U treft in deze notitie aanvullende informatie aan met betrekking tot:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U treft in deze notitie aanvullende informatie aan met betrekking tot:"

Transcriptie

1 DE VICCO coaching & mediation: aanvullende informatie U treft in deze notitie aanvullende informatie aan met betrekking tot: 1) mijn aanpak 2) mijn focus 3) mijn visie als coach 4) mijn werkterrein als mediator 5) mijn visie op, en bijdrage aan (pre-)mediation 6) mijn werkpraktijk en biografie 7) uw cases 8) uw thema s 9) mijn opdrachtgevers 10) contactgegevens Hetzelfde anders gaan zien 1 AANPAK Belangrijke elementen van mijn aanpak zijn: - een gedegen verkenning van uw vraag, de aanleiding en de omstandigheden; - compassie naast confrontatie: scherpte met een knipoog; - beelden naast woorden; - analyses van leerstijl, oriëntatiestijl, communicatiestijl en conflictstijl; - zelfwerkzaamheid van uw kant; - vrolijke perspectiefwisseling; - gerichte opdrachten met mail- en/of telefonisch contact; - het ontwikkelen van kansrijke perspectieven; - tussentijdse checks op het beoogde resultaat; - profilering van uw verantwoordelijkheid in het ontwikkelproces; - inzoomen en uitzoomen: van micro naar panorama v.v.; - samenhang tussen uw ontwikkeling en uw werkcontext; - een precieze focus en scherpstelling op u, uw vraag en uw koers; - nieuw gedrag en nieuwe koersbepalingen worden ecologisch getoetst: het moet passen bij uw zelfbeeld, uw loopbaanperpectief, uw prive-leven.

2 De gehele aanpak is gericht op het bereiken van doorleefde en duurzame ontwikkelingsresultaten Mijn werkwijze wordt vaak omschreven als: lichtvoetig en indringend 2 FOCUS Mijn professionele focus is in hoge mate gericht op de publieke sector. Ik beschouw een goed werkende overheid als een fundament voor de opbouw van een samenleving waarin het goed toeven en prettig ontwikkelen is voor burgers, organisaties en bedrijven. Ik onderken de complexiteit van het werken in een politiek-bestuurlijke context en ondersteun daarom graag de ontwikkeling van bestuurlijke en ambtelijke professionaliteit. Kenmerken van die professionaliteit zijn wat mij betreft: - een betekenisvolle focus op de maatschappelijke spelers en hun behoeften; - een doordachte visie op de gewenste verhouding tussen overheid en overige samenleving; - een helder besef van de eigen rol en positie en de consequenties daarvan voor de werkrelatie met andere spelers. 3) VISIE ALS COACH Ik heb de overtuiging dat professionele effectiviteit zelf-stuurbaar is. Zelfkennis en zelfreflectie vormen daartoe belangrijke bouwstenen. Maar er is meer nodig. Professionele effectiviteit is het grootst wanneer deze is vervlochten met een doorleefd besef van interafhankelijkheid van mensen en omstandigheden. In mijn coachingsaanpak zijn vaste ankerpunten: uw Persoon, uw Professie, het Perspectief. Deze 3P-benadering ( ) wordt in samenhang gebracht met een

3 analyse van de systemen en structuren die in uw professionele context domineren. Persoon Uw persoonlijke wensen, waarden, drijfveren en overtuigingen vormen de basis voor aanscherping en verfijning van uw stijl van werken, leidinggeven en communiceren te realiseren. De wijze waarop u met belangentegenstellingen omgaat krijgt desgewenst aandacht. Ik onderzoek met u uw manier van kijken: waar let u op, welke scherptediepte hanteert u in uw observaties, wat staat centraal in uw sociaal panorama? Gestreefd wordt naar een congruente samenhang van uw drijfveren, uw zelfbeeld en uw concrete gedrag. Professie Professionals hebben ambities, maar kennen vele belemmeringen om deze te realiseren. Soms speelt een daadwerkelijk tekort aan vaardigheden een rol, maar minstens even vaak zijn het beperkende overtuigingen die een rem zetten op het oppakken van nieuwe opgaven en het effectief realiseren van professionele doelen. Ik expliciteer met u uw ambities, uw overtuigingen en uw belangrijkste professionele criteria. De mogelijke spanning tussen deze professionele criteria en de omgevingseisen wordt benoemd. Onder begeleiding zet u uw visie en uitgangspunten om in een praktische en resultaatgerichte handelswijze. Perspectief Uw professionele en persoonlijke ontwikkeling zijn gebaat bij een helder perspectief: wat zijn voor u, in uw situatie, realistische koersbepalingen? Hoe zijn deze te verbinden met uw loopbaan, uw geschiedenis en uw temperament? Perspectief krijgt ook nog op een andere wijze aandacht in onze gesprekken: het vermogen tot perspectiefwisseling beschouw ik als een noodzakelijke professionele kwaliteit om effectief te kunnen zijn in een meervoudige werkelijkheid. Wat daarbij ontwikkeld wordt, zijn: kennis van processen, doorzicht in belangen, inzicht in intermenselijke en intra-organisatorische dynamiek en het vermogen tot strategiebepaling in een bewegend krachtenveld. Mijn begeleidingsaanpak is ontwikkeld uit verschillende benaderingswijzen, variërend van organisatiekunde, ontwikkelingsgerichte interventiekunde, filosofische reflectie tot provocative coaching. Waar verandert de mogelijkheid om je te ontplooien in de plicht om groots te presteren?

4 4 WERKTERREIN ALS MEDIATOR Het gaat in mijn mediationpraktijk vaak om (dreigende) conflicten in de arbeidssfeer. Ik hecht vooral aan een begeleidende rol in pre-mediation-situaties, waarbij er nog geen volledige stagnatie is opgetreden in de communicatie. De persoonlijke schade is dan nog beperkt. En ontwikkelingsmogelijkheden nog redelijk gemakkelijk bereikbaar. 5 MEDIATION EN PRE-MEDIATION Vernieuwing in verstoorde verhoudingen Een conflict is in wezen een belangentegenstelling met een verstoorde communicatie. Herstel van de communicatieve kwaliteit levert een stevige basis voor het aanpakken van de onderliggende tegenstelling. Herstel van de interactie is echter niet gemakkelijk te bereiken; er spelen vele factoren van persoonlijke, en vooral, emotionele aard een rol. Miskenning, eenzaamheid, en gekwetste trots zetten de verhoudingen op scherp. Conflictgedrag dat zich dan uit wordt gekenmerkt door: - het denken in posities in plaats van in belangen; - het vertalen van persoonlijke emoties in moties van wantrouwen; - grote onmacht om effectief om te gaan met verschillen in communicatieen werkstijlen. Vroegtijdige signalering van emotioneel gedrag, dat niet verklaard kan worden uit de zakelijke kwesties die om handen zijn, kan veel interactie-leed voorkomen. Voor leidinggevenden blijkt dit echter niet gemakkelijk te zijn, evenmin als het gericht interveniëren op het moment dat er een conflict is. Leidinggeven aan conflicten is immers geen examenvak ; het lijkt in veel gevallen het meest ondergewaardeerde element in de leidinggevende professie. Afwachten en negeren hebben zelden geleid tot oplossingen. Tijdige actie kan helpen. Die actie kan bestaan uit het, door de leidinggevende, oppakken van het vraagstuk. Ik kan als coach daar mijn professionaliteit als mediator bij inzetten. De actie kan ook bestaan uit het inroepen van externe begeleiding teneinde het (oplopende) conflict zo spoedig mogelijk tot de-escalatie te brengen. Ik zet mijn

5 ervaring en expertise graag in om conflicten te voorkomen of zo snel mogelijk te verkleinen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het profileren en benutten van de verantwoordelijkheid die betrokkenen dragen of moeten dragen. Mijn ambitie is daarbij niet om geheel spanningsvrije werkverbanden te bevorderen. Meningsverschillen, visieverschillen en andere perspectieven kunnen immers ook een kwaliteitsverhogende werking hebben tussen professionals. Als twee mensen het altijd met elkaar eens zijn Is één van beide overbodig 6 WERKPRAKTIJK EN BIOGRAFIE DE VICCO coaching & mediation is de werkpraktijk, waarin mijn beide specialismen een plaats hebben gekregen. De praktijk is gevestigd aan de Biltstraat in Utrecht. Mijn professionaliteit is gebaseerd op een veelheid aan werkervaringen en een aantal gerichte opleidingen. Vanuit Brabant landde ik in Utrecht voor mijn sociaal-wetenschappelijke opleiding aan de Universiteit Utrecht (planning en beleid en arbeid- en bewustzijnvraagstukken). Na mijn studie werkte ik als universitair onderzoeksmedewerker en als co-producent van een Interfacultaire Vakgroep Milieukunde. Na deze universitaire periode heb ik gewerkt als directeur van een koepelorganisatie in de sociaal-culturele branche. Ik was 8 jaar gemeenteraadslid in Utrecht en tevens bestuursvoorzitter van een bedrijvencentrum en vice-voorzitter van de lokale omroeporganisatie in Utrecht. Ik heb de NLP-Mastersopleiding gevolgd van het Instituut Eclectische Psychologie en de Mediationopleiding van de Lime Tree. Ik was als adviseur en later ook als partner verbonden aan Alons & Partners Consultancy. In 1998 is DE VICCO coaching & mediation ontstaan. Ik ben tevens, als kerndocent, verbonden aan Publiek Domein en geniet daarnaast ook van andere voedende samenwerkingsverbanden.

6 7 CASES Voorbeelden van vraagstukken die worden voorgelegd. De cliënt wil: - strategischer kunnen opereren in een veranderend krachtenveld; - professioneel effectiever worden als vakvrouw/-man; - een gedegen heroriëntatie op de loopbaan; - effectiever leiding geven aan een team of aan een nieuw samenwerkingsverband; - zoeken naar de oorspronkelijke professionele gedrevenheid; - een stagnatie in de ontwikkeling van een team opheffen; - kritische begeleiding tijdens een reïntegratieproces; - een impuls geven aan teams om te komen tot een hoger niveau van zelfsturing; - een antwoord op de vraag formuleren of een leidinggevende rol meer of minder passend bij me is dan een projectleidende rol; - een conflict tussen twee teamleden oplossen; - een frictie tussen een leidinggevende en een professional oplossen; - de politiek-bestuurlijke focus van een ambtelijke professional versterken; - staande blijven in een turbulente bestuurlijke omgeving; - inspirerender worden in het leidinggeven aan een groep van professionals. Wanneer en waar verwordt ruimte tot leegte? 8 UW THEMA S Uw gedrevenheid Uw ambitie Uw verlangen Uw overtuigingen Uw effectiviteit Uw leiderschap Uw ontwikkelmogelijkheden Uw ontwikkelwensen Uw loopbaandroom Uw valkuilen Uw resultaten Uw beleving

7 Uw strategie Uw waarden, principes en normen Uw perspectief Uw professionele criteria Uw reflecties Uw analyse Uw beslissingen Uw aanpak Uw conflict Uw verantwoordelijkheid Uw plezier Uw veelzijdigheid Uw beperkingen Uw goede leven en het goede leven van de ander Uw inlevingsvermogen Uw collegialiteit Uw aandacht Uw wijsheid Uw onrust Uw ongeduld Uw bekwaamheid Uw rol Uw positie Uw belang Uw balans Uw resultaatgerichtheid 9 OPDRACHTGEVERS Stichting Tot en Met Amsterdam STOA (Stichting Allochtonen Omroep) Milieucentrum Utrecht Stichting Natuur en Milieu Natuurlijk Platteland NIZW Het Parool (i.o.v. Soerel Management Consultancy) Stedelijke Muziekschool Groningen Oosterpoort en Stadsschouwburg Groningen Utrechts Centrum voor de Kunsten SME Milieuadviseurs PriceWaterhouseCoopers Consulting Tr3um Advies HHN Adviseurs Hans de Wind Consult

8 TNO Publiek Domein Soerel Management Consultancy Achmea Rechtsbijstand Reumafonds Bartimeus Hulpverleningsdienst Flevoland Leijenburg Ziekenhuis Den Haag (i.o.v. Soerel Management Consultancy) Radboud Ziekenhuis Nijmegen Hogeschool Breda Universiteit Utrecht ROC Groenhorst Gemeenten: Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Beesel, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Den Haag, Deurne, Dordrecht, Goirle, Groningen, Heerlen, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nieuwegein, Rheden, Utrecht, Vaals, Veenendaal, Vlissingen, Wageningen Provincies: Utrecht, Overijssel Staatsbosbeheer Korps Landelijke Politie Diensten Belastingdienst Rijkswaterstaat IND (i.o.v. Soerel Management Consultancy) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10 CONTACT Twijfel is gezond Aarzeling niet DE VICCO coaching & mediation Postadres: Postbus 13034, 3507 LA Utrecht Bezoekadres:Biltstraat 109, 3572 AM Utrecht T: M:

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans D e O m s l a g Geesje van Slochteren Leon Bosch Remy van Kasteren Luc Sluijsmans D e O m s l a g Concept & Vormgeving: Fresh Creative Concepts Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A: Terreinverkenning werken

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie