jaargids mondriaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargids 2013-2014 mondriaan"

Transcriptie

1 jaargids mondriaan

2 inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding 8 Kernteamleiders 9 Hoofden bedrijfsvoering 9 Medezeggenschapsraad 9 Ouderraad 9 Leerlingenraad 9 Mondriaan College: NL55 RABO Ouderbijdragen en vakkosten: NL39 RABO t.n.v. Stichting Ouderbijdragen Brinnummer 23fx Schoolnummer Onderwijs en begeleiding Onderwijsaanbod 10 Toelating 1 1 Toelatingsprocedure 12 Lessentabel 12 Overgangsnormen 13 Begeleiding van leerlingen 13 Begeleiding in bovenbouw havo/vwo 13 Decaan 13 Zorgteam 14 Rugzakje en begeleiding 15 Externe hulpverlening 16 Topsport 17 Verkeersveiligheid 17 2

3 Cultuur 17 Bèta-techniek 18 Techniekmavo 18 Internationalisering 19 Vormingsactiviteiten 20 Buitenlesactiviteiten 20 Organisatie Regels 22 Ziek 22 Medische afspraak 22 Te laat 22 Verlof 23 Klachtenregeling 23 Bezwarenregeling 24 Lestijden 24 Lesrooster 25 Voorkomen lesuitval 25 Kwaliteitszorg 25 Vakantieplanning 26 Jaarplanning 26 Voorzieningen Bedrijfshulpverlening 27 Mediatheek 27 Inzage cijfers en absentie 27 Kantine 27 Leerlingenpas 29 Aansprakelijkheid 29 Fietsenstalling 29 Verloren goederen 29 Kluisjes 29 Financiën Stichting ouderbijdragen (SOB) 30 Vrijwillige ouderbijdragen 30 Boeken 31 Ongevallenverzekering 31 Verlichting van de studiekosten 31 Tegemoetkoming scholieren 34 vanaf 18 jaar Sponsoring 31 Het Mondriaan in cijfers Instroom 32 Resultaten 32 Communicatie Communicatie 34 Informatievoorziening 34 aan gescheiden ouders Medewerkers 35 Notities 42 Trefwoordenregister 43 3

4 voor woord theo bekker Het nieuwe schooljaar komt er aan! Je hebt vast voornemens gemaakt om goed te starten. Neem dan even de tijd om eens rustig door te lezen wat het Mondriaan allemaal te bieden heeft en hoe alles georganiseerd is. Deze jaargids geeft jou en je ouders een handig overzicht van de belangrijke gegevens die je het hele jaar bij de hand moet hebben. Je kunt hier lezen wat er op het Mondriaan te doen is en welke mensen speciale taken vervullen. Maar ook bijvoorbeeld wat je moet doen als je ziek bent. Je vindt ook foto s van de medewerkers van de school. Alle informatie die volgens de wet in zo n schoolgids hoort te staan, tref je hier aan. Sommige tabellen hebben we echter op onze site gezet (www.mondriaancollege.nl), zoals de lessentabel en de overgangsnormen. De jaargids is dus een belangrijk boekje. Je doet er verstandig aan het bij de telefoon te bewaren, of op een andere plek waar je het altijd bij de hand hebt. Alles vertellen wat voor jou belangrijk kan zijn aan het begin van het schooljaar, dat kan niet. We weten nu eenmaal nog niet alles. Daarom krijg je iedere veertien dagen informatie digitaal. Dit is ook belangrijk voor je ouders: kijk s.v.p. op onze website. Krijg je ook al zin weer te beginnen? Laat zien dat je het beste uit jezelf wilt halen! De medewerkers van het Mondriaan staan klaar om je daarbij te helpen. Ik wens je succes en veel plezier. 4

5 de school Openbare school Het Mondriaan College is de enige school voor openbaar voortgezet onderwijs in Noord-Oost Brabant. Openbaar betekent dat de school onderwijs verzorgt voor alle leerlingen, ongeacht herkomst, godsdienst of levensovertuiging. Het Mondriaan verzorgt onderwijs dat alle leerlingen in staat stelt hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Op het Mondriaan College staat de leerling centraal. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar doen wat jij wilt of leuk vindt, maar wel dat we zoveel mogelijk rekening willen houden met wat voor leerlingen belangrijk is. Je moet dan denken aan leuke lessen, goede leraren, modern gebouw, een goede leerlingenraad, een prima rooster en veel leuke activiteiten. Het Mondriaan zorgt ervoor dat de leerlingen op een passend niveau de kennis en de vaardigheden verwerven die nodig zijn om met succes eindexamen te kunnen doen en om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarnaast vindt het Mondriaan het erg belangrijk dat leerlingen zich persoonlijk ontplooien, zowel in de schoolvakken als op cultureel en creatief gebied. Wij noemen dat de ontwikkeling van hoofd, hand en hart. Voor het Mondriaan is een belangrijke doelstelling dat leerlingen leren met respect om te gaan met elkaar. Verder wil de school leerlingen leren hoe zij als actieve burger kunnen bijdragen aan de democratische samenleving. Onze leerlingenraad heeft dan ook echt wat te zeggen op onze school. Het motto van de school is de mens is de maat. Dat is een mooie samenvatting van hoe het Mondriaan wil zien dat de leden van de school met elkaar omgaan. Bovendien geeft dit weer vanuit welke visie bestuur en medewerkers van de school, hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jonge mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 5

6 missie en doelstellingen Missie Onze missie wordt samengevat in een aantal begrippen die we vormgeven in een Mondriaanpalet: een school met kansen voor kleurrijke mensen met talenten, waarbij we uitgaan van het feit dat iedereen talenten heeft. Met een aantal penseelstreken schetsen we de karakteristieken van onze school. We noemen dat de zekerheden van onze school. Deze zekerheden zijn 1. op het Mondriaan College staat de leerling echt centraal, er is er oog voor de individuele leerling; 2. op het Mondriaan College werken professionele en goed opgeleide docenten met een passie voor onderwijs; 3. Het Mondriaan College is een sfeervol en modern gebouw met uitstekende voorzieningen; 4. Het Mondriaan College leidt je op voor een diploma en jouw toekomst als wereldburger; 5. het onderwijs op het Mondriaan College is op maat: iedere docent heeft oog voor de verschillen en de talenten van de leerling; 6. Op het Mondriaan College staat de leerlingbegeleiding hoog in het vaandel; 7. het Mondriaan College is een actieve school: er is veel aandacht voor sport, cultuur, de bètavakken en internationale contacten. Uitgroeien tot wie je bent, dat kan op het Mondriaan College! 6

7 DOEL VAN DE SCHOOL Het Mondriaan College wil een school zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar op hoog niveau inspirerend onderwijs wordt geboden in een warme gezellige sfeer op de maat van onze leerlingen die daardoor maximaal voorbereid worden op hun rol in de maatschappij waarin zij gaan participeren. Wij leiden op voor het leven na de school en het is onze passie de ons toevertrouwde leerlingen hierin te begeleiden. Daarom ook hebben we aandacht voor heel de mens: hoofd, hart en handen in evenwicht. We willen een school zijn waar ieder graag is, omdat je mag zijn of worden wie je bent. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen die natuurlijk vaak vergelijkbare doelen nastreven. 7

8 toezicht en overleg RAAD VAN TOEZICHT De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs te Oss is het bestuur van de school. De goedkeuring van het financieel beleid is voorbehouden aan de gemeenteraad. Dhr. Chris Ermers (Vz.) Marcellis Gremmenstraat 1, 5367 AH Macharen Dhr. Vincent Balsters Berghemseweg 12, 5368 AS Haren Mw. Els Brendel Kraanvogellaan 63, 5221 GA Engelen Dhr. Hans van Haren Hermelijnedreef 17, 5343 XC Oss Dhr. Jan Spijkers Johan van Willigenstraat 19, 5371 CT Ravenstein Inspectie De Onderwijsinspectie houdt namens het ministerie van onderwijs toezicht op de school. U kunt de inspectie als volgt bereiken: vragen over onderwijs: (gratis) melden seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) schoolleiding De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding. Rector/bestuurder dhr. Theo Bekker Directeur mavo dhr. Tom van den Brink Directeur havo/vwo dhr. Ton van den Hoogen 8

9 Kernteamleiders Elke afdeling is verdeeld in enkele kernteams. Leden van de kernteams zijn de mentoren/ begeleiders van de bijbehorende klassen en andere docenten die veel lessen aan deze klassen geven. Elk kernteam wordt voorgezeten door een kernteamleider. De kernteamleiders zijn: Mw. Maartje van Beerendonk kernteamleider afdeling mavo Dhr. Jos Gulpen kernteamleider afdeling vwo Mw. Kirsten de Haas kernteamleider afdeling havo bovenbouw Mw. Karin Hage kernteamleider afdeling mavo/havo en havo/vwo onderbouw Hoofden bedrijfsvoering De ondersteuning van het onderwijs en de organisatie is verdeeld in afdelingen, ieder onder leiding van een hoofd. Dhr. Frans van den Akker Facilitair bedrijf Mw. Ida Gabeler Personeel & Secretariaat leerlingenadministratie & Roosters Dhr. Mart Lukasik ICT & Media Dhr. Hans Meijer Financiële administratie Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan voor de verschillende geledingen van de school en namens deze geledingen met rector/bestuurder. De MR bestaat uit drie ouders, vier docenten, twee leden van het onderwijs ondersteunend personeel en drie leerlingen. Mw. Anneke Rothuizen, secretaris Ouderraad De Ouderraad is het klankbord voor ouders van de leerlingen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn voor alle ouders toegankelijk. Jaarlijks verzorgt de Ouderraad enkele thema-avonden. Eén lid van de Ouderraad is lid van het bestuur van de Stichting Ouderbijdragen (SOB). Mw. Angeline van der Dussen, voorzitter Leerlingenraad De leerlingenraad zet zich in voor het behartigen van leerlingenbelangen. Iedere klas is, via een klassenvertegenwoordiger, vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers gaan regelmatig in overleg met de kernteamleiders. De onderwerpen die voornamelijk besproken worden in deze bijeenkomsten gaan over de schoolorganisatie, onderwijs en buitenlesactiviteiten. Mw. Kristel Biemans, contactpersoon en begeleider 9

10 onderwijs en begeleiding Onderwijsaanbod Het Mondriaan College is een school voor mavo, havo en vwo. De tweejarige brugperiode is kenmerkend voor het Mondriaan College. Leerlingen kunnen in een mavo-, mavo/havo-klas, havo/vwo-klas of vwo klas worden geplaatst en hebben dan twee jaar de gelegenheid te laten zien op welk niveau ze in klas drie verder kunnen gaan. We hebben een basisprogramma met extra aandacht voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast de gewone vakken, maar ook 5 maatwerkuren. Uren waarin je proefwerken maakt, activiteiten met jouw mentor doet en 3 keuze-uren. In deze uren kun je extra ondersteuning voor moeilijke vakken krijgen of kiezen uit onderwerpen die jou interesseren; dat kan zijn sport, kunst, internationalisering of bijvoorbeeld mediawijsheid. De onderstaande zaken zijn kort samengevat kenmerkend voor het Mondriaan innovatie: leerlingen mogen hun eigen device meebrengen of een schoolnetbook gebruiken (BYOD, gestart in de brugklas). Veel materiaal is te vinden in de elektronische leeromgeving. De school is lid van VO-content. Informatica is een keuzevak. Didactische innovatie: evidence-based didactiek (opbrengstgerichte aanpak), de goede Mondriaanles en maatwerk. Mavo XL: via een speciaal programma kunnen leerlingen drempelloos doorstromen naar de havo. Alle leerlingen in mavo-3 en 4 volgen zeven vakken met de intentie om zoveel mogelijk sectoren open te houden en met name doorstroom naar de Havo te bevorderen. Havo-profilering: de school is aangesloten bij het havo-platform en er is een samenwerking met de AVANS-hogeschool op het gebied van ondernemerschap. Sport als onderdeel van het curriculum: LO2 en veel aandacht voor breedte- en topsport; de school is Olympisch steunpunt. Er is een topsportcoördinator. Bètaprofilering: de mavo voert het programma techniekmavo in. Pedagogische aanpak: vanuit een stevig basisprogramma bieden we een uitgebreid systeem aan maatwerk, waarbij wordt ingespeeld op de onderwijsbehoefte en de behoefte aan ondersteuning. Goede sfeer en een professionele leerlingbegeleiding. Tweejarige brugperiode mavo/havo en havo/vwo met goede doorstroommogelijkheden. Het Mondriaan College maakt deel uit van het samenwerkingsverband ORION, een groep van zestien voortgezet onderwijs scholen. 10

11 Duurzaamheid en een gezonde school: de school is een fair-trade-school en we oriënteren ons op het UNESCO-lidmaatschap. We werken aan de gezonde kantine en hebben een alcoholbeleid. Internationale oriëntatie: een school die veel doet aan internationale contacten en jaarlijks uitwisselingen heeft met bijvoorbeeld Denemarken, Frankrijk, Engeland, Tsjechië en Italië. Cambridge Engels op havo en vwo. Actieve en betrokken leerling- en oudergeleding. Toelating Toelatingsnormen Het Mondriaan College kent in het eerste leerjaar de volgende instroommogelijkheden: mavo mavo/havo: tweejarig havo/vwo: tweejarig vwo In het eerste leerjaar kan de leerling dus op vier instroomniveaus starten en voor de dakpanklassen is er een keuze op 2 niveaus. Onderwijs wordt op het laagste niveau gegeven en leerlingen die meer in hun mars hebben krijgen verrijking en verdieping aangeboden en worden ook op het hogere niveau getoetst. Daarmee biedt het Mondriaan College na de basisschool een ruime keuze. Voor elke instroom hanteert het Mondriaan toelatingsnormen, die bestaan uit het advies van de basisschool en een passende cito-score. Zie <groep 7/8> <downloads> <toelatingseisen>. Naast de toelatingsnormen geldt voor aanmelding op het Mondriaan College nog de volgende bepaling: Ouders van een kind met een handicap of beperking kunnen kiezen hun kind onderwijs te laten volgen op een reguliere ( gewone ) school voor voortgezet onderwijs zoals het Mondriaan College. Als deze kinderen zonder extra begeleiding de reguliere school niet zouden kunnen bezoeken, kunnen de ouders extra budget aanvragen bij de overheid. Men spreekt dan van leerlinggebonden financiering (LGF) of ook wel van een rugzakje. Daaruit kunnen dan extra begeleiding en eventueel extra voorzieningen betaald worden. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden van het Mondriaan College om dergelijke leerlingen adequaat op te vangen. De school kan dan ook beargumenteerd besluiten een kind niet toe te laten, bijvoorbeeld als: de school de specifieke begeleiding voor de leerling niet kan garanderen; in het reguliere onderwijsproces de leerling niet tot zijn recht kan komen; het leerproces van de andere leerlingen structureel wordt verstoord; toelating de rust en veiligheid binnen school ernstig zou verstoren. Toelating van een rugzakleerling zal daarom altijd beoordeeld worden door de schoolleiding, na overleg met het zorgteam. 11

12 Toelatingsprocedure - beslissingen met betrekking tot toelating worden schriftelijk meegedeeld. Voor toelating tot leerjaar 1 door de voorzitter van de toelatingscommissie; voor toelating tot een hoger leerjaar door de afdelingsdirecteur. - beslissingen m.b.t. toelating dan wel plaatsing anders dan gewenst door ouders/leerling worden beargumenteerd in het bericht van kennisgeving. - Tegen een beslissing omtrent toelating c.q. plaatsing kan bezwaar worden aangetekend bij de bezwarencommissie. Dit bezwaar dient binnen tien dagen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de bezwarencommissie: de heer Theo Bekker, rector/bestuurder van het Mondriaan College. LESSENTABEL De vakken en het aantal uren waarin een leerling les kan krijgen, zijn vastgelegd in de lessentabel. Voor de eerste twee leerjaren in de mavostroom, de tweejarige brugperiode, het vwo en de klassen havo-3 en atheneum-3 liggen de vakken en lesuren vast. Voor de leerjaren M3 en M4 kiezen de leerlingen zelf een pakket met een vast aantal uren per vak. Voor de leerjaren H4, H5, V4, V5 en V6 hebben leerlingen ook een pakket gekozen, maar daar wordt het aantal uren uitgedrukt in zogenaamde studielasturen. Naast de uren die voor een vak op het rooster staan, volgen leerlingen van de Tweede Fase voor een deel van hun lessentaak maatwerkuren; ook worden in alle leerjaren van de onderbouw twee toetsuren in het rooster geplaatst. De lessentabellen zoals die voor dit schooljaar zijn vastgelegd, staan gepubliceerd op de website van het Mondriaan College: <rooster> <downloads>. Een papieren exemplaar kan telefonisch worden gevraagd. 12

13 OVERGANGSNORMEN Aan het einde van het schooljaar wordt door de vergadering van leraren die les geven aan de leerling beslist of deze kan overgaan en naar welke klas. In een reglement is vastgelegd hoe er in die vergadering een beslissing wordt genomen. Voor de verschillende leerjaren in de verschillende richtingen mavo, havo en vwo worden overgangsnormen gehanteerd die toegesneden zijn op het leerjaar en de richting. Voor bevordering naar een volgend leerjaar en eventueel naar een hoger niveau zijn de volgende elementen van belang: - het gemiddelde cijfer van de vakken - het aantal onvoldoendes De overgangsnormen staan gepubliceerd op de website van het Mondriaan College: <ouders> <downloads> <overgangsnormen>. Voor diegenen die een papieren exemplaar wensen, is een telefoontje naar het secretariaat van de school voldoende om er een opgestuurd te krijgen. BEGELEIDING VAN LEERLINGEN De school heeft de taak goed onderwijs te verzorgen en daarnaast de opdracht passende begeleiding aan leerlingen te bieden. Deze begeleiding staat ten dienste van het onderwijs en de groei naar volwassenheid van onze leerlingen. De eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van leerlingen is de mentor en in de hogere leerjaren de begeleider. Mentor en begeleider zijn ook bij uitstek de personen die het contact tussen ouders en school vormgeven. DECAAN Op het Mondriaan College is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen op het gebied van profielkeuze en vervolgopleiding (LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het tweede aanspreekpunt voor leerlingen zijn de decanen Brigitte Meijer-Lautenslager en Dorien Oomen. De decanen zijn op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op school. Vragen, loop gerust even binnen, neem telefonisch contact op via het algemene nummer of stuur een naar Op de site van het Mondriaan College kun je allerlei informatie vinden die handig is bij het LOB traject. Ga naar <downloads> <decaan>. Zo vind je informatie over allerlei vervolgopleidingen, handige sites die informatie geven over opleidingen, beroepen, testen, enz. Ook vind je een overzicht van alle open dagen. Leerlingen worden ook op de hoogte gehouden via de elektronische leeromgeving. Daar vinden ze informatie over open dagen, lotingstudies, handige sites, enz. 13

14 ZORGTEAM Voor de begeleiding van leerlingen met speciale zorgbehoeften is er een zorgteam. Het zorgteam is de verzamelnaam voor de functionarissen die binnen de school belast zijn met de ondersteuning van leerlingen. Het zorgteam heeft tot taak leerlingen door te verwijzen naar begeleiders met specialistische kennis en vaardigheden, intern of extern. Een uitgebreidere omschrijving van de begeleiding (dyslexie, studiebegeleiding, e.d.) treft u aan op de website van het Mondriaan College: <leerlingen> <begeleiding>. Mw. Sarah Molenkamp, coördinator zorgteam. In zal het zorgteam bestaan uit: Zorgcoördinator/orthopedagoog Leerlingbegeleiders Vertrouwenspersoon Begeleider Engels Begeleider Nederlands Begeleider van leerlingen met andere moedertaal Schoolmaatschappelijk werk Begeleider rekenen Begeleider Mediation Begeleider LGF leerlingen 14

15 RUGZAKJE EN BEGELEIDING De opzet van het Mondriaan College voor de begeleiding van leerlingen met een rugzakje heeft de volgende kenmerken: Het Mondriaan College stelt zijn deuren open voor leerlingen met beperkingen in het volgen van regulier onderwijs. De school heeft daartoe een zorgstructuur opgezet waarin zowel signalering, diagnose, behandeling als adequate administratie zijn geregeld. Binnen die structuur heeft de school te maken met zorg voor leerlingen met beperkingen voor wie aanvullende bekostiging wordt ontvangen en met leerlingen die wel zorg behoeven, maar geen aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging. De zorgstructuur kenmerkt zich door de beschikbaarheid van medewerkers gespecialiseerd in hulpverlening aan leerlingen met leer- en gedragsproblematiek. De bekostiging van deze zorgstructuur vindt plaats vanuit reguliere en aanvullende middelen. Tot de aanvullende middelen worden gerekend de inkomsten vanuit het Regionaal Zorgbudget (RZB) en de Leerlinggebonden Financiering (LGF). De zorg aan leerlingen met een LGF geschiedt op basis van een individueel handelingsplan, binnen de beschikbare middelen opgesteld in overleg met en met instemming van de ouders. Van de beschikbare middelen hanteert de school als richtlijn dat 65% wordt besteed aan individuele hulp en 35% aan instandhouding van de zorgstructuur en het bekostigen van gecontracteerde externe zorg. In geval er een verschil van mening ontstaat tussen ouders van een leerling en de school, hetzij over toelating van een leerling met een handicap, hetzij over de inrichting van de specifieke begeleiding dan is er de landelijke AdviesCommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB). Deze commissie geeft advies aan de ouders dan wel aan de school en schakelt daartoe onderwijsconsulenten in. Wanneer ouders het niet eens zijn met de door de school gekozen uitwerking, kunnen zij bezwaar aantekenen bij de rector/bestuurder. Hij is in dat geval verplicht advies in te winnen bij de ACTB (AdviesCommissie Toelating en Begeleiding Onderwijs- Consulenten). Het postadres is: ACTB, Postbus 19521, 2500 CM Den Haag, tel , 15

16 Externe hulpverlening Het komt voor dat de school in de begeleiding van leerlingen tegen problemen aanloopt die het beste opgelost kunnen worden met deskundige hulp van buiten. Soms heeft dat te maken met de aard van de problemen, soms gaat de problematiek de op school aanwezige deskundigheid te boven. De school werkt, waar nodig, samen met de volgende instanties en personen: Schoolmaatschappelijk werk Een schoolmaatschappelijk werker vervult een soort brugfunctie. Via haar deelname aan het zorgteam kunnen leerlingen verwezen worden naar schoolmaatschappelijk werker mw. Ans Verdaasdonk. Naast consultatie en kortdurende hulpverlening kan zij de leerling - indien nodig - doorverwijzen naar GGZ, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), voor licht pedagogische hulp bureau Jeugdzorg en andere vormen van hulp die een antwoord zijn op de behoeftes van de leerling en/of ouders. GGD Jaarlijks wordt een algemeen gezondheidsonderzoek gehouden voor alle leerlingen van het tweede leerjaar. Via deze onderzoeken kan doorverwijzing plaatsvinden naar huisarts, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk of GGZ. Ook via het zorgteam en de schoolarts kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een van deze instanties. U kunt de GGD voor een afspraak bellen op Nadere info op Team Onderzoek en Expertise/Observatorium Indien de school en ouders dit wenselijk vinden kan er een beroep worden gedaan op de externe expertise van het Samenwerkingsverband, Team Onderzoek en Expertise. Indien nodig kunnen ouders en school ervoor kiezen om een leerling tijdelijk onderwijs op een observatieplaats te laten volgen, het Observatorium. Deze observatieplaats is altijd op een andere school. In alle gevallen wordt er met ouders vooraf overlegd over de gewenste handelswijze. 16

17 TOPSPORT Het Mondriaan College heeft als een van de speerpunten van beleid gekozen voor bevorderen van breedtesport en voor topsportbegeleiding. De school heeft een overeenkomst getekend met het Olympisch Steunpunt Brabant en is officieel Olympisch Steunpunt. Leerlingen die op hoog regionaal of landelijk niveau sporten, wordt extra begeleiding geboden, waardoor ze studie en sport zo goed mogelijk kunnen combineren. De begeleiding van sporttalenten komt tot uitdrukking in: aanstelling van een topsportcoördinator samenwerking met Olympisch Steunpunt Brabant samenwerking met FC Den Bosch begeleiding van leerlingen bij studieplanning, waar mogelijk onder andere aanpassing van het rooster gelegenheid tot het maken van huiswerk op school in overleg gebruik fitnessruimte aandacht voor sportprestaties in de Mondriaan Berichten. Dhr. Ton de Jong, topsportcoördinator VERKEERSVEILIGHEID Het Mondriaan College hecht grote waarde aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Er is een coördinator verkeersveiligheid die ervoor zorgt dat in en buiten de lessen aandacht wordt geschonken aan verantwoord verkeersgedrag. Bijvoorbeeld met betrekking tot de fietsroute van huis naar school, fietskeuring, brommercertificaat enzovoort. Het Mondriaan College heeft hiervoor van de Provincie Noord-Brabant het Verkeersveiligheidlabel verkregen. CULTUUR Een ander aandachtspunt van de school is cultuur. In het schoolprogramma en in speciale activiteiten nodigt de school de leerlingen uit hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Het Mondriaan College geeft leerlingen mogelijkheden om te participeren in culturele activiteiten. Al sinds haar begin kent het Mondriaan College een rijke toneeltraditie. Verder zijn er jaarlijks verschillende muzikale evenementen zoals All in the family, de schoolmusical, deelname aan de Orion Music & Art Award en de stekkerloze avond. Ieder jaar treden er tijdens de Mondriaandag ook bandjes op die bestaan uit leerlingen van onze school. 17

18 BÈTA-TECHNIEK Het Mondriaan College profileert zich op het gebied van bètaonderwijs en techniek. De school is een Universumschool en is tevens aangesloten bij Jet-Net. Universum is een project van de overheid (Platform Bèta Techniek) waarin speciaal aandacht wordt besteed aan keuze voor een N-profiel en een bèta- of bètatechnische vervolgopleiding. Kiezen voor exacte vaardigheden en technologie is kiezen voor een perspectief. Wij lopen voorop op het gebied van nieuwe ontwikkelingen rond de bètavakken en nemen actief deel aan allerlei projecten zoals bijvoorbeeld Sprint-UP. Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) is een organisatie waarin vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo scholen zich hebben verenigd. Het Jet-Net bedrijf van onze school is het pharmaceutische bedrijf MSD. Jet-Net probeert de drempels te verlagen bij scholieren ten aanzien van de bètavakken en de aantrekkingskracht te vergroten van het beroepenveld in industrie en technologie. Hiertoe worden allerlei activiteiten georganiseerd. TECHNIEKMAVO De terugloop van het aantal technici en bètaleerlingen en -studenten is landelijk een bron van zorg. Het bedrijfsleven heeft moeite om hoog gekwalificeerde technische medewerkers te vinden. Techniekmavo is een nieuwe onderwijsformule voor mavo. Het vult de lacune die decennia lang bestond tussen basisonderwijs en bètatechnisch onderwijs. Afgelopen jaar is het Mondriaan College samen met het Udens College en ROC De Leijgraaf gestart met de invulling van de Techniekmavo. Samen gaan wij een aanvraag doen bij het ministerie voor experimenteerruimte om een doorlopende leerlijn mavo-mbo te realiseren. Techniekmavo staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. Tevens leert het leerlingen ondernemend te zijn door een jaar lang een onderneming gezamenlijk te runnen. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens de maatwerkuren Techniekmavo. In deze uren worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in de vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt ook een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden die aansluit bij de behoeften van jongeren. In groepjes van drie of vier klasgenoten werken zij per schooljaar aan vier omvangrijke projectopdrachten. Aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen ontwikkelen zij hun theoretische kennis en hun praktische vaardigheden. De lessen worden gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind. Het onderwijs en de uitvoering van de projectopdrachten vinden plaats in een speciale lesruimte, de Techniekmavowerkplaats. Dit is een compleet ingerichte werkplaats waar leerlingen ook buiten lestijd aan hun opdracht kunnen werken. Projecten duren circa zeven tot acht schoolweken in zowel de onderbouw als de bovenbouw. 18

19 Techniekmavo = denken + doen We willen bedrijven in de naaste toekomst betrekken bij de Techniekmavo. Dit door ze te vragen problemen voor te leggen aan de leerlingen waar het bedrijf geen oplossing voor heeft, Het stimuleert enorm dat er misschien iets met je ontwerp of onderzoeksresultaten wordt gedaan, ook al is het misschien maar een tussenstap op weg naar de definitieve oplossing van een vraagstuk. Voorbeeld: Tweede klas leerlingen ontwierpen voor een basisschool een nieuw speeltoestel. De basisschool had een tweetal speeltoestellen op het schoolplein staan voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3. Deze werden afgekeurd en moesten vervangen worden. Met professionele ondersteuning van een bedrijf gingen de Techniekmavo-leerlingen aan de slag om binnen het beschikbare budget een aantrekkelijk en veilig nieuw speeltoestel te ontwerpen. Het werd uiteindelijk een modulair speeltoestel dat daadwerkelijk is gerealiseerd. De firma wil leerlingen onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om het idee van de leerlingen breder in de markt te zetten. De kracht van de Techniekmavo is dat door de intensieve kennismaking met projecten, beroepen en werkprocessen in de praktijk jongeren een goed beeld krijgen van de ongekende (toepassings)mogelijkheden die de techniek biedt. Daarmee worden ze adequaat voorbereid op vervolgonderwijs en beroepspraktijk. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator. Coördinator bèta-techniek INTERNATIONALISERING Als je opgroeit, wordt je wereld langzaam steeds groter: na het kleine gezin thuis komt de basisschool, al snel volgen de middelbare school, de rest van Nederland, Europa en zelfs de hele wereld. Wat valt er veel te ontdekken en beleven! Het Mondriaan College vindt het belangrijk dat iedere leerling de kans krijgt die grotere wereld zelf te ervaren en ervan te leren. Zo helpen we jonge mensen om hun eigen weg te bepalen en te beleven dat ze burgers zijn van één Europa en één wereld. Hierbij streven we natuurlijk naar meer vriendschap en begrip tussen de jeugd. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat ons derde leerjaar van het mavo op vrijwillige basis naar partnerscholen in Europa. In de Tweede Fase havo en het vwo kan er ook gekozen worden voor een uitwisselingsprogramma. De leerling verblijft bij de buitenlandse partner in het gezin en hij zal de partner thuis als gast ontvangen. Het gaat om Engels spreken of een andere vreemde taal, werken aan een project op school, genieten van cultuur en vrije tijd. Maar het contact blijft het belangrijkste. De eigen financiële bijdrage die aan ouders in rekening wordt gebracht, is bescheiden dankzij subsidies van het Europees Platform. Internationalisering op het Mondriaan: omdat je méér wilt zien! Mw. Renée Cools, coördinator internationalisering 19

20 VORMINGSACTIVITEITEN De school is behalve opleidingsinstituut ook bij uitstek een plaats waar leerlingen worden gevormd. Daarom organiseert het Mondriaan College regelmatig activiteiten die als doel hebben: leerlingen goed met elkaar te laten omgaan leerlingen en leraren de gelegenheid bieden elkaar beter te leren kennen de actualiteit van de wereld buiten school dichter bij de leerling te brengen. Er zijn activiteiten voor de hele school, voor een jaarlaag, voor een klas of voor een groep leerlingen, of gekoppeld aan een vak (zoals geschiedenis, maatschappijleer, internationalisering en culturele kunstzinnige vorming). BUITENLESACTIVITEITEN Feesten Schoolfeesten zijn een plezierige gelegenheid voor leerlingen en medewerkers van school om elkaar buiten de ernst van de lesdag te ontmoeten. De leerlingenraad en de activiteitencommissie organiseren diverse schoolfeesten. Daarnaast kennen we het galabal voor de eindexamenkandidaten en het galabal voor brugklas 1. Deze gala s zijn een traditie op het Mondriaan College. De leerlingen nemen in stijl, compleet met galakleding en limousines, afscheid van hun eerste of laatste schooljaar! Vierjaarlijkse activiteit Eens per vier jaar gaat de hele school op wintersportdag, zodat alle leerlingen minstens één keer in hun schoolcarrière hier aan kunnen deelnemen. Deze activiteit wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen schooljaar was het weer zover en het was een enorm succes. We kijken nu alweer uit naar de volgende editie die in zal plaatsvinden. Dhr. Ton de Jong, activiteitencommissie Sport Als school die speciale aandacht en begeleiding schenkt aan sporttalenten, kent het Mondriaan College natuurlijk een scala aan sportactiviteiten, zowel in competitieverband als in het kader van gezelligheid. We noemen: sportdagen voor de 1e en 2e klassen voetbaltoernooien voor de onderbouw en bovenbouw CIOS- en ALO-trainingen deelname aan de scholierenveldloop trainingen voor en deelname aan de interscolaire sporttoernooien in Oss voor de 2e klassers deelname aan de schoolsportolympiade in Oss voor 3e klassers deelname aan Mission Olympic in Amsterdam deelname aan de Athenespelen in Groningen voor havo 4 en vwo 4 en 5. 20

Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken?

Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Bèta in bedrijf De terugloop van het aantal bètaleerlingen en -studenten is landelijk een bron van zorg. Ook u ervaart wellicht hoe moeilijk

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Mondriaan College SCHOOLGIDS 2015 2016

Mondriaan College SCHOOLGIDS 2015 2016 Mondriaan College SCHOOLGIDS 2015 2016 INHOUDSOPGAVE DE SCHOOL... 1 Openbaar algemeen bijzonder... 1 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 2 Missie... 2 Doel van de school... 2 TOEZICHT EN OVERLEG... 3 Schoolleiding...

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage 13. Studiekosten Vrijwillige ouderbijdrage Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 27 januari 2017 16.00-21.00 uur Informatie over de brugklas voor ouders scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Open lessen 9, 10, 12 en 13 januari Deelname

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag AGENDA PERIODE 4 VAN HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Week 15 Deze week: Aula gesloten ivm toneel Maandag 6 april Tweede Paasdag Dinsdag 7 april 4 e lesuur Zorgteam Vwo 5 e lesuur Zorgteam Mavo 15.15 17.00 u BT

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 28 september 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : F-1617-036/NIK/AHA/spe : Bijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2015-2016 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar 3 4. Vakanties

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie