NIEUWSBRIEF LINDENBORG HERFST 2014 NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF LINDENBORG HERFST 2014 NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF LINDENBORG

2 Eerste klassen VOORAF Het schooljaar is begonnen. Aan de vooravond van de herfstvakantie krijgt u een kleine blik in de zaken die zich dagelijks en wekelijks afspelen in een school als de onze. Over sommige daarvan hoort u aan de eettafel, andere spelen zich buiten het blikveld af van uw kind(eren). In de loop van dit schooljaar ontvangt u nog drie keer een Nieuwsbrief: in de week voorafgaand aan de kerst-, de mei- en de zomervakantie. Uiteraard blijven we de nieuwspagina van de portal van de Lindenborg ook benutten voor tussentijdse weergave van nieuws en nuttigs. We hopen dat u ook die met regelmaat blijft bezoeken. Namens alle medewerkers van de Lindenborg wens ik u en uw gezin een plezierige herfstvakantie drs. I. Top Een hartelijk welkom aan alle ouders van onze nieuwe leerlingen De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is altijd een spannende; voor de leerlingen, maar ook voor de ouders. Een nieuwe (grote) school, lesroosters en huiswerk, weer even de jongste kinderen zijn in een school; het is wel even wennen samen We merken gelukkig dat de meeste eersteklassers hun draai al heel aardig beginnen te vinden. Hopelijk hebt ook u inmiddels een beeld gekregen van hoe we in de Lindenborg samen te werk gaan en wat u van ons kunt verwachten. De ouderinformatieavonden in september hebben daar, als het goed is, aan bijgedragen. Een andere start in leerjaar 1 De startweek van de eersteklassers was dit jaar anders van opzet dan voorheen. Na de eerste dag, waarin de roosters en de boeken werden opgehaald, volgden er vier dagen met een nieuw opgezet introductieprogramma. In de ochtend werd gewoon lesgegeven. De middagen echter waren gewijd aan de specifieke thema s. Het betrof rector Lindenborg

3 de volgende onderwerpen: Op dinsdag leerden de leerlingen werken met de (nieuwe)1blikagenda. Woensdagmiddag gingen de meeste klassen samen met hun mentor lunchen en daarna was er een project over social media. Het doel hiervan was het vergroten van het bewustzijn van de impact en het nut van sociale media. In alle klassen is er een groeps-what sapp gemaakt voor schoolzaken, waarin alle leerlingen met een smartphone zijn opgenomen. Ook is er besproken op welke wijze je kunt deelnemen aan deze groep. Op donderdag of vrijdag was er een toneelvoorstelling over pesten Onderhuids van de toneelgroep De Steeg. Na afloop voerden de leerlingen samen met een acteur en hun mentor een gesprek over pesten. De insteek is dat we een veilige omgeving voor alle leerlingen willen zijn. Iedere klas stelde in de weken daarna samen met de mentor leefregels op. Zie de foto voor een fraai uitgewerkt voorbeeld. Deze regels komen op een poster en iedere leerling ondertekent de gemaakte afspraken. Die afspraken zullen goed bewaard worden door de leerjaarcoördinator.

4 Combinatie-functionarissen Sport- en Cultuurstimulering In de Lindenborg zijn, met financiële ondersteuning van de gemeente Leek, zogeheten combinatie-functionarissen aan het werk. Dit zijn medewerkers van de school, die met gebruikmaking van subsidiegelden op de beide terreinen (sport en cultuur) voor leerlingen extra uitdagingen en (buitenschoolse) ervaringen op het terrein van sport en cultuur organiseren. Zo hebben in de weken van 22 september tot 3 oktober alle brugklassen tweemaal een clinic voor korfbal gehad op het kunstgrasveld van KC Rodenburg. Deze clinics werden verzorgd door mensen van korfbalverenigingen uit onze omgeving. Dit jaar gebeurde dat door Anja Top van KC Sparta en door Anne Wiersma en Marco Popma van KC Rodenburg. Na het succes dat de nieuw opgerichte toneelvereniging van de Lindenborg vorig jaar beleefde, wordt dit jaar het cultuuraanbod in onze school verder uitgebreid. Op 19 september is, onder leiding van Ieke Mooij (onze combinatie-functionaris Cultuur) een groep leerlingen aan de slag gegaan met theatersport. Ze werken toe naar een theatersportvoorstelling, zeg maar: een wedstrijdje improviseren. Twee teams dagen elkaar uit tot het spelen van een scène. De voorstelling vindt plaats op vrijdagavond 12 december in de aula van school. U bent allen van harte welkom Na de kerstvakantie starten vervolgens de repetities voor het eindtoneel. Er wordt een stuk ingestudeerd dat aan het einde van het schooljaar twee of drie keer wordt opgevoerd in de aula van school. Welk stuk de leerlingen gaan spelen, is nog niet bekend. Engels volgens de Cambridge methode Engels wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Daarom worden met ingang van dit schooljaar de lessen Engels in leerjaar 1 van het vwo (atheneum en gymnasium) gegeven volgens de Cambridge methode. Dat houdt in dat in de lessen Engels alleen de doeltaal wordt gebruikt, door de docent én door de leerlingen. Ook de lesboeken zijn volledig in het Engels. Er wordt zo maximaal ingezet op "contact maken" met de taal. De nadruk ligt daarbij op het communicatieve aspect van de taal. Op termijn kunnen deze leerlingen het Cambridge examen in Advanced English (CAE) doen, waarmee ze dan beschikken over een internationaal erkend certificaat.

5 Het is misschien even wennen, maar na een soms wat moeizaam begin is het leereffect op de korte en zeker de lange termijn veel groter, zo leert de ervaring op een aantal andere scholen. Met de invoering van de Cambridge methode willen we opnieuw een kwaliteitsimpuls geven aan het onderwijs op de Lindenborg. Een belangrijke overweging daarbij is uiteraard het feit dat leerlingen in (met name) het vwo bij het vervolg van hun schoolcarrière een uitstekende beheersing van het Engels hard nodig hebben. Opknapbeurt schoolgebouw Vorig schooljaar is de Lindenborg voorzien van een prachtige nieuwe entree en hal. We zijn daar nog steeds erg blij mee. Volgens plan wordt in deze herfstvakantie begonnen met schilderwerk in de ruimte rond de aula. Aansluitend zullen ook alle leslokalen en gangen onder handen genomen worden. Daarbij wordt doorgewerkt in het kleurenschema dat gebruikt is in de hal. Het zal zeker tot de zomervakantie duren voor alles klaar is, maar dan zal de hele school er weer tip top uitzien. Lindenborg College Tour met Gerard Kemkers Woensdag 17 september hebben leerlingen van 4 havo en 4 vwo drie verschillende workshoprondes gevolgd, waarin de thema s effectief leren, studievaardigheden en plannen het onderwerp waren. Bij effectief leren kwam aan bod hoe je ervoor kunt zorgen dat je inzicht hebt in je eigen leerproces; een juiste planning is hiervan een noodzakelijk onderdeel. Daarom hebben de leerlingen een planschema ingevuld als voorbereiding op een toets. Verder hebben zij handvatten aangereikt gekregen ten aanzien van het samenvatten, het maken van een mindmap en het leren van woordjes/ begrippen. Doel van de workshops was om leerlingen beter voorbereid te laten beginnen aan hun eerste toetsweek.

6 Deze onderhoudsbeurt van de studievaardigheden werd s middags afgesloten met een inspirerende Lindenborg College Tour met als gast Gerard Kemkers. De Twan Huys van de Lindenborg, Machiel Smit, wist op enthousiaste wijze de vragen van de leerlingen in goede banen te leiden. Gerard Kemkers kreeg de meest uiteenlopende vragen van de leerlingen. Op vragen als Hoe steunden je ouders je tijdens je topsportcarrière? en Waar vond jij als student je motivatie? wist Gerard uitgebreid antwoord te geven: als sporter wil je het beste uit jezelf halen en dat wilde ik op school ook. Ik moest er wel voor werken, aldus Kemkers. Daarnaast stelden leerlingen vragen over de carrière van Gerard Kemkers: Wat is uw mooiste schaatsmoment? en Wat zijn uw plannen voor de toekomst?. Ook op deze vragen gaf Gerard uitgebreid antwoord. Heel bijzonder was de reactie van Jeremy Wotherspoon. Speciaal voor deze middag had hij een vraag gestuurd voor Gerard Kemkers. Al met al een inspirerende middag voor de leerlingen van klas 4. Model European Parliament Namens de Lindenborg nam Annemarie Herbschleb leerlinge uit 4vv, deel aan de nationale conferentie van het Model European Parliament; het MEP. Het Model European Parliament laat leerlingen in vwo 4 kennis maken met onderwerpen en werkwijze van het Europees parlement. Zo buigen leerlingen zich over jeugdwerkloosheid in Europa, de bankencrisis, cybercriminaliteit en andere actuele vraagstukken op Europees niveau.

7 Tijdens de provinciale ronde in het Provinciehuis van Groningen werd Annemarie geselecteerd als beste van de delegatie van de Lindenborg. Van 28 september tot en met 2 oktober schreef ze mee aan een resolutie en discussieerde ze mee over meerdere onderwerpen tijdens de algemene vergadering. Bijzonder is dat die algemene vergadering plaats vindt in het hart van onze democratie. Na de opening van de conferentie in de Eerste Kamer, vergaderde ze op donderdag in Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer en mocht ze op de vrijdag in een heuse blauwe zetel in de Tweede Kamer plaats nemen. Voor haar en andere deelnemers aan het MEP vergrootte dat de ernst van waar ze mee bezig zijn nog verder, want waar ze op donderdagavond (een unieke gebeurtenis) vanaf de publieke tribune ALLE politici verzameld zagen in de Tweede Kamer in verband met het IS-debat, namen ze de volgende dag de zetels van diezelfde politici in. Een memorabele afsluiting van een geslaagde week waarin veel nieuwe kennis en veel nieuwe contacten zijn opgedaan.

8 Scholierencolleges Vorig jaar heeft de Rijksuniversiteit voorzichtige stappen gezet in het aanbieden van colleges voor scholieren. Een aantal van onze vijfde- en zesdeklassers is toen al een vrijdagmiddag naar een college geweest. Dit jaar is het programma wat uitgebreider. De colleges zijn steeds op vrijdagmiddag van uur aan de Broerstraat in Groningen in het Academiegebouw. We zijn als school natuurlijk erg blij met dit soort buitenkansjes voor onze leerlingen om alvast een voorproefje van het universitaire perspectief te nemen. We laten u graag even meekijken naar wat er zoal geboden is en nog geboden wordt: Wanneer Onderwerp Wie? 26 september oktober november november november 2014 Strafrecht/privaatrecht/ Europees recht Forensische Toxicologie en Bloedvaten, geneesmiddelen-ontwikkeling en onderzoek doen. Wiskunde Human Resource Management & Organizational Behaviour Sportmiddag Hoogleraar rechtsgeleerdheid Prof. dr. Ingrid Molema en prof. dr. Donald Uges Ionica Smeets Jennifer Jordan Hoogleraar faculteit medische wetenschappen en Prof. dr. Koning 16 januari 2015 Geschiedenismiddag Faculteit der Letteren 23 januari 2015 Gezondheidscommunicatie en religie Prof. Dr. Carel Jansen Peer mediation Leerlingen, ouders en medewerkers vinden de Lindenborg een veilige school, zo blijkt uit onderzoeken van de afgelopen jaren. We willen dat graag zo houden en tegelijkertijd vinden we dat het nog beter kan. Daarom willen we proberen onze leerlingen actief te laten meewerken aan een nog socialere school. Op elke school, dus ook op de Lindenborg, komen conflicten voor tussen leerlingen die heel goed opgelost kunnen worden door een leerlingbemiddelaar; een zogeheten peer mediator. Een peer mediator bemiddelt bij conflicten tussen leerlingen van dezelfde leeftijd of leerlingen van jongere leeftijd.op initiatief van onze leerlingenraad gaan we samen inzetten op het opleiden van enkele van deze peer mediators. We zijn op zoek gegaan naar 15 leerlingen die het leuk vinden om opgeleid te worden als peer mediator. Deze leerlingen worden in een cursus van 3 dagen opgeleid; die start op 23 oktober. De ouderraad heeft inmiddels het besluit genomen om een subsidie toe te kennen voor de kosten van deze opleiding. Het spreekt voor zich dat we daar erg blij mee zijn.

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER

jaargang 21 nr. 1 LEF VOOR LATER jaargang 21 nr. 1 l o c a t i e m a l d e r b u r c h t s t r a a t LEF VOOR LATER Excelleren op de mavo Samenwerking Kandinsky en Het Talent 2 kandinskynieuws kandinskynieuws 3 Nieuws van de ouderraad

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Talent. voor vwo-leerlingen 2014-2015. Ruimte voor ontwikkeling. scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) 2014-2015 scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Ruimte voor ontwikkeling Inhoud Inleiding Inleiding 3 Activiteiten per leerjaar 4 Bèta + 6 Cambridge Engels examen 8 Elementair

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Haal meer uit jezelf!

Haal meer uit jezelf! Haal meer uit jezelf! Plusprogramma s voor alle leerlingen Welk plusprogramma kies jij? Bouwen aan je Revius CV Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het Revius CV 1 Basisuniversiteit 2 Bèta

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

De professional aan het woord

De professional aan het woord De professional aan het woord Een uitgave ter inspiratie en informatie over de invulling van professionele ruimte binnen de IRIS-scholen. Medewerkers aan het woord over verschillende vormen van opleiden

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed

Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed Locaties Delfland en Hof van Delft MISSION OLYMPIC Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed De locaties Delfland en Hof van Delft treden in de voetsporen van de locatie Molenhuispad en

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie