mediator Diversiteit en participatie in zorg en onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mediator Diversiteit en participatie in zorg en onderzoek"

Transcriptie

1 Mediator bericht over onderzoek en ontwikkeling in gezondheid en zorg Jaargang 22, nummer 1, februari 2011 mediator special Diversiteit en participatie in zorg en onderzoek

2 inhoud 4 Dubbelinterview Met Wasif Shadid en Cees Smit 22 Louise Gunning vs. Huub Schellekens Over de zin van participatie 8 Rondetafelgesprek Over het belang van diversiteit en participatie 11 Karien Stronks Column 14 Zes meningen Over excuustruzen en Alibi Ali s 16 Wim van Minnen Participatie goed voor kwaliteit en efficiency 18 De speerpunten Diversiteit en Participatie op hoofdlijnen 21 Meralda Slager Column 23 Halleh Ghorashi vs. Jaap Dronkers Over de meerwaarde van diversiteit 24 Charles Agyemang Betere gezondheid leidt tot sociale integratie 27 Jetta Klijnsma Column 30 Christine Dedding Betrekken doelgroep vergt moed, creativiteit en flexibiliteit 33 Participatie en diversiteit ZonMw-directeur Henk Smid langs de meetlat 36 Tien gouden lessen Over participatie en diversiteit Acht goede voorbeelden uit de praktijk, pagina's 7, 12, 13, 20, 26, 28, 29, Waarom zijn participatie en diversiteit zo belangrijk voor de volksgezondheid? Over het antwoord zijn Wasif Shadid en Cees Smit het eens: patiënten en cliënten krijgen anders niet de zorg die ze nodig hebben. Aandacht voor ver scheid en heid én actieve betrokkenheid van de doelgroep zijn voorwaarden voor echte innovatie. Een rondetafelgesprek over witte mannen van middelbare leeftijd en het ideaal van personalized medicine. ZonMw heeft zowel voor diversiteit als participatie een voorbeeldfunctie, vindt directeur Henk Smid. Hoe divers en partici patief is ZonMw zelf eigenlijk? De redactie legde de directeur langs de meetlat. Mediator is een uitgave van ZonMw. ISSN Mediator is digitaal te lezen op Voor reacties en ingezonden brieven en voor toestemming voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van berichten uit Mediator kunt u contact opnemen met de redactie via Redactie Margo van den Berg, Jolien Wenink (special-redactie) Ilse Miltenburg (hoofdredacteur), Marc van Bijsterveldt (eindredacteur), Corina van Duin (redactieassistent) Fotografie Buchcover / Hollandse Hoogte (omslagfoto) Marijn van Zanten (p. 4-6, 8-11, 16, 21, 24 en 30), Hans Oostrum Fotografie, Den Haag (p. 3 en 34) Adviezen Radjesh Manna, Adriënne Bel, Loes Hartman Secretariaat ZonMw Postbus AE Den Haag Telefoon: Basisontwerp Studio Bau Winkel, Den Haag Grafische vormgeving WIM Ontwerpers, Den Haag Drukwerk Thieme Media Services, Delft Productiecoördinatie Paper Handling, Den Haag Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via Financiële administratie ZonMw telefoon: , fax , Adreswijzigingen s.v.p. melden bij: Paper Handling Abonnementenadministratie, Spotvogellaan 84, 2566 PN Den Haag Tarieven ingezonden berichten zijn op te vragen bij het redactiesecretariaat. Mediator verschijnt 7x per jaar

3 » Er zijn in de visie van ZonMw twee dingen nodig om de zorg en gezondheid te verbeteren: kennis en het daadwerkelijk gebruiken daarvan. ZonMw zoekt daarbij altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Alleen zo doen we recht aan de complexiteit van de uitdagingen in de huidige samenleving. voorwoord Tot die uitdagingen hoort ook de vraag hoe we in onze zeer diverse maatschappij burgers, cliënten, patiënten van jong tot oud kunnen betrekken bij het ver beteren van de volksgezondheid. Louise Gunning zegt het in deze special treffend: De patiënt wordt steeds mondiger, en de waardering van de patiënt dus steeds belangrijker. Het gaat al lang niet meer om louter medisch-technisch effectieve zorg. Epidemioloog Charles Agyemang kleurt deze constatering letterlijk in: Niet iedereen is man, wit, middle class en tussen de twintig en veertig! Dat leidt tot de volgende belangrijke vragen: hoe sluiten we beter aan bij de uiteenlopende behoeften van de inwoners van Nederland? En hoe zorgen we ervoor dat zij daadwerkelijk participeren in onderzoek en innovatie op het terrein van gezondheid? In deze Mediator-special zetten we vanuit deze vragen twee ZonMw-speerpunten in de schijnwerpers: Diversiteit en Participatie. Niet voor niets combineren we die thema s: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat blijkt al in het openingsartikel, een dubbelinterview met Wasif Shadid en Cees Smit. Als we voorbij gaan aan diversiteit, en participatie geen kans geven, lijdt de volksgezondheid daar onherroepelijk onder. De gezondheidszorg wordt bovendien minder efficiënt en duurder, stellen zij samen vast. Weinig mensen zullen dit openlijk ontkennen, maar toch constateren Smit en Shadid dat er in de praktijk nog altijd te weinig aandacht voor is. diversiteit en participatie in zorg en onderzoek Met deze special hopen we deze praktijk en dan bedoel ik de praktijk van gezondheidszorg, preventie, wetenschap én beleid te inspireren om die aandacht wél te hebben. Dat doen we door diversiteit en participatie vanuit uiteenlopende invals hoeken te benaderen. We geven originele denkers en doeners het woord in columns, discussies en interviews. En we laten vooral de praktijk zélf spreken, door met concrete voorbeelden te illustreren dat aandacht voor diver siteit en participatie echt iets oplevert. Dat is te veel om hier kort samen te vatten. Misschien komt het belang van beide speerpunten nog wel het mooiste tot uitdrukking in wat Marie Louise Essink-Bot zegt. Zij doet onderzoek naar cultureel competente zorg. Essentieel voor goede zorg is volgens haar onder meer een open attitude: bewustzijn van de invloed van de sociale en culturele context zowel die van de patiënt als die van jezelf op de zorg. In een fascinerend interview zegt medisch-antropoloog Christine Dedding: Meebewegen en meebeleven leidt tot doorleefd inzicht en daarmee tot nieuwe kennis. Ik denk dat ze groot gelijk heeft. En wat mij betreft geldt die constatering zowel voor participatie als diversiteit én gedurende alle fasen van onderzoek en innovatie. In navolging van Dedding wens ik de lezers van deze special graag veel moed, creativiteit en flexibiliteit bij hun werk aan meer diversiteit en participatie in zorg en wetenschap. «Prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter ZonMw 03 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

4 interview Wasif Shadid en Cees Smit over verankering van diversiteit en participatie Door Maarten Evenblij die lange adem kan best wat korter Waarom zijn participatie en diversiteit zo belangrijk voor de Nederlandse volks gezondheid? En hoe zorgen we ervoor dat zij een plaats krijgen in zorg en onderzoek, bijvoorbeeld in de programma s van ZonMw? Zonder diversiteit en participatie is een optimale gezondheidszorg onmogelijk, vinden Cees Smit en Wasif Shadid. Patiënten en cliënten krijgen dan niet de zorg die ze nodig hebben.» Als we voorbij gaan aan diversiteit, en participatie geen kans geven, lijdt de volksgezondheid daar onherroepelijk onder. De gezondheidszorg wordt bovendien minder efficiënt en duurder. Dr. Cees Smit, voorzitter van de programmacommissie Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid en prof. dr. Wasif Shadid, tot voor kort voorzitter van de programma s Diversiteit in het Jeugdbeleid en Academische Werkplaatsen Jeugd, zijn er duidelijk over. Participatie in beleid en praktijk is al iets uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het is een fenomeen dat toen werd geïntroduceerd in de ontwikkelingssamenwerking, zegt Shadid, cultureel antropoloog en emeritus hoogleraar Interculturele Communicatie aan de Universiteit Leiden. Men zag in dat projecten het meeste rendement opleveren als ze gedragen worden door de mensen voor wie ze bestemd zijn. Diversiteit is van veel recenter datum en een breed begrip. Het moet gezegd, aldus Shadid, dat het diversiteitsdenken of eigenlijk een diversiteitshouding nog niet zo van de grond is gekomen. Vaak denkt men dat het er bij diversiteit om gaat autochtone hulpverleners bij te scholen zodat ze allochtonen beter kunnen helpen. Dat is een groot misverstand. Zo ontstaat juist een wij-zij denken, dat geen recht doet aan de individuele verschillen tussen mensen. De meeste Marokkaanse Nederlanders weten bijvoorbeeld heel weinig van de Turkse of Surinaamse culturen. Ook zij moeten zich daarom de noodzakelijke interculturele expertise eigen maken. Volgens Shadid zouden hulpverleners rekening moeten houden met de groepscultuur, en dan niet op een deterministische maar op een probabilistische manier. Met andere woorden: er zijn geen zekerheden. Shadid: Als je een cliënt of patiënt voor je hebt, kun je er niet a priori vanuit gaan dat zijn of haar gedrag of ziekte wordt bepaald door cultuur. Maar je moet wel rekening houden met de mogelijkheid dat die cultuur een rol speelt. Iemand uit de Haagse Schilderswijk die zijn pillen niet neemt, doet dat niet omdat hij daar woont of Surinamer is. Maar het zou wel kunnen dat zijn culturele achtergrond meespeelt. Generaliseren is funest voor het diversiteitshandelen en leidt er volgens Shadid toe dat we niet de juiste diagnose stellen en dus niet de juiste remedie kunnen voorschrijven. Waarbij diversiteit, zo vult Smit hem aan, om meer gaat dan geografische afkomst. Ook leeftijd, geslacht, ernst en duur van een ziekte, opleiding en sociaaleconomische situatie behoren er toe. Shadid beaamt dit onmiddellijk: Absoluut. Met diversiteit doel ik op een breed scala van verschillen tussen mensen. Helaas is het diversiteitsdenken in Nederland sterk gepolitiseerd op de tegenstelling allochtonen-autochtonen. 04 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

5 Smit is voorzitter van Stichting Kwadraad, een dienstverlener op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. Voorheen was hij onder meer voorzitter van de VSOP, alliantie voor erfelijkheidsvraagstukken. Volgens Smit kan het bij onderzoek en beleid betrekken van verschillende groepen, bijvoorbeeld patiënten, meerwaarde hebben. Hun deskundigheid vult die van de professionals aan. Maar daar moet dan ook wel wat mee gebeuren. Het participeren om het participeren heeft weinig zin. Mensen die ziek zijn, hebben al genoeg aan hun hoofd. Smit wijst op het gevaar dat je weinig kunt bereiken met participatie participatie als de agenda al is bepaald en als onderzoekers en beleidsmakers participatie alleen maar lastig vinden. Zij moeten zich realiseren dat participatie op korte termijn misschien remt. Je wordt in zo n proces gedwongen na te denken, en die tijd heb je vaak niet. Maar op de langere termijn levert participatie vooral winst op. Participatie werkt het beste als de diverse partijen er gezamenlijk de agenda voor opstellen. Dat kan volgens Smit ook veel begrip voor elkaar kweken en vooroordelen wegnemen. Bijvoorbeeld dat onderzoekers denken dat patiënten niet geïnteresseerd zouden zijn in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar een ziekte. Die winst op langere termijn gaat ook op bij de aanpak van diversiteitsproblemen, meent Shadid. Maar op een of andere manier slagen we er niet goed in gezondheidswerkers duidelijk te maken dat aandacht voor diversiteit hun arbeidsproductiviteit kan verhogen. Door die extra kennis neemt de kans op een juiste diagnose en therapie toe, doordat de ruis in de anamnese of intake vermindert. Patiënten zijn tevredener en gaan daardoor minder vaak naar hun huisarts of de verpleegkundige. Diversiteitsdenken moet volgens Shadid een onlosmakelijk onderdeel worden van de opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Als hulpverlener moet je je aanpassen aan de globalisering en daarvoor de noodzakelijke interculturele vaardigheden leren. werkt alleen als je samen de agenda bepaalt Wat gaat er mis als we voorbij gaan aan de mogelijkheden van participatie? Smit noemt als voorbeeld de campagne om jonge meiden te vaccineren tegen HPV, het virus dat baar - moederhalskanker kan veroorzaken. De opkomst van de eerste campagne was dramatisch, en Smit denkt dat een vroege participatie van de doelgroep dat had kunnen voorkomen. Er is onvoldoende rekening gehouden met de angst en bezwaren van de meisjes en hun ouders, en met de invloed van internet en sociale media. Bij de eerste tekenen van verzet hebben deskundigen op traditionele wijze gereageerd met meer wetenschappelijk bewijs. Dat werkte niet meer. Als men burgers meer bij de plannen voor vaccinatie had betrokken en meer tijd had uitgetrokken zouden de resultaten ongetwijfeld beter zijn geweest, is de overtuiging van Smit. Je kunt bij dit soort processen heel goed praten met bepaalde groepen en vragen wat zij als probleem zien. En hoe ze over mogelijke oplossingen denken. Overigens prof. dr. Wasif Shadid (links) en dr. Cees Smit (rechts) 05 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

6 heeft men bij de vervolgcampagne wel lessen getrokken uit de ervaringen, mede op basis van TNO-onderzoek onder de doelgroep. Niet alleen de praktijk is gediend met meer participatie. Ook de wetenschap plukt er de vruchten van. Bij de ziekte van Duchenne hebben ouders het initiatief genomen om geld voor onderzoek bij elkaar te halen en patiënten op te sporen. Daarmee hebben ze onderzoekers weten te interesseren. Het LUMC heeft zo voor een gentherapeutisch project meer dan twee miljoen euro gekregen. Dat zijn activiteiten die zoden aan de dijk zetten. Soms werkt een meer passieve participatie ook goed, vertelt Smit. Zo heeft de Raad voor het Gezondheidsonderzoek (RGO) een agenda voor noodzakelijke medische producten opgesteld met de inbreng van patiënten, zorgverzekeraars en mantelzorgers. De vraag was: wat hebben jullie nu nodig? Daar kwamen verrassende dingen uit. Patiënten komen duidelijk met andere zaken dan de industrie. Zo vinden patiënten met brandwonden het heel belangrijk dat iets tegen de jeuk kan worden gedaan. In Nederland was geen enkele onderzoeker die daarvan ver - stand had. vallen en opstaan Weinig mensen zullen openlijk ontkennen dat diversiteit en participatie belangrijk zijn. Toch blijkt in de praktijk de aandacht ervoor te gering. Volgens Shadid is de wil er nog onvoldoende. Het diversiteitsdenken moet zijn geworteld in onderzoek, beleid en praktijk van de gezondheidszorg. De Gezondheidsraad heeft meer dan vierhonderd leden, maar wie van hen is gespecialiseerd in interculturele communicatie? En hoe is het mogelijk dat zelfs na vijftig jaar "Turken in Nederland" nu ineens een Turkse kliniek haar deuren opent? Daar vinden allerlei mensen wat van, maar niemand vraagt zich af: waaróm gebeurt dat nu? Is het dan een kwestie van wachten, van lange adem? Shadid hoopt dat die lange adem korter zal blijken. Mede door de aan dacht van ZonMw voor diversiteit en participatie. In de academische werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid wordt geëxperimenteerd met best practices en probeert men interventies te ijken voor diverse migrantengroepen. Ik ben optimistisch, mits men die ontwikkelingen goed in de gaten houdt en echt let op de aanvankelijke doelstelling: de integratie van beleid, wetenschap en praktijk. Smit is op zijn beurt ook optimistisch op zijn terrein. Het zal met vallen en opstaan gaan. Het politieke klimaat werkt op dit moment remmend op de theorieontwikkeling en het maken van hoe kan het dat er nú nog een turkse kliniek opengaat? plannen. Wel denk ik dat patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties veel voelen voor het subsidiëren van participatieprojecten die echt een eigen agenda neerzetten. Mijn voorbeeld over Duchenne laat zien dat zoiets ook werkt. Kunnen belangengroepen diversiteitsbeleid en participatie afdwingen? Shadid twijfelt: Migrantengroepen zijn niet georg aniseerd en ze zijn kwetsbaar. Ze staan er niet bij stil dat ze iets gemeenschappelijks met elkaar hebben. Het zal dus van de opleiding van hulpverleners moeten komen. Zij moeten leren om mensen niet als vertegenwoordiger van een culturele groep te beschouwen. En zowel hulpverleners als beleidsmakers zouden zich bewuster moeten zijn van hun eigen vooroordelen. Die hoeven ze niet per se te laten varen, maar ze moeten zich wel steeds afvragen of zij ze hebben. Smit wijst erop dat er op het gebied van participatie nog niet veel wetenschappelijke resultaten te noteren zijn. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met dit speerpunt. Het zou goed zijn als patiëntenorganisaties hun eigen best practices opschrijven en ervoor zorgen dat die in de literatuur terecht komen. Onderzoekers en mensen in de praktijk kennen wel voorbeelden waar patiëntenparticipatie níet werkte, maar de successen zijn minder bekend. Dat geeft een vertekend beeld. En hoe kunnen diversiteit en participatie binnen ZonMw worden verwezenlijkt? Shadid: Ooit had je afzonderlijk vrouwenstudies aan universiteiten. Maar die moesten geïntegreerd worden in alle studies. Nu kun je constateren dat dit helaas niet is gelukt. Vakgroepen zijn opgeheven, zogenaamd omdat ze niet meer nodig waren. Dat moet ZonMw bij diversiteit en participatie voorkomen. Blijf dus bij alle projectaanvragen letten op aspecten van beide thema s. Maar ook binnen de eigen organisatie moet het diversiteitsdenken worden omarmd en de kennis uit de eigen projecten worden toegepast. Volgens Smit heeft altijd vragen naar participatie wel iets krampachtigs. Bij een programma over fundamenteel stamcelonderzoek ligt het natuurlijk anders dan bij een nationaal programma ouderenzorg. Essentieel is volgens hem een goede voeling met de praktijk. Laat de mensen van ZonMw af en toe in het veld meelopen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Dan kun je zien hoe participatie en diversiteit in de praktijk werken. «<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 06 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

7 Terminale zorg aan Turkse en Marokkaanse patiënten Door Veronique Huijbregts over doodgaan praat je niet Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker die gaan sterven maken weinig gebruik van terminale thuiszorg. En Nederlandse hulpverleners vinden het moeilijk om met hen te communiceren. Wat zit er in de weg? Onderzoek gaf inzicht in verschillende waarden en normen.» Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker en hun familie leden weten vaak niet welke terminale thuiszorg ze kunnen krijgen. De huisarts heeft ons er niets over verteld, zeiden ze in een retrospectief onderzoek van het NIVEL. Bovendien was familiezorg in hun ogen ideaal. Zorgverleners, zoals de oncoloog, de wijkverpleegkundige en de huisarts, liepen bij deze patiënten groep tegen communicatieproblemen aan, zo bleek uit een vervolgonderzoek. Dat riep de vraag op hoe de communicatie en de besluitvorming bij deze patiënten precies verloopt. Met geld van ZonMw onderzocht Fuusje de Graaff dit aan de hand van 33 casussen, waarover ze zorgverleners, patiënten en hun naasten interviewde. Verschillen in waarden en normen van enerzijds zorgverleners en anderzijds patiënten en hun naasten, bleken een grote kans op miscommunicatie te geven. Praten over doodgaan is voor veel Turken en Marokkanen taboe. Onverbloemde informatie over het naderende levenseinde, zoals die in Nederland vaak wordt gegeven, werkt dan averechts. Dat maakt praten over goede zorg in de laatste levensmaanden niet eenvoudiger. En waar volgens gelovige Turkse en Marokkaanse Nederlanders hun lot in Allah s hand ligt, zetten autochtone zorgverleners in op een medische benadering. Ten slotte compliceert de aanwezigheid van een tolk, vaak een familielid, de besluitvorming soms. Deze naaste wil dan beslissen over de zorg, en dat botst met de Nederlandse gerichtheid op de patiënt. Dankzij de diversiteit aan perspectieven in het onderzoek ligt de focus niet langer op bepaalde etnische groepen maar op de communicatie in de driehoek patiënt, hulpverlener en familie, zegt De Graaff. Als je daarmee rekening houdt, kun je tot een goede besluitvorming komen. Standaardadviezen heeft ze daarvoor niet. Moeten Nederlanders het doen op z n Turks of andersom? Dat vragen hulpverleners haar soms in haar train ingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Zo n benadering beantwoordt niet aan de diversiteit bij Turkse en Marokkaanse patiënten, zegt De Graaff. Je eerste vraag moet er altijd op gericht zijn te achterhalen wat deze indivi - duele zieke weet en precies wíl weten. resultaat De Graaff informeert ook familieleden van kankerpatiënten. Zij geeft hen inzicht in de denkwijzen van Nederlandse zorgverleners, licht ze in over de mogelijkheden voor terminale zorg en benadrukt dat je ook te lang kunt wachten met het inscha kelen van deze zorg. Mijn advies aan zorgverleners: ga communicatie verschillen niet uit de weg, maar zoek ze juist op. Neem de tijd om over eventuele misverstanden te praten. Dan kom je uiteindelijk tot gezamenlijke oplossingen. «07 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

8 rondetafel Rondetafelgesprek over diversiteit en participatie Door Pieter van Megchelen kwaliteit door meedoen in verscheidenheid De kwaliteit van de zorg hangt rechtstreeks samen met de aandacht voor het individu in diens verscheidenheid. Als die individuen ook actief betrokken zijn bij het beleid en bij wetenschappelijk onderzoek, komt echte innovatie tot stand. In een rondetafelgesprek onder leiding van ZonMw-directeur Henk Smid komt het verhaal van participatie en diversiteit tot leven. Een hoogleraar Cliënten participatie, een antropoloog met decennia ervaring in het diversiteitsbeleid in de ggz en een directeur van een patiëntenkoepel ontmoeten elkaar.» Waarom is het eigenlijk belangrijk om aandacht te besteden aan de verschillen tussen mensen? opent Henk Smid het gesprek. Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg aan het VU medisch centrum (VUmc): In de gezondheidszorg is een neutrale manier van kijken dominant. Een ziekte is een ziekte. Het meeste klinische onderzoek is gedaan bij witte mannen van middelbare leeftijd. Dat doet geen recht aan de verschillen tussen mensen: in biologie, in communicatie, in presentatie van klachten. Daardoor worden gezondheidsverschillen groter. Een bekend voorbeeld zijn geslachtsverschillen in de presentatie van hartklachten. Het klassieke beeld uit het tekstboek is een man met pijn op de borst. Bij een vrouw met rugpijn is die associatie met hartklachten er niet zo snel. Antropoloog drs. Ronald May: En daardoor komt de patiënt te laat in de zorg terecht, met alle meerkosten van dien. Dr. Cor Oosterwijk, directeur van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP): Ik ben blij met dit voorbeeld. Ik was een beetje bang dat we alleen vanuit maatschappelijk wenselijke principes zouden praten. Het argument dat de behandeling gewoon niet werkt als je geen aandacht aan diversiteit besteedt, spreekt mij direct aan. Ik denk dat er steeds meer aandacht komt voor te onderscheiden groepen, voor personalized medicine. Alleen al rekening houden met de meest opvallende verschillen tussen mensen, zoals leeftijd en sekse, is daarvoor een eerste stap. eindstations Volgens May betekent aandacht voor diversiteit dat de mens centraal komt te staan. Niet de behandeling of de diag nostiek, niet de wetenschappelijke evidence, maar de relatie met de patiënt. In die relatie nemen beide gesprekspartners hun eigen achtergrond mee: opleidingsniveau, vooroordelen, stijl van communiceren, cultuur, religie, et cetera. In dat primaire contact kan het heel goed gaan, zoals uit verscheidene voorbeelden uit de praktijk blijkt, maar hier ligt soms ook het begin van ernstige problemen. Wanneer door communicatieproblemen geen adequate zorg op het juiste moment gegeven wordt, belanden veel patiënten in wat May de eindstations noemt, zoals langdurige klinische opnames in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of penitentiaire inrichtingen. Uiteindelijk is het de kwaliteit van zorg die in het geding is. Er zijn prachtige wetten voor, maar die worden met voeten getreden als het gaat om mensen die een klein beetje verschillen van de meerderheid. En dat kost bakken met geld, want die eindstations zijn veel duurder. Je ziet migranten kinderen in jeugddetentie, maar je ziet ze bijna niet bij de ambulante jeugd-ggz. Abma: Voor veel groepen mensen is de toegankelijkheid van de zorg heel slecht. Ik zit bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht van het Delta Psychiatrisch Centrum in Rotterdam. We hebben het over de meest kleurrijke stad van Nederland, met 180 verschillende groepen migranten. Als je dan kijkt naar de staf, maar ook naar de patiënten, zie je bijna alleen maar witte Nederlanders. May herkent het beeld: Veel directeuren van ggz-instellingen weten niet eens hoe divers hun patiëntenpopulatie is, laat staan de populatie in hun werkgebied. 08 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

9 Zoals Oosterwijk bepleit, is er behoefte aan personalized medicine, op het indi vidu afgestemde zorg. Dat betekent dat hulp - verleners om te beginnen kennis moeten hebben over de bio logische, culturele en sociaaleco nomische ver schillen tussen individuen. Toch is kennis alleen niet genoeg, stellen Abma en May. Abma: Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar het inter culturalisatie-onderwijs binnen de opleiding genees kunde aan de VU. Ik ben daar erg van geschrokken. Studenten die zelf van allochtone origine waren, zagen in de aangedragen voor beelden vooral veel stereotypen. Daar kómt weer een Mohammed of een Fatima met ernstige problemen: thalassemie, vrouwenbesnijdenis of de gevolgen van neef-nicht huwelijken. Ze hebben nooit eens gewoon een griepje. May: Etniciteit wordt dan bijna een ziektebeeld. Oosterwijk: Maar je wilt toch juist dat er oog is voor die ver schillen, dat die patiënt centraal komt te staan? Abma: Ja, als individu. In dit voorbeeld worden mensen in hokjes gestopt. Aandacht voor diversiteit betekent dat je kijkt naar verschillende dimensies van verschil: sekse, etniciteit, cultuur, seksuele geaardheid, opleidingsniveau anders is het stereotyperend en kan het stigma tiserend werken. Alsof je zou doen of alle migranten moslim zijn. Een van de manieren om de kwaliteit van zorg te vergroten, is de ontwikkeling van richtlijnen. In principe biedt richt - lij n ontwikkeling dus ook perspectieven als men meer aandacht wil besteden aan diversiteit. Volgens May valt dit tot dusver in de praktijk erg tegen. Richtlijnen gaan vaak voorbij aan de verschillen tussen mensen en weerspiegelen veelal de waarden van de dominante cultuur. Oosterwijk: Als we willen dat er in richtlijnen aandacht wordt besteed aan het perspectief van patiënten, ook van patiënten uit andere culturen, moeten gebruikersgroepen meer betrokken worden bij die richtlijnontwikkeling. Tot nu toe gaat dat heel vrijblijvend. En daarmee komt het gesprek op het andere thema: partici patie. Volgens Abma staat het buiten kijf dat actieve betrokkenheid van patiënten en cliënten de kwaliteit van onderzoek en zorg ten goede komt. Je krijgt meer innovatie. Patiënten brengen thema s in op grond van hun eigen ziektegeschiedenis. Daar zijn bekende voorbeelden van, zoals comorbiditeit of vermoeidheid bij chemotherapie. En in het Nationaal Programma Ouderenzorg de nadruk op welzijn en op het belang van de partnerrelatie. Smid brengt het recente proefschrift De beperkte macht van patiënten van Hester van de Bovenkamp ter sprake. Uit deze studie naar actief burgerschap in de Nederlandse gezondheidszorg komt een heel ander beeld naar voren: overbelasting van patiënten die partici peren, beperkte invloed, 09 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

10 drs. Ronald May prof. dr. Tineke Abma dr. Cor Oosterwijk communicatieproblemen over en weer, bemoeienis van andere partijen zoals de farmaceutische industrie. Van de Bovenkamp stelt het scherp: Participatie is niet altijd wenselijk en niet altijd goed. Abma trekt andere conclusies. De gesigna leerde problemen zijn volgens haar het gevolg van de representatieve manier waarop participatie meestal wordt georganiseerd. Er worden vertegen woordigers afgevaardigd, die zich net als de professionals door stapels beleidsstukken heen moeten werken. Dat is inderdaad belastend en dat kan niet iedereen. Terwijl je het ook heel anders kunt doen, namelijk met wat ik parti cipatieve democratie noem. Empowerment is daarbij de eerste stap. Je gaat dan uit van de eigen agenda van cliënten en patiënten, en die leg je bij de professio nals neer. Er zijn legio voor beelden dat dat werkt. Oosterwijk: Cliënten participatie is een nieuw concept, dan hebben mensen de neiging om de knelpunten uit te vergroten. Ik hoor bijvoorbeeld nogal eens dat patiënten vooral vanuit hun emoties reageren. Als je dan verkeert in de hogere kringen van de gezondheidszorg, merk je hoe ook andere stakeholders heel emotioneel kunnen reageren, vooral als het over geld gaat. Uit de voorbeelden die daarna in het ronde tafelgesprek aan de orde komen, blijkt dat participatie inderdaad heel goed mogelijk is. Voorwaarde is wel dat ook hier de cliënt centraal komt te staan, en niet de belangen van de zorg of een bepaalde organisatie. Smid vertelt hoe binnen ZonMw cliënten met een verstand elijke beperking meebeslissen over prioriteiten van wetenschappelijk onderzoek op hun terrein. Dat betekent dat professionals in gewone mensentaal moeten uitleggen wat hun project heeft opgeleverd. Abma beschrijft een project in een verzorgingstehuis, waaraan zij mee werkte. De ouderen bepaalden zelf waar het project over zou moeten gaan en hoe het ingevuld moest worden. Het thema werd pestgedrag, en de ouderen ont wikkelden een manier om respectvoller met elkaar om te gaan. Abma: Ons project heeft een prijs gekregen van het ministerie. Ik vind het een mooi voorbeeld hoe je bottom-up iets kunt opzetten, met een groep kwetsbare ouderen van wie altijd wordt gezegd dat participatie zo moeilijk zou zijn. May is enthousiast: En dat dus niet via een cliëntenraad of een andere officiële vertegenwoordiging. Oosterwijk plaatst een kanttekening: Ik denk dat het allebei nuttig is. Ik ben vaak betrokken bij die "witte boordenparticipatie". Ik heb toch het gevoel dat ik daarin, vanuit het patiëntenperspectief dat ik vertegenwoordig, een zinvolle bijdrage lever aan het beleid, ook al behoor ik meestal niet zelf tot de desbetreffende patiëntengroep. Abma: Ik zie het ook vooral comp lementair. Cliëntenraden hebben zeker een functie, maar die zouden zij nog beter kunnen vervullen. Nu is het vaak de Raad van Bestuur die de agenda bepaalt. Het blijkt dat er meer succes verhalen zijn. Smid en Oosterwijk vertellen hoe ouders van kinderen met het syndroom van Angelman een neuro weten schapper op het spoor zetten van de slaapstoornissen die bij deze ziekte voorkomen. Dat was een belangrijk probleem waarmee zij als ouder geconfronteerd werden en dat ook henzelf fysiek raakte. Dit gaf het fundamentele onderzoek naar de ziekte een extra impuls. Maar het proces van patiëntenparticipatie is ook nog een zoektocht naar de juiste middelen. Niet voor niets heeft ZonMw een speciaal programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid. Abma, die de projectleiders van dit programma begeleidt: We vroegen ze om fysiek op de participatieladder te gaan staan. 10 Mediator februari 2011 jaargang 22 nummer 1

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Fuusje M. de Graaff (UvA en MUTANT) Anneke L. Francke (NIVEL en EMGO+/VUmc) Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Nadere informatie

Sekse als ordeningsprincipe

Sekse als ordeningsprincipe 3262_V00_3025 15-04- 12:25 Pagina 2 2 Sekse als ordeningsprincipe INTERVIEW DOOR SYLVIA BUIS Professor dr. Toine Lagro was jaren het wetenschappelijke gezicht van de vnva. Als eerste (en tot nu toe enige)

Nadere informatie

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013 Positief zorgt Hiv Vereniging Nederland 2013 1 inhoudsopgave voorwoord 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 voorwoord Alexander Pastoors, voorzitter Hiv Vereniging Nederland inleiding Ronald Brands,

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden.

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden. 50 jaargang Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden 4 jaargang 50 augustus 2009 inhoud 4 nieuws 6 reportage

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Vangnet. Het AMW. special. als professionele. organisatie. kijk op:www.amw-vangnet.nl IN DIT NUMMER

Vangnet. Het AMW. special. als professionele. organisatie. kijk op:www.amw-vangnet.nl IN DIT NUMMER ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERS GROEP NIEUWS MAART 2005 1 special Het AMW als professionele organisatie kijk op:www.amw-vangnet.nl IN DIT NUMMER Een discussie over deskundigheid

Nadere informatie