Onze ervaring, uw zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze ervaring, uw zekerheid"

Transcriptie

1 Onze ervaring, uw zekerheid Jaarrapport 2011

2 Inhoud 1/ Inleiding 3 2/ Samenstelling comités 4 3/ Verslag van het directiecomité 6 4/ Protect in de pers 10 5/ Activiteiten 11 6/ Visie en mission statement 12 Protect - Jaarverslag

3 1/ Inleiding Het jaar 2011 was het eerste jaar onder leiding van een vernieuwde directie. De opdrachten die zij zich met goedkeuring van de Raad van Bestuur tot doel gesteld had, waren: de sanering van bepaalde risicogroepen een studie en verfijning van de financiële strategie de interne organisatie het uitstippelen van de toekomststrategie Deze vier items kunnen we synthetiseren als consolidatie. Ides Ramboer Sanering Een analyse van 20 jaar statistische resultaten van deelportefeuilles had uitgewezen dat sedert de start van Protect de risico s van raadgevend ingenieurs stabiliteit zwaar verlieslatend waren. Deze portefeuille moest dan ook diepgaand gesaneerd worden door een globale verhoging van 30%. Om deze bruuske ingreep wat op te vangen, hebben we ze gespreid over twee jaar. De aanpassing werd transparant aan de verzekerden gecommuniceerd, wat er toe leidde dat het verlies aan klanten beperkt is gebleven. Financiële architectuur De beleggingsportefeuille van een verzekeraar met long tail business moet totaal anders gemanaged worden dan deze van een klassieke verzekeraar. De verhouding tussen belegde activa en premie-incasso is namelijk merkelijk groter dan bij de meeste verzekeraars. Gezien de relatief belangrijke portefeuille heeft de beleggingsstrategie aldus een grote invloed op het resultaat van de onderneming. Verder wordt de financiële draagkracht van een belangrijk gedeelte bepaald door een doordachte consequente politiek. Tijdens 2011 hebben we dan ook veel aandacht besteed om te komen tot een stabielere en evenwichtiger portefeuille die rekening houdt met het profiel van de verplichtingen ten opzichte van de verzekerde en met de recurrente opbrengsten en met de toekomstige kapitaalsvereisten. Interne organisatie Solvency II is voor Protect één van de belangrijkste aandachtspunten. Over anderhalf jaar zullen de Europese regels, na de omzetting naar Belgische wetgeving, van kracht worden. De vereiste kapitaalsbasis wordt totaal anders benaderd. De organisatie, de corporate governance en de rapportering ondergaan diepgaande wijzigingen en zullen veel energie vragen van de verzekeraars. Reeds jaren is Protect zeer alert en continu bezig met de implementatie van de reeds gekende regels. Toekomststrategie Bij de toezichthouder wordt soms beweerd dat de consolidatiegolf in de sector nog niet beëindigd is. Hiermee wordt niet zozeer bedoeld dat de groten nog groter zullen worden, maar wel dat een minimale schaalgrootte zal nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige regelgeving. Over de hoogte van de schaalgrootte blijft de toezichthouder op de vlakte. Kleinere ondernemingen zullen het dus moeilijker hebben om te overleven. Hoewel Protect niet moet overtuigd worden van een minimale schaalgrootte, toch hebben we deze visie steeds gerelativeerd. De markt heeft nood aan maatschappijen met een beperkte taille, maar met een hoge graad aan specialisatie. Grote ondernemingen kunnen onmogelijk dezelfde dienst verlenen in gespecialiseerde takken als de nicheverzekeraars. De verzekerde heeft recht op die dienst en daar heeft de overheid ook de plicht om ervoor te zorgen dat dit in het belang van de verzekerden mogelijk is. In deze optiek zal Protect haar toekomststrategie verder uittekenen. Protect wil een nicheverzekeraar zijn die naast het segment van de beoefenaars van de vrije beroepen in de bouwsector ook andere doelgroepen benadert die macro-economisch eerder minder belangrijk zijn, maar die we een toegevoegde waarde leveren die de grote verzekeraars hen niet kunnen leveren. Ides Ramboer Voorzitter Raad van Bestuur Protect - Jaarverslag

4 2/ Samenstelling comités Directiecomité: v.l.n.r. Rebecca Ramboer, Christophe Roelandt, Pol Vandemoortele, Marcel Mertens De Raad van Bestuur De olm c.v. (sinds 28/4/2011) Herman Falsté Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Marcel Mertens Pol Vandemoortele Achiel Ossaer Mady Roose NV Tedekor Luc Celen vertegenwoordigd door Ides Ramboer, voorzitter ondervoorzitter gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder bestuurder vertegenwoordigd door Paul Teerlynck, bestuurder bestuurder Het Directiecomité Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Marcel Mertens Pol Vandemoortele gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder directeur productie & IT financieel directeur Protect - Jaarverslag

5 Balie kantoorgebouw Protect Risk Management Ides Ramboer Christophe Roelandt Sandro d Anna Financieel Comité Ides Ramboer Pol Vandemoortele Rebecca Ramboer Christophe Roelandt Luc Celen Achiel Ossaer HR-comité Ides Ramboer Herman Falsté Rebecca Ramboer Compliance cel Christophe Roelandt Sandro d Anna Commissaris-revisor Peter Vandewalle Interne auditor Bart Vansteenberge Actuaris Elips Actuarial Services sa Voorzitter Raad van Bestuur gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité coördinator risicobeheer Voorzitter Raad van Bestuur bestuurder & lid van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité gedelegeerd bestuurder & lid van het Directiecomité bestuurder bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur ondervoorzitter Raad van Bestuur gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het Directiecomité compliance officer coördinator risicobeheer Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, 8200 Brugge t Hofveld 6 C3, 1702 Groot-Bijgaarden vertegenwoordigd door Peter Vanderheyden, Avenue Edison 19d, 1300 Waver Protect - Jaarverslag

6 3/ Verslag van het directiecomité Het jaar 2011 en de cijfers 1. De jaarrekening 1.1. Premievolume - polissen Het premie-incasso bedroeg eind EUR, ten opzichte van EUR eind De reden van deze daling van EUR of 4,78% is de terugval in het incasso van de recurrente polissen beroepsaansprakelijkheid omwille van de crisis in de bouwsector. Protect besliste de post uit te geven premies per 31 december bij te stellen met EUR, om deze van EUR naar EUR te brengen. De uitgegeven premies bedroegen EUR ten opzichte van EUR in 2010, zodat we op dit punt van een stagnatie kunnen spreken. De terugval in de tak recurrente polissen BA werd deels gecompenseerd door een stijging met 40% van het incasso BA uit enige werven, maar daarnaast vooral uit de samenwerkingsverbanden die Protect aanging met La Luxembourgeoise, Cap.protection, BDM en Avise. Deze samenwerkingen zorgden samen voor circa EUR incasso in BA, maar ook in ABR, machinebreuk en garantieverzekeringen. Het aantal polissen in portefeuille bleef net zoals in de voorgaande jaren stijgen. Dit aantal bedroeg op 31/12/2011 ten opzichte van op 31/12/2010. Dit betekent een groei van 5,25%. Door de daling van de gemiddelde premie per polis leidde dit echter niet tot een omzetgroei Financieel resultaat Premie-omzet (x 1.000) Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten inclusief de afschrijvingen op de beleggingsinvesteringen bedroeg EUR. Ten opzichte van de verworven premies is dit 5,57%. Dit percentage is merkelijk lager dan vorig jaar toen het 10,07% bedroeg. De reden ligt hier in het feit dat de eurocrisis een impact had op een aantal bestanddelen van de beleggingsportefeuille. Dit was onder meer het geval met de Griekse obligaties, de financiële aandelen en de eeuwigdurende obligaties. De Griekse obligaties en de meeste financiële aandelen werden verkocht vóór 1 juli zodat het verlies beperkt bleef. In het kader van de toekomstige reglementering ten gevolge van Solvency II, om de volatiliteit van de beleggingsportefeuille te beperken en om een evenwichtige stroom te bekomen van de recurrente financiële inkomsten, bouwt Protect haar aandelenportefeuille verder af Schadelast en technische reserves De totale schadelast, inclusief de interne beheerskosten, bedroeg EUR vóór herverzekering. Ten opzichte van de verdiende premies is dit een last van 74,35%. De ratio is minder goed dan in 2010, maar wel vergelijkbaar met deze van de vorige jaren. Na herverzekering bedraagt zij 75,18%. Een paar zware schadegevallen hebben deze ratio beïnvloed. De frequentie van het aantal schades per aantal polissen is opnieuw gedaald met ongeveer 9%. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de partners betrokken bij het bouwgebeuren verbetert, aangezien de dalende trend aanhoudt. De daling moet echter gerelativeerd worden omdat de bouwsector ook onder de crisis geleden heeft en er nog onder lijdt. Deze verminderde activiteit heeft uiteraard ook haar invloed op de frequentie. Verontrustend is echter de stijging van de schadelast per dossier en dit onder meer door de veroordeling in solidum en de stijgende verdedigingskosten Technische voorzieningen (x 1.000) Protect - Jaarverslag

7 Office copyright Tim Van de Velde De technische reserves groeiden terug behoorlijk, maar toch iets minder dan de vorige jaren. De kaap van EUR werd overschreden. De verhouding tussen de technische reserves ten opzichte van verdiende premies is opgelopen tot 4,2. Deze verhouding stijgt nog jaarlijks en is mee een bewijs van de prudentiële reserveringspolitiek van de onderneming Operationele kosten De commissielonen uitbetaald aan tussenpersonen bleven procentueel nagenoeg constant. De algemene exploitatiekosten stegen echter van 15,88 tot 16,88%. De stijging van de algemene kosten, die hoofdzakelijk zijn oorsprong vindt in de stijging van de loonmassa, werd niet gecompenseerd door een incassogroei. Het totaal van de exploitatiekosten is gestegen van 24,92% tot 25,96% Combined ratio De combined ratio is een maatstaf voor de onafhankelijkheid van de financiële opbrengsten. Deze ratio bleef ook in 2011 zowel voor als na herverzekering lichtjes beneden de 100%. De financiële opbrengsten bepalen aldus mee het resultaat van de onderneming Solvabiliteitsmarge - dekkingswaarden De samengestelde marge bedraagt EUR ten opzichte van een samen te stellen marge van EUR. Het overschot bedraagt 49,50 %. Wanneer de marge gecorrigeerd wordt met het saldo van de latente meer- en minwaarden, dan bedraagt de samengestelde marge EUR waardoor het overschot eind 2011 neerkomt op 118,02%. Dit is het marktgemiddelde van de Belgische verzekeraars. Het totaal aan dekkingswaarden bedraagt ,51 EUR ten opzichte van een te dekken bedrag van EUR, waarmee er een overschot bereikt is van 8,42 %. Dit percentage ligt ook in het marktgemiddelde van de Belgische verzekeraars Ondernemingsresultaat Het boekjaar sloot af met een positief resultaat na belastingen van EUR. Wij noteerden na het - omwille van de financiële crisis - negatieve jaar 2008, in 2009 een winst van EUR en in 2010 een winst van EUR. Het resultaat van 2011 ligt terug in de lijn van de resultaten van vóór de financiële crisis Eigen vermogen Nettoresultaat (x 1.000) Eigen vermogen (x 1.000) Het eigen vermogen steeg tot EUR. De beschikbare reserve werd verhoogd met EUR tot EUR. Het saldo van ,45 EUR werd toegewezen aan het over te dragen resultaat. Protect - Jaarverslag

8 Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Gent (Arte-DJGA-STABO) - Publieksprijs "i2c Concept 2011" ( Christian Richter) Protect in Realisaties Versteviging van de samenwerking met onderschrijvingsagenturen Capprotection, BDM en Avise. 1. Start nieuwe directiecomité Eind 2010 nam stichter en bezieler van Protect, dhr. Ides Ramboer afscheid van de operationele taken. Hij neemt sindsdien de functie van het voorzitterschap van de bestuursraad waar. De operationele leiding werd overgenomen door Rebecca Ramboer, voorzitter van het directiecomité; bijgestaan door Christophe Roelandt, gedelegeerd bestuurder en directeur risk en schade, Pol Vandemoortele, directeur financiën en Marcel Mertens, operationeel directeur. 2. Commercialisatie en uitwerking nieuwe producten en samenwerkingsverbanden Polis RC decennale voor aannemers in Frankrijk: Belgische aannemers die projecten in Frankrijk uitvoeren, zijn verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te laten verzekeren conform de wet Spinetta van Aannemers ondervonden echter moeilijkheden om een dergelijke verzekering te vinden. Daarom biedt Protect sinds 2011 een polis BA decennaal voor aannemers in Frankrijk aan als verzekeraar. Deze nieuwe polis werd in de loop van 2011 aan publiek en pers voorgesteld en gecommercialiseerd. Groothertogdom Luxemburg - Aprobat. De onderschrijvingsagentuur Aprobat die Protect samen met La Luxembourgeoise in 2010 oprichtte, kreeg verder vorm. De onderneming verhuisde naar modernere kantoren in Leudelange en de ploeg werd versterkt met 2 ingenieurs. Er werd verder gewerkt om met deze agentuur nog steviger de markt van de bouwverzekeringen in Groothertogdom Luxemburg aan te boren. Eind 2010 ging Protect met 3 onderschrijvingsagenturen een samenwerkingsverband aan voor de onderschrijving van hoofdzakelijk ABR, machinebreuk en garantieverzekeringen voor elektrisch en elektronisch materieel voor rekening van Protect. Deze akkoorden werden hoofdzakelijk in 2011 gestart en de samenwerkingen werden verstevigd. Zo heeft Protect met BDM ook afgesproken dat alle projecten die Protect rechtstreeks verzekert in ABR, met een projectwaarde tussen EUR en EUR, aan BDM ter onderschrijving in hun medeverzekeringspool aangeboden worden. Met Avise werd een sanering op de portefeuille doorgevoerd en met Cap-protection werden 2 nieuwe kaderovereenkomsten afgesloten en werd de basis gelegd voor een nieuw product dat eind 2012 op de markt zal gebracht worden. Het totaal incasso dat uit deze samenwerkingsverbanden komt, was eind 2011 goed voor EUR. 3. Jaar van de consolidatie: sanering - bepaling financiële politiek en strategie voor de toekomst. De vernieuwde leiding heeft op vraag van de bestuursraad in 2011 veel aandacht besteed aan consolidatie, de rentabiliteit en de voorbereidingen voor de Solvency II regelgeving die in principe in 2014 van kracht zal zijn. De volledige portefeuille werd naar rentabiliteit toe diepgaand geanalyseerd en er werd beslist om de premie in beroepsaansprakelijkheid van de stabiliteitsingenieurs met 30% aan te passen. Protect - Jaarverslag

9 Compagnie O - Copyright: Kristien Daem Daarnaast werd de financiële politiek van de beleggingen verfijnd en werd gewerkt aan Solvency II. De voorbije jaren heeft Protect een solvabiliteitsmarge opgebouwd dat onder Solvency I veel meer dan het wettelijke vereiste bedraagt. De samengestelde solvabiliteitsmarge bedroeg eind ,51% gecorrigeerd met de latente meer- en minderwaarden van de beleggingen zelfs 218,02%. De solvabiliteitseisen zullen onder de nieuwe Europese regelgeving Solvency II die in principe in 2014 van kracht zal zijn; sterk verzwaren. Protect heeft in 2010 deelgenomen aan de QIS 5 studie en de oefeningen in 2011 ook opnieuw overgedaan in samenwerking met een gespecialiseerd kantoor. Niettegenstaande het feit dat de Solvency II regelgeving voor nichespelers in monobranche met long tail business heel zwaar zal zijn, waren de resultaten opnieuw meer dan bemoedigend: ook onder Solvency II kan Protect een marge laten zien die boven de wettelijke vereiste zal liggen. Meer nog, Protect streeft naar een hogere intern te hanteren norm. Protect in Besluit Protect blijft zich als Belgische gespecialiseerde nichespeler verder focussen op haar corebusiness: de ontwerpers in de bouw en aanverwante sectoren. De onderneming volgt verder consequent haar missie om de onbetwiste en onbesproken marktleider te willen zijn in het ondersteunen en beschermen van de vrije intellectuele beroepen in de bouw en aanverwante sectoren in de Benelux-regio en dit steunend op haar vaardigheden als nichespeler. Protect ontwikkelt gestaag haar tweede pijler verder uit, namelijk de afdeling technische verzekeringen met ABR, Decennale, Garantieverzekeringen en Machinebreuk. Deze twee pijlers waarin Protect actief is, zijn specifiek en vragen een aangepaste knowhow. Protect bewijst dag na dag dat het die kennis in huis heeft, waardoor haar toegevoegde waarde zowel tegenover de sector, de makelaars als de verzekerden bevestigd worden. Meer nog, Protect heeft aandacht voor preventie en draagt zo haar inhouse kennis via een aantal diensten uit aan haar verzekerden. Deze diensten zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in de uitoefening van hun beroep. Protect kent als nichespeler en specialist de markt door en door en zoekt duurzame banden et wederzijds vertrouwen en respect. Verzekerden, makelaars en partners met dezelfde lange termijn visie vinden in Protect een geschikte zakenpartners. Rebecca Ramboer Voorzitter directiecomité Protect - Jaarverslag

10 4/ Protect in de pers in 2011 Decennale verzekering voor Belgische aannemers in Frankrijk Verzekeringswereld 7 juli 2011 Protect favorable à une couverture obligatoire en responsabilité pour les entrepreneurs L Echo 10 juin 2011 Protect verzekert Belgische aannemers die in Frankrijk opereren Protect 9 juni 2011 Yes: 1750 jongeren uit het slop! Dream Enterprise - bijlage bij De Standaard 28 april 2011 Generatiewissel bij Protect Assurinfo 3 februari 2011 Nieuw directiecomité bij verzekeringsmaatschappij Protect NAV News januari/februari 2011 Deze artikels zijn consulteerbaar via Protect - Jaarverslag

11 5/ Activiteiten Protect in 2011 Beroepsaansprakelijkheid ontwerpers Carrièrepolis Enige werfpolis - Architecten, raadgevende ingenieurs - Interieurarchitecten, landmeter-experten - Veiligheidscoördinatoren - Energiedeskundigen - Experten - Vastgoedmakelaars, Syndici Technische verzekeringen ABR 10-jarige Garantieverzekering gevelrenovatie Polis alle risico s - Machinebreuk Individuele ongevallenverzekering A24+ 24u/24u, ziekte Beroeps- en privéleven 10 Ongevallenverzekering voor vrije medewerkers - stagiairs Activiteiten voor rekening van het bureau Uitbreiding privéleven 10 Polis rechtsbijstand 10 Protect - Jaarverslag

12 6/ Visie en mission statement Service VISIE Het is de ambitie van Protect om Solvency II volledig te integreren, jaarlijkse positieve resultaten te boeken en de groei van de markt te volgen met voldoende rendabiliteit. MISSIE Protect wil de onbetwiste marktleider zijn in het ondersteunen en beschermen van de intellectuele vrije beroepen, in de bouw en aanverwante activiteiten, in de Benelux-regio en dit bouwend op onze kennis en vaardigheden als nichespeler. Kwaliteit Innovatie Protect - Jaarverslag

13 CBFA-erkenning RPR Brussel Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette - B-1080 Brussel / Bruxelles - T F

Activiteitenrapport 2012

Activiteitenrapport 2012 Activiteitenrapport 2012 Onze ervaring, uw zekerheid Inhoud 1/ Inleiding 3 2/ Samenstelling comités 4 3/ Jaarverslag 2012 6 4/ Protect in 2012: realisaties 5/ Protect in de pers 12 6/ Polissen 13 7/ Visie

Nadere informatie

Professionals. Protecting. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be

Professionals. Protecting. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be Protecting Professionals Activiteitenrapport 2013 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenstelling comités 5 3 Jaarverslag 2013 7 4 Protect in

Nadere informatie

PRO FESSIO N ALS P ROT ECTIN G. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be

PRO FESSIO N ALS P ROT ECTIN G. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be P ROT ECTIN G PRO FESSIO N ALS Activiteitenrapport 2014 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be I NHO UD kantoorgebouw Protect 1 Editoriaal 3 2 Samenstelling comités 5 3

Nadere informatie

PROFESSIONALS PROTECTING. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0)

PROFESSIONALS PROTECTING. Activiteitenrapport PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS. Tel. 32 (0) PROTECTING PROFESSIONALS Activiteitenrapport 2016 PROTECT PROTECTING PROFESSIONALS Tel. 32 (0)2 411 41 14 www.protect.be INHOUD kantoorgebouw Protect 1 Editoriaal 3 2 Samenstelling comités 4 3 Jaarverslag

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014 Jaarverslag 2013 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 30 april 2014 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2015 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Organogram Ieder jaar rapporteert het bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. over de resultaten van dat jaar. Dat wordt opgenomen

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 Nr. 38 Weekblad van 6 november 2014 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 1. Inleiding: levensverzekering krijgt klappen 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 Nr. 33 Weekblad van 29 oktober 2015 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 1. Inleiding: Van hagelstormen en financieel spookweer 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Akkoord of niet akkoord?

Akkoord of niet akkoord? Akkoord of niet akkoord? Je krijgt op het scherm 1 stellingen na elkaar te lezen. Reageer intuïtief : akkoord of niet akkoord. Je hebt 1 seconden de tijd (Usain Bolt legt in die tijd meer dan 1 m af).

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2015

Verkort Jaarverslag 2015 Verkort Jaarverslag 215 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. 2 verkort jaarverslag 215 3 Profiel De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt.

Protect: Continuïteit in onze missie en waarden. verzekeringen voor zijn of haar professionele activiteit bij Protect vindt. PROTECT Bulletin Onze ervaring, uw zekerheid Trimestriële nieuwsbrief van Verzekeringsmaatschappij Protect Jaargang 15 - nummer 53 - April 2011 Protect: Continuïteit in onze missie en waarden 53 Eind 2010

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag Amici Sub Aquatici Financiëel jaarverslag Inhoud Balans en verlies- en winstrekening 2012...3 Balans 2012...3 Winst- en verliesrekening 2012...4 Toelichting op de jaarcijfers:...5 Vooruitblik 2013 en 2014...6

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie