PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2013 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN"

Transcriptie

1 PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN 2013 Publicaties Binkhorst, J. (2013) Toepassing van het SRH bij jongerenvoorziening Kwintes. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Binkhorst, J., Scheijmans, I, De Waal, V. (red). (2013) De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken: Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken In Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Wijk bij Duurstede. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. (red.) (2013). Onbelemmerd studeren. Een onderzoek naar de praktijk van onbelemmerd studeren binnen de FMR. Interne publicatie. Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers T. & Peters, M. (2013). Meedoen in Amersfoort. Een beschrijving van het lokale beleid en voorzieningen ter ondersteuning van mensen in kwetsbare posities in Amersfoort. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (2013). Community Support in Amersfoort. A description of local policy and local services. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (juni 2013). Community Support in Amersfoort. A description of local policy and local services. Summary. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (augustus 2013). Meedoen in Amersfoort. Een beschrijving van het lokale beleid en voorzieningen ter ondersteuning van mensen in kwetsbare posities in Amersfoort. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Gijzel, van S. (dec. 2013). Zullen we even 'Samen Oplopen'?. Een evaluatie van het project 'Samen Oplopen'. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Gijzel, S. van, Brink, C. & Wilken, J.P. (2013). Methodebeschrijving Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH. Databank Effectieve Sociale Interventies. Utrecht: Movisie. Haaster, H. van & Wilken J.P., Karbouniaris S. & D. Hidajattoellah (2013). Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Herziene versie januari Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh. Kal, D (2013). Werken aan ruimte voor anders-zijn. Niches voor eigenwaarde en het besef van invloed. Maatwerk, Vakblad voor maatschappelijk werk, Nummer 6, december. Kal, D. (2013) Essay: Het hele verhaal. In: Dedding C. en Slager M., (red.). De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. Amsterdam: Boom/Lemma Productielijst PZO

2 Kal, D. (2013). Vrede is ruimte voor anders-zijn. In: Vrede in de wijken. Stand van zaken najaar Vrede van Utrecht 300 jaar. Utrecht: Vrede van Utrecht. Kal, D. (2013). Lof der zichtbaarheid. De kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn. In: Verslag Symposium en Festival. Amersfoort: Special Arts. Kal, D. (2013). Verder met kwartiermaken. Inleiding. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Ander onderzoek. Diversiteit als rijkdom en opgave. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Lof der Zichtbaarheid. Symposium & Festival, en de Vrede van Utrecht. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Verder met kwartiermaken. Een beschouwing. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Karbouniaris S. (2013). Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies. Utrecht: Movisie. Te downloaden van: Karbouniaris, S., Sedney, P. & E. Driessen (2013). De ervaringsdeskundige, de nieuwe collega in de ggz. In: Tinteling. Webpublicatie: Karbouniaris, S. (2013). Vriend GGz, een concept van vriendschappelijke en klantgestuurde hulp. Onderzoeksrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S. & Gijzel, van S. (2013). De Kanteling vanuit gebruikersperspectief. Ontwikkeling van een meetinstrument. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S.& Gijzel, S. van (2013). Handleiding Wmo monitor. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S. & Gijzel, S. van (2013) Een gastvrij onthaal in de wijk voor mensen met een Nietaangeboren hersenletsel. Naar een brede toepassing van de methode Wijk en Psychiatrie. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kloppenburg, R., Overkamp, E., Hanrath J. & D. Postma (2013). Is Social Work a Specialist or Generalist Profession? Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Knevel, J. (2013). VN verdrag, sociale inclusie, community support. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Knevel, J. (2013). The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Implications for social inclusion and support in the community. Status of the convention in the Netherlands. Research Centre for Social Innovation: HU University of Applied Sciences. 2 Productielijst PZO

3 Loeffen, T. & Wilken, J.P. (2013). Kunst Inclusief. Je moet een gevoel krijgen van de kunst. In: Tinteling. Webpublicatie: Postma D. & Dreu, F. de (2013). Kunst om te vieren, te strijden, te delen en te helen. Over de gemeenschappelijke uitdaging voor Community Arts en kwartiermakers. In: Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh pp Uitslag M. & Rodenburg, T. (2013). Rouwconflict. Regie op het hart. Utrecht: Uitgeverij Stili Novi. Waal, V. de, Binkhorst, J. & Scheijmans, I. (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken: Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken In Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Wijk bij Duurstede. Conceptrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Waal, V. de & Ewijk, van H. (2013). Intra-normatieve professionalisering in sociaal werk. Verslag van een verkennend onderzoek. In: H. Kunneman & H. van Ewijk. Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP, Wilken, J.P., Slagmaat C. van, & Gijzel, S. van (2013). The Best Practice Unit: a model for learning, research and development. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2013 Volume 22, Issue 2, pp Wilken, J.P. & Admiraal, L. red. (2013). Basiskennis Wmo. Met bijdragen van Martha van Biene, Bert Holman, Geralien Holsbrink, Lies Korevaar, Lilian Linders, Jan Steyaert en Jean Pierre Wilken. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie / Wmo-werkplaatsen. Wilken, J.P. & Gemert, van M. (2013). Supportgericht Werken in de Wmo. Deel 10 in de reeks stripcolleges Wmo gestript. Utrecht: Wmo-werkplaatsen. Wilken J.P. (2013). Kantelen met kwartiermaken. Kansen voor sociale wijkteams. In: Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Wilken, J.P. (2013). Op je plek zijn. Bespreking van het proefschrift Being in place. Citizenship in longterm mental health care van Sabine Ootes. In: Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, Jaargang 23, nr. 2, pp Wilken, J.P. (2013). The social worker in the civil society. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 3/2013, pp Wilken, J.P. (2013). Creating a practice. The social worker as craftsman. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 5/2013, pp Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Published on-line: Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe, p Wilken, J.P. (2013). Communities of Practice and Research. Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe, p Productielijst PZO

4 Witteveen, E.M.J. (2013). Een steunend netwerk rondom mensen met NAH. In: Steyaert. J., & Kwekkeboom, R. red. (2013). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: Movisie. pp Witteveen, M.J., Admiraal, L. & Slagmaat, C. van (2013). Samenspel formele en informele zorg rond mensen met cognitieve beperkingen. Een literatuurverkenning. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Witteveen, E.M.J., Visser-Meily, A. & Wilken, J.P. (2013). Meten is weten. Ervaren belasting van mantelzorgers bij niet-aangeboren hersenletsel. Maatwerk, nr. 6, pp Witteveen, E.M.J. & Wilken, J.P. (2013). Goeie snap van elkaar. In: Tinteling. Webpublicatie: Witteveen, E.M.J., Kuiper, D. & Slagmaat, C. van (2013). Wat verstaan we onder informele zorg? Onderzoekspublicatie/literatuurstudie. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Lezingen / presentaties / symposia / workshops Admiraal, L. (2013). Research on Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei Admiraal, L. (2013). Community Support System Amersfoort. Budapest: 10 september Admiraal, L. (2013). Report from the research: highlights. Amersfoort: 9 december Dankers, T., Peters, M. & S. Karbouniaris (2013). The local situation in Amersfoort with regard to disability, policy and participation. Maastricht: 30 januari Grijzen, E. (2013). Community Support in Amersfoort. Maastricht: 30 januari Grijzen, E. (2013). Developments Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei Grijzen, E. (2013). Activities in the Community Support Project. Budapest: 10 september Grijzen, E. (2013). Community Participation in Amersfoort. Amersfoort: 9 december Kal, D. (2013). Gastles Kwartiermaken. Utrecht: 8 januari 2013 Kal, D. (2013). Vierde Kritische dialoog - inclusieve economie. Utrecht: 7 februari Kal, D (2013). Gastles Post HBO Leergang. Utrecht: 15 februari Kal, D. (2013). Van sociaal isolement naar sociale verbinding. Gastcollege SPH. Utrecht: 1 maart Kal, D. (2013). Vijfde Kritische dialoog - Uitsluiting maakt ziek. Utrecht: 7 maart Kal, D. (2013). Werkgroep kwartiermakers - over de verhouding tussen kwartiermaken en herstel. Amsterdam: 14 maart Kal, D. (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 15 maart Kal, D. (2013). Brei-gein-dag Anti-stigma. Deelname aan panel plus twee workshops. Utrecht: 18 maart Productielijst PZO

5 Kal, D. (2013). Gastcollege Kwartiermaken. 25 Studenten uit Stuttgart o.l.v. prof. Thomas Meyer. Utrecht: 2 mei Kal, D. (2013). Interview plus 'in gesprek met ervaringsdeskundigen' op Studiedag kwartiermaken in Gent (350 deelnemers). Gent: 7 mei Kal, D. (2013). Panel VN-Verdrag waarmaken. Hoogezand, 29 mei Kal, D (2013). Werkgroep kwartiermakers (toekomst van kwartiermaken). Amsterdam: 30 mei Kal. D, (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 6 juni Kal. D. (2013). Lezing Symposium en Festival Lof der Zichtbaarheid Utrecht: 14 juni Kal, D. (2013). MEE Amstel en Zaan, kwartiermaakinspiratie voor teamleiders. Amsterdam: 17 juni Kal, D. (2013). Gastles Minor Lef en Liefde. Amersfoort: 4 septmber Kal, D. (2013). Openingslezing Ervaringsfestival Roermond. Roermond: 20 september Kal, D. (2013). Openingslezing plus workshop Kwartiermakersfestival Tilburg. Tilburg: 28 september Kal, D (2013). Meedoen in je eigen wijk. Lezing kwartiermaakinspiratieconferentie. (), Nijmegen: 10 oktober 2013 Kal, D (2013). Kwartiermaken in theorie en praktijk. RIBW Nijmegen en Rivierenland. Culemborg: 14 november Kal, D (2013). Afscheidscollege Verder met kwartiermaken. Utrecht: 13 december Karbouniaris, S. (2013). Presentatie Wijk en Psychiatrie, een gastvrij onthaal in de wijk. Netwerkbijeenkomst Wijk en Psychiatrie Welzijn. Veenendaal, 29 oktober Kloppenburg, R., Overkamp, E., Hanrath J. & D. Postma (2013). Is Social Work a Specialist or Generalist Profession? Presentation 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Scheijmans I. (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Wmowerkplaatsraad, Utrecht: 17 oktober Waal, V. de (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Kenniskring Integraal Wijkgericht werken. Utrecht: 8 oktober Waal, V. de (2013). Lezing voor het Landelijk Overleg Culturele en Maatschappelijke Vorming over het opleidingsprofiel. Utrecht: 7 juni Wilken, J.P. (2013). Supportgericht werken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-werkplaats Utrecht. Utrecht: 17 januari Wilken, J.P. (2013). Herstel en Rehabilitatie op zoek naar betekenisgeving. Beernhem/België PC Sint- Amandus: 30 januari Productielijst PZO

6 Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Beernhem /België PC Sint-Amandus: 30 januari Wilken, J.P. (2013). Community Support, Participation and Support, objectives of the project and theoretical framework. Conference Community Support. Maastricht: 30 januari Wilken, J.P. (2013). Community of Practice. A model of research and development. Conference Community Support. Maastricht: 31 januari Wilken, J.P. & Scheijmans, I. (2013). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Een terugblik. Wmowerkplaatsraad, Utrecht: 5 februari 2013 Wilken, J.P. (2013). De kern van goede zorg in de praktijk. Breda: 5 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Het ontwikkelen en opzetten uitvoeren van een Community of Practice. Utrecht: 9 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Goede zorg. Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Studiedag Wmo RIBW-Arnhem en Veluwevallei. Arnhem: 15 april Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social work practice and research. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/Turkije: 17 april Wilken, J.P., Heijst, P. van, Doorn L. van, Kloppenburg R. & M. Stam (2013). Practice Based Research: the key to social innovation. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 17 april 2013 Wilken, J.P., Tausz K., Leppik L., Medar M., Narusson D., K. Saia & F. Leenders (2013). Community Support for and with persons with disabilities. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 18 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 18 april Wilken, J.P. (2013). Teamwork and Practice Based Research in Social Work. Tallinn/Estonia: 23 april Wilken, J.P. (2013). Zoeken naar evenwicht. Wederkerigheid in een zorgelijke tijd. Column t.g.v. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort: 23 april Wilken, J.P. (2013). Community Support Introduction to the second work conference. Conference Community Support. Tallinn/Estonia: 6 mei Wilken, J.P. (2013). Refocus: transformation of services in a new era. European Conference CARe Europe. Tallinn/Estonia: 8 mei Wilken, J.P. (2013). Sociale Innovatie - een landelijk en Europees perspectief. Inleiding Heidag KSI FMR. Soesterberg: 16 mei Productielijst PZO

7 Wilken, J.P. (2013). Begeleiding van bijzondere doelgroepen in het kader van de Wmo. Bijeenkomst t.b.v. gemeenteraadsleden in de Eemlandgemeenten met als thema Mensen met een beperking ondersteunen. Hoe doe je dat?. Amersfoort: 3 juni Wilken, J.P. (2013). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Amersfoort: 2 september Wilken, J.P. (2013). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor GGz-agoog. Utrecht: 3 september Wilken J.P. (2013). Support for people with disabilities to participate in the Community. Seminar Elte University. Budapest/Hungarije: 9 sepember Wilken, J.P. (2013). Participatie Integratie Inclusie. Stoeien met begrippen. Bijeenkomst Onderzoeksgroep Sociale Inclusie. Utrecht: 25 september Wilken, J.P. (2013). Modelgetrouwheidsschaal en audits in de methodiek van het SRH. Utrecht: 26 september Wilken J.P. (2013). Recovery based Community Mental Health Services. WPA Conference, Yerevan, 31 augustus Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Onderzoek in en met de praktijk. Studiedag Wmowerkplaats. Utrecht: 3 oktober Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Pro Persona. Nijmegen, 10 oktober Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social practices and research. Design Science Research Group. Utrecht: 14 oktober Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Presentatie op CARPE Conferentie Manchester/UK: 6 november Wilken, J.P. (2013). Spannende sociaal agogische uitdagingen in een tijd van transformatie. Landelijk congres SPH Nieuwe stijl: en nu de praktijk van het onderwijs. Amersfoort: 8 november Wilken, J.P. (2013). Ontwikkelen van nieuwe professionaliteit in de gehandicaptenzorg. Lezing Kennismarkt Gehandicaptenzorg. Utrecht: 18 november Wilken, J.P. (2013). Programmering Verbinding Onderzoek-Onderwijs. Inleiding Heidag KSI FMR. Oudewater: 21 november Wilken, J.P. (2013). Community participation for persons with disabilities. Introduction to the final conference. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 9 december Wilken, J.P. (2013). The UN Convention and its significance for persons with disabilities. Introduction to Gabor Gombos. Amersfoort: 9 december Wilken, J.P. (2013). Community Support. Results and key themes. Wrap up & concluding remarks. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 10 december Productielijst PZO

8 Witteveen, E.M.J. (2013). Zoeken naar Zorg. Wmo werkplaatsen landelijke docentenconferentie. Utrecht: 4 oktober Witteveen, E.M.J. (2013). Het perspectief van de mantelzorger. Refereeravond UMCU. Utrecht: 28 maart Witteveen, E.M.J.(2013). Samenwerkende organisaties. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort, 29 oktober Witteveen E.M.J.(2013). Samenspel Formele en Informele Zorg. Wie van de drie? Landelijk SPH congres. Amersfoort: 8 november Witteveen, E.M.J.(2013). Revalidatie en het toewerken naar maatschappelijke doelen. Revalidatie en Mantelzorg. Utrecht: 13 november Symposium Witteveen, E.M.J.(2013). Zo kan het ook! Inspiratiemiddag Week chronisch zieken. Amersfoort: 14 november Witteveen E.M.J.(2013).Van AWBZ naar Wmo. Gastles MWD. Amersfoort: 2 december 2013 Witteveen, E.M.J.(2013). Hersenletsel en mantelzorg. NBAH Congres Leids Congresbureau. Amersfoort: 10 december Witteveen, E.M.J. (2013). Who cares? Lezing op European Conference Social Work. Istanbul/Turkije: 17 april Witteveen, E.M.J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen, toch? Conferentie NAH Lunetzorg, Eindhoven/Eersel: 10 juni Witteveen, E.M.J. (2013). Burgervriendschappen: wiens zorg is dat? Delta lezing VU MC. Amsterdam: 13 juni Interviews Braanker, W. (2013). Kun je niet eerst met ons overleggen? Interview met lector Jean Pierre Wilken. Sprank, opinieblad over participatie, werk en inkomen. Uitgave Divosa en Stimulansz. December Jong, A. de (2013). Spiegelbeeld Jean Pierre Wilken. Markant, oktober 2013, Jaargang 18, nr. 8, p. 35. Lansu, M. (2013). Anticiperen op de beroepstoekomst in zorg en welzijn. Interview met Marieke Schuurmans en Jean Pierre Wilken. In: Dohmen C., Koren, M., Lansu M. & R. Slotman red. (2013). Een beroep op kennis, op weg naar de professionele praktijk van Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, pp Lind, R. (2013). Jean Pierre Wilken: Inimeste kogemustel on hindamatu väärtus. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 4/2013, pp Overige interviews met Doortje Kal: live-interview RTV-Utrecht op 22 juni Radio-interview op 15 juni. met Jean Pierre Wilken. Spreker op Kennismarkt Gehandicaptenzorg Utrecht, Productielijst PZO

9 Andere activiteiten Ganzevles, M. (2013). Organisatie Masterclass Meet the Xperts in samenwerking met RINO-groep en bureau Rokus Lopik. Utrecht: 9 oktober Ganzevles, M. & Karbouniaris, S. (2013). Organisatie Vakgroepbijeenkomsten GGZ: 29 januari 2013, 25 juni 2013, 31 oktober Kal, D. (2013). Vrede van Utrecht. Circa 18 activiteiten in het kader van Lof der zichtbaarheid. 21 t/m 23 juni Kal, D (2013). Deelname Expertmeeting Nationale Denktank. 27 september Kal, D (2013). Deelname Panel Jubileum Vriendendiensten. 3 oktober Kal, D. (2013). Bijdrage aan Nationale Denktank Gezondheidszorg. Gesprek met Frederik Leenknecht. 4 september Kal, D (2013). Uit de zorgval - panelgesprek Presentie en Politiek. Landelijk Presentiecongres. Ede: 31 oktober Kal, D. (2013). Bijdrage aan Diner Pensant Landelijk Platform GGz over cliënt en familie in het zorgdomein (en naasten) in het maatschappelijk domein en het gezicht van het Landelijk Platform GGz. Utrecht: 26 februari Kal, D. (2013). Organisatie twee bijeenkomsten Sociale Inclusie. Overkamp, E. (2013). Organisatie vijf vakgroep bijeenkomsten Pozitive. Overkamp, E. (2013). Organisatie Kennismarkt Gehandicaptenzorg. I.s.m. Vilans en MEE Nederland. Wilken J.P. (2013). Lid jury Gehandicaptenzorgprijs VGN. Wilken J.P. (2013). Lid jury Scriptieprijs Utrecht, Movisie. Wilken J.P. (2013). Gasthoogleraar Tallinn University, Estland. Witteveen M.J.E. (2013). Organisatie drie studiedagen voor professionals rond mantelzorg. Videoproducties De Utrechtse Internet Courant (DUIC) (2013). Lof der Zichtbaarheid. Interviews met Doortje Kal e.a. Meijer, H. (2013). "De Meijblues". Film over het muziek-onderzoeksproject "De Meijblues". Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Meijer, H. (2013). Ontwikkelwerkplaatsen: hoe werken ze? Film over de onderzoeks- en ontwikkelmethodevan de Best Practice Unit. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. 9 Productielijst PZO

10 Ruiter, D. de (2013). Impressie van Lof der Zichtbaarheid. Ruiter, D. de (2013). Lezing van Doortje Kal tijdens symposium Lof der Zichtbaarheid. 13 juni Ruiter, D. de (2013). Presentaties CMV studenten voor Lof der Zichtbaarheid. Ruiter, D. de (2013). Vinden en Verbinden 3 (op weg naar Lof der Zichtbaarheid). Ruiter, D. de (2013). Gesprek met Heinz Mölders over de (kunst)multiloog. Ruiter, D. de (2013). Reportages over Festival 5d. Lof der Zichtbaarheid. Diversiteit. Ruiter, D. de i.s.m. Landelijk Steunpunt Kwartiermaken (2013). Participatie in het Kwadraat. Kwartiermaken in de Wmo. Doortje Kal met bijdragen van o.a. Jet Bussemaker en Peter Faber. Gepubliceerd op 3 mei Ruiter, D. de (2013). Reportage Studiedag Kwartiermaken 7 mei te Gent, met Doortje Kal Publicaties Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren! Sozio 108, oktober 2012, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Van wens naar werkelijkheid. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Krachtgericht werken met wensen en mogelijkheden. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Effectieve implementatie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Competenties ontwikkelen. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Kal D. (2012). Kwartiermaken. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Productielijst PZO

11 Kal, D. (2012). Kwartiermaken in de Wmo. Ondersteuning van volwaardig burgerschap voor iedereen. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie / Wmo-werkplaatsen, p Kal, D. (2012) Eerherstel van Eigen Ervaring. Voorwoord in: Wouter van de Graaf, Mark Janssen, Heinz Mölders, Versterkende gesprekken. Van monoloog naar dialoog tot multiloog. Emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn. Tobi Vroegh, blz. 7,8 Kal, D. (2012) Kwartiermaken, in: Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander. Handboek integrale rehabilitatie benadering. Theorie en praktijk van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, blz Kal, D. (2012) Rutger Post, Gerda Scholtens, Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Uitgeverij Tobi Vroegh, Amsterdam, 96 blz. (Nawoord van Jean Pierre Wilken) Kal, D. (2012) Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anderszijn. Uitgeverij Boom Lemma pag Kal, D. (2012) kwartiermaken in Engelse vertaling van Samenleven is geen privézaak. (H.v.Ewijk, J.v.Eijken en H.Staatsen) Kal, D. (2012) Sibylle Prins, Arbeit an einer gastfreundlichen Gesellschaft. Elf Fragen an Doortje Kal zum Kwartiermaken, Sozialpsychiatrische Informationen. Zeitschrift für kritische Psychiatrie seit 1970, Psychiatrie Verlag, blz , 1/2012 Kal, D. (2012) Kwartiermaken. Bijzonder lectoraat kwartiermaken, Deviant, Tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr 72, maart 2012, blz (n.a.v. Openbare les 16/12/2011) Carbo C. (2012) 'Werken aan een gastvrije samenleving', Interview Doortje Kal, Markant, Maandblad voor de gehandicaptensector, juli/augustus 2012, bl Kal, D. (2012) Rutger Post, Gerda Scholtens, Kwartiermaken en de WMO, Tijdschrift voor rehabilitatie, december 2012, blz (Overdruk uit en n.a.v. Meedoen gaat niet vanzelf) Meel, van K. (2012) Lof der zichtbaarheid. Kritische dialoog over de kracht van kunst, part. Nieuws over kunst van mensen met een handicap, 2012/3, blz Karbouniaris S. & Wilken J.P. (2012). Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en peer support. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Karbouniaris S., Wilken J.P. & Tuk A. (2012). Wijk en Psychiatrie. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Karbouniaris S. & Wilken J.P. (2012). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksrapportage Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S & Watering, van de A. (2012) De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling Herstelondersteunende Zorg. Behandeling, Rehabilitatie en Ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen, Utrecht. SWP pagina Productielijst PZO

12 Kwekkeboom R. & Wilken J.P. (2012). De dynamiek van transformatie. Slotbeschouwing. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Loeffen T., Biene, M. van & J.P. Wilken (2012). Kunst en herstel. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Visser-Meily A., Witteveen E. & J.P. Wilken (2012). Inventarisatielijst Mantelzorg. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Visser-Meily A., Witteveen E. & J.P. Wilken (2012). Handleiding inventarisatielijst mantelzorg. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Verstoep, C. ea (2012) Elk mens bestaat uit verhalen. Rapport Nidos uitgegeven in eigen beheer 2012 Verstoep, C. en Admiraal L.(2012) Van sociaal isolement naar sociale verbinding. Studiehandleiding/docenthandleiding. Wmo werkplaats Verstoep, C. (2012) Recensie Peeters in Tijdschrift Sociale Interventie nr.1 Verstoep, C. (2012) Recentie Auke v.d. Woud in Tijdschrift Maatwerk nr. 2 Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP. Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Geschiedenis van de rehabilitatie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Een integrale benadering. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Inzichten uit herstelstudies. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Presentie, herstel en empowerment. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Wetenschappelijke evidentie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met kwetsbaarheid. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met de omgeving. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Productielijst PZO

13 Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met sociale netwerken. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met de familie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Wat is goede zorg? Grondslagen van sociale professionaliteit. In: Van Eijken J., Van Ewijk H. & Staatsen H. red. (2012). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p Wilken J.P. (2012). Woord vooraf. In: Keesom, J. en E. Witteveen (2012). Een sterk netwerk. Voor een goed leven na hersenletsel. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Wilken J.P. & Dankers T. (2012). Samenwerking zorg en welzijn in de wijk. Sozio 105, april 2012, p Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmowerkplaatsen. Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012). Inleiding. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Maatschappelijke ondersteuning. Principes van de supportbenadering. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Ondersteuning in de praktijk. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. en Kal. D. (2012). Kwartiermaken en Presentie: een tweetal kijkramen. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Social Innovation. Increasing social value in society. In: Kettunen J., Hyrkkänen & Lehto A. (eds). Applied Research and Professional Education. Proceedings from the first CARPE networking conference in Utrecht on 2-4 November 2011, p Wilken J.P. & Hollander D. den (2012). Theorie en Praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering. Amsterdam: SWP. Wilken J.P. (2012). Az ellátórendszer átalakítása Nyugat-Európában. Átmenet az intézményi alapú klinikai ellátásoktól a felépülés orientált megközelítésekbe. Esély 2012/3, p Wilken J.P. (2012). Het verloop van herstelprocessen. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 3, p Wilken J.P. (2012). Rehabilitatie: what s in a name? Tijdschrift voor Rehabilitatie, 2, juni p Wilken J.P. & Dankers T. (2012). Altijd iemand in de buurt. Samenwerking zorg en welzijn in de wijk. Sozio 105, april 2012, p Productielijst PZO

14 Wilken J.P. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Nawoord. In Kal D., Post R., & Scholtens G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh, p Wilken J.P. (2012). The new social professional. In: Ewijk H. van, Eijken J. van & H. Staatsen (Eds.) (2012). A good society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XXI. Bremen: Europäischer Hochschulverlag, p Witteveen E. (2012). Mantelzorg en netwerkondersteuning bij hersenletsel. Verbetering van de professionele ondersteuning aan mantelzorgers en andere leden van het sociale netwerk van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Eindrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Witteveen E. /Jolanda Keesom (2012) In het oog, in het hart, actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH. Uitgegeven in eigen beheer HU/KSI Utrecht Witteveen E./ Jolanda Keesom (2012) Een sterk netwerk, voor een goed leven na hersenletsel. Uitgegeven in eigen beheer; HU/KSI Utrecht Witteveen E. (2012) Recensie studentonderzoek Mantelzorg en Moraal in Celebraal Nieuws Jaargang 20 maart 2012 Lezingen / presentaties / symposia / workshops Driest, J. (2012) Lezing Mantelzorg- en Netwerkondersteuning, Eelderwolde Driest, J. (2012) Workshop Portretfotografie als middel tot sociale participatie. Wmo conferentie KSI, Utrecht, Ehlers, S. (2012) Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking/ 4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Vrijdag 1 juni, De Reehorst, Ede Ganzevles, M. (2013) organisatie en lezing Changing roles of SW/ Richard Pulice i.s.m. ISW/KSI Kal, D. (2012) 7 maart Lezing plus workshop Neumünster: Arbeiten an Gastfreundschaft umgehen mit Widerstreit. Das holländische Konzept Kwartiermaken 7 maart 2012 Fachtagung Gemeindepsychiatrischer Verbund Neumünster Kal, D. (2012) 26, 27 maart DGSP-Scholing over Kwartiermaken in Bad Honnef (D), (DGSP = Deutsche Gesellschaft für Sozial Psychiatrie) Kal, D. (2012) 11,(12), 26 en 27 april Scholing tien kwartiermakers Pameijer, samen met Gerda Scholtens, Kal, D. (2012) 13 april, Kwartiermaken - werken aan ruimte voor de ervaring van anders-zijn in de samenleving. Rehabilitatie van de ervaring, Symposium Psychiatrie en Filosofie: Van Onkundige patiënt naar deskundige behandelaar - (gepubliceerd op Kal, D. (2012) 24 april, lezing over theorie van kwartiermaken op studiemiddag Kwartiermaken en burgerschap op uitnodiging van Kwartiermaken in Groningen, ter gelegenheid van overdracht project psychiatrie en maatschappij van Lentis aan Linis. Kal, D. (2012) 1 mei, gastcollege Universiteit voor Humanistiek 14 Productielijst PZO

15 Kal, D. (2012) 31 mei, lezing Kennismarkt Bezielen, vernieuwen, inspireren, VGN, Burgerschap en ruimte voor anderszijn (gepubliceerd op de VGN-site) Kal, D. (2012) 5 juni, Lezing op Symposium Van binnen naar buiten, Maatschappelijke SteunSystemen Den Haag, Van patiënt naar burger; kwartiermaken en wijkgericht werken, welzijnswerk nieuwe stijl, WMO, werken met ervaringsdeskundigheid Kal, D. (2012) 15 en 16 juni, DGSP-scholing Kwartiermaken Erfurt (D) Kal, D. (2012) 29 juni - gastcollege kwartiermaken in casemanagementopleiding Verbindend werken. Kal, D. (2012) 11 juli, gastcollege kwartiermaken op de HU aan 40 studenten van de Hochschule in Stuttgart o.l.v. prof. Kathrin Ripper en i.s.m. Photovoice Breda Kal, D. (2012) 10 september, gastcollege Lef en Liefde, HU, Amersfoort Kal, D. (2012) 10 november, lezing studiedag Vereniging Ypsilon Nieuwe geluiden. Zorg met aandacht en toewijding - over de presentiebenadering, gepubliceerd op Kal, D. (2012) 22 november, inleiding op bijeenkomst Wijk en Psychiatrie te Veenendaal Kal, D. (2012) 11 december, gastcollege GGZ-minor, HU Kal, D. (2012) 12 december, 12e Landelijk congres OGGZ Versterken van Kwetsbaren in de wijk, Hoe kan kwartiermaken - werken aan ruimte voor anders-zijn - bijdragen aan het versterken van wijkbewoners in kwetsbare posities? Het werken aan gastvrijheid als antwoord op uitsluiting, gepubliceerd op Kal, D. (2012) 17 december Gastcollege kwartiermaken, HAN Nijmegen, minor sociale psychiatrie Kal, D. (2012) 4-tal (31/1, 7/2, 14/2 en 28/2) hoor- en werkcolleges rehabilitatie propedeuse. HUA Kal, D. i.s.m. Bremer, F. (2012) 2/2 en 3/2 Scholing Kwartiermaken DGSP. Ibben-Büren (D) Kal, D. i.s.m. Kunneman, H. (2012) Gast- en werkcollege LESI , Driebergen-Zeist Wilken J.P. (2012). Afronding Wmo-werkplaats eerste fase. Presentatie Wmo-werkplaatsraad. Utrecht: 17 januari Wilken J.P. (2012). Geïntegreerde wijkteams: naar een noodzakelijke coalitie van zorg en welzijn. Presentatie Studiedag Alleato. Utrecht: 19 januari Wilken J.P. & C. van Slagmaat (2012). CoP s en Best Practice Unit: samen lerend de praktijk verbeteren. Workshop FMR. Utrecht: 9 februari Wilken J.P. (2012). SRH: Presentiegericht, Herstelgericht, Krachtgericht. Introductie SRH Team Ambulant Leger des Heils. Utrecht, 13 maart Wilken J.P. (2012). Sociaal werk in roerige tijden. Inleiding op Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart Productielijst PZO

16 Wilken J.P., Witteveen E. & Admiraal L. (2012). Best Practice Unit: samen lerend de praktijk onderzoeken en verbeteren. Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart Wilken J.P. (2012). Good CARe. Care that really matters. Elte University International Seminar. Budapest: March Wilken J.P. (2012). Developments in Western Europe with regard to the transition from traditional to recovery oriented care. Elte University International Seminar. Budapest: March Wilken J.P. (2012). The Research Centre for Social Innovation of the Faculty Society and Law. An introduction. Meeting with dr. Richard Pulice. Utrecht: 18 april Wilken J.P. (2012). Introducing HU University of Applied Sciences Utrecht. Presentation at CARPE Meeting. Manchester: 11 June Wilken J.P. (2012). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor GGz-agoog. Utrecht: 4 september Wilken J.P. (2012). The 2012 World Conference on Social Work and Social Development. Belangrijke thema s en ontwikkelingen; spiegel voor social work in Nederland. Utrecht: 17 september Wilken J.P. (2012). De taal van de cliënt (als taal voor de organisatie): opvattingen over goede zorg. College Creatieve Therapie. Amersfoort: 17 april Wilken J.P. (2012). Krachtige ondersteuning bij herstel: de verbinding van professionele kennis en ervaringskennis. RINO Congres 24 september Wilken J.P. (2012). Community Support. Organising care in and by the community. Tallinn University.Tallinn: October 1 st Wilken J.P. (2012). Good CARe. Supporting recovery and social inclusion. Tallinn University.Tallinn: October 1 st Wilken J.P. (2012). De Wmo als kanteling. over kansen, kracht en kwetsbaarheid. Wmo conferentie. Enschede: 5 oktober Wilken J.P. (2012). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Opbrengsten en vooruitblik. Wmo conferentie. Utrecht: 25 oktober Wilken J.P. (2012). Werk maken van ervaring. Conferentie Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: 2 november Witteveen, E. (2012) Lezing Deskundigheidsbevordering. Het netwerk betrekken en benutten bij UMCU 12 februari 2012 Witteveen, E. (2012) Jaarconferentie Z&W Mantelzorg- en netwerkonderst. Rond mensen met NAH Overige producten en activiteiten Driest, J. Sitvast, J. Bogerd, I. Wolff, K. (2012) Onderwijsprogramma Pfoto4YOU, fotografie in het kader van herstel, participatie en sociale cohesie. Ontwikkeld voor Wmo-werkplaats Utrecht 16 Productielijst PZO

17 Kal, D. (2012) Kritische dialogen - zie voor korte verslagen plus weblectures 2 oktober, Lof der zichtbaarheid, De kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn. 8 november, Burgervriendschap, Over de kracht van maatjesprojecten en hoe die te versterken 6 december Wijkgericht werken, Van organisatiegebonden naar wijkgericht werken. Kal, D. (2012) Werkgroep kwartiermakers i.s.m. Trimbosinstituut 3 x in 2012 Onderzsoeksplatform sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking i.s.m. met de HU en prof. Herman Meininger, 3 x in 2012 Karbouniaris, S. (2012) Thesis Vriend GGz in kader van masteropleiding Sociale Interventie Karbouniaris, S. (2012) Kraambeheer Kennismarkt Lectoraat PZO Witteveen, E. (2012) Bijeenkomst Gezamenlijke OWP met MZO facilitatoren Productieoverzicht PZO 2011 Publicaties Dankers, T. & Wilken, J.P. (2011) Meer samenhang in het ondersteuningsaanbod. Publicatie in Sozio- SPH van september, nummer 101 Dankers, T. & Hermelink, B., (2011) Samenwerking aan het vangnet. De aanpak van eenzaamheid onder senioren. Publicatie in Sozio-SPH, oktober, nummer 102 Gijzel, S. van, Koraichi, N & Vriend L., (2011) Samen stilstaan bij vooruitgang. Een meta-evaluatie van de Best Practice Unit. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kal, D., (2011) Bespreking van het onderzoek van Lilian Linders, De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Publicatie in Deviant 69, juni Kal, D., (2011) Viergesprek Groei zonder grenzen. Publicatie in Deviant 70, Kal, D., (2011) Samenvatting Openbare Les Bijzonder lectorschap Kwartiermaken voor website december 2011 Kal, D., (2011) Interview Uitsluiting maakt ziek in Straatnieuws uitgave december 2011 Kalter, M., (2011) De conflictwijzer. Onderzoeksverslag. Utrecht: HU Kenniscentrum Sociale Innovatie Uitslag, M. Gruil,M. de, Kalter, M. (2011) Mediation - Versterking van professionele handelwijzen bij conflictbemiddeling. Eindverslag. Utrecht: HU Kenniscentrum Sociale Innovatie Lezingen / presentaties / symposia / workshops 17 Productielijst PZO

18 Dankers, T., (2011) Gespreksleider rondetafel in WMO conferentie Simpel maar niet eenvoudig. Congrescentrum Utrecht, 13 oktober Dankers, T., (2011) Bijdrage aan kennismarkt Conferentie Kennisateliers Wel Thuis Provinciehuis Utrecht, 7 december. Kal, D., (2011) Werkgroep Kwartiermakers in Trimbos instituut Utrecht, 23 juni Kal, D., (2011) Werkbezoek Kwartiermaken in Pameijer, Rotterdam, 2 september Kal, D., (2011) Gastspreker op Ínspiratieavond, HvA Amsterdam, 8 september Kal, D., (2011) Gastles op minor Lef en Liefde, HU, Amersfoort, 12 september Kal, D., (2011) Gastspreker over kwartiermaken en Presentie/Maatschappelijk steunsysteem Amsterdam-West, 13 september Kal, D., (2011) Reflectiebijeenkomst WMO werkplaats Kijkraam Kwartiermaken, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht 20 september Kal, D., (2011) 2 x Workshops Kwartiermaken op congres Berlijn, 29 september Kal, D., (2011) Gespreksleider rondetafel WMO conferentie Kwartiermaken. Congrescentrum Utrecht, 13 oktober Kal, D., (2011) Lezing en workshop Kwartiermaken te Bremen, 14 oktober Kal, D., (2011) Bijeenkomst Wijkaanpak Inclusie, Vilans Utrecht, 27 oktober Kal, D., (2011) Gastcollege minor Multi-probleemgezinnen, Amersfoort, 3 november Kal, D., (2011) Lezing bij opening kwartiermakersfestival te Goes, 4 november Kal, D., (2011) Impulsvortrag Schwäbisch Hall, Fachhochschule für Heilerziehungsplege, 8 november Kal, D., (2011) Fortbildung BW-instelling (Hilsverein) Stuttgart, 9 november Kal, D., (2011) Werkgroep Kwartiermakers participeert in symposium burgerschap anders bekeken (ongelijke burgers) in de Efteling, 10 november Kal, D., (2011) Dag met de Brücke Neumünster en de Brücke Schleswig-Holstein om Initiatief Vriendendienst inhoudelijk te doordenken en te concretiseren, 16 november Kal, D., (2011) Voordracht Kwartiermaken te Fulda in een reeks voordrachten georganiseerd door de Fachhochschule en een instelling voor psychiatrie en mensen met een verstandelijke handicap. Antoniushaus te Fulda, 17 november Kal, D., (2011) Eendaagse training samen met Kees Onderwater in Kwartiermaken, Presentie en zelfregie MSS, Amsterdam West, 22 november Kal, D., (2011) Workshop Kwartiermaken Tagung fachverband für Heilpädagogik zum thema inklusion. Berlijn, 26 november 18 Productielijst PZO

19 Kal, D., (2011) Scholing Kwartiermaken, omgaan met verschillen, voor dominees door de protestantse theologische opleiding. Hotel Hydepark, Doorn, 12 december Kal, D., (2011) Gastcollege in minor rehabilitatie en sociale psychiatrie. HU/FE Utrecht, 14 december Kal, D., (2011) Openbare Les Bijzonder Lectorschap Kwartiermaken, Werken aan ruimte voor anders zijn. HU/FEM Utrecht, 16 december Witteveen, E.M.J., (2011) Lotgenotenbijeenkomst Hersenletsel en beeldend werken. Groningen, 21 februari Witteveen, E.M.J., (2011) Trajectbegeleiding en netwerkondersteuning Venijn zit in de staart III. Ede, 31 maart Witteveen, E.M.J., (2011) Aandacht voor het steunend.. Hoe betrekken we de mantelzorger? Utrecht, 23 mei Witteveen, E.M.J., (2011) Bijeenkomst kennisnetwerk CVA. Het sociale netwerk betrekken en benutten, hoe doe je dat? Amsterdam, 24 mei Witteveen, E.M.J., (2011) Bijeenkomst Outreachende hulpverlening bij mantelzorgers. Amersfoort, 1 november Witteveen, E,M.J., (2011) Bijeenkomst Mantelzorg Iedereen verantwoordelijk Nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Ede, 14 november Uitslag, M. & Bollen, K. (2011) Artikel 'Arbeidsmediation, een dynamische machtsbalans' opgenomen in de bundel Reflectie op Mediation, Maklu Uitgevers Apeldoorn/Antwerpen, 2010 (pagina ). Uitslag, M. Gruil, de M. Kalter, M. (2011) Arbeidsmediation: Onevenwichtigheid in de machtsverhouding tussen partijen in de bundel Interculturele Mediation, Maklu. Uitgevers Apeldoorn/Antwerpen, (pagina ) Witteveen, E.M.J., (2011) Publicatie in Revalidatie Nederland uitgave nr. 6 met als titel Mantelzorger als cotherapeut. Witteveen, E.M.J., (2011) PublicatieGoeie Snap van elkaar in Tijdschrift voor verzorgenden. Uitgeverij Business Reed, nr. 6 Witteveen, E.M.J., (2011) Interview in tijdschrift Chronische zorg. Er is een tiental workshops verzorgd Machtsbalans in (arbeids)mediation verzorgd voor de mediators werkzaam bij de FNV, Juridisch Loket, DAS Rechtsbijstand, NMI-arbeidsmediators, de mediators verbonden aan de NMv, de mediators verbonden aan van Opstal en Partners, verzorgd op twee terugkomdagen voor de alumni van de Post HBO opleiding mediation Utrecht/Leiden en op het landelijke NMI-congres (Jaarbeurs Utrecht) op 22 november Alle workshops zijn verzorgd in Utrecht op de Hogeschool Utrecht (behalve de workshop op ) en een workshop te Leiden. Er is een werkconferentie belegd in verband met de conflictwijzer. 19 Productielijst PZO

20 Vanaf begin november 2011 is de website online on line. Daarnaast is er een evaluatievragenlijst ontwikkeld voor het NMI. Vanaf moeten mediators hun mediations evalueren. Het NMI zal deze vragenlijst via haar website aanbieden aan alle bij het NMI aangesloten Registermediators. Interviews en artikelen geschreven door derden Consultatie en expertgroepen Witteveen, E.M.J., (2011) Deelname aan expertmeeting bij zorgketen NAH i.o.v. Hersenstichting Witteveen, E.M.J., (2011) Deelname aan expertmeeting Kennisagenda Mantelzorg. ZonMV Overige producten en activiteiten Peters, M., (2011) Onderzoeksrapport Mantelzorgondersteuning bij hersenletsel; onderzoeksfase 1, OWP Deventer/Ommen Peters, M., (2011) Presentatie onderzoeksrapport in OWP Deventer/Ommen Witteveen, E.M.J., (2011) Presentatie RAAK Award (SIA Congres) van project Goeie snap van elkaar, 16 juni Witteveen, E.M.J., (2011) Aandeel in lectoraatsbrief Familiezorg, 23 september Witteveen, E.M.J., (2011) Introductielessen langdurige zorg en de WMO. 20 Productielijst PZO

PRODUCTIES LECTORAAT PARTICIPATIE, ZORG EN ONDERSTEUNING 2013

PRODUCTIES LECTORAAT PARTICIPATIE, ZORG EN ONDERSTEUNING 2013 PRODUCTIES LECTORAAT PARTICIPATIE, ZORG EN ONDERSTEUNING 2013 Publicaties Binkhorst, J. (2013) Toepassing van het SRH bij jongerenvoorziening Kwintes. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Binkhorst,

Nadere informatie

Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren! Sozio 108, oktober 2012, p. 40-43.

Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren! Sozio 108, oktober 2012, p. 40-43. Lijst publicaties en output lectoraat PZO Output professionele praktijk A. Publicaties Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren! Sozio 108, oktober 2012,

Nadere informatie

PRODUCTIEOVERZICHT 2014-2003 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN

PRODUCTIEOVERZICHT 2014-2003 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN PRODUCTIEOVERZICHT 2014-2003 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN 2014 Publicaties Gijzel, S, Overkamp, E. & Karbouniaris, S. (2014). Begrippenkader ten behoeve

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning. Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal. Kenniscentrum Sociale Innovatie

JAARVERSLAG 2013. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning. Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal. Kenniscentrum Sociale Innovatie JAARVERSLAG 2013 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal Kenniscentrum Sociale Innovatie Faculteit Maatschappij en Recht 1. Algemeen 1.1 Ontwikkelingen in

Nadere informatie

PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2012

PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2012 PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2012 LECTOR: JEAN PIERRE WILKEN Publicaties Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren!

Nadere informatie

Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support

Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support JAARVERSLAG 2011 Lector: dr. Jean-Pierre Wilken Bijzonder lector: dr. Doortje Kal Kenniscentrum Sociale Innovatie Research

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support. Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal

JAARVERSLAG 2012. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support. Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal JAARVERSLAG 2012 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support Lectoren: Jean-Pierre Wilken Doortje Kal Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation

Nadere informatie

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap.

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Doelstellingen en activiteiten 2014 Doelstellingen van het lectoraat PZO in 2014 zijn: 1. Vervolgen van een aantal onderzoeksprojecten in het kader van het

Nadere informatie

LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2006-2010

LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2006-2010 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING 2006-2010 LECTOR: JEAN PIERRE WILKEN (PRODUCTIES GEORDEND IN DRIE DOMEINEN) Publicaties ten behoeve van het domein professionele praktijk Admiraal L. & De Jong,

Nadere informatie

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL

MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL MANTELZORGONDERSTEUNING BIJ HERSENLETSEL Nieuwsbrief No 5 April 2012 Ontwikkelwerkplaatsen OWP-Groningen Bij OWP-Groningen is de casuïstiekbespreking in volle gang. Daarnaast is het voorstel voor het cliëntvolgsysteem

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 13 1 Geschiedenis van de rehabilitatie 2 Een integrale benadering 3 Inzichten uit herstelstudies

Inhoud Inleiding 13 1 Geschiedenis van de rehabilitatie 2 Een integrale benadering 3 Inzichten uit herstelstudies Inhoud Inleiding 13 1 Geschiedenis van de rehabilitatie 17 1.1 Rehabilitatie vanuit historisch perspectief 17 1.2 Rehabilitatie: een wereldwijde beweging 25 1.3 Positionering van rehabilitatie 26 1.4 Tot

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning. Participation, care and support. Lector: Jean-Pierre Wilken

JAARVERSLAG 2010. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning. Participation, care and support. Lector: Jean-Pierre Wilken JAARVERSLAG 2010 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support Lector: Jean-Pierre Wilken Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation 1. Missie

Nadere informatie

Inhoud. deel i kader 23. deel ii niet-aangeboren hersenletsel 53. Woord vooraf 1 1. Inleiding 1 3. Over de auteurs 1 9

Inhoud. deel i kader 23. deel ii niet-aangeboren hersenletsel 53. Woord vooraf 1 1. Inleiding 1 3. Over de auteurs 1 9 Inhoud Woord vooraf 1 1 Inleiding 1 3 Over de auteurs 1 9 deel i kader 23 1 Dialoog in de zorg bij hersenletsel 25 1.1 Inleiding 2 5 1.2 Kenmerken van communicatie als trialoog 26 1.3 De persoon met hersenletsel

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Dröes, J.T.P.M. (1992) Het proceskarakter van deïnstitutionalisering. In: H. Beijers, H. Henkens, K.Klein Ikkink (Red.) Psychiatrie als sociale

Nadere informatie

Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg. 26 oktober 2010 Ellen Witteveen

Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg. 26 oktober 2010 Ellen Witteveen Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg 26 oktober 2010 Ellen Witteveen Agenda voor 26 oktober ochtendgedeelte Deel 1 Korte introductie Wie is wie? Project

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl,

Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, Publicaties en presentaties PSO 2012 Output domein professionele praktijk Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Goeie snap van elkaar in de zorgketen

Goeie snap van elkaar in de zorgketen Goeie snap van elkaar in de zorgketen Ger Monden, Samen verder, 2011, gouache op karton, 60 x 80 cm 1 Ellen Witteveen en Jean Pierre Wilken 2 In Nederland leven circa 500 duizend mensen met blijvende gevolgen

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar link 3 juni 2014 Workshops Plezierig Zorgprofessionals Gouda, Actiz 27 mei 2014 Masterclass Plezierig Medewerkers Middin Voorburg 19, 20,21,22

Nadere informatie

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen

Het perspectief van de mantelzorger. Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Het perspectief van de mantelzorger Refereerbijeenkomst Medisch Maatschappelijk Werkers 28-02- 2013 Ellen MJ Witteveen Probleemstelling Ziekenhuizen moeten steeds meer terug naar de kerntaken. Daarbij

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Afsluitende conferentie 28 juni 2012 Hanzehogeschool Groningen Introductie Wmo Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vindt in de sector Zorg en Welzijn een ommekeer

Nadere informatie

Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. X M V Heidelberglaan 7, 3584 CS - Postbus 85397-3508 AJ Utrecht

Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht. X M V Heidelberglaan 7, 3584 CS - Postbus 85397-3508 AJ Utrecht PROJECTPLAN WMO-WERKPLAATS UTRECHT - FASE 2 1. CORRESPONDENTIEGEGEVENS Naam organisatie Naam contactpersoon Adres Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht Dr. J.P. Wilken X M V Heidelberglaan

Nadere informatie

Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO

Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO Position paper Integratie Ervaringskennis binnen het HBO Hogeschool Overleg Ervaringskennis en Ervaringsdeskundigheid (HOED) A. Weerman (Hogeschool Windesheim) C. van Slagmaat (Hogeschool Utrecht) J.A.

Nadere informatie

Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Interventies, methodieken en onderwijsmodules

Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. Interventies, methodieken en onderwijsmodules Wmo-werkplaatsen: nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Interventies, methodieken en onderwijsmodules Boeken Outreachend werkt! Outreachend werkt! Redactie: Lia van Doorn, Max A. Huber, Charlotte Kemmeren,

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Geen belangen Disclosure Persbericht 15 oktober 2014 Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2015 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: JEAN PIERRE WILKEN

PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2015 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: JEAN PIERRE WILKEN PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2015 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: JEAN PIERRE WILKEN 2015 Publicaties Binkhorst, J. (2015). Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen bij jongeren. Tijdschrift

Nadere informatie

Juryrapport Douglas Bennett Award 2010

Juryrapport Douglas Bennett Award 2010 Juryrapport Douglas Bennett Award 2010 Het is mij een eer en genoegen namens het bestuur van Kenniscentrum Phrenos hier te mogen staan. In Kenniscentrum Phrenos, ontstaan vanuit een fusie van de Schizofreniestichting

Nadere informatie

a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012. Lijst publicaties en output lectoraat PMO Output professionele praktijk a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

interventieociale inte

interventieociale inte jaargang 12-2003 - 2 sociale interventie interventieociale inte 3 Redactioneel 5 Inleiding: een beknopte schets van de presentietheorie 9 Waar de presentietheorie allemaal goed voor is 18 Tijd voor aanwezigheid

Nadere informatie

Handboek Werken in de Wijk / Onder redactie van Jean Pierre Wilken en Anne-Marie van Bergen. Voorwoord 13

Handboek Werken in de Wijk / Onder redactie van Jean Pierre Wilken en Anne-Marie van Bergen. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Inleiding 17 Transformatie gaat over kwaliteit van leven Raf Janssen NIEUWE KADERS 25 1 De wijk in! 27 Op weg naar nieuwe vormen van zorg, ondersteuning en samenspel Jean Pierre Wilken

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

CONGRES GGZ- 25 MAART 2015 ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT

CONGRES GGZ- 25 MAART 2015 ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT CONGRES GGZ- 25 MAART 2015 ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT WAT IS HERSTEL? Herstel? Verlies van wat betekent dat? www.pccaritas.be 2 WAT IS HERSTEL? ik ben schizofreen Ik ben x en heb leren leven met

Nadere informatie

Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Presentaties van lectoraatmedewerkers 2003-2008

Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Presentaties van lectoraatmedewerkers 2003-2008 Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Presentaties van lectoraatmedewerkers 2003-2008 Hieronder vindt u presentaties, lezingen en workshops die medewerkers van het lectoraat Participatie, Zorg

Nadere informatie

Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation

Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation JAARVERSLAG 2008 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support Lector Jean-Pierre Wilken Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. en over de vaardigheden die de uitvoerende professionals moesten hebben bij de ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving.

Inleiding. en over de vaardigheden die de uitvoerende professionals moesten hebben bij de ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving. Inleiding Het boek dat voor u ligt is het resultaat van een unieke samenwerking tussen mensen met hersenletsel, hun naasten, professionals en onderzoekers. Het is voortgekomen uit het onderzoeksproject

Nadere informatie

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord In dit stappenplan wordt het projectplan dat bij VWS is ingediend uitgewerkt in een stappenplan. Allerlei inhoudelijk beschrijvingen worden hier weggelaten.

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie Wmo-werkplaats Noord Terugblik Terugblik en vooruitblik: van Wmo-werkplaats naar Werkplaats Sociaal Domein Lies Korevaar Groningen, 3 December 2015 2 Uitkomsten innovatie Midden Drenthe: Het Gesprek Opsterland:

Nadere informatie

De professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie

De professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie De professional nieuwe stijl werkt aan participatie en inclusie Manon Verdonschot en Hans Kröber Vilans Postbus 8228 3503 RE Utrecht Website: www.vilans.nl Contactgegevens Manon Verdonschot: 030 789 2445

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG IN DE GGZ

IMPLEMENTATIE VAN HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG IN DE GGZ IMPLEMENTATIE VAN HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG IN DE GGZ door Mary O Hagan Jaarbeurs te Utrecht, 25 mei 2010 Implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGZ Tegen de achtergrond van de sterk toenemende

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren

Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg 1 DE THERAPEUTISCHE RELATIE Procesbevorderend Herstelgericht Zingevend Walter Krikilion Studiedag Geel 04/12/14 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG Fundamentele component van kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Eén voor allen, allen voor één

Eén voor allen, allen voor één Lectoraat maatschappelijk werk Inholland Eén voor allen, allen voor één Over de generalist, beroepsvorming en een leven lang leren Eropaf-netwerkbijeenkomst 18 juni 2012 Margot Scholte, lector mw en projectleider

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work 2016/2017 ARTIKEL 10.2.2 OPLEIDING SOCIAL WORK VOLTIJD Propedeuse programma Curriculumschema voltijd 1 Social Work voltijdroute studiejaar 1 Cursusnaam Cursuscode

Nadere informatie

Kwekkeboom, R. en Heijst, P. van (2013), Tinteling, Amsterdam/Utrecht: lectorenplatform Zorg en Welzijn.

Kwekkeboom, R. en Heijst, P. van (2013), Tinteling, Amsterdam/Utrecht: lectorenplatform Zorg en Welzijn. Publicaties en presentaties Lectoraat Participatie en Maatschappelijke ontwikkeling 2013 Output domein professionele praktijk a) Publicaties Calkoen, P., Jurrius, K., Verhagen, S. en Verheijke, J. (2013),

Nadere informatie

Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen

Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen Burgervriendschappen. wiens zorg is dat? Ellen MJ Witteveen Deltalezingen cyclus Gerion 13 juni 2013 Opbouw Burger? Vanuit overheidsperspectief Vanuit samenlevingsperspectief Vanuit professioneel perspectief

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 15 Bauke Koekkoek

Inhoud. Voorwoord 5. Inleiding 15 Bauke Koekkoek Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Bauke Koekkoek 1 Ondersteunen of overnemen 27 Rick Kwekkeboom 1.1 Inleiding 27 1.2 Goede zorg : van klacht naar kracht, van helpen naar aanmoedigen 27 1.2.1 (Het denken

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar 20 april 2016 Workshop Met een mantelzorgers aan het werk, congres Wijkverpleegkundigen Ede V&VN 18 apr 2016 Module Mantelzorg Buurtzorg

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Groningen, 11 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl Overzicht Inleiding Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support. Lector: Jean-Pierre Wilken

JAARVERSLAG 2009. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support. Lector: Jean-Pierre Wilken JAARVERSLAG 2009 Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Participation, care and support Lector: Jean-Pierre Wilken Kenniscentrum Sociale Innovatie Research Centre for Social Innovation 1. Missie

Nadere informatie

Social Work under construction: transformeren in onderwijs

Social Work under construction: transformeren in onderwijs Social Work under construction: transformeren in onderwijs Saxion, Lectoraat Community, Care & Youth, Ingrid Verbeek, Med Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie, Drs. Peggy Duckers WELKOM Voorstellen

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0 CULTUURNETWERK NEDERLAND Gezocht op trefwoord Community arts en Welzijn 7 treffers lijst: 1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Overzicht diapresentatie

Overzicht diapresentatie Basiskennis Wmo Redactie: Jean Pierre Wilken & Leo Admiraal met bijdragen van Martha van Biene, Bert Holman, Geralien Holsbrink, Lies Korevaar, Lilian Linders, Jan Steyaert en Jean Pierre Wilken Overzicht

Nadere informatie

ondersteunen van zelfregie

ondersteunen van zelfregie Wat zijn werkzame elementen? Werkzame elementen zijn de onderdelen van een aanpak of interventie die bijdragen aan de werkzaamheid (effectiviteit) van een aanpak of interventie. Databank Effectieve Sociale

Nadere informatie

Rehabilitatie & Herstel

Rehabilitatie & Herstel Symposium Rehabilitatie & Herstel Welkom Groningen 27 juni 2011 Betoging in Den Haag tegen de bezuinigingen in de GGz Teken de petitie!! http://www.ggznederland.nl/actueel/nieuwslijsten/petitie.html Lectoraat

Nadere informatie

Sociale relaties en welzijn

Sociale relaties en welzijn EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT: ACHTERGRONDEN EN AANPAK Onderwerpen Functies van sociale relaties Sociale kwetsbaarheid Achtergronden en gevolgen Knelpunten in de aanpak Elementen van een succesvolle

Nadere informatie

Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen?

Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen? Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren,

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT De directie van probeert waar mogelijk de resultaten die geboekt worden door middel van onderzoek te objectiveren. Er

Nadere informatie

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma

Workshop NGO congres. VGN Masterclass. de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld. Programma Workshop NGO congres VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg: betekenis voor beroepsuitoefening en het werkveld 27 september 2013 Dr. Joop Hoekman; Joop Hoekman Training Advies

Nadere informatie

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW, 16 januari 2012 Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker Effectiviteit en Vakmanschap

Nadere informatie

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding Interdisciplinaire samenwerking in wijkteam: de T-shaped professional Inleiding Overzicht Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaam ben je niet alleen 8-12-2015 Kennismaking Eenzaam ben je niet alleen Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement Eigen ervaring eenzaamheid, sociaal isolement? persoonlijk en/of professioneel. Waarom

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I E-learning-module Interculturele Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I Dr. Meike Heessels & Dr. Martha van Biene Mld. 22-10-2012 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie

Gezondheid in de wijk Dat doe je samen. Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015. Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Gezondheid in de wijk Dat doe je samen Tympaan Instituut den Haag, 11 november 2015 Huub Sibbing, adviseur wijkgerichte preventie Waarom: Een veranderende samenleving vraagt een andere aanpak De komende

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut

Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Post-hbo modules specialisatie kinderergotherapeut Samenwerking opleidingen ergotherapie en Ergotherapie Nederland Margo van Hartingsveldt - HvA Jolien van den Houten - Zuyd Selma van Huijzen - HR Inge

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie