Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014 waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

2 Voorwoord OP INTERNET EN IN PDF Voor de tweede maal verschijnt het gecombineerde jaarverslag van NOB en SOB in digitale vorm. De reacties op de eerste keer het vorig jaar gepubliceerde jaarverslag over 2013 waren zonder meer positief en hebben ons ervan overtuigd om op deze manier door te gaan. Digitale informatie is nu eenmaal makkelijker en sneller toegankelijk en maakt gericht zoeken mogelijk. Allemaal kenmerken die passen bij deze tijd. Ook dit jaarverslag bestaat weer uit twee onderdelen. Het eerste is een speciale website (www.nobjaarverslag.net) met daarop onder meer interviews (op film en in geschreven vorm), een interactieve NOB-jaaragenda 2014, organisatiegegevens en cijfers/kengetallen. Tweede onderdeel is deze pdf, met daarin de jaaragenda, organisatiegegevens en cijfers/kengetallen. De pdf is een uittreksel van het digitale jaarverslag en dus minder volledig; de website geeft het totaalbeeld van de NOB in Namens beide besturen dank ik alle leden die zich in 2014 op welke manier dan ook voor de NOB en de SOB hebben ingezet. We hebben uw bijdrage weer zeer gewaardeerd. U vindt ons jaarverslag ook online op Marnix van Rij voorzitter NOB

3 Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG NOB 4 Agenda 10 Organisatie 14 Cijfers NOB 18 Publicaties JAARVERSLAG SOB 19 Jaaroverzicht 21 Cijfers SOB 23 Organisatie

4 Agenda NOB JANUARI 1 Ingangsdatum PE-verplichting. Alle NOB-leden (de buitengewone uitgezonderd) moeten ten minste twintig uren per jaar aan PE besteden. 9 Zesde Amsterdamse Fiscalistenborrel in de Muiderpoort te Amsterdam. 13 Mede op initiatief van drs. R.A. (Robert) van der Jagt wordt in 2014 een gezaghebbende Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie ontwikkeld. De NOB vraagt de specialistensecties mee te werken aan het project, een unieke samenwerking tussen de fiscale adviespraktijk, de NOB, de Belastingdienst en fiscale uitgevers. 14 Commentaar op het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. 15 Mr. W.J.D. (Wim) Gohres en mr. D.G. (Dick) Barmentlo van de Commissie Beroepszaken (CBZ) hebben samen met Rudolf Reibel van de Confédération Fiscale Européenne (CFE) een (tweede) opinion statement geschreven over het voorstel (met amendementen) voor een vierde Europese anti-witwasrichtlijn. 15 PE-seminar EU-actualiteiten en het publieke tax debat. 22 Het Bureau Financieel Toezicht laat de NOB per brief weten de e-learningmodule WWFT - door de NOB ontwikkeld in samenspraak met de NBA - kwalitatief hoogwaardig te vinden. Een NOB-lid dat de gehele e-learningmodule heeft doorgenomen en de toets met succes heeft afgelegd, heeft naar het oordeel van het BFT voldaan aan de opleidingsverplichting bedoeld in artikel 35 van de WWFT. 22 Voor de derde keer vindt de studiedag De DGA en zijn BV plaats. 28 Medio januari brengt de werkgroep Handhavingsstrategie van de NOB een geactualiseerde versie uit van het discussiememo over horizontaal toezicht (HT) van april Een NOB-delegatie overlegt over de daarin gepresenteerde ervaringen met het ministerie van Financiën. 30 Lezing Medior Orde van Belastingadviseurs (MOB) Fiscale vraagstukken over de digitale economie. 30 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). 30 JOB-lezing Fiscale structurering bij fusies en overnames. 30 Aanvullend commentaar op het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve). 4 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

5 FEBRUARI 3 De Commissie IFZ organiseert voor de derde keer een bijeenkomst met het APA/ATR-team van de Belastingdienst. Vertegenwoordigers van het team geven uitleg over het APA/ATR-beleid en het nieuwe Verrekenprijzenbesluit van 14 november Lustrumdiner met (oud-)bestuursleden JOB. 20 JOB-lezing Aggressive tax planning. 20 Gesprek met Financiën en vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse financiële partijen over de implementatie van FATCA en de CRS. 3 Commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van de wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan PE-seminar Civiele en fiscale aspecten van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 6 JOB-Canal Cruise. 12 JOB-lezing Arresten lezen met de Hoge Raad. 12 De NOB organiseert, onder auspiciën van het Platform Belastingrechtspraak, het seminar Vragen staat vrij. 25 De Commissie Beroepszaken publiceert een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de WWFT voor belastingadviseurs en accountants. Deze Richtsnoeren worden geschreven in samenwerking met de NBA en het RB. 27 L. (Loes) Brilman MSc. wint de Albert Rädler Medal (een prijs van de Confédération Fiscale Européenne (CFE)) voor haar in 2013 voltooide masterscriptie Emigration and immigration of a business: impact of taxation on European and global mobility. 27 Gecombineerde borrel van de JOB, de Jonge Balie en de Jonge Kandidaat Notarissen. MAART 10 PE-seminar Het nieuwe Verrekenprijzenbesluit. 28 Verschijning Orde met als thema Semi- Overheid. 11 De Commissie Meldplicht vergadert over een mogelijke EU-sanctielijst voor het wegsluizen van gelden uit de Oekraïne, de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en de effectiviteit van de witwasbestrijding in Nederland. Deze commissie is ingesteld ingevolge de WWFT en bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het MvF, het OM, de FIOD, FIU-Nederland, toezichthouders en meldersgroepen. Gohres, Barmentlo en Ellen Schouten wonen de vergadering namens de NOB bij. 13 Studentenvoorlichting aan de VU Amsterdam. De NOB wordt vertegenwoordigd door J. (Kuba) Grabarz LLM. 18 PE-cursus Terbeschikkingstellingsregeling en Aanmerkelijk belang. APRIL 3 JOB-bowlingtoernooi. 4 Reactie naar de OECD op de Discussion draft regarding BEPS Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. 8 NOB-commentaar op Public Discussion draft BEPS Action Plan 1: Address the tax challenges of the digital economy. 8 Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij en mr. B.R. (Bartjan) Zoetmulder geven een interview aan Het Financieele Dagblad over de Nederlandse belangen in het BEPS-dossier. Het interview is door de OESO in het Frans en Engels vertaald. 9 Reactie op het conceptrapport van de OESO Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 5

6 9 Studentenvoorlichting aan de Universiteit van Amsterdam; de NOB wordt vertegenwoordigd door Kuba Grabarz. 10 BEPS-overleg op het ministerie van Financiën. De NOB wordt vertegenwoordigd door drs. S.D. (Stephen) Brunner, mr. S.E. (Sicco) Faber, Van Rij en Zoetmulder. Ook VNO-NCW en AmCham zijn aanwezig. 10 JOB-lezing Amerikaans belastingrecht, de valkuilen voor de Nederlandse adviseur. 11 Alle gewone leden die in Nederland werkzaam zijn -belastingadviseurs en bedrijfsfiscalistenontvangen een enquête over horizontaal toezicht. De NOB wil weten wat haar leden van horizontaal toezicht vinden en wat hun ervaringen zijn. Dit om haar leden goed te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met de Belastingdienst en andere stakeholders. 16 PE-cursus Loonheffingen internationaal. 17 JOB-lezing Actualiteiten Formeel Belastingrecht. 24 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). 24 PE-cursus Formeelrechtelijke aspecten van aangiftebelastingen. 15 JOB-lezing Uitdagingen van een bedrijfsfiscalist bij Shell. 15 Public Consultation van de OECD over de discussion draft Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Mr. G.J.W. (Godfried) Kinnegim vertegenwoordigt de NOB en krijgt spreektijd. 18 NOB-commentaar op het voorontwerp tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, waarvoor een internetconsultatie is geopend. 20 Van Rij en Jacques Borst voeren een gesprek met Berthold Leeftinck en Dirk Jan Sinke (EZ) over Nederland Investeringsland. 22 Lancering digitale jaarverslag 2013 op www. nobjaarverslag.net. 22 Lezing MOB Megatrends in global compliance. 26 Bijeenkomst over de werkkostenregeling georganiseerd door het ministerie van Financiën waar de voortgang van het dossier wordt besproken. Mr. J.J.F. (Jurgen) Stormmesand vertegenwoordigt de NOB. 27 PE-training Presteren onder druk. 29 Mr. drs. V. (Vinod) Kalloe, Van Rij en Zoetmulder bezoeken Noë van Hulst (Nederlands P.V. bij de OECD) om te praten over een betere aansluiting op het OESO-discours, met als doel beter (eerder, gerichter) te weten hoe de Nederlandse invloed op de OESO-discussie te optimaliseren. 30 Doorclick Fiscale Conferentie Loonheffingen. MEI 7 Studentenvoorlichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; de NOB wordt vertegenwoordigd door Kuba Grabarz. 28 Position paper NOB inzake wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. JUNI 3 Verschijning Orde met als thema Duurzaamheid. 4 Van Rij bezoekt staatssecretaris Wiebes. Van Rij brengt drie belangrijke beleidspunten van de NOB voor dit jaar onder de aandacht: Nederland Investeringsland, HT in het licht van de Brede Agenda voor de Belastingdienst en de kwaliteit en de kwantiteit van de fiscale wetgeving. 12 Commentaar op concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 5 JOB-lezing (Indirect) tax risico management in de praktijk. 6 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

7 10 Vervolgafspraak inzake BEPS op MinFin. De NOB wordt vertegenwoordigd door prof. mr. J.W. (Jaap) Bellingwout, mr. G.P. (Godfried) Schutz, Faber, Van Rij en Zoetmulder. 11 Algemene Ledenvergadering en lustrumcongres. Hoogtepunt van de middag is een talkshow met Matthijs van Nieuwkerk als zeer vakkundige gespreksleider; hij wordt bijgestaan door prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels als tafeldame. 11 Van Rij reikt op het lustrumcongres het eerste exemplaar van het lustrumboek Zestig gezichten van de Nederlandse fiscaliteit uit aan mr. E.A. (Edwin) Visser (directeur directe belastingen en plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën) 13 Consultatie Concept Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Kantoren met minder dan tien NOB-leden. Doel is goed zicht te krijgen op de manier waarop deze kantoren hun werk doen en hun problemen oplossen en ze een platform te bieden om ervaringen uit te wisselen. 19/20 Voor de eerste keer vindt de Summer School voor bedrijfsfiscalisten plaats. 20 De NOB stuurt een brief over de knelpunten in HT aan het ministerie van Financiën. Directe aanleiding was de aangekondigde effectmeting van HT onder 350 ondernemingen. De NOB onderschrijft nut en noodzaak van een effectmeting, maar plaatst kanttekeningen bij de vorm en uitvoering waarvoor de Belastingdienst heeft gekozen. 23 Leden wordt gevraagd een lezersenquête over het verenigingsblad Orde in te vullen. De leden waarderen het blad met een 7,4. JULI 1 Commentaar op de Belastingregeling Nederland Curaçao. 24 De NOB geeft haar standpunt over het project De Toekomst van het Accountantsberoep. Bij een gezamenlijke bedrijfsuitoefening hebben de samenwerkende NOB-leden immers een direct belang bij een goed functionerende accountantssector. Verder streeft de NOB ernaar dat samenwerkende leden hun beroep kunnen uitoefenen zonder nodeloze belemmeringen. AUGUSTUS 4 Sobels ontvangt een Chinese delegatie uit Beijing in de Muiderpoort. De Chinezen zijn vooral geïnteresseerd hoe het beroep in Nederland georganiseerd is. 29 Van Rij en Sobels ontmoeten de nieuwe voorzitter van het Register Belastingadviseurs, mr. W.J.M. Vennix. SEPTEMBER 3 Vernieuwde website gaat live. Gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en kleurrijker dan de voorgaande versie en met een Persoonlijke Pagina voor alle gewone leden (de aspirant-leden hadden die al). 3 Lancering lespakket Rechtsvormen van ondernemingen dat ontwikkeld is voor de bovenbouw van VWO en HAVO. Het betreft een samenwerking tussen de Belastingdienst, de VECON (Vereniging van leraren in de economisch/ maatschappelijk vakken) en de NOB. Prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek is namens de NOB inhoudelijk bij dit project betrokken. 9 PE-seminar Horizontaal Toezicht. 26 JOB-wijnproeverij. 27 Bellingwout en Zoetmulder geven in een gesprek met de Algemene Rekenkamer (ARK) inhoudelijke input voor het onderzoek naar belastingvermijdingsstructuren in Nederland dat de ARK in opdracht van de Tweede Kamer verricht. 10 Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Bedrijfsfiscalisten. Doel is het creëren van een platform om buiten de sectie ook andere bedrijfsfiscalisten de kans te geven om feedback te bieden op het beleid van de NOB inzake Nederland Investeringsland en Horizontaal Toezicht. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 7

8 13/14 De Muiderpoort waar het bureau NOB is gevestigd - wordt opengesteld voor Open Monumentendag. 18 tm 20 De NOB en het Register Belastingadviseurs ontvangen in Amsterdam samen de afgevaardigden voor de annual meeting van de Confédération Fiscale Européenne (CFE). 19 Henk Koller wordt gekozen tot voorzitter van de CFE. Op 1 januari 2015 treedt hij aan. 7 De Commissie Beroepszaken publiceert de Notitie Samenwerking en Geheimhoudingsplicht. Zij heeft deze notitie geschreven naar aanleiding van de vraag van kantoren hoe de geheimhoudingsplicht van NOB-leden precies is geregeld ten opzichte van accountants met wie wordt samengewerkt. 7 PE-seminar Financial Services Companies. 9 PE-training Snel lezen. 22 In Het Financieele Dagblad verschijnt een interview met Van Rij en Gohres waarin zij wijzen op de verschillen tussen accountants en fiscalisten. 24 Lustrumdiner met (oud-)bestuursleden SOB. 24 PE-cursus Renteaftrek voor de VPB artikel 13l. 25 JOB-lezing Grensoverschrijdende omzetting. 26 NOB/LOF-congres te Maastricht. Prof. mr. G.T.K. Meussen (voorzitter jury) reikt de prijs uit aan mr. V.L. Meijerman MSc voor zijn winnende scriptie Transfer Pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband. 26 De Commissie Beroepszaken geeft commentaar op het consultatiedocument inzake de NBA Handreiking Praktijkvoorbeelden ViO. Het commentaar heeft hoofdzakelijk betrekking op de paragraaf over fiscale dienstverlening. 13 Commentaar op het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht van overheidsondernemingen. 17 De cursus Renteaftrek VPB wordt voor de eerste keer aangeboden in het keuzeprogramma van de Beroepsopleiding. 21 JOB-lezing Van fiscale due diligence tot SPA. 23 De NOB lanceert de wachtkamerflyer. De flyer geeft inzicht in wat een bij de NOB aangesloten belastingadviseur doet en is bedoeld voor (potentiële) cliënten. 28 Gohres neemt deel aan de vergadering van de Commissie Meldplicht en pleit daar onder meer voor toegang voor belastingadviseurs tot het ingevolge de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in te stellen UBO-register. 30 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). OKTOBER 1 PE-seminar Digital Economy. 2 Voor de tweede keer vindt de PE-cursus Terbeschikkingstellingsregeling en Aanmerkelijk belang plaats. 6 Commentaar op het Belastingplan JOB-lezing EU-actualiteiten in de directe belastingen. 31 Commentaar op de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan De sectie Omzetbelasting stuurt een brief aan het ministerie van Financiën met het verzoek om overleg over de interpretatie van het Skandiaarrest en over de gevolgen van het arrest voor de fiscale praktijk in Nederland. Dat overleg vindt plaats op 5 november. 31 Verschijning Orde met als thema Loonbelasting 8 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

9 NOVEMBER 6 JOB-lezing TESCM planning anno Zoetmulder wordt geïnterviewd door het NOBjournaal. Hij reageert op de berichtgeving over de belastingontwijking via Luxemburg (Luxleaks). 17 PE-seminar Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 19 PE-cursus Vaste inrichting of deelneming: een vergelijking. 6/7 38e Fiscale Conferentie. Het thema is Huwen en echtscheiden. 7 Brunner, Faber, en Van Rij brengen een bezoek aan Marlies de Ruiter (Head of the Tax Treaty, Transfer Pricing and Financial Transactions Division OECD). 7 De onderdelen Misbruik en fraude en Formeelrechtelijke aspecten van de OB worden voor het eerst aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten in de Beroepsopleiding. 11 Commentaar op Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). 11 PE-training Overtuigen en beïnvloeden. 13 MOB-lezing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 14 Van Rij, Barmentlo en mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden overleggen met Financiën/Belastingdienst en VNO-NCW over horizontaal toezicht. Besloten wordt tot een regulier overleg onder het voorzitterschap van het segment Grote Ondernemingen. Daarnaast neemt het Ministerie de taak op zich om met de belanghebbende organisaties te sonderen wat de gezamenlijke koers zal zijn voor de ontwikkeling van horizontaal toezicht (cooperative compliance) binnen OESO-verband. 14 Gohres houdt een voordracht getiteld De self regulated Dutch tax adviser in het kader van het Single Market Forum georganiseerd door de Europese Commissie in Berlijn Regulating professions effects and way forward. 20 JOB-bowlingtoernooi. 24 PE-seminar Buitenlandse btw-problematiek. 25/26 39e Fiscale conferentie. Het thema is Fiscale boetes. 27 Lustrumdiner (oud-)bestuursleden NOB. 28 Voor de tweede keer vindt de PE-cursus Loonheffingen internationaal plaats. DECEMBER 3 Commentaar op het Belastingplan 2015 verstuurd aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. 3 De cursus Europeesrechtelijke beginselen van de OB wordt voor het eerst aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten in de Beroepsopleiding. 4 JOB-debatfinale Winnaar is A.Q.C. (Dries) van Vuuren MSc. (EY). 4 Najaarsbijeenkomst sectie Bedrijfsfiscalisten met als thema Fiscale en arbeidsrechtelijke actualiteiten rondom arbeid en loon in NOB/NVAB-seminar Getuigenbewijs. 16 Lustrumgalaconcert in het Concertgebouw te Amsterdam. Prof. dr. F. (Frans) Sonneveldt speelt quatre-mains met gast Marsha Molenaar; op een prettig-luchtige manier presenteert hij de avond ook. Mr. dr. D.S. (Daniël) Smit treedt op als solist. Erelid mr. drs. S.A.W.J. (Simon) Strik speelt samen met zijn dochter Anne-Sophie. 14 De cursus Accijnzen en btw wordt voor de eerste keer aangeboden in de Beroepsopleiding. De cursus maakt onderdeel uit van het nieuwe traject voor douanespecialisten. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 9

10 Organisatie NOB BESTUUR mr. M.L.A. van Rij, voorzitter portefeuille: Public Relations/communicatie Strategie mr. W.J.D. Gohres, secretaris portefeuille: CFE Commissie van Beoordeling Commissie Beroepszaken Tuchtrechtspraak mw. mr. L.D.L. Bles-Temme, penningmeester portefeuille: Bureau NOB Middelgrote en kleinere kantoren prof. mr. dr. P.G.H. Albert portefeuille: Overleg met studentenverenigingen Studentenvoorlichting mr. S.D. Brunner portefeuille: de Jonge Orde van Belastingadviseurs Medior Orde van Belastingadviseurs prof. dr. S.J.C. Hemels portefeuille: Jaarcongres mr. M.J. van Iersel portefeuille: Bedrijfsfiscalisten Contacten VNO-NCW mr. M.A. de Kleer portefeuille: Beconoverleg Belastingdienst VHMF-congres mr. J.V. van Noorle Jansen portefeuille: Orde/Orde.net Standard Business Reporting (SBR) prof. dr. F. Sonneveldt portefeuille: Stichting Opleiding Belastingadviseurs Commissie Permanente Educatie mr. B.R. Zoetmulder portefeuille: Commissie Internationale Fiscale Zaken RAAD VAN TUCHT mw. mr. M.Y.C. Poelmann, voorzitter mw. mr. L.F. Gerretsen-Visser, plv. voorzitter mw. mr. drs. M.M. Breij, griffier mr. drs. L.B. Smits, plv. griffier NOB-leden mr. G. Bout mr. W.A. Dijkstra mr. F.M.M. Duynstee drs. P.H.M. Flipsen drs. J.N.P. Grimbergen mr. J.J. Kluft MRE mr. W.R.M. Nan drs. T.J. Noordermeer RAAD VAN BEROEP prof. dr. J.W. Zwemmer, voorzitter mr. C.B. Bavinck, plv. voorzitter mr. R. Marchal, griffier NOB-leden mr. I. Damsté mr. H. Koller mr. M.V. Lambooij Externe leden mr. C.B. Bavinck prof. dr. A.O. Lubbers 10 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

11 COMMISSIES Commissie van Beoordeling mw. mr. M. de Best, voorzitter mr. J.A.R. van Eijsden mr. L.M. Geerse mr. W.J.D. Gohres mr. P.E. Halprin mr. T.L.R. van der Kooi mr. J.A. Mook mr. M.C. Schrauwen mr. J.C. Verschuur mr. S.E. Faber drs. M.J.A.M. van Gijlswijk prof. dr. E.J.W. Heithuis mr. J.B.W. van Hooij mw. prof. dr. S.J.C. Hemels prof. dr. P. Kavelaars prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok drs. C. Overduin mr. M.H.C. Ruijschop mr. E.B. van der Stok mr. R.H. de Vries SECTIES Sectie Bedrijfsfiscalisten mr. M.J. van Iersel, voorzitter mw. mr. F.E. Beijdorff mr. M.I. Friedman mr. D.G. van Hilten mr. A.A.H. Hogeveen mr. J.R. van der Linden mr. J.A.P. Rijnen mr. E.H. Poot, secretaris mw. mr. A. Piksen, secretaris Commissie Permanente Educatie prof. dr. F. Sonneveldt, voorzitter mr. H.C. van den Berg prof. dr. R.P.C. Cornelisse mr. C.G. Dijkstra mw. mr. H.A. Elbert prof. dr. R.M. Freudenthal mr. W.J.D. Gohres mr. P.E. Halprin mw. mr. A. de Jong dhr. B. Jonker MSc mr. M.J.T. Kuyt mr. G.M.C.M. Staats mr. P. van der Straaten mw. mr. A. Piksen, secretaris Commissie Beroepszaken mr. W.J.D. Gohres, voorzitter mr. D.G. Barmentlo mr. F.G. Barnard mr. O. Brands drs. W.P.G. Kurvers mr. P.A.Th. van Oppen mr. P.J.M. Perquin mr. C.J.F. Warner mw. mr. E. Schouten, secretaris Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik, voorzitter mw. mr. M.C. Sturm, secretaris wetgeving mw. mr. B.E.M. den Boer, secretaris wetsuitvoering prof. mr. J.W. Bellingwout Commissie Internationale Fiscale Zaken mr. B.R. Zoetmulder, voorzitter prof. mr. J.W. Bellingwout mw. S. Dikmans mr. S.E. Faber drs. P.H.M. Flipsen mr. J.H. Huidink mr. drs. J.H.D. Klink mr. E.F.J. Marcus van Gunsteren mr. A. Nolten drs. T.J. Noordermeer mr. F. Stroeve mw. mr. M.E. Lukkien, secretaris Medior Orde van Belastingadviseurs mr. drs. J.C. Ku, voorzitter mr. R.F. Rietberg mr. J.J.A. Verhoeven mr. drs. W.J.G. Van Veen Jaarcongrescommissie prof. dr. S.J.C. Hemels, voorzitter mr. M.V. Lambooij mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx mr. J.V. van Noorle Jansen Sectie estate planning prof. dr. F. Sonneveldt, voorzitter mr. J.M. Bom mw. drs. N.M.P. Govers-de Louw mw. mr. N. Idsinga mr. R.L.M.C. Janssen mw. mr. T.N. Peters van Neijenhof mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth- Lhoëst mw. F.M. Richelle LLM, secretaris Sectie Formeel Belastingrecht mr. D.G. Barmentlo, voorzitter mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg mr. J.A.R. van Eijsden mr. M. Hendriks mr. F.R. Herreveld mw. mr. W.E. Nent mr. M. Sanders mr. drs. R. van Scharrenburg mr. drs. R.W.J. van der Struijk mr. M. Arichi, secretaris Sectie Europees Fiscaal Recht drs. B.J. Kiekebeld, voorzitter drs. H.C. Brouwer prof. mr. F.A. Engelen mr. N. de Haan prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk drs. R.A. van der Jagt J.J.A.M. Korving LL.M mr. D.E. van Sprundel prof. dr. D.M. Weber mr. D.S. Smit, secretaris jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 11

12 Sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen mr. A.A.W. Langevoord, voorzitter mr. M.L. Kawka mr. A.L. Mertens mr. H.M.M. Prinsen mr. J.B. Rietveld mr. J.J.F. Stormmesand mr. R.H.R. Vliese dr. F.M. Werger mw. mr. J.W.H. Nietveld, secretaris Sectie Omzetbelastingspecialisten prof. dr. H.W.M. van Kesteren, voorzitter mr. J.M. Benard mr. H. Hop mr. dr. G.J. van Norden mw. mr. T.G. Perié mr. W.L.C.M. Rupert mr. T.H. Scheer mr. P.J.B.G. Schrijver mr. dr. W. de Wit mr. J. Sanders, secretaris Sectie Tax Assurance mr. E.M.E. van der Enden, voorzitter mw. mr. F.E. Beijdorff mr. J. van der Kemp mr. S. Kloosterhof drs. I. Lacroix mr. Th. Ostermann mr. M. Rabenort mw. drs. M.A.Th. Turkenburg E. van der Stroom MSc, secretaris Sectie Transfer Pricing mr. M.J.M. Heijenrath, voorzitter mr. M. van der Breggen mr. J.K.H. van Dam drs. J.A. Dijkman drs. P.H.M. Flipsen mr. S.M. Haringman mr. D.G. van Hilten mr. L.P. van den Kommer mr. H.D. Oosterhoff mr. R.A.M. Sinx OVERIGE GREMIA Kerngroep Nederland Investeringsland mr. M.L.A. van Rij, voorzitter mr. E.J.A. Bartman prof. mr. J.W. Bellingwout prof. mr. T. Bender mr. S.D. Brunner mr. S.E. Faber mr. W.J.D. Gohres mr. M.A. de Kleer drs. A.C. van der Linde mr. W.A. Paardekooper mr. drs. S.A.W.J. Strik mr. B.R. Zoetmulder Werkgroep Handhavingsstrategie mr. M.L.A. van Rij, voorzitter mr. D.G. Barmentlo mw. mr. L.D.L. Bles-Temme mr. J.A.R. van Eijsden mr. E.M.E. van der Enden mr. W.J.D. Gohres mr. M.J. van Iersel mr. M.A. de Kleer mr. S. Kloosterhof mr. J.G. Kuiper mw. mr. E. Schouten, secretaris Klankbordgroep bedrijfsfiscalisten mr. M.J. van Iersel, voorzitter mr. M. Buckers mw. mr. A.M. Deijs mr. M.I. Friedman mr. J. Genee mr. D.G. van Hilten mr. J.R. van der Linden mw. mr. E.F.J. Marcus van Gunsteren drs. M. Melzer drs. W.H. Peters mw. mr. F. van der Pijl-Nouwen drs. R.M.L. van den Reek mr. G.R.W.H. Tutein Nolthenius Klankbordgroep kantoren met minder dan 10 leden mw. mr. L.D.L. Bles-Temme, voorzitter mr. P.J.L. Asjes mr. H. Beeren mr. M.J. Brouwer mr. F. van der Deijl mw. mr. H.A. Elbert drs. J.M.M. Hazewinkel mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk mr. G.J. Kluvers mr. R.A. Nipius mr. K.A.M. Stoffels mr. E.P.J. Wasch mr. P. Willemsen DE JONGE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS (JOB) Bestuur J. Grabarz LLM, voorzitter mw. M.L.E. Kamp Msc, penningmeester mr. J.J.M. Claessen mw. L. Koot LLM mr. G.J. van der Linden mw. mr. S.C. Ruedisulj mr. S.P.M.M. Vijverberg Commissie Vaktechniek mw. L. Koot LLM, voorzitter mw. M.N.R. van Bijlevelt LLM mw. mr. P.C. van den Brink mw. M.F.J.H. van Buren LLM mr. M. Mulder mw. D.M. Oudshoorn MSc mr. D.G.W. Schäfer Y.A. Schuerman LLM L.E. Verkoijen LLM mw. S.J.H. Wijnen LLM MSc mw. M. Witjes LLM Activiteitencommissie mr. S.P.M.M. Vijverberg, voorzitter mr. S. Floris mw. mr. C.P.M. Foesenek mw. L.E. ter Haar LLM G.B. van Houselt MSc mw. M.E. de Kok MSc mr. R.G. Rijnja mw. mr. Y. van der Veen, secretaris 12 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

13 VERTEGENWOORDIGINGEN Becon-overleg mr. M.A. de Kleer dr. F.M. Werger Confédération Fiscale Européenne (CFE) mr. H. Koller, lid van de Executive Board van de CFE, treasurer mr. D.G. Barmentlo, lid van de Executive Board van de CFE en voorzitter Professional Affairs Committee mr. W.J.D. Gohres, General Assembly en Professional Affairs Committee mr. F.H.J. Sobels, General Assembly mr. D.A. Hofland, Fiscal Committee, direct taxes mw. mr. T.G. Perié, Fiscal Committee, indirect taxes Platform for Tax Good Governance, Agressive Tax Planning and Double Taxation prof. mr. T. Bender mw. mr. C. Zegers, plv Standard Business Reporting (SBR) drs. M.A.Th. Turkenburg, SBR Beraad mr. S. Nijessen, SBR platform, expertgroepen EG Gegevens en EG Processen & Techniek mr. R.P. Houweling, Koepeloverleg drs. J. Jansen, Koepeloverleg mw. mr. E. Schouten, expertgroep EG Marcom Redactie magazine Orde mr. J.V. van Noorle Jansen, voorzitter mr. B. Bergink mr. M.H.P. Bilars mr. J.J.M. Claessen drs. J.M.M. Hazewinkel mr. L.P. van den Kommer mw. mr. M. Kopinsky BUREAU NOB directeur mr. F.H.J. Sobels hoofd operationele zaken Angelique van Streepen-van Woerden directiesecretaresse Juanita Cardalda assistent hoofd operationele zaken Nalan Baykal secretaris Commissie Beroepszaken mr. Ellen Schouten secretaris Commissie van Beoordeling/secretaris Commissie Permanente Educatie/juridisch beleidsmedewerker/secretaris Commissie van Beoordeling mr. Alexandra Piksen juridisch secretaresse Gwen Labots secretaresse juridische afdeling/ledenadministratie Julia Dondokha secretaresse juridische afdeling/ledenadministratie Evelien Laan administrateur Maurice Kramer financieel medewerker Simone de Laat-van Breemen functioneel beheerder drs. Catelijne van Melle evenementencoördinator Sandra Schouten office manager Sandra Wolff medewerker secretariaat Esmee Voskuilen de Muiderpoort Sarphatistraat 500, 1018 AV Amsterdam Postbus 2977, 1000 CZ Amsterdam Telefoon Telefax e mail Voorzitters/directeurenoverleg mr. M.L.A. van Rij mr. F.H.J. Sobels Participanten: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Nederlandse Orde van Advocaten de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 13

14 Cijfers NOB LEDENTAL DATUM TOTAAL AANWAS AFNAME SALDO DATUM TOTAAL AANWAS AFNAME SALDO Gewone leden Aspirant leden 902 Bedrijfsfiscalisten Buitengewone leden 118 Totaal Het gaat hier om bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn. VERDELING MANNEN EN VROUWEN Per 1 januari 2015 MANNEN VROUWEN TOTAAL Gewoon lid Aspirant-lid Bedrijfsfiscalist Buitengewoon lid GEWONE NOB-LEDEN NAAR LEEFTIJD Per 1 januari 2015 < >65 TOTAAL Gewoon lid Totaal de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

15 NOB-LEDEN PER KANTOOR (=>10) Per 1 januari 2015 GEWOON ASPIRANT TOTAAL PwC Deloitte Belastingadviseurs B.V EY Meijburg & Co BDO Belastingadviseurs Loyens & Loeff N.V Mazars Baker Tilly Berk Accon AVM Adviseurs & Accountants Baker & McKenzie Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V MTH Belastingadviseurs B.V RSM Niehe Lancée Kooij Witlox Van den Boomen Belastingadviseurs B.V Koenen en Co Belastingadviseurs Pereira BV PKF Wallast KroeseWevers HVK Stevens Belastingadvies Wesselman Accountants Belastingadviseurs HLB Van Daal & Partners N.V Taxperience N.V RSM Wehrens Mennen De Vries Belastingadviseurs NV CROP belastingadviseurs Baat accountants & adviseurs Londen & Van Holland Belastingadviseurs Taxand Nederlands B.V Visser & Visser Belastingadviseurs B.V Atlas Fiscalisten N.V Sajet Telting & Partners B.V De Brauw Blackstone Westbroek DLA Piper Nederland N.V Crowe Horwath JAN Accountants & Belastingadviseurs Luminous Tax Matters N.V Quantera Global B.V TEKZ Belastingadviseurs B.V Overige kantoren Bedrijfsfiscalisten 658 Buitengewone leden 118 Totaal jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 15

16 NOB-LEDEN PER PLAATS (=>10) Per 1 januari 2015 GEWOON ASPIRANT BEDRIJFS- TOTAAL LID LID FISC. 1 Amsterdam Rotterdam Amstelveen Den Haag Eindhoven Utrecht Breda Arnhem Maastricht Den Bosch Zwolle Groningen Schiphol Capelle aan den IJssel Enschede Alkmaar Amersfoort Haarlem Waalre Hoofddorp Tilburg Venlo Alphen aan den Rijn Leiden Gouda Nijmegen Helmond Rosmalen Almere Leeuwarden Zeist Doetinchem Roermond Bussum Delft Dordrecht Oosterbeek Rijswijk Roosendaal Hilversum Weert Diemen Apeldoorn Heerlen Hoevelaken Huizen Sittard Waalwijk de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

17 NOB-LEDEN PER PLAATS (=>10) (Vervolg) GEWOON ASPIRANT BEDRIJFS- TOTAAL LID LID FISC. 1 Assen Barendrecht Veenendaal Wognum overige plaatsen 520 buitengewone leden 118 subtotaal Bedrijfsfiscalisten overige plaatsen 187 Totaal Bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn RAAD VAN TUCHT 2014 Inkomst nieuwe klachten in Aantal klachten ingetrokken in Aantal klachten ingetrokken in 2014 na bemiddeling waarvan 1 klacht ingediend in Aantal klachten ingetrokken in 2014 na mediation: 1 Aantal klachten ingetrokken in 2014 zonder bemiddeling/mediation Aantal uitspraken in (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten, met maatregel 4 (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten, zonder maatregel 0 aantal ongegrond verklaarde klachten 8 aantal niet-ontvankelijk verklaarde klachten 2 1 waarvan 9 uitspraken van een klacht ingediend in 2013 RAAD VAN BEROEP 2014 Inkomst nieuwe beroepen 2 Aantal ingetrokken beroepen Aantal uitspraken 1 Aantal verworpen beroepen 0 Aantal kennelijk ongegrond verklaarde klachten (bij voorzittersbeschikking) 1 jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 17

18 Publicaties NOB NOB/LOF-SCRIPTIEPRIJS Transfer Pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband Auteur: de heer V.L. Meijerman MSc NOB/LOF serie nr. 23, Deventer, Kluwer 2014, ISBN ORDE 2014 Jaargang 2 nummer 1, Semi-Overheid nummer 2, Duurzaamheid nummer 3, Loonbelasting JOB Lezingen commissie Vaktechniek 2013 Den Haag, Sdu Uitgevers OVERIGE PUBLICATIES Jaarverslag NOB 2013 (digitaal) Lustrumboek Zestig gezichten van de Nederlandse fiscaliteit Wachtkamerflyer 18 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

19 Jaaroverzicht SOB De SOB biedt twee programma s aan: de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor de aspirantleden van de NOB en het Programma Permanente Educatie voor de gewone leden van de NOB. BEROEPSOPLEIDING BELASTINGADVISEURS Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar 2 keer bijeen. Programmacommissie Beroepsopleiding Belastingadviseurs De Programmacommissie (PC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding. Alle evaluaties van de cursussen worden in de commissie besproken; daarnaast fungeert de PC als denktank. Bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op een evenredige vertegenwoordiging uit de kantoren. Cijfers Het aantal aspirant-leden van de NOB steeg licht van 898 en naar 902 (per 1 januari 2015). De opleiding is in 2014 door 228 cursisten afgerond. In het verslagjaar was het mogelijk om 41 verschillende vakken te volgen en 5 specialistentrajecten. Het totaal aantal cursussen voor aspirant-leden bedroeg 186 met in totaal deelnemers. Alle cursussen worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn een belangrijk middel om de kwaliteit te beoordelen en waar nodig te verbeteren. In dit verslagjaar werd een aantal docentenvergaderingen georganiseerd. De gemiddelde totaalscore in de evaluaties was 7,8. Kwaliteit De kwaliteit van de inzet van de cursisten wordt gemeten aan de hand van de verplichte voorbereidingsopdrachten en de participatie in de cursus. De docenten waren in het algemeen tevreden over de prestaties en inzet van de cursisten. Een beperkt aantal cursisten werd afgewezen. WIJZIGINGEN BEROEPSOPLEIDING BELASTINGADVISEURS Nieuwe cursussen Douane voor specialisten Voor zowel adviseurs die puur als douanespecialist actief zijn als btw-adviseurs die zich (mede) met douanezaken bezighouden is een cursus douanespecialisten in het programma opgenomen. De cursus bestaat uit zes capita, verdeeld over drie cursusdagen: accijnzen en BTW in relatie tot Douane (2014) export controls en formeel douanerecht (2015) control framework ( In Control ) en douanewaarde in relatie tot TP (2016) Renteaftrek VPB Deze cursus wordt aangeboden in het keuzeprogramma van de Beroepsopleiding. De cursus duurt twee dagen. Op dag 1 worden de onderdelen systematiek fraus legis, artikel 10a en 15ad behandeld. Op dag 2 komen de onderdelen 13l en samenloop 13l met andere renteaftrekbeperkingen, reorganisaties en fiscale eenheid aan bod. Omzetbelasting voor specialisten: Formeelrechtelijke aspecten van de OB Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. Het doel van dit cursusonderdeel is om buiten de lijnen van de wet op de omzetbelasting zelf te kijken naar diverse andere jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 19

20 aspecten waar een omzetbelastingspecialist mee te maken kan krijgen. Er wordt aandacht besteed aan het fiscale boeterecht, de formeelrechtelijke aspecten van een naheffingsaanslag en aan de status van een suppletie. Daarnaast wordt besproken welke maatregelen genomen kunnen worden indien de Belastingdienst te traag reageert op een bezwaar of een verzoek. Tot slot worden enkele invorderingsaspecten, zoals melding betalingsonmacht en verrekening besproken. Omzetbelasting voor specialisten: Misbruik en fraude Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. In geval van misbruik of fraude is geen beroep mogelijk op EU recht. In dit onderdeel wordt ingegaan op de betekenis van dit algemene beginsel van EU recht voor de btwpraktijk. Allereerst wordt ingegaan op misbruik zoals omschreven door het HvJ en gehanteerd door Nederlandse rechters. Daarnaast wordt aandacht besteed aan btw-fraude en dan met name carrouselfraude. Waar bestaat een dergelijke fraude uit? Wat kunnen de gevolgen voor ondernemers zijn die hier ongewild bij zijn betrokken? Praktisch Comptabele Toepassingen 1 voor Omzetbelastingspecialisten Deze cursus is uitgebreid van twee naar drie dagdelen. In de ochtend en middag wordt aandacht besteed aan de btw in de jaarrekening, journaalposten in het kader van de btw, rondrekening btw, inrichting van processen in relatie tot automatisering, ERPsystemen, Tax Engines en Auditfiles. In het derde dagdeel wordt aandacht besteed aan de controleaanpak van de Belastingdienst op hoofdlijnen, de interne beheersingsorganisatie, monitoring en Horizontaal Toezicht. Programma Geïnteresseerden kunnen het uitgebreide cursusprogramma vinden op de website (www.nob.net). Omzetbelasting voor specialisten: Europeesrechtelijke beginselen van de OB Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. In de cursus staat centraal de inwerking van het Unierecht op de btw. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het primaire Unierecht (het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU) invloed heeft op de heffing van btw door de lidstaten. Tevens komt aan de orde de verhouding tussen dit primaire recht en het secundaire recht (de btw richtlijn). Een belangrijk deel van de cursus betreft tenslotte de toepassing van Unierechtelijke beginselen als neutraliteit en evenredigheid in de btw zoals ontwikkeld in de rechtspraak van het HvJEU. Gewijzigde cursussen Schriftelijk Rapporteren Uit de evaluaties bleek dat de cursisten de cursusdag te lang vonden. Na overleg met het trainingsbureau is besloten de cursus van drie naar twee dagdelen terug te brengen. Ook is er een co-docent (NOBlid) aanwezig. Deze docent belicht het belang van klantgerichte correspondentie en een goed opgebouwde argumentatie vanuit de praktijk. 20 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2013 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2013 waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Voorwoord Op internet en in pdf Het gecombineerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Jaarverslag 2015. DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2015 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Van de voorzitter In 2015 werd nog duidelijker zichtbaar wat zich

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Reglement benoemingen voor bestuur en overlegorganen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Stichting Opleiding Belastingadviseurs zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Jaarverslag 2010. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2010 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2010 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

JAARVERSLAG 2012 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2012 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2012 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs waarin opgenomen het jaarverslag van

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud).

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud). INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch Instituut BV van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS. waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Jaarverslag 2016 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS. waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2016 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Van de voorzitter In 2016 was de NOB duidelijk zichtbaar voor

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

Jaarverslag 2009. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2009 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs Jaarverslag 2009 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin

Nadere informatie

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur

PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht. Positie van de (accountant als) belastingadviseur PE-Week: Capita selecta formeel belastingrecht Positie van de (accountant als) belastingadviseur Details Cursusduur 2 dagen Datum en locatie 8, 9 november 2017 - Willemstad Tijd 10:00-18:00, 10:00-18:00

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

JAARVERSLAG 2007. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 007 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs INHOUD JAARVERSLAG NOB 7 VAN DE VOORZITTER 8 DE NOB-AGENDA VAN

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

JAARVERSLAG 2008. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2008 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2008 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Vastgoed Fiscaal. Postacademische MasterCourse.

Vastgoed Fiscaal. Postacademische MasterCourse. Postacademische MasterCourse Vastgoed Fiscaal www.feibv.nl/mastercourse-vastgoedfiscaal deel uitmakend van: Fiscaal Inzicht in vastgoed De hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige

Nadere informatie

Verslag Ronde tafel conferentie

Verslag Ronde tafel conferentie THE NETHERLANDS BRITISH CHAMBER OF COMMERCE Verslag Ronde tafel conferentie Met betrekking tot het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat Amsterdam, 3 September 2015 Georganiseerd in samenwerking met: Burson

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2015/2016

Post-Master Indirecte Belastingen 2015/2016 Post-Master Indirecte Belastingen 2015/2016 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INTRODUCTIE 5 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES 6 POST-MASTER INDIRECTE

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2017 organiseert Loyens & Loeff voor de negende keer de

Nadere informatie

Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Belastingrecht voor niet-fiscalisten Schriftelijke cursus in 8 delen Start wanneer u wilt Belastingrecht voor niet-fiscalisten n bij Schriftelijke cursus in 8 delen met praktijkbijeenkomst Startdatum 16 april 2010 Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht

Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht Master Rechtsgeleerdheid, Specialisatie Fiscaal recht I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar. Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2015 organiseert Loyens & Loeff voor de zevende keer de

Nadere informatie

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law

Welkom. aan de Universiteit Maastricht. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/ Faculty of Law Welkom aan de Universiteit Maastricht Master Open Dag 8 oktober 2016 Master Fiscaal recht Specialisatie Directe Belastingen Specialisatie Indirecte Belastingen Mr.Dr. M.J.G.A.M. Weerepas Waarom Fiscaal

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER NOAB EDUCATIEPROGRAMMA VOORJAAR 2016

INSCHRIJFFORMULIER NOAB EDUCATIEPROGRAMMA VOORJAAR 2016 1/7 EENDAAGSE EDUCATIEBIJEENKOMSTEN IB- en VpB actualiteiten - mr. Frank Onstwedder woensdag 9 maart 16:00-19:00 NH Hotel Geldrop woensdag 16 maart 16:00-19:00 Postillion Hotel Dordrecht maandag 21 maart

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2016 organiseert Loyens & Loeff voor de achtste keer de

Nadere informatie

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de verkoop van uw onderneming SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN Leergang Bedrijf Verkopen U heeft besloten uw bedrijf in de nabije toekomst te verkopen.

Nadere informatie

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Besluit / beleidsregel, 11-08-2004 Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Directoraat-Generaal Belastingdienst Team ondernemingen Besluit van 11 augustus

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2014/2015

Post-Master Indirecte Belastingen 2014/2015 Post-Master Indirecte Belastingen 2014/2015 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 5 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES 6 POST-MASTER INDIRECTE BELASTINGEN

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start direct Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor overheid

Nadere informatie

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de PE-verplichting

Veelgestelde vragen over de PE-verplichting Veelgestelde vragen over de PE-verplichting Ik ben gewoon NOB-lid. Wat is mijn PE-verplichting? Per jaar moet u ten minste twintig uur besteden aan permanente educatie. Daarvan moet u ten minste zestien

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer Inleiding hecht veel waarde

Nadere informatie

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts Intro Crowe Horwath Peak 7 maart 2017 Geert-Jan Krol en Xander Wamelink 2016 Crowe 2017 Crowe Horwath Horwath Peak Peak Wie is Crowe Horwath Peak Ondersteunt

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2013 organiseert Loyens & Loeff voor de vijfde keer de Tax Mastercourse voor

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Jaarverslag 2010 Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het secretariaat

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 1.1 Totaalwinst, transfer pricing mismatches en art. 10b Wet VPB 1969 1 1.2 Probleemstelling 3 1.2.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht

Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Fiscaal recht Master Fiscaal recht Vrije Universiteit Amsterdam - - M Fiscaal recht - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Fiscaal recht - 2016-2017 I Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten,

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

/~PMG. Meijburg ~t Co. Belastingadviseurs. AANGETEKEND Hoge Raad der Nederlanden t.a.v. de Belastingkamer Postbus 20303

/~PMG. Meijburg ~t Co. Belastingadviseurs. AANGETEKEND Hoge Raad der Nederlanden t.a.v. de Belastingkamer Postbus 20303 /~PMG Meijburg ~t Co Belastingadviseurs Postbus 74600 1070 DE Amsterdam Laan van Langerhuize 9 1186 DS Amstelveen Nederland Telefoon +31 (0)20656 1656 Fax +31 (0)20656 1100 www.meijburg.nl Direct Telefoon

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS Pagina 1 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS JAARVERSLAG 2012 Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag telefoonnummer : 070-3861697

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

werkenbijpwc.nl Of weet jij een betere plek voor het echte werk?

werkenbijpwc.nl Of weet jij een betere plek voor het echte werk? werkenbijpwc.nl Of weet jij een betere plek voor het echte werk? Wij begrijpen dat sommige van je talenten een ander podium vragen. Startende accountants en belastingadviseurs Als startend accountant

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 7 september 2015

No.W /III 's-gravenhage, 7 september 2015 ... No.W06.15.0279/III 's-gravenhage, 7 september 2015 Bij Kabinetsmissive van 31 augustus 2015, no.2015001437, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep (aangesloten bij de kamer) +31(0) Reaal Schadeverzekeringen N.V.

Delta Lloyd Groep (aangesloten bij de kamer) +31(0) Reaal Schadeverzekeringen N.V. Zoeken in register 2704/11 Dulos, Dhr. J.J. Delta Lloyd Groep Rijksweg-west 2 6842 BD ARNHEM Rijksweg-west 2 6842 BD ARNHEM jos_dulos@deltalloyd.nl +31(0)26 4009186 3023/16 Makkus, Mevr. M. Reaal Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding De dynamiek in pensioenland is de laatste jaren ongekend groot. Denk daarbij aan ontwikkelingen als vereenvoudiging van het belastingstelsel,

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 POST-MASTER INTERNATIONAAL & EUROPEES BELASTINGRECHT 2016 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 SEPTEMBER T/M NOVEMBER IEDERE DINSDAGMIDDAG EN -AVOND 1 POST-MASTER INDIRECTE BELASTINGEN Fiscale professionals

Nadere informatie

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te Haarlem (nr. AWB 05/6797) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. LJN: BO3637, Hoge Raad, 09/00760 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-04-2011 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Omzetbelasting; art. 5, lid 3, en art. 13, B, aanhef en

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Btw-heffing overheid en non-profit

Btw-heffing overheid en non-profit Unieke update 9 modules online college www.futd.nl/btwheffing Geheel actueel! Btw-heffing overheid en non-profit Tsjonge, wat hebben wij in het verleden veel geld weggegooid... Grijp uw maximaal btw-voordeel:

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2696 Vragen van het lid

Nadere informatie

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken.

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. De Raad van Bestuur van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten verleent beperkte bevoegdheid, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen overeenkomstig

Nadere informatie