BWT Quick & Clean. Quick & Clean Bedieningsvoorschrift

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BWT Quick & Clean. Quick & Clean Bedieningsvoorschrift"

Transcriptie

1 BWT Quick & Clean NL Quick & Clean Bedieningsvoorschrift

2 Inhoud 1. Checklist verpakkingsinhoud Algemene informatie Veiligheidsinformatie Onderdelen en bedieningselementen Installatieafmetingen/benodigde ruimte Installatie Werking Vervangen van het filterpatroon Bestellen van nieuwe filterpatronen Oplossen van storingen Bedrijfsomstandigheden Verwijdering Garantiebepalingen

3 I II. III. Ø 70 mm min. 21 mm min. 380 mm 232 mm

4 IV. A B 1 2 C D 3 V. E F 4 4

5 G H VI. I J 5 K L 5

6 NL 1. Checklist verpakkingsinhoud (fig. I) 1. Filterhuis incl. 2 afdichtringen 2. 1x Filterpatroon 3. Montage- en bedieningsinstructies 4. Teststrip voor waterhardheid (bevestigd aan de montage- en bedieningsinstructies, zie paragraaf 8.1) Om hygiënische redenen is de filterpatroon verpakt in beschermende folie en daarom nog niet geïnstalleerd in het toestel. 2. Algemene informatie 2.1 Verklaring van de symbolen VOORZICHTIG! wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Indien dit niet wordt voorkomen, kan dit leiden tot persoonlijk letsel en/of schade. verstrekt zowel nuttige tips en aanbevelingen als informatie voor een efficiënte en probleemvrije werking. 2.2 Inleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van de Quick & Clean van BWT. Dit innovatieve product is speciaal ontworpen om u te helpen tijd en moeite te besparen bij het perfect schoonhouden van uw badkamer zonder gebruik van agressieve of schurende reinigingsmiddelen. Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen om uzelf vertrouwd te maken met de werking van het toestel en om ervoor te zorgen dat uw product correct en veilig geïnstalleerd wordt. De afbeeldingen in deze instructies zijn slechts bedoeld als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke versie van het filtersysteem. Zij kunnen niet worden gebruikt als basis voor juridische claims. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 3. Veiligheidsinformatie Volg altijd de veiligheidsinstructies op en ga voorzichtig te werk voor een veilige en betrouwbare werking. VOORZICHTIG! Het BWT Quick & Clean-filtersysteem is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op armaturen in de douchecabine of bad. Het filtersysteem is niet geschikt voor de productie van drinkwater, d.w.z. het filter is niet geschikt voor het zuiveren van vervuild water. Niet gebruiken met heet water (max. 50 C). Houd de reserveonderdelen, vulling en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat kans op verstikking. Wellicht is een overgangsstuk nodig voor aansluiting op een douche- of badarmatuur. Dit is geen onderdeel van de levering. Reinig het filtersysteem uitsluitend met een warm sopje. Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen. 4. Onderdelen en bedieningselementen (fig. II) 1. Afdichtring 2. Wartel 3. Knop 4. Filterhuis 5. Filterpatroon 6. Filterbasis 7. Schroefdraad voor de aansluiting van de doucheslang 6

7 NL 5. Installatieafmetingen /benodigde ruimte Controleer voorafgaand aan de installatie, aan de hand van de hiervoor genoemde afmetingen, of installatie van het BWT Quick & Cleanfiltersysteem mogelijk is in de beoogde ruimte (fig. III). 6. Installatie (fig. IV) Ga voorafgaand aan de installatie na of alle onderdelen aanwezig zijn (verpakkingsinhoud fig. I). Ga als volgt te werk om het BWT Quick & Clean-filtersysteem te installeren: A) Schroef de bestaande doucheslang los van de armatuur. (fig. A). B) Plaats afdichtring (fig. B, artikel 1) in moer (fig. B, artikel 2) en bevestig het BWT Quick & Clean-filtersysteem aan de douchearmatuur door de moer met de wijzers van de klok mee te draaien. Draai niet te vast. C) Plaats een tweede afdichtring (fig. C, artikel 1) in de slangaansluiting (indien noodzakelijk) en sluit de doucheslang aan op de schroefdraad (fig. C, artikel 7). Draai niet te vast. D) Open vervolgens de kraan en controleer of de aansluitingen lekdicht zijn. Het BWT Quick & Clean-filtersysteem is nu klaar voor gebruik (fig. D). Gebruik bij de installatie alleen geschikt gereedschap om schade aan het filtersysteem te voorkomen. 7. Werking (fig. V) Voordat u het BWT Quick & Cleanfiltersysteem gebruikt, dient u kalkaanslag en zeepresten grondig uit uw douchecabine of badkuip te verwijderen. Ga als volgt te werk: douche als gewoonlijk. E) Stel voordat u de douchecabine of badkuip afspoelt de armatuur af op koud of lauw water (maximaal 50 C) (fig. E). F) Activeer het filter na het douchen terwijl het water stroomt door te drukken op de knop (fig. F) van BWT Quick & Cleanfiltersysteem. Het water stroomt nu door de filterpatroon en wordt ontkalkt. G) Spoel vervolgens alle oppervlakken van de douchecabine of de badkuip grondig af met het gefilterde water. Als u wilt stoppen draait u de kraan op de normale manier dicht (fig. G). H) De werking van de filter wordt gedeactiveerd door het water af te sluiten, waarna er weer normaal kan worden gedoucht (fig. H). Het is niet langer nodig om een ruitenwisser te gebruiken om kalkaanslag te voorkomen. Wanneer het BWT Quick & Cleanfiltersysteem actief is, wordt de waterstroom verminderd tot 4 liter/ minuut. Voor een goede werking van het filtersysteem is een toevoerdruk van minimaal 2 bar vereist. Houd er rekening mee dat afhankelijk van de installatie van het BWT Quick & Clean filtersysteem het verloop van de doucheslang wellicht moet worden gewijzigd. 7

8 NL VOORZICHTIG! De maximale nominale druk mag niet hoger zijn dan 8 bar. Wanneer deze hoger is, moet stroomopwaarts van het BWT Quick & Clean-filtersysteem een reduceerklep worden geïnstalleerd. Het gebruik van het BWT Quick & Clean-filtersysteem kan schimmelvorming niet voorkomen. Neem derhalve passende maatregelen om te voorkomen dat er schimmelvorming optreedt. 8. Vervangen van het filterpatroon... (fig. VI) 8.1 Bepalen van het vervangingsinterval Het filterpatroon filtert hardheidvormende mineralen uit het water. Na verloop van tijd, afhankelijk van de waterhardheid en het waterverbruik, zal het patroon verzadigd raken. Het filterpatroon moet daarom regelmatig worden vervangen. U dient daarom de waterhardheid te controleren met behulp van de bijgesloten teststrip, om zo de te verwachten nuttige levensduur te kunnen vaststellen op basis van de volgende tabel. Instructies: 1. Verwijder de teststrip die bevestigd is op de achterzijde van de installatie- en bedieningsinstructies, en haal deze uit de beschermende verpakking. 2. Houd het reactiegebied op de teststrip gedurende enkele seconden onder water. Schud het resterende water af en wacht ongeveer 1 minuut. 3. Vergelijk nu de kleur van het reactiegebied met de kleurschaal op de achterzijde van de installatie- en bedieningsinstructies om te bepalen hoe vaak het filter moet worden vervangen. Vervangingsintervals voor het filterpatroon: Hardheidsbereik Vervangen na A 3 Maanden B 2 Maanden C 1 Maand Vink de vastgestelde waarde aan voor toekomstige vervanging van het filter. VOORZICHTIG! Om de effectiviteit van het filtersysteem te waarborgen, dient men een verzadigde filterpatroon te vervangen. De vervangende filterpatronen moeten altijd in hun originele verpakking op een droge plaats worden bewaard. Het BWT Quick & Clean-filtersysteem mag nooit in bedrijf worden genomen tijdens de meting van de waterhardheid. Om hygiënische redenen moet het filter altijd worden vervangen na 3 maanden. De periode van het vervangen van het. filterpatroon wordt verhoudingsgewijs. langer wanneer het systeem niet wordt. gebruikt of tijdelijk niet in gebruik is, bijv. gedurende vakanties. 8.2 Installeren en vervangen van het filterpatroon 1. Draai de onderkant van het BWT Quick &. Clean-filterhuis (fig. I) handmatig los. 2. Verwijder het oude filterpatroon door deze. uit het filterhuis te trekken (fig. J) 3. Haal het nieuwe filterpatroon uit de folie en. plaats het patroon in het filterhuis (fig. K). 4. Monteer de onderkant van het filterhuis door deze handmatig stevig vast te draaien (fig. L). 8

9 NL 9. Bestellen van nieuwe filterpatronen Filterpatronen zijn verkrijgbaar bij een aantal gespecialiseerde dealers. Onze klantenservice kan u helpen een gespecialiseerde dealer bij u in de buurt te vinden. 10. Oplossen van storingen Defect Oorzaak Oplossing Er komt geen gefilterd water uit de armatuur en patroon Watertoevoer is afgesloten of andere afsluiters zijn dicht Filterpatroon is verkeerd geplaatst in het filterhuis Controleer afsluiters en indien nodig, open deze Installeer het BWT Quick & Clean-filtersysteem opnieuw volgens punt 6.0 of installeer de filterpatroon opnieuw (zie fig.9). Controleer de installatie van het systeem en het patroon Zwakke waterstroom Losse schroefverbinding Systeemdruk is < 2 bar a) Defecte afdichtring b) Schroefverbinding onjuist Verhoog systeemdruk naar > 2 bar a) Vervang afdichtring b) Haal schroefverbindingen aan Melkachtig/wit water wanneer op de knop voor spoelen wordt gedrukt Procesgerelateerde vorming van kooldioxide die gekenmerkt wordt door kleine witte belletjes/troebelheid De troebelheid verdwijnt als het systeem enige tijd in werking is geweest Op badkuip, douchecabine en armaturen is steeds meer kalkaanslag te zien Filterpatroon verzadigd Vervang filterpatroon volgens punt 8.2 9

10 NL 11. Bedrijfsomstandigheden Omschrijving Schroefdraad (toevoer/afvoer) ½ Bereik werkdruk bar 2 8 Toevoerwaterdruk, min. bar 2 Drukverlies, normale werking douchen 600 liter/uur bar 0,2 Drukverlies, spoelen 240 liter/uur bar 0,8 Watertemperatuur, max. C 50 Omgevingstemperatuur, min. max. C 4-40 Omgevingstemperatuur voor opslag/transport, min. max. C -20 bot +40 Bedrijfsstand Verticaal 12. Verwijdering 1. Verzadigde filterpatronen kunnen bij het normale huisvuil. 2. De verpakking kan worden gerecycled als het apart ingezameld wordt. Hiermee helpt u het milieu te beschermen. 3. Het filterhuis en de onderkant van het toestel kunnen ook bij het normale huisvuil. 13. Garantiebepalingen De volgende voorwaarden beperken niet de wettelijke garantieverplichting van de verkoper die voortvloeit uit de koopovereenkomst met de consument. Wij garanderen dat het BWT Quick & Cleanfiltersysteem voldoet aan het volgende: 1. Nieuwe apparaten die een defect vertonen als gevolg van een fabricagefout en/of materiaalfout binnen 24 maanden na aankoop, zullen naar beoordeling van BWT kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Dit geldt niet voor bedieningsmateriaal, verbruiksgoederen en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (filterpatroon, afdichtringen, etc.). 2. Deze garantie geldt niet: a) bij defecten als gevolg van onjuiste behandeling en/ of het niet in acht nemen van de installatieen bedieningsvoorschriften; b) bij kleine afwijkingen t.o.v. de normale toestand die onbeduidend en niet relevant zijn voor de waarde en werking van het toestel. 3. Het aankoopbewijs van nieuwe toestellen die werden aangeschaft binnen de Europese Unie of in Zwitserland, dient als garantiebewijs. Garantieclaims moeten schriftelijk worden ingediend binnen twee weken nadat het defect dat onder de garantie valt vastgesteld is. 4. Onderhoud of reparaties die onder de garantie vallen, hebben geen invloed op een verlenging of hervatting van de garantieperiode. 5. Verdergaande of andere claims, in het bijzonder claims met betrekking tot schadevergoeding voor schade die optreedt buiten het toestel, zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid daarvoor niet wettelijk voorgeschreven is. 10

11 11 NL

12 BWT - The Company De Best Water Technology-groep, in zijn huidige vorm, ontstond in 1990 en is op dit moment in Europa toonaangevend op het gebied van watertechnologie. Meer dan 2800 medewerkers in 70 dochterondernemingen- en deelnemingen hebben één gemeenschappelijk doel: particuliere huishoudens, bedrijven, hotels, gemeenten, gezondheidszorg en industrie met innovatieve technologiën bijstaan in hun dagelijkse contact met water. Hierbij staat een maximum aan veiligheid, hygiëne en gezondheid centraal. BWT biedt behandelingstechnologieën en diensten voor drinkwater, farmaceutische industrie, proceswater, verwarmd water, boilerwater, koelwater en water voor airconditioningsystemen evenals zwembadwater aan. Om hierbij technologisch op elk gebied van waterbehandeling superieur te zijn, zijn BWT s innovatie centra continu bezig met ontwikkelingen, onderzoeken en optimalisatie op het gebied van filtratie, filtermedia, ionenwisseling, systemen voor demineralisatie, ontharding, decarbonitatie, membraam technologieën, microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie, omgekeerde osmose, zuivere stoom generatoren, waterdestillatoren, UV systemen, ozon generatoren, ionenuitwisselingsmembranen, elektrolyse systemen, electro dialyse, electro deionisatie, chloor deonisatie en pompen die over de hele wereld worden gebruikt om uitstekende waterkwaliteit te bereiken. Duizenden servicemedewerkers, installateurs, loodgieters, planners, architecten en hygiënedeskundigen vormen het partnernetwerk van BWT. Of het nu aan de ingang van het leidingnet in een gebouw is ( Point of Entry ) of aan het gebruikspunt ( Point of Use ), BWT-producten made in Europe hebben hun kwaliteit reeds miljoenen keren bewezen. Deze producten omvatten bijvoorbeeld: de nieuwe waterfilterkan om koffie en thee te bereiden, filterpatronen om het water voor koffiemachines te optimaliseren, waterfilters voor bak- en stoomovens en vendingautomaten, maar ook waterontharders, omgekeerde osmose- en UV-toestellen. BWT biedt eindverbruikers compacte en innovatieve oplossingen aan, die garant staan voor de hoogste waterkwaliteit. Met behulp van vooruitstrevende methoden, werken onze Research & Development medewerkers voortdurend aan nieuwe processen en materialen om producten te ontwikkelen vanuit een ecologische én economische invalshoek. Een vermindering van het energieverbruik van producten en de daaruit voortvloeiende minimalisering van de CO2-uitstoot is het sleutelpunt voor al onze toekomstige ontwikkelingen. BWT - For You en Planet Blue, is onze missie om onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid te nemen. Om onze klanten de beste producten, systemen, technologieën en diensten aan te bieden, op elk gebied van waterbehandeling en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage te leveren om de natuurlijke grondstoffen van onze blauwe planeet te behouden. Onze visie: BWT - de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep Meer informatie over BWT-watertechnologieën BWT Nederland B.V. Energieweg NA Zoeterwoude Telefoon Fax Kleurschema A B C

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Installatie- en gebruikersinstructie Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 650 NL (2008.07) SM 6720608650 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie