Uitleg van het logo op de voorpagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg van het logo op de voorpagina"

Transcriptie

1

2 Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum Hardenberg- Gramsbergen (SZHG). Dit betekent dat de instellingen die deel uitmaakten van de SSCH (het Streekziekenhuis Coevorden- Hardenberg locatie Röpcke-Zweers in Hardenberg, het dagziekenhuis Aleida Kramer en verpleeghuis Aleida Kramer in Coevorden) en de SZHG (Verpleeghuis Clara Feyoena Heem in Hardenberg, de verzorgingshuizen Oostloorn in Hardenberg en t Welgelegen in Gramsbergen) per 1 september 2004 tot dezelfde Stichting Saxenburgh Groep behoren. De naam is afgeleid van het feit dat ons zorggebied vroeger bewoond werd door de Saksen. Een burg is een veilige plek, waar mensen zich kunnen terugtrekken. Het logo bestaat uit twee kleurvlakken, die twee silhouetten voorstellen. Deze gezichten geven het menselijke karakter aan en symboliseren de Divisie Care en de Divisie Cure. De kleurvlakken lopen gedeeltelijk door elkaar waardoor naast de gezichten ook beelden ontstaan die de stroming van de Vecht symboliseren. De stromende rivier staat symbool voor het leven en voor de historische verbondenheid van de mens uit de regio met het land. De kleur blauw staat voor lucht en water, de roestkleur voor aarde. Huib Minderhout heeft de naam bedacht, in samenspraak met H.J.B. van Wel, destijds directeur Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Het logo is ontworpen door Bau Winkel. Jaardocument

3 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument van de Stichting Saxenburgh Groep uit Hardenberg en omgeving. Als Raad van Bestuur kijken we terug op het jaar De Saxenburgh Groep heeft een goede waardering gekregen van patiënten en diverse externe partijen zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg, KWF en anderen. Er is opnieuw een sterke groei gerealiseerd met betrekking tot de patiënten- en cliëntenzorg. Tevens hebben wederom een positief resultaat behaald. In de ouderenzorg heeft een fusie plaatsgevonden met het zorgcentrum Oldenhaghen uit Ommen waarmee de nieuwe organisatie nog meer patiënten van betere zorg kan voorzien. Verder zijn twee kleinschalig woonprojecten gestart in het centrum van Hardenberg, de Meander en de Overlaat, waarin de cliënten in een kleine omgeving gewenst en gerichte verzorging kunnen krijgen. Dat de Saxenburgh Groep haar cliënten goed verzorgt en van voldoende aandacht en voorziet blijkt uit de vele waarderingen die we van de cliënten en hun familie hebben mogen ontvangen maar ook uit het feit dat een voormalig cliënte de Saxenburgh Groep een fors bedrag heeft nagelaten. Binnen de ziekenhuiszorg wordt naast de zorg voor patiënten hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw ziekenhuis. Hierbij is in de loop van 2010 gebleken dat de wens naar een nieuw ziekenhuis groot is en dat de realisatie aan voorbereiding veel tijd vergt. Het ziekenhuis heeft in 2010 een aantal malen in het voetlicht gestaan. Hoewel dat in eerste instantie negatief leek uit te pakken, met name de aandacht van CZ voor het te lage aantal patiënten dat voor borstkanker in ons ziekenhuis wordt behandeld. Viel dat na een extra bezoek van de Inspectie zeer positief voor ons ziekenhuis uit. Immers de Inspectie is van mening dat wij zeer goed op de hoogte zijn van de zorg en dat wij uitstekende op maat gemaakte zorg aan onze patiënten leveren. Dat ook de patiënten de zorg van ons ziekenhuis waarderen blijkt uit de vele blijken van waardering en complimenten die van hen en andere belangstellenden hebben mogen ontvangen. De huisartsen van Coevorden hebben in 2010 besloten dat zij met ingang van 1 januari 2011 liever bij de huisartsenpost in Hardenberg aansluiten vanwege de korte en directe lijnen die de gezondheidszorg van de Saxenburgh Groep kent. Naar mening van de Raad van Bestuur is dit één van de grootste complimenten die externe partijen de interne organisatie kunnen geven. Bovendien is zij van mening dat dit een positieve ontwikkeling in het kader van marktwerking in de zorg is. Samen hebben we hard gewerkt om wederom een stijging van het aantal patiënten en cliënten op te vangen en van goede zorg te voorzien en naar mening van de Raad van Bestuur zijn we daar goed in geslaagd. Het positieve resultaat van de Saxenburgh Groep in 2010 heeft alleen tot stand kunnen komen door de bijdragen van het ziekenhuis, de buitenpoli s in Ommen, Coevorden, Slagharen en Westerhaar, de Paaz, de verplegings- en verzorgingswoonvormen in Ommen, Coevorden, Hardenberg en Gramsbergen. Een woord van dank aan al onze medewerkers, medische specialisten en uiteraard de vrijwillergers voor hun inzet is zeker op zijn plaats. Ook zijn wij blij met het vertrouwen die de verwijzers, patiënten en cliënten in ons stellen. Wij zullen er alles aan doen om dit vertrouwen ook in de toekomst opnieuw weer waar te maken. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaardocument. Raad van Bestuur Saxenburgh Groep Pauline Terwijn en Henk van der Wal Jaardocument

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van verslaglegging 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Werkgebieden divisie Cure Werkgebieden divisie Care 2.4 Samenwerkingsrelaties e en 2 e lijn en MCCH Zorgverzekeraars Gemeente Hardenberg Zorgkantoor Relaties met opleidingen Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsrelaties divisie Care 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Regieteam 3.2 Bedrijfsvoering Planning & Control Risico s 3.3 Vereniging Medische Staf Taken en werkwijze Samenstelling van het stafbestuur 3.4 Cliëntenraad Terugblik op Ondernemingsraad Saxenburgh Groep Taken en werkwijze Financiering en commissies Overlegfrequentie Instemming gevraagd en ontvangen Advies gevraagd en ontvangen 3.6 Ondernemingsraad Oldenhaghen Taken en werkwijze Financiering en commissies Overlegfrequentie Instemming gevraagd en ontvangen Advies gevraagd en ontvangen Jaardocument

5 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Veilige Zorg Algemeen kwaliteitsbeleid divisie Care Algemeen kwaliteitsbeleid divisie Cure Voorbeeldfunctie 4.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten en cliënten Veilige Zorg Patiënt- en cliëntveiligheid Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg divisie Care Klachtenbeleid Toegankelijkheid Patiëntenlogistiek 4.5 Kwaliteit t.a.v. medewerkers Personeel & Organisatie Personeelsbeleid Kwaliteit van werk 4.6 Samenleving 4.7 Financieel beleid 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa (inclusief financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening Statutaire regeling resultaatsbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring Bijlagen 1 Productiegegevens Jaardocument

6 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Geachte lezer, Voor u ligt het jaardocument 2010 van de stichting Saxenburgh Groep. De Saxenburgh Groep is een ketenorganisatie waarbinnen de divisies Cure (ziekenhuisfunctie in Hardenberg, Coevorden en Ommen) en Care (verpleeghuis- en verzorgingshuisfunctie in Hardenberg, Coevorden, Gramsbergen, Ommen en Dedemsvaart) acteren. Evenals vorig jaar is de verantwoording volgens het format van het ministerie van VWS vormgegeven. We onderschrijven het belang van vergelijkbaarheid van zorginstellingen op het niveau van verslaglegging, in de context van het transparant maken van de zorgsector als totaal. De stichting Saxenburgh Groep kent geen B.V.-structuur en heeft geen dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven. Wel bestaat naast de stichting een stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep, maar deze heeft een eigen bestaansrecht, legt zelfstandig financiële verantwoording af en stelt een eigen jaarrekening op. Het eerste deel van dit jaardocument betreft de maatschappelijke verantwoording in termen van beleid, bestuur, bedrijfsvoering en toezicht. Het tweede deel van dit jaardocument betreft de jaarrekening 2010 waarin de financiële verantwoording met betrekking tot de stichting Saxenburgh Groep wordt afgelegd. Als laatste onderdeel zijn de (openbare) bijlagen opgenomen die ook digitaal bij het ministerie van VWS worden aangeleverd. P.M. Terwijn H.H. van der Wal Raad van Bestuur Jaardocument

7 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens De Saxenburgh Groep bestaat uit de volgende locaties: Röpcke-Zweers Ziekenhuis PAAZ J. Weitkamplaan 4a Röpcke-Zweerslaan SE Hardenberg 7772 RV Hardenberg T (0523) T (0523) F (0523) Dagziekenhuis Aleida Kramer/Zorgcentrum Aleida Kramer M. v.d. Thijnensingel GB Coevorden T (0524) F (0524) Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Rheezerweg TD Hardenberg T (0523) F (0523) Zorgcentrum Oldenhaghen Hessel Mulertstraat CL Ommen T (0529) F (0529) Zorgcentrum Oostloorn Zorgcentrum t Welgelegen J.C.J. v. Speykstraat 14 Voorstraat ZC Hardenberg 7783 AM Gramsbergen T (0523) T (0524) F (0523) F (0524) Polikliniek Ommen Polikliniek Westerhaar Polikliniek Slagharen Van Reeuwijkstraat 50 Hoofdweg 132C Anton Geerdesplein EH Ommen 7676 AJ Westerhaar 7776 BD Slagharen T (0523) T (0523) T (0523) F (0523) F (0523) Verslagleggende rechtspersoon: Stichting Saxenburgh Groep Postadres voor alle instellingen: Postbus 1, 7770 AA Hardenberg Internetpagina: Identificatienummer: NZa: Kamer van Koophandel: Jaardocument

8 Binnen de Saxenburgh Groep zijn de volgende specialisten werkzaam: Anesthesiologie Mw. T.T.M. Immink-Speet Dhr. M.A. Kardzis Mw. F.A.J. Klaassen Dhr. A.M. Labus Dhr. E. Lim Dhr. A. Moesker (per ) Mw. M.O.H. Steen-Vincent Cardiologie Dhr. B.M. van Bemmel (per ) Dhr. dr. H.P. Beyerbacht Dhr. R. Kaplan Dhr. R.J. Lionarons Dhr. A.J. Schaap Chirurgie Dhr. J.H. Gosen Mw. M. Jagers op Akkerhuis Dhr. dr. C.E. Maier (tot ) Dhr. J.H. Tomee Dhr. A.J. van de Velde Dermatologie Mw. S.G. van der Linden Dhr. B.J.L. Robijns Geestelijke verzorging Mw. E. Diepeveen Dhr. H. Dorgelo (ouderenzorg) Mw. M. Veenstra (ouderenzorg) Geriatrie Mw. D.F.L. van Weelderen (tot ) Dhr. J. Verkuyl (tot ) Gynaecologie Dhr. M.P.K. Buurman Mw. M. Kaplan Mw. F.F. Snaaijer Mw. M. Wüst Jaardocument

9 Interne Geneeskunde Dhr. E.T. Abhilakh Missier Mw. J. Bayrak Dhr. R. Blankenburgh Dhr. B.L.S. Borger van der Burg (tot ) Dhr. F. Gonkel Dhr. dr. E.A. Runhaar Dhr. H.H.K. Thio (per ) Dhr. K. Thürnau (per ) Mw. Y.H. Tromp Intensive Care Dhr. A. Manten (per ) Dhr. A.R. de Meijer ( ) Dhr. H.J. Pluim (per ) Kindergeneeskunde Mw. I.F.M. Fagel Dhr. G.J. van den Hoek Dhr. G. Immink Mw. A.R. Verhage (per ) Mw. K.A. Zwager-Ankone KNO Dhr. A.D. van Amstel Dhr. R.C. Maat Klinische Chemie Dhr. dr. ing. R.H.J. Bruijns Dhr. J.G.J. Pouwels Longgeneeskunde Dhr. O.W. Akkerman (per ) Mw. A. Heeringa Mw. M. Mukhopadhyay Dhr. M.J. Politiek Medische microbiologie Mw. dr. M.C.J. Stuart-Persoons Medische Psychologie Mw. L.H. Jousma-Wagenvoord Mw. M. van der Werff-Smallenbroek (tot ) Dhr. W.D. van der Zwaag Neurochirurgie Dhr. F.C. de Beer Neurologie Mw. H.J.G. Dieks Dhr. J.G.M. Knibbeler Dhr. Ch.T.J.M. Leijzer Mw. J.E. Lütke Farwick Jaardocument

10 Nucleaire Geneeskunde Dhr. dr. J. de Boer Mw. drs. A.H. Engelage Dhr. prof. dr. P.L. Jager Dhr. dr. S. Knollema Dhr. A.H.J. Oostdijk Dhr. dr. H. Stevens Oogheelkunde Dhr. H.A. Hylkema Dhr. J. van der Meer Dhr. F.J. Postema Dhr. J.W.M. Tyl Dhr. W. Vaandrager Orthopedie Dhr. dr. H. van de Belt Dhr. J. van Beveren Dhr. P.B. Farla Dhr. W.S.W. Verboom Specialisten ouderengeneeskunde Mw. G. Bakker Mw. L. Kawa Mw. W.M. Middelveld Dhr. J.P. Muilwijk Dhr. M. Repko Mw. A.C.J. Rietman Pathologie Dhr. G.T.N. Burger Psychiatrie/psychologie Dhr. P.H.J. van Doorn, psycholoog Dhr. N.H. Farenhorst (per ) Dhr. P. Richter, psychiater Dhr. A.V. Schellinger, psychiater Psychologie ouderenzorg Mw. IJ. Hogenberg Mw. E. Krist Mw. M. Vermaat Radiologie Dhr. A. de Groot Dhr. C.T. Grutters (per ) Dhr. B.L. Koens (per ) Dhr. B.J.M. Posthuma (per ) Radiotherapie Dhr. J.J.F.M. Immerzeel Dhr. E.J.A. Vonk Jaardocument

11 Revalidatie Geneeskunde Mw. M. van Beugen (tot ) Mw. E.J.B.L. Kottink Dhr. T.J.W. de Ruiter Reumatologie Mw. dr. C.E.I. Lebrun SEH-geneeskunde Mw. M.S. Dijkhuis-de Vink Dhr. M.J. Meijer (per ) Urologie Dhr. R. Hassankhan Dhr. B.C. Knipscheer Dhr. M. Westerhof Ziekenhuisfarmacie Mw. L. van Aart Dhr. A. Bakker Dhr. W.J.V. van der Boon Dhr. W. van der Veen Jaardocument

12 2.2 Structuur van het concern Juridische en organisatorische structuur De stichting Saxenburgh Groep is bestuurlijk en organisatorisch ingericht conform het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur. Dit betekent dat de Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies Cure en Care. De divisie Cure wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie Care omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal. Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de regio Vechtdal van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf. Op strategisch niveau vindt gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Stafbestuur. Dit houdt in dat op tactisch niveau sprake is van duaal management. De kernstafvertegenwoordiger en de zorgmanager geven samen inhoud aan de leiding van de clusters/afdelingen. Dat de Saxenburgh Groep een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf is, blijkt ook uit de nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In de Divisie Care hebben de zorgmanager en de Raad van Bestuur nauw overleg. Organogram Jaardocument

13 Jaardocument

14 Medezeggenschapsstructuur De Saxenburgh Groep kent drie inspraak-/adviesorganen: Centrale Cliëntenraad: vertegenwoordiging van patiënten/cliënten Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van medewerkers Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten. Toelatingen Hoewel de stichting Saxenburgh Groep niet als gehele stichting beschikt over een toelating tot het WTZi, bezitten de volgende onderdelen van de Saxenburgh Groep wèl over een toelating tot het WTZi: Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg PAAZ te Hardenberg Zorgcentrum Aleida Kramer te Coevorden Zogcentrum Clara Feyoena Heem te Hardenberg Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen te Gramsbergen en Hardenberg, ook wel bekend als de zorgcentra Oostloorn en t Welgelegen Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen De stichting Saxenburgh Groep is toegelaten als instelling voor ziekenhuiszorg, psychiatrische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De gezondheidszorg wordt gefinancierd door publieke middelen van o.a. zorgverzekeraars, AWBZ en voor een klein deel met WMO-gelden. De capaciteit van de instelling is voor de volgende onderdelen door het Ministerie van VWS vastgesteld: Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief de PAAZ) als categorale ziekenhuisinstelling met een capaciteit van 197 bedden. Zorgcentrum Aleida Kramer als zorgcentrum met 92 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Zorgcentrum Clara Feyoena Heem als zorgcentrum met 248 plaatsen voor behandeling van verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Het zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen als zorgcentrum met 93 plaatsen voor verblijf zonder behandeling. Het leveren van extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Zorgcentrum Oldenhaghen als zorgcentrum met 112 plaatsen voor verblijf zonder behandeling en 7 plaatsen voor kortdurende opnames (KDO). Jaardocument

15 2.3 Kerngegevens De Saxenburgh Groep is op 27 augustus 2004 ontstaan uit een fusie van de Stichting Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen en de Stichting Streekziekenhuis Coevorden- Hardenberg. De stichting Saxenburgh Groep bestaat uit de divisies Cure en Care. De divisie Cure wordt gevormd door een algemeen ziekenhuis en een PAAZ, de divisie Care omvat meerdere verpleeg- en verzorgingstehuizen op diverse locaties in het Vechtdal. Onder het motto 'Zorg dichterbij Beter', heeft de Saxenburgh Groep zich ten doel gesteld om de bevolking van de regio Vechtdal van wieg tot graf te voorzien van precies die zorg waar door haar patiënten, cliënten en bewoners om wordt gevraagd. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd uit publieke middelen, zoals de zorgverzekeringswet van de AWBZ. Op dit moment zijn binnen de Saxenburgh Groep 99 specialisten en medewerkers werkzaam (1.041,35 fte). De divisie Cure kent 26 medische specialismen. Nadere detaillering van de kerngegevens zijn te lezen in de volgende paragraaf en in de bijlage Personalia Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteiten divisie Care ZZP-indicatie Omschrijving Aantal cliënten in zorg op 31 december ZZP 1 Beschut wonen met enige begeleiding 11 ZZP 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging 63 ZZP 3 ZZP 4 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging ZZP 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 190 ZZP 6 ZZP 7 ZZP 8 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging ZZP 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging 55 ZZP 10 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg Meeliftende partner 6 VPT 2 1 VPT 4 1 Jaardocument

16 Overzicht geboden zorg extramuraal Functie Omschrijving Aantal cliënten in zorg op 31 december Functie Begeleiding Functie Persoonlijke Verzorging Functie Verpleging Hulp gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Kan in de vorm van individuele begeleiding of in groepsverband. Bijvoorbeeld hulp bij plannen van activiteiten, hulp bij regelen, afhandelen van praktische zaken. Thuishulp bij de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Medische hulp thuis. Bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij zelf leren injecteren Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens DIVISIE CARE Productie/capaciteit aantal/bedrag Clara Feyoena Heem Aleida Kramer Oostloorn/ Welgelegen Oldenhaghen Totaal Divisie Care Aantal erkende intramurale plaatsen per Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per Aantal cliënten dagactiviteiten per Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingshuisdagen in verslagjaar Aantal dagen volledig pakket thuis Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar Aantal uren WMO-zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op Aantal fte personeelsleden in loondienst op Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar ,- - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- - waarvan overige bedrijfsopbrengsten ,- - waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties ,- Kernactiviteiten divisie Cure Voor een uitgebreid overzicht van de productiegegevens van de Cure wordt verwezen naar bijlage 1 en naar de volgende pagina waar enkele gegevens vermeld staan. Jaardocument

17 Kerngegevens DIVISIE CURE Aantal/bedrag Capaciteit Aantal erkende bedden: PAAZ 16 Röpcke-Zweers Ziekenhuis (inclusief wiegen) 181 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december 633 Aantal medisch specialisten op Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten ,- - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- - waarvan B-segment ,- - waarvan overige bedrijfsopbrengsten ,- Productiegegevens Aantal geopende DBC s Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingdagen Aantal klinische verpleegdagen Meer productiegegevens zijn te vinden in bijlage 1: Productiegegevens Werkgebieden Werkgebieden divisie Cure Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) inclusief de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. De Saxenburgh Groep is actief binnen de gemeenten Hardenberg, Coevorden, en Ommen en in het tussenliggende buitengebied. Een overzicht van de klinische functies en de ontwikkelingen in 2010: Anesthesiologie Verdere uitbreiding van de pijnpoli/-behandelingen Participatie van de vakgroep anesthesiologie in de intensive care Aantrekken van 1 of 2 anesthesioloog intensivisten Voorbereiden en zo mogelijk implementeren van een open pre-operatief spreekuur Voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen mbt de IGZ, VMS Kwaliteitsindicatoren m.b.t. anesthesiologie Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem) Jaardocument

18 Apotheek De Ziekenhuisapotheek Emmen-Hardenberg voldoet aan de GMP-z norm (GMP = Goede Manieren van Produceren). Dat betekent dat de geneesmiddelen via een strak protocol worden bereid. Hierdoor kunnen wij garanderen dat het eindproduct steeds volledig voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. Daarnaast houden wij ons in onze apotheek strikt aan de regels omtrent productbescherming (zoals cleanroom en drukhiërarchie) en de bescherming van medewerkers. Zo werken wij bijvoorbeeld met veiligheidswerkbanken. Ook de medische gassen vallen onder deze norm. Ontwikkelen van regiobeleid geneesmiddelenvertrekking Ontwikkelen van een Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) Het voorkomen van medicatiefouten door middel van het verder inrichten van een ASP (Apotheek Service Punt) per verpleegafdeling Voorbereiding op het inrichten van een Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) Cardiologie In 2010 vond herinrichting van de organisatie plaats. Een en ander heeft geresulteerd in een logische clustering van patiënten danwel de stromen die zij volgen. Daarmee geeft de Saxenburgh groep invulling aan haar motto dat de patiënt als zorgvrager leidend is in het proces en daarmee de organisatie op haar moet worden ingericht. Dit heeft onder meer geresulteerd in een onderneming cardiologie-longgeneeskunde. In 2010 werd de buitenpoli in Westerhaar verder ingevuld door de cardiologie. Duidelijk zichtbaar werd dat hiermee werd voorzien in een behoefte van huisartsen en bewoners binnen die gemeente. Veel aandacht ging in 2010 uit naar het behouden van kwaliteit binnen de afdeling alswel de afdelingen met wie zij nauw samenwerkt. Door arbeidsmarktkrapte bleek dit moeilijk wat een tijd nadelige invloeden heeft gehad op de wacht- en toegangstijden. Eind 2010 werd een eerste aanzet gegeven tot een transmuraal bovenregionaal traject ten behoeve van hartfalenzorg. Hierbij zijn huisartsen (vertegenwoordigers), zorgverzekeraar en cardiologen nauw betrokken. Chirurgie De samenwerking met de chirurgie in Almelo is conceptueel geïnitieerd ter voorbereiding op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) Alle medische- en verpleegkundige protocollen zijn up to date gemaakt Minimaal invasief = laparoscopisch, dus dubbelop Er wordt deelgenomen aan multidisciplinair patiëntenoverleg Dermatologie Verdere groei van de afdeling dermatologie dankzij de uitbreiding van de maatschap met collega Saskia van der Linden. Teledermatologie wordt door steeds meer huisartsen in de regio benut als extra methode om de dermatoloog te consulteren. Twee veranderingen bij de twee aandachtsgebieden huidkanker en flebologie: - De afdeling krijgt apparatuur voor het toepassen van Photo-Dynamische Therapie. (PDT is een moderne behandelingsmethode voor bepaalde vormen van huidkanker). - Saskia van der Linden is gestart met haar polikliniek flebologie. Dit in samenwerking met de afdeling chirurgie. De dermatoloog heeft hierbij de beschikking gekregen over hiervoor speciaal aangeschafte echo-duplex apparatuur. Jaardocument

19 Geestelijke verzorging Start intervisiegroep Geestelijk Verzorgers. De groep komt 4x per jaar samen. Intervisie is een eis van de beroepsvereniging VGVZ voor registratie in het Kwaliteitsregister. Gesprekken met de 2 collega-geestelijk verzorgers Care om te komen tot een gezamenlijke positiebepaling van en visie op de Geestelijke Verzorging binnen de Saxenburgh Groep. Deelname aan de training/bijscholing voor Commissies Ethiek Care en Cure. Het organiseren van een themamiddag voor predikanten en pastores over de betekenis van ziekte in het leven van kinderen en jongeren. Het volgen van een cursus Psychopathologie, georganiseerd door Dimence. Geriatrie Afstemmen van het geheugen traject in de Cure op regionale trajecten in samenwerking met Care en Cure, MCC Hardenberg. De geriater uit Emmen is halverwege 2010 gestopt, vanuit Almelo is hulp aangeboden. Aandachtspunt: screening valrisico in samenwerking met fysiotherapie ( VMS ) Aandachtspunt: de kwetsbare oudere ( VMS ) Gynaecologie Realisatie van de VIP-poli (Verzakking-Incontinentie-Poli) Oriëntatie uitbreiding poliklinische behandelmethodes Optimaliseren ketenafspraken met de eerstelijn gericht op de verloskunde Verbouwen van 3 verloskamers naar 4 kraamsuites Starten buitenpoli Westerhaar Start van de zorgonderneming Vrouw en Kind Interne geneeskunde Doorontwikkelen van de IC door het aantrekken van een intensivist ter dekking van de kantooruren. In de avond- en weekenduren wordt de medische verantwoordelijkheid door de maatschap ICL waargenomen. Start poli in Westerhaar door specialist met aandachtgebied diabetes Door ontwikkelen hypertensiepoli met nurse practitioner Verder vormgeven aandachtsgebied nefrologie. De nefrologiepoli is gestart waarin ook verpleegkundig spreekuur door een nurse practitioner Werkafspraak nefrologie MCH is geïmplementeerd. Contrastpoli met nurse practitioner in ontwikkeling Het businessplan dialyse is vastgesteld. Vacature staat uit voor een 2 e nefroloog Er is aandacht geweest voor preventief onderwerp dmv symposium Zoet en Zout Verder vormgeven aandachtsgebied MDL: MDL specialist is gestart MDL werkgroep is geformaliseerd Gewichtsmanagement De interne geneeskunde maakt per onderdeel uit van de zorgonderneming interne-neurologie Het verpleegkundig team is heringedeeld en samengevoegd bij het verpleegkundig team op de afdeling neurologie De klinische bedden tbv de interne patiëntengroep worden in januari 2011 aan de neurologische bedden gevoegd Jaardocument

20 Intensive Care Invoeren NIS in het kader van medische continuïteit buiten kantooruren. Kwaliteitsvisitatie IC, doelstelling verkrijgen van de Level 1 status, inclusief daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen Voldoen aan de CBO richtlijnen inzake level 1 IC Opstarten traject PDMS (patiënt data management systeem) Opstellen plan in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De IC werkt samen in regioverband met IC-level 2 van het Scheper Ziekenhuis Emmen en IC-level 3 van de Isala Klinieken Keel-, neus- en oorheelkunde In 2010 is de vakgroep keel-, neus- en oorheelkunde met de volgende punten werkzaam geweest: Implementatie van de coblatiemethode als patiëntvriendelijke manier om amandelen te verwijderen is inmiddels een feit. Van Amstel gebruikt voor de tonsillectomie standaard deze techniek, Maat is er inmiddels mee begonnen. Conchareductie wordt ook met de coblatietechniek gedaan op indicatie. Tevens wordt coblatie assisted uvulo-palatoplasty gedaan bij snurkers. Continue realisatie van een kwalitatief hoogwaardige allround KNO-zorg. Verbeteren veiligheid door facialis monitor. Deze is inmiddels in gebruik door van Amstel bij zijn oor ingrepen. Gebruik van shaver door beide KNO-artsen, met name bij patiënten met veel neuspoliepen, zodat er veiliger en overzichtelijker geopereerd kan worden. In samenwerking met de logopedisten hier in het ziekenhuis is er een spreekuur opgezet. Hier worden patiënten met slikstoornissen gezamenlijk gezien en wordt er een functioneel slikonderzoek uitgevoerd. Oriëntatie op de uitbreiding van diagnostiek stembandpathologie met stroboscopie is nog in volle gang. Het probleem zit nog in het ontbreken van een stroboscoop, waardoor er toch nog patiënten doorgestuurd moeten worden. Er zijn inmiddels, in samenspraak met longartsen, werkafspraken gemaakt voor patiënten met snurken en OSAS. Patiënten worden door beide specialismen gezien en na eventueel aanvullend onderzoek zoals slaapregistratie of slaapendoscopie wordt er Multidisciplinair (MDO) plan gemaakt voor deze patiënten. Oriëntatie wat betreft de toekomstige uitbreiding van de diagnostiek van inspanningsgebonden larynxproblematiek is nog in gang. De mogelijkheid is al aanwezig op de functieafdeling, maar e.e.a. moet nog gestroomlijnd worden. KNO-artsen zijn in 2010 gevisiteerd met goed resultaat. Kindergeneeskunde Speerpunten: - Algemene kindergeneeskunde - Multidisciplinaire behandeling bij kinderen met: diabetes, astma, obstipatie, enuresis en dysfunctional voiding klachten - Participatie in bestaande transmurale projecten in de jeugdgezondheidszorg Innovatie: ketenzorg voor kinderen met gedrag-, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen Realisatie alcoholpoli Realisatie regionale samenwerking voor kinderen met diabetes: Diabij Starten buitenpoli s in Westerhaar, Ommen en Slagharen Start van de zorgonderneming Vrouw en Kind Jaardocument

21 Klinisch chemisch laboratorium Ontwikkelen en uitrollen zowel in de cure als de care van de digitale labaanvraag als onderdeel van het EPD-programma Oprichten Point of Care team en overgang tot een POCT glucose systeem in de kliniek Intensivering regionale samenwerking klinisch chemici en klinisch chemische laboratoria Intensivering samenwerking huisartsen Continue beoordeling kwaliteitssysteem Scholing/ opleiding t.b.v. beenmergbeoordeling Overgang naar Portavita (nieuw softwaresysteem op de trombosedienst voor de reguliere als de zelfregulerende patiënt) Erkenning als weefselinstelling inzake IUI onderzoek Longgeneeskunde In 2010 vonden de voorbereidingen plaats voor het kunnen aanbieden van non-invasieve beademing van patiënten. Op basis van onderzoek is gebleken dat door middel van deze relatief eenvoudige manier, mensen sneller herstellen. Naar verwachting zal begin 2011 deze therapie voor het eerst kunnen worden toegepast in de SXB. In 2010 werden de voorbereidingen getroffen voor het uitbreiden van de vakgroep longgeneeskunde naar 4 personen. Werving vond plaats. Naar verwachting zal in 2011 de 4 e longarts de vakgroep komen versterken. In het najaar van 2010 kwam dhr. Drs. O. Akkerman de vakgroep versterken. Met het op sterkte zijn van de vakgroep vond een verdere verdeling van aandachtsgebieden plaats. Mw. Mukhopadhyay heeft als aandachtsgebied COPD en zal nauw betrokken zijn bij de COPD ketenzorg. Het aandachtsgebied van dhr. Politiek is de oncologie en voor dhr. Akkerman is dit de OSAS, ofwel obstructief slaap apneu syndroom. In 2010 vond de verdere invulling plaats van de multi disciplinaire behandeling van slaapgerelateerde problematiek. Dit in samenspraak met neurologen, KNO-artsen en de verpleegkundig specialist. In 2010 werd een verpleegkundig specialist longziekten opgeleid. Daarmee is een welkome aanvulling gekomen op het behandeling en begeleidingsaanbod binnen de SXB. Neurochirurgie Besluit is genomen om de basisneurochirurgie door de neurochirurgen van Zwolle niet meer in Hardenberg te doen. Verandering in behandelbeleid, conservatief, en vertrek van een neurochirurg uit Zwolle ligt hieraan ten grondslag. Neurologie Start van een CTS-straat Start TIA poli door nurse practitioner in opleiding Begeleiding opleiding nurse-practitioner Start ontwikkelen verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten (2011 ) Gestart met nieuwe behandelingen: Tysabri voor MS Duodopa voor Parkinson De neurologie maakt per onderdeel uit van de zorgonderneming interne-neurologie Oogheelkunde Gestart met diabetesscreening op 3 locaties Gestart met implanteren torische en multifocale lenzen De cataractoperaties volgens de nieuwste richtlijnen en technieken Door personele problemen (zowel secretaresses als technisch oogheelkundig assistentes) onvoldoende ondersteuning van de spreekuren en oplopende wachttijden. De nieuwe fundus/fag-camera voldoet niet. Jaardocument

22 Orthopedie Oriëntatie op stroomlijning dagbehandelingszorg Onderlinge differentiatie Sterke participatie in een Sport Medische Instelling Kwaliteitsverbetering door: o zorgvuldige beoordeling van complicatieregistratie en de aanpassingen die hier het gevolg van zijn; o de medewerking aan het IFMS. Ontwikkelen en standaardiseren conservatieve behandeling bij orthopedische aandoeningen (GPS, ESWT) Ontwikkelen van zorgpaden en samenwerking zoeken met eerste lijn Opleiding PA Verbeteren multidisciplinair overleg Samenwerking verbeteren revalidatie / fysiotherapie Differentiëren managementtaken Psychiatrie/medische psychologie/geriatrie Vanaf september 2010 vorming van de zorgonderneming psychiatrie/medisch psychologie /geriatrie, waaraan een zorgondernemer en medisch manager zijn verbonden Voortgang effectmeting. Het vergelijken van behandeleffecten voor verschillende patiënten/diagnoses met een gestandaardiseerd, landelijk gemiddeld behandeleffect, waardoor meer inzicht in de effectiviteit van behandelingen. Gericht separeerbeleid met als inzet terugdringen van dwang en drang maatregelen. Uitbreiding polikliniek psychiatrie in Coevorden en Ommen Evaluatie werkwijzen deeltijdbehandeling /kliniek en polikliniek. Verbeterpunten benoemen en aanpassen in de behandelprogramma s Uitbreiding van de testotheek Voortgang van integratie van de medische psychologie in de verschillende zorgpaden: revalidatie dagbehandeling, oncologie, geheugentraject Het op peil brengen van de personele formatie medisch psychologie. Eerste aanzet voor het inregelen van een geheugenpolikliniek in samenhang met ouderenzorg en specialisten ziekenhuis. Eerste aanzet : elektronisch patiënten dossier psychiatrie. Verzorgen van de scholing met betrekking tot het fixatiebeleid. Ziekenhuisbreed. Implementatie delier protocol. Radiologie Interventieradiologie Mammapoli voortzetten Maatschap radiologen inrichten o.a. opzetten/verbetertraject overlegstructuur intern /extern Uitrol digitale buckykamers locatie Hardenberg (2 stuks) en Coevorden (1 stuks). Vervanging CT-scanner locatie Hardenberg In gebruik nemen nieuwe C-bogen t.b.v. OK en pijnbestrijding Reumatologie Realisatie echospreekuur: een snelle en doelmatige diagnostiek gevolgd door een behandeladvies op maat voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Opleiden van de nurse practitioner reumatologie voor het draaien van het echospreekuur. Realisatie patiëntvriendelijke dagbehandeling voor biologicals toediening. Realisatie EPD reumatologie na de pilot sinds april 2010 met duidelijk verbetering van de kwaliteit, transparantie en efficiëntie. Realisatie Zorg dichtbij met 1 dag per week (2 dagdelen spreekuur) in Coevorden en 1 dagdeel per maand in Ommen. DREAM-studie samenwerking ter waarborgen van top zorg kwaliteit: opwerken middels gedigitaliseerd werkwijze. Jaardocument

23 Reuma netwerk en aansluiten/opleiden van fysiotherapeuten in de regio voor de specifieke reumazorg gerealiseerd dankzij de door Esther Kleine (nurse practitioner reumatologie) gewonnen prijs via de reumafonds. Oriëntatie en ontwikkeling voor een polikliniek reumatologie met eigen poliassistenten met verbetering van de patiënten zorg en informatie voorziening, nog niet gerealiseerd. Oriëntatie op ontwikkeling voor hoog kwalitatieve zorg voor Bechterew en informeren en opleiden van fysiotherapeuten, huisartsen en radiologen voor dit doel: fonds hiervoor aangevraagd en gekregen. Protocollen zichtbaar maken in ziekenhuissysteem: gedeeltelijk gerealiseerd. Oriëntatie en ontwikkeling van de Carrousel spreekuur samen met fysiotherapeut, ergotherapeut en reumaconsulente. Oriëntatie op ontwikkeling en ontwikkelen van eventuele gezamenlijke spreekuren of zorg: osteoporose en rugklachten in samenwerking met o.a. orthopeden, revalidatieartsen, neurologen en internisten. Oriëntatie voor ruimer inzet van de Nurse Practitioner in uren per week, ter ontlasting van de overvolle poli s van de reumatoloog en opleiden van een reumaconsulente. Oriëntatie voor het eventuele aantrekken van een tweede reumatoloog ter waarborging van een goede continuïteit van zorg. Revalidatiegeneeskunde Uitbreiding Oncofit revalidatieprogramma Verdere uitbreiding oncologische revalidatie Participatie pijnteam en verdere ontwikkeling Deelname Parkinsonnet (multidisciplinaire werkgroep) Start opzet behandeling functionele klachten bij kinderen Werkgebieden divisie Care De Saxenburgh Groep divisie Care valt onder het zorg-/werkgebied van het zorgkantoor Drenthe/Zwolle/Flevoland. De locaties van de Saxenburgh Groep divisie Care liggen verspreid in dit werkgebied, te weten: Coevorden : Zorgcentrum Aleida Kramer Hardenberg : Zorgcentrum Clara Feyoena Heem : Zorgcentrum Oostloorn : Marsch-Kruserbrink/Meander/Overlaat Gramsbergen : Zorgcentrum t Welgelegen Ommen : Zorgcentrum Oldenhaghen : dagvoorziening voor jong dementerenden de Stekkenkamp Slagharen : dagbesteding de Thuishaven de Krim : dagvoorziening de Krim Sibculo : dagvoorziening de Kloostertuin Bergentheim : dagvoorziening Bergentheem In 2010 zullen er enkele kleinschalige locaties gerealiseerd worden in de verschillende plaatsen, te weten : Hardenberg : de Overlaat en Meander Ommen : Nijenhaghen Jaardocument

24 2.4. Samenwerkingsrelaties De Saxenburgh Groep is een maatschappelijke onderneming die wonen, welzijn en gezondheidszorgdiensten levert aan de inwoners van zijn adherentiegebied: Adherentiegebied H H H V & V V & V V & V V & V H H V & V % % % H In voorliggende overzichtskaart is aangegeven hoe het verzorgingsgebied is verdeeld in een kerngebied (groen) en groeigebieden (blauw en geel). Daarnaast is goed te zien hoe groot het gebied is dat door de Saxenburgh Groep wordt bediend en hoe de Saxenburgh Groep ligt ingeklemd tussen een vijftal andere zorgorganisaties. Ten oosten van Hardenberg ligt de grens met Duitsland. Een grensoverschrijdende zorgvraag is niet of nauwelijks aan de orde. De Saxenburgh Groep is met 1883 werknemers en 750 vrijwilligers de grootste werkgever van het Vechtdal. De Saxenburgh Groep is zich bewust van deze maatschappelijk- en sociaal belangrijke functie en hecht daarom waarde aan samenwerking en dialoog met partners in en buiten de zorg e en 2 e lijn en MCC Hardenberg Er wordt gestreefd naar een effectieve en efficiënte werkrelatie met de 1 e lijns zorgprofessionals. Een goede overlegstructuur met de huisartsen is in 2010 verder geïntensiveerd, o.a. door regelmatige bijeenkomsten te beleggen van huisartsen van de verschillende hagro s samen met diverse medische vakgroepen vanuit de Saxenburgh Groep. Ook werden regelmatig na- en bijscholingen voor huisartsen door medisch specialisten gegeven. De samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners werd verder uitgebouwd. Een belangrijke peiler is het medisch coördinerend centrum (MCC) Hardenberg. Vanuit dit coördinerend centrum worden medisch inhoudelijke werkafspraken tussen de eerste en de tweede lijn geïnitieerd. Een belangrijk project dat vanuit het MCC Hardenberg gecoördineerd werd, was het Diabeteszorg Beter-project. COPD-ASTMA Er is in 2010 door zorgondernemers contact gelegd met de ketencoördinator COPD- Astma. Specialisten SXB zijn toegetreden tot de klankbordgroep MCCH COPD - Astma en doen actief mee in de verdere ontwikkeling van het transmurale ketenzorgproject COPD- Astma. Hartfalen Jaardocument

25 Er is een medische transmurale werkafspraak hartfalen gemaakt. In goed overleg met huisartsen, zorgondernemers SXB en medisch specialisten zijn de eerste stappen gezet om hartfalen als project vanuit het MCCH verder te ontwikkelen. Motiva Coach, telemonitoring zal daarvan een onderdeel zijn. CVA Er is een werkafspraak CVA/TIA vastgelegd. In opvolging daarvan is in samenwerking met ketenpartners als pilot in de Saxenburgh Groep, een TIA dagkliniek opgezet met telemetrie mogelijkheden. Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige van Carinova doet sinds 2010 mee in het strokeservice team. Verder is een ICT programma ontwikkeld om belangrijke indicatoren te kunnen registreren. Sinds oktober 2010 heeft Achmea een koptarief voor CVA toegekend. Hiervan kan voor 8 uur per week de ketencoördinatie worden bekostigd. Dementie Voor dementie is een medische transmurale werkafspraak gemaakt en de Interline scholing heeft plaatsgevonden. Er is een geheugenpoli opgezet en een verwijsafspraak gemaakt. Patiënten kunnen sinds 2010 worden aangemeld bij een verpleegkundig specialist geriatrie. Triage van de patiënten vindt plaats door de neuroloog, waarop wordt bepaald of de patiënt gezien moet worden door een geriater, neuroloog, psychiater Saxenburgh Groep of sociaal geriater GGZ. Sinds juni 2010 is er geen geriater meer werkzaam in de Saxenburgh Groep. Terwijl patiënten conform de afspraak gewoon ingestuurd kunnen worden, wordt in samenwerking met de Saxenburgh Groep en GZZ gekeken naar een goede vervanging van de geriater en naar de werkwijze van de geheugenpoli. In september jl. is een samenwerkingsovereenkomst getekend door alle participerende welzijn- / zorgpartners van het Zorgnetwerk, MCCH, gemeente en anderen om samen de dementiezorg in Noord Oost Overijssel te regelen. Chronische Nierinsufficiëntie: Er is toenadering gezocht met openbare apothekers ten aanzien van medicatiebewaking bij nierpatiënten. Een werkgroep met apothekers, apotheekhoudende huisartsen, een internist en een vertegenwoordiging van het laboratorium Saxenburgh Groep, heeft zich gebogen over betere medicatiebewaking van patiënten met nierfunctiestoornissen. Er is binnen de Saxenburgh Groep een geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarbij patiëntgegevens, lijsten met MDRD waarden > 50, digitaal naar de deelnemende partijen worden gezonden. Risicopatiënten kwamen hierdoor eerder aan het licht waardoor aanpassing van de medicatiedosering sneller kon plaatsvinden. Vaginaal bloedverlies Er is een werkafspraak gemaakt over vaginaal bloedverlies en er is een formulier ontwikkeld om een eerstelijns vaginale echoscopie aan te vragen. Bekkenbodemproblematiek Via Plexus is een verwijsafspraak bekkenbodemproblematiek vastgelegd en een werkafspraak hiervan gerealiseerd. In juni is aansluitend daarop een poli opgericht voor verzakkings- en incontinentieproblematiek (VIP). In Ommen werd, in samenspraak met de huisartsen, de verdere uitbouw van de activiteiten op de poli gerealiseerd. De open dag van de poli Ommen werd in het voorjaar druk bezocht door de bevolking. Inmiddels wordt de polikliniek ervaren als een goede aanvulling op het zorgaanbod in deze gemeente. In Slagharen werd in het najaar 2010 een nieuwe buitenpoli geopend in het gezondheidscentrum van huisartsen. Vanuit meerdere specialismen worden medische behandelingen aangeboden in samenwerking met huisartsen. Jaardocument

26 Ontwikkeling van de zogenaamde keten-dbc s en de komst van nieuwe aanbieders op het gebied van diagnostiek, dwingen het ziekenhuis om na te denken over het serviceniveau richting de huisartsen. Op meerdere locaties zijn bijvoorbeeld de prikposten uitgebreid Zorgverzekeraars De Saxenburgh Groep heeft contracten met vele verzekeraars, waarvan Achmea en UVIT de grootste zijn. De zorgkantoren waarmee wordt samengewerkt zijn het Zorgkantoor Zwolle en het Zorgkantoor Drenthe. De relatie met de zorgverzekeraars en de Zorgkantoren worden door alle partijen als goed ervaren Gemeente Hardenberg De gemeente Hardenberg is een van de twee regionale groeigemeenten in de provincie Overijssel. De gemeente heeft een ambitieus college van Burgemeester en Wethouders en onderhoudt intensieve contacten met de Saxenburgh Groep. Zowel de gemeente als de Saxenburgh Groep hebben belang bij de continuïteit van de werkgelegenheid in de stad. Samen met de gemeente werkt de Saxenburgh Groep aan het realiseren van een zogenaamd Gezondheidspark op het terrein voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Dit initiatief past in de huidige tijd, waarin marktwerking ook in de zorg een zichtbare plaats krijgt Zorgkantoren De Saxenburgh Groep, divisie Care heeft als belangrijkste gesprekspartner te maken met het zorgkantoor Drenthe, Overijssel en Flevoland wat betreft het maken van productie, financieringsafspraken en kwaliteitsbeoordelingen. Jaardocument

27 2.4.5 Relaties met opleidingen Vanuit de Saxenburgh Groep is in 2010 samengewerkt met diverse opleidingsinstituten betreffende opleidingsinspanningen op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Rijksuniversiteit Groningen/ Scheperziekenhuis Emmen Hanzehogeschool Groningen Saxion Hogeschool Enschede Hogeschool Windesheim Zwolle Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool Arnhem Nijmegen Deltion College Zwolle Alfa College Hardenberg/ Hoogeveen Wenckebach Instituut (UMCG Groningen) CIVO (Hengelo) ROC van Twente (Hengelo) Drenthe College (Emmen) IVM Coevorden ISBW LEO management The Next Page Geneeskunde co-schappen Advanced Nurse Practitionar MBRT Advanced Nurse Practitionar Medisch Analist Fysiotherapie HBO- Verpleegkunde HBO- Verpleegkunde SPH Social work HBO-Verpleegkunde Physician Assistant MBO- Verpleegkunde Doktersassistent MBO- Verpleegkunde Verzorgende IG Stages bedrijfsadministratie en ICT Stages FB-medewerker Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Intensive Care/ Obstetrie & Gynaecologie/ kinderverpleegkunde) Specialistisch verpleegkundige vervolg opleidingen (Spoed Eisende Hulp) Operatieassistenten Anesthesiemedewerker SAW trainingen Bedrijfshulpverlening Managementopleidingen Trainingen Agressiereductie en veiligheid E-learning Signaleren kindermishandeling Naast de reguliere stageverlening en de opleidingstrajecten zijn in 2010 vele activiteiten verricht om de vakdeskundigheid te bevorderen. Deze activiteiten werden zowel in eigen beheer uitgevoerd als ook uitbesteed aan opleidingsinstituten. Bovenstaande lijst van opleidingsinstellingen bevat de instellingen waar meerdere opleidingen zijn ondergebracht of waar stagiaires van geplaatst zijn in de Saxenburgh Groep. Naast genoemde opleidingsinstituten zijn er diverse andere instellingen waarmee samengewerkt werd voor het opleiden of bijscholen van één of enkele medewerkers Inspectie voor de Gezondheidszorg De Saxenburgh Groep onderhoudt, met respect voor wet- en regelgeving, een open relatie met het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijnde de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Jaardocument

28 2.4.7 Samenwerkingsrelaties divisie Care Naast de interne afstemming van de zorg- en dienstverlening met de cliënt, vindt er afstemming plaats met andere zorgverleners buiten de instelling die betrokken zijn bij de zorgverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de thuiszorg (Icare/Carinova), specialisten uit het ziekenhuis, GGZ-teams (GGZ-drenthe), Dimence, Baalderborg Groep, paramedische behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie)uit de eerste lijn en huisartsen in de regio. De samenwerking tussen de divisie Care en de thuiszorgorganisaties en huisartsen richten zich bijvoorbeeld op het vroegtijdig signaleren en inzetten van de benodigde zorg voor cliënten met een dementie in een vroeg stadium. Bij problemen en complexe situaties kan teruggevallen worden op de deskundigheid van het zorgcentrum voor diagnostiek en advies. Voor de schakelafdelingen (revalidatieafdelingen) geldt dat zij zorg leveren in het kader van de ketenzorg. Dit gebeurt op het gebied van CVA-zorg, collumcare en knie-heup. Om deze ketenzorg te leveren zijn er afspraken gemaakt met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg en wordt er nauw samengewerkt t.b.v. de zorgverlening aan de cliënt. In 2010 is gestart met het deelnemen aan de pilot voor de overheveling van de revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet in In 2010 is de samenwerking met de woningbouwcoöperatie Beter Wonen Vechtdal geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat al het nieuwe vastgoed in de gemeente Hardenberg door Beter Wonen Vechtdal gebouwd gaat worden en dat de divisie Care afbouw doet van zijn vastgoed. In Coevorden wordt samengewerkt met woningbouwcoöperatie Domesta en in Ommen met de Veste. Jaardocument

29 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen Raad van Bestuur De stichting Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de taak de stichting Saxenburgh Groep te besturen met inachtneming van het bestuursreglement en de statuten van de Saxenburgh Groep. In het bestuursreglement wordt ingegaan op de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van en door de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling permanente aandachtsgebieden. In de statuten en het bestuursreglement zijn de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance verwerkt. De Saxenburgh Groep leeft de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code naar inhoud en strekking na. Samenstelling Raad van Bestuur in 2010 Van - tot Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties tot Dhr. H.H. van der Wal Lid Raad van Bestuur - Lid Raad van Toezicht Laboratorium voor Infectieziekten Lid Bestuur Stichting Hospice Hardenberg - Lid Bestuur Stichting Sazinon - Penningmeester Bestuur Stichting SIGRCH - Voorzitter Bestuur Stichting Medifast tot Nevenfuncties Mw. P.M. Terwijn Lid Raad van Bestuur - Hardenberg Lid bestuurs- en adviescommissie NVZ De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn geaccordeerd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling. Jaardocument

30 Besproken onderwerpen/ontwikkelingen en besluiten opzetten diagnostisch centrum - plan van aanpak palliatief café is goedgekeurd - nieuwe buckykamers (Coevorden en Hardenberg) - nieuwe CT-scan - de RvB neemt het advies van het bestuur Vereniging Medische Staf over om te stoppen met bariatrische zorg - contract Treese: fase 1 is beëindigd - contract fase 2 - Treese wordt niet ingezet - er wordt besloten een nierdialysecentrum in te richten - Het protocol Gebruik gazen OK wordt goedgekeurd en vastgesteld - De notitie GSM-beleid 2010 wordt goedgekeurd en vastgesteld - De concernstaf wordt opgeheven - Procedure ideeënbus wordt vastgesteld - Besluitenlijst overleg RvB wordt ter info meegestuurd met RT-verslag - Richtlijn euthanasie is vastgesteld - Akkoord voor aanschaf instrumenten volgsysteem - Projectplan VPT akkoord - Fraudeprotocol wordt vastgesteld - V&VS wordt voorwaardelijk voor 3 jaar ingesteld (evaluatie na 1½ jaar) - Klachtenregeling RZZ/DAK wordt vastgesteld - Vervanging defibrillatoren SEH en IC/CCU - Dossier Treese wordt formeel gesloten - Apotheek: er wordt gekeken naar verdere samenwerking Emmen - Aanschaf CS steriel is akkoord - Businesscase 4 e longarts is akkoord, werving kan in gang gezet worden - Gedragscode is formeel vastgesteld - Investeringen non invasieve beademing en nieuwe OK-tafel zijn akkoord Reglement Raad van Bestuur De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op een vastgesteld reglement. In bijlage 1 vindt u een verkorte versie van het reglement. Het bestuursreglement regelt de volgende wezenlijke bestuurszaken: bestuurstaak, verantwoording en verantwoordelijkheid besluitvorming vergaderstructuur openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap Jaardocument

31 Bezoldiging Raad van Bestuur Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die met de Raad van Bestuur is gesloten op basis van de NVZDregeling. Deze overeenkomst kwam tot stand voor de invoering van de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Mede met inachtneming van het gestelde in die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de NVZD-regeling. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. De Raad van Bestuur en het managementteam vergaderen tweewekelijks, waarbij in de vierde week de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur van de Vereniging Medische Staf aanwezig zijn. Eens in de acht weken vergaderen Raad van Bestuur en bestuur Vereniging Medische Staf gezamenlijk. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf vergadert tweewekelijks formeel en tweewekelijks informeel met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt formeel middels afvaardiging deel aan de maandelijkse bijeenkomst met de Kernstaf van de Vereniging Medische Staf. Eens per jaar vindt overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur Vereniging Medische Staf in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Jaardocument

32 De Vereniging Medische Staf belegt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering waar de Raad van Bestuur aan deelneemt. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad vergaderen maandelijks. Eens per jaar wordt door de Raad van Toezicht aan de Overlegvergadering deelgenomen. Voor alle vergaderingen wordt vooraf een agenda opgesteld en wordt na afloop een verslag gemaakt Toezichthouders (Raad van Toezicht) Samenstelling Raad van Toezicht per Naam Dhr. mr. R.R. Schuldink Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Dhr. J. Liese Dhr. F. Schepers Mw. J. Schipper Dhr. J. Westert functie/bijzonderheden voorzitter lid lid lid, tevens lid auditcommissie lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. lid Dhr. Th.J.A. Schellekens is per afgetreden als voorzitter en per als lid. Dhr. mr. R.R. Schuldink is per benoemd als voorzitter; daarvoor was hij vicevoorzitter. Mw. mr. drs. M. Ch. A. Smilde is per afgetreden als lid. Mw. J. Schipper is per afgetreden als lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Hoofdbetrekkingen en nevenfuncties Raad van Toezicht Hoofdbetrekkingen Nevenfuncties Dhr. mr. R.R. Schuldink (lid tot , voorzitter vanaf ) Advocaat Schuldink advocaten B.V. te Zwolle Voorzitter jeugdbestuur voetbalvereniging HHC-Hardenberg te Hardenberg Voorzitter Stichting UVR (Uitwisseling Vakkennis Roemenië- Nederland) te Hardenberg Adviseur VTCV (Voetbal Talenten Centrum Vechtdal) te Hardenberg Adviseur ACNS Projecthulp (Adoption Centre Netherlands Sri LankaProjecthulp) te Ochten Lid Raad van Toezicht Sazinon te Meppel Dhr. Th. J.A. Schellekens (voorzitter tot , lid tot ) - Commissaris Sonepar Nederland B.V. te Amstelveen Commissaris Lenferink Beheer B.V. te Lemelerveld Commissaris Ferm BV te Zwolle Voorzitter Leerstoel Electronic Marketing /Distance Selling te Ede Lid Raad van Toezicht Sazinon te Meppel Mw. drs. E.P.L. Albersnagel-Thijssen Opleidingsmanager Opleiding Master Advanced Nursing Practice Hanzehogeschool te Groningen Dhr. J. Liese Voorzitter landelijk opleidingsoverleg MANP van de HBO-raad te Den Haag Vice-voorzitter Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde te Utrecht Jaardocument

33 Eigenaar bureau Liese-Inzicht voor mediation en coaching te Dedemsvaart Dhr. F. Schepers Mevr. J. Schipper Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde Lid de Tweede Kamer voor het CDA Dhr. J. Westert Directeur/bestuurder ROC Menso Alting te Groningen/Zwolle Lid Raad van Toezicht Gezondheidshuis te Zwolle Voorzitter Raad van Toezicht Transfercentrum Maasland te Hardenberg Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Borne Voorzitter Stichting Beroepsonderwijs N.O.-Overijssel te Hardenberg Voorzitter Stichting Kunstwegen Nederland te Zwolle Bestuurslid EWIV te Nordhorn (Dld) Lid Raad van Advies Verhoek International B.V. te Genemuiden Voorzitter Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Owase te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Stenden Hoogeschool te Leeuwarden/Emmen Lid Raad van Commissarissen Avebe te Veendam Bestuurslid stichting De Zwieseborg te Hardenberg Lid Raad van Toezicht Vechtdal College te Hardenberg Voorzitter Raad van Toezicht STAMM, CMO (centrum maatschappelijke ontwikkeling) Drenthe te Assen Lid Raad van Toezicht Stenden Hogeschool/University te Leeuwarden Voorzitter Stichting Vrienden Dorpskerk Eelde te Eelde Lid Raad van Toezicht Drents Plateau te Assen Voorzitter curatorium mr. G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie te Amersfoort Voorzitter Stichting Wooninitiatief Ommen te Ommen Onafhankelijk voorzitter algemene kerkenraad te Ommen Bestuurslid Stichting Bono en Stimaro te Hardenberg Bestuurslid Stichting Prinsjesdagontbijt te Den Haag Bestuurslid Provo 97 te Groningen Redacteur Samenleving weekblad De Reformatie te Kampen Rooster van aftreden Raad van Toezicht Jaartal naam Dhr. mr. R.R. Schuldink B H A Dhr. Th.J.A. Schellekens B A * Mw. drs. E.P.L.Albersnagel-Thijssen B A Dhr. J. Liese TB A Dhr. F. Schepers B H A Mw. J. Schipper B H A Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde B TA A Dhr. J. Westert B A B = benoemd H = herbenoemd TA = tussentijds afgetreden TB = tussentijds benoemd A = aftredend per 1 januari * afgetreden per 1 september Vergaderingen Raad van Toezicht Jaardocument

34 Er vond zeven keer vooroverleg plaats. Dit betreft een intern overleg van de Raad van Toezicht, voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Op vond de betekening van de formele documenten voor juridische fusie tussen de Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen plaats. Daartoe kwamen de beide Raden van Toezicht bijeen. Verder heeft een delegatie van de Raad van Toezicht één keer overleg gevoerd met een delegatie van het bestuur van de Vereniging Medische Staf, één keer met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad. Tot slot kwam de auditcommissie twee keer bijeen voor een overleg met de accountant in verband met de vaststelling van de jaarrekening 2009 en de begroting 2011 Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht 2010 mrt mei juni aug sept okt nov aanwezig naam Dhr. mr. R.R. Schuldink J J J J J J N 6x Dhr. Th.J.A. Schellekens J N J J n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3x Mw. drs. E.P.L.Albersnagel-Thijssen N J J J J N J 5x Dhr. J. Liese n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. J J J 3x Dhr. F. Schepers J J J J J J J 7x Mw. J. Schipper J J J J J J J 7x Mw. mr. drs. M.Ch.A. Smilde J N N n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1x Dhr. J. Westert n.v.t. n.v.t. n.v.t. J J J J 4x Besproken onderwerpen/ontwikkelingen in 2010 Besproken onderwerpen: Nieuwbouw ziekenhuis ( ) ( ) ( ) Ontwikkeling voorterrein ziekenhuis ( ) Juridische fusie met Zorgcentrum Oldenhaghen ( ) ( ) ( ) Strategisch beleid ( ) ( ) Beleid en aansprakelijkheid brandveiligheid ( ) Benoeming lid auditcommissie, vice-voorzitter ( ) Scholing RvT ( ) Rooster van aftreden ( ) Fraudeprotocol ( ) Financiële maandrapportages (periodiek) Kennismaking met diverse nieuwe medisch specialisten (periodiek) Jaardocument

35 Genomen besluiten: Besluit uitstel beoordeling voorgenomen financieringsbesluit nieuwbouw ( ) Besluit ontwikkeling voorterrein Röpcke-Zweers Ziekenhuis ( ) Besluit af te zien van samenwerking met Emmen/Hoogeveen ( ) Besluit vaststelling jaardocument en jaarrekening 2009 ( ) Besluit herbevestigen c.q. heroverwegen accountantskeuze ( ) Besluit communicatieafspraken rond aan- en verkoop onroerend goed ( ) Besluit instemming juridische fusie met Zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen ( ) Voorgenomen besluit benoeming dhr. J. Westert tot lid Raad van Toezicht ( ) Voorgenomen besluit benoeming dhr. J. Liese tot lid Raad van Toezicht ( ) Besluit benoeming dhr. J. Westert tot lid Raad van Toezicht ( ) Besluit benoeming dhr. J. Liese tot lid Raad van Toezicht ( ) Besluit afvaardiging dhr. R.R. Schuldink in Raad van Toezicht Sazinon Besluit inhoudelijke goedkeuring Strategisch Beleid Voorgenomen besluit benoeming mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel tot lid Raad van Toezicht ( ) Besluit instemming gedragscode Saxenburgh Groep Besluit benoeming mw. L.T. Antuma-Duisterwinkel tot lid Raad van Toezicht ( ) De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Saxenburgh Groep. De Raad van Toezicht is ingericht op richtlijnen van Good Governance in de zorgsector. De aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode worden door de Raad van Toezicht naar geest en strekking nageleefd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Saxenburgh Groep en uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht. Het reglement regelt de volgende zaken: taken en bevoegdheden, werkwijze, informatievoorziening, vergoeding, samenstelling en verantwoording aan de Raad van Toezicht, de rol van de voorzitter, onverenigbare functies, benoeming van nieuwe leden en einde van het lidmaatschap. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en zijn niet verbonden aan de stichting Saxenburgh Groep. Zij ontvangen geen zorg van de Saxenburgh Groep, zijn geen werknemer, leverancier of opdrachtnemer van de Saxenburgh Groep. Regionale samenwerking De Saxenburgh Groep geeft op basis van haar strategische doelstellingen in het document Strategisch Beleid uitvoering aan dat beleid. Zij wenst daarbij de belangrijkste zorgaanbieder in haar zorggebied te zijn en te blijven. Het laten groeien van haar cliënten- en patiëntenpopulatie door middel van het tot stand brengen van samenwerking(en) met andere zorgaanbieders is de regio, is daarbij een voornaam middel. Dit heeft in 2008 geleid tot een door de Raad van Toezicht goed bevonden notitie van de Raad van Bestuur waarin het belang van samenwerken nog eens wordt onderbouwd en er een routeplan wordt aangereikt voor zowel de Divisie Cure, als de Divisie Care. De hieruit in 2009 overeengekomen intentieverklaring tot samenwerking met de stichting Oldenhaghen in Ommen is uiteindelijk uitgemond in een fusie waardoor Oldenhaghen een onderdeel is geworden van de Saxenburgh Groep. De Raad van Toezicht is uitermate content dat er nu ook zorg wordt verleend en aangeboden in de regio Ommen. Jaardocument

36 Kwaliteit De kwalitatieve prestaties van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn regelmatig besproken. De Raad van Toezicht is in 2009 akkoord gegaan met de herstructurering van de ziekenhuisorganisatie. Hieruit voortvloeiend is 2010 gebruikt voor het verder ontwikkelen en implementeren van de zorgondernemingen. Met betrekking tot de instellingsbrede accrediterings- en certificeringstrajecten vanuit de kwaliteitsinstituten vanuit de kwaliteitsinstituten NIAZ en het HKZ is in 2010 een positief resultaat aan de orde. Organisatie De Raad van Bestuur bestaat sinds 2009 uit twee personen die samen verantwoordelijke zijn voor het totale beleid en resultaat van de Saxenburgh Groep. Wel is er een onderlinge taakverdeling gemaakt die zich sinds 2009 verder heeft ontwikkeld en uiteindelijk is uitgekomen op de volgende twee bestuurlijke takenpakketten: Cure: ziekenhuiszorg, Vereniging Medische Staf, zorgondernemingen, ontwikkeling van het voorterrein van het ziekenhuis; Care: ouderenzorg, stafdiensten cure en care, vastgoed cure en care, informatievoorziening cure en care, commerciële zaken cure en care. Strategie De Raad van Toezicht heeft in 2010 de notitie van de Raad van Bestuur Strategische bewegingen en inrichting ziekenhuis vastgesteld. In dit document is de visie op zorg van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van de vakgroepen en de leidinggevenden van de ondersteunende diensten vastgelegd. Deze notitie is de basis voor de inrichting van een toekomstbestendig ziekenhuisbedrijf op basis van het herinrichten van het ziekenhuis door het verder ontwikkelen en implementeren van zorgondernemingen. Het kiezen voor deze strategie heeft tot gevolg gehad dat het document Strategisch Beleid in 2010 is vernieuwd door het document Strategisch Beleidsplan Volgende station: Zorg dichterbij beter. OR en CCR Twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht hebben tweemaal een overleg vergadering van de OR bijgewoond en eenmaal een vergadering met de Centrale Cliënten Raad. Auditcommissie Binnen de Raad van Toezicht functioneert een auditcommissie. De auditcommissie heeft als taak zich intensief te oriënteren op de financiën van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en hierover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht. De voorzitter en een lid van de auditcommissie beschikken over specifieke financiële expertise. De commissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. De volgende zaken zijn onder meer besproken: - Jaarrekening 2009 en accountantsrapport 2009 (in aanwezigheid van de externe accountant) - Kaderbrief en begroting Managementletter 2010 en follow up - Maatstafconcurrentie - Nieuwbouw - Samenwerking - Risicomanagement - Uitkomsten interne controle t.a.v. kaderregeling AO/IC Jaardocument

37 Evaluatie eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Toezicht Begin 2011 is in het licht van de toepassing van de Zorgbrede Governancecode het eigen functioneren als Raad van Toezicht geëvalueerd. Bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders Naam Functie Bezoldiging Bezoldiging Mr. R.R. Schuldink Voorzitter 8.950, ,- Mevr. E.P.L. Albersnagel Lid 6.315, ,- Mevr. J. Schipper Lid 6.300, ,- F. Schepers Lid 6.300, ,- Mevr. Ch.M. Smilde Lid 1.700, ,- Dhr. J. Westert Lid (v.a ) 2.667,- Oldenhaghen Dhr. J. Liese Lid (v.a ) 2.667,- n.v.t. Th. J. A. Schellekens Lid (tot ) 3.933, ,- Drs. H. Arends Lid (tot ) n.v.t ,- Totaal , ,- Ten slotte De Raad van Toezicht concludeert dat in 2010 in zowel de Divisie Cure als in de Divisie Care door vele medewerkers grote inspanningen zijn verricht met betrekking tot het realiseren van de vooraf beoogde productiegroei en de daartoe benodigde inzet op kwaliteit en veiligheid voor patiënten en cliënten en uiteraard personeel. Over de behaalde resultaten spreekt de Raad van Toezicht haar grote waardering en tevredenheid uit. De Raad van Toezicht constateert dat het bestuur van de Saxenburgh Groep grote rust en strategische gerichtheid aan de dag legt om de doelstellingen die besloten liggen in de Strategienota daadwerkelijk te realiseren. In die zin spreekt de Raad van Toezicht haar vertrouwen uit in bestuur, management en medische staf van de Saxenburgh Groep waar het deze trend van samenwerking naar de toekomst betreft. R.R. Schuldink, Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument

38 3.1.4 Regieteam Saxenburgh Groep Samenstelling Naam De heer H.H. van der Wal Mevrouw P.M. Terwijn De heer M.C. van Baardwijk De heer E.H.B. Boerkamp De heer M.A. Boeve De heer M.E. Frenay van t Veen De heer H. Hilbrands De heer A.F. ter Horst Mevrouw I. de Jong-Nanninga De heer H.J. Potze Mevrouw I. Wagner Functie Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Hoofd Facilitair Bedrijf Zorgondernemer Vrouw & Kind Hoofd Acute As Zorgondernemer Oncologie, Cardiologie, Longgeneeskunde Hoofd Personeel & Organisatie Manager psychiatrische zorg Zorgondernemer Interne geneeskunde & neurologie Directeur ouderenzorg Hoofd Informatie & Financiën 3.2 Bedrijfsvoering De Stichting Saxenburgh Groep heeft de interne bedrijfsvoering op basis van de jaarlijkse beleidscyclus georganiseerd. Deze cyclus bestaat uit een aantal sturingselementen die gericht zijn op de interne risicobeheersing. Deze instrumenten zijn: Het (strategische) meerjarenbeleidsplan De kaderbrief De afdelingsplannen De exploitatiebegroting De rapportages gedurende het jaar (per twee weken, per maand en per kwartaal) Het strategische beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de Medische Staf, het Management Team, de afdelingshoofden en overige betrokkenen een meerjarenbeleidsplan opgesteld tot en met In dit beleidsplan zijn de posities van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de Divisie Care in Hardenberg, Gramsbergen en Ommen beschreven en zijn duidelijke en meetbare doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. In hoofdstuk 4.1 treft u verduidelijking aangaande missie, motto en visie Planning & Control Bedrijfsvoering en Planning & Control Eind 2009 zijn de eerste voorstellen aangaande een organisatieverandering in de organisatie bekend geworden. Het gaat hierbij om de invoering van zogenaamde resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE s), die binnen de Saxenburgh Groep zorgondernemingen genoemd worden. In het organogram in hoofdstuk 2 kunt u zien welke zorgondernemingen onderkend worden. Naast zorgondernemingen zijn er nog de zorgondersteuners, programmamanagement, ouderenzorg en stafdiensten. De organisatiewijzigingen zijn uitvoerig doorgesproken met de interne adviesorganen en medewerkers en zijn herhaaldelijk aan de orde geweest in de vergadering tussen Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de wijzigingen. Jaardocument

39 De zorgondernemers en de medische managers zijn duaal en integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun zorgonderneming waarin meerdere specialismen vertegenwoordigd zijn. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de deelgebieden die betrekking hebben op de markt, productie, toegangstijden, wachttijden en kwaliteit. De zorgduo s leggen maandelijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De organisatiewijziging heeft een geen effect op de bestaande planning & controlcyclus. De cyclus bestaat nog steeds uit de vijf sturingselementen: het meerjaren beleidsplan, de kaderbrief, de afdelingsplannen, de jaarlijkse exploitatiebegroting en de maandelijkse rapportage. Beleidsplan Door de Raad van Bestuur is in overleg met de medische staf, het regieteam en de hoofden van de ondersteunende diensten een meerjarenbeleidplan opgesteld In het beleidsplan is de positie van de Saxenburgh Groep beschreven en zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Kaderbrief Op basis van het beleidsplan en de actuele gegevens is mei 2009 een kaderbrief voor 2010 opgesteld. In 2010 is in september een kaderbrief voor 2011 opgesteld. De kaderbrief fungeert als basis voor de ondernemingsplannen van de afdelingen en de maatschappen. De kaderbrief is een jaarplan waarin organisatiebrede doelstellingen zijn opgenomen en waarin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de realisatie van deze doelstellingen. In 2010 is een meerjarenkaderbrief opgesteld om de doelstellingen voor de komende jaren in een duidelijk kader uit één te zetten. Afdelingsplannen In 2010 is de voortgang van de doelstellingen uit de afdelingsplannen besproken tussen de afdelingshoofden en de managers, waarna de voortgang is afgestemd tussen de managers en de Raad van Bestuur. Deze gesprekken hebben per afdelingshoofd twee tot drie maal in 2010 plaatsgevonden. De afdelingshoofden hebben in de afdelingsplannen voor 2010 de doelstellingen van hun afdeling opgenomen. In de begroting wordt rekening gehouden met de benodigde formatie en de financiële middelen om deze plannen te kunnen uitvoeren en de doelstellingen te kunnen realiseren. Begrotingscyclus De begrotingscyclus begint met de vaststelling door de Raad van Bestuur van de productiedoelstellingen, waarna de daarvan af te leiden kostenbegroting wordt opgesteld. De begrotingscyclus wordt medio november afgerond. Aansluitend wordt de conceptbegroting ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de begroting in december vast. Rapportages en managementinformatie Zowel voor Divisie Cure als Divisie Care hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar. Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA(Plan Do- Check en Act)-cyclus wordt hier direct toegepast. Jaardocument

40 Communicatie en rapportage met betrekking tot de bedrijfsvoering Het hoofd van de afdeling Financiën rapporteert maandelijks (12 e werkdag van de maand) aan de Raad van Bestuur en de zorg- & stafmanagers over het geconsolideerde resultaat van de Saxenburgh Groep. De rapportage geeft inzicht in de kosten en opbrengsten, de productie, de personeelsformatie en het ziekteverzuim en een resultaatprognose voor het gehele jaar. De Raad van Bestuur biedt conform een afgesproken planning de geconsolideerde resultaten en prognoses (inclusief analyses en voorstellen m.b.t. bijstellingen) aan de Raad van Toezicht aan. Kostenbewakingcyclus De kostenbewakingcyclus start feitelijk op het laagst denkbare operationele niveau, omdat in de begrotingscyclus de budgetten tot op dat niveau worden vastgesteld en toegewezen. De beïnvloedbaarheid van kosten is in principe ook alleen op dat niveau mogelijk. Per dienst zijn daartoe procedures vastgelegd en afspraken gemaakt. Beleidsmatige uitgangspunten Medisch specialisten, managers en medewerkers geven in de periode van september tot en met november van elk jaar vorm aan het begrotingsproces. Min of meer gelijktijdig wordt het beleidsplan voor de middellange termijn voor de gehele Saxenburgh Groep opgesteld. Daarin worden direct concrete doelen geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld de gewenste positie in de regio en de te voeren producten. Doel is om in de kaderbrief de beleidsmatige uitgangspunten te beschrijven die in de visie van de Raad van Bestuur en het management, inclusief stafbestuur, voor de organisatie van belang zijn voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Het is de bedoeling dat de divisies en de afdelingen deze uitgangspunten als richtlijn hanteren bij het opstellen van hun eigen jaarplannen. Kern- en startpunt hierbij is de zorg, in Divisie Cure en Divisie Care, die de Saxenburgh Groep wil leveren. De najaarsgesprekken die met vakgroepen en afdelingen worden gevoerd, moeten richting geven aan beleid en operationeel beheer. De medisch specialisten zijn daarbij als eerste aan zet: immers, de patiënten komen met een zorgvraag naar hen toe. Marktwerking Marktwerking vraagt om een ondernemende geest en slagvaardigheid van de organisatie en haar onderdelen en taakvolwassenheid van alle medewerkers. Bovendien heeft marktwerking invloed op de relatie van medisch specialisten onderling en met de organisatie. Steeds duidelijker wordt voelbaar dat de continuïteit van de organisatie wordt bepaald door de som van de prestaties van de samenstellende delen: iedere bedrijfseenheid draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Verzaken van onderdelen heeft directe gevolgen voor de rest; het achterblijven op gemaakte productieafspraken bijvoorbeeld leidt tot het niet realiseren van de begrotingsdoelen en dat heeft directe gevolgen voor mensen, middelen en infrastructuur. Dat is zeker het geval zodra het aandeel DBC s in de Divisie Cure en de ZZP s in de Divisie Care bepalende rekeneenheden worden. Zorginstellingen dienen niet meer uitsluitend in termen van patiënten, bewoners en cliënten te denken en te rekenen, maar ook nadrukkelijk in termen van product-marktcombinaties. Marketing van zorgproducten wordt een normale zaak. Concurrentiekracht De kaderbrief moet die speerpunten aangeven die in het eerstvolgende tijdsvak van wezenlijk belang zijn. Daarbij gaat het om de kwaliteit van zorg, efficiency, logistiek, veiligheid en service aan cliënten en patiënten, maar ook om de relatie met de verwijzers in met name de eerste lijn. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar het ondernemerschap dat op afdelingsniveau gestalte moet krijgen. Kostenbewustzijn is daarbij van groot belang, zeker nu de kapitaalslastendiscussie aangeeft dat deze kosten integraal deel gaan uitmaken van de kostprijs die de instelling hanteert. Concurrentie is dus een echt gegeven en concurrentiekracht zal zich meer en meer gaan ontwikkelen. Om in de komende jaren slagvaardig te kunnen blijven, is het beschikken over adequate faciliteiten (gebouwen en woonvormen) van wezenlijk belang. Jaardocument

41 3.2.2 Risico s Risicomanagement Elk jaar wordt op basis van het lange termijn beleidsplan een jaarplan opgesteld waarin de zorgbrede doelstelling voor zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg zijn opgenomen. Voor alle leidinggevenden is daarmee inzichtelijk welke activiteiten zullen worden uitgevoerd en aan welke activiteiten zij kun medewerking dienen te verlenen. Daarnaast dienen door de verantwoordelijken per onderneming of dienst zogenaamde ondernemingsplannen opgesteld te worden met daarin de specifieke ondernemings- of dienstdoelstelling. Daarnaast wordt minimal één maal per jaar een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico s voor het behalen van de doelstellingen. Dat gebeurt voor zowel de ziekenhuiszorg als de ouderenzorg in combinatie met de ondersteunende diensten. In 2010 heeft de Saxenburgh Groep te maken met diverse risico s, kansen en onzekerheden die hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht. Behoud en verruiming marktaandeel De Saxenburgh Groep heeft een goede relatie en samenwerking met de huisartsen en door het continue verbeteren van de onze interne processen een sterke positie opgebouwd in de regio. In het laatste kwartaal van 2010 heeft de huisartsen groep uit Coevorden besloten vanaf 2011 deel te nemen in de huisartsenpost van Hardenberg (HAP). We staan als ziekenhuis bij de patiënten bekend als een ziekenhuis waarbij de specialisten en verpleegkundigen voldoende aandacht hebben voor de patiënt en waar de arts bereikbaar is voor de patiënt. De patiënten kijken naar de dienstverlening en niet naar de huisvesting. De Saxenburgh Groep staat bekend als een kwalitatief goed ziekenhuis ondanks het feit dat de schaalgrootte af en toe zorgt voor moeilijke bereikbare normen. Bij de zorgverzekeraars staat de Saxenburgh Groep bekend als een klein maar erg ondernemend ziekenhuis en vinden de Saxenburgh Groep een kosteneffectief ziekenhuis. Wij zijn bijvoorbeeld het ziekenhuis met het beste voorschrijfgedrag m.b.t. de medicatie voor patiënten. Door de invoering van de marktwerking in de zorg kunnen we echter niet voortdurend vertrouwen op alleen de eigen prestaties of de prestaties uit het verleden. De strategie blijft dat juist de randgebieden bewerkt dienen te worden maar dat juist ook de samenwerking met de ziekenhuizen om ons heen, van essentiële waarde zijn. Gedeeltelijke samenwerking met een aantal ziekenhuizen zijn aan de orde, juist ook vanwege het feit dat door bijvoorbeeld de eisen van de Inspectie minimale aantallen niet alleen door de Saxenburgh Groep behaald kunnen worden maar wel in samenwerking met collegaziekenhuizen. Indien de samenwerking niet voldoende tot stand komen, bestaat het risico dat bepaalde vormen van zorg niet langer door de Saxenburgh Groep aangeboden mogen en kunnen worden. Samenwerkingen zijn aan de orde met het ZGT (Almelo/Hengelo), Leveste Middengroep (Emmen/Hoogeveen) en Noorderboog (Meppel). Bouw In 2010 is veel aandacht gegeven aan de voorbereiding van de nieuwbouw van met name het ziekenhuis. Een voorlopig ontwerp is verder uitgewerkt en veel tijd is gestoken in het realiseren van de financiering van de gewenste nieuwbouw. Vele gesprekken zijn gevoerd met geïnteresseerde banken en institutionele beleggers. De gemeente Hardenberg heeft in 2009 reeds aangegeven borg te willen staan voor een deel van het benodigde geld. Ten tijde van het opstellen van het jaardocument is het financiële traject nog niet afgerond en is nog niet bekend wanneer een nieuw ziekenhuis gerealiseerd kan worden. De Raad van Bestuur is echter van mening dat een nieuw ziekenhuis noodzakelijk is en blijft enthousiast over het verkrijgen van de financiering. Jaardocument

42 Overheid en generieke kortingen Evenals voorgaande jaren is in 2010 een generieke korting aan de ziekenhuizen opgelegd. De kortingen worden door de overheid opgelegd omdat de totale kosten van de gezondheidszorg de geraamde bedragen ruim overschrijden. Gezien het feit dat de vraag naar gezondheidszorg alleen maar groter wordt, is de verwachting van de Saxenburgh Groep dat ook voor de komende jaren rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kortingen. Voor 2011 is de gezamenlijke ziekenhuizen een extra korting van 350 mln. opgelegd! Invoering zorgzwaartebekostiging AWBZ In 2009 is de nieuwe zorgzwaartebekostiging langdurige klinische (>1 jaar) zorg AWBZ ingevoerd. Voor de Verzorgings- en Verpleeghuizen zijn 10 Zorgzwaartepakketten (ZZP s) gedefinieerd. Een zorgzwaartepakket behelst het gehele pallet aan zorg dat een cliënt- /bewoner binnen de verpleging en verzorging kan krijgen. Niveau 1 is de lichtste categorie met de laagste prijs en niveau 10 de zwaarste categorie met de hoogste prijs. Met de functiegerichte financiering zullen de huisvestingskosten van de intramurale locaties uit de exploitatie (=productie) gefinancierd moeten worden. Automatisering Een zorginstelling wordt meer en meer een informatiefabriek. Berichten orders, uitslagen; er wordt veel vastgelegd en gedocumenteerd. Automatisering is hierbij om meer redenen absoluut noodzakelijk. Processen moeten efficiënter en veiliger plaatsvinden en informatie moet eenvoudiger beschikbaar komen (EPD s-ecd s etc.). De administratieve lastendruk neemt steeds grotere vormen aan. Dit vraagt veel van de beschikbare financiële middelen, maar ook van de formatie binnen de zorginstellingen. Veiligheid, kwaliteit en imago Er wordt in toenemende mate om transparantie gevraagd op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De Saxenburgh Groep realiseert zich dat het van groot belang is niet alleen een goede kwaliteit te leveren maar ook dat de inzichtelijkheid van deze prestaties te allen tijde paraat dient te hebben. De informatievoorziening m.b.t. de kwaliteit wordt van een steeds groter belang. Productieafspraken in Divisie Care De productieafspraken in de Divisie Care worden op basis van een strak gereguleerde werkwijze gemaakt, die wordt bepaald door het regionale Zorgkantoor (aanbestedingstrajecten). De intramurale afspraak is gebaseerd op macro-economische uitgangspunten en wordt vooral beïnvloed door historische productievolumes en meerjarige bezuinigingsafspraken tussen de Minister van VWS en de brancheorganisatie. De extramurale productieafspraak wordt gemaakt op basis van een offertetraject, waarbij de gunningcriteria en het tijdstraject vooraf door het regionale Zorgkantoor bekend worden gemaakt. Afdelingsplannen In 2010 is de voortgang van de doelstellingen uit de afdelingsplannen besproken tussen de teamcoördinatoren en de locatiemanagers, waarna de voortgang is afgestemd tussen de locatiemanagers en de directeur Care. In de begroting wordt rekening gehouden met de benodigde formatie en de financiële middelen om deze plannen te kunnen uitvoeren en de doelstellingen te kunnen realiseren. Bewaking van de uitgaven Zowel voor Divisie Cure als Divisie Care hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar. Jaardocument

43 Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA (Plan Do- Check en Act)- cyclus wordt hier direct toegepast Risico s Behoud en verruiming van het marktaandeel voor zowel de Divisie Care als de Divisie Cure De Saxenburgh Groep heeft een sterke positie opgebouwd in de regio op basis van verbetering van de relatie en de samenwerking met huisartsen en door het gestaag verbeteren van interne processen. We staan bij patiënten bekend als een goed geoutilleerd en kwalitatief goed werkende zorgorganisatie. Voor een aantal ziekenhuisingrepen ontstaat nu werkelijk vrije marktwerking met alle daarbij behorende dynamiek. Dat betekent marktconform werken en vraagt om innovatie en procesverbetering. Investeringen Om aantrekkelijk te blijven als zorgorganisatie moeten gebouwen en apparatuur voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen. Voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis betekent dit dat nieuwbouw binnen enkele jaren aan de orde dient te zijn. Hiervoor is veel geld nodig! Dit geldt helemaal als we kijken naar de benodigde apparatuur. Hiervoor dient het Röpcke- Zweers Ziekenhuis over een gezonde bedrijfsvoering te beschikken. Het verkrijgen van voldoende geldstromen in een tijd van recessie is niet eenvoudig, maar de verwachting is dat voldoende partijen geïnteresseerd zijn om binnen twee jaren met de bouw van een nieuw ziekenhuis te kunnen starten. Voor de Divisie Care betekent dit dat van grote gezamenlijke woonvorming wordt overgegaan op kleinschaliger wonen en (een)persoonskamers. Door alle opgelegde generieke kortingen wordt het echter steeds moeilijker om voldoende geld voor investeringen vrij te maken en een positief bedrijfsresultaat te generen voor het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. In het B-segment heeft de Saxenburgh Groep nog goede prijsafspraken kunnen maken voor 2008, maar de algemene trend is dat deze een negatieve ontwikkeling laten zien. Door stelselwijzingen ten aanzien van de bekostiging van de kapitaalslasten is het onzeker of de kosten op termijn in de prijzen verrekend kunnen worden. De nieuwbouw zal echter essentieel zijn omdat de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen relatief nieuw zijn en het ziekenhuis is Zwolle binnen vijf jaren over nieuwbouw zal beschikken. Jaardocument

44 3.3 Vereniging Medische Staf De medisch specialisten van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis zijn sinds 2002 verenigd in de Vereniging Medische Staf van de Saxenburgh Groep. Vanaf 2009 zijn de specialisten ouderengeneeskunde (care) toegetreden tot de vereniging. Hiertoe zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. De vereniging telde op 31 december 2010 honderd leden en kent zowel leden met een dienstverband of detacheringovereenkomst met het ziekenhuis, als leden die werkzaam zijn in vrije vestiging Taken en werkwijze Doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, goede interne en externe samenwerking en het behartigen van de belangen van de medische staf. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf wordt gevormd door het Stafbestuur De samenstelling van het Stafbestuur in 2010 Voorzitter de heer R.J. Lionarons, cardioloog Vice-voorzitter (vanaf mei) de heer G. Immink, kinderarts Secretaris (vanaf februari) mevrouw F.F. Snaaijer, gynaecoloog Penningmeester mevrouw F.A.J. Klaassen, anesthesioloog Lid (vanaf mei) de heer dr. H.P. Beijerbacht, cardioloog In het jaar 2010 zijn de volgende bestuursleden afgetreden: - De heer J.H. Gosen, chirurg, vice-voorzitter tot maart De heer R. Blankenburgh, internist, secretaris tot april De heer A.D. van Amstel, KNO-arts, penningmeester tot februari 2010 Het Stafbestuur vergadert wekelijks, zo ook in het verslagjaar. In 2010 werd twintig keer ca. eenmaal per twee weken formeel overleg gevoerd tussen het Stafbestuur en de Raad van Bestuur. Tevens werd alternerend eenmaal per twee weken door de voorzitter- en de vice-voorzitter van het Stafbestuur informeel overleg gevoerd met een van de leden van de Raad van Bestuur over organisatorische en strategische onderwerpen. In 2010 vonden er vier algemene ledenvergaderingen plaats. De kernstaf, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakgroepen, heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd. In 2010 is er geen overleg geweest met de Ondernemingsraad. In maart 2010 heeft het Stafbestuur met de Cliëntenraad Cure gesproken over: samenwerking met andere ziekenhuizen collegiale toetsing dialyse herinrichting ziekenhuisstructuur ontwikkeling zorgpaden In april 2010 heeft het Stafbestuur kennis gemaakt met de recent benoemde voorzitter van de externe Klachtencommissie. Jaardocument

45 In 2010 heeft het Stafbestuur tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht over: evaluatie functioneren Raad van Bestuur samenstelling Raad van Toezicht bouw voorterrein van het ziekenhuis voortgang en besluitvorming buitenlandse investeerders samenwerking ziekenhuizen in de regio Twee leden van de medische staf, de heer R. Blankenburgh en mevrouw F.F. Snaaijer, participeren in de Stuurgroep Nieuwbouw. Onderwerpen Het Stafbestuur heeft actief geparticipeerd in het ontwikkelen van medisch inhoudelijke- en bestuurlijke beleidsvraagstukken. In 2010 spraken Raad van Bestuur en Stafbestuur over de volgende zaken, in willekeurige volgorde Afvalscheiding Bariatrische chirurgie Begroting en productie Convenant Stafbestuur / Raad van Bestuur Delierzorg Diagnostiek, eerstelijns Diverse enquêtes en ranglijsten EPD Fusie met een verzorgingscentrum te Ommen Geriatrie HSMR Huisartsenpost Individueel Functioneren Medisch Specialisten Informatie-uitwisseling NZA Inrichting van de IC Inrichting zorgondernemingen Integratie SEH / HAP Investeringen Kwaliteit: indicatoren Zichtbare Zorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg Kwaliteitseisen perinatale sterfte Medifast Neurochirurgie Neurologie Nieuwbouw en financiering Onderhandelingen uurtarief Pijnbehandeling Procedure voor medische calamiteiten Procedure werving medisch specialisten Radiologie, inrichting en uitbreiding apparatuur Research en studieroute Samenwerking op regionaal en lokaal niveau op verschillende vakgebieden SEH, aanrijtijden Standpunt inzake buitenlandse investeerders Veiligheid Visie op wijze van bestuur Ziekenhuisapotheek Zorgverzekeraars en normeringen Jaardocument

46 3.4 Cliëntenraad Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Een cliëntenraad heeft de taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De Saxenburgh Groep heeft de volgende lokale cliëntenraden: - Divisie Care: - de cliëntenraad Zorgcentrum Aleida Kramer - de cliëntenraad Zorgcentrum Clara Feyoena Heem - de cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen - de cliëntenraad Zorgcentrum Oostloorn - de cliëntenraad Zorgcentrum t Welgelegen - Divisie Cure: - de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis Personen die zitting kunnen nemen in een lokale cliëntenraad zijn: cliënten, familie of vertegenwoordigers van cliënten, of betrokkenen van de betreffende locatie. In de lokale cliëntenraden wordt de dagelijkse gang van zaken van de locatie besproken. Tevens is er een centrale cliëntenraad. Deze cliëntenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van iedere bovengenoemde lokale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad worden met name beleidszaken besproken die de gehele Saxenburgh Groep betreffen. De lokale cliëntenraden divisie Care vergaderen met de manager van het betreffende zorgcentrum, de cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis vergadert met de Raad van Bestuur. De centrale cliëntenraad vergadert met de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. De cliëntenraad geeft, waar nodig, gevraagd en ongevraagd (schriftelijk) advies aan de Saxenburgh Groep. Alle cliëntenraden hebben een reglement waarin de taak en de bevoegdheden, de samenstelling etc. omschreven zijn. De lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad hebben zowel adviesrecht alsook instemmingsrecht Terugblik op 2010 De centrale cliëntenraad heeft een bindende voordracht gedaan voor een lid van de Raad van Toezicht. De centrale cliëntenraad heeft een positief advies gegeven over de juridische fusie Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen. Een aantal leden van de centrale cliëntenraad hebben geparticipeerd in het fusietraject Saxenburgh Groep - Zorgcentrum Oldenhaghen. Op 20 september 2010 is o.a. een vertegenwoordiging van de centrale cliëntenraad (divisie Care) geïnterviewd door bureau HHM. Dit vond plaats in het kader van het onderzoek van het LOC en de NPCF; hoe zorgcentra werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg. De cliëntenraden hebben een eigen begroting. Er is/wordt druk gewerkt aan de website van de Saxenburgh Groep. Een lid van de centrale cliëntenraad heeft zitting genomen in de ethische commissie namens de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij de verbeterpunten van de divisie Care en zij herkenen zich in de cliëntenraadpleging. Jaardocument

47 De Saxenburgh Groep voert nog steeds de kwaliteitskeurmerken Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) alsook de Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ). Er wordt nagedacht over de toekomstige inrichting van de cliëntenraadstructuur. In verband met het groeiende aantal kleinschalige woonvormen dient de inrichting zo te zijn dat deze werkbaar en bestuurlijk goed georganiseerd is, waarbij voldoende informatie van de cliënten verkregen wordt. Op 22 april 2010 heeft een afvaardiging van de centrale cliëntenraad het voorjaarsoverleg met het zorgkantoor bijgewoond. De begroting 2010 van de Saxenburgh Groep is geëvalueerd en besproken. De kwaliteit van de maaltijden heeft continue aandacht van de centrale cliëntenraad. Samenvattend: de kwaliteit van de maaltijden is goed en eventuele klachten worden opgepakt. De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij het oplossen inzake de problematiek van de mamma oncologie. Jaarlijks vinden er brandweeroefeningen op de Saxenburgh Groep locaties plaats. Per 1 september 2010 zijn de Saxenburgh Groep en Zorgcentrum Oldenhaghen juridisch gefuseerd. Per september 2010 hebben ook 2 leden van Zorgcentrum Oldenhaghen zitting in de centrale cliëntenraad. In de centrale cliëntenraad is gesproken over het gebiedsmanagement van de divisie Care, een adviesaanvraag zal nog volgen. De statuten van de Saxenburgh Groep zijn besproken in de centrale cliëntenraad. Het enquêterecht is hierin meegenomen. De jaarlijkse bijeenkomst van de cliëntenraden wordt als positief geëvalueerd. Er heeft heldere presentatie over veiligheid aan de leden van de centrale cliëntenraad plaatsgevonden, waarbij ook de actiepunten zijn besproken. Het onderwerp veiligheid is een vast agendapunt geworden op de cliëntenraadsvergadering. Gedurende het hele vergaderjaar is het onderwerp mogelijke structuur toekomstige cliëntenraden besproken. 3.5 Ondernemingsraad Saxenburgh Groep De medewerkers van de Saxenburgh Groep worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent de Saxenburgh Groep in principe één Ondernemingsraad, die alle werknemers binnen de Saxenburgh groep vertegenwoordigd. De OR staat voor medezeggenschap voor alle vestigingen en de daarbinnen werkzame medewerkers. Als gevolg van de fusering met Zorgcentrum Oldenhaghen, zijn er vanaf september 2010 twee OR-en actief. Zorgcentrum Oldenhaghen heeft (tijdelijk) een eigen OR behouden en neemt d.m.v. 2 afgevaardigde leden deel in de ondernemingsraad SXB. Jaardocument

48 3.5.1 Taken en werkwijze De OR brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement Financiering en commissies De OR beschikt conform de WOR over een eigen budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. Om goed te kunnen functioneren, kent de OR vier vaste commissies: commissie personeel commissie financiën arbo-commissie commissie markt, product & productontwikkeling. Deze commissies kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden eenmaal per twee weken gehouden op dinsdag. In het verslagjaar waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR overleg met de Centrale Cliëntenraad. Er heeft in het verslagjaar eenmaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Ook voert de OR in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban Instemming gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen: o Herziening Gedragscode o Notitie een veilige onderneming o WGA bezwaarprocedure o Proef avonddienst Radiologie Advies gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR gereageerd op onderstaande aanvragen: o Inrichting Acute As en functieprofiel teamleider o Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht o Fusie zorgcentrum Oldenhaghen o Herinrichting divisie ouderenzorg (geen advies meer uit kunnen brengen in 2010) Jaardocument

49 3.6 Ondernemingsraad Oldenhaghen De medewerkers van Zorgcentrum Oldenhaghen worden conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) vertegenwoordigd. Vanuit het recht op medezeggenschap voor werknemers zoals wettelijk geregeld in de WOR, kent Zorgcentrum Oldenhaghen één Ondernemingsraad(OR), die alle werknemers binnen de Zorgcentrum Oldenhaghen vertegenwoordigt. De OR Oldenhaghen heeft alleen medezeggenschap over Zorgcentrum Oldenhaghen. In verband met fusering met De Saxenburgh Groep is op 22 juli 2010 een convenant medezeggenschap opgesteld. In het convenant medezeggenschap staat vermeld dat vanaf september 2010 twee OR-en binnen de Saxenburgh Groep actief zijn. Zorgcentrum Oldenhaghen heeft tot uiterlijk 1 januari 2012 een eigen OR na 2012 wordt er een OC Onderdeelcommissie ingesteld t.b.v. locatie Oldenhaghen. In het convenant medezeggenschap is vastgelegd dat 2 afgevaardigden van de OR Zorgcentrum Oldenhaghen met stemrecht worden toegevoegd Taken en werkwijze De OR Oldenhaghen brengt conform haar wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd lokaal advies uit aan de Raad van Bestuur. De OR houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. De taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement Financiering en commissies De OR Oldenhaghen beschikt conform de WOR over een eigen budget dat door de Saxenburgh Groep beschikbaar wordt gesteld. Om goed te kunnen functioneren heeft de OR de volgende aandachtsgebieden: -Personeelsbeleid -Reorganisatie -HKZ -Arbo/Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim De OR Oldenhaghen heeft ook als aandachtgebied: contacten onderhouden met de OR Saxenburgh Groep en contacten onderhouden met de achterban. De OR is nauw betrokken bij de overgangsfase fusie Saxenburgh Groep. De leden van de ondernemingsraad kunnen desgewenst overleggen met functionarissen uit de organisatie. Jaardocument

50 3.6.3 Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen worden een keer per maand op donderdag gehouden. De OR Oldenhaghen neemt met 2 personen deel aan de vergaderingen van de OR Saxenburgh Groep. In het verslagjaar van de OR Saxenburgh Groep waren er elf overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. Minimaal eenmaal per jaar heeft de OR Oldenhaghen overleg met de Cliëntenraad Zorgcentrum Oldenhaghen. De OR Oldenhaghen heeft 1 keer per maand DB overleg met de directeur ouderenzorg. Ook voert de OR Oldenhaghen in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast overlegt de OR met individuele leden van de achterban Instemming gevraagd en ontvangen De OR Oldenhaghen heeft in 2010 geen instemmingsverzoeken ontvangen Advies gevraagd en ontvangen In 2010 heeft de OR Oldenhaghen gereageerd op onderstaande aanvragen: o Locatiemanager Oldenhaghen o Fusie Saxenburgh Groep o Convenant medezeggenschap Jaardocument

51 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het is een voornemen van de Raad van Bestuur om in de loop van 2010 een nieuw meerjarenbeleidsplan te schrijven en wel voor de termijn Op hoofdlijnen worden in het huidige meerjarenbeleid met name de economische doelstelling zeer aangescherpt, Vanuit het veel specifieker definiëren van het begrip klantwaarde en urgentie waar het de invulling van de bestaanswaarde van de Saxenburgh groep betreft vindt de onderbouwing van die economische doelstelling meer gedetailleerd plaats dan in het huidige meerjarenbeleidplan. Missie Als onderdeel van de zorgketen leveren wij op doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in. Motto Visie Om deze missie te verwezenlijken, wil de Saxenburgh Groep de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg door: Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individualiteit, zelfstandigheid en levensovertuiging van patiënten/cliënten, waarbij aandacht, respect en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen; Kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers; Een gezonde financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij rekening wordt gehouden en ingespeeld wordt op een steeds veranderende omgeving, zodat continuïteit op lange termijn kan worden gewaarborgd; Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken; Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van klanten en het hoge ambitieniveau van de organisatie. Jaardocument

52 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Net als de voorgaande jaren is ook in 2010 een flinke groei gerealiseerd. Dit geldt vanuit financieel oogpunt voor de Divisie Cure. De productiegroei van de Cure bedroeg 10.6%. Met betrekking tot het ziekenhuis is veel tijd besteed aan het verbeteren van de interne processen door invoering van zogenaamde resultaatverantwoordelijke eenheden die we binnen de Saxenburgh Groep zorgondernemingen noemen. De belangrijkste resultaten zijn dat de doorlooptijd en de wachttijd van zorgtrajecten aanzienlijk korter zijn geworden. De Care heeft in 2009 een extra financiële compensatie ontvangen voor de invoering van de ZZP s van bijna 1.5 miljoen. Doordat de ZZP-prijzen per 1 januari 2010 definitief ingevoerd zijn, is in 2010 geen sprake meer van compensatie. Voor de Care genereert de opbrengst financieel gezien een daling van 1.25%. Productief gezien is een stijging aan de orde omdat in de loop van 2010 een fusie heeft plaatsgevonden met het Zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. Verder zijn in de loop van nieuwe locaties geopend in het centrum van Hardenberg, de Meander en de Overlaat. Beide zijn kleinschalig woontrajecten. De Divisie Care heeft haar interne processen geoptimaliseerd doordat gestreefd is naar het behouden van het HKZ-certificaat. Dit is in 2010 gerealiseerd. Met het behalen van kwaliteitscertificaten voor zowel de Divisie Care als de Divisie Cure is de Saxenburgh Groep één van de eerste zorgorganisaties die voor haar totale zorgactiviteiten gecertificeerd is. AZR-inrichting Vanuit het Ministerie van VWS is een eis geformuleerd tot het opstarten van elektronisch berichtenverkeer voor cliënten van de Divisie Care. Deze elektronische registratie heeft voor de Divisie Care tot doel: Uniformiteit en efficiëntie in de Saxenburgh Groep (Divisie Care) en duidelijkheid verschaffen aan de werkeenheden op de verschillende locaties van de Saxenburgh Groep Efficiëntie van gegevensverzameling Geen onnodig tijdsverlies in indicatieprocedure Gegevens vastleggen bij de bron Vooruitblik 2012 Grote generieke kortingen, productieplafonds op de vrij onderhandelbare DBC s, keten DBC s, een groter aandeel B-DBC s in 2012 en natuurlijk de komst van DOT. DBC s op weg naar transparantie. Voorbereidingen op de onderhandelingen met de medische specialisten aangaande het (gemiddelde) honorarium. Het klinkt kansrijk allemaal, maar tot op heden hebben deze ambities ons alleen maar meer administratie en bijbehorende kosten gebracht. Ook voor de medisch specialisten levert de discussie over meer marktwerking (meer kansen, maar ook meer bedreigingen), een lager uurtarief (zonder daarvan de feitelijke betekenis goed te kunnen inschatten) grote onzekerheden op. Zo lijken de lasten en onzekerheden gekoppeld aan invoering van de marktwerking vooralsnog groter dan de mogelijkheden en winsten. Voor 2011 hebben we een begroting opgeleverd met een positief resultaat van ,-. Hiervoor is echter een behoorlijk aantal maatregelen noodzakelijk geweest. Te denken valt aan een forse productieverhoging, het beperken van de materiële kosten en last but not least reductie van de formatie. Onderhandelingen met de verzekeraars over de productieafspraken zijn deels al gemaakt, deels nog onderhanden. De Saxenburgh groep wenst afspraken te maken die een financiële groei mogelijk maken van minimaal 4%. Voor het B-segment verwachten we opnieuw te kunnen groeien omdat we met de komst van de zorgondernemingen en het duale management voor de zorgondernemer en de medische manager de interne processen veel aandacht geven. Grotere en meer bezuinigingen en efficiencyverbeteringen zullen echter noodzakelijk zijn, aangezien VWS opnieuw forse budgetkortingen heeft opgelegd. Jaardocument

53 Ondanks de druk op de financiële kaders vanuit de overheid kiest de Divisie Care voor kwalitatieve verbetering van haar zorg- en dienstverlening. De doelstellingen en inspanningen dragen dan ook wezenlijk bij aan het realiseren van de Saxenburgh Groepmissie: Zorg dichterbij Beter. Een van de speerpunten is het scheiden van wonen en zorg en deconcentratie van woonvormen naar kleinschaligheid. Daarbij staat de eigen regie van de cliënt voorop. Regiostructuur Door de grote veranderingen in de ouderenzorg, vergrijzing en complexere zorgvraag, verandert de omgeving van de verpleeghuiszorg voortdurend. Het streven is om de zorgvragers zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten. Door de strategische keuze dat zorg dichtbij moet zijn is het centraal wonen en zorgen in een zorgcentrum achterhaald. Het decentraliseren en kleinschalig wonen is een ontwikkeling waar Clara Feyoena Heem middenin zit. De bouw op de Marsch Kruserbrink is gereed en de Meander en de Overlaat zijn in gebruik genomen. Naast de huiselijke woonomgeving betekent dit voor de medewerkers samenwerken met andere zorgaanbieders in het gebouw. Bouwactiviteiten in Dedemsvaart verlopen voorspoedig,ondanks vertraging in de bouw. Voor de Praam in Slagharen zijn de bouwplannen rond en in Ommen zijn ontwikkelingen in volle gang. Een fusie met het zorgcentrum Oldenhaghen te Ommen heeft maart 2010 plaatsgevonden. Jaardocument

54 4.2.7 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Beleid en structuur De ICT is onderdeel van de dienst Informatisering & Automatisering. De dagelijkse aansturing vindt plaats door het Hoofd I&A. De dienst I&A is vormgegeven rond een viertal beheerdomeinen: Helpdesk, verantwoordelijk voor de eerstelijns help functie; Netwerk- en systeembeheer, verantwoordelijk de technische inrichting van het netwerk en servers; Technisch applicatie en database beheer, verantwoordelijk voor de technische inrichting van de applicaties, databases, en koppelingen; Informatiecoördinatie, verantwoordelijk voor de afdelingsoverstijgende functionele inrichting van het Elektronisch Patiëntendossier en het beheer daarvan. Operationele afstemming van activiteiten en planning van activiteiten vindt plaats binnen de dienst I&A. Gedurende het gehele jaar 2010 werd daartoe, georganiseerd, (twee)wekelijks het een en ander doorgesproken. De formatie op het onderdeel functioneel en technisch applicatiebeheer is in 2010 uitgebreid met 1 fte. De ontwikkelingen, en de wijze waarop de Saxenburgh Groep hiermee om zou moeten gaan, worden in de stuurgroep Informatisering EPD besproken en getoetst. De opdrachtgever, Raad van Bestuur, hoofd I&A en de programmamanager EPD komen in stuurgroepverband in 2010 eens per 8 weken bijeen. De stuurgroep heeft een adviserende rol voor de directie. Het vervolg van het bijgestelde EPD programmaplan wordt gevolgd, bestuurd en geëvalueerd. Al vanaf 2009 is de zorgprofessional meer en meer zelf digitaal gaan invoeren, die trend is in 2010 verder doorgetrokken. Het specificatieteam artsen heeft ook in 2010 maandelijks bijeenkomsten gehad waarbij inhoudelijke EPD thema s nader uitgewerkt zijn. Daarmee is verder inhoud gegeven aan de informatiebeleidsplannen van het EPD en ECD uit 2009, die gebaseerd zijn op het strategisch beleidsplan van de Saxenburgh Groep. Daarin wordt het Informatiebeleid voor de komende jaren tot het moment van realisatie van de nieuwbouw (2013) beschreven. Kernpunten in dat informatiebeleid worden: Procesverbeteringen, gericht op met name zorgprocessen: kwaliteit en zorglogistiek. Elektronische dossiervorming (EPD en ECD). Dit beleid wordt vertaald naar jaarplannen. Gerealiseerd in 2010: Hierna volgt een overzicht van projecten waarin de dienst I&A in 2010 uitvoering heeft gegeven: Elektronisch Patiënten Dossier Fase 2 Vanaf 2009 is gestart met de tweede fase van het EPD-project waarbij het centrale thema is dat de zorgprofessional zelf in CS EZIS, aan de bron, vastlegging gaat doen. Voor deze fase van het EPD-project zijn in 2010 onder meer de volgende punten gerealiseerd: Verdere uitfaseren van papier, door onder andere het realiseren van volledige lab-ordercommunicatie voor kliniek en poli. En het opnemen binnen het EPD van externe uitslagen en externe correspondentie door middel van inscannen. Ook de volgende andere onderzoeken fundus, holter, optax-teste en uroflowmetrie zijn opgenomen in het EPD. ECG s zijn in 2010 ook toegevoegd aan het EPD, nadat dit in 2009 al technisch functioneerde. Nieuwe versie EZIS versie 5.1 is in september geïmplementeerd. Jaardocument

55 Invoer van Chipsoft EZIS modules CS Dossiermanager heeft plaatsgevonden. Deze module is het uniforme deel van het medisch basisdossier binnen CS EZIS. Aanpassing werkplekken (PC s en terminals) is ook in 2010 weer continue onder de aandacht Het basisdossier is gerealiseerd en geaccepteerd door het EPDspecificatieteam. Het dossier is gereed voor verdere uitrol in huis. Naast het dossier is uitgebreid implementatie, instructie- en beheermateriaal ontwikkeld. Het dossier is in 2010 geïmplementeerd bij de specialismen Reumatologie, Orthopedie en KNO. De prestatie indicatoren die zijn gerealiseerd zijn de volgende: pijnregistratie voor kinderen (bij opname met OK), screening op ondervoeding bij kinderen, cva (door to needle time), pijnbehandeling tijdens bevalling, coloncarcinoom, decubitus screeninglijst en varices (registratie CEAP classificatie). Nucleaire geneeskunde. Nadat de verslagen gemaakt door de nucleair geneeskundigen vorig jaar beschikbaar zijn gekomen binnen de EPD omgeving, zijn in 2010 ook de bijbehorende nucleaire beelden en agendaplanning toegevoegd. Gynaecologiebesprekingen worden vanaf 2010 ook ondersteund door videoconferencing. Elektronisch Cliënten Dossier Binnen de care wordt gewerkt met het zorgdossier van Cura. De omslag van aanbod-naar vraaggestuurde zorg, heeft consequenties gehad voor de inrichting van informatiesysteem Cura. Meer in het bijzonder op het gebied van ECD, AZR (AWBZ-brede Zorgregistratie) en ZZP (Zorg Zwaarte Pakketten). Dit heeft geleid tot de inrichting van een ECD Zorgleefplan waarbij de overstap is gemaakt van een papieren naar een elektronisch dossier. Dat is een geïntegreerd digitaal dossier geworden dat logisch is opgebouwd, gebruikersvriendelijk is, en dat aansluit bij alle gestelde eisen en waar alle medewerkers die actief bij de woon/zorgverlening betrokken zijn, deskundig en professioneel mee om kunnen gaan. Als zorgmethodiek voor de inrichting van dit dossier is gekozen voor het Zorgleefplan van Actiz. Nadat in 2009 is gestart met een pilot in het verpleeghuis Aleida Kramer, is dit in 2010 in de gehele Saxenburgh care divisie het digitale ECD in productie genomen. Uitbreiding van locaties binnen care is ook in 2010 aan de orde geweest. Dit betrof onder andere de locaties Oldenhaghen en Nijenhaghen in Ommen. ICT infrastructuur, verbindingen en EPD/ECD diensten zijn beschikbaar gekomen op de genoemde locaties. Kwaliteitszorg Op het gebied van de informatiebeveiliging heeft de Saxenburgh Groep in 2010 de NEN7520 audit succesvol doorlopen. Dit heeft onder ander geleid to een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en herziene gedragsregels. Vooruitblik projecten in 2011 De volgende projecten staan onder andere voor 2011 op de planning: Jaardocument

56 Elektronisch Patiënten Dossier Fase 2 uitrol Voor begin 2011 wordt het EPD verder uitgerold op de afdelingen: Kindergeneeskunde, Oncologie (oncologisch mammadossier), Gynaecologie, Psychiatrie, Cardiologie en Interne geneeskunde. Deze specialismen staan al gepland voor de eerste helft van Vervolgens komen de andere specialismen aan bod waarbij het EPD eind 2011 bij het meerendeel van de specialismen in productie is. Tevens wordt een eerste vorm van elektronische ordercommunicatie gerealiseerd voor de radiologie orders. Dit moet in de tweede helft van 2011 afgerond worden. En in de tweede helft van 2011 is de realisatie van het verpleegkundig dossier binnen de gehele Saxenburgh aan de orde. Daarvoor is vanaf eind 2009 voorwerk verricht en wordt in het tweede kwartaal gestart met een pilot op Chirurgie. Prestatie indicatoren worden in 2011 verder geïntegreerd in CS EZIS. In de planning staan: CAM, IC lijst, en bij de introductie van het verpleegkundig deel van het EPD worden ook de verpleegkundige prestatie indicatoren opgenomen in het EPD. Binnen de care zal het elektronisch cliënten dossier verder worden uitgebouwd en ook op de locaties Oldenhaghen en Nijenhaghen zal daarmee gewerkt gaan worden. Daarnaast zal de stuurmodule Zorgmonitor geïntroduceerd gaan worden. Verschillende veranderingsprocessen gaan ondersteund worden door I&A, waaronder het beter in kaart brengen van de competenties van medewerkers door de afdeling Opleidingen. Daarvoor wordt een softwarepakket geselecteerd en vervolgens geïmplementeerd. De mogelijkheid van samenwerking met de I&A afdeling van de Zorggroep Noorderboog in Meppel wordt nadrukkelijk onderzocht. Medio 2011 moet duidelijk worden of en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening van I&A. Jaardocument

57 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid De Saxenburgh Groep hecht er groot belang aan dat patiënten en cliënten de door geleverde zorg ervaren als veilig, betrouwbaar, deskundig, toegankelijk en vriendelijk. Dit uit zich o.a. in het streven om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren door te werken met een integraal kwaliteitssysteem, waarbij toetsing (door derden) een belangrijk onderdeel is en wordt voldaan aan de eisen van de kwaliteitswet, de WGBO (eisen aan dossiervorming en hoofdbehandelaarschap), de BOPZ en de WMCZ. Deze toetsing vindt op diverse manieren plaats en geeft onze cliënt de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te vergelijken met die van andere zorginstellingen: een organisatiebrede accreditatie (NIAZ /HKZ) deelname aan de landelijke prestatie-indicatoren deelname aan gerenommeerde (landelijke) enquêtes De Saxenburgh Groep streeft ernaar om bij de eerste 25% van zorgaanbieders behoren voor wat betreft ziekenhuis- en ouderenzorg en ziet voor zichzelf een duidelijke rol in de regio Hardenberg, Coevorden, Ommen en de omliggende gemeentes als zorgverlener voor zowel de ziekenhuiszorg- als ouderenzorg Veilige Zorg In de Saxenburgh Groep kent het kwaliteitssysteem een aantal elementen, die onderling voor de samenhang (moeten) zorgdragen. Een aantal elementen zijn verplicht gesteld door wetgevende c.q. toezichthoudende instanties, een aantal (andere) is vanuit koepel- en/of professionele beroepsorganisaties aangedragen. Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) vormt een paraplu of kapstok, waaronder alle elementen aangaande patiënt- en cliëntveiligheid kunnen worden opgehangen. De IGZ prestatie-indicatoren, HSMR, visitatierapporten en andere resultaten van intercollegiale toetsingsrondes kunnen zowel de Raad van Bestuur, als de medische staf en de organisatie belangrijke signalen geven over die kwaliteit van zorg en verbetergebieden blootleggen. Een stafbrede deelname aan verbeterinstrumenten als de 10 inhoudelijke thema s uit het VMS, een IFMS systeem en intercollegiale kwaliteits- en opleidingsvisitaties houdt de kwaliteit van zorg in de tijd. Kwaliteit van zorg begint echter bij de individuele professionaliteit van de zorgverlener. Visie op hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid Onder kwaliteit wordt verstaan de mate waarin de zorg cliëntgericht, doelmatigheid en doeltreffend wordt verleend. Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de bedrijfsvoering als zodanig, maar alleen om de mate waarin deze heeft bijgedragen aan een betere zorg. Zorg moet aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van het leven van de cliënt en moet tegemoetkomen aan diens zorgvragen en behoeften. Het organiseren van structureel werken aan kwaliteit binnen de Saxenburgh Groep heeft geleid tot de volgende doelen: 1. De verschillende, bij kwaliteit, betrokken disciplines streven naar een goede samenwerking en communicatie 2. Alle medewerkers zijn gewend aan de nieuwe manier van denken (plan, do, check, act). Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een systeem dat voor de organisatie is ontwikkeld om op een systematische wijze steeds te voldoen aan de eis en verwachting van de cliënt, tevens is het een systeem waarin de werkzaamheden op een systematische wijze worden uitgevoerd en het juiste eindresultaat wordt geleverd. Jaardocument

58 In het systeem wordt regelmatig de wens en eis van de klant geëvalueerd om zodoende de klanttevredenheid te toetsten. Om dit te realiseren worden werkwijzen en verantwoordelijkheden in het KMS beschreven. Om invulling te geven aan het KMS wordt gebruik gemaakt van de Deming-cirkel. Kwaliteitszorg staat niet op zichzelf. Het is onlosmakelijk verbonden met de organisatie en de dienstverlening die daarin plaatsvindt. Wanneer op alle onderdelen in de organisatie de zorg voor kwaliteit optimaal is, kan de organisatie een kwalitatief goede dienst leveren Kwaliteitsbeleid Divisie Ouderenzorg Binnen de divisie Ouderenzorg wordt er gewerkt met het HKZ als kwaliteitsmodel. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) heeft een model ontwikkeld dat toepasbaar is op organisaties in zorg en welzijn, het zogenaamde Harmonisatiemodel. Centraal in dit model staat het primaire proces. De processen in de tweede ring zijn ondersteunend en moeten goed geregeld zijn om het primaire proces naar behoren te laten verlopen. Het HKZ-harmonisatiemodel vormt de basis van alle sectorspecifieke HKZ-certificatieschema s. In het Harmonisatiemodel worden negen normrubrieken onderscheiden. De rubrieken 1-3 hebben betrekking op het primaire proces en zijn nadrukkelijk vanuit het cliëntperspectief geformuleerd. Deze normen gaan over de informatie aan cliënten voor en tijdens de zorgverlening, de evaluaties tijden en na de zorgverlening, de bewaking van het professioneel handelen, de (bewaking van de) uitvoering van de zorg, de communicatie met verwijzers en andere disciplines en de registratie van activiteiten en processen. De rubrieken 4-9 gaan over de bedrijfsvoering: de ondersteunende of voorwaardenscheppende processen. De normen in deze rubrieken zijn gericht op de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van het primaire proces. Het HKZ is gericht op het toetsen van een kwaliteitsmanagementsysteem in organisaties in de vorm van certificering. Een certificaat maakt zichtbaar dat een kwaliteitsmanagementsysteem getoetst is aan de normen die worden gehanteerd voor de betreffende sector. Vanaf 2006 is er gewerkt volgens de normen van het HKZ op de verschillende locaties. In 2007 behaalde de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg het opstap-certificaat en in 2008 het volledige HKZ-certificaat. In 2009 en 2010 werd er een vervolgaudit uitgevoerd om te beoordelen of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldeed aan de gestelde normen en eisen. Er is een plan van aanpak aangeleverd om deze kritische punten binnen drie maanden te kunnen oplossen. In februari 2011 zullen de gegevens aangeleverd moeten zijn en zal beoordeeld worden of de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg nog steeds voldoet aan de gestelde normen. Naast het HKZ-keurmerk is voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ-accreditatie aangevraagd. In 2009 mochten zowel de divisie Cure als de divisie Ouderenzorg de NIAZaccreditatie ontvangen. In februari 2010 is er een vervolgbezoek gebracht aan de organisatie en is vastgesteld dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen vanuit het NIAZ Kwaliteitsbeleid Divisie Cure Jaardocument

59 Naast het HKZ-keurmerk is in 2009 voor de gehele Saxenburgh Groep de NIAZ accreditatie toegekend. In 2010 is tijdens een vervolgbezoek vastgesteld dat zowel de Divisie Ouderenzorg als de Divisie Cure dat de Saxenburgh Groep nog steeds voldoet aan de gestelde eisen van het NIAZ, zodat de accreditatiestatus nog steeds van kracht is. In 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe externe audit door het NIAZ. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel (judicium) waaraan derden zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht Voorbeeldfunctie Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen realiseren zijn de rol en de voorbeeldfunctie van de medische staf, het regieteam en de leidinggevenden essentieel. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Veilige Zorg Veilige zorg wordt bevorderd door: Een op kwaliteit gerichte cultuur te stimuleren, waarbij onder meer het melden van fouten door medewerkers wordt gestimuleerd; Deel te nemen aan de (verplichte) visitaties en het introduceren van appraisal & assessment ; Een veiligheidsmanagementsysteem te introduceren, waarbij medicatieveiligheid en complicatieregistratie en -evaluatie belangrijke speerpunten zijn; Te werken volgens (medische) protocollen en het kwaliteitsreglement van de medische staf (gouden beroepsstandaard); Zorg te dragen voor een veilig opleidingsklimaat voor de (para-)medische en verpleegkundige beroepen Patiënt- en cliëntveiligheid Onder veiligheid in de zorg wordt verstaan het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) toegebrachte schade aan de patiënt en cliënt, die is ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van de organisatie. Vanuit de medische staf en de RvB is veiligheid in de zorg een prioriteit. Het VMS wordt gebruikt om invulling te geven in het ziekenhuis aan de 10 veiligheidsthema s. Voor de ouderenzorg wordt gewerkt volgens de methode van veiligheidsmanagement in verpleeg- en verzorgingshuizen aangereikt door beroepsvereniging Actiz. Vanuit verschillende perspectieven wordt binnen het concern gewerkt aan veiligheid. Door de introductie van het VMS in het ziekenhuis, met al haar onderdelen, wordt zeer breed naar patiëntenveiligheid gekeken en naar het verbeteren van een veilige cultuur. Zo is door het VMS het incidentmelden, wat we kennen als MIP/MIC,voor het ziekenhuis uitgebreid met een laagdrempelig incidentenmeldingsysteem op de afdeling het VIM. Jaardocument

60 De Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP)/ Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) onderzoekt en analyseert incidenten teneinde de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. De werkzaamheden richten zich op het in de toekomst voorkomen van dergelijke incidenten. Dit alles ligt vast in het reglement van de commissie Melden Incidenten Patiënten- en cliëntenzorg (MIP/MIC). Op basis van de meldingen worden verbeteringen aangebracht. In 2010 zijn ontwikkelingen in gang gezet om verbeteringen in het monitoren van deze verbeteringen aan te brengen. In 2010 is de invoering van VIM (Veilig Incidenten Melden) verder doorgevoerd in onze organisatie. Dit houdt in dat nagenoeg alle afdelingen in het ziekenhuis overgegaan zijn op het vimmen. Alle VIM-meldingen worden op afdelingsniveau beoordeeld door de VIMcommissie, waarna geanalyseerd wordt in welke categorie de VIM-melding behoord. Er zijn 4 categorieën, namelijk 1 t/m 4, waarbij 1 het minste risico weergeeft en 4 het meeste risico. De meldingen in de categorieën 1 en 2 worden op afdelingsniveau afgehandeld. Door deze werkwijze wordt meer lering dan voorheen getrokken uit het incident melden, waardoor de patiëntveiligheid toeneemt. De meldingen in categorie 3 en 4 worden naar de MIP-commissie doorgestuurd, beoordeeld en geregistreerd. Verbeteracties worden vastgesteld. De voltooiing van het integratieproces met een gedigitaliseerd systeem zal plaatsvinden in Op dit moment worden in de divisie Cure alle cijfers op papier aangeleverd aan de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Veiligheidsraad en het Regieteam. Op deze manier kan de kwaliteit van zorg goed bewaakt en gewaarborgd worden. MIP 2007 MIP 2008 MIP 2009 VIM 2009 MIP 2010 Categorie Mankement apparatuur / hulpmiddel VIM 2010 Communicatie mond./adm Medicatieproces Fout bij test / onderzoek Verrichtingenproces Fout in organisatie afdeling Anders Totaal MIP+VIM meldingen Valincident Totaal In 2010 is er veel aandacht besteed aan het meldgedrag van medewerkers en de meldcultuur op de afdelingen in de divisie Ouderenzorg. Dit heeft er toe geleid dat er een toename is te zien in het aantal meldingen gedurende de verschillende kwartalen in Onderstaand schema laat zien welke meldingen in 2010 zijn gedaan in de divisie Ouderenzorg. Jaardocument

61 Naast het doorlopend verbeteren van de zorgprocessen door het melden en analyseren van incidenten is een calamiteitenprocedure opgesteld. Calamiteiten worden onder de leiding van de Raad van Bestuur direct besproken en maatregelen worden getroffen De integratie van de MIP/MIC- en de VIM-procedure is doorgevoerd en moet met een geautomatiseerd incidentenmeldingsysteem worden voltooid. De MIP-en de MIC-commissie houdt totaal overzicht over alle meldingen uit het Ziekenhuis en de divisie Ouderenzorg. De leidinggevenden en medewerkers van alle afdelingen zijn nu bezig met het veilig incidenten melden door op de afdelingen de incidenten te bespreken zodat er direct van geleerd kan worden. Daarnaast is met het uitbreiden van het EZIS, EPD en ECD de noodzaak van informatiebeveiliging groter gegroeid. Veel aandacht is besteed aan de herinrichting van de autorisatiestructuur en het ontwikkelen van een informatiebeleid. Tevens is het scholingsbeleid rondom het gebruik van medische apparatuur opnieuw bekeken. Het veilig kunnen werken met medisch apparatuur is van groot belang. Er is een registratiesysteem ontwikkeld voor het bekwaam maken en houden van de medewerkers en de medisch specialisten. Jaardocument

62 Informatiebeveiliging Met het uitbreiden van het EZIS en Elektronisch Patiënten- en Cliëntendossier (EPD/ECD) is de noodzaak van informatiebeveiliging groter geworden. Veel aandacht is in 2010 besteed aan de herinrichting van de autorisatiestructuur en het ontwikkelen van informatiebeleid. In 2010 is het Informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld voor de hele Saxenburgh Groep. In december van 2010 is het Röpcke-Zweers Ziekenhuis middels een externe audit getoetst aan de NEN 7510, de norm die alle eisen ten aanzien van Informatiebeveiligingsbeleid beschrijft. In deze audit hebben we met een goed resultaat een positieve beoordeling gekregen van de externe auditorganisatie en de Inspectie van de Gezondheidszorg. Door middel van bewustwordingsprogramma s en het opstellen van gedragsregels hebben wij iedereen die verbonden is aan de Saxenburgh Groep, bewust gemaakt van en aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met de informatie over onze patiënten en cliënten. Ziekenhuisrampenopvang Het huidige ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) dateert van december De inhoud van het rampenplan is door de commissie ZiROP met hulp van het traumacentrum van de Isala Klinieken te Zwolle en het format ZiROP geactualiseerd. De commissie ZiROP heeft tot taak het ZIROP actueel houden en de controle op het behalen van de in het ZiROP geformuleerde doelen. Het ZiROP is voor alle betrokken afdelingen beschikbaar via een map en elektronisch via idocument Kwaliteit van zorg Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en verzekeraars ontwikkelen gezamenlijk kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Zo wordt kwaliteit gemeten door een combinatie van indicatoren gebaseerd op klantenervaringen en een meting van zorginhoudelijke indicatoren. De klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de Consumer Quality index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten bij voorkeur uitkomstindicatoren. Hiermee worden o.a. de veiligheid, de effectiviteit, de tijdigheid van de zorg en de kwaliteit van leven inzichtelijk worden gemaakt. Het jaardocument 2010 gaat uit van het principe: verantwoording over kwaliteit van zorg wordt zoveel mogelijk afgelegd via bovenstaande systematiek. Het gaat daarbij om de meting van de kwaliteit met indicatoren zoals partijen deze in stuurgroepen per sector hebben vastgesteld met ondersteuning van het programma Zichtbare Zorg) Zoals voor ieder jaar, is ook voor het kalenderjaar 2010 een kwaliteitsagenda vastgesteld waarmee de bestaande Stuurgroep Kwaliteit van de Saxenburgh Groep aan de slag is gegaan. Gelet op de gewijzigde organisatiestructuur is besloten om de Stuurgroep Kwaliteit in februari op te heffen, met dien verstande dat er gezocht wordt naar een nieuwe inbedding van Veiligheid en Kwaliteit in de organisatie. Dit is in september 2010 gebeurd met de installatie van de Veiligheidsraad. Jaardocument

63 In 2010 stonden de volgende onderwerpen op de kwaliteitsagenda: 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur 2. Onderhouden van de Kwaliteitskeurmerken 3. Medische kwaliteit 4. Prestatiemeting 5. Documentbeheer idocument 6. Cliënt/Patiënttevredenheidsonderzoek 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS In 2010 zijn de volgende acties ondernomen c.q. zijn de volgende resultaten behaald per onderwerp: Ad 1. Continue werken aan een kwaliteitscultuur Door de invoering van het Veilig Incident Melden is met het laagdrempelig melden van incidenten het bespreekbaar maken van kwaliteit en veiligheid toegenomen. Op alle verpleegafdelingen staan veiligheid en kwaliteit altijd op de agenda, maar ook op het niveau van Raad van Bestuur, waardoor het continu de aandacht krijgt die het verdiend. In de Divisie Ouderenzorg zijn trainingen gegeven met het onderwerp BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen). In de gehele Saxenburgh Groep heeft de Week van de Veiligheid volledig in het teken gestaan van bewustwording en gedrag rondom veiligheid onder alle medewerkers van de verschillende locaties. Ad 2. Onderhouden van het Kwaliteitskeurmerk De Saxenburgh Groep heeft in 2009 twee keurmerken te verworven: voor de Divisie Ouderenzorg het HKZ en voor de hele Saxenburgh Groep het NIAZ. Middels een intern auditsysteem wordt regelmatig getoetst of we nog voldoen aan alle gestelde eisen vanuit het kwaliteitssysteem. Werkwijzen en procedures zijn vastgelegd in doucmenten die voor een ieder in te zien zijn in idocument, het documentenbeheersysteem van de Saxenburgh Groep. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) In week 44 werd de laatste fase van het HKZ-certificaat getoetst. Aan het eind van de week was de uitkomst dat enkele verbeterpunten binnen drie maanden gerealiseerd/opgelost moesten zijn. Dan zou het certificaat vervolgens binnen handbereik liggen. Inmiddels hebben zowel het HKZ als het NIAZ besloten om de Saxenburgh Groep het certificaat respectievelijk de accreditatie te verlenen. NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) De gehele Saxenburgh Groep heeft in 2009 de accreditatiestatus van het NIAZ ontvangen. In februari 2010 is door het NIAZ vastgesteld dat deze accreditatiestatus nog gerechtvaardigd is. In 2011 wordt gewerkt aan de voorbereiding op een nieuwe accreditatieaanvraag met in het vooruitzicht een bezoek van het NIAZ in Ad 3. Medische kwaliteit Een aantal beleidsonderwerpen die (mede) zijn ontwikkeld door de medische staf of implementaties die direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg zijn: Evaluatie van het beleid inzake IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) door de commissie IFMS en de medische staf Reanimatiebeleid opnieuw geformuleerd en vastgesteld Bijdrage aan het uitfaseren van papieren uitslagen en brieven, als onderdeel van de implementatie van het EPD Opnieuw inrichten van het preoperatieve traject. Dit naar aanleiding van het IGZrapport en als ontwikkeling binnen het EPD Jaardocument

64 Ad 4. Prestatiemeting Voor de divisie cure stijgt het aantal methoden waartoe externen ons verplichten of soms in staat stellen tot prestatiemeting. Ten eerste hebben we het middel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het uitvoeren van het preventieve toezicht; de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen. Ten tweede hebben we nu voor het derde jaar de indicatoren van Zichtbare Zorg. Inmiddels is deze set uitgegroeid tot 46 aandoeningen waarvoor indicatorensets ontwikkeld zijn. 22 daarvan worden ook binnen dit document verantwoord. Ten derde is er een set door Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld, welke ten behoeve van de zorginkoop wordt opgevraagd. Voor het monitoren van de vorderingen van de implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem heeft de IGZ een set specifieke veiligheidsindicatoren ontwikkeld. Daarnaast is het mogelijk om als ziekenhuis je prestaties te laten toetsen door allerlei instanties, maar vaak zijn dit patiëntenverenigingen om zodoende certificeringen, keurmerken of andere uitingen van geobjectiveerde goede zorg te verkrijgen. Deze uitingen zien wij als ondersteunende informatie aan de patiënt over de door ons geleverde zorg en hier hechten wij veel waarde aan. Zo hebben we in 2010 van de zorgverzekeraar het vaatkeurmerk ontvangen en een keurmerk voor bloedlymfeklierkanker en darrmkanker. Onze kinderafdeling heeft in 2010 de 3 e smiley ontvangen. Smileys worden toegekend op grond van de resultaten van een tweejaarlijks onderzoek dat de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis verricht naar de faciliteiten voor kinderen en ouders in ziekenhuizen. Wij voldoen aan alle basiscriteria die aan de zorg worden gesteld. Deze criteria houden onder andere in dat naast het aanwezig zijn van de ouders bij de inleiding van de narcose, het ontwaken uit de narcose en het bij hun kind aanwezig zijn op de afdeling, kinderen die verpleegd worden door een kinderverpleegkundige op een kinderafdeling en niet op een afdeling voor volwassenen. In 2010 hebben instanties conclusies getrokken uit de cijfers zoals dat in de jaren tevoren nog ongekend was. De cijfers konden voor het eerst echt grote gevolgen hebben voor de ziekenhuizen. Ook wij stonden in eerste instantie, en dus ten onrechte op de lijst van zorgverzekeraar CZ. Ad 5. Documentbeheer idocument Eind 2009/begin 2010 heeft de uitrol van idocument plaatsgevonden in de hele organisatie. Voorheen werd er gewerkt met DKS van de firma Infoland. Om de gebruiksvriendelijkheid te kunnen vergroten en de zoekfuncties te kunnen uitbreiden is de overstap gemaakt naar idocument en iportal. (ook van de firma Infoland). Alle documenten van de organisatie zijn vastgelegd in dit systeem en terug te vinden voor alle medewerkers in de organisatie. Ad 6. Cliënt/Patiënttevredendheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek Divisie Ouderenzorg In de Divisie Ouderenzorg is in 2010 geen cliënttevredenheidsonderzoek op basis van de CQ index uitgevoerd. Wel heeft de divisie Ouderenzorg deelgenomen aan het onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF). De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op In de Divisie Ziekenhuiszorg zijn de onderzoeken van Elsevier en Peter Lagendijk in de organisatie verspreid Patiëntenenquête Divisie Cure Jaardocument

65 Om inzicht te krijgen in de waardering van de patiënt, hebben we in de afgelopen jaren altijd regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit deden we door telkens medisch specialismen die aan het onderzoek deelnemen, te laten rouleren. We hebben in 2010 besloten om hiervoor een andere vorm te gaan vinden. In het 2009 werden patiënttevredenheidsonderzoeken gehouden nadat de ziekenhuisopname of ziekenhuisbezoek alweer enige tijd was geleden. In 2011 zal de wijze waarop geënquêteerd wordt verder worden uitgewerkt. Het staat vast dat we een systeem willen, waarbij de patiëntervaring bij verlaten van het ziekenhuis direct wordt gevraagd. Ad 7. Kwaliteitsregistraties/Veiligheidsmanagementsysteem VMS Naar aanleiding van de implementatie van het VMS in de Divisie Ziekenhuiszorg en het steeds meer waarde hechten aan veiligheid in de hele organisatie, Veiligheidsraad opgericht. Het betreft hier een kernteam met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, de Medische Staf, de zorgduo s en de kwaliteitsfunctionarissen. Hiermee wordt beoogd zowel de afstemming in de organisatorische lijn, als ook met inhoudelijke expertise te combineren. De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een programma voor veiligheid in de zorg op basis van beleidsnotitie rondom Veiligheid in de zorg en uitkomsten van het project patiëntveiligheid. De kwaliteitsfunctionaris ontwikkelt vanuit het programma een implementatieplan om betrokkenheid van alle medewerkers van de Saxenburgh Groep (inclusief medisch specialisten) na te streven. De kwaliteitsfunctionaris heeft de verantwoordelijkheid de invulling van de veiligheidscultuur vorm te geven binnen alle geledingen van de Saxenburgh Groep op basis van het geformuleerde beleid en bijbehorende acties. Een medicus kan in dit duo de brugfunctie naar de medische staf vormen en mede verantwoordelijk zijn voor implementatie binnen alle vakgroepen. Vanuit het programma Veiligheid in de zorg kunnen medewerkers, die nu op verschillende manieren hiërarchisch zijn ingedeeld, bijeen worden gebracht onder één aansturing en gezamenlijk de gewenste resultaten nastreven. Van pijler 2 - VMS Zorg zijn er van de 10 thema s, die zijn opgesteld om op potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen te reduceren, 6 thema s gestart: 1. Postoperatieve Wondinfectie 2. Medicatieverificatie 3. Vitaal Bedreigde Functies 4. Nierinsufficiëntie 5. Kwetsbare ouderen 6. Sepsis In 2010 zijn de volgende thema s in het ziekenhuis opgepakt: 1. Acuut Myocard Infarct 2. Pijn 3. Verwisseling van Patiënten 4. HR Medicatie Dit is reeds onder de aandacht gebracht bij de Medische Staf Kwaliteit van zorg Divisie Care De Zorginhoudelijke indicatoren zijn in september 2010 aangeleverd aan de landelijke database. Een aantal indicatoren hebben een rol gespeeld in de verschillende activiteiten die zijn weggezet op de verschillende locaties. Zo is er veel aandacht besteed aan de risicogebieden en risicosignalering zoals decubitus, ondervoeding, incontinentie, probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca. Naast het aanleveren van de jaarlijkse gegevens, gebruikt de divisie Ouderenzorg de registraties voor interne verbeteringen. Maandelijks worden de gegevens op de locaties/afdelingen bijgehouden en per kwartaal worden de gegevens verwerkt in een kwartaalrapportage, samen met andere kwaliteitsindicatoren. Zo vormen de MIC gegevens/meldingen ook een belangrijke input voor in te zetten activiteiten. Vooral het aantal Jaardocument

66 agressiemeldingen en medicatie-incidenten heeft in verschillende overlegvormen de medewerkers bezig gehouden. Op dit gebied zijn er tal van acties uitgezet die ook in 2011 een belangrijk aandachtspunt zijn Klachtenbeleid Het uitgangspunt van de Saxenburgh Groep is dat klagers hun klachten als eerste bespreken en zo mogelijk oplossen met diegene die in hun ogen verantwoordelijk is voor hun klacht. Wanneer klagers niet tevreden zijn of geen mogelijkheid zien het gesprek zelfstandig aan te gaan, kunnen zij verder in gesprek gaan met verantwoordelijken in de lijn/het management of verdere stappen ondernemen. Verdere stappen betekent klachtenbemiddeling. Hiervoor is in de Divisie Ziekenhuiszorg de klachtenfunctionaris, en in de Divisie Ouderenzorg de vertrouwenspersoon aanwezig. Doelstellingen van klachtenbemiddeling via de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon zijn: genoegdoening voor de individuele patiënt herstel van de relatie tussen klager en aangeklaagde bijdragen aan de kwaliteit van zorg Het overgrote deel van de klachten wordt in de Divisie Ouderenzorg opgelost met degene die de klacht veroorzaakt heeft of binnen de lijn. In de Divisie Ziekenhuiszorg wordt het overgrote deel in de bemiddelingsfase opgelost, naar tevredenheid van de patiënt/cliënt. Wanneer iemand niet tevreden is over het resultaat van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon of één van beide partijen geen bemiddeling wenst, of wanneer de klager alleen een oordeel wil, kan een patiënt zijn klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie, ook zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon. De commissie in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis bestaat uit vijf leden: drie personen van buiten het ziekenhuis (twee leden via Zorgbelang Zwolle en een onafhankelijke voorzitter) en twee medewerkers van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. De Divisie Ouderenzorg maakt gebruik van een externe commissie: de regionale klachtencommissie zuidoost Drenthe in Emmen. Zij bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel zijn benoemd: 1 persoon op voordracht van cliënten, 1 persoon op voordracht van medewerkers en drie personen op voordracht van de organisaties die gebruik maken van de klachtenregeling. De commissie beoordeelt de klacht (bemiddelt niet) en hoort desgewenst de partijen in een daarvoor georganiseerde zitting. Een klacht is gegrond of ongegrond. De commissie brengt eventueel advies uit aan de Raad van Bestuur, die vervolgens wel of niet maatregelen treft. Zowel de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon als de klachtencommissies geven hun eigen jaarverslag uit. In navolgende tabellen wordt een overzicht gegeven van aantallen klachten. Van de Divisie Ouderenzorg wordt alleen het aantal klachten via de vertrouwenspersonen genoemd. Tabel aantal klachten via klachtenbemiddeling in de divisies Cure en Care Jaardocument

67 Aantal klachten Divisie Cure Divisie Ouderenzorg Tabel aantal klachten via klachtenbehandeling in de divisies Cure en Care Aantal klachten Divisie Cure Divisie Ouderenzorg Overzicht signalen van ongenoegen/klachten 2010 divisie Ouderenzorg Binnengekomen klachten Aantal Maaltijden 69 Reageren op bellen/afhandelen van klachten 8 Wasserij/wasgoed 1 Schoonmaak 6 Taxi 1 Gebruik materialen 5 Tocht 10 Aanbod van activiteiten 2 Personeelsbezetting 3 Gladde vloer 1 Jaardocument

68 Divisie Ouderenzorg Naast de cliëntenraden beschikt de Saxenburgh Groep divisie Ouderenzorg over twee (klachten)vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft als taken: Opvangen van een klacht; Luisteren naar de klacht van de cliënt; vaststellen wat de inhoud is van de klacht en wat de cliënt ermee wenst te bereiken Geven van informatie over de klachtenprocedure en mogelijkheden om een klacht in dienen; Bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing van de klacht het ondersteunen bij het formuleren en indienen van de klacht. Indien de cliënt dit wenst, wordt geprobeerd door bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. De werkzaamheden worden geregistreerd, uitgesplitst naar opvang en bemiddeling en met vermelding van de resultaten en bevindingen. Ten minste één keer per jaar wordt een geanonimiseerd verslag uitgebracht aan de zorgaanbieder, de klachtencommissie, de bewonerscommissie/ cliëntenraad en de ondernemingsraad over deze werkzaamheden. Hierdoor worden trends in de klachten en eventuele structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening snel gesignaleerd. Bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris: De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris heeft, voor zover noodzakelijk voor de vervulling van zijn/haar taken, de volgende bevoegdheden: vrije toegang in het verpleeg-/verzorgingshuis, daarbij rekening houdend met de privacy en werkzaamheden van anderen: het inwinnen van die informatie bij de organisatie, bij medewerkers van de organisatie en/of bij derden welke noodzakelijk is voor een goede opvang en bemiddeling; hierbij worden als voorwaarden gesteld dat het inwinnen van informatie alleen geschiedt na overleg met de cliënt en met de betrokken medewerker(s) en dat ieders privacy in acht wordt genomen; het desgewenst voeren van overleg met betrokkenen. inzage in de cliëntgegevens, na toestemming van cliënt en na overleg met de zorgaanbieder; het arrangeren van gesprekken ter bemiddeling en het daarbij desgewenst optreden als gespreksleider. Werkwijze van de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris: De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor regelmatig beschikbaar en goed bereikbaar te zijn voor cliënten; hij/zij maakt hiervan zowel mondeling als schriftelijk melding aan de cliënten; de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat er voldoende mogelijkheid is voor de cliënten om vertrouwelijk met hem/haar te spreken; in geval van bemiddeling beoordeelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris naar eigen inzicht op welke wijze deze zal plaatsvinden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: Jaardocument

69 zowel cliënt als betrokken medewerker stemmen in met de bemiddeling; de bemiddeling is erop gericht de klacht op te lossen en de relatie tussen cliënt en medewerker te herstellen; zowel cliënt als medewerker worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Gebeurt dit niet in elkaars aanwezigheid, dan stelt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris iedere partij op de hoogte van de zienswijze van de andere partij; de privacy van betrokken personen wordt gewaarborgd. beide partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een door hen zelf aan te wijzen persoon. de opvang en bemiddeling worden binnen een redelijke termijn afgehandeld, doch uiterlijk binnen 7 weken. De vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris verwijst een klacht door naar de klachtencommissie indien: de cliënt geen bemiddeling wenst of de bemiddeling naar het oordeel van de cliënt onvoldoende resultaat heeft opgeleverd; de cliënt een uitspraak over de gegrondheid van de klacht wenst. desgewenst ondersteunt de vertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris de cliënt bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. In 2010 zijn er via de regionale klachtencommissie 5 klachten afgehandeld. Deze klachten hadden geen betrekking op een van de locaties van de Saxenburgh Groep. Voor 2011 zal er gericht gewerkt gaan worden van het onderbrengen van de registraties van de klachten in een digitaal systeem, aansluitend bij het systeem zoals dat gehanteerd wordt in de SXB Groep Toegankelijkheid De toegangstijd tot de poliklinieken en functieonderzoek, wachttijden voor dagverpleging en klinische opname en de wachttijden voor opname in een van onze zorgcentra worden maandelijks op onze website gepubliceerd. Daarnaast krijgen de huisartsen elke maand met de nieuwsbrief een overzicht van deze toegangs- en wachttijden toegestuurd. In dit overzicht staan ook de toegangstijden voor de verwijsafspraken vermeld. Verwijsafspraken zijn verwijzingen waarover tussen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en de huisartsen logistieke afspraken zijn gemaakt Patiëntenlogistiek Processen Bij het ontwerpen van processen ligt het accent op de samenhang en de doelgerichtheid van het geheel aan activiteiten. De activiteiten zijn het domein van de professional. Het management faciliteert de professionals door afspraken te maken rondom een bepaald proces. Hierbij wordt gezocht naar een optimalisatie van kwaliteit en doelmatigheid binnen randvoorwaarden zoals patiëntveiligheid en landelijke normen. Er worden verschillende processen onderscheiden die op verschillende wijze worden ontworpen en beheerst: Relatief eenvoudige processen die veel voorkomen en op hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben, maar op detail kunnen afwijken. Een voorbeeld hiervan is het afspreken van het diagnostische traject door de poli. Dergelijke processen tussen afdelingen worden gekenmerkt door middel van werkafspraken en standaardisatie. Processen die complex zijn door de hoeveelheid interne stakeholders of die een onvoorspelbaar verloop kennen, vaak in combinatie met schaarse capaciteiten. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een complexe ingreep met nabehandeling Jaardocument

70 op de IC. De procedurele afspraken hierover zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het preoperatieve traject in combinatie met een multidisciplinair overleg als laatste check. Doorgaans vullen de professionals het proces in en bewaakt en coördineert de organisatie de samenhang. Processen met een hoog risico. Hierbij kan worden gedacht aan de processen op de acute opname, de Spoedeisende Hulp, de OK en de IC. Hier wordt gezocht naar maatwerk, waarbij een aantal zaken terugkomt: Coördinatie door scholing : de betrokken medewerkers hebben dezelfde opleiding gevolgd en daardoor spreken ze dezelfde taal en hebben ze dezelfde bekwaamheden. Iedereen kent zijn taak en men weet wat men aan elkaar heeft. Van groot belang is een adequaat en gelijkwaardig scholingsniveau binnen deze afdelingen, omdat dit een voorwaarde is om gezamenlijk binnen een afdeling activiteiten met een hoog risico uit te voeren. Processen met een hoog risico vinden op gespecialiseerde afdelingen plaats. De inhoudelijke, kwalitatieve en organisatorische inrichting wordt beoordeeld in een eigen multidisciplinaire commissie. Zo zijn er een IC-commissie, een OK-commissie en een SEH-commissie. Protocollering is een must. Casusbesprekingen en externe audits helpen bij bewaking en verbetering van het niveau. Regionale afstemming over het niveau van zorg per locatie en de regionale samenwerking is noodzakelijk (denk aan Level-indeling SEH en IC en overige afspraken met het traumacentrum en de ambulancedienst). Processen die extra aandacht vragen. Er kunnen vele redenen zijn om extra aandacht aan bepaalde (deel)processen te besteden. Soms heeft dat te maken met externe kwaliteitsafspraken, soms met een extra capaciteitsbeslag in een korte tijd. Vaak gaat het om bepaalde patiëntengroepen die voor een goed verloop van het traject extra inhoudelijke of logistieke aandacht verlangen. In dit verband kan worden gedacht aan het traject rondom het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook aan de verwijsafspraken met de huisarts. De sturing van deze processen vindt plaats door middel van afdelingsoverstijgende werkafspraken en regelmatige evaluaties. Soms worden er ook transmurale partners bij betrokken. Het accent van de activiteit ligt echter in het ziekenhuis. Transmurale trajecten. Indien er sprake is van een transmuraal traject, worden met transmurale partners afspraken gemaakt over doel, procesinrichting, personele invulling en financiering. De transmuraal werkende professional is proceseigenaar en rapporteert aan de transmurale stuurgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de CVA-patiënt. Niet alle activiteiten zijn complex of afdelingsoverstijgend. Aansturing en bewaking van de samenhang krijgen meer aandacht naarmate activiteiten complexer en risicovoller zijn en naarmate het belang van samenhang van de activiteiten in de vorm van een goedlopend proces groter wordt. De besturing van de processen is vooral een samenwerkingstraject tussen leiding en professionals. De professionals richten zich in eerste instantie op het eigen vakgebied; de leidinggevende brengt de professionals bij elkaar, stelt randvoorwaarden, faciliteert de inrichting van een goedlopend proces en draagt zorg voor het bewaken van de samenhang. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Jaardocument

71 4.5.1 Personeel & Organisatie Per 1 september 2010 werd de fusie tussen de Saxenburgh Groep en het zorgcentrum Oldenhaghen geëffectueerd. Vanaf dat moment maakt het zorgcentrum Oldenhaghen onderdeel uit van de divisie Ouderenzorg en werden alle medewerkers arbeidsrechtelijk onderdeel van de Saxenburgh Groep In navolging op het vorige verslagjaar is ook in 2010 hard gewerkt aan de herinrichting van onze zorgorganisatie. Deze herinrichting heeft zowel betrekking op de divisie Ouderenzorg als de divisie Ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg Voor het ziekenhuis heeft de herinrichting met name tot doel de kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren en slagvaardiger te opereren op de externe zorgmarkt. De inrichting van de Zorgondernemingen en de aanstelling van de Zorgduo s is in 2010 nagenoeg afgerond. Voor de zorgonderneming Chirurgie moet de vacature Zorgondernemer nog worden ingevuld. Als onderdeel van de herinrichting zijn de afdelingen waar de zorgondersteunende directe patiëntenzorg plaats vindt (OK,SEH,IC) gebundeld in een aparte organisatorische eenheid onder leiding van een Manager Acute zorg. Deze functie kon in 2010 eveneens worden vervuld. Om verder invulling te geven aan de professionalisering van procesgerichte zorg en hoogwaardige kwaliteit van zorg is de ontwikkeling en emancipatie van verpleegkundig personeel als essentieel benoemd, en verpleegkundig leiderschap speelt daarin een doorslaggevende rol. Inmiddels zijn de teamleiders benoemd. Vanaf het moment van hun start in de functie doorlopen zij een intensief training- en ontwikkelprogramma gericht op vaardigheden, en is er in het programma veel aandacht voor intervisie om de kennis en ervaring in de organisatie zo breed mogelijk te verspreiden en van ervaringen te leren. Als gevolg van de herinrichting van de organisatie en de aanstelling van een aantal nieuwe zorgondernemers zal eveneens een heroriëntatie plaatsvinden op het (strategisch-) personeelsbeleid, en vooral ook op de strategische personeelsplanning. De eerste aanzet daartoe is in 2010 gemaakt. Ouderenzorg Voor de divisie Ouderenzorg vormen de invoering van kleinschalige woonvormen en de nieuwe ZZP financiering de directe aanleiding tot een herpositionering van de zorgorganisatie. Deze veranderingen hebben enerzijds te maken met het aanpassen van de organisatiestructuur, maar ook in belangrijke mate met het verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van zorg. In 2009 zijn hiervoor de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd en zijn de eerste stappen gezet in het veranderingsproces. In 2010 zijn de organisatiewijzigingen verder worden geconcretiseerd. In de notitie de divisie Ouderenzorg,van locatie- naar gebiedsmanagement is de nieuwe leidingstructuur beschreven welke in overleg met de Ondernemingsraad is vastgesteld. De aanstelling van de nieuwe gebiedsmanagers zal begin 2011 gerealiseerd zijn. Voor de medewerkers van de Saxenburgh Groep zullen alle veranderingen direct of indirect gevolgen hebben. Het zorgvuldig begeleiden van de medewerkers in dit proces heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het figerende Raam Sociaal Plan zal hierin leidend zijn. Jaardocument

72 Beleidsplan In het Strategisch Beleidsplan zijn de organisatiedoelstellingen van de Saxenburgh Groep voor de komende jaren vastgelegd. In samenhang hiermee zijn tevens de beleidsdoelstellingen voor het te voeren strategisch personeel & organisatiebeleid benoemd. Op basis van het strategisch beleidsplan worden de jaarlijkse prioriteiten ten aanzien van het personeelsbeleid vastgelegd in de kaderbrief. De hoofdthema s voor de komende jaren zijn: Organisatorische uitlijning en herinrichting Instroombeleid Personeelsplanning Opleiding,Vorming,Training Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Flexibilisering Leeftijdsgericht personeelsbeleid Verzuimbeleid Personeelsbeleid Personeelsformatie De personeelsformatie van de Saxenburgh Groep steeg in 2010 van 1019 naar 1041 fte s. (excl Oldenhaghen) De toename van arbeidsplaatsen vond met name plaats in het ziekenhuis en is het gevolg van een toename van de productie in De formatie van het zorgcentrum Oldenhaghen bedroeg in fte ( 249 medewerkers) Ook in 2010 zijn we erin geslaagd in het ziekenhuis diverse medisch specialistische vacatures in te vullen met jonge kandidaten. Hierbij blijkt de overzichtelijke schaalgrootte van onze organisatie met korte lijnen in combinatie met de informele bedrijfscultuur een grote aantrekkingskracht op de potentiële kandidaten te hebben. Wel moeten we constateren dat met name de verpleegkundige specialistische functies (OK, IC e.d.) moeilijk te vervullen zijn. Gericht landelijk beleid zal nodig zijn om voor de nabije toekomst in deze functies te voorzien. In 2010 heeft de Saxenburgh Groep in regionaal verband een convenant gesloten met collega instellingen om gezamenlijk extra opleidingsplaatsen te creëren voor OK- en IC functies. Het betreft een samenwerking met het Deventer ziekenhuis, de Isala Klinieken, Zorgcombinatie Noorderboog, Gelre ziekenhuizen en het ziekenhuis Sint Jansdal. Ook het verminderde aanbod van ervaren verpleegkundige- en verzorgende functies begint tastbaar te worden. Dit probleem gaat de komende jaren extra spelen in verband met uitstroom van gepensioneerde medewerkers. Zodoende zal veel aandacht gegeven worden aan het instroombeleid voor nieuwe medewerkers in relatie met het opleidingsbeleid. Daarnaast moeten we vaststellen dat het vervullen van de functies leerling verpleegkundige (BBL) in toenemende mate meer problemen gaat opleveren. Enerzijds is dit het gevolg van een verminderende belangstelling van jongeren voor de zorg maar anderzijds constateren we ook dat het kwalitatieve niveau van potentiële instroomkandidaten afneemt. In nauw overleg met de opleidingsinstituten zullen aanvullende maatregelen genomen worden om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Deze samenwerking heeft er reeds toe geleid dat de afgelopen jaren binnen de Saxenburgh Groep diverse succesvolle trajecten zijn gestart in de vorm van eerder genoemde leerafdelingen. Jaardocument

73 Personeelsverloop 2010 Care Cure Totaal Saxenburgh Groep In dienst Onbepaalde tijd fulltime parttime Bepaalde tijd fulltime parttime Totaal in dienst Uit dienst Regulier OBU WAO Ouderdomspensioen Totaal uit dienst Aantal personeelsleden ultimo Formatie in aantallen fte s en in personen Personeelsformatie, aantal f.t.e.'s Aantal 2005 Aantal 2006 Aantal 2007 Aantal 2008 Aantal Care Cure Saxenburgh Groep Aantal Personeelsformatie, aantal personeelsleden Care Cure Saxenburgh Groep Aantal 2005 Aantal 2006 Aantal 2007 Aantal 2008 Aantal 2009 Aantal 2010 Jaardocument

74 In 2010 is aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen Werving en selectie In 2010 is de bestaande beleidslijn werving & selectie aangepast en in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. Eveneens is een nieuwe werving & selectieprocedure voor medisch specialisten vastgesteld in overleg met de Vereniging Medische Staf. Eigen Risicoschap Vanaf 1 januari 2010 is de Saxenburgh Groep eigenrisicodrager geworden inzake de WGA verzekering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) Hiertoe werd met een externe verzekeraar een verzekering afgesloten. De reden voor dit besluit werd in belangrijke mate bepaald door de politieke besluitvorming aangaande het risicodragerschap WGA en de verwachte premieverhoging gedurende de komende jaren. Ontwikkeling Arbeidsvoorwaarden Voor de VVT sector werd een nieuwe CAO vastgesteld met een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart Hierin werd voor 2010 een algemene salarisverhoging overeengekomen per 1 september van 0.5% en een eenmalige uitkering van 0.6 % in de maand december. Voor 2011 wordt per 1 januari een salarisverhoging toegekend van 0.75% en een verhoging van 0.75% per 1 juli. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 4% naar 5%. De looptijd van de CAO ziekenhuizen eindigt per 1 maart Met de Ondernemingsraad werd in juni 2010 de lopende Ondernemingsovereenkomst geëvalueerd en vastgesteld dat deze ongewijzigd zal blijven in afwachting van nieuwe CAO ontwikkelingen. Personeelsplanning Op alle locaties binnen de divisie Care is in 2010 veel aandacht besteed aan het uniformeren van de bedrijfsvoering, zodat ingespeeld kan worden op de capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorg Zwaartepakketten (ZZP). Hiervoor werd een projectorganisatie ZZP opgezet die de randvoorwaarden en beslispunten voor de ZZP implementatie in kaart heeft gebracht. Als gevolg van de inrichting van de zorgondernemingen in het ziekenhuis is in 2010 veel aandacht besteed aan de formatieplanning en herschikking van functies en medewerkers. Hierbij wordt tevens een aanzet gegeven voor een strategische personeelsplanning voor de toekomst, waarin een goede balans moet worden gezocht tussen kwalitatieve en doelmatige inzet. Functie integratie Binnen de divisie Care zal in toenemende mate het kleinschalig wonen zijn intrede doen. Dit zal tot gevolg hebben dat facilitaire functies, zoals schoonmaak, voeding in de huidige vorm zullen vervallen en geïntegreerd zullen worden in nieuwe ondersteunende zorgfuncties binnen het kleinschalig woonconcept. In het licht hiervan is het verpleeghuis Clara Feyoena Heem gestart met de pilot medewerker wonen. Op basis van een evaluatie in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad werd de functie definitief vastgesteld en ingevoerd. Binnen het ziekenhuis werd in 2010 het project Roomservice gecontinueerd en zal naar verwachting in 2011 leiden tot implementatie. In dit project wordt de introductie van de functie medewerker Roomservice binnen een tweetal Zorgondernemingen voorbereid. In de nieuwe functie worden taken van voeding, schoonmaak en ondersteuning verenigd. Jaardocument

75 Opleiding, vorming en training De Saxenburgh groep wil zich profileren als een werkgever die zijn medewerkers een goed en professioneel werkklimaat biedt waarin begrippen als taakvolwassenheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan. Om die reden zijn ook in 2010 vele activiteiten verricht op het gebied van opleiding, vorming en training. Het opleidingsbeleid, voortvloeiend uit het gevoerde personeelsbeleid, richtte zich op een aantal speerpunten. De beroepskwalificerende opleidingen, zoals de opleidingen tot Verpleegkundige, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en OK- assistent en Anesthesiemedewerker hadden een belangrijk aandeel in de eigen behoefte aan personele instroom. In de klinische zorg werden de leerafdelingen gecontinueerd die zich kenmerken door vanuit een samenwerkingsverband van de Saxenburgh Groep met zowel het Deltion College, Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool (Zwolle), Saxion Hogeschool Enschede, als het Alfa College (Hardenberg/ Hoogeveen) de stagiaires voor een lange periode ervaring op te laten doen in de praktijksituatie. De stagiaires leren er om te gaan met verantwoordelijkheid, continuïteit, werkdruk en samenwerken. Naast deze basisberoepsopleidingen werd in alle geledingen van de organisatie aandacht besteed aan de vakdeskundigheid, door vele medewerkers deel te laten nemen aan bij- en nascholingstrajecten. De trainingen in Basic Life Support, Advanced Life support (reanimatie) en Voorbehouden Handelingen werden op brede schaal voortgezet. Om aan de gestelde eisen in het kader van de gebruiksvergunningen voor de gebouwen te voldoen zijn in de Saxenburgh Groep op iedere locatie trainingen in Bedrijfshulpverlening gedaan. Hierdoor is vrijwel iedere medewerker in met name de zorgverlening getraind in evacuatie en het hanteren van kleine blusmiddelen. In de divisie Care is het traject Belevingsgerichte Zorg voortgezet. Met name in ZCFH zijn de medewerkers van de psychogeriatrische zorgafdelingen getraind in deze vorm van zorgverlening. In VAK namen medewerkers deel aan vervolgtrainingen in Belevingsgerichte zorg. In de zorgverlening hebben in Verpleeghuis Aleida Kramer huiskamerassistenten in opleiding een vaste waarde in de organisatie. Deze stagiaires worden met name tijdens de avonduren ingezet. De stagiaires krijgen een beroepskwalificerende opleiding in samenwerking met Zorgplein Noord. In ZCFH en VAK zijn verzorgenden getraind in Agressiereductie&Veiligheid. Deze trainingen zullen in 2011 voortgezet worden. Voor de medewerkers van de dienst P&O werd door Actiz een incompany training CAO verzorgd. Hieraan werd tevens deelgenomen door collega s van de zorginstelling Baalderborg Kwaliteit van het werk Leeftijdsgericht personeelsbeleid Een belangrijk speerpunt voor de Saxenburgh Groep vormt het leeftijdsgericht personeelsbeleid. In de notitie leeftijdsgericht personeelsbeleid Saxenburgh Groep wordt onze aanpak beschreven die uitgaat van een integrale benadering ten behoeve van alle leeftijdscategorieën en niet slechts alleen gericht op de oudere medewerker. Jaardocument

76 Er wordt met name een relatie gelegd tussen de persoonlijke effectiviteit /belastbaarheid en de functie-inhoud. Als instrumenten zijn naast de bestaande ontwikkelgesprekken de vitaliteitscan en de functiegerichte risico-inventarisatie geïntroduceerd. Daarnaast is er voor gekozen om in samenwerking met de zorgverzekeraar Menzis de pilot Life-time employability te starten in de verzorgingshuizen Oostloorn en t Welgelegen. Het betreft een integrale benadering op het gebied van gezondheidsmanagement. Model leeftijdsgericht personeelsbeleid huidige functie (takenpakket) inventarisatie diagnose/ doelstelling actiepunten/ instrumenten huidige/aangepaste nieuwe functie (takenpakket) POP functie afdelingsplan vaststellen sterkte/zwakte Opleidingen, Vorming & Training functie medewerker ontwikkelgesprek vitaliteitscan functiegerichte RIE vaststellen ontwikkelpunten Arbeidsomstandigheden taakstructurering interne/externe oriëntatie medewerker In 2010 zijn in het kader van het leeftijdsgericht personeelsbeleid de volgende projecten uitgevoerd. Functiegerichte RI&E en gezondheidsbevordering (life-time employability) Binnen de verzorgingshuizen Oostloorn en t Welgelegen is in 2010 de pilot Menzis Youplus gestart. Het instrument Youplus geeft belangrijke handvaten om leefstijl en gezondheidsbevordering duurzaam te verankeren. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en groei centraal. De medewerkers maken gebruik van een individueel E- learning programma, tevens worden collectieve leefstijl programma s georganiseerd. Deze pilot zal medio 2011 worden geëvalueerd en zal worden besloten of het instrument organisatiebreed wordt geïmplementeerd. De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie. De functiegerichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een in eigen beheer van de Saxenburgh Groep ontwikkelde risico-inventarisatie. Jaardocument

77 In tegenstelling tot de vaak meer 'traditionele' benaderingen geeft dit instrument beter inzicht in de arbeidsveiligheid en gezondheidsrisico's binnen een functie (groep) en meet vervolgens de belasting. Na een pilot fase is het instrument verder ontwikkeld. Vervolgens is het extern getoetst, goed beoordeeld en kan dus als een volledige RI&E gebruikt worden. Het inventariseren op basis van functie is een methode die zeer goed past in het licht van duurzaam inzetbaarheid. Binnen de Saxenburgh Groep wordt het gebruikt als een van de instrumenten voor het HRM/-gezondheidsmanagement beleid. Samenwerking met de bedrijfsarts is hierin een belangrijk onderdeel. Fysieke belasting Care en Cure De aandacht voor Fysieke Belasting heeft een belangrijke plek binnen de instellingen. Door toename van het gebruik en eisen aan de inrichting/-gebruik van werkplekken, materialen/- hulpmiddelen, verplaatsing van patiënten en goederen, is inzicht in ergonomie een toenemend aandachtspunt. In 2010 zijn door de ergotherapeuten van de afd. Revalidatie binnen de locaties van SXB wederom ergonomische werkplekonderzoeken verricht. In het kader van dreigende ziekte uitval en/of arbeidsreïntegratie worden medewerkers die t.g.v. fysieke klachten dreigen uit te vallen intern begeleid. De stichting Medifast verzorgt voor interne medewerkers diverse re-integratietrainingen. Fysieke Belasting (Care) In 2010 is uitvoering gegeven aan de scholing fysieke belasting en ergonomie in de verpleeg/-verzorgingshuizen. Protocol Agressie en Onveiligheid In april 2010 klonk het officiële startschot voor de advies Commissie Agressie en Onveiligheid. De Saxenburgh Groep en Politie regio IJsselland bespreken binnen deze commissie de uitwerking van het nieuwe agressieprotocol. Deze gezamenlijke aanpak biedt veel voordelen, maar is vooral nodig. Het aantal meldingen van agressie-incidenten door patiënten, cliënten en bezoekers stijgt. In april 2010 werd de Saxenburgh Groep benaderd door het Ministerie van Binnenlandse zaken (programma Veilige Publieke Taak). Het Ministerie toonde interesse in de aanpak van de Saxenburgh Groep daar deze vorm van samenwerking valt onder de ketenaanpak die het Ministerie voorstaat en zelf promoot. In september 2010 werd binnen ons ziekenhuis een werkconferentie georganiseerd over dit thema. De Saxenburgh ontving hierbij zes medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar aanleiding hiervan werd de Saxenburgh Groep door het ministerie gevraagd om een workshop te verzorgen tijdens een van de grote regiobijeenkomsten in het kader van de aanpak van agressie tegen hulpverleners. Deze workshop werd verzorgd door de arbo adviseur en vond plaats op 30 november 2010 in de Grolsch Veste in Enschede Verzuimbeleid Het gerichte verzuim- en Arbobeleid van de Saxenburgh Groep heeft ertoe geleid dat het verzuim over de afgelopen jaren voor de Saxenburgh Groep een stabiel beeld te zien geeft. Het verzuimpercentage bedroeg in 2010 voor de divisie Care 6,0%, voor de divisie Cure 4,0% en voor de totale Saxenburgh Groep 5,45%. Het ziekteverzuim van het zorgcentrum Oldenhaghen daalde aanzienlijk van 5.8% ( 2009) naar 4.7% in Jaardocument

78 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ziekteverzuim 7,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,6% 5,3% 5,5% 5,8% 5,2% 4,3% 4,2% 5,6% 4,0% 5,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,7% Care Cure Saxenburgh Groep Organisatieontwikkeling Divisie Care Op alle locaties binnen de divisie Care is in 2010 veel aandacht besteed aan het uniformeren van de bedrijfsvoering, zodat ingespeeld kan worden op de capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorg Zwaartepakketten (ZZP) in Hiervoor werd een projectorganisatie ZZP opgezet die de randvoorwaarden en beslispunten voor de ZZP implementatie in kaart heeft gebracht. Als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur van de divisie Care is in maart 2010 de functie van manager Care veranderd in directeur Care. Tevens is gestart om in het kader van de zorgzwaarte pakketten meer te komen tot clustering van zorg in de gebieden Coevorden, Hardenberg en Ommen In het licht van het integreren van zorg- en facilitaire functies, werd in het voorjaar van 2009 in het verpleeghuis Clara Feyoena Heem gestart met de pilot medewerker wonen. Op basis van een evaluatie in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad werd besloten om door te gaan in 2010 met deze functie. Jaardocument

79 4.6 Samenleving en belanghebbenden Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) - Naam instelling- neemt/nemen deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg voortvloeiend uit de acute zorgparagraaf van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In dit bestuurlijke overleg wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan de hand van concrete verbeteringsinitiatieven. Het doel daarvan is dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling komt. In 2010 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden: Analyse zorgprocessen bij vijf ziektebeelden Na toetsing van de verbeterpunten door de focusgroepen, is in oktober 2010 de definitieve rapportage gepubliceerd. De genoemde verbeterpunten zijn vervolgens omgezet in acties. Een belangrijk verbeterpunt is het verkrijgen van meer inzicht in de zorgprocessen. Om dit te realiseren heeft het ROAZ gekozen voor het houden van een onderzoek in de vorm van een meetperiode. Tijdens zo n meetperiode worden alle onderdelen van het acute zorgproces geregistreerd, waardoor eventuele hiaten in kaart gebracht worden. Voor de uitvoering is de samenwerking gezocht met de Universiteit Twente en het onderzoek zal in 2011 van start gaan. Kwaliteitsindeling SEH In december 2009 kwam de rapportage Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis uit van de werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Hierin zijn veldnormen geformuleerd die de kwaliteit van zorg op de SEH verbeteren en waarborgen. Deze veldnormen bestaan uit basiseisen voor de SEH en eisen ten aanzien van een zestal specifieke profielen. Het Ministerie van VWS heeft deze veldnormen overgenomen en de IGZ heeft er vervolgens een handhavingsbeleid aangekoppeld. Op verzoek van de Minister en onder regie van de Landelijke Vereniging voor Traumacentra (LvTC), heeft het ROAZ geïnventariseerd hoe de ziekenhuizen in zijn regio staan ten opzichte van deze veldnormen. Op deze wijze kon het ROAZ zien of de toegang tot een basis SEH in de regio adequaat geregeld is, maar ook hoe de spreiding van de specifieke profielen is. Een petite comité van ROAZ deelnemers heeft de inventarisatie vervolgens beoordeeld. Conclusie was dat er geen grote lacunes waren, maar dat er wel achterstand was bij het voldoen aan de basiseisen die deel uitmaken van het handhavingsbeleid van de IGZ. Om deze achterstand weg te werken, is een scholingsprogramma ontwikkeld en regionaal aangeboden voor SEH-verpleegkundigen en arts-assistenten werkzaam op de SEH. Regionaal Steunpunt OTO Het Regionaal Steunpunt OTO is in 2010 verder ontwikkeld tot een orgaan wat namens het ROAZ de activiteiten op het gebied van voorbereiding op rampen en crisis coördineert. Dit houdt onder andere in dat er in iedere ROAZ vergadering gerapporteerd wordt over de voortgang, dat de ROAZ-regio vertegenwoordigd wordt op de bijeenkomsten van de landelijke ondersteuningsconstructie en dat men zorg draagt voor de planvorming en verantwoording. Stond 2009 nog in het teken van planvorming, in 2010 lag de nadruk vooral op de inhoud. Uitbreiding deelnemers Als gevolg van de promotieronde in 2009 en het besef dat het noodzakelijk is dat ketenpartners goed vertegenwoordigd zijn, is het aantal deelnemers aan het ROAZ toegenomen. Medio 2010 kwam er een betere vertegenwoordiging door de huisartsen en zijn ook een zorgverzekeraar en een patiëntenfederatie vertegenwoordigd in het overleg. Jaardocument

80 4.7 Financieel beleid De Saxenburgh Groep werkt aan een financieel gezonde balans, die de zorgorganisatie in staat stelt de risico s die de marktwerking in de zorg met zich meebrengen beheersbaar te houden en de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk maken. Criteria voor een juiste financiële gezondheid zijn: een groeiende solvabiliteit in een meerjarig perspectief een positieve financiële marge waarbij opbrengsten en kosten in een balans zijn een goede liquiditeit waarbij het werkkapitaal is geminimaliseerd en de in- & uitgaande geldstromen worden beheerst. De Saxenburgh Groep weet dat zij met name de beheersing van de personeelskosten dient te waarborgen. Analyse van de gemiddelde loonkosten per fte en de relatie tussen de kosten en de productieomvang zijn essentieel. Het doel van deze analyses is om tijdig te trends te kunnen signaleren en erop te kunnen reageren. Uit de vergelijkende cijfers van Prismant en externe onderzoekers is gebleken dat de Saxenburgh Groep is een kosteneffectief ziekenhuis is. De kosten per patiënteenheid zijn laag in vergelijk tot andere ziekenhuizen. Het financieel resultaat van de totale Saxenburgh Groep bedraagt 2 ton positief. De interne doelstelling om het weerstandsvermogen verder te verhogen is daarmee niet behaald. Solvabiliteit Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan worden voldaan. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Een verschuiving in de balans is tot stand gekomen door de fusie met zorgcentrum OIdenhaghen in Ommen. In de vergelijkende cijfers van de voorgaande jaren zijn de saldo s van Oldenhaghen opgenomen. De solvabiliteit van de Saxenburgh Groep kan over de jaren 2004 tot en met 2010 als volgt worden weergegeven: Solvabiliteit 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 12,3% 12,7% 11,8% 12,1% 10,6% 9,5% 8,8% De solvabiliteit gemeten als percentage van de omzet is in 2010 ondanks de sterk groeiende omzet 12.1%. Eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep over de jaren 2004 tot en met 2010 kan als volgt worden weergegeven: Jaardocument

81 Eigen vermogen Het eigen vermogen groeit in 2010 met 2 ton naar bijna 9.5 miljoen. Ontwikkeling van het resultaat: Ook in de vergelijkende cijfers van de resultaten van 2009 & 2010 zijn de resultaten van Oldenhaghen meegenomen. Bedragen maal duizend euro %-ten Opbrengsten Extern budget (incl. A-segment) ,2% B-segment ,2% Overige bedrijfsopbrengsten ,5% Totale opbrengsten ,1% Kosten (contract) Fte's ,3% Personeelskosten ,5% Afschrijvingen ,9% Bedrijfskosten ,0% Financiële baten & lasten ,8% Totale kosten ,4% Resultaat ,9% De jaarrekening 2010 sluit met een positief resultaat van Per segment betekent dit een positief resultaat voor de Care van en voor de Cure van De opbrengsten in het B-segment groeiden in 2010 met ruim 11%. Dit wordt veroorzaakt door de bewuste sturing op de interne processen en het feit dat een aantal specialismen boven het landelijke gemiddelde presteren (orthopedie en urologie). Anderzijds wordt de omzetstijging veroorzaakt door groei in de adherentie en het marktaandeel van met name het ziekenhuis. De autonome groei van de Cure is 10% en van de Care -1.25%. De overige bedrijfsopbrengsten stijgen in 2010 met ruim 35%. Dit is ontstaan door meer huuropbrengsten (m.n. verhuren van woningen binnen de Care), subsidietoekenning en verworven legaten. Jaardocument

82 De personeelskosten zijn in 2010 met 6.55% gestegen naar De verhoging is te verklaren door een personeelsstijging van bijna 1.3% (+ 15 fte). De verhoging vanwege periodieken en CAO-loonstijgingen en het treffen van een voorziening i.v.m. de leeftijd van het personeel (met name de leeftijdsgroep tussen de 45 en 55 jaar). Exploitatieoverzicht Saxenburgh Groep verdeeld naar de segmenten bedragen maal 1000,- Saxenburgh Groep Cure Care Omschrijving : Wettelijk budget Aanvaardbare Kosten inclusief opbrengst B-DBC s Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Salariskosten incl. soc. Lasten Overige personeelskosten Voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kosten Terrein gebonden kosten Kapitaalslasten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten & lasten Resultaat voor resultaatbestemming Productie In 2010 is landelijk 34% van de DBC s in het zogenaamde B-segment vrij onderhandelbaar. Voor de Saxenburgh Groep ligt het percentage B-DBC s op 40%. Het lag in eerste instantie in de planning dit percentage in 2010 te verhogen naar 50%. Het lijkt erop dat dit nu voor 2012 gepland staat. Voor de Saxenburgh Groep is een dergelijke ontwikkeling positief gezien het feit dat zij één van de ziekenhuizen is met het grootste aandeel B-DBC s. De registratie en facturering van DBC s verlopen goed en zonder noemenswaardige klachten van patiënten of medische specialisten. De uitval over 2010 was 1,9%, ontstaan door een afwijking in het factureermoment tussen de grootste verzekeraar en de SXB. De betrouwbaarheid van het DBC-systeem is bevestigd in een bestuursverklaring over 2010 die is ondertekend door de accountant. Het inkomen van de medisch specialisten is volledig afhankelijk van het honorariumdeel in de DBC s. Ook alle kosten, inclusief de kosten voor het vastgoed, van het ziekenhuis dienen via de DBC s verdient te worden. Juist door de toegenomen concurrentie tussen de ziekenhuizen is een juiste kostprijscalculatie van steeds groter belang geworden. Verder heeft de Saxenburgh Groep begin 2010 een onderzoek laten verrichten naar haar positie t.o.v. andere vergelijkbare ziekenhuizen in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Saxenburgh Groep op vele onderdelen een goede positie in neemt maar dat zij met name de marge dient te verbeteren. Door vanuit de overheid opgelegde budgetkortingen, algemene kostenstijgingen en een veranderend risicoprofiel en de nieuwe wet- & regelgevingen ontkomt de Saxenburgh Groep er niet aan om de komende jaren sterk te bezuinigen. De verwachting is dat tussen de 2.5 en 4 Jaardocument

83 miljoen extra per jaar bezuinigd moet worden. Het vergroten van de marktgerichtheid en de efficiency en de effectiviteit zijn dan de komende jaren zeer belangrijke thema s. Om de marktgerichtheid en het kostenbewustzijn van de stichting te vergroten, is gestart met het herinrichten van de zorgprocessen en zijn verantwoordelijkheden verschoven naar met name de zorgduo s (een zorgmanager en een medisch manager). Met het inrichten van zogenaamde zorgondernemingen ligt de resultaatverantwoordelijkheid dichter bij het zorgproces. De verwachting is aanwezig dat hiermee het resultaat verbeterd kan worden omdat en het verhogen van de opbrengsten (meer marktgericht denken etc.) en het verlagen van de kosten (meer efficiency) onder dezelfde verantwoordelijken vallen. Het is van eminent belang om de going concern -kosten nog adequater te beheren dan op dit moment het geval is. Het beleid voor het maken van plannen waaraan financiële consequenties zijn verbonden, blijft onveranderd; steeds wordt een apart bedrijfsplan met exploitatiebegroting opgesteld. Duidelijker nog als nu, moeten afrekenbare parameters in die plannen worden opgenomen en daarover dient minimaal eens per kwartaal te worden gerapporteerd. De veranderingen vragen uiteraard het nodige van de organisatie. De accountants van Price Waterhouse Coopers zijn van mening dat veranderingen op een professionele manier worden aangepakt en in positieve zin bijdragen aan de uitstraling van de Saxenburgh Groep, zowel naar de organisatie zelf als naar buiten toe. Het blijft belangrijk dat de aanpassingen op de juiste manier geborgd worden in de Planning en Control-cyclus. Door de veranderingen in de bekostiging van de gezondheidszorg is sprake van toenemende onzekerheid over het externe budget en over de toekomstige dekking van de bestaande investeringen. Externe controle De instelling beschikt over een, door een externe accountant goedgekeurde, jaarrekening, niet ouder dan het laatste of voorlaatste boekjaar voorafgaand aan de datum van het werkbezoek. Jaarlijks controleert de externe accountant de kwaliteit van de administratieve organisatie en de juistheid van de registratieweergave van de verwerkte financiële en productiegegevens. Een en ander wordt weergegeven in de jaarrekening van de Saxenburgh Groep. De controle valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de interim controle (september), het tweede deel is gericht op de vaststelling van de jaarrekening. De interim controle is conform de afspraken die zijn gemaakt met de accountant. Jaarlijks toetst de accountant of de interne beheersing van de Saxenburgh Groep in voldoende mate op orde is. De resultaten worden weergegeven in een zogenoemd Health Divisie Care Control Web. In het Web worden de verschillende beheersgebieden afgezet tegen zowel de resultaten van het vorige jaar als de maximaal haalbare score (op basis van landelijke cliëntgemiddelden en bovenlandelijke cliëntgemiddelden). De bevindingen van de accountant worden structureel gerapporteerd aan de Raad van Bestuur, die ze vervolgens bespreekt met de Raad van Toezicht. De beheersgebieden zijn: Planning & Control, Treasury, Toezicht, Fiscaliteit, ICT, Juridische aspecten, Inkoop, Productie, Costmanagement, Human Resource Management en Huisvesting. Jaardocument

84 HealthDivisie Care Control web 2010 HealthDivisie Care Control Web 2009 Bron: Accountantsverslagen 2010 en 2009 van PriceWaterhouseCoopers Voor nadere specificatie van de kosten en opbrengsten verwijzen wij u naar bijlage 1 Productiegegevens en de jaarrekening Verder willen wij u attenderen op het feit dat de volledige jaarrekening te vinden is op en op (hier vindt u alle jaarverslagen van alle zorginstellingen van Nederland).

85 Jaarrekening 2010 Stichting Saxenburgh Groep Incl Consolidatie Oldenhaghen Florence en Bouwadministratie Model: enkelvoudige jaarrekening cure (ziekenhuizen) Versie: 28 januari 2011 D.D. 8 April 2011

Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het ZGT

Palliatieve zorg in het ZGT 30 oktober 2014 Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog Palliatieve zorg in het ZGT Op het juiste moment en de juiste plaats Namens het palliatief consult team Palliatieve zorg, op het juiste moment en de

Nadere informatie

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S Na een intense voorbereiding met hun achterban hebben 20 groepen vanuit de bevolking en hulpverlening in de regio Noordoost- Friesland op zaterdag 17

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus 1 7770 AA HARDENBERG Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur 2.2.1 Organogram 2.2.2 Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie