Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen"

Transcriptie

1 1 Minor Airport Seaport Logistics Seminar Innovatief vermogen Achtergronden en presentaties Keynote speakers: Mieke Damen (Vlisco) Albert Veenstra (TUE/TNO)

2 Inhoudsopgave 2 Pagina 3: Voorwoord van dagvoorzitter Dick van Damme, Lector logistiek Hogeschool van Amsterdam Pagina s 4-5: Keynote speaker Mieke Damen (Vlisco) Pagina s 6-7: Keynote speaker Albert Veenstra (TUE/TNO) Pagina s 8-29: Studentenpresentaties (twee parallelsessies) PARALLELSESSIE CLUSTER AIR- & MAINPORT (Auditorium) voorzitter: Rover van Mierlo 8-9: MASkargo goederenstroom olie- en gaswinning 10-11: JML (Middelkoop) transport vliegtuigmotoren 12-13: Geodis Wilson pickup price standardization 14-15: SADC Vrije Economische Zone op Schiphol 16: DB Schenker Schiphol kansen digitalisering 28: Abbott Logistics logistiek van farmaproducten PARALLELSESSIE CLUSTER AGRI- & MAINPORT (Zaal C1.02) voorzitter Simon de Rijke 17-19: DB Schenker Rail reductie plandoorlooptijd 20-21: TLN-VSV strategie sierteeltaanvoer in : Kathangene CC kortere koffie supply chain 24-25: Greenport/VGB bloemen per zeecontainer 26-27: Nyenrode BU/Dinalog reversed factoring 29: ALB KPI-monitor voor een metropool met lef! Pagina 30: Pagina 32: Plattegrond deel eerste etage Verantwoording

3 Voorwoord 3 Van harte welkom op dit seminar over innovatief vermogen van ondernemingen binnen de mainport! Innovatie wordt een steeds belangrijkere concurrentiefactor. Is uw organisatie toekomstbestendig? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u een aantrekkelijker ketenpartner wordt? Het programma van dit seminar kan u helpen antwoorden op deze vragen te vinden. Ik wens u een interessante en inspirerende middag toe. Dick van Damme Dick van Damme - lector logistiek Hogeschool van Amsterdam

4 Mieke Damen is, als Executive Director Supply Chain, lid van de de Raad van Bestuur van de Vlisco Group. Zij zal aan de hand van een praktijk case tonen hoe een organisatie zich innovatief kan onderscheiden van haar concurrenten. Vlisco Group is een Nederlandse stoffenproducent met vier zeer gewaardeerde merken: Vlisco, Uniwax, Woodin en GTP. 4

5 5

6 6 Albert Veenstra zal op dit seminar de theoriezijde van innovatief vermogen belichten. Hij werkt als senior consultant bij TNO en is daarnaast hoogleraar international trade facilitation and logistics aan de TU Eindhoven..

7 7

8 8 Malaysia Airlines Cargo Goederenstroom van producten voor olie- en gaswinning 1-2. Wat is onderzocht en waarom? Malaysia Airlines Cargo (MASkargo) heeft vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam opdracht gegeven om te onderzoek te doen naar de goederenstroom van producten voor olie- en gaswinning. MASkargo Nederland is gevestigd te Schiphol en heeft elf medewerkers. Ze streeft ernaar haar klanten innovatieve, kostendekkende diensten te bieden en consequent superieure operationele resultaten te produceren. Door te streven naar een hoge winst per kilogramkilometer op exportvluchten en een zo goed mogelijke service op import-vluchten wil ze de bedrijfscontinuïteit waarborgen. Er is voor deze opdracht onderzoek gedaan naar de actuele status, de precieze definitie van het begrip olie- en gasproducten, de huidige markt van deze producten, de concurrentiepositie van MASkargo en haar toekomstvisie. De huidige situatie is bepaald aan de hand van een Kraljic-matrix die het bedrijfsproduct beschrijft via twee factoren: invloed op het financieel resultaat en toeleveringsrisico. Hieruit blijkt dat MASkargo in een lastige situatie zit qua aanbod. Men biedt een product aan wat door veel anderen voor dezelfde prijskwaliteitsverhouding wordt aangeboden, oftewel Non Critical Items. Het doel waar MASKargo naar moet streven is het aanbieden van een product in de categorie Stragistic Items zodat men een uniek product heeft dat door minder partijen in die vorm aangeboden wordt. Gevolg hiervan is dat men minder makkelijk te vervangen is in de supply chain.

9 9 3. Wat als er niets gedaan wordt? Om de gewenste situatie te bereiken is het voor MASkargo van belang om een duidelijke toekomstvisie te hebben. Allereerst zijn algemene verwachting van de luchtvrachtmarkt in kaart gebracht, daarnaast is de verwachte markt van de olie- en gasproducten zelf onderzocht. Het gebied waar MASkargo opereert is onder andere het Verre Oosten, hier zijn veel projecten gaande betreffende de olie- en gasmarkt. Wanneer deze projecten bekend zijn is het voor MASkargo mogelijk om er strategisch op in te spelen. 4. Onderzoeksresultaten? Met behulp van een SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse) is gekeken op welke manier er door MASkargo een concurrentievoordeel behaald kan worden. Uiteindelijk bleek hieruit dat met een aantal doelgerichte acties men een aantal problemen op kan lossen. Een voorbeeld hiervan is het aanstellen van Dedicated Personnel. Dit geeft ze meer inzicht in de markt, de klantwens en meer specialisatie. Tevens is er vanuit het onderzoeksteam om transparanter te werken en hierdoor duidelijkheid van zaken te geven over hun processen. Dit verbetert de samenwerking in de keten waardoor iedere partij hiervan kan profiteren.

10 JM LOGISTICS (J. MIDDELKOOP) 10 Supply chain vliegtuigmotoren 1. Wat is onderzocht? - In februari 2014 is voor de studenten de minor ASL gestart. Tijdens deze minor was de opzet een project uit te voeren bij een bedrijf welke connecties heeft met de mainports. De opdracht bij JM Logistics is breder dan het bedrijf alleen. Het gaat om inzicht krijgen in de totale keten. JM Logistics is een logistiek dienstverlener uit Nieuw Vennep. Het bedrijf is vooral actief in de agrarische markt. Het transporteren van landbouwmachines en tractoren is een dagelijkse bezigheid van het bedrijf. Het is mogelijk om met hetzelfde materieel ook vliegtuigmotoren te transporteren. Deze markt is echter vrijwel onbekend voor JM Logistics. Daarom is aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om dit te onderzoeken. Het onderzoek was gericht op alle beslissende schakels van het complete onderhoudsnetwerk voor vliegtuigmotoren. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoudswerkplaatsen, logistiek dienstverleners en afhandelaren. 2. Waarom is dit onderzocht? De huidige situatie omvat het uitvoeren van transporten op het gebied Special cargo, Benelux distribution en warehouse & logistics. Nieuw voor het bedrijf is het transport van vliegtuigmotoren in de special cargo markt. De nieuwe rol die JM Logistics voor zich ziet omvat het beter en groter worden in de transportmarkt van vliegtuigmotoren. Men wil hiertoe de kennis en ervaringen van anderen bundelen. 3. Wat als er niets gedaan wordt? Als er niets gedaan wordt is er geen acute dreiging. Door in deze markt actief te worden wil men de mogelijkheden uitbreiden en risico s voor het bedrijf verkleinen. Als het bedrijf dit niet doet blijft het risico om in één bepaalde markt te functioneren gelijk.

11 11 4. Onderzoeksresultaten? Scenario 1: Markt instappen en prijsconcurrentie aangaan met de twee andere grote spelers. Om dit scenario te behalen is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kennis, netwerk, materieel en naamsbekendheid in deze sector. Daarnaast is prijs/kwaliteit verhouding belangrijk. Het is een sector waar de partijen elkaar goed kennen en al langere tijd samenwerken, daarom zullen expediteurs niet snel overstappen naar een andere vervoerder. Hierbij is van belang dat JML gaat concurreren op prijs/kwaliteit. Dit houdt in dat er de eerste jaren tegen kostprijs moet worden gereden met de best opgeleide chauffeurs. In dit scenario zal er bij JM Logistics ook gekeken moeten worden om een speciale gesloten oplegger aan te schaffen. Het nadeel van dit scenario is dat dit een hoop tijd en geld kost en de onderneming moet dan ook een afweging maken of ze dit risico willen nemen. Scenario 2: De derde vervoerder in deze transportmarkt worden. In dit scenario geeft de projectgroep JM Logistics het advies klanten die het bedrijf heeft te behouden maar voorlopig weinig tot niet te investeren. Uit het gesprek met een grote ketenregisseur bleek dat een derde vervoerder in de markt niet ondenkbaar is, maar dat er sterk getwijfeld wordt aan de noodzaak hiervan omdat er al twee grote vervoerders zijn. De markt groeit echter enorm en een derde grote vliegtuigmotortransporteur kan in de toekomst erg interessant zijn voor expediteurs en afhandelaren. Scenario 3: Huidige situatie behouden, huidige vervoerder blijven van de expediteur die vliegtuigmotoren beschikbaar heeft. JML zal de vruchten moeten plukken van de huidige lijn zolang de huidige keten voor haar rendabel blijft. Elke nieuwe vraag uit de keten komt, vergt een investering. JM Logistics zal dit moeten laten gaan, omdat het voor haar niet interessant is. Een advies aan JM Logistics is als ze niet meer kan voldoen aan de vraag of eisen vanuit de keten, om uit de keten en uit de sector te stappen.

12 GEODIS WILSON (SNCF GROEP) 12 Price standardization for local parcel pickup 1. Wat? - Er is gekeken naar het standaardiseren van tarieven van lokale pick-ups. Een lokale pick-up houdt in dat er vracht opgehaald wordt bij de opdrachtgever in de vervolgens bij een sea- of airport moeten worden afgeleverd. Vervolgens gebeurt het tegenovergestelde weer in het bestemmingsland, zodat de vracht bij de ontvanger aankomt. Om met de opdrachtgever een prijs overeen te komen moeten medewerkers een prijsaanvraag doen in het bestemmingsland, omdat ze hier zelf geen inzicht in hebben. De huidige situatie bij Geodis Wilson is dat het teveel tijd kost om de zaken met de kleinere klanten af te handelen omdat het te lang duurt voordat Geodis Wilson bij haar klanten met een prijsopgave terugkomt. Door middel van standaardisatie in de tarieven, kan de tijd hiervoor aanzienlijk worden verminderd. 2. Waarom? - Het doel van het onderzoek is om de lokale pickups van de CSA klanten te standaardiseren. Op deze manier ontvangen klanten sneller de prijsaanvraag en heeft Geodis Wilson meer tijd om zich te richten op de grotere klanten. Verder zullen er minder communicatiefouten zijn omdat alles via een boekingssysteem zal gaan in plaats van mailcontact. 3. Wat als er niets gedaan wordt? Als het boekingssysteem niet wordt verbeterd, is de kans groot dat Geodis Wilson achter gaat lopen op haar concurrenten. Ook kan het zijn dat een van haar vestigingen door de overkoepelende organisatie SNCF wordt afgestoten, omdat deze niet meer rendabel zou zijn. Verder blijft alle communicatie over prijzen via telefoon en gaan en blijft de kans op communicatiefouten hetzelfde.

13 13 4. Resultaten? Om meer informatie in te winnen, zijn er twaalf wereldwijde vestigingen via een enquête benaderd. Deze enquête bestaat uit vragen die ervoor zorgen dat er een helder beeld gecreëerd kan worden van de vestigingen. Vervolgens zijn de resultaten van de 12 vestingen met elkaar vergeleken en geanalyseerd. Uit deze resultaten is een SWOT analyse opgesteld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Geodis Wilson moet gaan zorgen dat het transport management systeem (TMS) volledig in gebruik genomen gaat worden. Om het TMS volledig operationeel te krijgen, dienen tarieven van locale pick-ups te worden verzameld. Deze data wordt verzameld door middel van een tarievensheet. Dit is een template waarop de 12 vestigingen de tarieven per postcode zone en per activiteit moeten invullen. Zodra deze gegevens bekend zijn, kunnen ze geïmplementeerd worden in het TMS. De volgende verbeteringen zijn voorzien: Verkorte time to act Stijging service niveau Meer tijd voor grotere klanten Geodis Wilson kan mee met de concurrentie Minder kans op communicatiefouten Lokale pick-ups in verzend- en ontvangstland Begeleiders: Martijn Tasman en Alex de Jong

14 14 SADC SCHIPHOL AREA DEVELOPMENT CORPORATION Vrije Economische Zone (VEZ) op Schiphol Trade Park 1. Wat is onderzocht? - Hoofdvraag: Hoe kan een Vrije Economische Zone (VEZ) op Schiphol Trade Park (STP) de Nederlandse economie en concurrentiepositie versterken? Gedurende het project is er onderzocht of de regelgeving van zowel Nederland als Europa het toelaat om een VEZ te starten in Nederland. Ook is gekeken naar bedrijvenclusters waarop gefocust zou moeten worden om werkgelegenheid te creëren en de concurrentiepositie van Nederland te versterken. Ten slotte is onderzocht hoe aantrekkelijk Nederland nu al is en wat anders zou moeten in een VEZ (bijv. bij het oprichten van een bedrijf). 2. Waarom? (Ist en Soll situaties) - Momenteel is er het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). DGVS komt te vervallen in mei 2016 en daarom wordt nu gekeken naar vervangende oplossingen. Een VEZ kan er een van zijn. Over de hele wereld ontstaan er of zijn er al VEZ s. Zuid-Korea heeft er bijvoorbeeld al negen. Waarom gebeurt dit wereldwijd wel en blijven we in Europa achter? Daarnaast ontstaan er ook nieuwe vervoersconcepten, zoals DB skybridge, hierbij wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van zee- en luchthavens. De uiteindelijk gewenste situatie is een model waarbij Nederland, middels de logistieke Westas, binnen Europa met een douaneen belastingbeleid boven de rest uitspringt. Hiermee kan men de concurrentie met andere hubs aangaan en wordt het nog aantrekkelijker dan het al was, voor bedrijven, om zich te vestigen. 3. Wat als er niets gedaan wordt? - Als we niets doen zal de concurrentiepositie van Schiphol plus Westas verslechteren, bedrijven zullen Nederland verlaten voor gunstigere locaties. Dit heeft gevolgen voor de Nederlandse economie (o.a. banenverlies). Uiteindelijk zal de positie van Nederland als logistiek land verwateren. Daarom moet men op wereldwijde trends inhaken.

15 15 4. Onderzoeksresultaten?- Uit het onderzoek blijkt dat een VEZ type 1 (waar het bij dit project om gaat) in theorie mogelijk is. Het enige verschil met een VEZ type 2 (het huidige DGVS) is dat bij type 1 het gebied fysiek afgebakend moet zijn met een muur of hek. Uit het onderzoek kwamen vier ontwikkelingsclusters die voor een VEZ in Nederland als relevant gelden: (1) Logistiek cluster - Hierbij moet vooral gefocust worden op Value Added Logistics (VAL) voor hoogwaardige producten. (2) High Tech cluster - Het terrein ligt dicht bij Schiphol en neemt qua aerospace bedrijven een 6 de positie in op Europees niveau. (3) Aerospace cluster - De combinatie 3D-printen van aerospace producten met kwaliteitscontrole op de VEZ biedt goede kansen. (3) Financiële instellingen cluster Dit cluster is belangrijk omdat finance in iedere branche van groot belang is en door deze instellingen is aangegeven dat ze op zoek zijn naar fiscale voordelen. Nederland kent al goede fiscale regelingen (denk aan de kennismigrantenregeling waarbij hoog opgeleid buitenlands talent naar Nederland gehaald kan worden en er over de eerste 30% van hun salaris geen belasting betaald hoeft te worden). Ook de optie om als bedrijf om fiscale lange termijn afspraken te maken biedt bedrijven zekerheid. De Nederlandse hubs zijn in orde, alleen zou de BV Nederland zich nog iets beter moeten aanpassen in de communicatie naar bedrijven die zich in Nederland vestigen. Wat zakendoen betreft staat Nederland op een 28 ste positie wereldwijd en als 14 de in Europa voor belastingfaciliteiten, het gemak van kredietverschaffing en het oprichten van een bedrijf. Hierin is verbetering mogelijk. Bedrijven die gebruik maken van een VEZ zouden per container kunnen besparen. Uitgezet tegen de grondkosten (ongeveer 350 per m 2 ) en de bouw van een distributiecentrum (circa 500 per m 2 ) zijn deze kosten snel terugverdiend. Naast de kostenbesparing kan het gebruik van een VEZ leiden tot een kortere doorlooptijd

16 16 DB SCHENKER SCHIPHOL Kansen voor digitalisering in de luchtvracht 1-2. Wat is onderzocht en waarom? - De luchtvrachtsector kenmerkt zich door een fysieke informatiestroom. In het kader van duurzamer en sneller afhandelen zijn er binnen de luchtvrachtketen verschillende initiatieven voor digitalisatie (IATA, e-awb, e-freight, etc.). In de afgelopen periode is bekeken welke kansen er voor DB Schenker Schiphol zijn om in te spelen op deze digitale ontwikkelingen. Kansen: DB Schenker Schiphol benadert de ketendigitalisering vanuit de interne organisatie. Hierbij worden de huidige interne processen (import en export) geoptimaliseerd en wordt er gekeken waar er kansen zijn voor digitalisering. Na het optimaliseren en digitaliseren van de interen organisatie worden de processen afgestemd op klanten, leveranciers en het DB Schenker netwerk. Om bewust te worden van waar in de processen kansen zijn voor optimalisatie en digitalisering zijn de huidige import- en exportprocessen in kaart gebracht Resultaten - Tijdens workshops is samen met de betrokken procesmedewerkers een gewenst proces gecreëerd. Bij dat creëren bleek dat een heldere en gestructureerde manier van communiceren tussen de medewerkers van groot belang is. De effecten van digitalisatie bij het goed afstemmen van de communicatie tussen de medewerkers zijn: Efficiënter proces Aansluiting op IATA Procesvoortgangscontrole Gedetailleerd inzicht op proces Ecologisch voordeel Focus op klantproces

17 17 DB SCHENKER RAIL Reductie plandoorlooptijd op internationale railcorridors 1-2. Wat is onderzocht en waarom? DB Schenker Rail Nederland NV is een goederenvervoerder over het spoor, ook wel bekend als het voormalige NS-cargo. Zij biedt haar klanten twee manieren van transport: de Unit Cargo optie en de Charter Cargo optie. Unit Cargo is een vervoersmodel met vaste lijndiensten op vaste routes in binnen- en buitenland waarbij wagens van verschillende klanten worden gebundeld in één trein. De Charter Cargo optie is een trein voor één klant die van A naar B rijdt zonder dat onderweg de wagensamenstelling wijzigt. Doordat de trein onderweg alleen maar hoeft te stoppen voor bijvoorbeeld een machinistwissel, is de trein erg snel op de eindbestemming. Chartertreinen kunnen al een jaar van te voren worden aangevraagd, maar kunnen ook voor de korte termijn aangevraagd worden. In het laatste geval wil de klant de chartertrein z.s.m. laten vertrekken, maar hoe meer landen de trein moet passeren, hoe langer de plandoorlooptijd wordt. Daarom heeft DB Schenker gevraagd om de plandoorlooptijd voor drie belangrijke corridors per land in kaart te brengen, om zo inzichtelijk te krijgen waar de bottlenecks zich bevinden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kan de plandoorlooptijd van de last minute chartertreinen op internationale corridors worden gereduceerd en wat zijn hiervan de voordelen?

18 18 DB Schenker rijdt de Chartertreinen op vaste corridors (routes) binnen Europa. Om grensoverschrijdend vervoer te vereenvoudigen heeft DB Schenker in meerdere landen railgoederenvervoerders opgekocht. Een mooie eerste stap, maar in de praktijk blijkt dit niet voldoende. De gemiddelde plantijd per land is namelijk 1,5 dag. Het komt dus voor dat een klant een lastminute Chartertrein bestelt die over twee dagen moet vertrekken. Wanneer deze trein door drie verschillende landen rijdt, duurt het echter gemiddeld 4,5 dagen voor de planning definitief is en de trein gaat vertrekken. De trein zal in dat geval 2,5 dagen later vertrekken dan de klant had gewenst. 3. Wat als er niets gedaan wordt? DB Schenker heeft in theorie de middelen om probleemloos van land naar land te rijden, maar door de verschillende werkwijzen per land blijken de landsgrenzen in praktijk toch een bottleneck. DB Schenker maakt zich zorgen over de huidige doorlooptijden voor het plannen van last-minute Chartertreinen. Wanneer de concurrent een potentiële klant namelijk sneller kan helpen, dan kan DB Schenker de trein mogelijk kwijt raken. Door de lange plandoorlooptijd per land kunnen verladers ook kiezen voor modaliteiten die sneller de lading meenemen vanaf het vertrekstation. Daarbij zijn doorlooptijden van de planningen al langer dan gehoopt, wanneer de trein dan onderweg ook nog eens vertraging oploopt dan is de trein nog later op het aankomststation, met een ontevreden klant tot gevolg.

19 19 Wanneer een verlader een product met beperkte houdbaarheid en/of met spoed wil laten vervoeren door meerdere landen, dan is de last-minute charter al geen optie meer, een gemiste kans voor DB Schenker. Het reduceren van de plandoorlooptijd is hierdoor een noodzaak. 4. Resultaten? Vanuit het onderzoek is duidelijk geworden waardoor de plandoorlooptijd per land langer duurt dan gewenst. Zo kan de wachttijd voor een dienstregeling in een aantal landen oplopen tot 36 uur. Gedurende deze tijd kunnen er geen verder stappen ondernomen worden voor de planning, er moet echt gewacht worden op een Go van de infrabeheerder. Daarnaast blijkt dat de internationale resources niet gedeeld worden. Zo gebruikt ieder DB Schenker land zijn eigen locomotieven en personeel en wordt er gepland van grensstation tot grensstation waardoor er een langere doorlooptijd ontstaat. Ook kunnen de verschillende landen niet van elkaar zien welke resources aanwezig zijn, voor het rijden van een extra trein, doordat ieder land met een eigen plansysteem werkt. Voor de resultaten van het onderzoek zijn een aantal adviezen opgesteld, deze zullen bij het seminar gepresenteerd worden.

20 TLN VERENIGDE SIERTEELTVERVOERDERS (VSV) 20 Sierteeltvervoersmarkt in Wat is onderzocht? - Het rapport dat wij hebben geschreven is onderdeel van het minoronderzoek. Het onderzoek is gedaan in opdracht van VSV, de verenigde sierteeltvervoerders, een branchevereniging die zich richt op markt van het sierteeltvervoer. Met alle leden bepaalt de VSV jaarlijks welk strategie zij moet volgen om de marktpositie die zij hebben te behouden en uit te breiden. De VSV wil echter zekerheid en continuïteit in de bedrijfsvoering van haar leden en daar is een marktonderzoek voor nodig. Dit rapport begint met het schetsen van een beeld van de sierteeltsector en de huidige situatie; hoe is VSV tot stand gekomen, waar staat ze voor en waar wil ze naar toe in de toekomst? Er wordt gekeken naar de toekomstige markt en haar sterktes en zwaktes maar vooral naar de ontwikkelingen in de markt die kansen en bedreigingen kunnen vormen. Samen met de VSV is de volgende kernvraag opgesteld: Wat zijn de ontwikkelingen in de Nederlandse sierteeltmarkt en hoe ziet de sierteeltmarkt eruit in 2020? Om de VSV advies te geven over de toekomstige ontwikkelingen is er gekeken naar vier mogelijke scenario s die van toepassing kunnen zijn in de toekomst, de sierteeltmarkt in Waarom? - Ist (huidige situatie): De supply chain van de sierteeltlogistiek in Nederland is van wereldklasse. Door een verschuiving van de markt worden er steeds minder stromen fysiek via de diverse veilingen geleverd en steeds vaker direct van de kweker naar de (zakelijke) klant.

21 21 Deze kopers stellen hogere eisen aan de dienstverlening. Belangrijke aspecten hierbij zijn tijdigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en administratieve afhandeling. De mogelijkheden van de verschillende sierteelt vervoerders om in te spelen op veranderingen in de markt is onduidelijk. Soll (gewenste situatie): Een scherp beeld van de sierteeltsector en de daarop afkomende veranderingen (ontwikkelingen, trends, bedreigingen). Plus een duidelijk beeld van de gevolgen van virtualisatie van de handelsvloer voor logistieke dienstverleners en goed inzicht in het volume voor de aanvoerlogistiek in Wat als er niets gedaan wordt? - Concurrenten van de VSV krijgen de mogelijkheid om marktaandeel af te nemen door beter in te spelen op de veranderende markt. Retailers en kwekers willen dat de VSV-leden meegaan in ketenverbeteringen. Men zal eigen oplossingen gaan verzinnen als er onvoldoende op deze vraag wordt ingegaan. De toekomst voor VSV-leden is onzeker. 4. Onderzoeksresultaten? Het advies met gekozen scenario en verwachte veranderingen is vertrouwelijk! Daarom hier zowel de vier scenario s, opgesteld met behulp van een assenkruis (x-as: nationaal, internationaal; y-as: bemiddelingsbureau, buiten de veiling om), gevolgd door mogelijke veranderingen, op een rij: 1. Geen centrale veiling, geen nationale kweek 2. Buiten de veiling om (BVO) / nationaal kweken 3. Handel via het BB in combinatie met internationale kweek 4. Handel via het BB in combinatie met nationale kweek Deze scenario s zijn gebaseerd op de volgende ontwikkelingen: Schaalvergroting bij de kwekers Verplaatsing markt naar buitenland Internationalisering vraag en aanbod Minder klokverkoop van bloemen Meer webverkoop via FloraConnect Directe stromen kweker naar retailer

22 KATHANGENE COFFEE COOPERATIVE (KENIA) 22 Een duurzame en kortere koffie supply chain 1-2. Wat is onderzocht en waarom? - De Kathangene Coffee Cooperative (KCC) is een lokale coöperatie van 2000 kleine koffieboeren in Kenia die hoogwaardige kwaliteit ( specialty ) koffie produceert. De KCC wil graag dat de koffieboeren een betere prijs krijgen voor hun koffie. Dit wil de KCC bereiken door beter inzicht te krijgen in de koffiemarkt en door het omzeilen van de marktplaats en de nu nog oppermachtige tussenhandelaren. Met dit onderzoek wordt de KCC geadviseerd in de stappen die zij dient te nemen om een alternatieve supply chain op te zetten. Het resultaat hiervan moet zijn dat er betere goederen-, geld- en informatiestromen ontstaan in de supply chain. Op dit moment is de koffiemarkt voor de KCC en haar boeren niet transparant. De KCC verkoopt haar koffie via een traditioneel veilingsysteem. Met dit systeem krijgen de boeren geen inzicht in de opbouw van de koffieprijs en worden ze pas na 6 tot 9 maanden betaald. De prijzen en marges die de handelaren en andere partijen binnen de supply chain ontvangen blijven voor de boeren onbekend. 3. Wat als er niets gedaan wordt? - Door de lange betalingstermijn en de lage inkomsten wordt het voor de boeren moeilijk investeringen te doen. Doordat de tussenhandel de macht heeft kan de ongewenste situatie niet gemakkelijk verbeterd worden.

23 23 De dalende koffieprijs dwingt de KCC om nu in te grijpen. Zo niet dan zal de positie van de koffieboeren verder verslechteren en zullen zij gedwongen zijn andere gewassen te verbouwen. Het uitschakelen en/of overnemen van schakels in de keten zal zorgen voor directere goederenstroom en een snellere en toegenomen geldstroom. Verder zal er ook een meer transparante en betere informatiestroom ontstaan, waardoor er voor de boeren meer inzicht in de markt zal zijn. Om van de huidige situatie tot de gewenste situatie te komen is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke veranderingen zijn nodig binnen de huidige coffee supply chain van de Kathangene Coffee Cooperative om een duurzame en kortere supply chain op te zetten? 4. Onderzoeksresultaten? - Het onderzoek heeft geleid tot het opstellen van drie scenario s. Het eerste scenario kan op korte termijn uitgevoerd worden en omvat het aantrekken van partners die fungeren als tussenhandelaar en expediteur. Deze partners zorgen voor de contacten met branderijen, verkoop van de koffie en het vervoer van de koffie naar de branderijen. Wanneer dit succesvol blijkt kan de stap gemaakt worden naar een scenario, waarbij koffie direct geleverd wordt aan branderijen door de KCC zelf. Verder is uit het onderzoek gebleken dat er toenemende vraag aan het ontstaan is naar hoogwaardige kwaliteit koffie. Daarnaast maakt de huidige technologie het mogelijk dat er op korte termijn voor consumenten betaalbare koffiemachines beschikbaar komen, waarmee koffie thuis gebrand en gemalen kan worden. Hierdoor zal er vraag zijn naar ongebrande groene koffiebonen. Dit heeft geleid tot een derde scenario, waarbij de Cooperative via een online platform direct groene ongebrande koffiebonen verkoopt naast de directe verkoop aan branderijen. Deze opdracht is vanuit Kenia begeleid door Rose Karimi (vertegenwoordiger van de Kathangene Coffee Cooperative).

24 GREENPORT AALSMEER, VGB EN FLORAHOLLAND 24 Bloemen per zeecontainer 1. Wat is onderzocht? In opdracht van Greenport Aalsmeer, de Vereniging van Groothandelaren in de Bloemkwekerijproducten (VGB) en FloraHolland is de afgelopen vijf maanden onderzoek gedaan naar de bloemenstromen per zeecontainer. Bij deze relatief nieuwe stroom zijn andere faciliteiten van belang dan voor de stroom bloemen die per luchtvracht naar Nederland komt. Dit onderzoek is dan ook gedaan om de marktplaats Aalsmeer en Metropoolregio Amsterdam voor te bereiden op deze steeds groter wordende stroom. In dit onderzoek is gekeken naar drie aankomsthavens te weten Genua, Rotterdam en Antwerpen en naar wat er gebeurt indien 10%, 20% of 50% van alle importbloemen per zeecontainer aankomt. Vanuit de hierboven beschreven situatie is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke faciliteiten en modaliteiten zijn nodig vanaf de port of entry tot en met marktplaats Aalsmeer? 2. Waarom? Op het moment komt bijna alles per luchtvracht binnen maar dankzij nieuwe technieken is het mogelijk om bloemen langer

25 25 goed te houden. Dit maakt het mogelijk om bloemen per zeevracht te vervoeren. In plaats van op vliegtuigplaten komen de per zeecontainer aangevoerde dozen met bloemen binnen op houten pallets. Ook frequentie en hoeveelheden per levering veranderen omdat zeeschepen maar één tot drie keer per week aankomen. Hierdoor zullen grotere pieken ontstaan. 3. Wat als er niets gedaan wordt? De stroom van bloemen per zeecontainer zal gaan groeien omdat deze modaliteit goedkoper en duurzamer is. Als er niets gedaan wordt, zal de marktplaats Aalsmeer de door vaarschema s veroorzaakte pieken niet aankunnen en klanten verliezen. 4. Onderzoeksresultaten? Uit interviews, in combinatie met de gewogen factorscoremethode, is gebleken dat wegtransport vanaf de aankomsthaven met de huidige stroom bloemen het meest geschikt is. Wanneer het importvolume per zeecontainer verder stijgt, zullen ook rail en barge een rol kunnen gaan spelen. Bij het 20% scenario komt de stroom containers boven de tien per dag uit. Er is dan een tekort is aan keurmeesters. Ook is er vanaf tien containers per dag een tekort aan koelruimtes vlakbij de verschillende importdock-deuren. Daarom zal in de grote koelruimte op de marktplaats een speciale ruimte moeten worden gecreëerd voor deze importstroom die momenteel vrijwel direct weer wordt doorgevoerd. Wanneer zo n scheiding van de hoofdstroom niet plaatsvindt zouden hier fouten kunnen ontstaan. Opdrachtgevers: Sander van Voorn Coen Meijeraan Robbert van Willegen NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT EN DINALOG

26 26 Reversed factoring voor het MKB 1. Wat is onderzocht? - In opdracht van de HvA en met begeleiding van Pro Quidity is er in de voorgaande 20 weken onderzoek gedaan naar een onderdeel van Supply Chain Finance, namelijk Reversed factoring (RF). Bij RF krijgt de supplier een deel of alle uitstaande facturen voorgefinancierd door een factor. RF is ook bekend als supplier finance. In een keten met veel suppliers blijft er veel geld vastzitten in het proces. Het geld komt immers pas vrij op het eind, wanneer de factuur wordt betaald. Dat is nadat alle partijen in de keten waarde hebben toegevoegd. Pro Quidity is een nieuwe financiële dienstverlener die RF op de markt wil brengen. Deze dienst biedt een oplossing voor suppliers in het MKB. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan Pro Quidity reversed factoring op korte termijn zo effectief mogelijk in de markt brengen? Het doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe de markt van RF er precies uit ziet. Hiertoe is onderzocht hoe de buyers en suppliers RF zien. Hebben zij eerder van RF gehoord? Wat zijn de beweegredenen om mee te doen aan RF? En hoe kan Pro Quidity zich het best profileren naar de buyers en suppliers? 2. Waarom? In Nederland spelen de laatste jaren lange betalingstermijnen steeds meer een rol. Buyers passen tegenover suppliers soms een betalingstermijn van 90 dagen toe. De supplier raakt in financiële moeilijkheden omdat hij in zo n lange periode, investeringsopties misloopt. Veel suppliers moeten daarom naar de bank om meer bedrijfskapitaal te verwerven. De banken stellen op hun beurt steeds hogere eisen aan die suppliers en daardoor krijgen zij steeds moeilijker uitbreiding van hun bedrijfskrediet.

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Samenwerking voor verbeterde logistiek

Samenwerking voor verbeterde logistiek Samenwerking voor verbeterde logistiek Door: Thierry Verduijn en Mirjam Iding Inleiding Onder invloed van trends als toenemende concurrentie, globalisering, versnelde productlevenscycli, massa-individualisering

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Ontwikkeling E-commerce strategie

Ontwikkeling E-commerce strategie 2012 Ontwikkeling E-commerce strategie Bachelor opdracht Student: Stef Roelofs Studentnummer: S1014552 Begeleider UT: Dr. E. Constantinides Begeleider Alvernis: Dhr. M. Wesselink Datum: 12-7-2012 1 Voorwoord

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

KLM-netwerk is onze lifeline

KLM-netwerk is onze lifeline Ben Radstaak van Air Cargo Netherlands: KLM-netwerk is onze lifeline De luchtvrachtsector is sinds de crisis sterk aan veranderingen onderhevig. Westerse maatschappijen hebben het moeilijk met de nieuwe

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L.

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L. De Ruijter Mobitel Internetverkoop door de lokale detailhandel Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde Auteur: Examinator: ir. J.W.L. van Benthem Meelezer: drs. P. Bliek Externe begeleiders: M.

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe Your gateway to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE Your gateway to Europe DGM Netherlands is back in business!

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie