bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc"

Transcriptie

1 huisartsopleiding bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 13 nr. 1 maart 2013 scholingsaanbod 2013 eerste POH-middag van vraag naar evidence accreditering boeken van onze hao's

2 Inhoudsopgave Colofon Hao-proVUssioneel is een bulletin voor alle huisartsopleiders van de Huisartsopleiding van het VUmc en verschijnt twee keer per jaar. Op het hao-deel van onze website zijn de oude jaargangen terug te vinden: Redactie: Angelika Raths Sylvia Vlak Illustraties: Rick Dros Foto s: Wilfred de Boer Angelika Raths Eddy Rijk Karin Verschoor Sylvia Vlak Basisontwerp omslag: Roland van Helden bno, Amsterdam Opmaak: Sylvia Vlak Huisartsopleiding VUmc OZW-gebouw De Boelelaan HV Amsterdam tel deadline kopij voor het septembernummer 2013 is 1 juli 2013 svp mailen aan Speels Indrukken uit hao-tevredenheidenquête HaDiDoc Scholingsaanbod Praktische zaken en spelregels - Basiscurriculum leergang 0 t/m 4 Foto's november-dagen Doorn Vervolg scholingsaanbod Keuzecurriculum leergang 5 Foto's november-dagen Doorn Vervolg scholingsaanbod Keuzecurriculum leergang 5 - Alternatieven leergang 5 Achter de schermen van de meerdaagse Foto's november-dagen Doorn Van vraag naar evidence Eerste POH-middag Veilig Over Incidenten Spreken (VOIS) Een eindje meelopen HAOVU Prikbord Insider Indeling leergangen Agenda 2013/2014 Welkom/Uitzwaaien 2 HAO-proVUssioneel - maart 2013

3 Speels Angelika Raths Jullie weten van aanpakken. Elke keer sta ik weer versteld als ik zie wat jullie huisartsen kunnen bolwerken: urenlang om de tien minuten een ander mens, leven, verhaal en vraag, het managen van een toko, samenwerken met zoveel verschillende disciplines en persoonlijkheden, dealen met veranderingen die lang niet altijd gewenst zijn. En voor jullie als opleiders ook nog de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en beoordeling van een aios soms een dobber die de nachtrust kan verstoren. Dat allemaal naast een privéleven, waarin zich alles afspeelt wat patiënten ook meemaken: ziekte, ruzie, zorgenkinderen of -ouders, verlies. Petje af! Niet voor niets dus dat we dit jaar een cursus over stressmanagement en burn-outpreventie aanbieden. Eén van de geheimen om alle ballen in de lucht te houden is een goede balans tussen in- en ontspanning, tussen plicht en vrije keuze, tussen discipline en speelsheid. Dit evenwicht zoeken wij ook elke keer weer tijdens onze meerdaagse. Laten we naast alle planning en structuur ruimte houden voor het ogenblik, voor speelsheid, creativiteit, het onvoorspelbare en serendipiteit (de gelukkige vondst van iets waarnaar men niet heeft gezocht). Ik denk dat wij op de goede weg zijn, want er wordt letterlijk steeds meer gespeeld: rollenspelen doen we al lang, maar nog nooit zijn zo veel acteurs ingehuurd. In de Spoedzorg joegen simulatiepatiënten eenieder de stuipen op het lijf. Bij een astma-aanval moesten Sylvia en Samantha naar verluidt op hun handen zitten om niet 112 te bellen. Er werd met ballonnen gestoeid en met een voetbal. En als speelse primeur: een HOVU-sextet! De hao s Martine Samsom, Sjors Konijn en Paul Grootes kletzmerden er met Angelique, Chris en Nettie lustig op los. HAO-proVUssioneel - maart

4 Hao Willem Stronck heeft op zijn gitaar en met ondersteuning van een vriend de borrel op dinsdag luister bijgezet. Helaas viel de animo voor het swingen met de band van Mylène wat tegen. De swinging die-hards Onze meerdaagse cursussen zijn zeer positief geëvalueerd. Daar zijn we echt blij mee. Bij een totaal gemiddelde van 8,5(!) blonk de Spoedzorg met een waardering van 8,9 uit als koploper! Op de voet gevolgd door een 8,8 van een leergang 2- en leergang 4-groep. Proficiat! Wat leuk! Wat is het geheim van het succes? Moeten we het zoeken in de zalige verzuchting van Spoedzorg-deelnemers over de strakke structuur, het militaristische regime? Fifty shades of training? Nou, dan valt er voor ons nog wat bij te spijkeren. Misschien zit het hem in een goede cursus, gegeven door goede, bevlogen docenten in een goede groep met de juiste chemie. En een snufje van iets dat niet te pakken en niet te plannen valt een klein beetje magie. De magie van het opleiden dat lijkt mij nou nog eens een leuke cursus. Die zit er dit jaar niet bij, maar wel een heleboel andere aantrekkelijke opties. Over speels gesproken: we halen voor de ethiek, als jullie dat willen en dat bleek, met liefde nog een keer een paard van stal. En na jaar en dag staat weer eens een cursus over seksualiteit op de kaart! Het voornemen is trouwens de Spoedzorg in 2014 opnieuw te programmeren. We konden vorig jaar alle belangstellenden plaatsen en pauzeren een jaar voor nieuwe aanwas in de doelgroep, leergang 5 (hoe meer deelnemers, hoe meer vreugde uiteraard en hoe lager de kosten). De leergangen zijn niet de enige plek waar we jullie als opleiders deskundigheidsbevordering aanbieden. De paralleldagen zijn minstens even belangrijk, om bij te spijkeren, elkaar te ondersteunen en af te stemmen met het instituut. We hebben het beleid in dezen wat helderder gemaakt. We plannen er voor elke groep zes in. Er blijft veel ruimte voor de groepen om samen met de docenten een eigen invulling aan die dagen te geven. Voor nieuwe thema s die voor alle opleiders van belang zijn maken wij elk jaar een á twee programma s, die in alle groepen in hetzelfde kalenderjaar worden aangeboden. Dit jaar zal dat de wetenschappelijke vorming van Hans van der Wouden zijn en in sommige groepen nog het praktijkmanagement als inhaalslag. De keuzeworkshopmiddag proberen we erin te houden, want daar waren jullie tevreden over. Alleen zoeken we naar een beter moment. In de praktijksetting zullen er, wat ons betreft, twee activiteiten plaatsvinden. Naast het vertrouwde bezoek van de docenten willen we jullie aanmoedigen met een hao-collega een koppel te vormen en elkaar over en weer tijdens het spreekuur en een leergesprek in de praktijk te observeren. Dit is incidenteel eerder uitgeprobeerd en zo goed bevallen dat we het jullie allemaal willen vragen. Doe het zó dat je er plezier aan beleeft! Maak het zo speels als je wilt. Sta open voor het moment en het niet-geplande. Het zou helemaal leuk zijn als enkelen hierover iets in de provu zouden willen delen. De speelse klap op de vuurpijl heeft Groningen geleverd. Zij brachten eind vorig jaar een leergesprek-spel uit. Dat gaan we jullie zeker niet onthouden! Helaas heeft de voltooiing van onze hao-portretten-galerij de deadline van dit nummer niet gehaald. Als jullie dit lezen, hangen de foto's hopelijk al en hebben jullie deze misschien zelf al kunnen zien. Het wordt een vrolijk gezicht. Dit zijn mensen waarmee je een ballonnetje op zou willen laten! 4 hao-coördinator

5 Indrukken uit de hao-tevredenheidenquête 2012 Helle Poulsen 10. De huisartsopleiding vraagt zoveel tijd dat ik in verhouding te weinig tijd aan de praktijk kan besteden. Net zoals bij de hao-tevredenheidenquête in 2010 hebben in 2012 velen (144 hao s) de moeite genomen om onze enquête in te vullen. Waarvoor hartelijk dank! Uit de resultaten van de enquête 2012 kunnen we opmaken dat er een relatief grote algemene tevredenheid onder jullie bestaat ten aanzien van de scholing, communicatie en samenwerking met de huisartsopleiding! Onderstaand wat voorbeelden van uitslagen die er in onze ogen uitspringen. 5. Als ik kijk naar de afgelopen twee jaar ben ik tevreden over de mate waarin de scholing op paralleldagen bij mijn leerbehoeftes aansluit. 1 Oneens Eens 1 In totaal geven 111 (van de 142) opleiders aan dat de tijdsinvestering in het opleiden niet zodanig groot is dat de praktijktijd in het gedrang komt. 22 opleiders geven er een neutrale reactie op. Als opleiding concluderen we dat jullie je niet overvraagd voelen door de opleidingsverplichtingen en dat het opleiden over het algemeen goed met de praktijk te combineren is. 14.Bij een koppeling aan een aios, die gerichte leerpunten heeft, informeert het instituut mij daar van tevoren voldoende over. 1 Oneens Eens opleiders geven aan tevreden te zijn over de scholing op de paralleldagen. 33 geven een neutraal antwoord. Drie opleiders zijn het er een beetje mee oneens. In 2010 waren 63 opleiders tevreden over de scholing. Naar aanleiding waarvan we een aantal veranderingen in het onderwijs op de paralleldagen hebben ingevoerd. We hebben de indruk dat dit een positief effect heeft gehad. 1 Oneens Eens 7 Deze uitslag roept vragen op omdat het aantal mee eens bijna net zo groot is als het aantal oneens. De meerderheid van de antwoorden zit bij neutraal. N.a.v. de enquête van 2010 hebben we als opleiding beleid gemaakt t.a.v. het informeren van de opleider bij een koppeling aan een aios met gerichte leerpunten. Onze ambitie op dit punt voor 2014 is het realiseren van een grotere tevredenheid. Wil je meer weten over de uitslag van deze enquête, neem dan contact met me op 5

6 HaDiDoc Lili van Rhijn Afgelopen jaar is onze club van samenstelling veranderd. Willem Feijen nam afscheid en zijn plaats is ingenomen door Angelique Bongers. Angelique is een gedragswetenschapper met ruime ervaring op leidinggevend, begeleidend en bestuurlijk niveau binnen onderwijs en welzijn. Daarbij is ze gewend voor afstemming te zorgen tussen de doelen van een persoon en die van de organisatie. We vinden het zelf jammer dat er geen man meer in onze club zit. Dat blijkt op dit moment niet mogelijk. Aan de andere kant hebben we toch zeker een groep mensen bij elkaar die zorgvuldig en met een kritisch en relativerend oog kijkt en veel deskundigheid heeft in het zo nodig voeren van gevoelige gesprekken. Voor de gewone voortgangsgesprekken hebben we twee zeer ervaren huisartsen en opleiders, Pieter Bots en Gerrit Hagenbeek (ja, echte mannen!), die bij de opleiders op bezoek gaan. Het persoonlijk dossier Tot nu toe hebben wij een papieren dossier van elke hao met daarin o.a. alle bij ons ingeleverde haoaios toetsen en hao-docent toetsen. Deze worden gebruikt bij het voeren van de voortgangsgesprekken. Het blijkt moeilijk te blijven alle ingevulde en besproken toetsen ook in dat dossier te krijgen. Tot jullie, maar zeker ook tot onze frustratie. Bij het doordenken over deze problematiek zijn we tot de volgende conclusies gekomen: We blijven ons uiterste best doen alle formulieren te verzamelen en op te bergen in het papieren hao-dossier. We willen jullie zelf ook verantwoordelijkheid geven hierin. Het gaat tenslotte om feedback op jullie eigen functioneren als hao. Dat laatste betekent dat we jullie dringend vragen om besproken toetsen zelf op te slaan. Zo kun je daar zelf nog eens op terug kijken. En, als er bij ons niets blijkt te zijn, kun je voor een voortgangsgesprek een kopie naar Gerrit of Pieter sturen. Wij hopen dat er zo minder van die feedback verloren gaat. Daarnaast is het belangrijk dat de docenten een kopie van hun feedback aan jullie geeft, zodat je ook dat kunt bewaren. Er zijn afgelopen jaren weer vele gesprekken gevoerd. Er wordt natuurlijk nog steeds naar jullie feedback over ons gevraagd. Dit is zeer uiteenlopend en regelmatig spreken hao s elkaar tegen, bijvoorbeeld ten aanzien van wel/niet meer medische inhoud voor de scholing door het instituut of de duur van het docentoverleg op de paralleldag. Enkele veelterugkerende punten zijn: Het wordt gewaardeerd dat de voortgangsgesprekken gevoerd worden. De structuur van de HOVUmc is duidelijk verbeterd. De wijze waarop de hao feedback krijgt, met name van de docenten, kan soms beter. Het wordt niet altijd besproken, soms zijn er onduidelijkheden die niet besproken worden en regelmatig lijkt een hao een formulier niet gezien te hebben voor het in het dossier is beland. De docenten zijn daarop aangesproken. Procedure alarmerende geluiden over een opleider We hebben hard gewerkt aan een procedure hoe te handelen als we een erg zorgelijk bericht krijgen over een opleider, dat mogelijk zijn/haar functioneren als goed opleider kan beïnvloeden. Dit naar aanleiding van een voorval eind We hebben dat zo goed mogelijk getracht op te lossen, maar merkten dat een procedure had kunnen helpen. Die procedure ligt er nu en is te vinden op de website onder de hao-knop (toetsing en beoordeling). Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: De hao direct informeren over wat er over hem/ haar gezegd wordt. Zo spoedig mogelijk hoor en wederhoor. Er moet rekening gehouden worden met de opleidingssituatie van de aios die op dat moment in de praktijk is en/of de voortgang van een koppelingsronde. Er zal altijd achteraf geëvalueerd worden of dit zorgvuldig verlopen is en zo veel mogelijk het juiste resultaat heeft gehad. Weten dat er sprake kan zijn van loos alarm. Een van de opleiders van de opleidervereniging, die het natuurlijk ook bekeken hebben, beschreef het mooi: Het lijkt me heel redelijk wat hier opgeschreven is, er blijft onduidelijkheid over wat alarmerend is. De leeromgeving van de aios is natuurlijk belangrijk, maar hoe je de situatie rustig houdt, geen onrust creëert en dan later ook nog blaam zou moeten zuiveren, lijkt me ingewikkeld. Als er alarmerende geruchten zijn en je gaat dit traject in, is er dan nog een normale relatie aioshao mogelijk? Het deel de hao tijdelijk op non-actief zetten/buiten de koppeling houden, zal het er niet beter op maken. Aan de andere kant, als het wel ernstig en alarmerend is, dan is het mogelijk beter zo. Evaluatie lijkt inderdaad belangrijk. We hopen dat we voorlopig niet hoeven uit testen of het een goede procedure is. 6

7 Berichten uit de hao-kwaliteitscommissie Scholingsaanbod 2013 PRAKTISCHE ZAKEN EN SPELREGELS Het onderwijs vindt plaats in leergangen, onderscheiden naar het basiscurriculum, leergang 0 t/m 4 en het keuzecurriculum voor ervaren opleiders, leergang 5. Nog even de belangrijkste praktische zaken en spelregels rondom de leergangen op een rijtje. > > > > > > > Een cursus duurt vier dagen, te weten twee achtereenvolgende dagen in juni en in november. Uitzondering zijn de 2-daagse novembermodules voor opleiders die niet aan een 4-daagse deel konden nemen. Duo-opleiders zijn altijd beiden welkom; wél wordt elke deelnemer geacht alle vier de dagen aanwezig te zijn. Toekenning van forfaitaire accrediteringspunten: de landelijke regeling toekenning forfaitaire accreditatiepunten geeft aan dat een huisartsopleider die een aios opleidt 20 forfaitaire punten ontvangt voor zijn/haar opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen. Als hij/zij een deel van het jaar opleidt ontvangt de opleider naar rato het aantal punten. Per kwartaal worden 5 punten toegekend. Huisartsopleiders van VUmc krijgen hiernaast nog 4 punten extra als aan alle verplichte didactische scholing en toetsing is voldaan. De landelijke regeling is na te lezen op de websites van HOVUmc en Huisartsopleiding Nederland. Je dient alle dagdelen van de cursus te volgen. Het is aan de docenten om te beoordelen of de cursus als voldoende kan worden afgesloten en je doorstroomt naar een volgende leergang. Het doen van aanvullende of compenserende opdrachten kan tot de mogelijkheden behoren, eventueel met extra begeleiding. Inschrijving voor de keuzecursussen van leergang 5 geschiedt in volgorde van binnenkomst. Wij proberen zoveel mogelijk de zelfstandige periode van de aios te plannen tijdens de meerdaagse hao-cursussen. Zie voor verdere informatie Regelgeving financiële afhandeling meerdaagse cursussen op opleiders/meerdaagse of vraag Samantha Paijens of ). Op de volgende pagina s wordt per leergang het cursusaanbod beschreven voor Je kunt je alleen inschrijven voor een cursus als je ook in de desbetreffende leergang bent ingedeeld. Zie hiervoor het actuele overzicht achterin deze hao-provussioneel. 7

8 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Basiscurriculum - leergang 0 - Oriëntatiecursus Titel cursus Doelgroep Cursusdagen ORIENTATIECURSUS Erkende huisartsen die geïnteresseerd zijn in het opleiden van een aios De cursussen vinden plaats op van uur tot uur de volgende dag met een overnachting in Conferentieoord Zonheuvel in Doorn. Maandag/dinsdag 9 en10 september 2013 Maandag/dinsdag 3 en 4 februari 2014 Woensdag/donderdag 10 en 11 september 2014 Docenten Competenties Inhoud cursus Thema s Werkwijze Angelika Raths en Jolijn de Graaff De opleider 2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek 3.1 past samenwerkingsvaardigheden gericht toe 3.2 stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de aios 4.1 organiseert personeelsinzet, middelen en informatiestromen zodanig dat er efficiënt gewerkt en geleerd kan worden 4.3 creëert binnen zijn/haar organisatie/praktijk draagvlak voor het opleiden van aios 5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren Deze geaccrediteerde cursus is een eerste, vrijblijvende oriëntatie op de rol van huisartsopleider en het opleiderschap aan de HOVUmc. Een doel van de cursus is dat de belangstellende huisartsen en het instituut na afloop kunnen besluiten of men met elkaar in zee wil gaan. Visie van de HOVUmc ten aanzien van het opleiderschap Verwachtingen en wensen van deelnemers en instituut ten aanzien van de functie van huisartsopleider De competenties van de (beginnende) opleider Voor- en nadelen van het opleiden Praktische consequenties voor de praktijkvoering Het leergesprek en de planning ervan Didactische scholing voor opleider bij de HOVUmc De koppelingsprocedure Het individuele profiel van de opleider Structurele evaluatie en toetsing van de opleider Het leerwerkplan Kennismaking met en keuze van de aios Ondersteuning van de beginnende opleider Wat is waar te vinden op de website? Kiezen voor de HOVUmc? Aan de hand van opdrachten en tijdens praktische oefeningen maken de deelnemers kennis met de taken van het opleiderschap. De deelnemers kunnen ervaring opdoen met de sfeer en de interactieve werkwijze van het instituut. We laten voorbeelden van leergesprekken zien. Wij geven informatie, bespreken, discussiëren en gaan praktisch oefenen o.a. met twee aios. Er is ruime gelegenheid alle vragen te stellen die helpen bij een weloverwogen keuze voor het opleiderschap. Het is de bedoeling dat aan het einde alle vragen zijn beantwoord. In de pauzes, tijdens het diner en de borrel kan men informeel van gedachten wisselen. 8

9 Basiscurriculum - leergang 0 - Startersdagen Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Competenties Inhoud cursus Thema s Werkwijze STARTERSDAGEN Beginnende opleiders die na hun erkenning gekoppeld zijn aan de eerste aios of AMA Woensdag 15 januari en woensdag 19 februari 2014 Simone van den Hil en Lili van Rhijn De opleider 0.0 expliciteert en motiveert eigen handelen 1.1 draagt zorg voor een veilig opleidingsklimaat en is goed toegankelijk voor aios bij vragen en problemen 1.2 bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 2.1 realiseert gerichte opleidingsactiviteiten op basis van het opleidingsplan 2.2 ondersteunt de aios bij het opstellen van diens individuele opleidingsschema 3.2 stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de aios 4.1 organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte is voor het opleiden 5.1 toont inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren; toont plezier in het werk als opleider en als huisarts Tijdens deze dagen vindt een eerste kennismaking plaats met onderwerpen die bij aanvang van het opleiden aan de orde komen. De cursus dient als voorbereiding op de komst van de aios. Er wordt een begin gemaakt met het oefenen van de meest basale didactische vaardigheden. Kennismaking met hoofd opleiding Organisatie in de praktijk Het leerwerkplan Standaardrooster 1e jaar Themagesprek Dagrapportage Consultatie van de aios Feedback Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de hao Kennismaken met een van de hao-mentoren Afwisselend wordt in de grote groep gewerkt (informatieoverdracht en groepsdiscussie) en in kleinere groepjes (oefenen van didactische vaardigheden). LORENZO 9

10 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Basiscurriculum - leergang 1 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Competenties Inhoud cursus Thema's Werkwijze DE DUIZENDPOOT Beginnende opleiders die de startersdagen hebben gevolgd en de eerste aios of AMA opleiden Dinsdag/woensdag 4 en 5 juni, 5 en 6 november Karin Verschoor en Marianne Kok De opleider 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat en draagt zorg voor een veilig opleidingsklimaat waarbij de opleider respectvol, reflectief en ondersteunend is naar de aios 1.2 bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek door gerichte opleidingsactiviteiten op basis van het opleidingsplan en bewaakt en evalueert proces en resultaat 2.2 begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van diens opleiding door de aios te ondersteunen bij het opstellen van diens individuele opleidingsschema en bevordert het eigenaarschap van de aios bij diens eigen leerproces 2.3 beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties voor de voortgang door leerresultaten terug te koppelen, te beoordelen en de voortgang van het leerproces vast te leggen 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie door inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren 5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren door het eigen handelen als opleider te sturen op basis van wetenschappelijke inzichten en best practices Deze cursus is bedoeld als ondersteuning van hao s die op dit moment bezig zijn met hun eerste begeleidingsjaar. Op de eerste bijeenkomst in juni neem je kennis van het onderwijs aan de huisartsopleiding bij het VUmc en de gebruikte leermiddelen. De beoordelingsprocedure voor aios met de daarbij behorende evaluatieformulieren wordt besproken. Er zal worden geoefend met leergesprekken: Welke vormen bestaan er? Wat kun je ermee? Waar moet je op letten? Hoe kun je op een juiste wijze feedback geven? In november zullen we doorgaan op het thema leergesprekken waarbij we gebruik zullen maken van een scoringslijst. Daarnaast is er aandacht voor de organisatie van de praktijk: hoe stuur ik de patiëntenstroom? Naar analogie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de aios zul je een persoonlijk ontwikkelingsplan voor jezelf opstellen: wat wil ik als opleider leren, hoe en wanneer? Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de aios en de hao Voortgangskwalificatie en beoordelingsprocedure Soorten leergesprekken: taak-, proces- en persoonsgericht Kenmerken van: consultbespreking, dagrapportage, consultatie Werken met de video en directe observatie Feedback: theorie en vooral oefenen Leercondities in de eigen praktijk, knelpunten ICPC We werken tijdens deze leergang afwisselend in de gehele groep en in kleinere groepen. Wij gaan daarbij uit van jullie werkervaring op dit moment en oefenen zoveel mogelijk met jullie eigen casuïstiek. Ervaren knelpunten zullen we aan de orde laten komen. Inleiding en nabespreking doen we plenair maar verder oefenen we vooral in kleine groepen. Tijdens het tweede deel in november wordt gewerkt met eigen video-opnames van leergesprekken. We sluiten aan bij actuele leerwensen. 10

11 Basiscurriculum - leergang 2 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Competenties Inhoud cursus Thema s Werkwijze LEERGESPREKKEN Beginnende opleiders die leergang 1 hebben afgesloten Dinsdag/woensdag 4 en 5 juni, 5 en 6 november Groep A: Thil Tolkamp, Willem Stronck (hao) en Suzan van Vliet (hao) Groep B: Simone van den Hil, Erik Koelma en Wim Christiaans (hao) De opleider 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat en draagt zorg voor een veilig opleidingsklimaat waarbij de opleider respectvol, reflectief en ondersteunend is naar de aios. 1.2 bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios. 2.1 past voor de situatie geschikte gesprekstechnieken efficiënt toe, hanteert de verschillende rollen flexibel en passend bij de leersituatie en bewaakt en evalueert proces en resultaat. 2.2 begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van diens opleiding. 2.3 beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties van de voortgang. 4.1 organiseert eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte is voor opleiden. 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie. 5.2 maakt het eigen persoonlijk en professioneel functioneren bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van verkregen feedback. 5.3 bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie en kan het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk adequaat hanteren. 5.4 handelt conform geldende gedrags- en omgangsregels en gaat integer en zorgvuldig om met eigen invloed op de aios. In deze cursus staan de eigen leervragen van de deelnemers centraal, uitgaande van hun ervaringen met de aios tot nu toe. Uitgangspunten zijn de door de hao s ervaren hobbels en succeservaringen bij het voeren van leergesprekken. Wat stimuleert de interactie tussen opleider en aios en wat kan de interactie belemmeren? Hoe maak je ruimte voor het leren van de aios? Hoe vind je de goede balans tussen achteroverleunen, luisteren, doorvragen en sturen, je eigen opvattingen als ervaren huisarts en opleider? Aan het einde van de cursus heeft iedere deelnemer het eigen repertoire vergroot en duidelijke aandachtspunten voor de verdere persoonlijke ontwikkeling. Plaats en functie van het leergesprek Het verschil tussen verschillende doelen en soorten leergesprekken Basisvaardigheden voor het voeren van leergesprekken, zoals het structureren, doorvragen en concretiseren van leervragen De balans tussen leiden en volgen Persoonlijke valkuilen De Roos van Leary Het effectieve gebruik van de ALVU als hulpmiddel - een door de HOVUmc in samenwer king met opleiders ontwikkeld instrument voor de analyse van eigen leergesprekken Praktische tips, zoals het geanimeerd bespreken van de ComBeL en andere good practices Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de hao Wij gaan in deze cursus uit van de begeleidingservaringen van de deelnemers aan de hand van door de cursisten meegenomen video s van eigen leergesprekken, liefst op USB in VCL-formaat. Als het om een consult- of patiëntenbespreking gaat naar aanleiding van een consult van de aios is het handig als dit consult ook op video wordt meegenomen. We werken veel in kleine groepjes. Waar nodig bieden wij aanvullende theorieën aan die helpen interactie te analyseren en doelgericht te beïnvloeden. In november oefenen we ook het voeren van een leergesprek met een acteur aan de hand van een eigen situatie. We proberen in deze leergang maatwerk te leveren door goed te focussen op individuele leerwensen. 11

12 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Basiscurriculum - leergang 3 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Competenties Inhoud cursus Thema s Werkwijze OMGAAN MET VERSCHILLEN Gevorderde opleiders die leergang 1 en 2 hebben afgesloten Woensdag/donderdag 5 en 6 juni, 6 en 7 november Groep A: Angelique Bongers en Gert Roos (hao) Groep B: Willem Feijen en Anne Heynen De opleider 0.0 maakt bewust gebruik van de eigen voorbeeldfunctie en expliciteert en motiveert het eigen handelen 1.1. realiseert een constructief werk-leerklimaat 1.2. bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios 1.3. kan omgaan met diversiteit 2.1 maakt een adequate keuze welke didactische werkvormen aansluiten bij de ontwikkeling van de aios; past voor de situatie geschikte gesprekstechnieken toe en hanteert verschillende rollen flexibel en passend bij de leersituatie 2.2 ondersteunt bij het formuleren van haalbare leerdoelen en bijbehorend plan van aanpak; signaleert ineffectief gedrag en maakt dit inzichtelijk 2.3 koppelt leerresultaten terug 3.1 identificeert problemen en geeft de aios ondersteuning bij het leren oplossen van (dreigende) conflicten; neemt verantwoordelijkheid voor consistentie en continuïteit van de opleiding 4.1. organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte is voor opleiden 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie 5.2 maakt het eigen persoonlijk en professioneel functioneren bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van verkregen feedback 5.3 kan onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk adequaat hanteren 5.4 gaat integer en zorgvuldig om met eigen invloed op de aios Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar verschillen in karakter/stijl/aanpak tussen hao en aios worden handvatten zichtbaar (en aangereikt) om deze verschillen positief en constructief te benutten. De hao raakt bekend met diverse theorieën over stijlen (leerstijltheorie, belangentegenstellingen, kernkwaliteiten en/of Transactionele Analyse) en gebruikt deze in zijn/haar analyse en aanpak. Leergesprek Leervoorkeuren Omgaan met belangentegenstellingen volgens Harvard-methode Kernkwaliteiten/Transactionele analyse Omgaan met diversiteit, met name man/vrouwverschillen In deze leergang zullen we gebruik maken van diverse werkvormen: Voorbereidingsopdrachten Reflectie op voorbereidingsopdrachten Aanreiken van theorieën Leren werken met hierbij behorende praktische modellen Rollenspelen o.a. met echte aios Feedback geven en ontvangen Experimenteren met nieuw gedrag 12

13 Basiscurriculum - leergang 4 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Competenties Inhoud cursus DOORSTART Gevorderde opleiders die leergang 1, 2 en 3 succesvol hebben afgesloten of ervaren opleiders die een pas-op-de-plaats willen maken. Woensdag/donderdag 5 en 6 juni, 6 en 7 november Groep A: Harry Schleypen en Lili van Rhijn Groep B: Helle Poulsen en Gerda Visser De opleider 0.0 is rolmodel voor de verschillende competenties uit het competentieprofiel van de huisarts 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat 2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek 3.1 past samenwerkingsvaardigheden gericht toe 4.3 creëert binnen zijn organisatie/praktijk draagvlak voor het opleiden van aios 5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren In deze leergang willen wij jouw ervaringen met het opleiderschap evalueren en de resultaten van deze toets in een perspectief van de toekomst plaatsen. Hoe was de opleidingssituatie bij de start van jouw opleiderschap? Wat is sindsdien ontwikkeld? Waar bevind jij je nu? Waar wil je naartoe? En wat ga je doen om de kwaliteit van jouw opleiderschap op peil te houden c.q. verder te ontwikkelen (een succesvolle doorstart maken)? Met deze leergang sluit je het verplichte curriculum af. Met de oogst ervan kun je verder invulling geven aan leergang 5. Thema s Werkwijze Wat hoopte ik dat het opleiderschap me zou brengen? Wat is werkelijkheid geworden en hoe bevalt dat? Wat heb ik inmiddels geleerd/verworven en hoe bevalt dat? Wat heb ik als opleider in huis? Wat zijn mijn persoonlijke kwaliteiten die kenmerkend zijn voor mijn opleiderschap en hoe maak ik daar actief gebruik van? Waarin zit de pit van het opleiden? Wat geeft energie? Zijn geven en ontvangen in balans? Hoe behoud en/of bewaak ik dat? Waarin wil ik me verder ontwikkelen en hoe pak ik dat aan? - POP hao Met behulp van toetsen, eigen presentaties en oefeningen onderzoeken we de thema s, afwisselend plenair en in kleine groepjes. Tussendoor zijn er korte theoretische inleidingen om handvatten te bieden of het geheel in een kader te plaatsen. In juni neemt de hao een video van een leergesprek mee ter toetsing aan de hand van de ALVU. In november wordt de hao getoetst en beoordeeld aan de hand van een presentatie die laat zien hoe de hao werkt met/aan een door hem/haar zelf in juni geformuleerd leerdoel, ter vergroting van zijn competentie als opleider. We ronden de leergang af met een feedbackronde. Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers aan het eind van de leergang het certificaat voor de afronding van de verplichte leergangen. 13

14 Foto's november-dagen Doorn 14

15 15

16 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Keuzecurriculum - leergang 5 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Aantal deelnemers Competenties Inhoud cursus EXPEDITIE APC Ervaren opleiders die leergang 1, 2, 3, en 4 hebben afgesloten en speciale belangstelling hebben voor de arts-patiënt communicatie Woensdag/donderdag 5 en 6 juni, 6 en 7 november Chris Rietmeijer en Geurt Essers (GW-docent, huisartsopleiding Leiden) Minimaal 8, maximaal 12 De opleider 0.0 is rolmodel voor de verschillende competenties uit het competentieprofiel van de huisarts (specialist) 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat 1.3 kan omgaan met diversiteit - kan afstemmen op de eigenheid van de aios in culturele, sociale en ethische zin 2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek - past voor de situatie geschikte gesprekstechnieken efficiënt toe - hanteert de verschillende rollen (expert, coach, beoordelaar) flexibel en passend bij de leersituatie - bewaakt en evalueert proces en resultaat 2.2 begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van diens opleiding 2.3 beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties voor de voortgang - beoordeelt en legt de voortgang in het leerproces vast 3.2 stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de aios - functioneert als gesprekspartner in de driehoek aios-opleider-docent 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie - toont inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren 5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren - neemt deel aan opinievorming en ontwikkeling van nieuwe inzichten op het opleidingskundig vakgebied - stuurt het eigen handelen als opleider op basis van wetenschappelijke inzichten en best practices Een nieuwe kijk op onderwijs van communicatie De arts patiënt communicatie is van oudsher, en nog steeds, een speciaal aandachtspunt van de HOVUmc. De afgelopen jaren is door een projectgroep van Huisartsopleiding Nederland gewerkt aan een nieuw curriculum arts patiënt communicatie voor alle huisartsopleidingen in Nederland. De docenten van deze leergang, Chris Rietmeijer en Geurt Essers, maken deel uit van deze projectgroep. Per november 2012 is op de HOVUmc is een werkgroep geformeerd van stafleden en hao s, die de implementatie van dit curriculum gaat ondersteunen. 16

17 Uitgangspunt van het nieuwe curriculum is Integratie van APC met Medische Inhoud. Daarvan afgeleide kernpunten zijn: Communicatie is contextspecifiek en doelgericht De aios leert vooral in de praktijk, ook communiceren. De opleider heeft daarin een belangrijke rol; het instituut is ondersteunend. Opleider en instituut spreken dezelfde taal. Integratie van medische inhoud en APC impliceert een grotere rol van opleiders en hab s bij het leren van APC. De ordening van het onderwijs vindt plaats over de drie opleidingsjaren volgens het concept van Thema s en Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA s) In deze cursus willen we geïnteresseerde opleiders kennis laten nemen van en vaardigheden aanleren rondom deze nieuwe ontwikkelingen. Wij willen graag samen uitvinden hoe we de genoemde kernpunten in de eigen praktijk en die van hao-collega s kunnen laten landen. De deelnemers kunnen als een soort projectgroep een pioniersrol vervullen, een voorhoede die de weg verkent voor de anderen. Dat willen we tastbaar maken in de vorm van een praktisch en motiverend onderwijsprogramma voor alle hao-collega s van de HOVUmc, dat we samen ontwikkelen (en geven??) voor en tijdens een paralleldag in Thema's Werkwijze Hoe beïnvloedt de context van het consult de arts patiënt communicatie? Welke communicatievaardigheden zijn in verschillende contexten effectief? Hoe leer je de aios doelgerichte contextspecifieke communicatie? Hoe toets je doelgerichte contextspecifieke communicatie? Hoe betrekken we de opleiders nog meer - of anders - bij het eigentijdse onderwijs in APC? Hoe motiveer je mensen tot gedragsverandering? Als voorbeeld van een contextspecifieke communicatiemethodiek zullen we ons verdiepen in Motiverende Gespreksvoering. Hoe maak je goed en pakkend onderwijs? We zullen voor 2014 een onderwijsprogramma maken van maximaal 3 uur voor alle hao's. We stellen ons een avontuurlijke ontdekkingsreis voor waarin iedere deelnemer zijn of haar creativiteit kwijt kan én waarin voor iedereen veel te halen is aan kennis, vaardigheid en inspiratie. De cursus zal bestaan uit afwisselende werkvormen, zoals korte voordrachten (maximaal 10 minuten), gestructureerde brainstormsessies en praktische oefeningen. We gaan o.a. oefenen met het nabespreken van consulten op basis van het principe van doelgerichtheid van communicatie en met motiverende gesprekstechnieken. Een van de doelen is om dit alles te verwerken tot een onderwijsprogramma voor alle opleiders. Ambitieus en leuk. En actief, conceptueel, communicatief, praktisch en onderwijskundig. 17

18 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Keuzecurriculum - leergang 5 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Aantal deelnemers Competenties Inhoud cursus Thema's Werkwijze SEKS, DAT SPREEKT VANZELF Ervaren opleiders die leergang 1, 2, 3, en 4 hebben afgesloten Dinsdag/woensdag 4 en 5 juni, 5 en 6 november Peter Leusink (huisarts, seksuoloog NVVS), Willemien Avenarius en Joan Boeke (hao) Minimaal 8, maximaal 12 De opleider 0.0 is rolmodel voor de verschillende competenties uit het competentieprofiel van de huisarts (specialist). Deze is in staat: - klachten te benoemen die een signaal kunnen zijn voor bepaalde seksuele problemen. - een gerichte seksuele anamnese af te nemen en de belangrijkste oorzaken in een biopsychosociaal perspectief te plaatsen - eigen waarden en normen t.a.v. seksualiteit te (her)kennen - door te vragen naar de beleving van seksualiteit als dit zinvol is - aan te geven wanneer en hoe een eventuele partner bij diagnostiek en behandeling betrokken dient te worden - een behandelplan op te stellen - adequaat te kunnen verwijzen 2.2 ondersteunt de aios op het terrein van seksuologie bij het formuleren van haalbare leerdoelen en bijbehorend plan van aanpak en daagt uit tot het verleggen van grenzen en bespreekt de haalbaarheid 5.1 toont inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren; heeft inzicht in het effect van eigen gedrag en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt; identificeert eigen valkuilen en gebruikt deze valkuilen als leerinstrument in het opleiden 5.3 bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie; kan het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk adequaat hanteren Het trias attitude, kennis en vaardigheden zal de structuur zijn waar de inhoud aan wordt opgehangen. Er wordt stilgestaan bij het belang van seksualiteit ten aanzien van gezondheid en welzijn en de rol van de huisarts om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De belangrijkste seksuele problemen komen aan bod en nieuwe inzichten in de seksuologie worden besproken. Het biopsychosociaal model staat daarin centraal. Er zal geoefend worden in gespreksvoering en er worden aandachtspunten gegeven voor het begeleiden van de aios. Welke taakopvattingen over seksuele problematiek hanteert de opleider en hoe werken deze door in het opleiden van de aios? Wanneer en hoe komt het onderwerp ter sprake? Spelen eigen waarden en normen daarin door? Zijn er belemmeringen, waar liggen kansen? Hoe kun je omgaan met erotiserende patiënten, herken je eigen erotische overdracht? Erotiek, overdracht in de relatie tussen hao en aios Hoe werkt seks? Circulair in plaats van causaal denken: onderhoudende factoren bij seksueel disfunctioneren en praktische richtlijnen om dit te doorbreken Anamnese en/of gesprek Indicaties lichamelijk onderzoek Indicaties verwijzing en naar wie Begeleiden van de aios Er wordt zowel plenair, in subgroepen als individueel gewerkt. Waar het gaat om de attitude van de huisarts zijn het de taakopvattingen als professional die centraal staan. Als een appel wordt gedaan aan persoonlijke ervaringen ten aanzien van seksualiteit zal in eerste instantie gewerkt worden met individuele opdrachten. Ieder bewaakt zijn/haar eigen grenzen. Ieder bepaalt zelf wat wordt gedeeld met anderen. In juni zullen we eerst stilstaan bij deze taakopvattingen. Plenair zal er aandacht zijn voor een update van de seksuologische kennis. De tweede dag oefenen we gespreksvoering. Ieder krijgt de kans eigen leerdoelen op te stellen voor de vervolgbijeenkomst in november. In november kan videomateriaal van gesprekken met patiënt en/of aios worden ingebracht en besproken. Op grond van ervaringen in juni bepalen we samen welke thema s in november verder worden uitgediept. 18

19 Het basiscurriculum Leergang 0 t/m 4 Keuzecurriculum - leergang 5 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Aantal deelnemers Competenties Inhoud cursus Thema's Werkwijze STRESS- EN BURN-OUTPREVENTIE: hoe houd je je vuur brandend? Ervaren opleiders die leergang 1, 2, 3, en 4 hebben afgesloten Dinsdag/woensdag 4 en 5 juni, 5 en 6 november Anouk Bogers, Ester Braat (juni, efficiencycoach en trainer) en Claar Spierdijk (november) Minimaal 8, maximaal 12 De opleider 0.0 is rolmodel m.b.t. effectief bewaken van work life balance en duurzame zelfzorg. 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat. 2.2 begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van diens opleiding. 3.1 past samenwerkingsvaardigheden gericht toe in het kader van het optimaliseren van het werkplezier voor de opleider en het leerklimaat voor de aios. 4.1 organiseert personeelsinzet, middelen en informatiestromen zodanig dat er efficiënt en gezond gewerkt en geleerd kan worden. 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie; toont plezier in het werk als opleider en als huisarts (specialist), gaat bewust en adequaat om met de eigen houding als opleider, heeft inzicht in het effect van eigen gedrag en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt, identificeert eigen valkuilen en gebruikt deze valkuilen als leerinstrument in het opleiden. 5.3 bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie; kan het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk adequaat hanteren, hanteert de verschillende rollen als opleider (expert, coach, beoordelaar), huisarts, collega en werkgever, flexibel en passend bij de leersituatie. Veel huisartsen kampen met stress! aldus het onderzoek van Movir, dat geciteerd is in de Volkskrant en Huisarts en Wetenschap, november Hoe is dat voor jou? De opleider heeft met het onderwerp stress en burn-out vanuit verschillende rollen, perspectieven en situaties te maken: Als persoon in relatie tot werk. Herken en onderken je je eigen signalen van stress, hoe ga je ermee om en hoe bied jij jezelf de ruimte gezond en met plezier in je vak te staan? Als opleider. Steeds meer aios lijken te stranden door de combinatie privé en opleiding. Je bent werkgever, beoordelaar en voor je het weet hulpverlener. Hoe ga je hiermee om? Als huisarts met patiënten. Een op de tien werknemers wordt geconfronteerd met een (dreigende) burn-out. Je komt deze problematiek vaak tegen in je spreekkamer. Herkennen we de signalen bij de ander, wat doet dat met je als professional en hoe breng je dit over op je aios? Als werkgever: hoe voorkom je dat werknemers ziek thuis komen te zitten? Kun je hierin preventief regie geven? We bieden preventief en signalerend perspectief met praktische handvatten. Als mens en professional, maar ook als opleider. Jouw materiaal en inbreng staan centraal. We werken vraaggestuurd én kijken naar aspecten als zelfbeeld, overtuigingen en waarden, zodat je leert welke belemmeringen tot stress leiden. De kern is je bewust maken van je mogelijkheden, zodat je vrijer kunt kiezen hoe om te gaan met jezelf, de ander, situaties en vraagstukken. Met als resultaat meer kans op voldoening, plezier en zingeving in leven en werk. Wat is burn-out? Stressbronnen herkennen Drijfveren en doelen bepalen Energiegevers en -nemers in kaart brengen Persoonlijke aanpak van stress Timemanagement, stellen van prioriteiten, regie nemen in de hectiek van alledag Assertief gedrag en geaccepteerd nee-zeggen De voorwaarden voor het verkrijgen/behouden van werkplezier Hoe om te gaan met je rollen als mens, huisarts, opleider en werkgever? Juni staat in het teken van reflectie op je huidige situatie. Waar zit je op koers en wat zou je anders willen? Wat is jouw energielek en hoe neem je weer regie? De nadruk ligt op ervaringsgericht leren. Theorie, zelfonderzoek en ervaringsoefeningen wisselen elkaar af. Je eindigt deze dagen met een concreet persoonlijk plan en handvatten om verder te gaan. In november zien we hoe het ieder is vergaan. Wat werkt? Wat nog niet? We kijken wat er nodig is om gezond gedrag in te zetten. We verdiepen en werken verder aan wat in juni in beweging is gezet. Je rond de training af met een plan om het geleerde vast te houden. 19

20 Keuzecurriculum - leergang 5 Titel cursus Doelgroep Cursusdagen Docenten Aantal deelnemers Competenties TAAL EN TOON In lastige gesprekken en samenwerkingsverbanden Ervaren opleiders die leergang 1, 2, 3, en 4 hebben afgesloten Woensdag/donderdag 5 en 6 juni, 6 en 7 november Ruud Groenteman en Arineke Elsenaar (beiden NMI-registermediator) Minimaal 8, maximaal 14 De opleider 1.1 realiseert een constructief werk-leerklimaat 2.1 realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek - is in staat patronen in communicatie te herkennen en te beïnvloeden 3.1 past samenwerkingsvaardigheden gericht toe - heeft kennis van basisgespreksvaardigheden en kan deze toepassen; - is in staat knelpunten in de samenwerking te analyseren, bespreekbaar te maken met behulp van basistools uit mediation 5.1 beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie - heeft inzicht in het effect van eigen gedrag en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt 5.2 werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren - maakt het eigen persoonlijk en professioneel functioneren bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van verkregen feedback 5.3 bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie De deelnemer is in staat de opgedane kennis en vaardigheden over te dragen op de aios. Inhoud cursus Thema's Werkwijze Casuïstiek uit jullie praktijk is het basismateriaal. Gesprekken en werkrelaties die jullie als lastig hebben ervaren nemen we als uitgangspunt om te onderzoeken hoe je daarmee om kan gaan. Jullie krijgen handvatten om gesprekken efficiënt en effectief te laten verlopen. Ontstane inzichten koppelen we aan theoretische modellen. Dat ondersteunt de implementatie en vergroot je handelingsvaardigheid. Te denken valt aan: Hoe voer je een gesprek met een onzekere of een, in jouw beleving, eigenwijze aios? Hoe houd je de regie in een voor jou lastig gesprek en hoe begeleid je de aios in voor hem/haar lastige gesprekken? Wat kan je doen om de gesprekken met medewerkers en collega s inspirerend en effectief te laten zijn? Hoe ga je om met spanningen tussen medewerkers? Je analyseert jouw team en krijgt een beeld van de kracht met betrekking tot samenwerking en van de eventuele verbeterpunten. Je krijgt inzicht in de eigen patronen van communiceren en leert hoe daar verandering in aan te brengen, als je dat nodig vindt. Gespreksvoering - Hiërarchie binnen een gesprek - Gespreksvoorbereiding - Gespreksvaardigheden, zoals agenderen, normaliseren, parafraseren - Lastige gesprekken vanuit eigen casuïstiek - Boodschap zoals bedoeld en zoals ontvangen - Roos van Leary in de praktijk - Johari-venster in de praktijk Mediation: systematiek en training van mediationtechnieken Opbouw van een team De huisarts als leidinggevende De huisarts als opleider en als beoordelaar De huisarts als verwijzer bij conflicten en/of bij (echt)scheiding Afwisselend wordt plenair gewerkt (informatieoverdracht en groepsdiscussie) en in kleinere groepjes (analyseren van casuïstiek en oefenen van gespreksvaardigheden). Zo wordt bv. in twee- of drietallen getraind in het voeren van 'lastige' gesprekken en mediation. We zullen, waar mogelijk, gebruik maken van eigen videomateriaal. 20

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 11 nr. 2 september 2011 een nieuw hoofd impressies juni 2011 novembermodule praktijkruil huisartsopleiding Inhoudsopgave Colofon hao-provussioneel is

Nadere informatie

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 12 nr. 2 september 2012 huisartsopleiding impressies juni 2012 novembermodule MAAS-globaal in Papiamento Inhoudsopgave Colofon Hao-proVUssioneel is een

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie