SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015 PRAEDINIUS GYMNASIUM"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS PRAEDINIUS GYMNASIUM 1 september 2014 Turfsingel VX Groningen

2 INHOUDSOPGAVE 1 ADRESSEN ALGEMENE INFORMATIE Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Curriculum Schoolorganisatie Begeleiding Bijzondere activiteiten Technasium Rekentoets Leerlingactiviteiten Samenwerking MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Schooltijden Lessentabel Onderbouwtabellen Bovenbouwtabellen TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN SCHOOLREGELS DIVERSEN Leerlinggegevens Vertrouwenspersoon, schoolarts Verantwoordelijkheid van de school bij buitenschoolse activiteiten Klachtenregeling Vraagbaak VOORZIENINGEN EN KOSTEN Boekenfonds en leermiddelen Ongevallenverzekering Schoolverenigingen en schoolkrant Muziekkelder Stichting Praediniusfonds Oudervereniging en ouderraad Ouderraadbijdrage Activiteiten en excursies Mediatheek Schoolfotograaf Schoolpas Garderobekastjes Fietsenstalling Kantine Fietsen van en naar de gymnastieklessen Overzicht ouderbijdrage Tegemoetkomingsregelingen KORTE HISTORIE VAN DE SCHOOL

3 1 ADRESSEN SCHOOLGEBOUWEN Turfsingel 82, 9711 VX, Groningen Kruitlaan 11, 9711 TW, Groningen Faxnummer adres POSTADRES Postbus 278, 9700 AG, Groningen Telefoonnummer absentenmelding Financiële administratie Bevoegd gezag: STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN bezoekadres: Leonard Springerlaan 39, 9727 KB Groningen postadres: Postbus 744, 9700 AS Groningen WETHOUDER VAN ONDERWIJS Stadhuis, Grote markt 1, 9712 HN Groningen INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS: Vragen over onderwijs: (gratis) OUDERRAAD EN OUDERVERENIGING: leden: mw C. Römer (voorzitter) mw. B. Oud (secretaris) dhr. G.J. Alberts (penningmeester) mw. N. Blijham- Blanksma dhr. F. van den Bergh mw. T.J. de Bakker-Seepma mw. C. Jungbauer mw. E. Wijffels mw. N. Blijham- Blanksma dhr. K. Siderius namens school: dhr. drs.m.h.c. van Daal (rector) mw. G. Oosting (docent) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: namens ouders: mw. T.J. de Bakker-Seepma 3

4 dhr. R.G. Oud vacant: namens medewerkers: dhr. E. Everaars mw.drs. A. de Jong mw. K.G. Thie dhr. H. Offereins dhr I. Kremer dhr M. Kok mw. M. Hazenberg namens leerlingen: Marlinde Schoonbeek Stijn de Jong Vacant: SCHOOLORGANISATIE: rector dhr.drs. M.H.C. van Daal conrector mw. L. Vos dhr. dr. M.T. de Vroome dhr. drs. V.R. Bekkering directieondersteuning financiën mw.drs. P.A.W. Vos-Staal coördinatoren klas 1 & 2 mw. F. Egberts klas 3 & 4 mw.drs. L.J.M. Smeur klas 5 & 6 mw.drs.p.s. Gombert decanen mw. G. Oosting dhr.drs. H. Boonstra schoolopleiders mw.drs. M. van Dijk mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink DOCENTEN: Aardrijkskunde dhr.drs. H. Boonstra dhr.drs. H. van Lubeck mw. drs. M. Koops 4

5 ANW dhr. drs. V.R. Bekkering dhr. M.J. Bouma mw. K.E. Gardiner dhr. M.J. Hoogeboom mw.drs. M. Suwijn Biologie/Verzorging dhr. M.J. Bouma dhr. M.J. Hoogeboom mw. M.M. Lukkien Msc mw.drs. J. van Lune dhr.drs. M. Romeijn mw.drs. M. Suwijn Drama mw.drs.j. Holwerda mw. G. Visser Duits mw. F.A.H. Henssen mw. G. Schultze mw. G. Oosting mw. R.Ripke mw.drs. A. Wiersma Economie dhr.drs. L. Erkelens dhr.drs. R. Grit Engels dhr.drs. F.E. van Broekhoven mw. J. van Dijk mw.drs. M. van Dijk mw. F.A.H. Henssen mw. A. Smit mw. Y.S. Tieleman Filosofie mw. K.E. Gardiner dhr.drs. V.R. Bekkering Frans mw.drs. Y. Frankema dhr. W. Offringa mw.drs. J. Oskam mw. A. Lebedinskaia

6 Geschiedenis mw.drs. G.A. Berends dhr. M. Droog dhr.drs. E.J. Heslinga dhr. W.P. Houkes mw.drs. A. de Jong dhr.drs. Y. Kramer Klassieke talen Dhr. M. Bakker dhr.drs. M.H.C. van Daal mw.drs. W.F. Engels mw.drs. P.S. Gombert mw.drs. M.A. Havenga-Annink mw.drs. M. Hazelhoff mw.drs. H. Huyts-Bol dhr.drs. J. Offereins dhr.dr. R.F. Regtuit mw. A.P. Romeijnders-Vos mw.drs. L.J.M. Smeur Lichamelijke opvoeding dhr. E. Everaars mw. F.K. Egberts mw. J.M. Hamersma mw. M. Kanbier Muziek mw. J.F. Elout-Roesink Natuur-/Scheikunde dhr.drs. J. de Bruijn dhr.dr. M. Cioffi dhr.drs. P.A. Kamminga mw.ir. W. Reinalda - Mast mw.drs. H.K.E. Stadermann dhr. J. A. van der Veen dhr.dr. M.T. de Vroome dhr. G. de Goede dhr. E. Dijk dhr. W.A. Uitslag Nederlands mw.drs. A. Coumou mw.drs. M. van Dijk dhr. F.J. Dijkstra mw. M.M. Heerink mw.drs.j. Holwerda mw. G.H.J. Leuning mw.drs. M.A. Muilwijk

7 mw.drs. J. Ooms mw.drs. A.M. van Oord Onderzoek en ontwerpen (technasium) Technator bovenbouw: mw. ir. W.T. Reinalda Mast Technator onderbouw: dhr.drs. M. Romeijn docenten: dhr. B. Bramsleven mw. I. Buurke dhr. M.J. Hoogeboom mw.drs.m. Koops mw. M.M Lukkien Msc mw.drs. A. M. van Oord mw. ir. W.T. Reinalda Mast dhr.drs. M. Romeijn dhr. T. Septer dhr. R. Smit mw.drs. M. Suwijn Rekenen Mw. K.G. Thie (rekencoördinator) dhr.drs. R. Grit dhr. ir. J.C. Kooij mw. M. Roorda Tekenen en Beeldende Vorming mw.drs. I.M. Buurke mw. A.M. Dijkstra MA dhr. R. Smit Wiskunde dhr.dr. M. Cioffi dhr. F.A.M. van Kessel dhr.drs.ir. J.C. Kooij mw. M. Roorda dhr.ir. T.J. Septer mw. M. Soeten dhr.dr. C.M. van der Straaten mw. K.G. Thie mw.dr.ir. E.P.H. Zeggelink dhr. G. de Goede

8 MEDEWERKERS: Administratie mw. M.A. Hazenberg mw. A. Wind mw. T.C.A. Richelle-v.d. Werff Conciërges dhr. A. Bremer dhr. F. Faber dhr. J. Kleve dhr. H. Veldman dhr. H.L. van der Wal Mediatheek mw. S. Kleine dhr. J.R. Arnolli Orthopedagoog mw.drs. D.H.A.M. Melis-Dankers Zorgteam mw.drs. D.H.A.M. Melis-Dankers mw. J.M. Hamersma mw.drs. M. Hazelhoff Roostermaker dhr. M. Kok mw. J.M. Mensenkamp Systeembeheer dhr. K.W. Slootweg dhr. I. Kremer dhr. G.M. Hülshoff Technisch Onderwijs Assistenten mw. G.A. Janse dhr. M.J. Mug mw. C.J. Mulder mw. H. Wierenga Technasium ondersteuning dhr. R. Djoegan dhr. H.L. van der Wal h.vd. 8

9 2 ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Karakterisering van het Praedinius Gymnasium Het Praedinius Gymnasium is een school voor openbaar onderwijs. Zij draagt het openbaar karakter actief uit: iemands levensovertuiging speelt geen rol bij toelating. Het is juist goed wanneer leerlingen met verschillende levensovertuigingen met elkaar in contact komen en met elkaar leren en werken. We verwachten van de leerlingen dat ze respect hebben voor anderen en hun overtuigingen. Het Praedinius Gymnasium stelt zich ten doel aan zoveel mogelijk leerlingen die over voldoende capaciteiten en belangstelling beschikken een brede gymnasiale opleiding te bieden, waarin sprake is van een goede balans tussen de cultuur- en de natuurwetenschappen. Voor toelating is een VWO advies nodig. Bij een HAVO/VWO advies wordt per individuele leerling beoordeeld of toelating mogelijk is. Het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers. Daarbij stelt de school zich ten doel om de leerlingen bewust te maken van de culturele en historische achtergrond van de samenleving waarin zij leven. Vanuit die achtergrond krijgen gebeurtenissen in het heden zin en betekenis. De school speelt een actieve rol in cultuuroverdracht, - behoud, -kritiek en -vernieuwing. Het Praedinius Gymnasium is een leerlinggerichte school. De verhoudingen tussen leerlingen en personeel (directie, docenten, oop) zijn laagdrempelig. Leerlingen uit verschillende milieus voelen zich thuis op het Praedinius Gymnasium, eigen initiatieven van de leerlingen worden waar mogelijk ondersteund. Er is veel aandacht voor leerling-participatie en leerlingverenigingen. De leerling moet behalve een gedegen opleiding zeker ook een leuke schooltijd krijgen. Een uitgebreide beschrijving van de missie van de school staat op onze website Curriculum Het Praedinius is een gymnasium. Dit betekent dat naast de voor het VWO verplichte vakken de klassieke talen Latijn en Grieks worden gegeven. Klas 1, 2 en 3 vormen de onderbouw, klas 4, 5 en 6 de bovenbouw. Al in de brugklas wordt het onderwijs op gymnasiaal niveau gegeven. Aan het einde van het tweede jaar brengt de school een advies uit met betrekking tot de verdere schoolloopbaan. Tot en met klas 3 volgen alle leerlingen hetzelfde programma, waarin beide klassieke talen verplicht zijn. In klas 4 kunnen de leerlingen kiezen uit drie stromen, waaronder de technasium-stroom, en in klas 5 en 6 uit één van de vier verplichte profielen. In elk profiel is een van de klassieke talen verplicht. De keuzes die gemaakt zijn voor de invulling van de vakken in het algemene deel, de profielvakken en de vakken in de vrije ruimte hebben mede tot doel het gymnasiale karakter te garanderen. Zo is in klas 4 filosofie een verplicht vak. Leerlingen die duidelijk meer aan kunnen en aan willen dan het reguliere gymnasium-programma biedt, kunnen zich vanaf de kerstvakantie in de brug- 9

10 klas verbreden. Het verbredingsproject houdt in, dat leerlingen tijdens bepaalde lessen, of in plaats van die lessen, mogen werken aan een door henzelf gekozen onderwerp. Om voor verbreding in aanmerking te komen worden leerlingen in de brugklas geselecteerd op drie factoren: intelligentie, creativiteit en motivatie. Binnen het curriculum bestaat voor de onderbouwklassen een keuzeprogramma van (vakoverstijgende) projecten en voor de bovenbouwklassen een keuzeprogramma van bijzondere cursussen en projecten. Dit keuzeprogramma wordt uitgevoerd in de zogenaamde PG+ uren, die een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma vormen. Binnen deze PG+ uren worden o.a. cursussen Spaans, Russisch en Italiaans aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor creatieve cursussen, psychologie, fotografie, filmkunde, debatteren, historische onderwerpen, enz. Maatschappelijke stage (MaS) Vanaf het schooljaar is de maatschappelijke stage niet meer wettelijk verplicht voor alle middelbare scholieren. Binnen school zijn goede ervaringen met de maatschappelijke stage opgedaan en daarom is besloten om in klas 1 en 2 de maatschappelijke stage te handhaven. De MaS-uren worden verdeeld over de eerste twee leerjaren. De invulling dit jaar zal zijn: Klas 1: Doe iets voor een ander-dag Klas 2: Goede doelen actie Wellicht bent u als ouder actief bij een vereniging of organisatie en kunt u hulp gebruiken van leerlingen, dan willen we dat graag van u horen. U kunt dan mailen naar Wilt u meer informatie over de MaS, dan kunt u de volgende websites bezoeken: De MaS-coördinatoren Mevr. M. Koops & mevrouw A. van Oord 2.3 Schoolorganisatie Het Praedinius Gymnasium valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De dagelijkse leiding berust bij de schoolleiding. Deze bestaat uit de rector en 3 conrectoren. De drie jaarcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun jaarlaag. Alle geledingen van de school zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, kortweg de MR. Zo kunnen leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel hun stem laten horen wanneer belangrijke beslissingen moeten worden genomen die de hele school aangaan. 10

11 Momenteel zitten er op de school ca. 980 leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door ca. 90 docenten, terwijl het onderwijs ondersteunend personeel ca. 20 leden telt. Het Praedinius Gymnasium is gevestigd in twee gebouwen, één aan de Turfsingel 82 en één aan de Kruitlaan 11. Omdat beide gebouwen aan weerszijden van de Stadsschouwburg liggen worden ze als een functionele eenheid gezien en maken de leerlingen hun hele schoolloopbaan afwisselend van beide gebouwen gebruik. Het Praedinius Gymnasium is een school met een sterke regiofunctie (ca. 50% van de leerlingen komt van buiten de gemeente Groningen). De school begint om 8.30 uur. In klas 1 t/m 3 eindigen de lessen meestal om of In enkele gevallen is er les t/m het 7 e uur. In klas 4 t/m 6 zijn er lessen tot en met het 7 e uur (16.30 uur). De school streeft ernaar goede contacten met de ouders te onderhouden. Dit geschiedt via de ouderraad en de medezeggenschapsraad (organen die beide een belangrijke inbreng in de beleidsvorming hebben) en via de contacten met ouders op spreekuren, klassen-ouderavonden en algemene ouderavonden. Actuele informatie over schoolzaken gedurende het cursusjaar wordt gepubliceerd op de website ( In sommige gevallen worden ouders per brief of mail geïnformeerd. 2.4 Begeleiding Veel mensen helpen mee om te zorgen dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in de school. Elke klas heeft een docent die speciaal voor de begeleiding verantwoordelijk is: de mentor. Om geregeld contact tussen mentor en klas mogelijk te maken is een apart mentoruur in het rooster opgenomen. In dit uur worden in klas 1, 2 en 3 allerlei groepsprocessen die zich voordoen besproken en - zo nodig - bijgestuurd, worden de verschillende klassenactiviteiten (feestjes, excursies, projecten enz.) voorbereid, worden individuele gesprekken met leerlingen gevoerd en wordt gekeken naar de individuele studieresultaten. Indien nodig regelt de mentor hulp. Na afloop van de lessen wordt aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, extra begeleiding geboden. Dit kan zijn in de vorm van vak hulplessen, algemene studievaardigheden of huiswerkbegeleiding. Een aantal malen per jaar wordt aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een training gegeven in het omgaan met faalangst en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Indien nodig wordt instructie geregeld voor het leren hanteren van woordbeeldproblemen. In bijzondere gevallen kan de aan de school verbonden orthopedagoge geraadpleegd worden. De toenemende zelfstandigheid van leerlingen in de bovenbouw vereist specifieke begeleiding. De mentoren van klas 4, 5 en 6 houden zich met name hiermee bezig. De manier waarop het onderwijs in ons land is opgezet zorgt ervoor, dat leerlingen vaak een keuze moeten maken uit een groot aantal vakken. Deze keuzes zijn meestal bepalend voor de verdere (school)loopbaan. Op onze school moeten de leerlingen in de derde en vierde klas stapsgewijs een profielkeuze maken. Die keuze is vaak moeilijk. Als dan ook nog gekozen moet worden voor een beroep of een studie die nog jaren in het verschiet liggen, wordt het helemaal moeilijk. Om onze leerlingen te helpen bij die keuzes, is 11

12 vanaf klas 3 op het Praedinius het decanaat actief dat samen met de jaarcoördinatoren adviseert en voorlichting geeft op het gebied van studie- en beroepskeuze. De school richt zich in haar begeleiding ook op de opvang van hoogbegaafde leerlingen en is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool. Passend Onderwijs en het Praedinius Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Uitgangspunt van Passend Onderwijs is: Regulier als het kan, speciaal waar dat nodig is. Schoolbesturen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren. Om dit te kunnen doen, zijn schoolbesturen aangesloten bij samenwerkingsverbanden. O2G2, het bestuur van het Praedinius Gymnasium, maakt voor de VO-scholen deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO ( Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de extra ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen die daarvoor in aanmerking lijken te komen. De individuele scholen zijn verantwoordelijk voor een goede basisondersteuning voor hun leerlingen. In het Schoolondersteuningprofiel heeft het Praedinius Gymnasium beschreven welke basisondersteuning en aanvullende begeleiding wij onze leerlingen bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt door de MR vastgesteld en is te vinden op de website van de school. Tezamen met de andere VO-scholen van O2G2 is het Praedinius Gymnasium verantwoordelijk voor een passende plaatsing van iedere leerling die zich aanmeldt en die toelaatbaar is. Alle VO-scholen in de stad Groningen hanteren daartoe de plaatsingswijzer. Voor informatie over passend onderwijs op het Praedinius Gymnasium kunt u contact opnemen met dhr. Vincent Bekkering conrector klas 5-6). Vragen over de toelating van nieuwe leerlingen kunt u stellen aan mw. Lynette Vos conrector klas 1-2). Zorgadviesteam In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen geholpen moeten worden omdat zij niet goed kunnen functioneren op school ten gevolge van sociaal-emotionele problemen. In zo n geval kan een coördinator/mentor een beroep doen op het Zorgadviesteam bestaande uit de orthopedagoog en de zorgcoördinator en externe functionarissen, namelijk de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de school maatschappelijk werker en een medewerker van Jonx (GGZ-instelling voor jeugd). Waar mogelijk bieden deskundigen hulp. Het zorgadviesteam brengt op basis van deskundigheid een advies uit aan de coördinator/mentor. Het zorgadviesteam komt één keer in de zes weken bij elkaar. Signaalgever in Zorg voor Jeugd Groningen Onze school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. 12

13 Professionals kunnen via een signaal hun zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij andere betrokken instanties. Als er meerdere instellingen betrokken zijn bij een jeugdige, dan start de coördinatie van zorg. Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan, de GGD of Bureau Jeugdzorg. De coördinator van één van deze organisaties gaat de hulpverlening coördineren en afstemmen met alle betrokkenen. Op onze school kunnen een aantal personen een signaal afgeven bij Zorg voor Jeugd Groningen. Zo n signaal geven ze alleen af, nadat leerling en/of ouders zijn ingelicht, tenzij dit echt niet kan. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd, er wordt alleen in het systeem opgenomen dat er zorgen zijn over een leerling. Er is geen sprake van dossiervorming. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is beschikbaar gesteld door de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet op jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en coördinatie van de zorg te organiseren. Op vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen. Peermediation Bij peer mediation bemiddelen leerlingen in een conflict tussen medeleerlingen. Deze vorm van leerlingbegeleiding is ontstaan vanuit de opvatting dat de school meer is dan een leerinstituut en als deel van de maatschappij ook bepaalde vaardigheden moet aanreiken. Bovendien blijkt in de praktijk dat leerlingen vertrouwen hebben in leeftijdsgenoten en soms gemakkelijker met peermediators praten dan met bijvoorbeeld de mentor. De peermediators komen meestal uit klas 3 of hoger. Zij krijgen een speciale training en worden begeleid door een docent. De peermediators worden aan een brugklas verbonden. Leerplicht Als een leerling ernstig spijbelt of herhaaldelijk te laat komt in de les, wordt een leerling verwezen naar het spreekuur van de Leerplichtambtenaar. Zes keer per jaar houdt de leerplichtambtenaar (van Groningen stad) een spreekuur op onze school en wordt besproken wat de redenen zijn van het spijbelen of het te laat komen. In eerste instantie is het dan nog in een adviserende vorm. Ook is het mogelijk dat u en uw kind worden uitgenodigd bij de leerplichtambtenaar (van uw woonplaats) op kantoor. Ouders krijgen bericht als hun kind voor een van beide spreekuren wordt uitgenodigd. Bij een uitnodiging voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school, wordt alleen de leerling zelf verwacht, bij het spreekuur op kantoor worden de leerling met ouders verwacht. Frequent verzuim en frequent te laat komen wordt door gegeven aan het digitaal verzuimloket ( Zodra een leerling 18 wordt is hij/zij volgens de wet handelsbekwaam. Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, mogen ziekmeldingen zelf doen op de daarvoor gebruikelijke manier, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen de leerling en de school. Brieven en rapportages die namens de school verstuurd worden naar de ouder(s)/verzorger(s) worden ook verzonden naar de 13

14 ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn tussen de leerling en de school. Rebound Door allerlei redenen kan het gebeuren dat een leerling tijdelijk niet in staat is om gewoon naar school te gaan. Rebound, een voorziening van het Samenwerkingsverband PaOn VO20.01 beschikt over de faciliteiten om zo n leerling te helpen. Onze school kan leerlingen tijdelijk verwijzen naar Rebound. 2.5 Bijzondere activiteiten De school kent in alle leerjaren een aantal (vaak buitenschoolse) culturele activiteiten en excursies. In klas 5 krijgt de klassieke vorming een extra verdieping door de Rome- of Griekenlandreis, waarin we onder meer de onderdelen van de Europese cultuurgeschiedenis, die bij verschillende vakken ter sprake zijn gekomen, proberen te integreren. Ook aan de sociaal-emotionele vorming wordt in de vorm van gerichte projecten aandacht besteed. 2.6 Technasium Onze school heeft in juli 2004 samen met vier andere scholen een convenant getekend, waarmee de scholen een inspanningsverplichting zijn aangegaan om in vijf jaar een Technasium-stroom te realiseren. Het doel van het Technasium is leerlingen de mogelijkheid te geven om naast hun normale gymnasiumcurriculum extra aandacht aan de B-vakken en techniek te geven en daarmee de keuze voor een vervolgstudie/beroepsopleiding in die richting te stimuleren. De verbinding tussen theorie en praktijk is een belangrijk uitgangspunt. Kenmerkend voor de Technasium-stroom is het verplichte vak Ontwerpen & Onderzoeken. Dit vak wordt met een schoolexamen afgesloten. 2.7 Rekentoets Vanaf is de rekentoets op 3F-niveau een verplicht examenonderdeel. De leerlingen die in 2015 eindexamen doen hebben de rekentoets in klas 5 gemaakt. Het behaalde cijfer komt op een bijlage behorende bij de cijferlijst, maar telt niet mee in de slaag-zakregeling. Voor de leerlingen die in 2016 examen gaan doen (de leerlingen die in het schooljaar in klas 5 zitten) telt het cijfer voor de rekentoets wel mee in de slaag-zakregeling, bij de kernvakkenregeling. Dit betekent dat voor het slagen van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen slechts één vak minimaal met 5 beoordeeld mag zijn, de andere kernvakken moeten beoordeeld zijn met minimaal een 6. Meer informatie: 14

15 2.8 Leerlingactiviteiten De leerlingen zijn georganiseerd in het leerlingenparlement en in diverse schoolverenigingen. Het leerlingenparlement is een orgaan waarin vertegenwoordigers van de klassen en de leerlingverenigingen zitting hebben. Het leerlingenparlement behartigt de belangen van de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. De vertegenwoordigers worden aan het begin van ieder schooljaar gekozen. De uit het leerlingparlement gekozen leerlingenraad vormt het dagelijks bestuur, bereidt de algemene vergaderingen voor en onderhoudt de contacten met de schoolleiding. Naast het leerlingenparlement functioneren op school een aantal schoolverenigingen, zoals de FECO (feestcommissie), Eloquentia (de toneelvereniging), Cicero (de debatvereniging) en Murmansk, een nieuwe vereniging die zich richt op de contacten met een gymnasium in onze zusterstad Moermansk. Muzikale leerlingen kunnen terecht bij Aulos (het schoolorkest) en de verschillende schoolbands. Er is een onder- en bovenbouw schaakteam en verder is er de schoolkrant Aegis die viermaal per jaar verschijnt. 2.9 Samenwerking In het schooljaar heeft het schoolorkest Aulos een reis gemaakt naar Moermansk, zusterstad van de gemeente Groningen. In zijn leerlingen uit Moermansk naar Groningen gekomen om mee te spelen in een musical met het NNO. Verder is er een uitwisseling met het Johannes Althusius Gymnasium in Emden. In bestaan plannen om samen te werken met een gymnasium in de stad Oldenburg. Het Praedinius participeert vanaf het begin in het Universum programma oftewel Duurzaam Beta. Kern van dit programma is om extra aandacht te besteden aan het bèta-onderwijs. Onze school heeft geparticipeerd in het ontwikkelen van onderwijsprogramma s voor nieuwe natuurkunde en nieuwe scheikunde. In het schooljaar zijn we in het kader van het programma Bèta Excellent ( gestart met een pilot bèta-topklas in leerjaar 5. In is deze klas doorgestroomd naar klas 6 en is er een nieuwe topklas in 5 gestart. Ook in zullen er bèta-topklassen zijn in leerjaar 5 en 6. 15

16 3 MEDEDELINGEN OVER HET SCHOOLJAAR Vakantieregeling en dagen waarop leerlingen vrij zijn Herfstvakantie 11 t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag Lesdag Paasvakantie 6 april t/m 12 april Koningsdag 27 april Meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart 14 mei t/m 17 mei 2015 Pinstermaandag 25 mei 2015 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2015 Diploma uitreiking in de Nieuwe Kerk Vrijdag 27 juni Promotie klassen 1 t/m 5 in de Nieuwe Kerk Vrijdag 3 juli Boeken ophalen voor cursusjaar Klassen 4 t/m 6 op vrijdag 14 augustus Klassen 1 t/m 3 op maandag 17 augustus * Er wordt nog een dag gepland waarop leerlingen vrij zijn maar docenten wel werken. N.B. Voor extra verlof buiten de vakanties om, is toestemming nodig van de schoolleiding. Ouders dienen schriftelijk via de toestemming te vragen aan de jaarcoördinatoren van het betreffende leerjaar. Deze toestemming kan alleen verleend worden wegens: Religieuze feestdagen; De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan; Andere gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt niet verstaan het een dag eerder vertrekken i.v.m. fileproblemen, huurtermijnen van vakantiewoningen, vluchttijden e.d. Ongeoorloofd verzuim moet door de schoolleiding gemeld worden aan het Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar kan op grond van zijn bevoegdheid bij overtreding van de leerplichtwet proces-verbaal opmaken. 16

17 3.2 Schooltijden Lestijden maandag t/m vrijdag: 1e uur: uur 2e uur: uur pauze: u 3e uur: uur 4e uur: uur pauze: uur 5e uur: uur 6e uur: uur pauze: uur 7e uur: uur Aan het begin van het schooljaar wordt voor klas 1, 2 en 3 een rooster voor de gecoördineerde proefwerken uitgereikt. Het jaar is opgedeeld in vier perioden: Periode 1 ma 18 augustus 2014 t/m vr 31 oktober 2014 Periode 2 ma 3 novemeber 2014 t/m vr 16 januari 2015 Periode 3 ma 19 januari 2015 t/m vr 27 maart 2015 Periode 4 ma 30 maart 2015 tot einde schooljaar Voor elke periode wordt een apart rooster gemaakt. Men moet er dus rekening mee houden dat de lestijden per periode kunnen verschillen. Vrijdag het 6 e uur is het vaste uur voor inhaalproefwerken. Dit tijdstip moet door alle leerlingen vrijgehouden worden van buitenschoolse verplichtingen. Extra hulp of begeleiding wordt op maandag t/m donderdagmiddag na het 5 e uur aangeboden. Van leerlingen die aan deze begeleiding meedoen, wordt gevraagd eventuele buitenschoolse verplichtingen af te zeggen, indien deze samenvallen met de geboden hulp. Voor de klassen 1 t/m 4 is in principe een mentoruur ingeroosterd: de leerlingen moeten de hiervoor in het rooster opgenomen uren vrijhouden. Op een aantal vergadermiddagen wordt gedurende het schooljaar met een veertigminutenrooster gewerkt. De lestijden zijn dan als volgt: 1 e uur: u 2 e uur: u pauze: u 3 e uur: u 4 e uur: u pauze: u 5 e uur: u 6 e uur: u 7 e uur: u 17

18 3.3 Lessentabel In de klassen 1 t/m 3 volgen alle leerlingen per klas hetzelfde programma. In de bovenbouw is de lessentabel afhankelijk van de stroom of het profiel dat de leerling gekozen heeft. In klas 4 zijn dat drie stromen: een M(aatschappij)stroom, een N(atuurwetenschappelijke)stroom en een T(echnasium)stroom. De leerlingen leggen zich nog niet vast in een profiel, waardoor de keuzemogelijkheid voor de profielen in klas 5 en 6 na klas 4 groot is gehouden. In klas 5 en 6 kan men kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze laatste twee kun je ook volgen in de Technasium-variant (met het vak O&O). Al sinds enige jaren werken we met een perioderooster. Op de website zijn de roosters te zien Onderbouwtabellen Klas 1 Klas 2 Klas 3 Nederlands Latijn Grieks 1 2 2,5 Frans 2,25 1,5 1,5 Duits 0 2 2,25 Engels 2 1,75 1,5 Geschiedenis 1,5 1,5 1,5 Aardrijkskunde 1,5 0 1,75 Aardrijkskunde/economie Wiskunde 2,5 2,25 2,75 Natuurkunde Scheikunde 0 0 1,5 Natuur-/scheikunde 0 1,5 0 Biologie 2 1,75 0 Tekenen/kunstgeschiedenis 1,5 1 1,25 Muziek Drama Rekenen 0 0,25 0 Lichamelijke oefening 2 1,75 1,75 Technasium/pg Mentoruur

19 3.3.2 Bovenbouwtabellen Klas 4 Klas 5 Klas 6 gemeenschappelijk deel Nederlands 2,25 2,5 2,25 Engels 1,5 2,25 1,75 Lichamelijke oefening 1,75 1,75 1 Algemene natuurwetenschappen 1 0,5 Maatschappijleer/geschiedenis 2 Filosofie 1,5 Mentoruur 1 PG+* 1,5 1,5 Profielwerkstuk 1,5 profiel- en keuzedeel Latijn (+kcv) 3 3,75 3,25 Grieks (+kcv) 3 3,75 3,25 Frans 1,5 2,75 2,25 Duits 1,5 2,75 2,25 Wiskunde A 2,25 2,25 2,5 Wiskunde B 2,5 3 2,75 Wiskunde C 2,25 2,25 Wiskunde D 2,25 1,5 Economie 1,5 2,75 2,25 Aardrijkskunde 1,5 2,25 2,25 Geschiedenis 3,25 3 Filosofie 2,75 2,25 Tekenen/kunstgesch. 1,5 2,75 2,25 Natuurkunde 2 2,5 3 Onderzoek&Ontwerpen* 4 4 1,75 Scheikunde 1,5 2,5 2,25 Biologie 1,5 2,75 2,25 Rekenen** 0,25 0,25 0 *O&O wordt deels in PG+-tijd gevolgd. Leerlingen met O&O volgens dus geen apart PG+-programma. **Voor rekenen wordt in het begin van het jaar een toets afgenomen. Het resultaat op de toets bepaalt of de leerling deelneemt aan de rekenlessen. 19

20 4 TOETSING EN BEVORDERINGSNORMEN Een volledig overzicht van de regels met betrekking tot de toetsing en de overgang is voor klas 1, 2 en 3 te vinden in het 'Schoolreglement' en voor klas 4, 5 en 6 in het 'Programma voor Toetsing en Afsluiting'. Deze brochures worden op de website gepubliceerd en worden aan het begin van het schooljaar aan iedere leerling uitgedeeld. 5 SCHOOLREGELS In de karakterisering van het Praedinius Gymnasium staat: het Praedinius Gymnasium leidt de leerlingen op tot kritische en zelfstandig denkende burgers, d.w.z.: de uitspraken en oordelen van de leerlingen zijn gefundeerd en de leerlingen zijn bereid deze te verdedigen; de leerlingen staan open voor kritiek, ook op hun eigen standpunten en hun gedrag. Het Praedinius Gymnasium leert de leerlingen wat hun verantwoordelijkheden zijn en stimuleert ze daarnaar te handelen. Zij tonen respect voor anderen en hun opvattingen. Minachting en gebrek aan respect worden niet getolereerd. Het Praedinius Gymnasium benadrukt dat de leerling oog moet hebben voor zijn omgeving en dat hij daar zorgzaam mee omgaat. Dit zijn algemene uitgangspunten van waaruit we het gedrag van de leerlingen beoordelen en evalueren. Deze algemene uitgangspunten worden meer in detail uitgewerkt in het 'Schoolreglement', dat op de website te vinden is. Gedetailleerde regels zijn er op het gebied van absentie (geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid, te laat komen, verwijdering uit de les en verwijdering van school), op het gebied van zorg voor de omgeving en er zijn regels hoe te handelen in geval van brand. 20

SCHOOLGIDS 2015-2016 PRAEDINIUS GYMNASIUM

SCHOOLGIDS 2015-2016 PRAEDINIUS GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2015-2016 PRAEDINIUS GYMNASIUM oktober 2015 Turfsingel 82 9711 VX Groningen 050-3120559 www.praedinius.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1 ADRESSEN... 3 2 ALGEMENE INFORMATIE... 9 2.1 Karakterisering van het

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR 2011-2012 START SCHOOLJAAR 2012-2013 ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers 2012-2013) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM Meridiaan College Vestiging Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12

Nadere informatie

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren:

De ouderbijdrage per kind bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 180, waarbij we de volgende kortingsregeling hanteren: Bussum, 11 september 2014 Geachte mevrouw, mijnheer, Hierbij verstrek ik u informatie over de ouderbijdrage. Het Willem wil kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord. Daartoe bieden wij de leerlingen

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage 13. Studiekosten Vrijwillige ouderbijdrage Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2017-2018 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

FINANCIËN Algemeen Gratis schoolboeken en borg Schoolkosten 1. Buitenlesactiviteiten en verdiepende onderwijsactiviteiten 2.

FINANCIËN Algemeen Gratis schoolboeken en borg Schoolkosten 1. Buitenlesactiviteiten en verdiepende onderwijsactiviteiten 2. FINANCIËN Algemeen Het Alfrink College onderschrijft de Gedragscode schoolkosten, die de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 Programma: Kennismaken met de school Onderwijs op Bernrode KENNISMAKEN Ouderavond: introductie op Bernrode - wie doet wat? - informatie (begin)

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017 Kies voor méér. Ga voor Het Vlier Algemene voorlichting over ons onderwijs en onze school wordt verzorgd door de heer Van den Hoogen. Deze worden gegeven om 18.15 uur, 19.15 uur en 20.00 uur in lokaal

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Sprekers: De heer Van Hoof Mevrouw Groenendijk Mevrouw Melief/Mevrouw Bovenberg Cantina Aula Leopoldzaal Motto Ex pluribus unum Schooltype - Categoriaal

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Ontstaan uit de Abdij van Berne Onderwerp: Informatieavond December 2016 2 Onze leerlingen 658 leerlingen komend van veel

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl. Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl. Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius.

Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl. Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl. Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius. Vragen? -> l.smeur@praedinius.nl Decaan: Hero Boonstra h.boonstra@praedinius.nl Conrector 3/4: Mathijs de Vroome m.d.vroome@praedinius.nl Wie doet wat? ziek- en herstelmelding/verlof aanvragen Bovenbouwfeest

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College

Instroom in schooljaar Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College H A V O - 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Dit moet je in elk geval weten over het Niftarlake College Wat is het Niftarlake College voor een school? Het Niftarlake College valt onder de

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

De Tweede Fase op Beekvliet. 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1

De Tweede Fase op Beekvliet. 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1 De Tweede Fase op Beekvliet 26 januari 2016 De Tweede Fase op Beekvliet - Ouderavond klas 3 1 Overzicht Tweede Fase Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel Profielwerkstuk Profielvakken Profielkeuzevak(ken)

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1? - ondersteuning via vakdocent - spanning, soms stress * VERVOLGOPLEIDING - (goed) kiezen en actie - kans

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Ouderavond. klas 5 21 september 2016

Ouderavond. klas 5 21 september 2016 Ouderavond klas 5 21 september 2016 Programma ouderavond Intro Verdeling over de profielen Cijfers, toetsen, Magister, bevorderingsnormen, inhalen en herkansen, ziekmelden in toetsweek rekentoets Schoolregels:

Nadere informatie