantwoordelijkheid versterkend. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Zij geven extra s door specifieke ervaring, inzet buiten kantoortijden, intrinsieke motivatie, menselijk gevoel, maatwerk en nog veel meer (vrijwillige brandweer is goed voorbeeld). Betrekken en betrokken houden door motiverende cultuur te scheppen. 100 per uur. Debatleiding 500 per sessie, exclusief btw 14

15 Martine Jansen De JeugdZaak Kortenaerplein NE Amsterdam Martine Jansen Ik heb ruime ervaring als beleidsadviseur jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en lokaal gezondheidsbeleid. De afgelopen jaren heb ik mijn horizon verbreed bij een adviesbureau waar ik mij naast de jeugd ook in de Wmo heb verdiept en in diverse gemeenten werkzaam ben geweest. Met name buurtgericht werken en sociale samenhang hadden mijn aandacht. Vanaf 2009 werk ik als ZZP-er via de JeugdZaak op het gebied van CJG ontwikkeling. Ik heb veel themamiddagen en miniconferenties heb georganiseerd op CJG dossiers, zoals opvoeden opgroeiondersteuning, lokale gezinsaanpak en effectief werken. Ik heb gewerkt voor een vrijwilligersorganisatie (een wijkcentrum) en daar aan den lijve gezien dat je buurtbewoners heel goed kan betrekken bij hun buurt door het te faciliteren en serieus te nemen. Ook heb ik zelf jaren als vrijwilliger gewerkt, als leidster op een kindervakantiekamp en in een wijkcentrum. En dus ook ervaren dat het veel voldoening geeft om dit soort werk te doen. Het geeft je het gevoel dat de maatschappij maakbaar is. Een stabiele maatschappij begint met een stabiele opgroeisituatie voor kinderen. Het CJG is de spil waar ouders en professionals in hun buurt gebruik van kunnen maken. Ook vrijwilligers kunnen hierin een goede rol spelen. Als buurtbewoners en ouders bij het CJG betrokken worden gaat leven en wordt het bekend. 500 per dagdeel, exclusief btw en reiskosten 15

16 Stefanie Jansen Kids & Family Insight / De JeugdZaak Sarphatipark 115 III 1073 CW Amsterdam Stefanie Jansen Na mijn studies klinische kinder- en jeugdpsychologie en sociale psychologie werkte ik in de kinderpsychiatrie, kinderopvang, huiswerkbegeleiding en (kinder)marktonderzoek; vanaf 2004 als manager van kindermarketingbureau IPM KidWise. Sinds 2007 help ik als zelfstandig doelgroepexpert organisaties om dieperliggende motivaties van jeugdigen in relatie tot de systemen om hen heen te vertalen naar blijvend succesvolle producten, diensten en marketing. Ik baseer mijn adviezen altijd op actueel customer insight, verkregen uit verschillende vormen van doelgroeponderzoek, omdat ik ervan overtuigd ben dat blijvend succes alleen is weggelegd voor concepten die een werkelijke behoefte van de doelgroep raken. Mijn opdrachtgevers bevinden zich in de media, voeding, verzorging, entertainment, retail, educatie, non-profit en overheid. Sinds september 2009 ben ik aangesloten bij een multidisciplinair collectief van zelfstandigen, de JeugdZaak, dat zich richt op het ondersteunen van het Nederlandse jeugdbeleid zoals vormgegeven door gemeentes in het CJG. Ik geloof dat optimale ondersteuning voor gezinnen om kinderen te laten opgroeien tot gelukkige, verantwoordelijke en zelfstandige mensen alleen is weggelegd voor CJG s die een werkelijke behoefte van de eindgebruikers (primair ouders en jeugdigen) raken. Hoe groter de betrokkenheid van die eindgebruikers bij de ontwikkeling van het CJG, des te groter de kans dat het CJG van hen zal worden! 150 per uur en buiten Amsterdam 75 per uur voor reistijd. Altijd op basis van voorcalculatie (ureninschatting in plaats van werkelijke uren). 16

17 Hoofdweg AJ Slochteren Tita Klimp Ik ben inhoudelijk veel betrokken geweest bij de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin bij diverse gemeenten in de provincie Groningen vanuit mijn werkzaamheden bij de GGD. De afgelopen jaren was ik werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en sinds twee jaar ben ik leidinggevende bij de GGD. In mijn vrije tijd doe ik veel aan presentatiewerk en sta ook als zangeres zeer regelmatig op het podium. Door mijn ervaring vanuit mijn huidige werkzaamheden en de ervaring op het podium, samen met mijn inhoudelijke deskundigheid denk ik een goede gespreksleider te kunnen zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar debatten in de 3 Noordelijke provincies. 500 inclusief voorbereiding 17

18 Cragt Communicatie & Creatie Clarissenstraat AZ Boxtel Jacline de Kort Inspirerende gespreksleider. Creatief en enthousiast. Gespecialiseerd in merkstrategie, van marketing tot organisatie energie. Het inspireren en mobiliseren van mensen en organisaties om er uit te halen wat er in zit. Een berg aan profitervaring. Effectief inzetbaar in de jeugdzorg, CJG, onderwijs en non-profit. (Tevens bestuurslid vrijwilligersorganisatie VHD Eindhoven) Mijn drijfveer is om het CJG helder in de markt te zetten. Inspiratie te bieden vanuit een andere bril. Positie bepalen vanuit de kracht & het talent van de organisatie, ambassadeurs en vrijwilligers. Als je durft kleur te bekennen, weet wie je bent en gelooft in wat je doet, zijn de mogelijkheden van onschatbare waarde. Laten we fans maken van professionals en vrijwilligers die het verschil willen maken! Mijn Stelling: Het wordt tijd dat ouders ophouden zich als klanten van onderwijs te gedragen en echt betrokken raken! Dagtarief 750 Los uurtarief 100 Offerte op aanvraag. 18

19 Abrikozenhof HA Almere Marian van Leeuwen Pedagoog / adviseur bij de JeugdZaak Marian van Leeuwen is van oorsprong pedagoog en heeft zowel in de jeugdzorg als in het preventieve jeugdbeleid gewerkt. Ze hecht groot belang aan het versterken van informele steun aan ouders, via professionele programma s als HomeStart of MoedersInformerenMoeders (MiM), maar ook door inrichting van wijken, mogelijkheden voor informele steun en contacten over opvoeden en opgroeien. Een samenleving waar de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien alleen maar via de betaalde weg wordt geboden is een kille samenleving. Informele steun is van onschatbare waarde! Ik draag graag bij aan versterking van vrijwillige inzet en informele steun. In het verleden heb ik op diverse manieren zelf vrijwillige inzet geleverd (kindervakantieweken, oppas bij meervoudig gehandicapt kind, Nederlandse les voor migranten) en andersom heb ik ook de kracht van informele steun ervaren. Een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het jeugd- en gezinsbeleid enerzijds en het vrijwilligersbeleid anderzijds zal zeker bijdragen aan elkaar kennen, elkaar benutten en elkaar versterken. 125 per uur, inclusief reistijd en -kosten, exclusief 19% btw 19

20 queresta projectbureau Dorpstraat AD Ulestraten Jos Mevis In mijn werken en leven ben ik o.a. gevormd door mijn opleiding tot maatschappelijk werker, de Voortgezette Opleiding Supervisie en Deskundigheidsbevordering, een Hoger Management Opleiding en opleidingen over filosofie, meditatie, persoonlijk leiderschap en (management) coaching. Na diverse uitvoerende, begeleidende en ondersteunende functies (ruim 11 jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming) bekleedde ik verschillende managementfuncties totdat ik in 2004 besloot tot de oprichting van queresta. In 2004 was ik projectleider van één van de 4 proefregio s RAAK, sedert 2008 ben ik als implementatieadviseur betrokken bij de landelijke uitrol van RAAK. In de tussentijd (o.a.) als kwartiermaker/projectleider/extern adviseur betrokken geweest bij de realisatie van diverse Centra voor Jeugd en Gezin in Limburg. Naast deze projectmatige activiteiten organiseer en begeleid ik studie- en trainingsdagen, workshops, debatsessies (w.o. het socratisch debat), werk ik als coach (individueel en met teams) en begeleid ik supervisie- en intervisiegroepen in diverse organisaties en instellingen. Bovendien organiseer en begeleid ik een tweetal leergangen; voor managers én voor directeuren. Deze leergangen bieden een combinatie van theorie en praktijk en zijn gebaseerd op principes van collegiale consultatie. In 2010 was ik als extern adviseur en trainer betrokken bij het project Maatwerk in de gemeente Helmond. Een WMO-project dat als uitgangspunt kent het nauwer betrekken van mantelzorgers en overige vrijwilligers bij de zorg voor elkaar. Idee was en is om bij hulpvragen voor ondersteuning in de thuissituatie vanuit een breder perspectief te kijken en te bezien in hoeverre en op welke wijze de omgeving een (grotere) rol kan spelen bij ondersteuning in gezins- en thuissituaties. Het project kent een vervolg in Volgens mij een voorbeeld van de vele mogelijkheden van het civil society-gedachtengoed. 125 per uur, exclusief btw. Uurprijs is overigens afhankelijk van omvang van de opdracht. 20

21 Oudwijkerdwarsstraat LE Utrecht Gerard Muller Begeleider van Open Space bijeenkomsten. Organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in het ontwerpen en leiden van bijeenkomsten waar deelnemers met (sterk) uiteenlopende expertise en achtergrond aanwezig zijn, met behulp van interactieve methoden. Inmiddels heeft Dhr. Muller 800 bijeenkomsten geleid in een veertigtal landen - zowel voor het bedrijfsleven (bijv. Microsoft, AKZO, Astraal Seneca, Fujitsu, Shell, Canon), kenniscentra (diverse Universiteiten en researchcentra in binnen-en buitenland), NGO s (Wereldnatuurfonds, Cordaid, IUCN), alsook diverse ministeries, provincies en gemeenten. Dhr. Muller is in het begin van zijn carrière stafmedewerker geweest bij een landelijk ondersteuningspunt voor vrijwilligersorganisaties. Met het thema Jeugdzorg is hij zowel bij verschillende wijkprojecten, alsook bij opdrachten bij een reeks organisaties die bij jeugdzorg betrokken zijn,in aanraking geweest. Hij is ervan overtuigd dat goede samenwerking tussen verschillende Stakeholders van wezenlijk belang is om de zorg te verbeteren - zonder dat dit tot een toenemende bureaucratisering hoeft te leiden. Eind 2010 leidde ik een landelijke bijeenkomst over het thema voor ZonMw per dag, exclusief btw en reiskosten vanaf Utrecht. De totale kosten hangen m.n. af van het gekozen programma, de grootte van de groep (een groep van 500 deelnemers vereist veel meer logistieke planning dan een van 40), en welk deel van de organisatie van de bijeenkomst de gemeente zelf voor haar rekening kan nemen. 21

22 In gesprek Koning Nobelpad KK Amersfoort Ben Nitrauw Mijn missie: helpen het gesprek tussen burgers en politiek te bevorderen. Dat doe ik door het organiseren en leiden van debatbijeenkomsten, maar ook door het uitvoeren van projecten van de gemeenteraad in de wijk, het voorbereiden en vormgeven van inspraak- en participatieavonden of het in goede banen leiden van spannende avonden waarin boze burgers lijnrecht tegenover de bestuurder staan. In een breder verband is de rode draad in mijn werkzame leven steeds het bij elkaar brengen, in beweging brengen en met elkaar in contact brengen van mensen. Door de jaren heen heb ik dat met succes gedaan binnen het welzijnswerk, het onderwijs en de politiek: als organisator, facilitator, trainer, opleider, gespreksleider en adviseur. Als sociaal-cultureel werker heb ik me met de volle breedte van het welzijnswerk beziggehouden, in het buurtwerk, het jongerenwerk, de basiseducatie en het opbouwwerk. Als politiek vormingswerker heb ik kader gevormd tot actieve politici in raden en staten, en bracht ik politieke bewustwording op gang voor wie mij maar horen wilde. Als trainer en adviseur heb ik deskundigheid en vaardigheden vergroot van betaalde en onbetaalde medewerkers binnen (maatschappelijke) organisaties, en hielp ik hen samen te werken aan haalbare doelen. Ik ben doelgericht en pragmatisch: gericht op de vraag hoe het werkt. Mijn stijl is enthousiasmerend en soms vermoeiend, maar nooit saai of vastgeroest. Mijn ambitie is steeds mensen te helpen hun verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving of de organisatie waarvoor ze actief zijn. Sinds 2007 doe ik dit alles met verve en plezier als zzp er namens mijn bureau in gesprek. Die vlag dekt de lading... Vanuit mijn betrokkenheid bij buurt en wijk herken ik het grote belang van evenwichtig en gezond opgroeiende kinderen. Dat voorkomen beter is dan genezen is in de buurt al vaak genoeg bewezen. Investeren in jeugd en gezin is de belangrijkste opgaaf van iedereen die zich buurtverbeteraar wil noemen. 105 (exclusief btw), maar voor afgebakende concrete klussen maak ik een concrete prijsafspraak. 22

23 Staatsspoor VD Houten Marieke Overeem Mijn missie als communicatieprofessional is mensen bereiken, betrekken, stimuleren en motiveren. Elk mens heeft eigen gedrag, drijfveren en ingesleten patronen. Met mijn inzet en met communicatie wil ik mensen raken, laten ontdekken wat hun kwaliteiten en krachten zijn en van daaruit samenwerken en succesvol zijn. Na een jarenlange ervaring in diverse bedrijven, ben ik in januari 2006 gestart als zelfstandig communicatieadviseur. Kinderen die opgroeien in een stimulerende omgeving kunnen zich goed ontwikkelen en tot hun recht komen. Die omgeving vormen we met elkaar. In het netwerk van gezin, school, buurt en woonplaats heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Vanuit mijn missie zet ik mij in om mensen te betrekken bij deze verantwoordelijkheid. Dat doe ik in mijn werk én in mijn diverse vrijwilligerstaken. Als begeleider van jongerenactiviteiten in de Protestantse Gemeente Houten ben ik o.a. actief betrokken bij het werven, begeleiden en coachen van vrijwilligers (jong en oud). Ook ben ik voorzitter van het Netwerk de Wijk voor Elkaar in Houten. Dit samenwerkingsverband van alle partijen die in wijken actief zijn zet zich in om bewoners zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leefomgeving. 500 voor een dagdeel (inclusief maximaal 2 uur voorbereidingstijd, exclusief reiskosten en btw). 23

24 t Rietland NB Bemmel Patrick Paal Regio s: Achterhoek, Betuwe, Arnhem, Nijmegen 9 jaar werkzaam en betrokken bij jongeren en gezinnen. Dit in samenwerking met jeugdzorg, jeugdreclassering, gemeenten, justitie, politie, gevangeniswezen en belangenverenigingen. HBO maatschappelijk werk, (post)hbo bedrijfskundig management en post- academisch (team) coaching. Werkzaam geweest als velddeskundige aan de Saxion Enschede en het begeleiden van stagiairs. Ervaring met gastlessen en trainingen. Jongeren en ouders hebben mijn aandacht. Opvoeden doe je samen. Betekent dus ook bemoeienis van buiten het gezin. Ouders/vrijwilligers kunnen van elkaar leren en zorgen met elkaar delen. In een vroegtijdig stadium, in een veilige omgeving, zonder schaamte en met veel onderlinge oprechte betrokkenheid. Dit moet gefaciliteerd worden en daarnaast erkennen dat vrijwilligers en ouders ervaringsdeskundigen zijn. Binnen mijn onderneming (www.beneffectief.nl) ervaar ik dagelijks het belang van de omgeving (inclusief reguliere instellingen) gedurende de begeleiding van onze jongeren. Wij zetten, in ons jargon, beïnvloeders in als instrument. Mensen rondom de jongeren die een bijdrage leveren om het verschil te maken binnen de begeleiding richting stabiliteit en persoonlijke groei. 100 per uur. Debatleiding: 500 per sessie exclusief btw. 24

25 Op de Ree 161E 3752 GM Bunschoten Bram Rebergen Voorzitter Raad van Bestuur (directeur) van De Boei, centrum voor welzijn en hulpverlening en CJG te Bunschoten. Directeur sinds september Betrokken bij de realisatie en operationalisering van het CJG. Als directeur betrokken bij en voorzitter van verschillende netwerken, regiegroepen (onderwijs en zorg), Wmo Raad en regionale CJG coördinatorenoverleg. Ik vind het erg zinvol dat het gezin politiek en sociaal maatschappelijk weer flink op de kaart is gezet en de komst van CJG s kan daarin een cruciale rol spelen. Met name op het terrein van advies en informatie kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. 250 per dagdeel exclusief reiskosten. 25

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Weja Kuin 17 juni 2013 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie