Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 DE NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS JAARVERSLAG 2014 waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

2 Voorwoord OP INTERNET EN IN PDF Voor de tweede maal verschijnt het gecombineerde jaarverslag van NOB en SOB in digitale vorm. De reacties op de eerste keer het vorig jaar gepubliceerde jaarverslag over 2013 waren zonder meer positief en hebben ons ervan overtuigd om op deze manier door te gaan. Digitale informatie is nu eenmaal makkelijker en sneller toegankelijk en maakt gericht zoeken mogelijk. Allemaal kenmerken die passen bij deze tijd. Ook dit jaarverslag bestaat weer uit twee onderdelen. Het eerste is een speciale website (www.nobjaarverslag.net) met daarop onder meer interviews (op film en in geschreven vorm), een interactieve NOB-jaaragenda 2014, organisatiegegevens en cijfers/kengetallen. Tweede onderdeel is deze pdf, met daarin de jaaragenda, organisatiegegevens en cijfers/kengetallen. De pdf is een uittreksel van het digitale jaarverslag en dus minder volledig; de website geeft het totaalbeeld van de NOB in Namens beide besturen dank ik alle leden die zich in 2014 op welke manier dan ook voor de NOB en de SOB hebben ingezet. We hebben uw bijdrage weer zeer gewaardeerd. U vindt ons jaarverslag ook online op Marnix van Rij voorzitter NOB

3 Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG NOB 4 Agenda 10 Organisatie 14 Cijfers NOB 18 Publicaties JAARVERSLAG SOB 19 Jaaroverzicht 21 Cijfers SOB 23 Organisatie

4 Agenda NOB JANUARI 1 Ingangsdatum PE-verplichting. Alle NOB-leden (de buitengewone uitgezonderd) moeten ten minste twintig uren per jaar aan PE besteden. 9 Zesde Amsterdamse Fiscalistenborrel in de Muiderpoort te Amsterdam. 13 Mede op initiatief van drs. R.A. (Robert) van der Jagt wordt in 2014 een gezaghebbende Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie ontwikkeld. De NOB vraagt de specialistensecties mee te werken aan het project, een unieke samenwerking tussen de fiscale adviespraktijk, de NOB, de Belastingdienst en fiscale uitgevers. 14 Commentaar op het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. 15 Mr. W.J.D. (Wim) Gohres en mr. D.G. (Dick) Barmentlo van de Commissie Beroepszaken (CBZ) hebben samen met Rudolf Reibel van de Confédération Fiscale Européenne (CFE) een (tweede) opinion statement geschreven over het voorstel (met amendementen) voor een vierde Europese anti-witwasrichtlijn. 15 PE-seminar EU-actualiteiten en het publieke tax debat. 22 Het Bureau Financieel Toezicht laat de NOB per brief weten de e-learningmodule WWFT - door de NOB ontwikkeld in samenspraak met de NBA - kwalitatief hoogwaardig te vinden. Een NOB-lid dat de gehele e-learningmodule heeft doorgenomen en de toets met succes heeft afgelegd, heeft naar het oordeel van het BFT voldaan aan de opleidingsverplichting bedoeld in artikel 35 van de WWFT. 22 Voor de derde keer vindt de studiedag De DGA en zijn BV plaats. 28 Medio januari brengt de werkgroep Handhavingsstrategie van de NOB een geactualiseerde versie uit van het discussiememo over horizontaal toezicht (HT) van april Een NOB-delegatie overlegt over de daarin gepresenteerde ervaringen met het ministerie van Financiën. 30 Lezing Medior Orde van Belastingadviseurs (MOB) Fiscale vraagstukken over de digitale economie. 30 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). 30 JOB-lezing Fiscale structurering bij fusies en overnames. 30 Aanvullend commentaar op het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve). 4 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

5 FEBRUARI 3 De Commissie IFZ organiseert voor de derde keer een bijeenkomst met het APA/ATR-team van de Belastingdienst. Vertegenwoordigers van het team geven uitleg over het APA/ATR-beleid en het nieuwe Verrekenprijzenbesluit van 14 november Lustrumdiner met (oud-)bestuursleden JOB. 20 JOB-lezing Aggressive tax planning. 20 Gesprek met Financiën en vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse financiële partijen over de implementatie van FATCA en de CRS. 3 Commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van de wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan PE-seminar Civiele en fiscale aspecten van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 6 JOB-Canal Cruise. 12 JOB-lezing Arresten lezen met de Hoge Raad. 12 De NOB organiseert, onder auspiciën van het Platform Belastingrechtspraak, het seminar Vragen staat vrij. 25 De Commissie Beroepszaken publiceert een nieuwe versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de WWFT voor belastingadviseurs en accountants. Deze Richtsnoeren worden geschreven in samenwerking met de NBA en het RB. 27 L. (Loes) Brilman MSc. wint de Albert Rädler Medal (een prijs van de Confédération Fiscale Européenne (CFE)) voor haar in 2013 voltooide masterscriptie Emigration and immigration of a business: impact of taxation on European and global mobility. 27 Gecombineerde borrel van de JOB, de Jonge Balie en de Jonge Kandidaat Notarissen. MAART 10 PE-seminar Het nieuwe Verrekenprijzenbesluit. 28 Verschijning Orde met als thema Semi- Overheid. 11 De Commissie Meldplicht vergadert over een mogelijke EU-sanctielijst voor het wegsluizen van gelden uit de Oekraïne, de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en de effectiviteit van de witwasbestrijding in Nederland. Deze commissie is ingesteld ingevolge de WWFT en bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het MvF, het OM, de FIOD, FIU-Nederland, toezichthouders en meldersgroepen. Gohres, Barmentlo en Ellen Schouten wonen de vergadering namens de NOB bij. 13 Studentenvoorlichting aan de VU Amsterdam. De NOB wordt vertegenwoordigd door J. (Kuba) Grabarz LLM. 18 PE-cursus Terbeschikkingstellingsregeling en Aanmerkelijk belang. APRIL 3 JOB-bowlingtoernooi. 4 Reactie naar de OECD op de Discussion draft regarding BEPS Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. 8 NOB-commentaar op Public Discussion draft BEPS Action Plan 1: Address the tax challenges of the digital economy. 8 Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij en mr. B.R. (Bartjan) Zoetmulder geven een interview aan Het Financieele Dagblad over de Nederlandse belangen in het BEPS-dossier. Het interview is door de OESO in het Frans en Engels vertaald. 9 Reactie op het conceptrapport van de OESO Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 5

6 9 Studentenvoorlichting aan de Universiteit van Amsterdam; de NOB wordt vertegenwoordigd door Kuba Grabarz. 10 BEPS-overleg op het ministerie van Financiën. De NOB wordt vertegenwoordigd door drs. S.D. (Stephen) Brunner, mr. S.E. (Sicco) Faber, Van Rij en Zoetmulder. Ook VNO-NCW en AmCham zijn aanwezig. 10 JOB-lezing Amerikaans belastingrecht, de valkuilen voor de Nederlandse adviseur. 11 Alle gewone leden die in Nederland werkzaam zijn -belastingadviseurs en bedrijfsfiscalistenontvangen een enquête over horizontaal toezicht. De NOB wil weten wat haar leden van horizontaal toezicht vinden en wat hun ervaringen zijn. Dit om haar leden goed te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met de Belastingdienst en andere stakeholders. 16 PE-cursus Loonheffingen internationaal. 17 JOB-lezing Actualiteiten Formeel Belastingrecht. 24 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). 24 PE-cursus Formeelrechtelijke aspecten van aangiftebelastingen. 15 JOB-lezing Uitdagingen van een bedrijfsfiscalist bij Shell. 15 Public Consultation van de OECD over de discussion draft Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Mr. G.J.W. (Godfried) Kinnegim vertegenwoordigt de NOB en krijgt spreektijd. 18 NOB-commentaar op het voorontwerp tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, waarvoor een internetconsultatie is geopend. 20 Van Rij en Jacques Borst voeren een gesprek met Berthold Leeftinck en Dirk Jan Sinke (EZ) over Nederland Investeringsland. 22 Lancering digitale jaarverslag 2013 op www. nobjaarverslag.net. 22 Lezing MOB Megatrends in global compliance. 26 Bijeenkomst over de werkkostenregeling georganiseerd door het ministerie van Financiën waar de voortgang van het dossier wordt besproken. Mr. J.J.F. (Jurgen) Stormmesand vertegenwoordigt de NOB. 27 PE-training Presteren onder druk. 29 Mr. drs. V. (Vinod) Kalloe, Van Rij en Zoetmulder bezoeken Noë van Hulst (Nederlands P.V. bij de OECD) om te praten over een betere aansluiting op het OESO-discours, met als doel beter (eerder, gerichter) te weten hoe de Nederlandse invloed op de OESO-discussie te optimaliseren. 30 Doorclick Fiscale Conferentie Loonheffingen. MEI 7 Studentenvoorlichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; de NOB wordt vertegenwoordigd door Kuba Grabarz. 28 Position paper NOB inzake wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. JUNI 3 Verschijning Orde met als thema Duurzaamheid. 4 Van Rij bezoekt staatssecretaris Wiebes. Van Rij brengt drie belangrijke beleidspunten van de NOB voor dit jaar onder de aandacht: Nederland Investeringsland, HT in het licht van de Brede Agenda voor de Belastingdienst en de kwaliteit en de kwantiteit van de fiscale wetgeving. 12 Commentaar op concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 5 JOB-lezing (Indirect) tax risico management in de praktijk. 6 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

7 10 Vervolgafspraak inzake BEPS op MinFin. De NOB wordt vertegenwoordigd door prof. mr. J.W. (Jaap) Bellingwout, mr. G.P. (Godfried) Schutz, Faber, Van Rij en Zoetmulder. 11 Algemene Ledenvergadering en lustrumcongres. Hoogtepunt van de middag is een talkshow met Matthijs van Nieuwkerk als zeer vakkundige gespreksleider; hij wordt bijgestaan door prof. dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels als tafeldame. 11 Van Rij reikt op het lustrumcongres het eerste exemplaar van het lustrumboek Zestig gezichten van de Nederlandse fiscaliteit uit aan mr. E.A. (Edwin) Visser (directeur directe belastingen en plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën) 13 Consultatie Concept Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Kantoren met minder dan tien NOB-leden. Doel is goed zicht te krijgen op de manier waarop deze kantoren hun werk doen en hun problemen oplossen en ze een platform te bieden om ervaringen uit te wisselen. 19/20 Voor de eerste keer vindt de Summer School voor bedrijfsfiscalisten plaats. 20 De NOB stuurt een brief over de knelpunten in HT aan het ministerie van Financiën. Directe aanleiding was de aangekondigde effectmeting van HT onder 350 ondernemingen. De NOB onderschrijft nut en noodzaak van een effectmeting, maar plaatst kanttekeningen bij de vorm en uitvoering waarvoor de Belastingdienst heeft gekozen. 23 Leden wordt gevraagd een lezersenquête over het verenigingsblad Orde in te vullen. De leden waarderen het blad met een 7,4. JULI 1 Commentaar op de Belastingregeling Nederland Curaçao. 24 De NOB geeft haar standpunt over het project De Toekomst van het Accountantsberoep. Bij een gezamenlijke bedrijfsuitoefening hebben de samenwerkende NOB-leden immers een direct belang bij een goed functionerende accountantssector. Verder streeft de NOB ernaar dat samenwerkende leden hun beroep kunnen uitoefenen zonder nodeloze belemmeringen. AUGUSTUS 4 Sobels ontvangt een Chinese delegatie uit Beijing in de Muiderpoort. De Chinezen zijn vooral geïnteresseerd hoe het beroep in Nederland georganiseerd is. 29 Van Rij en Sobels ontmoeten de nieuwe voorzitter van het Register Belastingadviseurs, mr. W.J.M. Vennix. SEPTEMBER 3 Vernieuwde website gaat live. Gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en kleurrijker dan de voorgaande versie en met een Persoonlijke Pagina voor alle gewone leden (de aspirant-leden hadden die al). 3 Lancering lespakket Rechtsvormen van ondernemingen dat ontwikkeld is voor de bovenbouw van VWO en HAVO. Het betreft een samenwerking tussen de Belastingdienst, de VECON (Vereniging van leraren in de economisch/ maatschappelijk vakken) en de NOB. Prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek is namens de NOB inhoudelijk bij dit project betrokken. 9 PE-seminar Horizontaal Toezicht. 26 JOB-wijnproeverij. 27 Bellingwout en Zoetmulder geven in een gesprek met de Algemene Rekenkamer (ARK) inhoudelijke input voor het onderzoek naar belastingvermijdingsstructuren in Nederland dat de ARK in opdracht van de Tweede Kamer verricht. 10 Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Bedrijfsfiscalisten. Doel is het creëren van een platform om buiten de sectie ook andere bedrijfsfiscalisten de kans te geven om feedback te bieden op het beleid van de NOB inzake Nederland Investeringsland en Horizontaal Toezicht. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 7

8 13/14 De Muiderpoort waar het bureau NOB is gevestigd - wordt opengesteld voor Open Monumentendag. 18 tm 20 De NOB en het Register Belastingadviseurs ontvangen in Amsterdam samen de afgevaardigden voor de annual meeting van de Confédération Fiscale Européenne (CFE). 19 Henk Koller wordt gekozen tot voorzitter van de CFE. Op 1 januari 2015 treedt hij aan. 7 De Commissie Beroepszaken publiceert de Notitie Samenwerking en Geheimhoudingsplicht. Zij heeft deze notitie geschreven naar aanleiding van de vraag van kantoren hoe de geheimhoudingsplicht van NOB-leden precies is geregeld ten opzichte van accountants met wie wordt samengewerkt. 7 PE-seminar Financial Services Companies. 9 PE-training Snel lezen. 22 In Het Financieele Dagblad verschijnt een interview met Van Rij en Gohres waarin zij wijzen op de verschillen tussen accountants en fiscalisten. 24 Lustrumdiner met (oud-)bestuursleden SOB. 24 PE-cursus Renteaftrek voor de VPB artikel 13l. 25 JOB-lezing Grensoverschrijdende omzetting. 26 NOB/LOF-congres te Maastricht. Prof. mr. G.T.K. Meussen (voorzitter jury) reikt de prijs uit aan mr. V.L. Meijerman MSc voor zijn winnende scriptie Transfer Pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband. 26 De Commissie Beroepszaken geeft commentaar op het consultatiedocument inzake de NBA Handreiking Praktijkvoorbeelden ViO. Het commentaar heeft hoofdzakelijk betrekking op de paragraaf over fiscale dienstverlening. 13 Commentaar op het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht van overheidsondernemingen. 17 De cursus Renteaftrek VPB wordt voor de eerste keer aangeboden in het keuzeprogramma van de Beroepsopleiding. 21 JOB-lezing Van fiscale due diligence tot SPA. 23 De NOB lanceert de wachtkamerflyer. De flyer geeft inzicht in wat een bij de NOB aangesloten belastingadviseur doet en is bedoeld voor (potentiële) cliënten. 28 Gohres neemt deel aan de vergadering van de Commissie Meldplicht en pleit daar onder meer voor toegang voor belastingadviseurs tot het ingevolge de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in te stellen UBO-register. 30 Borrel voor de leden in de regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe). OKTOBER 1 PE-seminar Digital Economy. 2 Voor de tweede keer vindt de PE-cursus Terbeschikkingstellingsregeling en Aanmerkelijk belang plaats. 6 Commentaar op het Belastingplan JOB-lezing EU-actualiteiten in de directe belastingen. 31 Commentaar op de Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan De sectie Omzetbelasting stuurt een brief aan het ministerie van Financiën met het verzoek om overleg over de interpretatie van het Skandiaarrest en over de gevolgen van het arrest voor de fiscale praktijk in Nederland. Dat overleg vindt plaats op 5 november. 31 Verschijning Orde met als thema Loonbelasting 8 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

9 NOVEMBER 6 JOB-lezing TESCM planning anno Zoetmulder wordt geïnterviewd door het NOBjournaal. Hij reageert op de berichtgeving over de belastingontwijking via Luxemburg (Luxleaks). 17 PE-seminar Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 19 PE-cursus Vaste inrichting of deelneming: een vergelijking. 6/7 38e Fiscale Conferentie. Het thema is Huwen en echtscheiden. 7 Brunner, Faber, en Van Rij brengen een bezoek aan Marlies de Ruiter (Head of the Tax Treaty, Transfer Pricing and Financial Transactions Division OECD). 7 De onderdelen Misbruik en fraude en Formeelrechtelijke aspecten van de OB worden voor het eerst aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten in de Beroepsopleiding. 11 Commentaar op Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). 11 PE-training Overtuigen en beïnvloeden. 13 MOB-lezing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 14 Van Rij, Barmentlo en mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden overleggen met Financiën/Belastingdienst en VNO-NCW over horizontaal toezicht. Besloten wordt tot een regulier overleg onder het voorzitterschap van het segment Grote Ondernemingen. Daarnaast neemt het Ministerie de taak op zich om met de belanghebbende organisaties te sonderen wat de gezamenlijke koers zal zijn voor de ontwikkeling van horizontaal toezicht (cooperative compliance) binnen OESO-verband. 14 Gohres houdt een voordracht getiteld De self regulated Dutch tax adviser in het kader van het Single Market Forum georganiseerd door de Europese Commissie in Berlijn Regulating professions effects and way forward. 20 JOB-bowlingtoernooi. 24 PE-seminar Buitenlandse btw-problematiek. 25/26 39e Fiscale conferentie. Het thema is Fiscale boetes. 27 Lustrumdiner (oud-)bestuursleden NOB. 28 Voor de tweede keer vindt de PE-cursus Loonheffingen internationaal plaats. DECEMBER 3 Commentaar op het Belastingplan 2015 verstuurd aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. 3 De cursus Europeesrechtelijke beginselen van de OB wordt voor het eerst aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten in de Beroepsopleiding. 4 JOB-debatfinale Winnaar is A.Q.C. (Dries) van Vuuren MSc. (EY). 4 Najaarsbijeenkomst sectie Bedrijfsfiscalisten met als thema Fiscale en arbeidsrechtelijke actualiteiten rondom arbeid en loon in NOB/NVAB-seminar Getuigenbewijs. 16 Lustrumgalaconcert in het Concertgebouw te Amsterdam. Prof. dr. F. (Frans) Sonneveldt speelt quatre-mains met gast Marsha Molenaar; op een prettig-luchtige manier presenteert hij de avond ook. Mr. dr. D.S. (Daniël) Smit treedt op als solist. Erelid mr. drs. S.A.W.J. (Simon) Strik speelt samen met zijn dochter Anne-Sophie. 14 De cursus Accijnzen en btw wordt voor de eerste keer aangeboden in de Beroepsopleiding. De cursus maakt onderdeel uit van het nieuwe traject voor douanespecialisten. jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 9

10 Organisatie NOB BESTUUR mr. M.L.A. van Rij, voorzitter portefeuille: Public Relations/communicatie Strategie mr. W.J.D. Gohres, secretaris portefeuille: CFE Commissie van Beoordeling Commissie Beroepszaken Tuchtrechtspraak mw. mr. L.D.L. Bles-Temme, penningmeester portefeuille: Bureau NOB Middelgrote en kleinere kantoren prof. mr. dr. P.G.H. Albert portefeuille: Overleg met studentenverenigingen Studentenvoorlichting mr. S.D. Brunner portefeuille: de Jonge Orde van Belastingadviseurs Medior Orde van Belastingadviseurs prof. dr. S.J.C. Hemels portefeuille: Jaarcongres mr. M.J. van Iersel portefeuille: Bedrijfsfiscalisten Contacten VNO-NCW mr. M.A. de Kleer portefeuille: Beconoverleg Belastingdienst VHMF-congres mr. J.V. van Noorle Jansen portefeuille: Orde/Orde.net Standard Business Reporting (SBR) prof. dr. F. Sonneveldt portefeuille: Stichting Opleiding Belastingadviseurs Commissie Permanente Educatie mr. B.R. Zoetmulder portefeuille: Commissie Internationale Fiscale Zaken RAAD VAN TUCHT mw. mr. M.Y.C. Poelmann, voorzitter mw. mr. L.F. Gerretsen-Visser, plv. voorzitter mw. mr. drs. M.M. Breij, griffier mr. drs. L.B. Smits, plv. griffier NOB-leden mr. G. Bout mr. W.A. Dijkstra mr. F.M.M. Duynstee drs. P.H.M. Flipsen drs. J.N.P. Grimbergen mr. J.J. Kluft MRE mr. W.R.M. Nan drs. T.J. Noordermeer RAAD VAN BEROEP prof. dr. J.W. Zwemmer, voorzitter mr. C.B. Bavinck, plv. voorzitter mr. R. Marchal, griffier NOB-leden mr. I. Damsté mr. H. Koller mr. M.V. Lambooij Externe leden mr. C.B. Bavinck prof. dr. A.O. Lubbers 10 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

11 COMMISSIES Commissie van Beoordeling mw. mr. M. de Best, voorzitter mr. J.A.R. van Eijsden mr. L.M. Geerse mr. W.J.D. Gohres mr. P.E. Halprin mr. T.L.R. van der Kooi mr. J.A. Mook mr. M.C. Schrauwen mr. J.C. Verschuur mr. S.E. Faber drs. M.J.A.M. van Gijlswijk prof. dr. E.J.W. Heithuis mr. J.B.W. van Hooij mw. prof. dr. S.J.C. Hemels prof. dr. P. Kavelaars prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok drs. C. Overduin mr. M.H.C. Ruijschop mr. E.B. van der Stok mr. R.H. de Vries SECTIES Sectie Bedrijfsfiscalisten mr. M.J. van Iersel, voorzitter mw. mr. F.E. Beijdorff mr. M.I. Friedman mr. D.G. van Hilten mr. A.A.H. Hogeveen mr. J.R. van der Linden mr. J.A.P. Rijnen mr. E.H. Poot, secretaris mw. mr. A. Piksen, secretaris Commissie Permanente Educatie prof. dr. F. Sonneveldt, voorzitter mr. H.C. van den Berg prof. dr. R.P.C. Cornelisse mr. C.G. Dijkstra mw. mr. H.A. Elbert prof. dr. R.M. Freudenthal mr. W.J.D. Gohres mr. P.E. Halprin mw. mr. A. de Jong dhr. B. Jonker MSc mr. M.J.T. Kuyt mr. G.M.C.M. Staats mr. P. van der Straaten mw. mr. A. Piksen, secretaris Commissie Beroepszaken mr. W.J.D. Gohres, voorzitter mr. D.G. Barmentlo mr. F.G. Barnard mr. O. Brands drs. W.P.G. Kurvers mr. P.A.Th. van Oppen mr. P.J.M. Perquin mr. C.J.F. Warner mw. mr. E. Schouten, secretaris Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik, voorzitter mw. mr. M.C. Sturm, secretaris wetgeving mw. mr. B.E.M. den Boer, secretaris wetsuitvoering prof. mr. J.W. Bellingwout Commissie Internationale Fiscale Zaken mr. B.R. Zoetmulder, voorzitter prof. mr. J.W. Bellingwout mw. S. Dikmans mr. S.E. Faber drs. P.H.M. Flipsen mr. J.H. Huidink mr. drs. J.H.D. Klink mr. E.F.J. Marcus van Gunsteren mr. A. Nolten drs. T.J. Noordermeer mr. F. Stroeve mw. mr. M.E. Lukkien, secretaris Medior Orde van Belastingadviseurs mr. drs. J.C. Ku, voorzitter mr. R.F. Rietberg mr. J.J.A. Verhoeven mr. drs. W.J.G. Van Veen Jaarcongrescommissie prof. dr. S.J.C. Hemels, voorzitter mr. M.V. Lambooij mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx mr. J.V. van Noorle Jansen Sectie estate planning prof. dr. F. Sonneveldt, voorzitter mr. J.M. Bom mw. drs. N.M.P. Govers-de Louw mw. mr. N. Idsinga mr. R.L.M.C. Janssen mw. mr. T.N. Peters van Neijenhof mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth- Lhoëst mw. F.M. Richelle LLM, secretaris Sectie Formeel Belastingrecht mr. D.G. Barmentlo, voorzitter mr. B.E.M. den Boer-Drinkenburg mr. J.A.R. van Eijsden mr. M. Hendriks mr. F.R. Herreveld mw. mr. W.E. Nent mr. M. Sanders mr. drs. R. van Scharrenburg mr. drs. R.W.J. van der Struijk mr. M. Arichi, secretaris Sectie Europees Fiscaal Recht drs. B.J. Kiekebeld, voorzitter drs. H.C. Brouwer prof. mr. F.A. Engelen mr. N. de Haan prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk drs. R.A. van der Jagt J.J.A.M. Korving LL.M mr. D.E. van Sprundel prof. dr. D.M. Weber mr. D.S. Smit, secretaris jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 11

12 Sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen mr. A.A.W. Langevoord, voorzitter mr. M.L. Kawka mr. A.L. Mertens mr. H.M.M. Prinsen mr. J.B. Rietveld mr. J.J.F. Stormmesand mr. R.H.R. Vliese dr. F.M. Werger mw. mr. J.W.H. Nietveld, secretaris Sectie Omzetbelastingspecialisten prof. dr. H.W.M. van Kesteren, voorzitter mr. J.M. Benard mr. H. Hop mr. dr. G.J. van Norden mw. mr. T.G. Perié mr. W.L.C.M. Rupert mr. T.H. Scheer mr. P.J.B.G. Schrijver mr. dr. W. de Wit mr. J. Sanders, secretaris Sectie Tax Assurance mr. E.M.E. van der Enden, voorzitter mw. mr. F.E. Beijdorff mr. J. van der Kemp mr. S. Kloosterhof drs. I. Lacroix mr. Th. Ostermann mr. M. Rabenort mw. drs. M.A.Th. Turkenburg E. van der Stroom MSc, secretaris Sectie Transfer Pricing mr. M.J.M. Heijenrath, voorzitter mr. M. van der Breggen mr. J.K.H. van Dam drs. J.A. Dijkman drs. P.H.M. Flipsen mr. S.M. Haringman mr. D.G. van Hilten mr. L.P. van den Kommer mr. H.D. Oosterhoff mr. R.A.M. Sinx OVERIGE GREMIA Kerngroep Nederland Investeringsland mr. M.L.A. van Rij, voorzitter mr. E.J.A. Bartman prof. mr. J.W. Bellingwout prof. mr. T. Bender mr. S.D. Brunner mr. S.E. Faber mr. W.J.D. Gohres mr. M.A. de Kleer drs. A.C. van der Linde mr. W.A. Paardekooper mr. drs. S.A.W.J. Strik mr. B.R. Zoetmulder Werkgroep Handhavingsstrategie mr. M.L.A. van Rij, voorzitter mr. D.G. Barmentlo mw. mr. L.D.L. Bles-Temme mr. J.A.R. van Eijsden mr. E.M.E. van der Enden mr. W.J.D. Gohres mr. M.J. van Iersel mr. M.A. de Kleer mr. S. Kloosterhof mr. J.G. Kuiper mw. mr. E. Schouten, secretaris Klankbordgroep bedrijfsfiscalisten mr. M.J. van Iersel, voorzitter mr. M. Buckers mw. mr. A.M. Deijs mr. M.I. Friedman mr. J. Genee mr. D.G. van Hilten mr. J.R. van der Linden mw. mr. E.F.J. Marcus van Gunsteren drs. M. Melzer drs. W.H. Peters mw. mr. F. van der Pijl-Nouwen drs. R.M.L. van den Reek mr. G.R.W.H. Tutein Nolthenius Klankbordgroep kantoren met minder dan 10 leden mw. mr. L.D.L. Bles-Temme, voorzitter mr. P.J.L. Asjes mr. H. Beeren mr. M.J. Brouwer mr. F. van der Deijl mw. mr. H.A. Elbert drs. J.M.M. Hazewinkel mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk mr. G.J. Kluvers mr. R.A. Nipius mr. K.A.M. Stoffels mr. E.P.J. Wasch mr. P. Willemsen DE JONGE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS (JOB) Bestuur J. Grabarz LLM, voorzitter mw. M.L.E. Kamp Msc, penningmeester mr. J.J.M. Claessen mw. L. Koot LLM mr. G.J. van der Linden mw. mr. S.C. Ruedisulj mr. S.P.M.M. Vijverberg Commissie Vaktechniek mw. L. Koot LLM, voorzitter mw. M.N.R. van Bijlevelt LLM mw. mr. P.C. van den Brink mw. M.F.J.H. van Buren LLM mr. M. Mulder mw. D.M. Oudshoorn MSc mr. D.G.W. Schäfer Y.A. Schuerman LLM L.E. Verkoijen LLM mw. S.J.H. Wijnen LLM MSc mw. M. Witjes LLM Activiteitencommissie mr. S.P.M.M. Vijverberg, voorzitter mr. S. Floris mw. mr. C.P.M. Foesenek mw. L.E. ter Haar LLM G.B. van Houselt MSc mw. M.E. de Kok MSc mr. R.G. Rijnja mw. mr. Y. van der Veen, secretaris 12 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

13 VERTEGENWOORDIGINGEN Becon-overleg mr. M.A. de Kleer dr. F.M. Werger Confédération Fiscale Européenne (CFE) mr. H. Koller, lid van de Executive Board van de CFE, treasurer mr. D.G. Barmentlo, lid van de Executive Board van de CFE en voorzitter Professional Affairs Committee mr. W.J.D. Gohres, General Assembly en Professional Affairs Committee mr. F.H.J. Sobels, General Assembly mr. D.A. Hofland, Fiscal Committee, direct taxes mw. mr. T.G. Perié, Fiscal Committee, indirect taxes Platform for Tax Good Governance, Agressive Tax Planning and Double Taxation prof. mr. T. Bender mw. mr. C. Zegers, plv Standard Business Reporting (SBR) drs. M.A.Th. Turkenburg, SBR Beraad mr. S. Nijessen, SBR platform, expertgroepen EG Gegevens en EG Processen & Techniek mr. R.P. Houweling, Koepeloverleg drs. J. Jansen, Koepeloverleg mw. mr. E. Schouten, expertgroep EG Marcom Redactie magazine Orde mr. J.V. van Noorle Jansen, voorzitter mr. B. Bergink mr. M.H.P. Bilars mr. J.J.M. Claessen drs. J.M.M. Hazewinkel mr. L.P. van den Kommer mw. mr. M. Kopinsky BUREAU NOB directeur mr. F.H.J. Sobels hoofd operationele zaken Angelique van Streepen-van Woerden directiesecretaresse Juanita Cardalda assistent hoofd operationele zaken Nalan Baykal secretaris Commissie Beroepszaken mr. Ellen Schouten secretaris Commissie van Beoordeling/secretaris Commissie Permanente Educatie/juridisch beleidsmedewerker/secretaris Commissie van Beoordeling mr. Alexandra Piksen juridisch secretaresse Gwen Labots secretaresse juridische afdeling/ledenadministratie Julia Dondokha secretaresse juridische afdeling/ledenadministratie Evelien Laan administrateur Maurice Kramer financieel medewerker Simone de Laat-van Breemen functioneel beheerder drs. Catelijne van Melle evenementencoördinator Sandra Schouten office manager Sandra Wolff medewerker secretariaat Esmee Voskuilen de Muiderpoort Sarphatistraat 500, 1018 AV Amsterdam Postbus 2977, 1000 CZ Amsterdam Telefoon Telefax e mail Voorzitters/directeurenoverleg mr. M.L.A. van Rij mr. F.H.J. Sobels Participanten: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Nederlandse Orde van Advocaten de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 13

14 Cijfers NOB LEDENTAL DATUM TOTAAL AANWAS AFNAME SALDO DATUM TOTAAL AANWAS AFNAME SALDO Gewone leden Aspirant leden 902 Bedrijfsfiscalisten Buitengewone leden 118 Totaal Het gaat hier om bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn. VERDELING MANNEN EN VROUWEN Per 1 januari 2015 MANNEN VROUWEN TOTAAL Gewoon lid Aspirant-lid Bedrijfsfiscalist Buitengewoon lid GEWONE NOB-LEDEN NAAR LEEFTIJD Per 1 januari 2015 < >65 TOTAAL Gewoon lid Totaal de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

15 NOB-LEDEN PER KANTOOR (=>10) Per 1 januari 2015 GEWOON ASPIRANT TOTAAL PwC Deloitte Belastingadviseurs B.V EY Meijburg & Co BDO Belastingadviseurs Loyens & Loeff N.V Mazars Baker Tilly Berk Accon AVM Adviseurs & Accountants Baker & McKenzie Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V MTH Belastingadviseurs B.V RSM Niehe Lancée Kooij Witlox Van den Boomen Belastingadviseurs B.V Koenen en Co Belastingadviseurs Pereira BV PKF Wallast KroeseWevers HVK Stevens Belastingadvies Wesselman Accountants Belastingadviseurs HLB Van Daal & Partners N.V Taxperience N.V RSM Wehrens Mennen De Vries Belastingadviseurs NV CROP belastingadviseurs Baat accountants & adviseurs Londen & Van Holland Belastingadviseurs Taxand Nederlands B.V Visser & Visser Belastingadviseurs B.V Atlas Fiscalisten N.V Sajet Telting & Partners B.V De Brauw Blackstone Westbroek DLA Piper Nederland N.V Crowe Horwath JAN Accountants & Belastingadviseurs Luminous Tax Matters N.V Quantera Global B.V TEKZ Belastingadviseurs B.V Overige kantoren Bedrijfsfiscalisten 658 Buitengewone leden 118 Totaal jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 15

16 NOB-LEDEN PER PLAATS (=>10) Per 1 januari 2015 GEWOON ASPIRANT BEDRIJFS- TOTAAL LID LID FISC. 1 Amsterdam Rotterdam Amstelveen Den Haag Eindhoven Utrecht Breda Arnhem Maastricht Den Bosch Zwolle Groningen Schiphol Capelle aan den IJssel Enschede Alkmaar Amersfoort Haarlem Waalre Hoofddorp Tilburg Venlo Alphen aan den Rijn Leiden Gouda Nijmegen Helmond Rosmalen Almere Leeuwarden Zeist Doetinchem Roermond Bussum Delft Dordrecht Oosterbeek Rijswijk Roosendaal Hilversum Weert Diemen Apeldoorn Heerlen Hoevelaken Huizen Sittard Waalwijk de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

17 NOB-LEDEN PER PLAATS (=>10) (Vervolg) GEWOON ASPIRANT BEDRIJFS- TOTAAL LID LID FISC. 1 Assen Barendrecht Veenendaal Wognum overige plaatsen 520 buitengewone leden 118 subtotaal Bedrijfsfiscalisten overige plaatsen 187 Totaal Bedrijfsfiscalisten die gewoon lid zijn RAAD VAN TUCHT 2014 Inkomst nieuwe klachten in Aantal klachten ingetrokken in Aantal klachten ingetrokken in 2014 na bemiddeling waarvan 1 klacht ingediend in Aantal klachten ingetrokken in 2014 na mediation: 1 Aantal klachten ingetrokken in 2014 zonder bemiddeling/mediation Aantal uitspraken in (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten, met maatregel 4 (gedeeltelijk) gegrond verklaarde klachten, zonder maatregel 0 aantal ongegrond verklaarde klachten 8 aantal niet-ontvankelijk verklaarde klachten 2 1 waarvan 9 uitspraken van een klacht ingediend in 2013 RAAD VAN BEROEP 2014 Inkomst nieuwe beroepen 2 Aantal ingetrokken beroepen Aantal uitspraken 1 Aantal verworpen beroepen 0 Aantal kennelijk ongegrond verklaarde klachten (bij voorzittersbeschikking) 1 jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 17

18 Publicaties NOB NOB/LOF-SCRIPTIEPRIJS Transfer Pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband Auteur: de heer V.L. Meijerman MSc NOB/LOF serie nr. 23, Deventer, Kluwer 2014, ISBN ORDE 2014 Jaargang 2 nummer 1, Semi-Overheid nummer 2, Duurzaamheid nummer 3, Loonbelasting JOB Lezingen commissie Vaktechniek 2013 Den Haag, Sdu Uitgevers OVERIGE PUBLICATIES Jaarverslag NOB 2013 (digitaal) Lustrumboek Zestig gezichten van de Nederlandse fiscaliteit Wachtkamerflyer 18 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

19 Jaaroverzicht SOB De SOB biedt twee programma s aan: de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor de aspirantleden van de NOB en het Programma Permanente Educatie voor de gewone leden van de NOB. BEROEPSOPLEIDING BELASTINGADVISEURS Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar 2 keer bijeen. Programmacommissie Beroepsopleiding Belastingadviseurs De Programmacommissie (PC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding. Alle evaluaties van de cursussen worden in de commissie besproken; daarnaast fungeert de PC als denktank. Bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op een evenredige vertegenwoordiging uit de kantoren. Cijfers Het aantal aspirant-leden van de NOB steeg licht van 898 en naar 902 (per 1 januari 2015). De opleiding is in 2014 door 228 cursisten afgerond. In het verslagjaar was het mogelijk om 41 verschillende vakken te volgen en 5 specialistentrajecten. Het totaal aantal cursussen voor aspirant-leden bedroeg 186 met in totaal deelnemers. Alle cursussen worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn een belangrijk middel om de kwaliteit te beoordelen en waar nodig te verbeteren. In dit verslagjaar werd een aantal docentenvergaderingen georganiseerd. De gemiddelde totaalscore in de evaluaties was 7,8. Kwaliteit De kwaliteit van de inzet van de cursisten wordt gemeten aan de hand van de verplichte voorbereidingsopdrachten en de participatie in de cursus. De docenten waren in het algemeen tevreden over de prestaties en inzet van de cursisten. Een beperkt aantal cursisten werd afgewezen. WIJZIGINGEN BEROEPSOPLEIDING BELASTINGADVISEURS Nieuwe cursussen Douane voor specialisten Voor zowel adviseurs die puur als douanespecialist actief zijn als btw-adviseurs die zich (mede) met douanezaken bezighouden is een cursus douanespecialisten in het programma opgenomen. De cursus bestaat uit zes capita, verdeeld over drie cursusdagen: accijnzen en BTW in relatie tot Douane (2014) export controls en formeel douanerecht (2015) control framework ( In Control ) en douanewaarde in relatie tot TP (2016) Renteaftrek VPB Deze cursus wordt aangeboden in het keuzeprogramma van de Beroepsopleiding. De cursus duurt twee dagen. Op dag 1 worden de onderdelen systematiek fraus legis, artikel 10a en 15ad behandeld. Op dag 2 komen de onderdelen 13l en samenloop 13l met andere renteaftrekbeperkingen, reorganisaties en fiscale eenheid aan bod. Omzetbelasting voor specialisten: Formeelrechtelijke aspecten van de OB Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. Het doel van dit cursusonderdeel is om buiten de lijnen van de wet op de omzetbelasting zelf te kijken naar diverse andere jaarverslag 2014 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 19

20 aspecten waar een omzetbelastingspecialist mee te maken kan krijgen. Er wordt aandacht besteed aan het fiscale boeterecht, de formeelrechtelijke aspecten van een naheffingsaanslag en aan de status van een suppletie. Daarnaast wordt besproken welke maatregelen genomen kunnen worden indien de Belastingdienst te traag reageert op een bezwaar of een verzoek. Tot slot worden enkele invorderingsaspecten, zoals melding betalingsonmacht en verrekening besproken. Omzetbelasting voor specialisten: Misbruik en fraude Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. In geval van misbruik of fraude is geen beroep mogelijk op EU recht. In dit onderdeel wordt ingegaan op de betekenis van dit algemene beginsel van EU recht voor de btwpraktijk. Allereerst wordt ingegaan op misbruik zoals omschreven door het HvJ en gehanteerd door Nederlandse rechters. Daarnaast wordt aandacht besteed aan btw-fraude en dan met name carrouselfraude. Waar bestaat een dergelijke fraude uit? Wat kunnen de gevolgen voor ondernemers zijn die hier ongewild bij zijn betrokken? Praktisch Comptabele Toepassingen 1 voor Omzetbelastingspecialisten Deze cursus is uitgebreid van twee naar drie dagdelen. In de ochtend en middag wordt aandacht besteed aan de btw in de jaarrekening, journaalposten in het kader van de btw, rondrekening btw, inrichting van processen in relatie tot automatisering, ERPsystemen, Tax Engines en Auditfiles. In het derde dagdeel wordt aandacht besteed aan de controleaanpak van de Belastingdienst op hoofdlijnen, de interne beheersingsorganisatie, monitoring en Horizontaal Toezicht. Programma Geïnteresseerden kunnen het uitgebreide cursusprogramma vinden op de website (www.nob.net). Omzetbelasting voor specialisten: Europeesrechtelijke beginselen van de OB Deze cursus wordt aangeboden in het traject voor de Omzetbelastingspecialisten. In de cursus staat centraal de inwerking van het Unierecht op de btw. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het primaire Unierecht (het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU) invloed heeft op de heffing van btw door de lidstaten. Tevens komt aan de orde de verhouding tussen dit primaire recht en het secundaire recht (de btw richtlijn). Een belangrijk deel van de cursus betreft tenslotte de toepassing van Unierechtelijke beginselen als neutraliteit en evenredigheid in de btw zoals ontwikkeld in de rechtspraak van het HvJEU. Gewijzigde cursussen Schriftelijk Rapporteren Uit de evaluaties bleek dat de cursisten de cursusdag te lang vonden. Na overleg met het trainingsbureau is besloten de cursus van drie naar twee dagdelen terug te brengen. Ook is er een co-docent (NOBlid) aanwezig. Deze docent belicht het belang van klantgerichte correspondentie en een goed opgebouwde argumentatie vanuit de praktijk. 20 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs jaarverslag 2014

JAARVERSLAG 2008. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs

JAARVERSLAG 2008. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2008 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin opgenomen het jaarverslag van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs JAARVERSLAG 2008 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Waarin

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014 Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INTRODUCTIE 5 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES 6 POST-MASTER

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing Certificering schuldhulpverlening:

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

ISBN 978-94-6167-163 9

ISBN 978-94-6167-163 9 Rijkersbundel Opstellen aangeboden aan Prof. dr. A.C. Rijkers ter gelegenheid van zijn afscheid op 27 september 2013 als hoogleraar aan Tilburg University ISBN 978-94-6167-163 9 Foto: Rijkers Rijkers Bundel

Nadere informatie

Opleidingen 2013 / 2014

Opleidingen 2013 / 2014 Opleidingen 2013 / 2014 = Actualiteitbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

Opleidingen 2014-2015

Opleidingen 2014-2015 Opleidingen 2014-2015 = Actualiteitenbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken ccountancynieuws 2-wekelijks onafhankelijk vakblad voor accountants 9 april 2010 / nr 7 Publieke sector wil accountant met politiek gevoel pag.12 AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16 Deponeer jaarrekening

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie