Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen"

Transcriptie

1 Nederlands-Engelse woordenlijst algemene universitaire termen Directie Communicatie & Marketing A aanmelding aanmeldingscijfers aanmeldingsformulier aanstelling tijdelijke aanstelling vaste aanstelling aanstellingsdatum aanvraag aanvrager aanvullende toetsing ABC ABC-hoogleraar academicus Academiegebouw academisch jaar academisch statuut Academische disciplines academische excellentie academische masters accreditatie administratienummer adviescommissie adviesgroep afdeling afgestudeerden afsluitend examen afstudeerrichting afstuderen (in) aio (assistent in opleiding) Akademie-hoogleraar (KNAW) alfastudies alumnibureau alumnus arbeidsmarkt arbeidsvoorwaarden arts arts-assistent artsexamen assistent in opleiding (aio) atheneum application application numbers application form appointment temporary appointment permanent appointment date of appointment application (for) applicant resit exam, resit assessment (if the student failed the exam) ABC Academic Biomedical Centre ABC Professor university graduate Academiegebouw / University Hall academic year university / academic statute academic disciplines academic excellence taught programme / Master s programme accreditation registration / student number advisory committee advisory committee section/division graduates final exam Major, specialisation to graduate (in) PhD candidate (NB: geen student ) Academy Professor Arts and Humanities Alumni Office alumnus job market / labour market terms of employment physician / doctor medical intern / resident final examination in Medicine / Medical Boards PhD candidate / research assistant atheneum (pre-university education)

2 auditor aula avondopleiding B baan bachelordiploma bachelorfase bachelor-masterstelsel bachelor-masterstructuur Bachelor of Arts (BA) Bachelor of Science (BSc) bacheloropleiding bachelortitel balie basisbeurs basisonderwijs basisschool beheer beheersstructuur begeleider begeleiding begroting beleid beleidsmedewerker beoordelen bemiddelen bemiddeling benoemingsadviescommissie beoordeling beroepsonderwijs bestuur bestuursbeurs Bestuursgebouw Bestuurssecretariaat bestuursstructuur beroepenveld beroep gaan, in bètawetenschappen beurs bevestigingsbrief bevestigingsbrief van aanmelding bewijs van inschrijving bibliotheek bibliothecaris bilateraal overleg BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) bindend studieadvies bijvak bijzonder hoogleraar bijzondere leerstoel blad (wetenschappelijk) auditor auditorium evening course job, position undergraduate degree / Bachelor s degree undergraduate studies Bachelor/Master system Bachelor/Master structure or system Bachelor of Arts (BA) Bachelor of Science (BSc) undergraduate programme / Bachelor s programme undergraduate degree / Bachelor s degree information desk basic student grant primary education primary school management management structure supervisor supervision budget policy (vaak meervoud: policies) (Policy) Advisor/Consultant to assess to mediate mediation Appointments Advisory Committee assessment vocational education (lager en middelbaar); higher professional education (hoger) management (zowel besturen als de bestuurders), board (bestuurders), administration (besturen/bestuurders), governance (besturen) administrative grant / management participation grant Bestuursgebouw / Administration Building Office of the Board management structure professional field / occupational field / professional practice to appeal Sciences grant, scholarship letter of confirmation confirmation of application proof of enrolment library librarian bilateral consultations, meeting between Executive Board and Faculty Board Basic Teaching Qualification binding study advice / binding recommendation regarding the continuation of studies Minor subject Professor by Special Appointment special chair journal

3 brochure buitengewoon hoogleraar bul C campus CAO CAO à la Carte Centraal Stembureau (CSB) Centrum voor Studiekeuze cijfer citatie-index citatiescore collega collega docent / onderzoeker college (leseenheid) college (opleidingsinstituut) college lopen college van beroep voor de examens College van Bestuur collegegeld collegekaart collegelid College voor Promoties collegezaal Colloquium Doctum computerleerzaal computer-ondersteund onderwijs conferentie congres convenant co-promotor cum laude curriculum vitae cursus cursusaanbod cursusduur cursusjaar Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CvOI) D decaan deeltijdonderwijs deeltijdstudent deficiëntie departement derde geldstroom dictaat Dies Natalis Diesrede dienst dienstraad diploma een diploma halen directeur discipline prospectus / brochure Professor by Special Appointment / professor occupying an endowed chair degree certificate campus Collective Labour Agreement Working Conditions Multiple Choice Model Central Electoral Office Study Counselling Centre mark / grade (NB: grade = Am) citation index citation score colleague fellow lecturer/researcher lecture college to attend lectures/classes Examination Appeals Board Executive Board tuition fees student card Member of the Executive Board Board for the Conferral of Doctoral Degrees (NB: dient voluit geschreven te worden) lecture room / lecture hall Colloquium Doctum / university entrance exam computer room computer-assisted learning conference conference agreement second PhD supervisor / co-supervisor cum laude; with distinction curriculum vitae, CV (resumé = Am) course / module / subject available courses / modules / subjects course duration academic year Centre for Entrepreneurship and Innovation Dean part-time degree programmes part-time student deficiency department contract funding lecture notes Anniversary Day (of Utrecht University) Anniversary Address, Anniversary Speech Service Department employees' consultative body certificate, diploma to obtain a certificate Director discipline

4 disciplinegroep discussiestuk dissertatie diversiteitsbeleid docent docent; junior docent; senior docent onderzoeker; junior docent onderzoeker; senior doctorstitel doctoraalexamen doctoraalprogramma doctoraalscriptie doctorandus (drs) research group discussion paper PhD thesis / doctoral degree thesis diversity policy lecturer junior lecturer senior lecturer junior lecturer/researcher senior lecturer/researcher PhD Master s examination/exam Master s degree programme Master s thesis MA, MSc, LLM etc. gebruiken. Drs. is een Nederlandse academische titel en bestaat niet in het Engels. E educatieve masters teacher training Master s programme (first level) / teacher training programme eerste geldstroom government funding eerstejaarsstudenten first-year students emeritus emeritus professor Engelstalig taught in English Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus University Rotterdam ere-doctor honorary doctor ere-doctoraat honorary doctorate eredocatoraat toekennen to confer an honorary doctorate (on) exacte vakken science subjects examen examination/exam examen afleggen to take an exam (Am) / to sit an exam (Brit) examencommissie Board of Examiners examenregelement examination regulations extraneus extraneus (student who is enrolled to take examinations but not to attend lectures) F facultaire zwaartepunten faculteit faculteit Geesteswetenschappen faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie faculteit Sociale Wetenschappen faculteit Bètawetenschappen faculteit Geowetenschappen faculteit Diergeneeskunde faculteit Geneeskunde faculteitsbestuur faculteitsbureau faculteitshoogleraar faculteitsraad faculteitsreglement Fonds Economische Structuurversterking (FES) FES-gelden focusgebieden formulier formatieplaats a faculty s core research areas faculty (bij een specifieke faculteit wordt een hoofdletter gebruikt, bv Faculty of Science) Faculty of Humanities Faculty of Law, Economics and Governance Faculty of Social and Behavioural Sciences Faculty of Science Faculty of Geosciences Faculty of Veterinary Medicine Faculty of Medicine Faculty Board Faculty Office/Administration Distinguished Professor of the Faculty of Faculty Council faculty regulations Economic Structure Enhancement Fund (FES) FES funding research focus areas form permanent staff position / establishment post

5 f.t.e. (full time equivalent) functie in zijn/haar functie van fundamenteel onderzoek G gastdocent gasthoogleraar gammastudies gammawetenschappen gebied (wetenschap) geboortedatum gedragswetenschappen Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (GDL) gemeentehuis gemeentelijke basisadministratie getuigschrift gewaarmerkte kopie graad Graduate School: - Graduate School of Humanities - Graduate School of Law, Economics and Governance - Graduate School of Social and Behavioural Sciences - Graduate School of Geosciences - Graduate School of Natural Sciences - Graduate School of Life Sciences - Graduate School of Teaching griffie griffier gymnasium FTE (full time equivalent) job/position in his/her capacity as research; (as opposed to applied research) fundamental/ basic research guest / visiting lecturer visiting / guest professor Social and Behavioural Sciences Social and Behavioural Sciences field / area / discipline date of birth (DOB) behavioural sciences Animal Laboratory town hall municipal personal records database certificate / diploma / testimonial certified copy degree Graduate School(s): - Graduate School of Humanities - Graduate School of Law, Economics and Governance - Graduate School of Social and Behavioural Sciences - Graduate School of Geosciences - Graduate School of Natural Sciences - Graduate School of Life Sciences - Graduate School of Teaching Secretariat to the governing and representative bodies of the university (e.g. University Council, Executive Board) Secretary to the governing and representative bodies of the university gymnasium (pre-university education that includes the study of Latin and Greek) H HBO-raad / Vereniging van Hogescholen herkansing, hertentamen, herexamen High Potentials programma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Hoger Beroepsonderwijs (HBO) hoger onderwijs hogeschool Hogeschool van Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) honoreren honoursonderwijs hoofdvak hoogleraar hoorcollege huisvesting HBO-raad, Netherlands Association of Universities of Applied Sciences resit (exam) High Potentials programme senior general secondary education (HAVO) higher professional education; HBO higher education University of Applied Sciences HU University of Applied Sciences Utrecht School of the Arts to grant / to award honours programme Major Professor lecture housing (students) / accommodation (buildings, departments etc.)

6 I inaugurele rede informatica ingangsvoorwaarden ingeschreven studenten infrastructurele voorzieningen inschrijfformulier inschrijfgeld inschrijven voor inschrijven aan inschrijving inschrijvingsduur inschrijvingsformulier instelling inspectie instituut instroombeleid instroom studenten intekenen voor interdisciplinaire samenwerking internationaliseringsbeleid intervisie introductieprogramma invullen inaugural address computer science entry requirements enrolled students infrastructure registration form / enrolment form enrolment/registration fee to register for to enrol / register enrolment / registration registration/enrolment period enrolment/registration form institution inspection / inspectorate institute enrolment policy intake of students to sign up for interdisciplinary collaboration internationalisation policy peer review orientation programme to complete (NB: fill in (Br) / fill out (Am)) J jaarrekening jaarverslag K kabinetszaken kadernota Kapittelzaal Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht kenniseconomie kennisinstelling kennisoverdracht kennispunt kennisregio kennissector kennisvalorisatie kerkelijk hoogleraar kernvak keuzevak KIWA N.V. Onderzoek & Advies Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) kwaliteitszorg L leerplan leerstoel leerstoelhouder leerstof annual accounts annual report Protocol Affairs framework policy document / financial framework Kapittelzaal / Chapter Hall Utrecht Catholic University of Theology knowledge-based economy knowledge institution knowledge transfer science shop knowledge region knowledge sector knowledge transfer / technology transfer ecclesiastical professor core subject optional subject / elective KIWA N.V. Research and Consultancy Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Royal Netherlands Meteorological Institute quality assurance syllabus (at subject level) / curriculum (at degree programme level) chair chair holder subject matter

7 leeszaal leidinggevende lerarenopleiding lesbevoegdheid leslokaal Letteren lezing een lezing houden over Lokaal Overleg loting LSVb lustrumbureau lustrumcommissie reading room manager, supervisor teacher training institute teaching qualification classroom Arts lecture to lecture on, to give a paper on, to deliver a lecture on University Labour Representation Board draw Dutch national students union Anniversary Office Anniversary Committee M maatschappelijke dienstverlening service to society major Major masterdiploma Master s degree masterfase Master s degree programme / graduate studies mastergraad Master s degree Master of Arts (MA) Master of Arts (MA) Master of Law (LLM) Master of Law (LLM) Master of Science (MSc) Master of Science (MSc) masteropleiding Master s programme, Master s degree masterprogramma masterprogramma (context: opgaan voor PhD) Master s programme Graduate programme mastertitel Master s degree medestudent fellow student medewerkersmonitor employee survey medezeggenschap employee (and student) representation medezeggenschapsorgaan employees consultative body / representative advisory body meeloopdag open day mentor student mentor / counsellor middelbare school secondary school minor Minor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) senior secondary vocational education (MBO) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Ministry of Education, Culture and Science (OCW) Wetenschappen (OCW) module module mondeling examen oral exam N Nieuwe Leraren Opleiding (NLO) nascholing natuurwetenschappen Nederlandstalig Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs (Nuffic) Netherlands Institute for MBA Studies, NIMBAS niet-wetenschappelijk personeel Nobelprijswinnaar New Teacher Training Programme refresher course natural sciences taught in Dutch Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) 1 Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) Netherlands Institute for MBA Studies, NIMBAS non-academic staff Nobel Prize winner / Nobel Laureate 1 Het NWO hanteert de Amerikaans-Engelse spelling.

8 notuleren Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde numerus fixus O OBP OER, Onderwijs & Examen reglement ondernemerschap ondertekening onderwijs bijzonder onderwijs openbaar onderwijs onderwijsbekostiging onderwijs in natuurkunde onderwijs geven onderwijscommissie onderwijs informatie systeem onderwijsinstituut Onderwijsbeurzen (ihk van voorlichting) onderwijsbevoegdheid onderwijsruimte onderwijsvernieuwing onderwijsvisitatie onderwijzend personeel onderzoekscommissie onderzoeksvisitatie onderzoeker onderzoeker in opleiding (oio) onderzoeker; junior onderzoeker; senior onderzoekbevoegdheid onderzoeksgroep onderzoeksinstituut onderzoeksmaster onderzoeksplan onderzoeksprogramma onderzoekschool onderzoeksuniversiteit onkosten onkostenvergoeding opfriscursus opleiding opleidingengids Opleidingsstatuut optionele cursussen onvoldoende, een Open Universiteit opkomst (bij colleges) oratie oud-hoogleraar overeenkomst P paranimf patiëntenzorg pedel to take notes Nijenrode University quota / intake restriction support and administrative staff Education and Examination Regulations (OER) entrepreneurship signature education (algemeen) / teaching / academic programmes (opleidingen) denominational education non-denominational education (Am: public school) funding of education classes in physics to teach education committee education information system teaching institute education fairs teaching qualification teaching area educational reform external education review teaching staff research committee external research review researcher trainee research assistant / PhD candidate junior research fellow senior research fellow research qualification research centre research institute research Master s programme research project research programme research school / graduate school research university expenses reimbursement of expenses / expense allowance refresher course (academic) programme, study programme, degree programme prospectus degree statute (for undergraduate programmes), degree statute (for Master's programmes) electives / optional course modules a fail / a failing mark Open University attendance inaugural lecture/inaugural address former/retired/emeritus professor agreement paranimf patient care Beadle

9 penvoerder coordinator / coordinating university personeel staff, personnel, employees polikliniek outpatients clinic Post-academisch onderwijs postgraduate education / continuing education / executive education postbus PO Box / P.O. Box post-doc post-doctoral researcher / post-doc postvak pigeonhole prestigemaster Prestige Master s programme practicum practical Prins Claus Leerstoel Prince Claus Chair proefschrift doctoral thesis / dissertation professor professor (functie); Professor (titel: Professor Wright, Professor of Philosophy, Prof. Wright) profileringsruimte optional course profile / optional course credits promotie defence of the PhD thesis / defence of the doctoral thesis promotor Supervisor promovendus PhD candidate promoveren to take/get/obtain one s doctorate / doctoral degree propedeuse Year 1 (het jaar); first-year diploma (diploma) Prijs prize, award Q QANU R Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid Raad van Toezicht Radboud Universiteit Nijmegen ranglijst Rectorencollege Rector Magnificus reglement reguliere opleiding reisbeurs relatiebeheer renteloos voorschot richtlijnen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) Rijksuniversiteit Groningen rooster R&O gesprek S samenwerking samenwerkingsprogramma samenwerkingsverband scholing scholier schriftelijk examen scriptie sectie sectorplan selectie semester Shanghai ranglijst Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) Quality Assurance for Netherlands Universities Science Policy Advisory Council Supervisory Board Radboud University Nijmegen ranking Conference of Rectors Rector Magnificus regulations regular programme travel grant customer relationship management (CRM) interest-free loan guidelines (aanwijzingen), instructions (instructies) National Institute for Public Health and the Environment University of Groningen schedule / timetable Performance & Development interview/appraisal cooperation joint programme partnership / collaboration education student, pupil written test/exam thesis, undergraduate thesis, Master s thesis group (e.g. the Pharmacology group) sector plan selection for admission semester Shanghai ranking Senior Teaching Qualification

10 Sol Iustitia illustra nos spreekuur Spinoza premie Spinoza prijswinaar(s) staf stage stagiair(e) stageplaats stellingen (bij proefschrift) stichting Stichting voor Vluchteling-Studenten stipendium stoomcursus Strategisch Plan student-assistent studentassistentschap studentenadministratie studentenarts studentendecaan studentengezelligheidsvereniging studentenmonitor studentenorganisatie studentensport studentenstop studentenpsycholoog studentenstatuut studentenuitwisseling studentenuitwisselingsprogramma studentenvereniging studentenvoorzieningen studentenzaken studie studieadviseur studiebelastinguren studiebeurs studieboek studiecoördinator studieduur studiefinanciering (algemeen) studiefinanciering aanvragen studiegids studielast studielandschap studiepad studieprogramma studiepunt studieruimte studiesucces studievereniging studievoorlichting studievoortgangssysteem subsidieaanvraag Summer School Summer School cursussen syllabus May the Sun of Justice Enlighten Us consultation hours Spinoza Prize Spinoza Laureate(s) (faculty) staff work placement / traineeship / internship trainee / intern trainee post / internship position stellingen (supplementary propositions to be defended, often funny) foundation Foundation for Refugee Students stipend / scholarship / grant crash course Strategic Plan research/teaching assistant (student assistant) teaching assistantship / teaching assistant position Student Administration University Doctor/Physician Student Counsellor student society student survey student organisation student sport student quota Student Psychologist student charter student exchange student exchange programme student society student facilities Student Affairs (degree) programme Study Advisor study hours / credits grant textbook / coursebook Course Coordinator duration (of studies) student finance system / financial assistance system for students to apply for a student grant course catalogue / prospectus course load / workload / study load Study Area individual course programme study/degree programme credit study room high student pass rate study society degree programme information / study information student progress monitoring system grant application Summer School Summer School courses course reader

11 T taalbeheersing talenpracticum talentbeleid Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven technische dienst technostarters tegemoetkoming studiekosten tempo-beurs tentamen titel TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek toegepast onderzoek toehoorder (nu: contractant) toelage toelating toelatingseisen toelatingsexamen toets een toets afnemen toetsing toga topsportregeling trimester tweede geldstroom language proficiency language lab(oratory) policy of nurturing talent Delft University of Technology Eindhoven University of Technology (abbreviated as TU/e) Maintenance Department emerging technology entrepreneurs study costs allowance tempo grant (performance-related grants and loans system) examination / exam title Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) 2 applied research auditing students / auditor allowance admission admission / entry / entrance requirements entrance/entry examination test to give/administer a test testing gown Scheme for Outstanding Student Athletes term / trimester indirect funding U uitwisselingsprogramma exchange programme UMC Utrecht University Medical Center Utrecht 3 Unie van Utrecht (1579) Union of Utrecht universitair docent Assistant Professor universitair hoofddocent Associate Professor universitair onderwijs university education universitaire jaarkalender academic calendar universitaire/academische omgeving academic environment universiteit university Universiteit Leiden Leiden University Universiteit Maastricht Maastricht University Universiteit Twente University of Twente Universiteit van Amsterdam University of Amsterdam Universiteit van Tilburg Tilburg University Universiteit voor Humanistiek University for Humanistics universiteitsdag University Day Universiteitsfonds Utrecht University Fund universiteitshoogleraar Distinguished Professor of University Universiteitsraad University Council V vacature vak (schoolvak) vakgebied vakkennis vacancy / job opening subject specialisation, field of expertise / field of study expertise 2 TNO hanteert de Amerikaans-Engelse spelling. 3 Het UMC Utrecht hanteert de Amerikaans-Engelse spelling.

12 vakkenpakket valorisatie vaste aanstelling hebben verblijfsvergunning verblijfskosten verdediging (van proefschrift) vergadering vergaderzaal vergoeding verplichte literatuur verplichte cursussen vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon ongewenst gedrag vervangende toetsing vervolgcursus verslag Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) vicedecaan visitatie visitatiecommissie vooraanmeldingen vooraanmeldingscijfers voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) een voldoende voorlichting voorlichtingsdagen vooropleiding voortgezet onderwijs voorwaardelijke financiering voorzitter Voorzitter College van Bestuur vorming Vrede van Utrecht (1713) vrije instroom vrije studierichting Vrije Universiteit Amsterdam vrijstelling vrijstelling voor hebben W waardering (cijfer) waarnemend decaan wachtgeld Wageningen Universiteit en researchcentrum werkcollege werkgroep werknemersorganisatie werknemerstevredenheid werkstuk werktevredenheid werkverband werkvergunning wetenschappelijk publicatie academic profile knowledge transfer to have a permanent position / to have tenure residence permit accommodation expenses (thesis) defence meeting meeting/conference room reimbursement required reading compulsory subjects Confidential Advisor Confidential Advisor for inappropriate behaviour replacement exam follow-up course report Association of Universities in the Netherlands Vice-Dean external assessment / external review external assessment panel / external review panel preliminary registrations preliminary registration figures / numbers preparatory secondary vocational education (VMBO) pre-university education (VWO) a pass / a passing mark information information days (Bachelor s Information Day en Master s Information Evening) previous education secondary education conditional funding chairman, chairperson, chair President of the Executive Board academic schooling Treaty of Utrecht unrestricted intake flexible degree programme VU University Amsterdam exemption to be exempted from Mark Acting Dean severance pay Wageningen University, Wageningen University and Research Centre tutorial working group employee organisation employee satisfaction paper job satisfaction working group (e.g. the liberal arts working group) work permit scientific publication

13 wetenschappelijk personeel academic staff Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid Scientific Council for Government Policy (WRR) wetenschappen sciences wetenschapper academic (general) / scientist (natural sciences) / scholar (non-science subjects) wetenschapsbeleid science policy wetenschapsgebied discipline wetenschapsvoorlichting research information wiskundecluster mathematics cluster wisselleerstoel fixed-term professorship (chair occupied by successive professors) Z zakelijke dienstverlening zelfstudie zwaartepunt commercial services self-study / independent learning focus of research

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Guidelines for PhD Students

Guidelines for PhD Students Guidelines for PhD Students June 2014 We are pleased to present these guidelines for PhD students at the VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). This book provides a summary of practical information for PhD

Nadere informatie

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

Study Guide. Deze studiegids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Study Guide Faculty of Spatial Sciences Adres: / Visiting Adress: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Faculty of Spatial Sciences Landleven 1 9747 AD Groningen Postadres: / Postal Adress: Postbus 800

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

Appendices Hodex specificatie 3.0.0

Appendices Hodex specificatie 3.0.0 Appendices Hode specificatie 3.0.0 Inhoudsopgave Appendi I profiel typen... 3 Appendi II toelatingseisen... 4 Appendi III titels bij afstuderen... 5 Appendi IV tijdseenheden... 7 Appendi V opleidingsvormen...

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities

Course and Assessment Regulations 2014-2015. MASTER s Programs of the School of Humanities MASTER s Programs of the School of Humanities TALE OF CONTENTS PART 1 - GENERAL... 3 Section 1 General Terms... 3 Article 1.1 Applicability of the regulations... 3 Article 1.2 Definitions... 4 Article

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011

Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit. CELSTEC annual report 2011 Centre for Learning Sciences & Technologies Open Universiteit CELSTEC annual report 2011 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012

Centre for Learning Sciences & Technologies Open University. CELSTEC annual report 2012 Centre for Learning Sciences & Technologies Open University CELSTEC annual report 2012 CELSTEC Annual report The Open University develops and provides open higher distance education. There is a special

Nadere informatie

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying

4.3.2 Copying and Printing... 11 4.4 Library... 11 4.5 ICT Facilities... 11 4.5.1 Computer facilities... 11 4.5.2 Wi-Fi... 11 4.5.3 Printing, copying Contents 1 INTRODUCTION... 4 1.1 The University of Aruba and Faculties... 4 1.2 Objectives of the University... 4 2 THE GOVERNANCE OF THE UNIVERSITY OF ARUBA... 5 2.1 Rector... 5 2.2 Advisory Board...

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment ABS-RI AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL RESEARCH INSTITUTE RESAM RESEARCH INSTITUTE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

AANMELDING. Master Macquarie University

AANMELDING. Master Macquarie University AANMELDING Master Macquarie University KILROY education helpt je met de aanmelding aan Macquarie University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden, eventuele

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

Characteristics of the UvA 1.1. History 1.2. Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent profile of the university of amsterdam may june 2012 university profile may 3 th 2012 Contents iii Purpose of this document* 1 1 1 3 3 4 5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 21 24 24 27 28 30 30 31 32

Nadere informatie