SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015 PRAEDINIUS GYMNASIUM"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM 1 september 2014 Turfsingel VX Groningen

2 INHOUDSOPGAVE 1 ADRESSEN ALGEMENE INFORMATIE Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Curriculum Schoolorganisatie Begeleiding Bijzondere activiteiten Technasium Rekentoets Leerlingactiviteiten Samenwerking MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Schooltijden Lessentabel Onderbouwtabellen Bovenbouwtabellen TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN SCHOOLREGELS DIVERSEN Leerlinggegevens Vertrouwenspersoon, schoolarts Verantwoordelijkheid van de school bij buitenschoolse activiteiten Klachtenregeling Vraagbaak VOORZIENINGEN EN KOSTEN Boekenfonds en leermiddelen Ongevallenverzekering Schoolverenigingen en schoolkrant Muziekkelder Stichting Praediniusfonds Oudervereniging en ouderraad Ouderraadbijdrage Activiteiten en excursies Mediatheek Schoolfotograaf Schoolpas Garderobekastjes Fietsenstalling Kantine Fietsen van en naar de gymnastieklessen Overzicht ouderbijdrage Tegemoetkomingsregelingen KORTE HISTORIE VAN DE SCHOOL

3 1 ADRESSEN SCHOOLGEBOUWEN Turfsingel 82, 9711 VX, Groningen Kruitlaan 11, 9711 TW, Groningen Faxnummer adres POSTADRES Postbus 278, 9700 AG, Groningen Telefoonnummer absentenmelding Financiële administratie Bevoegd gezag: STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN bezoekadres: Leonard Springerlaan 39, 9727 KB Groningen postadres: Postbus 744, 9700 AS Groningen WETHOUDER VAN ONDERWIJS Stadhuis, Grote markt 1, 9712 HN Groningen INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS: Vragen over onderwijs: (gratis) OUDERRAAD EN OUDERVERENIGING: leden: mw C. Römer (voorzitter) mw. B. Oud (secretaris) dhr. G.J. Alberts (penningmeester) mw. N. Blijham- Blanksma dhr. F. van den Bergh mw. T.J. de Bakker-Seepma mw. C. Jungbauer mw. E. Wijffels mw. N. Blijham- Blanksma dhr. K. Siderius namens school: dhr. drs.m.h.c. van Daal (rector) mw. G. Oosting (docent) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: namens ouders: mw. T.J. de Bakker-Seepma 3

4 dhr. R.G. Oud vacant: namens medewerkers: dhr. E. Everaars mw.drs. A. de Jong mw. K.G. Thie dhr. H. Offereins dhr I. Kremer dhr M. Kok mw. M. Hazenberg namens leerlingen: Marlinde Schoonbeek Stijn de Jong Vacant: SCHOOLORGANISATIE: rector dhr.drs. M.H.C. van Daal conrector mw. L. Vos dhr. dr. M.T. de Vroome dhr. drs. V.R. Bekkering directieondersteuning financiën mw.drs. P.A.W. Vos-Staal coördinatoren klas 1 & 2 mw. F. Egberts klas 3 & 4 mw.drs. L.J.M. Smeur klas 5 & 6 mw.drs.p.s. Gombert decanen mw. G. Oosting dhr.drs. H. Boonstra schoolopleiders mw.drs. M. van Dijk mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink DOCENTEN: Aardrijkskunde dhr.drs. H. Boonstra dhr.drs. H. van Lubeck mw. drs. M. Koops 4

5 ANW dhr. drs. V.R. Bekkering dhr. M.J. Bouma mw. K.E. Gardiner dhr. M.J. Hoogeboom mw.drs. M. Suwijn Biologie/Verzorging dhr. M.J. Bouma dhr. M.J. Hoogeboom mw. M.M. Lukkien Msc mw.drs. J. van Lune dhr.drs. M. Romeijn mw.drs. M. Suwijn Drama mw.drs.j. Holwerda mw. G. Visser Duits mw. F.A.H. Henssen mw. G. Schultze mw. G. Oosting mw. R.Ripke mw.drs. A. Wiersma Economie dhr.drs. L. Erkelens dhr.drs. R. Grit Engels dhr.drs. F.E. van Broekhoven mw. J. van Dijk mw.drs. M. van Dijk mw. F.A.H. Henssen mw. A. Smit mw. Y.S. Tieleman Filosofie mw. K.E. Gardiner dhr.drs. V.R. Bekkering Frans mw.drs. Y. Frankema dhr. W. Offringa mw.drs. J. Oskam mw. A. Lebedinskaia

6 Geschiedenis mw.drs. G.A. Berends dhr. M. Droog dhr.drs. E.J. Heslinga dhr. W.P. Houkes mw.drs. A. de Jong dhr.drs. Y. Kramer Klassieke talen Dhr. M. Bakker dhr.drs. M.H.C. van Daal mw.drs. W.F. Engels mw.drs. P.S. Gombert mw.drs. M.A. Havenga-Annink mw.drs. M. Hazelhoff mw.drs. H. Huyts-Bol dhr.drs. J. Offereins dhr.dr. R.F. Regtuit mw. A.P. Romeijnders-Vos mw.drs. L.J.M. Smeur Lichamelijke opvoeding dhr. E. Everaars mw. F.K. Egberts mw. J.M. Hamersma mw. M. Kanbier Muziek mw. J.F. Elout-Roesink Natuur-/Scheikunde dhr.drs. J. de Bruijn dhr.dr. M. Cioffi dhr.drs. P.A. Kamminga mw.ir. W. Reinalda - Mast mw.drs. H.K.E. Stadermann dhr. J. A. van der Veen dhr.dr. M.T. de Vroome dhr. G. de Goede dhr. E. Dijk dhr. W.A. Uitslag Nederlands mw.drs. A. Coumou mw.drs. M. van Dijk dhr. F.J. Dijkstra mw. M.M. Heerink mw.drs.j. Holwerda mw. G.H.J. Leuning mw.drs. M.A. Muilwijk

7 mw.drs. J. Ooms mw.drs. A.M. van Oord Onderzoek en ontwerpen (technasium) Technator bovenbouw: mw. ir. W.T. Reinalda Mast Technator onderbouw: dhr.drs. M. Romeijn docenten: dhr. B. Bramsleven mw. I. Buurke dhr. M.J. Hoogeboom mw.drs.m. Koops mw. M.M Lukkien Msc mw.drs. A. M. van Oord mw. ir. W.T. Reinalda Mast dhr.drs. M. Romeijn dhr. T. Septer dhr. R. Smit mw.drs. M. Suwijn Rekenen Mw. K.G. Thie (rekencoördinator) dhr.drs. R. Grit dhr. ir. J.C. Kooij mw. M. Roorda Tekenen en Beeldende Vorming mw.drs. I.M. Buurke mw. A.M. Dijkstra MA dhr. R. Smit Wiskunde dhr.dr. M. Cioffi dhr. F.A.M. van Kessel dhr.drs.ir. J.C. Kooij mw. M. Roorda dhr.ir. T.J. Septer mw. M. Soeten dhr.dr. C.M. van der Straaten mw. K.G. Thie mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink dhr. G. de Goede

8 MEDEWERKERS: Administratie mw. M.A. Hazenberg mw. A. Wind mw. T.C.A. Richelle-v.d. Werff Conciërges dhr. A. Bremer dhr. F. Faber dhr. J. Kleve dhr. H. Veldman dhr. H.L. van der Wal Mediatheek mw. S. Kleine dhr. J.R. Arnolli Orthopedagoog mw.drs. D.H.A.M. Melis-Dankers Zorgteam mw.drs. D.H.A.M. Melis-Dankers mw. J.M. Hamersma mw.drs. M. Hazelhoff Roostermaker dhr. M. Kok mw. J.M. Mensenkamp Systeembeheer dhr. K.W. Slootweg dhr. I. Kremer dhr. G.M. Hülshoff Technisch Onderwijs Assistenten mw. G.A. Janse dhr. M.J. Mug mw. C.J. Mulder mw. H. Wierenga Technasium ondersteuning dhr. R. Djoegan dhr. H.L. van der Wal h.vd. 8

9 2 ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Het Praedinius Gymnasium is een school voor openbaar onderwijs. Zij draagt het openbaar karakter actief uit: iemands levensovertuiging speelt geen rol bij toelating. Het is juist goed wanneer leerlingen met verschillende levensovertuigingen met elkaar in contact komen en met elkaar leren en werken. We verwachten van de leerlingen dat ze respect hebben voor anderen en hun overtuigingen. Het Praedinius Gymnasium stelt zich ten doel aan zoveel mogelijk leerlingen die over voldoende capaciteiten en belangstelling beschikken een brede gymnasiale opleiding te bieden, waarin sprake is van een goede balans tussen de cultuur- en de natuurwetenschappen. Voor toelating is een VWO advies nodig. Bij een HAVO/VWO advies wordt per individuele leerling beoordeeld of toelating mogelijk is. Het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers. Daarbij stelt de school zich ten doel om de leerlingen bewust te maken van de culturele en historische achtergrond van de samenleving waarin zij leven. Vanuit die achtergrond krijgen gebeurtenissen in het heden zin en betekenis. De school speelt een actieve rol in cultuuroverdracht, - behoud, -kritiek en -vernieuwing. Het Praedinius Gymnasium is een leerlinggerichte school. De verhoudingen tussen leerlingen en personeel (directie, docenten, oop) zijn laagdrempelig. Leerlingen uit verschillende milieus voelen zich thuis op het Praedinius Gymnasium, eigen initiatieven van de leerlingen worden waar mogelijk ondersteund. Er is veel aandacht voor leerling-participatie en leerlingverenigingen. De leerling moet behalve een gedegen opleiding zeker ook een leuke schooltijd krijgen. Een uitgebreide beschrijving van de missie van de school staat op onze website 2.2 Curriculum Het Praedinius is een gymnasium. Dit betekent dat naast de voor het VWO verplichte vakken de klassieke talen Latijn en Grieks worden gegeven. Klas 1, 2 en 3 vormen de onderbouw, klas 4, 5 en 6 de bovenbouw. Al in de brugklas wordt het onderwijs op gymnasiaal niveau gegeven. Aan het einde van het tweede jaar brengt de school een advies uit met betrekking tot de verdere schoolloopbaan. Tot en met klas 3 volgen alle leerlingen hetzelfde programma, waarin beide klassieke talen verplicht zijn. In klas 4 kunnen de leerlingen kiezen uit drie stromen, waaronder de technasium-stroom, en in klas 5 en 6 uit één van de vier verplichte profielen. In elk profiel is een van de klassieke talen verplicht. De keuzes die gemaakt zijn voor de invulling van de vakken in het algemene deel, de profielvakken en de vakken in de vrije ruimte hebben mede tot doel het gymnasiale karakter te garanderen. Zo is in klas 4 filosofie een verplicht vak. Leerlingen die duidelijk meer aan kunnen en aan willen dan het reguliere gymnasium-programma biedt, kunnen zich vanaf de kerstvakantie in de brug- 9

10 klas verbreden. Het verbredingsproject houdt in, dat leerlingen tijdens bepaalde lessen, of in plaats van die lessen, mogen werken aan een door henzelf gekozen onderwerp. Om voor verbreding in aanmerking te komen worden leerlingen in de brugklas geselecteerd op drie factoren: intelligentie, creativiteit en motivatie. Binnen het curriculum bestaat voor de onderbouwklassen een keuzeprogramma van (vakoverstijgende) projecten en voor de bovenbouwklassen een keuzeprogramma van bijzondere cursussen en projecten. Dit keuzeprogramma wordt uitgevoerd in de zogenaamde PG+ uren, die een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma vormen. Binnen deze PG+ uren worden o.a. cursussen Spaans, Russisch en Italiaans aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor creatieve cursussen, psychologie, fotografie, filmkunde, debatteren, historische onderwerpen, enz. Maatschappelijke stage (MaS) Vanaf het schooljaar is de maatschappelijke stage niet meer wettelijk verplicht voor alle middelbare scholieren. Binnen school zijn goede ervaringen met de maatschappelijke stage opgedaan en daarom is besloten om in klas 1 en 2 de maatschappelijke stage te handhaven. De MaS-uren worden verdeeld over de eerste twee leerjaren. De invulling dit jaar zal zijn: Klas 1: Doe iets voor een ander-dag Klas 2: Goede doelen actie Wellicht bent u als ouder actief bij een vereniging of organisatie en kunt u hulp gebruiken van leerlingen, dan willen we dat graag van u horen. U kunt dan mailen naar Wilt u meer informatie over de MaS, dan kunt u de volgende websites bezoeken: De MaS-coördinatoren Mevr. M. Koops & mevrouw A. van Oord 2.3 Schoolorganisatie Het Praedinius Gymnasium valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De dagelijkse leiding berust bij de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector en 3 conrectoren. De drie jaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun jaarlaag. Alle geledingen van de school zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, kortweg de MR. Zo kunnen leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel hun stem laten horen wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen die de hele school aangaan. 10

11 Momenteel zitten er op de school ca. 980 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door ca. 90 docenten, terwijl het onderwijs ondersteunend personeel ca. 20 leden telt. Het Praedinius Gymnasium is gevestigd in twee gebouwen, één aan de Turfsingel 82 en één aan de Kruitlaan 11. Omdat beide gebouwen aan weerszijden van de Stadsschouwburg liggen worden ze als een functionele eenheid gezien en maken de leerlingen hun hele schoolloopbaan afwisselend van beide gebouwen gebruik. Het Praedinius Gymnasium is een school met een sterke regiofunctie (ca. 50% van de leerlingen komt van buiten de gemeente Groningen). De school begint om 8.30 uur. In klas 1 t/m 3 eindigen de lessen meestal om of In enkele gevallen is er les t/m het 7 e uur. In klas 4 t/m 6 zijn er lessen tot en met het 7 e uur (16.30 uur). De school streeft ernaar goede contacten met de ouders te onderhouden. Dit geschiedt via de ouderraad en de medezeggenschapsraad (organen die beide een belangrijke inbreng in de beleidsvorming hebben) en via de contacten met ouders op spreekuren, klassen-ouderavonden en algemene ouderavonden. Actuele informatie over schoolzaken gedurende het cursusjaar wordt gepubliceerd op de website (www.praedinius.nl). In sommige gevallen worden ouders per brief of mail geïnformeerd. 2.4 Begeleiding Veel mensen helpen mee om te zorgen dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in de school. Elke klas heeft een docent die speciaal voor de begeleiding verantwoordelijk is: de mentor. Om geregeld contact tussen mentor en klas mogelijk te maken is een apart mentoruur in het rooster opgenomen. In dit uur worden in klas 1, 2 en 3 allerlei groepsprocessen die zich voordoen besproken en - zo nodig - bijgestuurd, worden de verschillende klassenactiviteiten (feestjes, excursies, projecten enz.) voorbereid, worden individuele gesprekken met leerlingen gevoerd en wordt gekeken naar de individuele studieresultaten. Indien nodig regelt de mentor hulp. Na afloop van de lessen wordt aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, extra begeleiding geboden. Dit kan zijn in de vorm van vak hulplessen, algemene studievaardigheden of huiswerkbegeleiding. Een aantal malen per jaar wordt aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een training gegeven in het omgaan met faalangst en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Indien nodig wordt instructie geregeld voor het leren hanteren van woordbeeldproblemen. In bijzondere gevallen kan de aan de school verbonden orthopedagoge geraadpleegd worden. De toenemende zelfstandigheid van leerlingen in de bovenbouw vereist specifieke begeleiding. De mentoren van klas 4, 5 en 6 houden zich met name hiermee bezig. De manier waarop het onderwijs in ons land is opgezet zorgt ervoor, dat leerlingen vaak een keuze moeten maken uit een groot aantal vakken. Deze keuzes zijn meestal bepalend voor de verdere (school)loopbaan. Op onze school moeten de leerlingen in de derde en vierde klas stapsgewijs een profielkeuze maken. Die keuze is vaak moeilijk. Als dan ook nog gekozen moet worden voor een beroep of een studie die nog jaren in het verschiet liggen, wordt het helemaal moeilijk. Om onze leerlingen te helpen bij die keuzes, is 11

12 vanaf klas 3 op het Praedinius het decanaat actief dat samen met de jaarcoördinatoren adviseert en voorlichting geeft op het gebied van studie- en beroepskeuze. De school richt zich in haar begeleiding ook op de opvang van hoogbegaafde leerlingen en is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool. Passend Onderwijs en het Praedinius Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Uitgangspunt van Passend Onderwijs is: Regulier als het kan, speciaal waar dat nodig is. Schoolbesturen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren. Om dit te kunnen doen, zijn schoolbesturen aangesloten bij samenwerkingsverbanden. O2G2, het bestuur van het Praedinius Gymnasium, maakt voor de VO-scholen deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO (www.passendonderwijsgroningen.nl/swv-vo20-01). Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de extra ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen die daarvoor in aanmerking lijken te komen. De individuele scholen zijn verantwoordelijk voor een goede basisondersteuning voor hun leerlingen. In het Schoolondersteuningprofiel heeft het Praedinius Gymnasium beschreven welke basisondersteuning en aanvullende begeleiding wij onze leerlingen bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt door de MR vastgesteld en is te vinden op de website van de school. Tezamen met de andere VO-scholen van O2G2 is het Praedinius Gymnasium verantwoordelijk voor een passende plaatsing van iedere leerling die zich aanmeldt en die toelaatbaar is. Alle VO-scholen in de stad Groningen hanteren daartoe de plaatsingswijzer. Voor informatie over passend onderwijs op het Praedinius Gymnasium kunt u contact opnemen met dhr. Vincent Bekkering conrector klas 5-6). Vragen over de toelating van nieuwe leerlingen kunt u stellen aan mw. Lynette Vos conrector klas 1-2). Zorgadviesteam In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen geholpen moeten worden omdat zij niet goed kunnen functioneren op school ten gevolge van sociaal-emotionele problemen. In zo n geval kan een coördinator/mentor een beroep doen op het Zorgadviesteam bestaande uit de orthopedagoog en de zorgcoördinator en externe functionarissen, namelijk de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de school maatschappelijk werker en een medewerker van Jonx (GGZ-instelling voor jeugd). Waar mogelijk bieden deskundigen hulp. Het zorgadviesteam brengt op basis van deskundigheid een advies uit aan de coördinator/mentor. Het zorgadviesteam komt één keer in de zes weken bij elkaar. Signaalgever in Zorg voor Jeugd Groningen Onze school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. 12

13 Professionals kunnen via een signaal hun zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij andere betrokken instanties. Als er meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige, dan start de coördinatie van zorg. Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan, de GGD of Bureau Jeugdzorg. De coördinator van één van deze organisaties gaat de hulpverlening coördineren en afstemmen met alle betrokkenen. Op onze school kunnen een aantal personen een signaal afgeven bij Zorg voor Jeugd Groningen. Zo n signaal geven ze alleen af, nadat leerling en/of ouders zijn ingelicht, tenzij dit echt niet kan. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd, er wordt alleen in het systeem opgenomen dat er zorgen zijn over een leerling. Er is geen sprake van dossiervorming. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet op jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en coördinatie van de zorg te organiseren. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen. Peermediation Bij peer mediation bemiddelen leerlingen in een conflict tussen medeleerlingen. Deze vorm van leerlingbegeleiding is ontstaan vanuit de opvatting dat de school meer is dan een leerinstituut en als deel van de maatschappij ook bepaalde vaardigheden moet aanreiken. Bovendien blijkt in de praktijk dat leerlingen vertrouwen hebben in leeftijdsgenoten en soms gemakkelijker met peermediators praten dan met bijvoorbeeld de mentor. De peermediators komen meestal uit klas 3 of hoger. Zij krijgen een speciale training en worden begeleid door een docent. De peermediators worden aan een brugklas verbonden. Leerplicht Als een leerling ernstig spijbelt of herhaaldelijk te laat komt in de les, wordt een leerling verwezen naar het spreekuur van de Leerplichtambtenaar. Zes keer per jaar houdt de leerplichtambtenaar (van Groningen stad) een spreekuur op onze school en wordt besproken wat de redenen zijn van het spijbelen of het te laat komen. In eerste instantie is het dan nog in een adviserende vorm. Ook is het mogelijk dat u en uw kind worden uitgenodigd bij de leerplichtambtenaar (van uw woonplaats) op kantoor. Ouders krijgen bericht als hun kind voor een van beide spreekuren wordt uitgenodigd. Bij een uitnodiging voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school, wordt alleen de leerling zelf verwacht, bij het spreekuur op kantoor worden de leerling met ouders verwacht. Frequent verzuim en frequent te laat komen wordt door gegeven aan het digitaal verzuimloket (http://www.ib-groep.nl/zakelijk/verzuimloket). Zodra een leerling 18 wordt is hij/zij volgens de wet handelsbekwaam. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen ziekmeldingen zelf doen op de daarvoor gebruikelijke manier, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de leerling en de school. Brieven en rapportages die namens de school verstuurd worden naar de ouder(s)/verzorger(s) worden ook verzonden naar de 13

14 ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn tussen de leerling en de school. Rebound Door allerlei redenen kan het gebeuren dat een leerling tijdelijk niet in staat is om gewoon naar school te gaan. Rebound, een voorziening van het Samenwerkingsverband PaOn VO20.01 beschikt over de faciliteiten om zo n leerling te helpen. Onze school kan leerlingen tijdelijk verwijzen naar Rebound. 2.5 Bijzondere activiteiten De school kent in alle leerjaren een aantal (vaak buitenschoolse) culturele activiteiten en excursies. In klas 5 krijgt de klassieke vorming een extra verdieping door de Rome- of Griekenlandreis, waarin we onder meer de onderdelen van de Europese cultuurgeschiedenis, die bij verschillende vakken ter sprake zijn gekomen, proberen te integreren. Ook aan de sociaal-emotionele vorming wordt in de vorm van gerichte projecten aandacht besteed. 2.6 Technasium Onze school heeft in juli 2004 samen met vier andere scholen een convenant getekend, waarmee de scholen een inspanningsverplichting zijn aangegaan om in vijf jaar een Technasium-stroom te realiseren. Het doel van het Technasium is leerlingen de mogelijkheid te geven om naast hun normale gymnasiumcurriculum extra aandacht aan de B-vakken en techniek te geven en daarmee de keuze voor een vervolgstudie/beroepsopleiding in die richting te stimuleren. De verbinding tussen theorie en praktijk is een belangrijk uitgangspunt. Kenmerkend voor de Technasium-stroom is het verplichte vak Ontwerpen & Onderzoeken. Dit vak wordt met een schoolexamen afgesloten. 2.7 Rekentoets Vanaf is de rekentoets op 3F-niveau een verplicht examenonderdeel. De leerlingen die in 2015 eindexamen doen hebben de rekentoets in klas 5 gemaakt. Het behaalde cijfer komt op een bijlage behorende bij de cijferlijst, maar telt niet mee in de slaag-zakregeling. Voor de leerlingen die in 2016 examen gaan doen (de leerlingen die in het schooljaar in klas 5 zitten) telt het cijfer voor de rekentoets wel mee in de slaag-zakregeling, bij de kernvakkenregeling. Dit betekent dat voor het slagen van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen slechts één vak minimaal met 5 beoordeeld mag zijn, de andere kernvakken moeten beoordeeld zijn met minimaal een 6. Meer informatie: 14

15 2.8 Leerlingactiviteiten De leerlingen zijn georganiseerd in het leerlingenparlement en in diverse schoolverenigingen. Het leerlingenparlement is een orgaan waarin vertegenwoordigers van de klassen en de leerlingverenigingen zitting hebben. Het leerlingenparlement behartigt de belangen van de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. De vertegenwoordigers worden aan het begin van ieder schooljaar gekozen. De uit het leerlingparlement gekozen leerlingenraad vormt het dagelijks bestuur, bereidt de algemene vergaderingen voor en onderhoudt de contacten met de schoolleiding. Naast het leerlingenparlement functioneren op school een aantal schoolverenigingen, zoals de FECO (feestcommissie), Eloquentia (de toneelvereniging), Cicero (de debatvereniging) en Murmansk, een nieuwe vereniging die zich richt op de contacten met een gymnasium in onze zusterstad Moermansk. Muzikale leerlingen kunnen terecht bij Aulos (het schoolorkest) en de verschillende schoolbands. Er is een onder- en bovenbouw schaakteam en verder is er de schoolkrant Aegis die viermaal per jaar verschijnt. 2.9 Samenwerking In het schooljaar heeft het schoolorkest Aulos een reis gemaakt naar Moermansk, zusterstad van de gemeente Groningen. In zijn leerlingen uit Moermansk naar Groningen gekomen om mee te spelen in een musical met het NNO. Verder is er een uitwisseling met het Johannes Althusius Gymnasium in Emden. In bestaan plannen om samen te werken met een gymnasium in de stad Oldenburg. Het Praedinius participeert vanaf het begin in het Universum programma oftewel Duurzaam Beta. Kern van dit programma is om extra aandacht te besteden aan het bèta-onderwijs. Onze school heeft geparticipeerd in het ontwikkelen van onderwijsprogramma s voor nieuwe natuurkunde en nieuwe scheikunde. In het schooljaar zijn we in het kader van het programma Bèta Excellent (www.vobouwstenen.nl) gestart met een pilot bèta-topklas in leerjaar 5. In is deze klas doorgestroomd naar klas 6 en is er een nieuwe topklas in 5 gestart. Ook in zullen er bèta-topklassen zijn in leerjaar 5 en 6. 15

16 3 MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Herfstvakantie 11 t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag Lesdag Paasvakantie 6 april t/m 12 april Koningsdag 27 april Meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Pinstermaandag 25 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 Diploma uitreiking in de Nieuwe Kerk Vrijdag 27 juni Promotie klassen 1 t/m 5 in de Nieuwe Kerk Vrijdag 3 juli Boeken ophalen voor cursusjaar Klassen 4 t/m 6 op vrijdag 14 augustus Klassen 1 t/m 3 op maandag 17 augustus * Er wordt nog een dag gepland waarop leerlingen vrij zijn maar docenten wel werken. N.B. Voor extra verlof buiten de vakanties om, is toestemming nodig van de schoolleiding. Ouders dienen schriftelijk via de toestemming te vragen aan de jaarcoördinatoren van het betreffende leerjaar. Deze toestemming kan alleen verleend worden wegens: Religieuze feestdagen; De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan; Andere gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt niet verstaan het een dag eerder vertrekken i.v.m. fileproblemen, huurtermijnen van vakantiewoningen, vluchttijden e.d. Ongeoorloofd verzuim moet door de schoolleiding gemeld worden aan het Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar kan op grond van zijn bevoegdheid bij overtreding van de leerplichtwet proces-verbaal opmaken. 16

17 3.2 Schooltijden Lestijden maandag t/m vrijdag: 1e uur: uur 2e uur: uur pauze: u 3e uur: uur 4e uur: uur pauze: uur 5e uur: uur 6e uur: uur pauze: uur 7e uur: uur Aan het begin van het schooljaar wordt voor klas 1, 2 en 3 een rooster voor de gecoördineerde proefwerken uitgereikt. Het jaar is opgedeeld in vier perioden: Periode 1 ma 18 augustus 2014 t/m vr 31 oktober 2014 Periode 2 ma 3 novemeber 2014 t/m vr 16 januari 2015 Periode 3 ma 19 januari 2015 t/m vr 27 maart 2015 Periode 4 ma 30 maart 2015 tot einde schooljaar Voor elke periode wordt een apart rooster gemaakt. Men moet er dus rekening mee houden dat de lestijden per periode kunnen verschillen. Vrijdag het 6 e uur is het vaste uur voor inhaalproefwerken. Dit tijdstip moet door alle leerlingen vrijgehouden worden van buitenschoolse verplichtingen. Extra hulp of begeleiding wordt op maandag t/m donderdagmiddag na het 5 e uur aangeboden. Van leerlingen die aan deze begeleiding meedoen, wordt gevraagd eventuele buitenschoolse verplichtingen af te zeggen, indien deze samenvallen met de geboden hulp. Voor de klassen 1 t/m 4 is in principe een mentoruur ingeroosterd: de leerlingen moeten de hiervoor in het rooster opgenomen uren vrijhouden. Op een aantal vergadermiddagen wordt gedurende het schooljaar met een veertigminutenrooster gewerkt. De lestijden zijn dan als volgt: 1 e uur: u 2 e uur: u pauze: u 3 e uur: u 4 e uur: u pauze: u 5 e uur: u 6 e uur: u 7 e uur: u 17

18 3.3 Lessentabel In de klassen 1 t/m 3 volgen alle leerlingen per klas hetzelfde programma. In de bovenbouw is de lessentabel afhankelijk van de stroom of het profiel dat de leerling gekozen heeft. In klas 4 zijn dat drie stromen: een M(aatschappij)stroom, een N(atuurwetenschappelijke)stroom en een T(echnasium)stroom. De leerlingen leggen zich nog niet vast in een profiel, waardoor de keuzemogelijkheid voor de profielen in klas 5 en 6 na klas 4 groot is gehouden. In klas 5 en 6 kan men kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze laatste twee kun je ook volgen in de Technasium-variant (met het vak O&O). Al sinds enige jaren werken we met een perioderooster. Op de website zijn de roosters te zien Onderbouwtabellen Klas 1 Klas 2 Klas 3 Nederlands Latijn Grieks 1 2 2,5 Frans 2,25 1,5 1,5 Duits 0 2 2,25 Engels 2 1,75 1,5 Geschiedenis 1,5 1,5 1,5 Aardrijkskunde 1,5 0 1,75 Aardrijkskunde/economie Wiskunde 2,5 2,25 2,75 Natuurkunde Scheikunde 0 0 1,5 Natuur-/scheikunde 0 1,5 0 Biologie 2 1,75 0 Tekenen/kunstgeschiedenis 1,5 1 1,25 Muziek Drama Rekenen 0 0,25 0 Lichamelijke oefening 2 1,75 1,75 Technasium/pg Mentoruur

19 3.3.2 Bovenbouwtabellen Klas 4 Klas 5 Klas 6 gemeenschappelijk deel Nederlands 2,25 2,5 2,25 Engels 1,5 2,25 1,75 Lichamelijke oefening 1,75 1,75 1 Algemene natuurwetenschappen 1 0,5 Maatschappijleer/geschiedenis 2 Filosofie 1,5 Mentoruur 1 PG+* 1,5 1,5 Profielwerkstuk 1,5 profiel- en keuzedeel Latijn (+kcv) 3 3,75 3,25 Grieks (+kcv) 3 3,75 3,25 Frans 1,5 2,75 2,25 Duits 1,5 2,75 2,25 Wiskunde A 2,25 2,25 2,5 Wiskunde B 2,5 3 2,75 Wiskunde C 2,25 2,25 Wiskunde D 2,25 1,5 Economie 1,5 2,75 2,25 Aardrijkskunde 1,5 2,25 2,25 Geschiedenis 3,25 3 Filosofie 2,75 2,25 Tekenen/kunstgesch. 1,5 2,75 2,25 Natuurkunde 2 2,5 3 Onderzoek&Ontwerpen* 4 4 1,75 Scheikunde 1,5 2,5 2,25 Biologie 1,5 2,75 2,25 Rekenen** 0,25 0,25 0 *O&O wordt deels in PG+-tijd gevolgd. Leerlingen met O&O volgens dus geen apart PG+-programma. **Voor rekenen wordt in het begin van het jaar een toets afgenomen. Het resultaat op de toets bepaalt of de leerling deelneemt aan de rekenlessen. 19

20 4 TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN Een volledig overzicht van de regels met betrekking tot de toetsing en de overgang is voor klas 1, 2 en 3 te vinden in het 'Schoolreglement' en voor klas 4, 5 en 6 in het 'Programma voor Toetsing en Afsluiting'. Deze brochures worden op de website gepubliceerd en worden aan het begin van het schooljaar aan iedere leerling uitgedeeld. 5 SCHOOLREGELS In de karakterisering van het Praedinius Gymnasium staat: het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers, d.w.z.: de uitspraken en oordelen van de leerlingen zijn gefundeerd en de leerlingen zijn bereid deze te verdedigen; de leerlingen staan open voor kritiek, ook op hun eigen standpunten en hun gedrag. Het Praedinius Gymnasium leert de leerlingen wat hun verantwoordelijkheden zijn en stimuleert ze daarnaar te handelen. Zij tonen respect voor anderen en hun opvattingen. Minachting en gebrek aan respect worden niet getolereerd. Het Praedinius Gymnasium benadrukt dat de leerling oog moet hebben voor zijn omgeving en dat hij daar zorgzaam mee omgaat. Dit zijn algemene uitgangspunten van waaruit we het gedrag van de leerlingen beoordelen en evalueren. Deze algemene uitgangspunten worden meer in detail uitgewerkt in het 'Schoolreglement', dat op de website te vinden is. Gedetailleerde regels zijn er op het gebied van absentie (geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid, te laat komen, verwijdering uit de les en verwijdering van school), op het gebied van zorg voor de omgeving en er zijn regels hoe te handelen in geval van brand. 20

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4 1.3 Lesmateriaal...6 1.4

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie