jaargids mondriaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargids 2013-2014 mondriaan"

Transcriptie

1 jaargids mondriaan

2 inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding 8 Kernteamleiders 9 Hoofden bedrijfsvoering 9 Medezeggenschapsraad 9 Ouderraad 9 Leerlingenraad 9 Mondriaan College: NL55 RABO Ouderbijdragen en vakkosten: NL39 RABO t.n.v. Stichting Ouderbijdragen Brinnummer 23fx Schoolnummer Onderwijs en begeleiding Onderwijsaanbod 10 Toelating 1 1 Toelatingsprocedure 12 Lessentabel 12 Overgangsnormen 13 Begeleiding van leerlingen 13 Begeleiding in bovenbouw havo/vwo 13 Decaan 13 Zorgteam 14 Rugzakje en begeleiding 15 Externe hulpverlening 16 Topsport 17 Verkeersveiligheid 17 2

3 Cultuur 17 Bèta-techniek 18 Techniekmavo 18 Internationalisering 19 Vormingsactiviteiten 20 Buitenlesactiviteiten 20 Organisatie Regels 22 Ziek 22 Medische afspraak 22 Te laat 22 Verlof 23 Klachtenregeling 23 Bezwarenregeling 24 Lestijden 24 Lesrooster 25 Voorkomen lesuitval 25 Kwaliteitszorg 25 Vakantieplanning 26 Jaarplanning 26 Voorzieningen Bedrijfshulpverlening 27 Mediatheek 27 Inzage cijfers en absentie 27 Kantine 27 Leerlingenpas 29 Aansprakelijkheid 29 Fietsenstalling 29 Verloren goederen 29 Kluisjes 29 Financiën Stichting ouderbijdragen (SOB) 30 Vrijwillige ouderbijdragen 30 Boeken 31 Ongevallenverzekering 31 Verlichting van de studiekosten 31 Tegemoetkoming scholieren 34 vanaf 18 jaar Sponsoring 31 Het Mondriaan in cijfers Instroom 32 Resultaten 32 Communicatie Communicatie 34 Informatievoorziening 34 aan gescheiden ouders Medewerkers 35 Notities 42 Trefwoordenregister 43 3

4 voor woord theo bekker Het nieuwe schooljaar komt er aan! Je hebt vast voornemens gemaakt om goed te starten. Neem dan even de tijd om eens rustig door te lezen wat het Mondriaan allemaal te bieden heeft en hoe alles georganiseerd is. Deze jaargids geeft jou en je ouders een handig overzicht van de belangrijke gegevens die je het hele jaar bij de hand moet hebben. Je kunt hier lezen wat er op het Mondriaan te doen is en welke mensen speciale taken vervullen. Maar ook bijvoorbeeld wat je moet doen als je ziek bent. Je vindt ook foto s van de medewerkers van de school. Alle informatie die volgens de wet in zo n schoolgids hoort te staan, tref je hier aan. Sommige tabellen hebben we echter op onze site gezet (www.mondriaancollege.nl), zoals de lessentabel en de overgangsnormen. De jaargids is dus een belangrijk boekje. Je doet er verstandig aan het bij de telefoon te bewaren, of op een andere plek waar je het altijd bij de hand hebt. Alles vertellen wat voor jou belangrijk kan zijn aan het begin van het schooljaar, dat kan niet. We weten nu eenmaal nog niet alles. Daarom krijg je iedere veertien dagen informatie digitaal. Dit is ook belangrijk voor je ouders: kijk s.v.p. op onze website. Krijg je ook al zin weer te beginnen? Laat zien dat je het beste uit jezelf wilt halen! De medewerkers van het Mondriaan staan klaar om je daarbij te helpen. Ik wens je succes en veel plezier. 4

5 de school Openbare school Het Mondriaan College is de enige school voor openbaar voortgezet onderwijs in Noord-Oost Brabant. Openbaar betekent dat de school onderwijs verzorgt voor alle leerlingen, ongeacht herkomst, godsdienst of levensovertuiging. Het Mondriaan verzorgt onderwijs dat alle leerlingen in staat stelt hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Op het Mondriaan College staat de leerling centraal. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar doen wat jij wilt of leuk vindt, maar wel dat we zoveel mogelijk rekening willen houden met wat voor leerlingen belangrijk is. Je moet dan denken aan leuke lessen, goede leraren, modern gebouw, een goede leerlingenraad, een prima rooster en veel leuke activiteiten. Het Mondriaan zorgt ervoor dat de leerlingen op een passend niveau de kennis en de vaardigheden verwerven die nodig zijn om met succes eindexamen te kunnen doen en om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarnaast vindt het Mondriaan het erg belangrijk dat leerlingen zich persoonlijk ontplooien, zowel in de schoolvakken als op cultureel en creatief gebied. Wij noemen dat de ontwikkeling van hoofd, hand en hart. Voor het Mondriaan is een belangrijke doelstelling dat leerlingen leren met respect om te gaan met elkaar. Verder wil de school leerlingen leren hoe zij als actieve burger kunnen bijdragen aan de democratische samenleving. Onze leerlingenraad heeft dan ook echt wat te zeggen op onze school. Het motto van de school is de mens is de maat. Dat is een mooie samenvatting van hoe het Mondriaan wil zien dat de leden van de school met elkaar omgaan. Bovendien geeft dit weer vanuit welke visie bestuur en medewerkers van de school, hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jonge mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 5

6 missie en doelstellingen Missie Onze missie wordt samengevat in een aantal begrippen die we vormgeven in een Mondriaanpalet: een school met kansen voor kleurrijke mensen met talenten, waarbij we uitgaan van het feit dat iedereen talenten heeft. Met een aantal penseelstreken schetsen we de karakteristieken van onze school. We noemen dat de zekerheden van onze school. Deze zekerheden zijn 1. op het Mondriaan College staat de leerling echt centraal, er is er oog voor de individuele leerling; 2. op het Mondriaan College werken professionele en goed opgeleide docenten met een passie voor onderwijs; 3. Het Mondriaan College is een sfeervol en modern gebouw met uitstekende voorzieningen; 4. Het Mondriaan College leidt je op voor een diploma en jouw toekomst als wereldburger; 5. het onderwijs op het Mondriaan College is op maat: iedere docent heeft oog voor de verschillen en de talenten van de leerling; 6. Op het Mondriaan College staat de leerlingbegeleiding hoog in het vaandel; 7. het Mondriaan College is een actieve school: er is veel aandacht voor sport, cultuur, de bètavakken en internationale contacten. Uitgroeien tot wie je bent, dat kan op het Mondriaan College! 6

7 DOEL VAN DE SCHOOL Het Mondriaan College wil een school zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar op hoog niveau inspirerend onderwijs wordt geboden in een warme gezellige sfeer op de maat van onze leerlingen die daardoor maximaal voorbereid worden op hun rol in de maatschappij waarin zij gaan participeren. Wij leiden op voor het leven na de school en het is onze passie de ons toevertrouwde leerlingen hierin te begeleiden. Daarom ook hebben we aandacht voor heel de mens: hoofd, hart en handen in evenwicht. We willen een school zijn waar ieder graag is, omdat je mag zijn of worden wie je bent. Hiermee onderscheiden we ons van andere scholen die natuurlijk vaak vergelijkbare doelen nastreven. 7

8 toezicht en overleg RAAD VAN TOEZICHT De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs te Oss is het bestuur van de school. De goedkeuring van het financieel beleid is voorbehouden aan de gemeenteraad. Dhr. Chris Ermers (Vz.) Marcellis Gremmenstraat 1, 5367 AH Macharen Dhr. Vincent Balsters Berghemseweg 12, 5368 AS Haren Mw. Els Brendel Kraanvogellaan 63, 5221 GA Engelen Dhr. Hans van Haren Hermelijnedreef 17, 5343 XC Oss Dhr. Jan Spijkers Johan van Willigenstraat 19, 5371 CT Ravenstein Inspectie De Onderwijsinspectie houdt namens het ministerie van onderwijs toezicht op de school. U kunt de inspectie als volgt bereiken: vragen over onderwijs: (gratis) melden seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) schoolleiding De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding. Rector/bestuurder dhr. Theo Bekker Directeur mavo dhr. Tom van den Brink Directeur havo/vwo dhr. Ton van den Hoogen 8

9 Kernteamleiders Elke afdeling is verdeeld in enkele kernteams. Leden van de kernteams zijn de mentoren/ begeleiders van de bijbehorende klassen en andere docenten die veel lessen aan deze klassen geven. Elk kernteam wordt voorgezeten door een kernteamleider. De kernteamleiders zijn: Mw. Maartje van Beerendonk kernteamleider afdeling mavo Dhr. Jos Gulpen kernteamleider afdeling vwo Mw. Kirsten de Haas kernteamleider afdeling havo bovenbouw Mw. Karin Hage kernteamleider afdeling mavo/havo en havo/vwo onderbouw Hoofden bedrijfsvoering De ondersteuning van het onderwijs en de organisatie is verdeeld in afdelingen, ieder onder leiding van een hoofd. Dhr. Frans van den Akker Facilitair bedrijf Mw. Ida Gabeler Personeel & Secretariaat leerlingenadministratie & Roosters Dhr. Mart Lukasik ICT & Media Dhr. Hans Meijer Financiële administratie Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad is het overlegorgaan voor de verschillende geledingen van de school en namens deze geledingen met rector/bestuurder. De MR bestaat uit drie ouders, vier docenten, twee leden van het onderwijs ondersteunend personeel en drie leerlingen. Mw. Anneke Rothuizen, secretaris Ouderraad De Ouderraad is het klankbord voor ouders van de leerlingen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn voor alle ouders toegankelijk. Jaarlijks verzorgt de Ouderraad enkele thema-avonden. Eén lid van de Ouderraad is lid van het bestuur van de Stichting Ouderbijdragen (SOB). Mw. Angeline van der Dussen, voorzitter Leerlingenraad De leerlingenraad zet zich in voor het behartigen van leerlingenbelangen. Iedere klas is, via een klassenvertegenwoordiger, vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers gaan regelmatig in overleg met de kernteamleiders. De onderwerpen die voornamelijk besproken worden in deze bijeenkomsten gaan over de schoolorganisatie, onderwijs en buitenlesactiviteiten. Mw. Kristel Biemans, contactpersoon en begeleider 9

10 onderwijs en begeleiding Onderwijsaanbod Het Mondriaan College is een school voor mavo, havo en vwo. De tweejarige brugperiode is kenmerkend voor het Mondriaan College. Leerlingen kunnen in een mavo-, mavo/havo-klas, havo/vwo-klas of vwo klas worden geplaatst en hebben dan twee jaar de gelegenheid te laten zien op welk niveau ze in klas drie verder kunnen gaan. We hebben een basisprogramma met extra aandacht voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast de gewone vakken, maar ook 5 maatwerkuren. Uren waarin je proefwerken maakt, activiteiten met jouw mentor doet en 3 keuze-uren. In deze uren kun je extra ondersteuning voor moeilijke vakken krijgen of kiezen uit onderwerpen die jou interesseren; dat kan zijn sport, kunst, internationalisering of bijvoorbeeld mediawijsheid. De onderstaande zaken zijn kort samengevat kenmerkend voor het Mondriaan innovatie: leerlingen mogen hun eigen device meebrengen of een schoolnetbook gebruiken (BYOD, gestart in de brugklas). Veel materiaal is te vinden in de elektronische leeromgeving. De school is lid van VO-content. Informatica is een keuzevak. Didactische innovatie: evidence-based didactiek (opbrengstgerichte aanpak), de goede Mondriaanles en maatwerk. Mavo XL: via een speciaal programma kunnen leerlingen drempelloos doorstromen naar de havo. Alle leerlingen in mavo-3 en 4 volgen zeven vakken met de intentie om zoveel mogelijk sectoren open te houden en met name doorstroom naar de Havo te bevorderen. Havo-profilering: de school is aangesloten bij het havo-platform en er is een samenwerking met de AVANS-hogeschool op het gebied van ondernemerschap. Sport als onderdeel van het curriculum: LO2 en veel aandacht voor breedte- en topsport; de school is Olympisch steunpunt. Er is een topsportcoördinator. Bètaprofilering: de mavo voert het programma techniekmavo in. Pedagogische aanpak: vanuit een stevig basisprogramma bieden we een uitgebreid systeem aan maatwerk, waarbij wordt ingespeeld op de onderwijsbehoefte en de behoefte aan ondersteuning. Goede sfeer en een professionele leerlingbegeleiding. Tweejarige brugperiode mavo/havo en havo/vwo met goede doorstroommogelijkheden. Het Mondriaan College maakt deel uit van het samenwerkingsverband ORION, een groep van zestien voortgezet onderwijs scholen. 10

11 Duurzaamheid en een gezonde school: de school is een fair-trade-school en we oriënteren ons op het UNESCO-lidmaatschap. We werken aan de gezonde kantine en hebben een alcoholbeleid. Internationale oriëntatie: een school die veel doet aan internationale contacten en jaarlijks uitwisselingen heeft met bijvoorbeeld Denemarken, Frankrijk, Engeland, Tsjechië en Italië. Cambridge Engels op havo en vwo. Actieve en betrokken leerling- en oudergeleding. Toelating Toelatingsnormen Het Mondriaan College kent in het eerste leerjaar de volgende instroommogelijkheden: mavo mavo/havo: tweejarig havo/vwo: tweejarig vwo In het eerste leerjaar kan de leerling dus op vier instroomniveaus starten en voor de dakpanklassen is er een keuze op 2 niveaus. Onderwijs wordt op het laagste niveau gegeven en leerlingen die meer in hun mars hebben krijgen verrijking en verdieping aangeboden en worden ook op het hogere niveau getoetst. Daarmee biedt het Mondriaan College na de basisschool een ruime keuze. Voor elke instroom hanteert het Mondriaan toelatingsnormen, die bestaan uit het advies van de basisschool en een passende cito-score. Zie <groep 7/8> <downloads> <toelatingseisen>. Naast de toelatingsnormen geldt voor aanmelding op het Mondriaan College nog de volgende bepaling: Ouders van een kind met een handicap of beperking kunnen kiezen hun kind onderwijs te laten volgen op een reguliere ( gewone ) school voor voortgezet onderwijs zoals het Mondriaan College. Als deze kinderen zonder extra begeleiding de reguliere school niet zouden kunnen bezoeken, kunnen de ouders extra budget aanvragen bij de overheid. Men spreekt dan van leerlinggebonden financiering (LGF) of ook wel van een rugzakje. Daaruit kunnen dan extra begeleiding en eventueel extra voorzieningen betaald worden. Er zijn echter grenzen aan de mogelijkheden van het Mondriaan College om dergelijke leerlingen adequaat op te vangen. De school kan dan ook beargumenteerd besluiten een kind niet toe te laten, bijvoorbeeld als: de school de specifieke begeleiding voor de leerling niet kan garanderen; in het reguliere onderwijsproces de leerling niet tot zijn recht kan komen; het leerproces van de andere leerlingen structureel wordt verstoord; toelating de rust en veiligheid binnen school ernstig zou verstoren. Toelating van een rugzakleerling zal daarom altijd beoordeeld worden door de schoolleiding, na overleg met het zorgteam. 11

12 Toelatingsprocedure - beslissingen met betrekking tot toelating worden schriftelijk meegedeeld. Voor toelating tot leerjaar 1 door de voorzitter van de toelatingscommissie; voor toelating tot een hoger leerjaar door de afdelingsdirecteur. - beslissingen m.b.t. toelating dan wel plaatsing anders dan gewenst door ouders/leerling worden beargumenteerd in het bericht van kennisgeving. - Tegen een beslissing omtrent toelating c.q. plaatsing kan bezwaar worden aangetekend bij de bezwarencommissie. Dit bezwaar dient binnen tien dagen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de bezwarencommissie: de heer Theo Bekker, rector/bestuurder van het Mondriaan College. LESSENTABEL De vakken en het aantal uren waarin een leerling les kan krijgen, zijn vastgelegd in de lessentabel. Voor de eerste twee leerjaren in de mavostroom, de tweejarige brugperiode, het vwo en de klassen havo-3 en atheneum-3 liggen de vakken en lesuren vast. Voor de leerjaren M3 en M4 kiezen de leerlingen zelf een pakket met een vast aantal uren per vak. Voor de leerjaren H4, H5, V4, V5 en V6 hebben leerlingen ook een pakket gekozen, maar daar wordt het aantal uren uitgedrukt in zogenaamde studielasturen. Naast de uren die voor een vak op het rooster staan, volgen leerlingen van de Tweede Fase voor een deel van hun lessentaak maatwerkuren; ook worden in alle leerjaren van de onderbouw twee toetsuren in het rooster geplaatst. De lessentabellen zoals die voor dit schooljaar zijn vastgelegd, staan gepubliceerd op de website van het Mondriaan College: <rooster> <downloads>. Een papieren exemplaar kan telefonisch worden gevraagd. 12

13 OVERGANGSNORMEN Aan het einde van het schooljaar wordt door de vergadering van leraren die les geven aan de leerling beslist of deze kan overgaan en naar welke klas. In een reglement is vastgelegd hoe er in die vergadering een beslissing wordt genomen. Voor de verschillende leerjaren in de verschillende richtingen mavo, havo en vwo worden overgangsnormen gehanteerd die toegesneden zijn op het leerjaar en de richting. Voor bevordering naar een volgend leerjaar en eventueel naar een hoger niveau zijn de volgende elementen van belang: - het gemiddelde cijfer van de vakken - het aantal onvoldoendes De overgangsnormen staan gepubliceerd op de website van het Mondriaan College: <ouders> <downloads> <overgangsnormen>. Voor diegenen die een papieren exemplaar wensen, is een telefoontje naar het secretariaat van de school voldoende om er een opgestuurd te krijgen. BEGELEIDING VAN LEERLINGEN De school heeft de taak goed onderwijs te verzorgen en daarnaast de opdracht passende begeleiding aan leerlingen te bieden. Deze begeleiding staat ten dienste van het onderwijs en de groei naar volwassenheid van onze leerlingen. De eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van leerlingen is de mentor en in de hogere leerjaren de begeleider. Mentor en begeleider zijn ook bij uitstek de personen die het contact tussen ouders en school vormgeven. DECAAN Op het Mondriaan College is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen op het gebied van profielkeuze en vervolgopleiding (LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het tweede aanspreekpunt voor leerlingen zijn de decanen Brigitte Meijer-Lautenslager en Dorien Oomen. De decanen zijn op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op school. Vragen, loop gerust even binnen, neem telefonisch contact op via het algemene nummer of stuur een naar Op de site van het Mondriaan College kun je allerlei informatie vinden die handig is bij het LOB traject. Ga naar <downloads> <decaan>. Zo vind je informatie over allerlei vervolgopleidingen, handige sites die informatie geven over opleidingen, beroepen, testen, enz. Ook vind je een overzicht van alle open dagen. Leerlingen worden ook op de hoogte gehouden via de elektronische leeromgeving. Daar vinden ze informatie over open dagen, lotingstudies, handige sites, enz. 13

14 ZORGTEAM Voor de begeleiding van leerlingen met speciale zorgbehoeften is er een zorgteam. Het zorgteam is de verzamelnaam voor de functionarissen die binnen de school belast zijn met de ondersteuning van leerlingen. Het zorgteam heeft tot taak leerlingen door te verwijzen naar begeleiders met specialistische kennis en vaardigheden, intern of extern. Een uitgebreidere omschrijving van de begeleiding (dyslexie, studiebegeleiding, e.d.) treft u aan op de website van het Mondriaan College: <leerlingen> <begeleiding>. Mw. Sarah Molenkamp, coördinator zorgteam. In zal het zorgteam bestaan uit: Zorgcoördinator/orthopedagoog Leerlingbegeleiders Vertrouwenspersoon Begeleider Engels Begeleider Nederlands Begeleider van leerlingen met andere moedertaal Schoolmaatschappelijk werk Begeleider rekenen Begeleider Mediation Begeleider LGF leerlingen 14

15 RUGZAKJE EN BEGELEIDING De opzet van het Mondriaan College voor de begeleiding van leerlingen met een rugzakje heeft de volgende kenmerken: Het Mondriaan College stelt zijn deuren open voor leerlingen met beperkingen in het volgen van regulier onderwijs. De school heeft daartoe een zorgstructuur opgezet waarin zowel signalering, diagnose, behandeling als adequate administratie zijn geregeld. Binnen die structuur heeft de school te maken met zorg voor leerlingen met beperkingen voor wie aanvullende bekostiging wordt ontvangen en met leerlingen die wel zorg behoeven, maar geen aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging. De zorgstructuur kenmerkt zich door de beschikbaarheid van medewerkers gespecialiseerd in hulpverlening aan leerlingen met leer- en gedragsproblematiek. De bekostiging van deze zorgstructuur vindt plaats vanuit reguliere en aanvullende middelen. Tot de aanvullende middelen worden gerekend de inkomsten vanuit het Regionaal Zorgbudget (RZB) en de Leerlinggebonden Financiering (LGF). De zorg aan leerlingen met een LGF geschiedt op basis van een individueel handelingsplan, binnen de beschikbare middelen opgesteld in overleg met en met instemming van de ouders. Van de beschikbare middelen hanteert de school als richtlijn dat 65% wordt besteed aan individuele hulp en 35% aan instandhouding van de zorgstructuur en het bekostigen van gecontracteerde externe zorg. In geval er een verschil van mening ontstaat tussen ouders van een leerling en de school, hetzij over toelating van een leerling met een handicap, hetzij over de inrichting van de specifieke begeleiding dan is er de landelijke AdviesCommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB). Deze commissie geeft advies aan de ouders dan wel aan de school en schakelt daartoe onderwijsconsulenten in. Wanneer ouders het niet eens zijn met de door de school gekozen uitwerking, kunnen zij bezwaar aantekenen bij de rector/bestuurder. Hij is in dat geval verplicht advies in te winnen bij de ACTB (AdviesCommissie Toelating en Begeleiding Onderwijs- Consulenten). Het postadres is: ACTB, Postbus 19521, 2500 CM Den Haag, tel , 15

16 Externe hulpverlening Het komt voor dat de school in de begeleiding van leerlingen tegen problemen aanloopt die het beste opgelost kunnen worden met deskundige hulp van buiten. Soms heeft dat te maken met de aard van de problemen, soms gaat de problematiek de op school aanwezige deskundigheid te boven. De school werkt, waar nodig, samen met de volgende instanties en personen: Schoolmaatschappelijk werk Een schoolmaatschappelijk werker vervult een soort brugfunctie. Via haar deelname aan het zorgteam kunnen leerlingen verwezen worden naar schoolmaatschappelijk werker mw. Ans Verdaasdonk. Naast consultatie en kortdurende hulpverlening kan zij de leerling - indien nodig - doorverwijzen naar GGZ, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), voor licht pedagogische hulp bureau Jeugdzorg en andere vormen van hulp die een antwoord zijn op de behoeftes van de leerling en/of ouders. GGD Jaarlijks wordt een algemeen gezondheidsonderzoek gehouden voor alle leerlingen van het tweede leerjaar. Via deze onderzoeken kan doorverwijzing plaatsvinden naar huisarts, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk of GGZ. Ook via het zorgteam en de schoolarts kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een van deze instanties. U kunt de GGD voor een afspraak bellen op Nadere info op Team Onderzoek en Expertise/Observatorium Indien de school en ouders dit wenselijk vinden kan er een beroep worden gedaan op de externe expertise van het Samenwerkingsverband, Team Onderzoek en Expertise. Indien nodig kunnen ouders en school ervoor kiezen om een leerling tijdelijk onderwijs op een observatieplaats te laten volgen, het Observatorium. Deze observatieplaats is altijd op een andere school. In alle gevallen wordt er met ouders vooraf overlegd over de gewenste handelswijze. 16

17 TOPSPORT Het Mondriaan College heeft als een van de speerpunten van beleid gekozen voor bevorderen van breedtesport en voor topsportbegeleiding. De school heeft een overeenkomst getekend met het Olympisch Steunpunt Brabant en is officieel Olympisch Steunpunt. Leerlingen die op hoog regionaal of landelijk niveau sporten, wordt extra begeleiding geboden, waardoor ze studie en sport zo goed mogelijk kunnen combineren. De begeleiding van sporttalenten komt tot uitdrukking in: aanstelling van een topsportcoördinator samenwerking met Olympisch Steunpunt Brabant samenwerking met FC Den Bosch begeleiding van leerlingen bij studieplanning, waar mogelijk onder andere aanpassing van het rooster gelegenheid tot het maken van huiswerk op school in overleg gebruik fitnessruimte aandacht voor sportprestaties in de Mondriaan Berichten. Dhr. Ton de Jong, topsportcoördinator VERKEERSVEILIGHEID Het Mondriaan College hecht grote waarde aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Er is een coördinator verkeersveiligheid die ervoor zorgt dat in en buiten de lessen aandacht wordt geschonken aan verantwoord verkeersgedrag. Bijvoorbeeld met betrekking tot de fietsroute van huis naar school, fietskeuring, brommercertificaat enzovoort. Het Mondriaan College heeft hiervoor van de Provincie Noord-Brabant het Verkeersveiligheidlabel verkregen. CULTUUR Een ander aandachtspunt van de school is cultuur. In het schoolprogramma en in speciale activiteiten nodigt de school de leerlingen uit hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Het Mondriaan College geeft leerlingen mogelijkheden om te participeren in culturele activiteiten. Al sinds haar begin kent het Mondriaan College een rijke toneeltraditie. Verder zijn er jaarlijks verschillende muzikale evenementen zoals All in the family, de schoolmusical, deelname aan de Orion Music & Art Award en de stekkerloze avond. Ieder jaar treden er tijdens de Mondriaandag ook bandjes op die bestaan uit leerlingen van onze school. 17

18 BÈTA-TECHNIEK Het Mondriaan College profileert zich op het gebied van bètaonderwijs en techniek. De school is een Universumschool en is tevens aangesloten bij Jet-Net. Universum is een project van de overheid (Platform Bèta Techniek) waarin speciaal aandacht wordt besteed aan keuze voor een N-profiel en een bèta- of bètatechnische vervolgopleiding. Kiezen voor exacte vaardigheden en technologie is kiezen voor een perspectief. Wij lopen voorop op het gebied van nieuwe ontwikkelingen rond de bètavakken en nemen actief deel aan allerlei projecten zoals bijvoorbeeld Sprint-UP. Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) is een organisatie waarin vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo scholen zich hebben verenigd. Het Jet-Net bedrijf van onze school is het pharmaceutische bedrijf MSD. Jet-Net probeert de drempels te verlagen bij scholieren ten aanzien van de bètavakken en de aantrekkingskracht te vergroten van het beroepenveld in industrie en technologie. Hiertoe worden allerlei activiteiten georganiseerd. TECHNIEKMAVO De terugloop van het aantal technici en bètaleerlingen en -studenten is landelijk een bron van zorg. Het bedrijfsleven heeft moeite om hoog gekwalificeerde technische medewerkers te vinden. Techniekmavo is een nieuwe onderwijsformule voor mavo. Het vult de lacune die decennia lang bestond tussen basisonderwijs en bètatechnisch onderwijs. Afgelopen jaar is het Mondriaan College samen met het Udens College en ROC De Leijgraaf gestart met de invulling van de Techniekmavo. Samen gaan wij een aanvraag doen bij het ministerie voor experimenteerruimte om een doorlopende leerlijn mavo-mbo te realiseren. Techniekmavo staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. Tevens leert het leerlingen ondernemend te zijn door een jaar lang een onderneming gezamenlijk te runnen. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens de maatwerkuren Techniekmavo. In deze uren worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in de vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt ook een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden die aansluit bij de behoeften van jongeren. In groepjes van drie of vier klasgenoten werken zij per schooljaar aan vier omvangrijke projectopdrachten. Aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen ontwikkelen zij hun theoretische kennis en hun praktische vaardigheden. De lessen worden gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind. Het onderwijs en de uitvoering van de projectopdrachten vinden plaats in een speciale lesruimte, de Techniekmavowerkplaats. Dit is een compleet ingerichte werkplaats waar leerlingen ook buiten lestijd aan hun opdracht kunnen werken. Projecten duren circa zeven tot acht schoolweken in zowel de onderbouw als de bovenbouw. 18

19 Techniekmavo = denken + doen We willen bedrijven in de naaste toekomst betrekken bij de Techniekmavo. Dit door ze te vragen problemen voor te leggen aan de leerlingen waar het bedrijf geen oplossing voor heeft, Het stimuleert enorm dat er misschien iets met je ontwerp of onderzoeksresultaten wordt gedaan, ook al is het misschien maar een tussenstap op weg naar de definitieve oplossing van een vraagstuk. Voorbeeld: Tweede klas leerlingen ontwierpen voor een basisschool een nieuw speeltoestel. De basisschool had een tweetal speeltoestellen op het schoolplein staan voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3. Deze werden afgekeurd en moesten vervangen worden. Met professionele ondersteuning van een bedrijf gingen de Techniekmavo-leerlingen aan de slag om binnen het beschikbare budget een aantrekkelijk en veilig nieuw speeltoestel te ontwerpen. Het werd uiteindelijk een modulair speeltoestel dat daadwerkelijk is gerealiseerd. De firma wil leerlingen onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om het idee van de leerlingen breder in de markt te zetten. De kracht van de Techniekmavo is dat door de intensieve kennismaking met projecten, beroepen en werkprocessen in de praktijk jongeren een goed beeld krijgen van de ongekende (toepassings)mogelijkheden die de techniek biedt. Daarmee worden ze adequaat voorbereid op vervolgonderwijs en beroepspraktijk. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator. Coördinator bèta-techniek INTERNATIONALISERING Als je opgroeit, wordt je wereld langzaam steeds groter: na het kleine gezin thuis komt de basisschool, al snel volgen de middelbare school, de rest van Nederland, Europa en zelfs de hele wereld. Wat valt er veel te ontdekken en beleven! Het Mondriaan College vindt het belangrijk dat iedere leerling de kans krijgt die grotere wereld zelf te ervaren en ervan te leren. Zo helpen we jonge mensen om hun eigen weg te bepalen en te beleven dat ze burgers zijn van één Europa en één wereld. Hierbij streven we natuurlijk naar meer vriendschap en begrip tussen de jeugd. Onder begeleiding van ervaren docenten gaat ons derde leerjaar van het mavo op vrijwillige basis naar partnerscholen in Europa. In de Tweede Fase havo en het vwo kan er ook gekozen worden voor een uitwisselingsprogramma. De leerling verblijft bij de buitenlandse partner in het gezin en hij zal de partner thuis als gast ontvangen. Het gaat om Engels spreken of een andere vreemde taal, werken aan een project op school, genieten van cultuur en vrije tijd. Maar het contact blijft het belangrijkste. De eigen financiële bijdrage die aan ouders in rekening wordt gebracht, is bescheiden dankzij subsidies van het Europees Platform. Internationalisering op het Mondriaan: omdat je méér wilt zien! Mw. Renée Cools, coördinator internationalisering 19

20 VORMINGSACTIVITEITEN De school is behalve opleidingsinstituut ook bij uitstek een plaats waar leerlingen worden gevormd. Daarom organiseert het Mondriaan College regelmatig activiteiten die als doel hebben: leerlingen goed met elkaar te laten omgaan leerlingen en leraren de gelegenheid bieden elkaar beter te leren kennen de actualiteit van de wereld buiten school dichter bij de leerling te brengen. Er zijn activiteiten voor de hele school, voor een jaarlaag, voor een klas of voor een groep leerlingen, of gekoppeld aan een vak (zoals geschiedenis, maatschappijleer, internationalisering en culturele kunstzinnige vorming). BUITENLESACTIVITEITEN Feesten Schoolfeesten zijn een plezierige gelegenheid voor leerlingen en medewerkers van school om elkaar buiten de ernst van de lesdag te ontmoeten. De leerlingenraad en de activiteitencommissie organiseren diverse schoolfeesten. Daarnaast kennen we het galabal voor de eindexamenkandidaten en het galabal voor brugklas 1. Deze gala s zijn een traditie op het Mondriaan College. De leerlingen nemen in stijl, compleet met galakleding en limousines, afscheid van hun eerste of laatste schooljaar! Vierjaarlijkse activiteit Eens per vier jaar gaat de hele school op wintersportdag, zodat alle leerlingen minstens één keer in hun schoolcarrière hier aan kunnen deelnemen. Deze activiteit wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen schooljaar was het weer zover en het was een enorm succes. We kijken nu alweer uit naar de volgende editie die in zal plaatsvinden. Dhr. Ton de Jong, activiteitencommissie Sport Als school die speciale aandacht en begeleiding schenkt aan sporttalenten, kent het Mondriaan College natuurlijk een scala aan sportactiviteiten, zowel in competitieverband als in het kader van gezelligheid. We noemen: sportdagen voor de 1e en 2e klassen voetbaltoernooien voor de onderbouw en bovenbouw CIOS- en ALO-trainingen deelname aan de scholierenveldloop trainingen voor en deelname aan de interscolaire sporttoernooien in Oss voor de 2e klassers deelname aan de schoolsportolympiade in Oss voor 3e klassers deelname aan Mission Olympic in Amsterdam deelname aan de Athenespelen in Groningen voor havo 4 en vwo 4 en 5. 20

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4 1.3 Lesmateriaal...6 1.4

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie