DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS"

Transcriptie

1 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16

2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. In deze brochure informeren we je op hoofdlijnen over de master Humanistiek, een driejarige, academische beroepsopleiding met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Ook introduceren we de premaster, een verkort programma dat samen met een erkend bachelor-, master- of HBO-diploma toegang biedt tot de master. Humanistiek is een unieke, op de praktijk gerichte studie waar het aankomt op denken en handelen. Je doordenkt levensvragen in relatie tot de maatschappelijke problemen van onze tijd, en verdiept je in een multidisciplinaire wetenschap met onderdelen uit de filosofie, geschiedenis, psychologie, pedagogiek en sociologie, religie- en cultuurwetenschappen, wetenschapstheorie en methodologie. In de opleiding is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met de mastertitel ben je gekwalificeerd voor werk in geestelijke begeleiding, het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in het wetenschappelijk onderzoek en op het terrein van beleid en advies. Veel afgestudeerden gaan aan de slag als raadspersoon in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. Weer anderen vestigen zich als zelfstandig adviseur en coach. Waar een toenemend aantal mensen en organisaties behoefte heeft aan gerichte advisering en begeleiding om de problemen waar ze tegenaan lopen effectief aan te pakken, spelen afgestudeerden van de UvH hier graag op in. Eén ding staat vast. Heb je Humanistiek met succes voltooid, dan zijn er prachtige kansen op betekenisvol werk waaruit je veel voldoening kunt putten. 2 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

3 Zingeving en humanisering Humanistiek heeft twee zwaartepunten: zingeving en humanisering. bij zingeving gaat het om de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en de samenleving bepalen. centraal staan vragen als: wat is de zin van het leven? Overkomt het leven mij of kan ik daar zelf ook richting aan geven? bij humanisering richt de studie zich op het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. In onze complexe samenleving komen tal van vragen op ons af. Denk aan relaties en werk, geluk en lijden, welzijn en ziek zijn. Persoonlijke vragen over zingeving staan niet los van de manier waarop de samenleving is ingericht. De politiek is van invloed op de keuzemogelijkheden die mensen hebben. Het economische klimaat speelt een rol. Onder omstandigheden van armoede ziet het leven er anders uit dan onder omstandigheden van welvaart. Als humanisticus breng je vragen over zingeving en humanisering met elkaar in verband. Je zet je graag in voor een wereld waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Daar ligt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. mensenkennis op. Je verdiept je in mensen die in moeilijke omstandigheden voor (morele) dilemma s komen te staan. Denk aan een ongeneeslijk zieke patiënt die moet beslissen al dan niet een ingrijpende medische behandeling te ondergaan. De hoop op levensverlenging kan dan strijden met de angst voor een zware behandeling. De wensen van de patiënt zelf kunnen botsen met die van de mensen om hem heen. Of denk aan de arts die in zo n situatie moet afwegen wat verantwoord handelen is. Dilemma s waarop geen pasklaar antwoord is te geven. In de studie Humanistiek denk je na over de betekenis van menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid in zulke situaties. Je leert hoe je vanuit die waarden mensen kunt bijstaan in het maken van weloverwogen keuzes. Hiertoe volg je zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Wisselwerking theorie en praktijk De kracht van de studie Humanistiek is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je bestudeert actuele vragen over zingeving en humanisering vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Je werkt met centrale teksten van maatgevende denkers, en verdiept je in maatschappelijke discussies. Hierbij beperk je je niet tot het abstractieniveau van een academicus die de wereld op afstand aanschouwt. Je doet Patrick Vlug werkt als humanistisch raadsman in een gevangenis. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

4 Dichter bij de cliënten en de organisatie Albert Jan Haan Toen ik als maatschappelijk werker werkte in de verslavingszorg, was ik op zoek naar meer diepte in het contact met cliënten. Hoewel het maatschappelijk werk een belangrijke bijdrage levert aan mensen die zijn vastgelopen, hielden andere vragen mij meer bezig. Hoe is iemand in deze situatie beland? Wat is de functie van de verslaving, welke leegte wordt er mee opgevuld? Ik besloot om verder te gaan studeren en ik herinnerde mij een cursus die ik een paar jaar daarvoor had gevolgd, over het humanisme. De docent van die cursus had aan de Universiteit voor Humanistiek gestudeerd. Tijdens de open dag werd verteld over de essays van Michel de Montaigne. Zijn bestudering van zijn eigen persoonlijke leven raakte mij enorm. Ik besloot dat ik dit ook wilde. Ik zit nu in de laatste fase van de opleiding. De meeste vakken hebben niet alleen sterk bijgedragen aan mijn theoretische kennis, ik heb me ook persoonlijk verder ontwikkeld. Wie ik ben is onlosmakelijk verbonden geraakt met wat ik in mijn werk doe. Binnen de opleiding kreeg ik de ruimte om mijn eigen pad te volgen, en me in datgene te verdiepen wat voor mij belangrijk was. Natuurlijk heb ik ook dingen moeten doen die me minder interesseerden, en ging het niet vanzelf. Maar ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik een professional zou kunnen zijn zonder de ervaring van deze opleiding. Als professional sta ik nu dichter bij mezelf en daardoor dichter bij de cliënten en de organisatie waarin ik werk. Goede voorbereiding op de praktijk Marije Klomp, werkzaam bij MVO Nederland Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek. Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten, en besloot de master te gaan doen. Die stelde me niet teleur. Vanaf minuut één werd ik aangemoedigd om zélf na te denken. Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten. Ik merkte dat ik graag werk met groepen. Ik heb stage gelopen op een middelbare school en op de UvH zelf en mijn lesbevoegdheid gehaald. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun omgeving en voor hun medewerkers. Daarom ben ik een tweede stage gaan lopen bij MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik blijven werken als medewerker kennis & leren. Ik kan hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. Zo werden veel vraagstukken over verantwoord ondernemen behandeld in de colleges over organisatie- en interventiestudies. En wanneer ik een MVO-training aan ondernemers geef, heb ik veel aan de opgedane didactische vaardigheden. Die aandacht voor vaardigheden vind ik bijzonder aan de studie, naast het brede aanbod aan inhoudelijke vakken natuurlijk! Tijdens practica als gespreksvaardigheden en groepswerk word je je bewust gemaakt van je eigen houding en opvattingen. Tijdens je stages doe je werkervaring op. Je ontwikkelt je persoonlijk en leert hoe je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk kunt brengen. Het fijne is dat er veel ruimte is om ervaringen te delen met elkaar, bijvoorbeeld op intervisiebijeenkomsten en stageterugkomdagen. Voor mij heeft Humanistiek een goede basis gelegd voor de praktijk. 4 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

5 Masteropleiding met beroepskeuzemogelijkheden De master biedt uitzicht op werk op uiteenlopende terreinen zoals geestelijke begeleiding, mediation, onderwijs, organisatie en beleid en wetenschap en onderzoek. Vaak zijn afgestudeerden werkzaam op meerdere van deze gebieden tegelijk. Geestelijke begeleiding Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor, coach of mediator. Onderwijs Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/leerplan ontwikkelaar in educatieve organisaties zoals trainings bureaus en school ondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in voortgezet en hoger onderwijs, bijvoorbeeld in ethiek of levensbeschouwing. Organisatie en beleid Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensenrechten. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker op dit terrein. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies binnen de media. Wetenschap en onderzoek Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 Ec via de graduate School een studiepad te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit. Meer informatie over de graduate School vind je op de website. Christa Anbeek: Er is behoefte aan een eigentijdse levensbeschouwelijke taal Christa Anbeek is universitair hoofddocente begeleidings- en coachingsstudies. De afgelopen jaren schreef ze een drieluik over de zin van de dood, waarmee ze een groot publiek aanspreekt: Overlevingskunst, De berg van de ziel (samen met Ada de Jong) en Aan de heidenen overgeleverd. Mijn boeken gaan over onze zoektocht naar de diepere zin van dood en leven. Dat doe ik vanuit mijn eigen ervaringen met het sterven van dierbaren, maar ik ga ook te rade bij hedendaagse denkers en schrijvers en maak expliciet duidelijk Wat kan ik er mee? In deze zoektocht kom ik tot de conclusie dat er geen diepere zin is in de dood, er is diepere zin in het leven. Het is belangrijk op zoek te gaan naar uitdrukkingen van deze zin van leven. Maar wel van een kwetsbaar leven, daar kom ik niet onderuit. Die kwetsbaarheid heeft ons iets te zeggen. Door kwetsbaarheid te ervaren, ontdekken we bepaalde waarden. Wat is van wezenlijk belang? Ons leven is niet alleen succesvol. Maar we hebben in onze samenleving kwetsbaarheid wel verdrongen naar de marge. Doen we daar onszelf niet te kort mee? Voor mij staat een filosofische reflectie nooit los staat van een geleefde ervaring. Ik probeer vervolgens wel het microniveau van de eigen ervaring te verbinden met grotere vragen: Op mesoniveau: Wat zegt dit over hoe we met elkaar omgaan? En verder nog op macroniveau: Werpt dit een andere blik op onze heersende ideeën, en hoe geven we daar dan een stem aan? Ik hecht belang aan de kennis die persoonlijke ervaringen opleveren. Voor mij ontstaat op die manier levensbeschouwelijke verdieping en veelkleurigheid. Dat past goed bij humanistiek. Ik zie op de UvH leuke, jonge mensen, met groot potentieel. Ik wil graag samen met hen nieuwe werkterreinen ontginnen. Daar is creativiteit voor nodig. Er ís in onze samenleving behoefte aan gerichte aandacht voor levensvragen en een eigentijdse levensbeschouwelijke taal. Dat blijkt uit de grote aandacht voor mijn werk. UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

6 ONDERWIJSPROGRAMMA Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveaus: op individueel niveau, op groepsniveau en op organisatieniveau. Deze verschillende niveaus komen terug in het programma. Daarbij wordt academische kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en reflectievaardigheden. Het masterprogramma duurt drie jaar, en omvat in totaal 180 EC. Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van de stage en de stageverdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of een intensief programma voor studenten Educatie in Europa. Tijdens je opleiding heb je de gelegenheid je licht op te steken bij andere nationale en internationale universiteiten. Stage en scriptie Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van tenminste 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. De master wordt afgerond met een af studeeronderzoek en scriptie (22,5 EC), waarmee je jezelf kwalificeert als academisch opgeleide professional. Kijk voor het programma op Studiebelasting en studievoortgangbewaking Aan de UvH studeer je voltijds. De studiebelasting is 42 uur per week. Een studiejaar is opgedeeld in vier perioden van tien weken, onderverdeeld in acht weken onderwijs, een studie- en/of herkansingsweek en een tentamenweek. Je studeert zelfstandig onder begeleiding van docenten die het beste in je naar boven willen halen. Eigen initiatief is belangrijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je prestaties, maar wordt niet aan je lot overgelaten. Wanneer je resultaten te wensen overlaten, dan volgen gesprekken met de studieadviseur over de mogelijkheden voor verbetering. Toelatingseisen master Humanistiek Studenten met een bachelordiploma Humanistiek kunnen zonder meer doorstromen naar de master Humanistiek. Studenten die in het bezit zijn van een ander bachelor- of masterdiploma, doctoraalbul of HBO-diploma (van na 1 augustus '86) moeten eerst een schakelprogramma in de Premaster UvH volgen om tot de Master Humanistiek toegelaten te worden. Op basis van de inhoud van de vooropleiding kan eventueel voor relevante modules van de premaster vrijstelling worden verleend. Premaster UvH Ben je afgestudeerd aan een andere universiteit of hogeschool en wil P je mogelijk de master Humanistiek gaan volgen? Dan kun je je inschrijven voor een verkort studieprogramma aan de Universiteit voor Humanistiek, de premaster UvH. De premaster UvH kent twee voorkeurstrajecten: een traject dat voorbereidt op de master Humanistiek, en een traject dat voorbereidt op de master Zorgethiek en Beleid. In het voorkeurstraject Humanistiek komen kennis en vaardigheden aan bod die uniek en kenmerkend zijn voor de Humanistiek. Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek WO-instromers Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* Academische vaardigheden mbt Humanistiek Inleiding ethiek* Historie en praktijk van humanisme Premaster UvH, voorkeurstraject Humanistiek HBO-instromers Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing* Academische vaardigheden mbt Humanistiek Inleiding ethiek* Historie en praktijk van humanisme Research seminar Humanistiek Premaster thesis Humanistiek * Deze vakken volg je met studenten die zich voor bereiden op de eenjarige master Zorgethiek en Beleid van de UvH. Kijk voor meer informatie op: 6 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (Pre)masterstudenten

7 Studeren in historische binnenstad Utrecht De UvH is gehuisvest in de historische binnenstad van Utrecht. Je studeert in een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. Hier kun je jezelf thuis voelen. Veel studenten maken een bewuste keuze voor deze universiteit. Dat zegt iets over de motivatie en betrokkenheid. Pluspunt is het kleinschalige karakter. De UvH telt ongeveer 550 studenten en 80 medewerkers. Door de kleinschaligheid is de omgang tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Dat draagt weer bij aan een goede werk- en studiesfeer. In de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123 behaalt de UvH elk jaar een hoge waardering. Studenten zijn actief binnen hun studievereniging. Een speciale activiteitencommissie organiseert excursies, debatten en feesten. UvHstudenten kunnen bovendien gebruik maken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht zoals sportaccommodaties, sollicitatie trainingen en een studentenpsycholoog. De studenten hebben een eigen blad en zijn in de bestuursorganen van de universiteit vertegenwoordigd. Kosten Het wettelijk collegegeld bedraagt in het studiejaar 2015/2016 vermoedelijk 1.951,-. gemiddeld komt hier nog 500,- per jaar bij aan boeken, vakliteratuur en readers. Heb je in het verleden al een diploma behaald op hetzelfde niveau in het hoger onderwijs (doctoraal of master), dan geldt voor jou het instellingscollegegeld van circa 7.177,-. De premaster kun je kosteloos volgen als je al ingeschreven staat als student bij een andere hoger onderwijsinstelling. Is dat niet het geval dan geldt een instellingstarief dat maximaal gelijk is aan het volledige wettelijke collegegeld. De premaster is contractonderwijs en geeft geen recht op studiefinanciering. Contractonderwijs wil je losse vakken volgen aan de UvH en sta je niet ingeschreven bij een universiteit? Dat kan via contractonderwijs. Hiervoor gelden bepaalde ingangseisen. Meer informatie vind je op UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

8 UNIVERSITEIT De UvH is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). STUDIERICHTING Master Humanistiek TYPE OPLEIDING wetenschappelijke beroepsopleiding DUUR Master: 3 jaar voltijds (180 Ec) Premaster:1 jaar deeltijd (30 of 45 Ec) NADERE ONDERWIJSINFORMATIE In te zien of aan te vragen via of (030) GEGEVENS ALGEMEEN Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht Postbus 797, 3500 AT Utrecht T (030) F (030) E I VOOROPLEIDING MASTER bachelor HbO of wo plus Premaster UvH; einddiploma HbO (vanaf 1 augustus 1986) of wo plus Premaster UvH; bachelor Humanistiek. P VOOROPLEIDING PREMASTER Afgeronde wo of HbO, propedeuse of afgerond eerstejaar wo of HbO; bachelor wo of HbO. STUDIEBELASTING 42 uur per week. TITULATUUR Na de Master: Master of Arts in de Humanistiek VOORLICHTINGSDAGEN Zaterdag 15 november 2014 en zaterdag 14 maart en zaterdag 13 juni Locatie: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht. ORIËNTATIE COLLEGES Ter oriëntatie kun je een speciaal college bijwonen. Deze vinden plaats op onderwijsdagen. Informatie hierover vind je op onze site SPREEKUREN STUDIEADVISEUR Met vragen over de opleiding en het beroepsperspectief kun je terecht bij studieadviseur Roy Jansen, (030) op dinsdag: uur woensdag: uur donderdag: uur AANMELDING 2015/2016 Aanmelden doe je voor 1 augustus via Studielink: uvh.studielink.nl. Meer uitleg vind je op Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud. STUDIEFINANCIERING Per 1 september 2015 is het zogenaamde leenstelsel van kracht. Kijk op DUO.nl of rijksoverheid.nl voor actuele informatie. Studiefinanciering vraag je rechtstreeks aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in groningen: via Mijn DUO of COLOFON Productie en redactie UvH Vormgeving Carta communicatie&grafisch ontwerp, Utrecht Foto s Lilian van Rooij, Wim Oskam, Arnaud Mooij Druk Prezco 8 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK wervingsbrochure (PRE)MASTERSTUDENTEN

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 14-15 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het

Nadere informatie

(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK

(PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS (PRE)MASTER HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 13 14 UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK Wat heb je aan een ideaal van autonomie, als je afhankelijk bent van zorg? Hoe geef je invulling

Nadere informatie

De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije

De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije De mooiste studie is De mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR 17-18 De kennis en ervaring uit mijn studie kan ik volop kwijt in mijn baan - Marije Ik heb me breed ontwikkeld Wie ben ik? In wat voor samenleving

Nadere informatie

(PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong

(PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong De mooiste studie is de mens (PRE)MASTER HUMANISTIEK STUDIEJAAR 18-19 Ik ontwikkel mij breed, maar ga ook de diepte in Rong Het is echt de moeite waard om de vragen die je liever niet zou stellen wél te

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 16-17 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 13-14 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik om je heen.

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 14-15 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik om je heen.

Nadere informatie

de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR

de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR de mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 17-18 Ik onderzoek niet alleen maatschappelijke vragen, maar leer ook veel over mijzelf - Ilja Ik kan structuur aanbrengen in mijn denken Nadenken

Nadere informatie

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16

DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 DE MOOISTE STUDIE IS DE MENS BACHELOR HUMANISTIEK HUMANISTIEK STUDIEJAAR 15-16 ALGEMEEN Wat is humanistiek? Je houdt je graag met mensen bezig. Je staat midden in de samenleving en kijkt met open blik

Nadere informatie

BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra

BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra De mooiste studie is de mens BACHELOR HUMANISTIEK STUDIEJAAR 18-19 Hier combineer ik disciplines als psychologie, sociologie en filosofie Kyra Het leren houdt niet op bij de collegebanken in humanistiek

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen Deel II De opbouw van de Masteropleiding 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen 13 Doelstelling en eindtermen van de opleiding 1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

ZIGMA Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht ZIGMA 2016-2017 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

Pedagogische wetenschappen (BSc)

Pedagogische wetenschappen (BSc) Pedagogische wetenschappen (BSc) Bachelor Bij ons leer je de wereld kennen Type Bachelor Voertaal Nederlands Plaats Leiden Als je Pedagogische Wetenschappen in Leiden studeert, dan houd je je bezig met

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het college van bestuur), verweerder. Zaaknummer : 2012/016 Rechter(s) : mrs. Olivier, Mollee, Kleijn Datum uitspraak : 12 juni 2012 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, gelijkheidsbeginsel,

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Vrijstelling en toelating Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Verkorte bacheloropleiding en vrijstelling 6516484 Als u eerder een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie