PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2013 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN"

Transcriptie

1 PRODUCTIEOVERZICHT LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN 2013 Publicaties Binkhorst, J. (2013) Toepassing van het SRH bij jongerenvoorziening Kwintes. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Binkhorst, J., Scheijmans, I, De Waal, V. (red). (2013) De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken: Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken In Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Wijk bij Duurstede. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. (red.) (2013). Onbelemmerd studeren. Een onderzoek naar de praktijk van onbelemmerd studeren binnen de FMR. Interne publicatie. Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers T. & Peters, M. (2013). Meedoen in Amersfoort. Een beschrijving van het lokale beleid en voorzieningen ter ondersteuning van mensen in kwetsbare posities in Amersfoort. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (2013). Community Support in Amersfoort. A description of local policy and local services. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (juni 2013). Community Support in Amersfoort. A description of local policy and local services. Summary. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Peters, M. (augustus 2013). Meedoen in Amersfoort. Een beschrijving van het lokale beleid en voorzieningen ter ondersteuning van mensen in kwetsbare posities in Amersfoort. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Dankers, T. & Gijzel, van S. (dec. 2013). Zullen we even 'Samen Oplopen'?. Een evaluatie van het project 'Samen Oplopen'. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Gijzel, S. van, Brink, C. & Wilken, J.P. (2013). Methodebeschrijving Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH. Databank Effectieve Sociale Interventies. Utrecht: Movisie. Haaster, H. van & Wilken J.P., Karbouniaris S. & D. Hidajattoellah (2013). Kaderdocument ervaringsdeskundigheid. Herziene versie januari Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh. Kal, D (2013). Werken aan ruimte voor anders-zijn. Niches voor eigenwaarde en het besef van invloed. Maatwerk, Vakblad voor maatschappelijk werk, Nummer 6, december. Kal, D. (2013) Essay: Het hele verhaal. In: Dedding C. en Slager M., (red.). De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. Amsterdam: Boom/Lemma Productielijst PZO

2 Kal, D. (2013). Vrede is ruimte voor anders-zijn. In: Vrede in de wijken. Stand van zaken najaar Vrede van Utrecht 300 jaar. Utrecht: Vrede van Utrecht. Kal, D. (2013). Lof der zichtbaarheid. De kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn. In: Verslag Symposium en Festival. Amersfoort: Special Arts. Kal, D. (2013). Verder met kwartiermaken. Inleiding. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Ander onderzoek. Diversiteit als rijkdom en opgave. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Lof der Zichtbaarheid. Symposium & Festival, en de Vrede van Utrecht. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Kal, D. (2013). Verder met kwartiermaken. Een beschouwing. In: Kal, D., R. Post., J.P. Wilken (red.) (2013). Verder met kwartiermaken. Naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Karbouniaris S. (2013). Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies. Utrecht: Movisie. Te downloaden van: Karbouniaris, S., Sedney, P. & E. Driessen (2013). De ervaringsdeskundige, de nieuwe collega in de ggz. In: Tinteling. Webpublicatie: Karbouniaris, S. (2013). Vriend GGz, een concept van vriendschappelijke en klantgestuurde hulp. Onderzoeksrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S. & Gijzel, van S. (2013). De Kanteling vanuit gebruikersperspectief. Ontwikkeling van een meetinstrument. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S.& Gijzel, S. van (2013). Handleiding Wmo monitor. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S. & Gijzel, S. van (2013) Een gastvrij onthaal in de wijk voor mensen met een Nietaangeboren hersenletsel. Naar een brede toepassing van de methode Wijk en Psychiatrie. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kloppenburg, R., Overkamp, E., Hanrath J. & D. Postma (2013). Is Social Work a Specialist or Generalist Profession? Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Knevel, J. (2013). VN verdrag, sociale inclusie, community support. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Knevel, J. (2013). The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Implications for social inclusion and support in the community. Status of the convention in the Netherlands. Research Centre for Social Innovation: HU University of Applied Sciences. 2 Productielijst PZO

3 Loeffen, T. & Wilken, J.P. (2013). Kunst Inclusief. Je moet een gevoel krijgen van de kunst. In: Tinteling. Webpublicatie: Postma D. & Dreu, F. de (2013). Kunst om te vieren, te strijden, te delen en te helen. Over de gemeenschappelijke uitdaging voor Community Arts en kwartiermakers. In: Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh pp Uitslag M. & Rodenburg, T. (2013). Rouwconflict. Regie op het hart. Utrecht: Uitgeverij Stili Novi. Waal, V. de, Binkhorst, J. & Scheijmans, I. (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken: Voortgangsrapportage integraal wijkgericht werken In Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Wijk bij Duurstede. Conceptrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Waal, V. de & Ewijk, van H. (2013). Intra-normatieve professionalisering in sociaal werk. Verslag van een verkennend onderzoek. In: H. Kunneman & H. van Ewijk. Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP, Wilken, J.P., Slagmaat C. van, & Gijzel, S. van (2013). The Best Practice Unit: a model for learning, research and development. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2013 Volume 22, Issue 2, pp Wilken, J.P. & Admiraal, L. red. (2013). Basiskennis Wmo. Met bijdragen van Martha van Biene, Bert Holman, Geralien Holsbrink, Lies Korevaar, Lilian Linders, Jan Steyaert en Jean Pierre Wilken. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie / Wmo-werkplaatsen. Wilken, J.P. & Gemert, van M. (2013). Supportgericht Werken in de Wmo. Deel 10 in de reeks stripcolleges Wmo gestript. Utrecht: Wmo-werkplaatsen. Wilken J.P. (2013). Kantelen met kwartiermaken. Kansen voor sociale wijkteams. In: Kal, D., Post R. & Wilken, J.P. red. (2013). Verder met Kwartiermaken; naar de verwelkoming van verschil. Amsterdam: Uitgeverij Tobi Vroegh, pp Wilken, J.P. (2013). Op je plek zijn. Bespreking van het proefschrift Being in place. Citizenship in longterm mental health care van Sabine Ootes. In: Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, Jaargang 23, nr. 2, pp Wilken, J.P. (2013). The social worker in the civil society. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 3/2013, pp Wilken, J.P. (2013). Creating a practice. The social worker as craftsman. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 5/2013, pp Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Published on-line: Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe, p Wilken, J.P. (2013). Communities of Practice and Research. Abstract 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe, p Productielijst PZO

4 Witteveen, E.M.J. (2013). Een steunend netwerk rondom mensen met NAH. In: Steyaert. J., & Kwekkeboom, R. red. (2013). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: Movisie. pp Witteveen, M.J., Admiraal, L. & Slagmaat, C. van (2013). Samenspel formele en informele zorg rond mensen met cognitieve beperkingen. Een literatuurverkenning. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Witteveen, E.M.J., Visser-Meily, A. & Wilken, J.P. (2013). Meten is weten. Ervaren belasting van mantelzorgers bij niet-aangeboren hersenletsel. Maatwerk, nr. 6, pp Witteveen, E.M.J. & Wilken, J.P. (2013). Goeie snap van elkaar. In: Tinteling. Webpublicatie: Witteveen, E.M.J., Kuiper, D. & Slagmaat, C. van (2013). Wat verstaan we onder informele zorg? Onderzoekspublicatie/literatuurstudie. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Lezingen / presentaties / symposia / workshops Admiraal, L. (2013). Research on Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei Admiraal, L. (2013). Community Support System Amersfoort. Budapest: 10 september Admiraal, L. (2013). Report from the research: highlights. Amersfoort: 9 december Dankers, T., Peters, M. & S. Karbouniaris (2013). The local situation in Amersfoort with regard to disability, policy and participation. Maastricht: 30 januari Grijzen, E. (2013). Community Support in Amersfoort. Maastricht: 30 januari Grijzen, E. (2013). Developments Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei Grijzen, E. (2013). Activities in the Community Support Project. Budapest: 10 september Grijzen, E. (2013). Community Participation in Amersfoort. Amersfoort: 9 december Kal, D. (2013). Gastles Kwartiermaken. Utrecht: 8 januari 2013 Kal, D. (2013). Vierde Kritische dialoog - inclusieve economie. Utrecht: 7 februari Kal, D (2013). Gastles Post HBO Leergang. Utrecht: 15 februari Kal, D. (2013). Van sociaal isolement naar sociale verbinding. Gastcollege SPH. Utrecht: 1 maart Kal, D. (2013). Vijfde Kritische dialoog - Uitsluiting maakt ziek. Utrecht: 7 maart Kal, D. (2013). Werkgroep kwartiermakers - over de verhouding tussen kwartiermaken en herstel. Amsterdam: 14 maart Kal, D. (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 15 maart Kal, D. (2013). Brei-gein-dag Anti-stigma. Deelname aan panel plus twee workshops. Utrecht: 18 maart Productielijst PZO

5 Kal, D. (2013). Gastcollege Kwartiermaken. 25 Studenten uit Stuttgart o.l.v. prof. Thomas Meyer. Utrecht: 2 mei Kal, D. (2013). Interview plus 'in gesprek met ervaringsdeskundigen' op Studiedag kwartiermaken in Gent (350 deelnemers). Gent: 7 mei Kal, D. (2013). Panel VN-Verdrag waarmaken. Hoogezand, 29 mei Kal, D (2013). Werkgroep kwartiermakers (toekomst van kwartiermaken). Amsterdam: 30 mei Kal. D, (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 6 juni Kal. D. (2013). Lezing Symposium en Festival Lof der Zichtbaarheid Utrecht: 14 juni Kal, D. (2013). MEE Amstel en Zaan, kwartiermaakinspiratie voor teamleiders. Amsterdam: 17 juni Kal, D. (2013). Gastles Minor Lef en Liefde. Amersfoort: 4 septmber Kal, D. (2013). Openingslezing Ervaringsfestival Roermond. Roermond: 20 september Kal, D. (2013). Openingslezing plus workshop Kwartiermakersfestival Tilburg. Tilburg: 28 september Kal, D (2013). Meedoen in je eigen wijk. Lezing kwartiermaakinspiratieconferentie. (), Nijmegen: 10 oktober 2013 Kal, D (2013). Kwartiermaken in theorie en praktijk. RIBW Nijmegen en Rivierenland. Culemborg: 14 november Kal, D (2013). Afscheidscollege Verder met kwartiermaken. Utrecht: 13 december Karbouniaris, S. (2013). Presentatie Wijk en Psychiatrie, een gastvrij onthaal in de wijk. Netwerkbijeenkomst Wijk en Psychiatrie Welzijn. Veenendaal, 29 oktober Kloppenburg, R., Overkamp, E., Hanrath J. & D. Postma (2013). Is Social Work a Specialist or Generalist Profession? Presentation 3 rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Scheijmans I. (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Wmowerkplaatsraad, Utrecht: 17 oktober Waal, V. de (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Kenniskring Integraal Wijkgericht werken. Utrecht: 8 oktober Waal, V. de (2013). Lezing voor het Landelijk Overleg Culturele en Maatschappelijke Vorming over het opleidingsprofiel. Utrecht: 7 juni Wilken, J.P. (2013). Supportgericht werken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-werkplaats Utrecht. Utrecht: 17 januari Wilken, J.P. (2013). Herstel en Rehabilitatie op zoek naar betekenisgeving. Beernhem/België PC Sint- Amandus: 30 januari Productielijst PZO

6 Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Beernhem /België PC Sint-Amandus: 30 januari Wilken, J.P. (2013). Community Support, Participation and Support, objectives of the project and theoretical framework. Conference Community Support. Maastricht: 30 januari Wilken, J.P. (2013). Community of Practice. A model of research and development. Conference Community Support. Maastricht: 31 januari Wilken, J.P. & Scheijmans, I. (2013). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Een terugblik. Wmowerkplaatsraad, Utrecht: 5 februari 2013 Wilken, J.P. (2013). De kern van goede zorg in de praktijk. Breda: 5 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Het ontwikkelen en opzetten uitvoeren van een Community of Practice. Utrecht: 9 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Goede zorg. Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Studiedag Wmo RIBW-Arnhem en Veluwevallei. Arnhem: 15 april Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social work practice and research. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/Turkije: 17 april Wilken, J.P., Heijst, P. van, Doorn L. van, Kloppenburg R. & M. Stam (2013). Practice Based Research: the key to social innovation. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 17 april 2013 Wilken, J.P., Tausz K., Leppik L., Medar M., Narusson D., K. Saia & F. Leenders (2013). Community Support for and with persons with disabilities. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 18 april 2013 Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije: 18 april Wilken, J.P. (2013). Teamwork and Practice Based Research in Social Work. Tallinn/Estonia: 23 april Wilken, J.P. (2013). Zoeken naar evenwicht. Wederkerigheid in een zorgelijke tijd. Column t.g.v. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort: 23 april Wilken, J.P. (2013). Community Support Introduction to the second work conference. Conference Community Support. Tallinn/Estonia: 6 mei Wilken, J.P. (2013). Refocus: transformation of services in a new era. European Conference CARe Europe. Tallinn/Estonia: 8 mei Wilken, J.P. (2013). Sociale Innovatie - een landelijk en Europees perspectief. Inleiding Heidag KSI FMR. Soesterberg: 16 mei Productielijst PZO

7 Wilken, J.P. (2013). Begeleiding van bijzondere doelgroepen in het kader van de Wmo. Bijeenkomst t.b.v. gemeenteraadsleden in de Eemlandgemeenten met als thema Mensen met een beperking ondersteunen. Hoe doe je dat?. Amersfoort: 3 juni Wilken, J.P. (2013). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Amersfoort: 2 september Wilken, J.P. (2013). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor GGz-agoog. Utrecht: 3 september Wilken J.P. (2013). Support for people with disabilities to participate in the Community. Seminar Elte University. Budapest/Hungarije: 9 sepember Wilken, J.P. (2013). Participatie Integratie Inclusie. Stoeien met begrippen. Bijeenkomst Onderzoeksgroep Sociale Inclusie. Utrecht: 25 september Wilken, J.P. (2013). Modelgetrouwheidsschaal en audits in de methodiek van het SRH. Utrecht: 26 september Wilken J.P. (2013). Recovery based Community Mental Health Services. WPA Conference, Yerevan, 31 augustus Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Onderzoek in en met de praktijk. Studiedag Wmowerkplaats. Utrecht: 3 oktober Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Pro Persona. Nijmegen, 10 oktober Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social practices and research. Design Science Research Group. Utrecht: 14 oktober Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Presentatie op CARPE Conferentie Manchester/UK: 6 november Wilken, J.P. (2013). Spannende sociaal agogische uitdagingen in een tijd van transformatie. Landelijk congres SPH Nieuwe stijl: en nu de praktijk van het onderwijs. Amersfoort: 8 november Wilken, J.P. (2013). Ontwikkelen van nieuwe professionaliteit in de gehandicaptenzorg. Lezing Kennismarkt Gehandicaptenzorg. Utrecht: 18 november Wilken, J.P. (2013). Programmering Verbinding Onderzoek-Onderwijs. Inleiding Heidag KSI FMR. Oudewater: 21 november Wilken, J.P. (2013). Community participation for persons with disabilities. Introduction to the final conference. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 9 december Wilken, J.P. (2013). The UN Convention and its significance for persons with disabilities. Introduction to Gabor Gombos. Amersfoort: 9 december Wilken, J.P. (2013). Community Support. Results and key themes. Wrap up & concluding remarks. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 10 december Productielijst PZO

8 Witteveen, E.M.J. (2013). Zoeken naar Zorg. Wmo werkplaatsen landelijke docentenconferentie. Utrecht: 4 oktober Witteveen, E.M.J. (2013). Het perspectief van de mantelzorger. Refereeravond UMCU. Utrecht: 28 maart Witteveen, E.M.J.(2013). Samenwerkende organisaties. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort, 29 oktober Witteveen E.M.J.(2013). Samenspel Formele en Informele Zorg. Wie van de drie? Landelijk SPH congres. Amersfoort: 8 november Witteveen, E.M.J.(2013). Revalidatie en het toewerken naar maatschappelijke doelen. Revalidatie en Mantelzorg. Utrecht: 13 november Symposium Witteveen, E.M.J.(2013). Zo kan het ook! Inspiratiemiddag Week chronisch zieken. Amersfoort: 14 november Witteveen E.M.J.(2013).Van AWBZ naar Wmo. Gastles MWD. Amersfoort: 2 december 2013 Witteveen, E.M.J.(2013). Hersenletsel en mantelzorg. NBAH Congres Leids Congresbureau. Amersfoort: 10 december Witteveen, E.M.J. (2013). Who cares? Lezing op European Conference Social Work. Istanbul/Turkije: 17 april Witteveen, E.M.J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen, toch? Conferentie NAH Lunetzorg, Eindhoven/Eersel: 10 juni Witteveen, E.M.J. (2013). Burgervriendschappen: wiens zorg is dat? Delta lezing VU MC. Amsterdam: 13 juni Interviews Braanker, W. (2013). Kun je niet eerst met ons overleggen? Interview met lector Jean Pierre Wilken. Sprank, opinieblad over participatie, werk en inkomen. Uitgave Divosa en Stimulansz. December Jong, A. de (2013). Spiegelbeeld Jean Pierre Wilken. Markant, oktober 2013, Jaargang 18, nr. 8, p. 35. Lansu, M. (2013). Anticiperen op de beroepstoekomst in zorg en welzijn. Interview met Marieke Schuurmans en Jean Pierre Wilken. In: Dohmen C., Koren, M., Lansu M. & R. Slotman red. (2013). Een beroep op kennis, op weg naar de professionele praktijk van Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie, pp Lind, R. (2013). Jean Pierre Wilken: Inimeste kogemustel on hindamatu väärtus. Published in: Sotsiaaltöö, nr. 4/2013, pp Overige interviews met Doortje Kal: live-interview RTV-Utrecht op 22 juni Radio-interview op 15 juni. met Jean Pierre Wilken. Spreker op Kennismarkt Gehandicaptenzorg Utrecht, Productielijst PZO

9 Andere activiteiten Ganzevles, M. (2013). Organisatie Masterclass Meet the Xperts in samenwerking met RINO-groep en bureau Rokus Lopik. Utrecht: 9 oktober Ganzevles, M. & Karbouniaris, S. (2013). Organisatie Vakgroepbijeenkomsten GGZ: 29 januari 2013, 25 juni 2013, 31 oktober Kal, D. (2013). Vrede van Utrecht. Circa 18 activiteiten in het kader van Lof der zichtbaarheid. 21 t/m 23 juni Kal, D (2013). Deelname Expertmeeting Nationale Denktank. 27 september Kal, D (2013). Deelname Panel Jubileum Vriendendiensten. 3 oktober Kal, D. (2013). Bijdrage aan Nationale Denktank Gezondheidszorg. Gesprek met Frederik Leenknecht. 4 september Kal, D (2013). Uit de zorgval - panelgesprek Presentie en Politiek. Landelijk Presentiecongres. Ede: 31 oktober Kal, D. (2013). Bijdrage aan Diner Pensant Landelijk Platform GGz over cliënt en familie in het zorgdomein (en naasten) in het maatschappelijk domein en het gezicht van het Landelijk Platform GGz. Utrecht: 26 februari Kal, D. (2013). Organisatie twee bijeenkomsten Sociale Inclusie. Overkamp, E. (2013). Organisatie vijf vakgroep bijeenkomsten Pozitive. Overkamp, E. (2013). Organisatie Kennismarkt Gehandicaptenzorg. I.s.m. Vilans en MEE Nederland. Wilken J.P. (2013). Lid jury Gehandicaptenzorgprijs VGN. Wilken J.P. (2013). Lid jury Scriptieprijs Utrecht, Movisie. Wilken J.P. (2013). Gasthoogleraar Tallinn University, Estland. Witteveen M.J.E. (2013). Organisatie drie studiedagen voor professionals rond mantelzorg. Videoproducties De Utrechtse Internet Courant (DUIC) (2013). Lof der Zichtbaarheid. Interviews met Doortje Kal e.a. Meijer, H. (2013). "De Meijblues". Film over het muziek-onderzoeksproject "De Meijblues". Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Meijer, H. (2013). Ontwikkelwerkplaatsen: hoe werken ze? Film over de onderzoeks- en ontwikkelmethodevan de Best Practice Unit. Utrecht/Amersfoort: Kenniscentrum Sociale Innovatie. 9 Productielijst PZO

10 Ruiter, D. de (2013). Impressie van Lof der Zichtbaarheid. Ruiter, D. de (2013). Lezing van Doortje Kal tijdens symposium Lof der Zichtbaarheid. 13 juni Ruiter, D. de (2013). Presentaties CMV studenten voor Lof der Zichtbaarheid. Ruiter, D. de (2013). Vinden en Verbinden 3 (op weg naar Lof der Zichtbaarheid). Ruiter, D. de (2013). Gesprek met Heinz Mölders over de (kunst)multiloog. Ruiter, D. de (2013). Reportages over Festival 5d. Lof der Zichtbaarheid. Diversiteit. Ruiter, D. de i.s.m. Landelijk Steunpunt Kwartiermaken (2013). Participatie in het Kwadraat. Kwartiermaken in de Wmo. Doortje Kal met bijdragen van o.a. Jet Bussemaker en Peter Faber. Gepubliceerd op 3 mei Ruiter, D. de (2013). Reportage Studiedag Kwartiermaken 7 mei te Gent, met Doortje Kal Publicaties Dankers T., Karbouniaris S., Van Slagmaat C., Wilken J.P. (2012). Participeren kun je leren! Sozio 108, oktober 2012, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Van wens naar werkelijkheid. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Krachtgericht werken met wensen en mogelijkheden. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Effectieve implementatie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Hollander D. den & Wilken J.P. (2012). Competenties ontwikkelen. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Kal D. (2012). Kwartiermaken. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Productielijst PZO

11 Kal, D. (2012). Kwartiermaken in de Wmo. Ondersteuning van volwaardig burgerschap voor iedereen. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie / Wmo-werkplaatsen, p Kal, D. (2012) Eerherstel van Eigen Ervaring. Voorwoord in: Wouter van de Graaf, Mark Janssen, Heinz Mölders, Versterkende gesprekken. Van monoloog naar dialoog tot multiloog. Emancipatoire gesprekken rond zorg en welzijn. Tobi Vroegh, blz. 7,8 Kal, D. (2012) Kwartiermaken, in: Jean Pierre Wilken, Dirk den Hollander. Handboek integrale rehabilitatie benadering. Theorie en praktijk van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, blz Kal, D. (2012) Rutger Post, Gerda Scholtens, Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Uitgeverij Tobi Vroegh, Amsterdam, 96 blz. (Nawoord van Jean Pierre Wilken) Kal, D. (2012) Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anderszijn. Uitgeverij Boom Lemma pag Kal, D. (2012) kwartiermaken in Engelse vertaling van Samenleven is geen privézaak. (H.v.Ewijk, J.v.Eijken en H.Staatsen) Kal, D. (2012) Sibylle Prins, Arbeit an einer gastfreundlichen Gesellschaft. Elf Fragen an Doortje Kal zum Kwartiermaken, Sozialpsychiatrische Informationen. Zeitschrift für kritische Psychiatrie seit 1970, Psychiatrie Verlag, blz , 1/2012 Kal, D. (2012) Kwartiermaken. Bijzonder lectoraat kwartiermaken, Deviant, Tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij, nr 72, maart 2012, blz (n.a.v. Openbare les 16/12/2011) Carbo C. (2012) 'Werken aan een gastvrije samenleving', Interview Doortje Kal, Markant, Maandblad voor de gehandicaptensector, juli/augustus 2012, bl Kal, D. (2012) Rutger Post, Gerda Scholtens, Kwartiermaken en de WMO, Tijdschrift voor rehabilitatie, december 2012, blz (Overdruk uit en n.a.v. Meedoen gaat niet vanzelf) Meel, van K. (2012) Lof der zichtbaarheid. Kritische dialoog over de kracht van kunst, part. Nieuws over kunst van mensen met een handicap, 2012/3, blz Karbouniaris S. & Wilken J.P. (2012). Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en peer support. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Karbouniaris S., Wilken J.P. & Tuk A. (2012). Wijk en Psychiatrie. De ontwikkeling van een maatschappelijk steunsysteem. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Karbouniaris S. & Wilken J.P. (2012). Wijk en Psychiatrie. Onderzoeksrapportage Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Karbouniaris, S & Watering, van de A. (2012) De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling Herstelondersteunende Zorg. Behandeling, Rehabilitatie en Ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen, Utrecht. SWP pagina Productielijst PZO

12 Kwekkeboom R. & Wilken J.P. (2012). De dynamiek van transformatie. Slotbeschouwing. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Loeffen T., Biene, M. van & J.P. Wilken (2012). Kunst en herstel. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Visser-Meily A., Witteveen E. & J.P. Wilken (2012). Inventarisatielijst Mantelzorg. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Visser-Meily A., Witteveen E. & J.P. Wilken (2012). Handleiding inventarisatielijst mantelzorg. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Verstoep, C. ea (2012) Elk mens bestaat uit verhalen. Rapport Nidos uitgegeven in eigen beheer 2012 Verstoep, C. en Admiraal L.(2012) Van sociaal isolement naar sociale verbinding. Studiehandleiding/docenthandleiding. Wmo werkplaats Verstoep, C. (2012) Recensie Peeters in Tijdschrift Sociale Interventie nr.1 Verstoep, C. (2012) Recentie Auke v.d. Woud in Tijdschrift Maatwerk nr. 2 Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP. Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Geschiedenis van de rehabilitatie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Een integrale benadering. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Inzichten uit herstelstudies. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Presentie, herstel en empowerment. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Wetenschappelijke evidentie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met kwetsbaarheid. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met de omgeving. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Productielijst PZO

13 Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met sociale netwerken. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. & D. den Hollander (2012). Werken met de familie. In: Wilken J.P. & D. den Hollander (red.) (2012). Handboek integrale rehabilitatiebenadering. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Amsterdam: SWP, p Wilken J.P. (2012). Wat is goede zorg? Grondslagen van sociale professionaliteit. In: Van Eijken J., Van Ewijk H. & Staatsen H. red. (2012). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, p Wilken J.P. (2012). Woord vooraf. In: Keesom, J. en E. Witteveen (2012). Een sterk netwerk. Voor een goed leven na hersenletsel. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Wilken J.P. & Dankers T. (2012). Samenwerking zorg en welzijn in de wijk. Sozio 105, april 2012, p Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmowerkplaatsen. Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012). Inleiding. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Maatschappelijke ondersteuning. Principes van de supportbenadering. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Ondersteuning in de praktijk. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. en Kal. D. (2012). Kwartiermaken en Presentie: een tweetal kijkramen. In: Wilken J.P. & Dankers T. red. (2012).Supportgericht werken in de Wmo. Utrecht: Movisie/Wmo-werkplaatsen, p Wilken J.P. (2012). Social Innovation. Increasing social value in society. In: Kettunen J., Hyrkkänen & Lehto A. (eds). Applied Research and Professional Education. Proceedings from the first CARPE networking conference in Utrecht on 2-4 November 2011, p Wilken J.P. & Hollander D. den (2012). Theorie en Praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering. Amsterdam: SWP. Wilken J.P. (2012). Az ellátórendszer átalakítása Nyugat-Európában. Átmenet az intézményi alapú klinikai ellátásoktól a felépülés orientált megközelítésekbe. Esély 2012/3, p Wilken J.P. (2012). Het verloop van herstelprocessen. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 3, p Wilken J.P. (2012). Rehabilitatie: what s in a name? Tijdschrift voor Rehabilitatie, 2, juni p Wilken J.P. & Dankers T. (2012). Altijd iemand in de buurt. Samenwerking zorg en welzijn in de wijk. Sozio 105, april 2012, p Productielijst PZO

14 Wilken J.P. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Nawoord. In Kal D., Post R., & Scholtens G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh, p Wilken J.P. (2012). The new social professional. In: Ewijk H. van, Eijken J. van & H. Staatsen (Eds.) (2012). A good society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XXI. Bremen: Europäischer Hochschulverlag, p Witteveen E. (2012). Mantelzorg en netwerkondersteuning bij hersenletsel. Verbetering van de professionele ondersteuning aan mantelzorgers en andere leden van het sociale netwerk van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Eindrapportage. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Witteveen E. /Jolanda Keesom (2012) In het oog, in het hart, actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH. Uitgegeven in eigen beheer HU/KSI Utrecht Witteveen E./ Jolanda Keesom (2012) Een sterk netwerk, voor een goed leven na hersenletsel. Uitgegeven in eigen beheer; HU/KSI Utrecht Witteveen E. (2012) Recensie studentonderzoek Mantelzorg en Moraal in Celebraal Nieuws Jaargang 20 maart 2012 Lezingen / presentaties / symposia / workshops Driest, J. (2012) Lezing Mantelzorg- en Netwerkondersteuning, Eelderwolde Driest, J. (2012) Workshop Portretfotografie als middel tot sociale participatie. Wmo conferentie KSI, Utrecht, Ehlers, S. (2012) Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking/ 4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Vrijdag 1 juni, De Reehorst, Ede Ganzevles, M. (2013) organisatie en lezing Changing roles of SW/ Richard Pulice i.s.m. ISW/KSI Kal, D. (2012) 7 maart Lezing plus workshop Neumünster: Arbeiten an Gastfreundschaft umgehen mit Widerstreit. Das holländische Konzept Kwartiermaken 7 maart 2012 Fachtagung Gemeindepsychiatrischer Verbund Neumünster Kal, D. (2012) 26, 27 maart DGSP-Scholing over Kwartiermaken in Bad Honnef (D), (DGSP = Deutsche Gesellschaft für Sozial Psychiatrie) Kal, D. (2012) 11,(12), 26 en 27 april Scholing tien kwartiermakers Pameijer, samen met Gerda Scholtens, Kal, D. (2012) 13 april, Kwartiermaken - werken aan ruimte voor de ervaring van anders-zijn in de samenleving. Rehabilitatie van de ervaring, Symposium Psychiatrie en Filosofie: Van Onkundige patiënt naar deskundige behandelaar - (gepubliceerd op Kal, D. (2012) 24 april, lezing over theorie van kwartiermaken op studiemiddag Kwartiermaken en burgerschap op uitnodiging van Kwartiermaken in Groningen, ter gelegenheid van overdracht project psychiatrie en maatschappij van Lentis aan Linis. Kal, D. (2012) 1 mei, gastcollege Universiteit voor Humanistiek 14 Productielijst PZO

15 Kal, D. (2012) 31 mei, lezing Kennismarkt Bezielen, vernieuwen, inspireren, VGN, Burgerschap en ruimte voor anderszijn (gepubliceerd op de VGN-site) Kal, D. (2012) 5 juni, Lezing op Symposium Van binnen naar buiten, Maatschappelijke SteunSystemen Den Haag, Van patiënt naar burger; kwartiermaken en wijkgericht werken, welzijnswerk nieuwe stijl, WMO, werken met ervaringsdeskundigheid Kal, D. (2012) 15 en 16 juni, DGSP-scholing Kwartiermaken Erfurt (D) Kal, D. (2012) 29 juni - gastcollege kwartiermaken in casemanagementopleiding Verbindend werken. Kal, D. (2012) 11 juli, gastcollege kwartiermaken op de HU aan 40 studenten van de Hochschule in Stuttgart o.l.v. prof. Kathrin Ripper en i.s.m. Photovoice Breda Kal, D. (2012) 10 september, gastcollege Lef en Liefde, HU, Amersfoort Kal, D. (2012) 10 november, lezing studiedag Vereniging Ypsilon Nieuwe geluiden. Zorg met aandacht en toewijding - over de presentiebenadering, gepubliceerd op Kal, D. (2012) 22 november, inleiding op bijeenkomst Wijk en Psychiatrie te Veenendaal Kal, D. (2012) 11 december, gastcollege GGZ-minor, HU Kal, D. (2012) 12 december, 12e Landelijk congres OGGZ Versterken van Kwetsbaren in de wijk, Hoe kan kwartiermaken - werken aan ruimte voor anders-zijn - bijdragen aan het versterken van wijkbewoners in kwetsbare posities? Het werken aan gastvrijheid als antwoord op uitsluiting, gepubliceerd op Kal, D. (2012) 17 december Gastcollege kwartiermaken, HAN Nijmegen, minor sociale psychiatrie Kal, D. (2012) 4-tal (31/1, 7/2, 14/2 en 28/2) hoor- en werkcolleges rehabilitatie propedeuse. HUA Kal, D. i.s.m. Bremer, F. (2012) 2/2 en 3/2 Scholing Kwartiermaken DGSP. Ibben-Büren (D) Kal, D. i.s.m. Kunneman, H. (2012) Gast- en werkcollege LESI , Driebergen-Zeist Wilken J.P. (2012). Afronding Wmo-werkplaats eerste fase. Presentatie Wmo-werkplaatsraad. Utrecht: 17 januari Wilken J.P. (2012). Geïntegreerde wijkteams: naar een noodzakelijke coalitie van zorg en welzijn. Presentatie Studiedag Alleato. Utrecht: 19 januari Wilken J.P. & C. van Slagmaat (2012). CoP s en Best Practice Unit: samen lerend de praktijk verbeteren. Workshop FMR. Utrecht: 9 februari Wilken J.P. (2012). SRH: Presentiegericht, Herstelgericht, Krachtgericht. Introductie SRH Team Ambulant Leger des Heils. Utrecht, 13 maart Wilken J.P. (2012). Sociaal werk in roerige tijden. Inleiding op Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart Productielijst PZO

16 Wilken J.P., Witteveen E. & Admiraal L. (2012). Best Practice Unit: samen lerend de praktijk onderzoeken en verbeteren. Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart Wilken J.P. (2012). Good CARe. Care that really matters. Elte University International Seminar. Budapest: March Wilken J.P. (2012). Developments in Western Europe with regard to the transition from traditional to recovery oriented care. Elte University International Seminar. Budapest: March Wilken J.P. (2012). The Research Centre for Social Innovation of the Faculty Society and Law. An introduction. Meeting with dr. Richard Pulice. Utrecht: 18 april Wilken J.P. (2012). Introducing HU University of Applied Sciences Utrecht. Presentation at CARPE Meeting. Manchester: 11 June Wilken J.P. (2012). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor GGz-agoog. Utrecht: 4 september Wilken J.P. (2012). The 2012 World Conference on Social Work and Social Development. Belangrijke thema s en ontwikkelingen; spiegel voor social work in Nederland. Utrecht: 17 september Wilken J.P. (2012). De taal van de cliënt (als taal voor de organisatie): opvattingen over goede zorg. College Creatieve Therapie. Amersfoort: 17 april Wilken J.P. (2012). Krachtige ondersteuning bij herstel: de verbinding van professionele kennis en ervaringskennis. RINO Congres 24 september Wilken J.P. (2012). Community Support. Organising care in and by the community. Tallinn University.Tallinn: October 1 st Wilken J.P. (2012). Good CARe. Supporting recovery and social inclusion. Tallinn University.Tallinn: October 1 st Wilken J.P. (2012). De Wmo als kanteling. over kansen, kracht en kwetsbaarheid. Wmo conferentie. Enschede: 5 oktober Wilken J.P. (2012). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Opbrengsten en vooruitblik. Wmo conferentie. Utrecht: 25 oktober Wilken J.P. (2012). Werk maken van ervaring. Conferentie Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: 2 november Witteveen, E. (2012) Lezing Deskundigheidsbevordering. Het netwerk betrekken en benutten bij UMCU 12 februari 2012 Witteveen, E. (2012) Jaarconferentie Z&W Mantelzorg- en netwerkonderst. Rond mensen met NAH Overige producten en activiteiten Driest, J. Sitvast, J. Bogerd, I. Wolff, K. (2012) Onderwijsprogramma Pfoto4YOU, fotografie in het kader van herstel, participatie en sociale cohesie. Ontwikkeld voor Wmo-werkplaats Utrecht 16 Productielijst PZO

17 Kal, D. (2012) Kritische dialogen - zie voor korte verslagen plus weblectures 2 oktober, Lof der zichtbaarheid, De kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn. 8 november, Burgervriendschap, Over de kracht van maatjesprojecten en hoe die te versterken 6 december Wijkgericht werken, Van organisatiegebonden naar wijkgericht werken. Kal, D. (2012) Werkgroep kwartiermakers i.s.m. Trimbosinstituut 3 x in 2012 Onderzsoeksplatform sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking i.s.m. met de HU en prof. Herman Meininger, 3 x in 2012 Karbouniaris, S. (2012) Thesis Vriend GGz in kader van masteropleiding Sociale Interventie Karbouniaris, S. (2012) Kraambeheer Kennismarkt Lectoraat PZO Witteveen, E. (2012) Bijeenkomst Gezamenlijke OWP met MZO facilitatoren Productieoverzicht PZO 2011 Publicaties Dankers, T. & Wilken, J.P. (2011) Meer samenhang in het ondersteuningsaanbod. Publicatie in Sozio- SPH van september, nummer 101 Dankers, T. & Hermelink, B., (2011) Samenwerking aan het vangnet. De aanpak van eenzaamheid onder senioren. Publicatie in Sozio-SPH, oktober, nummer 102 Gijzel, S. van, Koraichi, N & Vriend L., (2011) Samen stilstaan bij vooruitgang. Een meta-evaluatie van de Best Practice Unit. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kal, D., (2011) Bespreking van het onderzoek van Lilian Linders, De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Publicatie in Deviant 69, juni Kal, D., (2011) Viergesprek Groei zonder grenzen. Publicatie in Deviant 70, Kal, D., (2011) Samenvatting Openbare Les Bijzonder lectorschap Kwartiermaken voor website december 2011 Kal, D., (2011) Interview Uitsluiting maakt ziek in Straatnieuws uitgave december 2011 Kalter, M., (2011) De conflictwijzer. Onderzoeksverslag. Utrecht: HU Kenniscentrum Sociale Innovatie Uitslag, M. Gruil,M. de, Kalter, M. (2011) Mediation - Versterking van professionele handelwijzen bij conflictbemiddeling. Eindverslag. Utrecht: HU Kenniscentrum Sociale Innovatie Lezingen / presentaties / symposia / workshops 17 Productielijst PZO

18 Dankers, T., (2011) Gespreksleider rondetafel in WMO conferentie Simpel maar niet eenvoudig. Congrescentrum Utrecht, 13 oktober Dankers, T., (2011) Bijdrage aan kennismarkt Conferentie Kennisateliers Wel Thuis Provinciehuis Utrecht, 7 december. Kal, D., (2011) Werkgroep Kwartiermakers in Trimbos instituut Utrecht, 23 juni Kal, D., (2011) Werkbezoek Kwartiermaken in Pameijer, Rotterdam, 2 september Kal, D., (2011) Gastspreker op Ínspiratieavond, HvA Amsterdam, 8 september Kal, D., (2011) Gastles op minor Lef en Liefde, HU, Amersfoort, 12 september Kal, D., (2011) Gastspreker over kwartiermaken en Presentie/Maatschappelijk steunsysteem Amsterdam-West, 13 september Kal, D., (2011) Reflectiebijeenkomst WMO werkplaats Kijkraam Kwartiermaken, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht 20 september Kal, D., (2011) 2 x Workshops Kwartiermaken op congres Berlijn, 29 september Kal, D., (2011) Gespreksleider rondetafel WMO conferentie Kwartiermaken. Congrescentrum Utrecht, 13 oktober Kal, D., (2011) Lezing en workshop Kwartiermaken te Bremen, 14 oktober Kal, D., (2011) Bijeenkomst Wijkaanpak Inclusie, Vilans Utrecht, 27 oktober Kal, D., (2011) Gastcollege minor Multi-probleemgezinnen, Amersfoort, 3 november Kal, D., (2011) Lezing bij opening kwartiermakersfestival te Goes, 4 november Kal, D., (2011) Impulsvortrag Schwäbisch Hall, Fachhochschule für Heilerziehungsplege, 8 november Kal, D., (2011) Fortbildung BW-instelling (Hilsverein) Stuttgart, 9 november Kal, D., (2011) Werkgroep Kwartiermakers participeert in symposium burgerschap anders bekeken (ongelijke burgers) in de Efteling, 10 november Kal, D., (2011) Dag met de Brücke Neumünster en de Brücke Schleswig-Holstein om Initiatief Vriendendienst inhoudelijk te doordenken en te concretiseren, 16 november Kal, D., (2011) Voordracht Kwartiermaken te Fulda in een reeks voordrachten georganiseerd door de Fachhochschule en een instelling voor psychiatrie en mensen met een verstandelijke handicap. Antoniushaus te Fulda, 17 november Kal, D., (2011) Eendaagse training samen met Kees Onderwater in Kwartiermaken, Presentie en zelfregie MSS, Amsterdam West, 22 november Kal, D., (2011) Workshop Kwartiermaken Tagung fachverband für Heilpädagogik zum thema inklusion. Berlijn, 26 november 18 Productielijst PZO

19 Kal, D., (2011) Scholing Kwartiermaken, omgaan met verschillen, voor dominees door de protestantse theologische opleiding. Hotel Hydepark, Doorn, 12 december Kal, D., (2011) Gastcollege in minor rehabilitatie en sociale psychiatrie. HU/FE Utrecht, 14 december Kal, D., (2011) Openbare Les Bijzonder Lectorschap Kwartiermaken, Werken aan ruimte voor anders zijn. HU/FEM Utrecht, 16 december Witteveen, E.M.J., (2011) Lotgenotenbijeenkomst Hersenletsel en beeldend werken. Groningen, 21 februari Witteveen, E.M.J., (2011) Trajectbegeleiding en netwerkondersteuning Venijn zit in de staart III. Ede, 31 maart Witteveen, E.M.J., (2011) Aandacht voor het steunend.. Hoe betrekken we de mantelzorger? Utrecht, 23 mei Witteveen, E.M.J., (2011) Bijeenkomst kennisnetwerk CVA. Het sociale netwerk betrekken en benutten, hoe doe je dat? Amsterdam, 24 mei Witteveen, E.M.J., (2011) Bijeenkomst Outreachende hulpverlening bij mantelzorgers. Amersfoort, 1 november Witteveen, E,M.J., (2011) Bijeenkomst Mantelzorg Iedereen verantwoordelijk Nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Ede, 14 november Uitslag, M. & Bollen, K. (2011) Artikel 'Arbeidsmediation, een dynamische machtsbalans' opgenomen in de bundel Reflectie op Mediation, Maklu Uitgevers Apeldoorn/Antwerpen, 2010 (pagina ). Uitslag, M. Gruil, de M. Kalter, M. (2011) Arbeidsmediation: Onevenwichtigheid in de machtsverhouding tussen partijen in de bundel Interculturele Mediation, Maklu. Uitgevers Apeldoorn/Antwerpen, (pagina ) Witteveen, E.M.J., (2011) Publicatie in Revalidatie Nederland uitgave nr. 6 met als titel Mantelzorger als cotherapeut. Witteveen, E.M.J., (2011) PublicatieGoeie Snap van elkaar in Tijdschrift voor verzorgenden. Uitgeverij Business Reed, nr. 6 Witteveen, E.M.J., (2011) Interview in tijdschrift Chronische zorg. Er is een tiental workshops verzorgd Machtsbalans in (arbeids)mediation verzorgd voor de mediators werkzaam bij de FNV, Juridisch Loket, DAS Rechtsbijstand, NMI-arbeidsmediators, de mediators verbonden aan de NMv, de mediators verbonden aan van Opstal en Partners, verzorgd op twee terugkomdagen voor de alumni van de Post HBO opleiding mediation Utrecht/Leiden en op het landelijke NMI-congres (Jaarbeurs Utrecht) op 22 november Alle workshops zijn verzorgd in Utrecht op de Hogeschool Utrecht (behalve de workshop op ) en een workshop te Leiden. Er is een werkconferentie belegd in verband met de conflictwijzer. 19 Productielijst PZO

20 Vanaf begin november 2011 is de website online on line. Daarnaast is er een evaluatievragenlijst ontwikkeld voor het NMI. Vanaf moeten mediators hun mediations evalueren. Het NMI zal deze vragenlijst via haar website aanbieden aan alle bij het NMI aangesloten Registermediators. Interviews en artikelen geschreven door derden Consultatie en expertgroepen Witteveen, E.M.J., (2011) Deelname aan expertmeeting bij zorgketen NAH i.o.v. Hersenstichting Witteveen, E.M.J., (2011) Deelname aan expertmeeting Kennisagenda Mantelzorg. ZonMV Overige producten en activiteiten Peters, M., (2011) Onderzoeksrapport Mantelzorgondersteuning bij hersenletsel; onderzoeksfase 1, OWP Deventer/Ommen Peters, M., (2011) Presentatie onderzoeksrapport in OWP Deventer/Ommen Witteveen, E.M.J., (2011) Presentatie RAAK Award (SIA Congres) van project Goeie snap van elkaar, 16 juni Witteveen, E.M.J., (2011) Aandeel in lectoraatsbrief Familiezorg, 23 september Witteveen, E.M.J., (2011) Introductielessen langdurige zorg en de WMO. 20 Productielijst PZO

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap.

Alle activiteiten van het lectoraat hebben zowel een spin-off richting het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap. Lectoraat Participatie, zorg en ondersteuning Doelstellingen en activiteiten 2014 Doelstellingen van het lectoraat PZO in 2014 zijn: 1. Vervolgen van een aantal onderzoeksprojecten in het kader van het

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos en Vijf jaar Phrenos INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. MISSIE EN KERNTAKEN 4 2. ORGANISATIE 5 3. ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 9 4. BELEIDSBEÏNVLOEDING 14 5. ONDERZOEK

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

HET ANDERE PERSPECTIEF

HET ANDERE PERSPECTIEF AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE HET ANDERE PERSPECTIEF Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam Henrike Kowalk COLOFON Dit is een uitgave van de

Nadere informatie

Professionals en i nclusieve praktijken

Professionals en i nclusieve praktijken Professionals en i nclusieve praktijken Een onderbelichte rol met kansen voor de toekomst ARTIKEL H.R.Th. Kröber en M.M.L. Verdonschot 1 Introductie Erbij horen en er toe doen is voor iedereen belangrijk,

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie

Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie Zo hoort het Sociale regels in een samenleving in transitie Lectorale rede uitgesproken op 13 januari 2015 bij de installatie tot lector Samenlevingsvraagstukken aan Viaa (Gereformeerde Hogeschool) te

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

werken aan ruimte voor anders-zijn fmrkcsi_a_1211_dv LECTORAAT /

werken aan ruimte voor anders-zijn fmrkcsi_a_1211_dv LECTORAAT / Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn Openbare les 16 december 2011 Dr. Doortje Kal fmrkcsi_a_1211_dv LECTORAAT / Bijzonder lectoraat Kwartiermaken Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

1. ACTUEEL NIEUWS. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10

1. ACTUEEL NIEUWS. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10 In deze nieuwsbrief: 1. Actueel nieuws pagina 1 2. In de spotlights - Lydia Pomp pagina 2 3. Lopende zaken pagina 4 t/m 7 4. Zorgprogrammering

Nadere informatie

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK 10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEMMERENDE EN ONDERSTEUNENDE FACTOREN VOOR DEELNAME VAN BEWONERS MET EEN ACHTERGROND IN DE PSYCHIATRIE AAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK(CENTRA) Anne Elberse

Nadere informatie

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen Wat werkt? Een onderzoek naar de effectiviteit en de praktische bruikbaarheid van methoden in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN. De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg

EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN. De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg EFFECTEN LOTGENOTENCONTACT PATIËNTENVERENIGINGEN De meerwaarde van lotgenotencontact bij patiëntenverenigingen binnen het veld van de zorg 1 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie

DRAAIBOEK COMMUNITY-GERICHT WERKEN

DRAAIBOEK COMMUNITY-GERICHT WERKEN DRAAIBOEK COMMUNITY-GERICHT WERKEN DEEL 1: In methodische stappen naar duurzame en effectieve projecten MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ DANKWOORD Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie